19. september 2006

Marìa Elvira Sagarzazu om “vor tids maurere”

Fra gårsdagens Berlingske Tidende. Mikael Jalving interviewer den argentinske historiker Marìa Elvira Sagarzazu der har specialiseret sig i gaucho-kulturen. Her lidt fra Europa er en ældre dame skjult bag en vifte.

“Hendes tese er, at gauchoerne var arabere, dvs. nedstammer fra de maurere, der flygtede fra den iberiske halvø for 500 år siden, og tesen, der først mødte modstand, er i dag langt mere accepteret. Marìa Sagarzazu udgiver senere i år i Argentina den historiske roman »Profetens krig« og betoner selv sin forsknings aktualitet:

»Spanierne smed maurerne ud af Spanien i 1609, fordi maurerne ikke ville tilpasse sig det spanske samfund, men levede i et parallelsamfund udenfor loven og ikke anerkendte myndighederne. Koranen sagde, at de ikke måtte adlyde andre love, men på et tidspunkt gav spanierne dem så et ultimatum: Enten bliver I en del af det kristne Spanien med de love, der gælder her, eller også følger I jeres tro og forsvinder. Nogle blev og adopterede landets love, andre rejste, bl.a. til Argentina, medbringende heste og drev omkring som gauchoer.

Gauchoerne var resterne af det islamiske problem i Spanien. I dag er vi nødt til at bruge passende – ikke tilsvarende – men passende metoder for at beskytte Europas civilisation fra at blive hjemsted for vor tids maurere. Her tænker jeg først og fremmest på politimæssig efterretning, antiterror-lovgivning og uddannelse. Europa har ikke råd til at læne sig tilbage og håber, at islamismen og terrorismen bare driver over.«
Men der er vel forskel på dengang og i dag. At smide muslimer ud af Europa, sådan som spanierne gjorde, er næppe praktisk muligt – eller hvad?

»Tiderne skifter, det samme må de politiske midler gøre. Det er også derfor, jeg siger, at Europa må sætte ind med uddannelse og oplysning. Muslimer kommer i dag til åbne samfund i Europa, og åbenheden gør det let for dem at sprede deres ideer og tro. Europæerne tør ikke længere kræve gensidighed, ja, de har faktisk mistet sansen for, hvad retfærdighed er. Retfærdighed må altid ses fra to sider. Man kan ikke kræve noget uden at give noget. Men da gensidighed primært er blevet forbundet med handel og marked, tror folk, at gensidighed – og devisen om noget for noget – er beskidt. Gensidighed er derimod uhyre vigtig for menneskelige relationer ligesom for international politik og diplomati.
Derfor er det f.eks. forkert, når kirker forbydes i muslimske lande, mens muslimer højrøstet forlanger flere moskeer i kristne lande. Højrøstede muslimer er ikke interesserede i retfærdighed, men i at udfylde det tomrum, europæerne har overladt dem, fordi de ikke længere stoler på sig selv. Højrøstede muslimer har kidnappet begrebet om retfærdighed ved hjælp af islam, selv om retfærdighed udspringer af tænkning og ikke af tro.«

Man skulle jo ellers tro, at den europæiske civilisation havde stærke rødder?

»Hele Europa har accepteret Oplysningstiden og længe haft samme opfattelse af frihed og lys. Men i dag er der ikke længere lys over Holland, Sverige og lignende steder, hvor man giver for meget uden at få. I dag skinner frihedens lys i lande som Tjekkiet, Polen, Ungarn, de baltiske lande, som alle kender til at leve under diktatur, ligesom vi gjorde i Argentina. Når man har prøvet det, ved man, hvad frihed er, og hvor nemt den går tabt. Europa er en elegant, ældre dame, der skjuler sig bag en vifte, før hun taler, og nødig vil afsløre sin mund eller tænder eller sige noget, der provokerer.«

Hvad betyder det billede konkret?

»I en given sag, når vi ikke længere taler principper, men om virkelighed, så er bomber og terror ikke principper, men kendsgerninger. Europæerne skal simpelthen lære at kende forskel på en bombe og en buket roser.

Under europæernes hastværk med at acceptere de fremmede har de mistet målestokken for, hvad man skal tolerere. Europæerne har mistet opskriften. Forestil dig, at du skal lave en kage, og ikke længere kender opskriften, men spørger dig selv, om det var en kop kanel eller en kop mel, der skulle i dejen. Smagen vil med garanti blive fuldstændig anderledes. En lille ingrediens skal forblive lille, og en bærende ingrediens skal forblive bærende. Det må være europæisk lov, der gælder i Europa og for alle, der ønsker at leve i Europa. Det er helt afgørende. I den argentinske grundlov er der en sætning om, at landet er åbent for alle dem, der ønsker at leve, som vi gør. Måske skulle I kopiere den sætning.«

Det er formentlig utænkeligt i Europa…

»Javel. Det er ikke desto mindre grunden til, at Argentina har indvandrere fra næsten hele verden, og at de kommer godt ud af det med hinanden. Grundlovens krav er særdeles fornuftigt. Til dem, der ikke vil finde sig i grundloven, kan vi sige: Tja, så er du kommet til det forkerte land. Du kan heller ikke købe parfume hos slagteren, kan du?

Apropos.

12 Comments »

 1. Der er meget rigtigt i det hun siger, men det hun undlader at sige er lige så interessant, nemlig hvad årsagen er til den europæiske mangel på modstand mod det islamiske tyranni!

  Kunne det tænkes, at vi her i Europa har en politisk ideologi, som fuldstændig bevidst har forsøgt at undergrave enhver form for moral, gensidighed, almindelig anstændighed og realitetssans i al almindelighed, med det formål at klargøre kontinentet til revolution? Og at denne ideologi til det formål har støttet, næret og skjult islamismens forbrydelser og dets umenneskelighed?

  Dette er naturligvis et retorisk spørgsmål, eftersom de fleste af os der kommenterer her ganske udemærket kender svaret på det spørgsmål.

  Det ser ud til at danskerne så småt er ved at erkende islamismens pestilens, på nær nogle få uforbederlige idioter med visse venstrebloggere i spidsen, men som man kan aflæse af de seneste dages kommentarer i aviser og på nettet, DR’s netdebat f.ex, så har flertallet fanget budskabet!

  Ikke desto mindre tror jeg personligt ikke man løser nogen problemer på lang sigt, før man erkender det ideologiske grundlag for den vildledningskampagne som Danskerne er blevet udsat for.

  Ingen problemer vil være løst på lang sigt, før danskerne erkender socialismens sande natur!

  Betyder det at vi skal opgive velfærdsstaten? Ikke nørdvendigvis, men den skal gives et nyt ideologisk grundlag!

  Kommentar by Mackety — 19. september 2006 @ 09:51

 2. Den oplysningstid, som hun priser, har jo også fostret den sociale lighedstanke, der har trukket ligheden for gud ned på jorden, så den oplyste ikke vil vide af, at der i bund og grund er forskel på tingene i denne verden, og at man derfor gør særdeles klogt i at skelne eller at diskriminere med et andet ord. Diskriminere imellem godt og ondt, sandhed og løgn, ret og uret, kristendom og islam.

  “Under europæernes hastværk med at acceptere de fremmede har de mistet målestokken for, hvad man skal tolerere.”, siger hun. Europa har mere end bare mistet målestokken. Hun har bevidst smidt målestokken i skraldespanden og vil ikke vide af, at en målestok er nødvendig, fordi enhver målestok har til formål at sætte skel. Tolerance betyder etymologisk at tåle og betyder således at tåle på tværs af skel, at tåle på trods af forskel, og naturligvis har også tolerancen forstået som tålsomhed grænser.

  I moderne forståelse betyder tolerance noget helt andet, nemlig at se helt bort fra skellene. Man er tolerant, hvis man ikke gør forskel på nogen ting, hvis man betragter alle forskelle imellem mennesker som oldtidslevn herunder forskellene imellem mand og kvinde, kristendom og islam, landsmand og udlænding for blot at nævne et par stykker.

  Men historikeren har helt ret i, at europæerne mangler sans for ret og skel. Vi har erstattet kristendommen med humanismen. Derfor kan denne tåbelige lovreligion til islam få fodfæste på vort gamle kontinent.

  Kommentar by NAN — 19. september 2006 @ 14:44

 3. Selv en dansk socialkammeratisk partileder er begyndt at indse (og finder det i dag opportunt at udtrykke), hvad den jævne dansker mærkede for 10-15 år siden, og hvad en Mogens Glistrup endnu længe før havde profeteret med mange flere frygtindgydende detaljer:

  http://www.diskursen.net/viewtopic.php?t=9388

  Kommentar by Lama Q — 19. september 2006 @ 15:17

 4. > 3

  Dit link giver ikke adgang….kunne du eventuelt give et par gode citater??

  Kommentar by Mackety — 19. september 2006 @ 16:21

 5. 19. september 2006

  Thorning vil ikke integrere islamister

  Af Jesper Larsen
  Berlingske Tidende

  Efter den seneste terrorsag fra Vollsmose og efterretningstjenestens mistanke mod også velintegrerede muslimer erkender Socialdemokraternes formand, at selv en kraftig styrkelse af integrationen i Danmark ikke kan dæmme op for truslen fra islamister.
  Selv om Helle Thorning-Schmidt stadig er voldsomt kritisk over for regeringens integrations-indsats de seneste snart fem år, afviser hun integration af fundamentalister i det muslimske miljø som svaret på den interne terrortrussel.
  – Jeg er nået til den erkendelse, at selv hvis vi har en rigtig god integration, så er der en islamisme, der er så stærk, at det ikke kun kan løses med integration, forklarer Socialdemokrateres formand og fortsætter:
  – Vi skal gøre meget ved integrationen – men man kan åbenbart godt blive terrorist, selv om man er velintegreret. Det er en hård erkendelse for os alle sammen. Integrationen er ikke nok for at sikre os imod, at vi også i vores midte har mennesker, der vil vores samfund det ondt.

  Flere stramninger – måske

  Ifølge Helle Thorning-Schmidt skal danske værdier og kultur i stedet have en mere fremtrædende plads i det offentlige rum fremover. Flere terrorstramninger kan også godt komme på tale herhjemme, men kun hvis efterretningstjenesten selv anmoder om det.
  – Vi vil altid lytte til efterretningstjenesten – men det ser ud som om, at den seneste terrorpakke virker, og det siger efterretningstjenesten jo også, som Socialdemokraternes formand siger.
  – Det er vigtigt, at vi tror på os selv, vores retssamfund og demokrati og ikke går i panik. Det er vigtigt, at vi styrker fokus på de værdier, som vi bygger på i Danmark; frihed til at ytre os som vi vil, gå klædt som vi vil, være som vi vil, tro som vi vil, bo som vil, og gifte os som vi vil.

  Kommentar by Lama Q — 20. september 2006 @ 08:57

 6. > 5

  Tak

  Kommentar by Mackety — 20. september 2006 @ 11:06

 7. Ja den er god med plastic-Helle.

  Det er sgu ikke islamisterne, der er problemet. Det er Helle og hendes vælgerkorps. Det er dem, der for alvor er ansvarlige for udviklingen – den nu uafvendelige.

  Hun vil kun have magt. Magt til at bringe Danmark i total opløsning, og hun tror, at vi er så dumme, at vi ikke kan regne det ud. Vi har set farcen på det sidste. Den afskyelige Jelved, der vil være statsminister, og Helle, der vil have valg, så hun kan blive det.

  Venstrefløjen er Danmarks problem. Alle bistandsklienterne og alle de andre, der tror at penge vokser på træerne. Alle de, der aldrig har gjort en dags god gerning. Nasserne og klynkerne. Intelligentsiaen og de offentligt ansatte.

  Hvis blot Danskerne stod sammen, kunne vi smide alle de utilpassede og utilpasselige på porten. Men Danskerne vil ikke. De vil hellere dø, end at se at det går nogle bedre end andre.

  Danskerne er problemet.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 20. september 2006 @ 13:34

 8. Børge, du har ret i, at Helles udmelding givetvis også er taktisk bestemt. Og at hendes parti bærer en stor del af ansvaret for den aktuelle misere.

  Men alligevel er det vel et lille fremskridt, at en socialkammeratisk forkvinde kan erkende, at islamiske ikke er et socialt problem.

  I Ankers, Aukens og Birte Weiss’ tid ville en sådan melding have været utænkelig. I øvrigt også fra borgerlig side. Den katastrofale udlændingelov af 1983 blev vedtaget under en Schlüter-regering med Ninn-Hansen som justitsminister.

  Dette er ikke et venstre-højre opgør. Socialisterne har været de mest ansvarsløse og forbryderisk dumme, når det gjaldt om at lukke portene op, men de borgerlige var ikke meget klogere eller stærkere, da det gjaldt.

  Kommentar by Lama Q — 20. september 2006 @ 14:22

 9. Næ men de borgerliges kæphest har jo også alle dage været at de er og var i lommen på erhvervslivet, som jo også dengang skreg på BILLIG arbejdskraft (direktørene er jo fløjtende ligeglade med hvordan det påvirker samfundet, de lever jo alligevel i et andet luftlag, hvor de iøvrigt kun tænker og lever for kroner og øre)Nu er de borgerlige så endelig kommet frem til at der trods alt også findes stemmer at hente UDENFOR erhvervslivets spidser, derfor reagere de som de gør nu, vi så jo sidst bare under mo-krisen hvorledes erhvervslivet eller rettere dele af den opførte sig, særdeles dem der stod til at miste lidt kroner, vi nævner i flæng Arla og grundfoss.

  Så nej jeg tror desvære ikke at de borgerlige er blevet klogere, de er bare kommet frem til at hvis de vil bevare magten bliver de nødt til at føje “pøblen”.

  Så det er lidt forkert at kun give venstrefløjen hele skylden, omend de bærer langt hoveddelen, erhvervslivet og de borgerlige talte dengang trods alt om GÆSTEARBEJDERE, ulykken kom først for alvor da de røde lige pludselig synes det var så synd de skulle hjem igen, nå ja og det forfærdelige i at deres familier helt ud i onkel/moster-led ikke også kunne være her.

  Men fritages for ansvar skal de borgerlige ihvertfald ikke.

  Kommentar by whodares — 20. september 2006 @ 18:41

 10. > 9

  Nej det har du måske nok ret i.

  Men det forekommer mig nu alligevel at der er et ideologisk element i multikulturalismen som ligger socialismen nærmere end de borgerlige ideologier.

  Min pointe er, at selvom som du siger de borgerlige politikere ganske rigtigt er medskyldige, så er den ideologi der har understøttet multikulten ikke desto mindre klart inspireret af socialismen.

  Eller med andre ord. Den borgerlige medskyld, ændrer ikke på, at vi har et problem, så længe socialismen stadig øver indflydelse.

  Og Danmark har som der vel næppe er mange der er i tvivl om, været gennemsyret af socialisme.

  Kommentar by Mackety — 20. september 2006 @ 18:53

 11. Jeg kan kun give Mackety helt ret.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 21. september 2006 @ 08:27

 12. Brunnæser

  Kommentar by Anonym — 22. september 2006 @ 17:44

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper