26. september 2006

Danske aviser henviser næsten udelukkende til den amerikanske venstrefløjs aviser

USA har adskillige større regionale og landsdækkende aviser, og ligesom herhjemme markedsfører de fleste sig som holdningsavis – støttende enten republikanerne eller demokraterne.

I 1999 satte Ashley K. Vroman sig for at undersøge de amerikanske dagblade politiske bias, og resultateterne blev offentliggjort i artiklen “Slandering” the News: How Labelers Cleverly Undermine the Reliability and Validity of Newspapers. Emnet er i sig selv interessant nok, men når nu de danske medier ofte citerer analyser/historier fra amerikanske dagblade, så må det være på sin plads at gengive hendes liste over de fem mest venstreorienterede (liberal) og højreorienterede (conservative) aviser.

For sjov skyld har jeg kørt top5-listerne igennem avisdatabasen Infomedia. Første tal sat i parentes er antal henvisninger i danske dagblade for valgåret 2004, andet tal dækker perioden fra 1. januar 2005 til dags dato – tredje tal dækkende begge perioder.

Venstreorienterede (liberal)

1. New York Times (2039/3754/5793) – Kerry2004
2. Los Angeles Times (358/666/1024) – neutral
3. Washington Post (911/1639/2550) – Kerry2004
4. Boston Globe (119/148/267) – Kerry2004
5. Chicago Tribune (41/92/133) – Bush2004

Samlet (3468/6299/9767)

——————————————————————————————

Højreorienterede (conservative)

1. Wall Street Journal (407/1037/1444) – neutral
2. Washington Times (55/88/143) – Bush2004
3. New York Post (118/211/329) – Bush2004
4. Manchester (N.H.) Union-Leader (4/0/4) – Bush2004
5. Daily Oklahoman (0/0/0) – Bush2004

Samlet (584/1306/1890)

Forholdstal (5,94/4,82/5,17)

I valgåret 2004 refererede de danske aviser seks historier fra venstreorienterede aviser, hver gang de refererede en historie fra en højreorienteret avis. Vigtigste avis set med danske øjne – med en helt unik status var New York Times, en af de aviser på listerne som tidligt i valgkampen valgte at anbefale sine læsere at stemme på John Kerry.

Ud af de ti aviser nævnt valgte to af dem hverken at anbefale Bush eller Kerry. Af de øvrige otte, foretrak fem af dem Bush og kun tre Kerry, men det var de tre Kerry-støttere der blev citeret fra flest gange. I valgåret 2004 blev der blot henvist til de Bush-støttende aviser 218 gange, mens der blev henvist til Kerry-støtterne hele 3069 gange. (Forholdstal: 14,08).

Man kunne selvfølgelig argumentere for at de venstreorienterede aviser i USA bedrer afspejler det politiske klima i Danmark, og derfor se venstrefløjens klare dominans som noget naturligt. Det er isoleret set ikke helt forkert, men det ændrer ikke ved det forhold at de danske medier på mange måder gengav en venstre-aktivistisk tolkning af Bush under 2004-valget, og i forhold til Irak-krigen stort set altid præsenterer nyhedshistorier i en Bush-kritisk optik. Det fordrejer det politiske kompas, og hvor dækningen af den amerikanske valgkamp i praksis kom til at foregå med demokraternes dagsorden, så foregik og foregår dækningen af Irak-krigen stort set altid med udgangspunkt i Bush-kritikernes dagsorden.

Det må nævnes at en simpel optælling har sine mangler, og slører et mønster som man nemt kan konstatere ved at følge nyhedslisten fra Ritzaus Bureau, som både de danske dagblade og DR anvender i stor stil. Hvor de venstreorienterede aviser typisk får refereret sin dagsorden-sættende Bush-kritiske historier som værende neutrale informationer, så refereres højreorienterede medier langt mindre for det faktuelle, men bringes ofte på banen, enten for at informere om at medierne er delte i deres analyser rent politisk, eller for at understøtte Bush-kritikken med pointen ‘Selv konservative aviser siger nu fra’… 

Det er iøvrigt svært at betragte Wall Street Journal som højreorienteret hardliner. Avisen er ideologisk mere liberalistisk end konservativ, og værdipolitisk ikke langt fra Politiken. De øvrige fire højreorienterede aviser fylder stort set intet i det danske mediebillede. 

De danske avisers forkærlighed for den venstreorienterede del af den amerikanske presse, har stor betydning både i forhold til hvilke historier der når spalterne, men ligeså vigtigt, også i forhold til hvordan historierne vinkles. Fællesnævneren er her en generel afstandtagen til præsident George W. Bush og den nuværende republikanske administration. For nu at opsummere problemets karakter i en sætning: Poul Høi skriver for Berlingske Tidende.

Opdate 28/9-06. Uriasposten citeres i Berlingske Tidende…

21 Comments »

 1. “Den anerkendte avis NYT skriver…”, “Det stærkt højreorienterede FOX NEWS mener”

  Mange ikke venstreorienterede omtaler jo som bekendt NYT som ‘New York Traitor Times’.

  Det lugter jo langt væk.

  Kommentar by Hodja — 26. september 2006 @ 07:47

 2. Undskyld mig Kim Møller

  Men har du overhovedet læst den udmærkede rapport som Ashley K. Vroman har skrevet. Jeg tror det sgu ikke :-)

  Til dem der ikke gider læse den, så handler hendes rapport rent faktisk om at diskreditere forsøg på at fastslå bias i medierne. De ovennævnte top-5 kategorier er ikke nogle hun selv har lavet. De er lavet af magasinet Insight, hun kritiserer sådanne kategoriseringer for at være uvidenskabelige og påvirket af undersøgerens egen politiske synspunkt. I konklusionen skriver hun bl. a.:

  “People should be aware that attempts made by partisans to determine the ideology of a newspaper are biased, and people seeking accurate news should be aware of these findings. The point of this article is not merely to disprove Insight’s findings, but to explain why more people, namely academics and scholars, do not try to label newspapers by their ideologies. People should be aware of this when they read articles attempting to categorize or label newspapers as liberal or conservative. They should also be aware that they are probably reading partisan prose lacking reliable and valid methods. Newspapers cannot validly and reliably be labeled by how liberal or conservative they are. The ideology of a newspaper is in the eye, and methods, of the beholder.”

  Kloge ord fra Ashley, noget man måske kunne lære lidt af.

  mvh Rasmus

  Kommentar by RasmusE — 26. september 2006 @ 10:20

 3. Måske ville det være en god idé, at tage avisernes oplagstal med i analysen. Den simple forklaring på danske mediers skævvredne henvisninger kunne jo i princippet skyldes, at de henviser oftest til de største aviser. Altså at der er en korrealation mellem oplagstal og henvisninger.

  Kommentar by kristoffer — 26. september 2006 @ 11:44

 4. Jeg har en lille post om posten her:

  http://www.punditokraterne.dk/71287_Fair_and_balanced.html

  Kommentar by Peter Kurrild-Klitgaard — 26. september 2006 @ 12:37

 5. Det er sgu også kun på dette site at man kan oversætte det amerikanske “liberal” med “venstreorienteret”. :-)

  Kommentar by Lasse — 26. september 2006 @ 12:41

 6. Kurrild har givet din post en med på vejen.

  Kommentar by Niclas — 26. september 2006 @ 12:42

 7. Det er et faktum, at 99 ud af 100 nyhedshistorier om Bush i danske medier fremstiller ham som værende enten dum, ond eller styret af økonomiske/industrielle interesser. En meget sjælden gang kan han blive fremstillet neutralt, men ellers omtales han KUN negativt.
  Bill Clinton derimod præsenteres som den store intellektuelle, humanistisk sindede eks-præsident. Følgen er, at stort set alle danskere har en helt igennem negativ opfattelse af Bush og omvendt et særdeles positivt syn på Clinton. Eksemplerne viser, at propagandaen – og her er der virkelig tale om det – ofte virker helt efter hensigten og, at folk ikke altid er i stand til selv at tage stilling. De danske mediers behandling af Bush er intet mindre end skamfuld, og jeg er slet ikke i tvivl om, at en hvilken som helst nogenlunde saglig undersøgelse ville bekræfte dette.

  Kommentar by JanChris — 26. september 2006 @ 12:49

 8. man kunne jo argumentere for at der også findes kommunistiske aviser i USA som aldrig bliver citeret.

  Årsagen er naturligvis at Danmark er et mere venstreorienteret samfund end usa. Bada bim!

  Kommentar by allan — 26. september 2006 @ 13:03

 9. Det var dog en skrækkelig tanke Allan, heldigvis ser det ud til at vende !

  Men at det nogensinde skulle gå op for politiserende organer som (D)DR er nok for meget forlangt !

  Kommentar by whodares — 26. september 2006 @ 15:12

 10. Se nu er det ikke en skrækkelig tanke at være mere venstreorienteret end USA hvor 37 millioner ud af 200 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. Ja man kunne faktisk sige at det var ganske fornuftigt og et tegn på sundhed.

  Hurra for DR.

  Kommentar by Allan — 26. september 2006 @ 15:14

 11. ->2 RasmusE

  Min datter på otte springer også hele sætninger over når hun læser…

  Jeg skrev: “Emnet er i sig selv interessant nok, men når nu de danske medier ofte citerer analyser/historier fra amerikanske dagblade, så må det være på sin plads at gengive hendes liste over de fem mest venstreorienterede (liberal) og højreorienterede (conservative) aviser.”

  Uriasposten fungerer også som en slags pundit, så det er altså begrænset hvor mange fodnoter og indskudte sætninger jeg gider medtage – ikke mindst når det eneste jeg brugte var listerne.

  Kommentar by Kim Møller — 26. september 2006 @ 15:24

 12. -> 3 Kristoffer

  Oplagstal burde selvfølgelig også medtages. Mens Svend Auken i de danske medier vrøvlede om Bushs mediedominans, så havde Kerry-støttende aviser oplagstal på 17,5 mio. mod Bushs 11,5 mio. (citeret efter hukommelsen). Samme tendens ift. tv-medierne, der dog sjældent vælger klar stillingtagen.

  Kommentar by Kim Møller — 26. september 2006 @ 15:37

 13. Ja, Kim, jeg er enig med dig i mangt og meget, men liberale aviser er vel ikke venstreorienterede i europæisk forstand, med mindre det at stemme på Venstre kan kaldes venstreorienteret (HØ-HØ). Den amerikanske term for de meget liberale i USA er mig bekendt : “Radical Left”, hvilket iøvrigt heller ikke giver megen mening på dansk eller europæisk. Men det er da klart, at danskere og europæere, som tilhører den traditionelle socialistiske venstrefløj hælder mere til meningsdannelserne i de amerikanske liberale medier.

  Kommentar by Luffe — 26. september 2006 @ 15:59

 14. Luffe: Hentyder du ikke til det evige problem med at adskille liberal på Amerikansk og Dansk? På amerikansk er betydningen jo nærmere frisindet, end den er frihedsorienteret. (Milton Friedman nævner samme problemstilling i “Capitalism and Freedom” omend han bruger utvetydige vendinger om de såkaldte “liberals”)

  Kommentar by joe — 26. september 2006 @ 17:04

 15. -> 13 Luffe mfl.

  Det er ikke tilfældigt jeg vælger at sætte ‘liberal’ i parentes. Faktum er jo nok at der ikke findes perfekt dækkende betegnelser, og så må jeg vælge det mindst ringe.

  Kommentar by Kim Møller — 26. september 2006 @ 19:38

 16. -> 10
  Ja, i de RIGTIGT venstreorienterede samfund har man selvfølgelig forlængst løst fattigdomsproblemet effektivt ;-)

  Befolkningerne fra vesten i almindelighed og USA i særdeleshed har i årevis stået i kø for at udvandre til paradissamfundene.

  Eller – hvordan er det nu lige det er???

  Kommentar by freshair — 26. september 2006 @ 20:03

 17. > 14 og 15.

  Jo, det er sandeligt ikke nemt at sætte etiketter på de forskellige politiske partier/synspunkter mere. Det var nemmere den gang nogle gik ind for den kapitalistiske markedsøkonomi og andre gik ind for socialistisk planøkonomi, og det var så det.

  I USA er der jo ingen betydende politiske kræfter, hvis nogen, der går ind for at samfundet skal eje produktionsmidlerne og ressurcerne skal allokeres via en central planlægning. Der er der vel heller ikke i Europa længere i praksis. Ikke engang Enhedslisten i Danmark.

  Så det er i nutidens verden andre problemstillinger end ejendomsret og ressurceallokeringsmetode, der bestemmer hvorvidt partier eller personer kan siges at tilhøre højre eller venstrefløj.

  Det kunne være interessant at udføre en analyse af, hvad der helt konkret kendetegner en venstrefløjsperson og en højrefløjsperson nu til dags. Det vil jeg undlade. Det må lige være noget for et Institut for Statskundskab, Herr Kurrild-Klitgaard !

  Den korte 2 liniers version er jeg sikker på Allan kan klare i en ruf der.

  Kommentar by Luffe — 26. september 2006 @ 20:08

 18. 11 > Kunne man måske få dig til at indrømme, at du simpelthen ikke har sat dig ordentligt ind i hendes rapport. Åbenbart ikke, og det stiller unægteligt spørgsmålstegn ved din troværdighed.

  Du skriver: “så må det være på sin plads at gengive hendes liste over de fem mest venstreorienterede (liberal) og højreorienterede (conservative) aviser.”

  Men det er for hede hule ikke hendes liste, det er en liste som magasinet Insight har lavet, og en liste som hun igennem sin rapport kritiserer. Hun kritiserer i det hele taget sådanne kategoriseringer, som du lystigt benytter dig af.

  Læs hendes rapport og bliv klogere.

  Kommentar by RasmusE — 27. september 2006 @ 09:14

 19. -> 18 RasmusE

  Din holdning til min troværdighed holder mig ikke vågen om natten. For nu at sige det pænt.

  “Men det er for hede hule ikke hendes liste…”

  Her fra det sydlige Århus, nogle år efter artiklen er skrevet – når jeg henviser til listen i artiklen – så er det hendes liste. Havde jeg haft originallink til Insigt in the News-artiklen (som vedlægges i tillægget) – så havde jeg kaldt den for deres liste.

  Dit ærinde er ren semantik baseret på en gymnasieagtig motivanalyse du burde holde dig for god til. Jeg bemærkede det samme i vor Irak-debat, hvor du efter adskillige længere svar frem og tilbage pludselig skriver en absurd opsummering, der fint røber du ikke på noget tidspunkt har læst hvad jeg har skrevet, endsige taget mine kommentarer som udtryk for min holdning… From the archives:

  “… men at sammenkæde Saddams Irak med truslen fra Bin Laden og al-queda, og at få det til at lyde som om Irak var hovedfjenden i kampen mod terror, ja det er vel nærmest løgn.”

  Du fortsætter.

  “… det er en liste som magasinet Insight har lavet, og en liste som hun igennem sin rapport kritiserer. Hun kritiserer i det hele taget sådanne kategoriseringer, som du lystigt benytter dig af.”

  Derfor skrev jeg også i posteringen, at emnet var interessant, men det er listen der har min interesse. Gengav jeg også i min forrige kommentar til dig.

  Hvis du mener jeg på noget tidspunkt har været fortaler for “sådanne kategoriseringer” så må du forsøge at sandsynliggøre det. Meget af mit arbejde på Uriasposten er jo netop motiveret af et ønske om at gå bag om etiketterne. Senest i forbindelse med ‘det fremmedfjendske parti Sverigedemokraterne’, ‘moderate al-Fatah’ etc.

  Har du læst mine skriverier fast, så ville du vide jeg tidligt tog et begreb som islamisme til mig, og i det hele taget forsøger at lave en klar skelnen mellem aktivister, radikale, ekstremister, militante etc.

  Jeg vælger at ignorere et par spydigheder, men kan da godt oplyse, at jeg selvfølgelig har læst artiklen jeg linkede til.

  Kommentar by Kim Møller — 27. september 2006 @ 10:09

 20. “Dit ærinde er ren semantik baseret på en gymnasieagtig motivanalyse”

  Nej, mit ærinde er at kritisere din brug af kilderne. Mit ærinde er ikke ren semantik. Det kaldes kildekritik, men det behøver jeg vel ikke forklare en historiker om?
  I betragtning af hvor lidt DR skal træde ved siden af før du er over dem, så synes jeg måske manglen på selvkritik i dette tilfælde er lige lovligt udtalt.

  Du kan da ikke seriøst bygge dit indlæg på en rapport, der gennemhuller alt det du fremlægger. Det er da næsten for grinagtigt.

  Det svarer sgu da til at bruge Hans Blix som kronvidne til at bevise eksistensen af WMD i Irak :-)

  “Hvis du mener jeg på noget tidspunkt har været fortaler for “sådanne kategoriseringer” så må du forsøge at sandsynliggøre det.”

  Du bruger jo de kritisable kategoriseringer til at underbygge dine påstande, så hvordan kan jeg tro andet???

  “Har du læst mine skriverier fast, så ville du vide jeg tidligt tog et begreb som islamisme til mig, og i det hele taget forsøger at lave en klar skelnen mellem aktivister, radikale, ekstremister, militante etc.”

  Jeg har læst Uriasposten gennem et stykke tid, startende under Muhammedkrisen, og jeg synes det er en rigtig god og spændende blog. Man kan godt se der bliver lagt meget arbejde i den. Jeg tror ikke det er en halvracistisk blog eller noget i den dur(selv om nogle kommentarer godt nok kammer meget over), jeg synes din blog er utrolig vigtig for samfundsdebatten.
  Jeg er jo nok ikke helt enig i alt hvad der skrives, og jeg besluttede mig derfor til at blande mig lidt på de områder, hvor jeg synes der bliver smurt lige lovlig tykt på.
  Og når man underbygger sin sag på kilder, der direkte tilbageviser den påstand man vil bruge dem til, ja så blander jeg mig altså.

  mvh Rasmus

  Kommentar by RasmusE — 27. september 2006 @ 17:21

 21. -> 20 RasmusE

  Du vrøvler videre, men jeg nægter altså at bruge min tid på at diskutere dine groteske præmisser.

  Hvis jeg selv havde lavet to top5-lister ville jeg straks blive kritiseret for mit udvalg. Så finder jeg liste på nettet, der diskuteres akademisk på højt niveau, så klynker du over at forfatteren til artiklen der gengiver listerne – selv er imod rigide kategoriseringer.

  Det samme er jeg, og jeg bemærker tørt at du ikke på noget tidspunkt har forholdt dig til min argumentation.

  Det var sidste ord til dig fra mig i denne postering.

  Kommentar by Kim Møller — 27. september 2006 @ 17:38

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper