27. juli 2012

‘Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme’

Fra universitetet der gav os Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS). Tag godt imod Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme (CESEM), der tydeligvis har har til opgave at fortælle danskerne, at danskhed er ekskluderende af natur, i det den diskriminerer etniske minoriteter. Centeret hører under Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, og er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

(Grafik fra cesem.ku.dk)

“Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme (CESEM) er et tværfagligt forum for forskning i lighed. I særdeleshed lighed og ligebehandling af medlemmer af forskellige etniske, nationale og religiøse grupper. … De empiriske tilgange forsøger at identificerer relevante former for ulighed og stiller spørgsmålet om, hvordan disse uligheder produceres og opretholdes, og hvilke barrierer, der er for at udligne dem.”

Oploadet Kl. 13:52 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/38909/trackback

18 Comments »

 1. Hver dag et slag i ansigtet. Det er ikke andet en rene forbryder-institutioner befolket af kultur kriminelle, der er katastrofalt uvidende. Og uvidende skal staves med stort.

  Det er samfundsafgørende at forstærke danskheden og det nationale, og i det følgende lille essay skal jeg forsøge at forklare det katastrofale, hvis man ikke gør.

  Konsekvenserne af den fortsatte indvandring og udviklingen af det multikulturelle samfund kan man for tiden aflæse i gaderne, hvor identitetsløshed og rodløshed hersker sammen med en uforløst vrede over, at samfundet ikke rigtigt hænger sammen. Eller for at sige det med den franske professor Gilles Kepels ord: »De vestlige eliters had til egen kultur polariserer de europæiske samfund«.

  Kepels pointe er, at kultureliten er ved at fratage befolkningerne troen på egne værdier. F.eks. føler dennne elite det som en international pligt at moralisere over mennesker, der ikke ser det multikulturelle samfund i åbenbaringens lys.

  Antipatriotismen og forsvaret for de åbne grænser er blevet to sider af samme sag. Det er i det ideologiske lys, angrebet på dansk traditionstænkning og identitetsfølelse skal forstås. Danskernes dyrkelse af deres kultur er blevet en hæmsko for kultureliten, som i globaliseringens og indvandringens store tidsalder føler et større ansvar for verden end for sin egen kultur og sin egen befolkning.

  Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme er en af den slags kultur kriminelle centre, der uden så mange dikkedarer er med til at ødelægge det det samfund vi kender, holder af og føler os trygge i. Dette institut har utroligt svært ved at forstå, at har samfundet ikke en fælles kultur, et fælles normativt grundlag, så splittes det op og overlader den enkelte til at være gidsel for sin egen etniske gruppe.

  Danskheden er derfor kulturdiskussionens vigtigste omdrejningspunkt. Det er synet på det nationale, der så at sige er det punkt, hvorom alt drejer. Spørgsmålet er: Har danskerne noget iboende, der kan siges at være danskheden? Eller er det hele en romantisk illusion? Findes der en rød tråd i historien, der binder danskerne sammen som folk og nation?

  Hos den tyske filosof Hans Georg Gadamer møder vi den historieopfattelse, at viden og refleksioner ikke alene gør os i stand til at indhente de forudsætninger, der indgår i traditionen. Kun hvis vi indlever os i denne tradition, har vi mulighed for at forstå os selv som historiske væsener. Essensen hos Gadamer er derfor, at forståelse er noget, der sker med én gennem oplevelsen.

  I den forståelses ramme kommer danskheden til syne. Ikke som en illusion men som noget håndgribeligt, i det øjeblik følelserne bliver involveret i nogle faste og håndgribelige ting i vores omverden, som vi kan knytte os til. Sproget, litteratur, myte, film, historie, arkitektur, kunst etc. etc. Ja selv steder vi kender.

  Intet menneske er til uden i sin sammenhæng, for viden og refleksioner gør os ikke alene i stand til at indhente de forudsætninger, der indgår i traditionen. Derfor – siger Gadamer – beror forståelse altid på, at andre taler ind i ens forudsætninger. Og denne forståelse har som forudsætning en oplevelse og en forståelse for, at man er en del af et interessefællesskab. Det er herigennem det enkelte mennesket henter sin identitet.

  Alle møder mellem mennesker forudsætter en fortælling, hvor mennesket gennem oplevelse og erfaring skaber sit bevidste indhold. Eller sagt på en anden måde, det er de ubevidste følelser og holdninger, der styrer et menneskets bevidste adfærd. Hvilket igen fører hen til, at fornuften må være forpligtet af sit indhold.

  At være dansker er at indgå i en sammenhæng, derfor bygger al erkendelse på en meddelelse – udefra. At være dansker er at være født ind i en fælles dansk historie, ligesom en tyrker er født ind i en fælles tyrkisk historie.

  Faktum er imidlertid, at danskerne og europæerne gennem ovenstående samfundsnedbrydende institutioner skal indoktrioners til at glemme deres egen kultur. Opløsningen skrider derfor planmæssigt fremad i takt med at muslimernes indflydelse vokser i Europa. Derfor er opvækkelsen det nationale livsnødvendig, for uden denne nationale følelse falder fællesskabet og vor kultur sammen, og hvad der derefter følger er ikke sjovt at tænke på.

  Der må være nogle minder at knytte sine erindringer til. Nogle minder om familien, steder man kender, nationale begivenheder man kan være fælles om. Derved opstår med tiden et interessefællesskab, der samler og forener danskerne.

  Er der derfor ingen erindringer eller emotionelle minder fra fortiden mister mennesket dets identitet og derved kommer dæmonerne lettere op til overfladen. Derfor kan man blive klog af at læse den nu afdøde filosof professor og biolog Konrad Lorenz bog: (Bagsiden af spejlet).

  Heri skriver han: Bevarer vi ikke de emotionelle værdier som er overleveret til os i barndommen fra forældre og andre slægtninge, er der lukket af for kulturel tradition, dvs. lukke af for den identitetsbevidsthed der får samfundet til at hænge sammen. Det er derfor mange unge, efter Konrad Lorenz opfattelse, bliver fjender af samfundet.

  Vi må forstå, skriver Lorenz, at et systematisk opgør med forfædrenes traditioner er ensbetydende med at undergrave sin egen identitet, en undergravelse der giver rodløshed. Faktisk mener Lorenz, at et isoleret menneske slet ikke et menneske, da menneskeånden er et overindividuelt fænomen, bundet sammen af slægternes traditioner.

  Alle former for liv er naturligvis et resultat af evolutionen, men menneskets åndelige liv er ifølge Lorenz en ny form for liv i evolutionen, da dette åndelige liv indebærer en akkumulation af viden og en tilpasning til bestemte sociale og etiske grundholdninger og dermed en ny slags fællesskab af mennesker. Eller den konkrete virkeliggørelse af et overindividuelt system som kaldes kultur.

  Pointen er ganske enkelt, at det netop er forskellen mellem kulturerne, der har bestemt menneskets højere udvikling. Derfor er det naturligvis en katastrofe af rang at opløse fællesskabet ved at grænserne udviskes mellem kulturerne – endda for tiden accelererende i forbindelse med indvandringen.

  At fratage danskernes deres identitet som danskere er at åbne hoveddøren for katastrofen, og døren står allerede på klem ved hjælp af disse idioter som befolker institutioner som Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme.

  En Moske ved man hvad er, men disse institutioner der arbejder under dække af at forene forskellige etniske, nationale og religiøse grupper er samfundsnedbrydende institutioner befolket af kriminelle.

  Det kan da godt være, man ikke anser sig selv som kriminel, men det forandrer jo ikke sagen. Derfor kan man ligeså godt kalde en spade for en spade. Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme er en organisation, der arbejder på at nedbryde samfundet. Hverken mere eller mindre. Det er på tide at stille tingene klart op, for udviklingen går stærkt.

  Kommentar by Machiavelli — 27. juli 2012 @ 15:21

 2. Ligesom muslimerne selv sørger for religiøs indoktrinering af deres børn og unge, sådan bør vi andre indføre en privat undervisning i den del af vor historie, der forlængst er kasseret af skolen.
  Vi har også den danske sangskat, som heller ikke bruges i undervisningen mere.
  Den var elsket af alle, da jeg gik i skole.
  En militærpræget undervisning i eksersits, våbenbehandling og våbenbrug ville også være velkommen hos mange danskere.
  Vi bør vågne op, for vi har noget at vogte nu!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 27. juli 2012 @ 15:36

 3. Machiavelli

  Interessant og tankevækkende.

  “En Moske ved man hvad er, men disse institutioner der arbejder under dække af at forene forskellige etniske, nationale og religiøse grupper er samfundsnedbrydende institutioner befolket af kriminelle.”

  Helt enig.

  http://hammersmeden.wordpress.com/2012/07/26/eus-europaradet-revser-danmark-og-kraever-mere-tolerance-og-overfor-islam/

  Kommentar by Viking — 27. juli 2012 @ 15:48

 4. Man får det indtryk at det er politiske aktivister der hygger sig deres små kæpheste betalt med skatteydernes penge og hvad de ellers kan nasse sig til hos Novo og andre store firmaer.

  Jeg kan ikke se hvad formålet med et sådan institut skulle være. På trods af at du en gang før har haft dem på plakaten

  http://www.uriasposten.net/archives/4170

  har jeg hverken set eller hørt om deres forskning og kommer nok heller aldrig til det.

  Mon det ikke er på tide at vores regering og folketing gik institutterne efter med en tættekam og fik de værste nassere luget væk.

  Kommentar by Santor — 27. juli 2012 @ 15:57

 5. Falkeøje

  Dengang jeg gik i skole hadede jeg sang og gør det stadigvæk.
  En militærpræget undervisning i våbenbehandling og våbenbrug ville jeg som skole dreng tilgengæld meget gerne.

  Kommentar by Viking — 27. juli 2012 @ 15:59

 6. […] fordom eller bagdom. Hvorfor ikke skåne børnene. De voksne kan jo altid skrive sig ind på det nye ‘Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme’. Dagens politiske menu er sikkert den […]

  Pingback by Hvem er de intolerante? « Snaphanen — 27. juli 2012 @ 16:41

 7. Så skulle de også gå i gang med alle universiteterne, hvor de studerende blive indoktrineret til multikulturen.

  Kommentar by Machiavelli — 27. juli 2012 @ 16:42

 8. #6.
  Når den tid kommer, så tages der også fat på det.
  Under krigen havde vi også disse beskyttede institutioner, hvor fjendens ideologi blev udbredt.
  Vi tog en kraftig hævn, da hævnens time endelig oprandt!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 27. juli 2012 @ 17:13

 9. De har et forskningsprojekt ‘Social sammenhængskraft og etnisk diversitet’ med kendte folk som Garbi Schmidt (projektleder) og Rikke Andreassen

  SOCED Social Cohesion and Ethnic Diversity
  http://www.sfi.dk/hvem_står_bag-7370.aspx

  Kommentar by anno — 27. juli 2012 @ 17:47

 10. -> anno

  Der kommer næppe noget interessant ud af det studie. Mulig konklusion: Folk i udsatte boligområder, udviser større tolerance for etniske minoriteter…

  Kommentar by Kim Møller — 27. juli 2012 @ 17:51

 11. -> Kim Møller — 27. juli 2012 @ 17:51

  Den konklusion køber de sikkert

  Kommentar by anno — 27. juli 2012 @ 20:36

 12. Fortrinlige kommentarer på en lidt tynd baggrund. Der er meget få, som interesserer sig for, hvad de bedriver på de efterhånden flere ligegyldige institutter på KU. Polit, jura, HCØ holder, så vidt jeg ved, endnu et højt akademisk niveau.
  Resten af KU er en joke. Who cares.

  Kommentar by Morten Andersen — 28. juli 2012 @ 00:55

 13. Centeret har til formål at give “beskæftigelse” (undskyld udtrykket) til de mange totalt overflødige antropologer, sociologer m.m som universitetet selv har udklækket. Ingen af dem kunne formodentlig bestride et alm. job, hvad de næppe heller er interesseret i. Så hellere gå og hygge sig i hinandens selskab og tænke gode tanker om sig selv og mindre gode tanker om den slemme verden udenfor murene.

  Indtægten er sikret takket være universitetet, der åbenbart ikke har problemer med financieringen.

  Kommentar by Binee — 29. juli 2012 @ 00:30

 14. Lighedsmanien er en social sindslidelse.
  Den medfører altid mord, når dem, der stikker næsen frem, skal gøres et hoved kortere.

  Kommentar by A-mad — 29. juli 2012 @ 11:40

 15. ->anno. “De har et forskningsprojekt ‘Social sammenhængskraft og etnisk diversitet’ med kendte folk som Garbi Schmidt (projektleder) og Rikke Andreassen SOCED Social Cohesion and Ethnic Diversity”

  Hvem står bag? 13 kvinder og én mand ! :)

  http://www.sfi.dk/hvem_står_bag-7370.aspx

  Kommentar by A-mad — 29. juli 2012 @ 11:50

 16. Det er ikke et nyt center, det har været der i nogle år, så dets bevilling udløber nok snart.

  Kommentar by M — 31. juli 2012 @ 22:06

 17. For resten er CESEM, et politiserende center, på ingen måde sammenligneligt med TORS, som er sammensat af diverse filologiske uddannelser og religionsvidenskab (efter en institutsammenlægning). Dvs. man lærer faktisk noget på TORS, i hvert fald på sproguddannelserne, og der er dygtige og vidende folk.

  TORS lider blot under et misvisende navn – en tåbelig mani indført efter at man i 2003 afskaffede universitetsdemokratiet og indførte management med ansatte ledere frem for demokratisk valgte. Den nye universitetsledelse var og er mere interesseret i at kalde ting noget andet (der ofte skjuler, hvad der rent faktisk forskes i – som med TORS) og omrokere alting end at sørge for, at forskningen bliver af højest mulig kvalitet og saglighed.

  Men den gamle garde af ægte dedikerede forskere gør deres bedste for at holde standarden oppe.

  Kommentar by M — 31. juli 2012 @ 22:13

 18. Malloy: Multiculturalism is more than Muslims…

  Traditional minorities’ potential role in the debate on multiculturalism is overlooked. This learning piece is presented by ECMI Director Dr. Tove Malloy at this very moment in Budapest…….

  Trackback by ECMI — 2. august 2012 @ 10:26

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper