22. august 2012

‘Die Zweite Form des Krieges’ (oversat og udgivet af ‘Selskabet til værn for dansk folkestyre’, 1974)

Hvor nutidens kommunister mest ses som en slags politisk eksotisme, så var det noget helt andet under Den Kolde Krig. I 1970 udgav det schweiziske Eidg. Justits- und Polizeidepartement en tekst kaldet Die Zweite Form des Kriges, der havde til formål at lære den gennemsnitlige schweizer om den totalitære trussel fra øst, ikke mindst psykologisk.

Selskabet til værn for dansk folkestyre udgave oversatte hæftet til dansk, og her kan man læse evigt-aktuelle ord om femtekolonne-virksomhed under overskrifter såsom ‘Desorganisation af det politiske liv’, ‘Defaitisme og pacifisme’, ‘Sympatipropaganda’ og ‘Opslidning og underkastelse’. I efterskriftet spår oversætterne hård kritik fra politiske modstandere, hvad affærdiges med spørgsmålet: “… anser man Danmark for at være en fredet enklave?” Så nemt kan det siges.

Der opstilles flere scenarier i teksten, og udgangspunktet er i det hele taget meget udansk: ‘Vi’ er villige til at forsvare os, lyder det – “Enhver har våben og ammunition hjemme”, og uanset hvad – “Vi kæmper under alle omstændigheder”.

Bestemt en udgivelse der er interessant nok i sig selv, men særligt den danske introduktion fortjener fremhævelse.

Fra Forord.

“Som et vigtigt led i bestræbelserne på at videreudvikle den sovjetiske imperialisme frem mod dens slutmål – den såkaldte ‘globale demokratiske fred’ er der i helt enestående grad taget psykologiske midler i anvendelse.

Der opereres i denne forbindelse ikke alene med eet sæt midler – de militære – men med hele to sæt, hvoraf det andet, som skjuler sig under den uoverskuelige og umiddelbart intetsigende betegnelse ‘andre midler’, så absolut er det mest omfattende. …

Det var Lenin, der formulerede definitionen på begrebet ‘Kampen med andre midler’, idet han ordret sagde: ‘Når efter Clausewitz krigen kun er en fortsættelse af politikken med andre midler, er også freden kun en fortsættelse af kampen med andre midler!'”

Fra Udviklingen i Danmark, Lidt forhistorie.

“Herhjemme er det klassisk-revolutionære parti, for hvilket den marxistisk-leninistiske grundholdning er ubetinget retningsgivende for endemålet, Danmarks kommunistiske Parti (DKP).

I hvilken grad dette parti er Moskva-styret kan ikke umiddelbart fastslås, det må være op til den enkelte iagttager at vurdere. Nærmest som en dansk afdeling af den internationale kommunistiske bevægelse dannede DKP ‘fortrop for hovedstyrken’, d.v.s. for Sovjets kommunistiske parti med hovedsæde i Moskva. …

Det vakte betydelig opsigt i den danske offentlighed, da DKP tog klart standpunkt imod Vestmagternes kamp mod Hitlers Tyskland. ‘Chamberlains krig’, og ‘den anden imperialistiske krig’ var udtryk, som man dagligt kunne læse i ‘Arbejderbladet’. Der var ingen tvivl. Partiet var prosovjetisk med en venlig holdning over for det erobrende Tyskland. Det var Moskva-Berlin-overenskomsten, der var undertegnet den 23. august 1939 i Moskva af den tyske udenrigsminister von Ribbentrop og Stalin, som bestemte partiets holdning.

Begivenhedernes udvikling tog nu fart. Medens Tyskland invaderede Vestpolen, tog Sovjet Østpolen og de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Forhandlinger med Finland om afståelse af visse landområder indledtes af Sovjet.

Herhjemme iagttog man den nye situation med skærpet opmærksomhed, og midt under denne udvikling oplevede vi en bemærkelsesværdig begivenhed: – det var den 12. november 1939. DKP fejrede i KB-Hallen i København 22-årsdagen for novemberrevolutionen – omkring 5000 mennesker deltog, og festtalen blev holdt Axel Larsen som sluttede med ordene: ‘Et leve for et frit og socialistisk Danmark – Sovjetstaten Danmark!’

Tre uger senere var krigen mod Finland i gang. … Det er også en kendsgerning, at kommunisterne først deltog i den gryende danske modstandsbevægelse efter den 22. juni 1941 – datoen for de tyske troppers indtrængen over den russiske grænse. – At dette faktum naturligvis ikke forringer mange enkeltpersoners heltemodige indsats fra denne dato og frem til befrielsen er en anden sag.

En særlig begivenhed i 1949 synes at vise, at partiets revolutionære holdning blev fastholdt også efter krigens slutning. … Det kom for dagen, at DKP var i færd med at sammensætte særlige grupper med henblik på tilrettelæggelse af sabotage i tilfælde af engelsk og amerikansk militærhjælp til Danmark. …

Medens Ungarn-Krigen 1956 og den derved afledte folkestemning satte en stopper for udviklingen af den revolutionære kamps virksomhed, og blandt andet Danmarks Kommunistiske Parti var en total aflivning nær, fandt de revolutionære ledere sammen og planlagde en ændret taktik, hvor nu tiden blevet med som afgørende faktor.

Direkte påvirkning af ‘masserne’ ansås for irrelevant, idet den nemlig forudsatte en økonomi og styrke, som ikke var til stede. Man satte derfor fokus på den kommende generation, hvorved ‘Kampen om ungdommen’ indledtes. – En taktik, som det har taget den voksne generation alt for lang tid at gennemskue.

Allerede i slutningen af halvtredserne kunne det konstateres, at de revolutionære foredragsmænd i stigende tal og med øget intensitet lod sig indskrive som foredragsholdere til landets forskellige lærerseminarier. Senere er denne aktivitet udvidet til at omfatte stort set alle institutioner, hvor personale uddannes til at have med ungdom at gøre og som har forbindelse med produktion og distribution af viden og oplysning i det hele taget. Hensigten var at tilvejebringe en revolutionær avantgarde for den opvoksende generation for fra børnehavestadiet og opefter at bibringe de unge en livsholdning på marxistisk-leninistisk grundlag.

Målet er, at den nye generation efterhånden som den vokser sig ind som den nye og bestemmende generation medtager den indpodede marxistisk-leninistiske grundholdning, for derved at medvirke til at ændre folkeopinionen og lette overgangen til det alternative samfundssystem.

Vi kan op til vore dage følge en række begivenheder, som har haft indflydelse på opinionsdannelsen hos børn og unge ved såvel direkte som indirekte påvirkning. …

Man introducerede marxistiske teoretikere som Marcuse, Bettelheimm og Schaff m.fl. – det er nu Che Guevara, der bliver ungdomshelten, og intet drenge- eller pigeværelse er færdigmonteret, hvis ikke der hænger et legemstort portræt på væggen af denne cubanske ‘Tordenskjold’.

Propagandaen rettes nu til støtte for guerillabevægelser og Black Power, og selv Danmarks Radio og Fjernsyn synes at spille med.

Studenteroprøret, som kun omfatter en relativt lille del af de studerende… kører nu 1968 frem for offentligheden som en magtfuld kritik af vort demokratiske system. …

– Og man ser efterhånden, hvorledes det er blevet muligt for en politisk minoritet i utallige nøgleområder at placere sig i en majoritetsposition – altså en bestemmende position.

(Den anden krig, 1974, s. 40f)

Oploadet Kl. 12:02 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/39741/trackback

9 Comments »

 1. Mon der er en der har en pdf fil af bogen?

  Kommentar by thatcherite — 22. august 2012 @ 15:18

 2. SVDF gjorde en stor indsats i 1970’erne, selv om de ledende medlemmer blev udsat for grove angreb fra venstreradikale i flere tilfælde; særligt i forbindelse med den såkaldte Absalon-sag.

  Kommentar by Absalon — 22. august 2012 @ 16:56

 3. http://www.youtube.com/watch?v=clP6rAHZ5_Y&

  Her en gennemgang, via eks KGB agent Yuri Bezmenov.

  Kommentar by Nicolai — 22. august 2012 @ 20:08

 4. Imponerende godt gået KIM. WOW!

  Kommentar by NielsEbbesen — 22. august 2012 @ 23:05

 5. Muslimerne har ført samme slags krig, i de sidste 40 år.

  Kommentar by XXXXX — 23. august 2012 @ 07:31

 6. Interessant historisk fund. Store dele af teksten kunne genbruges med Islam-modstand som emne. En af forskellene på Islam og kommunisme er, at førstnævnte stikker langt dybere og fastere i tilhængernes sjæl.

  Kommentar by Crass Børsting — 23. august 2012 @ 09:40

 7. Mitrokhin arkivet tegner samme billed. (3 læs værdige bøger).

  Mitrokhin var KGB officer og benyttede sit job til at lave referater af de dokumenter der passerede hans bord, hvilket pga hans funktion var en hel del.

  Bl.a. kan man læse at formanden for DKP påtog, med stor glæde, at finde nogle agenter i Richard Sorge kvalitet.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mitrokhin_Archive

  Kommentar by Hans Und — 23. august 2012 @ 09:46

 8. Hvor kan man købe eller downloade hæftet?

  Kommentar by michael nybye — 23. august 2012 @ 14:08

 9. -> Michael Nybye

  Det kan man ikke. Skal nok prøve at få den pdf’et.

  Kommentar by Kim Møller — 23. august 2012 @ 14:52

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper