24. august 2012

Helmuth Nyborg om røde forskere der ikke anerkender at “mennesket påvirkes både af gener og miljø”

En lignende udvikling fandt sted indenfor den danske Islamforskning. Kulturmarxisterne afviste forbindelsen mellem de religiøse kilder og senere udvikling, og satte filologer og historikere i skammekrogen med beskyldninger om ‘kultur-racisme’. Kronik af Helmuth Nyborg i Jyllands-Posten – Gå til akademisk modangreb.

“Venstreorienterede tæskehold har længe misbrugt Aarhus Universitet og medierne. Nu er det Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds tur. Fire af fem uredelighedssager, indbragt for ”Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed” (UVVU), næres af personlige, ikke videnskabelige motiver. …

For år tilbage anklagede daværende institutleder, professor Jens Mammen, og lektor Morten Kjeldgaard, Aarhus Universitet, således undertegnede for højreekstremisme i bladet Forskerforum. Denne fabrikerede anklage fik Harder, dengang medlem af UVVU, til at erklære, at jeg åbent burde have fortalt UVVU om mine højreekstremistiske tilhørsforhold før udvalget afgjorde kønsforskelssagen. Så havde sagen måske fået en anden udgang, sagde Harder. Hans forslag etablerer således en direkte forbindelse mellem UVVU’s sagsbehandling og alskens idiotiske anklager i pressen.

Forskning i gruppeforskelle i intelligens og personlighed øger risikoen for, at usaglig personhetz kan omforme UVVU til et nyttigt redskab i det største kollektive akademiske bedrag nogensinde. Bedraget kommer sig af, at udforskning af gruppeforskelle i IQ og personlighed længe har penduleret mellem to teorier:

– Mennesket skabes af samfundet (venstreorienteret kulturrelativisme) og

– mennesket påvirkes både af gener og miljø (adfærdsgenetik).

Denne værdikamp har fået en række ledende venstreorienterede kulturrelativister til at oprette akademiske tæskehold, der systematisk forfølger adfærdsgenetikere.

Tæskeholdene viger ikke tilbage fra personoverfald, blokering af forelæsninger, systematisk misinformation af medierne og afskedigelse af anderledes tænkende. … Det er lykkedes venstreorienterede at infiltrere universiteterne i Danmark gennem store ansættelsesbølger i 1960-1970’erne. … deres tæskehold viger ikke tilbage fra personhetz, løgne og fordrejninger.

En typisk brandslukker er lektor Morten Kjeldgaard fra Aarhus Universitet. Han debuterede som tæsker, efter at undertegnende i 1997 havde arrangeret en stor, åben, international videnskabelig kongres for ”The Society for the Study of Individual Differences” i Aarhus. I en af sine mere elskværdige passager fastslår han bl.a., at de internationale højt profilerede deltagerne blot er Nyborgs kumpaner, der er »… tilhængere af racehygiejne, en ekstremistisk samfundspolitisk dagsorden, der havde sin storhedstid i Hitlers Tredje Rige« og foretager sig værre ting, end det der skete i Hitler-tidens værste perioder.

Kjeldgaards hadeside (www.eugenik.dk) – vist enestående i dansk universitetshistorie – opdateres jævnligt med løgne og venstreorienteret spin mod intelligensforskning og eugenik. Kjeldgaard linker naturligt til den venstreekstremistiske bevægelse Redox og dens ulovlige billeder og underholder jævnligt pressen med påstande om, at jeg har bedraget Københavns Universitet for større beløb…

En anden prominent tæskekarl er gammelkommunisten professor, dr.phil. Jens Mammen, også Aarhus Universitet. Som institutleder misbrugte han sit embede til at få mig fritstillet fra universitetet, efter at jeg havde observeret en kønsforskel i intelligens (i lighed med mange andre). …

Tredje medlem af tæskeholdet er dekan Sven Hylleberg, Aarhus Universitet. … Da Mammen år senere tæskede videre i Forskerforum (fremover: Fuskerforum), med totalt ubegrundede anklager om højre-ekstremisme, havde dekanen igen nyt til pressen. Han var godt nok ikke »klar over, at Nyborg var med i den klan…«, men – tilføjede han for en sikkerheds skyld…

[…]

I 2011 vågnede tæskeholdet op igen og indklagede undertegnede for UVVU i forbindelse med en ny artikel – The Decay of Western Civilization (Nyborg, 2012). Tæskeholdet – Kjeldgaard, Mammen, og en Jens Kvorning fra Aalborg – offentliggjorde naturligvis først de mange anklager i Fuskerforum og fældede også dommen a priori…

Og det virker. Kontorchef Anita Lange fra Danmarks Statistik kunne nu offentligt fastslå, at tallene var manipulerede – uden at se forskellen mellem demografisk modellering på velbeskrevet grundlag og uredelig manipulation. Selv præsenterer hun indvandrerstatistik, der sammenblander etniciteter i en pærevælling – hvilket pudsigt nok er netop det, Decay-artiklen påviser!

Værst er dog, at det nu er lykkedes tæskeholdene at omdanne UVVU til ekkorum for usaglig venstreekstremistisk værdidebat med Aarhus Universitet, Danmarks Statistik, Fuskerforum, og andre som nyttige idioter. UVVU skulle fra begyndelsen have afviste Decay-sagen som venstreekstremistisk værdispin.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/39909/trackback

13 Comments »

 1. Det tog 400 år før Paven frikendte Galileo Galilei.
  Det tager nok mindre end 40 år, inden de danske paver bliver tvunget til at frikende Helmuth Nyborg? :)

  Kommentar by A-mad — 24. august 2012 @ 16:48

 2. DE “kloge” valgte engang muslimer, som dem vi trængte til.
  Erfaringerne har vist os, det var et skruptosset valg!!!
  Vi burde i stedet have valgt folk fra Thailand.
  De er intelligente, kvinderne ser særdeles godt ud, og mændene er til at have med at gøre.
  Jo længere tid der går, jo mere udskiller muslimer sig som skruptossede idioter, der hverken kan styre sig selv eller nogensomhelst andre.
  De er lige til lossepladsen!!!
  Ingen med fornuft kan bruge dem til noget som helst!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 24. august 2012 @ 17:40

 3. I samme boldgade: http://videnskab.dk/kultur-samfund/holocaust-revolutionerede-vores-menneskesyn

  Kodeord: “Mental ingeniørkunst”.

  Kommentar by Henrik — 24. august 2012 @ 18:00

 4. Venstrefløjen er som vi andre drevet af vore basale egenskaber. Dem vi fik med i fødslen. Nogle fik særdeles gode og nyttige egenskaber med. De skabte ting af værdi og blev rige. Vi andre fik ikke denne arv, men vi levede godt af de andres arv og rigdom.

  Selvom den ulige fordeling af nyttige og gode egenskaber altid har været til fordel for os alle, også for os i den tunge ende, så har en anden facet i skaberværkets arv, der skulle kompensere for fraværet af de umiddelbart nyttige gener, desværre givet bagslag. Knofedtets kompensation for ild i tagetagen blev desværre ofte forvandlet til misundelse – en i et og alt skadelig foreteelse.

  Helt specielt forfærdende er det i vore dage at opleve misundelsen mod de få forvandlet til aktiv politik. Målet for vore dages politik er ikke at alle skal have det bedre, men at alle skal have det ens. Ligheden er målet for hele folketinget, også selvom lighed selvfølgelig betyder lige dårligt. Vi har med socialismen og hendes bror islam gjort bagsiden af vore egenskaber til selve målet for livet. Og vi har gjort demokratiet til værktøjet.

  Hvor er det godt, at jeg er så gammel som jeg er. Nåh ja – så glemte jeg Aarhus Universitet? – Godt det samme.

  Kommentar by Svend — 24. august 2012 @ 18:23

 5. Det er et problem når politiske overbevisninger begynder at blande sig i videnskaben og videnskabelige resultater.

  Men det viser blot at venstrefløjen er villig til at ændre på virkelighed til fordel, eller bagdel hvis man vil, for resultatet.

  Hvem andre er villige til samme forbrydelse? Religiøse, af alle slags, naturligvis. Endnu et bevis på at venstrefløjen i langt højere grad er en religiøs kult frem for regulære politiske partier.

  Kommentar by Santor — 24. august 2012 @ 18:47

 6. ” Mennesket skabes af samfundet (venstreorienteret kulturrelativisme)”

  Ja, det er det, vi nu ser i stigende grad. Det moralske og åndelige sammenbrud som viser sig ved voldelige mennesker, psykopater, identitetsløse, rodløse osv. i en uendelighed. Mennesker uden rødder som flyder undt i landskabet uden mål og med.

  Blomsten af Danmarks intelligens på universitetwerne udviser en rystende uvidenhed om, hvad der holder menneskene oppe og et samfund sammen.

  Svend har helt ret. Men som jeg har gentaget til uendelighed. Dumheden er blevet et mål i sig selv, hvor utroligt det en lyder, men der er intet at gøre. De akademiske tosser står i spidsen. Heldigvis er Helmuth Nyborg en af undtagelserne.

  For at føle noget for sit samfund for sit land – må man have noget at genkende, noget at føle for. Man kan ikke føle noget for abstrakte ideer uden substans. Der må være nogle minder at knytte sine erindringer til. Kulturrelativismens ideer har ført til kulturelt sammenbrud, men det har de ikke endnu opdaget på Århus Universitet.

  Nogle minder om familien, steder man kender, nationale begivenheder man kan være fælles om. Derved opstår med tiden et interesse-fællesskab, der samler og forener danskerne. Findes der intet interessefællesskab, falder samfundet fra hinanden. Menneskene er hinanden ligegyldige og hander derefter i hverdagen.

  Som den nu afdøde filosof professor og biolog Konrad Lorenzbog: (Bagsiden af spejlet) skriver i sin bog: Menneskets åndelige liv er en ny form for liv i evolutionen, da dette åndelige liv indebærer en akkumulation af viden og en tilpasning til bestemte sociale og etiske grundholdninger og dermed en ny slags fællesskab af mennesker. Eller den konkrete virkeliggørelse af et overindividuelt system som kaldes kultur.

  Pointen er ganske enkelt, at det netop er forskellen mellem kulturerne – miljøet – der har bestemt menneskets højere udvikling. Derfor er det naturligvis en katastrofe af rang at opløse fællesskabet ved at grænserne udviskes mellem kulturerne – endda for tiden accelererende i forbindelse med indvandringen.

  Dette burde være børnelærdom på universiteter, Lorenz bog skulle skulle være en opslagsbog, for alle erfaringer igenenm de sidste 50 år viser, at Lorenz ganske enkelt har ret – kulturrascist eller ej.

  Men i sidste instans viser det dels hvor svag mennesket er, og hvor svage de institutioner er, som skal opdrage befolkningen. Hvis det ikke var tragisk, var det hylende morsomt.

  Kommentar by machiavelli — 24. august 2012 @ 20:48

 7. 5. nov. 1998 erhvervede jeg bogen Consilience af Edward O. Wilson.
  I afsnittet “The Social Sciences” kommer han frem til nogenlunde samme konklusion som Helmuth Nyborg.
  Citerer:
  “Socialvidenskabsmænd har som en helhed kun givet den menneskelige natur lidt opmærksomhed og næsten ingen interesse for dets dybe herkomst.”
  “Som en regel ignorer de opdagelser gjort af den videnskabelige psykologi og biologi.”

  Problemet er at teorierne fra de gamle læremestre Franz Boas (Ingen racer er andre overlegne) og hans elev Ruth Benedict (Alle kulturer er ligeværdige) er foretagsomheds-resistente. Ellers vil hele deres politisk korrekte univers falde sammen.
  Deres forskning har ikke søgen efter sandheden som hoved mål, men at holde sandheden inden for selvkomponerede værdier.
  Og biologi, uha, det kunne føre til beskyldning for racisme.

  Kommentar by Menig 442 — 24. august 2012 @ 20:57

 8. Jeg har lignende oplevelser af universitetsmiljøet og det endda fra den naturvidenskabelige del. De fleste tror, at naturvidenskab er åh så objektiv. Det er den ikke i min erfaring. Jeg fandt, at forskningen var styret af økonomiske og prestige-hensyn, rigide paradigmer og masser af personfnidder. Hvis man skal drive fri forskning, er man nødt til at have pengene selv.
  I øvrigt er universiteterne overvurderede, man kan sagtens udforske verden uden meget af den overleverede viden, de bilder os ind, er nødvendig. Et godt eksempel herpå er Leonardo da Vinci. Leonardo havde, da han var født uden for ægteskab, ikke adgang til universitetet. Men da han var videbegærlig, studerede han naturen på egen hånd og drev på den baggrund udmærket forskning.

  @2 falkeøje:

  DE “kloge” valgte engang muslimer, som dem vi trængte til.
  Erfaringerne har vist os, det var et skruptosset valg!!!
  Vi burde i stedet have valgt folk fra Thailand.

  At vi har brug for udlændinge i stort tal, er endnu en løgn, vi er blevet fortalt. Vi har ikke haft brug for dem siden 1973. Og de, der var her den gang, skulle for størstedelens vedkommende have været sendt hjem, da arbejdsløsheden begyndte at stige.
  I dag befinder vi os i den vanvittige situation, at mange ufaglærte danskere har svært ved at finde job, blandt andet fordi de ufaglærte jobs er besat med udenlandsk arbejdskraft.

  Jeg er helt enig med machiavelli (6):

  … Findes der intet interessefællesskab, falder samfundet fra hinanden. Menneskene er hinanden ligegyldige og hander derefter i hverdagen.

  En slutning man ikke behøver at have gået på universitetet for at kunne drage. At leve med øjnene og sindet åbent er nok. Men det gør vore politikere åbenbart ikke. Eller også har de en skjult dagsorden med masseindvandringen.

  Kommentar by XY — 24. august 2012 @ 22:54

 9. Samfundet er sygt, og det er akademikerne, der er sygdommen.

  Kommentar by machiavelli — 25. august 2012 @ 06:30

 10. Søg på IQ of nations og jewish IQ.
  IQdifference between the sexes.
  Rácial IQdifferences.

  Kommentar by anonym — 25. august 2012 @ 06:43

 11. Der er nogle objektive forhold, der indikerer at muslimer gns. må have/få lavere intelligens: fætter og kusine ægteskaber, såkaldt konsangvinitet.
  Denne praksis har fundet sted i mange hundrede år, hvilket øger den negative intelligenseffekt af konsangvinitet.

  Udviklingen af den lavere intelligens fortsætter, når muslimer indvandrer i Danmark:

  Avisen.dk. 20. nov. 2011.Anders Lind Jørgensen.
  “Indvandrerbørn dominerer elevtallene på specialskoler for udviklingshæmmede og letterede retarderede børn, viser talgennemgang.”
  http://avisen.dk/faetter-kusine-aegteskaber-fylder-specialskoler_155735.aspx

  SIAD
  “En grov vurdering viser at tæt ved halvdelen af alle muslimer i verden er indavlede: I Pakistan er 70 procent af ægteskaberne mellem (nærmest) beslægtede fætre/kusiner (såkaldt “consanguinity”), og i Tyrkiet er antallet mellem 25-30 procent. (Jyllands-Posten, 27/2 2009 “Flere dødfødte blandt indvandrere”)

  Statistiske undersøgelser i arabiske lande viser at op mod 34 pct. af alle ægteskaber i Algieriet er consanguine (blodsbeslægtede), 46 pct. i Bahrain, 33 pct. i Ægypten, 80 pct. i Nubien (sydligt område af Ægypten), 60 pct. i Irak, 64 pct. i Jordan, 64 pct. i Kuawit, 42 pct. i Libanon, 48 pct. i Libyen, 47 pct. i Mauritanien, 54 pct. i Quatar, 67 pct. Saudi-arabien, 63 pct. i Sudan, 40 pct. i Syrien, 39 pct. i Tunesien, 54 pct. i De forenede arabiske Emirater og 45 pct. i Yemen (Reproductive Health Journal, 2009 Consanguinity and reproductive health among Arabs.)”
  http://siaddk.wordpress.com/2011/12/08/

  Kommentar by A-mad — 26. august 2012 @ 10:23

 12. >4
  Fantastisk godt formuleret Svend. Og så sandt så sandt.

  Kommentar by Nielsen — 26. august 2012 @ 12:19

 13. Det var vidst psykologi på marx/leninistisk grundlag Jens Mammen var professor udi, hvilket blev bekræftiget ved at læse lidt i hans “afhandling”.

  Det ser ud som han faktisk er meget logisk orienteret, så hvorfor han ikke vil høre tale om at inddrage observer bare fakta, kræver det nok en psykiatrisk uddannelse at forstå.

  Hans kammereat, Morten Kjeldgaard (er han nær familie til Margit fra EL?)linker i øvrigt til shansens pxx, som dokumentation…

  Kommentar by Hans Und — 26. august 2012 @ 17:44

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper