14. november 2006

Michael Pihl citerer Toynbee: “Civilisationer dør af selvmord, ikke af mord…”

Fra dagens Berlingske Tidende. En ypperlig kommentar af Michael Pihl.

Klokkerne ringer for Europa
Historien gentager sig ikke, siger historikerne. Men historien er ligeglad – og gentager historien. »Hold fast i Tyrkiet som nyt EU-medlem«, maner Hans Skov Christensen i kronikken 8. november. Han vil »forhindre at historien gentager sig« og vil have åbne grænser og fri indvandring med 70 mio. tyrkere. Men Dansk Industris overkræmmer kom for sent til timerne i historie og er dømt til at gentage den. Som vor politisk korrekte elite kunne ej heller romerrigets intetanende borgerstand i sin vildeste fantasi forestille sig, at Roms rige civilisation nogensinde kunne bryde sammen. Da imperiets nyromere blev for talrige til at blive romere, blev Rom et multikulturelt babelstårn på lerfødder. Nye borgere ville ikke assimileres, medbragte ingen loyalitet for romersk kultur, ingen pietet over for romerske guder og ingen respekt for romersk tradition. Barbarernes indvandring blev ikke set som den trussel, det var, fordi det ikke var en regulær invasion, men en jævn, gradvis magtovertagelse. I år 376 bankede en horde goter på ved romerrigets Donau-grænse og forlangte asyl. Den selvfede kejser Valens brød med romersk tradition og lukkede dem ind. Til glæde for overklassen og datidens intellektuelle kulturelite.

Den fremmede masseindvandring blev slet ikke anset for noget problem. Kejser Valens og romerrigets politiske overklasse betragtede kun den gotiske invasion som en kulturberigende tilførsel af billig arbejdskraft. Man ser for sig Hans Skov Christensen som kræmmeragtig, småfed senator i hvid toga og frelst attitude. Den romerske historiker Amianus skrev: »Hele affæren skabte mere glæde end frygt, og højtuddannede hofsnoge priste umådeholdent kejserens forsyn, der helt uventet havde skaffet ham så mange unge rekrutter fra verdens ende«. To år senere gjorde goterne oprør, dræbte den tosseglade kejser og udslettede den romerske hær i slaget ved Hadrianopel. Rom erobrede barbarerne, og barbarerne erobrede Rom. Og alle vore veje fører i dag til Rom.

Hvad Rhinen og Donau dengang var for Rom, er Middelhavet og Rio Grande i dag for Europa og Amerika: Den vestlige civilisations grænser stillet på vid gab for fremmed invasion. I maj 2006 gav præsident George Bush amnesti til 12 mio. illegale indvandrere. Massive flertal af almindelige amerikanere har i utalige meningsmålinger i årevis tilkendegivet deres modstand mod masseindvandringen, men præsidenten og Kongressen vil intet gøre. Som kejser Valens vil Bush hellere prises for sit »næstekærlige« storsind af storindustrien og landets kulturelite.
I Europa ringer klokkerne for det gamle kontinent, hvis politisk korrekte middelklasse i 30 år stemte på partier med en uansvarlig indvandringspolitik. I Spanien gav den socialistiske regering amnesti til over 100.000 illegale indvandrere, der vandrer videre over EUs åbne grænser. En Harvard-professor, Robert Putnam, var for nylig overrasket over resultatet af sin egen undersøgelse, der viste, at tilliden mellem mennesker forsvinder, jo mere multikulturelt samfundet bliver. Folk i multikulturelle samfund »stoler ikke på den lokale borgmester, de stoler ikke på den lokale avis, de stoler ikke på andre mennesker, og de stoler ikke på samfundets institutioner« – siger Putnam (Financial Times 8. oktober). Resultatet af undersøgelsen bekommer tydeligvis ikke professoren vel, for i næste åndedrag afviser han tanken om indvandrernes assimilation til værtslandets kultur og taler om, at vi i det islamiserede Europa nu skal til at »konstruere et nyt os«. Akademikeren ved sit skrivebord tror, at kulturelle og nationale identiteter kan »konstrueres«. Men det Eurabien, som imamerne drømmer om, er et ganske andet, end hvad Vestens radikale elite tror sig i stand til at »konstruere«: »Vores tænkemåde trænger sig ind og viser sig stærkere end jeres«, udtalte mullah Krekar til den norske avis Dagbladet for nylig, og satte trumf på: »Se på befolkningsudviklingen i Europa. Antallet af muslimer vokser som myg. Hver vestlig kvinde i EU får i gennemsnit 1,4 børn. Hver muslimsk kvinde får i de samme lande 3,5 børn. I 2050 vil 30 pct. af befolkningen i Europa være muslimsk«.

Civilisationer dør af selvmord, ikke af mord – skrev den engelske historiker Arnold Toynbee. Han søgte årsagerne til store civilisationers undergang i kulturelt forfald og manglende evne til at møde religiøse og moralske udfordringer. Timeglasset rinder ud for den vestlige civilisation. Det er fuldbyrdet! Lammet bryder det første segl. Døden griner Vestens afkristnede middelklasse op i ansigtet. Roms skeletter er ude af skabet og træder dødedansen med rækken af velstående pænborgere: Hvad I er, var vi – hvad vi er, skal I blive!

 • 8/10-06 Financial Times – Study paints bleak picture of ethnic diversity.
 • Uriasposten – Toynbee, Arnold J.: Kulturen for Domstolen (1949).
 • 92 Comments »

  1. Igen en blændende kommentar fra Michael Pihl.

   Kommentar by JensH — 14. november 2006 @ 12:01

  2. Fremragende skrevet. Bedst af alt er det at det står i en udpræget dhimmitudeavis som Berlingeren. Dhimmier bliver ikke overbevist af at få ubehagelige fakta præsenteret en enkelt gang, men hvis “diskursen” i højere og højere grad åbner op for denne dystopiske fremskrivning, vil flere og flere blive tvunget til at tage deres naive, ureflekterede antagelser op til vurdering. At dette ikke allerede er sket bunder til dels i, at pessimistiske fremtidsperspektiver mht. indvandring har været stort set fraværende fra medierne.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 14. november 2006 @ 12:16

  3. -> #2

   Men desværre findes der blandt Dhimmierne nogle virkelig hard-core realitetsfornægtende typer, som desværre har relativt nemt adgang til masse-medierne. Et eksempel dette er P1 medarbejder Birgitte Rahbek, som netop har begået en af de mest kvalmende politisk korrekte kronikker jeg nogensinde har set i selv Politiken:

   http://politiken.dk/debat/kroniker/article199348.ece

   Ud over de ‘gamle travere’ som eksempelvis vrøvlet om hvor vigtig modermålsundervisningen er for ‘integrationen’, så har den gamle venstrefløjs-strigle en ganske ‘interessant’ indfaldsvinkel til den manglende ligestilling meelem kønnene i Islam:

   “For nylig hørte jeg nogle danske kvinder tale om, hvordan de bedst kunne tackle mænd, væk var al 70’er-snak om, at vi alle kan det samme og er ens. Holdningen var nu langt mere en accept af, at de to køn er forskellige, og som araberne ville sige: Man kan ikke sammenligne jasminens og rosens duft. Med andre ord var der ingen forventninger om, at de to køn er eller skal være lige og kunne foretage sig det samme. Det kan man mene meget om, men det er et interessant udgangspunkt for en diskussion, og i hvert fald mere givende end en påstand om, at de andre kvinder blot er tilbagestående og undertrykte. ”

   Og vupti, så har Birgitte Rahbek fået gjort kvindeundertrykkelsen i den arabiske (islamiske) kultur mere ’stueren’, samtidig med hun ikke helt selv personligt tilslutter sig den: “Det kan man mene meget om, men det er et interessant…..”

   Jeg søgte lidt på nettet veddrørende denne Birgitte Rahbek, og så vidt jeg kunne se på hendes skriverier er hun meget anti-Israelsk og pro-Palæstinensisk. Ikke overraskende hun arbejder i DR.

   Kommentar by JensH — 14. november 2006 @ 13:29

  4. Hun har vist skrevet en bog “Arabiske Kvindekår”, som er en marxisktisk analyse af, ja, gæt engang, arabiske kvinders forhold, fra en gang i 70’erne(forrige århundrede:-) Læste den vistnok da jeg var brandnattevagt til et rødt arrangement en gang i sen-90’erne(forrige århundrede). Kan ikke huske så meget om den, udover at der var en del om Israel/Palæstina-konflikten fra nogle palæstinensere kvinder i Libanons synspunkt. Hun er vist gået fra marxisme til relativisme i riimelig høj grad siden da.

   VH
   Jacob A

   Kommentar by Jacob A — 14. november 2006 @ 14:17

  5. ->3 “Men desværre findes der blandt Dhimmierne nogle virkelig hard-core realitetsfornægtende typer”

   Ja, man kan nok skelne mellem forskellige grader af dhimmitude. Egentlig dhimmi (“beskyttet” status for kristne og jøder, de andre skal slås ihjel) er man selv sagt først i et samfund med formel muhammedansk styre. Bat Ye’ors begreb dhimmitude går mere på en underlegen attitude ift. muhammededanismen. Men jeg ser flg. grupper:

   De militante, hard core multikulturalister. Herhjemme vel repræsenteret af pseudo-humanisterne (pseudo fordi deres variant af humanisme betyder noget helt radikalt anderledes), hvor alliancen med muhammedanismen formentlig helt overvejende er et middel til en gang for alle at få aflivet kristendommen.

   De post-revolutionære repræsenterende forskellige mutationer af klassisk marxisme. Sammenrendet der udgør EL, f. eks. Muhammedanerne er vores fjendes fjende, og derfor vores venner. De er den aktuelle manifestation af proletariatet.

   Hattedamerne m/k. Bløde, tolerante radikale som ikke kan få sig selv til at sige noget grimt om folk fra de fine, fjerne lande.

   Kræmmerne, repræsenteret af Hans Skov Kristensen, ARLA m. fl.

   Konvertit-prospects. De som tiltales af muhammedanismens altomfattende forklaring på alt mellem himmel og jord. Faste regler, faste familieforhold i et postmodernistisk samfund.

   Og så vel også en amorf gruppe af loonier, Jacob Holdt, f. eks.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 14. november 2006 @ 14:18

  6. Jeg manglede at sige, at de fraregnet de militante, vil sikkert flere af disse grupper efterhånden blive indhentet af virkeligheden, og vil få en brat opvågnen, når løgnene ikke længere kan skjule virkeligheden.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 14. november 2006 @ 14:21

  7. Når jeg læser indlæg som Birgitte Rahbeks, skrevet af kvinder, bliver jeg bare så træt. Gider jeg som mand engagere mig i at forsvare kvinders rettigheder, hvis de ikke engang selv ulejliger sig med det? Når alt kommer til alt, er det jo kvinderne der har mest at tabe, og mændene der (tilsyneladende) har mest at vinde, hvis den islamiske tankegang vinder indpas.
   Men for feminister (og det vil Birgitte Rahbek sikkert mene, at hun er i en eller anden forstand), der samtidig er tilhængere af multikulten, er denne floromvundne snak jo – indtil det bliver alvor – en win-win-situation.
   De får bevist deres multikulturelle, tolerante sindelag, samtidig med at de nyder godt af den frihed, vort samfund giver kvinder… så længe det varer. I første omgang svigter de indvandrerkvinderne (en form for racisme, for de må jo være tilfredse med “deres” kultur, mens danske kvinder dyrker den frihed, de kun for sjov skyld pikant leger med at sætte på spil). I næste omgang er det dem selv, der står for tur.
   Men bevares, hvis det er sådan, de vil have det, såååå…

   Kommentar by polinos — 14. november 2006 @ 14:26

  8. Ah nemlig, det er ikke mandens natur at leve i fred, vi vil enten gå på jagt eller føre krig – vupti – vi skal nok få det sjovt allesammen.
   [/Ironi]

   Når man ikke fatter problemet i Frankrig og England og kører ren PK laissez faire, er der grund til at holde hånd i hanke her, før det går så galt, eller halvt så galt, halvt så galt ville være rigeligt.

   http://hodja.wordpress.com/2006/11/10/det-mulimske-broderskabs-fangarme-i-europa

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 14. november 2006 @ 14:29

  9. Polinos 7: Jamen så læs den nye antologi udgivet af Kvinder for Frihed, Maskeret Tvang(red. Vibecke Manniche, formand for KFF). Håber, det kvikker dig lidt op:-)

   VH
   Jacob A

   Kommentar by Jacob A — 14. november 2006 @ 14:38

  10. -> 4 Jakob A

   Jeg læste Arabiske Kvindekår for et par år siden – vulgær-marxisme! – intet mindre. Citater og et par borgerlige ord her:

   http://www.uriasposten.net/index.php?p=1815

   “Det palæstinensiske samfund er blevet tvunget ind i det kriseramte israelske kapitalistiske system…” (s. 224)

   Kommentar by Kim Møller — 14. november 2006 @ 14:47

  11. Tak.

   Kommentar by Jacob A — 14. november 2006 @ 15:02

  12. -> # 6

   “flere af disse grupper efterhånden blive indhentet af virkeligheden, og vil få en brat opvågnen”

   Spørgsmålet er desværre om det ikke allerede er for sent for Danmark/Europa når denne erkendelse måtte indtræffe, jvf. Michael Pihl’s analog til Romerriget.

   Iøvrigt, selvom vi måske her i DK skulle vælge at stå fast på vores sekulære demokratiske værdier, så nytter det jo ikke rigtig noget, hvis resten af Europa kapitulerer til islamisterne. At forestille sig DK skulle få lov til at ligge som en lille ‘frihedens ø’ midt i et sådant islamisk hav er nok noget naivt.

   Mon ikke vi i de kommende år kommer til at opleve en stigende udvandring fra Europa til USA, New Zeeland og Australien.

   Kommentar by JensH — 14. november 2006 @ 15:06

  13. Et par dhimmigrupper mere, nu jeg er i gang. Dette skulle måske uddybes mere engang, hvis ikke andre allerede har gjort det.

   Overtolerante præster, Kjeld Holm, Flemming Pless, f. eks.

   Realister, defaitister, strategiske arkitekter som ser hvad vej vinden blæser, og ønsker tilpasning til den arabiske verden. de Gaulle som nærmest Antikrist i Bat Ye’ors optik.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 14. november 2006 @ 15:08

  14. Kim Møller citerer Michael Pihl der citerer Arnold Toynbee der citerer…originaliteten vil ingen ende tage. Hvis civilisationer dør af selvmord og ikke mord, er der vel ingen grund til at rette skytset mod indvandrerne og muslimerne. Hvorfor så ikke tage kampen op med de såkaldt “civilisationsnedbrydende” elementer, i egen civilisation?

   Dyb undren.

   Kommentar by EffieS — 14. november 2006 @ 17:33

  15. -> 14 Effies

   “Hvorfor så ikke tage kampen op med de såkaldt “civilisationsnedbrydende” elementer, i egen civilisation?”

   Tag ikke fejl, jeg betragter dig som en troll, men forhold dig da lige til mine posteringer. Her de sidste fem:

   Gratisavisen Dato gengav Enhedslistens dagsorden, der baseres på halve sandheder (dyrkelse af racisme-begrebet = en måde at svække egen kulturel egenart på)

   Michael Pihl citerer Toynbee: “Civilisationer dør af selvmord, ikke af mord…” (fremhæver et citat fra kendt civilisationshistoriker der netop mener civilisationernes uddøen er selvforskyldt)

   DR havde lige en Bush-bashende pseudo-dokumentar i overskud… (Bush, personificeringen af den vestlige civilisations selvhævdelse hånes i groteske vendinger)

   24timer viser billede af Muhammed… (dansk avis accepterer ikke islamisk billedforbud – thumbs up)

   De kalder sig forskere, men optræder som politikere – Jørgen Bæk Simonsen & Tim Jensen (to forskere der har gjort det til en levevej at stigmatisere enhver for for national/civilisationel selvhævdelse)

   Du behøver ikke svare…

   Kommentar by Kim Møller — 14. november 2006 @ 17:44

  16. Jacob A:
   Ja, heldigvis, du har ret: Der ER gudskelov kvinder, der har lugtet lunten. Jeg lod bare lige mit periodiske sortsyn løbe af med mig. Så længe der er kvinder som Mannike, Brix m.fl., der taler med fornuftens stemme, må vi andre hellere slutte op bag dem.

   Kommentar by polinos — 14. november 2006 @ 17:47

  17. Jamen, kære ven, hvad skal jeg svare? Jeg betragter dig som en særdeles underlødig arbejdsløs akademiker, der ikke kan meget andet end at citere, hvad andre skriver. Du er en wannabe journalist, der er endt som avisomdeler.

   Du ved også godt, at jeg er dig overlegen intellektuelt, derfor svarer du altid undvigende på mine mere interessante spørgsmål, som f.eks. dette: Er Danmark et multikulturelt samfund eller ej?

   Det var det vildeste pseudosvar, jeg fik sidste gang. Der var heller ingen af dine åndeligt mindrebemidlede læsere, der kunne diske op med et tilfredsstillende svar.

   Kommentar by EffieS — 14. november 2006 @ 17:49

  18. -> 17 Effies

   “… derfor svarer du altid undvigende på mine mere interessante spørgsmål, som f.eks. dette: Er Danmark et multikulturelt samfund eller ej?”

   Sidst svarede jeg:

   “De fleste her skelner mellem multikultur og multietnisk. Mon ikke det er her hunden ligger begravet.

   Danmark er multietnisk i en eller anden grad, forstået sådan at flere etniciteter residerer i Danmark.

   Danmark er ikke multikulturelt, forstået sådan at man fra officielt hold ikke bevidst søger ligeværdighed mellem flere kulturelle varianter i Danmark.”

   Hvis du ikke kan se forskellen, så er det enten fordi du ikke har sat dig ind i emnet, eller fordi du reelt ikke ønsker at diskutere noget der kan forstyrre din virkelighed.

   Forskellen mellem det multietniske samfund og det multikulturelle samfund har været et omdiskuteret emne, helt fra den spæde integrationsforskning i midten af 1980erne. Carl-Urik Schierup bragte det på banen i hans doktordisputats fra 1988, men en forsker som Jørgen Bæk Simonsen kan stort set ikke skrive en bog eller artikel uden at berøre emnet.

   Kommentar by Kim Møller — 14. november 2006 @ 18:11

  19. “Danmark er ikke multikulturelt, forstået sådan at man har officielt hold ikke bevidst søger ligeværdighed mellem flere kulturelle varianter i Danmark” skriver du, Kim M.

   Nu skal alle lytte godt efter. Når du siger, at Danmark er et multietnisk land men ikke et multikulturelt land, HVAD ER SÅ PROBLEMET? Hvorfor klynker I så sådan?

   Jeg har en snigende mistanke om, at ved at sige ja til multietnicitet og nej til multikulturalisme, siger I jo automatisk også de facto nej til multietnicitet. Og det behøver jeg vist ikke forklare. Kan du følge mig?

   Det er en skinmanøvre, I laver ved at lave det skel.

   Kommentar by EffieS — 14. november 2006 @ 18:36

  20. -> 19 Effies

   “Nu skal alle lytte godt efter. Når du siger, at Danmark er et multietnisk land men ikke et multikulturelt land, HVAD ER SÅ PROBLEMET? Hvorfor klynker I så sådan?”

   Fordi store dele af den akademiske verden, journalister og meningsdannere iøvrigt systematisk flytter grænserne i retning af multikulturalisme.

   “Jeg har en snigende mistanke om, at ved at sige ja til multietnicitet og nej til multikulturalisme, siger I jo automatisk også de facto nej til multietnicitet. Og det behøver jeg vist ikke forklare. Kan du følge mig?”

   Ja, du forholder dig retten til at kalde mig og andre for racister (eller det der ligner), såfremt vi ikke accepterer salamimetoden henimod multikulturalisme.

   “Det er en skinmanøvre, I laver ved at lave det skel.”

   Her ender debatten med trolls ofte. Moralen er: ‘Jeg tror ikke på det du skriver, jeg læser noget grimt, ondt og fælt mellem linierne’.

   Sidste ord herfra. Lav bare et længere velargumenteret indlæg, suppler eventuelt med noget nedsættende personligt – så skal jeg nok godkende indlægget senere idag.

   Kommentar by Kim Møller — 14. november 2006 @ 18:46

  21. EffieS, der selv på en god dag ikke kan fabrikere andet end tre-linjere med tåbelige spørgsmål og påstande, udnævner nu sig selv til intellektuelt overlegen, Kim Møller til fiasko-akademiker og læserne af denne blog til åndeligt mindrebemidlede.

   Kan nogen, evt. EffieS selv, henvise til et eneste velargumenteret, sammenhængende, på selvstændige tanker beroende indlæg fra denne debattørs side? Eller bare et enkelt svarindlæg med argumenter og kildehenvisninger?

   Jeg erindrer ikke andet end skældsord og bizarre, retoriske spørgsmål.

   Kommentar by Lama Q — 14. november 2006 @ 19:05

  22. @Kim Møller

   Ikke godt nok. Du svarer behændigt udenom. Eftersom du definerer multikulturalisme som noget, der skal ske fra offentlig side, kan du ikke pludselig sige, at du er bekymret for, at at ikke-offentlige aktører som journalister, forskere og meningsdannere flytter grænserne henimod mere multikulturalisme. Kan du ikke se, at det ikke hænger sammen? Du skal bevise, at staten (og ikke andre) lister multikulturalismen ind af bagdøren. Når du har gjort det, skal jeg tage stilling til, om du har ret. Det er helt legalt ikke at kunne acceptere multikulturalisme, men lad vær med at pakke jeres uvilje mod multietnicitet ind i uvilje mod multikulturalisme. Okay?

   Selvfølgelig lader du mine indlæg stå, for du går jo som jeg selv ind for fuld ytringsfrihed.

   Kommentar by EffieS — 14. november 2006 @ 19:06

  23. Lama Q er velkommen til at tage stilling til ovennævnte, hvis har har evnerne til det. Jeg tillader mig at tvivle.

   Kommentar by EffieS — 14. november 2006 @ 19:07

  24. Jeg ser frem til Kim Møllers svar på følgende:

   Hvordan kan journalister flytte grænserne henimod multikulturalisme, når du lige har defineret multikulturalisme som noget STATEN indfører?

   Jeg forstår det ikke, er der ikke en årvågen læser, der kan kaste lys over den åbenlyse revne i Kim Møllers argumentation?

   Kommentar by EffieS — 14. november 2006 @ 19:31

  25. Ja! Så’gu’ er Danmark et “multietnisk” samfund. Det kan enhver undertyde sig om ved at gå ned ad Nørrebrogade eller besøge bestemte boligkvarterer i den lille by, jeg selv bor i, og som ligner dusinvis af andre danske byer.
   Er Danmark så “multikulturel”? Ja, i den forstand at dansk kultur selvfølgelig så langt tilbage vi kan følge sporene, har indoptaget impulser fra andre kulturer. Men altid inden for rammerne af det, man kunne kalde en overordnet, “vestlig” tradition.
   Det er der, vi står i dag: Med en foranderlig “dansk” udgave af den vestlige “universelle” kulturelle model – det er den med ytrings- og trosfrihed, lighed mellem køn og diverse mindretal o.s.v.
   Og lad os nu kalde en spade for en spade: Den model er der stort set ingen af de etniske grupper, bosat i Danmark, der sætter spørgsmålstegn ved, fordi de også godt kan se, at den kommer dem til nytte.
   Undtagen én. Og gæt selv hvilken. Wink, wink, notch, notch, say no more… vel?
   Så når denne tåbelige diskussion om “multikulturalisme” overhovedet kommer op, skyldes det selvfølgelig, at visse muslimske kredse kræver, at deres værdier skal sidestilles de, som det massive flertal af alle etniske grupper i dette land hylder, mere eller mindre bevidst.
   Så i stedet for at tale om “multikulturalisme”, skulle vi måske snarere tale om om “duokulturalisme”, selvfølgelig fra islamistisk side forstået som næste skridt på vejen mod den “monokulturalisme”, der hersker i de dysfunktionelle samfund, de kommer fra.
   Hele debatten om “multikulturalisme” handler grundlæggende om det liberale retssamfunds forsvar mod totalitarisme.
   Men denne kendsgerning har den venstrefløj, EffieS repræsenterer, så åbenlyst svært ved at fatte.

   Kommentar by polinos — 14. november 2006 @ 19:42

  26. Kære Effie S, hvis du nu kunne skelne virkeligheden fra din egen paranoia om hvad vi nu mener, i vores formodentlig sorte sjæl og gad at tage en diskussion med et åbent sind, så kunne vi begynde at tale.
   Som det er nu føler en del nok de spilder tiden på en mere raffineret “hit and run” type end mavepuster Allan.

   Men ellers tror jeg jeg kan tale på de flestes vegne ved at sige vi intet har i mod, Vietnamnesere, Kinesere, Zuluer, Peruvianere, Indere, grønlændere, Tibetanere osv.
   Vi har heller ikke noget mod Arabere som enten er ateister eller har et afslappet forhold til deres religion eller er praktiserende uden at være fanatiske. Men vi har til 100 % noget imod fundamentalistisk islam og alle forsøg på at skære sharia salami skiver af fælles bordet.
   Derudover mener vi ikke en politik med åbne grænser vil betyde noget godt for dette land, udover vi ikke kan forvente loyalitet og god opførsel fra alle vi lukker ind, har vi simpelthen Ikke brug for, eller råd til, uendelige menneskemasser.
   I teoriens verden kunne vi bare alle være venner, men vi lever i virkelighedens verden og i virkelighedens verden er vores horisont ikke større end vores umiddelbare ophav og omgangskreds, vores loyalitet gælder kun et begrænset gruppe, I virkelighedens verden går det sløjt med mellemkulturel forståelse i mange tilfælde og i nogle tilfælde og med mellemkulturel tolerance ( Islam er ikke specielt tolerant og Danskerne har ikke meget til overs for en religion som Islam ). I virkelighedens verden kæmper integration en forgæves kamp mod parallel samfund og gensidig fordomsfuldhed, en integration som ikke er blevet lettere af at vi har haft et stort overskud af ufaglært arbejdskraft og ikke manglet .

   Men Danmark er multietnisk og har været det siden Grønland blev en del af riget, i en hvis forstand er Danmark også multikulturelt og fred være med det, jeg lytter hellere til etnisk end Dansk Top, Danser hellere Capoiera eller Flamenco end vals, jeg læser hellere Rabindranath Tagore end Ib Michael.

   Men jeg mener ikke at alle der har lyst og banker på har ret til at bo i Danmark. På 20 år er borgere fra den ikke vestlige verden blevet over 5 % af befolkningen, de børn som fødes af dem som efterkommere er over 10 % af de børn der fødes i dag. Om ca. tyve år er 10 % af Danmark ikke vestlig oprindelse og angiveligt 20 % af de børn der fødes, så fremdeles, udviklingen kan kun bremses via standsning af familesammenføring og et stort integrations arbejde, hvor man heller ikke tillader at 50 % 2 gere forlader skolen som funktionelle analfabeter.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 14. november 2006 @ 20:22

  27. @ EffieS

   >Eftersom du definerer multikulturalisme som noget, der skal ske fra
   >offentlig side,

   Husk at læse hvad Kim skriver før du angriber tastaturet. Han sagde “officielt” hold. Ikke “offentlig”

   Det var heller ikke multikulturalisme, der blev defineret som skabt fra officielt hold, men det multikulturelle samfund. Multikulturel/multikulturalistisk – jeg går ud fra du kan se forskellen. Hvis ikke, så sammenlign med social/socialistisk.

   Kan hænde du er nogen intellektuel overlegen, men det er næppe nogen herinde. Prøv på Tarmlufteren istedet.

   >Det er helt legalt ikke at kunne acceptere multikulturalisme, men >lad vær med at pakke jeres uvilje mod multietnicitet ind i uvilje
   >mod multikulturalisme.

   Begge dele hænger sammen. Når multietniciteten når et niveau hvor én (oftest) eller flere (sjældnest) etniciteter når en kritisk størrelse, så kommer der krav om multikulturalisme.

   Det er selvfølgelig fraset den anden kilde til multikulturalisme: de-nationaliserede intellektuelles ideologiske fantasier.

   >Hvordan kan journalister flytte grænserne henimod
   >multikulturalisme, når du lige har defineret multikulturalisme som
   >noget STATEN indfører?

   Lad nu være med at lyve, Intellecto. Med mindre du har pjækket i dansktimerne i folkeskolen burde du vide hvordan man læser. Prøv det med det af Kims indlæg du henviser til.

   Kommentar by Henrik Krog — 14. november 2006 @ 20:51

  28. 17

   Dette indlæg var dog mildest tal ikke særlig befordrende for debat.

   Kan du ikke droppe det personlige og i stedet for holde dig til emnet for diskussionen.

   Kommentar by J — 14. november 2006 @ 21:29

  29. >17 Effie

   Hvis du er intellektuelt overlegen, så mærker man sandelig ikke meget til det :)

   Kommentar by Mackety — 14. november 2006 @ 22:09

  30. EffieS har slugt en visdomspille – eller har hun bare glemt at tage den for megalomani ;-)

   EffieS den 14/11: “Du ved også godt, at jeg er dig [Kim] overlegen intellektuelt”

   Undertegnedes polemik med EffieS den 17/10:
   (
   http://www.uriasposten.net/?p=3909)

   “Og hvad har frk Ueffen egentlig bidraget med på sin blog af selvstændige, kritiske tanker? Ingenting, nul, nichts, zero, zéro. Lidt vulgær antiamerikanisme er, hvad det er blevet til. I min oversættelse:

   —–
   Er vi alle amerikanere? (rubrik)

   Er amerikanerne verdens politibetjente? (underrubrik)

   Ja, efter de forfærdelige attentater, som har ramt New York og Washington er vi alle amerikanere, også her på denne side af Atlanten. En spontan reaktion på de uudholdelige billeder.

   Et spørgsmål:

   Hvem vil kunne tillade sig at sige til amerikanerne med tilstrækkelig vægt, at ingen har givet dem mandat til at styre verden.
   —-

   Det må vi sige frk. Ueffen: Bravo, fantastico, quel talent!

   Comment by NAN — Tirsdag 17. Oktober 2006 @ 11:58

   @NAN

   jeg har aldrig bildt nogen ind, at jeg har noget at bidrage med til verden, jeg lader bare gode artikler i de aviser, jeg læser optræde på min blog. Faktisk lidt ligesom Kim Møller. Men jeg er heller ikke historiker som Kim Møller. Mon ikke man kan forvente lidt mere af ham end af mig?

   Comment by EffieS — Tirsdag 17. Oktober 2006 @ 12:07 ”

   Mon ikke du lige så stille skulle tage og liste hjem, frk Ueffen? Her er vist ikke mere at gøre for dig.

   Kommentar by NAN — 15. november 2006 @ 00:05

  31. Igen denne pseudodebat fra Effie, og folk der spilder tiden med at svare. Tag jer nu lidt sammen og ignorer “hende”. Man kan jo ikke starte forfra med at lære bogstaverne hver gang den samme sinke dropper ind i klassen.

   Effie må yde før “hun” spilder vor tid:

   “Hun” skriver

   “… derfor svarer du altid undvigende på mine mere interessante spørgsmål, som f.eks. dette: Er Danmark et multikulturelt samfund eller ej?”

   Hvorfor er det interessant. Effie har indtil videre spildt debattørernes tid med at diskutere terminologi. Skal vi kalde den banan mellemlys eller mellemmørk, er glasset halvt fuldt eller halvt tomt. “Hun” må da bevise at vi atter skal spilde tiden, inden vi gør det. HVORFOR er ovenstående spørgsmål interessant? JEG finder det ravende uinteressant, for det handler ikke om andet end hvilke ord vi skal bruge om de ting vi alle kan se. HVORFOR, Effie, er dit latterlige spørgsmål interessant?

   Du har dog en udmelding midt i dit egomaniske vrøvl:

   Jeg har en snigende mistanke om, at ved at sige ja til multietnicitet og nej til multikulturalisme, siger I jo automatisk også de facto nej til multietnicitet. Og det behøver jeg vist ikke forklare. Kan du følge mig?

   USA, har du hørt om det?

   Og Effie, hvad i alverden forstår du ved etnicitet?

   Sluttelig vil jeg bemærke at der ikke en skyggen af indicier for at “Effie” er Effie, dvs. pigen bag den fransksprogede blog. Lad mig derfor opfordre “Effie” til at poste et indlæg, eller noget tekst, jeg eller en anden opponent meddeler “hende” per email. Vil “hun” ikke det, synes jeg vi skal regne “hende” for en lille bøssoid venstrefløjsdreng som vi kan være lidt mindre galante overfor.

   Kommentar by Kimporator — 15. november 2006 @ 00:07

  32. Do you think the Ku Klux Klan and the Spanish Inquisition are bad?
   So do we, but…
   Put the Numbers in Perspective

   More people are killed by Islamists each year than in all 350 years of the Spanish Inquisition combined. (source)

   Islamic terrorists murder more people every day than the Ku Klux Klan has in the last 50 years. (source)

   More civilians were killed by Muslim extremists in two hours on September 11th than in the 36 years of sectarian conflict in Northern Ireland. (source)

   19 Muslim hijackers killed more innocents in two hours on September 11th than the number of American criminals executed in the last 65 years. (source)

   effie troll,forhold dig dog til en fredelig religion .8-/

   http://www.thereligionofpeace.com/index.html#Attacks

   Kommentar by father — 15. november 2006 @ 01:34

  33. ->17
   I er sku for meget, hvorfor er i flere om at skrive jeres inlæg. Intelektuelt overlegen, rend mig i røven.

   Kommentar by mike — 15. november 2006 @ 02:39

  34. -> #18 Kim Møller

   Tilsyneladende indebærer et multikulturelt samfund også et ‘multi-juridisk’ samfund. Ihvertfald hvis det står til ’stennings-imamen’ Abdul Wahid Pedersen, som ønsker sharia-lovgivning indført her i landet. Berlingske Tidende har idag en glimrende leder om imamen’s forslag:

   http://www.berlingske.dk/leder:aid=823932/

   Imam Pedersen var iøvrigt i TV2’s morgenstudie idag i anledning af hans nye bog, (“Islam på Jydsk” tror jeg den hedder), og jeg så kun det første af interviewet, og ifølge det jeg så, så sad naive Line Baun danielsen nærmest sidde og leflede for denne stenings-imam på den mest kvalmende måde. Var der nogen der så det hele ?

   Forrresten, har vores ‘ven’ Tøger Seidenfaden ikke også i et eller andet TV program givet udtryk for, at han anså indførelsen af sharia i Danmark som en naturlig ting ? Jeg synes at kunne mindes det ?

   Kommentar by JensH — 15. november 2006 @ 10:34

  35. Jeg ser STADIG frem til Kim Møllers svar på følgende:

   Hvordan kan journalister flytte grænserne henimod multikulturalisme, når du lige har defineret multikulturalisme som noget STATEN indfører?

   Eftersom han ikke har svaret mig må det betyde, at han erkender, at han begik en gevaldig brøler.

   Jeg kan ikke rigtig bruge de andres kommentarer til noget værdifuldt, desværre.

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 11:50

  36. ->34 Ingen tvivl om at disse på overfladen ret uskyldige forslag er led i en bevidst strategi gående ud på at puffe grænserne længere og længere ud, med fuld sharia som endemål. Kan nogen i deres vildeste fantasi forestille sig at sådanne tiltag vil blive afvist, lad os sige om 50 år, hvor der måske kun er 30% danskere tilbage, og politi, retsvæsen og Folketing er genneminfiltreret af muhammedanere? Og at det første skridt fører til en glidebane? Se på situationen i Malaysien, se på franske byområder hvor franske kvinder går med tørklæde på gaden. Og vi skal bare ændre tonen, så vil sådan noget al-drig ske herhjemme?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 15. november 2006 @ 12:02

  37. -> #37

   uanset hvor tilforladeligt imamen’s sharia-forslag ser ud, så er det dødsstødet for retsstaten som vi kender den. Det er et helt fundamentalt grundproncip i en vestlig retsstat, at alle er lige for loven – den samme lov vel at mærke !!!!

   Men mon ikke dette Sharia-forslag bliver startskuddet for en massiv mediekampagne anført af DR, Information og Politiken, som skal overbevise den Danske befolkning om det fornuftige i at indføre Sharia-lovgivning.

   Kommentar by JensH — 15. november 2006 @ 12:18

  38. “Vil “hun” ikke det, synes jeg vi skal regne “hende” for en lille bøssoid venstrefløjsdreng som vi kan være lidt mindre galante overfor.”

   Kimporator, du er jo både mandschauvinist og bøssehader. Men det er vel hædersbevisninger i dine ører.

   I øvrigt lidt mærkeligt at stille spørgsmålstegn ved folks identitet. Udover at det er en tosset konspirationside du har fostret der, så er det vel i grunden vigtigere hvad der bliver sagt end hvem der siger det.

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 12:24

  39. Jeg forstår ikke EffieS’ monomane pukken på en enkelt detalje i Kim Møllers indlæg (men jeg forstår godt, han ikke gider svare):
   Der findes vestlige samfund, der har indført multikulturen som deres officielle politik (Sverige og Canada er oplagte eksempeler), og hvor hele eliten synger med på samme melodi: Multikult er godt!
   Men der findes også andre samfund (Danmark, f.eks.)hvor situationen er mere uafklaret. Danmark er ikke officielt multikulturel, og stærke politiske kræfter er direkte imod en sådan politik, hvilket også gælder størstedelen af befolkningen.
   Men SAMTIDIG arbejder en elite, hovedsagelig repræsenteret af venstreintellektuelle “humanister” med rod i eller afhængighed af den offentlige sektor og en betydelig del af danske journalister (der, som flere undersøgelser har dokumenteret, er langt mere venstreorienterede end befolkningen som helhed) for en anden, mere multikulturelt præget model. Man kan bare læse Politiken, Information, flere af gratisaviserne eller del dels Berlingske (samt se de to public service tv-kanaler) for at få en idé herom.
   Det giver sig selv, at VIL man det multikulturelle samfund, er den svenske model, hvor dette er officiel politik, eliten trækker på samme hammel, og en ægte offentlighed ikke eksisterer, meget mere effektiv end den danske.
   Men selv om multikulten har sværere vilkår i Danmark end i Sverige, er det ikke ensbetydende med, at der IKKE er et pres i den retning, både indefra og udefra. Danmark er jo ikke en ø, og selv om vi efterhånden griner højlydt af den rituelle svenske kritik af de “främlingsfiendtlige” danskere, er vi også med i EU, Europarådet, FN m.v., som også har DERES, ofte multikulturelt orienterede dagsordener.
   Så jo, journalister og andre med adgang til medierne kan selvfølgelig ikke indførte det multikulturelle samfund, men de kan afgjort skubbe samfundsvognen i den retning. Og hvem ved, hvordan det danske samfund ser ud, når den nuværende regering ikke sidder længere, eller DF ikke længere har indflydelse på sådanne spørgsmål?
   Alt dette er langt fra afklaret endnu – selv om der ingen tvivl er om, at den multikulturelle model har mistet sin glans i stort set hele Europa, selv om svenskerne endnu prøver at lade som om, den lever i bedste velgående, og har det fint.

   Kommentar by polinos — 15. november 2006 @ 12:33

  40. >38 RasmusE

   “så er det vel i grunden vigtigere hvad der bliver sagt end hvem der siger det.”

   Enig Rasmus, men hvorfor er det så så vigtigt for Effie, at pointere at hun er jøde?

   Hun forsøgte den samme form for moralsk afpresning over for mig og jeg gjorde hende dengang opmærksom på at hendes religion eller etnicitet ragede mig et vist sted og at det eneste der talte i min bog var hendes holdninger.

   Men dengang hørte jeg sjovt nok ikke noget fra dig Rasmus. Måske betyder folks religion og etnicitet mere for dig end det gør for mig? Man får let fornemmelsen at din tolerance over for hystader og debattrolde ingen grænser kender, når blot de er politisk enige med dig eller har en acceptabel etnisk herkomst?

   Jeg har sagt det før Rasmus, til alle der gad høre det, at al snak i verden og alle følelsbetonede argumenter der kan udtænkes, absolut ingen forskel vil gøre.

   Du kan være så skideglad for dine venstreorienterede ideer og din multikult som du ønsker det Rasmus. Det vil stadig ingen forskel gøre.

   Hvad du efterhånden må begynde at indse, er at det ikke er mig eller nogen af de andre herinde du reelt er oppe imod, men det er derimod virkeligheden selv du er oppe imod.

   Eller sagt med andre ord, mon ikke det er på tide at acceptere de love der styrer verden. Altså ikke de juridiske, men de faktiske. For eksempel den der siger, at en hver aktion medfører en reaktion.

   Eller loven om utilsigtede konsekvenser……den om at intet går som vi ønsker det og at utopia derfor lader vente på sig. Og så videre.

   venstreorienterede er som manden der står ved et vandfald og råber til vandet, at det skal løbe opad istedet for nedad.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 12:46

  41. “Så jo, journalister og andre med adgang til medierne kan selvfølgelig ikke indførte det multikulturelle samfund, men de kan afgjort skubbe samfundsvognen i den retning”, skriver løjtnant Polinos.

   Forklaring udbedes. Mener du, at de kan påvirke “stemningen” eller “ånden” henimod et multikulturelt samfund? Så er du mere elitært anlagt end jeg havde troet. Tillægger du virkelig en lille sølle kulturradikal kaffeklub med Georg Metz i spidsen så meget magt? Det må så skyldes, at du ikke regner den danske befolkning for selvstændigt tænkende menensker.

   Der er ikke tale om en detalje i Kim Møllers argumentation, men en helt central “flaw”, fordi han selv gjorde mig opmærksom på, at multikulturalisme er en politik, som kun kan indføres ved lov.

   Indrøm, at du har brug for at skabe et billede af, at multikulturalisme uuuuh er lige på trapperne, for at du og DF kan bevare og udbygge deres eneste politikområde.

   Fortæl mig, at det bare er en strategi.

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 12:51

  42. -> #39

   Jeg er meget enig i din analyse. Selvom der er den forskel på Sverige og Danmark, at der i DK trods alt også findes stærke intellektuelle personer inden for den menningsdannede elite, som går imod den multikulturelle idelogi, og som vel mærke tør stå frem med deres meninger. De ryger heller ikke ind i den såkaldte ‘tystnad-spiral’, men kan kontinuerligt deltage i debatten.

   Men det er klart, at de såkaldte venstreintellektuelle “humanister” står meget stærkt inden for massemedierne, og ikke bare på aviser og TV, men også i kultur- og uddannelsesverdenen. Dette kan naturligvis meget vel gå hen at blive udslagsgivende, men de har trods alt ikke vundet endnu, og for os som ikke ønsker ’svenske tilstande’ må det jo dreje sig om, at til stadighed gå op imod dette ‘medie-brøl’.

   Kommentar by JensH — 15. november 2006 @ 13:00

  43. Jeg finder det forøvrigt ustyrligt morsomt, at læse Effies bemærkning om Møllers påståede brøler.

   Taget i betragtning, at den lille uefne Effie selv begik en gigantisk brøler forleden ved at hævde sit eget overlegne intellekt.

   :) :)

   >39 Polinos

   Effies strategi er den samme som alle venstreorienteredes strategi. Afspor debatten, afled opmærksomheden, vind flertallet i befolkningen og lav om på virkeligheden.

   Hvad de ikke forstår og hvad jeg forøvrigt gjorde RasmusE opmærksom på i min sidste kommentar, er at det ikke er den danske højrefløj de er oppe imod, men derimod virkeligheden selv.

   Hvis man vil se hvilke konsekvenser det kan få at benægte virkeligheden til fordel for politiske utopier, så behøves man blot læse lidt i Bent Jensens “Gulag og glemsel”.

   Hvad jeg forsøger at sige er, at venstrefløjen tabte kampen den dag de begyndte den, for den eksistens vi kalder livet, verden eller sommetider universet…..kort sagt eksistensen, hader løgnere.

   Lyder måske lidt lommefilosofisk, men jeg kan ikke umiddelbart finde en bedre måde at sige det. Det svarer vel til at en mand (socialist naturligvis) kaster sig ud fra taget af en skyskraber i håbet om at hvis bare han tror på det, så falder han slet ikke men bliver båret stille og roligt ned af en usynlig hånd.

   Kort sagt. Socialismen tabte den dag den startede kampen, ligeså islamismen.

   Spørgsmålet er med andre ord ikke om vi andre vinder denne kulturkamp. Spørgsmålet er kun hvilken pris vi kommer til at betale for sejren. Og den pris kan blive enorme (og ret forsinket foruden ved). Det er derfor det er nødvendigt at argumentere med disse virkelighedsfornægtende tåber. Socialister og apologeter alle til hobe, fordi at det er afgørende at komme sejrende ud hurtigst muligt, så prisen bliver mindts mulig.

   Midlet til at fremskynde socialismens og mulitkultens forhåbentligt hurtige død, er at sige sandheden igen og igen og igen og igen. Aldrig nogensinde lade folk glemme det. Aldrig tillade folk at synke hen i lykkelig glemsel. Det skal være sådan, at NÅR utopierne bryder endegyldigt sammen, så skal det sidde i hvert eneste menneskes bevidsthed hvad grunden til sammenbruddet er og hvad midlet er til at komme videre.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 13:04

  44. -> #44 Mackety

   “uefne Effie selv begik en gigantisk brøler forleden ved at hævde sit eget overlegne intellekt.”

   Anser EffieS sig selv som intellektuelt overlegen i.f.t. Kim Møller ? Muhahahaha, det er den største selvovervudering jeg til dato har set !!! Det ville svare til, at Marianne Jelved så sig selv som landets næste statsminister !!! Det er næsten så morsomt at det er tragisk.

   Ps. Mit indlæg #43 var svar på #40 (polinos) og ikke #39

   Kommentar by JensH — 15. november 2006 @ 13:32

  45. Jeg er villig til en offentlig kamp mod Kim Møller anytime.

   Jeg forsøgte at få ham til at indrømme, at han var lidt for hurtigt på aftrækkeren, men forgæves. Jeg tror ikke, at han tør duellere mod mig på multikulturspørgsmålet.

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 13:39

  46. Polinos 16: Glad for at jeg kvikkede dig lidt op:-) Ja, Brix og Mannicke er coole, men endnu coolere er kvinder som Wafa Sultan hende sangerinden Deeyah, og Hirsi Ali, samt mænd som fx Ibn Warraq. Disse muslimske dissidenter er lige hvad verden har brug for, og er, i kraft af at de bryder så kraftigt med deres desuden modigere og forhåbentlig også mere nyttige end Mannicke og Brix med flere.

   VH og gør Musa Kronholdt til stripper på Pan!
   Jacob A

   Kommentar by Jacob A — 15. november 2006 @ 13:54

  47. -> #46 EffieS:

   “Jeg forsøgte at få ham til at indrømme, at han var lidt for hurtigt på aftrækkeren, men forgæves. Jeg tror ikke, at han tør duellere mod mig på multikulturspørgsmålet. ”

   Eller også har han fuldstændig opgivet at få nogensomhelst fornuftig debat igang med dig.

   EffieS, vi er vist kommet frem til nu, at du ikke er herinde for at føre en seriøs debat. Du er herinde som ‘Spammer’ (eller ‘trold’ om du vil). Du fyrer et par udokumenterede påstande/beskyldninger af, og når så folk herinde (incl. Kim Møller) seriøst og velargumenteret prøver at imødegå dine absurde påstande, så ignorerer du bevidst enhvert argumnet og fortsætter med spredhagl-skydningen af tåbeligheder.

   Eksempelvis har Kim Møller på bedste redegjort for dig hvad forskellen på det multikulturelle og det multietniske samfund er. Denne definition har du for det første ikke kommenteret eller argumenteret imod. Du hænger dig fuldstændig i en påstået ‘brøler’, og ignorerer dermed bevidst det vigtige hoved-pointe i Kim Møllers indlæg. Men så lad mig spørge dig direkte:

   1. Hvad mener du om Kim Møllers definition af forskellen på det multietniske og det multikulturelle samfund.

   2. Hvis du er uenig i Kim’s definition så begrund venligst, og redegør for os om din definition.

   (ikke at jeg forventer et svar)

   Som jeg har skrevet til dig i en anden tråd, så rager det mig (os) en høstblomst om hvorvidt du ‘føler’ folk har givet dig hvad du anser for et tilfredsstillende svar. Hvis du ikke bryder dig om de svar du får så find et andet sted på nettet at spamme. Der er ingen der er forpligtet overfor dig herinde.

   Kommentar by JensH — 15. november 2006 @ 14:03

  48. >46 EffieS

   Jeg er ikke ked af at skulle skuffe dig EffieS.

   Men den kamp har du forlængst tabt. Møller svarede dig og det gjorde han vel. Naturligvis forventer jeg ikke at du rent faktisk forholder dig til hvad han siger, ligesom du heller aldrig har forholdt dig til nogen andres kommentarer eller spørgsmål.

   Men jeg ser, at du fortsætter med at grave din grav størrere.

   Det er godt Effie, fortsæt endelig med det!

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 14:04

  49. Vi tager den en gang til for den langsomt opfattende JensH:

   1. Det skel Kim Møller laver mellem det multietniske og det multikulturelle er falsk eller misvisende, fordi der de facto jo stort set ikke er forskel mellem de to. Ved at sige nej til multikulturalisme siger man samtidig nej til multietnicitet, men det behøver man så ikke sig, for man ved godt, at det er fy-fy.

   2. Jeg er ENIG i Kim Møllers definition, men så meget desto mere må jeg også tage afstand fra hans underlødige snak om, at ikke-statslige aktører som journalister og meningsdannere kan indføre multikulturalisme.

   Det er simpelthen utroligt, at I ikke kan se, at det ikke hænger sammen, men I tør måske ikke kritisere Kim Møller? Det her minder sgu mest af alt om en sekt. En Amish-sekt.

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 14:24

  50. Jeg siger det lidt klarere: ærindet er at få alle ikke-vesterlændinge ud af Danmark og det kan man gøre ved at sige nej til multikulturalisme for derved siger man også nej til multietnicitet i og med at de fleste (95%) af os med en anden kultur end dansk kultur SAMTIDIG har en anden hudfarve/religion.

   Jeg har luret jer af for længe siden, men den går ikke.

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 14:32

  51. >50 EffieS

   Så er det måske nu jeg skal fortælle dig EffieS, at flere af verdens førende religionsforskere åbent har erklæret, at USA næppe kan anses for at være multikulturelt, på trods af at det formentligt er det mest multi-etniske samfund i verden.

   De samme religionsforskere er forøvrigt blevet brugt af blandt andet Tim Jensen.

   Det er der naturligvis en grund til, for disse forskere, Tim Jensen inklusive, er næppe begejstrede for det, som også kaldes den amerikanske “civilreligion”, det kulturelle grundlag for USA som stat og nation.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 14:37

  52. Jeg er ikke ovenud imporneret over hans analogier. Valens var “selvfed” omtrent på samme måde som Musselini var politisk korrekt. Valens var en brutal og nådeløs diktator der bl.a. yndede at brænde sine fjender på bålet. Desuden hører med til historien om gotherne at Valens krævede at alle indvandrede gothere afleverede alle deres våben og børn til romerne før de krydsede Donau. Børnene blev så spredt ud over rigets provinser. Til en dag flere år senere hvor samme børn var ved at blive voksne og hvor romerne besluttede de ikke længere kunne stole på gotherne, og de så i hemmelighed under påskud om at holde en fest for de gothiske børn samlede dem alle i byerne og huggede dem ned til hobe. Lyder altså ikke i mine øre som en selvfed, kissemisse kejser.

   At så dagens inteligensia næsten har afsagt kritisk og selvstændig tænkning til fordel for en magelig flokmentalitet og “selvfed” moralsk stillingtagen og omtrent er lige så inteligente som en flok gæs, det er en anden sag.

   Kommentar by Rune — 15. november 2006 @ 15:14

  53. -> 51 EffieS,

   Jeg fatter egentlig ikke jeg gider at kommentere mere på dit selvmopdsigende sludder, men så tar’ vi den engang til for prins Knud:

   Du skriver:
   “Ved at sige nej til multikulturalisme siger man samtidig nej til multietnicitet”

   Dermed har du fuldstændig og totalt misforstået pointen. Man kan sagtens sige ja til det multietniske (defineret som et MONO-kulturelt samfund) med samtidig sige nej til det MULTI-kulturelle samfund, som indebaærer en opsplitning i parallel-samfund med fuldstændig forskellige grundlæggedne normer og værdier (kort sagt: forskellige kulturer).

   Eksempelvis er kravet til indvandrere i den multietniske model, at de assimilerer sig ind i det samfund de nu engang selv har valgt at slå sig ned i. I den multikulturelle model ses det nærmest som et ‘kriminelt’ at stille krav til indvandrere om at assimilere sig ind i modtagerlandets kultur. Her ses det som en berigelse for modtagerlandet, at indvandrerne bevarer så meget af deres hjemlands kultur som overhovdet muligt, uanset hvor meget denne måtte konflikte med den eksisterende kultur.

   Dertil kommer at du får rodet fuldstændig rundt i dine svar på henholdsvis spørgsmål 1 og 2:

   Som svar på spørgsmål 1 svarer du at du er dybt uenig i Kim Møllers definition på forskellen mellem det multietniske og det multikulturelle. Som svar på spørgsmål 2 er du pludselig helt enig, og glem alt den snak om “ikke-statslige aktører som journalister og meningsdannere”, da denne er fuldstændig underordnet i.f.t. de helt basale definitioner:

   Det ene er overordnet idelogi, det andet er blot et spørgsmål om politisk taktik anvendt til at fremme de overordnede idelogier.

   Kære EffieS, jeg er ked af at sige det, men enten er du snot-forvirret eller også er du spammer (trold).

   Kommentar by JensH — 15. november 2006 @ 15:14

  54. @RasmusE:

   Nej, jeg hader ikke bøsser. Jeg elsker dem. Flere af dem, og der er flere damer til os andre.

   Effie spiller groft på sit køn, det må selv du have bemærket. Jeg er lidt træt af at folk bruger krudt på tossen, som de ikke ville have brugt på en mandlig troll. Derfor opfordrer jeg til at folk styrer deres hormoner indtil de ved om der i det mindste er en teoretisk mulighed for fisse.

   Mentale bøsser kunne sagtens finde på at udgive sig for kvinder. Det ses derimod sjældnere for stereotype mænd.

   Kommentar by Kimporator — 15. november 2006 @ 15:15

  55. Af hensyn til den uefne Effie bør jeg måske gøre opmærksom på, at jeg personligt lever sammen med en…..hvad var det du kaldte det….”ikke-vesterlænding” af anden hudfarve og anden etnisk herkomst.

   Nu er det så jeg gerne vil vide hvordan du får det til at hænge sammen med, at jeg er lodret imod det multikulturelle samfund?

   Jeg forventer naturligvis intet svar fra dig, ligesom jeg heller ikke har fået svar på nogle af alle de andre spørgsmål jeg har stillet dig gennem tiden!

   Men jeg håber du er klar over at hvert eneste spørgsmål du ikke besvarer er et minus i din karakterbog. Hvis du ikke snart opper dig, bliver du sendt i seng uden mad.

   ROFL

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 15:16

  56. EffieS:
   “1. Det skel Kim Møller laver mellem det multietniske og det multikulturelle er falsk eller misvisende, fordi der de facto jo stort set ikke er forskel mellem de to. Ved at sige nej til multikulturalisme siger man samtidig nej til multietnicitet, men det behøver man så ikke sig, for man ved godt, at det er fy-fy.”

   – aaah ja. Lad os spille racismekortet. Spil det tidligt og spil det ofte. Det bliver sikker aldrig slidt.

   EffieS :
   Jeg er villig til en offentlig kamp mod Kim Møller anytime.

   Jamen, kære ven, hvad skal jeg svare? Jeg betragter dig som en særdeles underlødig arbejdsløs akademiker, der ikke kan meget andet end at citere, hvad andre skriver. Du er en wannabe journalist, der er endt som avisomdeler.

   Du ved også godt, at jeg er dig overlegen intellektuelt,

   Det er simpelthen utroligt, at I ikke kan se, at det ikke hænger sammen, men I tør måske ikke kritisere Kim Møller? Det her minder sgu mest af alt om en sekt. En Amish-sekt.

   – Du syntes rigtignok at have en agtværdig tro på egne argumenter på trods af at dine argumenter mest af alt minder om lidt mudderkast på rød stue.

   Kommentar by Rune — 15. november 2006 @ 15:31

  57. Effie, der er to lande i Europa som offcielt kalder sig multikulturelle samfund, det er Sverige og England.

   Det betyder defacto at de lukker en hulens masse immigranter ind, Sverige har lukket 56000 tusinde ind bare fra Januar til september i år. Englang lukkede 565000 sidste år.

   Det er i denne definiton og denne forstand vi vender os mod tanken om et multikulturelt land, nemlig som et land hvor alle som banker på bliver lukket ind, eller næsten.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 15. november 2006 @ 16:37

  58. “Men dengang hørte jeg sjovt nok ikke noget fra dig Rasmus.”

   Hvis jeg skal kommentere på alt hvad du lige synes er forkert, så kan jeg vel godt kvitte både job og studium.

   Jeg er sådan set ligeglad hvad Effie er, men hvis jeg skal gætte på hvorfor Effie valgte at fortælle det, så kunne det jo hænge sammen med mange debattørers vilje til at ville tale Israels sag, og til at snakke om antisemitisme osv osv.

   Måske synes Effie der blev talt lige lovlig meget på sine vegne, uden at Effie var enig i det sagte.

   “Du kan være så skideglad for dine venstreorienterede ideer og din multikult som du ønsker det Rasmus.”

   Jeg har vist ikke været god nok til at tydeliggøre mine rigtige holdninger.
   Jeg er hverken socialist, kulturrelativist, islamist, appeaser, dhimmi eller hvad man nu kaldes her, og jeg mener ikke at have kaldt nogen for racist eller noget der ligner, og jeg mener ikke at have gjort mig til fortaler for det multikulturelle samfund.

   Jeg tror så afgjort på absolutte værdier, og jeg mener de vestlige værdier på mange punkter er bedre end andre, men jeg mener ikke man praktiserer disse værdier ved at overdrive problemers størrelse, og ved at gøre mange flinke muslimske medborgere til genstand for generaliseringer og for holdninger mange af dem slet ikke har.

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 16:44

  59. mackety 44
   Jep, du har ret, jeg husker også fra mine studieår i de ideologikritiske sen-70’eres Århus, at når man kom i lag med en DKP var metoden til at afspore debatten og miskreditere modstanderen altid at hage sig fast i en tåbelig lille detalje, som man så harpede på til brækpunktet. Når man påpegede de katastrofale forhold i Sovjet, fik man altid smidt én eller anden påstået mangel ved den danske bistandslovgivning i hovedet. Keine hexerei, nur ein bisschen behändigkeit. Vi kan altså konstatere, at typen findes endnu, men den er ikke blevet mere sympatisk med årene. Hvem EffieS er, rager mig en papand, og jeg gider ikke spilde mere tid på hende/ham/det. Råder andre til at indtage samme holdning, og lad os så komme videre med denne interessante debat.

   Kommentar by polinos — 15. november 2006 @ 17:21

  60. >59 RasmusE

   “Måske synes Effie der blev talt lige lovlig meget på sine vegne, uden at Effie var enig i det sagte.”

   ???

   Siger du at Effie er israeler?? Eller mener du at der ingen forskel er på at være jøde og at være israeler??

   Jeg kan have mine meget kraftige tvivl om hvorvidt Effie rent faktisk er hvad “hun” udgiver sig for.

   Men når det så er sagt, så synes jeg din bemærkning i ovenstående kommentar 59 er yderst uheldig og ekstremt racistisk.

   Men temmelig afslørende!

   Nu er jeg spændt på hvorvidt du selv evner at se det problematiske i din bemærkning, eller om du blot knevrer udenom, som enhver anden socialist.

   Ps. Hvis du undrer dig over hvorfor jeg kalder dig socialist……så er det fordi du opfører dig som en.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 17:30

  61. “Jeg siger det lidt klarere: ærindet er at få alle ikke-vesterlændinge ud af Danmark og det kan man gøre ved at sige nej til multikulturalisme for derved siger man også nej til multietnicitet i og med at de fleste (95%) af os med en anden kultur end dansk kultur SAMTIDIG har en anden hudfarve/religion.

   Jeg har luret jer af for længe siden, men den går ikke. ”

   Ach.

   Så alt du havde at byde på gennem et utal af indlæg i denne postering er en motivanalyse uden nogle som helst antydninger, eksempler for ikke at tale om beviser for, at Møller og andres antipati imod anvendt multikultur nu også er skjult racisme.

   Oh ja. Du er i sandhed et overlegent intellekt. Så overlegen at du slet ikke behøver at BEVISE men kan nøjes med at BESKYLDE.

   Kommentar by DaLi — 15. november 2006 @ 17:36

  62. >60 Polinos

   Hmm. Det kan der være noget om. Vi har vist brugt tid nok på Effie i denne omgang, så kan hun få nogen flere verbale tæsk en anden gang.

   Hvis vi skal fortsætte debatten på grundlag af Pihls artikel, så må det vist næsten være denne her bemærkning der er den centrale: “Civilisationer dør af selvmord, ikke af mord”

   Det er nemlig det. Civilisationer dør af selvmord. Og det er jo i bund og grund det socialister altid har ønsket sig, at begå kulturelt selvmord. De kalder det revolution og tror at de får noget bedre i stedet, nøjagtig som Jihadien tror at hvis han begår selvmord i guds navn, så kommer han i himlen og får 72 jomfruer(72 rosiner ifølge teksten).

   Så også på det punkt er der ligheder mellem Islam og Socialismen. Begge er religioner der i deres inderste dyrker døden som en central værdi. I det ene tilfælde individets død og i den anden kulturens.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 17:42

  63. “Akademikeren ved sit skrivebord tror, at kulturelle og nationale identiteter kan »konstrueres«.”

   Det gik da meget godt for romerriget med at konstruere identiteter. At det så ikke lige gik med VISI-goterne, det har nok nogle andre grunde, men hvis man vil forstå dem, er det nok aldrig en god ide at hive oldgamle begivenheder ind i en nutidig kontekst.
   Tænk at man kan undervise på en højere læreanstalt, og så kalde en romersk kejser for “selvfed”.

   Jeg vil ikke fuldstændig afvise nogle af Michael Pihls pointer, men han skal lige bruge sine historiske eksempler lidt bedre en anden gang.

   mvh

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 17:47

  64. Polinos, du er og bliver et tudefjæs. Mand dig op og svar mig på, hvorfor du undervurderer den danske befolknings intelligent og beslutningskompetence. Hvordan kan en lille gruppe venstreintellektuelle med Georg Metz i spidsen drive gæk med danskerne? Det skylder du en forklaring på, for det er jo konsekvensen af at sige, som du gør, at de intellektuelle alene kan indføre multikulturalisme i Danmark. Det kan du gøre bedre.

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 17:54

  65. RasmusE:

   Pihl titulerer sig altid lektor. Ved du hvorfor? Fordi han vil lade som om han underviser på et universitet. Det gør han ikke. Hehe. Gæt hvor han underviser. I Sorø (host, host).

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 17:56

  66. #36 Det kunne jo blandt andet hænge sammen med, at gennemsnitligt 70% af journalisthøjskolens studerende stemmer venstreorienteret/radikalt og i samspil med en maksimalstat efter demokrati-socialistisk model, forsøger at reducere den lavest gældende fællesnævner i samfundet til automat-marxistiske sindsslaver? Pressen agerer i SAMSPIL med venstreorienterede kræfter i samfundet iøvrigt. Bare kig på Sverige for at se hvordan den strategi virker i praksis. Der er ikke langt fra folkeoplysning til folkestyring, og en presse der vælger side er midlet. Redaktører burde vælges af befolkningen som alle andre “politikere”.

   Pressen er det eneste magtorgan, der ikke er underlagt decideret demokratisk selektion igennem valgprocesser.

   Det er udemokratisk…

   Kommentar by Voltaire — 15. november 2006 @ 18:08

  67. Ja, han er lektor i historie ved Sorø Akademi. Hvor har du fra at vil “lade som om han underviser på et universitet” ??

   Kommentar by Luffe — 15. november 2006 @ 18:10

  68. Ha, det tænkte jeg nok.

   Som historiestuderende er jeg virkelig ved at få alvorlig spat af alle de historikere der giver faget et dårligt navn ved at komme med tossede sammenligninger og dybt farvede historiske analyser.
   Hans Skov Christensen som romersk senator, og Rom styret af Thøger Seidenfaden og Marianne Jelved, hold kæft hvor er det useriøst :-)

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 18:15

  69. Hvis man havde undervist på Københavns Universitet, havde han skrevet det. Det gør han ikke, han nåede kun til Sorø Akademi (lyder det ikke anakronistisk?) og derfor titulerer han sig kort og godt: lektor. Og så vil nogle af avisernes læsere tænke: aha, her taler en belæst lektor! Men han er altså kun halvstuderet og det bærer hans artikler også præg af. Hvis man skal finde en dygtig historiker, skal hun eller han findes på et af de store universiteter. Hvorfor er der forresten ingen historikere der, som skriver og mener som Michael Pihl? Fordi de rent faktisk har læst historie og forsker i det.

   Kommentar by EffieS — 15. november 2006 @ 18:17

  70. >65 Effie

   Ifølge nudansk ordboger en lektor: “en fastansat lærer ved et gymnasium eller en højere læreanstalt”

   Istedet for at bevise din egen status som intellektuelt mindrebemidlet Effie…..hvad så med om du istedet forholdt dig til debatten der kører herinde.

   Du er vel klar over, at når du hele tiden kryber udenom, så giver du jo faktisk implicit os andre ret i, at du ikke er istand til at afvise vores argumenter og at du altså erkender det rigtige i vores påstande.

   Iøvrigt vil jeg gerne vide helt pæcist hvor du har dette her fra Effie “at sige, som du gør, at de intellektuelle alene kan indføre multikulturalisme i Danmark.”

   For jeg har ikke set Polinos sige noget af den art!
   Han har vist snarere sagt sådan omtrent det modsatte.

   Hvorfor er det, at jeg hele tiden har dig mistænkt for hverken at være jøde eller kvinde?

   Måske fordi du snarere opfører dig som et medlem af Hizb Ut-Tahrir!

   Bedrag er din dagsorden og løgnen er din levevej “effie”.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 18:24

  71. >70 Effie

   Faktisk er en gymnasie-lektor i al almindelighed nøjagtig lige så belæst som en universitets-lektor. Ofte har gymnasielektorer bijobs på universiteterne.

   Ikke så mærkeligt egentligt, når man betænker at de har fået de samme uddannelser på de samme steder.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 18:27

  72. Underholdende at følge debatten.

   Lektor subst.: -en, plur. -er: lærer ved en højere læreranstalt; – betegnelse for den højest lønnede lærergruppe ved gymnasieskoler og seminarier – [fra latin lector afl. af legere læse, egl.

   Kilde: Politikens Nudansk Ordbog. 15. udg., 1992.

   Andre lektorale meningsdannere: Marianne Olsen (Herlufsholm Kostskole), Ole Witt-Hansen (Køge Gymnasium)…

   Kommentar by Kim Møller — 15. november 2006 @ 18:30

  73. “Pressen er det eneste magtorgan, der ikke er underlagt decideret demokratisk selektion igennem valgprocesser.”

   WHAT???

   Pressen er da det mest demokratiske der findes. Der bliver stemt hver dag i aviskiosker over hele lande.

   “Pressen agerer i SAMSPIL med venstreorienterede kræfter i samfundet iøvrigt.”

   Mere offer- og konspirationsævl. De onde journalister undertrykker den almindelige viljeløse dansker, der ikke kan tænke selvstændigt, og som manipuleres af de onde røde lejesvende.

   Det danske medielandskab, som jeg ser det, er vældig pluralistisk, og der er en høj grad af fri debat. Husk: Politiken er ikke danmarks største morgenavis, det er JP.
   Hvis man ikke synes ens holdninger fylder nok i dagspressen, så kunne det hænge sammen med, at de holdninger ikke fylder så meget i danskernes hoveder.

   mvh

   P.S.: I øvrigt er journalistuddannelsen åben for alle, så borgerlige skal da bare søge ind, det kan da ikke være radikale journaliststuderendes problem.

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 18:39

  74. Hvad angår de studerende på landets universiteter, så vil jeg anslå andelen af studerende der stemmer SF, Enhedslisten og Radikale på religionsvidenskab, til at være tilsvarende høje som på journalistuddannelsen.

   Hvis man også regner dem med der stemmer Socialdemokratisk, så ligger tallet nok snarere på 80 %.

   Hvad angår det faktum at forholdsvis få borgerlige studerende søger ind på de såkaldt “bløde” fag, så kan det jo skyldes at det venstreorienterede miljø og de verdensfjerne professorer som hærger fagene i alt for høj grad, gør hverdagen til en overmåde stor prøvelse for et hver blot nogenlunde selvstændigt tænkende menneske.

   Men det er som regel ikke noget problem for venstreorienterede studerende som dig selv, da i jo i al almindelighed ikke aspirerer til andet end uendelig offentlig forsørgelse, enten som dagpengemodtagere eller som statsligt betalte verdensfjerne meningsdannere og “godheds”-arbejdere.

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 18:54

  75. Så sku da. Ovenstående kommentar var til RasmusE

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 18:55

  76. Jeg vil ikke insinuere at lærere i gymnasier og i folkeskoler ved mindre end undervisere på universitetet. Det er tit ikke tilfældet, jeg ville ikke have noget imod at undervise i gymnasium/folkeskole.

   Men ligemeget hvilken titel Michael Pihl så vælger at smykke sig med, og hvilke informationer han vælger at udelade, så er han altså ikke noget sandhedsorakel, og hvis denne kronik er udtryk for hans måde at bruge historien på, så ville han ikke overleve længe på et universitet.
   Han giver efter min mening historikere et rigtigt dårligt ry.

   Til sidst et spørgsmål til Kim Møller.
   Er der en dybereliggende årsag til Uriaspostens præsentation af Marianne Olsen som “herlufholm-lektoren”, hvorimod Michael Pihl konsekvent slipper for titlen “sorø-lektoren”?

   Noget kunne tyde på, at Uriasposten selv gerne vil fremhæve forskellen mellem Universitets- og gymnasielektor. Blot for at undgå misforståelser, men det er selvfølgelig blot spekulationer fra min side :-)

   mvh

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 19:23

  77. EffieS, nu fik du skiftet emne, synes du ikke det er fair nok at vi mener at ikke alle, eller bare halvdelen, der kommer og banker på Danmarks dør, skal have adgang ?

   Eller er grænser en syntetisk konstruktion, lige som sprog og kulturarv og vane, er et relativt forhold der kan omformes fra centralt hold ?

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 15. november 2006 @ 19:26

  78. Til Mackety:
   “Hvad angår det faktum at forholdsvis få borgerlige studerende søger ind på de såkaldt “bløde” fag, så kan det jo skyldes at det venstreorienterede miljø og de verdensfjerne professorer som hærger fagene i alt for høj grad, gør hverdagen til en overmåde stor prøvelse for et hver blot nogenlunde selvstændigt tænkende menneske.”

   Jeg skal ikke kunne sige hvordan det forholder sig indenfor andre fagretninger, men på historie og tysk kan jeg overhovedet ikke genkende din beskrivelse af situationen. Det er ikke en politisk debatklub der hvor jeg studerer. Det er tysk grammatik og kildekritik der står på programmet.

   mvh

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 19:33

  79. >77 RasmusE

   Du sagde: “Jeg vil ikke insinuere”

   Men så gjorde du det alligevel:

   “Noget kunne tyde på, at Uriasposten selv gerne vil fremhæve forskellen mellem Universitets- og gymnasielektor.”

   Hvorfor mon? Nå nej, det kender jeg jo allerede svaret på!

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 19:36

  80. >79 RasmusE

   Så skulle du prøve at kigge nærmere på….Religionsvidenskab, kulturstudier, litteraturvidenskab, sociologi, journalistik, i et vist omfang statskundskab og formentligt også psykologi samt en del andre fag jeg for længst har glemt navnene på.

   Tror du ikke, hvis du nu tænker dig rigtig godt om, at så mange mennesker der alle har det tilfælles, at de har valgt deres studier med den hensigt at kunne påvirke samfundet og kulturen, rent faktisk kan have en vis effekt?

   Og synes du så ikke det er uheldigt, at de for langt størstedelens vedkommende er lige politisk ekstreme som de er akademisk verdenfjerne??

   Kommentar by Mackety — 15. november 2006 @ 19:41

  81. >- RasmusE

   “Til sidst et spørgsmål til Kim Møller.
   Er der en dybereliggende årsag til Uriaspostens præsentation af Marianne Olsen som “herlufholm-lektoren”, hvorimod Michael Pihl konsekvent slipper for titlen “sorø-lektoren”?

   Noget kunne tyde på, at Uriasposten selv gerne vil fremhæve forskellen mellem Universitets- og gymnasielektor. Blot for at undgå misforståelser, men det er selvfølgelig blot spekulationer fra min side.”

   Ja, det har du ret i – ren spekulation fra din side. Du kunne lige så godt revse mig for ikke at omtale borgerlige lektorer/professorer uden titel, hvorimod Marianne Olsen får lektor-etiketten. Det handler om genkendelseseffekten. Nogle har navne som er nemme at genkende (Hans Hauge, Peter Kurrild-Klitgaard), andre formoder jeg alle kender (Bent Jensen) – hvorimod Marianne Olsen vil være totalt ukendt for alle bortset fra P1-lyttere og Uriasposten-læsere.

   Derudover så forsøger jeg at lave en overskrift der dækker mindst 3/4 linie, men aldrig over 1.

   Generelt. Historie er ikke matematik, og efter årtier med rødt universitetsstyre, ville det nok inde i mit hoved devaluere Pihls lektorat, hvis han istedet for Sorø Akademi havde været ansat på RUC. (Inde i mit baghovede ville det altid lyde: Hvad dælen har han gjort for at få det job? – mon han bare lader som om han er borgerlig)

   Apropos: “Lektor Michael Pihl fra Sorø Akademi” -> http://www.uriasposten.net/?p=395

   Kommentar by Kim Møller — 15. november 2006 @ 19:58

  82. Det skal ikke devaluere Michael Pihls artikel at han underviser på Sorø Akademi.
   Det skal devaluere Michael Pihls holdninger, at han bruger historien ekstrem politisk og ahistorisk.
   Han plukker nogle ting der skete for 1600 år siden ud af en sammenhæng, og kobler det på nutidige forhold på en nærmest orwellsk facon.
   “he who controls the past, controls the future”

   mvh

   Kommentar by RasmusE — 15. november 2006 @ 20:20

  83. Han plukker nogle ting der skete for 1600 år siden ud af en sammenhæng, og kobler det på nutidige forhold på en nærmest orwellsk facon.
   “he who controls the past, controls the future”
   Efter 83 indlæg og en masse fnidderfnadder ala effi og rasmuse,kommer vi pludseligt tilbage til hvad indlægget drejer sig om nemlig: man tager et 1400 år gammel skrift og fremhæver at det gælder den dag i dag.Hvad historien angår ,er der jo ikke sket så meget på 1500 år ,lige bortset fra at de “højreradikalenationalister” har bemægtiget sig bloggosphæren.

   Kommentar by father — 16. november 2006 @ 00:12

  84. >84 father

   Sagen handler om følgende: “Civilisationer dør af selvmord”

   Men snak du bare udenom. Så debatterer vi andre videre, hvis ikke i denne tråd, så i den næste.

   Kommentar by Mackety — 16. november 2006 @ 00:29

  85. ->84 “lige bortset fra at de “højreradikalenationalister” har bemægtiget sig bloggosphæren”

   Jeg er hverken højreradikal eller nationalist, men jeg vil spinne din udtalelse derhen, at blogosfæren har opfyldt et behov for et medium til udbredelse af antidhimmitude. Tak fordi du bekræfter at dette er lykkedes.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 16. november 2006 @ 00:39

  86. Lad mig citere en passage fra Will Durants, verdens kultur historie, bind 19 s 57.

   “Det var i Disse år, ( en Fireårig periode med fred hvor Alaric havde fået lov til at slå sig ned i Epiros ) Synesios fra Kyrene, halvt kristen biskop, halvt hedensk filosof, i en tale til Arcadius luksus elskende hof i Konstatinopel med klarhed og styrke beskrev de muligheder, Grækenland og Rom stod over for.
   Hvorledes kunne riget overleve, hvis dets borgere undlod sig militær tjeneste og overlod deres forsvar til lejetropper, som blev rekrutteret fra de samme folkeslag, som truede riget ? Han foreslog at man opgav luksus og behagelighed og hvervede eller udskrev en hær af borgere, som var villige til at kæmpe for land og frihed, og han opfordrede Arcadius og Honorius til at knuse de overmodige barbariske hærskarer i riget og drive dem tilbage til deres huler bag sortehavet, Donau og Rhinen. Hoffet hilste denne tale med klapsalver, som havde det været en elegant oratorisk præstation, og vendte så tilbage til fornøjelserne.”

   Enhver parallel til nutiden, specielt i overført betydning, er naturligvis utilsigtet og resultatet af ren spekulation.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 16. november 2006 @ 01:46

  87. Oops, der tale om bind 10. side 57.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 16. november 2006 @ 01:48

  88. #84

   “Det skal devaluere Michael Pihls holdninger, at han bruger historien ekstrem politisk og ahistorisk.”

   Ach so! Det vil sige at du, RasmusE, evaluerer forskning på det RESULTAT det giver. Så når RESULTATET er uspiseligt for dig, så skal forskernes “holdninger” (endnu et underspillet associationstrick, modsat en forskers “forskningsresultater”) “devalueres”, ifølge dine egne ord …

   Men ok. Jeg skal nok holde dig op på lige præcis dét citat, næste gang vi hører noget wanna-be-videnskabeligt ævl fra Bæk Simonsen eller Tim Jensen. Så skal vi se om du også dér vil anerkende at deres “forskning” er noget bræk fordi de bruger historien lige præcis så “ekstrem politisk”…

   … Eller hvad mener du selv ? Du er vel ikke en hykler ?

   Kommentar by DaLi — 16. november 2006 @ 09:18

  89. Og det var til post 83, ikke 84.

   Kommentar by DaLi — 16. november 2006 @ 09:19

  90. -> #86 “Lars Findsen På Crack”

   Venstrefløjen har været vant til, at al offentlig debat i vid udstrækning foregik på deres præmisser. Med Blogsfæren er dette ‘monopol’ blevet brudt, og det demokratiske højre har nu også fået et medie hvor en dagsorden kan sættes på egne præmisser.

   Dette pisser selvfølgelig venstrefløjen totalt af. For første har de mistet et dagsordensættende monopol, og samtidig har de egentlig aldrig brudt sig om at holdninger de er uenige i også kommer til orde.

   At blogsfæren kører uden statsstøtte gør den selvfølgelig kun endnu mere mistænksom set med venstrefløjens øjne.

   Ps. Jeg ved at der findes flere såkaldt ‘borgerlige’ aviser end ‘røde’, men disse bærer i i høj grad præg af, at over 70 % af journalisterne støtter DRV, Soc. SF og Enhl.

   Kommentar by JensH — 16. november 2006 @ 09:35

  91. -> RasmusE

   Du studerer øjensynligt historie og skriver alliegevel ovenfor:

   “Det gik da meget godt for romerriget med at konstruere identiteter”

   Hvad mener du egentlig med det?

   En af romernes stærke sider var jo netop, at det gjorde man ikke. Man tvang ikke befolkningerne i diverse erobrede romerske provinser til at ændre kulturel identitet. Tværtimod lod man dem beholde deres egen, blot de gav kejseren, hvad man anså for at være kejserens. Til gengæld fik de pax romana og indblik i en mere forfinet kultur, som i hvert fald overklassen frivilligt fik smag for og efterlignede.

   Noget af det meget identitsgivende er religiøse tilhørsforhold, og det specielle ved romerriget var også, at man lod folk beholde deres egne religioner, og at man derfor kunne have et mangesidet religøst miks i de enkelte provinser, fordi romerske embedsmænd og soldater medbragte deres egne religoner. Arkæologerne har fx bevist, at der i det romerske Britannien blev dyrket guder fra fjerne orientalske lande.

   Kommentar by Mette — 16. november 2006 @ 13:11

  92. -> Mackety

   Jeg deler dit syn på EffieS’s identitet. Det umådeligt snobbede mht. titler, job og “intelligens” viser sig altid i´den sammenhæng. Det samme gælder en absurd trang til at håne. Vel at mærke en hån, der ikke står i et blot nogenlunde rimeligt forhold til situationen og den sparsomme viden, man har om andre deltagere, som man lader sin hån gå ud over.

   Jeg er truffet på adskillige af den type i den norske debat. Et af deres meget brugte trick for at skabe tumult og afspore debatten er tillige at fremsætte holdninger, der er uforenelige med den kunstige identitet, som de eller flere personer kan have opbygget måske gennem flere år under et bestemt nick. Dette har de tilfælles med de umodne og useriøse personer, der “afprøver identiteter”.

   Man skal ikke laded sig forvirre af, at sådanne personer kan have skrevet adskillige tusinde indlæg, og at de måske henviser til hjemmesider, der tilsyneladende er ægte og ejes af solide udenlandske virksomheder. Hvor de måske endda selv er anført som ejere eller direktører. Og som før nævnt, nogen registrerer os og vore pc’ere, hvis de kan få os lokket til.

   Fred med idioterne, det kan vi sætte os ud over! Tænk, at de gider.

   Kommentar by Mette — 16. november 2006 @ 13:39

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper