30. august 2012

Fire psykologiske faktorer der fremmer kriminel adfærd: Vrede, ære, skæbnetro, indadvendt sammenhold

Angrebet på Odense Universitetshospital overraskede de fleste. Nicolai Sennels sætter ord på det enkelte politikere lyver om, og resten ikke tør forholde sig til. Fra Sappho.dk – Jo, det har med islam at gøre.

“Som man kan læse i min bog Blandt kriminelle muslimer, har jeg som psykolog for flere end hundrede muslimer observeret især fire psykologiske faktorer, som fremmer kriminel adfærd.

Den første er vrede, der er den primære følelsesmæssige drivkraft bag især meget straffelovskriminalitet, og som jo i vores samfund betragtes som en svaghed. … Det er et tegn på manglende personlig modenhed til at styre barnlige og egoistiske tendenser og et synligt vredesudbrud i sociale sammenhænge er vel den hurtigste måde at tabe ansigt på i vores kultur.
Omvendt er det i den muslimske kultur, hvor vrede og trusler i højere grad anerkendes socialt og ses som et tegn på styrke. …

Den anden kriminalitetsfremmende faktor omhandler det, vi kalder for dårlig selvtillid og i muslimske kredse for ære. Mens vi ser det som et udtryk for ære, når folk kan håndtere kritik med et “tak for hjælpen… ser muslimer det som ærefuldt at reagere aggressivt. Den muslimske æreskultur skaber dermed skrøbelige mennesker, sårbare overfor andres meninger og kritik. …

Den tredje faktor omhandler såkaldt locus of control, altså oplevelsen af, hvorfra man oplever sit liv styret. Her i Vesten har vi hovedsageligt indre locus of control – vi føler, at vi selv styrer vores liv. … I den muslimske verden er ydre locus of control dominerende. Her sker alt in’shallah (om Allah vil), og næsten alle områder af livet reguleres af ydre autoriteter, kulturelle traditioner og religiøse love. Som psykolog oplevede jeg derfor, at muslimsk opdragelse kun i meget ringe grad opøver personligt ansvar, og meget bliver derfor “de andres skyld”, hvilket er årsagen til muslimers verdensberømte pinlige offermentalitet. …

Den fjerde psykologiske faktor omhandler identitet, og ligesom på de tre øvrige områder er vestlig og muslimsk kultur modsatte, hvor den vestlige fører til fredelig adfærd og den muslimske til aggressiv og kriminel. I Vesten er åbenhed og tolerance overfor folk, der er anderledes, et altgennemtrængende dogme. … Islam og muslimsk kultur opdrager derimod til intolerance og lukkethed overfor ikke-muslimer samt til et meget stærkt indre sammenhold. … Denne intolerance skyldes især, at store dele af Koranen i meget grove vendinger beordrer muslimer til at tage afstand fra ikke-muslimer…”

Oploadet Kl. 00:13 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/40106/trackback

25 Comments »

 1. GennemsnitsIQer under 90 og tusinder af års indavl. Nå ja!, og så lige islam oveni og Mo The Insane Killing Machine som det ultimative forbillede! Med andre ord; We are fucked!

  Kommentar by anonym — 30. august 2012 @ 06:19

 2. De virkelige kriminelle, hævder jeg, er de der ikke er afsløret endnu.
  De konstaterede kriminelle er allerede afsløret, men er det de alle virkelige kriminelle?
  En sådan konstatering behøver ikke medføre en konstant mistænksomhed over for andre og en selv, men kan medføre at der tages forholdsregler der for samfund og individer kan lette meget med hensyn til tilværelsens forskellige udfordringer, utallige eksempler på valg af rettidig omhu kan nævnes og foreslås, fra valg af procedure med hensyn til eventuel statsborgertildeling for samfund til diverse forslag til fordelagtig personlig adfærd i forskellige sammenhænge.

  Jeg finder personligt argumenter der viser at ydre locus of control eksisterer er korrekt for et enormt flertals vedkommende, uden derfor selv at være muslim. Hvormange er så meget tusindkunstrere at de kan overleve et nær totalt sammnbrud af diverse produktioner og opretholdelse af diverse services? Jeg vil hævde få i storbyerne er i stand til at klare sig såfremt blot vandforsyningen og vandfremføring til storbyer stopper.

  At vi i vesten selv føler vi styrer vores liv ser jeg som en påstand de færreste i vesten er fuldt enige i såfremt de virkelig udsættes for argumentation der opstiller argumenter, der påviser deres aktuelle reelle afhængighed af andre, men kritikken af påstanden af en hævdet- udbredt- vestlig indre locus of control er efter min vurdering mindre betydningsfuld i denne større sammenhæng. .

  Kommentar by Peter Buch — 30. august 2012 @ 07:08

 3. Rettelse til just indsendt -det hedder vel korrekt – statsborgerskabstildeling og ikke statsborgertildeling. Omend den opmærksomme læser muligvis ikke ser der er en forskel…

  Kommentar by Peter Buch — 30. august 2012 @ 07:18

 4. Nicolai Sennels er et geni og vi burde gøre mere for at få hans tanker ud til offentligheden!

  Kommentar by Sigwar — 30. august 2012 @ 07:36

 5. Sendte ovennævnte til linket med tilføjelser, rettelser og mindst en fejl- et manglende e.

  Kommentar by Peter Buch — 30. august 2012 @ 08:09

 6. Nicolai Sennel’s præcise beskrivelse af muslimernes adfærd er i vidt omfang også dækkende for vanartede småbørn i 5-8 års alderen. Hvilket forklarer at kvinder (og kvindagtige mænd) lader deres pusse-nusse-pylre-frelse-instinkt tage magten fra al fornuft.

  Kommentar by Skjoldungen — 30. august 2012 @ 10:36

 7. Hvis man kender lidt til islam kan man forstå muslimers adfærd mere eller mindre fuldstændigt!

  “Det handler IKKE om kultur” siger vores uendeligt stupide politikere!

  Kan vi nogensinde tage dem alvorligt igen?

  Ikke jeg.

  Kommentar by Ich bin Allah (Akbar) — 30. august 2012 @ 10:55

 8. Jeg er enig med Sennels, men kontrol-locus delen er ufuldstændigt beskrevet:
  I Danmark hjernevaskes vi fra en meget tidlig alder væk fra vor kerne (sjæl, sande jeg, kaldes meget forskelligt) gennem at blive fyldt med overleveret viden i stedet for at få lov til selv at udforske verden. De fleste er ikke stærke nok til at bevare forbindelsen kernen, giver op og lader sig flyde med hjernevasken.
  Denne opdragelse producerer mennesker der godt nok har indre kontrol-locus, men ikke hviler i sig selv, i deres kerne. Det indre kontrol-locus, de hviler i, er en kulturskabt personlighed, der er motiveret af kulturens ønsker og værdier, ikke af individets kerne. Skrækeksempler på disse personlighedstyper er Pestager-Thorning-segment; Folk der mener at vide en hel masse, men i virkeligheden ikke ved en skid, da de ikke hviler i sig selv, men i deres kulturskabte parasit-personlighed.
  Er man styret af en sådan parasit-personlighed, er man ude af stand til at forholde sig konstruktivt til mennesker, der har andre værdier og udtryk end ens egen kultur. Her i ligger årsagen til, at vi ikke for længst har sat en stopper for udlændinges hærgen af vort land.

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 13:33

 9. @8
  Rettelser:

  “De fleste er ikke stærke nok til at bevare forbindelsen til kernen”

  “Pestager-Thorning-segmentet

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 13:39

 10. AK, hvilken een elendighed.
  For SF og SOC var det meget vigtigt at få disse fine og glade
  mennesker til Danmark, således at vi alle kunne lære noget.
  Altså blive bedre mennesker.
  Og da det gik op for de humanistiske partier, at de havde taget helt fejl( deres analyse var baseret på ønsketænkning), så har de
  i den grad været efter de racistiske danskere.
  Ak ja.

  Kommentar by Pk — 30. august 2012 @ 14:07

 11. Selv inden for militærstrategernes univers beskæftiger man sig ikke med islam, som et militært og sikkerhedsmæssigt problem.
  F.eks. i Afghanistan bliver årsagen til de interne nedskydningen af udenlandske soldater, med digterisk virtuositet, flyttet væk fra islam.

  Kommentar by Menig 442 — 30. august 2012 @ 14:39

 12. Vi kommer ingen vegne med blot at jamre, være opgivende eller ironiske.
  Der er masser af hverdagssituationer, hvor vi kan være tro mod os selv og sige fra over for perker, afrikaner og østabe-uvæsenet:

  * Hvil i dig selv og vær så tro mod dig selv i dit udtryk, som du tør

  * Sig din mening. Mange danskere er stadig bange for at sige deres mening om uvæsnet. At høre andre tale frit hjælper dem til at være ærlige

  * Lær selvforsvar, så du han håndtere aggressive perkere

  * Køb dansk. Undlad at handle i deres butikker, pizzeriaer, kebab-joints, brug danske håndværkere osv.

  * Vælg taxa med dansk chauffør. Som taxakunde har man ret til at vælge hvilken vogn, man vil køre med. Man behøver ikke at tage den første. Dette står i taxareglementet for region Hovedstaden. Om samme regel gælder i resten af landet, ved jeg ikke. Undersøg det, hvis du er i tvivl.

  * Bed dem få styr på deres lorteyngel, når denne går amok i supermarkedet

  * Spørg stadigt herboende, dårligt dansktalende Eksjugoslavere, hvornår de rejser hjem, nu der ikke længere er krig i deres land, og ikke har været det længe

  * Husk at DF og Danskernes Parti er de eneste partier, der tager udlændingeproblemet alvorligt og er villige til at gøre noget ved det. Så stem på et af dem

  Osv. der er masser af små og store ting, vi kan gøre. En hver rejse starter med det første skridt

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 14:44

 13. @11 Menig 442:
  Latterligt og farligt at virkelighedsfornægtelsen også har bredt sig til ledelsen i militæret.

  Det ville være til hjælp for renselsen af Danmark, hvis soldater, der har været udstationeret i Afghanistan og Irak, var mere åbenmundede om deres oplevelser af lokalbefolkningerne der. Alle de, jeg har talt med, beretter om typisk mellemøstlig opførsel hos de fleste lokale: Løgnagtighed, dobbeltmoral, svigagtighed, evigt magtspil, vold osv.

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 14:59

 14. + manglen på seriøs konsekvens fra samfundet.
  + magthavere def er et forbillede for befolkningen.

  Kommentar by Tolder (ekspert) — 30. august 2012 @ 18:56

 15. Off topic: Kan vi ikke få et lignende signalement af den radikale anti-kulturminister Uffe Elbæk, der ifølge Den Korte Avis, http://denkorteavis.dk/2012/fregatten-jylland/ vil slagte Fregatten Jylland? Den minder ham vel for meget om dansk historie?

  Kommentar by Niels P. — 30. august 2012 @ 20:42

 16. XY

  Lære at håndtere skydevåben! Dvs., melde sig ind i en skytteforening eller Hjemmeværnet.

  Kommentar by anonym — 31. august 2012 @ 05:27

 17. Jeg synes Sennels mangler en uddybning og definition af hvad han mener med at styre sit liv.
  For mig at se skal man, menneskets fysiske entitet, for den resterende livsperiodelange være indehaver af navnlig lagre af fødevarer/drikkevarer, samt midler til forsvar af disse samt energi såfremt niveauet skal være over stenalderforhold for at kunne påstå man tilnærmelsesvis, andre forhold der kan påvirke lagre, forsvar og fysisk livs opretholdelse her uomtalt, styrer sit liv på det fysiske plan.

  Hvor mange er i en sådan situation eventuelt tillige konfronteret med en avanceret stærkt bevæbnet fjende der vil have fingre i dine lagre, eller et sammenbrud i stadig produktion eller kontinuerlig forsyning af fødevare/drikkevarer?
  Få eller ingen vil jeg påstå i øst eller vest, langt de fleste er enormt afhængige af andres fortsatte produktion og opretholdelse af services, hvor Sennels henter argumenter for at hævde vi hovedsageligt selv styrer vore liv i vesten, det aner jeg stadig ikke.

  Kommentar by Peter Buch — 31. august 2012 @ 06:52

 18. Sidst i artiklen nævnes nogle af koranens mildest talt ufredelige opfordringer!

  Det er godt at de nævnes. Rigtig mange danskere er ikke bekendt med koranens (visse steder uhyrlige) indhold. Tilsyneladende heller ikke DR, som ikke nævner de ufredelige opfordringer, da DR fejrede ramadan. ER DR ufredelig? Hvorfor ellers ikke tage afstand fra de uhyrlige opfordringer i koranen?

  Kommentar by Liva — 31. august 2012 @ 11:10

 19. 15

  Niels

  Med den ene hånd fjerner ‘ligestillingsministeren’ Fregatten Jylland (dansk kultur), med den anden hånd bygger han stormoskeer – og med den tredie ‘hånd’ borer han hul i folkekirken.

  Kommentar by Liva — 31. august 2012 @ 11:15

 20. Just præcis ;-)

  Kommentar by Bjovulf — 31. august 2012 @ 15:51

 21. @16 anonym:
  Enig

  Kommentar by XY — 31. august 2012 @ 16:26

 22. XY og anonym, der er så bare lige den hage ved medlemsskabet, at jeres personoplysninger bliver registret …

  Kommentar by Hr. Snusk — 31. august 2012 @ 17:16

 23. registreret (selvfølgelig)

  Kommentar by Hr. Snusk — 31. august 2012 @ 17:17

 24. HR. Snusk

  Det er vist rigtig nok! Og der er en to års prøvetid før man kan få en våbentilladelse, samt et krav om lægeerklæring, på at man ikke lider af nogle psykiske sygdomme/problemer. For det er jo politiet som skal tillade og udstede våbentilladelserne.

  Kommentar by anonym — 1. september 2012 @ 05:35

 25. @25 anonym:
  Og hvem/hvad – Suk – uddanner lægerne?

  Kommentar by XY — 1. september 2012 @ 07:38

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper