30. august 2012

Ledige må tage et job ‘til en løn der er lavere, end de ønsker.. som bedre matcher, hvad de reelt er værd’

De fleste lønmodtagere måber når man bryder statssocialistiske dogmer, men Peter Kurrild-Klitgaard har også her fat i den lange ende. Forleden opridsede han dagpengeproblematikken kort og præcist i Berlingske Tidende – Det ubehagelige faktum (20/8-12).

“For øjeblikket ruller en større kampagne for at få annulleret den vedtagne forkortelse af dagpengeperioden fra fire til to år. Et populært og populistisk hovedargument er: »Men folk vil jo ikke komme i arbejde, for der er jo allerede ledighed, så hvordan skal det øge beskæftigelsen at flytte langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp?« Såvel til højre som til venstre er der få, der tør sige svaret højt: Fordi det vil skubbe folk til at lave noget andet end det, de har mest lyst til, og til en løn der er lavere, end de ønsker, og som bedre matcher, hvad de reelt er værd – og det er nødvendigt.

Sådan er virkeligheden, og ligesom man ikke slipper godt fra at ville ignorere tyngdeloven, så går det heller ikke i længden godt, hvis man ignorerer markedets »love« : at incitamenter påvirker adfærd, og at udbud og efterspørgsel har en tendens til at komme til at balancere.

Men i fagforeningskredse og dele af venstrefløjen har man altid ræsonneret, som om det ikke var tilfældet – hvad enten man nu har troet på det eller ej. At der i et samfund er en vis mængde arbejde, der kan blive udført, og at den mængde arbejde, der bliver lavet, er stort set uafhængig af de omkostninger, der er forbundet med at have ansatte, eller de incitamenter, som lønmodtagere har. Med et sådant verdenssyn bliver alt i stedet et spørgsmål om at presse lønningerne op, få »bedre uddannelse« til medarbejderne og at satse politisk på områder, man tror vil give vækst.

Blandt meget andet har konsekvenserne været, at vi igennem årtier har forvredet arbejdsmarkedet på en måde, hvor det for mange – men ikke alle – har været muligt at opretholde en for dem acceptabel indkomst ved ikke at arbejde, og hvor skatter har begrænset fordelene ved at tage et arbejde. Samtidig har mindstelønninger og loft over arbejdstider i praksis gjort det umuligt for lønmodtagere med en lav markedsværdi at få et job…

For at skære det ud i pap: Der er arbejdsløse, der på RUC har skrevet speciale om diskursanalyse af sen-kapitalismen, som nok bliver nødt til at indse, at resten af verdens lyst til at finde deres drømmejob og deres drømmeløn til dem, er mindre end deres egen lyst til at leve drømmene frit ud, uden tanke for fremtiden.

Der er unge i dag, som aldrig skulle have fået en studentereksamen, eller i hvert fald aldrig skulle have været at finde på videregående uddannelser, som må se i øjnene, at de ikke vil kunne få højtlønnede stillinger og en kort arbejdsuge med flekstid og i stedet må se sig om efter job og stillinger, der matcher, hvad andre vil være villige til at betale dem for. Nogle af dem vil få mindre i løn, andre vil få uattraktive job, og endnu andre begge dele. Det kan lyde hårdt for de pågældende, og det kan lyde som en hård tankegang – og sådan er livet.

(Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2011, s. 4; E-pages)

“98 procent af indvandringen er ufaglært arbejdskraft” (Morten Uhrskov, Den Korte Avis)

“Knap hver anden kontanthjælpsmodtager under 30 år får flere penge mellem hænderne, når de kommer på kontanthjælp, viser en ny analyse fra tænketanken Kraka.” (BT, 30. august 2012)

“Flere danskere lever i ekstrem fattigdom” (DR Online ref. LO-organ, 29. august 2012)

Oploadet Kl. 14:17 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/40112/trackback

26 Comments »

 1. Hvor du Kim Møller er national-konservativ, er jeg måske mere national-socialist – selvom det klinger en smule skingert kan jeg ikke udtrykke mit ideologiske standpunkt bedre.

  Derfor mener jeg også, at penge er til for mennesket og ikke omvendt. Det indebærer også, at jeg derfor ikke mener, at mennesker skal indrette sig efter hvor meget pengene siger de er værd – dette mener jeg er en ulækker tanke.

  Din glimrende ovenstående artikel viser efter min mening, at den store mængdre indvandrere vi har modtaget, er blevet importeret som løntrykkere af – blandt andet det pseudosocialistiske liberale parti Radikale Venstre, som er et af danmarkshistoriens mest landsskadelige elementer. Af en eller anden grund er RV’s moralpolitik så blevet comme il faut, for mennesker som føler sig bedre end andre, (Måske fordi skolelærere stemmer på partiet?) og partiet fik da også i 80’erne og 90’erne de mere og mere elitære socialdemokrater med på deres misforståede humanistiske ideer om indvandring osv.

  Ps. Se iøvrigt Rune Toftegaard Selsings interessante indlæg om de Radikale: http://blogs.jp.dk/reaktionaer/2012/08/23/de-radikale-bliver-aldrig-stuerene/

  Ps.

  Kommentar by Niels Hjul — 30. august 2012 @ 14:47

 2. Et godt indlæg, Møller. Jeg er helt enig, hvis vi overhovedet skal kunne håbe på, at vi får styr på økonomien, kommer vi ikke udenom denne problematik. Peter Kurrild-Klitgaard siger og skriver mange fornuftige ting.

  Kommentar by Tom — 30. august 2012 @ 15:09

 3. Link til artiklen i Berlingske: http://www.b.dk/kommentarer/det-ubehagelige-faktum

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 15:41

 4. Nedlæg a-kasserne og fagforeningerne.
  Lad stat/kommune overtage udbetalingerne til arbejdsløshed og kontanthjælp. En borgerløn.
  De vil have sine fingre i alt.
  Hvis du har indbetalt til et privat pensions selskab bliver det fratrukket i din pension.
  Kommunen/staten vil stå for alt.

  Kommentar by Peter — 30. august 2012 @ 16:42

 5. Jeg er enig med Kurrild-Klitgaard i, at der skal være fri prisdannelse på arbejdsmarkedet. Men som de fleste andre tilbedere af Markedsguden, glemmer hr. Kurrild-Klitgaard at se på, hvad der er ret og rimeligt over for individet:

  Vi mennesker bliver først og fremmest født på Moder Jord. Alt det menneskeskabte gøgemøg er sekundært, så lad os se bort fra det for nu.
  Moder jord stiller sin overflod til rådighed kvit og frit. Det eneste, vi skal gøre, er at samle eller dyrke, det vi skal bruge.
  Derfor er det et hvert menneskes fødselsret kvit og frit at have jord¨nok til selvforsørgelse. Vil vi have noget, vi ikke selv kan fremstille, må vi bytte eller sælge vore varer eller arbejdskraft. Og her er fri prisdannelse helt fair, da ingen er tvunget til at prostituere sig på jobmarkedet; Man har sin egen jord at leve af.

  Men ak. For nogle tusinde år siden var der nogle mennesker, der åbenbart fandt det OK at sætte sig på alle ressourcerne og at trælbinde deres medmennesker. Og her står vi så.

  Jeg mener derfor, at retten til jord til selvforsørgelse skal lovfæstes. Så er der intet moralsk problem i sætte dagpenge og kontanthjælps-perioden til 1 år eller i at tillade fri prisdannelse på arbejdsmarkedet. De mange tomme mindre landbrugsejendomme i Udkantsdanmark kan passende opkøbes af Staten og bruges til formålet.

  PS.
  Ad fri prisdannelse på arbejdsmarkedet: Danskere har selvfølgelig førsteret til jobs i Danmark. Mangler der arbejdskraft kan denne importeres under den klare forudsætning at disse mennesker rejser hjem, når der ikke længere er arbejde.

  PPS:
  Jeg finder det forkasteligt, at der i en tid, hvor der bliver færre ufaglærte jobs i Danmark, tillades indvandring af netop ufaglærte

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 16:47

 6. Interessant artikel, der er næsten sammenfaldende med en kommentar jeg tidligere har skrevet på denne blog!
  Jeg kunne godt ønske at knytte et par kommentarer til artiklen!
  Ingen må kunne forvente at få en større løn, end det der er andre der har lyst til at betale for det man nu engang yder, så enkelt er det, eller rettere så enkelt burde det være! Og i sidste instans er det også sådan, for hvis man ikke er så meget værd som f.eks mindstelønnen, så er der ingen der ansætter en, undtagen det offentlige!
  De sværme af uuddannede Nordafrikanere, arabere fra Mellemøsten samt tyrkere fra den anatolske højslette, som vi har importeret, hvoraf mange er analfabeter eller i det mindste funktionelle analfabeter, vil aldrig kunne leverer et stykke arbejde, som er mindstelønnen værd, i alle tilfælde ikke i begyndelsen af deres ansættelse. Derfor får de aldrig et arbejde! Det er i virkeligheden et stort samfundsproblem, for det skaber agressivitet og bitterhed, der kan udmynte sig i vold og i værste fald terrorisme!

  @ Niels Hjul
  Jeg tror man skal være noget varsom med at betegne sig selv som national-socialist, hvis man ønsker at nogen tager det man siger alvorligt!
  Du refererer til det radikale venstre, og jeg kan i den anledning ikke lade være med at undre mig over hvad Henrik Dahl skrev i den korte avis, hvor han beskrev partiet som aristokratisk! Det kan jeg ikke få øje på, bedrevidende ja, men aristokratiske nej, snarere enfoldige og naive! Er man aristokrat kan man forventes at have et vist overblik!

  Kommentar by Robert R — 30. august 2012 @ 17:12

 7. @6 Robert R:
  Degenererede aristokrater lever også i fantasiverdener.

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 17:50

 8. Nogle indlysende pointer i Peter Kurrild-Klitgaards artikel. Globalisering betyder global konkurrence mellem arbejdskraft fra forskellige lande.
  Mest ved at produkter fremstilles i lavtlønslande og transporteres til højtlønslande. Jeg så for nogen tid siden en vistnok amerikansk nyhedsudsendelse (har desværre mistet linket), der viste verdens størte containerskib, Emma Maersk af Taarbæk (!), der kunne fyldes med et rekordstort antal containere af få mand på få timer i Kina og sejle over stillehavet til en havn på USA’s vestkyst med varer til WAL-Mart. Det blev losset på få timer – HVOREFTER DET SEJLEDE TOMT TILBAGE! Såden sejler mange Maersk mega-containerskibe frem og tilbage, forstod man.
  Indvandringen til Danmark af lavlønsarbejdskraft er af langt mindre økonomisk betydning (og indvandringen belaster totalt set desuden den danske økonomi yderligere med op mod 100 mia kr årligt :( )

  Når man sikkert inden længe også kan transportere nye huse som moduler på skib fra østen til vesten – og derefter fylde husene op med de hårde hvidevarer og elektronik (f.eks PC’er, TV-apparater og fladskærme) vi allerede dag importerer fra østen, bliver der endnu mindre danske arbejdere og håndværkere kan sælge af ydelser?
  Omvendt har globaliseringen bragt 2-3 milliarder mennesker udenfor vesten ud af absolut fattigdom og konstant sult.
  Kapitalismen tenderer mod at forbedre menneskehedens materielle vilkår, men den tvinger også med ‘den synlige hånd’ konstant strukturelle ændringer igennem. som dem det går ud over ikke bryder sig om.
  Men hvad er alternativet?

  Kommentar by A-mad — 30. august 2012 @ 18:26

 9. Jeg er helt enig med XY i at vi skal prøve at se på problematikker fra et sted der sætter mennesket i centrum. Dermed mener jeg ikke ét eller andet “socialistisk”, men at man i stedet for at tage udgangspunkt i ting som pengesystemet og økonomien, som udgangspunkt burde se på menneskelige behov.

  Menneskets behov er hverken penge eller “beskæftigelse”. Penge og beskæftigelse er midler hvorved man kan opfylde nogle behov. De primære behov er selvfølgelig mad, vand, et tag over hovedet, og i de kolde klimazoner brændsel.

  Den fysiske verden; jordkloden mm. kan levere disse ting, og den fysiske verden er derfor den korrekte ramme at placere mennesket i, for derefter at tage stilling til hvordan vi bedst forvalter verden, eller den del af verden hvor vi nu befinder os, således at den vedvarende vil kunne opfylde vores behov.

  I den fysiske verden er der en række love; naturlove, som regulerer en del ting efter lovmæssige principper som kan erkendes af videnskaben. Den fysiske verden har selvfølgelig været rammen om evolutionen, og evolutionen har været afhængig af de fysiske lovmæssigheder. At “den stærkeste overlever” er en logisk ting; evolutionen prioriterer overlevelse frem for alt. Kunne man sætte dette princip ude af kræft (hvilket er ved at ske i menneskesamfundene); ved at lade de mest uintelligente, syge, svageste og de mest uduelige føde flest børn, så vil det selvfølgelig på sigt gå ud over den pågældende gruppe, og hvis det er en udbredt tendens, vil det på sigt gå ud over menneskeracen som helhed. Det vil de fleste formentlig være enige i, og det er vel også den mest udbredte videnskabelige antagelse.

  Problemet er, at man har opfundet et “alternativt univers”, som man kalder “økonomien”. Dette er en abstrakt størrelse, der defineres forskelligt af forskellige ideologer og individer i forskellige sammenhænge. Det er der for så vidt intet i vejen med; økonomi og markeder er også realiteter.

  Problemet ligger imidlertid i, at man begynder at tage “økonomien” som udgangspunkt og referenceramme for menneskets liv og trivsel, og at man forsøger at presse verden og mennesket, ind i dette univers som har sine egne lovmæssigheder og løsningsmodeller, alt efter hvilket økonomisk paradigme er det dominerende.

  Det abstrakte begreb “økonomien” med de antagelser som nu tilfældigvis er herskende på det pågældende tidspunkt, er nu blevet “universet”, de fysiske love lades for en stor del ude af betragtning, og der er åbnet op for alle mulige drømmescenarier og dermed farlige udviklinger. Man jonglerer med en masse tal, og forsøger således at skabe og styre en virkelighed. Alle problemer bliver nu f.eks. oversat til at være af “økonomisk art”. Selv problemer eller konflikter som helt åbenlyst skyldes kulturelle og etniske forskelle, er nu blevet funktioner af bruttonationalproduktet og fordelingsnøglen.

  Tingene er blevet vendt på hovedet.

  Mennesket kunne fint leve den gang der ikke var noget der hed penge. Men økonomi og penge eksisterer ikke som en selvstændig realitet udenfor menneskesamfundet. Det er jordkloden og de fysiske love der skaber forudsætningerne for mennesket, som derefter skaber en økonomi. Det er vigtigt at huske rækkefølgen.

  Den økonomiske tænkning som den praktiseres i dag vil regulere mennesket og naturen efter sine egne menneskeskabte og abstrakte teorier og politikker. På en måde er ideen om at mennesket kan styre og beherske klimaet f.eks. ved hjælp af klimaskatter også symptomatisk for den slags tænkning, selv om den egentlige kerne i klimasvindelpolitikken nok i virkeligheden er mere motiveret i et ønske om mere centraliseret kontrol, og ønsket om en verdensregering.

  I og med at man glemmer den fysiske jordklodes fysiske begrænsninger, samt dens uregerlighed, uforudsigelighed og lovmæssigheder, og i stedet for tager abstraktionen “økonomien” som udgangspunkt, som om den er en fysisk realitet. Således snakker vi om krise og fattigdom, mens virkeligheden er, at vi aldrig har været rigere; altså materielt set.

  Økonomien som den er i dag, bygger på den naturstridige ide om evig vækst. Der er ingen begrænsninger, som dem de fysiske love sætter. Huller kan fyldes med huller, og gæld kan betales med mere udspekulerede former for gæld. Det er et system uden bremser eller selvregulering, som konstant bølger op og ned, fra en rekordhøj “vækst” til den næste “krise”.

  Hvis det ikke regner et år på Serengetti-sletten i Afrika, så vil der være en del færre zebraer til næste år. Således skaber naturen en balance, og en kontinuitet. Der er tab, og der er gevinster, set fra zebraernes side. Og afregningen er altid kontant, og det skal den være, for ellers ville katastrofen kun akkumulere og blive større. Tænk f.eks. hvad der ville ske, hvis vi i et tørt år holdt alle de zebraer i live, som ellers ville være døde af sult. Det ville gå vildt ud over næste års plantevækst, og således bidrage til mere ørkendannelse, og endnu dårligere vilkår for den næste generation af zebraer.

  “Økonomisk tænkning” har nu fået overtaget i en grad, så der stort set ikke findes andet som man tager seriøst.

  Vores herskere er ikke længere folk med mening, moral og visioner om hvordan samfundet bør indrettes, og om hvordan deres undersåtters interesser skal forsvares. Vores tids herskere er i første instans økonomer og teknokrater, der ud fra noget der er en mellemting mellem regnefærdigheder og tro; hekseri i moderne forklædning, forsøger at bilde os ind at vi skal bevæge os den ene, eller den anden vej.

  På det religiøse plan, kunne man måske sige at mennesket har glemt Gud, og dyrker Mammon. Men denne opfattelse kan altså også godt forsvares uden at skulle citere fra Bibelen.

  Kommentar by Balder — 30. august 2012 @ 18:42

 10. Der skulle selvfølgelig stå: Kapitalismen tenderer mod at forbedre menneskehedens materielle vilkår, men den tvinger også med ‘den usynlige hånd’ konstant strukturelle ændringer igennem, som dem, det går ud over, ikke bryder sig om.
  Men hvad er alternativet?

  Kommentar by A-mad — 30. august 2012 @ 18:45

 11. Faktum er vel at man uddanner en maase akademikere som ingen kan bruge til noget som helst fornuftigt.

  Derfor er det offentlige nødt til at aftage dem, med det resultat vi ser i dag, hvor akademisk dårskab og udelighed gennemsyrer store dele af den offentlige sektor og ikke mindst Folketinget.

  Kommentar by Tolder (ekspert) — 30. august 2012 @ 18:53

 12. Hvor var det befriende at opleve Tolders sunde kommentar efter XY’s og Balders forhutlede ævl.

  Kommentar by Svend — 30. august 2012 @ 20:42

 13. Beklager stavefejlene i @11. Det blev sku lidt for akademisk at skrive på en touchskærm….

  Jeg er hverken radicool eller socialist. Derfor nærer jeg stor respekt for folk der udfører et ærligt og sobert stykke arbejde. Det uanset om der er tale om en akademiker, en soldat, kassedame, landmænd, håndværker eller noget helt tredie.

  Desværre er flid, ærlighed og faglig stolthed noget som de røde fagforeninger og de grådige liberale erhverv langsomt men sikkert har kvalt.

  Øv.

  Kommentar by Tolder (ekspert) — 30. august 2012 @ 21:10

 14. Svend m.fl. : Det er da fint, hvis du føler dig tilfreds med at din skæbne er underlagt de nye spekulanters herredømme, men jeg synes nu, det lyder som om, Balder burde blive økonomi- frem for jødeblogger.

  Seddelpenge startede med at være gældsbeviser for guld, og her startede spekulationen for alvor med store konsekvenser for alle.

  Efterhånden har vi vist glemt, at værdien af penge kun handler om tiltroen til parpiret — lidt som troen på den katolske kirkes syndsforladelse gav kirken magt.

  Ægte værdi–forstået som rigdom–skabes kun af dem, som organiserer infrastruktur, skaber nye praktiske løsninger(ingeniører og videnskabsmænd), samt de, der bygger ting og pløjer jorden. Så det er da sandt, at mange af dem, vi i dag regner for værdifulde, ikke er det udenfor penge- og bureaukratisystemets konstruerede verden.

  Men er det ikke sigende, at vi lever i en verden med flere biler, større huse, langt mere mad, men med færre børn og husmødre end nogensinde? Det virker i det lys lidt tåbeligt at høre på vrede folks misforståede kritik af “akademikere” og forsvar for det økonomiske system, som sammen med mange andre faktorer, har bragt os frem til denne kulturelle krise.

  Kommentar by H — 30. august 2012 @ 22:06

 15. @10 A-mad:

  Kapitalismen tenderer mod at forbedre menneskehedens materielle vilkår, men den tvinger også med ‘den usynlige hånd’ konstant strukturelle ændringer igennem, som dem, det går ud over, ikke bryder sig om.
  Men hvad er alternativet?

  Livet handler om mere end materielle vilkår. Det er i alle fald min oplevelse.

  De frie markedskræfter er OK i et marked hvor frie mennesker handler, givet at deres frihed inkluderer friheden til ikke at handle. For at have denne frihed skal hvert menneske have ret til jord nok til at forsørge sig selv på. På den måde er det mennesket, der styrer markedet og ikke omvendt. Jeg ser i øvrigt det samme gælde for lande; Et land der hviler i sig, hvad de basale fornødenheder angår, er frit til at handle med andre, når markedet er til det, men vil altid kunne overleve afsætningens forsvinden.

  Et fundamentalt problem ved den nuværende kapitalisme er akkumulationen fra generation til generation af ressourcer i få, store enheder, det være sig familier, firmaer, trossamfund eller samfundssystemer.
  Vi har i dag et samfund, der fra barnsben uddanner (hjernevasker) mennesker til at blive nyttige produktionsenheder for disse akkumulationer i stedet for at lade menneskene hvile i sig selv og udvikle sig naturligt.

  Mange af menneskets geniale opfindelser er blevet åg i stedet for lettelser; Jeg er eksempelvis nødt til at have en vaskemaskine og elektricitet for at kunne beholde det job, der giver mig tag over hovedet og mad i munden. Det samme gælder bil og en hel masse andre “goder”. Der er ikke noget galt med vaskemaskiner og lignende, de er geniale opfindelser, men jeg vil gerne være fri til selv at vælge, om jeg vil bruge en dag om ugen på at vaske tøj, eller om jeg i en periode vil sælge mine produkter eller arbejdskraft for at kunne anskaffe mig eller bygge en vaskemaskine. Den frihed har jeg ikke i dag; Jeg ikke har tid til at bruge en dag ugentligt på tøjvask, da jeg er nødt til at være konkurrencedygtig nok til at beholde det job, der betaler mine basale fornødenheder.
  Jeg har overvejet at flytte ud i skoven til de hjemvendte soldater, men også der ville jeg være underlagt samfundets tyranni; Det er forbudt at bo i de offentlige skove og følgeligt ville samfundssystemet til hver en tid kunne smide mig væk, hvilket det sikkert ville gøre, når jeg gav mig til at rydde et stykke til grøntsagsdyrkning

  Alternativet?
  Et samfund hvor:
  * Alle danske statsborgere har ret til jord til selvforsørgelse.
  * Akkumulationen af ressourcer nulstilles ved individets død. Med rimelighed selvfølgelig; Efterladte skal have lov til at blive boende og arve i begrænset omfang
  * Mennesker der ikke længere kan tørre sig selv i røven, lægger sig til at dø. Intet menneske har krav på, at andre gør dette for dem. Jeg finder det i øvrigt også uværdigt. Hvis en nærtstående ønsker at yde denne service, står det dem selvfølgeligt frit
  * Demokratiet er indført; Hvert lokalsamfund har et råd, der træffer beslutning om lokale anliggender og vælger en repræsentant til et overordnet råd, der så træffer beslutninger for det større lokalområde og vælger en repræsentant til et regionsråd og så fremdeles op til Folketingsniveau
  * Staten er reduceret til forsvar, diplomatkorps, politi (mæglere), basalt sundhedsvæsen og administration af landets ressourcer, herunder jord.

  Det er min vision.

  Kommentar by XY — 30. august 2012 @ 23:04

 16. ->15.XY. Jeg er enig i meget af det du skriver, men det har lidt af den ulempe, som andre ’samfundsutopier’. Det forudsætter omfattende tvang.
  Efter min mening er kapitalisme en naturlov, der ikke kan afskaffes ligesom f.eks tyngdeloven. Selv marxister vælger det billigste tilbud, når de skal have malet deres lejlighed, hvis kvaliteten er den samme.
  Jeg er enig i, at der er alt for omfattende begrænsninger i den personlige frihed. Man bør ikke betale skat blot for at eksistere, som det reelt er tilfældet idag, hvor alle er en slags statsslaver, der skal udnyttes.
  Min yndlingshistorie – som jeg af alle steder vistnok læste i Politiken for årtier siden – var en russer, der i 1970-erne var flygtet fra Sovjetunionen til USA. Her havde han, for meget små penge tjent ved forefaldende arbejde, købt en afsidesliggende strandgrund, hvor han byggede et fantastisk hus af strandsten beklædt med farvestrålende ilandrevne skaller fra havdyr. I de første år havde han arbejdet nogle få måneder om året, men derefter levede han af den beskedne entre han afkrævede de besøgende der kom for at se hans strandslot.
  Da jeg læste det, kom jeg til at tænke på, hvor det aldrig ville kunne lade sig gøre i Danmark. Alene ejendomsskatterne ville gøre det umuligt! :(
  Vi må have den personlige frihed tilbage, men samtidig må vi give de 5 mia mennesker udenfor den vestlige verden de samme muligheder, som vi har for at forbedre vores tilværelse og derfor ikke hindre globaliseringen.

  Kommentar by A-mad — 31. august 2012 @ 09:56

 17. Brødre sigtet: Sort arbejde for 40 mio. kr. 30. aug 2012
  Fupfirmaer, stråmænd, kontanter for millioner og køb af ejendomme i Pakistan er elementer i en sag om ’sort’ arbejde for 40 mio. kr.

  Vi mangler arbejdskraft messes der konstant, og fagforeninger har opgivet at forsvare deres medlemmer

  Kommentar by tavsen — 31. august 2012 @ 10:14

 18. ->15.XY. Tag til Norge, min ven! :)
  http://denkorteavis.dk/2012/fjeld-jenter/

  Kommentar by A-mad — 31. august 2012 @ 11:09

 19. @16 A-mad:

  Vi må have den personlige frihed tilbage, …

  Enig.

  … men samtidig må vi give de 5 mia mennesker udenfor den vestlige verden de samme muligheder, som vi har for at forbedre vores tilværelse og derfor ikke hindre globaliseringen.

  Aldeles uenig.
  Folk uden for vort nærområde rager os kun i det omfang de udgør en sikkerhedsrisiko for os.
  At folk i Danmark kerer sig, så meget som tilfældet er, om hvad der sker i f. eks. Syrien er et symptom på, at de er ude af sig selv snarere end hviler i sig selv.
  Når man hviler i sig, er livet simpelt: Vigtigst er det indre liv, dernæst familie, så venner, så bekendte, naboer, lokalområde, Danmark og så fremdeles, som skællene i et løg.

  @18 A-mad.
  Tak.

  Kommentar by XY — 31. august 2012 @ 16:50

 20. @16 A-mad:
  Vi må have den personlige frihed tilbage, …

  Det vi mangler er ikke personlig frihed, nej det vi mangler er det personlige ansvar og en mærkbar konsekvens af den personlige frihed.

  Når en idiot får tatoveret sig grøn i hele ansigtet og af den grund ikke kan arbejde, så skal det offentlige sku ikke træde til og forsørge hans livsførelse.

  Når en håndværker bevidst fusker og svindler, ja så må man fratage ham retten til at bedrive håndværk og iøvrigt lads ham bøde over for skadeslidte.

  Skulle nogen i de to eksempler ty til kriminalitet for at opretholde deres eksistens, ja så må de i fængsel og hjælper det ikke, må de aflives.

  Er det et brutalt samfund ? Nej, det er et samfund hvor man værdsætter ærlighed og beskytter os alle mod snyltere og kriminelle.
  Naturligvis er det for hård kost for danskerne. De vil hellere betale til snyltere og kriminelle og iøvrigt kaste sig ud over klippen.

  Løb lemminger, løb.

  Kommentar by Tolder (ekspert) — 31. august 2012 @ 17:25

 21. ->Tolder (ekspert). Helt enig. Der er ikke efter min mening nogen modsætning mellem personligt ansvar og frihed. Tværtimod. Frihed betyder personligt ansvar for eget og andres liv. Velfærdssamfundet amputerer både frihed og ansvar. Jeg mener ikke frihed betyder lovløshed. Frihed fremmer personlig moral, mener jeg. Det er ikke længere ’samfundets skyld’ ;)

  ->XY. Vi må handle med de 5 mia udenfor den vestlige verden – det gør vi sådan set allerede. Moralsk har de også muligheder for, at udvikle erkendelse. Det er det, der er kapitalismens ‘usynlige hånd’. Hvor den hersker, er der skabt økonomisk fremgang, velstand og videnskabelig erkendelse i stedet for religiøs overtro og fattigdom i åndelig formørkelse.

  Det er definitionen på menneskelig udvikling.

  Kommentar by A-mad — 31. august 2012 @ 23:00

 22. @21 A-mad:

  >XY. Vi må handle med de 5 mia udenfor den vestlige verden – det gør vi sådan set allerede. Moralsk har de også muligheder for, at udvikle erkendelse. Det er det, der er kapitalismens ‘usynlige hånd’. Hvor den hersker, er der skabt økonomisk fremgang, velstand og videnskabelig erkendelse i stedet for religiøs overtro og fattigdom i åndelig formørkelse.

  Det er definitionen på menneskelig udvikling.

  Aldeles uenig.
  De skal have lov til at udvikle sig, som de nu kan og vil i fred for os – Lev og lad leve. Vesten skal lade dem være i fred for sin grådighed. Der er masser, vi kan lære af eksempelvis mellemøstlig kultur, så som at det er OK at hvile i sin manddom.

  Kommentar by XY — 1. september 2012 @ 07:50

 23. 22.XY.”Vesten skal lade dem være i fred” skriver du. Enig, hvis du mener, at vesten ikke skal føre krig mod dem og indvadere dem.
  MEN,jeg mener vi skal handle med dem. Det er vejen frem.
  Det gør vi jo allerede i stor stil.

  OG Sender du din fladskærm, computer, el-pærer og alt det andet kram, der kommer fra Kina, tilbage? NOT

  De fleste husstande kan fylde ½ Maersk-container med kinesisk producerede varer, så to familier kan indhente et tilbud hos Maersk og få alle deres kinesisk fremstillede apparater sendt retur! :)

  Kommentar by A-mad — 1. september 2012 @ 09:37

 24. ->22.XY. Der er plads her
  ”http://da.wikipedia.org/wiki/Emma_M%C3%A6rsk
  http://www.google.dk/imgres?q=emma+m%C3%A6rsk&um=1&hl=da&sa=N&biw=943&bih=450&tbm=isch&tbnid=2l-oXlPcvZedSM:&imgrefurl=http://pacifictycoon.wordpress.com/2010/10/19/efficiency-buys-speed-quality-and-low-prices/&imgurl=http://pacifictycoon.files.wordpress.com/2010/10/emma-maersk.jpg&w=800&h=535&ei=X7xBUNq0Msjvsgb-_4D4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=94&vpy=140&dur=3863&hovh=183&hovw=275&tx=98&ty=210&sig=114921644996000660159&page=2&tbnh=127&tbnw=186&start=10&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:10,i:119

  Kommentar by A-mad — 1. september 2012 @ 09:43

 25. @23 A-mad:
  Vi skal, også som land, hvile i os selv hvad basale fornødenheder angår. De, der vil, kan handle med hvem de vil, men vi skal som land ikke være afhængig af udenlandsk import, særligt ikke fra lande med korrupte, undertrykkende regimer så som Mellemøsten, Kina m. fl.

  Folk i Syrien og lignende skal have lov til at slå hinanden ihjel, hvis det er det, de vil. Det kommer ikke os ved. Der er alligevel for mange af dem.

  Den moderne forbrugskultur/civilisation inkl. fladskærm m.m. rager mig mindre og mindre. Jeg er nødt til at interagere med civilisationen, da den desværre sidder på de fleste af verdens ressourcer, men i mit personlige liv spiller den en stadig mindre rolle.

  Jeg oplever, at flere og flere deler mit livssyn; At livet leves indefra og ud, og så betyder fladskærme og lignende ikke alverden.

  Kommentar by XY — 1. september 2012 @ 17:28

 26. ->XY. Enig. Det er jo det, frihed går ud på efter min mening. Vi kan gøre, hvad vi vil og betaler selv regningen.
  Nogen vil rejse ud i verdensrummet og andre vil blive på jorden.

  Kommentar by A-mad — 2. september 2012 @ 12:52

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper