29. november 2006

Flemming Balvig og Krimonologisk Institut skifter paradigme: Folket ønsker mildere straf

I dagens Berlingske Tidende kan man læse at en ny storstilet undersøgelse under krimonolog Flemming Balvig konkluderer at Danskerne vil have mildere straffe. Konklusionen “overrasker” Balvig lyder det i artiklen, men resultaterne på den slags videnskabelige undersøgelser er næppe overladt til tilfældigheder. Således ytrede Balvig sig kort før undersøgelsen gik igang for små to år siden.

“»Hvis man spørger folk, om man skal straffe hårdere, synes de næsten alle sammen, at det skal man. Men så snart man kigger på den konkrete virkelighed og de konkrete sager, så er folk meget mere nuancerede og har ikke generelt behov for at straffe hårdere,« siger Flemming Balvig, professor i kriminologi ved Københavns Universitet og medlem af den arbejdsgruppe, Advokatrådet har nedsat til at se på fremtidens straffe.” (Jyllandsposten, 20/11-04)

Det paradoksale ved det hele er at Balvig konsekvent gennem sin karriere har betragtet højere straframmer som udtryk for at “kriminalpolitikken i stigende grad bliver båret af emotion”, og han har mere end alle andre kæmpet imod at det strafferetslige system “bygger på politikernes fornemmelser for følelser og stemninger i befolkningen”. Genem hele sin karriere frem til slut-1990erne kritiserede han ofte de borgerlige for at spille på frygten, og da venstrefløjen for nogle år siden strammede op retspolitisk, så lød det pludseligt at det var en international trend, at “kriminalpolitikken nærmest er blevet afpolitiseret”. (citater fra Weekendavisen, 5/12-03)

Det siger sig selv at når Balvig og Kriminologisk Institut (KU) ikke længere kan spille populisme-kortet mod højrefløjen, så må der skiftes paradigme. Hvis Politikerne = Folket, så må F ændres. En undersøgelse blev sat i værk, pludselig havde menigmands holdning vægt…

“Ifølge professor, dr. jur. Flemming Balvig må det være vanskeligt for lovgiverne at sidde undersøgelsens konklusioner overhørigt.” (Danskerne ved for lidt…, Berl., 29/11-06)

Balvig suppleres af professor i prakisk filosofi Jesper Ryberg (RUC) der citeres for følgende loonisme.

“»Hvis man beskriver forbrydelserne mere indgående, eller hvis man får lokket folk ind i retten, så er de åbenbart mindre straffevillige end domstolene selv. Så man skal lade være med at indrette sig efter den umiddelbare retsfølelse,« siger han.”

Moralen er tilsyneladende, at danskernes holdning har betydning – hvis blot holdningen stemmer overens med rundbordspædagogikkens juridiske overdrev. Balvig, Ryberg med flere glemmer dog en lillebitte ubetydelig detalje: Ikke at fængsle kriminelle gør næppe gaderne sikrere… ikke at det nogensinde har været målet.

“… politikernes løfter om flere penge til politiet er populisme, mener Flemming Balvig… Hvad der foregår er, ifølge Balvig, at politiet spilder mindst en million timer om året på, at to betjente kører rundt og patruljerer i bil.(Aktuelt, 27/8-99)

Opdate 1/12-06.

 • 01/12-06 P1 Formiddag – Danskernes holdning til straf (med Fl. Balvig).
 • Oploadet Kl. 16:29 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer

  22 Comments »

  1. Hej Kim, lad mig trække på dine ressourcer som historiker og dokumentariker.

   Viste denne undersøgelse, at folk, når de blev adspurgt om den individuelle sag, foretrak lavere straffe end hvad der blev UDMÅLT, eller hvad forbryderen rent faktisk FIK?

   Som regel er det jo sådan, at folk eksempelvis kommer ud af fængsel (en hel del) før, deres oprindelige straf var udsonet. Hvis undersøgelsen gik på strafudmålingen er det muligt, at folk foretrækker lavere straffe, men stadig foretrækker højere straffe end, hvad folk egentlig ender med.

   Kommentar by TerminalFrost — 29. november 2006 @ 17:51

  2. Jeg synes iøvrigt også, at der har været megen politisk diskussion i de sidste par år om, hvorvidt strafferammerne overhovedet blev brugt til fulde.
   Dvs. er strafferammen seks år for en forbrydelse, idømmes der så fulde seks år? Hvad afgør egentlig om “formildende omstændigheder” giver strafnedsættelse.
   Afgør den skrevne lov eller dommerens egen mening?

   De herrer kriminologer og filosoffer politiserer måske lidt for meget?!
   Man kan godt få fornemmelse af lidt for vel tilrettelagte undersøgelser mhp at opnå det ønskede udkomme….

   “Der kan I bare selv se, hvad vi mener” ;-)

   Kommentar by Marianne — 29. november 2006 @ 18:10

  3. Kim:”Balvig, Ryberg med flere glemmer dog en lillebitte ubetydelig detalje: Ikke at fængsle kriminelle gør næppe gaderne sikrere… ikke at det nogensinde har været målet.”

   Måske burde man netop begynde at tænke i netop de baner… nemlig beskyttelse og sikring af den omkringboende befolkning mod de følger, det vil have, at lade voldelige kriminelle færdes på gader og i boligområder i fri dressur.

   En artikel om problemer i forbindelse med kriminelles “frie færden” (=grove og voldelige overfald på medbeboere) i boligområdet Gellerupparken ved Århus kan læses i dagens Jyllandsposten, hvor kravet om “social forståelse” for een gangs skyld kommer de mange omkringboende og potentielle ofre tilgode istedet for, at en enkelt familie med asocial og voldelig adfærd skal tilgodeses med eventuelle flere voldsofre og frygt for alle beboere for at færdes frit i området…

   http://www.jp.dk/aar/artikel:aid=4106754/

   To gange PLUSORD fra socialrådmand Gert Bjerregaard (V), det forslidte og misbrugte DIALOG=vi lytter og siden SOCIAL FORPLIGTIGELSE=vi betaler…

   Det ville være helt på sin plads at efterlyse “sociale forpligtelser” hos de utilpassede kriminelle og høfligt, men meget bestemt, “presse noget ned over hovedet” på disse.

   Kommentar by Marianne — 29. november 2006 @ 18:30

  4. -> 1 Terminalfrost

   Den fangede jeg ikke lige da jeg læste artiklerne, men du har ret.

   Undersøgelsen omhandler retsfølelse, og fokuserer ikke på hvor lang tid de dømte faktisk sidder i fængsel, men hvor lang fængselsstraf de idømmes. Forskellen er vel 10-40 pct.

   Typer som Balvig får altid undersøgelser til at give den ønskede konklusion, og medierne går aldrig bag om tallene. I det her eksempel er der meget lidt talmateriale som kommer frem, og artiklerne giver meget lidt eksakt viden. Jeg har læst det flere gange, og synes det er svært at se hvorvidt danskerne ØNSKER mildere straffe eller GÆTTER at gerningsmanden fik hårdere domme. Måske er begge ting undersøgt… måske ikke – min goodwill ift. Balvigianerne er opbrugt.

   Kommentar by Kim Møller — 29. november 2006 @ 18:49

  5. -> 3 Marianne

   Indvandrerrådgivningen i Århus, som uvist af hvilken årsag fører sag mod Brabrand Boligforening på vegne af lejerne, har anket sagen til Højesteret. Kontorchef, elite-apologet Leif Randeriis kalder hele sagen for et “ideologisk korstog”.

   http://www.indvandrerraadgivningen.dk/artikler.php?artikel_id=127

   Hans artikel om Muhammedagen er også spitze.

   “”Hvilken overreaktion, fra begge parter. I Indvandrerrådgivningen undrer vi os over, at det muslimske samfund stadig ikke er i stand til at se, hvad det er, der egentlig foregår – nemlig at de udfordres og provokeres af avisen til at overreagere. Morgenavisen Jyllands-Posten handler på påstande om, at danske kunstnere ikke tør vække muslimernes vrede – selvfølgelig ved at avisen selv provokerer. Profeten Muhammed karikeres; araber-angst og indvandrer-stereotypier parres med holdninger til terror og bomber.
   Satire er der nok af, og endda – set med danske øjne – også humor. Men de muslimske samfunds kraftige reaktion er forståelig. For de mennesker der baserer deres tro på Koranen, er der tale om en helt unødvendig og uprovokeret gøren nar af deres profet.”

   http://www.indvandrerraadgivningen.dk/artikler.php?artikel_id=123

   Kommentar by Kim Møller — 29. november 2006 @ 18:58

  6. #5. ad Muhammedsagen “Mange muslimer har afsløret i den påfølgende debat, at de kan provokeres til at sige eller gøre ting, der vil falde mange danskere for brystet – som for eksempel at true bladfolk eller kunstnere på livet. På den måde lader muslimerne sig udnytte og lokke på barrikaderne af en avis, der efterhånden er blevet talerør for et xenofobisk, højredrejet Danmark.”

   :-) *LOL* Muslimer bliver LOKKET af JP til “at true bladfolk eller kunstnere på livet”

   Nu har jeg hørt det med!

   ad Udsmidning og Randeriis… Kriminel adfærd skal ikke belønnes med positiv opmærksomhed. Der skal stilles benhårde krav. Pligter først, derefter rettigheder. En enkel regel, der burde bruges konsekvent, og ganske givet vil give hurtige resultater, når de utilpassede mærker, at (kriminelle) handlinger giver konsekvens.

   Følgende citat fra Randeriis er og et højdepunkt i satire. Gå blot ned og forbryd dig i den ANDEN ENDE af ejendomskomplekset, hvis du vil undgå sanktioner og udsmidning. Man kan selvfølgelig aldrig være sikker på, at juraen er hverken retfærdig eller øøøhmm… antisatirisk ;-)

   Randeriis:”Vi mener, at Lov om leje af almene boliger §83,e forudsætter vold mod nærtboende medbeboere, og dermed at vold og røveri begået i fx den ene ende af Gellerupparken, mens familien bor i den anden, ikke kan føres ind under Lejelovens §83,e.”

   Det ville undre mig meget, hvis ikke dommeren har taget højde for indholdet i de af Leif Randeriis påpegede paragraffer. Jeg har indtryk af, at den pågældende families børn gentagne gange groft har forbrudt sig mod loven, og derfor naturligvis(?) også har modtaget de anvisninger fra udlejer, som paragrafferne foreskriver.

   Kommentar by Marianne — 29. november 2006 @ 20:15

  7. Apropos borgernes sikkerhed og mulighed for at færdes uantastet rundt i deres samfund, så var der et læserbrev i JP d. 25.11.06 af sognepræst Jens brun, hvorfra jeg citerer en smule om “Menneskelighed og sikkerhed”:

   “Et samfund skal først og fremmest bevare nationens sikkerhed. Det har vi råd til.
   Vi er et af de rigeste lande i verden, så det har vi råd til.
   Dette udsagn hører man ofte i debatten om, hvad vi kan og skal som samfund betragtet.
   Det er rigtigt, at vi besidder rigdom, som gør, at vi har råd til at yde utroligt meget, somme tider også mere, end vi gør. Det, vi synes, vi skal have råd til, kan samles under betegnelsen menneskelighed. Vi kan og skal komme vidt forskellige menneskers ønsker og behov i møde.
   Midt i al den menneskelighed, vi har råd til, glemmer vi måske, at menneskelighed ikke er samfundets førsteprioritet. Det er sikkerheden.
   Et samfund må først og fremmest spørge efter, om regler, love og ydelser til mennesker sker inden for en ramme, der bevarer nationens sikkerhed. Sikkerhed vil her sige, at nationen ikke opløses indefra af folk, der uantastet får lov at underminere lovgivning og retsvæsen.
   Sikkerhed vil også sige, at der ikke opstår livsforhold, som tvinger mennesker ud i konfrontationer, der gør det usikkert at færdes på gaden, usikkert at investere, usikkert at sende sine børn i skole eller lade sine unge gå til fest med vennerne.”

   Kommentar by Marianne — 29. november 2006 @ 20:34

  8. Balvig har altid ført sig frem som Danmarks forbryder-skytsengel nr 1, godt sekunderet af d’herrer Vagn Greve og Jørn Vestergård. De udnytter kynisk deres fine titler til at politisere og hjælpes godt på vej af mediernes lallende mikrofonholdere.
   Og ikke en kæft interesserer sig for banditternes ofre.

   Kommentar by Niels Juel — 29. november 2006 @ 20:46

  9. -> # Kim M:

   Hørte du iøvrigt i går i den sene TV avis, at forsvarsadvokaten udtalte, at den kommende tvangsflyttede familie, “jo blot flytter problemet”.

   Det er en rystende udtalelse for en ‘rettens mand’. Han siger dermed, at hans klient er unåelig / upåvirkelig, og at han derfor vil nedkalde sin negativitet over samfundet på ny. DR lod advokaten glide; hans job var gjort da han havde talt det normale Danmark ret imod.

   Iøvrigt en TV avis hvor det Republikanske partis nederlag ved midtvejsvalget blev gjort til “Bush’ store valgnederlag” og hvor sagen om den helt ubeskrivelige Brabrand voldtægt/mordforsøg på en 16 årig dansk pige blev udstillet som “en voldtægstsag”.

   Anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 29. november 2006 @ 21:31

  10. Jeg kan ikke finde et link til selve den “storstilede undersøgelse”, som professor Balvig er “videnskabeligt ansvarlig for”.

   Et af de åbne spørgsmål må vel være, hvordan sagerne er blevet præsenteret henholdsvis på skrift og video.

   Balvig sammenligner svar fra forskellige grupper af forskellig størrelse, og der synes også at være et mindre antal sager, efterhånden som hans ræsonnementer skrider frem.

   Hvem har et link til hele elendigheden?

   Kommentar by Lama Q — 29. november 2006 @ 21:47

  11. ->7 Om sikkerhedens forrang, det er jo Maslows behovspyramide igen, som Mette var inde på for et par dage siden.

   At vi overhovedet skal tænke i sådanne baner er rystende. Måske det allerværste er den stille, glidende forringelse af vilkår vi indtil for få år siden har taget for givet; jeg ville meget hellere have en voldsom begivenhed som blev en øjenåbner for den sovende befolkning, frem for at friheden bare udhules lige så stille. Ingen jødiske symboler på gaden. Kønsadskilte badedage i svømmehallerne. Halal i kantinen. Danske kvinder må bære tørklæde i visse kvarterer (ikke endnu, men det forekommer efter sigende i Frankrig). Parallelle shariaråd til at tage sig af skilsmissesager og andre interne mussianliggender (ved at ske i UK). Mere og mere sharia, når der først er lukket op, og muhammedanerandelen stiger (se Malaysien). Vil efterhånden også gælde for khafirer. Osv. osv.

   9/11, 5/7, Madrid, van Gogh, Motoon, Pope rage – alle burde have været øjenåbnere, men sniksnakken om “tonen” og “dialogen” lægger stadig en klam dæmper på debatten. Fremtidsperspektiverne på baggrund af disse tendenser, og demografien som arbejder i det stille, får så godt som ingen opmærksomhed.

   Jeg anser det efterhånden ikke for et utænkeligt scenario, at vores frihed vil forsvinde mellem fingrene på os, bid for bid, uden de store sværdslag fra vores side. Der skal vel intet mindre end en atombombe eller åben borgerkrig til for at vække det store, sovende, selvudslettende flertal.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 29. november 2006 @ 22:24

  12. Nu skal man passe på med at tillægge afstemninger på nettet for megen værdi.

   Men på bt.dk er der en afstemning hvor læserne bliver spurgt, om de mener straffen for vold skal være hårdere.

   Af de over 7000 der har stemt har 95 % svaret “ja”.

   Jeg tillader mig at sætte endog alvorlige spørgsmålstegn ved Hr. Balvigs undersøgelse. Iøvrigt tager jeg alt den mand udgyder med mere end eet gran salt.

   Manden er, i mine øjne, en politiserende og dybt uvederhæftig personage

   Kommentar by Nosferatu — 29. november 2006 @ 22:33

  13. Lama Q – så har du ikke kigget nok =)

   http://www.advokatsamfundet.dk/Files/Filer/Advokatsamfundet/Presse/Hovedrapport_final.pdf

   Kommentar by Michael Kastberg — 29. november 2006 @ 22:46

  14. Check Urban inden nye avis kommer :

   http://www.e-pages.dk/urban/45/

   Der vinkles ( Nej der lægges an til den helt store spin proces ) den på forsiden som “Domstolene straffer alt for hårdt”.
   Eksempel: Ung mand på vej hjem fra fest, dårligt humør, har skændtes med kæresten, han sprøger to mænd om noget, de ignorerer ham, han slår en af dem to gange ( Uhadada hele to gange! ) straframme = 2 måneder for vold mod sagesløs.
   Tallene i den her sag.
   1/3 del mener betinget straf er på plads.
   1/4 del behandlingsdom.
   Kun 17 % mener han skal stå sin straf ubetinget ( men har de reelt spurgt om 2 måneders straf der ? Eller ikke åbnet muligheden for at han kunne få 2-3 uger. Hvad er svarmulighederne ?)

   Man får jo svar som man spørger:

   Mener du at at A der brækker næsen på B fordi denne har tisset i hans øl og på hans jakke, raget hans kæreste på patterne, været uforskammet og træls hele aftenen og nægtet at gå, skal A i fængsel ?

   Back to Urban:
   Der hævdes at samme tendens som i ovenstående vold mod sageløs bestående af hele to slag, til at give lavere straf, findes i tilfælde af Hustru vold og uagtsomt manddrab – Men Voila! “Domstolene straffer alt for hårdt”! ( læs = generelt problem med højt strafniveau
   Urban kan i øvrigt fortælle at angår denne Dybdegående undersøgelse
   har man “spurgt et bredt udsnit af befolkningen”.
   Ah ja, er det ikke anstændig kotume og nævne antal og metode ? I det mindste antal ? Ahem!

   Ligeledes nævnes det at de er blevet spurgt, blev spurgt om 7 forskellige sagstyper, check falskeneri ? osv.

   Dem som er blevet spurgt er næppe blevet spurgt om de synes en røver der slår en gammel dame ned, får en for hård straf.
   Eller en pædofil har fået hård nok straf ?
   Eller en psykopat der hopper med samlede ben på hovedet af den person han har hamret ned ?
   Eller en lille anden 2ger der har kniven fremme over over småting ?

   Og at Balvig synes vi skal lære noget af Sverige ( bløde straffe, få politiressourcer – med Europas ubetingede største crimerate til følge, værre end New Yorks ), siger jo alt om mandens kompetence, eller rettere manglen på samme.

   http://www.uriasposten.net/?p=4027#comments

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 29. november 2006 @ 22:49

  15. Nu har jeg ikke læst rapportens ca. 400 sider, men på side 61 fastslår han, at gadevolden siden 1995 ikke ser ud til at være steget. Men er det hele sandheden?
   Hvad han ikke har undersøgt, er om folk gør mere end de gjorde i 1995 for at undgå at blive en del af en voldsstatistik. F.eks. ved at blive hjemme. F.eks. ved ikke at tysse på folk i biograffen der ikke kan holde kæft.
   (Sidste gang jeg så en fyr tysse på en indvandre i biograffen på fisketorvet, kvitteredes med en støvle i nakken og derefter knytnævner a la carte – det var 2 måneder siden).
   For at kunne sammenligne de 2 årstal meningsfuldt, er du nødt til at fastholde folks opførelse, hvilket indlysende er ufattelig svært at måle. Men det kan jeg ikke se han skriver noget om…

   Kommentar by Michael Kastberg — 29. november 2006 @ 23:10

  16. ->13 Ang. Sverige som forbillede for Balvig, så ville noget af det “bedste” være, om dette halvtotalitære eksperimentarium kollapsede totalt som følge af mangel på bæredygtighed. Skidt for svenskerne, men jfr. hvad jeg skrev i #11, så har vi brug for øjenåbnere. Svensk ragnarok ville måske én gang for alle gøre det af med tossegodheden og dhimmituden.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack — 29. november 2006 @ 23:15

  17. Appropos Flemming Balvig og hans undersøgelse så har Berlingske Tidende idag en glimrende leder, som starter således:

   “Den kendte kriminolog Flemming Balvig, for hvem det i årevis både har været en hjertesag og et erhverv at kæmpe for mildere retspraksis og kortere fængselsdomme, havde en rigtig god dag i går.”

   Resten af lederen kan ses her:

   http://www.berlingske.dk/leder:aid=830700/

   Kommentar by JensH — 30. november 2006 @ 11:08

  18. -> #

   Apropos gadevold så har Politiken idag en lille relativitisk perle af en kronik om tilfældig gadevold. Alle stastikker viser selvfølgelig, at indvandere fra ikke-vestlige lande er klart overrepræsenteret i voldsstastikerne, men dette er et faktum som ikke passer ind i verdensbilledet hos Politiken og dens læsere.

   Derfor har man idag en kronik skrevet af en Ellen Strandgaard, der kan fortælle en “sand historie” om danskernes udøvelse af gadevold.

   http://politiken.dk/debat/kroniker/article206493.ece

   Læg mærke til, at heltene i denne historie er to 2. generationsindvandere, som er “modige” nok til at vidne mod de brutale danske voldsmænd, og til trods for at de møder velklædte op i retten, har forsvaren alligevel den frækhed at drage deres vidneudsagn i tvivl, (jeg troede det var en forsvarers job ???).

   Nu tvivler jeg ikke på, at Ellen Strandgaards historie er sand, men den er jo ikke just repræsentativ for den alt for store gadevold der desværre bliver udøvet i vores byer. Men jeg formoder, at det er en historie den typiske selvkulturelt hadende politiken-læser rigtig kan varme sig på i en ellers kold tid med VKO-flertal, 24 årsregel samt afvisning af asylansøgere uden asylgrund.

   Gad vide om ‘Organet for den højeste oplysning’ nogensinde ville bringe en kronik der gav et realistisk billede af volden og dens typiske gerningsmænd ? Næppe !!

   Kommentar by JensH — 30. november 2006 @ 13:22

  19. 13 + 15 > Tak for link. 400 sider Balvig er livet klart for kort til. Håber, at en eller anden seriøs og sagkyndig person læser det hele igennem med kritiske øjne. Pressen viderebringer jo bare konklusionerne.

   Kommentar by Lama Q — 30. november 2006 @ 13:28

  20. Her er selve metoderapporten. Den er ikke så lang som hovedrapporten. Jeg har kun haft tid til at scrolle den igennem, men det ser ikke seriøst ud. Det er journalistik og ikke forskning, der er blevet udført. Hvis det, man har lavet her, regnes for at være et “informeret” beslutningsgrundlag, så ser det sort ud for vores retssystem.

   Link: http://www.advokatsamfundet.dk/Files/Filer/Advokatsamfundet/Presse/Metodisk_redegoerelse_final2.pdf

   Kommentar by SilleEllis — 30. november 2006 @ 17:17

  21. Debatten her til aften på DR2 omhandlede dette emne. Lene Espersen var kritisk overfor overfortolkning af rapporten og Peter Skaarup tillod sig at anlægge en kritisk holdning overfor nogle af rapportens præmisser. Anne Baastrup reagerede med at udtale, at det var “pinligt” og “flovt” at de to politikere ikke blot tog rapporten for gode varer. Den var dog lavet af videnskabsmænd! (Og sådan nogle er jo altid neutrale og objektive.. yeah right)

   Kommentar by kristoffer — 30. november 2006 @ 23:43

  22. -> #21

   “at det var “pinligt” og “flovt” at de to politikere ikke blot tog rapporten for gode varer.”

   Det var “pinligt” og “flovt” da Anne Baastrup sidste uge begyndte at hyle op om politi-vold i.f.m. rødfacisternes storm på Faderkirken midt under en gudstjeneste. Jeg hørte hverken hende (eller Simon Ammitzbøll) på nogensomhelst måde tage afstand fra disse røde voldspsykopaters vanvittige hærgen.

   Gad vide hvordan Anne Baastrup ville have forholdt sig hvis det var en moske der var blevet angrebet og smadret ???

   Der ved til gengæld præcist hvorledes Simon Ammitzbøll forholder sig. Da Islamisk Trossamfund gang på gang blev udsat for brandattentat var han helt op og køre i forargelsens højeste gear, indtil det viste sig at være en sindsforvirret IRANSK mand der stod bag.

   Hykleri på højeste plan.

   Kommentar by JensH — 1. december 2006 @ 14:08

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper