19. december 2006

Christoffer Guldbrandsen afslører: Der blev ikke serveret lagkage under afhøringerne

DR har foruden den hastigt arrangerede forpremiere sendt Christoffer Guldbrandsens dokumentar fire gange. Debatten om filmen døde stort set med tv-premieren, men for god ordens skyld har jeg forsøgt at konkretisere problemerne med Den hemmelige krig.

Lad det være sagt med det samme, den var ikke helt i kaliber med Michael Moores propaganda, men der var sandt for dyden heller ikke meget kød på historien, og jeg kom uværgeligt til at tænke på Annemette Hommel-sagen. Hvis en regering kan komme i problemer med en postulerende film som denne, så er der kun isolationismen tilbage.

Indledningsvis vises en kort klip med Bush jeg flere gange tidligere har set i Udefra-dokumentarer. Et skoleeksempel på citatfusk, som fint illustrerer slægtskabet med Michael Moore.

Sekvensen udgør fem sekunder af en tale Bush gav kort efter 11. september 2001. En advarsel til lande der beskyttede terrorister, og hermed bidrog til deres kamp imod USA og den frie verden. De måtte vælge side, ikke en urimeligt synspunkt skulle jeg mene. Guldbrandsen medtog kun det fremhævede. Er det sådanne metoder man lærer på journalisthøjskolen.

“We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.” (George W. Bush, 20/9-01 September 20, 2001 Adress to a Joint Session of Congress and the American People)

Dokumentaren stillede i det hele taget flere spørgsmål end den gav af svar, og det var ikke meget der reelt blev dokumenteret. Det der blev sandsynliggjort eller dokumenteret var typisk banaliteteter, og det hele spillede meget på antydninger.

Alle tricks blev taget i brug. Der var eksempelvis korte sekvenser med statsministeren såvel som forsvarsministeren der snublede over ordene. Næppe tilfældigt. For Anders Fogh Rasmussen vedkommende var det tydeligt, at han på den ene side skulle latterliggøres, men samtidig fremstilles som en handlekraftig statsleder. Statsministeren fremstod herrmed som en klodset person der skråsikkert gik i krig. Lige præcis sådan blev George W. Bush portrætteret i Fahrenheit 9/11.

En klassisk dokumentarfilm var det bestemt ikke. Når det passede ind i tendensen blev billederne bevidst sløret eller ind-zoomet, alt imens underlægningsmusikken understøttede de dramatiserende effekter. Monotone gentagelser af korte klip blev også anvendt, og det virkede tilsvarende.

To eksempler…

Ingen politiserende dokumentarfilm uden grædende børn. Bemærk hvor skarpt billedet fremstår.

I sidste ende skulle filmen således blot så tvivl, og sætte dagsordenen – hvilket man allerede nu kan sige er lykkedes til fulde. DR og medierne gjorde sit, men man vælter nu engang ikke regeringer med løst-funderede insinuationer.

Filmen er ukonkret på væsentlige punkter. Den går ikke i dybden med vigtige emner, såsom forskellen mellem human behandling af krigsfanger og Genéve-konventionens ordlyd. Den gik heller ikke ind i debatten om hvorvidt danskerne tilbageholdte, pågreb eller tilfangetog mistænkte terrorister. Når noget så væsentligt for den endelige tolkning ikke defineres, så var det nemt at stramme konklusionerne.

Halve sandheder var ingen mangelvare. Det fortælles at…

“USA beslutter at fangerne fra Afghanistan ikke længere skal være omfattet af Genéve-konventionerne…”

Men det fortælles ikke at USAs modpart jo heller ikke opfylder kriterierne for at være omfattet af samme konvention. De folkeretslige regler omhandler behandlingen af identificerbare soldater der kæmper under fremmede magters flag. Det var ikke tilfældet i Afghanistan, og de oplysninger skal selvfølgelig inkluderes i en dokumentar, hvis ikke den blot skal fremstå som et partsindlæg.

Det er i den henseende en skærpende omstændighed, at dokumentaren viser klip fra Rumsfelds berømte tale hvori han afviser at terrorister skulle være omfattet af Genéve-konventionen, men ikke kæder det sammen med samtidige dokumenter hvori Bush garanterer at principperne i samme vil blive overholdt. En halv sandhed så at sige. Bedre bliver det selvfølgelig ikke når Helge Adam Møller specifikt omtalte det for Guldbrandsen i et interview sidste år – det er ganske enkelt ikke sober journalistik.

Små tyve minutter henne i filmen lød det pludselig at…

“Den danske tolk sagde fra overfor mishandlingen i fangelejren…”

Men sålænge mishandlingen ikke er endeligt bevist, så forbliver det et postulat. Vidneudsagn fra en tolk der blev hjemsendt før tid, bliver ikke automatisk til sandhed, blot fordi det passer ind i Guldbrandsens manuskript.

En tidligere amerikansk forhørsleder fortæller, at de blev presset for at finde de skyldige for 11. september-angrebet, og fortæller at grænserne for hvad man kunne tillade sig at gøre rykkede sig, selvom de under uddannelsen var blevet indeskærpet at Genéve-konventionen skulle overholdes.

Som i lignende dokumentarer skar speakeren løbende virkeligheden til, så den kunne bruges i analysen.

“Danskerne skal aflevere deres fanger til amerikanerne i Kandahar. Efter reglerne er sat ude af kraft er der ikke længere klare grænser for hvilke afhøringsmetoder de kan udsættes for.”

Blommen i hele historien er jo netop at reglerne ikke er sat ude af kraft, men overtrædes internt. Den aktuelle sag filmen fokuserer på er dateret 18. marts 2002 – længe inden sagerne kom frem. Det være sig de sager talsmanden fra Human Rights Watch talte om, herunder mordet på den 22-årige Dilawar.

Dilawar døde i amerikansk fangeskab efter mishandling, og ansvarlig for mordet var Willie Brand. Han fortæller at grænserne for hvad der blev betragtet som acceptabelt skred internt i den amerikanske lejr, og grædende fortalte han at en fange døde i hans varetægt.

Man ser dødsattesten der talte om drab, men vi får ikke et ord om at dødsfaldet rent faktisk fandt sted ni måneder efter den problematiske fangeoverdragelse filmen vil problematisere. Det fremgår dog indirekte, hvad jeg her har fremhævet med rødt.

Det fortælles selvfølgelig heller ikke at Willie Brand jo faktisk blev retsforfulgt for at have brudt reglerne.

Dokumentaren spillede tydeligvis på den kronologiske forvirring der opstår når utallige vidneudsagn blandes sammen, så ingen rigtig kan se hvilken periode der tales om. Det har afgørende betydning når en jurist afslutningsvis postulerer der er basis for en rigsretsag mod statsministeren for bevidst at have misinformeret folketinget. Her er det jo ikke afgørende hvad Human Rights Watch har af sager fra december 2002, når nu den sag Guldbrandsen har fundet frem er dateret 18. marts samme år.

Forsvarsministeren Søren Gade fremstår noget usikker i filmen, hvad formentligt kan henføres til klipningen. En skarpere politiker havde dog næppe godtaget et spørgsmål som dette.

“Vi har et land der siger de ikke vil overholde Genéve-konventionen. Der er rapporter om at de mishandler de fanger de får, og alligevel fortsætter vi med at aflevere til dem.”

Søren Gade mumlede lidt, og sagde noget generelt, men rapporterne kan ikke desto mindre henføres til en senere periode. Klassisk eksempel på den kronologiske forvirring Guldbrandsen benytter sig af.

Værst rent journalistisk var uden tvivl kronologien. Talsmanden for Human Rights Watch problematisede eksempelvis USAs behandling af krigsfanger, men det fremgik ikke præcist hvor og hvornår – USA er skurken, og det smitter af på Fogh uanset hvad syntes moralen at være.

Det forlød at regeringen i en hemmelig instruks tilladte forsvaret at udlevere fanger til amerikanerne, og der vises følgende utydelige billede. Intet ulovligt har fundet sted, hvor er problemet.

Indledningsvis fortalte jeg kort om problemet med dokumentarens manglende begrebsafklaringer. Et dokument fra forsvaret viser at danskerne på en ukendt dato havde ‘tilbageholdt’ 34 afghanere.

Guldbranden finder sammen med krigskorrespondenten Charles Hanley fra Associated Press, der har skrevet en artikel om samme episode, og han fortæller at der den 18. marts 2002 blev tilfangetaget 31 afghanere i en lignende aktion. Tydeligvis sammen sag.

Bemærk ordlyden “seized by american troops”. Filmens konklusioner er baseret på sådanne unøjagtigheder og begrebsforvirring. Reelt er der intet som helst problematisk i at danske soldater tilbageholder afghanere, der herefter overgår til amerikansk varetægt. Danskerne udførte jo operationer i samarbejde med amerikanerne. Guldbrandsen erkender ikke forskellen mellem tilbageholdelse og tilfangetagelse, og postulerer videre.

Det fortælles at de 31 afghanere blev udsat for spark og slag, hvad forsøges underbygges med citater fra anonyme soldater der blandt andet fortæller “at der ikke blev serveret lagkage under afhøringerne”, hvad kædes sammen med den hjemsendte tolks udsagn.

En sekvens med Lissner, den danske leder under tilfangetagelsen i marts 2002, virker påfaldende klippet. Han går direkte fra det generelle til det konkrete, og målet har tydeligvis været at skærpe pointen. At han senere føler der blev lagt en fælde for ham, er det ikke svært at forstå.

Hvor mange gange fandt der så fangeoverdragelser sted. En amerikaner fortæller at det skete 5-6 gange, hvad speakeren opstrammede til “rutinemæssigt” – men forsvarets kilder, der ikke nævnes, taler om to alt inklusiv (31 og 3 tilbageholdte). Samtidig associeres fangeoverdragelsen med Guantanamo-lejren. Den åbnede først fire uger efter den pågældende sag.

Tre kvarter henne i filmen fortæller Jesper Helsø at fangeregistret forlængst er blevet destrueret – en sekvens der kun kan være medtaget for at mistænkeliggøre. Hvis Guldbrandsen mener det danske forsvar har smidt et register væk for at skjule noget, så må han være mand nok til at sige det højt. Det gør han ikke, men det lugter jo altid lidt.

I lighed med Michael Moore gøres der rigeligt brug af associationstricket. At Bush og Rumsfeld er ondskaben selv er et underliggende præmis, og slutteligt bliver der vist lange sekvenser med Rumsfeld og Søren Gade, og George W. Bush og Anders Fogh Rasmussen. Alene det at Danmark plejer venskab verdens største demokrati skal fremstilles som noget problematisk.

Filmen dokumenterer at danskerne har overdraget tilbageholdte afghanere til amerikanerne. Filmen postulerer der blev begået overgreb på fangerne her, og at både forsvaret og regeringen må have været vidende om dette. Begge dele er ikke sandsynliggjort, og de mange indicier der er indsamlet virker lidt som spredt fægten, ikke mindst den uigennemsigtige kronologi taget i betragtning.

Filmen afsluttes med juridiske ekspertudtalelser fra Frederik Harhoff og Jens Elo Rytter.

Den sidste talte om ministeransvarlighedsloven og rigsretssag, og det kan han næppe tro på selv. Men flot lød det da.

Jens Elo Rytter: “… det er min opfattelse statsministeren vildleder folketinget ved at fortie meget væsentlige oplysninger, og det vil jeg betragte som ansvarspådragende efter ministeransvarlighedsloven. Det er det samme som at sige der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod statsministeren.”

Da Mogens Lykketoft kort efter filmens premiere deltog i en debat på P1 erkendte han at Fogh intet forkert har gjort, men indskød så pludselig at mishandlingen af amerikanske fanger var dikteret fra oven. I lighed med Svend Auken kan han sin Seymour Hersh, men ligesom en dokumentarfilm ikke fungerer uden dokumentation, så kan man ikke give filmens pointe vægt ved at henvise til artikler uden samme. Det er som om venstrefløjen skriver konklusionen først, og tager den derfra.

I radioavisen (8.00) her til morgen argumenterede Lykketoft for en uvildig undersøgelse der med radioavisens ord skulle undersøge “hvad der skete tilbage i 2002 da danske soldater i Afghanistan overdrog fanger til amerikansk tortur”

Mogensen Lykketoft: “Den her sag er mere alvorlig end fødevareskandalen vi havde i sidste uge… Jeg mener der her er noget at komme efter, og den eneste måde man kan komme til bunds i sagen på, det er i virkelighede ved at lave en uvildig undersøgelse…”

 • 05/12-06 DR Online – SF: Afghanistan film kommer til at koste hoveder.
 • 19/12-06 DR Online – Oppositionen kræver uvildig Afghanistan-redegørelse
 • – og så videre…

  Finansieringen af filmen er et kapitel for sig selv. Personligt kan jeg ikke se hvorfor borgerlige skal tvinges til at finansiere en propagandafilm imod en regering de har stemt på, og så er jeg iøvrigt ligeglad med om det sker over skattebilletten (filmstøtten) eller over licensopkrævningen (forhåndskøbt af DR).

  Filmen er desuden støttet af Nordisk film- og TV fond og forhåndskøbt af svenske SVT der har sendt filmen.

  Den operative leder af den danske deling under aktionen den 18. marts 2002 var Norman Kristiansen, og han har en helt anden udlægning end Guldbrandsen – for nu at sige det pænt. Fra TV2 Nyhederne (6/12-06, 22.00)…

  Der er sagt meget tåbeligt om filmen, men skal der kåres en vinder så må journalist-komikeren Sebastian Dorset (der ifølge eget udsagn kender Guldbrandsen personligt) være med i opløbet. Fra dagens Urban, hvor han forsvarer at Helge Adam Møllers oplysninger ikke var medtaget.

  “Helge Adam, du bliver slemt skuffet næste gang, du går i biografen: Det er en ret almindelig praktis, at ting ikke kommer med. Har du set de dér fraklipsprogrammer?

  Hvad tror du, det er?
  Instruktøren har gang på gang sagt, at han har valgt en vinkel og arbejdet ud fra den, nøjagtig som alle journalister gør i de indslag, man dagligt ser i Nyhederne, TV-avisen og TV2 News. Men fordi man ikke er enig i den – veldokumenterede – konklusion, bebrejder man, at filmen overhovedet undersøgte, hvad der var foregået.

  Der er ingen kritik af de danske soldater i den og ingen påstand om, at man kan gå i krig uden at få blod på hænderne. Kun dokumentationen af at selvom vi lovede ikke at udlevere mennesker til tortur og mishandling, var det – måske, hvad der skete.

  Journalister må godt vælge en vinkel der ignorere væsentlige modargumenter, hvis blot den veldokumenterede konklusion måske beviser noget. Tror det var godt han ikke valgte historiestudiet.

  For yderligere info, se tidligere posteringer.

 • 06/12-06 – Om lanceringen, spin og anmeldelser.
 • 13/12-06 – Den officielle redegørelse blev til ‘Regeringen frikender sig selv’.
 • 17/12-06 – Anmeldelse af Henrik Jensen.
 • 18/12-06 – Intern debat på DR som blotlægger forløbet frem til premieren.
 • Bloggere.

 • 05/12-06 Ralfs blog – Guldbrandsen & Bernstein.
 • 07/12-06 Ekstramedium – Ingen tor-tour de force.
 • 12/12-06 Esmanns Verden – vildningen om tortur fortsætter.
 • 18/12-06 Esmanns Verden – Katrine Winkel Holm og DR.
 • 51 Comments »

  1. Hvis du havde tid og lyst kunne du jo lave den danske version af følgende: http://www.davekopel.com/Terror/Fiftysix-Deceits-in-Fahrenheit-911.htm

   Kommentar by TerminalFrost — 8. december 2006 @ 01:22

  2. Den dør ikke ud. Søvnigheden vil blive ved, da han ikke har andet at tage sig til.

   Kommentar by Hodja — 8. december 2006 @ 08:14

  3. Det værste ved filmen er såmænd ikke filmen,den er præcist så tenditiøs som man kunne have forventet.
   Det værste er mediescenariet op til visningen. Man ‘lækker’ dele af den, nøjagtigt tilpasset det pågældende medie, 4-5 dage før filmen vises, hvorefter der foregår en kraftig debat om den – som vi ikke kan forholde os til for vi har ikke set den. Derefter, hvad der er helt uhyrligt, stilles spørgsmål til implicerede ministre – som heller ikke har set den.
   Villy Søvndahl skuffede heller ikke i rollen som Villy Søvndahl, og Svend Auken skamroste makværket og tog det for pålydende ved gentagne gange at tale om ‘uafhængige’ kilders beretninger. Det kan da godt være at de forskellige personer ikke kender hinanden personligt, men i konteksten er de ikke uafhængige og langt fra uvildige.
   Det er ren Kafka, men dygtig propaganda. Den skal nok blive belønnet med en dokumentarpris eller anden hæder. Hvis dette var en dokumentarfilm, så var Goebbels dokumentarfilmens mester.

   Kommentar by PeterK — 8. december 2006 @ 08:19

  4. Den tyndeste kop øl jeg har fået serveret i lang tid. Det er virkelig “en fis i en hornlygte” og man skal være “søvngænger” og stå med et ben i “åen” for at se “sagen”.
   Eksperten Jens Elo Rytter kendes jo også fra Århus mod Moskéen “sagen” hvor den opstillede kandidat for ÅmM Per Hovgaard blev meldt for racisme. Citat fra medierne :”Eksperten”, Jens Elo Rytter, lektor i forfatningsret ved Københavns Universitet, pointerer: ”Jeg er ikke i tvivl om, at det er strafbart, det der her bliver udtalt” – Jeg tror faktisk ikke, at det er udelukket, at der kunne være tale om om fængselsstraf i det her tilfælde…” Citat slut.
   Der var ikke bacis for en sigtelse (fis i en hornlygte igen igen)og viser bare mandens store “ekspertice”

   Kommentar by Luft i maven skal ud — 8. december 2006 @ 09:16

  5. Lederen af den pågældende operation er stærkt forundret:

   Læs: http://www.fyens.dk/article/729665

   Tror næppe Cavling-Prisen tilfalder Hr. Guldbrandtsen

   Kommentar by Luft i maven skal ud — 8. december 2006 @ 09:32

  6. Socialdemokratiet vil slå pjalterne sammen med SF. En nyhed der igen døde hurtigt. Vi har således et S der slår sig sammen med gamle VSere, Kommunister – det er da en nyhed der vil noget.
   Det svarer til at V,K havde slået sig sammen NationalSocialister.

   Kommentar by limewoody — 8. december 2006 @ 10:13

  7. Det mærkeligste er at der overhovedet er nogen der gider se DR/TV2. Ubegribeligt.

   Kommentar by Kaj Haulrich — 8. december 2006 @ 10:29

  8. #3
   “…Svend Auken skamroste makværket og tog det for pålydende ved gentagne gange at tale om ‘uafhængige’ kilders beretninger…”

   Præcis som han gjorde med et lignende makværk, nemlig Farenheit 9/11

   Kommentar by Salta — 8. december 2006 @ 14:14

  9. I dag fredag er det en uge siden, at “sagen” kom frem, og det kan være på sin plads at gøre foreløbig status:

   Det viser sig altså, at Christiansborg var fuldt informeret om situationen i Afghanistan, og at regeringen ikke vildledte Folketinget. Filmen har generelt fået dårlige anmeldelser, selv i Politiken, hvilket siger ikke så lidt. Den er tendentiøs og voldsomt manipulerende. Alt, der ikke understøtter anklagen mod forsvaret og regeringen, er bevidst udeladt, og filmen dokumenterer absolut intet. Medvirkende føler sig misbrugt og hængt ud, og filmen er indklaget for Pressenævnet.

   Inkvisitionen blev fuldendt, da DR gik i kompagniskab med oppositionen og nægtede de anklagede ret til at se filmen, så de kunne forsvare sig, hvilket er i strid med en af de mest fundamentale læresætninger for god journalistik.

   “Den hemmelige krig” er med andre ord på vej til at blive det største flop i dansk journalistik i 2006. Licensen? Den kan afmeldes her: http://www.dr.dk/OmDR/Licens/Tilmeld+og+frameld/20061004112325.htm.

   Kommentar by S — 8. december 2006 @ 20:13

  10. Fjern punktummet til sidst. Så virker linket.

   Kommentar by S — 8. december 2006 @ 20:16

  11. Tak for linket til afmeldelse af licensen.
   Håber, mange følger efter i protest.
   Det er på tide, DR mærker, at ikke alle vil finde sig i deres ensidighed.

   Kommentar by Lisbeth Johs — 8. december 2006 @ 21:09

  12. Citat:
   “Socialdemokratiet vil slå pjalterne sammen med SF. En nyhed der igen døde hurtigt. Vi har således et S der slår sig sammen med gamle VSere, Kommunister – det er da en nyhed der vil noget.
   Det svarer til at V,K havde slået sig sammen NationalSocialister.”

   Comment af limewoody — fredag 8. december 2006 @ 10:13

   Mccarthyismen lever åbenbart i bedste velgående. Man merkt die Absicht und usw.

   2.12.1954 vedtog Senatet en fordømmelse af McCarthys metoder.

   Og sig så lige hvor nationalsocialisterne skal stemme, hvis de ikke stemmer på Dansk Folkeparti.

   mccarthyisme,
   2.12.1954 vedtog Senatet en fordømmelse af McCarthys metoder.

   Kommentar by tros — 9. december 2006 @ 01:26

  13. Det er dejligt forfriskende, at nogle vil prøve det komplet latterlige at afsige licensen.

   Når DR er i stand til i den grad at bringe pisset i kog hos Uriaspostens proselytter, så er DR et aldeles fremragende medie.

   Kommentar by tros — 9. december 2006 @ 01:32

  14. 13 Jeps, næsten ligeså fantastisk objektivt som Fox News…

   Din udtalelse afslører en total manglende respekt for vigtigheden af objektiv tilgang i troværdig journalistik. Noget der bør være til stede i ethvert moderne informationssamfund, især når den pågældende kanal er skatteyderfinancieret.

   Ryk du bare teltpælene til Sverige, hvor pressen også er socialismens intellektuelt primatoide forlængede arm.

   Kommentar by Voltaire — 9. december 2006 @ 09:59

  15. Der er et læserbrev på Jyllandspostens hjemmeside, der fortjener at blive læst:

   http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=4125796

   Det lader til at Frank Aaen selv har været med til at afhøre såkaldte krigsfanger i Afghanistan, der efterfølgende blev henrettet. Mon ikke han glemte af feje for egen dør inden han kritiserede regeringen.

   Kommentar by KimH — 9. december 2006 @ 13:27

  16. ->12tros
   Åbentbart har du ikke forstået en kæft af noget som helst. Hvorfor rode mccarthyisme ind i dette.

   De to venstrefløjsfænomener fra det tyvende århundrede nationalSOCIALISMEN og kommunismen stod for nogle af de værste krige og de uden side stykke værste udryddelser i menneskehedens historie.
   Industrielt manøvreret raceudryddelse, politisk styret hungersnød, massemord, tortur, voldelig undertrykkelse osv.

   Man må med undren spørge sig om ikke amerikanerne med mccarthyismen som selvforsvar overfor kommunistisk infiltration set i lyset af de andres forbrydelser ikke var relativ mild? At amerikaner måske lægger afstand til metoderne tjener dem kun til ros.

   Og at du sammen med en masse andre har svært ved at finde de rette proportioner er desværre også en tilstand den selvblinde og selvfede del af venstrefløjen stadig befinder sig i.

   Ofte benytter venstrefløjen sig af at beklikke andre med nationalSOCIALISTISKE tilbøjeligheder – det som regel aldeles uberretiget.
   Dog er det et faktum at Ole Sohn, DDRs ven, tidligere formand for DKP, og flere fra den yderste venstrefløj bl.a, ex-VSeren Anne Grethe Holmsgård i dag leger moderate i SF.

   Med hensyn til Dansk Folkeparti kunne du måske fortælle den undrende læserskare hvornår dette parti har gjort begrebet race til et politisk spørgsmål?

   Da du åbentbart har svært ved at se disse sammenhænge vil jeg (kun)for det pædagogiske eksempels skyld skære det ud i pap for dig:

   Til sammenligning kunne du også være så god at fortælle om for eksempel Heinrich Riis Knudsen eller andre med lige så åbenbar fascistisk tilknytning som de overfor nævnte medlem af DFs folketingsgruppe?

   Jeg venter spændt.

   Kommentar by limewoody — 9. december 2006 @ 17:01

  17. Ingen ved deres fulde fem vil vel herefter ,uden at skamrødmen breder sig på deres kinder,kunne tvangsindkræve licens til DR,det er jo en privat,politisk lobby som ingen i et demokratisk samfund skal være tvangsudskrevet til at med financiere.
   Man kan sige meget dårligt om Politiken,og det bliver der heldigvis også,men det er dog en privatsag om man støtter sprøjten eller ej.
   Privatiser DR,og boykot tvangslicensen til denne privat politiske forening.

   Kommentar by PB — 9. december 2006 @ 17:32

  18. Licens afmeldt dags dato!

   Kommentar by PB — 9. december 2006 @ 19:05

  19. Fint! Og når så licensmanden dukker op (det gør han før eller senere) for at spørge hvad meningen er, så lukker du bare lige så stille døren med et skælmsk smil uden at sige så meget som en lyd. Jeg har selv prøvet det. Udtrykket i hans fjæs var ubetaleligt. De sparede penge kan du passende bruge til at købe julegaver for.

   Kommentar by S — 9. december 2006 @ 22:51

  20. @ # 18, PB: Vil det da sige, at du har betalt licens indtil nu??!!! – Din skabs-kommunist!!! Rambo III skal ses på video!

   Vedr. Tortur-Frank, så fyrer han en åbenlys løgn af i JP i dag:

   “Hele sagen er baseret på et interview, som jeg selv har fået offentliggjort efter et besøg i Afghanistan i 1980. Jeg besøgte styret, der dengang stod for nogle af de ting, som jeg syntes var korrekte, i modsætning til f.eks. Lars Løkke Rasmussen (V) (indenrigsminister og næstformand i Venstre – red.), der på nogenlunde samme tid besøgte Taleban og støttede dem med penge.” (min kursivering).

   – Vi kan vel hurtigt blive enige om, at Frank Aaen hér affyrer en gang typisk KGB-propaganda, der bygger på et åbenbart løgnagtigt grundlag: Taleban blev således først dannet omkring 1993-94, og Lars Løkke Rasmussen kan altså af gode grunde ikke have besøgt dem i starten af 1980’erne!

   Noget andet var så, at den frie verden naturligvis støttede frihedskampen mod den socialistiske besættelsesmagt. Som alle steder hvor socialisterne får magten, førte det jo til folkemord – men dette folkemord på over 1 mio. afghanere benægter Frank Aaen jo på samme måde som Christian Lindtner benægter holocaust. Man støttede så en mangfoldighed af frihedskæmper-grupper, f.eks. etnisk funderede (Dostum eller Shah Masoud) eller royalister eller vestligt-orienterede demokrater eller religiøst-konservative. Men Taliban fandtes altså overhovedet ikke.

   Nu er det jo naturligvis ikke journalistens opgave at være barnepige for Frank Aaen. Hvis han ikke ville citere Frank Aaen for noget dumt eller direkte løgnagtigt, så ville det jo være svært at finde noget at citere ham for overhovedet!

   Omvendt må man vel også udøve et journalistisk skøn, når der er tale om en så åbenlyst løgnagtig udtalelse. Til sammenligning skriver de jo “forskere” i citationstegn i forbindelse med omtalen af Lindtner og Tehran-konferencen.

   Kommentar by Nicolai — 10. december 2006 @ 04:01

  21. Guldbrandsen i Mennesker og medier:
   http://www.dr.dk/p1/menneskerogmedier/ ca.52:46min. henne:

   “Jeg er lidt uforstående overfor den der kritik, med at der ikke er inkluderet nok dokumentation (i filmen), som jeg forstår som sådan at dokumenter som skal køre kamerature henover – det er en forstillet form for dokumentation. Jeg synes det er et formspørgsmål.

   Det er sådan lidt en aldrende argumenterende dokumentar genre at man
   stiller et argument overfor et andet argument og så forstiller du en objektiv vurdering i midten i din fortælling. Og det ønskede jeg ikke at gøre.

   Vi har lavet den vurdering. Vi lægger vores fortælling i midten og fremlægger det på den måde”.

   ……………………………………………………………

   “Vi fremsiger ikke nogen påstand….”

   ……………………………………………………………

   Guldbrandsen er i sandhed et barn af den holdningsbearbejdende såkald “kritiske journalistiske skole” som journalisthøjskolen dyrker – læs stærkt venstreorienterede – han vægter og sorterer selv og drager sågar konklusionerne inden de præsenteres som værende udtryk for en “midte”.

   Saglighed er “aldrende” og tilstræbt objektivitet er “forstillelse”.
   Intet under at han er ansat i DDR….

   Ræk mig lige brækspanden.

   Deponer din licens.
   Boycott DR.

   Kommentar by limewoody — 10. december 2006 @ 10:13

  22. Jeg ser heller ikke nogen grund til at betale for den politiske propaganda på licentbetalte medier. Men med en forbindelse til Internettet bliver det jo – så vidt jeg har forstået – umuligt at undgå betaling fra 1. januar. Vi kan ikke løbe fra, at vi er online, for det kan checkes så nemt som ingenting.

   Kommentar by Mette — 10. december 2006 @ 11:22

  23. Kære Christoffer Guldbrandsen! Du skal have en varm tak, fordi du vorver at sætte dig selv på spil i et forsøg på at undersøge, hvad der egntlig er foregået i Afghanistan. Du har helt ret i, at det meget meget bekymrende, at der næsten ingen debat har været i Danmark om de krige, Danmark har bevæget sig ud i, deres højst problematiske grundlag, og den mangel på overholdelse af bestemmelser vedrørende krigsfanger, som Danmark i kraft av den koalition, vi takket været Fog er medlem, som Danmark på denne måde har et medansvar for! Ligemeget hvilke juridiske spidsfindigheder, regeringen og dansk folkeparti støtter sig til. Du har en anstændig sag-tak fordi du gidere!! Venlig hilsen Mette Stig Nielsen

   Kommentar by mette stig nielsen — 10. december 2006 @ 12:28

  24. Jeg vil også takke Guldbrandsen. Ikke, at jeg tror på, at hans indsats vil hjælpe, men jeg vil alligevel takke ham for, at han så nådesløst afslører, hvad socialisterne i dette land står for, og hvilke metoder de bruger for at kunne omstyrte Danmark til et renlivet socialistisk diktatur.

   Men som sagt vil Guldbrandsens indsats hjælpe som en skrædder i helvede. Med kællinger og universitetsuddannedes hjælp vil socialismen sejre, og vi vil kun blive af med den, som naturen skaffer sig af med enhver pest: Når den har sejret sig ihjel. Helt som vi har set det gennem de sidste 100 år.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by børge — 10. december 2006 @ 13:59

  25. Mette Stig Nielsen er et taknemmeligt propagandaoffer.

   Men jeg ser fortsat ingen grund til, at personer med sans for kildekritik og kvalitet skal betale for så løsagtig politisk propaganda som Guldbrandsens.

   Der er heller ingen som helst grund til at takke Guldbrandsen for, at han forsøger at score nogle trin på karrierestigen ved at bruge associationstricket og servere insinuationer i så store mængder, at det ligner sladder og propaganda til forveksling. Men personer af hans type er desværre altid sikre på at have et fast klientel af ukritiske beundrere, der kun ser det, de ønsker at se.

   I øvrigt har krigene i Asien været et dagligt debatemne, siden de startede, og det ved enhver avislæser.

   Kommentar by Mette — 10. december 2006 @ 14:05

  26. Mette Stig Nielsen

   Det er nærmest helt konsekvent for den yderste venstrefløj at betragte krige ført for at bekæmper diktaturer, som ” stærkt problematiske”. Det galdt Kosovo, Afghanistan og Irak. Men tilbage til filmen. For mig er den “stærkt problematisk”, fordi den alene bringer vidneudsagn, der understøtter Guldbrandsens tese om at regeringen har misledt folketinget. F.eks. bringes et interview med en tidligere Amerikansk forhørsleder. Han har gentagne gange set danske specialstyrker bringe mistænkte ind med helikopter. Som Helge Adam Møller så rigtigt påpegede i den efterfølgende debat på DR2, så bærer specialstyrker, uanset hvilket land de kommer fra, hverken nationalitetstegn eller gradstegn. Til overflod bringes der herefter klip, som viser det danske nationalitetstegn på en uniform. Det kan ikke være rigtigt, at Guldbrandsens research har overset kendsgerningen med de manglende nationalitetstegn på specialstyrker.

   Så er der lige forskellen mellem den danske delingsfører Norman Kristiansens opfattelse af hvad der skete i forbindelse med tilbageholdelsen af de 31 afghanere og Guldbrandsens fremstilling. Kristiansen har i flere interviews fortalt, at de blev frigivet efter 6 timer, mens de afghanere, der blev interviewet i filmen hævdede 2 dage. Nu er jeg ikke klar over om Guldbrandsen har haft kontakt med delingsføreren i forbindelse med sin research, men det ville da være nærliggende. Helge Adam Møller blev interviewet, men hans udsagn har Guldbrandsen slet ikke medtaget. Det kunne ellers nok har været en vigtig modvægt. Men havde ikke passet ind i Guldbrandsens ærinde.

   I filmen havder de angiveligt tilfangetagne personer, der så viste sig at være sikkerhedsstyrker, at de blev tvunget til at sidde ned med hænderne bag nakken, og hvis de ikke sad stille, fik de et par på hovedet. Denne måde at behandle tilfangetagne på er helt normal og har intet med tortur at gøre. Fanger anbringes sådan ved tilfangetagning af hensyn til egne styrkers sikkerhed. Tænk på Hommel sagen, hvor huns stod tiltalt for bl.a. at have anbragt fangen i en ubekvem stilling. Pure frifindelse.

   Kommentar by Luffe — 10. december 2006 @ 17:18

  27. ->24 Børge
   Der kan sættes sekund på i hvert fald Socialdemokratiets som venstrefløjens hjerte og dets nedtur i Danmark.
   Den dag, det minut, det sekund hvor LOs Thomas Nielsen udtalte ordene : “Vi har sejret ad helvede til – godt”

   Den dag blev hovmodigheden og arrogancen, som ledetråd for det af S anførte sociale projekt cementeret. Der står S såmænd stadigvæk.
   Det ses stadig tydeligere og tydeligere at S og venstrefløjen har mistet orienteringsevnen. Ikkke primært fordi verden er blevet meget mere kompleks – men fordi venstrefløjens idologiske analyseapparat i sin grund er forkert. Derfor må man snakke og snakke i et væk uden at komme ud af stedet.

   Kommentar by limewoody — 10. december 2006 @ 17:48

  28. jeg har læst hele din dokumentation ang. bush citatet om med eller mod os, og din sag her er virkelig, virkelig tynd…han mener tydeligvis alle nationer, og politikken har jo siden også været fulgt skarpt, således har tyskland mærket USAs vrede..

   I forhold til det er guldbrandtsen jo gennemdokummentere og reel.

   Kommentar by allan — 10. december 2006 @ 21:02

  29. Allan:

   Fra http://www.whitehouse.gov:

   Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations, secret even in success. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. (Applause.) From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.

   Klart nok at du komme til din slutning hvis du kun læser starten, men tag lige og få det hele med. Det er fint nok at du synes at Bush er et dumt svin eller hvad nu, men citer da korrekt i det mindste.

   Kommentar by joe — 10. december 2006 @ 21:28

  30. ¤ 22

   Der har du fat i noget – for hvad stiller vi op med dette ?

   Hvorfor i alverden betale til DR for vores internetforbindelse, når vi for det første i forvejen betale til internetudbyderen og dernæst HVAD har DR med dette at gøre ?

   Kommentar by vivi andersen — 11. december 2006 @ 06:26

  31. Jeg vil også takke Guldbrandsen
   Fordi han så utvetydigt har afsløret sig selv og oppositionen i een stor fordrejning af virkeligheden!

   Og … Jeg vil også gerne lige vide, hvad og hvordan man boykotter licensen i 2007?
   Noget bud?

   Kommentar by Lisbeth Johs — 11. december 2006 @ 21:34

  32. Citat fra nummer 14:
   “Din udtalelse afslører en total manglende respekt for vigtigheden af objektiv tilgang i troværdig journalistik.”

   Og denne påstand får følgende “objektive tilgang i troværdig journalistik”:
   Citat: ” Ryk du bare teltpælene til Sverige, hvor pressen også er socialismens intellektuelt primatoide forlængede arm.” (Det “primatoide” (et ord der ikke findes i dansk) men som formodentlig skal lede tanken hen på noget abelignende).
   Jeg kan godt fornemme vreden og mangelen på det objektive,

   Nr. 16
   er vist lidt mere søgende, men indleder dog med en svada:
   “Åbenbart har du ikke forstået en kæft af noget som helst. Hvorfor rode mccarthyisme ind i dette.”

   Nu er mccarthyisme ganske accepteret som udtryk for en attitude og virksomhed, som bedømmer andres udsagn alene med en henvisning til ophavsmandens tidligere tilhørsforhold til diverse politiske retninger. Derfor min henvisning til begrebet.

   Hvad angår DF og nationalsocialistiske sympatisører, så er Dansk Fronts hjemmeside lukket ned, så jeg kan desværre ikke bringe nogle citater, som ville vise, at netop DF er det absolut foretrukne parti blandt disse germanske og meget ariske kæmper.

   Kommentar by treo — 11. december 2006 @ 23:18

  33. Jeg har i aften genset udsendelsen om denne mærkelige krig – og jeg må sige, at der er noget luskeri omkring den hjemsendte tolk, som efter et meget tøvende svar bliver erklæret såret/skadet i skulderen – og senere er han så syg (psykisk), at hans udsagn af presseofficeren let ville kunne utroværdigt – EN DÅRLIG SKULDER!!

   Slettet register, hukommelsessvigt, negatoriske udsagn, udtalt repetitiv tilbøjelighed osv. osv.

   Der er en ret stor fejl ved filmen, og det er, at der mangler dateringer på flere af de statements, som gengives.

   Kommentar by treo — 11. december 2006 @ 23:36

  34. ->32 treo
   Åbenbart holder treo sig ikke kun til hovedpinepillerne, men men noget der sætter hans almindelige hjerneaktivitet ud af drift.

   Betegnelsen mccarthyisme skulle i følge treo dække over folk “tidligere” tilhørsforhold. Det vil altså sige at mccarthy ikke fandt en eneste kommunist eller, at i tiden efter anden verdenkrig og under koreakrigen ikke var en eneste sølle kommunist i USA – lige bortset fra de, der spionerede for Sovjet. Det var ikke Stalin og hans kumpaner, der spionerede for at fat i atombomben, kineserne og koreanerne havde slet ingen spioner i USA. Så var naturligvis de kommunistiske spioner, der var uddannet på førende engelske universiteter og arbejdede for MI5…

   Men sjovt er det da – at hver gang nogen nævner den modererede form for marxisme (ikke engang sovjet afskaffede den private ejendomsret helt), der går under betegnelsen kommunisme eller nationalSocialisme, og de forbrydelser disse to afarter af menneskelig dårskab har bedrevet, skriger nutidens diciple op om bagateller i sammenligning.

   Treo beskylder endvidere mere eller mindre DF for nazisme med hensvisning til nogle vildfarnes sjæles og nu sjovt nok lukkede hjemmesider – og argumenterer at disse “germanske og ariske kæmper foretrækker DF”.
   Hvilket er en typisk efterplapren af de idioter, der anser sig selv for bedrevidende og i det hele taget bedre mennesker fordi de går ind for indvandring – mens de der er imod er ikke alene ringere mennesker, men ligefrem nationalsocialister.
   Spørg lige dig selv hvem der ubermensch her. Og se lige i konventionerne om folkenes ret til selvbeskyttelse.

   Aha, så er det jo sjovt at SF har udtalt at de på mange punkter har politisk overensstemmelse med de radikale. Ergo er med treos argumentationsmåde – de radikale infiltreret med kommunister. Det passer jo ikke når de radikale hælder mere til islamister. Eller hvad med at Enhedslisten opfordrer til at stemme på Socialdemokratiet i visse situationer – er så også S kommunister?

   Nå,men sådan kan man jo vende og dreje sine argumenter på mange måder – men man kan jo så blot konstatere at treo på trods af sin egen hellighed er ligeså besat af racebegrebet, om de han påstår at ville distancere sig fra.

   Dette leder mig så hen til de spørgsmål som treo ikke besvarer;

   Hvornår har DF gjort race til et politisk spørgmål?
   Hvilke af DFs folketingmedlemmer er eller har været medlem af et nationalsocialist parti (på samme led som Ole Sohn og Anne Grethe Holmsgård har været særdeles organisatorisk højtplacerede medelmmer af rødfascistisk partier)?

   Jeg venter stadig spændt.

   Kommentar by limewoody — 13. december 2006 @ 23:30

  35. imponerende gang bævl du kan lukke ud på en gang…Din gennemgang er hyklerisk, da den benytter samme teknik som du sidder og kritiserer. Ensidig og uvidenskabelig

   til lime: Flere ledende DFere har været med til at stifte den danske forening. En særdeles nationalsocialistisk forening.

   Kommentar by allan — 19. december 2006 @ 20:30

  36. Jeg har her til aften ændret den oprindelige postering til en lidt mere konkret gennemgang.

   Kommentar by Kim Møller — 19. december 2006 @ 20:46

  37. Allan bette knøvs,

   Der findes ikke mindre end 22 domme hvor folk har måttet betale erstatning til Den Danske Forening for at kalde dem racister og/eller nazister. Jeg tror ikke du direkte vil støtte dem med penge vel ? Listen omfatter politikere, advokater, redaktører, og læserbrevsskribenter. Og lige inden du kommer igang, så er jeg ikke medlem af DDF eller noget politisk parti, så jeg har ikke noget i klemme.

   Kommentar by PeterK — 19. december 2006 @ 20:51

  38. Virkelig god debunking her, Kim.

   “Finansieringen af filmen er et kapitel for sig selv. Personligt kan jeg ikke se hvorfor borgerlige skal tvinges til at finansiere en propagandafilm imod en regering de har stemt på,”

   Nr 13. ja det er forfriskende med dissens, bare man ikke er
   tvangindlagt til at smide 2500 + årligt for det lort.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 19. december 2006 @ 21:03

  39. Godt arbejde, Kim.
   Lad os håbe Dorset kigger forbi og giver sit besyv med. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad der kvalificerer den mand til at skrive Urbans bagside en gang om ugen.

   Kommentar by Hicks — 19. december 2006 @ 21:11

  40. “Finansieringen af filmen er et kapitel for sig selv. Personligt kan jeg ikke se hvorfor borgerlige skal tvinges til at finansiere en propagandafilm imod en regering de har stemt på,”

   Personligt kan jeg ikke se hvorfor liberalister eller nogen som helst for den sags skyld skal tvinges til at betale for allehånde kollektivistiske tiltag, herunder DR, War on drugs/terror i afghanistan samt ubrugelige motorveje i Vendsyssel.

   Kommentar by Felix — 19. december 2006 @ 21:40

  41. Det er en skrøne, at motorvejene nord for Limfjorden ikke gør god fyldest.

   Kommentar by Mette — 19. december 2006 @ 23:06

  42. Felix :

   1. Skattebilleten er gået til din uddannelse og skolegang, holder dig i live og sikrer dig mod skæbnens lunefuldhed, passer din forældre fordi du ikke gider, giver dine børn samme behandling.
   DR er ingenting, det eneste jeg feks. gider at se er fodbolds VM og EM og landskampe, film er noget jeg foretrækker at smide i drevet og selv bestemme når jeg ser.

   2. Hvad angår Aghanistan, så er der noget der hedder NATO, det er ikke en alliance vi har udelukkende når det er til egen fordel.
   Hvis USA ikke havde blandet sig i krigen havde vi en del af Sovjet, hvis ikke vi havde stået stærkt med USA i NATO efterfølgende havde nok intet stoppet Sovjet i at sluge resten af Europa.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 19. december 2006 @ 23:59

  43. ->32: Hej treo
   Jeg venter stadig spændt.

   Kommentar by limewoody — 20. december 2006 @ 00:26

  44. Skal vi ikke være enige om at Goebbels ikke kunne ha gjort det bedre?
   Snart dages det brødre.

   Kommentar by T. Klitgaard Fuur — 20. december 2006 @ 09:42

  45. ad #41) Fedt. Hvis vejene gør god fyldest skulle det vel ikke være noget problem at få de der bruger vejene til at betale for dem? Gælder iøvrigt alle andre veje.

   ad 41#) 1. Det er ikke skatter der holder folk i live. Hvis du ikke gider klikke så langt kan jeg anbefale: Uriasposten
   Skæbnens lunefuldhed? har du hørt om forsikringsselskaber?
   Og den såkaldte skolegang omgivet af venstrefløjspædagoger kan I beholde for jer selv. Men ja, hvis man ikke gider se fodbold er DR ingenting.

   2. Er vi i Afghanistan fordi NATO siger det og ikke fordi det er til fordel for Danskere/Afghanere?

   Kommentar by Felix — 20. december 2006 @ 09:49

  46. FAO Allan

   Jeg venter spændt på opgivelsen af navnene på de “flere ledere” DF som var med til at stifte Dansk Front.

   Endnu mere venter jeg på din interessante gennemgang af Straffelovens §266b som du udtaler dig fejlagtigt om igen og igen og igen …

   Kommentar by DaLi — 20. december 2006 @ 11:21

  47. Er der nogen der ved, HVORDAN vi undslipper at tvangsbetale til DR for vores internetadgang ?

   Jeg ønsker ikke, VIL ikke, betale til DR-cirkusét – men jeg ønsker fortsat at kunne gå på nettet.

   Hvis det hele drejer sig om, at man kan logge ind på DR-sider hvorfor kan DR så ikke finde ud af at spærre for tilgangen til disse DR-sider?

   Præcist samme spørgsmål kan man stille angående DR-kanalerne på TV .

   Det skulle vel ikke være fordi DR så saver den økonomiske gren over de selv sidder på – og derfor ikke foretager sig det åbenlyst anstændige, men vælger at optræder som direkte pengeafpressere og endog også by proxy, idet forretninger der sælger TV-apparater SKAL indberette køberens navn og adresse til DR .

   Det er faktisk skandaløst dette her kan foregå i Danmark .

   Kommentar by vivi andersen — 21. december 2006 @ 05:51

  48. ->32 treo
   Jeg venter stadig spændt på et svar.

   Kommentar by limewoody — 21. december 2006 @ 08:46

  49. @ 36 Allan

   Jeg venter også stadig. Edderspændt, nemlig !

   Kommentar by DaLi — 21. december 2006 @ 16:21

  50. Filmen anmeldes i Journalisten af Poul Martinsen. Han påpeger de samme manipulerende metoder og samme mangel på dokumentation som Kim så rigeligt har redegjort for. Så skulle man jo tro at konklusionen ville blive noget i retning af at Guldbrandsen har, om ikke fejlet, så lavet en dårlig dokumentar. Men nej. I PM’s optik er alt tilladt når blot det kan medvirke til at få vælgerne til at stemme anderledes (ikke-borgerligt) ved næste valg.

   Kommentar by Kristen — 21. december 2006 @ 20:59

  51. @39
   Jeg kan desværre ikke besvare resten af de zenofobe, konspirationsteoretiske forsøg på at ignorere omverdenen her i tråden, men du spørger – oh, så uhildet – hvad mine kvalificationer er for at skrive på Urbans bagside er: Jeg kan oplyse dig om at jeg i 1997 blev uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i århus og i samme moment nævne at relativt mange aviser i øjeblikket bliver skrevet af journalistuddannede. Jeg regner ikke med at du har nogen journalistisk erfaring selv, men kan i forbifarten nævne at efter mine begreber er “Den hemmelige krig2 en usædvanligt sober film. Og når I mener andet må jeg undre mig over hvad jeres sammenligningsgrundlag er? Christoffer Guldbrandsen er en af mine gode venner, og jeres beklikkelse af ham gør mig bare endnu mere overbevist om at I er mennesker, der én gang for alle har valgt udgangspunkt, og efter det er upåvirkelige af fakta. Hvil i fred og nyd at I og Søren Krarup bestemmmer over Danmark. I må være så stolte.
   VH Sebastian Dorset.

   Kommentar by Sebastian Dorset — 25. december 2006 @ 01:23

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper