15. december 2006

Norsk undersøgelse dokumenterer: 86 pct. af danske journaliststuderende stemmer rødt

Jens Ringsmose henviser på Punditokraterne til en større norsk undersøgelse af nordiske journaliststuderende, og selvom det langtfra er den første gang der kommer tal på bordet i forhold til danske journalisters politiske overbevisning, så er Hovdabrekka-undersøgelsen på grund af sin dybde i en klasse for sig.

Jeg har tidligere kommenteret en række analyser, og den overordnede konklusion går fint i spænd med de forrige.

1) Prøvevalg, Danmarks Journalist Højskole, marts 1998
Kilde: Politiken (Ritzaus Bureau), 11/3-1998 Massivt rødt flertal blandt journalistelever.
Metode: Ukendt, men se pkt. 5.
Resultat: A B F Ø 137 mandater – C D V 38 mandater (O kom ikke ind) = Rødt flertal 76,5 pct. mod 21,2 pct.

2) Gallup-undersøgelser, 1998-2000?
Kilde: Se pkt. 4.
Metode: Om den ene oplyses at 308 er blevet spurgt (formentligt telefonisk), 209 (255?) svarede.
Resultat: Bekræfter tendensen i Nørgaard Kristensens afhandling jvf. pkt. 4 = Rødt flertal.

3) Prøvevalg, Danmarks Journalist Højskole, februar 2001
Kilde: Se pkt. 5.
Metode: “lidt over 100” svarede, se pkt. 5.
Resultat: A B F Ø 134 mandater – COV (D) mandater? = Rødt flertal 74,9 pct. (mod ukendt mindretal).

4) Ph.d-afhandling af Nete Nørgaard Kristensen, 2003
Kilde: Journalisten (Danmarks Journalistforbunds medlemsblad), 2003/20 Journalist….
Uriasposten: 29/4-04 80 procent mænd i filmbranchen = demokratisk problem, under….
Metode: Spørgeskema til 1587, 743 besvarede, 508 (500?) brugbare svar, 151 ville ikke svare, 349 svarede.
Resultat: A?/B 19,5?/F Ø 33,0 – O 0,0/C V? = Rødt flertal 52,50+ pct. (mod ukendt mindretal).

5) Prøvevalg, Danmarks Journalist Højskole, november 2004
Kilde: Illustreret Bunker (DJHs blad), februar 2005, s. 8 Venstrefløjen vandt valget (pdf, 24 s.).
Uriasposten: 17/5-06 Prøvevalg på Danmarks Journalisthøjskole gav massivt flertal….
Metode: Netundersøgelse, 950 studerende, 373 svarede.
Resultat: A 12,9/B 33,0/F 11,0/Ø 9,7 – C 9,7/O 2,1/V 14,2 = Rødt flertal 66,6 pct. mod 26,0 pct. (D 2,7 ikke medtaget)

6) The Hovdabrekka Group, 2005
Kilde: Dokumenter fra Nordic Journalism Students (The Hovdabrekka group), fremlagt af Henrika Zilliacus-Tikkanen, Marina Ghersetti, Rune Ottosen, Gunn Bjørnsen, Jan Fredrik Hovden og Jan Dyberg.
Metode: Netundersøgelse, 936 spurgt, 603 svarede (62 pct). 49 pct. af danskerne svarede(Århus 60, Odense 29, Roskilde 0)
Resultat: A 14,0/B 34,0/F 18,0/Ø 20,0 – C 3,0/O 0,0/V 8,0 = Rødt flertal 86 pct. mod 11 pct.
NB: Tallene er korrigerede. De ubehandlede tal kan ses på side 74 i statistikarkene (pdf, 1,0 mb).

Hovdabrekka-undersøgelsen har lagt en masse materiale online, det være sig metode, statistikark (4 pdf., 300+ sider) samt et par powerpoint-præsentationer der opridser fundene. Herunder lidt fra den powerpoint-demonstration (ppt; 1,2 mb) forfatterne bag benyttede da de offentliggjorde undersøgelsen på en konference i Stavanger 15-17. september sidste år.

De danske journaliststuderende er væsentligt mere politisk interesserede end studerende fra de øvrige nordiske lande.

Det kan selvfølgelig henføres til den polariserede debat om kulturpolitiske problemstillinger vi har i Danmark. Debat medfører stillingtagen, hvilket da også bekræftes i hvilke medie de studerende foretrækker. DR er kanalen, Politiken avisen og P1 er ikke en perifær radiokanal.

Der er flere grunde til at de valgte journaliststudiet, men vigtigst er et ønske om at arbejde med emner som interesserer dem.

Derfor ønsker de studerende i deres journalistiske virke da også at beskæftige sig med internationale konflikter, politik og kultur.

Man kan altid diskutere mandatfordelingen og eksakte procenter, men statistiklektor Anders Milhøj (KU), har tidligere erklæret at undersøgelserne samlet set viser “statistisk troværdige tendenser”. Når den samlede journaliststand er væsentligt mere venstreorienterede end folk flest, ikke mindst værdipolitisk, så afspejler det sig naturligvis i hvilke historier de vælger at skrive om, og hvordan det hele vinkles. Socialister har et andet forhold til velfærdsstaten end borgerlige, kulturradikale har et andet syn på det nationale end nationalkonservative og fremdeles.

At ovenstående påvirker det samlede mediebillede i en for borgerlige vælgere ugunstig retning er ikke noget jeg her vil argumentere for – det er for mig at se indlysende, så istedet vil jeg afslutningsvis citere Marianne Jelveds reaktion, da hun blev forelagt resultatet af en undersøgelse for nogle år siden…

“Jeg er helt uforstående over for, at politiske holdninger skulle have en afsmittende effekt…”

PS: For at kunne give et overblik over de forskellige undersøgelser om emnet har jeg måtte skære nogle kanter. Supplerende oplysninger og kritik af enhver art modtages gerne.

Oploadet Kl. 00:19 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer

19 Comments »

 1. Dansk Folkeparti nyder en voldsom popularitet blandt de journaliststuderende. I befolkningen har partiet opbakning af mellem 12-16% af vælgerne, mens tilslutningen til partiet hos de vordende journalister… slet ikke kan registreres. Derimod har Enhedslisten næsten seks gange- og Radigakkerne næsten fire gange så mange tilhængere på journalisthøjskolerne som i befolkningen. Men bare rolig: Som vi i øjeblikket kan se med al uønskelig tydelighed, har journalisternes personlige holdninger ingen som helst indflydelse på deres arbejde, hverken m.h.t. til de emner, de behandler, eller den måde, de vinkler deres historier på.
  Det ville også være helt ude i skoven at tale om indoktrinering på journalisthøjskolerne eller for den sags skyld universiteterne. Når unge, veluddannede mennesker for næsten alles vedkommende støtter venstrefløjen er det simpelthen fordi, disse personager er klogere end resten af befolkningen – de har set lyset. Vi utilpassede skal så glæde os over, at vi i de kommende årtier vil modtage den rette oplysning fra disse unge mennesker, så vi igen kommer over på den rigtige side af hegnet.

  Kommentar by JanChris — 15. december 2006 @ 09:53

 2. I Hovdabrekkaundersøgelsen er kun 89 respondenter fra DK, hvilket jo er et lidt spinkelt datagrundlag. Alligevel fristes jeg til at sige, at der er tale om et ‘højredrejet’ billede af respondenternes politiske overbevisning, idet marxistborgen RUC optræder med 0 respondenter i undersøgelsen. Havde datamaterialet omfattet besvarelser herfra, ville resultatet have vist endnu mere ekstrem venstredrejning.

  Jelveds kommentar er helt forudsigelig – hun har en stor del af journalisterne på sin side – og på værdipolitiken har hun 90% bag sig. Bekvemt i særdeleshed.

  Det er et sjovt tankeeksperiment at prøve at vurdere, hvordan DK så ud, hvis journalisterne i stedet var højredrejede på tilsvarende vis.

  Kommentar by Hicks — 15. december 2006 @ 10:20

 3. Dét røde islæt er næppe overraskende.

  Det økonomiske og nærringsdrivende lav-status (sidste powerpoint) forklarer en hel del af, at de selvsamme venstreorienterede ikke har noget imod højere skatter og flere udgifter.

  Det viser med andre ord, at den danske (nordiske) journaliststand ikke kan forventes at holde politiske partier til ansvar vis-à-vis økonomien.

  Anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 15. december 2006 @ 11:58

 4. Nu kan man sige meget om Det Radikale Venstre, men at kategorisere dem som RØDE ( socialister) er for langt ude.

  Kommentar by Luffe — 15. december 2006 @ 12:54

 5. “Nu kan man sige meget om Det Radikale Venstre, men at kategorisere dem som RØDE ( socialister) er for langt ude.”

  Økonomisk borgerlige, værdipolitisk røde, men når selv Journalist og Politiken medtager DRV i et rødt flertal, så er det for mig at se en forenkling der giver mening. En stemme på DRV har i samtlige undersøgelser været en stemme på en ikke-borgerlig regering.

  Kommentar by Kim Møller — 15. december 2006 @ 14:55

 6. Fogh blæste til kulturkamp, men de kloge på højre fløjen har for travlt med at tjene penge, blive erhvervschefer og danse om guldkalven.
  De har overladt den værdipolitiske scene og den indirekte magt via medier og universiteter, til venstrefløjen.
  Med den mediekrig som succesfuldt vandt Irak krigen og succesfuldt er ved at køre regeringen i sænk, er det logisk at flere venstre orienterede søger ind – hvad der er sørgeligt er at der ikke er flere højreorienterede der søger ind.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 15. december 2006 @ 15:14

 7. -> 7 Jonas

  “Synes det er værd at tage med, at det er journalistSTUDERENDE, der undersøges. Det vil sige, at de ikke blot adskiller sig fra befolkningen i almindelighed ved at være journalister, men i høj grad også ved at være unge.”

  Det fremgår af undersøgelsen at de danske studerende er væsentlig ældre end de studerende fra Norge, Sverige og især Finland. Tendensen er den samme hele vejen igennem.

  “Mit personlige indtryk – der passer med en del historier og undersøgelser, der har været fremme i medierne – er, at unge generelt stemmer længere til venstre på det politiske spektrum, end deres ældre medborgere. Så måske er fordelingen ikke såå skæv, hvis man sammenligner med en alderskontrolleret gruppe?”

  Tallene er korrigerede, men helt præcist hvordan kan jeg ikke gennemskue.

  “Tvivler kraftigt på, at den samme fordeling ville komme frem, hvis man undersøgte hele journaliststanden, selvom den givetvis ville være anderledes end befolkningen som helhed (og sikkert mere venstreorienteret).”

  Hvad får dig til at tvivle?

  “Kommer i tanke om, at på mit gamle gymnasium var der engang et prøvevalg (ca. 10 år siden): der kunne SF og Enhedslisten danne flertalsregering sammen!!! Tror ikke det ville være tilfældet, hvis man spurgte de samme folk idag – og det er nok mindre pga. ændrede samfundsforhold, end det er pga. at de (vi) er blevet ældre.”

  Jeg fik en stor del af min handelsskoleklasse til at stemme på De Grønne (1988/89) ved et prøvevalg. Ikke noget jeg er stolt af.

  Kommentar by Kim Møller — 15. december 2006 @ 17:33

 8. Først: jeg er venstreorienteret (hvorfor føler jeg, at jeg er nødt til at skrive det? – interessant egentlig).

  Nå…

  Synes det er værd at tage med, at det er journalistSTUDERENDE, der undersøges. Det vil sige, at de ikke blot adskiller sig fra befolkningen i almindelighed ved at være journalister, men i høj grad også ved at være unge. Mit personlige indtryk – der passer med en del historier og undersøgelser, der har været fremme i medierne – er, at unge generelt stemmer længere til venstre på det politiske spektrum, end deres ældre medborgere. Så måske er fordelingen ikke såå skæv, hvis man sammenligner med en alderskontrolleret gruppe?
  Tvivler kraftigt på, at den samme fordeling ville komme frem, hvis man undersøgte hele journaliststanden, selvom den givetvis ville være anderledes end befolkningen som helhed (og sikkert mere venstreorienteret).

  Kommer i tanke om, at på mit gamle gymnasium var der engang et prøvevalg (ca. 10 år siden): der kunne SF og Enhedslisten danne flertalsregering sammen!!! Tror ikke det ville være tilfældet, hvis man spurgte de samme folk idag – og det er nok mindre pga. ændrede samfundsforhold, end det er pga. at de (vi) er blevet ældre.

  mvh

  Jonas

  Kommentar by Jonas — 15. december 2006 @ 17:22

 9. >Det fremgår af undersøgelsen at de danske studerende er væsentlig ældre >end de studerende fra Norge, Sverige og især Finland. Tendensen er den >samme hele vejen igennem.

  De er ikke væsentligt ældre… gennemsnitsalderen er ca. et år højere, hvilket primært skyldes at der er meget få danske journaliststuderende yngre end 22 år

  >Tallene er korrigerede, men helt præcist hvordan kan jeg ikke >gennemskue.

  Næppe alderskorrigerede… populationen af journaliststuderende ældre end 35 er (gætter jeg på) meget lille, og resultaterne ville i så fald være ubrugelige (DFs mange vælgere over 65 er i hvert fald SLET ikke repræsenteret på journalistuddanellserne, og deres del af DF’s vælgertilslutning forsvinder derfor når man bruger journalistSTUDERENDE som sammenligningsgrundlag).
  Men de skriver at de kønskorrigerer, hvilket også er relevant, da kønsfordelingen er meget forskellig i de forskellige lande. Man kunne godt forestille sig, at køn også havde en betydning for hvad man stemte.

  >Hvad får dig til at tvivle?

  Mit indtryk er at folk stemmer længere mod midten og ud til højre, jo ældre de bliver. Det har også været fremme i div. nyhedshistorier. Jeg har allerede nævnt 65+’erne som en væsentlig gruppe af DF-vælgere. Men… jeg har ikke noget data på rede hånd til at bakke min tvivl op. Det er en ekstrapolation fra de generelle tendenser i vælgerbevægelser ifht. alder.

  Derudover må man også være noget forsigtig med at tolke, med en undersøgelse der har en svarprocent på 50% (ca. blandt de danske)… Vi ved jo alle, at borgerlige er dovne og ikke gider gøre andre tjenester, selv i forskningsøjemed, medmindre de får kassen for det… (sarkasme kan være anvendt ;)

  Kommentar by Jonas — 15. december 2006 @ 18:24

 10. -> 9 Jonas

  49 pct. svar er faktisk slet ikke så ringe, og statistikerne godtager den slags. Halvdelen af de danske studerende er over 25 år, så burde man da være udover ‘ungdommelig ansvarsløshed/idealisme’.

  Men iøvrigt. Når journalister er så røde under studietiden, så vil det jo præge dem i deres syn på alt væsentligt i det meste af deres aktive liv som journalist. Det kan så godt være SFere stemmer A 20 år senere, men fortolkningsrammen er rød, og det kan strække sig langt ind i borgerlige rækker. Når først det er gået galt kan skaden ikke omgøres.

  Det nytter iøvrigt ikke meget et par procent af journalisterne ville blive højreorienterede når de bliver 65 år, når det er nogenlunde sammenfaldende med at de går på pension.

  Kommentar by Kim Møller — 15. december 2006 @ 18:44

 11. Tja den undersøgelse viser vel bare hvad vi har vist meget længe, at de røde sidder tungt på medierne.

  Det er vel deres måde at bilde sig ind at de bestrider noget magtfuldt (hvilket det jo egentligt også er, men de har det jo med at benævne sig selv som den 4 statsmagt, hvilket nok er en lillebitte overdrivelse)men de arbejdsomme unge borgerlige finder sig et godt velbetalt job med gode karriere muligheder.

  Nå ja jounalisterne har vel også en slags karriere, bare se på Sippel efter tro tjeneste blev han endelig hevet væk fra luxus hotellet i Annan……..Eller var det en degradering ?

  Kommentar by whodares — 15. december 2006 @ 19:17

 12. For nogle år siden holdt Danmarks Lærerforening kongres i Aalborg. I den anledning lavede Aalborg Stiftdtidende en, lille, uvidenskabelig underesøgelse af de fremmødte tillidsmænds politiske ståsted, Resultat: R + SF + S + Ø ~ 80 %
  Er tillidsmænd i den modne alder ?

  Kommentar by SUS — 15. december 2006 @ 20:54

 13. Der er debat om emnet på berlingske.dk:

  http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=839416/

  Kommentar by Ole — 16. december 2006 @ 11:59

 14. > Kim

  ” Økonomisk borgerlige, værdipolitisk røde, men når selv Journalist og Politiken medtager DRV i et rødt flertal, så er det for mig at se en forenkling der giver mening. En stemme på DRV har i samtlige undersøgelser været en stemme på en ikke-borgerlig regering”

  Jamen det kan da godt være at i UNDERSØGELSER er en en stemme på de Radikale en stemme på en ikke borgerlig regering. Men i real life er det langt fra usandsynligt, at de Radikale atter vil indgå i en borgerlig regering igen igen efter et kommende valg. For det første er der flere radikale politikere ( F.eks Naser Khader, Anders Samuelsen og vel også Morten Helweg), der hælder mere til et samarbejde med V og K, fremfor S, SF og Enhedslisten. Det konservative bagland ønsker et samarbejde med DRV fremfor med DF, ligesom slagtningen af Lars Barfoed vel også vil have indflydelse på, hvem K vil bejle til efter et kommende valg.

  ” Værdipolitisk røde”. Javel, men hvis mandatfordelingen efter et kommende valg tilsiger et V K R samarbejde, tror jeg ikke det vil være et problem at formulere et regeringsgrundlag, der lægger låg på de værdipolitiske uoverensstemmelser.

  Kommentar by Luffe — 16. december 2006 @ 12:07

 15. Det er fuldstændig udelukket – dvs. der er måske 0,1% chance -, at Det Radikale Venstre under Jelveds- og Vestagers ledelse indgår i en Venstre-ledet regering med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Jelved hader Fogh, og på centrale områder som udlændinge, skatte- og retspolitik ligger partierne så langt fra hinanden som tænkes kan.
  Det er muligvis rigtigt, at bl.a. Samuelsen og Khader har spage borgerlige sympatier, men man skal ikke glemme, at de radikale vælgere for størstedelens vedkommende afskyr regeringen og Dansk Folkeparti. Det så man konsekvensen af, da Jelved ikke entydigt ville støtte en regering med Socialdemokraterne – vælgerne forsvandt simpelthen.

  Kommentar by JanChris — 16. december 2006 @ 15:36

 16. Kære Jonas og andre

  I er desværre naive og I udtaler jer som sædvanligt uden tal-støtte og med de bedste forhåbninger men ikke realiteter.

  Se http://arkaisk.blogspot.com/ for yderligere oplysning; kig på dén der hedder Ti År Efter. Det er hændersvridende læsning.

  Anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 16. december 2006 @ 19:02

 17. @ Hicks –

  Nu er det efterhånden nogle år siden jeg selv læste på RUC, så jeg kan ikke bidrage med friske tal, men i perioden 1999-2001 viste prøveafstemninger at der var borgerligt flertal blandt de studerende på RUC. Jeg ved ikke hvordan tallene ser ud på journalistikstudiet specifikt, men ideen om RUC som ‘Den Røde Højborg’ tilhører fortiden (i al fald for så vidt angår studerende – underviserne er en anden sag).

  Kommentar by Jesper — 17. december 2006 @ 17:37

 18. -> 17 Packert

  “Nu er det efterhånden nogle år siden jeg selv læste på RUC, så jeg kan ikke bidrage med friske tal, men i perioden 1999-2001 viste prøveafstemninger at der var borgerligt flertal blandt de studerende på RUC.”

  Tag det ikke personligt, jeg tror ikke du bevidst taler usandt – men det vil jeg se dokumentation for før jeg overhovedet kan forholde mig til det.

  Kommentar by Kim Møller — 17. december 2006 @ 18:05

 19. Jeg tager det skam ikke personligt, jeg var selv lettere chokeret da jeg læste det i sin tid. Jeg har forsøgt at genfinde det i RUCNYTs artikeldatabase, men den ‘timer out’ når man søger i den. Prøver igen senere.

  Kommentar by Jesper — 18. december 2006 @ 03:04

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper