21. december 2006

Sherin Khankan for fuld apologi: Profeten etablerede et samfund præget af tolerance…

Tina Magaard og Sherin Khankan var sat stævne i den sene Deadline onsdag i sidste uge, og det blev en underholdende affære. Khankan har tydeligvis helt mistet jordforbindelsen, så det var nemt for Magaard at hudflette naiviteten. Selv Adam Holm kunne ikke helt overskue Khankans middelalderromantik.

Deadline kunne have kaldt indslaget for en debat om hvordan islam kan forsone sig med demokratiet, men gav det istedet følgende tankevækkende overskrift: Debat om hvordan samfundet kan forsone sig med islam.

Her lidt fra debatten, der fint illustrerer det faktum at selv den mest moderate muslim er mere fundamentalistisk end Søren Krarup, Jesper Langballe og det halve af Indre Mission.

Sherin Khankan: Islamisme er betegnelsen for folk der betragter Koranen som politisk ideologi og det er ikke i sig selv et problem, at man sammenblander religion og politik. Det afgørende er hvordan man gør det. Hvis man tillægger andre mennesker, religioner, identiteter en negativ værdi, så udgør man et problem. Hvis man er intolerant, hvis man mangler det jeg kalder det jeg kalder… troens sødme og rummelighed, som visse danske islamister gør så udgør man et problem…

Tina Magaard: Der findes to slags islamister kan man sige. Der findes dem der bruger vold nu og her, men så findes der også dem som vil arbejde gennem demokratiet, for eksempel ligesom Tariq Ramadan og islamisere demokratiet kan man sige. Men deres mål er jo det samme, deres mål er jo en teokratisk stat, og der vil jeg bare sige, jamen der er ingen teokratisk stat der nogensinde på noget tidspunkt i verden har kunne give de menneskerettigheder som det verdslige demokrati har givet os… når vi har sharia, ligegyldig hvordan man vender og drejer det, så er den baseret på diskrimination og ulighed.

Sherin Khankan: Jeg er ikke enig. Da profeten etablerede et samfund, og kom med islam som det nye budskab, der var han med til at ophæve alle former for skel, skel mellem køn, skel mellem racer, mellem nationalitet…

Tina Magaard: Nu siger du Sherin Khankan, at Muhammed etablerede et samfund uden skel, og så har vi også din rollemodel Tariq Ramadan, som siger, han holder foredrag som hedder Europas fremtid i islam, altså som en del af den muslimske verden. Hvis vi nu siger Tariq Ramadan får ret, at Europa bliver islamisk, hvordan skal vi så fortolke den, for eksempel, hvis vi tager den passage i Koranen, som siger at muslimer skal bekæmpe kristne og jøder til de betaler tribut til muslimerne, og gør det med villig underkastelse, mens de føler sig kuede – altså hvor ligger ligheden i den for eksempel – og hvordan skal vi så bruge den hvis Europa bliver islamisk, som Tariq Ramadan… [afbrydes]

Sherin Khankan: Man er nødt til at læse Koranen i sin helhed, og ikke selektivt, der er nogle vers som er universelle, der er nogle der skal læses ind i den kontekst man lever i…

Adam Holm, DR2: Hvem afgør hvad der er hvad?

Sherin Khankan: … der er utallige vers der fremhæver fællesskabet, sammenholdet mellem jøder, kristne og muslimer. Majoriteten af Koranens vers prædiker en tolerance og en næstekærlighed overfor troens folk. I forhold til Tariq Ramadan, hvis jeg lige må tale ud. Tariq Ramadan, det Tariq Ramadan, arbejder ikke for en islamisering af europæiske samfund, tværtimod, Tariq Ramadan hævder at praktisere sharia i Europa, det betyder at man skal være loyal overfor det samfund man lever i, og bidrage til det samfund man lever i.

Adam Holm, DR2: Jamen, Sherin Khankan [som forsøger at afbryde ham], nej nu skal skal lige ind her. I din bog skriver du at du sætter Koranen over verdslighed. Det er da ikke at bidrage loyalt til det samfund der er bygget op her. Det er et verdsligt samfund.

Sherin Khankan: Nej det gør der, det skriver jeg ikke.

Adam Holm: Det står der meget tydeligt, side 197.

Sherin Khankan: Jeg skriver i min bog, at ofte bliver danske muslimer sat i et dilemma hvor vi bliver tvunget til at fortælle – hvad står højest. Er det Koranen, eller er det den danske forfatning. Er det sharia eller demokratiet, og min pointe i bogen er, at det er en kunstig modsætningsforhold man bliver bedt om at forholde sig til, fordi hvis man er et troende menneske, og det ved jeg, det gælder også for troende jøder og troende kristne, så vil man altid tro på Guds vejledning, men Guds vejledning står ikke for mig i opposition til demokratiet eller menneskerettigheder, og det er også derfor, når jeg kalder det i min bog…

Oploadet Kl. 20:47 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer

30 Comments »

 1. Kim: “Her lidt fra debatten, der fint illustrerer det faktum at selv den mest moderate muslim er mere fundamentalistisk end Søren Krarup, Jesper Langballe og det halve af Indre Mission.”

  Hvis du ikke mener Krarup og Langballe er fundamentalister (et ret moderne ord oprindelig brugt som betegnelse for visse sekter i USA), så synes jeg, ordvalget er noget uheldigt. Sætningen antyder, at de er fundamentalister i en mildere grad.

  Hvis du mener, de er det, kunne jeg da godt tænke mig at få uddybet, hvor i deres teologiske arbejder, du mener at få øje på det. Jeg har nemlig ikke opdaget det.

  Kommentar by NAN — 21. december 2006 @ 22:01

 2. Det var et dumt ordvalg, forstået sådan at fundamentalistisk (bogstavtro, literalistisk) selvfølgelig ikke kan gradbøjes. Omvendt var det også bevidst jeg nævner Krarup og Langballe, fordi de jo ofte betegnes som fundamentalister. I forhold til en ukritisk muslim kommer de begge til kort. Tænk hvis Langballe havde henvist til begivenheder i 600-tallet… Politiken ville have forsidemateriale til syv på hinanden følgende dage.

  Kommentar by Kim Møller — 21. december 2006 @ 22:24

 3. Bare for at undgå at en udbredt misforståelse bliver gentaget: uanset hvad man mener om Krarup og Langballe, så er den strenge Tidehvervske lutheranisme som er deres udgangspunkt ikke fundamentalisme. Fundamentalisme er noget med i større eller mindre omfang at betragte Bibelen som Guds egne ord, hævet over fortolkning, og ikke som menneskers (med de fejl og mangler som disse besidder) vidnesbyrd om Guds virke i verden. Jeg kender ikke nok til emnet til at sige om der findes fundier i IM, det gør der sikkert, men umiddelbart vil jeg tvivle på, at bevægelsen som sådan er fundamentalistisk. Den absurde kreationisme (og dens moderne aflægger “intelligent design”) har jo heller aldrig givet anledning til de samme kontroverser herhjemme som det er sket i USA.

  “Moralsk ækvivalens” er et meget almindeligt debattrick som på én gang dæmoniserer “fætrene” og bagatelliserer muslimsk fundamentalisme – “der er fanatikere på begge sider”. Det bedste gensvar man nok kan give hvis man bliver konfronteret med det er helt konkret at spørge “tror du virkelig at Krarup og Langballe vil have bøsser hængt i kraner i Danmark?”. Mener du i fuld alvor, at K & L vil indføre præstestyre i Danmark”? “Påstår du, at Krarup ville slå sin datter ihjel hvis hun krænkede familiens ære?” osv. osv. Absurditeten bliver til at tage at føle på.

  Sherry Cancan bruger ét debattrick som er lige efter bogen: den med at Koranen skal læses i “kontekst”. Ren gliden af. Et andet trick som er lige så almindeligt er at sige, at Koranen kun kan læses korrekt på arabisk. Der er også den gamle evergreen med at fremhæve kristne og jøder som “bogens folk” sammen med den tredje “abrahamiske” religion muhammedanismen. Denne forudsætter dog absolut ukendskab fra khafirens side til Sura 9:29 (som Tina M. refererer ovenfor) og til muhammedanismens opfattelse af kristendommen og jødedommen som perverteringer af deres religion. Alle personerne i Gamle Testamente var i virkeligheden muslimer. Jesus/Isa var i deres udgave en præ-muhammedansk profet som ikke blev korsfæstet.

  Khankan prøver at køre på rutinen med overfladiske påstande, som sikkert efterhånden som den onde sandhed bliver mere udbredt via bøger som f. eks. Kaare Bluitgens, bliver lettere at gennemskue og falsificere for lægmand.

  Dét som en god interviewer skulle gøre var at stille meget, meget direkte og vedholdende spørgsmål til slanger som Khankan, f. eks.: “er vantros liv lige så meget værd som muslimers?” “Vil kritik af Muhammed være tilladt i et shariasamfund?” “Tager du uden forbehold afstand fra den undertrykkelse som muslimer påfører vantro i lande som Tyrkiet, Ægypten, Malaysien, Pakistan og Indonesien?” “Tager du uforbeholdent afstand fra mordet på Theo van Gogh?” Stil disse og mange andre skarpe spørgsmål, og lad hende ikke slippe, og lad kameraet dvæle på hendes ansigt hvis hun snor sig.

  Fint at de i dette show havde sat hende op mod en kapacitet som Magaard. Havde de benyttet f. eks. Langballe ville hun score points alene på mandens udseende, udstråling, det faktum at han er Langballe, samt en mand. Mere af den slags TV, tak.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. december 2006 @ 22:31

 4. Ups, mens jeg griflede mine ord havde diskussionen overhalet mig. My bad.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. december 2006 @ 22:32

 5. Lars Findsen På Crack: “Havde de benyttet f. eks. Langballe ville hun score points alene på mandens udseende…”. Det kan du da ikke mene!!! Han har da både charme, selvtillid og et flot hår. Hvad mere kan du forlange!!! ;-) Jeg mener, tror du måske, at du har sådan en manke, når du når pensionsalderen!! ;-)

  Kommentar by NAN — 21. december 2006 @ 22:49

 6. ->5 Heh, med de ældre danskere som en gruppe som vil veje tungere og tungere i de kommende år vil der måske opstå en retro-TV-æstetik hvor gamle gnavpotter vil blive hotte stjerner. Hvem ved? Min egen manke, nej, så skulle jeg vist være en af dem der får maksimalt udbytte af Regaine :-).

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 21. december 2006 @ 23:03

 7. I den pågældende debat indledte Tina Magaard med en unødvendig besværgelse om, at man skal huske at skelne imellem almindelige muslimer og islamister, så vidt jeg husker. Var hele den efterfølgende debat ikke en illustration af, at en sådan skelnen ikke lader sig gøre? Hvilken type skulle Khankan høre til i Magaards kategorier?

  Kommentar by NAN — 21. december 2006 @ 23:39

 8. Hun siger også at mennesker er fejlbarlige, ergo kan muhammed ikke have været et menneske, ellers er det jo muligt at der er fejl i koranen…. men hvad var han så?

  – Det afgørende er hvordan man gør det. Hvis man tillægger andre mennesker, religioner, identiteter en negativ værdi, så udgør man et problem. Hvis man er intolerant, hvis man mangler det jeg kalder det jeg kalder… troens sødme og rummelighed

  Hvad mener koranen om homoseksuelle, polyteister, ateister, apostati???

  Men generelt er religion noget skidt, hendes lille tale om ‘troens sødme og rummelighed’ får næsten had og galde op i mig…..

  Kommentar by Rene — 22. december 2006 @ 01:25

 9. -> NAN

  ” den pågældende debat indledte Tina Magaard med en unødvendig besværgelse om, at man skal huske at skelne imellem almindelige muslimer og islamister, så vidt jeg husker. Var hele den efterfølgende debat ikke en illustration af, at en sådan skelnen ikke lader sig gøre? Hvilken type skulle Khankan høre til i Magaards kategorier?”

  Reelt sagde Magaard at en muslim som tager Koranen bogstaveligt er islamist, og da Koranen jo selv pointerer at det er Guds ord i endelig form der ikke må skæres i, så har hun jo ret. Khankan er tydeligvis islamist.

  Grunden til at Magaard tager forbehold er indlysende – det havde jeg nok også gjort i hendes sted. Ingen grund til at skubbe sekulære ikke-fundamentalistiske muslimer over i islamisme-lejren. At denne gruppe pga. kildegrundlaget forbliver perifært siger sig selv.

  Kommentar by Kim Møller — 22. december 2006 @ 08:00

 10. “Grunden til at Magaard tager forbehold er indlysende – det havde jeg nok også gjort i hendes sted. Ingen grund til at skubbe sekulære ikke-fundamentalistiske muslimer over i islamisme-lejren. At denne gruppe pga. kildegrundlaget forbliver perifært siger sig selv.”

  @Kim: Jeg forstår godt, hvad du siger, men hvis de “sekulære ikke-fundamentalistiske muslimer” virkelig er netop det, kan de vel ikke skubbes over i “islamisme-lejren”. I så fald bunder denne ikke-fundamentalisme i hvert fald ikke ret dybt.
  Og når der findes en sådan gruppe af “sekulære ikke-fundamentalistiske muslimer”, så synes jeg, det er endnu mere vigtig at få disse til at forstå den kæmpeopgave, som de står overfor med at “transformere islam”, som Wafa Sultan siger. Hvis de tager Magaards besværgelse alvorligt, kan de jo gå og regne med og slå sig til tåls med, at problemet vil gå væk af sig selv. De får tilsyneladende Magaards tilslutning til at sige “Islamisme er jo bare et moderne fænomen, som ingen rod har i kilderne”.

  Kommentar by NAN — 22. december 2006 @ 08:23

 11. At DR overhovedet kan finde på, at beskrive udsendelsen med ordene: “Debat om hvordan samfundet kan forsone sig med islam,” er vel betegnende for, hvor langt vi er ude i sumpen. Ude i en fej og krybende underkastelse.
  Det er vist det som Jespersen & Pittelkow har beskrevet som “SKYLDBEVIDSTHED, KULTUREL SELVFORAGT, en NEDLADENDE HOLDNING fordi man anser muslimer for svage – ude af stand til at stå til ansvar for egne handlinger og sidst men ikke mindst FRYGT.
  Er integrationens mål ikke at få muslimerne til at forsone sig med samfundet? Hvis ja – hvorfor skriver man så det modsatte? Er svaret nej – så stop venligst samfundet, for så ønsker jeg at stå af.

  I øvrigt stor ros til Tina Magaard. Hun virker troværdig, hvilket beklageligvis ikke kan siges om visse andre danske “islamkloge”.

  Nedenfor linkes til Jørgen Ullerups fremragende artikel med Pascal Bruckner: VESTEN SKAL STOPPE SIT SELVPINERI. En tiltrængt modgift til Khankans, DRs, Politikens og Bæk Simonsens vamle og krybende underkastelse.
  http://www.jp.dk/nc_login_accept?url=morgenavisen/mkulturtillaeg:aid=4150158&jp_user_id=35089G05EA0039455C

  Kommentar by Antisalafisten — 22. december 2006 @ 09:06

 12. Man tager sig til hovedet.

  Fr. KhanKhan er kun sukkerglasur på pillen og hun er ude på en mission – DAWA.

  “Troens sødme”…udtrykker en sentimentalitet, der i bund og grund bærer fanatismens kendemærke – som kan være god i nogle religiøse sammenhænge, men kun hvis den der udtrykker det, det bærer olivengrene og ikke sværd.
  Med hensyn til SKK er hun trods sine mange titler og intellektuelle formåen ligeså farlig som islamisterne – da hun ikke entydigt og uforbeholdent tager afstand fra islamisk fascisme og sharia.

  Spørgsmålet er om hun ikke benytter sig af kitman og taqqyia i stor stil.

  “Da profeten etablerede et samfund, og kom med islam som det nye budskab, der var han med til at ophæve alle former for skel, skel mellem køn, skel mellem racer, mellem nationalitet…”

  Dette minder mest om et marxistisk/leninistik udsagn. Islams som sekulær frem for religiøs ideologi forener racer og folkeslag på tværs af grænser og sociale skel.

  Man kunne ønske sig at få defineret en helt masse begreber:

  Hvad mener SKK tolerance er?
  – Er det koranens forordning mht til hvordan bogens folk skal behandles – tribut, ydmygelse osv?
  – Er tolerance i forhold polyteister og animister omvendelse eller død?
  – Hvad er “næstekærlighed” – andet end et kristent juhu-ord som SKK har overtaget for at udøve mission. Kunne SKK lige fortælle hvor det står i koranen – at man skal bede for sine fjender og vende den anden kind til. Hvad i øvrigt med massakren og den etniske udrensning af ikke-muslimer fra den arabiske halvø – er det tolerance?
  – Hvad med abrogerede vers – hvilken koran/islam taler SKK om medina elle mekka-islam.
  -Hvilke menneskerettigheder – de universelle eller de islamiske?

  og ikke mindst:

  -“Koranen skal læses i sin helhed”.

  (bortset det minder om mussulman det-er-oversat-forkert-det-er-taget-ud-af- sammenhæng-strategi.)

  så –
  Da koranen skulle være skrevet på oldarabisk og det kræver en lang uddannelse at lære dette. Samt at selv arabiske linguister indrømmer at nogle passager er lodret ulæselige……
  og –
  koranens tilblivelseshistorie – er SKK sikker på at alt er skrevet ned – intet udeladt – ingen fejl – som det påståes – hvorfor er der så uoverensstemmelser og ændringer i de koraner der er fundet i en moske i Sana og andre. Hvem skrev i øvrigt koranen ned og hvor. Kunne man få lov at se den originale og uforfalskede.

  Shariaens familiesyn/ret sniger sig langsomt ind i vestlig ret og underminerer derved bærende principper i kristen-judæisk-romersk-græsk tankegang.

  At det virkelig skal være nødvendig at diskutere alt dette i 2006 er til en vis grad uforståeligt. Det er absurd, at de der i sin tid gik imod, latterliggjorde og ustillede det religiøse hykleri og den dobbeltmoral, der trives i mange religiøse foretagender – læs de kulturadikale, venstrefløjen og de radikale – er de første der strækker våben når folk med meninger der langt ude over hvad der ellers tolereres i disse elitære sammenhænge.

  Kommentar by limewoody — 22. december 2006 @ 10:43

 13. “Debat om hvordan samfundet kan forsone sig med Islam”. Allerede her hopper kæden af. Det burde naturligvis være “Hvordan Islan kan tilpasse sig det danske samfund”. Vi var her først.

  Man kommer unægteligt mest til at tænke på historien om gøgeungerne, måske det var en mere passende betegnelse end ‘hættemåger’. Selvindbudte gæster der slider værtsfolkene op, for tilsidst at skubbe dem ud af reden.

  Kommentar by PeterK — 22. december 2006 @ 11:45

 14. ->13: Det er de da ligeglade med. Også ud fra deres dogme om, hvor islam en gang har været skal den aldrig vige en tomme.

  Angående Europa i islam eller islam i Europa:

  http://hodja.wordpress.com/2006/06/06/se-overskriften-de-tror-de-har-vundet/

  Kommentar by Hodja — 22. december 2006 @ 11:55

 15. Crackhead 3:

  “Moralsk ækvivalens” er et meget almindeligt debattrick som på én gang dæmoniserer “fætrene” og bagatelliserer muslimsk fundamentalisme – “der er fanatikere på begge sider”. Det bedste gensvar man nok kan give hvis man bliver konfronteret med det er helt konkret at spørge “tror du virkelig at Krarup og Langballe vil have bøsser hængt i kraner i Danmark?”. Mener du i fuld alvor, at K & L vil indføre præstestyre i Danmark”? “Påstår du, at Krarup ville slå sin datter ihjel hvis hun krænkede familiens ære?” osv. osv. Absurditeten bliver til at tage at føle på.”

  Glimrende argumentation, den vil jeg bruge næste gang jeg taler fornuft med en naivist i mine omgivelser:-)

  “Et andet trick som er lige så almindeligt er at sige, at Koranen kun kan læses korrekt på arabisk. Der er også den gamle evergreen med at fremhæve kristne og jøder som “bogens folk” sammen med den tredje “abrahamiske” religion muhammedanismen”

  Ja, men her må man så indvende: hvad med asa-dyrkere, buddister, hinduer, ateister ect? Hvordan vil deres stilling være i en islamisk stat? Og er de ikke også mennesker?

  VH
  Jacob

  Kommentar by Jacob A — 22. december 2006 @ 14:27

 16. NAN 7:
  “I den pågældende debat indledte Tina Magaard med en unødvendig besværgelse om, at man skal huske at skelne imellem almindelige muslimer og islamister, så vidt jeg husker. Var hele den efterfølgende debat ikke en illustration af, at en sådan skelnen ikke lader sig gøre?”

  Ahrg, come on, tror du virkelig, at ALLE muslimer, som ikke er erklærede frafaldene, alle er islamister af overbevisning, og går helhjertede ind for Sharia og en islamisk stat? Er der slet ikke plads til den apolitiske, ikke-specielt-ideologisk-reflekterende gruppe af muslimer i dit univers?

  VH
  Jacob

  Kommentar by Jacob A — 22. december 2006 @ 14:31

 17. både langballe bruger jo ting fra biblen, eg. lang tid før 600 fkr. som grundlag for deres moral og politik.

  jeres paranoia er virkelig dybt funderet..istedet burde I støtte Sherin I hendes menneskesyn.

  Kommentar by allan — 22. december 2006 @ 15:19

 18. Hun har da ret – koranen skal læses i sin kontekst.

  Kontekst = muhammad har kun 50-150 tilhængere og hans udbrud om at han er kommet med død til mekka er ved at få ham slået ham ihjel.
  Koranen = ingen tvang i religion. Bær med tålmodighed forfølgelsen.

  Kontekst = muhammad er blevet den første kalif og hersker over en hærstyrke på 50000 mand
  Koranen = Dræb dem hvorend i finder dem, kæmp mod dem og undertving jer dem til de omvender sig eller betaler jizya.

  Det er da kontekst, det har hun da ret i.

  Hvordan kvinden bliver sidestillet med manden ? Når hun blot er vedhæng til manden som følger ham til helvede hvis han ender der, når hun er “mangelfuld i intelligens”, skal “lyde manden” for han er en “grad højere end hende”, og bør “slå hende” hvis han “frygter illoyalitet”.

  Her er i øvrigt en liste over hadith citater som Tyrkerne fandt på tide at få gjort op med fornylig( dem som er vendt mod vantro såsom de er det værste dyr kan man ikke gøre noget ved, den står jo i koranen og den rokker man ikke ved ) men jihad versene har de vist ingen planer om at fjerne ? Listen :

  “Women are imperfect in intellect and religion.”

  “The best of women are those who are like sheep.”

  “If a woman doesn’t satisfy her husband’s desires, she should choose herself a place in hell.”

  “If a husband’s body is covered with pus and his wife licks it clean, she still wouldn’t have paid her dues.”

  “Your prayer will be invalid if a donkey, black dog or a woman passes in front of you.”

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/14/AR2006071401381.html

  Men vers 4.34 og 37.22-23 går ingen steder, de står jo i koranen og det er “guds” egen direkte tale.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 22. december 2006 @ 15:48

 19. Sharia Kankahn eller hvad pokker hun nu hed, var da sgu daen sexet lille sag?!

  Gad vide hvad hed hun inden hun konverterede; Dorte Madsen eller Ellen Jensen?

  In any case; hun var næppe jomfru da hun giftede sig med sin arabiske angriber.

  anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 22. december 2006 @ 17:18

 20. -> 17

  Bruger ting fra Biblen… Det er sjovt. Kan du præcisere? Hvis du kunne ville du også kunne se den afgørende forskel der er på Djengis Kahn og så (Krarup -og)Langballe.

  Kommentar by FookerHero — 22. december 2006 @ 17:25

 21. #20 Lad “ham” dog være,det er sgda langt under niveau.
  God Jul .

  Kommentar by PB — 22. december 2006 @ 18:55

 22. Jeps livet er for kort til hr-luft-i-hovedet….Især her i den søde juletid !

  Glædelig jul til alle !

  Kommentar by whodares — 22. december 2006 @ 20:18

 23. ¤ 21 –

  præcist dette har jeg tænkt på må indgå i Nytårsfortsætterne !

  Altid skal en god debat forsøges kørt ned i møget af “ham” – så bedste løsning er : no comments på “hans” svadaere !

  Kommentar by vivi andersen — 22. december 2006 @ 20:20

 24. #16 “Ahrg, come on, tror du virkelig, at ALLE muslimer, som ikke er erklærede frafaldene, alle er islamister af overbevisning, og går helhjertede ind for Sharia og en islamisk stat? Er der slet ikke plads til den apolitiske, ikke-specielt-ideologisk-reflekterende gruppe af muslimer i dit univers?”

  Grunden til, at jeg reagerede på Magaards besværgelse om, at man skal skelne imellem islam og islamisme, er, at det jo præcis er, hvad alle de apologetiske naivister siger, at man skal. Der er “fredens religion” og de almindelige muslimer, og så er der islamismen og islamisterne, som har taget fredens tolerante religion som gidsel.

  Der findes da helt sikkert en “apolitisk, ikke-specielt-ideologisk-reflekterende gruppe af muslimer”, men de er reelt forsvarsløse overfor ideologisk/religiøse angreb fra trosfæller (om for eksempel at være uislamiske), fordi kilderne og den historiske tradition så ubetinget er på de radikales side. Angribes denne “apolitisk, ikke-specielt-ideologisk-reflekterende gruppe af muslimer”, og tvinges dens medlemmer til at gå til kilderne i deres søgen efter et forsvar, ja så finder de ud af, at de radikale ikke har uret i deres udlægning af de religiøse skrifter. Enkelte reagerer som Hirsi Ali, da hun, som hun fortæller, læste bin Ladens taler efter 11. september og fandt ud af, at de rent faktisk hænger godt sammen og er tro mod kilderne. Da var det, at hun endegyldigt faldt fra Islam og blev apostat. Men rigtig mange reagerer helt anderledes og lader sig mobilisere af de radikale, fordi disse rent faktisk kan argumentere konsistent udfra kilderne.

  Mon ikke det er bedre at forberede den “apolitisk, ikke-specielt-ideologisk-reflekterende gruppe af muslimer” på, hvad de vil finde, hvis de begynder for alvor at studere deres egen religion og dens kilder end at fortælle en sød løgn om Islam som tolerancens og fredens religion for eksempel? Jeg tror som Hirsi Ali, Wafa Sultan, Ibn Warraq og andre, at vi ikke kan afværge den seneste totalitære trussel imod den vestlige verden uden at fortælle og forholde os til den nøgne sandhed om Muhammed og Islam. Hvis vi bliver ved med at kalkulere og spekulere og frygte, hvem vi ved at fortælle denne sandhed kan komme til at skubbe hvor meget og hvorhen, og vi giver os selv mundkurv på og undgår konfrontationen af taktiske grunde, ja så har vi tabt på forhånd.

  For hvordan har vi vesterlændinge hidtil behandlet de få modige med muslimsk baggrund, som nøgternt og klogt, baseret på egene erfaringer og studier af deres egen kulturbaggrunds religion, har fortalt alverden, at problemet er Islam? De bliver bare sat i samme bås som os andre “islamofobe”. Kan nogen få øje på incitamenterne for andre muslimer til at følge de modiges eksempel?

  Magaard er god, men her kunne hun godt have været lidt mere klar i mælet, synes jeg

  Kommentar by NAN — 22. december 2006 @ 22:17

 25. Kunne Allan tænke sig at substantiere

  – DF’ernes udtalelser

  og

  – SKk’s “menneskesyn” ?

  Nå, ikke ….

  Kommentar by DaLi — 22. december 2006 @ 22:55

 26. ->24 Jeg har ikke set tv-udsendelsen endnu, men når Magaard griber til denne rituelle besværgelse opfatter jeg det som noget som skal få den bitre pille til at glide ned – undgå at blive taget til indtægt for dæmonisering – konfliktskyhed – hvordan man end drejer det. Din fremstilling af de moderates forsvarsløshed i mangel af et egentligt teologisk fundament er præcis hvad Robert Spencer docerer uophørligt på Jihad Watch. Senest skoses Tony Blair for denne default-antagelse om en moderat, demokratisk, tolerant islam, som al-drig udpeges nærmere:

  http://www.jihadwatch.org/archives/014510.php#comments

  Det er her vi som “bekymrede borgere” har vores vigtigste argument, efter min mening. Vi har vel alle kun et meget overfladisk kendskab til islam, men når vi oplever f. eks. sukkersød ekstremisme, taqiyya, voksende ghettoproblemer eller jøde/bøssehad med rod i denne religion, så er vi f.g.m. i vores gode ret til at være endog særdeles kritiske, for ikke at sige fjendtligt indstillede. Bevisbyrden ligger hos muhammedanerne og apologeterne. Kom så, kom så, kom så, vis os hvem de moderate er, hvilke imamer og teologer der repræsenterer dem, og vis os, at de er i flertal eller kan blive det. Hvem, hvem, hvem? Khader er bevogtet 24/7, hans (få) medlemmer chikaneres og trues, og en populær eksponent som tv-prædikanten al-Qaradawi er en ekstremistisk galning som vil erobre Vesten. Hvor helvede er de?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 22. december 2006 @ 23:41

 27. Crackhead 26:

  DU har vel også en bevisbyrde at løfte, i fald du vil påstå, at et flertal af muslimerne er overbeviste islamister? Hvilke imamer, der repræsentere de moderate muslimer? Man kunne sikkert skrabe et par imamer sammen som støtter dem, men de fleste af de moderate, tror jeg, er IKKE repræsenteret af nogen imam, men henholder sig alene til deres sunde fornuft, når de ellers tænker i politiske baner(hvilket jeg tror at de færreste, ligesom gennemsnitsdanskerne, egentlig ikke gør ret tit). Fx kunne man se i medierne, at mange muslimske familier faktisk er begyndt at fejre Jul, med gaver, træ og kalkun istedet for flæskesteg, især fordi deres børn plagede om at få gaver, når nu deres kristne kammerater får det hver jul. Det tyder da på en vis udbredning af pragmatisme mht religion iblandt de kære muslimer.

  NAN længere oppe:

  Ja, gu skal Islams grundkilder kritiseres, og alle Wafa Sultan’erne og Ibn Warraq’erne skal hightlightes mest muligt. Men blot fordi nogen ser sig selv som muslimer, og ikke er specielt glade for Mo-cartoons’ne ect, er de ikke nødvendigvis fjender. Det var bare det, jeg ville frem til.

  Glædelig Bagjul
  Jacob

  Kommentar by Jacob A — 25. december 2006 @ 21:07

 28. -> 27 Jacob A

  “Fx kunne man se i medierne, at mange muslimske familier faktisk er begyndt at fejre Jul, med gaver, træ og kalkun istedet for flæskesteg, især fordi deres børn plagede om at få gaver, når nu deres kristne kammerater får det hver jul. Det tyder da på en vis udbredning af pragmatisme mht religion iblandt de kære muslimer.”

  I sidste uge kunne man i Radioavisen høre at julefrokoster var en fordel for integrationen, idet indvandrere var begyndt at deltage på lige fod med danskerne. Et kort interview med Farshad Kholghi.. Bahai;-) Formidabel dokumentation.

  Kommentar by Kim Møller — 25. december 2006 @ 21:14

 29. Når nu Kim Møller har indset at den moderate muslim er farlig, så forstår jeg ikke at han bakker op om Naser Khader.
  Han er netop den farligste vi har med at gøre.
  Han er også ude på at overtage Danmark med demokratiets magt.

  Kommentar by martin søby — 28. december 2006 @ 14:24

 30. -> 29 Martin Søby

  “Når nu Kim Møller har indset at den moderate muslim er farlig, så forstår jeg ikke at han bakker op om Naser Khader. Han er netop den farligste vi har med at gøre. Han er også ude på at overtage Danmark med demokratiets magt. ”

  Sherin Khankan er ikke moderat muslim, men tydeligvis islamist i en grad demokratiet vanskeligt kan leve med.

  Naser Khader er først og fremmest demokrat, og han har i min optik et mere demokratisk sindelag end andre radikale politikere. Hans trosopfattelse er helt igennem demokratisk spiselig, hans kulturelle arv er integrerbar, og skulle han en dag banke på min dør, så ville jeg brygge en kop kaffe og personligt takke ham for hans politiske virke.

  Kommentar by Kim Møller — 28. december 2006 @ 14:59

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper