18. december 2006

Træk af tidens venstrefløjsapologi… og lidt om ‘familiefædre i uniform’

Uhyrlighederne fortsætter. I Gratisavisen Dato kan man idag læse at TV2news med Nørrebro-urolighederne fik sin ilddåb og bestod. Et ekspertpanel bestående af Troels Mylenberg, Lisbeth Knudsen, Niels Krause-Kjær og Lotte Hansen gav alle pæne karakterer til nyhedskanalens dækning af hændelserne. Den dårligste anmeldelse (“et lille 9-tal”) gav sidstnævnte med følgende forklaring.

“Der var ingen tvivl om, at politiet var helt indstillet på, at det her også var en kommunikationsindsats, som skulle foretages over for offentligheden. Men udsendelsen manglede folk fra den anden side. Og det trækker ned. Men en pressemeddelse, som blev sendt fra de unge, blev læst op fra enden til anden. Og det synes jeg var rigtigt godt.” (Lotte Hansen)

En seriøs bredt favnende nyhedskanal kan selvfølgelig ikke forholde sig objektivt i en sag som denne. Når venstreekstremister hærger en bydel er de kriminelle, som samfundets udøvende magt skal tage hånd om efter bedste evne. Hvis Ungdomshuset har officielle talsmænd, så skal de naturligvis interviewes og holdes ansvarlig for voldshandlingerne, og hvis politiet overtrådte deres bemyndigelse så skal det undersøges. Men… begge parter er ikke lige gode om det, og det det siger sig selv TV2news ikke skal gøre sig selv til talerør for Ungdomshusets propaganda.

Sangen er hørt før. Da de danske mediers dækning af Irak-krigen for et par år siden blev udsat for akademisk behandling, lød konklusionen at medierne formidlede et borgerligt syn på krigen. Problemet var også her at der ikke var balance i kildevalget. De danske medier brugte hovedsageligt amerikanske kilder, og inddrog kun sjældent irakiske. Troværdighed og ansvarlighed er nøgleord her. Amerikanske kilde kan holdes ansvarlig for en eventuel usandhed – det irakiske informationsministerium leverede ikke andet.

Lotte Hansens ønske om mere ligevægt er absurd. Den ene part brænder bål i gaderne – den anden part gør gaderne sikre for udenforstående. Hun er desværre ikke den eneste der retorisk er villig til at gå langt for at tækkes venstreradikale. Det sidste døgn har TV2news bragt interviews med sociologen Rene Karpantschof (eks-autonom) og politisk redaktør Kaare R. Skou i det man på MTV ville kalde heavy rotation.

Karpantschof fortæller at politiet valgte at håndtere sagen så de med sikkerhed fik konfrontationen, og delte på den måde sol og vind lige. Kaare R. Skou var næsten værre. Han opfordrede Faderhuset og Ungdomshuset til at udvise fornuft, hvorefter han argumenterede for det fornuftige i at Faderhuset købte et tilsvarende hus et andet sted i København.

Åbner man MetroXpress idag, så fortsætter Troels Mylenberg lyrikken i sin klumme.

“Sagen om huset er et eksempel på det let påvirkelige og indimellem med rette højt besungne danske gummidemokrati, der ofte styres af dem, der engagerer sig mest… Men nogle gange virker rettens ord ikke – slet ikke, når det gælder unge mennesker, der bærer en oprørstrang i sig. Unge som på deres egen provensielle danske facon udgør Københavns vildeste subkultur, og som politisk generelt ligger noget til venstre for Enhedslisten. Eksempelvis kæmper mange af de unge i kredsen omkring Ungdomshuset indædt for afskaffelsen af penge og andre af den slags utopiske mærkesager, der ikke ligefrem letter deres færd mod at blive taget alvorligt i nationens besluttende kredse. De kredse, hvori politik som hovedregel ikke længere handler om idealer og visioner for fremtiden, men mere om at tækkes de store vælgergrupper i friværdidanmark.”

Når ejendomsretten også gælder venstreradikale, så har Danmark et ‘gummidemokrati’. Når anti-demokratiske venstreradikale maskerer sig og kaster med brosten, så er det blot udtryk for at de har ‘idealer og visioner for fremtiden’. Jeg væmmes, ikke bare over klummen, men over at den mand er leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet.

Så er der de personlige beretninger. I samme avis kan man læse følgende…

Min datter er en lille splejs på 50 kilo, og at det virkelig skal være nødvendigt med så stort et politiopbud at slå på sådan en lille pige, det har jeg svært ved at forstå. Lars Jensen, der bebudede et retligt efterspil, efter hans datter angiveligt var blevet slået tre gange over ryggen af politiet og måtte tilses af en læge.”

Intet er mere patetisk end klynkende forældre der kritiserer politiet for at løse et problem, de selv har været med til at skabe. Der er sågar oprettet en forening til formålet, og det er skønt at læse Ekstra Bladets Hans Engell for en gangs skyld træder i karakter. Engell kalder foreningen ‘forældre mod politibrutalitet’. ‘Sorteplov’ var på stedet lørdag eftermiddag, og giver i en debat (#8) her på siden følgende beretning om det han husker som ‘Forældre mod politivold’.

“Det myldrede med folk på Nørrebros Runddel, og jeg vil anslå at ca. halvdelen var autonome. Men det er kun et skøn for at var meget rodet. En gruppe gjorde sig dog særligt bemærket, nemlig nogle ældre personer som alle bar veste med hvide refleksstriber og en stor firkant bagpå hvor der stod: ”Forældre imod politivold”. De stod og diskuterede med en gruppe autonome (jeg talte til 4 forældre – tre mænd og en kvinde) mens de kiggede ud over Nørrebros Runddel. Jeg hørte ikke hvad de sagde til hinanden, men der blev peget ud på nogle juletræer som lå i lyskurven og en af de autonome som de snakkede med løb ud og gav en besked videre. Ud fra den måde hvorpå der blev givet beskeder til og fra gruppen med ”Forældre imod politivold” var det tydeligt at forældrene var indblandet i hvad der skete på Nørrebros Runddel.

Jeg ved ikke meget om denne gruppe ”Forældre imod politivold”, men jeg mener at de selv hævder at være observatører. Så jeg kunne ikke lade være med at tænke at de virkede mere som organisatorer end observatører. Og så var det at jeg opdagede noget meget mærkeligt og det var hvor sure og truende disse ”Forældre imod politivold” var. De kiggede ikke imod politiet, men derimod så de hen på almindelige folk på pladsen som havde kigget på dem ”for længe”. Det var tydeligt at ikke-autonome skulle ikke have lov til at kigge på dem. De drejede sig skiftevis hele vejen rundt og stirrede truende. Andre end jeg var opmærksomme på at gruppen med de autonome og ”Forældre imod politivold” forældrene var dem der styrede det hele, for jeg så en hel del andre ”almindelige folk” som i en fart kiggede et andet sted hen.”

Autonome i alle aldre har selv valgt at være tilstede. Politiet havde ikke et valg, og man må altså lige huske på at betjente ofte er ‘familiefædre i uniform’. Mon denne familiefar kommer uskadt hjem til sine børn…

 • 16/12-06 Uriasposten – TV2news fik sin ilddåb og dumpede fælt…
 • 3 Comments »

  1. Troels Mylenberg:

   “De kredse, hvori politik som hovedregel ikke længere handler om idealer og visioner for fremtiden, men mere om at tækkes de store vælgergrupper i friværdidanmark.”

   Ejendomsretten er vel nok en af de mest visionære politiske tiltag i menneskehedens historie! Og det er i bund og grund det de autonome kæmper imod. De er aldeles ikke visionære, de er reaktionære og anti-kulturelle. Tankeløs vold, hærværk og åndelig afstumpethed er IKKE kultur. Det er ANTIKULTUR.

   Det anarki som disse unge står for, har intet at gøre med visioner.
   Og Mylenberg optræder ikke som journalist i citatet. Han optræder som spindoktor. Spin…..det synes at være alt hvad der er tilbage af dansk journalistik.

   Lotte Hansen mener så åbenbart, at de autonome skulle have haft mere medietid. Hvorfor egentligt det?

   Hvad var nyheden om jeg må spørge? Var nyheden at de autonome føler sig forfulgt? hvad pokker skulle nyheden være i det. De har altid følt sig forfulgt og de vil altid fremover føle sig forfulgt. Det er der intet nyt i og derfor heller ingen nyhedsværdi i. Er det så en god historie? Næhh, egentligt ikke. Jeg tror der er mange mennesker på Nørrebro som er fortørnede over apologierne, når de nu har haft den autonome virkelighed nær ved de seneste dage. Hvem pokker gider høre på sådan nogen små snothvalpe der bare vil lave ballade. Og hvorfor skulle man det, når der nu er så mange andre, som har reelle behov og reelle problemer, som for eksempel de skræmte naboer til ungdomshuset.

   Hvad er så nyheden? Nyheden er, at der er brand i gaderne. Så må spørgsmålet den opmærksomme journalist bør stille vel være hvorfor der er det?

   Er det fordi de autonome er forfulgt af hele verden. Det kan objektivt afvises ved blot at undersøge hvad der alt er blevet gjort FOR de unge og desuden at undersøge hvad de unge har gjort for eller rettere IMOD andre. Er der nogen der har grund til at føle sig som ofre? Joda, naboerne på nørrebro for eksempel, eller ejerne af det ulovligt besatte hus. Ofre er der skam nok af.

   Hvad er så grunden til at nørrebros gader blev sat i brand?

   Mennesker som de autonome findes alle steder. Der er intet mysteriøst ved dem eller ved deres motiver. De findes i mindre antal i hver en lille flække overalt i landet. Forskellen er kun, at i resten af landet ved vi godt at de er egoistiske asociale røvhuller, så vi tager vores forholdsregler. Kun i spin-city kan egoistiske røvhuller blive til visionære unge.

   Præcision må være en dyd i journalistik. Men hvorfor så al den ordflom, blot for at overbevise seerne om, at voldsmændene er ofre for det samfund de terroriserer??

   Præcision er en dyd og det er noget de autonomes ofre nok ville sætte pris på.

   Mylenberg kunne for eksempel starte med at præcisere hvem bøllerne er, hvis det ikke er de autonome. Og hvis de autonome ikke er bøller, er deres ofre så heller ikke ofre? Det ubestridelige faktum er jo at Nørrebros gader stod i brand forleden og det havde de vel ikke gjort hvis der ikke var nogen der havde antændt dem?

   De danske medier er deres læsere og seere et svar skyldigt i denne sag! Nogle har svaret. Bl.a. på lederplads i JP og Ekstrabladet.

   Kommentar by Mackety — 18. december 2006 @ 20:44

  2. Det er for de autonome et nemt valg at stille krav overfor systemet, og et endnu nemmere valg at kaempe mod politiet: I en bloed retsstat som Danmark, hvor politiets befoejelser er staerkt begraensede og hvor lovens arm er kort, kan de venstreorienterede facister vaere sikre paa at faa en kamp hvor alle reglerne falder ud til deres fordel. De autonome er ansvarsloese udi i det perfekte. Alt hvad de bruger er bragt til veje af andre mennesker, ligesom deres iscenesaettelse af weekendens begivenheder og de der ledte op til dem, kun kunne ske fordi der findes et forudsigeligt samfund, en naiv presse, en boejelig kommune og et politikorps som ikke skyder med gummikugler.
   De autonome har indraget politiet og Koebenhavns kommune samt andre aktoerer, og sat dele af det offentlige maskineri i sving, som ellers ikke skulle komme det med mindre der opstod en virkelig ulykke eller katasrofe. De ved at politiet hverken kan eller vil gaa haardt til vaerks. Betjentene er ikke personligt involverede. Det staar de autonome frit at saare eller draebe betjentene velvidende at betjentene maa vise maadehold. En doed betjent kan udnyttes som er sejr for de autonome medens en doed autonom, uanset omstaendigheder er en katastrofe for politiet.
   Skulle de autonome komme til skade, ved de at de vil blive bahandlet med det samme af sygehusvaesenet.
   De autonome vaelger en let kamp.
   Den modstand deres fejlslagene foraeldre ikke kunne give dem, og i konfrontationen mod et samfund som altid vil vise dem naade, er det nemt at vise sig modig. De kalder sig autonome og paaberaaber sig ret til selvstaendighed, men som faa andre, er de afhaengige af Staten, dvs. af andre menneskers penge og slid og selvdisciplin. Hvad ville de stille op uden det samfund som de er imod, men som giver dem muligheden for at goere det de goer. Hvad ville de stille op i et anderledes samfund- ingenting for de ville ikke kunne overleve.

   Kommentar by Dansker i USA — 19. december 2006 @ 07:22

  3. #1

   Ejendomsretten er en MENNESKERET.

   Er Ungdomshuset imod MENNESKERETTIGHEDER ?

   Kommentar by DaLi — 19. december 2006 @ 15:49

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper