10. januar 2007

“Grov vold er stærkt på retur”, skrev Berlingske Tidende…

Fra gårsdagens Berlingske Tidende. Tre artikler om udviklingen i vold med udgangspunkt i 14.316 indberetninger fra skadestuen på Odense Universitetshospital i perioden 1991-2002.

 • 9/1-07 Berlingske Tidende – En myte at volden bliver grovere og grovere.
 • 9/1-07 Berlingske Tidende – Grov vold er stærkt på retur.
 • 9/1-07 Berlingske Tidende – »Grov vold ser vi bestemt ikke hyppigt«.
 • Citater fra ovenstående.

  “Der bliver færre tilfælde af rigtigt alvorlig vold…”
  (Christian Færgemann, ph.d., cand. med.)

  “Der er ingen tvivl om, at det, der rykker, er den simple vold – ikke den grove…” (Arne Gram, Vicepolitimester)

  Berlingske Tidende valgte i sin artikelserie at tage udgangspunkt i udviklingen af grov vold. Den defineres i undersøgelsen som værende “alle typer af læsioner, der trænger ned under hudlaget”, hvad typisk er “knoglebrud, skader på indre organer eller på hjernen”. Definitionerne kan således ikke umiddelbart sammenlignes med straffelovens opdeling, hvad klart fremgår af den tilgængelige statistik. Herunder udviklingen med udgangspunkt i Justitsministeriets tal (Dansk Statistik) dækkende 1994 til 2005, og Politiets Anmeldelsesstatistik for 2000 til 2005. Tallene er ikke helt ens for de pågældende år, men næsten.

  §244 Simpel vold (JM: 1994: 8.810, 2005: 9.601 = + 9,0 pct.)
  §244 Simpel vold (Politi: 2000: 8.534, 2005: 9.601 = + 12,5 pct.)

  §245 Alvorligere vold (JM: 1994: 976, 2005: 1.485 = + 52,2 pct.)
  §245 Grov vold (Politi: 2000: 1.219, 2005: 1.485 = + 21,8 pct.)

  §246 Særlig alvorlig vold (JM: 1994: 94, 2005: 29 = – 69,1 pct.)
  §246 Særdeles grov vold (Politi: 2000: 43, 2005: 31 = – 27,9 pct. )

  Berlingske Tidende vinkler artiklerne som en slags myte-gendrivelse (hvad DR selvfølgelig tog imod med kyshånd), men når avisens Jesper Termandsen skriver at “den alvorligere vold” siden 1998, ifølge “politistatistikken” er steget med 45 pct., så er det et kunstigt opstillet paradoks. Det undersøgelsen bekræfter er blot et fald i den del af volden, der i politiets statistik blot udgør 2,6 promille af alle voldsanmeldelser.

  Det fremgår indirekte af et interview med en ledende overlæge, som avisens Gregers Lohse citerer i en ledsagende artikel.

  “»I vores ansvarsområde har der i hele 2006 kun været en patient, der er blevet udsat for grov vold, og som blev kørt direkte på Rigshospitalets Traumecenter i stedet. Så vi har altså ikke nogle skjulte tilfælde, der gemmer sig andre steder,« påpeger Inger Søndergaard.

  Skadestuen på Glostrup Hospital får blandt andet sine patienter fra Albertslund og det mere mondæne Vallensbæk. Dækningsområdet favner bredt socialt, og det gør, at det lave antal af grove voldstilfælde rent faktisk også er repræsentativt for resten af landet, vurderer overlæge Inger Søndergaard.

  »Vi får jo både folk ind fra socialt belastede steder og de mere velstillede områder. Så jeg ville mene, at vi ligner et gennemsnitsområde, når det gælder voldstilfælde,« siger hun.

  Det skal ikke være mig der vurderer om Glostrup Skadestue har et gennemsnitligt opland, men hvis hun kun har haft et tilfælde i hele 2006, så må det hun (og undersøgelsen) forstår som ‘grov vold’ i praksis dække over det der juridisk kaldes ’særdeles grov vold’ (§246). Inger Søndergaard fortæller da også at hun ‘oftere’ ser det hun betegner som “værtshusslagsmål og lignende”.

  Artiklen kunne således ligeså godt være vendt om: Ny undersøgelsen dokumenterer: Den grove vold i stadig vækst. Humlen ligger så at sige i definitionerne.

  For godt et år siden offentliggjorde Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard en undersøgelse om Danskernes udsathed for kriminalitet, der konkluderede at danskerne var blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold, og at den faktiske risiko for at blive udsat for samme i perioden 1986 til 2005 var faldet med hele 20 pct. For et par uger siden var de klar igen med flere kunstige paradokser (også i Berlingske Tidende – Danskerne vil have mildere straffe). Skadestue-undersøgelsen er tilrettet medierne helt på samme måde, men selvom Berlingske Tidende lader sig bruge til at gøre gaderne sikre på papiret, så vidner statistikken blot om det alle kan iagttage ved selvsyn. Volden stiger stille og roligt i takt med multikulturaliseringen, ikke mindst i landets stigende antal ghettoer, hvor et fænomen som børnekriminalitet nu pludselig eksploderer. Fra Justitsministeriets Forskningsenhed – Kriminalitet begået af børn. (Tallene er ikke inkluderet i den øvrige statistik).

  §244-246 (1992: 64, 2005: 375 = 485,9 pct.)
  Røveri (1992: 25, 2005: 147 = 488,0 pct.)
  Brandstiftelse (2002: 38, 2005: 83 = 118,4 pct. – se perioden)
  Hærværk (2002: 271, 2005: 517 = 90,8 pct. – Se perioden)

  Herunder en række spredte oplysninger fra Politiets Anmeldelsesstatistik 2000-2005.

  §119 Vold mod off. tjenestemænd (2000: 1.877, 2005: 2.931 = + 56,2 pct.)
  §237 Manddrab (2000: 58, 2005: 53 = – 9,4 pct.)
  Herunder §237, 21 Manddrab, forsøg (2000: 157, 2005: 165 = + 5,1 pct.)
  Henvendelser vedr. våbenlov (2000: 5.920, 2005: 6.995 = + 18,2 pct.)

  Samt det Justitsministeriet kalder “Antallet af strafferetlige afgørelser”, dvs. domfældelse.

  §244 Simpel vold (1994: 4.312, 2005: 4.493 = + 4,2 pct. )
  §245 Alvorligere vold (1994: 725, 2005: 932 = + 28,6 pct.)
  §246 Særdeles alvorlig vold (1994: 26, 2005: 17 = – 34,6 pct.)

  – og lidt blandet fra artiklerne.

  “… stigning i samlivsvolden” (ifl. En myte at volden bliver grovere og grovere).

  “antallet af døde efter vold i den undersøgte periode ikke er steget. Det samme gælder antallet af indlæggelser fra skadestuen. Og brugen af våben er heller ikke steget.” (Christian Færgemann, ifl. En myte at volden bliver grovere og grovere).

  Generelt. Væsentlig mere vold mod autoriteter, væsentligt mere vold begået af mindreårige, flere våben på gaden, lidt flere drabsforsøg, og en støt stigende udvikling i antallet af voldsepisoder. Anmeldelsestilbøjelighed har selvfølgelig indflydelse på sagen, men absolut intet tyder på at gaderne er blevet mere sikre. Tværtimod.

  Med udgangspunkt i undersøgelser kunne man ligeså godt argumentere for nødvendigheden af hårde domme og flere fængsler. Men det ønsker Balvig & Kyvsgaard ikke, så det bliver næppe videnskabeligt underbygget.

  Jeg har bedt en læge kigge lidt på undersøgelsen. Han pointerer at der ikke er standardiserede regler for hvorledes patienter indlægges, og at der derfor er forholdsvis stor usikkerhed, hvilket gør at tallene ikke er sammenlignelige med politiets statistik. Han fortæller eksempelvis at jo sværere skaderne er, jo større sandsynlighed er der for at tilskadekomne ender på sygehuset uden om skadestuen. Konkret kan han berette om en skadestue der sender brækkede næser direkte til et Øre-Næse-Hals ambulatorium. Bevidstløse går på samme måde direkte til en intensiv/neurologisk afdeling, og svært voldsramte kan i visse tilfælde komme direkte til operationsbordet.

  Yderligere info.
  Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital.
  Politiets Anmeldelsesstatistik, hovedside.
  Rapporter og notater fra Forskningsenheden, hovedside, Justitsministeriet.

  37 Comments »

  1. God perspektivering, Kim.
   Som sædvanlig dyrker MSM halve sandheder og tvivlsomme konklusioner.
   Skulle man have et reelt billede af udviklingen, kræver det man gransker alle skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser i perioden – og sammenholder med politiets statistikker. Et umuligt arbejde, men det ville være hvad der skulle til for at slå syvtommersøm i kisten indeholdende Balvig- og Kyvsgaards forskning.

   Stigningen i børnekriminaliteten er et forvarsel om de svenske tilstande, der langsomt, men sikkert sniger sig ind over landet – i takt med at andelen af ‘berigere’ fra kulturfremmede egne stiger i antal.

   Kommentar by Hicks — 10. januar 2007 @ 14:29

  2. Priceless…

   “På trods af alle dommedagsstemmerne er alle typer for kriminalitet generelt været faldende siden 90erne…”

   http://mavepusteren.blogspot.com/2007/01/en-god-morgen.html

   Kommentar by Kim Møller — 10. januar 2007 @ 14:40

  3. den undersøgelse du henviser til har et længere perspektiv(tilbage til 80erne), så er mere grundig end din. Så uanset hvor meget du bander og sværger – volden er faldet..og der er kommet flere 1, 2 og 3g indvandrer..

   hele korthuset daler sammen om din fine blog. Luk den mens tid er..

   Kommentar by allan — 10. januar 2007 @ 15:00

  4. i øvrigt ville hårdere straffe jo blot medføre mere vold(flere tilbagefald)..hvilket vi helt sikkert vil mærke om 2-5 år, når regeringens stramninger har gjort sin virkning, og endnu flere personer er blevet gjort hardcore kriminelle af at være i fængsel

   Kommentar by allan — 10. januar 2007 @ 15:03

  5. Fremragende indlæg! Uden at kunne dokumentere det, vil jeg mene, at man for blot 10-15 år siden stort set aldrig så tilfælde som de to, der har været på Strøget de sidste par måneder (den sidste, det gik ud over, var som bekendt Johnny Bredahl), hvor tilfældige ofre bliver trampet på, sparket til ukendelighed etc. Hvis man spørger almindelige mennesker, tror jeg ikke, man finder ret mange, der – med udgangspunkt i, hvad de selv har oplevet og hørt fra andre – vil påstå, at man ser mindre grov vold i dag end tidligere – tværtimod.
   I øvrigt kan man jo i hvert fald konstatere, at den danske venstrefløj er voldelig som aldrig før. Den nye generation af autonome får de forrige til at blegne – og det siger ikke så lidt. Som jeg skrev i en artikel på min blog: “Min påstand er, at de pågældende venstre-ekstremister på én eftermiddag og aften begik mere vold og kriminalitet, end den yderste højrefløj her i landet har gjort de sidste 60 år!
   http://omnial.blogbar.dk/2006/12/21/findsens-falkeblik-vil-han-ikke-se-eller-kan-han-ikke/#comment-126

   Kommentar by JanChris — 10. januar 2007 @ 15:05

  6. §245 Alvorligere vold (JM: 1994: 976, 2005: 1.485 = + 52,2 pct.)
   §245 Grov vold (Politi: 2000: 1.219, 2005: 1.485 = + 21,8 pct.)

   §246 Særlig alvorlig vold (JM: 1994: 94, 2005: 29 = – 69,1 pct.)
   §246 Særdeles grov vold (Politi: 2000: 43, 2005: 31 = – 27,9 pct. )

   Det er for det første underligt at særlig alvorlig vold skulle falde, mens grov vold stiger.
   Men der er nogle mulige forklaringer:

   1. Særlig grov vold er ramme med få og ustabile mængder af forbrydelser, hvor store svingninger er mulige – ligesom i drab hvor der sidste år kun blev begået 29 mod 53 året før.
   2. Men det rimer stadigvæk ikke på den generelle forråelse så den næste mulighed er at der er sket et skred i hvad man betragter som særlig grov vold, hvis nogen bliver overfaldet med et baseball bat og sparket i hovedet mens de ligger ned, var det vel en gang særlig grov vold ? Men er det næppe i dag.
   3. Den sidste mulighed er den at voldsmanden stopper op og vurderer hvor mange år han står til nu, og standser før han skal sidde inde 6-8 år ( og i øvrigt større forbrydelse = flere politiopklaringstimer – mindre chance for at forsvinde anonymt ).
   Balvig vil påstå at det er ikke noget folk har med i betragtning når de udøver vold, det tror jeg bestemt mange af dem har.

   Røveri (1992: 25, 2005: 147 = 488,0 pct.)

   I rest my case, når en gammel mand eller kone bliver sparket mens de ligger ned under et røveri, Så har vi i hvertfald et røveri, men har vi et tilfælde af særligt grov vold ? Eller må man godt bare gå og sparke børn og gamle i ansigtet, uden det er noget specielt, bare de ikke brækker noget ?

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. januar 2007 @ 15:17

  7. -> #4 Allan

   Nu har DK jo gennem de sidste 30-40 år (indtil 2001) prøvet med en slap retspolitik, hvor man kærede sig mere om voldsmandens velbefindende end ofrets, og det betød sgu da ikke en kæft for ‘tilbagefalds-procenten’. Den blev ikke mindre af den såkaldt ‘humanistiske’ retspolitik.

   Iøvrigt, mht. om man bliver ” hardcore kriminelle af at være i fængsel”, kan man så ikke også blive det hvis man kun sidder 2 år istedet for 3 eller 4 år ? Eller du mener måske slet ikke voldsforbrydere skal sættes i fængsel ?

   Ethvert samfund har ret til at beskytte sig selv mod voldelige elementer, og sålænge de sidder i fængsel kan de ihvertfald ikke overfalde fredelige borgere på gader og stræder.

   Kommentar by JensH — 10. januar 2007 @ 15:18

  8. -> 3 Allan

   Jeg kan fornemme du ikke har læst posteringen eller den undersøgelse du henviser til, og jeg ser derfor ingen grund til at kommentere.

   Kommentar by Kim Møller — 10. januar 2007 @ 15:24

  9. Tja Allan nu står det sort på hvidt her fra politiets kilder at vold er steget generelt, røverier i ovenkøbet 488 %
   Hvert angreb repræsenterer et menneske der har fået ødelagt sit liv, jeg kender folk som er blevet voldeligt overfaldet og oplevet røverier hvor våben blev affyret

   Min gamle bedstefar, som er gangbesværet – naturligvis, satans til hyæner! Er blevet røvet på gaden 3 gange, han har kun bekymret sig om at anmelde et af tilfældende. De bruger alligevel de store ressourcer på at finde dem.

   AT der er en undersøgelse der siger kriminalitet generalt er faldet, fordi hæler varer er svære at afsætte i en tid hvor et ærligt fjernsyn og dvd er noget du får smidt i nakken for småpenge fordi Kina spytter billige varer ud i døgndrift og biler er noget som er blevet mere svært at stjæle osv. Ratlåse, Startspærrer, alarmer osv.
   Det hjælper ikke dem som får deres liv ødelagt.

   Du kan fanme tro hårde straffe hjælper, hvorfor tror du vi har så få mord og tilfælde af særligt grov vold ? Kunne det havde noget at gøre med straframmen ? Eller er vi mennesker bare per natur så gode allesammen, at vold er undtagelsen som bekræfttiger reglen ?

   Din beskyldning passer sjovt nok langt bedre på dig selv og din egen blog, luk den da.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. januar 2007 @ 15:31

  10. I øvrigt er Berlingskes overskrifter for så vidt groft manipulerende, de afspejler at for visse journalister er valget mellem sandheden eller idiosynkrasien, ikke et svært et.

   For at omskrive et gammelt Rothschild Citat, “The truth be damned, I am working for my Idiosyncracies”

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. januar 2007 @ 15:45

  11. Allan har selvfølgelig fuldstændigt ignoreret det faktum at Politiets anklagere oftere end før går efter lavere straframmebestemmelser for at rent faktisk få DØMT folk frem for at lade dem slippe, hvormed en række voldshandlinger kommer til at “se” bedre ud.

   Den generelle voldsstatestik stiger til gengæld – hvilket Allan ignorerer så behændigt.

   Rent strafferetligt mener Allan hermed at det er til at overse når en invandrerknægt smækker kæresten en kindhest (§244, simpel vold), høvler en fredeligt borger ned med en flaske (§245, kvalificeret, [“GROV”, populært] vold) hvis blot ingen kommer så meget varigt til skade at handlingen falder ind under §246 ( vold med alvorlige skader eller døden til følge).

   Nu har Allan med sine utallige skovture ud i § 266 B jo bevist at strafferet ikke er det sted han skal tjene til sit levebrød nogensinde (og folkeret, internationale konventioner og forfatningsret er andre steder hvor cencor resolut havde smækket ham en lovsamling i fjæset og brølt “NUL TRE, DU ER DUMPET!!!”) …

   Men jeg kan så afsløre over for Allan at kriterierne for §§ 245 hhv 246 for førstnævntes vedkommende er selve voldshandlingens karakter – sloges der med flaske, jernrør, stikkes der med kniv eller er man flere om det – imens det for den sidstnævntes vedkommende er afgørende hvilket RESULTAT volden har. Forskellen er enorm.

   Undersøgelsen konkluderer som Møller korrekt har fanget – imponerende nok for en lægmand, selvom lægens hjælp var lidt snyd ;-) – at den grove vold ER stigende, at samfundet ER mere voldeligt men at færre Danskere ender på skadestuen OG DÈT som resultat af § 246 klassificeret vold, uagtet betragninger om at de ved helt grove tilfælde kommer helt uden om traumecentre og skadestuer og derfor IKKE indgår i statistikken.

   Undersøgelsen er fin, Headline’ingen og vinklingen vil til gengæld få enhver jurist og kriminolog til at brække sig af grin. Med mindre de da synes at det er helt ok at få tæv af en bande med køller og flasker, selvfølgelig.

   Kommentar by DaLi — 10. januar 2007 @ 15:49

  12. Tilføj til min øverste § at stationærtiden på alvorlige skader – dvs varige mén og erhvervsevnetab – i de fleste tilfælde går mange, mange år frem i tiden mens forbryderen skal dømmes nu og her.

   Dermed er bevisbyrden for § 246 ekstra svær at løfte for anklageren.

   Kommentar by DaLi — 10. januar 2007 @ 15:55

  13. -> JanChris: Den del af dit indlæg, der handler om, at venstrefløjen er voldelig som aldrig før, er det rene nonsens. Tjek lige 30ernes gadekampe, 70ernes terrorbevægelser og 80ernes bz-bevægelser. Prøv at google på “stormen på Børsen”, “Mekanisk Musik Museum” og “blekingegadebanden”. Hvad vi ser i Ungdomshuset er det forkølede snotspor, der er blevet liggende efter 70erne, 80erne og 90ernes venstreorienterede bander. En bøvs i historien, som store dele af det pæne borgerskab desværre kan lide lugten af, for det var dem selv, der åd de ristede løg i tidernes morgen. Men det går over.

   Kommentar by Info — 10. januar 2007 @ 18:23

  14. Prøv at gå tilbage til 1972, så bliver det rigtig sjovt.

   Prøv også at se på ordensmagtens opklaringsprocenter. Det er næsten endnu sjovere tal.

   Har vi det ikke herligt her på multikulturens soldæk. MS Títania har lagt sin kurs og den er foreløbig støt.

   Kommentar by limewoody — 10. januar 2007 @ 19:02

  15. Man kunne også vende det hele på hovedet, og sige at MSM har ret, hvad de jo selv gør. Så kommer næste spørgsmål: Er det de hårdere straframmer der virker?

   Se MSM siger A, men tager ikke konsekvensen og spørger B: Er det fordi der sidder flere og flere grove voldsforbrydere indespærret.

   Denne logik gjorde sig gældende i New York, da Rudi Giuliani var borgmester og brugte no-tolerance overfor forbryderne. Her brugte MSM den omvendte logik, idet de nægtede at se i øjnene, at kriminaliteten faldt fordi forbryderne blev indespærret. Så de krævede selvfølgelig lavere straframmer med demokrater og ‘liberals’ ivrigt heppende.

   Søg for eksempel på Giuliani og Ann Coulter, kriminalitet og New York.

   Kommentar by Hodja — 10. januar 2007 @ 20:50

  16. Fint arbejde, Kim. Gad vide hvad der sker med Berlingske …. Indenfor nyhedsstoffet er det blevet Politiken om igen – vinklede nyheder uden forfærdelig megen substans.

   Kommentar by Jesper Bech Poulsen — 10. januar 2007 @ 22:02

  17. 1. Der sidder flere forbrydere i fængsel! og voldforbrydere sidder noget længere – det virker naturligvis.

   2. Alligevel er det lykkedes grov vold at stige, fordi der kommer flere voldelige børn og unge til ( §244-246 (1992: 64, 2005: 375 = 485,9 pct. ) og der gøres for lidt for at standse dem i tide.

   Dvs. derouten fortsætter men Balvig osv. Med en meget villig journalist stand, har ingen betænkeligheder ved at spinne en direkte løgn.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. januar 2007 @ 23:23

  18. Luk røven Allahn, hvis jeg mødte dig, kunne jeg finde på at slå dig med et vandrør eller kaste en brosten i hovedet på dig.

   Det er jo efter dine begreber ikke vold, vel.

   Kommentar by mike — 11. januar 2007 @ 03:06

  19. Info: Jeg skrev, at den DANSKE venstrefløj er voldelig som aldrig før – jeg hentyder ikke til Rote Armee Fraktion etc. Min påstand bygger på anvendelsen af bl.a. kanonslag, krysantemum-bomber, molotov-cocktails, brosten og hvad de ellers har liggende i- og oven på Ungdomshuset. Det er muligt, det har noget at gøre med de tekniske “fremskridt”, der er sket i de seneste årtier, men det er min opfattelse, at de midler, de autonome bruger i dag, er blevet endnu grovere, og deres respekt for menneskeliv (om muligt) endnu mindre.

   Kommentar by JanChris — 11. januar 2007 @ 11:24

  20. Ja, jeg hentydede så heller ikke specielt til RAF. Undersøgte du hvad “Stormen på Børsen” var?

   Kommentar by Info — 11. januar 2007 @ 11:43

  21. Strenge fængselsstraffe virker. Se bare Nelson Mandela – never reoffended! Sådan! ;)

   Kommentar by Nicolai — 11. januar 2007 @ 12:09

  22. -> #20

   Var “Stormen på Børsen” ikke da syndikalister stormede Københavns børs lige efter afslutningen på 1. verdenskrig (i 1919 mener jeg) ?

   Kommentar by JensH — 11. januar 2007 @ 12:23

  23. Info: Nej, det gjorde du ikke, men du skrev “70ernes terrorbevægelser”, og dem havde vi trods alt ikke så mange af i Danmark.
   Jeg har læst om “Stormen på Børsen”, og ja, det gik voldeligt for sig med køller og mursten, men det er stadig min opfattelse, at venstrefløjen er endnu mere brutal i dag.

   Kommentar by JanChris — 11. januar 2007 @ 12:35

  24. Jo, bevæbnet med køller og knipler slog de løs på “børsherrerne” og jagede dem ud af Børsen. Heldigvis har snotungerne i ungeren ikke nosser til den slags.

   Kommentar by Info — 11. januar 2007 @ 12:42

  25. den danske højrefløj er ekstrem voldelig for tiden. De fleste er fx medskyldige i drabet på 650.000 irakere. Lidt mere end ungdomshuset kan klare..

   Men vold tæller jo kun når det er indvandrer der begår den, ikke sandt..eller 1-2-3-4-5-6-7-8 generationsindvandrer.

   Kommentar by allan — 11. januar 2007 @ 16:33

  26. Hvor får du dog disse fantastsike tal fra Allan.

   Er det soldater fra koalitionen, som går rundt og myrder folk i Irak, eller er det dine islamistiske venner, som hver dag myrder civile og fjender med bombesprængninger og terror ?

   Kommentar by Cicero — 11. januar 2007 @ 16:54

  27. Har Allan slet ikke lyst til at forholde sig til fakta i debatten ?

   Eller vil Allan hellere dokumentere hvordan “den Danske Højrefløj” er “medskyldig” i “drabet” på 650.000 Irakere? Og nej Allan, før du igen roder dig ud i noget jura-grisseri, dét at være en krigsførende part gør en IKKE per definition medskyldig i “drab” på de tab eller afledte ofre af kamphandlinger der måtte forekomme, den regel eksisterer simpelthen ikke i International Ret.

   Så er du ikke rar at lige kvalificere hvordan højrefløjen, politikere såvel som stemmer går jeg ud fra, er ansvarlige for drab ?

   Og lad mig lige slå HELT fast : At kalde folk for drabsmænd er strafbart i det omfang det ikke er sandt, så vælg din næste postering med omhu.

   Kommentar by DaLi — 11. januar 2007 @ 17:13

  28. De danske soldater i Irak, har gjort mere gavn end skade. At demokrati er antitetisk til et land hvor et sunni mindretal er vant til at herske suverænt.

   Hvad angår vold set fra 1970 til i dag:

   Vold i 1970 = 3 726
   Vold i 2004 = 18 059 = 485 % stigning, husk nu at det at volden er steget er en myte! :p

   Voldtægt 1970 = 215 i 2004 = 562

   Samlede forbrydelser :

   Samlede overtrædelser i 1970 = 260 072, i 2004 = 474 419

   http://www.dst.dk/Statistik/ags/DKital.aspx

   Velkommen til fagre nye verden

   Læs lige mine mange kommentarer om demografi, hvordan vi allerede har redt sengen for os selv og hvis vi ikke hastigt ændrer en del ting er mindretal i eget land inden dette århundrede er ovre med hvad de nu har af konsekvenser ? :

   http://www.uriasposten.net/?p=4170#comments

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. januar 2007 @ 17:49

  29. jeg snakker om fakta fra reel forskning..modsat højrefløjens løse skud fra hoften. om igen. Straf mig bare.

   Kommentar by allan — 11. januar 2007 @ 17:49

  30. hvis man stemmer og støtter en regering der myrder løs, så er man naturligvis medansvarlig

   Kommentar by allan — 11. januar 2007 @ 17:50

  31. Hvilke 650.000 taler du om Allan ?

   Kommentar by Cicero — 11. januar 2007 @ 17:54

  32. Dumrianen allahn ryger noget meget skadeligt. Det er en af grundene til at ingen ansætter den røde dumrian. Det har til fælles med de fleste af sine røde automatvenner i Ungdomsruinen på Jagtvej.

   Kommentar by Kurt — 11. januar 2007 @ 18:06

  33. De 650000 er overdrevet, men dødstallet er højt nok.

   Men skylden skal nok i lige så høj grad lægges på de venstreorienterede som bidrog til at propaganda krigen blev tabt, at det at vælte en brutal diktator som Hussein, i sig selv grund nok men langt fra eneste grund, blev udlagt som en forbrydelse.
   Den skal også lægges på de venstreorienterede som brokkede sig over kampene i Fallujah, som dræbte flere hundrede terrorister og ville havde været effektive hvis gentaget over hele landet, nok sparet flere liv end de havde kostet.

   Venstrefløjen kan pudse glorie så tosset den vil, men qua sin støtte til Palestina og sin stort set ensidige kritik af Israel og de facto holden hånden over islamister som ønsker hele Israel udslettet, med alle beboere som ikke når at flygte.
   Qua sin nedskæring af militær og naive fredsdividende idéer.
   Qua sin åbning af grænser og gold card mentalitet uden økonomisk ansvar.
   Qua sin underminering af identitet og normer, sin kulturradikalisme.
   Qua sin egoisme.
   Qua sin ignorance.
   Qua sin anti-rationalisme og pro-feelgood mentalitet.
   Qua sin kultur relativisme og sit selvhad.

   Qua alt dette har venstrefløjen linet os op til en krig der kommer til at få de to forrige verdenskrige til at ligne en gåtur i parken.
   Her taler vi om 100vis af millioner af døde, skaden er i mine øjne allerede sket og den krig mindst 90 % uundgåelig.

   Værsgo at pudse glorie i jeres eget lort, venstrefløj!

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. januar 2007 @ 18:13

  34. @ 29 HVOR ER SÅ DE FAKTA, Allan ?

   De fakta der er nævnt i denne postering dækker som redegjort for allerede over en begrebspervertering over straffelovsbestemmelserne §§ 245-246. Hvad præcis i mit første indlæg om gerningsmandens kvalifikation vs offerets i hhv. først- og sidstnævnte bestemmelse var det lige du IKKE forstod ?

   Hvor er DINE fakta ? Så fremlæg dem dog, for pokker !

   @ 30

   Hvor har Danske Styrker bevisligt “myrdet løs” ? Dokumentation, Allan, dokumenation.

   Og nej, man er ikke som vælger “medskyldig i drab”. Det du påpeger er en strafferetlig forbrydelse som ingen på dette forum eksempelvis er dømt for. Og så er det faktisk injurierende at hævde at vi er “medskyldige i drab”.

   Men jeg vil være meget interesseret efter hvilken lov eller konvention du regner os for “medskyldige”, oh du store orakel udi rettens favre verden !

   Kommentar by DaLi — 11. januar 2007 @ 19:02

  35. -> 27, DaLi

   Og nej Allan, før du igen roder dig ud i noget jura-grisseri, dét at være en krigsførende part gør en IKKE per definition medskyldig i “drab” på de tab eller afledte ofre af kamphandlinger der måtte forekomme, den regel eksisterer simpelthen ikke i International Ret.

   Det er rigtigt, men hvorfor skulle international ret være gældende for den enkeltes moral? FN og Mennekserettighederne er så vidt jeg erindrer ikke noget, man giver fem potter pis for blandt de fleste kommentatorer her på bloggen. Hvis min hukommelse ikke driller mig, så gælder det bl.a. dig, DaLi.
   Tallet som Allan slynger ud er helt ude i hampen, men det ændrer ikke på det faktum, at koalitionsstyrkerne har dræbt, voldtaget, mishandlet og i det hele taget begået overgreb mod tusinder af mennesker i Irak. Good guys såvel som bad guys.

   Om Saddams eller koalitionsstyrkernes bodycount er størst er komplet irrelevant. Idioter er idioter, mordere er mordere.

   Kommentar by Memento Mori — 12. januar 2007 @ 00:05

  36. Dejligt, at der er mindre grov vold i DK end før. Det passer fint med den spændende nyhed, at danskere også begår æresdrab, og at muslimer aldrig slår deres børn ihjel. Men piger tæller nok ikke med her? http://www.bt.dk/article/20070111/KRIMI/701110455/0/A

   Kommentar by p. — 12. januar 2007 @ 09:46

  37. Jeg er stor tilhænger af bøde UNDoHR, EMRK og Geneve-konventionerne. Problemet et blot at de fleste journalister, politikere og folk som Allan ikke har den fjerneste idé om hvad deres indhold reelt er.

   Der er INTET i international ret, INTET, der pålægger vælgere vælgere noget “medansvar” for de tab der – lovligt eller ulovligt – fremkommer ved kamphandlinger i krige hvor deres regering har valgt at deltage. Og da slet intet hverken i grundlovens strafferetlige kontekts eller i eks. grundlaget for The International Criminal Court der gør dem “medskyldige i drab”.

   (Tværtimod, når “drab” i strid med eks. Geneve Konventionerne som eks overlagt drab på en ubevæbnet civil af en uniformeret kombattant, så skal landet selv og ellers ICC gribe ind med sanktioner over for soldaten og evt. hans overordnede. Hverken regeringer eller endsige vælgere er omfattede, kun regeringsledere i det omfang de har regeret pr. dekret altså udenom parlamentarisk kontrol)

   Derfor kan Allans latterlig dom som du selv siger kun være moralsk. Og moral er jo ligesom en røv; ‘Alle har en’ . Spørger du f.eks. mig burde Politiet eks. skyde unge der truer dem på livet med brosten der smides fra tage på samme måde som politiet trækker pistolen mod knivbevæbnede mistænkte. Ligeledes burde Frank Aaen sikkert sidde i fængsel for forbrydelser mod landets sikkerhed.

   Er der “mordere” så skal de straffes. Her er forskellen på os og dem krystalklar. Vores “mordere” stilles for domstole i det omgang der er begået ulovligt overgreb; Deres belønnes med berømthed, materielle goder og opfordringer til flere overgreb. Men sikkert kun en detalje i din optik …

   Men ellers smukt at endnu engang skal Allan få lov at trække fokus væk fra sin egen komplette uvidenhed om posteringens emne – vold i DK – med latterlige insinuationer og injurier … som OGSÅ viser sig at være fejlagtige.

   Godt man er studerende så man har tid nok :-)

   Kommentar by DaLi — 12. januar 2007 @ 11:56

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper