13. januar 2007

Undertegnede i Berlingeren om DRs samarbejde med Politiken – “Den hemmelige alliance”

Fra dagens Berlingske Tidende. Lidt fra en længere artikel af Bent Blüdnikow og Mikael Jalving om DRs samarbejde med Politiken – Den hemmelige alliance.

“DR skal være hele Danmarks TV- og radiostation, eftersom det er danskerne, der betaler gildet over skatten og licensen. Men når DR indkalder eksperter til sine debat- og nyhedsudsendelser, såsom Debatten, Deadline, TV-Avisen og P1s programmer, favoriseres medarbejdere ved dagbladet Politiken. Det viser de tilgængelige tal fra DRs egen hjemmeside.

Således har Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden det seneste år deltaget i 17 programmer på DR, mens Niels Lunde, chefredaktør på nærværende avis, har deltaget tre gange, Carsten Juste fra Jyllands-Posten ligeså og Kristeligt Dagblads Erik Bjerager seks gange. Politikens chefredaktør har – at dømme fra, hvad det er muligt at se på hjemmesiden – deltaget i flere programmer end de tre øvrige chefredaktører tilsammen. Ifølge DR Multimedie er det ikke muligt at gå længere tilbage i søgningen, da DR løbende sletter udsendelser og programmer. Og TV-Avisen og Deadline er kun søgbare den seneste måned.

Også Politikens udlands- og debatmedarbejdere er blandt topscorerne. Det er folk som Anders Jerichow, Vibeke Sperling, Hanne Foighel, Michael Jarlner, Anita Bay Bundegaard og de tidligere chefredaktører Herbert Pundik og Per Knudsen.

Er det en tilfældighed eller udslag af et bevidst valg fra DRs side? Eller skyldes det gammel vane? Og er alliancen mellem de to medier så hemmelig, at end ikke de implicerede er klar over den?

KIM MØLLER er lidt af en landevejsrøver i det danske medielandskab. Han er uddannet historiker og blogger. Hans borgerlige blog Uriasposten er en af de mest populære politiske blogs i Danmark med over 1.000 daglige besøg, og han holder godt øje med DR. Favorisering af Politiken kommer ikke bag på Kim Møller, som siger:

»Jeg følger meget grundigt med i DRs sendeflade, og for mig står det helt klart, at der er en overrepræsentation af Politiken. Tøger Seidenfaden bliver ifølge DRs egne tal brugt mere end Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Weekendavisens chefredaktører til sammen. Og selv om Jyllands-Postens kulturredaktør, Flemming Rose, har været en helt central person i hele 2006, så blev Politikens Mellemøstekspert og kronikredaktør Anders Jerichow anvendt mere end Rose.«

Det kan jo skyldes det simple forhold, at Tøger Seidenfaden og Anders Jerichow er mere interessante at høre på end de andre?

»Man kan da ikke se bort fra, at det er gode og dygtige folk, men det er næppe hele forklaringen. Det kunne jo også skyldes, at DRs folk finder dem sympatiske og vidende, fordi de er enige med dem. Der er en uudtalt alliance mellem DR og Politiken, som udgør en politisk slagside. Mediemastodonten kommer simpelthen ud af balance. Lad mig give et eksempel. Da Ralf Pittelkow og Karen Jespersen i 2006 publicerede deres bog om Muhammed-krisen, var det Tøger Seidenfaden, der blev inviteret ind samme morgen til P1s populære interviewprogram hos Poul Friis. Her sad han i 52 minutter og fik frit slag til at nedgøre bogen. Ville det ikke have været naturligt at invitere Pittelkow og Jespersen? Men da Seidenfadens egen bog om Muhammed-sagen kom, som han skrev sammen med Minoritetspartiets leder, Rune Engelbreth Larsen, så var han selv inde og fik lov til at præsentere den som »det tætteste, man kom på en uvildig undersøgelse«. Denne favorisering af Politiken slår igennem i alle de debatudsendelser, som jeg med iver hører, og man skal jo også blot se på DRs egne tal for de mest benyttede personer, hvor tre af de fem første pladser besættes med folk fra Politiken.«

Er der favorisering også af prioriteringen af Politikens historier frem for andre avisers historier?

»Det er svært at dokumentere, men jeg kan da i hvert fald sige, at en række Politiken-historier om f.eks. Guantanamo og Irak glider direkte, ekstremt hurtigt og ukritisk videre til DR. Jeg har dokumenteret det på min blog, så der kan man selv checke mine udsagn.«

[…]

Forfatter, ph.d.-stipendiat og borgerlig kulturdebattør KASPER STØVRING tror gerne på oplysningerne om favoriseringen af Politikens medarbejdere i DRs programmer.

»Jeg har længe syntes, at der er en bestemt tendens i DR, som man kunne kalde venstreorienteret eller kulturradikal, og den samme tendens præger selvfølgelig Politiken. Men forskellen er, at hvor Politikens tendens jo er begrundet i at være en kulturradikal bastion, så skal DR helst være en objektiv institution, for så vidt DR er alles. Det, der er fælles for de to organer, er det folkeopdragende element.«

Hvad vil det sige?

»At man har en slags moralsk bedreviden, et forsøg på at hæve sig op på et eleveret punkt, hvor man mener at inkarnere en højere fornuft. De implicerede behøver ikke selv at være klar over alliancen – der behøver ikke engang at ligge et bevidst valg bag. For den opdragende og moralistiske tendens har netop at gøre med de impliceredes selvforståelse. Det føles bare naturligt at have de rigtige, progressive holdninger som journalist og meningsdanner på DR og Politiken. Og derfor finder de også uden videre sammen i deres fælles kulturradikalisme.«

Hvor ser du det i DRs programmer?

»Tag nu bare et program som f.eks. Udefra eller den såkaldte TV-dokumentar »Den hemmelige krig«, eller den måde DRs nyhedsdækning i efteråret kørte med på BUPLs kampagne om truslen mod den omsorgsfulde velfærdsstat – eller nu i tilfældet med Ungdomshuset, hvis besættere ofte fremstilles som uskyldige, kreative unge. Eller hør den måde, man omtaler Fidel Castro og Pinochet på. Pinochet er »diktator«, mens Castro er »leder«. Det er eksempler på tendensen. Men det er vigtigt at sige, at tendensen allerede ligger i det underforståede, i vinklingen. Da jeg selv var i studiet og diskutere attentatet på integrationsminister Rikke Hvilshøj, var vinklen pludselig, at Dansk Folkeparti var skyld i en polarisering, som kunne forklare voldshandlingen. Det var præmissen. Den skyldes sikkert den funktion, DR mener at varetage. Det her med at man vil opdrage og kvalificere menneskene til at være særligt gode borgere i et demokrati. Mennesker er ikke gode nok i sig selv, de skal præges eller bearbejdes.«

Det sidste er MOGENS RUKOV, afdelingsleder ved Den Danske Filmskole, enig i. Han har gentagne gange kritiseret DR for at være tendentiøs og mener, at der ligefrem er tale om en politisk strategi, dvs. en bevidst vildledning af seere og lyttere.

»DR har en politisk strategi. Den er oppositionens strategi, den er islams strategi. Og det vil sige, at DR naturligvis henvender sig til folk, der understøtter den strategi.«

Ordet »strategi« underforstår en bevidst handling og målsætning – er det tilfældet i DR?

»Ja, det er en meget bevidst alliance mellem DR, Politiken, opposition og islams støtter. Alliancen afspejler sig jo ikke kun i, hvem DR vælger at interviewe eller lader komme til orde, men i høj grad i, hvordan de redigerer deres programmer, og hvad de tager ud – det afspejler sig på alle områder.«

Kan du give et konkret eksempel?

»Jeg vil give det mindste eksempel, netop for at vise hvor langt ned i detaljen, det går. Det var da de omtalte, at Naser Khader afgav formandsposten for Demokratiske Muslimer med: NASER KHADER FORLADER DEMOKRATISKE MUSLIMER. Han forlod ikke organisationen, han blev blot menigt medlem. Helt ned i sådanne ubetydelige detaljer redigerer DR den virkelighed, vi skal høre.«

Udover Kasper Støvring, Mogens Rukov og undertegnede inkluderede artiklen også udtalelser fra Mogens N. Pedersen (professor, SDU) og DRs programdirektør Lars Vesterløkke. Førstnævnte mener Politikens overrepræsentation skyldes et uformelt “old-boys-network”. Sidstnævnte afviser at der skulle være “en ideologisk forklaring eller gammel vane bag udvælgelsen af eksperter udefra” og pointerer tørt at Politikens “medarbejdere er gode på TV”.

79 Comments »

 1. Godt gået, Møller.

  Kommentar by limewoody — 13. januar 2007 @ 10:19

 2. Hvis man skal sige én ting til DR’s forsvar, er det, at f.eks. Carsten Juste – og så vidt jeg ved også andre fra Jyllands-Postens ledelse – ikke bryder sig om at deltage i radio/tv-udsendelser, men bortset fra det, er der overhovedet ikke den mindste tvivl om tendensen, som det også på fremragende vis bliver dokumenteret i artiklen.
  I øvrigt mener jeg faktisk, det er muligt at indføre noget, der minder om millimeter-retfærdighed fra DR’s side. Hvorfor skulle de ikke kunne sige: Det er vores mål at invitere lige mange “eksperter” fra henholdsvis borgerlige- og venstreorienterede aviser og medier, og vi laver en løbende opgørelse over, om det lykkes. Hvad skulle tale imod det, altså hvis man ser på det med saglige, objektive briller, som DR selvfølgelig gør?

  Kommentar by JanChris — 13. januar 2007 @ 11:46

 3. Der er næppe tvivl om, at der eksisterer en form for alliance mellem Politiken og DR, og at de to mediehuse gensidigt understøtter hinandens historier.
  Typisk bringer Politiken en regeringskritisk historie, som følges op og udbygges så hurtigt af DR, at man kan få en grum mistanke om, at DR er “tippet” på forhånd. Det er da påfaldende, at TV 2 sjældent har disse Politiken-historier.
  Om der som Rukov hævder, er tale om en bevidst strategi, er svært at sige. Men tendensen er så påfaldende – især i DR 1 – at der næppe kan være tale om et tilfælde. Der er tale om mere end “vane” eller “old boys netværk”. Snarere har vi at gøre med et sammenfald af interesser (vælt regeringen!) og ideologi (overvintret venstreorientering/kulturradikal “progressivitet”), der virker så naturligt for de implicerede parter, at de næppe tænker videre over det.
  Forholder det sig sådan, er det på en måde er det en mere foruroligende tendens, end hvis der eksisterede et aftalt samarbejde. Det falder sammen med undersøgelser, der viser, at journaliststande er langt til venstre i det politiske spektrum i forhold til befolkningen som helhed (en tendens, jeg som journalist kan bekræfte).
  Det vil sige, at et klart flertal af journalister tilslutter sig synspunkter, som de forfægtes af Politiken eller DR, og at de vil være tilbøjelige til at indkalde kommentarer fra ligesindede (læg i øvrigt mærke til den bizarre tendens – især i de elektroniske medier – til, at journalister i stigende grad interviewer andre journalister, der så gøres til “eksperter”).
  Heldigvis har vi i Danmark ikke de samme tilstande, der præger mediebilledet i Sverige, og hvor stort set ensartede synspunkter (magen til Politikens) hersker i HELE pressen, uanset nominelt politisk ståsted.
  Men er vi ikke på vagt, kan vi nemt ende der.

  Kommentar by polinos — 13. januar 2007 @ 12:43

 4. God artikel!

  Men jeg vil også lige kaste opmærksomheden på Al Ritzau.

  Det er ofte dem der sender “nyhederne” videre til hhv. Politiken og DR til efterfølgende ukritisk behandling.

  Al Ritzau har helt sikkert en stor rolle at spille i den vinkling historierne får – og skulle det ske at mediet ikke er tilfreds med fakta i et Al Ritzau-telegram, ja så undlader man blot enkelte centrale ord fra disse. At Politiken gør det er logisk nok, de er erklærede multi-kulti-lovers. Men at DR hopper med på vognen ødelægger deres troværdighed.

  Kommentar by Ritzau — 13. januar 2007 @ 12:53

 5. Tillykke, Kim! Det er på tide dit arbejde får et større publikum end Uriaspostens faste læsere.

  Kommentar by Andreas — 13. januar 2007 @ 13:38

 6. Godt gået, Kim! Ja, DRs Deadline er blevet en ren fjernsynsugave af Politiken. Morsomt at du er “uddannet historiker og blogger” (-:

  PS. ‘tjekke’, ikke ‘chekke’; kun det første er tilladt ifølge RO. Bedre: efterse, efterprøve, se efter, undersøge, granske osv. Jeg vil da ikke “afkrydse” din blog (-:

  For øvrigt er det underligt at det skal være så svært for vore bladskrivere at bøje ‘blog’ på dansk! Én blog, flere blogge. Det må vist være længe siden de har gået i folkeskole.

  Kommentar by Arild — 13. januar 2007 @ 13:39

 7. Ikke at der er noget i vejen med “Uriaspostens faste læsere,” men mere er bedre!

  Kommentar by Andreas — 13. januar 2007 @ 13:39

 8. Super arbejde Kim.

  Jeg ville ønske at denne artikel kunne blive et centralt debatområde i medierne og ikke kun leve en stille eksistens i Berlingeren. Det burde den. Selvransagelse på DR ville være ønskværdigt.

  Kommentar by anders j. — 13. januar 2007 @ 13:52

 9. Det var fantastisk flot, Kim! DR er en kanal for halalhippier. Dem man er enig med, gør sig godt på tv. Politiken og DR er enige. Ja ja, hvor sagligt. Hm! Men hvorfor kalder de dig for en landevejsrøver? Det kan jeg da ikke indse. Underlig replik. :D

  Men du er jo selvfølgelig heller ikke enig med halalhoffet…

  Kommentar by SilleEllis — 13. januar 2007 @ 13:53

 10. Hvem ved, Kim, måske ender du i Deadline én af de kommende dage. Under alle omstændigheder er det kun et spørgsmål om tid, før dit (og Uriaspostens-) navn bliver et begreb i den danske medieverden.

  Kommentar by JanChris — 13. januar 2007 @ 14:37

 11. ->9 Landevejsrøver, det forbinder man jo ellers med Aishas mand a.k.a. Muhammed. Ikke lige en person man gerne ville sammenlignes med.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 13. januar 2007 @ 15:43

 12. Det er jo desværre ikke nyheder. Det er ikke så meget personagen, som alle kan gennemskue, men vinklerne, der berøres kort. Tøger er ræverød og det ved alle. Vinklerne er de farlige, for dér er det at meningerne påvirkes. Notitsen af boganmeldelserne er jo klassisk DR. Føj.

  Berlingske (og tak for denne avis!) havde en kommentar, for nyligt, om en artikel/nyhedshistorie i hhv. DR/Politiken der med overskriften, “UDVISNING AF GAMMEL SYG KONE”, klart skulle få folk på barrikaderne.

  Ved lidt graven i historien, fandt kommentatoren, at denne kone var oprindelig kone af en tyrkisk mand, der havde ladet sig skille fra hende i Tyrkiet, giftet sig dansk, og da fristen for beholdelse af opholdstilladelsen var nået, lod han sig skille fra den danske kvinde og ville familiesammenføres med den oprindelige tyrkiske syge kone.

  Altså helt igennem sundt og naturligt journalistarbejde, -at forstå belægget for afgørelser og historier, inden man skriver i “vinkler”. Men det står skidt til med den slags.

  Overskriften var i og for sig ikke ukorrekt, men vinklen og det politiske statement er uomtvisteligt. Af disse eksempler er der tons og tons. Det er skammeligt på linie med det svenske overparnas, der ikke lader alle stemmer komme til orde, såfremt de ikke er salonfähige.

  Jeg er først idag blevet gjort bekendt med denne blog. Tillykke med den.

  Kommentar by Klaus — 13. januar 2007 @ 16:15

 13. ->9 er det ikke landevejsrøver fordi Kim snupper saa meget fra de forskellige mediekilder a la Robin Hood?

  Tillykke Kim.

  PS nu naar man spoerger om meningen af ting, hvad er en sendeflade for noget? Ordet findes ikke i mine kilder.

  Kommentar by jdm — 13. januar 2007 @ 16:18

 14. måske skulle det være nævnt at flere af de 1000 daglige læsere har opfordret til massedrab på muslimer her på bloggen. Så ville vi få en nuanceret debat?

  Kommentar by allan — 13. januar 2007 @ 16:28

 15. 8 – Anders J.
  “Jeg ville ønske at denne artikel kunne blive et centralt debatområde i medierne og ikke kun leve en stille eksistens i Berlingeren. Det burde den. Selvransagelse på DR ville være ønskværdigt.”
  Det var lige netop hvad jeg også tænkte. Jeg sender linket til Jyllandsposten.

  Godt gået Kim, får du ikke snart storhedsvanvid af al den ros? :)

  Kommentar by Pleth — 13. januar 2007 @ 16:45

 16. Lur mig om ikke, at meningsdannerne læser med i smug.

  Og tilykke med den store læserskare, du fortjener det.

  Kommentar by mike — 13. januar 2007 @ 17:04

 17. # 13
  Vi er også 1000 daglige læsere der gerne ville opfordre til at Allahn og andre af hans “slags” snart ville få tilbudt en “rejse” til en eller anden Gulag.
  Og da jeg , i følge Allahn er morder og går ind for tortur tager jeg gerne med som “rejseleder”.

  Personlig betjening er mit “adelsmærke”. 8-)

  Kommentar by father — 13. januar 2007 @ 17:07

 18. Aldrig har jeg haft så megen sympati for en landevejsrøver. Jeg håber, han bliver landskendt !

  Kommentar by Niels Juel — 13. januar 2007 @ 17:15

 19. RØØØspekt!

  @ 9 + 11:”KIM MØLLER er lidt af en landevejsrøver”. – Nu havde man ganske vist ikke landeveje i Arabien (det var noget, der kendetegnede civiliserede højkulturer som Rom, Persien og det hellenistiske storrige).

  Synes også, at Robin Hood er en bedre sammenligning – en moderne cyber-Robin. I øvrigt en skam, at Anders Fogh Rasmussen er gået væk fra sin unge liberalisme, hvor han var en ægte Robin Hood, er ville tage fra staten og bureaukratiet og give pengene tilbage til de udbyttede borgere (“pengene ligger bedst i borgernes lommer”).

  Tegningen af Herr Seidenfaden er også lige på kornet: De blege, isblå følelseskolde øjne og det blonde strithår. Prototypen på det ariske overmenneske, der står på rampen i Auschwitz og leder selektionen af de “politisk ukorrekte”. At hans BMI så måske ikke gør ham til noget “blond Bestie” er en biting – hadet til det anderledes og den fanatiske kamp for det “racerene”/”politisk korrekte” gør helt klart Seidenfaden til en trussel mod demokratiet og ytringsfriheden. Herr Seidenfaden har en krop som Göring og hetzer som Goebbels.

  http://tinyurl.com/yakm6p

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Goersuicide.jpg

  – Det er i alt fald min “læsning” af Herr Seidenfaden…

  Kommentar by Nicolai — 13. januar 2007 @ 17:17

 20. #15 – ja, men herregud, de bliver jo bare sendt hjem på udenrigsministeriets regning, når lokumet begynder at brænde !

  Kommentar by Niels Juel — 13. januar 2007 @ 17:19

 21. @ # 14 Prøv at kigge i Baghdad Dagblad – dér er sikkert en billig statue til salg. Så kan vi altid vælte den igen, hvis Kim Møller bliver ansat som Seidenfadens højre hånd på politiken for 30 sølvpenge – jf. Olav Hergel (ham der deserterede fra Berlingeren og fik en eller anden tvivlsom udmærkelse, fordi en eller anden jo skulle have den, når man nu ikke Flemming Rose måtte få den).

  Kommentar by Nicolai — 13. januar 2007 @ 17:27

 22. Mon ikke Kim synger den irske sang der begynder med “I’ve been a wild rover for many a year And I spent all my money on whiskey and beer” i brusebadet (-:

  Hør ham synge den her:

  http://www.thebards.net/music/lyrics/Wild_Rover.shtml

  Kommentar by Arild — 13. januar 2007 @ 17:38

 23. Endnu engang lykkes det Allan at ikke forholde sig til posteringen.

  Postering om DR’s neutralitet : Allan fabler om en debattørs sarkastiske bemærkninger om muslimer og associerer os alle med den holdning.

  Postering om Outlandish totalitaristiske tendenser: Allan fabler om fiktive dødstal og et ikke-ekstisterende strafansvar for statsministre og vælgere

  Postering om Chavez fascistificering af sit land: Allan fabler om ekspropriation af den mere, erhm, vilkårlige slags.

  Allan, har du overhovedet NOGET SOM HELST kvalificeret at tilføje ? Eller synes jeg ærligt talt du skulle holde dig til din egen lille blog, hvor du – sjovt nok – har lige så svært ved at holde tråden i egne posteringer. Mange tak.

  Kommentar by DaLi — 13. januar 2007 @ 18:47

 24. -> alle minus Allan

  Allan skriver idag følgende:

  “måske skulle det være nævnt at flere af de 1000 daglige læsere har opfordret til massedrab på muslimer her på bloggen. Så ville vi få en nuanceret debat?”

  Havde han bare citeret og argumenteret for sine beskyldninger, så havde det været helt fint med mig. Det gør han aldrig – og spørgsmålet har været længe undervejs: Skal jeg censurere ham? (formentligt ved brug af et ip-filter…)

  Kommentar by Kim Møller — 13. januar 2007 @ 20:28

 25. Allan bruger selv et ip-filter på sin side.
  Og han er ikke bleg for at bruge det, hvis han ikke bryder sig om holdningerne. Og det er såmænd ganske milde betragtninger der får silkesnoren.
  Jeg synes ikke man skal falde ned på allans niveau hvad angår censur. Dog er det klart at man som minimum må forlange at der debatteres og ikke bare spammes/trolles med dumme kommentarer. Så noget med at give ham en chance for at vise, at han kan argumentere, og ikke bare troll´e.

  Kommentar by anders j. — 13. januar 2007 @ 20:34

 26. Stort tilykke Kim!

  Bloker blot Allan, ikke på grund af hans holdninger, men fordi hans kommentarer stort set er ubrugelige. Han er hvad man på internettet kalder en ‘troll’ – en person der kun kommenterer for at vække vrede hos læserne. Hans eneste formål er at få opmærksomhed og tiltrække læsere til sin egen blog.

  Kommentar by islamofascisme.dk — 13. januar 2007 @ 21:27

 27. Nej.

  Det generer ikke mig at modargumentere ham hvor jeg kan. Tiden er bedre brugt end på mit speciale ;-)

  At han så linker til sin blog er blot endnu stærkere, for det viser blot hvor uvidende han er om de forhold han blogger om.

  Ellers må jeg afslutningsvist sige at det er ‘ærgeligt’ at vi her har en rimeligt anonym debat. Havde han beskyldt mig personligt for at opfordre til massedrab, havde jeg politianmeldt ham på minuttet for injurier, og muligvis sagsøgt borgerligt med påstand om erstatning.

  Men godt at se at du kan få taletid til i MSM. Gad vide om den kommer på DR TTV ?

  God vind

  Kommentar by DaLi — 13. januar 2007 @ 21:44

 28. ‘Anyone can speak Troll,’ said Fred dismissively, ‘all you have to do is point and grunt.’
  “Harry Potter and the Goblet of Fire” – J.K. Rowling (2000)

  # 26 Jeg mener også, at det vil være mest fair at give “allan” en pause på et par måneder, så han i ro og mag kan sætte sig lidt mere ind i tingene og forbedre sin evne til at indgå i debatter og andre sociale sammenhænge. Et IP-filter lyder som en god ting.

  I øvrigt kan man jo nemt ramme et “luksus-problem” på Uriasposten, idet der efterhånden er så mange kommentarer af høj kvalitet, at det er svært at nå at læse det hele og evt. kommentere. Nå, jeg læser selvfølgelig primært Kims resuméer, og hvis der så lige er tid til en kommentar, så… Og hvis ikke, så klarer verden sig nok uden mine geniale indfald – det må være forskellen til “allan”, han skal åbenbart missionere til de uoplyste masser…

  Og så lige for at skære det ud i pap:Censur er myndigheders forhåndsgranskning af bøger og blade mv. som betingelse for efterfølgende trykketilladelse. Hvad der foregår i en privat forening, i et medlemsblad, på en blog eller lignende henhører faktisk nærmere under privatlivets ukrænkelighed og den personlige frihed/foreningsfriheden. Staten skal naturligvis sikre ytringsfriheden i civilsamfundet mod den største trussel – nemlig den selv. I privatsfæren, en virksomhed, sågar en stor avis eller parti, har man al mulig ret til at bestemme, hvad/hvem man vil have ind. – Så hvis en person ikke kan lide lugten i bageriet, kan han jo bare lave sit eget bageri (avis, parti, blog).

  *GRUNT*

  Kommentar by Nicolai — 13. januar 2007 @ 22:11

 29. Tak for din indsats, Kim. Din blog er guld værd.

  Allans kommentarer derimod er ren chikane. De forholder sig sjældent til emnet, de bringer intet af værdi til diskussionen, og så er de tilmed ofte faktuelt forkerte.
  Allans fremhostede ord, der (vel af princip?) ikke følger de mest elementære retskrivningsregler, ser ikke ud til at have andet formål end at lægge en stinkende verbal lort, hos en forsamling, han afskyr.
  Allans posteringer på denne blog indeholder ikke andet end primitive, pubertære meddelelser af afsky for anderledes tænkende.

  Den eneste positive virkning af hans ekstremt hyppige efterladenskaber på denne blog, som jeg kan se, er de fornuftige og forbløffende seriøse kommentarer, som de afføder. Men det er et yderst svagt argument for at lade ham blive ved med sin chikane of afsporing af en seriøs debat!

  Jeg ville ikke tøve med at blokere Allans stupide, infantile brokker. At de forekommer (flere gange) dagligt er en skærpende omstændighed. Aviserne udøver jo heller ikke censur, når de undlader at trykke den slags.

  Jeg støtter ubetinget en Allan-fri Uriasposten.

  Kommentar by NAN — 13. januar 2007 @ 22:45

 30. Har du prøvet at give onlineidentiteten “Allan” en henstilling? Før du evt. skrider til udelukkelse synes jeg du burde henstille til ham/dem at debattere i stedet for at trolle. Så får han/de muligheden for at rette ind, og udelukkelse er vanskeligere at angribe.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 13. januar 2007 @ 23:27

 31. Man bør have en rimeligt snæver definition af hvad en “Troll” er, og dermed hvad der bør censureres. Det skal være en person der bevidst og gentagent forsøger a sabotere debatten med totalt ligegyldige, uvedkommende indlæg og ad hominem angreb (jaja, det er der sikkert mange her der mener er en rammende beskrivelse af “Allan”, men det mener jeg altså ikke.) Desuden kan jeg ikke se hvad nytte det skulle tjene? Hvis folk ikke gider læse hans indlæg kan de jo blot ignorere dem – det er jo ikke sådan at de dominerer trådene.

  Derfor mener jeg ikke du bør censurere ham.

  Mvh

  Kommentar by Martin Rannje — 13. januar 2007 @ 23:39

 32. Bent Jensen beskylder i Jylland Postens søndags udgave DRs darling Jørgen Dragsdal for at have været KGB-agent.

  Beskyldninger har været fremme før da han blev dyrket ret intensivt af føringsofficerer fra STASI og andre. I øvrigt henvendte Dragsdal sig til det danske efterretningsvæsen, da det blev for meget. Senere tror jeg, han fik en avis dømt for at have fremført lignende påstande.

  Dog er flere unavngivne danske østagenter stadig uidentificerede i noget af den eksisterende litteratur : Ugræs, Den stille krig bl. a.

  Hvis JP og Bent Jensen fremfører disse anklager igen på trods af ovenstående, må de jo mene at have en sag. I så fald kunne man tænke at Dragsdal må have spillet et fordækt dobbeltspil i spionernes spejlsal.

  Ikke at det ville kunne undre nogen, da Dragsdahl med al tydelighed ikke er blevet klogere.

  Fik først posteret det meste af denne kommentar forkert, beklager.

  Kommentar by limewoody — 13. januar 2007 @ 23:59

 33. Tak for en god blog Kim Møller. Den har været en milepæl i at åbne mine øjene for MSM’ernes omskrivning/vinkling af historierne. Jeg vidste godt det stod galt til – men ikke hvor langt ude det var, og hvilket omfang det havde.

  Glad for at din blog endelig får den opmærksomhed den fortjener!

  P.S. Allan er for langt ude, men så længe han begrænser sin fakaliespredning til en enkelt kommentar i hver tråd er det på et udholdeligt niveau.

  Kommentar by Michael Kastberg — 14. januar 2007 @ 00:07

 34. Nej – jeg synes ikke, hans indlæg skal blokeres. Det vil være at spille et trumfkort i hånden på ham. Og i ethvert cirkus skal der jo være en klovn.

  Kommentar by Niels Juel — 14. januar 2007 @ 00:08

 35. Hans-Wilhelm Steinfeld har noen interessante betraktninger omkring Dragsdal

  http://www.dagbladet.no/kronikker/970208-kro-1.html

  Nå vant Dragsdal sitt injuriesøksmål. Men kanskje var Dragsdal likevel agent? Han giftet seg til overmål med en sovjetisk pike, Dragsdal. Lille Ira ble hun kalt. Det ble et kort og hektisk ekteskap. Jeg var vitne til en pussighet de fem ukene Jørgen Dragsdal arbeidet i Moskva etter bryllupet i 1982 eller 1983. Han mistet den ene av sine kontaktlinser. Så gikk den arme, danske kjempen på innpå to meter rundt i tre samfulle uker og holdt seg for ett øye, både mens han leste og samtalte med folk. For i Moskva i de dager var han ikke i stand til å skaffe seg en lesebrille engang. Dette beskrev jeg i stor detalj i en skriftlig forklaring som Jørgen Dragsdal siden fortalte meg ble brukt i retten. For min slutning var, at om Jørgen Dragsdal virkelig var KGB-agent, så hadde hans eventuelle oppdragsgivere kanskje hatt såpass makt og innflytelse at de hadde skaffet ham et par lesebriller. Men det kommer selvfølgelig an på øynene som ser.

  Kommentar by Ole — 14. januar 2007 @ 00:23

 36. Hr. Redaktør.
  Censurere er en uskik.

  Kommentar by mike — 14. januar 2007 @ 01:18

 37. Møller, der er kommet mange nye læsere, på et tidspunkt havde du en postering om alle de idiotdiske kommentarer der kom på grund af Muhammed tegningerne. Kan de ikke få en selvstændig post ude i siden.

  Kommentar by mike — 14. januar 2007 @ 01:43

 38. Til Kim: Jeg synes ikke du skal forsøge at blokere Allans indlæg her. Der er min personlige mening at han er meget repræsentativ for det, som mange socialister går og tænker, men ikke tør sige højt.
  Således giver hans kommentarer et lærerigt og interessant (tiltider endda underholdende) indblik på hvad vi er oppe i mod.

  Den ideologi der ligger bag både socialisme, anarkisme osv. bygger alt sammen på den grundtanke at mennesker er grundlæggende “gode”. Med den rette konditionering kan man få alle mennesker til at handle godt og uselvisk. Hele tiden. Det var meget centralt i f.eks. Sovietunionen – The New Soviet Man. Det hedder det selvfølgelig ikke længere, men hvis man lytter til den socialistiske retorik, så er det stadig meget centralt:

  Alle der ikke er socialister er nødvendigvis grådige og selviske og tænker kun på at få mere til sig selv. Ikke at denne opfattelse er langt fra sandheden, men de er bare ikke villige til at se sig selv i øjnene. For selvom man forsøger at være en god socialist, vil trangen til at tage sig af selv og sine egne altid vinde. Der er uundgåeligt, uomtvisteligt, uforgængeligt.

  Soviet-tiden viste hensides enhverv tvivl at selv med intensiv indoktrinering kan man ikke ændre på at mennesket er selvcentreret dybest nede. (Forstå mig ret, jeg benægter ikke at den natur kan tilsidesættes, hvis du ellers kan overbevise din underbevisthed om at du ikke lider nød. Jeg gør skam også “gode” gaver, investerer mine penge og min tid i andre uden hverken forhåbning eller forventning om at få noget igen, men det gør mig ikke til et godt menneske).

  Alligevel forsøger Tøger og alle de andre stadig at opdrage danskerne til at være gode. Hvorfor tror i at der er så mange socialister på journalistuddannelserne? Det er ikke fordi der er nogen der har dikteret at gode socialister skal være kommunister, men det ligger så dybt i deres ideologi at folket har brug for opdragelse, at journalist er en fremragende beskæftigelse. Omtrent lige som pædagog, gymnasielærer osv. Go figure.

  Og den høje løn som “gode” journalister scorer er naturligs blot at betragte som “folkets” belønning af din indsats for deres bedre vilkår. Omtrent som en dacha uden for Moskva og ferie i Sochi.

  Kommentar by Mikkel Høgh — 14. januar 2007 @ 02:00

 39. Jeg savner flere venstreorindterede, desværre føler de sig jordet her på bloggen.
  Men så må de jo stå noget tidligere op.

  Kommentar by mike — 14. januar 2007 @ 02:36

 40. Smid endelig lille-allan-mavepumper på porten. Hans injurierende og idiotiske indlæg bidrager ikke til debatten, men er kun her for at reklamere for hans egen blog (hvor han også som tidligere nævnt sorterer kritiske røster fra i flæng – ih hvor demokratisk). Giv ham hans egen medicin. Ud med lorten.

  Kommentar by Peter Perlsø — 14. januar 2007 @ 05:25

 41. PS:

  Til #36. Hvis vi er interesseret i at læse hvad de sindsforvirrede totalitarister på venstrefløjen mener, kan vi sagtens selv opsøge mamepumpere’s blog eller modkraft.dk. Evt. med en brækspand og kvalmestillende tabletter i rigelige forsyninger.

  Uriasposten skal ikke være reklamesøje for deres hjernedøde provokationer.

  Kommentar by Peter Perlsø — 14. januar 2007 @ 05:27

 42. Idet jeg henviser til hr. Mølles indlæg http://www.uriasposten.net/?page_id=3797 – vil jeg mene at det er allan der mangler belægget for sine påstande når han i indlæg 14 skriver: måske skulle det være nævnt at flere af de 1000 daglige læsere har opfordret til massedrab på muslimer her på bloggen. Så ville vi få en nuanceret debat?
  Hvor er de eksempler hr. allan?

  Kommentar by Peter Buch — 14. januar 2007 @ 08:14

 43. Fint og velunderbygget indlæg i Berlingeren.

  Stort til lykke med det, Kim, det er rigtigt godt gået.

  Nu kunne det jo være rigtigt godt, hvis det efterhånden ganske store materiale, som underbygger DRs bias i sine aktiviteter efterhånden fik nogle praktiske konsekvenser. Man kan så igen-igen spørge om, hvor ledelsen af DR er henne? Og hvis ledelsen af DR (heller) ikke kan finde ud af denne del af butikken var det måske en overvejelse værd at se sig om efter en ny ledelse.

  Kommentar by freshair — 14. januar 2007 @ 09:56

 44. -> 13 jdm

  “PS nu naar man spoerger om meningen af ting, hvad er en sendeflade for noget? Ordet findes ikke i mine kilder.”

  ‘DR’s sendeflade’, er den samlede sum af DR’s tv- og radio-kanaler tilsat DR Online. Kan godt være ordet ikke finde i ordbøgerne, men det er da almindeligt kendt og brugt.

  Kommentar by Kim Møller — 14. januar 2007 @ 10:41

 45. -> 22 Arild

  Jeg tager mig af og til en Guinness med Dubliners Seven drunken nights som baggrund:-)

  Kommentar by Kim Møller — 14. januar 2007 @ 10:46

 46. Helt forrygende. Begynder så småt at håbe, at der kan komme et skred i tingende. Hatten af for Uriasposten og det fantastiske arbejde Kim Møller og goså masser af gode kommentatere gør her.

  mht. Allan, så ville det være rart at slippe for at læse hans indlæg. Efter at have læst 3, så er det bare mere af det samme; en sur bøvs, der sjældent har det minste med emnet at gøre. Det er helt misvisende at bruge et ord som censur i den forbindelse. Det ville være censur at lukke hans egen blog.

  Måske gør han en form for gavn, ved at udstille venstrefløjen som de tåber de generelt er. Men personligt, undværer jeg det gerne.

  Kommentar by Phanarath — 14. januar 2007 @ 10:54

 47. Jeg morede mig over Allahn den anden dag, da han skrev en kommentar på min blog. Han er jo ikke just stavningens stormester, og det lykkedes ham da også at lave tre stavefejl på to linjer, men “arrogancen”, “racismen”, “fremmedhadet” og endda “retssamfundet” var skrevet helt efter bogen. Øvelse – i det her tilfælde rigtig, rigtig meget af den – gør åbenbart mester.

  Kommentar by JanChris — 14. januar 2007 @ 12:32

 48. Skønt at det vigtige mediekritiske arbejde du laver, og som vi er en 1000 stykker her der nyder godt af at studere, nu bredes ud til et større publikum.

  Uriasposten er en udsat post – men hvilken post!

  Kommentar by J — 14. januar 2007 @ 13:03

 49. Angående Allans spam…Bjarne Thyregod pissede også ved siden af hos Mr Andersson, som så oprettede en rodetråd til Bjarnes malplacerede kommentarer.
  En sådan virtuel skammekrog stjal nok en del tid fra Mikkel Andersson, men Bjarnes kommentarer holdt op med at flyde i en lind strøm, og han blev faktisk bedre til at ramme emnet.

  Kommentar by Sebastian — 14. januar 2007 @ 13:20

 50. Angående Allan, så mener jeg, at det vil være en fejltagelse at censurere ham – det vil i hans øjne jo svare til en halv sejr, thi det ifølge hans forskruede optik vel nærmest svarer til blog-martyrdøden!

  Desuden – jeg glæder mig stort set altid til at læse hans kommentarer, idet han jo håbløst udstiller sig selv, sin manglende viden og fornemme evne til ikke at dokumentere sine fantasier. Det er prima underholdning! :) Og så står hans kommentarer i skærende kontrast til Uriaspostens indlæg samt de fleste kommentarer, hvilket jo giver en god perspektivering…

  Jeg kom for skade til at generere et hit på hans blog, men det var alle klikkene værd – manden er svaret på Valhallas gris for selvmodsigende og stupide indlæg; sjældent har jeg moret mig så godt. For eksempel, hans indlæg “15 gode argumenter for at bevare ungdomshuset” er suverænt – punkt 9 er min personlige favorit:

  9. Folk får en god træning i organisation og lærer, hvordan man motiverer og overbeviser andre igennem entusiasme i stedet for magt.

  Man må da give manden ret i, at de godt organiseret, tilmed internationalt, men lige præcis hans definition på magt og overbevisning må jo være lidt forskellig fra min… Priceless! ;)

  Men, jeg tror virkeligt, at manden tror på de ting han siger; som sådan ser jeg ham derfor ikke som en troll, blot lidt mentalt udfordret – og derfor synes jeg heller ikke, at du skal censurere ham.

  Kommentar by Darwin — 14. januar 2007 @ 13:51

 51. Denne blog er Kim Møller’s private ejendom, og at ekskludere mavepumperen er ikke censur. Udelukkende en statsmagt kan censurere eller forsøge at censurere. Privatejere har enhver ret til at ekskludere dem de ikke bryder sig om fra deres ejendom.

  Kommentar by Peter Perlsø — 14. januar 2007 @ 14:58

 52. Jeg kan godt lide ordet landevejsrøver. Der er noget Robin Hood over det.

  Selv har jeg netop forladt den norske debat på en af landets største aviser Aftenposten, der skrev til mig

  “Det er rent utrolig at den samme gruppen på 4-5 personer ikke klarer å diskutere i en eneste tråd uten å sabotere den med personanagrep og avsporinger. Vi har fått nok av det, og vurderer sterkt å kvitte oss med problemet. Vær vennlig å overbevis oss om at vi ikke bør stenge dere ute.”

  Man har samtidig blokeret mit password, så at jeg kun kan deltage yderligere og svare på andres indlæg, hvis jeg “godtar” avisens karakteristik af mig. Det kunne jeg ikke drømme om.

  Reaktionen kom efter en uge, hvor jeg havde forsvaret dyrlæge Lene Kattrup, som i voldsomme vendinger blev beskyldt for at være nazificeret. Jeg havde skrevet positivt om “Kvinder for frihed” og “Trykkefrihedsselskabet” og desuden havde jeg skrevet noget mindre flatterende om Minhaj-ul-Quaran, samt at det er på tide, at araberne påtager sig et større ansvar for forholdene i ´Mellemøsten.

  Jeg havde citeret fra Jóhn Carey’s “The Intellectuals and the Masses. Pride and Prejudicee among the Literary Intelligentsia 1880-1939”, og så faldt hammeren.

  I mere end fem år er jeg selv i en uafbrudt strøm blevet beskyldt for at være nazist, når jeg refererede almindelige danske synspunkter og skrev i hundredevis af indlæg mod den strøm af antisemitiske indlæg, som de norske moderatorer ikke fandt grund til at slette fra Aftenpostens debatfora.

  På Aftenpostens debatforum for Historie kunne holocaustbenægtere for eksempel uden forhindringer i årevis lufte deres synspunkter uden problemer, en del af dem blev endda udgivet som bog. Hvilket man kan gøre sig sine tanker om, eftersom Aftenposten i 1940 hilste Quislings vej til magten velkommen og som en naturlig udvikling. Derom i professor Hans Fredrik Dahls to-binds biografi om Quisling.

  Nuvel, jeg agter ikke at gå under åget i den hurtigt løbende norske dhimmiseringsproces, de kan rende og hoppe, og jeg er rævestolt over den modstand, der på forskellig måde kommer til udtryk i Danmark, blandt andet her hos vores modige “landevejsrøver”, der jo ikke foretager sig andet end at lægge forhindringer i vejen for dem, der manipulerer med andre.

  Kommentar by Mette — 14. januar 2007 @ 15:07

 53. @Allan:

  Number 9.

  Kommentar by Kimporator — 14. januar 2007 @ 15:08

 54. En applaus til Møller må være på sin plads…..tak for det gode arbejde du udfører.

  Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til mange af de glimrende kommentatorer på Uriasposten, hvis kommentarer jeg gennem de seneste måneder har nydt i fulde drag. Især til >51 Mette….tusind tak for talrige indsigtsfulde kommentarer og så er det godt at vide at vi der modsætter os både den sorte, røde og grønne fascisme, har så glimrende og yderst intelligente intellekter at byde på som bl.a. Mette.

  Der er mange andre herlige kommentatorer og jeg klarer vist ikke at komme i tanke om dem alle, men f.ex. DaLi har fået mig til at klukle mange gange, med DaLi´s geniale afsløringer af mavepumpens intellektuelle inkonsistens.

  Kommentar by Mackety — 14. januar 2007 @ 15:49

 55. ->51 Når jeg læser sådanne rystende beretninger om debatklimaet i andre europæiske lande bliver jeg mindet om hvor godt vi har det herhjemme. Man skal ikke tage det gode for givet, men forstå at værdsætte det. Jeg føler samme rævestolthed ved den antidhimmitude vi danske tillægges på udenlandske fora; som om vi er Asterix’ tapre galliske landsby.

  Jeg bliver ved med at klynge mig til et lille håb om en forløsende ketchupeffekt af opsparet vrede over udviklingen som da for pokker må komme på et tidspunkt i denne eller andre dhimmihøjborge. Er der ikke et tavst flertal i Norge som ikke kan komme til orde? Husker jeg ikke ret, at gennembruddet herhjemme kom med Ekstra Bladets “godhedens pris”-kampagne, hvorefter debatten ikke kunne holdes nede?

  I mine mere kyniske øjeblikke håber jeg, at det går meget, meget galt på den ene eller den anden måde i et af Dhimmistan’erne, så skællene falder fra øjnene, og vi kan smøge ærmerne op og begynde at planlægge den fremtid vi ønsker her i Europa.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 14. januar 2007 @ 16:08

 56. 44> Tak for svaret. Jeg taenkte nok, men vil bare vaere sikker.

  Jeg er forresten ikke overrasket at “[ord]et er da almindeligt kendt og brugt”. Danskerne har nu efterhaanden udviklede en naesten amerikansk-agtig evne at finde paa nye ord og tage udenlandske ord i brug. Om man bor i u(d)land eller ej og har dansk som modersmaal eller ej, har man bare med at holde trit. ;-)

  Tak.

  Kommentar by jdm — 14. januar 2007 @ 16:18

 57. DR godt Kim.

  Kommentar by Erik Rau Hansen — 14. januar 2007 @ 16:59

 58. -> 55

  Lars, du skriver: “Er der ikke et tavst flertal i Norge som ikke kan komme til orde?”

  Det er desværre nok mere korrekt at skrive, at der er et stort tavst flertal, som både er under- og fejlinformeret, og at de risikerer meget, hvis de tager ordet i fuld offentlighed. Efter den såkaldte dhimmilov, der trådte i kraft 1. januar 2006, kan de pålægges en bøde, hvis de ikke med omvendt bevisbyrde kan dokumentere, at de ikke “diskriminerer”. Det er som i Sverige, folk frygter for at miste deres job og flere har skrevet, at de også frygter at blive ruineret, men at når de er privat med venner, hersker der voksende vrede over forholdene.

  Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, for jeg synes, at den lov må være på kollisionskurs med menneskerettighederne. Sålænge du ikke kritiserer islamisterne direkte og pænt lader alle nazi-beskyldningerne passere, kan du komme ganske langt i debatten.

  Der er imidlertid en ikke ringe interesse for at søge oplysninger i udenlandske netaviser, og jeg tror roligt at jeg uden overdrivelse kan skrive, at jeg har gjort mit til, at mange nordmænd i dag læser Jyllands-Postens.

  Det har gjort mig ondt at erfare, hvordan norske politikere lefler for det politisk korrekte ved at tale og skríve grimt om Danmark. Samtidigt er en avis som Aftenposten altid rede til at referere den slags, ligesom man ustandselig lufter det, som nogle norske historikere har kaldt “brovtende patriotisme”.

  Det sidste eksempel, som jeg noterede mig, var da Aftenposten efter NATO-mødet i Riga havde en overskrift på sin netavis, hvor der stod, at Norge havde “reddet NATO”. Der er i det hele taget ikke grænser for de norske heltegerningerne i den avis, men det har JP forlængst kommenteret.

  De norske soldater hører til dem, der bliver holdt i det nordlige
  Afghanistan og ikke må komme ned i Helmand-provinsen. Dette har fået den erfarne og drevne samfundskommentator Stein Ørnhøi, der tidligere var formand for Sosialistisk Folkeparti (med i regeringen) til at promovere sit partis tilbageholdenhed i Afghanistan ved at udtale sig om “the cowardly danes”, og Aftenposten var straks på parat til at gengive hans ord.

  Dette blev for meget for tre danskere.

  http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=96&ThreadID=172760

  Skulle min norske debatven Gillius, der siden i sommer troligt har citeret rædselsparagraffer fra Koranen og danske og´udenlandske forskerers meninger om islam, som måske af sikkerthedsgrunde oplyste, at han bor i Danmark, og som også brat har forladt Aftenpostens debat, komme forbi, sender jeg en særligt hilsen med tak for godt samarbejde. Vi kender ikke hinandens rigtige navne, men han har da inviteret mig på frokost i palmehaven på Glyptoteket, så at vi kan diskutere mamelukernes behandling af grækerne. :-)

  Kommentar by Mette — 14. januar 2007 @ 17:07

 59. En uriaspost uden pauseklovnen Allan………..Ahhhhh !

  På den anden side eftersom han selv leger med censur enda med hård hånd, kunne man jo her vise ham i praksis hvor stor forskellen er mellem højre og venstrefløjen.

  Men igen jeg kan såmænd godt forstå han trætter dig, jeg tror såmænd han trætter de fleste herinde.

  Så jeg stemmer blankt, hæld ham ud hvis du vil, eller lad ham blive ;-)

  Kommentar by whodares — 14. januar 2007 @ 20:53

 60. 56 >

  “Jeg er forresten ikke overrasket at “[ord]et er da almindeligt kendt og brugt”. Danskerne har nu efterhaanden udviklede en naesten amerikansk-agtig evne at finde paa nye ord og tage udenlandske ord i brug.”

  Gid det var så vel. Desværre synes mange danskere næsten helt at have mistet evnen til at tænke i hjemlige baner når de bruger og udvikler sproget – al fornyelse (eller med et amerikanskpræget modeord: ’innovation’) finder sted ved at eftergøre engelsk-amerikanske forbilleder selv hvor modersmålet har meget bedre sprogstof at sætte i stedet (jf. H. C. Ørsted om gode og dårlige lån: http://www.modersmaalet.dk/budstikken/?p=96).

  Disse overflødige og utilpassede lån går så ofte hånd i hånd med en påfaldende mangel på indsigt i både det hjemlige og det fremmede sprog. F.eks. er det engelskprægede ’spin’, som vi nu hører i tide og utide, jo bare vort danske ’spind’ (der ville være et ret malende ord i denne betydning, mens det fremmede er intetsigende). Det engelske ’troll’, som jeg nu støder på her på siden sammen med ‘trolle’, er det danske ’trold’ (om det så er dækkende for den pågældende person, skal jeg ikke kunne udtale mig om). Vi kender ikke de ord vi kritikløst tager til os, men river dem ud af en sammenhæng og påsyr dem modersmålet som løse klude og lapper. Vi gavner på den måde hverken vort eget sprog eller den mellemfolkelige sprogforståelse.

  ’Sendeflade’ er dog et meget godt ord som i dansk er kendt siden 1976 ifølge Den Danske Ordbog. Det er et af de få eksempler på en nyere orddannelse på helt igennem hjemlig grund. Flere af dem, mere sproglig omtanke, tak! For undertegnede er engelske brokker i det danske sprog helt uforenelige med ægte dansk nationalfølelse.

  Kommentar by Arild — 14. januar 2007 @ 21:30

 61. Skulle vi ikke have Allan selv på banen? Hvad siger du Allan – skal du censureres væk fra Uriasposten, som du selv censurerer dem, du er uenig med på din egen blog? Du må jo så være indstillet på, at den i forvejen begrænsede trafik på mavefimseren bliver reduceret til ingenting.

  Kommentar by S — 14. januar 2007 @ 22:52

 62. ->60 Jeg er enig med dig et stykke ad vejen, selv om jeg hvad angår internetudtryk tit foretrækker de oprindelige engelske. Oversættelser af disse til dansk er ikke altid lige heldige, og når ens netbesøg i lige så høj grad er på engelsksprogede sites (netsteder? Naah. “Det faste pladelager” slog jo heller ikke an som oversættelse af harddisk/ hard drive). Specielt troll har jo også endnu en konnotation på engelsk, nemlig “trawl”, altså svarende til det danske “at trække torsk i land”.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 14. januar 2007 @ 22:52

 63. ->62 manglende sætningsled “…og når ens netbesøg i lige så høj grad er på engelsksprogede sites (netsteder? Naah. “Det faste pladelager” slog jo heller ikke an som oversættelse af harddisk/ hard drive) falder den oprindelige term én lige for”.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 14. januar 2007 @ 22:55

 64. ->62

  Ordet var nu ‘fastpladelager’, men ‘fastdisk’ eller ‘fastdrev’ er bedre.

  Ellers tillader jeg mig mht. engelske edb-ord at henvise til http://www.modersmaalet.dk/budstikken/?p=58 hvor der også findes en lænke til Danskgruppens engelsk-danske ordliste. Jeg er helt enig i deres grundargument: De engelske ord “medfører at de associationer som engelske læsere får i forbindelse med ordene, tabes for danskere – hvad der er en skam fordi der ofte er gjort meget ud af at vælge en analogi der gør det lettere og hurtigere at forstå begrebet.”

  Mht. ‘e-mail’ / ‘e-post’ se her: http://www.modersmaalet.dk/ordstrid/politiken-09-2006.htm

  Bedste hilsener
  Arild
  PS. Det grundlæggende problem er nok at den megen omgang med engelsk-amerikansk hæmmer “sprogfølelsen” eller “sprogøret” – som når ’sites’ foretrækkes for ‘netsteder’, og det jævnt danske således vrages til fordel for noget fremmedklingende (med engelsk flertalsbøjning). Skriv gerne ovre på Modersmålet da emnet jo er lidt uden for Uriaspostens område.

  Kommentar by Arild — 14. januar 2007 @ 23:22

 65. Et stort tillykke til Kim Møller, og en tak herfra for det store arbejde han udfører i kampen mod de totalitære kræfter her i landet. Lad os håbe, at andre borgerlige aviser som eks. JP også snart får øjenene op for Kim Møllers store arbejde, og begynder at skrive om Uriasposten.

  Selvom over 1.000 daglige besøg er flot, så er det alt, alt for lidt ift. den kollosale udfordring vores demokrati står overfor.

  Mht. om hvorvidt Allahn skal censures eller ej, så er han på mange måder ganske underholdende, idet han (ufrivilligt) via sine indlæg klart afslører venstrefløjens hykleri. Omvendt er hans seneste udokumenterede beskyldning om, at debattørerne herinde opforderer til masse-mord på muslimer ganske enklet horribel. Jeg vil foreslå, at Allahn enten dokumenterer denne påstand, eller også skal han hældes ud.

  Kommentar by JensH — 15. januar 2007 @ 10:32

 66. -> Skulle vi ikke have Allan selv på banen?

  Tjah som en person nævner det så er en blog et personligt område som man hersker over som man har lyst til. Så jeg censurer lystigt ethvert personligt angreb samt racistisk(eg. ulovligt) indlæg væk. Noget jeg mener enhver blogejer bør gøre. Jeg kan således kun opfordre Kim til at censurere en del af de sindsyge folk der går ind for “borgerkrig”(læs folkmord) på muslimer væk.

  Hvis Kim vil censurer undertegnede væk skal det stå ham frit for. Alle hans fine ord om at hans blog er et “fristed for ytringsfriheden” hvor alt og alle kan komme til orde må dog falde til jorden så. Så er der kun plads til had mod minoriteter og had mod anderledes tænkene.

  Kommentar by allan — 15. januar 2007 @ 12:43

 67. Hvad med TV2?

  Hvis der er nogle der er partiske, så er det da TV2 – det er du vel glad for, Kim? Det betyder måske ikke noget, at licensbetalte medier politiserer, så længe man er enige med dem?

  Problemet er, at DR også driver kritisk journalistik. Og det er kun i orden, hvis den er kritisk mod den røde fløj. Kritisk journalistik på emner der vedrører regeringen eller højrefløjen, det er “rødt”, ikke Kim?

  Vågn op, børn. Erhard er død, ligeledes DRs “politiseren”. TV2 er derimod fuldstændig konsekvent borgerligt spin.

  Kommentar by DrJ — 15. januar 2007 @ 12:56

 68. -> 66 Allan:

  “Så jeg censurer lystigt ethvert personligt angreb samt racistisk…”

  Allan, ifølge venstrefløjen (dig) er enhver som ikke anser masse-indvandring fra den ikke-vestlige verden som ‘kulturberigelse’ jo rendyrkede racister, og dermed er det jo kun det forsvindende mindretal af ‘frelste’ der ikke bliver censuret på din blog.

  Iøvrigt, du har stadig ikke dokumenteret din påstand om, at debattørerne herinde går ind for folkemord på muslimer ???

  Til Kim Møller: Du spurgte i indlæg #24: “Skal jeg censurere ham?”
  Nu har Allan fået sin chance til at dokumentere sin uhyrelige påstand om, at debattørerne herinde argumenterer for folkemord, men (som sædvanlig) underbygger Allan ikke sine påstande, og derfor mener jeg nu at svaret på dit spørgsmål i #24 må være: JA

  Kommentar by JensH — 15. januar 2007 @ 13:02

 69. En af demokratiets styrker – og svagheder, er at vi giver samme rettigheder til alle uanset forstand, viden, indsigt eller evne til at drage konklusioner. Som Churchill, som i forbifarten langt fra var en engel, sagde i en af sine taler, så er demokratiet den ringeste styreform vi kender, bortset fra enhver anden der har været prøvet. Vi kan ikke bestemme, at en person er for dum til at stemme, eller skrive i aviser – eller blogs, men vi kan godt mene det og sige det. Jeg husker ikke om man stadig kan få fradømt sine borgerrettigheder i forbindelse med tvangsanbringelser.
  Visse aviser, specielt en på Sjælland, censurerer med hård hånd blandt læsernes indlæg, andre har en mere tilforladelig indstilling til det frie ord. Det synes jeg også vi skal blive ved med at have her, også selvom det indebærer allan. Så kan vi alle efter tid og temperament debattere ham lige ud på historiens losseplads, sammen med den ideologi han repræsenterer. Jeg er sikker på at han er overbevist om at han selv har ret i sine mest horrible påstande, og at alle vi andre er håbløse tilfælde og at det kun er et uheldigt fødselstidspunkt og dårlig geograisk placering, der forhindrede os i at stå ved havnen i Magadan og sortere folk videre ud i Gulag. Han kom for øvrigt aldrig tilbage med en forklaring på forskellen på at blive arbejdet ihjel hos Hitler og Stalin.
  Det er bedre at være uenig men stå fast ved retten til at udtrykke sig, end at gå med til censur – også på en blog som nok juridisk er privat område.

  I øvrigt så er 5-6 af hans “15 grunde til at beholde ungeren” bare omformuleringer at samme synspunkt.

  mvh
  Peter K

  Kommentar by PeterK — 15. januar 2007 @ 13:10

 70. –> 69: Peter K

  Ja, men det gør det jo ikke mindre underholdende! :)

  Kommentar by Darwin — 15. januar 2007 @ 14:22

 71. –>@67

  DrJ,

  Uriasposten er en blog, der laver et stort stykke analytisk arbejde, som bl.a. påviser mediernes venstredrejethed i almindelighed og DR’s i særdeleshed.
  Hvis du vil tages seriøst, bør du nok dokumentere dine påstande noget bedre.

  Vi venter med spænding.

  Kommentar by Hicks — 15. januar 2007 @ 15:17

 72. -> #67 DrJ

  Påstår du TV2 er borgerlig ? Vær venlig at fremkomme med dokumentation på det.

  Alene at se hvordan TVNews hypede disse skinhellige præsters demonstration i Hillerød fik mig nærmest til at savne DR’s monopoltid :-)

  Kommentar by JensH — 15. januar 2007 @ 15:40

 73. jeg har op til flere gange påvist at falkeøje bla. har opfordret til “borgerkrig”(læs massakre) mod muslimer på denne blog, uden kim har løftet en finger. Det må faste læsere af uriasposten vist have stødt på.

  ang. dr og tv2s politiske observans, vil jeg henvise til en undersøgelse efter valget i 2005:

  “DR og TV 2 meget ens i politisk dækning
  27. juni 2005
  Der er ikke noget belæg for at Danmark Radio er venstredrejet. TV Avisens og Nyhedernes politiske dækning er meget ens. Dog havde Venstre under valgkampen større synlighed i TV Avisen end i Nyhederne, hvor V og S synligheden var helt ens. Det viser en Mandag Morgen og Modinet-analyse af dækningen af valgkampen.

  Stationerne prioriterede i det store hele ens, gav de forskellige politikere og partier næsten samme opmærksomhed og behandlede det politiske stof i almindelighed på nogenlunde samme måde. Mandag Morgen skriver: ’Hvis én af stationerne endelig skal udpeges som den mindst overfladiske, tyder analysen på, at det må være DR.’”

  http://www.journalistforbundet.dk/sw20413.asp

  men det er naturligvis bare venstreorienterede forskere der forsøger at dække over deres sammensværgelse m journalisterne ikke sandt?

  Kommentar by Allan — 15. januar 2007 @ 17:10

 74. Jeg er ikke selv i tvivl om DR´s krumning mod
  venstre side af toiletskålen, men er det nok til at få den latterlige medielicens ophævet? – præmisserne for tvangsopkrævning af licens på public service kanalen er jo neutralitet og det har DR ikke!..

  mvh M.S.

  Kommentar by Michael S. — 15. januar 2007 @ 20:03

 75. -> #73 Allan:

  “jeg har op til flere gange påvist at falkeøje bla. har opfordret til “borgerkrig…..”

  Var det virkelig alt hvad du kunne komme op med. Du påstår alle over 1000 læsere/debattører er tilhængere af folkemord på muslimer. Iøvrigt, er “borgerkrig” lig med “folkemord” ? Hvem siger denne omtalte borgerkrig ikke er rettet mod venstrefløjen ? Er det så “folkemord” ?

  Jeg ved ikke om du kender det gamle udsagn (sandhed) om, at hvis det borgerlige Danmark begyndte at bruge de samme metoder som venstrefløjen så havde vi borgerkrig her i landet. Tænk over den Allan !!

  Kommentar by JensH — 16. januar 2007 @ 09:02

 76. ->73
  Her er et citat fra den undersøgelse du er så glad for:
  “Analysen viser, at der var mere konflikt og personorientering på TV 2 og at DR fokuserer mere på ideologi og oftest sætter sin egen dagsorden. TV 2 fokuserer mere på meningsmålinger og DR foretager flest såkaldte realitetstjek. Realitetstjek forstås som inddragelse af eksperter og eksterne informationer til at kontrollere politikernes udsagn.”

  Læs og forstå den sidste sætning, for det er lige præcist der, det går galt for DR. Det er sikkert rigtigt, som undersøgelsen konkluderer, at der tidsmæssigt blev brugt lige meget tid på begge sider af det politiske spektrum. Men hvis nu omtalen af regeringen konsekvent var negativ, og de indkaldte eksperter og eksterne rådgivere alle var fra Politiken for nu at tage det enkelt, hvordan gik det så mon med den neutrale dækning som DR lovmæssigt er forpligtet til?

  Det er ikke den tilmålte tid, der er det vigtigste, det er det den bruges til der betyder noget.

  http://www.journalistforbundet.dk/sw20413.asp

  Kommentar by PeterK — 16. januar 2007 @ 09:58

 77. 66 & 73 hr. Allan

  Der må være tale om at omtalen af borgerkrig i betydningen folkemord, hvordan en såden lighed i begreber ellers fremkommer, er noget helt naturligt og ganske normalt for hr. allan, da henvisningerne til indlæg med “…de sindssyge folk der går ind for “borgerkrig…”” ikke fremlægges.
  Hr. allan må vist kunne betegnes som en deltager i denne argumentation ganske uden styr på sine belæg. Samt ords definitioner.

  Kommentar by Peter Buch — 18. januar 2007 @ 01:09

 78. Det er så der filmen knækker for flere – man kan ikke se at TV2 har en næsten konsekvent borgerlig dækning? Nyd det dog i stedet for! Der er ikke nogle her vi behøver at overbevise om det modsatte. Uanset hvad der skrives på Uriasposten, så bare rolig, TV2s dækning forbliver nok den samme!

  Kommentar by DrJ — 1. februar 2007 @ 01:16

 79. Det har i danskernes nyere historie altid være således at en større eller mindre del af befolkningen
  har haft,en af uransagelige grunde,noget at kunne være fælles om at frygte.

  Engang havde de den kristne religion at klamre sig til hvor det handlede om at være gudsfrygtige
  ellers havnede de jo nok i det store stygge helvede.

  Heldigvis er vi i dag efterhånden så godt oplyste og uddannede (eller er vi ?) at den ammestuehistorie
  er der nok ikke mange der hopper på mere.

  Med andre ord Danmark er i dag vel mere eller mindre et ateistisk samfund.

  Den udvikling var allerede godt i gang da de allierede sammen med sovjetunionen nedkæmpede det som vel
  nok de langt de fleste havde reel grund til at frygte.
  Nemlig en på alle områder meget lille mand der stod i spidsen for et på alle områder meget
  usympatisk parti hvis stort set eneste formål var at lægge en bestemt befolkningsgruppe
  med en bestemt religion for had.

  De prøvede dog at pakke det ind ved at postulere social ansvarlighed !!!!
  Det blev dog kun til sidste halvdel af navnet på partiet.

  Så blev Europa delt i to p.g.a to vidt forskellige ideologier hvor min sympati helt klart tilhører
  den vestlige som dog langt fra er ufejlbarlig.

  Men så havde dem der ikke kan undvære at frygt absolut skal indgå i deres hverdag igen noget at være
  fælles om.

  Nemlig frygten for at de store stygge russere skulle komme og spise dem.

  Nu er truslen fra sovjetunionen så ikke mere til stede men vi kan bare konstatere at behovet for frygt
  ikke er blevet mindre, vel nærmest tværtimod.

  Den er så under stadig udvikling af en sekt med en politisk overbygning.

  Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 21. november 2007 @ 15:26

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper