28. januar 2007

“Flere hadske overfald mod mindretal” – Tre usandheder på fem ord…

DR Online mente her til aften tiden var moden til endnu en historie om den allerstedsnærværende racisme, men da der ikke rigtigt var nogle konkrete eksempler at gå til, så blev man nødt til at hente tal frem som PET offentliggjorde den 27. oktober sidste år (7 s., pdf). Selvom det foreløbige 2006-tal fremskrevet til en helt år ville betyde et mindre fald (fra 85 til 81) i antallet af racistiske episoder, så blev overskriften Flere hadske overfald på mindretal.

“I 2004 var der 37 af den slags overfald. Det tal var steget til 85 i 2005 og sidste år var der alene i de første tre kvartaler indberettet 67 af de såkaldte hate crimes til PET. Men der kan faktisk være mange flere. For overfald på bøsser og lesbiske ryger for eksempel ikke med i statistikken over de hadske overfald.”

Artiklen nævner at tallet ikke medtager overfald mod seksuelle minoriteter, og noget tyder på PET’s raci-indberetninger fremover skal samkøres med det mere flydende ‘hatecrime’-begreb. I praksis får det ikke den store forskel, idet tallene i forvejen intet siger om omfanget af racisme, og da slet ikke i det vage opkog der siver ud til offentligheden via de danske aviser.

Lad mig opridse nogle kritikpunkter. DR Online beretter i overskriften om “overfald mod mindretal”, men faktisk er PET i det små begyndt at registrere episoder hvor danskere udsættes for det de vurderer som værende racistiske overfald. Her tre eksempler…

“Den 4. februar 2006 indgik anmeldelse om, at en person af dansk herkomst i en længere periode havde været udsat for chikane og trusler af flere personer af anden etnisk oprindelse en dansk, ligesom han var blevet slået i ansigtet én gang. (Haderslev)

Den 21. februar 2006 indgik anmeldelse om, at to personer af anden etnisk oprindelse end dansk ved en privat fest havde truet to personer af dansk herkomst med en kniv. (Haderslev)

Den 2. august 2006 blev der forøvet hærværk på et hus tilhørende en person af dansk oprindelse, idet ukendte gerningsmænd kastede flere brosten mod et stuevindue, der blev knust. Forurettede var af den opfattelse, at hærværket var racistisk motiveret og begået af personer med muslimsk baggrund, idet han netop havde indrykket læserbreve, hvori han bl.a. havde angivet, at flest krige i verden var startet på grund af muslimerne. (Glostrup)

Hvis sådanne episoder fremover skal medtages, så vil ‘racismen’ stige og stige fremover. Ingen tvivl om det.

Artiklen beretter mere specifikt om “homoseksuelle, muslimer og jøder”, men det er en sandhed med modifikationer. Ikke bare fordi første gruppe slet ikke er medtaget, men fordi herboende muslimers racististiske ytringer/overfald/hærværk mod danske jøder stort set ikke er medtaget. Mosaisk Trossamfund kunne den 25. september sidste fortælle, at de foreløbigt i 2006 havde registreret “over 30 henvendelser”. Artiklen opridser tretten konkrete (daterede) hændelser, men blot to af dem fandt vej til PET’s statistik. Der overses blandt andet flere dødstrusler, herunder et tilfælde hvor gerningsmanden blev anholdt.

Et voldtægtsforsøg i Svendborg d. 10. august sidste år er heller ikke medtaget, selvom gerningsmanden omtalte ofret som en “dansk luder”. Et religiøst-betinget overfald på en 20-årig kvinde på Nørrebro, d. 27. august er heller ikke medtaget i den officielle statistik.

Samtidig kan man godt undre sig over at de mange sager om det PET kalder ‘æresrelateret kriminalitet’ ikke betragtes som racisme. Ja, og så alligevel ikke. På blot seks-syv uger sidste sommer blev der registreret 50 tilfælde, og blev det medtaget ville det vælte statistikken og gøre det endnu sværere at sælge myten om de racistiske danskere.

Der er medtaget flere eksempler på hærværk mod muslimske gravpladser, men selvom formanden for politimestereningen Poul Løhde har talt om en seksdobling af hærværk mod kristne gravsteder, så er det ikke medtaget.

Med sådanne huller i den officielle opgørelse, bliver det helt grotesk når eksempler som disse medtages.

“Den 11. februar 2006 indgik anmeldelse om, at en person af anden etnisk oprindelse end dansk havde fundet en kopi af et læserbrev fra en landsdækkende avis i sin postkasse, indeholdende udtalelser der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266b. (Odense)

Den 24. marts 2006 blev der i et debatforum på www.fritdanmark.dk fremsat udtalelser, der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266 b. Den 11. maj 2006 traf Politimesteren i Odense afgørelse om, at der ikke var rimelig formodning for, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. (Odense)

Den 30. maj 2006 indgik anmeldelse om, at der på en hjemmeside tilhørende et folketingsmedlem var fremsat udtalelser, der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266 b. (København)”

Tankevækkende er det, at listen trods sine mange huller trods alt medtager eksempler på racistiske hændelser med herboende muslimer som gerningsmænd, rettet imod jøder, hinduer og kristne – arabere såvel som danskere.

Hvor man måske nok kan sige det giver mening at registrere nazi-graffitti som racisme, så kan jeg ikke rigtigt se hvorfor venstreradikale slagord nu skal skal registreres som racisme.

“Den 7. juni 2006 blev der forøvet hærværk på ydervæggene til et større indkøbscenter, idet ukendte gerningsmænd med spraymaling bl.a. havde skrevet ”Nazifri by”, ”Ingen racister i vores gader” og ”Asyl til alle”. (Helsingør)”

DR Online taler idag om ‘overfald’, og medierne har tidligere brugt PET-tallene til at berette om udviklingen i racistisk ‘kriminalitet’ og ‘forbrydelser’, men hovedparten af sagerne omhandler hærværk, verbale eller skriftlige ytringer, ikke alt kan siges at være ulovligt, og kun en mindre del omhandler egentlige voldshandlinger.

Ud af de 67 indberetninger er der godt ti episoder som involverer brug af vold, alle formentligt efter den milde voldsparagraf. To af overfaldene er iøvrigt begået af herboende muslimer.

Jeg har tidligere gennemgået den generelle udvikling i antallet af racistiske hændelser. I 1993 toppede statistikken med 166 indberetninger, og som det fremgår af nedenviste illustration (fra DR Online, 23/5-05), så kan man vanskeligt tale om en stigende tendens.

For nu at opsummere. DR Online headliner her til aften med “Flere hadske overfald mod mindretal”.

– Men der registreres ikke ‘flere’ hændelser…

– Kun en mindre andel af det registrerede er egentlige ‘overfald’

– Og ikke alt der registreres er rettet ‘mod mindretal’

Jeg medgiver dog gerne, at der i de fleste tilfælde er en form for had involveret…

Opdate.

 • 28/1-07 TV2 Online – Minoriteter angribes nu oftere.
 • “Minoritetsgrupper oplever i stigende grad at blive angrebet. Det oplyser DR’s 21 SØNDAG på baggrund af tal fra Politiets Efterretningstjeneste, PET.”

  Et par timer efter DR valgte at rette fokus på danskernes racisme, kan en Cantinét-analyse for Ugebrevet A4 fortælle at Der er mindre diskrimination af indvandrere. Det stemmer mærkeligt nok ikke overens med danskernes opfattelse – hvorfor mon…

  “Resultaterne går stik imod oplevelsen hos flertallet af etniske danskere. To ud af tre danskere mener, at diskrimination er blevet mere almindeligt de seneste fem år.

  Apropos

 • 28/1-07 Mette Walsted Vestergaards blog – Fy for den lede for en nyhed.
 • Oploadet Kl. 21:25 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer

  9 Comments »

  1. Du har fat i en rigtig god pointe og jeg har derfor valgt at omtale din glimrende artikel på min hjemmeside http://www.kicme.to/fdn
   Mvh JB

   Kommentar by J..... B...... — 28. januar 2007 @ 23:32

  2. UPS stavefejl i link
   Det rigtige kommer her:
   http://www.kickme.to/fdn

   Kommentar by J..... B...... — 28. januar 2007 @ 23:33

  3. At såkaldt indvandrere står for hovedparten af al racist kriminalitet er der vist ingen tvivl om. Men uden egentlig at have sat mig mere ind i statistikken, vil det da heller ikke komme som en overraskelse hvis racistisk motiverede overfald mod indvandrere oplever en stigning. For det er jo gerne således, at pres avler modpres og er der noget som danskerne har været udsat for i de senere år, så er det i høj grad at blive presset. Desuden er racisme en næsten naturgiven udvikling i et mere og mere heterogent samfund.

   Jeg siger absolut på ingen måde at det er i orden, men det er helt sikkert en naturlig konsekvens af udviklingen.

   Kommentar by Holme — 28. januar 2007 @ 23:45

  4. Var der ingen der så DR søndag igår ?

   En halv times tåkrummende trippen om den varme grød vedrørende hatecrimes imod Jøder og Homoseksuelle fra DR’s side …

   … UDEN AT TILNÆRMELSESVIS FORSØGE AT IDENTIFICERE GERNINGSMÆNDENDE!

   Kommentar by DaLi — 29. januar 2007 @ 10:20

  5. Glimrende arbejde. Burde lønnes med 100 kilo, sådan som det skræller vrøvlet af de udueliges gerninger.

   Kommentar by Kimpo — 29. januar 2007 @ 10:47

  6. -> 4 DaLi

   JO, jeg så for en gangs skyld DR i går aftes kl. 21 og fandt det MEGET søgt, at de voldsmænd, som Anders Bech-Jessens lange indslag handlede om, ikke blev nærmere beskrevet, og at de hele vejen igennem var omhyggeligt kamuflerede.

   For det første synes jeg, at vinklingen var manipulerende, for ved at fokusere på ofre fra minoritetsgrupper, slap man udenom at gøre opmærksom på, at det er majoritetsgruppen og især den kvindelige halvdel, der er udsat for flest angreb, og at de kommer fra muslimer og starter allerede i folkeskolen og blandt børn på gaden.

   Den radikale Simon Emil Amnitzbøll viste endnu engang, hvor krigerisk han er, og det var ikke lækkert at overvære.

   Derimod lyttede jeg med respekt til det jødiske indslag, hvoraf det fremgik, at man ved udgangen fra synagogen forsøger at nedtone medlemmernes jødiske signaler i det offentlige rum ved at anbefale, at mændene tager kalotten af, og kvinderne skjuler eventuelle davidsstjerner, førend de begiver sig ud på gaden.

   Danske jøder har mig bekendt altid søgt de fredelige løsninger, og det er overordentlig sørgeligt, at det igen er nødvendgt med en sådan problemløsningsteknik. Det er utåleligt, at vore jødiske landsmænd atter har problemer, og at disse direkte kan relateres til vores ansvarsløse gæstfrihed overfor andre. Men jeg respekterer jøderne for deres forsøg på at undgå konfrontationer. Man skal vælge sine kampe med omhu.

   For mit eget vedkommende fandt jeg det forfriskende, at Anders Bech-Jessen pludselig med et et irriteret udtryk i ansigtet og lidt vrængen i stemmen sagde til Simon Emil A, om bøsser dog ikke selv kunne hjælpe til med at undgå volden ved at neddæmpe sig og lade være med at holde i hånd og kysse på gaden?

   Det blev den radikale politiker meget ophidset over, og det kunne der absolut ikke være tale om, lød svaret, for det havde man kæmpet for.

   Dermed er der lagt op til fortsatte sammenstød og martyrdom for bøsser, og nu vil de så have børn, der uunddgåeligt bliver blandet ind i sammenstødene, som ligeledes uunddgåeligt vil blive værre og værre, medmindre man får islams syn på homofili reformeret, og det er der vel ingen, der bilder sig ind? Denne udvikling er i hvert fald ikke involverede børns tarv.

   Desuden er bøssernes mest fremtrædende talsmænd pro indvandring, så jeg synes, at de snart bør gå i tænkeboks og overveje, om det ideelle samfund opstår, blot fordi de stamper i jorden som forkælede børn?

   Det er muligt, at Anders Bech-Jessens program skal vurderes som et forsigtigt startskud til at tage gribe fat om ondets rod. Det er jo muligt, at det trods alt er den vej vinden blæser. Selv for DR er der vel grænser for, hvor længe man kan omgås sandheden så skødesløst uden at gøre sig selv til nar.

   Kommentar by Mette — 29. januar 2007 @ 14:30

  7. Hm, jeg fandt ikke én forbrydelse af danskere imod de fremmede. Men disse på http://www.politi.dk døgnrapporter…

   Tricktyveri mod 82-årig kvinde.
   Onsdag den 24. januar 2007.

   Under påskud af at have ondt i maven fik en kvindelig tricktyv den ældre dame til at give hende et glas vand i lejlighedens køkken.

   Samtidig stjal en anden kvindelig tyv to kongelige porcelænsfigurer samt penge og smykker fra lejligheden.

   De to gerningskvinder beskrives som:

   A: kvinde, indisk udseende, ca. 20 år, 165-170 cm høj, alm. af bygning, men synligt gravid i 6. måned. Skulderlang mørkt krøllet hår. Hun var iført sort vinterjakke med lys pelskrave, cowboybukser.

   B: kvinde, indisk udseende, ca. 30 år, 160-165 cm høj, kraftig af bygning. Hun var iført en sort strikkehue som sad langt ned over panden, men sort hår kunne anes. Hun bar en sort frakke.

   ———
   Røveri mod 21-årig mand.
   Lørdag den 20. januar 2007 kl. 0400.

   Den 21-årige mand blev passet op ved Tietgensbroen, at 3 mænd. Han blev frarøvet bl.a. sin sorte Fred Perry pung med 300,- kr. i kontanter og en LG-KG mobiltelefon.

   De 3 gerningsmænd beskrives som:

   A, B og C. Mænd, 16- 20 år, omkring 180 cm, alm. af bygning, kort sort hår, den ene med gele i håret, de to af dem var iført sorte vinterjakker, gråsorte cowboybukser,én havde hvide kondisko. Alle af anden etnisk oprindelse end dansk, men formentlig født i Danmark.

   Løb derefter i retning ad Kalvebod Brygge.

   Røveri
   Søndag den 21. januar 2007 mellem kl. 0700 og kl. 0800

   Den 25-årige anmelder spadserede alene ad Vesterbrogade, da han ved hjørnet ved Hammerichsgade blev antastet af 3 personer, der med kniv truede ham til at udlevere sin mobiltelefon. Om dem (A,B og C) kan han oplyse, at de lignede marokkanere og vist nok talte fransk.

   Efterfølgende mødte han en 4. person, der gik med anmelderen hjem, hvor han muligvis bedøvede anmelderen, idet han var helt væk indtil samme dag ca. kl. 1500 efter at have drukket et glas cola.

   Da han vågnede op var der fjernet 2 bærbare pc-ere og for ca. 30.000 kr rubler tilhørende en kammerat.

   Den sidste person beskrives som

   D: Marokkaner, ca. 27 år, iført kasket og sort jakke og jeans.

   ———-

   Røveri mod 70-årig mand.
   Fredag den 19. januar 2007 kl. 1730.

   Under påskud af, at der var sprunget et vandrør fik to gerningsmænd narret den 70-årige mand til at åbne døren for dem.

   Den ene af gerningsmændene tog herefter kvælertag på beboeren.

   Gerningsmændene beskrives som :

   A: Udenlandsk mand, 18-19 år, alm. af bygning, ca. 170 cm. høj, kort mørkt hår og iført rød trøje, formentlig med hvide ærmer, mørke bukser og mørke sko.

   B: Udenlandsk mand, 22-23 år, splejset af bygning, ca. 180 cm høj, iført mørk kasket og mørke briller, sort jakke, bukser og sorte sko.

   Begge talte med perfekt dansk accent. De var begge mørke i huden. B var dog noget mørkere end A, dog uden at være sort.

   Udbyttet var en pung med 900,- kroner.

   Eventuelle oplysninger kan gives til Station Amager.
   ——–
   Tricktyveri mod 93-årig kvinde.
   Lørdag den 20. januar 2007 kl. 1836.

   Gerningsmanden udgav sig for at være fra hjemmeplejen. Han beskrives som:

   A: Mand, ca, 180 cm høj, ca. 25-30 år, alm. af bygn. mørkt hår. Iført mørkt tøj og havde mørkt overtøj. Han var af anden etnisk baggrund end dansk og talte.

   Den åndsfriske kvinde ringede til hjemmeplejens kontor, der kunne oplyse, at de ikke havde sendt nogen medarbejder hen til hende. Da kvinden konfronterede manden med dette gik han fra lejligheden, efter dog at have stjålet ca. 500,- kroner.

   Eventuelle oplysninger kan gives til Station Amager.
   Til top
   Vold.
   Søndag den 21. januar 2007 kl. 0045.

   To unge mænd, på henholdsvis 15 og 16 år, blev efter en kort ordveksling med en større gruppe af jævnaldrende unge tildelt spark og slag.

   Den ene blev tillige frataget sin pung med 350,- kroner og et togkort.

   Gerningsmændene blev beskrevet som:

   A: Mand, asiatisk af udseende, ca. 16 år, ca. 180 cm høj, kraftig/muskuløs bygning, helt karseklippet, sort hår. Iført hvid og blå vindjakke, mørke løstsiddende bukser, kraftige gummisko.

   B: Mand, ca. 15 år, ca. 170 cm høj, alm./spinkel af bygning, pjusket lysblondt hår. Iført sort jakke med grå-brun pelskrave. Dansk.

   C: Mand, 15-16 år, ca.180 cm høj, alm. af bygning. Iført hue og sort jakke. Dansk.

   Eventuelle nærmere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.


   øveri mod 13-årig dreng
   Onsdag den 17. januar 2007 mellem kl. 1530 og kl. 1600

   På Linnésgade blev en 13-årig dreng passet op af to udenlandske drenge og truet til at udlevere 1000 kr.

   De signaliseres:

   A: Dreng, sort, 15-16 år, 180-190 cm høj, spinkel af bygning, kort krøllet hår. Iført mellemlang sort ”North Face” jakke med hætte, sort T-shirt, cowboy bukser og lyse sko. Bærende hullede sorte hansker.

   B. Dreng, 2. generationsindvandrer, 14-15 år, 170-177 cm, Spinkel af bygning, sort strit hår. Iført en sort ”Buulrot” jakke med guld tryk på højre side, cowboy bukser med tryk på gulligt tryk på højre baglomme/lår, hvide sko.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station City.
   —-
   Vold mod buschauffør.
   Tirsdag den 16. januar 2007 kl. 1856.

   Under kørsel ad Nørrebrogade mod Jagtvej følte en bilist sig generet af bussen og kørte frem foran bussen, da denne standsede ved stoppestedet ved Nørrebors Runddel.

   To personer (A & B) steg ud af bilen, og A henvendte sig ved vinduet ved buschaufføren, medens B henvendte sig ved bussens forreste indgangsdør. Kort efter løb A også hen til indgangsdøren og videre ind i bussen, hvor han råbte, at buschaufføren kørte som en psykopat – alt imens han slog chaufføren 4-5 gange i hovedet. B forsøgte at standse A, hvilket først lykkedes, da A havde slået 4-5 gangel. Herefter gik de tilbage til bilen, en hvid personbil af mrk. Toyota Carina, og kørte fra stedet i retning mod centrum.

   De beskrives:

   A: Mand, arabisk af udseende, 25-30 år, 180-185 cm, kort mørkt hår. Iført jeans og ellers mørkt tøj.

   B: Mand, arabisk af udseende, 25-30 år, 175-180 cm, kort mørket hår. Iført mørkt tøj.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   Tricktyveri
   Tirsdag den 16. januar 2007 kl. 1645

   2 mænd ringede på hos en 94-årig kvinde i Sandbjerggade under påskud af at de var fra Clorius og skulle læse varme af.

   Medens den ene opholdt forurettede i køkkenet gennemrodede den anden stuen og soveværelse og stjal 1600 kr og en mobiltelefon af mrk. Nokia.

   De beskrives:

   A: Mand, mørk i huden, ca. 25 år, 175 cm, slank. Iført hvid jakke, mørke bukser og sort tophue.

   B: Mand, ca. 20 år, 165-170 cm, alm. af bygning. Iført rød vindjakke, mørke bukser og baseball-cap.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj

   Røveri mod kiosk
   Torsdag den 11. januar 2007 kl. 2300.

   I en kiosk på Brigadevej blev ekspedienten/forurettede truet med kniv og frarøvet 600 kr samt 6-8 pakker cigaretter. Den ene gerningsmand gjorde desuden udfald mod forurettede med en ca. 10 cm lang kniv, hvorved forurettede blev snittet i ansigtet. Han beskrev dem således:

   A: Mand, somalier, 26-27 år, meget tynd, ca. 178 cm. Sort hår ca. 5-7 cm. Ingen skæg i ansigtet. Talte halvt dansk og halvt engelsk. Iført sort jakke og sorte joggingbukser.

   A var i selskab med 3 andre personer som forurettede samlet beskrev som:

   B-C-D: Somaliske mænd lidt mindre end A og havde sort krøllet hår som var lidt længere end A´s. 30-35 år. De var iført sorte jakker og blå cowboybukser. De var alle almindelige af bygning.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Amager.

   Røveri mod 33-årig mand
   Tirsdag den 9. januar 2007 kl. 2300 – onsdag den 10. januar 2007 kl. 0100

   Indehaveren af en lejlighed på Duevej på Frederiksberg havde besøg af 2 tyrkiske mænd i alderen 19-20 år, der var iført såkaldt ”streetwear-tøj”, ej nærmere signalement.

   Han havde netop mødt dem og inviteret dem med hjem. Da han på et tidspunkt gik ind i sit soveværelse for at sætte musik på, opdagede han, at de var ved at forlade lejligheden med hans Playstation 2 samt hans X-box. Da han forsøgte at holde dem tilbage, blev han slået hårdt i ansigtet, hvorved han besvimede, og han vågnede først næste morgen ved 7-8 tiden.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj eller Frederiksberg lokalpoliti.

   Røveri mod 31-årig mand – Istedgade.
   Mandag den 8. januar 2007 kl. 0400.

   Forurettede gik ad Istedgade u.f. nr. 20, da han blev grebet bagfra og i hver arm af

   A: Mand, udlænding, ca. 30 år, alm. af bygning, ca. 185 cm høj, iført grå hættetrøje, rødt tørklæde over munden. Talte dansk.

   B: Mand udlænding, ca. 30 år, alm. af bygning, ca. 185 cm høj, iført grå hættetrøje. Talte dansk.

   Forurettede blev lagt ned på gaden, hvorefter A og B stjal mobiltelefon samt en fingerring, hvorefter de løb mod Enghave Plads.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station City.

   Tricktyveri.
   Mandag den 8. januar 2007 kl. 1630 til mandag den 8. januar 2007 kl. 1640.

   Da forurettede – en 83-årig kvinde – låste sig ind i sin opgang i Baldersgade, gik gerningsmanden med. Han beskrives som:

   A. Mand, 20-25 år, 180-185 cm, kort sort hår, talte gebrokkent/uforståeligt dansk. Intet om påklædning. Mørklødet/udenlandsk.

   A bad om at låne et stykke papir for kunne skrive en besked til anden beboer i opgangen. Mens A i lejlighedens køkken dækkede for kvindens udsyn skaffede endnu en gerningsmand sig adgang til lejligheden.

   Fra lejligheden stjal gerningsmand nr. 2 en guldarmlænke, guldring med en blå sten samt en guldring med perle og små diamanter.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   Forsøg på røveri mod 74-årig mand
   Tirsdag den 020107 kl. 2227 (Efteranmeldt)

   Under afstigning fra buslinie 68 på Horsebakken blev forurettede overfaldet med slag og spark af 5 indvandrerdrenge på 12-15 år, medens de forsøgte at komme ned i hans lommer. Drengene flygtede, da en ung mand kom til stedet hidkaldt af forurettedes råb om hjælp

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj
   Til top

   Røveri
   Lørdag den 7. januar 2007 kl. 0015

   På Frederiksborgvej blev en 18-årig mand passet op af to unge mænd, der truede ham til at udlevere sin mobiltelefon, penge m.v. Han beskrev dem som:

   A: Mand, anden etnisk herkomst, muligvis araber, ca. 16-20 år, ca. 172-175 cm høj, alm. af bygning, kort sort hår, havde et mindre modersmærke på hver kind, iført en mat gul hættetrøje m. prikker på, cowboybukser. Talte dansk med udenlandsk accent, og talte indbyrdes med B på et sprog, der lød som arabisk.

   B: Mand, anden etnisk herkomst, muligvis araber, ca. 16-20 år, 172-175 cm høj, alm. af bygning, iført mørk jakke og mørke bukser. Medbragte sort tørklæde med hvidt mønster, som han forsøgte at holde op foran underansigtet. Talte dansk med udenlandsk accent, og talte indbyrdes med A på et sprog, der lød som arabisk.

   A truede med at stikke forurettede med en kniv, hvis han ikke gjorde, som der blev sagt. Han så dog ikke på noget tidspunkt en kniv.

   B tog forurettedes sygesikringskort og sagde, at de ville finde ham og hans familie og stikke dem ihjel, hvis han anmeldte noget til politiet, – og at han var heldig, at de ikke allerede havde stukket ham ned. De forsvandt herefter i ukendt retning.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   Særligt farligt røveri mod massageklub.
   Fredag den 5. januar 2007 kl. 2340.

   To gerningsmænd fik efter trusler med pistol udleveret kr. 2.000,-.

   Gerningsmændene beskrives som:

   A: Mand, mørklødet, ca. 16-18 år, ca. 170 cm høj, alm. af bygning, markant spids næse, mørkt hår, iført mørk North Face jakke m. hætte, løstsiddende mørke bukser, og

   B: Mand mørklødet, muligvis tyrker, ca. 16-18 år, ca. 165 cm høj, spinkel af bygning, kort mørkt hår, brune muligvis grønne øjne, skævt smil, iført lysebrun/kamelfarvet jakke eller striktrøje.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   Tricktyveri.
   Søndag den 7. januar 2007 kl. 1345.

   En 76-årige kvinde boende på Kapelvej var blevet kontaktet af en kvinde, der ønskede at låne papir og blyant, så hun kunne skrive en besked til en anden beboer i ejendommen. Da personen efter ca. 20 minutter forlod lejligheden opdagede beboeren, at der manglede 560,- kr. i kontanter, et gavekort til Matas på kr. 500,- samt diverse personlige kort.

   Gerningskvinden beskrives som

   A: Kvinde, pakistansk, 35-45 år, ca. 160-165 cm høj, bar en sort tørklæde, iført sort tøj, lettere buttet, talte gebrokken dansk.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   Tricktyveri
   Onsdag den 3. januar 2007 kl. 1300 – 1330

   2 mænd henvendte sig ved en lejlighed på Moltkesvej på Frederiksberg, hvor de udgav sig for at være VVS-folk, som skulle kontrollere radiatorer, og forurettede, en 80-årig kvinde, gav dem adgang.

   Under deres færden i lejligheden stjal de ca. 2800 kr. i kontanter samt et hævekort. De beskrives som:

   A: Mand, dansker, 25 år, ca. 170 cm, spinkel af bygning. Iført mørk jakke og mørke cowboybukser.

   B: Mand, udlænding, lys i huden, tale dansk, ca. 185 cm, ca. 25 år, slank. Sort tilbagestrøget hår, sort skæg på hagen. iført mørk jakke og mørke bukser. Han havde en sort klap for det ene øje.

   Røveri
   Onsdag den 3. januar 2007 kl. 1705

   Forurettede, en 35-årig mand, blev opsøgt i sin lejlighed på Toftegårds Alle, hvor gerningsmændene truede med kniv og frarøvede ham en mobiltelefon samt en guldkæde. Endvidere søgte de efter narkotiske stoffer, og det er forurettedes opfattelse, at de har taget fejl af en adresse.

   Gerningsmændene blev beskrevet som:

   A: Mand, sort, ca. 20 år, ca. 185 cm, spinkel.

   B: Mand, tyrker/pakistaner, ca. 20 år, ca. 175 cm.

   C: Mand, tyrker/pakistaner, ca. 20 år, 175-180 cm, spinkel, sort bølget hår. Iført grøn hættejakke med lys pelsbesætning, sorte Adidas sko med hvide striber.

   D: Mand, tyrker/pakistaner, ca. 20 år, ca. 185 cm, spinkel. iført lysegrøn hættejakke med lys pelsbesætning.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station City.

   Røveri mod massageklinik under anvendelse af pistol
   Onsdag den 3. januar 2007 kl. 2000

   Der blev forøvet røveri mod en massageklinik på Peter Fabers Gade, hvor 2 mænd med pistol truede pigerne til at udlevere 7.600 kr i kontanter. Efterfølgende blev pigerne beordret ud på et toilet, hvor de skulle sætte sig ned, og lyset blev slukket.
   De blev endvidere frataget deres mobiltelefoner.

   Gerningsmændene beskrives som:

   A: Mand, araber, 16-18 år, 165 cm, spinkel af bygning og spinkelt markeret ansigt. Mørkt kort hår. iført sort Northface jakke med hætte og med pelskant, sorte bukser og slidte kondisko. Blev tiltalt med navnet ”Mohammed” af B.

   B: Mand, araber, 18-20 år, ca. 175 cm, muskuløs af bygning, rundt ansigt, karseklippet sort hår. Iført hvid bandana/halstørklæde over næse og munde, brune lædersko uden snørrebånd. Han medbragte en sort revolver med et løb på 20 cm.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj

   Røveri mod massageklinik
   Fredag den 29. december 2006 kl. 2333

   På Tingvej blev der forøvet røveri mod en massageklinik, idet 2 maskerede mænd under trussel med en pistol truede sig til at få udleveret 5100 kr i kontanter samt en Nokia mobiltelefon. De beskrives:

   A: Mand, araber, 20-30 år, ca. 180 cm, alm. af bygning, brunt glat ansigt. Iført sort vinterjakke med hætte og pelskrave og med hætten over hovedet samt maskeret med sort halstørklæde. Endvidere iført sorte handsker, jeans, mørke sko. Han truede med en større sort slidt og ridset revolver. Talte flydende dansk, men arabisk med B.

   B: Mand, araber, 18-20 år, ca. 170 cm, alm. af bygning, ”babyface”-ansigt. Iført mørk jakke med hætte over hovedet, jeans og mørke sko, talte flydende dansk, men arabisk med A.


   Røveri mod 16-årig
   Mandag den 1. januar 2007 kl. 0240

   En 16-årig mand fra Frederiksberg blev standset på Nørrebrogade af 4-5 2. generationsinvandrere og under vold – knytnæveslag i ansigtet – blev han frarøvet sin mobiltelefon og skuldertaske. Intet signalement.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   Tricktyveri
   Mellemforts Allé, København S
   torsdag 141206 kl. 1630
   Et ægtepar på henholdsvis 73 og 83 år blev udsat for et par særdeles behjælpelige mænd, som hjalp med at bære, netop indkøbte, varer op i opgangen. Efterfølgende konstateredes det, at de 2 mænd også havde hjulpet parret af med et kontant pengebeløb, som manden havde haft i sin inderlomme. Gerningsmændene beskrives som:

   A: Mand, udenlandsk udseende, ca. 175 cm., ”kommunefarvet” hår, almindelig af bygning.

   B: Mand, udenlandsk udseende, ca. 160 cm., mørkt hår. Almindelig af bygning

   Eventuelle henvendelser i sagen kan ske til station Amager.
   Til top
   Tricktyveri i beboelse
   Charlotte Muncks Vej, København NV
   torsdag 141206 kl. 1830
   En 88-årig kvinde blev i sin lejlighed opsøgt af en mand (A), der havde stået med en nøgle, som han bad den 88-årige om at aflevere til anden beboer i opgangen. Under opholdet i lejligheden var det lykkedes for ”A”, at komme ind i stuen og samtidigt hermed opdagede kvinden at endnu en person havde indfundet sig i lejligheden. Tilsyneladende intet stjålet. De 2 mænd beskrives som:

   A: Mand, tyrkisk udseende, 20 – 30 år, ca. 180 cm., almindelig af bygning, kort sort hår. Iført sort kasket, sort vindjakke, mørke bukser og strikhandsker med smalle striber i farverne grøn, rød og gul.

   B: Mand, tyrkisk udseende, 20 – 30 år, ca. 180 cm., almindelig af bygning, kort sort hår.

   Eventuelle henvendelser i sagen kan ske til station Bellahøj
   Til top

   Forsøg på røveri
   Østrigsgade ud for nr. 14, København S
   torsdag 141206 kl. 0050 En 30-årig kvinde blev, på gaden, opsøgt af en mand, som forsøgte at stjæle kvindens taske. Kvinden blev slået med flere slag på højre side af ansigtet. Gerningsmanden beskrives som:

   A: Mand, anden etnisk baggrund, ca. 20 år, spinkel af bygning, over 170 cm.. Iført lyst tøj.

   Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til Station Amager.
   Til top

   Voldtægt
   Ingerslevsgade, København V
   onsdag 131206 kl. 0001
   En 40-årig kvinde havde i Skelbækgade aftalt seksuelt forhold. Herefter var hun blevet kørt til P-pladsen i Ingerslevsgade ud for nr. 60, hvor såvel kvinden og kunden gik ind i lukket varebil. Umiddelbart efter steg endnu en mand ind i varebilen. Kvinden blev under alvorlige trusler tvunget til forskellige ydelser. Efterfølgende var mændene løbet fra stedet. Kvinden rettede henvendelse til en politiets patruljebiler. De 2 gerningsmænd beskrives som:

   A: Mand, udlænding, muligvis østeuropæer, 25 – 30 år, 165 – 170 cm., spinkel af bygning, mellemblond kort hør, lyseblå øjne, smal ”ørneagtig” næse. Beklædningen kan ikke beskrives.

   B: Mand, udlænding, 25 – 30 år, 175 – 180 cm., kraftig/fedladen af bygning, brune øjne, mørk/sort kraftigt hår. Iført uniformslign. jakke.

   Røveri mod spilleklub
   Valby Langgade, Valby
   mandag 111206 kl. 1016
   To gerningsmænd truede sig ved hjælp af en kniv til et kontant pengebeløb. Der var formentlig tale om en smørekniv eller køkkenkniv. De 2 beskrives som:

   A: Mand, anden etnisk oprindelse, muligvis af somalisk afstamning. 17 – 23 år, ca. 190 cm., almindelig af bygning. Iført windbreakerjakke, muligt af mrk. Northface, med hætten trukket over hovedet, sort/mørkt halstørklæde om hals, mund og næse. Endvidere iført mørke cowboybukser. Bar formentlig handsker. Talte godt dansk.

   B: Mand, anden etnisk oprindelse, muligvis af mellemøstlig afstamning, 17 – 23 år, 175 – 180 cm., almindelig af bygning. Iført mørk jakke og et eller andet foran munden, lyse bukser og bar formentlig handsker.

   Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til station City.

   Tricktyveri i beboelse
   Nørrebro Vænge, Ældreboligerne, København N
   søndag 101206 kl. 1730 – 1800
   Det lykkedes for en mand, at skaffe sig adgang til en af boligerne under påskud af, at der var noget galt med vandlåsen hos beboeren. Efterfølgende konstateredes det, at der var forsvundet et kontant pengebeløb, guldarmbånd, medicin. Manden beskrives som:

   A: Mand, mørklødet med brune øjne, 25 – 30 år, 175 cm., kraftig af bygning, rundt hoved. Iført sort tophue og sømandsjakke, mørke bukser og mørke sko. Talte godt dansk.

   Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til station Bellahøj

   Forsøg på røveri mod 15-årig dreng
   Tingbjerg
   torsdag 071206 kl. 1600
   Den 15-årige dreng, som var ude at løbetræne, blev på ”blå bro” i Tingbjerg overfaldet af 2 unge mænd, begge af anden etnisk oprindelse end dansk. De truede ham en springkniv og under røveriet blev han ridset på halsen.
   Den 15-årige havde ingen personlige effekter på sig.
   De unge mænd beskrives som:
   A: Mand, 16 – 18 år, ca. 180 cm., sort hår, som var karseklippet, sort overskæg og sorte ”Karl Kani” bukser.
   B: Mand, 15 – 18 år, 170 – 175 cm.. Iført sort jakke og ”hængerøvs”-bukser.

   Eventuelle henvendelser i sagen kan gives til station Bellahøj.

   Vold
   Godthåbsvej – Hillerødgade, Vanløse
   torsdag 071206 kl. 2252
   En 35-årig kvinde, af anden etnisk oprindelse, blev udsat for vold af sin 43-årige mand, også af anden etnisk oprindelse. Herunder bidt i ansigtet og udsat for kortvarig kvælergreb. Volden fandt sted i parrets bil i forbindelse med skænderi om forestående separation.

   Eventuelle henvendelser i sagen kan gives til station Bellahøj.

   Røveri
   Frankrigsgade, København S
   onsdag 291106 kl. 1730
   To drenge, hvoraf den ene er 14 år, blev antastet af 2 jævnaldrene og udsat for vold i form af slag og lussinger. I forbindelse hermed tvunget til at afleveret en ny mobiltelefon. Røverne beskrives som:

   A: Dreng, anden etnisk oprindelse, helt sort i huden, ca. 15 år, 170 – 175 cm., almindelig af bygning. Kort sort hår. Iført cremefarvet dunjakke, muligvis af mrk. North Face. Kraven trukket helt op til næsen. Endvidere iført mørke bukser.

   B: Dreng, anden etnisk oprindelse, sort i huden, ca. 15 år, ca. 185 cm.. Iført mørk trøje muligvis med hætte.

   Eventuelle henvendelser kan ske til Station Amager
   Til top

   Forsøg på tricktyveri
   Ramløsevej, København Ø
   tirsdag 051206 kl. 1830
   En 79-årig kvinde blev opsøgt af en mand (A), som havde stået med en nøgle og nævnt navnet på kvindens nabo. Manden havde spurgt om kvinden ville aflevere nøglen til naboen og havde endvidere bedt hende om, at skrive et telefon nr. ned. Men da kvinden fattede mistanke, havde hun bedt manden om at forlade lejligheden.

   A: Mand, anden etnisk oprindelse, 45 – 50 år, 175 cm., almindelig til slank af bygning. Iført sort læderjakke, mørke bukser og sort strikhue. Velsoigneret og talte gebrokkent dansk.

   Eventuelle henvendelser kan ske til Station Bellahøj

   Gaderøveri mod 20-årig mand
   Lørdag den 2. december 2006 kl. 0830

   Den forurettede 20-årige mand gik ad Vimmelskaftet ved Helligåndskirken, hvor han blev antastet af tre personer og truet til at udlevere en Ipod Nano og en Nokia mobiltelefon.

   De tre gerningsmænd beskrives som:
   A: mand, anden etnisk herkomst, ca. 30 år, ca. 190 cm, muskuløs af bygning. Havde daggamle skægstubbe og var iført en hvid tophue og sorte bukser.
   B: mand, anden etnisk oprindelse, 22-24 år, ca. 186 cm, havde sort tilbagestrøget hår – fyldt med gele ”slikhår”, alm. af bygning. Han var iført en sort læderjakke og sorte habitbukser samt brune lædersko. Talte dansk med accent.
   C: mand, anden etniske herkomst, ca. 30 år, 175-185 cm, kraftig/fedladen af bygning, mørkt brunt let krøllet hår. Iført hvidt ”joggingtøj” af mrk. Royal med logo (kongekrone) på brystet og blå Nike sportsko.

   Evt. oplysninger kan gives til Station City.

   Kvalificeret vold
   Søndag den 3. december 2006 kl. 1019

   Den forurettede 22-årige mand blev i Nyhavn ved rest. Hong Kong truet af gerningsmanden med en pistol. I umiddelbar forbindelse hermed blev han slået bevidstløs af gerningsmanden, der slog ham i hovedet med pistolen.

   Da gerningsmanden slog den forurettede afgik der et skud fra pistolen. Dette skud ramte ikke nogen men gik ind i en væg.

   Gerningsmanden blev forsøgt tilbageholdt af dørmænd på stedet, og herunder tabte gerningsmanden pistolen, der indeholdt yderligere tre skud i magasinet.

   Det lykkedes gerningsmanden at slippe væk. Han beskrives som:
   A: mand, formentlig afghaner, kaldes tilsyneladende ”Loco” eller ”Logo”, ca. 25 år, ca. 180 cm, muskuløs af bygning. Iført en hvid vest og havde en hvid undertrøje/t-shirt neden under. Han var desuden iført en beige dynejakke med pelskant.

   Evt. oplysninger kan gives til Station City.

   Tricktyveri hos 70-årig dame
   Søndag den 3. december 2006 kl. 1805

   Gerningsmanden fik adgang til den forurettede 70-årige dames bopæl på Tornskadestien under påskud af, at han skulle låne en telefonbog.

   I lejligheden stjal gerningsmanden 1.250 kroner og 3 fingerringe, 2 armbånd og en halskæde.

   Gerningsmanden beskrives som:
   A: mand, anden etnisk oprindelse, 20-25 år, ca. 175 cm, slank og havde kort sort hår.

   Evt. oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   Røveri mod 11-årig pige
   Ryvangs Allé, Hellerup Station, Hellerup
   onsdag 291106 kl. 1620
   Den 11-årige pige, som var på vej hjem, mødte i tunnelen under Hellerup station en gruppe bestående af 8 – 12 drenge. Disse væltede pigen omkuld og fratog hende en mobiltelefon. Pigen beskriver nogle af drengene som:

   A: Dreng, anden etnisk oprindelse, 12 – 15 år, ca. 170 cm., Iført sort trøje og muligvis sorte joggingbukser med hvid stribe langs begge bukseben. På bukserne stod anført ”Royals” eller lign.. Havde ”gummiagtigt” udseende.
   B: Dreng, anden etnisk oprindelse, 12 – 15 år, ca. 160 cm.. Iført hvid trøje med 3 sorte bogstaver på ryggen, muligvis ”HDK”, som var omkranset med rødt.
   C: Dreng, dansk afstamning, 12 – 15 år, markante og karakteristiske bumser på kinderne/kindbenene. Iført sort halstørklæde og mørkt tøj.
   D: Dreng, iført et fleece tørklæde med et logo i guld. Logoet var formet som en hund, muligvis en rottweiler.
   E: Dreng, kan ikke beskrives nærmere. Var i besiddelse af meget stor tusch, som han ville kaste ind i væggen i tunnelen.

   Eventuelle henvendelser i sagen kan rettes til Station Bellahøj.

   Tricktyveri i beboelse
   Fensmarksgade, København N
   onsdag 291106 kl. 1500 – kl. 1600
   Det lykkedes for to kvinder (A og B) under påskud af at ville hjælpe en 78-årig kvinde med hendes indkøbsposer, at skaffe sig adgang til kvindens lejlighed. De havde endvidere oplyst, at de havde nogle spørgsmål i forbindelse med et projekt på social- og sundhedsskolen i Fensmarksgade. Under opholdet i lejligheden lykkedes det for kvinderne, at stjæle et 18 karats guldkæde med et vedhæng (tyren), som den 78-årige kvinde havde fået for mange år siden af sin nu afdøde mand.

   A: Kvinde, muligvis af pakistansk oprindelse, 20 – 25 år, 155 – 160 cm., spinkel af bygning. Mørkt glat hår, Talte perfekt dansk.

   B: Kvinde, mulat, 20 – 25 år, 160 – 170 cm., almindelig af bygning. Havde halvlangt mellemblondt og let bølget hår.

   Eventuelle henvendelser i sagen kan rettes til Station Bellahøj.
   Til top
   Tricktyveri i beboelse
   Frederiksborgvej, København NV
   onsdag 291106 kl. 1800
   Det lykkedes for en mand (A) at skaffe sig adgang til en lejlighed, beboet af en 49-årig mand, under påskud af at skulle aflevere en nøgle, som senere ville blive afhentet af en bekendt til ”A”. Det lykkedes for endnu en person, at komme ind i lejligheden. Sidstnævnte stjal fra soveværelset et kontant pengebeløb. Den ene gerningsmændene beskrives som:

   A: Mand, anden etnisk oprindelse end dansk, ca. 50 år, ca. 185 cm., fedladen til kraftig af bygning. Kort mørkt hår. Iført mørkt tøj.

   Eventuelle henvendelser i sagen kan rettes til Station Bellahøj.

   ricktyveri
   Frederikssundsvej, København NV
   tirsdag 281106 kl. 1720 – 17255
   En 93-årig kvinde blev opsøgt af 2 mænd, af anden etnisk oprindelse, som overfor kvinden oplyste, at de skulle checke hendes komfur i forbindelse med installering af bygas. Under deres ophold i lejligheden lykkedes det dem at stjæle et kontant pengebeløb. Gerningsmændene beskrives som:

   A: Mand, anden etnisk oprindelse end dansk, sidst i tyverne, ca. 175 cm., mørkt hår. Iført handsker. Kan ikke beskrives yderligere.

   B: Mand, anden etnisk oprindelse end dansk. Kan ikke beskrives yderligere.

   Eventuelle henvendelser i sagen kan ske til Station Bellahøj.
   Til top

   øveri mod to 14-årige drenge
   Mandag den 27. november 2006 kl. 1740

   To 14-årige drenge blev på Østerbrogade ved Svanemøllens S-togstation omringet af 10-15 personer, som de forurettede beskrev som andengenerations-invandrere.

   Drengene blev herefter truet med kniv til at udlevere henholdsvis 40 kr og 130 kr, ligesom den ene forurettede blev slået i maven.

   Hovedmændene beskrev de som:

   A: Dreng, mørklødet, 13-14 år, ca. 160 cm, kraftig og buttet af bygning. Iført grå hue og sort hættetrøje.

   B: Dreng, 13-15 år, ca. 175 cm, spinkel til almindelig af bygning. Lyst kort hår, uren hud. Iført lyseblå striktrøje og større hvid kasket med flad skygge.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.
   Til top

   Alvorlig vold
   Lørdag den 25. november 2006 kl. 0329

   Gerningsmanden og forurettede mødte tilfældigt hinanden på Axeltorv, hvor de støde ind i hinanden, og der var en efterfølgende ordveksling. Herefter udviklede det sig, og gerningsmanden stak forurettede med kniv i maven samt i ansigtet.

   Forurettede, en 28-årig mand fra Ballerup, pådrog sig så store skader, at han ved operation fik fjernet 10 cm af tyktarmen samt behandlet for et 15 cm langt snitsår i ansigtet.

   Gerningsmanden beskrives som:

   A: Mand, muligt araber, ca. 18 år, ca. 165 cm, kort sort hår.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station City

   Tricktyveri mod 87-årig kvinde
   Fredag den 17. november 2006 kl. 1650
   Under påskud af at være varmemester skaffede gerningsmanden sig adgang til en lejlighed i en etageejendom i Dannevirkegade.
   Medens beboeren, en 87-årig kvinde, påviste badeværelset, stjal han tegnebogen, der indeholdt ca. 300 kr, fra indkøbsnettet i gangen.

   Han beskrives som:

   A: Mand, udlænding, talte dansk med accent, ukendt alder og højde. Havde et ”mildt” ansigt. Iført grå kort jakke, sorte skindhandsker og hvid kasket med rødt tryk.

   Gaderøveri
   Lørdag den 18. november 2006 kl. 1435
   På P-pladsen ud for Ryparken Station blev forurettede, en 13-årig dreng, passet op af 4 drenge, ca. 15 år, der truede ham til at udlevere ca. 300 kr samtidig med, at de sparkede ham 2 gange.

   De beskrives:

   A: Mand/dreng, ca. 15 år, ca. 180 cm., fregner eller bumser.Alm. af bygning.

   B: Mand/dreng, sort, ca. 15 år, ca. 180 cm, alm. af bygning, karseklippet sort hår.

   C: Mand/dreng, formentlig arabisk, ca. 15 år, ca. 180 cm.

   D: Mand/dreng, formentlig arabisk, ca. 15 år, ca. 180 cm.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.

   ricktyveri
   Tirsdag den 14. november 2006 kl. 1900
   Gerningsmanden henvendte sig i en etageejendom på Heimdalsgade, hvor han til den 85-årige kvindelige beboer, der er kørestolsbruger, sagde, at der var vand i kælderen, og han måtte derfor ind i hendes lejlighed.

   Herunder opbrød han et skab og stjal en pengekasse, der indeholdt 2000 kr samt bankbog.

   Han forsvandt via terrassedøren og beskrives som:

   A: Mand, sandsynligvis udlænding, men ej nærmere, ca. 40 år, ca. 185 cm, alm. af bygning. Sort hår. Iført brun jakke og mørke bukser.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.
   Til top
   Tricktyveri
   Onsdag den 15. november 2006 kl. 2130

   Gerningsmanden henvendte sig i en etageejendom på Stadilvej, hvor han under påskud af at skulle finde et telefonnummer til lægevagten kom ind i lejligheden, hvor han fra forurettede, en 49-årig mand, stjal en pung, der lå i baglommen på et par bukser, der lå på en stol.

   Gerningsmanden beskrives som:

   A: Mand, sydlandsk, mørk i huden, talte dansk med lidt accent, 30-35 år, 180 cm, slank. Meget sort og kraftigt hår. Iført grå/sort joggingsæt og gummisko.


   Alvorlig vold
   Torsdag den 16. november 2006 kl. 1602.

   Forurettede, en 42 årig mand, blev kontaktet på Israels Plads, idet de ønskede kokain, hvilket de mente han kunne skaffe.

   Dette afviste forurettede, hvorefter de skubbede ham ind på et toilet, hvor den ene (A) fastholdt ham, medens den anden (B) med en kniv stak ham 1 gang i højre hånd samt i gang i hvert lår.

   De undløb fra stedet og beskrives som:

   A: Mand, araber, 40-50 år, 185-190 cm, almindelig af bygning. Gråt hår, gråt overskæg.

   B: Mand, araber, 30-35 år, ca. 175 cm, almindelig af bygning, sort hår.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station City.

   øveri mod 52-årig kvinde
   Kalvebod Brygge, København V
   torsdag 091106 kl. 2000 – 2030
   En 52-årig kvinde blev udsat for røveri ved, at en person slog hende i ansigtet, hvorved brillerne røg af og i forbindelse hermed blev tasken, som havde indeholdt mobiltelefon og et mindre kontant pengebeløb, revet fra kvinden. De 3 gerningsmænd beskrives, som nævnt under ”A” – ”C”

   A: Mand, anden etnisk oprindelse, ca. 16 år, ca. 175 cm, normal af bygning. Iført sort hættetrøje og cowboybukser med ”hængerøv”.

   B: Mand, anden etnisk oprindelse, ca. 16 år, ca. 175 cm, normal af bygning. Iført sort hættetrøje og en sort jakke, mrk. Schott, joggingbukser med hvide streger i siden.

   C: Mand, anden etnisk oprindelse, ca. 16 år, ca. 165 cm, tæt af bygning. Iført mørk strikhue, mørk jakke og cowboybukser med ”hængerøv”.


   Røveri mod 56-årig kvinde
   Tirsdag den 14. november 2006 kl. 0515
   Den 56-årige kvinde blev på broen ved Banevolden ved Lyshøjgårsvej med kniv truet til at udlevere sin taske indeholdende 2-300 kr, kørekort, checkhæfte og dankort samtidig med, at gerningsmanden skubbede hende omkuld.

   Han beskrives som:

   A: Mand, 15-20 år, 160-165 cm, mellemøstligt udseende, alm. af bygning. Kort mørkt hår, lille skæg under underlæben. Iført mørkt tøj.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station City

   Tricktyveri
   Mandag den 13. november 2006 kl. 1540
   Gerningsmanden henvendte sig i en etageejendom i Svinget nr. 7, hvor han udgav sig for at være Clorius måleraflæser, hvilket skaffede ham adgang til lejligheden hos den 79-årige kvindelige beboer, fra hvem han stjal en pung indeholdende 600 kr samt et checkhæfte.

   Gerningsmanden beskrives som:

   A: Mand, mellemøstlig, 25-30 år, slank, 183 cm. Iført blåt tøj og cap.

   Eventuelle yderligere oplysn

   Gaderøveri
   Lørdag den 18. november 2006 kl. 1435
   På P-pladsen ud for Ryparken Station blev forurettede, en 13-årig dreng, passet op af 4 drenge, ca. 15 år, der truede ham til at udlevere ca. 300 kr samtidig med, at de sparkede ham 2 gange.

   De beskrives:

   A: Mand/dreng, ca. 15 år, ca. 180 cm., fregner eller bumser.Alm. af bygning.

   B: Mand/dreng, sort, ca. 15 år, ca. 180 cm, alm. af bygning, karseklippet sort hår.

   C: Mand/dreng, formentlig arabisk, ca. 15 år, ca. 180 cm.

   D: Mand/dreng, formentlig arabisk, ca. 15 år, ca. 180 cm.

   Eventuelle yderligere oplysninger kan gives til Station Bellahøj.
   Til top

   Kommentar by Kim Petersen — 30. januar 2007 @ 03:54

  8. Meen når Danskerne kommer imindretal har vi krav på mindretalsbeskyttelse, historisk set har det dog ikke mange chancer under islam.

   Kommentar by Kim Petersen — 30. januar 2007 @ 03:57

  9. Hvad kan man forvente sig af en rablende højredrejets blog og dennes opbaksningstilkendegivende tilhængere, dennes og tilhængeres brug af intelligente fordrejende pseudo nuancerede formuleringer i brug til at forsvarere og argumenterer for og med mere og mere racistisk selvretfærdighed ved bearbejdning af emner på dette område, det er interessant hvordan i konsekvent sammendrager begivenheder til et helhedsbillede af en vis karakter, genforstærkning efter en bestemt retning følelses tænkning, holdninger og adfærd, hvordan i tildeler kollektivt ansvar/gruppe skyld for handlinger begået af folk fra andre grupper end jeres egen, jer der delvist udrensede og genbefolkede 3 kontinenter og bragte millioner af Afrikanere til Amerikaerne som Slaver, jeg er selvimodsigende herved, men i er dem der er i dårligst position til at give kollektivt ansvar med jeres fortid.

   Kommentar by Jess — 14. april 2008 @ 18:38

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper