6. februar 2007

TVavisens Kristian Sloth er støttesagsøger i Grundlovssag mod Anders Fogh Rasmussen

Fra dagens udgave af Nyhedsavisen – DR-journalist vil have Fogh dømt.

“DR-jounalist Kristian Sloth, der står bag flere kritiske indslag om regeringen i Afghanistan-sagen, støtter samtidig et forsøg på at få statsminister Anders Fogh Rasmusssen (V) dømt for at overtræde grundloven. Kristian Sloth er således støttesagsøger nummer 1.477 i et sagsanlæg, hvor den såkaldte Grundlovskommission vil have Anders Fogh Rasmussen dømt for brud på grundloven ved at sende danske soldater i krig i Irak.

En støttesagsøger er ifølge retsplejeloven en »tredjemand, der har en retlig interesse i udfaldet af en sag.«

Kristian Sloth lavede flere indslag om danske soldater i Afghanistan 18., 19. og 23. januar, som Nyhedsavisen siden har peget på, var problematiske og rummede flere fejl.”

Kristian Sloth præsenterede iøvrigt flere af indslagene med Bent Stuckert, der i en intern email d. 26. januar kraftigt gik i rette med kollegaen. Her et screencap fra 1. december 2006, hvor Stuckert præsenterer sagen – senere i samme indslag ses Kristian Sloth, næsten hånd i hånd med Christoffer Guldbrandsen.

Opdate. Forsvarsministeriet har en god udførlig gennemgang af filmen og DR’s dækning, med udgangspunkt i fejl, udeladelser og bevidste manipulationer.

 • 5/2-07 Forsvarsministeriet – Forsvarsministeriets dokumentation: Danmarks Radios film ”Den Hemmelige Krig” (13 s., pdf eller tekst inkl. links).
 • Oploadet Kl. 08:54 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

  21 Comments »

  1. Hvor er DR’s integritet henne? Journalister der er involveret i en sag bør ikke dække denne !!

   Mon den her er på DR’s tekst-tv eller dækker de over sig selv – hvad med Al Ritzau ?

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 6. februar 2007 @ 09:07

  2. Tja, hvad skal man snart sige? Er der noget, der kan overraske én længere?
   DR har efterhånden miskrediteret sig selv så meget, at Radiorådet nærmest har pligt til at sætte en undersøgelse i værk for at finde ud af, i hvor høj grad der er sket brud på public service-forpligtelsen og forpligtelsen til en afvejet, veldokumenteret journalistik uden politisk slagside (hvilket selvfølgelig hver KAN eller SKAL hinder kritisk journalistik).
   Sloth har ganske rigtig ret i, at DR har en sag, der “stinker”. Problemer er, at man i stigende grad sidder tilbage med den opfattelse, at det er HANS sag, der lugter.
   Men ros til Nyhedsavisen for at lave det stykke kritiske journalistik rettet mod det magtfuldkomne DR, som de “store” papiraviser mere eller mindre har holdt sig fra.

   Kommentar by polinos — 6. februar 2007 @ 11:24

  3. >2 Polinos

   Ja, jeg undrer mig også over, at det lige netop er Nyhedsavisen der graver i denne sag. Det havde jeg bestemt ikke regnet med, men det er positivt at de gør det!

   Kommentar by Mackety — 6. februar 2007 @ 11:28

  4. Stor ros til Nyhedsavisen for at afdække DR’s anti-regerings-kampagne. Jeg har set at sagen iøvrige MSM stadig bliver kaldt ‘Afghanistan-sagen’ eller ‘Fange-sagen’. Burde det ikke retteligt blive kaldt ‘DR-sagen’ nu.

   Kommentar by JensH — 6. februar 2007 @ 11:33

  5. http://forsvaret.dk/NR/rdonlyres/B6349C33-94D5-486E-8C3F-A15943FC4F0B/0/Dokumentation.pdf

   Nu kommer Søren Gade med et rimt angreb på den søde Guldbrandsen og hans sandfærdige venner på DDR. Nu er der da først behov for §20 spørgsmål fra Freak AAen, måske til ham selv om hvor meget han har løjet i denne sag.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 6. februar 2007 @ 12:36

  6. Vi Socialdemokrater !
   Må lige gøre opmærksom på, at vi har vundet hævd rettigheder over tvangslicens DDR. Ingen kan mere komme og kræve alsidig dækning, da vi i en menneskealder har fået lov til at udøve vores propaganda. Tænk bare på hvordan Erhard Jacobsen har udråbt DDR`S medarbejder/kammerater for røde lejesvende, og ingen har protesteret, derfor kan man ikke i 2007, komme og kræve en veletableret totalitær nyhedsfordrejnings station, tilbage!! Tolate
   Hvem skal ellers formidle Beates racist rapporter
   Hvem skal så give den borgelige regering skylden for alt
   Hvem skal så i tide og utide hive Thøger Seidenforfald ind
   Hvem skal så fejlfortolke statestikkerne så regeringen får skylden
   ja, fortsæt selv listen, den ER lang…
   Vi frelste, gode, rigtige meningers socialdemente, tåler ingen kritik.
   Mvh Egon

   Kommentar by li — 6. februar 2007 @ 12:45

  7. Jeg kunne godt tænke mig at vide hvilken del af grundloven, som grundlovskommisionen mener at Fogh Rasmussen skulle have brudt ved at gå ind i Irak?

   Kommentar by Jacob — 6. februar 2007 @ 14:33

  8. Jeg trækker ovenstående spørgsmål tilbage. Jeg undersøgte det selv.
   Det er ud fra grundlovens paragraf 19 stykke 2 at sagsanlæget er lagt.
   De mener åbentbart at denne tekst indebærer at der skal være tilladelse fra FN for at bruge væbnet magt mod et andet land.

   Grundlovens § 19, stk. 2 har følgende ordlyd:

   »Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde.«

   Jeg har meget svært ved at se hvor FN’s rolle er henne i denne tekst, da vi trods alt stadig er en suveræn nation og ikke en marionet stat for FN’s verdensdiktatur. Selvom der nok er nogen, der inderligt ønsker det.

   Kommentar by Jacob — 6. februar 2007 @ 14:46

  9. -> #8

   Du har helt ret. De mennesker som har stævnet statsministeren tilhører den samme fløj, som i årevis bankede indvandringskritiske borgere oven i hovedet med FN’s flygtningekonventioner. Eller snarre: Deres fortolkning af konventionerne.

   Iøvrigt, interessant at se den apagraf hvorefter de mener statsministeren skulle have forbrudt sig mod grundloven. Uden at være jurist ville jeg mene der ikke er fugls føde på den sag.

   Kommentar by JensH — 6. februar 2007 @ 15:27

  10. –>9
   De bygger det hovedsageligt på henvisninger til kommentarer til grundloven fra det oprindelige grundlovsarbejde i slutningen af 40’erne. Men hvis det er sådan at vi skal bede FN om tilladelse til at vores folketing kan beslutte brugen af væbnet magt, så stiller jeg spørgsmålstegn ved om vi stadig kan beskrives som et selvstændigt land. I øvrigt vil jeg mene at en sådan magtoverdragelse som at overgive beslutningen om at gå i krig til en overnational institution ville være i modstrid med grundlovens paragraf 20:

   “§ 20. Stk. 1. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
   Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.”

   Grunden til jeg mener at det er i modstrid med ovenstående er at der ikke er nogen vedtaget lov der overdrager en beslutningsmyndighed om indtrædelse i krig til FN. Derfor kan statsaministernes handlinger heller ikke være grundlovsstridige.
   Derudover kan det diskuteres hvorvidt en overgivelse af selvbestemmelsesret i det omfang, som er tilfældet ved en overdragelse af beslutningsprocessen for våbenmagt, ikke er at overtræde meningen bag paragraf 20.

   Kommentar by Jacob — 6. februar 2007 @ 18:10

  11. Licenspengene er sikret indtil år 2010, nu er der på DR frit slag til at sende alt det røde propaganda man vil.

   INTET sker der hvis man lyver og bedrager og manipulerer.
   Regeringen har lavet et medieforlig der fodrer ulven eller skulle jeg sige belønner ulven.

   Kommentar by Pleth — 6. februar 2007 @ 20:41

  12. Jeg har mange gange støttet at vi bør have en radio/TV station der sender på dansk, uden reklamer, og med en public service forpligtelse. Dansk sprog og kultur er under pres fra flere sider, og vi skal støtte vores sprog og identitet. Det har vi så DR til…….

   Indtil tingene ændrer sig, så må man jo lade være med at give dem penge, de leverer ganske enkelt ikke varen på langt de fleste punkter. At der vil gå meget lang tid før de kan, kan man blandt andet overbevise sig om ved at læse forsvarets redegørelse som der linkes til foroven, utallige medarbejderes tro på at DR er deres egen private platform, og de utallige manipulerende undskyldninge der altid er DR’s taktik overfor kritik, som f.eks Gitte Rabøl. “Den har skabt debat”, siger hun om filmen. Ja, det havde en film om Marianne Jelveds deltagelse i indsmugling af beriget uran også.

   Er der nogen her, der kender de helt præcise juridiske omstændigheder ved at lade være med at betale, hvis man har en bredbånds internetforbindelse?. Jeg har i øvrigt mere end svært ved at se forbindelsen DR – internet.

   Kommentar by PeterK — 7. februar 2007 @ 09:18

  13. Det var vel hvad man – desværre – kunne forvente: http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=4231454/. DR’s bestyrelse freder “Den Manipulerende Krig”…

   Kommentar by Darwin — 7. februar 2007 @ 16:16

  14. -> 13 Darwin

   Prøv at lægge mærke til hvad Plummer bl.a. siger:

   “hvordan vi fremover kan sikre DRs troværdighed og uafhængighed,”

   Hvilken troværdighed ? DR har ingen og hvad angår “uafhængighed” så kunne det være rart at få specifceret “uafhængighed” af hvem ? Politiken ? Socialdemokratiet ?

   Kommentar by JensH — 7. februar 2007 @ 16:34

  15. 14: -> JensH: Netop!

   Jeg tror, at han må mene, at DR skal forstærke sit samarbejde med EL, Politiken, og tildels Socialdemokratiet, for så forbliver de jo uafhængige af skulle levere objektive og ikke-manipulerende nyheder.

   Det må så i hans øjne sikkert også betyde, at de derved styrker deres troværdighed for deres målgruppe som de selv definerer den: De politiske korrekte.

   Desværre er det jo ikke helt meningen med en public service kanal, men det synes de åbenbart er mindre vigtigt… Eller har jeg misforstået noget? ;)

   Kommentar by Darwin — 7. februar 2007 @ 17:17

  16. -> 15 Darwin

   “Eller har jeg misforstået noget?”

   Overhovedet ikke. Jeg har længe betraget DR som en slags ‘Politiken-TV’, og derfor er jeg også rasende over at skulle være tvunget til at financiere denne propaganda-maskine.

   Kommentar by JensH — 7. februar 2007 @ 17:53

  17. Ja mig får de ikke en rød reje af, ligegyldigt hvad så end (D)DR truer mig med, jeg nægter at give mine surt sparede kroner til det gammel-stalinistiske fossil !

   Kommentar by whodares — 7. februar 2007 @ 19:46

  18. Så oprandt dagen, hvor DR’s såkaldte ledelse meddelte den undrende offentlighed, hvor meget dyrere byggeriet i Ørestaden ser ud til at blive netop nu (det skal såmænd nok løbe endnu højere op).

   Plummer oplyser nu, at overskridelserne får betydning for DR’s udsendelser. Det gode spørgsmål er så, om det er noget man skal tage som et løfte eller en trussel.

   Hvis udsendelserne primært er indslag, lavet af Kristian Sloth og ligesindede, som tilsyneladende finder det helt naturligt at forfølge personlige, politiske synspunkter for licensmidlerne, kan det måske ende med, at vi ligefrem skal ØNSKE os et stort, dyrt byggeri?

   Kommentar by freshair — 7. februar 2007 @ 20:56

  19. >-18 tror du udsendelserne kan blive dårligere !?!?! jeg troede sgu bunden var nået, at kalde disney film for dokumentar…ha..ha
   OG disney doukenmentar der får (kommunist) Carvling/kravlegårds pris…ha..ha..
   Det sgu lige som PEN..samlingen af politiske korrekte skvader skribenter, der ikke tør forsvarer islam kritiske forfattere…ha…ha..
   det sgu helt til grin…ha…ha…ha…ha

   Kommentar by li — 7. februar 2007 @ 21:33

  20. “Plummer oplyser nu, at overskridelserne får betydning for DR’s udsendelser.”

   Hvis det betyder færre af disse røde propaganda ‘dokuemtar’-film a la ‘Den hemmelige krig’ så håber jeg virkelig at DR finder flere ‘glemte’ byggeomkostninger i skufferne. Sammenholdt med DR’s totale inkompetence kan vi måske ligefrem opnå at få sort skærm. Det ville være godt for mit blodtryk :-)

   Kommentar by JensH — 7. februar 2007 @ 22:10

  21. –>12 og 17
   DR kan ikke gennemtrumfe juridiske konsekvenser overfor dem som ikke betaler uden at kunne bevise at folk har internet forbindelse, hvilket de kun kan få ved at få oplysninger fra internet udbyderne, og det er pt. ikke lovligt for dem at kræve det, da vi endnu ikke lever i et overvågningssamfund. Og hvis de kommer på besøg kan de ikke kræve at få adgang til ens hjem, da kun politiet kan få adgang og det kun hvis de har en dommerkendelse. Så bare klø på og hold op med at betal licens. De kan ikke røre jer uden at blive til en form for stasi som trods alt ikke er tilfældet endnu.

   Kommentar by Jacob — 8. februar 2007 @ 00:34

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper