12. december 2012

Massemorderens private E-poster (Kjetil Stormark, 2012) – Breivik og bloggosfæren uden mediefilter

Selvom Breivik-debatten stadig er højspændt i Norge, så er udgivelsen af Breiviks hackede emails foregået relativt ubemærket. Journalist Kjetil Stormark har haft haft adgang til fire af Breiviks emailadresser med op imod 8.000 emails, og supplerer med oplysninger der iøvrigt har været i medierne, og kombinerer det hele med mere klassisk biografisk stof. Udgivelsen inkluderer blandt andet korrespondance med Document’s Hans Rustad og Fjordman, men alligevel har det ikke foranlediget avis-overskrifter.

Forklaringen ligger ligefor. For selvom journalister og forfattere tolker Breiviks tekster i en venstreorienteret univers, så er der trods alt en grænse for hvor meget kilder kan vrides. Stormark indleder således.

Forord.

“Det har vært spekulert i om Breivik har hatt hjelp ved utarbeidelsen av manifestet, da dette er såpass omfattende og tidvis velformulert. Med e-postene som vurderingsgrunnlag, tror jeg at Breivik meget vel kan ha greidd å utføre oppgaven på egen hånd.” (s. 8)

“I gjennomgangen av e-postene har jeg ikke funnet bevis eller indikasjoner på at noen av dem Breivik har hatt kontakt med, hadde den fjerneste anelse om hva han planla.” (s. 9)

Bogen er på 294 sider. Det meste er apolitisk og handler om optakten til Utøya, men der er også interessante ting som ikke tidligere har været fremme i mere ‘ufortolket’ udgivelse. For danskere er hans forhold til Danmark selvfølgelig interessant. Bogen dokumenterer at han har været i Danmark flere gange, først som ‘tagger’ (1994), men også i planlægningsfasen september 2010. Han fandt danskere via det han kalder ‘emailfarming’ på Facebook, men intet i hans korrespondance indikerer at på han har haft personlig kontakt til danskere.

Når nu Breivik-debatten kredser om eventuelle ‘ideologiske’ medskyldige, er det selvfølgelig også væsentligt at se på den korrespondance Breivik vitterlig havde med Fjordman og Document-redaktionen. Document’s Hans Rustad havde ikke stor tiltro til Breiviks ide om et højreorienteret medie, og Fjordman svarede høfligt, men upersonligt på henvendelserne. Breivik vandt ikke Fjordmans tillid.

Interessant i samme forbindelse er Breviks tidlige politiske virke i FPU, og mest interessant er efter min mening hans mange debatindlæg på Fremskrittspartiets debatfora i 2002-03. Her fremgår det klart, at Breivik flere år før han læste sit første Fjordman-essay, frygtede multikulturen ville ende med en ‘borgerkrig’. Udover lidt velment Islam-apologi, er han lige på kornet i forhold til de fleste emner.

Tidligere på ugen erklærede Breiviks forsvarer Geir Lippestad overfor Aftonposten, at Breivik “bygde hele sitt verdensbilde… på nettinformasjon, og ingen fysiske erfaringer”. Det modbevises grundigt. Brevik havde muslimske venner, havde dårlige erfaringer med Islam, og var villige til at ytre det i et liberalt debatforum.

Herunder en række citater fra udgivelse. Breiviks faktiske ord er sat ind med mindre skrifttype. Det er lidt rodet, men en naturlig konsekvens af bogens præmis. Det kan lyde negativt, men som udgangspunkt er jeg positivt indstillet overfor udgivelser der gør det muligt at forholde sig til emnet så tæt på kilderne som muligt.

Barne- og ungdomsår.

“Da han gikk på Ris skole, var Anders Behring Breivik mye sammen med sin bestevenn, en pakistansk klassekamerat. Sammen pumpet de jern og muskler.” (s. 15)

“I desember 1994 ble Anders Behring Breivik stanset av politiet på Oslo S, på vei tilbake fra København med 43 spraybokser i veska. I en melding fra barnevernsvakta, nedtegnet lille juleaften, heter det at «moren visste ikke at han var i Danmark».” (s. 16)

“I manifestet omtaler Breivik en voldsepisode på Tåsen-senteret, og beskriver at han og andre gutter ble forsøkt ranet og slått ned av en marokkansk gjeng utenfor klubben «Action 22».17 Breivik tilskriver episoden stor betydning i utviklingen av etniske motsetninger mellom ulike ungdomsgjenger i Oslo. Episoden er i ettertid blitt bekreftet, dog i en litt annen versjon, av en jevnaldrende kvinne som i tiden etter 22. juli var involvert i etterforskningen av terrorangrepene.” (s. 16)

“Breivik ble aldri noen lederskikkelse på Oslo handelsgym. … På skolen snakket Breivik norsk med pakistansk aksent, for å gli inn i deler av miljøet. Han fremstod som feminin. Noen ganger kunne han stirre på jentene på en måte som gjorde dem nervøse. Breivik hadde fortsatt en typisk taggerstil.” (s. 18)

(Note 17 og 18 relateret til Tåsen-episoden, omtalt i manifestet; s. 282f)

Politisk aktiv.

“7. mars 1997 meldte Anders Behring Breivik seg inn i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). To år senere, 15. januar 1999, meldte han seg også inn i Fremskrittspartiet (Frp). … Breivik ønsket å gjøre politisk karriere. Dette er et utdrag av de innleggene som Anders Behring Breivik publiserte på FpUs debattforum i 2002 og 2003. … Anders Behring Breivik engasjerer seg også i diskusjoner om svensk politikk, etter innspill og spørsmål fra svenske forumbrukere. (s. 20)

This message is a reply to Svensk motsvarighet till FrP? posted from Svensken posted at June 12, 2002 at 14:06:35
Dette er et omfattende spørsmål. Det har vel mye med at FrP startet som en bevegelse med populære kampsaker – reduksjon av skatter og avgifter og kampen mot unødvendige offentlige inngrep. Innvandring, asyl og integreringspolitikken kom senere. …

Et poeng er vel at FrP har funnet en «magisk» kombinasjon som appelerer til folk flest. Andre momenter er bra ledelse og Norges politiske historie. Et omstridt argument er vel at Norge har sterkere identitetsfølelse enn Sverige som et resultat av den nasjonalromantiske perioden etter unionen med Danmark og svensk «okkupasjon». Mange vil derfor kanskje si at etniske nordmenn stiller et større krav om integrering av fremmedkulturelle enn f eks svenskene. Denne problemstillingen er igjen relatert til norges mislykkede integreringspolitikk som igjen har sammenheng med at mange føler at effektuering av FrP`s politikk ville løse mange av disse utfordingene.

Men det er spesielt innvandringspolitikk som ligger Breiviks hjerte nærmest, også i 2002. Han lar seg hisse opp over det han mener er ubegrunnede og urettmessige angrep mot partiet og partileder Carl I. Hagen.

This message is a reply to Innvandring og feighet posted from xxxxx posted at June 13, 2002 at 12:32:51
… Uansett, for å klargjøre noen ting. Nasjonal Front er et høyreekstremistisk parti. FrP er IKKE et høyreekstremistisk parti (Og tar naturligvis avstand fra denslags). Vi er et liberalistisk parti. Forøvrig så ligger Le Pen nærmere politisk AP (De har et sosialistisk program).

This message is a reply to Re: Feighet? posted from PeeWee posted at June 13, 2002 at 13:33:25 Til PeeWee
– PeeWee: Hagen er forsåvidt den lengst til høyre av «høyrepopulistene» Heh, du liker å tilegne folk egenskaper de ikke har, Peewee. Hagen er IKKE noen høyrepopulist. … Partiet vårt har en helhetlig og forsvarlig politikk med stor bredde som appelerer til folk flest. Dette er hovedårsaken til at mennesker fra alle samfunnslag stemmer på FrP.

– PeeWee: Det er allikevel en kjensgjerning at Frp er det mest «rasistiske» partiet på stortinget.
Du må være forsiktig når du bruker et så kraftig ord som rasisme, Pee-Wee. Særlig når du konsekvent bruker det feil. Det du muligens prøvde å si var; at mange oppfatter FrP som fordomsfullt. Dette i seg selv er et resultat av uvitenhet. Det er flere tusen medlemmer i FrP. Selvfølgelig er det noen få av disse som er fordomsfulle, men faktum er at det finnes mennesker med «rasistiske» holdninger i alle partier og organisasjoner (Kanskje med unntak av RV). Men du kan ikke dømme eller stigmatisere en
hel gruppe mennesker ut ifra enkeltindividers oppførsel og uttalelser. Dette vet du meget godt PeeWee.

Det som er et faktum er at det fortsatt finnes mennesker som har samme fordomsfulle synspunkter som deg. Dette er en utfordring. Fordommer, uvitenhet og tilvante oppfatninger er FrP`s største trussel. Jeg anbefaler derfor at du setter deg inn i partiprogrammet vårt.
Mvh.
Anders Behring
Oslo Vest FpU

[…]

Breivik vender stadig tilbake til muslimene. Han mener norske myndigheter bevisst tilbakeholder opplysninger om æresdrap, terror og det Breivik opplever som andre uheldige sider ved muslimsk kultur. I innlegget, postet enten 4. eller 5. juli 2002, skriver Breivik at han kjenner identiteten til to Al Qaida-folk som har base i Norge.

Veldig interessant emne som xxx tok opp (Så jeg lagde en egen tråd:) Det kan bevises at myndighetene tilbakeholder både informasjon om æresdrap og muslimske «terrorister» i Norge med tilknytning til diverse organisasjoner. … Hvis ikke regjeringen klarte å holde tilbake informasjon om at det var 5 æresdrap pr. år. Hvordan kunne da regjeringspartiene forsvare sin naive og snillistiske innvandrings, asyl og integreringspolitikk?

Tenk deg hvor mye FrP`s oppslutning økte etter Fadime-drapet. Tenkt hva slags utslag dette hadde gitt oss hvis det kom frem at det var 5 årlige æresdrap og flere muslimske terrorister som oppholdt seg i Norge (Uten at regjeringen gjør noen ting). Dette hadde jo vært en bekreftelse på at dagens politikk er misslykket. Jeg vet om 2 personer som har tilknytning til Al Qaida som har sin base i Norge. … Hva er motivene for dette. Det kan jo ikke komme frem at Norge er et paradis for terrorister/terrorceller – for da vil jo Bondevik og Co få ris på baken av USA. … Norge er i dag et «mecca» for mennesker som ønsker å praktisere sin kultur/religion uten statlig overvåking og inngrep. I tillegg subsidierer Bondevik og Co mer enn 70% av kostnadene relatert til bygging av nye moskeer +++. Et at de rikeste områdene nær Karachi (Pakistan) kalles: Little Norway. Det er like stort som Holmenkollenområdet med lukseriøse hus og leiligheter. Der kan alle de nyrikevise sin rikdom og bygge opp slekten sin (Les mer om betydingen av slekt/familie innenfor islam/kulturer relatert til islam) Mon tro hvor disse pengene kommer i fra?

Jeg vet det er VELDIG politisk ukorrekt å diskutere dette pr. dags dato, men jeg mener at æresdrap har en nær sammenheng med den unaturlige naive integreringspolitikken som regjeringen fører. Dette har igjen sammenheng med statlig s ubsidiering av et Islamsk samfunn i Norge og derfor indirekte en subsidiering av subkulturer relatert til Islam. Hvis integreringen av muslimer i Norge (Det er naturlig å ta opp muslimer som eksempel med tanke på at de er den største fremmedkulturelle gruppen) har vært misslykket til nå, er det da virkelig fornuftig å drive muslimske grunnskoler? (Dette finnes i dag – Oslo). Hva er da det neste?

Det er også viktig og påpeke at jeg har stor respekt for Islam (Så lenge den praktiseres riktig:) og muslimer generelt (Jeg har mange gode venner som er muslimer). Men det er i dag tabu å snakke om dette emnet og det irriterer meg skikkelig. Spørsmålet som jeg stiller er: hvorfor skal vi la være å stille spørsmål angående dette? Hvorfor er det et politisk ukorrekt tema, til og med i FrP/ FpU? Det hadde vært fint med en debatt om Islams (Kulturer relatert til Islam) rolle i Norge. (s. 30f) …

This message is a reply to Innvandringsproblematikk posted from xxxxx posted at July 11, 2002 at 05:21:11
En debatt om dette er et minefelt der de fleste tråkker feil. Det er derfor de fleste unngår disse debattene/problemstillingene. For det første, det er viktig å få frem at Islam er en flott religion (På lik linje med Kristendommen) og muslimer er generelt gode mennesker (På lik linje med kristne). Dette gjelder ikke en kamp mot Islam men generelt en kamp mot udemokratiske tilvante oppfatninger, fordommer og urettferdighet som eksisterer i Norge. Innvandrings, asyl og integreringspolitikken til FrP har i prinsippet ikke noe å gjøre med Islam. Det erselvsagt en del muslimer som er involvert, men Islam som religion bør holdes utenfor. Det som mange brenner seg på er at de kritiserer Islam direkte når de I prinsippet burde kritisert visse aspekter ved kulturer (Ukulturer) relatert til Islam. Dette er en vesentlig forskjell.

Når det gjelder punktet som du tok opp er nok dette DET mest tabubelagte innennfor disse debattene. Det er flere personer som har tatt opp punktet du refererer til. FN-mannen Butler og den italienske journalisten Fallaci hevder at det pågår en hemmelig islamsk invasjon av Europa. Jeg vil ikke anbefale noen fra FpU å fronte denne påstanden da de kan risikere sin evt. politiske karriere. Dette er som sagt et «minefelt» uten sidestykke. (s. 31f)

[…]

Anders Behring Breivik begynner også å utfordre motdebattanter kraftig, herunder muslimer som reagerer på den amerikanske invasjonen av Irak måneden før. I debatten kommenterer Breivik en muslims vilje til å dø for Islam, med formuleringen: «Det er i ytterste konsekvens. Og det bør gjelde oss alle». …

Kul side, hissige debatter. Spes om religion. Heh, det er til og med noen fra hvit valgallianse der… Utdrag:

XX: Når vi forandrer oss sjøl til å bli gode muslimer og ha sterk jazba…kan ingen knuse oss! Det som
skjer i Irak nå…er ‘saza’ for oss alle muslimer om vi forstår det! Nederlag for oss muslimer.
XX: I sin ytterste konsekvens er jeg villig til å dø for Islam, hvis jeg virkelig mener det vil tjene en
hensikt.

Men det er i ytterste konsekvens. Og det bør gjelde oss alle.

I et innlegg postet mellom 31. mai og 4. juni 2003, skriver Breivik at det kan bli borgerkrig i Europa som en følge av muslimsk innvandring. Temaet er velkjent i Breiviks manifest, som han sendte ut åtte år senere. Deretter må Breivik forsvare seg mot påstander om at Frp er kristenfundamentalistenes nye parti, etterfulgt av nok en debatt om sosialister og muslimer, innvandring og rasisme.

Fakta: Majoriteten av Norsk-muslimer ønsker implementering av sharia (I en eller annen form). Undersøkelser fra GB viser at dette «ønsket» ikke avtar med generasjonene (BBC). Demokratiet er som kjent et «flertallsdiktatur». Hva vil skje når muslimene utgjør flertallet (En gang i fremtiden)? De fleste «ikke-muslimer» vil ikke godta shariarelaterte vedtak, men flertallet bestemmer jo…
Scenario 1: Borgerkrig
Scenario 2: Muslimene får sitt eget land/distrikter der de fritt får utøve sin religion/ politikk (Se på f eks deler av
afrikanske land, og et titalls andre aktuelle områder.
Scenario 3: Muslimene blir tilstrekkelig integrert og avstår fra spesielle politiske/religiøse krav.

Hva fremtiden bringer aner jeg ikke. Men du bør vise såpass mye respekt at du ikke avfeier denne viktige problemstillingen. De færreste har tross alt «guts» nok til å ta opp dette emnet…. Det er jo så mange fordommer i dette samfunnet og da er det jo lett å bli stemplet.
This message is a reply to Re: FrP – kristenfundamentalistenes nye parti? posted from Fremtiden i ditt hode posted at June 04, 2003 at 06:30:13
(s. 39f) …

This message was posted by Anders B, posted on August 11, 2003 at 17:19:29 This message is a reply to Jeg forstår meg ikke på anti-rasister. posted from xxxxx posted at August 11, 2003 at 13:15:30
Stefaren min bodde i Pakistan i 6 måneder (Har seff mange andre lignende cases). Det var et h…. De aller fleste behandlet ham på en diskriminerende/rasistisk måte, kun fordi han var hvit, vestlig. Man kan trygt si at de fleste muslimske land ligger 50 år bak oss på dette området.
xxxxx: «Men, hvorfor bekjemper dere ikke rasismen blant fundamentalistiske muslimer og en del innvandrere fra afrikanske land og asiatiske land, som hater hvite og vår vestlige demokrati?»
Dette er en kontinuerlig prosess og FrP får ingen støtte fra andre partier.

Men opposisjonen har sørget for «at innvandringsstoppen» fra ikkevestlige land har blitt reversert. De kaller det familiegjenforening! Dette resulterer i at det årlig kommer nærmere 20 000–30 000 fremmedkulturelle til Norge (Folk som henter ektefelle, familie fra hjemlandet). FrP står også her alene om å skjerpe disse lovene som bevisst blir utnyttet. For de mener at en lov som dette også må gjelde amerikanere og alle vestlige land (Med unntak av EU). Det er altså her det skjærer seg.
This message was posted by Anders B, posted on August 12, 2003 at 22:37:41

This message is a reply to Re: Du må forstå realiteten. Les og bli lærd! posted from TaxFree posted at August 12, 2003 at 18:44:13
Helt enig. Men det er jo ikke tilfeldig at du ikke finner religiøse kristne terrororganisasjoner. Koranen er mer åpen for tolkninger og så lenge ikke ALLE muslimer tar avstand fra dette og mange indirekte støtter terror er det vel fortjent at denne mentaliteten kritiseres (Selv om dette gjelder et mindretall). Men det som derimot er skremmende er islamiseringen av vesten.
(s. 42f)

Reisevirksomhet og internasjonale kontakter.

Breivik hevder selv å ha reist i alle fall til 24 land bare de åtte–ni siste årene. På listen står blant annet Estland, Litauen, Kina, Kenya, Elfenbenskysten, Liberia, England, Kroatia, Spania, Tyskland, Tsjekkia, Danmark, Sverige, USA, Mexico, viterussland, Malta, Østerrike og Ungarn.79 I tiden forut for terrorangrepene, dro Breivik på en reise gjennom deler av Europa i sin privatbil. Under deler av reisevirksomheten, har han blant annet valgt å skru av sin mobiltelefon, for å unngå at hans bevegelser i ettertid kan spores ved hjelp av basestasjoner i mobilnettet. …

Politiets kartlegging av bankkortbruk indikerer… at Breivik har hatt reiseaktivitet hvert eneste år i tidsperioden fra 1998 fram til 2010. Kortbruken viser spor etter reiser i 2005 til Hviterussland, Polen, Kina og Ungarn. I 2009 er det spor til Ungarn (Budapest), og i 2010 til Sverige, Tyskland og Danmark (i august–september). (s. 182ff)

I en av e-postene som forfatteren har tilgang til, fremgår det at Breivik var registrert med kundeprofil hos nettsiden Hostelworld. Breivik benyttet leverandøren blant annet til å booke overnattinger hos hostelkjeden HostelOne i henholdsvis Praha og København i september 2010, i perioden han var aktivt i gang med terrorforberedelsene. På kundeprofilen til Anders Behring Breivik hos HostelOne, fremgår ytterligere informasjon om reisen i september 2010. Dette viser at Breivik bodde hos HostelOne
Prague, fra 2. september til 7. september 2010. På vei hjem til Norge, valgte Breivik i tillegg å tilbringe en natt på Copenhagen Airport Hostel i København. Betalingen for overnattingene skjedde med kredittkort. Prisen for overnattingen i Danmark var 17 Euro…

7 Sep 2010, 1 Night
Copenhagen Airport Hostel, Copenhagen, Denmark

Propagandavirksomhet.

Ved årsskiftet 2009–2010 forsøker Anders Behring Breivik å bidra til at det blir etablert en ny og ultrakonservativ nyhetsavis i Norge. Breivik mener at han og hans meningsfeller blir tiet ihjel av en liberal mediebransje, der redaktørene i all hovedsak har sine politiske sympatier på norsk venstreside. Han er spesielt opptatt av at sjefredaktøren i Aftenposten er en forhenværende AKP-ml-politiker. I arbeidet med dette prosjektet, forsøker Breivik å utnytte etableringen av det uavhengige borgerjournalistikknettstedet Document.no, der mange av tenkerne og aktørene på den politiske høyresiden har søkt tilhold etter etableringen i januar 2003. Drivkraften bak nettstedet er Hans Rustad, en tidligere utenriksjournalist i NTB. Breiviks engasjement topper seg ved etableringen av «Documents venner» i desember 2009, der Breivik forsøker å få med seg toppledelsen i Frp på å støtte etableringen av en høyrevridd nyhetsavis økonomisk. Men han mislykkes.

De siste årene har Breivik vært aktiv på ulike nettforum, både Hegnar.no, document.no, FpUs debattforum (så lenge dette fantes) og Unge Høyres nettforum. Han var også innom Minervas nettsider. Breivik var imidlertid forsiktig med å gi uttrykk for ekstreme holdninger, fordi han var redd for å bli flagget og for å komme i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Men en del av meldingene han skrev, var likevel påfallende sammenfallende med Breiviks nåværende, politiske plattform, slik det fremgikk av kapittelet Politisk aktiv.

Breivik innser også rundt 2009/2010, i stadig større grad, at han neppe får gitt ut sitt manifest i bokform. Han har verken penger eller kontakter som kan eller er villig til å hjelpe ham. Han beslutter derfor å heller søke direkte kontakt med sine meningsfeller på nettet, og tar sikte på å sende ut manifestet direkte på e-post til et stort antall mennesker. Breivik etablerer derfor to Facebook-kontoer, der han driver med «email-farming» – innhentning av et stort antall e-poster til det Breivik selv oppfatter som europeiske patrioter og nasjonalister. … (s. 219)

Målgruppen for propagandafasen er ikke norske nasjonalister, men hans britiske «brødre». Det er de Breivik håper skal føre kampen videre. Han mener muligheten for en konservativ revolusjon er størst i det britiske samfunnet. Av mer enn 8 000 «venner» på Facebookkontoene, er det rundt 600 navn som er fra English Defence League (EDL). Men Breivik har også antijihadister og høyreekstreme fra en lang rekke land, blant annet fra India, Chile, Armenia, Thailand, Japan, Kina, Sør-Korea og Frankrike.

Mens Breivik i ferd med å avslutte arbeidet med manifestet og planlegger starten på sin mest intense, kontaktskapende fase, etablerer han også kontakt med den internasjonalt kjente, norske antiislamske bloggeren Fjordman. Denne kontakten etablerer Breivik gjennom et innlegg i nettdebatten på Document.no. Fjordman heter egentlig Peder Are Nøstvold Jensen. Denne identiteten får Breivik aldri kjennskap til, før etter 22. juli. Ingen av de e-postene som forfatteren her presenterer innledningsvis, verken fra dialogen med Fjordman eller med Document.no, finnes i e-postmaterialet. Breivik har etter alt å dømme slettet disse e-postene. Korrespondansen er imidlertid rekonstruert ved hjelp av politiets etterforskningsdokumenter. …

11. september, tre dager senere, lykkes omsider Anders Behring Breivik med å etablere kontakt med ett av sine store forbilder, den norske bloggeren Fjordman. Da svarer han på henvendelsen, med å sende en e-post direkte til Breivik. Breivik svarer umiddelbart tilbake, og legger med en gang an en nærmest innforstått tone med Fjordman. (s. 220ff)

(Breivik søger kontakt med Fjordman, men afvises; s. 226)

Etter dette synes det som om Anders Behring Breivik ga opp å finne noe propagandafotfeste eller allierte i Norge. Han fortsetter arbeidet med å planlegge selve operasjonen, terrorangrepene, samtidig som han reflekterer over hvordan han skal nå ut med sitt budskap. Han velger å igjen bli usynlig, ved å slette sine Facebook-kontoer og redusere kontakten med andre mennesker. Mye tyder på at Breivik nå velger å se ut av Norge, til England og andre deler av Europa. Det er manifestet som er selve hovedpoenget. Terrorangrepene, det å ta menneskeliv, har Breivik i ettertid beskrevet som «fyrverkeriet» som skal tiltrekke den nødvendige oppmerksomheten til hans ideologiske plattform, det som står i det 1 516 sider lange manifestet. (s. 231)

Oploadet Kl. 18:54 af Kim Møller — Direkte link53 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/43315/trackback

53 Comments »

 1. Hvordan får man sig selv til at skrive en bog om en morders E-mail når man på forhånd ved at indholdet vel nærmest er latterligt ligegyldigt?

  Aner man et forsøg på lidt spin-off fra forfatterens side?

  I øvrigt en iøjnefaldende forside, har de haft en designer ind over? Rofl :)

  Kommentar by Santor — 12. december 2012 @ 21:34

 2. Boken er dypt spekulativ og smakløs. Kjetil Stormark publiserer ulovlig hackede private emailer fra en lang rekke personer som sikkert ikke har gjort noe kriminelt, og Stormark ikke alltid gjort en god jobb i å anonymisere disse menneskene. Likevel har han ikke avslørt noe som helst, så vidt meg bekjent.

  Kommentar by Fjordman — 12. december 2012 @ 22:17

 3. Hei Fjordman

  Har du lest boka?

  Kommentar by National — 12. december 2012 @ 23:06

 4. Bogen dokumenterer at han har været i Danmark flere gange, først som ‘tagger’ (1994)…

  Kan nogen fortælle mig, hvad en “tagger” er? Er det simpelthen en graffiti-maler?

  Kommentar by Vest — 12. december 2012 @ 23:35

 5. 3: Jeg har bladd igjennom deler av boken mens jeg vurderte å kjøpe den, men syntes ikke den så interessant ut, så jeg kjøpte den ikke. Har ikke lest hele i detalj, nei. Jeg ser ikke poenget med å bruke tid på dette. Dessuten ønsker jeg ikke å sponse en ulovlig utgivelse med mine penger.

  Kommentar by Fjordman — 12. december 2012 @ 23:56

 6. # 4. Vest.

  Jeg antager at det er en der skriver tags, men det kunne være rart at vide hvad han taggede – Altså hvilke slagord han brugte.

  Kommentar by Santor — 13. december 2012 @ 00:20

 7. Det ses tydeligt, hvad årsagen var til ugerningen på Utøya. !
  Politikerne ville: Ikke se, Ikke høre og ikke tale.!

  Kommentar by S. Pind — 13. december 2012 @ 02:00

 8. Ud fra det ovenstående.
  Det ses tydeligt, hvad årsagen var til ugerningen på Utøya. !
  Politikerne ville: Ikke se, Ikke høre og ikke tale.!

  Kommentar by S. P — 13. december 2012 @ 02:01

 9. Det ses tydeligt, hvad årsagen var til ugerningen på Utøya. !
  Politikerne ville: Ikke se, Ikke høre og ikke tale.!

  Kommentar by Carsten N — 13. december 2012 @ 02:03

 10. Ud fra det ovenstående
  Det ses tydeligt, hvad årsagen var til ugerningen på Utøya. !
  Politikerne ville: Ikke se, Ikke høre og ikke tale.!

  Kommentar by Carsten Nielsen — 13. december 2012 @ 02:05

 11. Carsten N: Breivik er muligens sinnssyk og definitivt psykopat, med en fetisj for underlige uniformer og medaljer. Han er et null og i seg selv totalt uinteressant, utenom hans ekstreme voldshandlinger.

  Det er derimot langt mer interessant og relevant å observere hvordan krefter i EU-systemet og andre steder ønsker å bruke Breivik mot alle europeere som kritiserer islam, masseinnvandring og multikultur.

  Kommentar by Fjordman — 13. december 2012 @ 02:22

 12. Er Kommandør Breivik nu pludselig blevet dansker ? .. Forklaring udbedes !

  Citat :

  Bogen er på 294 sider. Det meste er apolitisk og handler om optakten til Utøya, men der er også interessante ting som ikke tidligere har været fremme i mere ‘ufortolket’ udgivelse. Som dansker er hans forhold til Danmark selvfølgelig interessant. Bogen dokumenterer at han har været i Danmark flere gange, først som ‘tagger’ (1994), men også i planlægningsfasen september 2010. Han fandt danskere via det han kalder ‘emailfarming’ på Facebook, men intet i hans korrespondance indikerer at på han har haft personlig kontakt til danskere.

  Citat slut.

  Kommentar by Gunter — 13. december 2012 @ 02:51

 13. Fjordman, signaturen Carsten Nielsen, som nu åpenbart forsøker at dra inn Søren Pind i debatten, har klart gitt uttrykk for at han mener det er et rasjonale i sammenhengen mellom det politiske klimaet og ABB’s voldshandlinger. Han forstår desuten ikke hva psykopati er, eller det psykiatriske sykdomsbegrepet i det hele tatt. Han ser det politiske klimaet som eneste utløsende årsak og det politiske prosjekt som fyldestgjørende forklaring. Åpenbart skjønner han ikke at han langt på vei kommer til å legitimere handlingen.

  Jeg kunne bare skrevet på dansk, men jeg fikk lyst til å oppfriske gamle kunnskaper.

  Kommentar by Høgsbro — 13. december 2012 @ 03:40

 14. “Jeg kunne bare skrevet på dansk” Nej!
  “Jeg kunne bare HAVE skrevet på dansk”

  Spanskrør, lineal eller lussinger?

  Kommentar by Hr. Naturli' — 13. december 2012 @ 04:33

 15. Fjordman, jeg frygter også, at Breiviks vanvittige handlinger får endnu større konsekvenser end handlingerne i sig selv. At de vil blive brugt som en urimelig begrundelse for ikke at ville lytte til, eller indgå i dialog med kritikere af den primært muslimske indvandring. Det vil resultere i yderligere åbning for indvandring, i barnlig protest mod “dem med de forkerte meninger” – rubbing their noses in multi culture etc.

  Kommentar by Hr. Naturli' — 13. december 2012 @ 04:41

 16. – Santor

  Et gennemgående ‘tag’ er MORG.

  Kommentar by Kim Møller — 13. december 2012 @ 05:04

 17. # 16. Kim Møller.

  Tak for tag :)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Morg

  Kommentar by Santor — 13. december 2012 @ 06:26

 18. @11 Fjordman & (15 Hr. Naturli’):

  “Det er derimot langt mer interessant og relevant å observere hvordan krefter i EU-systemet og andre steder ønsker å bruke Breivik mot alle europeere som kritiserer islam, masseinnvandring og multikultur.”

  Enig.
  —————————————————

  Det meste, jeg har læst, fra Breiviks hånd inkl. ovenstående finder jeg fornuftigt. Jeg kan ikke bifalde hans massakre. Hvis han skulle skyde nogen, skulle det have været de norske politikere, som er ansvarlige for den destruktive indvandring

  Kommentar by Agricola — 13. december 2012 @ 06:59

 19. Fjordman og Høgsbro

  Udover det genetiske/psykiatriske og vel også barndomstraumemæssige aspekt ved Breivik, så glemmer I to ting: Den mest primitive urfølelse af alle følelser: Hævn! Hævn! Hævn og endnu mere hævn! For ham selv, men vel også for alle de 10 millioner af ofre, som allerede dengang var blevet ofret på muslimistkultislamismens/multikulturalismens blodtilsølede offeralter.

  Og det rent logiske og lavpraktiske militære perspektiv ved det han har gjort: Al militær strategis grundregel; afskær fjendens forsyningslinjer, så man derved har grebet om halsen og nosserne på fjenden. Og det var jo det han forsøgte på, ved at myrde de unge i AUF. For nogle af dem skulle jo selvfølgelig tage over efter de ældre, når de selv bliver ældre osv.

  Hr. Naturli’

  Virkeligheden vil det anderledes, så simpelt er det nu engang bare.
  Og den kan EUSSR ikke gøre en skid ved.

  Kommentar by A.R. — 13. december 2012 @ 07:51

 20. Hr Narturli’, ikke spanskrør, men norsk grammatik.

  A.R., din militærlogik er sygelig, og din forståelse af en multifacetteret problematik forbavsende primitiv.

  Kommentar by Høgsbro — 13. december 2012 @ 09:40

 21. Jeg kan ikke tage diskussionen om Breivik og hoejrefloejen alvorligt fordi der er saa mange der hvidvasker islam’s laere men INGEN af dem bliver regnet for medskyldige, juridisk eller blot moralsk, for det utal af ugerninger der begaaes af muslimer og/eller i islams navn. Saa kommer der een psykopat og nedslagter en masse blaaoejede multi-kulti idealister og nu er det pludseligt “hoejre-bloggeres” skyld??

  Det er saa ubalanceret at det er helt utroligt. Men vi lever ikke i et rationelt samfund.

  Kommentar by Morani ya Simba — 13. december 2012 @ 12:08

 22. Gunter, skal det bøjes i neon for dig?

  “Som dansker…” skal forstås som “For en dansker…”

  Comprendo?

  Kommentar by Jern Henrik — 13. december 2012 @ 13:24

 23. #11

  Fjordman, god observasjon med bruken av Breivik som pro-islamisk propaganda.

  Tror du at Breivik er en del av en pro-islamisk konspirasjon? Vi ser jo alle koblingene til muslimer i barndommen hans. Hva synes du?

  Kommentar by National — 13. december 2012 @ 13:24

 24. Der var en debattør, der skrev på norsk og hvis fremfærd var så nævenyttig, a han sandsynligvis var en troller, der skrev under navnet Peewee på danske Liberator i samme periode som ovennævnte Peeweee. Det er nok den samme. Han var bl.a. imod negere, jøder og “homser” og hadede liberale.

  Nåja, det er næppe en væsentlig oplysning, blot lidt nostalgi:
  http://web.archive.org/web/20030629064505/http://ww

  Kommentar by info — 13. december 2012 @ 13:42

 25. Hov, kom til at knække linket.
  http://web.archive.org/web/20030629064505/http://www.liberator.dk/debatforum/display_message.asp?mid=1013

  Kommentar by info — 13. december 2012 @ 13:43

 26. Det går ikke å lese noen av innleggene til “PeeWee”. Jeg vil lese Breiviks innlegg på liberalistforum. :-(

  Kommentar by National — 13. december 2012 @ 13:48

 27. Nå går det bedre, men det eneste man kan lese er jo “rage” som har noe å gjøre med forutgående konfrontasjoner.

  Det høres desuten umiddelbart ikke så breiviksk ut å ha ett problem med kapitalisme og jøder. Men om han er multikulturalist-muslim-socialist “gi’r det god mening”, som man sier på dansk. info, kanskje du har funnet bevisA på at Breivik er implisert i en konspirasjon…

  Meget peiker jo i den retning … Jeg ser fram til å høre hva Fjordman har å si om denne muligheten …

  Kommentar by National — 13. december 2012 @ 14:02

 28. 11. Fjormann. Fuldt enig med dig.
  citat: Det er derimot langt mer interessant og relevant å observere hvordan krefter i EU-systemet og andre steder ønsker å bruke Breivik mot alle europeere som kritiserer islam, masseinnvandring og multikultur.

  Ja. Og her kender vi årsagen til han handlinger, selv om han er et nul.
  Høgsbro og jeg er lidt uenig på det punkt, På om han er psykopat eller skitzofren. Men jeg er heller ikke så belært.
  Men uanset hvad ABB er, tror jeg ikke manden er dum, og at årsagen til hans handlinger bunder i indvandringspolitikken, og det har jeg holdt fast i, siden hind dag den 22 Juli 2011.

  13: citat: Fjordman, signaturen Carsten Nielsen, som nu åpenbart forsøker at dra inn Søren Pind i debatten, citat slut.

  “Fantasien kender ingen grænser,Ren fis. Når man har en fantasi er man ikke helt tom. :)”
  Her ses det at Høgsbro har en noget livlig fantasi, ved at skrive Sørne Pind, :) Jeg hedder Altså Carsten Severin Pind Nielsen.

  18. Enig.

  Kommentar by Carsten Nielsen — 13. december 2012 @ 14:23

 29. N: Jeg tror den enkleste forklaringen er at Breivik er akkurat den han ser ut som: En person med en sterk personlighetsforstyrrelse samt mulig sinnssykdom som egentlig ikke først og fremst er pro-islamsk eller anti-islamsk. Han er kort og godt en sterkt avvikende og forstyrret person som søker oppmerksomhet. Breivik er en reality-TV massemorder.

  Kommentar by Fjordman — 13. december 2012 @ 14:34

 30. Det er mulig at Breivik er forstyrret, men det stenger jo ikke for muligheten av at han er del av noe større. Man kan jo ikke si at Breiviks anslag ikke kom ganske opportunt. Han er kanskje shiaislamist som utøver taqqiya helt enkelt?

  Kommentar by National — 13. december 2012 @ 14:50

 31. Det var jo nesten ingen muslimer som fikk dø 22. juli

  Kommentar by National — 13. december 2012 @ 14:54

 32. Det var også muslimer blant dødsofrene på Utøya, selv om de var et mindretall.

  Jeg har ennå ikke sett noe fra den 22. juli 2011 som det ville ha vært umulig for Breivik å utføre alene. Uvanlig, definitivt, men ikke umulig.

  Kommentar by Fjordman — 13. december 2012 @ 16:36

 33. Jeg har hele tiden gerne villet have en kort sammenfatning af Breiviks personlighed – baseret på hans skriblerier. Af en, der har studeret fænomenet så indgående, at han kan drage endelige konklusioner.

  Kunne Fjordman @ 29 ikke give os denne. Ikke så kort som: “Han er kort og godt en sterkt avvikende og forstyrret person som søker oppmerksomhet. Breivik er en reality-TV massemorder.” , men lidt bedre udbygget i form af sammenfattende konklusioner.

  Kommentaren i 29. forekommer mig en anelse letbenet.

  Kommentar by Svend — 13. december 2012 @ 18:13

 34. Øj det er utroligt nemt for jer at påføre en Psykisk analyse af Breivik, men det kan ikke skrives ned. Højrefløjen har grebet til våben i Sverige og Norge, fordi man er utilfreds med den globale virkelighed. Grænserne flytter sig og der bliver korter mellem verdens lande og mangfoldigheden kan ikke stoppes.

  Kommentar by Michael Larsen — 13. december 2012 @ 19:42

 35. 33 Svend

  Det er måske ikke den bedste ide, at bede Fjordman om dette. Alle mulige andre kunne jo gøre det.

  Hvorfor lægge brænde på ilden til den myte at Fjordman har noget at gøre med Brevik ?

  Du kan jo selv lære lortet og komme med en kort sammenfatning.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 14. december 2012 @ 01:01

 36. Ja der skulle have stået, “læse lortet”

  Men jeg vil faktisk gerne se dig gøre det.

  Din indlæg her er squ lidt tyndbenet. Svend.

  Få nu fingeren ud og sæt i værk

  Kommentar by Mikael Drachmann — 14. december 2012 @ 01:04

 37. #34 Forklar venligst hvordan mangfoldigheden kan begribes og dernæst identificeres empirisk, da jeg har svært ved, at forstå at en negation af noget eksisterende er mangfoldighed.

  Tværtimod, det er tydeligt, at mangfoldighed er metafor for, at menneskers liv skal forandres fra anden side gennem statsapparatet, da sidstnævnte fortvivler over, at andre mennesker benytter frihedens mulighed til, at vælge efter egne valg og disse valg er genkendelige.

  En liberal vil så hævde, at staten skal være sekulær i den nye orden. Det ville være interessant, at se en sekulær stat, da at tvinge andre til, at participere i ens egne ideer er ligeså religiøst, som at tilbede Muhammed og kræve, at andre skal bøje sig for deres sludder. At du beskriver den fysiske virkelighed med metaforer begrundet i følelsesmæssige kortslutninger vedr. geografisk distance siger alt.

  Du ser negationen nu, da den stigende uro vil søges løst med censur, udstillelse og udgrænsning – kan du forklare hvordan mangfoldighed hænger sammen med den både kvalitative og kvantitave formindelske af forskellighed?

  Det gode ved ideologier er, at de falder bort, og det dårlige er, at eftersom køddukkerne der spreder dem er resistente overfor argumenter, så skal der mere til end syllogismer. De selvsamme køddukker, der agerer udklækningsaggregat, kan lige pludselig stå i en situation hvor de indser, at deres urklan-floskler om samhørighed viser sig, at briste. Man skal være indavlet socialdemokrat for, at ævle om solidaritet imellem klaner og man skal være en indavlet statstilbedende socialliberal for, at beskrivende den nuværende og kommende statsform som sekulært demokrati.

  Således også de ufrivillige kulturalister, der ser alt gennem ideen om Mennesket og samtidigt hævder sig fri fra en partikulær arv – deres samfundsanalyser er som, at lytte til en blind, som beskriver et kalejdoskop. Nu stiger de ned fra Brussel med stentavler, der prædiker Menneskets bud – det fremmede Menneske, det guddommelige Menneskes tolerance. Når de ufrillige kulturaliser ser bort fra deres Menneskearv, så ser de derfor intet fremadrettet – Mennesket er ikke en naturtilstand, Mennesket er kultur.

  Fra den simple situation hvor leverpostejsmaden ikke må serveres af hensyn til andres metafysiske fordøjelsessystem – til den påvirkning af den politiske proces, hvor staten hyrer personager, der skal mudre den politiske beslutningsproces til, at holdningspåvirke debatsiderne og give dig dårlig samvittighed. Negation på negation i negativ tolerance mod de europæiske befolkninger og en positiv tolerance mod mangfoldighedens proletariat – med en smule borgerfinansieret segregation indimellem – selvfølgeligt under parolen integration.

  Den stigende ubehag ved; At finansiere sit eget ubehag! Solidaritet med dem der ikke er solidariske med dig! Den faktiske afsekularisering når religiøses dogmer og tabuer bliver dit åg! Løgnen om mangfoldighed når du skal fintune din stemme, dine ord, dit blik og dine handlinger af hensyn til andres religiøse følelser og den latente trussel. Overgrebene på dig og dine tystnes i mediernes beskrivelser af hensyn Mennesket. En politistyrke, der ikke kan eller vil håndtere de nuværende eksistentielle stridigheder, da den ikke må håndtere problemer med kulturel/etnisk/religiøs snitflade.

  Kollektivisters ævl om statsfinansieret mangfoldighed; Tolerance som kravet om, at skulle hylde andres ideer; En statsstruktur, der ikke er gearet til disse stridigheder med eklatant mangel på negative rettigheder; En statsstruktur der dåner under den s.k. berigelse og statens omfordelingsøkonomi og dens manglende evne til, at generere provenue; de statsskabte bobleøkonomier; statens stigende indblanding i virksomheders drift; den stigende moralisme fra politisk side; den stigende mængde ‘læring’; institutionernes evige forstørrelse og befamlingen fra det kollektive legeme i alle sfærer;

  Tænk sig hvis, at det store øre for mangfoldighed er fordi hovederne hver især tænker noget forskelligt dermed…men det er jo også nemmere, at stå sammen under parolen mangfoldighed når fjenderne kan skrives under termen ’højrekulturalister’. Så kan fællesonanien fra røde og blå socialdemokrater fortsætte…gab.

  Kommentar by Stirner — 14. december 2012 @ 02:03

 38. #34 Stirner

  Sorry, men stod af ca. ved linje 20. Det er ikke alle herinde der er “emeritusser”, så venligst skriv på forståeligt dansk? Kan godt være din hensigt er god nok, men må indrømme, at dit sprog camouflerer budskabet, hvis der er noget budskab? hehe

  Kommentar by Jakob N.-Ø. — 14. december 2012 @ 03:04

 39. #38 Jeg er ikke emeritus, men jeg vil lade din fornærmelse passere. Betragt det som en bøvs, eller?

  Kommentar by Stirner — 14. december 2012 @ 03:59

 40. Høgsbro

  Forsyningslinjer/AUF, hvor svært er det at se en simpel sammenhæng mellem de to ting?! Eller er du for pæn til at tænke slige tanker?!

  Stirner

  Du burde skrive noget mere hér, for du er altid værd at lytte til! MEN som 38 skriver, så vil det nok være en god idé hvis du formulerede dig på et mere jordnært dansk, så alle kan forstå tingene bare nogenlunde.

  Kommentar by A.R. — 14. december 2012 @ 07:34

 41. Der er ikke nogen simpel sammenhæng, A. R. Du klistrer en militær jargon på en begivenhed der ikke kan beskrives i militærstrategiske termer. Ved at benytte dig af jargonen opnår du intet andet end at fordreje virkeligheden i retning af paranoide konspirationsteorier. Det har intet med at være pæn at gøre, kun integritet.

  Kommentar by Høgsbro — 14. december 2012 @ 10:32

 42. Hvad skal vi med de hackede e-mails? Mener Møller, at de beviser noget?

  De beviser ikke det mindste, og ABB’s grafitti fortid er ofte omtalt og i rigelige mængder. Den har været nævnt som årsag til bruddet med hans diplomatfar. At nordmænd tager en tur til Danmark er lige så almindeligt, som at danskere handler syd for grænsen.

  Selv om man på dette sted kan få en fornemmelse af, at det ikke falder alle ind, findes der andre måder at kommunikere på end via internettet, og nogen af hovedpersonerne i the never ending Breiviksaga var vist næsten naboer – efter norske forhold.

  Inden du igen kalder mig et fossil, “stirmer” skoldunge, vil jeg lige nævne, at det er forbeholdt mine døtre, så længe jeg tjener mellem fire og seks gange så meget, som disse veluddannede skjoldmøer, der er af anden aftapning end dig. Hårdtarbejdende i arbejdstiden.

  Bavl fra professionelle kontanthjælpsmodtagere, der mener at de skiftede side, da de gik fra rød til DF, er såre uinteressant. Hold jer til Melodigrandprix og det udanske i at deltage for andre lande, det er lige jeres niveau.

  Vi har for mange nassere i dette land, og nogen tror at vide noget, som de ikke ved, fordi de bliver taget ved næsen. :)

  Kommentar by Tom — 14. december 2012 @ 15:00

 43. -> Tom

  “Hvad skal vi med de hackede e-mails? Mener Møller, at de beviser noget?”

  I søndags linkede du til VG.no, der sidste år havde en artikel omhandlende Breiviks emailkorrespondance med Fjordman. Politiet har kun fået korrespondancen med Fjordmans hjælp, og i artiklen noteres indledningsvis:

  “Rettelse 29.12.2011: VG skrev i en tidligere publisert versjon av denne saken at Peder «Fjordmann» Jensen og Anders Behring Breivik har «utvekslet e-poster hvor de diskuterer sitt ekstreme syn». Dette er ikke riktig. Jensen har ikke gitt uttrykk for ekstreme synspunkter i e-poster til Breivik. VG beklager feilen.

  Nu brokker du dig så over, at jeg går uden om VG-filteret.

  Sålænge du finder beviser i det hvide ‘mellem linierne’, så har jeg ikke en chance for at overbevise dig om noget som helst. Det har jeg ikke intention om at give mig i kast med. Jeg konstaterer blot, at Breivik havde sine holdninger længe inden Fjordman skrev sit første essay, og understreger blot det forhold, at det ikke lykkedes Breivik at skabe fortrolighed med hverken Document eller Fjordman.

  Breivik lagde planer i årevis, havde angiveligt 21 emailadresser og rejste rundt i Europa flere gange. Konspirationsteoretikere vil altid finde noget de kan bruge, da der altid vil være løse ender. Det betyder ikke at alle ’sandheder’ er lige gode. Fra Forordet.

  “Det har vært spekulert i om Breivik har hatt hjelp ved utarbeidelsen av manifestet, da dette er såpass omfattende og tidvis velformulert. Med e-postene som vurderingsgrunnlag, tror jeg at Breivik meget vel kan ha greidd å utføre oppgaven på egen hånd.” (s. 8)

  “I gjennomgangen av e-postene har jeg ikke funnet bevis eller indikasjoner på at noen av dem Breivik har hatt kontakt med, hadde den fjerneste anelse om hva han planla.” (s. 9)

  Summa summarum. Jeg synes du er en hattenål. (ingen smiley herfra)

  Kommentar by Kim Møller — 14. december 2012 @ 15:30

 44. #42 Du antager, at du og ligesindede har en højere moral med din s.k. liberale indstilling, men så længe, at du og ligesindede ikke hæfter økonomisk for din beslutning er det ren moralisme – så er der kun den selvgode intention.

  Held og lykke med, at forene dit blødende hjerte og parolen om åbenhed – inkl. grænser og pengekasse går jeg ud fra – med din foragt for professionelle kontanthjælpsmodtagere. Det har jo vist sig generelt, at være dårlig forretning med den der åbenhed – som en tilsyneladende cool international forretningsmand må du jo forholde dig til bundlinjen, eller er dit motto ‘moralismen først, forretningen så’. Derefter kan du jo overveje hvordan du forholder dig til embedsværket, der holdes beskæftiges af disse klienter og derfor har en interesse i, at udvide forretningen.

  Din foragt for DF og de folk som ser melodigrandprix bekræfter blot, at det er spørgsmål om moralsk og kulturel habitus. Dine fraser er jo blot den implicitte gentagelse af Nyrups ævl om stuerenhed. De slagsmål må I selv tage inkl. det om danskheden. Det skinner dog igennem, at man skulle have en borgerpligt – i mangel af bedre ord – om at støtte et system og holdninger man er uenig i ved, at holde systemet kørende økonomisk. Selvfølgelig har man ikke det.

  Kommentar by Stirner — 14. december 2012 @ 22:45

 45. Høgsbro

  Det er jo først og fremmest også et meget logisk perspektiv på tingene, ikke så meget andet end det!
  Paranoide konspirationsteorier! Det er såmænd ikke andet end mine helt egne selvstændige tanker, som jeg giver udtryk for, længere er den ikke! Og hvis man endelig skulle tale om konspirationsteorier, så er det jo begrænset hvor meget en ensom ulv som Breivik har konspireret med andre, udover at han vel nok havde visse skizofrene træk (så dyr i væggene etc.). Så eventuelle stemmer i hans eget hoved, var vel det tætteste han kom på at konspirere med andre. Integritet burde vel dreje sig om at forholde sig til den faktuelle virkelighed som den er.

  Tom

  Du skulle lige tage og se min rygtatovering med Richard Ragnvalds kontrafej! Den er bare max nice!
  Jodle Birge forever in my heart!

  Kommentar by A.R. — 15. december 2012 @ 06:59

 46. A.R., du kalder det logik, og overser fuldstændig kernen i mit argument. At du selv ikke kan se problemet får det ikke til at gå væk.

  At trække militærstrategisk tænkning ned over tragedien påvirker selvfølgelig din forståelse. Jeg ved at der er flere der tænker som dig, også her i kommentarsporet. Det synes legitimt at reducere det hele til et spørgsmål om mål og midler. Et så afstumpet syn på konflikterne afspejles også i din forkærlighed for at bruge skældsord. Du er en del af problemet, ikke af løsningen.

  Kommentar by Høgsbro — 15. december 2012 @ 12:15

 47. Nå, er jeg nu blevet udnævnt til liberal. Det er nok de rigtigt rigtigt onde, som det hedder på plat nydansk.

  De, der kender mig, kalder mig ellers stokkonservativ. Det er nu mange år siden, at jeg stemte sidst, har boet i udlandet og har lidt svært ved at vænne mig til den danske nyproletarisme.

  Der er ingen, der er i tvivl om, at du Kim Møller og din hird er komplet ligeglade med andres meninger, det ses jo i alle kommentatorspor. Derfor tilslutter jeg mig også Enebakks udtalelser i sidste artikel om fjormandens holdninger, det er åbenlyst, at de deles her. Det varede lidt længe, førend det gik op for mig.

  Kommentar by Tom — 15. december 2012 @ 15:26

 48. Tom, hvorfor er du så optaget af at smæde? Hvorfor kommer du her med halvkvædede viser, dunkle hentydninger, og åbenlys arrogance? Hvorfor i al verden kalder du dig konservativ når du åbenlyst ikke er det? Og hvorfor kan du ikke se at der i kommentarsporet udfolder sig stor uenighed?

  Dine bidrag påvirker stort set ikke debatten. Årsagen er ikke at alle andre er nogle idioter. årsagen skal snarere søges i bidragene selv. Det er givet at der findes ubehagelige røster i kommentarsporet, men du er ikke i nærheden af at adressere dem. I stedet fremsætter du løse påstande om hvad vi allesammen mener, hvorefter du af al kraft kritiserer dette. Du dyrker kun dine egne paranoide forestillinger.

  Din tvangsprægede fokusering på Enebakk og Fjordman, som endnu ikke har været relevant for nogen blogpost, er mildest talt mærkværdig. Fjenden er måske nok her, men i meget højere grad i dig selv.

  Kommentar by Høgsbro — 15. december 2012 @ 19:16

 49. Høgsbro

  Han gjorde det jo nok ikke for at gøre opmærksom på de meditative kvaliteter ved at fremstille striktrøjer og røde tophuer vel! Selvoplevede kulturberigelser en masse og millioner og atter millioner af samme, ude i den virkelige verdens virkelighed. Men det er jo også realitetsblogosfærens skyld, selv om en sådan jo kun var i sin meget spæde vorden omkring årtusindskiftet. Så hvis det kun er fordi han er en – med hans egne ord til retspsykiatrikerne “En opmærksomhedssøgende luder”, så kunne han vel bare have valgt en karriere som realitystjerne (som nulliteter jo gør nu om stunder), fremfor at blive lagt for had af alt og alle.

  Skældsord: Ja, jeg kalder en spasser for en spasser! Men det afhænger igen af, hvad det er for et emne der kommenteres på.

  Løsningen: Den kommer de onde mænd til at stå for! Dem som vil gøre ALT for at sikre vores overlevelse! Ikke pæne mennesker som dig, som for nuværende stadig er forblændet af pænhedens principper, om ikke at forholde sig alt for realistisk, lavpraktisk, men mest af alt pragmatisk til de midler, der bliver nødvendige for at sikre vores overlevelse. Men bare rolig, virkeligheden skal nok lede jer ind på realismens vej! Og det ved jeres små indre realister jo også godt!

  Tom

  Jeg hører personligt til dem som er allerhelvedes interesseret i andres holdninger og meninger. Problemet er så bare, at vi ikke kan se, at den anden side har nogle! For så godt som hver evig eneste gang man stiller dem/jer, selv meget lige ud ad landevejen simple spørgsmål, viges der uden om at svare konkret og præcist, hvis der da overhovedet bliver svaret. Så derfor er det meget svært at vide, hvad de/I mener!

  Kommentar by A.R. — 16. december 2012 @ 06:15

 50. A.R., jeg vil give dig ret i at tale ikke fører nogen vejne frem. Bag den pæne facade er velfærdsdanmark et tyranni, hvor rigtige holdninger vinder frem, ikke på grund af iboende logik eller værdi, men på grund af magt bag ordene. Jeg er i den henseende selv en “ond mand”, som siger fra og handler. Jeg bruger de ressourcer jeg har, i mine bestræbelser på at skabe en bedre verden for mine børn.

  Du siger du anlægger en lavpraktisk linje overfor truslen fra Islam. Så prøv at tænke sådan her: Jo mere du skælder ud, jo mere stigmatiserer du ikke bare dig selv, men al islamkritik. Du bliver affejet som blot en vred mand, ude af balance. Se blot nyhederne, feks. NRK, som for tiden kører en kampagne mod Norwegian Defence League, som netop har holdt en demonstration mod islam i Oslo. Aktørerne beskrives som paranoide hypokondere.

  Som jeg har sagt før: Hvis vi alle blot bruger debatterne til at lufte frustrationer bliver det hurtigt en psykotisk forestilling hvor vi alle kæmper med vindmøller, både egne og andres. Det er pissehamrende nødvendigt at man bevarer et greb om virkeligheden, og ikke blot lader sig rive med af noget man tror er sandt. Uden selvindsigt og selvkontrol får vi kaos og anarki, uanset politisk holdning.

  Det er nødvendigt at vi fører disse samtaler, f.eks. debatterne her på Uriasposten, for at bygge en egen forståelse op, for at styrke den virkelighed vi alle har brug for. For at give os redskaber til at bygge bro over den splittelse der er ved at rive Danmark fra hinanden, for at hjælpe os med at blive klar over hvilke værdier der reelt betyder noget. Muslimbashing er ikke nogen værdi i mine øjne, kun et destruktivt onde. Islamkritik er heller ikke nogen værdi, men et nødvendigt onde. Tænke sig at det er nødvendigt at vide noget om islam for at være en god samfundsborger i dag. Det er sørgeligt.

  Værdier som loyalitet og ære, tillid, ærlighed, integritet, sætter jeg højt. Jeg forsøger at kæmpe for dette. Er det ikke i orden med dig, A.R? Forstår du hvorfor jeg argumenterer imod brugen af vulgær retorik som menneskedyr og muslimsvin? Jeg vil ikke være som det. Jeg vil være ond på en mere overbevisende måde. Jeg vil have magt, og ikke blot lufte frustrationer. Jeg vil have en reel proces der kan gøre op med FN’s flygtningecharter, lalleglad integrationspraksis uden værdier, taber- og offermentalitet. For at gøre dette er det nødvendigt at gøre sig til herre over sin egen verden først, og ikke give efter for frustrationer. Følelsesmennesker kan man ikke bygge en verden på.

  Kommentar by Høgsbro — 16. december 2012 @ 13:17

 51. Høgsbro

  Jeg er et tal- og faktamenneske først og mest af alt. Så det er noget som jeg har helt styr på, hvilket indholdet i mange af de ting som jeg skriver om, jo tydeligt viser. I den sammenhæng skal tingene som et minimum bare være 100% sagligt og fagligt korrekte (ellers gør jeg også opmærksom på, hvis jeg er lidt i tvivl derom).

  Og som jeg også skriver ganske ofte, så er følekællinger (den hændervridende, altruistiske og grådkvalte slags) – især af mit eget køn, allerhelvedes skræmmende og dødsensfarlige, for når man føler, frem for at åbne øjnene og ørerne og se på verden som den er, så er der ikke de ulykker man ikke kan forårsage – bare se på Voldtægtssverige, hvor Centerpartiet nu har det som en af del af deres partiprogram, at de svenske grænser skal være helt åbne (selv om de allerede er det, for 26,6% af befolkningen er jo allerede blevet folkemordsbefolkningsudskiftet).

  Lavpraktisk holdning til islam: Der misforstår du nok lidt hvad jeg skriver (og det er heller ikke formuleret helt klart), for det er mere i forhold til løsningen, som jeg desværre for nuværende og endnu mindre i fremtiden, kan se vil blive løst ad fredelig politisk vej.
  Med mindre der sker nogle gigantiske terrorangreb og/eller ekstremt blodige optøjer her i Europa med forhåbentligvis tusinder af døde og endnu flere sårede (Hvilket jo vil være en billig pris at betale i forhold til hvad der kommer til at ske i fremtiden.
  For dét er jo desværre nok det eneste, som vil kunne sætte et vælgerskred i gang, samtidig med at politikerne følger med virkeligheden i deres efterfølgende handlinger. Ellers må de så blive skiftet ud med realister, som har viljen og den medfølgende magt, til at gøre det nødvendige. Hvis den demografiske vælgerbalance da ikke allerede efterhånden er så fremskreden mange steder, at det ikke længere vil være muligt at gennemtrumfe de indfødtes befolkningers vilje ad demokratisk vej). Så det bliver desværre ikke på den pæne måde, hvor begge parter tager en tårevædet afsked og siger tak for opholdet, gæstfriheden og kulturberigelsen, inden de rejser hjem igen. Så det bliver jo nok desværre op til det private initiativ, at opretholde lov og orden, gundet det meget simple faktum, at langt størstedelen af vores politikere (ved magten) er nogle nosse- og ryggesløse svæklinge og kujoner, som lader store dele af deres egne befolkninger i stikken. Og det er ovenikøbet de allersvageste, som der jo ingen grænser er for, hvad de vil gøre for lige præcis dem, bare ikke at beskytte dem igennem loven og helt konkret med politiet.

  Og det bliver jo kun værre og værre, i takt med at nationalstaterne går i endnu mere opløsning, når der stedse skal afgives mere suverænitet til overstatslige (menneskerettigheds)organisationer, samtidig med at selve dét, at opretholde landegrænserne og selv kunne bestemme over hvem der bliver lukket ind i ens egne lande jo anses som det allerværste ekskluderende onde, af alle godhedspsykopaterne og -sadisterne, som sidder trygt langt fra virkeligheden i deres egne småprovinsielle, autistiske Teletubbyverdener, uden megen forståelse (hvis de da overhovedet har en sådan!) for hvad der deres egne holdninger og (u)gerninger medfører for andre.

  Muslimbashing, ukvemsord etc. Jeg bruger mestendels – hvor emnet der kommenteres på er kriminalitet, islamrotter om dem. Og det er der såmænd en ganske enkel forklaring på, for der er jo dem der betegner muslimer som en invasiv art, og deri har de 100% ret, for de har til alle tider opfyldt kriterierne for hvad en invasiv art er. Så når man ved hvilke invasive dyrearter der er i Danmark, hvor Bisamrotten jo er en af dem, så er det for mit eget vedkommede bare et ordspil på Bisamrotte.
  Og hvis man ikke skulle bruge et mere svarende sprogbrug i forhold til den kriminalitet som de begår, og som samtidig er af en sådan karakter, at hvis man fortalte mennesker, som ikke ved særligt meget om disse ting, så ville de svine en til og kalde en racist/nazist etc., så ved jeg ikke hvirnår man så skulle bruge det.
  For det er nu engang så sygeligt, at mange af deres handlinger her i Vesten (og derhjemme) jo nok af retspsykiatrikere vil blive betegnet som værende og hørende til i det afstumpede og psykopatologiske område/menneskesyn.
  Så hver ting til sin tid, for det at kommentere på kriminalitet, dét er i allerhøjeste grad også et følelsesmæssigt spørgsmål, hvor alle kan give deres meninger til kende. Så man skal nok ikke dømme alle mennesker, udfra hvad der skrives i kommentarerne til disse emner.

  Jeg hører så bare selv til dem som spænder over hele spekteret, fra etordskommentarer til dette her, som nok må betegnes som værende mit hidtil længste indlæg. Og dét kan jo godt virke en kende forvirrende på nogle, at en person spænder så vidt.

  Hvad angår dét at vi desværre må bruge en del tid på at tilegne os
  viden om islam og den faktuelle virkelighed, så finder du nok ikke særligt mange iblandt os, som ikke prøver på at gøre dét efter bedste evne. For den forpligtigelse har vi som frie og selvstændigt tænkende (med)mennsker og (med)borgere, over for os selv, men mest af alt overfor andre.
  Og medierne følger jo også trop nu, bare se på TV2 i aftes. Og som jeg skrev andetsteds i en kommentar til Tolder i går, så har TV2 oppet sig gevaldigt det seneste års tid i den henseende. Hvilket jo nok først og fremmest skyldes overfaldene på deres journalister, men også med Vesterbro-/Sandholmafsløreringerne, som de jo helt fortjent er blevet Cavlingnominerede for. Og selv Politiken er også begyndt at være lidt mere konkrete, især med hudfarveprofilering. Så på den front er der i hvert lidt optimisme at spore. Så mangler DDR jo bare at droppe propagandaen! Især den slags med Julemuslimaer, som de viste i fredags i 21.00 TVAvisen.

  Kommentar by A.R. — 17. december 2012 @ 07:32

 52. Free online copy of the book, this is not a copyright infringement because Kjetil Stormark never obtained Breivik’s permission to publish his private emails.

  https://sites.google.com/site/breivikarkiv/dokumenter/massemorderens-private-e-poster

  Kommentar by Angus Thermopylae — 13. juni 2013 @ 01:44

 53. […] http://www.uriasposten.net/archives/43315 Massemorderens private E-poster (Kjetil Stormark, 2012) – Breivik og bloggosfæren uden mediefilter. 12. desember 2012. Kim Møller på Uriasposten siterer fra Kjetil Stormarks bok. I et innlegg postet mellom 31. mai og 4. juni 2003, skriver Breivik at det kan bli borgerkrig i Europa som en følge av muslimsk innvandring. […]

  Pingback by Kilder til min bok Vitne til vanvidd | vitnetilvanvidd — 14. januar 2016 @ 18:53

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper