18. december 2012

“Forskerne drager ikke virkeligheden med ind.. men refererer i stedet et hav af postmarxistiske teorier..”

Ulla Nørtoft Thomsen i Den Korte Avis – Verdensfjerne islamforskere – overraskede over islamister.

“Islamforsker Kate Østergaard er fuld af forundring over TV2 seneste afsløringer af ondartet muslimsk radikalisme på dansk jord: ”Jeg har ikke tidligere set dem udtrykke sådan trusler direkte eller opfordringer til vold eller til drab, og for mig virker det som noget meget nyt”, udtaler hun til TV2.

Hvorfor er en forsker ikke bedre orienteret? De fleste velorienterede borgere har kendt den virkelighed i årevis. Det kendetegner god teori, at virkeligheden ikke bliver ved med at overraske den. At den kan forklare og måske endda forudsige nogle ting. Er sagkundskaben inden for integrationsområdet helt bagud af valsen? …

Det kendetegner lærebøgerne om integration, at de integrationsproblemer, der optager befolkningen, er underligt fraværende. De studerende præsenteres for en helt alternativ problemhorisont. Den om racismen og angsten for det anderledes.

Hvad integration angår, tildeles islam typisk ingen forklaringskraft overhovedet. Dens globale udvikling nævnes ikke, islamismen nævnes ikke, terror findes ikke. Ingen lærebøger kan bekvemme sig til at beskrive muslimernes høje kriminalitetsniveau, ingen er i nærheden af nævne noget om alternative moralske kredsløb. Ingen kan se det almindelige vækstlag af hverdagsfjendtlighed over for vantro, der vist er betingelsen for at begynde at forstå resten af de integrationsproblemer, Europa står over for.

Optøjr, ildspåsættelser, angreb på brandmænd, læger, socialrådgivere og politi findes ikke i lærebøgernes univers. Social distance, trusler, vold, ”ballade” og radikalisering forklares med sociale forhold, diskrimination og stigmatisering. Man lærer alt om nådesløse kapitalistiske eksklusionsprocesser og danskernes subtile diskrimination, underkendelse og eksklusion.

Forskerne drager ikke virkeligheden med ind i lærebøgerne, men refererer i stedet et hav af postmarxistiske teorier, som de dokumenterer ved at referere til hinanden . …

Venstrefløjens teorier har ingen konkurrence i lærebøgerne. Et eksempel ser man her, hvor Marianne Skytte fra Aalborg Universitet citerer den mexikanske marxist Rodolfo Stavenhagen:

‘De fremherskende nationale ideologiers ekskluderende og diskriminerende natur, ofte koblet med racisme, gør sammen med det kulturelt opdelte arbejdsmarked, at det er ekstremt svært, hvis ikke umuligt for migrantsamfundene at tilpasse sig den dominerende nationale kultur, endsige tage den til sig som deres egen. Dette giver så igen brændstof til de afvisende argumenter hos de, der føler sig truede af forskelligheden – af ‘De Andre’.

Forskernes politiske positioner nævnes aldrig med et ord. Der er ingen pluralismeprincipper om også at referere det modsatte synspunkt. … Lov og orden, folkestyre og nationalstat er temaer, der er blæst ud. Med reference til den algierske forsker i emigranters lidelser Abdemalek Sayad – assistent hos den marxistiske franske sociolog Pierre Bourdieu – forklares det sorgløst i ‘Klassisk og moderne pædagogisk teori’, at Danmark ikke længere er en nationalstat:

‘Det danske samfund kan ikke længere beskrives som en kulturelt homogen nation, der definerer sine borgere ud fra ideen om sammenfald mellem én stat, én nation, én kultur og ét sprog. De danske borgere er tværtimod kulturelt og etnisk forskellige og kan ved hjælp af det transnationale migrationsperspektiv forstås som medborgere, der overskrider den nationalstatslige ide om ét territorialt forankret folk, fordi de har sociale og mentale relationer til flere lokaliteter på samme tid’. …

Integration bryder forskningen sig ikke om. Morten Ejrnæs, der er lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, forklarer i lærebogen ‘Socialpolitik’, hvorfor: ‘Integrationsbegrebet udspringer af en borgerlig tankeform. Samfundet opfattes som et ligevægtssystem eller et harmonisk samfund’. Integration er tilpasning, og tilpasning er undertrykkende. Diversitet må der til, kun ikke i lærebøgerne.

Leder af Center for inklusion og diversitet, Bent Madsen bakker op, bla. i lærebøgerne ‘Socialpædagogik’ og ‘Inklusionens pædagogik’: Problemet er, at ‘integration har som mål at normalisere de anderledes’. Det kan forskerne ikke lide. …

Distancen mellem teori og praksis på diskuteres på uddannelserne som en slags principielt uoverstigelig sjæl-legeme-problematik. Hvor meget af miseren skyldes mon bare, at alt er lagt an på postmarxistisk teori, der er mere eller mindre systematisk på vildspor?

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/43548/trackback

25 Comments »

 1. Forskning er en videnskab.

  Kommentar by Nielsen — 18. december 2012 @ 13:17

 2. Her har vi brug for Machiavellis vinkel:

  Det er marxisterne selv, der ligger under for falsk bevidsthed! Og de bedrager sågar sig selv, ligesom de radikale indvandringsfortalere, der indbefatter bøsser og feminister! Det er Marx i anden potens!

  Man kunne også bruge andre ord: Videnskab, der ikke tager udgangspunkt i empiri, men derimod i støvet studerekammer-indavl, er slet ikke VIDENskab, men bare tankespind. Ja, det er også marxismen, jeg hentyder til!

  Kommentar by Gunnar Biering — 18. december 2012 @ 13:34

 3. Hvis ét fakta modbeviser din teori, må du starte forfra.
  Sådan er det også med dig Gunnar.

  Kommentar by Nielsen — 18. december 2012 @ 13:59

 4. De radikales modsvar:

  Det kan godt være at det hænger sådan sammen i praksis, men i teorien kan vi ikke få det til at passe…

  Kommentar by Ole S. — 18. december 2012 @ 14:28

 5. Det er en skam den artikel ikke er paa engelsk. Jeg har en amerikansk veninde, venstre-ekstremistisk (efter am. forhold, dvs. ville passe ind i det radikale venstre i Dk) der netop er paabegyndt et antropologi studium og som skrev en masse feministisk nonsense om at der ikke er forskel paa maend og kvinder. Da jeg paaviste at det er der biologisk set, benaegtede hun at videnskab handler om fakta og ikke om “fortolkninger.” Hun er rimeligt intelligent. Men hun kan ikke taenke to meter rationelt uden at faa logik galt i halsen. Netop fordi hun mener teorier ikke behoever testes empirisk.

  Helt enig omkring empiri, Gunnar Biering. Nielsen, det er lidt mere kompliceret end som saa. Principielt har du ret men din kommentar illustrerer forskellen paa matematik, hvor du har helt ret, og videnskab hvor man skal ind og se paa hvad et faktum (ofte nogle maalinger eller andre data) praecist har vist. Fx. er der laegeundersoegelser der viser at aeg er farlige, saa er der andre der viser at det er de saa ikke osv. Jo laengere en videnskab er fra fysik jo mere er det svaert at sige pracis hvad eet faktum er. Men laaang videnskabsfilosofisk diskussion. Principielt har du ret.

  Kommentar by Morani ya Simba — 18. december 2012 @ 14:32

 6. >3. Nielsen, du må være mere konkret.

  >5- Morani,
  Enig. Matematik er vel en slags studerekammerfilosofi, der dog udmærker sig ved at kunne bruges i praksis til beregninger af alt mellem himmel og jord.

  De fleste andre videnskaber kender derimod ikke til absolutte sandheder, men kun til foreløbige bekræftelser på hypoteser, på baggrund af den til enhver tid tilgængelige viden – som findes ved at indsamle data fra den virkelige verden (empiri). Derfor er videnskab en fremadskridende proces (iterativ), mens Marx efterlades i historiens vejkant.

  Det er tro contra tvivl, der er forskellen på religion (Marx, Muhammed, Jesus) og videnskab. De største ånder er de mest beskedne (Bohr, Newton, Sokrates).

  Kommentar by Gunnar Biering — 18. december 2012 @ 15:46

 7. Det er bare SÅ opløftende at læse!

  Ulla Nørtoft Thomsen foretager en præcis afklapsning af studentermarxismens efterbyrd, der i alt, alt for mange år har fået lov til at blive hængende i samfundsforskningens skidengrå offentlige lokaler.

  “postmarxistiske teorier, som de dokumenterer ved at referere til hinanden” eller mao gammel vin på nye flasker. Ja, mon ikke?

  Bag hver eneste af deres pseudoindviklede og tåkrummende dårligt formulerede ‘teorier’ genkender man de gamle marxistiske staveplader.

  Hvorfor afskediger man ikke alle samfundsforskerne og genopslår stillingerne med krav om færdigheder i sociologisk metode, empiri, teoretisk statistik og verifikation/falsifikation? Jeg tror ikke, at nogen af de nuværende Tordenskjolds soldater ville blive bedømt egnede af et kvalificeret internationalt bedømmelsesudvalg.

  Samfundsforskningen i Danmark har været sat i stå af marxismen i snart et halvt århundrede.

  Vi har meget at indhente. Til gengæld har den moderne IT-teknologi givet samfundsforskningen et megaløft mht til anvendt empiri og databehandling.

  RUC’s Kloge Åge med partisantørklædet kan slå sig sammen med Dovne Robert og for min skyld kan de sidde med kvajebajere fra morgen til aften på Café Rød Stue på evig kontanthjælp! :)

  Kommentar by A-mad — 18. december 2012 @ 16:07

 8. Utallige gange har jeg argumenteret for, at syge tanker og idéer opstår de steder, hvor man ikke skal arbejde for føden med nyttigt arbejde. Hjernen – i det omfang der er noget af den – har brug for referencer. Der er brug for absolutte mål på alle skalaer. Noget at holde det hele op imod.

  Hvis man har arbejdet på universitetet, så vil man vide, hvor rødglødende røde de er derinde. Alt er relativt – Folk er de facto ansat til med en pind at røre i de små lorte de finder på deres vej, og kommentere hvad de ser. Og det er det, og hvis nogen formaster sig til at have meninger om tingene forankrede i virkeligheden, ja så er de på den. Mobningen er benhård og langt mere end truende. Se fx hvad der er overgået Helmuth Nyborg.

  Og det er ikke kun på hum-sam. De er godt nok langt de værste. Her kører den, som vi sagde i min barndom, i ren materie, men også langt ind i naturvidenskab er der udstrakt forfald. Overordnet lever man et fedt liv, og det skal ingen røre ved.

  Som jeg har sagt det så ofte: Privatisér universiteterne og DR. Sidstnævnte fordi forskerne fra førstnævnte udbreder deres syge og landsskadelige forskningsresultater her, som var de evige sandheder.

  Kommentar by Svend — 18. december 2012 @ 16:09

 9. Fr. Nørtoft Thomsen er altid værd at lytte til. Moderne social”videnskab” indeholder enorme mængder af ubeviste påstande, tendentiøst nonsens og mental afføring, som får lov at sprede sig stort set uimodsagt.

  Kommentar by Crass Børsting — 18. december 2012 @ 16:23

 10. Hvis det er rigtigt at Danmark ikke længere er en nation, der jo netop er karaktiseret ved en vis sammenhørighed, et fælles sprog og en forståelse for hvordan ret og rimeligt forholder sig til hinanden, så vil ethvert forsøg på skatteinddrivning komme til at virke som tyveri, hvor dem der betaler skatterne ikke kan se fornuften og det er ekstremt farligt for et samfund! Som det ser ud nu må enhver skattyder se sit bidrag,som den kop skat dhimier betaler, for at blive ladt i fred i et muslimsk land.
  Det er rystende at islamforskere kan blive forbavset over noget almindelige dødelige betragter som almen viden! Men med den seneste udmelding fra islamisterne, kan selv de allermest forhærdede Radikale og islamforskere ikke længere erklære sig uvidende om tingenes rette sammenhæng. Det er blevet råbt ud midt på Kongens Nytorv og plantet direkte i panden på dem med en hammer!
  Som forsker kan det være svært at erkende, at man har uret! Det er jo et bevis på at man ikke er sin løn værd. Men man bliver en endnu dårligere forsker hvis man vedbliver at benægte det indlysende! Problemet er at forskernes metode er forkert, du kan ikke analyserer de sidst 30 års indvandring med marxistiske teorier, det svarer til at bruge en forkert ligning i matematik, det bliver overordentligt vanskeligt at komme frem til det rigtige resultat! Som det er nu er forskerne i bedste fald til grin!

  Kommentar by Robert R — 18. december 2012 @ 16:33

 11. >6 Gunnar Biering
  Jeg prøvede bare huske mig selv på hvad empiri betyder. da jeg ikke gad slå det op, tog jeg tråden op som efterladt. Hvis du føler dig truffet, kan du jo efterse dine påstande, og selv se om der er huller ;- )

  Kommentar by Nielsen — 18. december 2012 @ 16:45

 12. Som min salig mor ville have sagt:” De sku tage og vaske sig, og få et ordentligt arbejde”.

  Kommentar by Slyrgraff — 18. december 2012 @ 17:48

 13. Hvis der ikke var nogen røde forskere ville der ikke være nogen problemer i universitetssektoren. Helge Sander gik galt i byen og troede han kunne reformere universitetssektoren ved at lægge en erhvervsorientering ind over. Realia er imidlertid at problemet ligger et helt andet sted. Vi har brug for dem som vil stille de skæve værdiorienterede spørgsmål uden at der nødvendigvis er en erhvervsinteresse ind over. Spørg bare Bjørn Lomborg, Helmuth Nyborg, David Gress, Jesper Langballe m.fl.

  Hermed også et bogtip:

  http://www.amazon.com/Kicking-Sacred-Cow-James-Hogan/dp/0743488288

  Kommentar by Sigwar — 18. december 2012 @ 18:12

 14. @ Svend.

  Udfra dit indlæg er min umiddelbare karakteristik at (i hvert fald mht. naturvidenskab på universiteterne), du ikke aner hvad du snakker om.
  Nu ved jeg ikke hvilken tilknytning du har (haft?) til et universitet, men jeg kan love der for at der bliver arbejdet hårdt på de naturvidenskabelige uddannelser, og at der ikke er meget rød prograganda- I hvert fald ikke der hvor jeg var, hvor der var overvægt af liberale/konservative. Hvis du tænker på Penkowa skandalen, hører det heldigvis til sjældenhederne, og er svært helt at undgå.

  Privatisering ville være at gøre Danmark og virksomhederne en enorm bjørnetjeneste. Prøv at tænke et simpelt eksempel: Privatisering ville betyde at de studerende blev indført i præcis det virksomhederne skulle bruge, her og nu. Når så virksomhederne går nedenom og hjem i den næste krise, står vi med en bunke indavlede, ubrugelige robotter, der ikke kan omskoles til noget som helt andet.

  Nej, giv de nye studerende en solid (grund)uddannelse, og lad senere virksomhederne om at omskole dem. Det er virksomhederne under alle omstændigheder meget bedre til!

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 18. december 2012 @ 21:27

 15. Danmark ville være et fornuftigere land uden disse statsbetalte ‘forskere’.

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 18. december 2012 @ 22:10

 16. @ 14.

  Jeg har en del erfaringer fra universiteterne. Selvfølgelig vil der altid være undtagelser fra mine udsagn, men ellers er de efter min mening dækkende.

  Det vil være en kæmpe fordel at privatisere det hele, først og fremmest fordi betalerne (studerende og virksomhederne/aftagerne) vil kræve kvalitet. Det kender du da fra dig selv, når du skal købe noget.

  Kommentar by Svend — 18. december 2012 @ 23:36

 17. Nærsynet Hippie, jeg er saadan set enig i det du skriver OM NATURVIDENSKAB. Det og laegevidenskab er selv mit omraade (anvendt matematik). Det er bestemt mit indtryk at Svend har en pointe hvis vi taler humaniora og maaske nogle af samfundsvidenskaberne. De er jo saa ikke noget jeg kan udtale mig professionelt om men jeg mener ikke de observerer hvad der er genkendeligt som den videnskabelige metode og derfor har en tendens til at ende i tankespind der ikke er koblet til virkeligheden. Jeg er relativt Poppersk hvad angaar empiri. (Jeg ville varmt anbefale nyligt afdoede David Favrholdt’s publikationer om Niels Bohr. En meget klog mand der skriver om en aandelig kaempe; DET er videnskabsfilosofi for mig.)

  Kommentar by Morani ya Simba — 18. december 2012 @ 23:48

 18. Hvor er denne artikel dog sand. En meget stor del af venstrefløjsforskningen – specielt indenfor pædagogikken, baserer sig på cirkelhenvisninger. Går man “forskningslitteraturen” igennem og bevæger sig baglæns gennem noteapparaterne, ender man ofte ved en opkastet hypotese som er blevet til “videnskabelig” sandhed ved at én har refereret denne hypotese. Han er så igen blevet refereret o.s.v. Altså så langt fra videnskab som overhovedet tænkeligt.
  Som et rigtigt fornøjeligt tidsfordriv kan jeg anbefale det såkaldte Danmarks pædagogiske “Universitet”. Her kan man virkeligt få syn for sagen, og så er det hylende morsomt.

  Kommentar by skræp — 19. december 2012 @ 08:30

 19. For en gangs skyld halvvejs enig med Nærsynet Hippie.

  Naturvidenskab er dog plaget af mange af de samme problemer, som også findes på humaniora. Den videnskabelige metode fungerer fint i dag-til-dag praksis, men naturvidenskab har også sine politiske paradigmekampe ( jvf. mit forrige indlæg, hvor henvisningerne jo primært vedrører naturvidenskab).

  Kommentar by Sigwar — 19. december 2012 @ 09:13

 20. Enig med Nærsynet hippie i 14.

  Desuden her en nuance: Det bør tilføjes, at de forskere der ynder at ytre sig i medierne har tendens til at blive set ned på inde på selve universitetet som useriøse…

  Mange på professorgangene er voldsomt irriterede over ‘forskerne i medierne’, men vil ikke selv trækkes gennem mudderet. Det kan man sådan set godt forstå.

  Og så er der alle de forskere, der slet ikke læser aviser og ser nyheder, fordi de ikke har tid. De arbejder… Det er ofte der fra de gode resultater kommer, som med fuld ret har givet danske universiteter et godt ry.

  Desværre er markedsgørelsen og afskaffelsen af universitetsdemokratiet gennem Sander i 2003 ved at bringe dem i knæ, men det er en helt anden diskussion.

  Men hvis man vurderer hvad der foregår på universiteterne ud fra hvilket materiale medierne vælger at bringe, så er man tilbage i en naivitet man ellers på uriasposten ynder at klandre andre for.

  Mediebilledet af ‘forskeren’ er netop det: et mediebillede.

  Kommentar by M — 19. december 2012 @ 18:48

 21. Det er selvfølgelig medierne, ikke universiteterne, der bestemmer, hvem der er “eksperter”.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 19. december 2012 @ 19:48

 22. @ Morani

  Ved ikke hvordan det står til på hum. og hum-sam… Jeg har mine fordomme, som jeg ynder at udbrede ved festlige lejligheder i selskab med de venner jeg har som har læst humanistiske fag. For et være seriøs vil jeg helst ikke dømme på dem vi hører i medierne, da de ikke altid er særlig representative, men der er nok ikke meget tvivl om at der er væsentlig flere der stemmer rødt på humanistiske fag generelt. Sådan har det nok “altid” været… Jeg stemmer selv rødt, men indenfor mit felt kan (og skal) det ikke påvirke min forskning i nogen som helst retning.

  Mht. David Favrholdt vidste jeg ikke han var død. Har faktisk hans biografi om Niels Bohr, men er kun 2/3 igennem. Er stor beundrer af Bohr.. Sådanne mennesker findes der kun ganske få af i verden, og at han skulle blive født i Danmark kan vi godt tillade os at være stolte af. Bare det at hans søn vandt en Nobelpris, men stadig står i skyggen af farmand siger vidst alt…

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 19. december 2012 @ 20:30

 23. Nærsynet Hippie, er saadan set ligeglad hvad du stemmer. Jeg stemmer selv bestemt ikke roedt. Men det der interesserer mig her er det principielle spoergsmaal om hvad man “kan vide” og hvorfor man haevder at vide det. Jeg har selv Favrholdt’s bog ‘Fysik, bevidsthed, liv’ om Bohr’s filosofi og den var noget af det mest informative for mine egne tanker om hvad det vil sige at vide noget og hvad videnskab er. Jeg vil ikke udtale mig for skraasikkert om humaniora saa det efterfoelgende er *indtryk*. Men jeg tror nogle gange at deres metoder er saa “sloesede” at de fejlagtigt paalaegges en videnskabelig autoritet paa “deres” omraade som de ikke har fortjent. Simpelthen fordi de ikke validerer deres teorier empirisk. En amerikansk veninde der laeser kulturel antropologi, blev meeeget fornaermet da jeg sagde dette til hende og paapegede (korrekt) at jeg ikke har forstand paa antropologi. At jeg talte om det principielle i at mene at man ‘ved’ noget man ikke empirisk har undersoegt, fandt ikke meget forstaaelse hos hende. Jeg mener ioevrigt at oekonomi lider af et tilsvarende problem. Men, selvom det nu bliver lidt OT, saa tror jeg der er et gennemgaaende problem der. For at formulere mig saaledes, mistaenker jeg at dele af hum. og af national-oekonomi aldrig er kommet fra Aristoteles- til Galilei-stadiet: de laver nogle teorier de selv synes lyder *riiiigtig* godt. De undersoeger bare ikke om deres teorier passer med empirisk virkelighed. Og derfor ved de sikkert rigtig meget om hvad andre, gamle knarker, *mener* om objektet (fagomraadet). Men strengt taget ikke mere om objektet selv end os andre. Derfor kan man have en “islam forsker” der (som den sidste havde jeg naer sagt) bliver “overrasket” over at extreme muslimer i Danmark taler om at slaa “fornaermere” ihjel. Saaledes spilder disse “eksperter” vores penge og deres egen tid og kan bevirke samfundsmaessige fejldispositioner ved at faa forkerte teoriet taget for gode varer.

  Kommentar by Morani ya Simba — 19. december 2012 @ 23:41

 24. @ Morani ya Simba

  At din veninde blev “sur” er vel det bedst tænkelige eksempel på en antisokratisk tilgang, der må give udenforstående anledning til en let panderynken. Hun kan altså end ikke indse, at selvom du ikke er skolet i antropologisk metode, så har du naturligvis forstand på dele af den virkelighed, hun undersøger. Endda så hun som god antropolog bør konsultere dig for at få bestemte svar.

  Min far – som ikke har studentereksamen – fortalte om finanskrisens komme i årevis, inden den kom af de grunde, han angav. Han skrev breve til politikerne og forklarede, hvorfor den var uundgåelig. Det er højinteressant læsning i dag, for hans signalement af udviklingen ramte lige i plet – og på en måde, der i efterrationaliseringens lys forekommer fuldstændig logisk.

  Når man i dag læser min fars skriverier fra dengang, er man nødt til at tænke “hvordan kunne alverdens økonomer og bank”eksperter” overse det her?”. Man kan ikke forstå det. Et kort øjeblik var min far verdens største økonom. Fordi han ikke lod sig dupere af akademikernes arrogante holdning til “den lille mand”, men uforknyt brugte sin sunde fornuft! Og pligtskyldigt forsøgte at oplyse. Tja, jeg vil lade beviset gå i arv til mine efterkommere, så efterslægten kan se, hvad der virkelig er vigtigt i verden.

  Og dette vigtige er jo ikke kun den Viden, som tidsånden – og politikerne – kræver, at vi skal skoles til. Men i lige så høj grad den Forståelse, som befrugter Viden, og som man IKKE kan skoles til.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 20. december 2012 @ 11:18

 25. Morten, det er jo hovmod fra hendes side ville jeg sige. Hun er vant til at vaere “den kloge pige” og mange af hendes utroligt politisk korrekte meninger bliver beloennet paa colleges i USA. Jeg mener hun er et eksempel paa de mennesker der vitterligt tror at “virkeligheden” er noget vi laver inde i hovedet. Fx. naar hun benaegter paa sin fb side at der er forskel paa kvinder og maend udover det *rent* forplantningsmaessige. Hun reagerede vrangvilligt paa at faa dokumenteret at det er der, fra det anatomiske (hjerne, muskelmasse etc) til physiologiske (fx. hormoner) til generel personlighed til, ja, IQ tests (uanset gennemsnit ser det ud til at Helmut Nyborg har ret i at flere maend ligger i den meget hoeje ende). Uden at hun har sagt det, tror jeg at hun faktisk mener at man kan fjerne biologiske forskelle paa koenene ved at benaegte dem. Hun mener desuden at islam er “en fredens religion”. Kan det passe at denne (lidt barnlige) ide om at virkeligheden er noget vi konstruerer faktisk kaldes “konstruktionisme” eller noget i den retning??

  Meget spaendende m din far. Det var netop oekonomi’s eklatante fejl i forb. m finanskrisen der gjorde mig mere “stringent” omkring hvad jeg vil anerkende som “videnskab”. Og der er ingen tvivl om at faggrupper ofte er meget snobbede omkring “amatoerers” bidrag(i.e. folk der ikke har taget en traditionel kandidat grad i omraadet). Det er jeg selv loebet ind i et par gange. Jeg kan sikkert ogsaa selv vaere skyldig i det. Maa indroemme at jeg er nysgerrig efter hvad din far skrev ;-)

  Kommentar by Morani ya Simba — 20. december 2012 @ 17:29

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper