11. januar 2013

Ny bog: Indvandrerforskningen har i tyve år ikke levet op til ‘almindelige normer for videnskabelighed’

Kulturmarxisterne vil næppe se noget legitimt i ‘kulturel profiling’, og det forstår man jo godt – det gør det jo væsentlige svære at bruge pseudo-forskningen politisk. Fra Berlingske – Du er ikke racist alligevel.

“I årtier har vi fået fortalt og genfortalt, at danskerne er særligt fremmedfjendske. Men det er en myte uden videnskabeligt belæg, lyder konklusionen i en ny kildekritisk forskningsbog, der udkommer i næste uge.

»Der er simpelthen ikke dokumentation i forskningen for at hævde den slags grimme ting om danskerne,« siger Henning Bech, professor i sociologi ved Københavns Universitet og en af forfatterne til den opsigtsvækkende undersøgelse.

Sammen med lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet Mehmet Ümit Necef har han gennemtrawlet store dele af den indvandrerforskning, som de seneste 20 år har beskrevet en udbredt og stigende racisme i Danmark… De to forskere konkluderer ligefrem, at store dele af indvandrerforskningen slet ikke lever op til almindelige normer for videnskabelighed.

Ifølge forfatterne er det f.eks. ikke udtryk for fremmedfjendskhed, hvis en far siger, at det »vender sig i ham« ved tanken om, at datteren fandt sammen med en mørk kæreste. Eller når en diskoteksejer afviser at lukke mandlige indvandrere ind på diskoteker.

Det er udtryk for farens »berettigede bekymringer« eller diskoteksejerens »økonomiske kalkyler«. Der er nemlig statistisk belæg for at formode, at en indvandrer fra bestemte etniske grupper vil have en undertrykkende adfærd over for kvinder eller vil skade forretningen på diskoteket.

Meget mere om bogen i Weekendavisen – Når man prædiker for de frelste (ikke online, af Jesper Vind).

“Konklusionerne når Bech og Necef frem til ved at bruge det mest ubarmhjertige videnskabelige redskab, man kan bruge over for andre forskere: den klassiske kildekritik. Mere end tyve danske forskeres referencer, henvisninger og statistikker er evalueret på kryds og tværs af den 67-årige Henning Bech og den 60-årige Mehmet Ümit Necef. De viser, at der er en klar tendens til, at forskningen forveksler mange borgeres »rationelle bekymringer« med racisme eller såkaldt »nyracisme«. Forfatterne påpeger et hav af metodiske problemer og sjusk inden for indvandrerforskningen. Bech og Necef bruger på næsten hver side i bogen vendinger som »løsagtige generaliseringer«, »dårligt interviewarbejde og analysearbejde«, »fejlslutninger og overfortolkninger«, »alt for spinkelt og usystematisk udvalgt empirisk materiale«, »påstande uden belæg« og »impressionistisk brug af indtryk, manglende kildeangivelser og udokumenterede oplysninger«. Bech og Necef har i bogen tillige tjekket oprindelige primærkilder til citater, som indvandrerforskningen har anvendt til at dokumentere danskernes racisme. Resultatet er ikke noget kønt syn. Politiker-citater og interview med almindelige borgere bliver tilsyneladende skåret til og taget ud af kontekster, så de kan bekræfte indvandrerforskernes antagelser. Bech og Necef vurderer eksempelvis, at antropologen Peter Hervik, der er professor i migration ved Aalborg Universitet, har lavet regulært citatfusk i sine skrifter.

[…]

Mehmet Ümit Necef siger, at bogen også er henvendt til den brede offentlighed: »Vi kunne godt tænke os, at både borgere, journalister og beslutningstagere blev mere kritiske over for forskningen og spurgte: ‘ Jamen, er det nu ordentligt dokumenteret?’ Der er vigtigt, for der er flere eksempler på, at en ubegrundet påstand fra en forsker – eksempelvis om udpræget diskrimination på arbejdsmarkedet – bliver gentaget af andre forskere og pludselig ender som en ubetvivlelig sandhed i både nationale og internationale medier.« Mehmet Umït Necef fortsætter: »Den her forskning foregår i et lukket, ukritisk kredsløb, der fremmer en lemfældig kildebrug.

Man er ikke bekymret for, at videnskabelige fejl bliver opdaget, for det er en forskning, hvor man er vant til at prædike for de frelste. Man har jo de politisk korrekte synspunkter, og alle er enige om, Danmark er blevet et racistisk land.« Henning Bech supplerer: »Vi skriver ikke, at de mange dokumenterede fiflerier, vi har identificeret, er noget, som forskerne har gjort bevidst. Jeg tror nærmere, at problemet er, at de fleste forskere deler et multikulturelt paradigme, der handler om, at indvandrernes kultur ikke må bruges som forklaringsfaktor, når det handler om integrationsproblemer. Her er det kun sociale faktorer, der dur. Til gengæld må den vesterlandske kultur godt bruges til at forklare danskernes angivelige racisme. Et sådant paradigme betyder, at der opstår blinde pletter i forskningen, fordi empirien ofte ikke stemmer med paradigmet.« Bech og Necef folder hele dette multikulturelle paradigme mere bredt ud i deres bog. De to forskere nævner flere ejendommelige tilfælde af, hvordan multikulturalismen gennem årene har prøvet at anskue næsten enhver problemstilling fra de etniske minoriteters side.

… I Er danskerne racister? bliver den ene forsker gennemgået efter den anden. Et af de grelleste eksempler på manipulation er, ifølge bogen, lavet af professor Peter Hervik fra Aalborg Universitet. Han har været en central indvandrerforsker siden 1990erne.
Hans forskning om de »fremherskende nyracistiske tendenser i Danmark« udkommer i internationale forskningsfora, hvor han har stor gennemslagskraft. Bech og Necef fortæller, at Hervik i forbindelse med racismeundersøgelser har interviewet og citeret en lang række personer, hvis udtalelser åbenbart bliver forvansket.

[…]

Vi ser her et typisk forløb inden for dansk indvandrerforskning, påpeger Mehmet Ümit Necef: »Først er det gisninger og pludselig er det ubetvivlelige sandheder. For så vidt er talen om den udbredte diskrimination på arbejdsmarkedet blevet lidt af en vandrehistorie,« siger han, mens forforfatterkollegaen Bech med henvisning til deres kildekritiske tour de force tilføjer: »Man kan få den tanke, at der eksisterer en art offentlig tvang med hensyn til diskriminationsundersøgelser på arbejdsmarkedet. De skal komme til det resultat, at der er diskrimination mod indvandrere og flygtninge…”

Oploadet Kl. 06:33 af Kim Møller — Direkte link95 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/44112/trackback

95 Comments »

 1. For allerede snart tyve år siden anvendte Denish D’Souza begrebet “rationel diskrimination” om, ja, rationel diskrimination, og påpegede, at det ikke bunder i såkaldt racisme, men i hverdagens erfaringer med “the usual suspects”.

  Kommentar by Martin Kasler — 11. januar 2013 @ 07:56

 2. Det er en af de vigtigste udgivelser på dansk i rigtig lang tid. Jeg er selv i den private vennekreds blevet opmærksom på at et videnskabeligt fagområde kan udvikle en fagkultur der tilsidesætter den videnskabelige metode. Konsekvensen er at de der burde være eksperter på området reelt bliver eksperter i hvad deres mentorer eller andre autoriteter mener, men ikke emperisk i hvordan fakta er. Således ved de mere om hvad andre har skrevet om et område men ikke mere om området selv end os andre fordi der er blevet skrevet en masse om området mens det selv langt hen ad vejen er videnskabeligt uudforsket. Det er naturligvis ikke et problem i naturvidenskaberne fysik og kemi (strengteori måske, men det er irrelevant her) men derimod i de “bløde” samfundsorienterede videnskaber som sociologi og antropologi.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 08:29

 3. Henning Bech har jeg iøvrigt ikke hørt om før. Han lyder, ja, overraskende fornuftig for en professor i sociologi på Københavns Universitet. KU og RUC er måske endnu rødere end fx. Syddansk el. dele af Aarhus U så en professor (altså en der kunne stige til tops i de akademiske grader) på sociologi på KU ville jeg ikke have haft høje forventninger til. Han overrasker positivt.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 08:33

 4. Det er nok en glimrende bog, men kommer den ikke lidt sent? Jeg synes ikke folk som flest prøver at plukke point med R-ordet, simpelthen fordi de fornemmer, der ikke giver point. I Sverige kan man lidt endnu lukke en politisk debatr med R-ordet, men det er snart længe siden i Danmark.

  Erik Meir Carlsen uddyber her

  http://www.b.dk/nationalt/myten-om-den-danske-racisme

  Kommentar by Snaphanen — 11. januar 2013 @ 08:45

 5. Bare rolig det når aldrig de store medier

  Kommentar by notty — 11. januar 2013 @ 09:02

 6. Og jeg var slet ikke klar over at vi som sådan var fremmedfjendske generelt. Det er som at blive frifundet uden man vidste man var skyldig. Det er lidt ærgeligt at penge vi kunne have anvendt på bedre udstyr på naturvidenskab bliver hældt ud af vinduet til sociologer. Ikke at humaniora ikke også skal have økonomiske midler, men som naturvidenskabsmand er det svært ikke at lufte den indre svinehund når “forskere” åbenbart ikke kan deres basale grønspættebog. Det bedste i artiklen fra berlingske næsten, at journalisten mener det er en “overraskende konklusion”. What the fuck? Hvorfor er det overraskende? Hvor mange racister kender journalisten selv ? Tsk, nogle gange er niveauet i DK altså bare for lavt, men det er nok det samme alle steder.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 11. januar 2013 @ 09:05

 7. Det jeg reelt savner er en racismeforskning baseret på fakta og realiteter, altså:

  Hvorfor de fleste muslimske børn ikke må lege med danske børn?

  Hvorfor de ikke deltagere i fødselsdage, når de bliver inviteret?

  Ikke må tage med på jejrskole?

  Hvorfor en muslimsk pige ikke må have en dansk kæreste?

  Ikke må blive gift?

  Hvorfor det i 9 ud af 10 tilfælde er muslimske unge, som weekend efter weekend efter weekend efter….. begår røveriiske overfald og frarøver folk(etniske danskere) mobiltelefoner, penge og overtøj?

  Hvorfor, hvorfor, hvorfor – fortsæt selv listen.

  Jeg kender godt svaret: RACISME!

  Hvorfor kommer den forskning ikke? Hvor er MSM? Hvor er DRC? Hvor er EU?

  Hvorfor og hvor?

  Kommentar by Cicero — 11. januar 2013 @ 09:11

 8. Jeg har før i forbifarten lagt mærke til Henning Bech. Han er for mig en af de få undtagelser, der bekræfter reglen om, at de offentligt betalte samfundsforskere ville ‘dumpe’ i enhver prøve i samfundsvidenskabelig metode.

  De offentligt betalte samfundsforskere er marxister fra ’68 studenteroprøret, der kuppede sig til forskningsstillingerne bl.a hjulpet af universitets rektor dengang, kommunisten Mogens Fog, som begik lovbrud, da han fik dem ansat udenom de sædvanlige ansættelseskrav om offentligt opslag og videnskabelige kvalifikationer.

  De har trukket en efterbyrd efter sig af yngre, der bliver ansat fordi de bruger de marxistiske staveplader.

  Såvidt jeg umiddelbart kan se er det disse marxistiske staveplader i Kulturmarxisternes ‘forskning’ Henning Bech og Mehmet Ümit Necef afslører.

  De har altid været temmelig iøjnefaldelde for ikke-marxister med bare et minimum af indsigt i samfundsvidenskab.

  Men godt det kommer frem nu i en samlet fremstilling.

  Så skal vi bare have de marxistiske svindlere fyret! ;)

  Kommentar by A-mad — 11. januar 2013 @ 09:13

 9. Det er det, jeg altid har sagt: Vi er ikke racister, vi er berettiget bekymrede. Mehmet har altid været en guttermand.

  Kommentar by Nemo — 11. januar 2013 @ 09:19

 10. Man kan undre sig over at det skulle tage 20 år at klarlægge forhold der var fuldt ud forklaret og forstået af store del af befolkningen allerede på det tidspunkt.

  Danmark har i over 20 år lidt, både menneskeligt og økonomisk, under den anti-demokratiske godhed-industris og deres løgnagtige lakajer. Politikere, journalister, skuespillere og ledende erhvervsfolk, der under falske forudsætninger har undertrygt store dele af den Danske befolkning og påført os kæmpe byrder.

  Disse forrædere burde indkredses, evalueres og om nødvendigt dømmes for deres forbrydelser mod det Danske folk.

  Virkeligheden er desværre anderledes. De selvsamme politikere, journalister skuespillere og erhvervsfolk vil stadig være de toneangivende efter erkendelsen er sunket ind.

  Danmark, din gamle luder. Det er din egen skyld og det bliver kun værre hvis du ikke gør noget ved det!

  Kommentar by Santor — 11. januar 2013 @ 09:34

 11. Det er altså muslimerne, der udviser den mest udprægede form for racisme!!!
  Hvorfor fortier man og undertrykker sandheden?

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 11. januar 2013 @ 10:29

 12. Mehmet Ümit Necef er forhenværende marxist.
  http://www.dr.dk/P1/Serier/Sommergaesten_2012/Udsendelser/20120621115650.htm
  Og lyder som et fornuftigt mennekse.

  Kommentar by mb — 11. januar 2013 @ 11:20

 13. Der er intet racistisk i at man genkender mønstre og lærer af erfaringer. Hvis du er udstationeret i Afghanistan, så er du også mere på vagt over for mellemøstligt udseende personer end over for vestligt udseende personer. Hvorfor? Fordi 99,9 procent af de vestligt udseende personer er allierede. Sådan er den menneskelige hjerne indrettet: Man bekymrer sig naturligvis om det, erfaringen siger er en trussel, og ikke det, som IKKE er en trussel. Det er simpelthen logik for burhøns. Og det er faktuelt sandt, at en indvandrer fra et muslimsk tredjeverdensland er mere tilbøjelig til at overfalde dig end en dansker. Ligeledes er der mange andre forhold, som hyppigere gælder for indvandrere end for danskere (religiøs intolerance, jødehad, analfabetisme, tvangsægteskaber osv.). Hvis man IKKE justerede sin opfattelse ud fra sådanne simple, ukontroversielle fakta, så var man da komplet idiot! Det har INTET at gøre med at man er racist. Det har noget at gøre med, at man ikke er lallende idiot.

  Kommentar by Vest — 11. januar 2013 @ 11:41

 14. Ak ja, politikere,journalister og universitetsansatte kørte
  på med RACISMEN”. I mindst 30 år.
  Og hvorfor? Fordi danskere fandt, at muslimsk volden og hærgen i vores land, bestemt er en helt igennem dårlig ide.

  Kommentar by Pk — 11. januar 2013 @ 11:53

 15. Hold da kæft, det har taget 20+ år for akademikere at indse det som normalt tænkende grisedanskere har vist i 30+ år. Mohammedanmark er et færdigt land, hvor kun socialister og selvmords truede tosser kan bo.

  Kommentar by Fritz — 11. januar 2013 @ 12:07

 16. ->12.mb. “der er større glæde i himlen over en omvendt synder end over ti retfærdige” :)

  Kommentar by A-mad — 11. januar 2013 @ 13:02

 17. Morani ya Simba nr. 2

  Den er også gal i naturvidenskaben. Den videnskabelige metode virker fint i dag-til-dag data indsamling, men når vi begynder, at diskutere større paradigmekampe, så kan det blive slemt. Se f.eks. her:

  http://www.cosmologystatement.org/

  Hvis fysikere ikke engang kan være enige om at give et minoritetssynspunkt indenfor deres eget område en ordentlig behandling – så er der intet område, som går fri.

  På et mere lavpraktisk og lokalt plan husker jeg også, hvordan hjertelægerne i Aarhus og hjertelægerne i København for nogle få år siden lå i fuldstændig krig med hinanden. Af faglige grunde sagde de.

  Og så er der jo hele klimadebatten (!!!)

  Kommentar by Sigwar — 11. januar 2013 @ 13:37

 18. Ifølge de to har de videnskabelige problemer kunnet passere, fordi mange forskere er enige og bekræfter hinanden.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 13:40

 19. Kommentaren lige ovenover var en fejl.

  Snaphanen, det er muligt at bogen er lidt sent ude i forhold til den danske debat men måske kunne den hjælpe den svenske lidt på vej??

  Min interesse i den er mere videnskabsfilosofisk, eller måske lidt mere jordnært, videnskabsmetodisk; der er nogle fag under samfundsvidenskab der har udviklet fagkulturer hvor det videnskabelige i deres samfundsvidenskab er gået fløjten. Der kan splittes lidt hår hist og her men grundlæggende skal noget, for at være “videnskab”, bestå i at man hele tiden tager udgangspunkt i verificerbare fakta for at opstille forklaringsmodeller. Efterhånden som en videnskab modnes kan mere raffinerede hypoteser gå forud for faktuelle fund og forsøge at forudsige disse. Når jeg siger faktuelle fund og ikke ”eksperimenter” er det fordi nogle videnskaber ikke er eksperimentielle, fx. geologi, palæontologi og astronomi/kosmologi. Men deres hypoteser tager stadig udgangspunkt i fund gjort i naturen og nye fossiler, klippestykker eller målinger fra universet gør det så ud for kontrollerede eksperimenter. Det centrale er at forklaringsmodellerne er drevet af faktuelle, verificerbare fund og ikke af en eller anden konsensus som ikke kan ledes tilbage til fakta. Forfatterne er inde på det når de siger i JP:
  ” Ifølge de to har de videnskabelige problemer kunnet passere, fordi mange forskere er enige og bekræfter hinanden.”

  Det er klart at hvis alle indenfor et fag, inkl. reviewere af artikler, har den samme postfaktuelle indstilling eller alternativt stoler for meget på de samme kilder og gamle autoriteter, og der bliver refereret grundigt til disse, kan der komme en kortslutning i den videnskabelige metode og dette er hvad der formentligt er sket indenfor nogle af samfundsvidenskaberne. Det øjeblik de forlader den videnskabelige metode ved de strengt taget ikke mere om ”deres” område end lægfolk gør. Derimod ved de sikkert en hel masse om hvad en eller anden gammel tysk, dansk eller svensk professor mente for 50 år siden. Det har bare ikke noget med ”virkeligheden” at gøre med mindre denne gamle knark tilfældigvis gættede rigtigt. Men det er meget svært uden at se på fakta. Så jeg er enig med A-mad bortset fra at jeg mener de ikke bare ville dumpe ”samfundsvidenskabelig” men helt basal videnskabelig metode. Det konkrete område man undersøger bør ikke principielt afgøre om man føler sig forpligtet til at verificere ens fund eller ej.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 13:41

 20. Sigwar, jeg ville sige at den videnskabelige metode som sådan holder vand. Udgangspunktet i noget faktuelt er dybest set det der adskiller videnskab fra trosbaserede systemer som religioner eller meningsbaserede systemer som filosofi. Det er klart at på eet niveau er filosofi nødt til at understøtte videnskab. Det er rigtigt at der er modefænomener i videnskaben. Mine egne områder er lægevidenskab og anvendt matematik og i den grundvidenskabelige forskning i lægevidenskab skal ”alt” være genetisk/molekylærbiologisk pt. Der er ikke så meget interesse i system-fysiologi mens dette havde sin storhedstid fra ca. 1900 og frem til 1980erne. Det samme med cosmologien. Jeg var dybt overrasket da min matematiklærer på Københavns Universitet sagde at han ikke troede på big bang. Der er andre som ham. MEN, big bang ligger på grænsen af hvad jeg ville opfatte som videnskab fordi vi ikke umiddelbart kan verificere det. At noget ikke er videnskab idag betyder ikke at det ikke kan være det i fremtiden. For eksempel var den gamle græske hypotese om atomers eksistens et uafgjort spørgsmål i over 2000 år så da det kom frem var det, i modsætning til idag, ikke videnskab.
  Jeg blev iøvigt opmærksom på fagkulturers betydning og styrke ved at studere lægevidenskab og matematik i to forskellige lande (DK og Italien lægevidenskab; DK og USA matematik/fysik). En dansk matematiker tænker mere som en amerikansk matematiker end som en dansk læge. Og netop lægevidenskaben er besat af egoets problemer. Det er ikke som videnskab det sværeste område hvis blot man kan huske en masse detaljer. Men det mangler det abstrakt/”smukke” fra fysik og matematik i den renere form. Til gengæld er læger nogle af de mest udsatte for at få egosyndromer og ekstrem stolthed. (Og de elsker ofte at kalde sig ”videnskabsmænd” selvom det er en tvivlsom betegnelse for manges vedkommende). Og derfor er der overhovedet ikke noget overraskende i at læger kan have ”fag” kampe som intet har med det faglige at gøre. ”Hjertekrigen” mellem Riget og Skejby” er netop blevet afløst af ”partikel” krigen hvor københavnere, læger som politikere, ikke kan tåle at Aarhus bliver landscenter for partikelbehandling af kræftsygdomme.

  Men bare fordi de rene naturvidenskaber og lægevidenskaben også har disse problemer, betyder det ikke at samfundsvidenskaberne ikke i endnu højere grad har afviget fra den videnskabelige metode. Der er antropologer der hævder at man slet ikke behøver at dokumentere sine ideer. Selv læger er da principielt for ideen om evidensbaseret behandling.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 14:01

 21. Men små skingre mennesker er vil vel stadigvæk, ellers står verden da ikke længere?

  Kommentar by Tante Grå — 11. januar 2013 @ 14:08

 22. Jeg er klar over nu, hvor jeg har læst dagens artikler igennem – ikke mindst Weekendavisens “Når man prædiker for de frelste” – at det er forskerne der taler om og til forskerne, og det er jo en anden snak end mand og mand imellem eller bare den politiske diskurs. Et lille udpluk fra WA:

  “De to forskere konkluderer nemlig, at »den forskningslitteratur, der taler om udbredt dansk racisme, typisk er præget af ikke at leve op til almindelige normer for videnskabelighed.« Konklusionerne når Bech og Necef frem til ved at bruge det mest ubarmhjertige videnskabelige redskab, man kan bruge over for andre forskere: den klassiske kildekritik. Mere end tyve danske forskeres referencer, henvisninger og statistikker er evalueret på kryds og tværs af den 67-årige Henning Bech og den 60-årige Mehmet Ümit Necef. De viser, at der er en klar tendens til, at forskningen forveksler mange borgeres »rationelle bekymringer« med racisme eller såkaldt »nyracisme«. Forfatterne påpeger et hav af metodiske problemer og sjusk inden for indvandrerforskningen. Bech og Necef bruger på næsten hver side i bogen vendinger som »løsagtige generaliseringer«, »dårligt interviewarbejde og analysearbejde«, »fejlslutninger og overfortolkninger«, »alt for spinkelt og usystematisk udvalgt empirisk materiale«, »påstande uden belæg« og »impressionistisk brug af indtryk, manglende kildeangivelser og udokumenterede oplysninger«. Bech og Necef har i bogen tillige tjekket oprindelige primærkilder til citater, som indvandrerforskningen har anvendt til at dokumentere danskernes racisme. Resultatet er ikke noget kønt syn. Politiker-citater og interview med almindelige borgere bliver tilsyneladende skåret til og taget ud af kontekster, så de kan bekræfte indvandrerforskernes antagelser. Bech og Necef vurderer eksempelvis, at antropologen Peter Hervik, der er professor i migration ved Aalborg Universitet, har lavet regulært citatfusk i sine skrifter. Ham og andre kritiserede forskere vender vi tilbage til.”

  Kommentar by Snaphanen — 11. januar 2013 @ 14:37

 23. Morani ya Simba

  Jeg er slet ikke uenig. Min pointe er nok snarere at intet fagområde kan sige sig fri for negative fagkulturer.

  Det eneste, der er værre er nok det billede mange journalister tegner af det område eller de områder, som man ved noget om. Man kan kun ryste på hovedet, når de skriver om noget man ved noget om og man bare må konstatere, at over 90% er forkert.

  Hvis journalisterne får galt fat i det man ved meget om, hvor slemt er det så lige med det man ikke ved så meget om?

  Kommentar by Sigwar — 11. januar 2013 @ 14:43

 24. Ifølge de to har de videnskabelige problemer kunnet passere, fordi mange forskere er enige og bekræfter hinanden.
  Er det ikke det samme problem som vi har med forskere indenfor global opvarmning

  Kommentar by notty — 11. januar 2013 @ 14:45

 25. Rofl …..

  Med 20 års forsinkelse erkendes fakta og årsagen til forsinkelsen er er at man betegner sociologi og andre humanistiske fag som videnskab.

  Venstrefløjen har om nogen forpestet vores verden.

  Kommentar by Santor — 11. januar 2013 @ 15:21

 26. Snaphanen, tak for uddraget. Jeg får lyst til at sige om den her bog som jeg har haft lyst til at sige om din kompis Tim Pallis’ essays at det er en skam det ikke er skrevet på engelsk for jeg har et par venner i USA der burde læse det men hvis danske er “lidt rustent” for at underdrive ganske meget.

  Sigwar, helt enig i at fagkulturer kan være et problem og er det mange steder. Jeg selv er ikke specielt fan af den lægelige fagkultur da jeg finder den hoven, autoritær og lidt hyklerisk (“naturligvis må en yngre læge da gerne have en divergerende opfattelse. Han skal bare ikke regne med nogen forståelse når en af de gamle overlæger forsøger at stikke ham i ryggen uanset hvem der fagligt havde ret.”). Der er klart nogle problemer indenfor det fag. Det samme gælder matematikken. Der er folk der mener at det fx. jeg laver, matematiske modeller, slet ikke er matematik men kun anvendelse af “gammel” matematik. Specielt Tyskland og Frankrig (“den kontinentale tradition”, dvs. inkl. Danmark), har haft en kraftig skelnen mellem “anvendt” og “ren” matematik og en masse snobberi omkring det, specielt fra de “rene” matematikere. Så alle fag har deres interne issues. Jeg mener stadig det er anderledes m samfundsforskerne. Fx. sagen fornylig hvor en “ekspert” i islam og ekstremisme var “overrasket” over at Kaldet til Islam opfordrede til mord og terror. Når hun, som nærmest den sidste der bare perifært ser på den slags, bliver ”overrasket” over at der er al Qaida lignende holdninger blandt muslimer i Danmark, hvem er det så egenligt er ekspert her??? Deres egne fag-issues til trods er det dog sjældent at overlæger og matematikere eller fysikere bliver overrasket over noget indenfor deres eget fag som en almindelig dansker nok var klar over. Så problemer mange steder, ja. Men jeg ville sige at der er gradsforskelle.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 15:37

 27. notty, jeg personligt tror at global opvarmning er reel nok. Jeg er blevet overbevist om dette af hvad jeg senere kom til at kalde den ”hellige treenighed af dokumentation for hypotese X”
  1) plausibel teori der passer med med X
  2) seriøse data der støtter, eller direkte dokumenterer, X
  3) personlige erfaringer passer med X

  Det præcis de samme tre elementer der overbeviste mig om at islam er en trussel mod vesten. Når det gælder global opvarmning så vil jeg overlade data og teori til nogle af de mange sider på nettet der handler herom og blot beskrive hvordan jeg selv har ”set” global opvarmning, nemlig på Athabasca gletcheren i Canada og på toppen af Kilimanjaro. Athabasca gletcheren ligger højt oppe i Rocky Mountains i Alberta og der var billeder fra 1920erne ved udkigsposten over den. Desuden var der et maleri af den, fra 1930erne eller 1940erne på naturhistorisk museum i New York (som baggrund for nogle udstoppede bjergfår. Den var skrumpet rigtig meget. Fra barnsben har jeg haft dyrebøger med fotos af Kilimanjaro som baggrund for en flok elefanter eller giraffer, fra engang i 1970erne eller 1980erne. Da jeg kom til Tanzania forventede jeg derfor en ordenlig klat flødeskum på toppen af den. Det er der ikke længere. Der er nogle hvide pletter tilbage, ellers er det gråbrunt hele vejen op. Det kræver næsten lige så meget energi at smelte is som at opvarme vand fra. 0 til 100 grader, men uden temperaturstigningen, da energien er gået til at slå vandmolekylerne løs med. Dvs at den termiske energi (ikke det samme som temperaturen, men beslægtet) må være steget enormt for at få kæmpegletchere til at smelte i den grad de er gjort. Disse to personlige observationer (sammenlignet med gamle fotos) lagt oveni data og teorier om drivhusgasser, gør at jeg tror global opvarmning er god nok. En tredie finte er at nogle af modellerne forudser at golfstrømmen, der er med til at give Europa det milde vejr, vil ændres og vejr i det hele taget blive mere ekstremt. Derfor er de sidste par hårde vintre i Europa ikke en afkræftelse af hypotesen, tværtimod.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 16:01

 28. -> Snaphanen, Morani ya Simba

  Jeg har lagt noget af det bedre fra WA’s artikel online. Virkelig informativ.

  Kommentar by Kim Møller — 11. januar 2013 @ 16:03

 29. Det bliver spændende at læse bogen, selvom de konklusioner der har været fremme i JP og Berlingske i dag, strengt taget ikke er andet end hvad fornuftige mennesker har tænkt hele tiden. Deres bog er selvfølgeligt mere velfunderet end vores hverdags latterliggørelse af “forskningen” men hovedpointerne er tilsyneladende banaliteter f.eks. om adfærden hos diskoteksejer.

  Det mest interessante er den journalistiske vinkling om at det virkeligt er en overraskelse. Tænk engang, yderligtgående venstreorienterede forskere der uden nogen traditionel videnskabelig metodik analyserer sig frem til i tekst efter tekst at danskerne er vildt racistiske, hvilket sjovt nok er i fuldstændigt harmoni med den multikulturalisme de dyrker både privat og akademisk, og som samtidig er det der giver de bedste viderekarrieremuligheder (tænk på de mange ressourcer der er i integration/inklusion/anti-racisme). Det er kun for journalister at det er chokerende at det forholder sig sådan.

  Derudover bør man nok i et kort øjeblik dvæle ved det forhold at professoren er pensionsmoden og altså ikke har så meget at tabe derved. Og at lektoren ligeledes er tæt på pensionsalderen og så nok sidder så sikkert, at heller ikke hans videre arbejdsliv vil lide nogen nævneværdig skade. Dertil selvfølgeligt det forhold at han har den “rigtige” hudfarve til at måtte være kritisk.
  Hvis han havde været udskiftet med en 28-årig Phd der hed Rasmus, ville bogen formentligt ikke engang afkræve en eller anden form for reaktion eller debat blandt den venstreorientede institutter på universiteterne.
  Men nu er de trods alt nødsaget til en eller anden form for respons. Jeg forudser at bogen får en del omtale i Information, men at modstanden bliver overvældende. En kronik i Politiken skal nok også hurtigt forklare læserne, at bogen har en fejl på side X, og derfor blot forsøger at legitimere racismen.

  Kommentar by Superman — 11. januar 2013 @ 16:04

 30. @ Morani et al. :-)

  Det er egentlig sjovt som nationalkonservative ofte konsekvent er imod konsensus i klimaforskningen (om menneskeskabt global opvarmning). Det lugter mest af at være imod alt hvad venstrefløjen har taget til sig, uagtet hvor mange empriske data der efterhånden støtter teorien. Pia K. husker jeg at engang har udtalt noget i retning af at hun virkelig ikke kunne forstille sig at mennesket kunne ændre på naturens gang. Magen til naiv holdning skal man godt nok lede længe efter.

  Mht. at der er kontroverser indenfor naturvidenskab er dette fuldstændig rigtigt, omend man bør nok huske på at mennesker nogen gange bare har svært ved ikke at blande følelser ind i deres arbejdsliv, specielt når man som mange forskere har dedikeret sig 100 % til sin forskning. Det er ikke ønskværdigt, men det har fundet sted fra videnskabens fødsel. Nobelprisen i kemi forrige år blev i øvrigt givet for “kvasikrystaller” hvilket længe blev set som det rene humbug. Nobelpristageren kan berette om hvordan han i starten nærmest ikke kunne få udgivet sine resultater nogen steder.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 11. januar 2013 @ 16:44

 31. […] også Ny bog: Indvandrerforskningen har i tyve år ikke levet op til ‘almindelige normer for videnskabel… En af de forskere, der er nævnt i bogen og i Weekendavisens artikel, er professor Jytte Klausen, […]

  Pingback by Ny bok piller rasismeforskning fra hverandre « Snaphanen — 11. januar 2013 @ 17:18

 32. Tak for det Kim. Det her, “De skal komme til det resultat, at der er diskrimination mod indvandrere og flygtninge…” minder mig fuldstændigt om en oplevelse jeg havde med en veninde der skulle læse kulturel antropologi. Islam SKULLE være fredelig fordi “alle religioner er om fred.” Da jeg, for at være høflig brugte asetroen til at demonstrere at ikke alle religioner er imod fred (jeg valgte eksempler jeg regnede med hun ville kunne se som maskeret hentydning til islam, at krigere der faldt i kamp kom til valhalla og at det var bedre at dø i kamp end i sin seng). Det faldte naturligvis helt igennem og hun begyndte at kritisere asetroen (men ikke islam; hvor mange er blevet slået ihjel i Thors eller Odins navn de sidste 1000 år???)
  Diverse statistikker, billeder af heilende muslimer, tekster fra deres manifester og udtalelser fra førende islamister (og Sam Harris) om at islam handler om krig mod vantroende, kunne ikke rokke ved hendes overbevisning om at “islam handler om FRED (og nu er jeg mopset…)”
  Det er desuden relevant, for at illustrere det rationelle i denne tankegang, at hun er:
  1) jødisk
  2) amerikaner
  3) kvinde
  Hvordan er det lige islamister plejer at se på de tre hver for sig? Hvordan mon så når de er samlet i een person I wonder?? Hun er en sød pige men stadig lidt fornærmet over hvad jeg forklarede hende om manglende evne til logisk tankegang.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 18:00

 33. Nærsynet Hippie, hehe jeg er ofte enig med konservative omkring islam og uenig med dem omkring global opvarmning og præcis omvendt når det gælder “liberals”, dvs. socialliberale (egentlige socialister’s holdinger til alt fra økonomi til kultur til personlig frihed kan jeg ikke rigtig tage alvorligt). Og, ville jeg hævde, det er data, efterfulgt at teori og (i langt mindre grad) personlige erfaringer der leder mig til både at mene at islam og global opvarmning er et problem for os hehe

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 18:11

 34. Menneskeskabt global opvarmning, tsk tsk! -Jødeskabt muslimsk invasion. Kapitalens ofre.
  Som jeg tidligere har påpeget: Det eneste interessante ved en socialist, er hans mangel på jordforbindelse.
  OG Der er INTET interessant ved en muslim.

  Kommentar by Nielsen — 11. januar 2013 @ 20:04

 35. Problemets kerne er vel at disse racismeforskere er lænket sammen af marxistisk stammeloyalitet.
  Reservation over for fremmede er jo et af menneskehedens overlevelseskriterier. Dette overlevelseskriterium forveksler forskerne ikke bare med racisme, men vender begrebet ensidigt mod vestens beboere selv om kulturfremmede indvandrerne, endda for fuld udblæsning, udviser den samme reservation over for vesterlændinge.
  20 år er gået uden at nogen har kunnet stoppe vanviddet.

  Kommentar by Menig 442 — 11. januar 2013 @ 20:28

 36. @ Morani ya Simba.

  FYI. Vær opmærksom på at nogen skriver “menneskeskabt global opvarmning” og andre, blandt andet dig skriver “global opvarmning”!

  Kommentar by Santor — 11. januar 2013 @ 21:01

 37. Nærsynet Hippie

  Læg vandgoblen til side og kom ind i den virkelige verden, omend den nok ikke har de samme flotte faver som der er i goplen, men det er der vi normale mennesker lever.

  Kommentar by Fritz — 11. januar 2013 @ 21:10

 38. @ 34

  Så sandt så sandt Hr. Nielsen.

  Kommentar by Fritz — 11. januar 2013 @ 21:12

 39. @ Santor

  For lige at rede trådene ud. Tæt ved 100 % af alle videnskabsmænd er enige om at det er blevet varmere. Det er stadig enkelte slagsmål om hvordan man bedst definerer en gennemsnitstemperatur, hvilket ifølge nogle fysikere ikke er muligt. Da man således stort set er enige om dette emne, giver det ikke meget mening at diskutere dette yderligere.

  Den næste naturlige diskussion er så om det er noget “vi har gjort”. Over 95 % af klimaforskerne er enige om at den opvarmning der registreres er menneskeskabt.

  Emnet er kompliceret og der selvfølgelig effekter der går begge veje.
  Hvad er dit argument for at være imod? (jeg antager du ikke tror på at effekten er menneskeskabt).

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 11. januar 2013 @ 21:43

 40. -> Nærsynet hippie

  “Det er egentlig sjovt som nationalkonservative ofte konsekvent er imod konsensus i klimaforskningen…”

  Min tilgang til klimadebatten kom via liberale Martin Ågerup, og hans fantastiske bog om klima-religiøse. Senere var det den velargumenterede socialdemokrat Bjørn Lomborg, og på samme tid liberalisten bag Kyoto-bloggen.

  Der er fundamental forskel på ‘global opvarmning’ og ‘menneskeskabt global opvarmning’. Jeg har ingen grund til at tro at den globale gennemsnitstemperatur ikke er stigende, men har heller ingen grund til tro, at at mennesker kan ændre væsentligt på udviklingen.

  Kommentar by Kim Møller — 11. januar 2013 @ 22:14

 41. @nærsynet
  er det ikke faldet dig ind ,at 95 % af klimaforskerne måske har det samme problem som “islamforskerne” ?

  Kommentar by father — 11. januar 2013 @ 22:24

 42. ->39 Hippie

  Jeg går lige i lidt OT/meta, men det er sigende for hvordan debatfløjene manifesterer sig bl. a. på denne blog.

  1) Når man prøver at engagere Nærsynet Hippie i konkret debat om konkrete begivenheder og udsagn f. eks. vedr. islam og Obamas udenrigspolitik, bakker han ud. Der er bare intet der kan få ham til at blive konkret. Hans undvigemanøvrer: Bluffende overlegenhed, overlegen afvisning af kilder ud fra hvem der har videreformidlet dem, stikken af, afvisning af værdien af debat der ikke bygger på peer reviewed litteratur.

  2) Når emnet derimod er naturvidenskab skifter billedet imidlertid. Her kan der henvises til empiri ud fra en præmis om at denne er bestemmende for en konklusion. Ikke at hans bidrag bliver mere interessante af den grund, for der er ikke mere kød på kommentarerne end blot dette – 95% af alle videnskabsmænd bruger Wash & Go i den daglige hårpleje. Men interessant fordi han nu accepterer empiri, så meget, faktisk, at det er nok at bruge den til at dunke modparten med.

  3) Om hippien selv er naiv, eller blot tiltror modparten naivitet, er uvist. Men se hvor lallenaivt der spørges ind til om man “tror” det ene eller det andet. Hippien selv ynder at udtrykke en naiv “tro” på Uriaspostens kommentarskrivere som stereotype “nationalkonservative”.

  Konklusion: Det er så godt som aldrig sket at der kommer interessante debatter i gang med det der under én hat kan kaldes Uriaspostens modparter. Hippien er et godt eksempel at tærske langhalm på, for det er ikke den velkendte loony troll-stil han benytter, men en på overfladen urban tone, som imidlertid let ses at indeholde ikke så få perfiditeter (som for nylig, hvor han fyrede flere grove stråmænd af mod folk her, og herefter dækkede sig ind ved åleglat at sige a han bare ønskede at provokere lidt – hvorfor??). Hippien er en interessant hybrid, fordi han som sagt er overfladisk urban, og samtidig postulerer overlegenhed ift. kommentarskriverne her.

  Men ikke engang ifb. med dette naturvidenskabelige emne udviser han overlegenhed:

  Hvem siger at omdrejningspunktet er ‘menneskeskabt eller ej’? Hallo, uanset hvad vil tiltag med denne præmis som udgangspunkt skulle tages i lande der kalder sig demokratiske. Hippiens forsimpling udelader den legitime politiske forholden sig til videnskabelige konklusioner – eller skal teknokratiet nu afløse demokratiet? Skal man som “nationalkonservativ” acceptere de voldsomme konsekvenser for vores lande som indgreb mod opvarmningen vil medføre? Indgreb som ingen ved fører til noget? På basis af klimamodeller som velestimerede (så vidt jeg kan se) videnskabsmænd afviser siger noget sikkert om udviklingen på længere sigt? Hvad med klimapolitikken som brækjern for globalisters ønsker om omfordeling? Hvad med “nogle er mere priviligerede end andre”-hykleriet – Al Gore, James Cameron og de øvrige Kammerat Napoleon’er der ikke selv kunne drømme om at efterleve det de kræver af andre?

  Pointen her er egentlig bare at der også når emnet er naturvidenskab udvises en besynderlig forsimpling ud fra enfoldige antagelser om Uriasposten – nationalkonservative der er primitive deniers, som vi så her. Også vedr. dette emne synes de utrættelige kritikere ikke at kunne byde ind med noget.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 11. januar 2013 @ 22:32

 43. Santor, “@ Morani ya Simba.

  FYI. Vær opmærksom på at nogen skriver “menneskeskabt global opvarmning” og andre, blandt andet dig skriver “global opvarmning”!”

  Jo tak hehe, havde godt fanget det. Jeg vil ikke op på nogen sæbekasse her. Det er et hyperkompleksk spørgsmål. Jeg tror mennesket har bidraget til opvarmningen (vi VED, bl.a. fra iskerner i Grønland) at CO2 er steget og vi er også meget sikre på at den har “drivhus” effekter fordi den lader nogle bølgelængder af elektromagnetisk stråling passere i højere grad end andre og at den “bedre” fanger reflektionen fra jorden (længere bølgelængde) end den direkte fra solen (kortere bølgelængde).

  Hvor stor den effekt er i forhold til solpletter, andre gasser (fx. methan, bl.a. fra kvæg) og andre forhold, det har jeg ikke nok indsigt til at have nogen stærk holdning til.

  Kim Møller stiller et meget relevant spørgsmål: hvad kan vi gøre ved det? Det er overhovedet ikke realistisk at finde CO2 neutrale alternativer til kul og olie på kort sigt og der er ikke skyggen af den politiske vilje til at lave noget med en mærkbar effekt (som ville sænke levestandarden for hele samfundet ved at gøre al energi meget dyrere). Jeg selv er meget imod atomkraft (værkerne oplagte terrormål for virkeligt syge folk, for tæt på atomvåben i teknologi så viden om det ene giver automatisk indsigt i at producere det andet, affaldsprodukterne er stadig mega-problematiske og uheld SKER. Ingen teknologi er perfekt). Jeg ved det ikke og den behandling Lomborg fik for at stille nogle kritiske spørgsmål (baseret på data, iøvrigt) viser at nogle har en “religiøs” tilgang til klimadebatten. Men jeg tror der er noget at diskutere. Men det er stadig en god ide at diskutere som voksne og ikke som overtrætte 5 årige.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 22:40

 44. # 39. Nærsynet Hippie.

  Mit ærende var såmænd blot at gøre løvetæmmeren opmærksom på at I principielt diskuterer to forskellige ting.

  Jeg er ikke voldsom interesseret udover det anti-demokratiske i at indfører co2-afgifter og andre foranstaltninger hvis eneste formål er at re-distribuere velstand fra vest til øst. Alle de millioner af dollars vi har betalt i aflad gavner ikke miljøet en daddel.

  Husk tilbage på freon og ozon huller. Siden vesten forbød freon og derfor var nødt til at anvende dyrere alternativer har Kina ( der blev fritaget for de aftaler der blev indgået og tjent tykt på det ) hvert eneste år øget forbruget af freon og dermed også udslippet. Alligevel er hullerne i ozonlaget stort set lukke for nuværende. Hvilket indikere at det måske ikke var ozon der var årsagen men måske mere en eller anden kosmisk indflydelse eller begivenhed.

  Måske, bare måske, er vi ved at lave den samme fejl igen.

  I jødelejeren findes selvmordsjøder, og i den vestlige lejr har vi de selvmorderiske vesterlændinge.

  Kommentar by Santor — 11. januar 2013 @ 22:42

 45. Hippie, må jeg spørge hvad dit fag er indenfor naturvidenskab?

  “hvordan man bedst definerer en gennemsnitstemperatur, hvilket ifølge nogle fysikere ikke er muligt.”

  Her kan jeg ikke lade være med at tænke at en sådan temperatur må kunne defineres rimeligt i fysisk forstand som et integral taget over jordens overflade hvor hver dV har en temperatur (indtil vi er dernede hvor temperatur ikke kan defineres men så kunne man jo ikke definere temperatur hvis vi så på hver enkelt molekyle der jo ikke “ved” hvad temperaturen er). Men jeg er bestemt ikke klima-modellør…

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 22:46

 46. Add 44.

  Der skulle selvfølgelig stå :

  Hvilket indikere at det måske ikke var FREON der var årsagen men måske mere en eller anden kosmisk indflydelse eller begivenhed.

  Kommentar by Santor — 11. januar 2013 @ 22:57

 47. # 43 Morani ya Simba.

  “Jeg tror mennesket har bidraget til opvarmningen (vi VED, bl.a. fra iskerner i Grønland) at CO2 er steget”

  Jow Jow, men vi VED, fra de samme iskerne boringer, også at jordens co2 indhold har været både højere og lavere end den er nu. Det fortæller intet om hvor Co2`en kommer fra.

  Kommentar by Santor — 11. januar 2013 @ 23:01

 48. Santor, CO2 niveauet har ihvertfald svinget, det ved vi. Vi har en vis ide om hvor det er kommet fra, via indirekte metoder og “købmandsskab” over kulstoffet på jorden: pånær den, i denne sammenhæng ekstremt lille, dannelse der sker af C-14 fra N-14 (kvælstof) i de øvre luftlag pga stråling fra rummet, er kulstof-mængden på jorden ret konstant. Dette kulstof er naturligvis alle mulige steder og er den atomare grund-byggeklods i alt biologisk materiale. En stor del af det var (er) bundet i fossile brændstoffer (kul og olie) og meget af det andet er bundet i levende materiale, først og fremmest (massevist) planter og bakterier. Jeg ved ikke om der er kommet mere eller mindre biomasse siden industrialiseringen (mindre skov og træved er en relativt massiv biomasse, men langt flere mennesker og husdyr; jeg har ikke nogen ide om balancen der). Men vi ved at fossile brændstoffer er brændt af i meget store mængder. Uden selv at have regnet på det eller læst beregninger heraf direkte, tror jeg vi har ret god grund til at antage at en stor del af CO2-en kommer fra disse brændstoffer. Jeg ved ikke om vi ved at der har været højere CO2 indhold i de par tusinde år iskerner kan fortælle os om. Måske??

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 23:31

 49. Santor, interessant pointe omkring FREON. Jeg vidste ikke at kineserne fik friløb der og at ozonhullerne var lukkede. Interessant manglende sammenhæng. Vi hører ikke meget til dem ihvertfald.

  Desuden, handler det her –principielt– om miljøet eller om ulandsbistand??? Og nej, jeg køber ikke den med at vi skal “betale” i vesten for at have opfundet alle de teknologier alle gerne vil have idag. Enten gælder regler for alle eller også gælder de for ingen.

  Kommentar by Morani ya Simba — 11. januar 2013 @ 23:36

 50. # 48 Morani ya Simba.

  Jeg har læst rapporter der beregner den menneskelige udledning til mindre end 3% af det samlede Co2 indhold i atmosfæren. Om det er rigtigt eller forkert VED jeg ikke men hippiens påstand om at stort set alle videnskabsmænd er enige er en løgn der er til at tage og føle på.

  Med hensyn til dannelsen af Co2 i atmosfæren er der teorier der er inde på jordens 11.000 års cyklus som igen skulle være afledt af vores solsystems bevægelse til og fra spiralarmene i vores galakse. Hvordan det præcist hænger sammen er jeg ikke helt klar over men så vidt jeg kan se er det ikke et felt der er blevet forsket særlig meget i, i hvert tilfælde ikke af de såkaldte klima-eksperter.

  Vores viden har gigantiske huller og jeg er modstander af at reagere på ting fordi en flok miljøtosser bliver våde i bukserne hver gang de ser et negerbarn uden sko.

  Kommentar by Santor — 11. januar 2013 @ 23:51

 51. @ father

  Jo, hvergang et mindretal mener det samme som dig, så har mindretallet selvfølgelig ret, og er stakkels forfulgte små pus, det er klart. Det forholder sig selvfølgelig helt anderledes når mindretallet er i opposition til dine meninger, har jeg ret?

  @ Santor.

  Enig i at CO2 kvoter er en sjov opfindelse, og så længe man kan handle med dem, er de særdeles ligegyldige for miljøet. Lad os lade freon diskussionen ligge, men jeg ozon hullet over antaksis er *ikke* lukket. Grunden til man ikke hører så meget om det længere er at det ikke berører os voldsomt, når vi er langt fra Antaktisk. Desuden falder ozon niveauet væsentligt langsommere (og er nok nu stagneret) på vores del af kloden, men det vidste man ikke i midt 1980’erne. Jeg vidste egentlig ikke, men er nu heller ikke særlig overrasket over, at kina fik smøget sig udenom.

  @ Morani … Jeg er uddannet kemiker.
  Det med temperaturen var fra et foredrag jeg engang har hørt af lektor Bjarne Andresen (fysiker fra KU). Selvfølgelig kan man godt definere en gennemsnitstemperatur, men den vil ifølge BA ikke have nogen mening. Rent praktisk har det dog efter min mening ingen reel betydning for debatten.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 12. januar 2013 @ 00:07

 52. # 49 Morani ya Simba.

  Meningen var at Kina skulle stoppe med at bruge freon fra 2010 – 2011 men det var vist nok mere en hensigtserklæring end et egentligt forbud.

  Ydermere er kinesiske køleskabe så dårligt lavet at de konstant lækker freon hvilket gør at de bruger mange gange mere freon end et vestligt fremstillet køleskab gjorte.

  Problemet med godhedsindustrien er at de på sædvanlig venstreorienteret vis ikke er klar over hvilke konsekvenser deres godhed har. Hvad der er endnu værre er at de ude af stand til at lære af deres fejl.

  Kommentar by Santor — 12. januar 2013 @ 00:09

 53. Santor, spændende omkring vores sol cyklus. Jeg tror det er det samme som min amerikanske vejleder engang sagde til mig (han er en blanding af matematiker, biolog og fysiker så solidt udgangspunkt i naturvidenskaben) at eccentriciteten af jordens bane omkring solen betyder noget for vores temperaturer her. Eccentriciteten er et mål for hvor “flad” eller “rund” (tæt på en cirkel) en elipse er og den skulle være særligt høj nu (kan være mellem 0, en cirkel og 1, “helt flad”), dvs mere oval på en cirkel og det betyder populært sagt at at jorden kommer tættere på solen i løbet af året og dette giver højere temperaturer. Det er ihvertfald ikke vores skyld, ikke engang “islamofobers”, amerikanske republikaneres eller Pia Kjærsgaard’s ;-)
  http://www.dnr.mo.gov/energy/cc/cc7.htm

  Kommentar by Morani ya Simba — 12. januar 2013 @ 00:43

 54. Santor, “Problemet med godhedsindustrien er at de på sædvanlig venstreorienteret vis ikke er klar over hvilke konsekvenser deres godhed har.”

  Det du siger er på en måde at vestlige politikere ikke kan stoles på til at varetage dine og mine og almindelige vestlige borgeres interesser. Og det er jeg FULDSTÆNDIGT enig i. Allerværst er det bestemt i indvandrerpolitikken men også andre områder kan en dansk, svensk eller norsk socialdemokrat jo ikke gå forbi før de skal bruge millioner (af vores fælleskasse) til at vise hvor “uracistiske” og “uimperialistiske” de er. De nuværende politikere varetager ikke deres egenlige job som er vores fællesinteresser og det er ganske enkelt et svigt.

  Kommentar by Morani ya Simba — 12. januar 2013 @ 01:06

 55. Verdenskrigene skabte store brud i vores historie. Marxismen var i udgangspunktet et alternativ til borgerlig tænkning. Ungdomsoprøret var et oprør mod autoriteter. Venstrefløjens identitet er bundet op på disse tre ting. Hvor grotesk at marxistisk og oprørsk værdipolitik søger autoritet i forskning, i en art perverteret kopieren af sit eget fjendebillede. Hvor grotesk at der findes en strømning i dagens Danmark der forkaster sin egen kultur i en lovsyngning af det fremmede, forkaster moralsk habitus i en lovsyngning af den frie vilje, og forkaster sund videnskabelig praksis i en lovsyngning af det indbildt gode.

  D’herrer Bech og Necef har givet os et stk. nyttig forskning om forskning. Selvom det kan synes at være kun en lille sag kan denne udgivelse meget vel vise sig at være vigtig. For nu er det sagt, og andre, yngre forskere, kan nu diskutere en etableret uenighed, hægte sig på en etableret videnskabelig diskurs.

  Som det længe har været mig klart er det ikke indvandringen som sådan der er problemet, men derimod det faktum at det danske samfund er splittet, og at indvandringen stresser den splittelse. Bechs og Necefs arbejde viser en effekt af et samfund i splid med sig selv, nemlig forskning og forskere som så altfor nemt kan og skal undsiges, men ikke bliver det af forskningsmiljøet selv.

  Kommentar by Høgsbro — 12. januar 2013 @ 03:44

 56. Det var da dejligt, at der er nogen der endelig tør sige sandheden, har ikke læst bogen endnu, men vil skynde mig at købe den, inden den røde virkelighedsfjerne 10 årtier bagud misRegering med den lammehjerne..øh, ammehjerne Zinke geStampo i spidsen, udråber en døds fatwa over bogen og dens læser!
  Moské der ved købet af bogen automatisk vedlægges et giro kort på 8000kr for at udvise racistisk adfærd, ved at læse bogen.

  Moské vi skulle splejse om at sende racisten Zinke geStampo et eksemplar…nå nej, lammehjernen styres jo kun af følelser og ikke af sund fornuft, derfor kan udgifter til muhammed importen ikke gøres op i tal, fordi de er negative og DET er racistisk at nævne, derfor må vi ikke vide, tale om eller bare nævne de rødes minus tal det koster os, at skaffe uarbejdsdygtige muhammed stemmekvæg til den røde umulige menstruations plagede misRegering, med følelses forstående røde cirkusklovne mandslinge, der er ligeså følelses forstyrrede uden at have den mådenlige periode!

  Der skal spares og nedskæres i alle offentlige udgifter, undtagen ét, nemlig den øgede muhammed import, underligt!

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 12. januar 2013 @ 04:42

 57. Følgende uddrag fra Weekendavisen 2 2013 er en kende mere skræmmende, men desværre ikke det mindste overraskende.

  “Flere andre forskere er blevet gået efter i sømmene af Bech og Necef.
  De to forfattere afslører blandt andet, at Justitsministeriets forskningsafdeliong i årevis havde en tendens til at nedtone indvandrernes overrepræsentation i voldsstatistikkerne. Dette skønmaleri blev referet videre af andre forskere med henvisning til Justitsministeriets angiveligt autoritative tal.
  Mehmet Ümit Necef fortæller, at “på et tidspunkt blev det for meget for rigsstatistiker Jan Plovsing fra Danmarks Statistik. I 2005 skrev han en aviskronik, der var en slet skjult irettesættelse af blandt andet Justitsministeriet. Men allligevel fortsatte Justitsministeriets
  åbenlyst lemfældige omgang med voldsstistikkerne at være autoriteten i dansk indvandrerforskning”.”

  Kommentar by A.R. — 12. januar 2013 @ 06:23

 58. De fleste af de skrevne indlæg ovenfor, er en tydelig illustration af, at den, der ikke kan udtrykke sin mening på 30 normallinier, er en idiot, der har sat sig til at skrive, før han har tænkt færdig.
  Harry Motor

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 12. januar 2013 @ 09:19

 59. Racisme, som elite-Danmark definerer den, er en helt sund og naturlig menneskelig egenskab. Vi er forsigtige grænsende til mistænksomme, og vi tænker først på vore egne.

  Indvandring, miljø og klima er stykker af samme botulismebefængte pølse produceret af FN og landsforræderiske stater under ledelse af idiotiske regeringer. Meningen er at omfordele bla. vi stinkende rige danske pensionisters penge til de fattige i Mellemøsten og Afrika.

  Kommentar by Svend — 12. januar 2013 @ 10:53

 60. Den udbredte afstandtagen fra hele klimadiskussionen, som man kan iagttage på højrefløjen, gætter jeg på, kan forklares med træthed over den forudsigelige konklusion, at også dét er hvide heteroseksuelle mænds skyld. Det er ikke videnskabelige resultater eller mangel på samme, der frastøder folk, det er den flagellante, uproduktive og af ireelevant ideologi drevne skyldstildeling.

  Kommentar by JensF — 12. januar 2013 @ 11:47

 61. @Snaphanen (5) “Det er nok en glimrende bog, men kommer den ikke lidt sent?”

  Necef var allerede ud i 1992:

  “Racisme”
  “…Bekæmpelse af racisme er efterhånden blevet arbejdsløse venstrefløjspolitikeres beskæftigelsesterapi.

  De bruger begrebet terroristisk til at tyrannisere politiske modstandere med.

  Den rendyrkede racisme findes så godt som ikke i Danmark.

  Men jagten efter den er blevet en hel besættelse. Hvis der dukker nogle få eksemplarer op på uforfalsket racisme, opleves det nærmest som en lettelse.

  Så er der igen noget at bekæmpe og beskylde andre for, samtidig med at ens eget selvværd kan vokse. …”

  Kultursociolog Mehmet Ümit Necef,

  Weekendavisen 13-3-1992

  Kommentar by Balder — 12. januar 2013 @ 12:38

 62. Necef har alle dage været frygtløs.

  Kommentar by JensF — 12. januar 2013 @ 12:45

 63. @ Kim Møller

  Selvfølgelig kan vi gøre noget. Her bliver jeg en smule idealistisk, men den tilbagelænede holdning med at “vi er alligevel små mennesker der ikke kan finde ud af noget some helst og helt underlagt naturen” er til tider måske rigtig, men ikke særlig motiverende. Vi ved ikke med 100 % sikkerhed hvor stor del af temperaturestigningseffekten der er menneskeskabt, men vi har alt at vinde ved at søge alternativer. Både sikkerhedspolitisk og miljømæssigt. Det kræver benhård forskning, politisk velvilje og at virksomhederne også kommer på banen.

  @ Santor. Det er ikke løgn at (langt) den overvejdende konsensus indenfor forskningen peger mod at temperaturstignen er menneskeskabt. Tilbage er så at slås om hvor stor del af effekten der kan relateres direkte til menneskelige aktiviteter, og hvor meget der skyldes naturlige udsving (havstrømme, solvinde osv. osv.). Du hører sandsynligvis mest om dem der a) er imod at effekten er menneskeskabt, da de er mere interessante mediemæssigt b) Dem der ekstrapolerer deres resulter til rene dommedagsprofetier (af samme årsag).

  @ LFPC

  Vi bør ikke skændes om data og jeg fortalte dig også sidste gang at de data din konservative amerikanske blogger fandt frem sandsynligvis var korrekte, men hendes fortolkning var spekulativ, og med træk på en masse begivenheder uden egentlig sammenhæng. Med andre ord, på grænsen til det konspiratoriske. Jeg er med andre ord *ikke* overbevist om *fortolkningen* af data. Det samme gælder sandsynligvis i klimadebatten, men indtil du lærer at skelne mellem data og fortolkning af data er diskussion nok ligegyldig.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 12. januar 2013 @ 13:03

 64. Den nuværende rød-radigale regering sparer på alt, undtagen på udgifterne til udlændinge. Der bruger den langt flere penge. Pengene går bl.a. til mere integration og flere penge til økonomiske bekvemmelighedsflygtninge og velfærdsturister(disse kommer især fra lande i orienten og afrika). Ulandshjælpen er også blevet langt højere. Det bedste og billigste ville være at repatriere de mange omkostningstunge udlændinge.

  Kommentar by Jørgen — 12. januar 2013 @ 14:06

 65. #64. Jørgen
  Ja!!!
  Quisling Helle og Quisling Løkke burde vise deres sande ansigt og sige til alle dem, der nu ryger ud af systemet: Jeres skæbner rager os en papand, vi har brugt alle pengene til at købe muslimer for, og det holder vi fast ved!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 12. januar 2013 @ 15:56

 66. Nærsynet Hippie

  Du kan da ikke undre dig over, at Lars Findsen falder for det konspiratoriske, han er en af fjordmandens beundrere. ;)

  Hvad den nye bog angår, kan det ikke have været vanskeligt at finde stoffet. Det er trist at skrive det, men alt hvad jeg har set anført om indholdet, er forhold, som almindeligt begavede og fornuftige mennesker har vidst i mange år.

  Der blev lavet nogle undersøgelser i forbindelse med de såkaldte isbryderordninger for en halv snes år siden, og deraf fremgik, at der havde været så mange problemer med indvandrere i jobtilbud, at de ikke blev ansat, da prøvetiden var gået.

  Den offentligt tilgængelige rapport var ulden i så henseende, men det fremgik, at virksomhederne ikke fandt det rimeligt at honorere de stillede særkrav, og at de kulturelle hurdler og deraf opståede samarbejdsproblemer havde været betragtelige.

  Her taler vi vel at mærke om veluddannede indvandrere. Længe var det jo en af politikernes yndlingsskrøner, at blot indvandrere fik uddannelse, ville de relativt smertefrit glide ind i samfundet. Det gjaldt altså ikke de arbejdsløse indvandrere, der fik disse gode statsstøttede jobtilbud, og hvor der utvivlsomt fra dansk side var en en masse god vilje til at få tingene til at glide. Skal vi gætte på, at de stadig er på understøttelse, og at deres børn er blevet endnu mere modstandere af dansk skik og brug på arbejdspladserne?

  Kommentar by Tom — 12. januar 2013 @ 17:46

 67. Lidt til Nærsynet Hippie:

  http://jonova.s3.amazonaws.com/sh1/the_skeptics_handbook_2-3_lq.pdf

  Kommentar by Sigwar — 12. januar 2013 @ 19:49

 68. Lidt mere:
  http://joannenova.com.au/

  Kommentar by Sigwar — 12. januar 2013 @ 19:51

 69. @ Sigwar

  En disclaimer er måske på sin plads. Ved ikke om jeg fik skrevet det længere oppe, men jeg er så absolut ikke klima-fanatiker, og diskussionen om hvorvidt der er bedre ting at bruge penge på er fuldstændig relevant.

  Jeg kiggede lige dokumentet igennem. Der er stort set klinisk renset for nogen form for referencer, men hun har da ret i at, det stadig er omdiskuteret hvor stor del af effekten skyldes specielt CO2, og at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål. I mit svar til Kim Møller mener jeg dog stadig der er alt mulig grund til at se på alternativer, selv hvis det skulle vise sig at effekten af CO2 udledning er lille. Men visse af konklusionerne ser det dog ud som at hun kommer til at strække til bristepunktet.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 12. januar 2013 @ 20:57

 70. # 67 Sigwar. Tak, det er et godt link :)

  # 63 Nærsynet hippie.

  Du kunne med fordel kikke på Sigwar´s link fra # 67.

  Konsensus som argument i en videnskabelig diskussion er latterlig. Videnskab er IKKE et spørgsmål om konsensus.

  Jow, det er løgn at xx antal videnskabsmænd “tror” på menneskeskabt global opvarmning. For det første er det langt fra alle der beskæftiger sig med MGO der er videnskabsmænd og for det andet er langt de fleste slet ikke uddannet indfor området.

  Problemet er at det er en modedille og det, desværre, handler om at skaffe legater til ens egen lille “forretning” så man også har noget at lave næste år. Nøjagtigt som med Freon-debatten, er det et hoax.

  Kommentar by Santor — 12. januar 2013 @ 21:59

 71. ->55.Høgsbro. Du er efter min mening inde på noget af det rigtige.
  Det er skræmmende at massebevægelsen indenfor samfundsvidenskaben ofte ryger udad den totalitære, ideologiske tangent og bliver talerør for voldelige politiske utopier som f.eks marxisme.

  Totalitære utopiske ideologier – fra voodoo til marxisme – vil tilsyneladende altid opstå og resultatet bliver mord, krig, Kz, Gulag, heksebrændinger og folkdrab.

  Videnskabens fornemste opgave bliver, at holde sig ude af det dødstrip.

  Det lykkes ikke altid fordi ‘folket’ – der kan bestemme demokratisk -kun er en halvtam blodhund med andre lyster og værdier en erkendelse af videnskabelig sandhed.

  Den glimrende danske filosof, David Favrholdt skrev engang, at kun 10% af befoklningen er i stand til at tænke selv (og så fik han ørerne i mediemaskinen!) Men det er vel et problem i demokratiet at de fleste er til fals for den næste ideologiske/religiøse vækkelse?

  Her er Gustave Le Bons ‘Massernes psykologi’ (1895) en klassiker, der holder dag mere end 100 år efter.

  Der er nu mere end 7 mia mennesker i verden, der kan forføres af ideologi og det kommer nok ikke til at gå stille af? ;)

  Kommentar by A-mad — 13. januar 2013 @ 00:40

 72. A-mad/55

  Du har ret, men er det ikke på tide, at den danske bloggerverden også ser kritisk på sig selv? Her er videnskabeligheden jo mildt sagt i bund, når det gælder Eurabia-propagandaen, som de fleste af jer synes at været hooked på.

  Favrholt var god for mangen en skarp bemærkning. Han og jeg havde en nær fælles ven, det var et tab, at han døde i december.

  Kommentar by Tom — 13. januar 2013 @ 00:59

 73. Undskyld, ovenstående var ikke en bemærkning til pkt. 55 men til 71.

  Kommentar by Tom — 13. januar 2013 @ 01:00

 74. Tom,
  “Her er videnskabeligheden jo mildt sagt i bund, når det gælder Eurabia-propagandaen,”

  Den udtalelse er netop propaganda fra een side, den politisk korrekte “skal vi ikke bare alle være venner” nusse fløj. Det er et helt realistisk scenario demografisk at Europa kan blive et kæmpe-Libanon og idag er der masser af problemer med muslimske indvandrere. Kom med nogle seriøse data der viser at frygten for at muslimer vil blive så store befolkningsgrupper at de vil påvirke samfundet i en brutaliseret, primitiv retning, er overdrevet.
  http://www.politisk-ukorrekt.dk/?p=924

  Kommentar by Morani ya Simba — 13. januar 2013 @ 05:06

 75. Morani ya Simba

  130 millioner nyfødte hvert år, hvor vi godhedspsykopater og -sadister hér i Vesten vil redde dem alle sammen, dét vil gå galt i en helt ekstrem grad. At det så primært er i lavIQlande at befolkningsekplosionen sker, det er det næstværste. Det værste er dog lavIQinvasionen af EuropaVesten, hvor islamrotterne indavler os til undergang, gennem social, økonomisk, men ikke mindst demografisk jihad. Nå ja, og så jihad på den gode gammeldags måde, med våben i hånd og pikken(e) den vantro luder!
  Og i den sammenhæng nøjes jeg bare med at citere frit efter hukommelsen, hvad et pænt og (be)sindigt menneske som Paul Weston har sagt noget i retning af: “Der vil blive flere ofre i fremtidens
  krig(e) her i Europa, end i 2. Verdenskrig!”.

  Kommentar by A.R. — 13. januar 2013 @ 05:39

 76. A.R.
  det ser meget dystert ud. Jeg personligt tror der kommer brutale borgerkrige i Europa mellem den oprindelige befolkning og muslimske tilkommere. Islam er så rigid, totalitær, kontrollerende og anti-demokratisk at “kompromis” eller assimilation mellem den og vestligt demokrati er meningsløs tågesnak. Enten må muslimerne holde op med at være muslimer, vi må holde op med at være demokratier eller vi må dele landene op i demokratiske og muslimske zoner eller territorier. Eller også eksploderer det på et tidspunkt og det bliver rigtig grimt.

  Kommentar by Morani ya Simba — 13. januar 2013 @ 06:42

 77. Nærsynet Hippie

  Der er referencer i bloggen bag linket i kommentar 68.

  Kommentar by Sigwar — 13. januar 2013 @ 09:30

 78. ->72.Tom. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad du mener, men hælder lidt til samme svar som Morani ya Simba i 74.

  Kommentar by A-mad — 13. januar 2013 @ 09:50

 79. A-mad.

  Du forstår ikke mit ellers meget enkle udsagn, og det viser hvor berettiget det er. Jeg lod mig et øjeblik narre af namedroppingen (Favrholt), og det var dumt af mig, glem det.

  Kommentar by Tom — 13. januar 2013 @ 11:50

 80. @ Sigwar

  Fandt kun meget få, en til en figur, men lad nu det lægge. Jeg har stadig ikke fundet modbevis på at omkring 95 % af de forskere der beskæftiger sig med klimaforskning mener at temperaturstigningen til dels kan forklares med menneskelig aktivitet. Faktisk mener jeg at den hjemmeside skyder sig i foden indtil flere gange, f.eks. fremturer de selv med at mange af dem der er for menneskabt opvarmning ikke beskæftiger sig med klimaforskning. Det er måske rigtigt nok, men på deres egen underskiftindsamling er under 1/3 titlen af ph.d. hvilket betyder at man svært kan forestille sig at under 1/3 af dem der underskriver laver reel forskning. Tallet er sandsynligvis væsentlig lavere. Det er værd at bemærke at creationisterne også har lavet lignende underskriftindsamlinger, og der var indtil flere prominente videnskabsmænd der underskrev.

  Jeg ved ikke hvad du mener med “uddannet indenfor området”. Der findes så vidt jeg ved ikke mange uddannelser indnefor “global opvarmning” :-) men jeg tror jeg ved hvad du mener: Uddannet indenfor felter der er i direkte relation til klimaforskning. Det samme gælder nok for skeptikerne, og hende du linker til virker heller ikke til at være uddannet indenfor “global opvarmning” men derimod indenfor komminaktion af videnskab, udfra hvad jeg lige kunne se.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 13. januar 2013 @ 12:08

 81. @ Santor

  “Konsensus som argument i en videnskabelig diskussion er latterlig. Videnskab er IKKE et spørgsmål om konsensus.”

  Jo, det er der i allerhøjeste grad. En videnskabelig hypotese fremføres, testes og på et tidspunkt er der konsensus om enten at forkaste tesen og finde på noget nyt, eller acceptere tesen og arbejde videre udfra den. Som det er nu er konsensus altså at der er korrelation mellem menneskelige aktiviteter og global temperaturstigning. Det kan naturligvis stadig nå at ændres, og hvad vi skal gøre ved det er et åbent spørgsmål. (Natur)videnskab er ikke så eksakt som mange vil gøre det til. Grunden til at jeg benytter konsensus er at jeg selv ikke beskæftiger mig videre med global opvarmning (andet en meget inddirekte i visse projekter). Derfor må jeg stole på andre videnskabsmænds resultater. Sådan er det altid indenfor videnskab; man kan ikke opfinde den dybe tallerken hvergang…

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 13. januar 2013 @ 12:29

 82. @79 Tom
  Jeg forstår heller ikke dit meget enkle udsagn. Du er åbenbart i stand til at forplumre selv meget enkle udsagn. Det problem skulle du arbejde lidt med.

  Til gengæld forstår jeg godt at dit udsagn er enkelt, hvad skulle det ellers være? Tomt måske?

  Hvorfor skal vi glemme din nære forbindelse til David Favrholt? Det må da være stort for dig, at du kender en, der har kendt Favrholt.

  Kommentar by Binee — 13. januar 2013 @ 12:42

 83. -> Nærsynet hippie,

  “Faktisk mener jeg at den hjemmeside skyder sig i foden indtil flere gange, f.eks. fremturer de selv med at mange af dem der er for menneskabt opvarmning ikke beskæftiger sig med klimaforskning.”

  Jeg vil nødigt bruge dyrbar blogtid på miljødebatten, men synes faktisk du laver flere debatfejl. Først udpeger du en ikke-defineret gruppe (nationalkonservative), som du så tillægger ensartede synspunkter med fundamentalt forbehold (ofte konsekvent). Da jeg konkretiserer med en tredeling (global opvarmning, menneskeskabt global opvarmning, sandsynlighed for menneskeskabt global opvarmning der kan ændres), henviser du så til sikkerhedspolitikken, og fordelen ved at være uafhængige af olielandene. Her er vi sådan set enige.

  Kommentar by Kim Møller — 13. januar 2013 @ 13:35

 84. @ Kim Møller

  Kan godt være nationalkonservative føler sig trådt på ved at blive skåret over én kam. Til det har jeg kun at sige, at det gør venstreorienterede sådan set også, både i klimasammenhæng og i andre sammenhænge (f.eks. indvandringsdebatten). Kan godt være det er et barnligt argument (“når han må må jeg osse”), men so be it.

  Jeg er klar over at tråden her ikke som sådan handler om klima, men emnet opstod som en mere generel diskussion om at de problemer Necsef påpeger også gælder i naturvidenskab, og klimadebatten bruges som eksempel. Jeg mener efterhånden der er en del indicier og generel konsensus om 1) global opvarmning er et faktum, 2) Den er (til dels) menneskeskabt… Hvis 2) er korrekt må de også betyde at 3) “Vi kan ændre dette” kan lade sig gøre. Men viljen til dette er mest svag på højrefløjen. Det er et fuldstændig relevant spørgsmål om prioritering, men man behøver ikke af den grund forkaste videnskaben…

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 13. januar 2013 @ 14:13

 85. Hippie, dine logiske lapsuser er problematiske. I 84) får du skepsis overfor klimadebatten til at blive til et spørgsmål om vilje til at løse et alment erkendt problem, og til et spørgsmål om forkastelse af videnskaben. I 81) forveksler du konsensus med tillid. Du er tydeligvis ikke særlig stærk i det videnskabsteoretiske, og bør nok gøre en indsats her.

  Skepsis overfor klimadebatten er en kritik af både den politiske debat, og af et forskningsmiljø der tilsyneladende gerne leverer den vare visse politiske strømninger kræver. At den dynamik er der er uomtvisteligt. Dit kerneforsvar overfor denne kritik er “Jeg mener…”. Det er dybt uinteressant hvad du rent subjektivt mener og tror på. Det som er interessant er hvad vores ressourcer bruges på, og hvordan den fælles virkelighed vi alle lever i egentlig ser ud.

  Som altid er du nedladende og arrogant i din debatform. Jeg tror for så vidt ikke det er det du ønsker, men din ubetænksomhed fører dig derhen.

  Ockhams ragekniv vil være et godt emne for dig at studere. Lidt færre antagelser på dine meddebattørers regning vil facilitere en meget bedre debat.

  I øvrigt at meget naturligt at Tom overfor Hippie anlægger en forsvoren tone. De har begge samme problem med at skelne mellem subjektive holdninger og politiske værdier. Og deraf opstår megen kiv og strid.

  Kommentar by Høgsbro — 13. januar 2013 @ 14:46

 86. ->80 Hippie

  “Jeg har stadig ikke fundet modbevis på at omkring 95 % af de forskere ….”

  Man kan blive ved i det uendelige med at dunke dig med din egen mangel på integritet, og lige lidt hjælper det. Jeg har heller ikke set dig komme med noget modspil til den konkrete information om forskellige emner som jeg har fremlagt i diverse tråde. I stedet glider du af, forsvinder, eller spiller overlegen og afviser kilderne som tendentiøse.

  Du kunne være gået ind i debatten og f. eks. have argumenteret for at mine oplysninger er forkerte, fordi osv. osv., eller at jeg tegner et forkert billede ved at udelade at osv. osv.

  Du gør intet af dette, og din adfærd i debatten er udtryk for uhæderlighed og endda ofte belagt med stråmænd, som her med dit mantra om “nationalkonservative”.

  Her er hele min pointe på kompaktform:

  Det drejer sig ikke først og fremmest om ‘hvem der har ret’, det drejer sig om ‘hvem der kommer med nogle konkrete input’. Så man kan få en interessant, og måske givende, debat.

  Det er så elementært at det er bedre at bidrage med noget end at spille overlegen og gå i ‘meta’, men du bliver ufortrødent ved med det sidstnævnte, trods den angivelige bedreviden du hele tiden smykker dig med. Hvilket også er grunden til at jeg flere gange har beskyldt dig for at være en troll der bevidst eller ubevidst prøver at obstruere værdifuld og substantiel debat.

  Du bidrager overhovedet ikke med noget.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 13. januar 2013 @ 15:28

 87. @ LFPC:

  Nu må du da stoppe… Ikke imødegået ? Jeg har skrevet indtil flere gange hvad jeg mener om de såkaldte fakta du fremlægger. “Såkaldte” fordi de i aller højeste grad er fortolkninger fra et partsindlæg. Jeg gider ikke gentage mig selv, når det alligevel er OFF-TOPIC.
  Og så lige min yndlings: “Gå i meta…” ?? Sikken en gang indforstået vrøvl.

  @ Høgsbro

  Det går som regel lidt stærkt, med at få afleveret kommentarer, og jeg vedkender mig dele af din kritik. F.eks er det korrekt at jeg ikke skelner klart (i hvert fald ikke som det fremgår af teksten) mellem konsensus og tillid (til konsensus om du vil). Det er noteret. Arrogancen tillægger du mig, og jeg indrømmer at jeg nogle gange skriver lidt drillende om nationalkonservative. Guderne skal vide at der (også) findes fjolser på venstrefløjen, men de bliver jo som regel også taget i kærlig behandling herinde.

  Mht. til videnskab er jeg idealist, og (igen indrømmet) ikke altid subjektiv. Du går dog fejl når du mener at jeg har et politisk ståsted indenfor klimadebatten. Den politiske klimadebat er plastret til med selviscenesættere og store egoer. Jeg har dog altid undret mig over hvorfor venstrefløjen fuldstændig synes at have kapret dagsordenen om miljøet (ikke altid for det gode). For mig handler dette ikke om politik, men i høj grad om hvorledes pengene bliver bedst brugt. Venstrefløjen har på dette område haft de bedste svar. Ikke alt har været uproblematisk, men jeg betaler gerne ekstra for energien hvis det betyder pengene investeres i at fremtidssikre dansk energiforsyning (selvom det ikke er et klassisk venstrefløjsargument)

  Det kan selvfølgelig ikke afvises at nogle forskere ser det oppotunt at sammenkæde deres forskning med global opvarmning, men det er ikke nødvendigvis (udelukkende) et politisk fænomen. Selvfølgelig betyder midler en del, og nogle strækker måske konklusionerne mere end de kan bære, men det kan også skyldes dynamik indenfor forskningsverdenen selv. “Hot topics” har det med at have den effekt, så jeg ville være lidt forsigtig med at skrive “som visse politiske strømninger kræver”. Omvendt er det nok også til tider bekvemt for politkerne at begrunde ekstra skatter med “miljøhensyn” men det kan man vel ikke klandre forskerne for. Mine egne erfaringer er at langt de fleste forskere faktisk er hæderlige og 100 % dedikeret til deres forskning.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 14. januar 2013 @ 18:09

 88. Hvor i al verden ser du at jeg postulerer at du skulle have et politisk ståsted indenfor klimadebatten? Jeg postulerer at du i nærværende debat har et videnskabsteoretisk problem, hvilket er noget helt andet.

  Du undrer dig over hvorfor venstrefløjen har kapret miljødagsordenen, mewn afviser samtidig at det skulle have noget med politik at gøre. Hvis du på noget tidspunkt vil tages alvorligt i en debat er du nødt til at få styr på dine cirkelslutninger. Hvad det handler om for dig er stadig uinteressant. I en debat om hvad ressoucerne skal bruges til gider jeg ikke at høre om hvad du synes. LFPC har fuldstændig ret i at du konstant går i meta.

  Jeg ved ikke hvordan du opfatter “politiske strømninger”, men dit forsvar antyder en total mangel på forståelse for hvad det egentlig er du diskuterer. Primært er det et problem at du synes at antyde at forskere blot “forsker”, mens politik er noget politikere foretager sig. Med en så primitiv forståelse af vort samfund forstår jeg godt at du gang på gang misforstår hvad andre siger. Det går simpelt hen over hovedet på dig.

  I en tråd der handler om et sammenbrud i forskning om indvandring er det tragisk at læse din lovsyngning af den enkelte forsker. Løft dine øjne, og skaf dig en bevidsthed om samfundet.

  Kommentar by Høgsbro — 14. januar 2013 @ 18:50

 89. ->87 Hippie

  “hvad jeg mener om de såkaldte fakta”.

  Nøgleordet her er “mener”. Dette er hvad hippien forstår ved debat – man fortæller hinanden hvad man “mener”. Hypotetisk eksempel, der måske har været oppe: Jeg henviser til en islamisk primærkilde som f. eks. ‘Umdat al-Salik, Reliance of the Traveller, og hvordan denne for Shafi’i-skolen tolker de vantros underlegenhed og islams langsigtede hensigter om at islamisere hele verden. Måske henviser jeg til andre kilder som Robert Spencer der opsummerer de samme hensigter hos skolerne Maliki, Hanbali og Hanafi.

  Dette er et konkret udgangspunkt for debat – se her, her er noget information der taler om en herrefolksideologi, som der ikke findes noget dogmatisk modspil til.

  Det kan være rigtigt, eller det kan være et fortegnet billede, eller det kan være direkte forkert. Det rigtige modspil vil derfor være at komme med kritik af den information jeg bringer, eller med andre kilder. Så kunne man faktisk få en interessant debat.

  Det er bare ikke det hippien gør. Det har han ikke gjort en eneste gang. Han siger bare hvad han “mener”, dvs. en postuleret overlegen afvisning uden den mindste substans, på samme måde som han faker overlegenhed i denne seneste kommentar. Dette er at ‘gå i meta’.

  Der er ikke én reference i hippiens modsvar (hvis han ikke bare er forduftet). Ikke ét argument. Ikke én faglig term. Kun postuleret overlegenhed.

  Det eneste man kan bruge denne armod til er løbende at demonstrere hvad islam/multikultikritikere er oppe imod – en modpart der absolut intet sagligt kan bidrage med.

  Du bidrager overhovedet ikke med noget, Hippie.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 14. januar 2013 @ 19:06

 90. @ Høgsbro

  At venstrefløjen har kapret miljødagsordenen er alene højrefløjens skyld. Det har haft 30 år til at få en mening, men lad nu det ligge.

  Jeg antog din sidste sætning hentydede til at jeg havde politisk ståsted indenfor klimadebatten og at det skindede igennem i argumentationen. Well, hvis det ikke var tilfældet må du så undskylde antagelsen

  De fleste forskere (med berømte undtagelser naturligvis) kan godt holde skel mellem politik og forskning, men så længe det er politikere der sidder på kassen vil et totalt skel være umuligt. Jeg ved ærligt talt ikke rigtig hvad du vil have? Alternativet er svært at få øje på…

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 14. januar 2013 @ 21:20

 91. Hippie, er du helt fortabt? Vi har en tråd der beskæftiger sig med et forskningsfelt fuld af politisk bias hos forskerne selv. Du introducerer selv et andet forskningsemne der er befængt med samme problemstilling. Men du har slet ikke opdaget det!

  Din første sætning? Offerdyrkning for fuld skrue, og total mangel på politisk bevidsthed. Hele din verden, Hippie, synes bestemt af hvad du synes, og ikke en skid andet. Alt anderledes er noget der blot ikke er kommet så langt som dig. Der har du din arrogance. Du evner ganske enkelt ikke at respektere andre mennesker for deres holdninger. I stedet “driller” du. I den forstand er du klassisk venstrefløjshippie.

  Kommentar by Høgsbro — 14. januar 2013 @ 22:50

 92. Hvordan man kan gå direkte til det praktiske og væsentlige i “klimadebatten” – mellemregningerne er mest af akademisk interesse

  a: Det er ikke bevist at mennesket har hovedskylden i en alvorlig del af jordens påståede opvarmning (som også er til diskussion), og lige præcis hvordan de mange mekanismer der er involveret virker i forhold til hinanden er en endnu større gåde.

  Set i lyset af punkt b: er punkt a: forholdsvis uinteressant, fordi:

  b: Vi vil aldrig kunne kurere dette hypotetisk set pga. af mennesket opståede “klimaproblem”, ved små procentvise årlige lovbefalede indskrænkninger af “udledningerne”.

  Hvis man skulle kunne standse eller tilbageskrue den påståede jordopvarmning, så ville det kræve en radikal ændring af alle samfund på jorden så kollosal, at det er hundred procent sikkert at der aldrig ville kunne findes et politisk flertal for det noget sted på jorden indefor de næste hundred år.

  Konsekvenserne ville få masserne til at gå amok og hænge deres herskere i lygtepælene. Verdensbefolkningen vokser stadigvæk i en rasende fart, og udviklingslandene står på tærsklen til et tiår hvor de globale CO2 udledninger formentlig vil blive fordoblet i stedet for at blive formindsket. I forhold til de politiske, menneskelige og udviklingsmæssige realiteter er problemet, selv om hvis man skulle anerkende at det er mennesket som leverer det mest væsentlige bidrag til denne opvarmning uløseligt. Medmindre man udrydder halvdelen af jordens befolkning eller indsætter et verdensomspændende centralt diktatur der udsteder ordrer som dem Ceausescu gav sin frysende befolkning, og som rationerer fødevarerne for hele verdensbefolkningen til det niveau som Nordkoreanerne må se at overleve på.

  Den forbryderiske “klimadebat”

  Klimadebatten har i allerhøjeste grad medvirket til at fjerne fokus, penge og handling fra den omfattende forurening med kemiske stoffer, hormoner, tungmetaller, radioaktivt affald og andet skidt med mangeårige virkninger på miljøet, vore ufødte børn, og deres hjerner og kønsorganer. Samt de klassiske ikke kemiske ødelæggelser i form af skovfældning, overfiskning og andre ødelæggende indgreb i den fysisk/biologiske verden.

  Her har vi en katastrofe der er til at tage og føle på. Hvor der er utallige undersøgelser som bekræfter disse farers realiteter. Og endnu mere interessant; der findes faktisk simple midler som man kunne bruge til at standse i det mindste betydelige dele af disse giftudslip og andre katastrofer.

  Klimadebatten har følgende tilfælles med holocaustdyrkelsen; begge fjerner fokus fra aktuelle og / eller universelle problemer ved at fokusere på enkeltsager. Holocaustdyrkelsen har skubbet så godt som alle andre ofre (og gerningsmænd) for massakrer fra Anden Verdenskrig til nu, ud i mørkets glemsel. I stedet for har man skabt et alter og nogle præsteskaber der bruger dette symbol på europæisk nationalistisk ondskab til forskellige propagandaformål, fra Zionistiske dagsordener, til argumenter for masseindvandring og et langsomt folkemord på de europæiske folkeslag. Resultatet fremmer globalisering og den nye centralt regerede verdensorden.

  Klimadebatten gør noget lignende; sætter fokus på et indenfor en menneskelig overskuelig tidsramme uløseligt “problem”, der skubber en masse konkrete og påtrængende problemer ud i mørket, og legitimerer at hele verden underlægger sig et centralt skatteopkrævningssystem. Når først nogen har ret til at udskrive skatter, så har de reeelt overtaget magten. Samtidigt behøver de store forurenere ikke at bekymre sig så meget om alt deres bevislige giftudslip.

  Det er jo “klimaet” der er det store problem; skidt med at sparepærerne ender på lossepladsen og derfra i miljøet! At “klimaproblemet” som jeg har forklaret ovenover er uløseligt i praktikken er kun godt, for det betyder at vi kan beskattes herfra og til evighed. Resultatet fremmer globalisering og den nye centralt regerede verdensorden.

  Kommentar by Balder — 14. januar 2013 @ 23:00

 93. @ Høgsbro

  Nu var det ikke mig der startede klimadebatten, og det er den jeg har omtalt i denne tråd. Mht. trådens emne lyder Necsefs bog interessant, og han har givetvis nogle vigtige pointer, men jeg var fra starten imod sammenligningen til klimadebatten, hvilket startede denne lange diskussion. Jeg tror ikke vi skal blande disse to sammen, og jeg ved iøvrigt ikke meget om forskningsfeltet indenfor humanistiske fag. Her sker sammenblanding af politik og forskning nok (uundgåeligt) lidt før. Det der startede denne debat var at jeg undrede mig over hvordan lige klimadebatten har formået at træde så mange højreorienterede over tæerne.

  Jeg ved ikke om du beskæftiger dig med forskning til hverdag, men alt forskning der afhænger af økonomiske midler vil være “befængt” med politik. Lignede sager er set før klimadebatten (GMO i majs, tobaksindustrien etc etc.) uden at jeg har set højrefløjen gå på barikaderne. At forskning benyttes politisk har altid været et præmis forskere må leve med, og en dygtig forsker kan godt skille skidt og kanel. Mine erfaringer og andres beretninger indenfor forskningsverdenen (den naturvidenskabelige) er at størstedelen af forskere faktisk godt kan foretage denne skillen. Det eneste der taler imod dette er åndsvage enkeltsager, hvor klimaforskere (med undtagelse af Bjørn Lomborg) såvidt jeg husker, aldrig har været iblandt

  “Du evner ganske enkelt ikke at respektere andre mennesker for deres holdninger. I stedet “driller” du. I den forstand er du klassisk venstrefløjshippie.”

  Jeg ved ikke hvad der har gjort nationalkonservative så forbandede tyndhudede. Som erklæret venstreorienteret herinde er det sgu ikke småting man skal stå model til. Det sjældne gange en erklæret muslim har kigget forbi har det så sandelig heller ikke skortet på kommentarernes personlige indhold. Derfor har jeg umådeligt svært ved at tage klynkeriet seriøst, sorry

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 15. januar 2013 @ 09:26

 94. Klimadebatten handler tydeligt om at føre venstreorienteret omfordelingspolitik. Venstrefløjen misbruger klimaspørgsmålet til at promovere egne sandheder. Men det er klart, når du ikke engang anerkender at klimasagen er politisk skævvredet, eller at Balder i sin sidste postering har en pointe, så bliver det meget svært for dig at forstå noget som helst. Det er meget naturligt at højreorienterede udviser en vis skepsis når hver eneste fund af temperaturstigninger absolut tilskrives mennesket, og løsningen altid er ynkværdig moralsk plædering for omfordeling af verdens uretfærdigt fordelte ressourcer. Hvis klimaspørgsmålet virkelig betød noget for venstrefløjen så holdt de sine små beskidte fingre fra det.

  Og så fortsætter du med dine håbløst naive stråmænd. Min konkrete kritik af dig får dig straks til at gå i meta igenigen, og postulere at nationalkonservative skulle være tyndhudede. Det er ligesom at gribe efter et stykke sæbe i et badekar, bortset fra at du altid flyder ovenpå. Sæben ville forlængst have erkendt sit væsen og være sunket til bunds.

  Kommentar by Høgsbro — 15. januar 2013 @ 12:18

 95. http://www.dmi.dk/dmi/aarets_ozonhul_over_antarktis_blev_det_mindste_i_21_aar

  Kommentar by tavsen — 17. januar 2013 @ 13:04

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper