14. januar 2013

Forskningsetik (‘bevillingsforudsætningerne’): Må nøje overveje ‘negative virkninger af sin forskning’

Tilbage i 2002 udgav Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd en fire sider lang tekst kaldet Vejledende Retningslinier for Forskningsetik i Samfundsvidenskaberne. Her citeret fra FI.dk (via Georg Strøm)

“Disse retningslinjer er vejledende ved SSF’s bedømmelse af indkomne ansøgninger. Retningslinierne er en støtte for SSF’s bedømmelse og egnet til at sikre ensartethed i bedømmelsen og en afklaring af de etiske præmisser, som bedømmelsen af ansøgninger sker under. Retningslinierne er imidlertid kun vejledende og kan derfor fraviges hvor der i det enkelte tilfælde er begrundelse herfor. Ansøgerne skal i sådanne tilfælde begrunde fravigelserne.

Ansøgninger til SSF må altså, hvor der er behov for det, indeholde en redegørelse for, hvorledes de forskningsetiske spørgsmål, som forskningsprojektet kan give anledning til, vil blive håndteret. Indholdet af sådanne redegørelser må betragtes som en del af bevillingsforudsætningerne.

[…]

Samfundsvidenskabelig forskning har som mål at udvide den menneskelige erkendelse af de samfundsmæssige livsvilkår, at bidrage til at danne grundlag for en forbedring af menneskenes levekår, eller at danne grundlag for kritik af myndigheders, virksomheders og gruppers adfærd. Dette er udgangspunktet for de følgende vejledende retningslinier, som sætter de forskningsetiske rammer eller vilkår, hvorunder disse værdier kan søges realiseret.

[…]

2. Det påhviler samfundsforskeren at udføre sin forskning under hensyntagen såvel til de personer og befolkningsgrupper, som er genstand for forskning som til andre grupper, der kan blive berørt af forskningsarbejdet og dets resultater. …

Samfundsforskningen må ofte søge oplysninger om forhold, der tilhører privatlivet eller er sensitive på anden måde. Den søger også at belyse værdiladede og interessebetonede emner som f.eks. familieliv, indtægtsforhold, arbejdsforhold, minoritets- og afvigergrupper, dispositioner i offentlige opgaver og private virksomheder mv. Samfundsforskningen kan således få vidtrækkende betydning for mange mennesker. Forskeren må derfor nøje overveje eventuelle negative virkninger af sin forskning, (sætning er slettet) og må herunder tage i betragtning, at sådanne virkninger kan ramme såvel de direkte berørte personer og grupper som andre. Forskeren må desuden overveje, om risikoen for skadevirkninger, også i de tilfælde hvor sådanne kan være legitimeret af opgavens formål, er ude af proportion med det forventede udbytte af forskningsindsatsen.

Forskeren må overveje dette forhold såvel for de personer, der er omfattet af forskningsprojektet som for andre, der kan blive berørt heraf. Overvejelser af denne art er relevante, når opgaven planlægges, når den gennemføres, og når resultaterne publiceres. Drejer forskningen sig om bestemte befolkningsgrupper som f.eks. indvandrere, bistandsmodtagere, sindslidende m.fl. kan forskningen afdække træk, som vil kunne nedsætte deres omdømme i den øvrige befolknings øjne. Det påhviler derfor forskeren både ved opgavens gennemførelse og ved publicering af resultaterne at vise respekt for andres leveformer og værdinormer.

Forskeren må søge at gennemføre sin opgave med størst muligt hensyn til de berørte personers følelser og interesser og herved også tage den enkeltes tilhørsforhold og loyalitetsfølelser i betragtning. Der må tages ganske særligt hensyn til de personer, der af den ene eller anden grund har svært ved at hævde egen integritet.”

Oploadet Kl. 17:57 af Kim Møller — Direkte link45 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/44188/trackback

45 Comments »

 1. Interessant. Det er svært at forstå denne del, ” Det påhviler samfundsforskeren at udføre sin forskning under hensyntagen såvel til de personer og befolkningsgrupper, som er genstand for forskning som til andre grupper, der kan blive berørt af forskningsarbejdet og dets resultater. …” som andet end “dog whistle” krav om at resultater er “politisk acceptable.”

  Kommentar by Morani ya Simba — 14. januar 2013 @ 18:18

 2. *”dog whistle” fordi det netop er sagt på en måde der efterlader mulighed for at afvise at det er meningen mens en anden mening er svært at få til at give mening og hvor det må antages at folk indenfor det samfundsvidenskabelige miljø godt forstår at fortolke sætningen selvom den ikke direkte kræver at resultaterne er “acceptable.”

  Kommentar by Morani ya Simba — 14. januar 2013 @ 18:20

 3. Det har altid været almindeligt i forskningen at tilpasse sig de fremherskende trosforestillinger helt fra engleforskningens tid.

  I årene efter 2001 fremkom da også forskning om de fremmede, som havde været uhørt tidligere, f.eks. Tina Maegaards tekstanalyse af voldstendenserne i Koranen. En forsker som Jan Hjarnø, som i årevis havde levet af politisk korrekt forskning om tyrkerne, måtte pakke sammen og døde kort efter. Altså kan forskningen sagtens påvirkes af opinionen, mens det nok er ret håbløst at få den endegyldige sandhed fra samfundsvidenskaben.

  Kommentar by perhag — 14. januar 2013 @ 18:54

 4. Hvad der reelt står er: denne “videnskabelige” disciplin er ikke videnskab.
  Videnskab tager ikke og skal ikke tage hensyn hensyn til følelser.

  Kommentar by T. Snorrason — 14. januar 2013 @ 19:01

 5. “Det påhviler derfor forskeren … at vise respekt for andres leveformer og værdinormer.”

  Det kunne være interessant at høre undervisningsministeren om det også gælder steningsstraf og æresdrab?

  Humaniora på Danmarks universiteter er et stort kulturradikalt fupnummer, med forsvindende få hæderlige undtagelser.

  “Forskningen” har INTET med videnskab at gøre (som T. Snorrason påpeger), men er politiske analyser fremstillet med det formål at påvirke Danmarks værdipolitik i ekstremistisk radikal retning.

  Kommentar by Tintin — 14. januar 2013 @ 19:24

 6. Jeg har sjældent læst noget lignende. Der er altså ikke fri forskning inden for samfundsvidenskaberne. Det er et ekko af Frankfurterskolen. Forskningen skal altså være politisk korrekt, ellers bliver afhandlingen kasseret. Indvandrere, bistandsmodtagere, sindslidende m.fl. bliver bunket sammen. Det er ikke det det drejer sig om. Det ligner en anti-fascistisk studie disciplin i enhedsliste stil. Man er bange for, at der bliver sagt nogle sandheder om islams påvirkning af vort muslimske mindretal. Man burde slet ikke tale om indvandrere, som er et altfor bredt begreb, men om islam. Det er islam, der er problemet – ikke de kulturmuslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske. Disse vejledninger for forskningsetik er politiske og kulturrelativistiske krav til de studerende, hvis de vil bestå, hvor man tvinger dem til at præsentere pseudovidenskab. Her er et citat fra Michael Jalving: “Der er formentlig ikke tale om Penkowa’er, idet “indvandrerforskning” næppe nogensinde bliver et eksakt fag, men snarere om en mindre hær af statsansatte forskere, der bekræfter hinandens fordomme offentligt og leverer akademiske skyts til den danske venstrefløj og flygtningevenner i hver en by. Disse forskere har i løbet af en længere årrække verificeret hinandens verdensbillede uden respekt for videnskabelig falsifikation og dermed reduceret sig selv til advokater og således forvandlet forskningen til, hvad den østrigske videnskabsteoretiker Karl Popper kaldte “pseudovidenskab”.

  Kommentar by Tim Pallis — 14. januar 2013 @ 19:29

 7. Det kunne være sjovt med en anmeldelse hertil:

  http://www.fi.dk/raad-og-udvalg/udvalgene-vedroerende-videnskabelig-uredelighed

  Kommentar by Hodja — 14. januar 2013 @ 20:44

 8. Kort sagt. Lyv og/eller undlad gerne, hvis det forskningen kommer frem til, ikke er politisk korrekt.

  Kommentar by Frederik — 14. januar 2013 @ 20:44

 9. Rapporten fra samfundsvidenskabelig forskning ender med en fortælling. Og den fortælling skal helst være i god overensstemmelse bevillingsgivernes målsætning.
  Det har ikke mere med naturvidenskab at gøre, end Karl Marx’s videnskabelige socialisme.

  Kommentar by Menig 442 — 14. januar 2013 @ 21:00

 10. Man har fjernet dannelse fra uddannelse og nu er der kun “ud” tilbage.

  Der er jo heller ingen respekt længere omkring folk der har gået på universitetet. Det var der i gamle dage. Da syntes man at det var fine folk. I dag tænker de fleste, at det bare er til at lukke op og skide i.

  Det er i mange tilfælde bare en indoktrinering i politisk korrekthed, der nedsætter menneskers intelligens. Fordi det er en ideologi, der siger at en masse af ens hjernefunktioner er “forkerte”. Og det forkerte skal “ud”

  Kommentar by Mikael Drachmann — 14. januar 2013 @ 21:29

 11. Det er fuldstændig uacceptabelt med sådanne retningslinjer. Forskning skal afdække realiteterne så nøgternt og objektivt som muligt. Selvfølgelig skal hverken handicappede, indvandrere eller bistandsklienter beskrives nedsættende. De skal beskrives nøgternt og objektivt.

  Kommentar by Vest — 14. januar 2013 @ 23:09

 12. Og ja, som nogen skrev tidligere: Det her er jo ikke forskningsfrihed!!!

  Omvendt kan man forske lige så tosset man vil i såkaldt “politisk ekstremisme” ud fra en venstreradikal dagsorden, som handler om at retfærdiggøre venstreekstremisme og stemple fredelige, højreorienterede bevægelser som “ekstreme”. Den slags pseudoforskning/propaganda giver ikke så meget som et løftet øjenbryn!!!

  Kommentar by Vest — 14. januar 2013 @ 23:14

 13. Som vi alle ved, kan man kun vise islam respekt ved ikke at forske i det formørket vrøvl.
  Altså, ingen bevillinger til dem, som vil afdække islam.

  Kommentar by Iznogut — 15. januar 2013 @ 00:15

 14. Jeg går udfra alle og enhver kan klag til UVVU. I hvertfald står der ikke i bekendtgørelsen noget om hvem, der skulle være klage berettiget.

  Så det er vel bare, at sende en klage vedlagt en kopi af Bech og Necefs bog.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123871

  Kommentar by Hans Und — 15. januar 2013 @ 00:39

 15. SSF blev nedlagt for flere år siden. Gælder “retningslinjerne” endnu?

  Kommentar by Martin Kasler — 15. januar 2013 @ 02:20

 16. Data, fakta, statistik, den faktuelle virkelighed?!

  Kommentar by A.R. — 15. januar 2013 @ 05:44

 17. “Forskeren må søge at gennemføre sin opgave med størst muligt hensyn til de berørte personers følelser..”

  Hvor meget hensyn? Hvilke slags hensyn? Hvis følelser skal der tages hensyn til? Hvilke slags følelser skal der tages hensyn til og hvilke ikke? Hvor mange følelser skal der tages hensyn til? Hvor store følelser? Hvor dybe følelser?

  Jeg troede at der skulle forskes/undersøges/dykkes ned i emner på danske universiteter. Ikke plejes følelser. Ikke laves følelseskonkurrencer.

  Burde Samfundsvidenskab ikke døbes om til samfundsfølelsesskab?

  Kommentar by Liva — 15. januar 2013 @ 08:00

 18. Tak for den bedste tråd, jeg nogensinde har læst på Uriasposten! Hold den stil, så fremmer vi vores sag. Det er svært at tilføje noget til de kloge og indsigtsfulde kommentarer, endsige modsige deres yderst saglige kritik af undertrykkelsen af kompromisløs sandhedssøgen fra det hold, som vi netop mistror i så henseende. Og som her “tilstår” over for os, omend det næppe er hensigten.

  Det er stærkt at have disse menneskers eget udsagn at rive dem i næsen. Og det er stærkt at få bekræftet, at vi havde ret i vores mistanke.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. januar 2013 @ 08:44

 19. @ Selvfølgelig skal etiske retnignslinjer følges i forskning, men forskning skal naturligvis også tilstræbe sig objektivitet. Fuldstændig enig med kommentar af Vest. I øvrigt højst mærkværdigt og ufrivilligt komisk at gruppen af indvandrere skal nævne på samme linjer som gruppen af bistandsklienter og sindslidende ?

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 15. januar 2013 @ 09:05

 20. Hvis man er lidt venlig kan man læse teksten som en påmindelse om ikke at misbruge forskning. I den forstand er formaningerne gode nok, med tanke på at mange grupper rammes af underlødig forskning. Eksemplerne er mange: Fraskilte mænd, islamkritikere, højrefløj, arbejdsløse, you name it. Det helt store problem er at indvandrere fremhæves specifikt, og at hele ånden emmer af forgjorthed. Vi ser også hvad resultatet er. Pseudoforskning og politisering over en bred kam. Hensyn bliver til arrogance, velmenende beskyttelse bliver til svigt.
  Måske kan man sige at samfundsforskningen problem afspejler velfærdssamfundets problem. Fremfor en forskning om frie mennesker bliver det til en forskning om ofre. Det er viljen til at se alle som ofre der ødelægger perspektiverne.

  Kommentar by Høgsbro — 15. januar 2013 @ 09:50

 21. Jeg kan personligt ikke se andet end, at sandhedssøgen skal “modificeres”. Kontrol med evt. misbrug af forskningsresultater er alligevel ikke i forskerens hånd. Her opfordres tydeligvis til tilbageholdenhed med at “forivre sig” i oplysningens tjeneste.

  Så jeg er ikke helt enig i, at man overhovedet kan fortolke denne tekst “venligt” – og stadig have ret i sin fortolkning.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. januar 2013 @ 10:34

 22. Slap nu af. Retningslinjerne opfordrer bare til, at man ikke udstiller de mennesker, som man har undersøgt. Der står ikke, at resultaterne skal tilpasses en særlig politisk opfattelse. Bevillingerne gives i øvrigt før resultaterne foreligger.
  Hvis resultaterne er følsomme, så anonymiserer man bare. Længere er den ikke.

  Etiske overvejelser er standardkrav for al forskning. Opfører du dig som en idiot overfor dem, der giver dig oplysninger, så lukker du jo døren for den næste forsker, som også gerne vil studere samme emne. Med mindre du mener, at din undersøgelse er altomfattende, perfekt og det ikke vil give mening for andre forskere at have sammen adgang som dig, så undgår du bringe dine kilder i fedtefadet.

  Kommentar by JK — 15. januar 2013 @ 10:53

 23. Det er en fortolkning, JK. Den er ikke særligt teksttro, for her tales også om grupper og nævnes specifikke eksempler på, hvad en gruppe er. “Indvandrere” for eksempel. Hvis anonymisering var ærindet, ville der have stået det, men det end ikke nævnes. Så din fortolkning er vidtgående.

  Hvis dit gæt vedr. “retningslinjernes intention” er rigtigt, er det i det mindste formuleret så uheldigt, at det åbner en ladeport for den, der søger en begrundelse for misbrug. For der står ikke dét, du siger er intentionen.

  Der tales til overflod om “andre” end de direkte berørte grupper – grupper, der ikke engang har været omfattet af forskningen. Også dem skylder man et hensyn, står der. Og det taler bestemt ikke for din udlægning, der dermed højst kan være indeholdt i dokumentets formål.

  Intention eller ej: Der står, hvad der står. Og det er ikke godt.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. januar 2013 @ 11:53

 24. JK, du er galt afmarcheret. Dette handler ikke om personfølsomhed og anonymisering i forhold til privatlivets fred. Det her er etik på gyngende grund.

  Mit forsøg på at være venlig holder, som Morten ganske rigtigt gør opmærksom på, ikke en meter. Jeg ønskede blot at vise hvor anstrengt et evt. forsvar ville klinge.

  Forskere må som udgangspunkt være stærkt funderet i det videnskabsteoretiske grundlag for deres arbejde. Ellers sker det som så ofte er blevet dokumenteret her på bloggen. Forskningen falder igennem og bliver til ren og skær meningstilkendegivelse, grimt maskeret som “objektivitet”.

  Kommentar by Høgsbro — 15. januar 2013 @ 12:01

 25. JK: Konsekvensen af din påstand: “(…)så anonymiserer man bare” er desuden, at man anonymiserer grupper. Og det er stærkt kritisabelt og en umedholdelig praksis, som pressen kun fornylig er begyndt at forlade.

  Vi tror, at disse “retningslinjer” har været fremherskende både blandt akademikere og journalister i tiår. Og vi mener at kunne genkende dem, selvom vi aldrig har set dem nedfældet før. Vi mente nok, de måtte findes på skrift et sted. I det mindste som en afspejling af den de facto konsensus, enhver har kunnet konstatere – nåja: og dokumentere, hvis de havde tilladt sig at forske i den.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. januar 2013 @ 12:08

 26. De Radikale meningsdannere gør alt hvad der står i Deres magt for at nedgøre og fordumme Danskerne,denne ensretning benyttes bla. i Nord Korea og Cuba,det er ikke alene forskningscentrene der er underlagt politisk korrekthed også private virksomheder er underlagt politiske korrekte luner hvis virksomhederne ønsker at afsætte deres produkter til det offentlige.

  Kommentar by emmagad — 15. januar 2013 @ 12:46

 27. NÅMEN JK er nok een af dem, der aldrig nogensinde kommer tilbage for at læse responsen på sit indlæg. Og hvorfor skulle han også?

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. januar 2013 @ 16:36

 28. Årsagen til at disse retningslinjer, som i forvejen blev praktiseret konsekvent i årtier, blev nedfældet netop i 2002, må være fordi der på det tidspunkt politisk blev åbnet op for at fritænkere blandt forskerne ikke på forhånd blev udelukket.

  I dag er situationen nok vendt tilbage, så 68-generationens moral igen dominerer fuldkommen i skoler og medier, så det ikke længere er nødvendigt skriftligt at redegøre for 68-forskernes etiske regelsæt. Afvigerne bliver bare frosset ud helt automatisk.

  Kommentar by perhag — 15. januar 2013 @ 20:11

 29. Engang imellem er jeg faktisk enig med Nærsynet Hippie. Det er påfaldende, at indvandrere nævnes sammen med bistandsklienter og sindslidende m.m.

  Vi plejer jo ellers at få at vide af f.eks. Zenia Stampe og hendes trosfæller, at indvandrere er stærke bidragydere til Danmarks økonomiske udvikling.

  Men de er skiftevis stærke ydere og svage ofre alt efter hvad der er behov for hos dem, som abonnerer på Politiken og Mandag Morgen.

  Kommentar by Sigwar — 15. januar 2013 @ 20:35

 30. […] brug for kandidater med uudtømmelig fremmedsproglig viden. […] Men det er bekymrende, at hele humanioras eksistensberettigelse skal måles med erhvervslivets målestok, påpeger Ingrid Stage, formand for Dansk […]

  Pingback by Hønsestriksfakulteterne « Hodjanernes Blog — 16. januar 2013 @ 01:08

 31. […] ringe til sognefogeden og rekvirere et sådant. Han er sozialkammerat, så ingen problemer her. Men hvad skal der så forskes i ? – Jeg har studeret det ny universitets forbilleder på fastlandet og de lidt større øer og […]

  Pingback by Vore skattekroner i arbejde – (5) « Hodjanernes Blog — 16. januar 2013 @ 01:10

 32. […] man vil gøre karriere i akademiske kredse, skal man være meget påpasselig med sine forskningsresultater. Ikke så meget hvad angår trivialiteter, såsom metodologi og videnskabelig hæderlighed, men […]

  Pingback by Et akademisk lys i buldermørket. « Hodjanernes Blog — 16. januar 2013 @ 01:11

 33. God tråd!

  Kan fuldt ud støtte det der bliver udtrykt i @ 18.

  Dette er noget af den bedste tråd jeg har læst her på Uriasposten.
  Den tråd, sammen med Henning Bech og Mehmet Ümit Necef bog “Er danskerne racister?” er et klart bevis på, at en stor del af den akademiske debat; om flygtninge/indvandrere, om racisme, om islam, og om muslimer er i dette land er farvet, vinklet og lever i det store og hele ikke op til videnskabelige standarter. Løgn er det ikke, men det har intet med en videnskabelig sandhed at gøre.

  Kim`s bog “Vejen til Damaskus” var det første spæde indlæg imod den totale stilhed og konsensus der dominerede den danske islam forskning. I dag (2013), èn del år efter aftenmødet i Trykkefrihedsselskabet forekommer det mig tydeligere, at det er Carsten Niburg instituttet(arabisk) og Jørgen Bæk Simonsen, der er i store problemer, fordi godt nok er der en herskende konsensus om ikke-debatten af de tiltagende negative aspekter som islam udviser, såvel i det danske samfund, som globalt set.
  Men denne konsensus bygger på en manglende kilde kritik af hvad det er som Jørgen Bæk Simonsens sociologiske tilgang og forståelse af islam bygger på. Islams manglende essens og kerne i den Bæk Simonskè optik bliver mer og mer utroværdig og mangler komplet forklarings kraft når man ser udviklingerne i Nordafrika og mellemøsten. Og når det gælder vort land, kan den bemærkelsesværdige voldelige adfærd hos unge muslimske mænd ikke kontinuerligt affærdiges som enkeltstående kriminelle handlinger eller produktet af dårlige sociale/økonomiske kår hele tiden.
  Man kan ikke konstant respektere pigers ret til at bære slør, baseret på religiøse forskrifter og samtidig benægte, at hendes brødres truende og voldelige adfærd ikke også er et religiøst produkt.

  For at citere Èmile Durkheim i ”Den sociologiske metodes regler” s.52:

  ” Det, der konstituerer de sociale forhold, er trosforestillinger, tendenser og praksis hos gruppen i kollektiv forstand; m.h.t. de former som de kollektive tilstande antager, når de brydes gennem de enkelte individers bevidsthed, er dette ting af en anden art”

  Sådan som jeg tolker Durkheim analyse af sociale kendsgerninger er, at det netop er gruppe opfattelser og handlinger der baseret i fælles forestillinger (herunder religion) om normal adfærd, og om rigtigt og forkert der er sociale produkter. Det enkelte individs egen bevidsthed, her under moral, er et produkt af de opfattelser der er transmitteret til individet under opvæksten og i selve opdragelsen der er sociale produkter, så som ordsprog, mund til mund overdragede myter, antagelser, fortællinger og historier.

  Problemet med SSF retnings anvisning er, at disse myter og fortællinger og antagelser som alle er sociale produkter kun kan forstås og analyseres hvis man fra starten ønsker, at give en beskrivende og videnskabelig præcist tolkning af samfundet. Hvis ønsket er at samfunds-forskningen skal være et mentalt plaster på et åbenstående politisk sår, opnår man ingen ting.

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 16. januar 2013 @ 01:53

 34. Nærsynet Hippie og Sigwar

  Svaret på hvorfor de er i samme gruppe, er helt lige ud ad landevejen.
  Lav IQ (under 90) og indavl, for hvem er det lige der fylder op på sindssygeanstalterne, spasser-, special- og ungdomsinstitutionerne, specialundervisningen og ikke mindst i social- og sundhedsvæsenet?!

  Kommentar by A.R. — 16. januar 2013 @ 05:08

 35. Forskning bør have fokus på viden og ikke følelser. Uanset hvem eller hvad der forskes i. Det kan kun alle have interesse i.

  Hvorfor skal der være emner og grupper af mennesker, der ikke må forskes grundigt i? Hvorfor dette guvernante syndrom i forskningsverdenen? Det er diskriminerende og misvisende – og usandt.

  Alle og alt skal kunne forskes grundigt i – på lige fod. Der skal ikke plaster/låg på noget som helst, som Historyman (33) så godt beskriver det.

  ”Guvernante (af fransk: gouvernante af at styre) er en betegnelse på en privatlærerinde, som har det overordnede ansvar for opdragelsen og undervisningen af børn i en større privathusholdning. Guvernanteromaner er moralsk litteratur fra dronning Victorias tid.” (2013)

  h t t p://da.wikipedia.org/wiki/Guvernante

  Kommentar by Liva — 16. januar 2013 @ 07:39

 36. @ A.R.

  Dine IQ argumenter er skræmmende læsning, mest fordi IQ som sådan er et meget omdiskuteret parameter at bedømme folk efter. Din totale mangel på forsigtighed med IQ resultater gør det alt, alt for nemt at inddele mennesker i over og underklasser, og derefter er på vej ud ad en tangent der forlængst er afprøvet med skræmmende resultat. Hvis du bedømmer alle mennesker udfra statistik kommer du til at leve et fattigt liv. Betragt det som et velment godt råd eller advarsel, alt efter temperament.

  Kommentar by Nærsynet Hippie — 16. januar 2013 @ 10:14

 37. A.R., jeg går ud fra at din hjernedøde kommentar blot er endnu et eksempel på at sige tingene ligeud? Taknemmeligt griber du sammenligningen, eliminerer spontant kilden til sammenligningen, og tonser afsted med dine egne aversioner. Dette er ikke andet end had og destruktiv diskurs. Find et andet sted at lukke lort ud.

  Kommentar by Høgsbro — 16. januar 2013 @ 11:10

 38. Nærsynet Hippie og Høgsbro

  En lille omskrivning af LFPCs guldkornsperle: “Jeg tørrer røv i meninger!”. Ligeså har jeg det med intelligens- og IQbenægtere og altbenægtere generelt set; jeg tørrer røv med dem, hvorefter jeg tværer dem ud med mine str. 48 plader (51 må det vel være med de nye skostørrelser)!
  At Nærsynet Hippie er en følekælling, trods en naturvidenskabelig baggrund, som sammen med Høgsbro og de fleste andre også tilhører
  Inde-i-hver-en-spasser-er-der-et-Giga-Society-medlem, dét kan jeg ikke kere mig en skid om, for at sige det meget pænt og mildt.

  Hér er så nogle søgeord hvormed, I kan få en mulighed for at tænke lidt selv. Og ja det kræver faktisk et selvstændigt ben- men ikke mindst hjernearbejde, at tænke lidt selv! I ved godt, tænke selv?!
  Altså, det vil lissom sige ens egne selvstændige tanker! Hvor man lissom selv undersøger alle de møgbeskidte ting, lidt selv!

  Og vi taler jo altså om lidt over 100 års intelligensforskning med brug af intelligenstest, så der må vel være lidt videnskabelig evidens og validitet bagved, ikke sandt!?

  IQ and education/crime/health/wealth/social background/economic background/race/biology.

  IQstudies of ….., sæt selv lande, nationaliteter og befolkningsgrupper ind.

  IQ studies of ….. som ovenstående, immigrants/descendants of in Europe, USA, etc.

  IQ studies of adopted children/(seperated)twins.

  Heridiatary IQ.

  Immigrant children/descendants and special educational needs, specialundervisning. Hvor det drejer sig som om 60-80% i specialskoler og -klasser hér i Europa! Spændende ikk’!?

  Consanguinity/inbreeding and mental retardation/ilnesses/afflictions/
  blindness/deafness.

  Consnaguinity/inbreeding in muslim/islamic communities in Europe, USA, Austalia etc.

  Der findes jo selvfølgelig også en del på dansk, hvor jeg vil foreslå Folekseskolen.dk, EMU.dk, UVM.dk, Ugeskrift for læger (kræver login for at læse det hele), Psykiatrifonden, etnicitetoghandicap.dk.

  Ellers så brug de samme søgeråd som under IQ.

  Nå ja, og så lige et lille spørgsmål til sidst, som jeg endnu aldrig har fået noget som helst svar på! Hvorfor ligger Mentiqaskolerne konstant i toppen af karaktergennemsnittet blandt folke- og grundskolerne?! KOm nu, dét burde I da kunne svare på!

  Kommentar by A.R. — 17. januar 2013 @ 05:26

 39. Jeg kan se du er fanatisk omkring IQ, og slet ikke har forstået problemet med dine egne skriverier herinde, A.R. Fanatisme gør folk dumme, uanset hvor høj IQ de måtte have.

  Jeg synes faktisk Hippiens advarsel var betimelig og udmærket. Guderne skal vide at jeg ellers ikke bryder mig om hans skriverier, men her er vi enige. Det menneskesyn du promoverer er problematisk.

  Det er ikke IQ begrebet som sådan der er problematisk. Det er din måde at bruge det på der er problematisk. Som når du begærligt griber en sammenstilling af indvandrere og sindslidende i en rapport, og, i stedet for at sætte spørgsmålstegn ved sammenstillingen og rapportforfatternes dagsorden, straks tonser derudaf med din sædvanlige kæphest.

  Kommentar by Høgsbro — 17. januar 2013 @ 10:04

 40. Høgsbro

  Søg og du/man vil lære at tænke dine/sine egne selvstændige tanker!
  Nå nej, for så skal man jo helt derind, hvor ens lille indre møgbeskidte svinekøterrealist bor!
  Min kommentar angående sindslidende og førtidspenionister, den går udelukkende på, hvem det er der er overrepræsenterede blandt disse grupper. Deri er der ikke så meget som et kvart pip om danskere i.
  Dét burde da være indlysende for vores side, at vide hvem det er der udgør en uforholdsmæssig stor del derfa.

  Jeg kan vel godt formode, at du selv hører til Weendavisen-segmentet (jeg køber den selv engang imellem). Så hvis du ikke har læst afdelingsleder på Lergravskolen (specialskole med årlige elevudgifter per elev på over 250.000) IB Hedegaard Larsen’s kronik: “Reformer skaber ikke flere kvikke” i Weekendavisen 51 21. december 2012, så se at få gjort det! For der taler en mand med stor erfaringsbaseret viden, og han siger præcis de samme ting, som jeg også gør. Dog uden hudfarveprofilering, selv om han utivivlsomt også godt ved hvordan virkeligheden forholder sig i dette tilfælde.
  Ting som du og andre også kan tilegne jer viden om, men dét er der nu engang så godt som ingen der har nosserne til, heller ikke på vores side. For så får man jo lige pludselig en helt ustyrlig trang til at lave daglige strækøvelser med højre arm.

  Og nok engang må jeg vente på, at der er bare så meget som ét selvstændigt tænkende menneske, som svarer på mit lige ud ad landevejen spørgsmål om, hvordan det dog kan være at Mentiqaskolerne dog ligger øverst i folke- og grundskolernes karaktergennemsnit. Og jeg venter, og jeg venter, og jeg ….

  Kommentar by A.R. — 18. januar 2013 @ 06:14

 41. Jeg har prøvet at nå dig nogle gange nu, A.R. men hver gang går du i fuldstændig paranoia. Du fejlbedømmer situationen fuldstændigt af samme grund.

  Jeg synes Kim gør et godt stykke arbejde. Det er beklageligt at enkelte kommentatorer, som f.eks. dig, ikke evner at leve op til niveauet, men blot forfalder til paranoide tvangsprægede prækener. Jeg kunne blot ignorere den slags, men som Vest for en stund gjorde opmærksom på skader den slags kommentarer rigtig meget. De kommer til at stå i vejen for den saglige kritik af indvandringen og venstrefløjens forløjede tankegang.

  Kommentar by Høgsbro — 18. januar 2013 @ 13:29

 42. Høgsbro

  Sæt lidt tid af til undersøge tingene selv! Så svært burde det vel ikke være, eller hvad?! Jeg har givet dig nogle meget konkrete søgeord. Så nu mangler du bare, at overkomme, at taste dem ind.

  Kommentar by A.R. — 19. januar 2013 @ 05:04

 43. A.R., jeg citerer mig selv: “Det er ikke IQ begrebet som sådan der er problematisk. Det er din måde at bruge det på der er problematisk.”

  Din måde at sige tingene ligeud på er intet andet end paranoide tvangstanker.

  Kommentar by Høgsbro — 19. januar 2013 @ 10:48

 44. Høgsbro

  Jeg gider ikke gentage min foregående kommentar! Så jeg må vel bare konstatere, at dét, at forholde sig til naturen som den er, og at acceptere mennesket som værende et dyr som er underlagt naturen og ikke omvendt, er ifølge dig paranoide tvangstanker. Så det er altså mig som har fundet på intelligens og IQ, ligesom jeg også bilder mig selv ind, at muslimer er kronisk indavlede igennem tusinder af år.
  Eller er det bare mit paranoide og forskruede sind, der kender til disse ting?!

  Hjæææælp!, der kommer nogle hænder ud igennem skærmen. Arhg!, det er Leatherface!

  Ellers så prøv at læse nogle af de citater, som jeg skrevet i tråden om Anders Balle!

  Kommentar by A.R. — 20. januar 2013 @ 05:42

 45. Paranoia for fuld udblæsning.

  Kommentar by Høgsbro — 20. januar 2013 @ 13:40

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper