24. maj 2007

Hørt på Syddansk Universitet: Folkevandring til Vesten er løsningen…

Fra Fyens Stiftstidende. Atter en interessant kommentar af Carsten Ringsmose.

Folkevandring?

Jeg var oplægsholder på den konference om “Anerkendelse og integration”, som den 21. maj blev afholdt på Odense Universitet, officielt arrangeret af “Pigernes Aktivitets-forening” i Vollsmose, og finansieret af Vollsmosesekretariatet, som på denne måde kanaliserede økonomiske midler over fra pige-aktiviteter i Vollsmose til støtte for “Muslimsk Studenter Union”, som tydeligvis var den egentlige arrangør.

Jeg forklarede om befolkningsvæksten i den muslimske verden, som omgiver Europa, at FN’s befolkningsfremskrivninger forventer en vækst fra 1,075 milliarder nu til 1,899 milliarder i år 2050. Væksten i disse lande, hvoraf de færreste kan brødføde deres nuværende befolkning, svarer altså til næsten to gange befolkningen i de 25 EU-lande.

En oplægsholder på konferencen foreslog i ramme alvor, at løse dette problem gennem folkevandringer – ligesom den gang Danmarks og Sveriges befolkningsoverskud udvandrede til Amerika. Jeg havde tre kommentarer, nemlig at udvandringen til Amerika betød, at indianerne blev udryddet, at udvandringen skete før prævention var almindelig udbredt, og at det var umuligt at løse vor tids meget større problem på samme måde.

Jeg skulle hurtigt regne hovedregning med store tal, og kom derfor til at sige, at hvis de muslimske landes befolkningstilvækst gennem udvandring (“folkevandring”) skulle fordeles på EU-landene, så skulle Danmark modtage 12 millioner nye indvandrere inden år 2050. Det var en overdrivelse, som jeg beklager. Der er “kun” tale om, at Danmark skal modtage 9,5 millioner nye indvandrere!

Er det et problem? – I 2004 havde vi ifølge Danmarks Statistik godt 343.000 voksne indvandrere og efterkommere. Forslaget om at løse befolkningsproblemet gennem “folkevandringer” vil altså betyde, at vi yderligere skal modtage 28 gange så mange fremmede, som vi allerede har, inden år 2050.

Forslagets ophavsmand – og en del af forsamlingen – lo hånligt ad mig, da jeg påstod, at det ikke kan lade sig gøre!

Oploadet Kl. 22:50 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer

17 Comments »

 1. På med “dutten” drenge , der skal være plads til flere fremmede?
  Det bliver fandeme “sjovt” at komme forbi Ishøjsammenfletningen i myldretiden.!!!!!

  Kommentar by father — 24. maj 2007 @ 23:41

 2. vi kan da sagtens være 15 mio i Danmark. (bare se på Holland) Spørgsmålet er mere hvilken slags Danmark det så er.

  “Forslagets ophavsmand” er en fra DR kendt journalist……………………..at tænke sig.

  Kommentar by Steen — 25. maj 2007 @ 01:04

 3. Ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre, der er ingen fysiske love der forhindre det. Det er vel hele idéen med Euro-Mediterranean Foundation? At ændre Europa til Eurabia.

  Kommentar by DMX — 25. maj 2007 @ 01:53

 4. Ansvarsloesheden uden graenser:

  “Man kunne have en vision, der gik på, at man besluttede, at det danske samfund kunne og burde absorbere loo.ooo udlændinge om året…Det vil måske ud fra en verdenspolitisk synsvinkel være rimeligt at konkludere, at der om 50 år i Danmark bør bo 15 millioner mennesker. Og ikke over halvdelen behøver at være født her!…Verden kan ikke absorbere sin egen befolkningsvækst, hvis ikke Danmark…er med til at løse dette problem.”
  Flemming Hansen, professor, ekon.dr., Politiken 22/11 1989

  http://uk.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/marketing/menu/medarbejdere/menu/videnskabelige_medarbejdere/videnskabelige_medarbejdere/professorer/flemming

  Den eneste folkevandring vi som nation og kultur kan have interesse i, hvis vi oensker at leve i fred og frihed, er at de der allerede er her, rejser hjem til den kultur hvortil de hoerer. Der kunne de passende overdrage og bidrage med de erfaringer de har gjort sig medens de har vaeret gaester i en mere successfuld kultur.
  Som det hedder paa ny-dansk, de har vel “oparbejdet nogle nye kompetencer”.

  Det kan ikke vaere det Danske samfunds opgave at samle op for falerede kulturer. Det kan ikke vaere vores pligt som nation at saette vores kultur paa hoejkant fordi andre kulturer ikke har formaaet at skabe livsvilkaar som de selv vil leve under.

  Prisen for et af Vestens mest ansvarsloese eksperimenter er en Bosnificering eller Libanisering. Taend for fjernsynet og se resultatet i Beirut idag.

  Bosnificeringen er ikke bare en mulighed, det er en overvejende sandsynlighed.

  De kan faa penge, hvad der sammenlagt svarer til en Storebaeltsbro.

  Kommentar by Dansker i TN — 25. maj 2007 @ 03:07

 5. Ringsmose er en udmærket debattør, der svinger pisken i den ellers ret lyserøde og poppede Fyens Stiftstidende. Men selvfølgelig har han med sine statistiske næsten-kendsgerninger talt for døve øren på Syddansk Universitet. Blandt moderne, veltilpassede akademikere handler det ikke om kendsgerninger, men om holdninger. Én og kun én slags holdninger…

  Hvad befolkningsspørgsmålet angår, er vi flere pr. kvadratkilometer i Danmark end i de fleste muslimske lande. Disses befolkningsoverskud kan ikke forklares arealmæssigt, men har at gøre med deres rådne økonomi, afstedkommen af deres råde samfundsopbygning, afstedkommet af deres religion.

  Man skal være en selvmorderisk idiot, hvis man tror at løsningen er at flytte deres rådne befolkning hertil.

  Præcis den type idioter stortrives på danske universiteter.

  Kommentar by Lama Q — 25. maj 2007 @ 07:41

 6. Vi har de politikere, vi fortjener og om 10 år runder muslimerne millionen her i landet med Nasar Khader som statsminister i en flertalsregering bestående af partiet Ny Alliance og SF.
  Var der nogen, der sagde Holger Danske vil rejse sig? – Jeg tvivler.
  Jeg kan tydelig se den gule halvmåne i det røde kommunistflag.

  Kommentar by Bodil. — 25. maj 2007 @ 07:46

 7. Her er fotos fra Muslimsk Studenter Union:

  http://msu-sdu.dk/billeder/displayimage.php?album=3&pos=8

  Kommentar by Janne — 25. maj 2007 @ 08:09

 8. Hvis vi skal være 15 millioner mennesker i Danmark, hvad skal vi leve af?
  Hvor skal vi dyrke afgrøder og have husdyrene, som vi skal leve af?

  Utopi grænsende til sygelig fantasi!

  Kommentar by Dansk Realist — 25. maj 2007 @ 08:17

 9. Ja, der findes en raekke af lade-som-om moderate som er overordentlig dygtige i massemedierne. De har saakaldt udstraaling, virker trovaerdige, og har indsigt i Danske og europaeiske forhold.

  De har store ego’er. Nogle anser muligvis sig selv for den moderne tids reformatorer in spe af islam. I spejlet aner de maaske en Luther i Turban, men uden kors og kultur. De vil soege at konsolidere og legitimere opfattelsen af at muslimer ligesaagodt som enhver anden kan vaere ministre, statsadvokater, politichefer, hospitalsdirektorer og kort efter finder udpegelserne sted, i tolerancen og multikulturens aand. Demokratiet vil blive udnyttet som loeftestang for at introducere islam i europaeisk forklaedning, og faren er at den bange og naïve andel af den oprindelige befolkning vil acceptere disse planer, og de i massemedierne markedsfoerte forhaabninger og forsikringer, i troen paa at sharia og andet boevl udebliver hvis bare man giver efter og viser god vilje, aabenhed og til sidst underdanighed.

  De angiveligt moderate muslimer ved at de ingen vaegt har blandt stoestedelen af muslimerne i Europa, vel at maerke med de argumenter de bruger idag. Det kan antages at der er en form for dobbeltspil igang. Det fortsaetter indtil det tidspunkt kommer hvor de moderate vender paa en talerken naar demografien er dem gunstig. Det bange mindretal og muslimerne udgoer nu den afgoerende faktor ved valgene, og de moderate erklaerer deres loyalitet over for de konservative muslimer og giver besked om at nu maa Europaeerne laere at acceptere islam paa nye og mere vedvaremde betingeler.

  Europa kan meget vel gaa hen og blive en loefteraket for hvad de selv opfatter som en (ny) storhedstid for islam.

  Ovenstaaende er blot en overvejelse, jeg tror ikke selv den er saerlig sandsynlig paa trods af at den er mulig. Grunden til at den er mindre mulig ligger naturligvis i den overvejelse, at havde muslimerne holdt sig paa maatten og ikke floejet saa mange fly ind i hoeje bygninger og spraengt saa mange tog i luften, og blaest saa mange busser istykker, okay, I har forstaar havd der menes, saa have ovenstaaende vaeret den kloge maade at omdanne et Europa til et Eurabiaen, med vores eget demokrati som deres trojanske hest.

  Kommentar by Dansker i TN — 25. maj 2007 @ 09:47

 10. Nu er det her jo ikke en tøse-blog ;-)

  Men jeg må indrømme at jeg bliver dybt berørt og bange over, at der kan sidde mennesker på de danske universiteter, der kan foreslå vores egen undergang og mennesker der bakker op om den!!!

  Hvorfor??? det går over min forstand :-(

  Frigg

  Kommentar by Frigg — 25. maj 2007 @ 10:54

 11. @ Frigg
  Nogle mennesker har en opfattele af virkeligheden der ikke stemmer overens med deres overlevelsesinstinkt. Ligesom når kultmedlemmer begår masseselvmord.

  Forskellen er her er dog, at det er masseselvmord kombineret med massemord.

  Kommentar by Holme — 25. maj 2007 @ 12:54

 12. Frigg: Den slags folk trives desværre på universiteterne.
  f.eks har RUC en særlig linie kun til det formål:
  ‘kultur og sprogmødestudier’, hvilket blot er et
  skalkeskjul for udbredelse af kulturrelativisme og
  dhimmificering af den danske befolkning.

  Kommentar by islamofascisme — 25. maj 2007 @ 13:33

 13. Nej Frigg, det er ikke en tøseblog, det er unisex blog hvor fornuften står over troen.

  Det som er tragisk, er ikke at den troende elite, på universiteterne og i EU har deres absurde tro.
  Det tragiske er at den almene borger ikke gennemskuer det, og stopper narrespillet.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen ( islamofob ) — 25. maj 2007 @ 14:10

 14. -> 13 “det er ikke en tøseblog, det er unisex blog hvor fornuften står over troen.”

  Godt formuleret.

  ———-

  “Det som er tragisk, er ikke at den troende elite, på universiteterne og i EU har deres absurde tro. Det tragiske er at den almene borger ikke gennemskuer det, og stopper narrespillet.”

  Tja. Det er nok sandt i vid udstrækning. Men jeg tror nu også, at meget skyldes, at mange tænker, at det nok ikke er så slemt, og at de lige skal tage sig af noget andet, førend de begynder at tænke mere over situationen. De ved godt, at noget er galt, men de har ikke forstået endnu, HVOR GALT. I en sådan situation er det også meget almindeligt, at der træder forsvarsmekanismer i gang, som undertrykker faresignalerne i den enkeltes bevidsthed. Sådan tror jeg, at mange politikere må have det.

  Mange tager det for givet, at der er mere tid at gå på, end der er, og har ikke forstået, at der rundt omkring i verden – langt fra os – har sidder mennesker, der gennem mange år har planlagt at overtage vores land og gøre os til andenrangs vantro borgere.

  De fatter ikke, hvilken lavine, der er på vej, og som vil ramme os. Klokken er jo langt over 12, og dette problem løser ikke sig selv. Naser Khader kommer hverken til at gøre til eller fra. Han har ingen høj stjerne blandt muslimer, og han er ikke nogen politisk ørn.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 25. maj 2007 @ 18:24

 15. “Men jeg tror nu også, at meget skyldes, at mange tænker, at det nok ikke er så slemt, og at de lige skal tage sig af noget andet, førend de begynder at tænke mere over situationen. De ved godt, at noget er galt, men de har ikke forstået endnu, HVOR GALT.”

  Det er jeg enig i, men det er netop dét, der er en del af det tragiske.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen ( islamofob ) — 25. maj 2007 @ 19:31

 16. Mette –

  du har ret hele vejen igennem dit indlæg .

  Dog er jeg af den opfattelse, at folk stort set er udmærket klar over den er rivende gal .

  Problemet er, at man ikke TØR tænke i konsekvenser .

  For begynder man på dette bliver man nødt til at begynde at handle HVIS man vel at mærke ønsker at forhindre egen ødelæggelse .

  Når man vælger, som du beskriver det, lige at skulle tage sig af noget andet først, så er dette overspringshandlinger .

  Ganske mange fornemmer som sagt den er rive gal – og færre er helt på det rene med HVOR galt, idet disse har sat og / eller forsøger at sætte sig ind i ideologien Islam og ad den vej har fundet ud af hvad denne består af og hvad der venter OS, de Vantro, på sigt om vi ikke begynder at sætte tiltag i sving til afvægring af Islamiseringen af Danmark.

  Vi skal IKKE bøje os een centimeter i retning af implementering af islamiske regler og love .

  Vil muslimer leve og bo i Danmark bliver det på samme præmisser som den øvrige befolkning .

  Kan de ikke dette må de utvetydigt have at vide, at de er befinder sig i det forkerte land og det er bedst for dem og os de rejser tilbage til oprindelseslandet eller et andet land, der kulturelt set passer bedre til dem.

  Kort og godt – integrerer Jer eller rejs .

  Tørklæder, burkaere, flerkoneri, særskilte Islamiske bede-og vaskerum på offentlige institutioner osv. osv. skal ikke gøres til sædvaner i dette her samfund .

  Kommentar by vivi andersen (Islamofob) — 25. maj 2007 @ 21:22

 17. -> 16 vivi

  “Kort og godt – integrerer Jer eller rejs”

  Jeg strammer det til: Assimilér eller rejs ad helvede til!

  I betragtning af hvilke borgerkrigsagtige tilstand, der hersker i Mellemøsten og på Afrikas horn, er dette ikke for stærkt udtrykt.

  Og det skriver jeg ikke, fordi jeg i dag har fået min årsopgørelse og skal af med en svimlende restskat for at bidrage til bl.a. at betale for muslimsk ufred og opformering. Jeg ville have afskyet islam, selv hvis jeg ikke havde oplevet denne åreladning endnu engang.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 26. maj 2007 @ 14:30

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper