22. februar 2013

Ytringsfrihed efter Hedegaard-attentatet – TFS-konference på Christiansborg, 21. februar 2013

TV2 News sendte torsdag eftermiddag live fra Landstingssalen på Christiansborg, og det var en lidt blandet affære. Det var ubetinget godt, at den gennemsnitlige dansker fik mulighed for at høre Hedegaard mfl. uforkortet og ufiltreret, men omvendt var den indledende studiedebat med Politiken-blogger Rune Engelbrecht og Ekstra Bladets Poul Madsen ubeskrivelig perfid. Studieværten bar ved til bålet, og et interview med kulturmarxisten Ejvind Hansen pegede alle i samme retning. Poul Madsen forklarede blandt andet, at dagens talere alle en samling folk der mente det samme.

Et hurtigt kik på talerlisten, fortæller at der var repræsentanter for hele spektret, med kommunisterne som en naturlig undtagelse. Lidt under halvdelen var liberale (eks. LA’s Simon Emil Amnitzbøl), flere var konservative (eks. TFS’s Katrine Winkel Holm), men der var også plads til socialdemokrater (eks. Ole Hækkerup) og socialister (SF’s Jesper Petersen), samt enkelte der værdipolitisk henseende tilhører den yderste venstrefløj (eks. radikale Rasmus Helveg Petersen).

(Lars Hedegaard, 21. februar 2013)

Katrine Winkel Holm lagde hårdt ud, og pointerede blandt andet at Politiken-redaktører fastholder at ytringsfriheden ikke er truet, selvom avisens hovedkvarter har skærpet sikkerhedskontrol, som en konsekvens af mere eller mindre vellykkede terroraktioner på vestlig grund. Specifikt nævnes dommen over ‘Jihad Jane’ (point taken), der planlagde at myrde Lars Vilks.

Højdepunktet var selvfølgelig Lars Hedegaards tale, og han skuffede heller ikke denne gang. “Nothing in life is so exhilarating as to be shot at without result.” skrev krigskorrespondenten Winston Churchill tilbage i 1898, og selvom stilen ikke helt er Churchills, så forstår han i sandhed at bruge sproget. Talen kan ses i sin helhed her.

“Dagen efter mord­for­sø­get blev jeg ken­de­lig rørt, da jeg læste leder­ar­tik­lerne i bl.a. Poli­ti­ken og Eks­tra Bladet – i hvert fald begyn­del­sen af lederne, hvor der stod dyre ord om den umis­te­lige ytrings­fri­hed og hvor for­kert det var at slå mig ihjel. Men jeg fik ikke brug for ret mange kle­enexer til at tørre øjnene. Det viste sig nem­lig, at leder­skri­ben­terne benyt­tede atten­ta­tet til atter at for­tæ­lle deres læsere, hvil­ket usselt og racis­tisk kryb jeg er. Og da jeg var fær­dig med disse og andre skriverier om min sag, var jeg næs­ten selv ved at hælde til den ansku­else, at det nok ville have været bedst for lan­det og men­neske­he­dens frem­tid, om atten­tat­man­den havde været noget bedre til at ramme.

Så blev jeg både glad og stolt over at se en politi­mand cite­ret for den opfat­telse, at mord­for­sø­get kunne skyl­des jalousi. Man kunne måske fore­stille sig, at den ca. 25-årige drabs­mands kone – eller en af hans koner – har et godt øje til mig, hvil­ket har fået den despe­rate mand til at skyde sin rival. Næs­ten alle – ven­ner som fjen­der – tror imid­ler­tid, at atten­ta­tet er for­årsa­get af noget jeg har sagt eller skre­vet – og altså er et for­søg på at for­hindre mig i at sige eller skrive mere. …

Siden Trykke­fri­heds­sel­ska­bet star­tede i slut­nin­gen af 2004 er vi år ud og år ind ble­vet beskyldt for at være frem­med­f­jendske, racis­tiske, højre­eks­tre­mis­tiske – og slet ikke inter­esse­ret i ytringsfriheden.

Det mor­somme er, at hvis man kik­ker på de mange gæs­ter, vi i årenes løb har invi­te­ret til Køben­havn, så er mindst halv­de­len af det man ple­jer at kalde ”anden etnisk her­komst” – folk fra fors­kel­lige ara­biske lande, Pakis­tan, Indien, Kina, Rus­land osv. – vi har også haft svens­kere på besøg.

Men pres­sen har med få und­ta­gel­ser ikke inter­esse­ret sig en døjt for, hvad der er ble­vet sagt og dis­ku­te­ret på disse møder, hvor enhver har kun­net komme, og hvor ordet har været frit. Ingen fra Dan­marks Radio eller de fine aviser har gidet komme og rap­por­tere om, hvad vore mange inter­es­sante gæs­ter har haft at berette.

Hvis en af os fra TFS deri­mod er kom­met for skade at frem­sætte blot en enkelt ube­tænk­som bemærkning, har de været over os som høge. Der kan man se, hvilke umen­nes­ker vi er, og hvor­dan vores egent­lige for­mål er at ind­føre et fascis­tisk tyranni med lynch­nin­ger og gaskamre, og hvad der ellers hører til. …

I dette land kan man uden mindste risiko stå frem og sige, at der natur­lig­vis vil blive ind­ført sha­ria med alt hvad det inde­bæ­rer af bar­ba­riske straffe og under­tryk­kelse. Man kan uden at nogen krum­mer et hår på ens hoved udtale, at utug­tige kvin­der natur­lig­vis skal have kas­tet sten i hovedet, ind­til de dør, og at mus­li­mer, der ven­der islam ryg­gen, selv­føl­ge­lig skal slås ihjel. Hvis man deri­mod siger eller skri­ver, at det altså er, hvad islam går ud på, så kan man regne med racisme­be­skyld­nin­ger, straffe­sa­ger og – som vi nu kan se – mordforsøg.

Dem, der udslyn­ger racisme­be­skyld­nin­ger mod andre men­nes­ker og for­lan­ger, at de skal fra­ta­ges ytrings­fri­he­den og have deres menin­ger for­budt, må føle sig meget sikre. De kan slet ikke fore­stille sig, at det en dag kan komme der­til, at det er deres menin­ger, der skal for­by­des… Hvor­dan kan man vide, at de klok­ker, der i dag rin­ger for de onde, ikke en dag vil ringe for dem, der opfat­ter sig som de gode?

For yderligere om konferencen anbefaler jeg Dispatch International, Den Korte Avis og ikke mindst Snaphanen.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/45390/trackback

19 Comments »

 1. Se her, sådan taler et rigtigt mandfolk, må Lars Hedegaard længe leve, trods de barbariske jihadmordere fra kulten islam og de islams bange vogtere de krybende reptilhjernes bevidst taqiyya snakkende mandslinge, som i uskøn forening prøver at aflive Lars Hedegaard på forskellig vis.
  Frygt ikke islam, bekæmp islam…..

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 22. februar 2013 @ 18:38

 2. Ytringsfrihed? Ja det hele gik kun ud på islam.
  Der var ikke noget om at man lukker for intetnet i lande, så dets befolkning ikke kan snakke med “udlandet”.

  Kommentar by Peter — 22. februar 2013 @ 19:44

 3. -> Peter

  TFS blev oprettet fordi det halv-kommunistiske Dansk PEN systematisk ignorerede truslen fra Islam. Såfremt TFS ikke fokusererde på Islam, ville de svigte deres idegrundlag. Det sidste TFS-arrangment jeg deltog i, havde i øvrigt fokus på statslig overvågning og pression af internettet.

  Kommentar by Kim Møller — 22. februar 2013 @ 20:39

 4. Glimrende tale af Lars Hedegaard. Jo mere jeg hører og læser af, hvad han udtrykker, des mere tager jeg hatten af for ham. Endnu en gang godt gået Lars Hedegaard.
  ———————————————————-

  At kritikken af islam så ofte figurerer i ytringsfrihedsdebatten skyldes, at islam som den totalitære og voldelige ideologi, den er, pt. er den største trussel mod ytrings og bevægelses-friheden herhjemme og i resten af Vesten

  Kommentar by Agricola — 22. februar 2013 @ 22:09

 5. Det lyder ikke betryggende at Snaphanen igen omtaler Lars Hegegaard.
  Det plejer der ikke at komme noget godt ud af.

  Kommentar by Binee — 22. februar 2013 @ 22:11

 6. Intet sted i verden med muslimsk regeren er der fred eller demokrati, kun undertrykkelse og diktatur, og alligevel kan Vestens venstrefløj ikke se noget galt i det de har mere travlt med at klandre Israel. De røde har flovt udviklet sig til dem de siger de hader, de er selv de tyranniske nazister idag.

  Kommentar by Lars B — 22. februar 2013 @ 22:55

 7. Efter at have hørt de øvrige talere ved TFS’s arrangement, var det nærmest en befrielse, at høre Lars Hedegaard. Det skal ikke misforståes således, at talerne før LH var svage eller uklare i spyttet – nærmest modsat – men Lars Hedegaard var så skarp og samtidig så menneskelig, at enhver kritik af ham og hans stilling i den igangværende konflikt burde forstumme øjeblikkelig. Man kan være uenig i hans tidligere, noget grovkornede formuleringer, men det ændrer ikke ved sandhedsværdien i hans ytringer. §266b-tosserne og de generelt totalitarismeliderlige, typisk venstresnoede har aldrig brudt sig om sandheden, men det vil Hr. Hedegaard skide på. Rent ud sagt! Che Guevara-sympatisøren Jihad fik selvfølgelig ikke lov at deltage … hvorfor spilde tid på en venstrerevolutionær muslim når vi allerede har hørt taqiya fra hans slags idioter så mamge gange før? Arzrouni, McHangama, Jesper Petersen og Helveg var uenige, men der var nok én af dem, som ikke havde fået taletid, hvis Jihad var kommet til fadet. Kun Helveg kunne undværes.

  Hvor er det befriende med samfundsrevsere som Lars Hedegaard :-) Han har SÅ store nosser. Engang var folk at hans støbning helte. I Frihedens navn. Nu forsøges vi, der udfordrer de irrationelle totalitærer strømninger, udskammet af De Anstændige.

  Kampen for Friheden vindes ikke i et enkelt slag. Den vindes i den daglige kamp.

  Kommentar by Hr. Naturli' — 23. februar 2013 @ 04:37

 8. Ja, han er skyld i at jeg begyndte at tilegne mig viden om disse ting, og det har jeg ikke fortrudt så meget som et kvart nanosekund!
  Og som sædvanlig var han allerhelvedes morsom og nådesløs, i hans HIS (humor, ironi og sarkasme).

  Kommentar by A.R. — 23. februar 2013 @ 05:55

 9. Først en stor og respektfuld hilsen til en meget modig og imponerende stålsat Lars Hedegaard.

  En gang skrev en dansk forfatter bl.a. sådan her om religion; her kristendom:

  “…kirkeklokkens slag… hvor han hadede den lyd! … hvert kvarter listede denne spøgelsesrøst sig ind i hans øre med en besværgende mumlen.”

  “…For det vidste han nu, at han var født til på sit område at blive morgenvækkeren og banebryderen i dette dorske samfund af tykblodede præste- og degnesønner.”

  “…den danske statskirkes uniform, dette lange, ligkisteagtige klædesfutteral…”

  “…mit forbandede præsteblod, hele dette slæng af pibekravede forfædre, der pludselig har givet sig til at spøge i mig.”

  “Med udråbet “Nu skyder jeg det nye århundrede ind!” – sendte han et skud mod krusifikset, der blev ramt i den ene side, så der røg nogle træsplinter ud i luften.”

  Om jesus skriver forfatteren bl.a.: “…hin blegnæbbede kastrat fra Nazareth…”

  Denne forfatter blev ikke kaldt for racist eller fremmedfjendsk.

  Han fik til gengæld en nobelpris.

  Hans navn er Henrik Pontoppidan (1857-1943) og citaterne er hentet fra romanen Lykke-Per.

  Kommentar by Liva — 23. februar 2013 @ 06:30

 10. Dejligt, at endnu et par mandfolk er kommet på banen @7 Hr. Naturli’ min soul-mate :) sorry jeg beskylder dig for at tænke som mig, men det gør du altså!!
  Og @8 A.R. endnu et man(dfolk, ja, jeg går ud fra du ikke er en blondin dum stor rød tudet Radigal klovn med samme u)KØN(hed) som stikker ZZinke geStampo eller hendes Radigale bon-kammerat blondine dumme anita Bad Bundløsdummegaard bedre kendt som ABB-soul-mate udrydderen eller har dit forbudte hår moské samme farve som det Radigale bræge lam MÆÆ Allerdummest fra igen-igen de Radigale kællingers samarbejds SS-party, men du kan sæ’fø’li være en lige så blond kvindelig islam-hader som mig og dele køn med mig.
  Vi mangler ihvertifald (bamse og kylling ord) rigtige mandfolk på banen, så de politiske korrekte fristile fedt smørende tastatur terrorister fra de blondine dumme og skævøjede jubel klovne fra det Radigale cirkus kan latterliggøres, hånes og spottes og spyttes på(det sidste er en islamisk implementeret udtryks måde)
  Kom så drenge….og piger!

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 23. februar 2013 @ 06:37

 11. Sådan! så fik vi den mest kloge dame på banen @ 9 Liva.
  Jeg er ligeglad med din hårfarve, fordi du er bare skøn :)

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 23. februar 2013 @ 06:41

 12. Skam være den samling nuliteter der har sagt og skrevet: Det er godt at Kars Hedegaard overlevede attentatet, og vi fordømmer attentatet og attentatmanden MEN: og så en hel masse med uenigheder og hatepeach og lignende!
  Lars Hedegaard sagde det selv så tydeligt, at de kunne lytte til hvad der blev sagt, at der var tale om en reel bekymring for hvad der i fremtiden vil komme til at ske med Danmark og danskerne! Vel talt, han kan se hvor vi er på vej hen, det kan sværmen af MS meningsdannere ikke!

  Kommentar by Robert R — 23. februar 2013 @ 07:47

 13. Godt at nogen tør og tage ordet, hvor andre tier!
  Hvis man havde kunne stoppe nazisterne og vidst hvad de stod for, havde man vel gjort det, før krigens begyndelse.
  Man har lært af årenes erfaring og vil derfor forsøge at det samme sker igen.
  Islam skal ikke ties ihjel!

  Kommentar by Peter — 23. februar 2013 @ 16:56

 14. Kritikerne af TFS har ret på ét punkt – der er andre trusler mod demokrati og frihed end islam. Først og fremmest Antifa og deres medløbere af intolerante, voldelige ekstremister.

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 23. februar 2013 @ 18:40

 15. De har fået ramt på LH, manden siger det IKKE er alle muslimer der er fanatiker, det er måske rigtigt…..
  Sagen er den at muslimer/islam er en så stor trussel, at vi IKKE har råd til at tage nogen som helst chance, med den fjende.

  Kommentar by HMAK — 23. februar 2013 @ 19:20

 16. li, bare der var flere kvinder, som dig og Liva. Kvinder som tør se virkeligheden i øjnene.

  Kommentar by Hr. Naturli' — 23. februar 2013 @ 20:48

 17. 11

  li

  Tak, ja, vi hunner må holde lidt sammen her i hanekurven. : )

  Kommentar by Liva — 24. februar 2013 @ 06:18

 18. 16

  og flere mænd som dig, Hr. Naturli’ : )

  Kommentar by Liva — 24. februar 2013 @ 06:20

 19. Lars Hedegaard er en viking. Man kan kun beklage, at han ikke havde en flækøkse med i hånden, da han åbnede for det falske postbud. Så havde der været en jihadist mindre her i verden.

  Kommentar by Sigwar — 24. februar 2013 @ 17:02

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper