2. marts 2013

DR1 Dokumentar – Licensfinansieret netværk problematiserer demokratisk modstand mod Islam

Danmarks Radio pralede for år tilbage med at være ‘hele Danmarks Radio’, men tilhører man det store flertal der ikke er venstreorienteret rent værdipolitisk, så kan man vanskeligt betragte public service ala DR som andet end en magtfuld politisk modstander. Onsdagens dokumentar med titlen ‘Et ekstremt netværk’ var et fantastisk eksempel, og det er emnet for denne lidt lange gennemgang, der også inkluderer flere af kanalens øvrige udsendelser. Udsendelsen var ikke en indkøbt dokumentar til DR2, men et egen-produceret ‘hitjob’, promoveret og sendt i den bedste sendetid på hovedkanalen – tydeligvis tiltænkt at præge danskerne ideologisk.

Det startede sidste søndag med et lille tv-spot, der i dystre toner med filmiske virkemidler annoncerede at noget stort var i vente. Undersøgende journalistisk med fokus på højreekstremisme. Breiviks dansker venner, så at sige. Det blev onsdag.

Kl. 18.30: Indslag i TV-avisen (3,33 min, Youtube)

Der indledtes med en teaser i TV-avisens 18.30-udgave, med klip fra filmen, herunder PET-chef Jacob Scharfs bekymrende ord. Vi skulle være bekymret, selvom de “ikke-åbent opfordrer til direkte vold”. For at understrege alvoren i det Scharf betegnede som ‘propaganda’, sendte DR live fra PET’s hovedkvarter i Søborg.

Asbjørn Date, TV-avisen: Norske Anders Breivik var stærkt inspiret af flere forskellige anti-islamgrupper, og han omtaler direkte Anders Gravers’ europæiske organisation i sit manifest forud for massemordene på Utøya. Og netop den kombination af propaganda og ekstremisme bekymrer Politiets Efterretningstjeneste…

Claus Buhr, DR’s Retskorrespondent: Det Anders Gravers siger og gør er ikke ulovligt, men når man alligevel herude ved efterretningstjenesten holder et vågent øje med dem, så er det jo netop også, som man kan høre i indslaget, at den norske terrorist Anders Breivik simpelthen nævnte dem flere gange i sit manifest, men også at den unge mand som bragte den norske hovedstad på den anden ende for fjorten dage siden, ham der kom med bombetrusler mod Stortinget, han kom også fra en af Anders Gravers’ organisationer. Så selv om organisationen ikke selv taler om vold eller våben, så mener man her fra efterretningstjenestens side, at der er grund til at holde øje med både organisationen, og folk omkring.

Kommentar: Afstandtagen fra vold bliver udlagt som noget suspekt. Nordmanden der omtales, var ikke med i ‘en af Gravers’ organisationer’, som det påstås. Ifølge den norske presse var han på Facebook medlem af Norwegian Defence League’s gruppe, ligesom han også var medlem af den venstreorienterede Occupy-bevægelse. Han kom med bombetruslerne i fuldskab i en bybus, og selvom PST selvfølgelig skal tage den slags seriøst, så er det svært at se hvad det har at gøre med Anders Gravers og anti-jihadbevægelsen som sådan.

Kl. 19.05: Indslag i Aftenshowet (12,59 min, Youtube)

Under en time senere kunne man i underholdningsprogrammet Aftenshowet se et lignende 13 minutter langt indslag om filmen. Først et interview med Frit Danmarks Michael Ellegaard, der stille og roligt forklarede, at han mente at Islam var en ‘en antidemokratisk lovreligion’, noget der fik den yndige, men yderst blanke studieværtinde til at tale om de her ‘ekstreme holdninger’ som han som formand for bevægelsen repræsenterede. At Islam nøgternt betragtet er en lovreligion, forsvandt i konteksten. Det handlede ikke om Islam, blot om andres holdninger til Islam.

Ellegaard repræsenterer næppe flere end der kan sidde i min hjørnesofa, og var udelukkende kommet i studiet, fordi han offentligt har fortalt som sine våbenindkøb og sin vilje til selvforsvar. Han fortalte at det drejede sig om lovlige luftvåben, han købte efter han opdagede han figurerede på terrordømte Vollsmose-islamisters liste, men det prellede stille og roligt af – “er du ikke bare med til at optrappe” situationen, lød det fra journalisten.

Herefter, var der tid til et længere interview med to forskere. Det blev ikke overraskende Chris Holmsted Larsen, men mærkeligt nok også Islamforsker Jørgen Bæk Simonsen. Sidstnævnte talte meget, men sagde intet konkret om Islam, ja, vel intet konkret overhovedet. Holmsted Larsen gav den fuld skrue – anti-islamisters demokratiske sindelag var udtryk for en ‘politisk agenda’. De anvender ikke vold, og er erklærede demokrater, og det er yderst problematisk, lød det fra to forskere der begge har en fortid på henholdsvis den ideologiske og militante venstrefløj.

Kl. 19.40: Et ekstremt netværk. (47,48 min, Youtube; DR Presse)

Anders Gravers: Islam er ikke en religion. Det er verdens største hadegruppe…

Speak, Mette Aaby Andersen, DR Dokumentar: Vi er i Århus den 31. marts 2012, knap et år efter en ubeskrivelig tragedie i Norge. [Utøya] Anders Behring Breivik var manden bag der kostede 77 mennesker livet. I den intense efterforskning finder norsk politi ud af, at han er kraftigt inspireret af anti-Islamgrupper. Anti-Islamgrupper der nu forsøger at styrke deres organisation i Danmark og i Europa. [Anders Gravers] Det er en udvikling der bekymrer Politiets Efterretningstjeneste. [Jacob Scharf, PET] DR Dokumentar har i et år fulgt et internationalt netværk af anti-Islamgrupper [sort/hvid sekvens] Et netværk hvor Danmark spiller en central rolle. [Anders Gravers]

Speak: Denne mand er Anders Gravers. Han ankommer her til en demonstration i Århus, beskyttet af sine livvagter. Han er en af de centrale personer i dannelsen af et internationalt anti-Islamnetværk. Anders Gravers kommer fra den indvandrerkritiske organisation Den Danske Forening, som han forlader i 2005, for at stifte Stop Islamiseringen af Danmark SIAD. For at begrænse indvandring vil han fjerne en række af indvandrernes rettigheder, så de bliver motiveret til at rejse ud af Danmark.[Ø-lejre] I 2007 danner han Stop Islamization of Europe, og er i dag en international figur i anti-Islambevægelsen. … Talerne handler om Islam som en ond ideologi, og om at invasionen er nært forestående, hvis vi ikke gør noget nu. … Der er også mødt andre danske anti-islamgrupper op til demonstrationen. Blandt andre Michael Ellegaard der er formand for organisationen frit Danmark. Her er det Philip Traulsen, som er talsmand for foreningen Danish Defence League, der organiserer demonstrationen her i Århus. Vi vender tilbage til dem senere. Anders Gravers er den danske hovedtaler [Direkte fra Gravers’ tale til Utøya] Efter Anders Breiviks massakre den 22. juli 2011, spørger alle sig selv hvorfor 77 mennesker måtte dø. [dyster musik]

I timerne før massakren lægger Breivik et dokument Manifest 2083 på internettet. Gennem de mere end 1500 sider får man et indblik i, hvordan Anders Breivik blev inspireret til sine handlinger ved at lytte til andre anti-islamgrupper og det verdensbillede de repræsenterer. Det viser retsagen der begynder i sommeren 2012. [Breivik-sekvens]

Speak: Mattias Gardell forsker i anti-Islambevægelsen, og har skrevet flere bøger om emnet (cover: Islamofobi). Han var som ekspert vidne i retsagen mod Anders Breivik. I retten redegør Mattias Gardell for at Anders Breivik ikke var alene om sine holdninger. Hans ideologi er ikke enestående i anti-Islammiljøerne, og sine meningsfæller fandt han på internettet.

Mattias Gardell: de her strømninger som primært var med til at skabe Breivik. Den første var den islamofobiske, særligt den kontra-jihadiske. Hvis man skal sammenfatte det, så er det et revolutionært, nationalistisk oprør mod tanken om menneskets mangfoldighed og tanken om alle menneskers ligeværdighed.

Speak: I manifestet kan man finde henvisning til de grupper som Breivik har interesseret sig for. Vi undersøger om der i Breiviks manifest er forbindelse til det danske anti-Islammiljø. I en elektronisk version af manifestet kan vi søge i mere end 1500 sider. Vi søger på Anders Gravers’ organisation Stop Islamization of Europe, forkortet til SIOE, kaldet SIOE. Breivik refererer til SIOE fem gange. [søgning] I en af henvisningerne skriver Breivik at i, at som et led i at bekæmpe multikulturalismen, skal man fortsætte med at udvikle foreninger som SIOE. Og et andet sted skriver han, at SIOE er en organisation han finder ideologisk og moralsk berettiget.

Mattias Gardell: Han søger efter beretningen om hvordan muslimerne… er på forskellige forfærdelige måder. Fra et begrænset antal hjemmesider vælger han så nogle uddrag. Han forestiller sig at der findes en okkult konspiration mellem Islam, der fremstilles som et levende væsen med en ond dagsorden, som hårdnakket vil udrydde Europa og al frihed på jorden.

Speak: På Stop Islamization of Europe’s hjemmeside kan vi se at Anders Gravers ved mange lejligheder udbreder budskabet om, at Islam vil overtage verden. Her er det på en debat på russisk tv… [muslimer i gadebilledet, videre til PET’s hovedkvarter]

Speak: Efter Breiviks massakre har Politiets Efterretningstjeneste øget fokus på, at enkeltpersoner kan blive radikaliseret ved at lytte til anti-Islamgrupperne. Jacob Scharf er chef for Politiets Efterretningstjeneste der skal forebygge voldelige trusler mod demokrati og sikkerheden i det danske samfund.

Jacob Scharf, Politiets Efterretningstjeneste: Uanset om vores formål altså er at imødegå de voldelige handlinger, den voldelige ekstremisme, så er vores svar også at forebygge en voldelig udvikling, at vi sætter ind overfor den propaganda og imødegår den propaganda som bliver brugt til at legitimere mere voldelige handlinger.

Speak: Vi er tilbage i Århus. [gentagelse af klip med Gravers, kort interview] Her ankommer den engelske organisation English Defence League til demonstrationen i Århus. Her er Tommy Robinson, det er ham som står i spidsen af English Defence League. En af Anders Gravers’ samarbejdspartnere i Europa. English Defence League [Breiviks manifest] er også en af de organisationer Anders Breivik refererer til i sit manifest. Vi søger på English Defence League, forkortet EDL. Vi får 25 henvisninger. Vi kigger på et par stykker af dem. Her beskriver Breivik EDL som en moralsk overlegen organisation, og han påstår også i sit manifest, at han har leveret ideologisk materiale til dem.

Tommy Robinson (i Århus): Først og fremmest vil jeg takke for jeres danske gæstfrihed. Det er inspirerende at være her. Vi er her i dag for at indlede en ny epoke.

Speak: Vi har været i England for at vide mere om English Defence League. Vi er i en pub på Southend on Sea, cirka 100 kilometer fra London. English Defence League forbereder en demonstration, igennem den muslimske London-bydel Tower Hamlets i september 2011.

Tommy Robinson (i pub): Vi er nødt til at besinde os og opføre os fredeligt, fordi alle følger med.

Speak: Tommy Robinson er en af grundlæggerne af English Defence League. English Defence League blev dannet i Luton i 2009, som en reaktion mod den voksende muslimske befolkning i byen. I dag er der Defence League’s i de fleste europæiske lande. Tommy Robinson har en fortid som leder af fodboldklubben Lutons fanklub, en fanklub der beskrives som hooligans. Tommy har selv en dom for vold. [tale af Robinson, scene med væltet hegn under EDL-demo som altid fremvises] English Defence League har samlet flere tusinde mennesker til demonstrationer i England, og endnu flere er aktive på English Defence League’s netsider. En undersøgelse lavet af den engelske tænketank Demos vurderer at de har mellem 35.000 støtter i England. English Defence League’s demonstrationer ender ofte i konfrontationer med politi, moddemonstranter og muslimer.

Tommy Robinson: Demonstrationerne er voldelige, fordi vi bliver voldeligt angrebet. Vi vil bare gerne prostere. Det er en grundlæggende rettighed i Europa.

Speak: Noget tyder på at der ligger en strategi bag de mange folk. I 2009 holder en af ideologerne bag English Defence League Alan Lake, et oplæg om islamisering.

Alan Lake (EDL): I en krig har man brug for tropper, og vi har for få.

Speak: En video af mødet blev siden lækket.

Alan Lake: Skab kontakt til de fysisk aktive grupper i gademiljøet. Når fodboldfans har været til kamp, så er de allerede i gaderne, så det kunne være en god idé at få dem med til demonstrationerne.

Speak: Hvad er ideen med at have de her folk på gaden til demonstrationer, hvad er det de vil opnå.

Jacob Scharf: Jeg tror det der er meget centralt, i forhold til højreekstremistiske miljøer, det er at man forsøger at rekruttere støttere, sympatisører, personer der vil deltage i de højreekstremistiske aktiviteter. Man forsøger at skabe konflikt, et modsætningsforhold med etniske grupper, med politiske modstandere, man forsøger at fremprovokere konfrontationer som skaber opmærksomhed, men som også kan have en appel til brede dele.

Speak: Tilbage i Danmark. Vi er på vej for at møde den centrale figur i Danmark Anders Gravers. Han mener selv han er truet af voldelige venstrefløjsfolk, og derfor er mødet omgærdet af sikkerhed. Tid og sted må ikke nævnes. Anders Gravers er uddannet slagter, men har i dag ikke noget arbejde. Han lever i stedet af et lille selvforsyningslandbrug et hemmeligt sted i Nordjylland sammen med sin familie. Anders Gravers’ anti-islamarbejde er gået fra et kommunalvalg i Aalborg i 2005 til et internationalt netværk i 2012. Med det mål at stoppe det, han som som islams invasion af Vesten. [Gravers-interview] Et internationalt netværk skal ifølge Anders Gravers være med til at styrke indsatsen mod Islam. [Gravers] Vi ved ikke hvor mange mennesker der er i det danske anti-Islammiljø, men når man kigger i de danske facebookgrupper, så kan man se, at der er langt flere der støtter end dem vi ser på gaden. Vi kan eksempelvis se at Anders Gravers har knap 4.600 venner på facebook. Der er kun lavet få undersøgelser af hvor grupperne rekrutterer deres støttere fra, men forskere peger på, at de rekrutterer fra arbejderklassen og den lavere middelklasse. Anders Gravers selv siger at organisationens styrelse er bredt sammensat. Det er ved demonstrationer at der ifølge Gravers rekrutteres nye støttere til sagen.

Speak: Stemningen er anspændt i Århus. Trods et massivt politiopbud rykker moddemonstrationen tættere og tættere anti-islamdemonstrationen. Tommy Robinson og Anders Gravers ender med i hast at forlade scenen, omgivet af deres livvagter og politiets beskyttelse.

Speak: Vi er i Stockholm sommeren 2012, fire måneder efter demonstrationen i Århus. Anders Gravers fortsætter med at styrke kontakter og netværke. I Stockholm skal han blandt andet mødes med lederne af Stop Islamization of America.

Nathan Lean (ved et CAIR-arrangement): Jeg begyndte at skrive om islamofobi-industrien i sommeren 2010.

Speak: Nathan Lean ved noget om de internationale anti-Islamforbindelser. Nathan Lean udgav i 2012 en bog om [bogcover] den islamofobiske industri. Og han har indgående kendskab til den største amerikanske organisation, Stop Islamization of America, og lederne Pamela Geller og Robert Spencer.

Nathan Lean: Stop Islamization of America er den amerikanske udgave af Stop Islamization of Europe, som blev grundlagt af Anders Gravers fra Danmark. Han er en ultrahøjreorienteret nationalist. Anders Gravers havde kendskab til den blomstende højrefløj i USA. For ikke så mange år siden bad han dem om at stifte en amerikansk udgave af Stop Islamization of Europe.

Speak: Pamela Geller og Robert Spencer fra Stop Islamization of America er nogle af de førende ideologer indenfor anti-islambevægelsen. Selvom svensk politi er tilstede, har de selv livvagter med. Det er første gang de to amerikanere optræder med deres europæiske kolleger i Europa.

Pamela Geller: En tak til Jer, for at I er mødt op, og til min kollega Anders Gravers, og til alle de europæiske Stop Islamization-bevægelser. Jeg støtter dem, for uanset hvad vi siger, bliver vi fremstillet som hadefulde. Jeg er ikke hadefuld.

Speak: Pamela Geller blev kendt i 2010, da hun kæmpede imod etableringen af et muslimsk medborgerhus i New York. I dag er hun en markant debattør i amerikanske medier. Hun står bag den stærkt islamkritiske hjemmeside Atlasshrugs, der har mere end 200.000 besøgende hver måned.

Pamela Geller, SIOA: … Jeg vil bevare den vestlige lovgivning. Når amerikansk og islamisk lov konflikter, så må amerikansk lov vige, og islamisk lov får forrang. Det er dybt bekymrende. Jeg har ingen indvendinger i forhold til religion. Du må tilbede en sten, så længe du ikke stener mig med den. Mine indvendinger er rettet mod verdens mest ekstreme ideologi. [Breiviks manifest]

Speak: Vi søger i Breiviks manifest 2083, for at se om han har været læser af Pamela Gellers netside Atlasshrugs. Vi får 12 henvisninger, og åbner en af dem. Vi finder en artikel om hvordan muslimer bevæbner sig til krig i amerikas gader.

Pamela Geller: Naturligvis taler jeg i krigstermer, fordi det er en krig mod Vesten og medierne. Det er, som om at medierne befolkningen og folkets vilje. Jeg ved ikke hvorfor de støtter (‘align themselves’) jihad og sharia, når de bliver de første der får halsen skåret over. Men det vælger de at gøre.

Pamela Geller (tale): … jeg vil gerne takke Anders Gravers, der er min samarbejdspartner i Europa. En utrættelig og frygtløs forkæmper. Et fantastisk og retskaffent menneske ligesom Jer. I må kæmpe denne krig.

Speak: Pamela Gellers tætte samarbejdspartner er Robert Spencer.

Robert Spencer, SIOA (tale): Vi kæmper for et samfund hvor der er plads til alle, så længe de respekterer samfundets regler, og ikke prøver at indføre dette intolerante system der forsøger at påtvinge os noget.

Speak: Robert Spencer er uddannet i religionshistorie. Han har ingen uddannelse i Islam, men han har skrevet flere islamkritiske bøger og er direktør for Jihadwatch, en stærkt anti-islamisk hjemmeside med mere end 120.000 besøgende per måned.

Mette Aaby Andersen, DR: Opfatter du det her som en krig?

Robert Spencer: Ja, men der bruges ikke skydevåben. Det kan I ændre på (‘not a shooting war – You might make it into a shooting war’). Jeres provokerende journalistik kan føre til, at der bliver brugt våben. Breivik bebrejdede journalisterne, at de ikke rapporterede korrekt om problemerne i Europa, før han skød i raseri. Han bebrejdede ikke mig. Det gør I. Han bebrejdede Jer. [Breiviks manifest]

Speak: Robert Spencer er et af de mennesker som Anders Breivik citerede mest i sit manifest. Vi søger på navnet Robert Spencer, og finder 44 referencer til navnet. Et sted kan vi læse, at Breivik mener Robert Spencer vil være en god kandidat til Nobels Fredspris. Når vi søger på Robert Spencers hjemmeside Jihad Watch får vi 116 henvisninger. Det er henvisninger til hjemmesiden, og uddrag fra Robert Spencers skrifter om Islam, som Breivik har kopieret over i sit manifest.

Mattias Gardell, religionshistoriker: Man kan analysere de taler, som fremføres af de ideologer der stod Breivik nærmest, eksempelvis den norske blogger Fjordman og Robert Spencer. Volden ligger som en indirekte konsekvens af kommunikationen. De kan aldrig finde på, at sige til deres tilhørere, at de skal gå ud og slå ihjel. Men hvis de skaber et billede af, at der er ved at udbryde en krig, som allerede nu er over os, og hvis vi ikke gør noget så dør vi alle sammen, så er det klart, at volden ligger i direkte konsekvens af ordene.

Tommy Robinson, English Defence League: Jeg vil benytte denne lejlighed til at sende et budskab til islamisterne. Vi flygter ikke, det har vi aldrig gjort, og det vil vi aldrig gøre. De får os ikke til at tie stille.

Speak: English Defence League er også med i Stockholm . Mange af deres søsterorganisationer er mødt op for at høre Tommy Robinson tale. Også Danish Defence League er til stede.

Tommy Robinson (tale): Den engelske race er enestående. (race anvendt i bred betydning, Kim)

Speak: For Anders Gravers er demonstrationen i Stockholm vigtig, fordi der her bliver skabt en organisation der samler anti-Islamgrupperne. [Anders Gravers]. Stop Islamization of , SION, er nu blevet den paraply hvor blandt andet Pamela Geller, Anders Gravers, Robert Spencer og Tommy Robinson fra English Defence League repræsenterer. Et netværk der nu dækker hele den vestlige verden.

Anders Gravers (tale): Tak til Pamela Geller. Tak til Tommy. Tak til Robert Spencer. Tak til alle, der er her i dag.

Jacob Scharf: Vi ser bestræbelser på, at skabe en fælles ekstremistisk platform, en ideologisk-politisk platform i det højreekstremistiske miljø. Og så ser vi jo i høj grad, at de tætte internationale kontakter, det internationale samarbejde har en betydning, også en radikaliserende betydning i dele af det højreekstremistiske miljø, og ikke mindst, at der er dansk og udenlandsk højreekstremistiske netværk, er nogle kapaciteter, som pludselig kan bringes i spil, også i forhold til højreekstremistiske grupper og netværk. [Utøya, Breivik, dyster musik]

Speak: På trods af de ideologiske ligheder med Breivik, og en retorik der handler om at være i krig, tager Anders Gravers afstand fra Breiviks handlinger.

Anders Gravers: Der er ingen i vores organisation, alle har fordømt det her, der er ingen normale mennesker der kan andet end fordømme et mennesker der dræber uskyldige børn.

Mattias Gardell: Man skal jo tage afstand fra det. De er selvfølgelig ikke ubekendte med, at deres ord fremavler vold. Det bliver kompliceret, af den grund, at censur er diktaturets redskab, ikke demokratiets. Ytringsfriheden er en grundlæggende princip i ethvert demokrati. Man skal have lov til at udtrykke sine tanker.

Speak: Anti-islamgrupperne ser sig selv som i krig med Islam, men ifølge Anders Gravers er de ikke en krigsførende modstandsbevægelse.

Mette Aaby Andersen: Så får man jo netop det indtryk, og det har du også sagt, at der er en krig.

Anders Gravers: De er i krig med os. Der er forskel på at forsvare sig selv, eller yppe kiv, og starte en krig. Når du siger det på den her måde, så vil seerne opfatte det som, at det er os der starter krigen. Vi har ikke startet den her krig. Det er Islam der har startet den her krig…

Speak: Når militante islamister flyver ind i World Trade Center bliver det i anti-islamgruppernes fortælling til, at alle muslimer vil udrydde den vestlige kultur.

Mette Aaby Andersen: Det er jo ikke sådan muslimer tænker.

[…]

Speak: Det kan være svært at danne sig et indtryk af, hvor stort anti-islambevægelsen er, men der ser ud til at være en ganske betydelig tilførsel af penge. Under besøget i Stockholm træffer vi lederne af anti-islamgrupperne på Grand Hotel tæt på kongeslottet. Det koster omkring 5.000 kroner per nat. Ved besøget kan vi også se, at Pamela Geller, Robert Spencer og Anders Gravers har flere private livvagter med. På nettet kan vi se Anders Gravers optræde forskellige steder i verden, ofte med livvagter ved sin side. Livvagter han har med fra Danmark. Ifølge et dansk sikkerhedsfirma koster en dansk livvagt 6.000 kroner i døgnet, dertil kommer udgifter til fly, hotel, biler og ophold fra Anders Gravers selv, og vagterne. Det til trods for, at han lever af et lille selvforsyningslandbrug.

Mette Aaby Andersen: Hvem betaler for det her?

Anders Gravers: Jamen, det gør jeg stort set selv, ud af det næsten ingenting jeg her. Så er der en masse mennesker der hjælper mig med at sponsorere ting og sager. Det er ikke noget vi får fra vores hovedorganisation eller noget som helst, det er danskere der ligesom synes at det arbejde jeg laver, at det er vigtigt.

Speak: Enkelte steder kan man finde spor af pengestrømmen, som i David Horowitz der har hjemme i Californien. Et højreradikalt center der har som formål at forsvare sig fra de angreb de mener kommer fra venstrefløjen og islamisterne.

David Horowitz, Freedom Center: Vi får opbakning fra folk, der kan udskrive sekscifrede checks.

Speak: David Horowitz her, leder centeret, der i 2009 havde et budget på 4,2 mio. dollars, omkring 25 mio. kroner. [David Horowitz] I disse skattepapirer fra Horowitz’ Freedom Center, kan vi se at Robert Spencer i 2009 får 140.000 dollars, knap 900.000 kroner, som ansvarlig for den islamkritiske hjemmeside Jihad Watch.

Mattias Gardell: I USA er det helt tydeligt sådan, at de mest fremtrædende demagoger som Pamela Geller, Robert Spencer, Frank Gaffner og Horowitz også er blevet mangemillionærer. Det er en islamofobi-industri. [Geller, dyster musik]

Speak: Anders Gravers afviser at han får penge fra USA. Nej, der kommer ingen penge fra USA.

Mette Aaby Andersen: Danske sponsorer? Danske medlemmer?

Andres Gravers: Danske sponsorerer, der synes det er vigtigt at vi får sat gang i det globale arbejde. [dyre BMW’ere kører med Gravers. direkte videre til Utøya]

Speak: Efter Anders Breiviks massakre i Norge har Politiets Efterretningstjeneste haft et øget fokus på anti-islamgrupperne i Danmark, og deres internationale forbindelser og netværk.

Jacob Scharf: Jeg tror det er helt centralt, at propagandaen jo har betydning for radikaliseringen. At det i høj grad er propagandaen, der bliver brugt til at skubbe enkeltpersoner, til at skubbe grupperinger og netværk i den mere voldelige retning. Og derfor skal vi selvfølgelig interessere os for, de ideologier og den propaganda, der bliver brugt som en del af radikaliseringsprocessen.

Speak: På internettet kan man finde eksempel på personer fra anti-islammiljøet der poserer, her er det medlemmer af English Defence League [Facebook-fotos]. Frygten er at der i Danmark kan være enkeltpersoner eller grupper der er parate til bruge våben.

Jacob Scharf: Vi kan se en bevægelse i retning af, at man har vist interesse for våbenbrug, og vel også i samarbejde man har haft med højreekstremistiske grupperinger i udlandet. Der har våbentræningen spillet en central rolle.

Speak: Danmarks Nationale Front er en af de grupper der har kontakt til udlandet, og har trænet i våbenbrug. På denne video som Danmarks Nationale Front selv har lagt ud på internettet, deltager de i våbentræning i Rusland med Slavisk Union. Slavisk Union er en stærkt højreorienteret nationalistisk gruppe, hvis medlemmer har begået mange former for kriminalitet. Gruppen er forbudt i Rusland. Det er blandt andet en tidligere talsmand i Danmarks Nationale Front vi ser på billederne her fra Rusland. Han bliver senere dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Det har ikke været muligt, at få et interview med Danmarks Nationale Front.

Philip Traulsen er leder af Danish Defence League, der var en af arrangørerne af eventen i Århus, har en fortid i Danmarks Nationale Front, men han har ikke ønsket at medvirke i dette program. Ifølge Politiets Efterretningstjeneste er det især de stærkt nationalistiske og nazistiske miljøer, man ser våben og kamptræning.

Jacob Scharf: Ja, det er i høj grad i de nynazistiske og nationalistiske miljøer, at vi ser det, men jeg nævnte også, at det er nogle miljøer som i stadig større omfang søger tilknytning til de anti-muslimske miljøer…

Speak: Tilstede ved demonstrationen i Århus er også denne mand. [slører omgivelserne] Michael Ellegaard er førtidspensionist, og leder af anti-islambevægelsen Frit Danmark. En bevægelse der ser Islam som den største trussel mod vores samfund som vi kender det.

Michael Ellegaard, Frit Danmark (viser rundt i sit hus): – og her har jeg så nogle sikkerhedsting som jeg har været nødt til at investere i, i forbindelse med de trusler jeg har fået.

Speak: Vi besøger Michael Ellegaard i hans hjem i Odense. Indretningen bærer præg af et højt sikkerhedsniveau.

Michael Ellegaard: Altså jeg er blevet truet engang, og alle gange er det ikke venstrefløjen eller nogle andre der har truet mig, det har været muhammedanere.

Speak: Michael Ellegaard mener det kan være nødvendigt at bruge våben, hvis politiet ikke kan beskytte dem når de demonstrerer.

Michael Ellegaard: Hvis politiet ikke ønsker at hjælpe os, så må vi betragte det som lovlig nødværge, at kunne forsvare os selv i en given situation.

Speak: I dag er det ulovligt at skyde med de kraftige luftvåben. Billederne her er optaget før det blev ulovligt.

Michael Ellegaard: Man siger gerne, at kan den gå igennem en nød som denne her, så er det lig med hjerneskallen på et menneske.

Speak: Michael Ellegaard har flere våben.

Michael Ellegaard: Her har jeg så mit våbenskab.

Speak: Og han har også en sen aften, da nogen trak i døren til hans hus.

Michael Ellegaard: – så tager jeg mit gevær, og skød et advarselsskud ud i min gård.

Speak: Udenfor står politiet der har fået en anmeldelse om uro på adressen. En af betjentene blev ramt i armen.

Michael Ellegaard: Det viste sig så at være politiet, desværre.

Speak: Men Michael Ellegaard afviser at vi skal være bange.

Michael Ellegaard: Altså, hvis man kommer her og skal ind og have en kop kaffe eller noget andet, så har folk jo ikke noget at frygte. Hvis de kommer for at slå mig ihjel, så kan de roligt være bange. Sådan har jeg det.

Speak: Anti-islambevægelserne tager afstand fra Breiviks handlinger. [Breiviks manifest] Men som manifestet viser, så var Breivik en ivrig læser af anti-islamgruppernes tekster og taler.

Mette Aaby Andersen: Han var en ivrig læser af Jihad Watch. Kan det ikke have inspireret ham?

Robert Spencer: Det hele ligger stadig på Jihad Watch. Der er blevet lagt 30.000 indlæg op siden 2003. Find ét hvor jeg opfordrer til vold. Held og lykke. Jeg har skrevet 12 bøger og tusindvis af artikler. Ikke ét sted opfordrer jeg til andet end lovlig og fredelig aktivitet. Du (peger på DR-journalisten) er ansvarlig for at denne konflikt bliver optrappet. Du og dine kolleger er ansvarlige for det. I opildnede Breivik. I lyver om, hvor dæmoniserende og marginaliserende det er. Folk kæmper for basale rettigheder. Folk kæmper for de samfund, og de rettigheder, I selv nyder godt af. Men selvmorderisk arbejder I for dem, der er disse rettigheders fjende. I vender det om og bebrejder dem, der vil forsvare de rettigheder. I siger at vi fremprovokerer volden. Ansvaret og skylden ligger hos Jer.

[…]

Speak: Men han (Breivik) beundrede jo også din organisation.

Anders Gravers: Ja, men han beundrede mange ting. Også Stalin og alt muligt andet. Han er bindegal. [Breivik-sekvens]

Nathan Lean: Islamofobi-industrien udgør en farlig gruppe. Det udgør en farlig gruppe. Ud fra det, han har skrevet, er det tydeligt… I hans manifest kan man se, at han havde nærlæst deres arbejde. De formede på en eller anden måde hans verdensbillede. De begik ikke de voldelige handlinger, men de formede hans syn på verden, og hans syn på muslimer. De formede hans syn på Europa, og de inspirerede ham til at begå denne her forfærdelige handling. [Pamela Geller, videre til Breiviks bilbombe ved Stortinget]

Mette Aaby Andersen: Er Breivik en enlig svale, eller er han bare en af flere der vil komme.

Mattias Gardell: Krigsretorikken fortsætter jo. Det vil overraske mig meget, hvis det ikke får et efterspil. [sekvens om polsk Breivik-fascineret bombemand]

Mette Aaby Andersen: Men er det forståeligt, acceptabelt at man ender med at gribe til vold fordi man ikke bliver hørt.

Anders Gravers: Nej, som vi siger – vi er 100 procent pro-demokratiet. For os er det her en krig der foregår med pen, med bogstaver, ved demonstrationer, altså med alt der tilhører demokratiet.

Jacob Scharf: Jeg tror lige vi skal holde fast i, også i forhold til det højreekstremistiske miljø, at der er personer, og en stor del af miljøet der ikke har en voldelig dagsorden. Som ikke har intention og vilje til at bruge vold, eller til at bruge udemokratiske metoder. Men, der er i høj grad også en udvikling, hvor der bliver skaffet en ideologisk platform, som andre så bruger til at legitimere en mere radikal eller mere voldelig udvikling.

Kommentar: DR Dokumentaren var præcis så underlødig som man kunne frygte. Enhver form for modstand mod Islam, blev associeret med Anders Breivik, bilbomben mod Stortinget og uskyldige teenagere på Utøya. Udsendelsen havde lånt sekvenser fra flere udsendelser, og mindede en hel del om NRK’s Brennpunkt-dokumentar sendt sidste år. Her agerede Nathan Lean også uvildig ekspert, selvom enhver kan google sig til at han er en pro-islamisk multikulturalist, der har gjort en industri ud af sin anti-anti-islamisme, for nu at blive i udsendelsens opskruede retorik.

Den anden gennemgående ekspert var svenske Mattias Gardell, en religionshistoriker der som syndikalist kæmpede for at skabe et nyt Sverige med Khadaffi’s Libyen som forbillede, og nu har set sig tilfreds med at bekæmpe enhver form for demokratisk modstand mod Islam. Det er lidt ‘kompliceret’, da islams modstandere også har ytringsfrihed, som han lakonisk opridsede det.

Hele udsendelsen var baseret på PET-chef Jacob Scharfs bekymring, og selvom han lød meget lidt reflekterende, så fik man indtrykket, at udsendelsens producenter havde skåret lidt rigeligt i en længere interview. Når han talte om ‘højreekstremisme’ kunne det betyde alt fra kritikere af multikultur til massemorderiske Anders Breivik. Sidst i udsendelsen understreger han, at de fleste højreekstremister ikke er voldelige, men han gjorde sig selv til at en del af DR’s vinkel.

PET-chefens eneste konkrete henvisning til militans, var Danmarks Nationale Fronts rejse til Rusland for et par år siden. Det fortælles ikke, at DNF som antisemitter, står i direkte modsætning til Defence League’rne og Anders Gravers’ netværk. Det havde også ødelagt postulatet om våbentræning, og gøre det umuligt at lancere SIAD som konfliktskabende fortrop for den israelske højrefløj.

Eneste våbenklare dansker, der med lidt god vilje kan siges at tilhøre det diffust-defineret ‘netværk’ omkring Anders Gravers, er Michael Ellegaard, der åbent proklamerer at han agter at forsvare sig med lovligt indkøbte våben. Hvis ekstremister til højre for andre ekstremister, er en venlig mand, der efter overfald og dødstrusler, blot agter at forsvare sig selv med lovlige våben – Ja, så er problemet med våbenføre anti-islamister nok til at overse.

Ligesom Jacob Scharf mener at højreekstremister forsøger at fremprovokere konfrontation med politiske modstandere, så problematiserer DR Dokumentarens Mette Aaby Andersen, det at organisationerne mødes offentligt. At bekæmpe Islam med legale midler er udtryk for aggression, en slags unødvendig provokation. Robert Spencer gav svar på tiltale, og det eneste positive jeg kan sige om udsendelsen, er at Gravers og Spencer med flere i det mindst fik sine pointer frem.

Spencer var religionshistoriker, og ‘har ingen uddannelse i Islam’, fortælles det, men faktum er jo at en ikke-konfessionel tilgang til Islam i sagens natur må være religionshistorisk baseret. Den fangede journalisterne ikke.

Vi fik også lidt af vide om Gravers’ og Ellegaards liv, men intet der kunne forstyrre dokumentarens overordnede budskab. Ellegaard er blevet truet på livet af islamister, og det vidner om stor kynisme at problematisere Gravers’ livvagter, når nu han i to tilfælde er blevet fysisk angrebet af venstreradikale. Det skete også da DR filmede i Mølleparken, hvad diskret blev nedtonet. Tænk hvis Gravers ikke blev beskrevet som arbejdsløs slagter, men som familiefar og krigsveteran. Det samme med Tommy Robinson. Det fortælles, at EDL blev grundlagt i Luton, men fremgik ikke, at det skete efter islamister havde hånet hjemvendte krigsveteraner ved en officiel begivenhed.

Metoden med at søge i Breiviks 1500-sider lange manifest er absurd, og meget sigende så var det nødvendigt at genbruge en sætning om EDL og SIOE. Det siger intet om noget. Langt de fleste af henvisningerne til Atlas Shrugs og Jihad Watch er formentligt kildehenvisninger i Fjordman-tekster, og således ikke noget Breivik selv har skrevet.

En enkelt gang henvises til engelske Demos, men det fortælles selvfølgelig ikke, at organisationen er grundlagt af to tidligere redaktører for et kommunistisk tidsskrift. Det er folk der udgiver pseudo-objektive rapporter, hvor der berettes om et personsammenfald skråstreg ideologisk fællesskab mellem Dansk Folkeparti Ungdom og nazistiske Combat 18. Alt kan åbenbart bruges.

Man kan med en vis rimelighed problematisere anti-islamgruppernes militante billedsprog, men udsendelsen blev aldrig konkret i kritikken. Enhver form for modstand mod Islam blev betragtet som udtryk for højreekstremisme, og så var det bare at finde våbenreferencer der kunne give fortællingen et skær af afsløring. Det blev ingen klogere af. Antipatien for Islam er ikke politisk i sin natur, og mærmest folkelig i forhold til det forlæste ekspertpanel.

Der tales og skrives meget om danske ‘højreekstremister’, men i det store og hele drejer det sig om almindeligt politisk rugbrødsarbejde. Havde fokus været på venstreradikalisme, så ville det ikke være nødvendigt at snyde på vægten. Man kunne fortælle om domme for støtte til terrororganisationer, knægtelse af politiske modstanderes ytringsfrihed, hærværk og brandstiftelse mod samfundsbærende institutioner, samt en kommende terrorsag rettet mod militante organisationer på den yderste venstrefløj. Mon det nogensinde bliver væsentlig nok til DR’s dokumentargruppe.

Kl. 20.30: Indslag i TV-avisen. (3,48 min, Youtube)

For at forsvare et særskilt indslag om dokumentaren i den sene udgave af TV-avisen, var der nødt til at være en afsløring af en slags. Dokumentationen for postulatet om at SIAD modtager penge fra den amerikanske og israelske højrefløj var ikke-eksisterende, og hvor Chris Holmsted Larsen som en slags forsker husker at medtage de mange forbehold, så fremgik det på ingen måde af indslaget, at det hele var baseret på en rød forskers luftige spekulationer.

Kim Bildsøe Lassen, TV-avisen: En af initiativtagerne til netværket er manden her, danskeren Anders Gravers, og i hans mange rejser rundt i verden bor han på dyre hoteller, kører i store biler, og har professionelle livvagter ansat. Selv har han ikke råd til at betale, men bliver angiveligt støttet massivt af anonyme pengestærke forbindelser.

Claus Buhr, TV-avisen: … og det koster. Dyre flybilleter, hoteller i 5.000-kroners klassen og altid et par personlige livvagter omkring sig.

Anders Gravers, SIAD: Det er ikke noget vi får fra vores hovedorganisation eller noget som helst, det er danskere der ligesom synes at det arbejde jeg laver, at det er vigtigt.

Claus Buhr: – Det tror Chris Holmsted Larsen ikke på. Han er ekspert i politisk ekstremisme.

Chris Holmsted Larsen, RUC: Jeg tror ikke det er hele sandheden, jeg tror også der er en vis sandsynlighed for at der også kommer støtte udefra, for eksempel fra den yderste amerikanske højrefløj, eller den yderste israelske højrefløj.

Claus Buhr: Anders Gravers’ mange gøremål er som sagt ikke gratis, og Chris Holmsted Larsen mener at højrefløjen i Israel er med til at betale.

Chris Holmsted Larsen: Der er jo den der Israel-palæstina konflikt der har ulmet i mange år, og der altså nogle stærke interesser i udlandet – for hvad kan man sige – støtte en bestemt vinkling af den her konflikt.

Claus Buhr: Netop israelske flag bliver brugt ved demonstrationer, og SION-netværket er meget pro-israelsk, men Anders Gravers fastholder at han ikke modtager penge fra udlandet, kun fra Danmark.

Anders Gravers: Det er danske sponsorer der synes det er vigtigt, at vi får sat gang i det globale arbejde.

Claus Buhr: Penge til anti-Islamgrupperne bliver ikke givet ud i det blå. Der bliver krævet noget til gengæld.

I naturlig forlængelse fortælles det, at Anders Gravers (nu) stiller op politisk. At han var politiker, længe inden han blev en del af det skumle internationale netværk, ja, det fremgik ikke af indslaget, og det ville næsten også ødelægge en af pointerne i den næsten dramaturgisk opsætning af rødt fortolkningsunivers sendt på DR1 som en slags ideologisk holdningsmassage.

Hvis du mener at TV-avisen var underlødig, så kan du klage til nyhedsredaktør Naja Nielsen, der stadig var medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom, da Jørgen Bæk Simonsen som betonmarxist beskrev Islam som værende ‘din wa dawla’ – religion og politik. Skulle svaret ikke være godt nok, så kan du klage til DR’s ombudsmand Jacob Mollerup, der nogenlunde samtidig gjorde karriere i Danmark Kommunistiske Parti.

Personligt mener jeg ikke det giver mening at klage til DR, og kan kun opfordre folk til at ‘få det ud af verden’. Det kan ske smertefrit via DR.dk.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/45586/trackback

91 Comments »

 1. God gennemgang, stort arbejde, tak for det.

  Hvor meget politiseren er det mon tilladt for sådan en PET-fyr at komme med? Kan han bare stå der og sige at han overvåger Gravers og omegn (det meste af det nationale miljø)?

  Det er jo i sig selv en slags form for ærekrænkelse og en beskyldning uden skyggen af et bevis, andet end at Anders Behring Breivik har nævnt nogle eller har citeret noget.

  Hvorfor er der så meget hemmelighedskræmmeri hos PET, og på den anden side den villighed til at være en politisk aktør i offentligheden? Normalt hører man myndighedspersoner sige at de ikke må udtale sig om enkeltsager. Men nu kan man bare stå og sige; ja vi holder øje med Gravers. En af hans venner kunne måske blive terorist.

  Kim Møller nævner ofte DR i sine skriverier. Er det nu DR som er ansvarlig for Kims blog? Eller omvendt? Jeg er ved at miste orienteringen i dette lufttomme anti-univers.

  Kommentar by Balder — 2. marts 2013 @ 21:31

 2. Der er noget galt med demokratiet, når DR skal have lov at servere en sådan gang gylle for borgernes egne penge, når de til gengæld ikke har en konkurrerende kanal at holde sig til.
  Alle kanaler bør derfor være privatejede, de statslige kanaler kan ikke holde sig på måtten.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 2. marts 2013 @ 21:42

 3. Hvordan føles det at tjene 140.000 kr i timen efter skat?

  Tryk på nedenstående link, brug 1 minut på at udfylde og trykke “Send”, og du ved det.

  http://www.dr.dk/DR/Licens/DR.Licens.Forms/HusstandUnsubscribe.aspx

  Jeg får et par breve på år, direkte i skraldespanden med dem. Kommer licensmanden forbi, lukker du bare døren igen, da han ikke har anden hjemmel end andre tiggere.

  Det var så lidt!

  …og tak for en god post.

  Kommentar by Joakim Von Mand — 2. marts 2013 @ 21:56

 4. Det slår mig pludselig, at jeg ikke har set eller hørt omtale af programmet i andre medier end “vores” forskellige blogs. Nåh jo, Tevakolis JP-blog (og det er virkelig ynkeligt at læse). Var det virkelig så utroværdigt, også for dem med de pæne rigtige meninger?

  Kommentar by Hr. Naturli' — 2. marts 2013 @ 22:15

 5. Godt arbejde, og tak.

  “Chris Holmsted Larsen, RUC: Jeg tror ikke det er hele sandheden, jeg tror også der er en vis sandsynlighed for at der også kommer støtte udefra, for eksempel fra den yderste amerikanske højrefløj, eller den yderste israelske højrefløj. ”

  Det er hvad vi har set i England og det ligner det samme i Danmark.
  Så for første gang har venstreekstremisten Chris Holmsted Larsen nok ret.

  EDL Exposed
  http://www.youtube.com/watch?v=FRRIm8hYfBo

  Pamela Geller
  http://en.wikipedia.org/wiki/Pamela_Geller

  Kommentar by Viking — 2. marts 2013 @ 22:29

 6. “Det slår mig pludselig, at jeg ikke har set eller hørt omtale af programmet i andre medier end “vores” forskellige blogs.”

  DR har sendt reklamespots for det hele ugen forinden tror jeg nok.

  PET chef Scharf plaprede en masse om “radikalisering” i udsendelserne. Jeg kan fortælle Scharf, at noget af det som er mest “radikaliserende” er at opleve gennem mere end et årti at venstreekstremistiske bøller har frit slag når det gælder om at tryne deres politiske modstandere ved hjælp af vold og gadeuorden, for derefter bliver strøget med hårerne i medierne. At se “demokratiet” og i virkeligheden også ytrigsfriheden reduceret til en dårlig joke, og at høre en PET chef pege med beskyldende fingre mod nogle helt uvoldelige politiske aktivister, som må bo på hemmelige adresser for ikke at blive antastet. Det er radikaliserende i mine øjne. For når man selv og ens rettigheder ikke længere bliver respekteret beskyttet af samfundet, så er der jo kun selvtægt tilbage. Så er det en modstandskamp mod et udemokratisk regime og dets illegale rødfascistiske håndlangere der er tilbage. Men den slags simple logik og psykologi er nok for indviklet for Jacob Scharf, Bo Lidegaard og DRs “forhenværende” kommunister.

  Og så alt det der sludder om hvem der bliver “inspireret” af hvem.

  Som om der skal nogen særlig inspiration til at se og forstå virkningen af massindvandringen, og de midler man eventuelt kunne anvende til at tage kampen op. Ja, det skal man have læst mange intellektuelle Fjordman-artikler for at gennemskue! Sikke dog nogle pseudo-diskussioner.

  Kommentar by Balder — 2. marts 2013 @ 22:43

 7. Makværket kan fremover bruges som et effektivt argument overfor de stakkels naive der tror at DR er neutral.

  At så tydelig propaganda bliver bragt inkl opvarmning og “afsløringen” der bare var et rygte bagefter, siger vel en del om DRs virkelighedsopfattelse,syn på seernes IQ og svigtende egenkontrol.

  Kommentar by jønne — 2. marts 2013 @ 22:44

 8. Det hele bliver bare endnu mere røvhamrende plat og “Biased” når man graver lidt i rødgrøden og ser at Sjovnalisten fra Danmarks Ramadanradio Mette Aaby Pedersen der har tilrettelagt hele programmet og speaker programmet i følge egne oplysninger på facebook har været formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings Lokalafdeling i København i 18 måneder indtil for ganske nyligt og stadigt er medlem af Forretningsudvalget og medlem af landsbestyrelsen http://www.facebook.com/MetteAaby

  Kommentar by Michael — 2. marts 2013 @ 22:49

 9. Robert Spencer fik da lukket røven på Mette Aaby Andersen.
  Jeg lå flad af grin. :)

  Kommentar by Charles Nielsen — 2. marts 2013 @ 22:55

 10. @Viking

  Jo men hvad rager det DR? Der er højst tale om nogle håndører. Gravers ligger ikke staten til last og oppebærer ingen EU-diæter.

  Men det er da opløftende at høre at islamofobien er blevet til en hel industri. Så har Gravers skabt en masse nye arbejdspladser. Skønt at have en sådan iværksætter, som ikke forpester sine omgivelser med friturestank eller jallahmusik.

  Også livsbekræftende at se Chris Holmsted Larsens opgivende miner. Han ved at han har tabt, og at de nationalistiske vinde blæser overalt i Europa. Han ved at det måske snart blive ham selv der bliver midtpunkt af tv-analyser og kommentarer fra sikkerhedstjenesten.

  Kommentar by Balder — 2. marts 2013 @ 22:58

 11. Godt arbejde det der :)

  Kommentar by Spinner — 2. marts 2013 @ 23:10

 12. “At se “demokratiet” og i virkeligheden også ytrigsfriheden reduceret til en dårlig joke, og at høre en PET chef pege med beskyldende fingre mod nogle helt uvoldelige politiske aktivister, som må bo på hemmelige adresser for ikke at blive antastet”

  Ja, det er tankevækkende.

  “Det fortælles, at EDL blev grundlagt i Luton, men fremgik ikke, at det skete efter islamister havde hånet hjemvendte krigsveteraner ved en officiel begivenhed.”

  Angående Pamela Geller, så havde hun givet EDL ordre til at de ikke måtte smide et jødisk medlem ud der støttede/fejrede (praising) at engelske soldater blev hængt i piano strenge tilbage i 1948 af jødiske terrorister.
  Hvis ikke EDL gjorde som hun sagde og derudover smed “højreekstremister” ud, så ville hun og hendes magtfulde støtter ødelægge EDL (ligesom de prøver at ødelægge British National Party (BNP) som de støttede før EDL).

  Kommentar by Viking — 2. marts 2013 @ 23:12

 13. Balder

  “Også livsbekræftende at se Chris Holmsted Larsens opgivende miner. Han ved at han har tabt, og at de nationalistiske vinde blæser overalt i Europa. Han ved at det måske snart blive ham selv der bliver midtpunkt af tv-analyser og kommentarer fra sikkerhedstjenesten.”

  Enig. Det ser jeg frem til.
  :)

  Kommentar by Viking — 2. marts 2013 @ 23:14

 14. -> Michael

  Det er ikke hende, hun er ikke på Facebook. Hende her: http://www.hest-online.dk/viden/vis.asp?m1=4&m2=0&id=155&abl=316,395034,2000,155,386,395042&urlinfo=Helle+Sydendal-Pris+til+TV-journalist

  Kommentar by Kim Møller — 2. marts 2013 @ 23:15

 15. Hej Kim
  Sorry Tak for rettelsen den lå ellers lige til højrebenet med Fathi´s næstkomanderende …kunne næsten heller ikke tro mine egne øjne ;-)

  Kommentar by Michael — 2. marts 2013 @ 23:24

 16. #6 Balder. Andre end DR selv, tossehoved.

  #9 Charles Nielsen, det er da tankevækkende, at hun valgte at bringe netop den del af interviewet. Er hun så dum at hun ikke kan se, hvordan han udstiller hendes diletantiske “journalistik”? Eller har hun alligevel en form for demokratisk sindelag, der byder hende at lade andres holdninger stå klare og tydelige? I betragtning af hvor mange kritisable forhold, der er omkring hendes lokum-entar, så hælder jeg til den første forklaing.

  Kommentar by Hr. Naturli' — 2. marts 2013 @ 23:29

 17. Ot: Nogen der så TVtoo nyhederne i aften, med historien om en dansk advokat, der fik Simi Jan til at finde en afghaner, så de kunne få ham slæbt til Danmark. Fuldstændig vanvittigt.

  Kommentar by Ciska — 2. marts 2013 @ 23:57

 18. hele det program burde klippes ned til dette stykke:

  “Mette Aaby Andersen: Han var en ivrig læser af Jihad Watch. Kan det ikke have inspireret ham?
  Robert Spencer: Det hele ligger stadig på Jihad Watch. Der er blevet lagt 30.000 indlæg op siden 2003. Find ét hvor jeg opfordrer til vold. Held og lykke. Jeg har skrevet 12 bøger og tusindvis af artikler. Ikke ét sted opfordrer jeg til andet end lovlig og fredelig aktivitet. Du (peger på DR-journalisten) er ansvarlig for at denne konflikt bliver optrappet. Du og dine kolleger er ansvarlige for det. I opildnede Breivik. I lyver om, hvor dæmoniserende og marginaliserende det er. Folk kæmper for basale rettigheder. Folk kæmper for de samfund, og de rettigheder, I selv nyder godt af. Men selvmorderisk arbejder I for dem, der er disse rettigheders fjende. I vender det om og bebrejder dem, der vil forsvare de rettigheder. I siger at vi fremprovokerer volden. Ansvaret og skylden ligger hos Jer.”

  Kommentar by per — 2. marts 2013 @ 23:59

 19. iøvrigt har SIAD’s facebookgruppe fået ca 200 nye medlemmer siden programmet blev sendt så jeg tror godt de fleste der så det kan se at de bliver forsøgt manipuleret med, og det har jo (heldigvis) meget ofte den stik modsatte effekt på folk.

  jeg tror næsten at dette her må være DR’s udgave af nyrups udtalelse “stuerene det bliver i aldrig” om DF, hvorefter de blev større end socialdemokratiet..

  Kommentar by per — 3. marts 2013 @ 00:03

 20. Fantastisk dokumentationsarbejde af Uriasposten.

  Se at få afmeldt jeres licens, I der stadig støtter denne propagandamaskine til DR. Jeg er stolt af, at jeg ikke har betalt en øbetalt en øre til disse kulturmarxistiske giftblandere i mere end 10 år.

  Kommentar by Kraka — 3. marts 2013 @ 00:03

 21. Godt klaret med en nøgtern analyse af den skændsel af en udsendelse.

  Imponerende du har kunnet forfatte hele denne blogpost, for jeg ville have været blevet vred/opgivende over at skulle forsøge at beskrive/udrede noget der er så åbenlyst forkert sat sammen.

  Kommentar by Navn — 3. marts 2013 @ 00:49

 22. Tak, fordi du gider, Kim Møller. Ikke at det hjælper.

  Kommentar by Orange Armee Fraktion — 3. marts 2013 @ 01:12

 23. ”På dine venner skal du kendes skyldig”

  Mccarthyisme var tit noget venstrefløjen beskylde de borgerlige for i årene efter murens fald. ”Bare fordi man havde været socialist, bliver man udråbt til at være spion for Sovjetunionen”, ”heksejagt”. Men når det til gengæld passer samme venstrefløj, at benytte den norske massemorder som kryptonit imod nationalkonservative, er der ingen smalle steder. Her bliver en nok så diminutiv kilde henvisning benyttet til at sværte alle der taler ud imod den nuværende samfundsudvikling, hen imod et multikulturelt samfund.

  Alle der har haft lejlighed til at se, høre og møde Robert Spencer og /eller Mark Steyn, Lars Hedegaard og lignede vil kunne skrive under på at disse personer ikke er ”hadere”. Det er ikke her der tales om krigsførelse og vold imod muslimer. Men der diskuteres og debatteres meget om Islams tilhængeres gruppehandlings mønstre; der gå`s til kilderne, der analyseres. Der perspektiveres hvad og hvilken betydning islam har i vore samfund.
  At Brevik fik ideen om at slå norske socialdemokratiske børn ihjel af disse debatter er helt hen i vejret. Brevik var i gang med planlægningen i 6 – 9 år. Dvs. at han havde været i gang i så langtid at en stor del af det højreorienterede net miljø slet ikke eksisterede og ingen af disse opfordrede til vold. Grundlæggende var årsagen til Andres Breviks handlinger noget der forgik i Breviks egen hjerne.

  Som en af mine venner sagde; ”når en person over 9 – 10 års alderen giver sig selv en medalje, der ikke består af kiks og flødeskum, så er der sku` noget galt med hoved”. Som alle ved udnævnte Brevik sig selv til ridder af den stor kristne korsridders orden, eller lignede, så kom ikke at sige, at der ikke var noget helt, helt, galt!!

  Nej, … så hellere en flødeskums kage. Any time.

  Når,.. men vi borgerlige, er ikke rigtigt blevet trynet nok, af Breviks handlinger i sommeren 2011 det ser ikke for godt ud for de nordiske Socialdemokratier og socialistiske bevægelser. Her i Danmark står løftebruddet på flygtninge/indvandrer – området lysende klart. De af den lettede politik, åbenbare problemer er efterhånden ved at materialiserer sig såvel økonomisk, som i antal indvandrere i her landet. Hvordan drejer man så borgernes mistro bort fra de svigefulde socialist og socialdemokratiske partier. Ved at sværte højrefløjen i ekstra sorte farver. Jeg tror at navnlig angrebene på Spencer og Geller var et forsøg på at stoppe en alternativ dagsorden når det drejer sig om islam. Der blev ikke ført et eneste bevis for en stor konspiration. Ingen diskuterede hvem det er, der er voldlig til demonstrationer, eller hvem der mobiliserer sine gade tropper. Jeg mener ikke at Danmarks Radio er upartisk eller objektiv, men hvorfor var DR 1 Orienterings medarbejder Tom Carstensen ikke med i programmet, han har jo om nogle interesseret sig for EDL. Ikke at hans programmer er helt fri for typisk DR vinkling, men selv han prøver i det mindste på en eller anden form for objektivitet, som slet ikke fandtes i dette hitjob.
  DR ville fra starten underminere det multikulturelle samfunds kritikere, men Kim kontaktede de ikke dig? DU og Uriasposten er sammen med Snaphanen jo de mest kritiske. Men de gik ikke efter jer i denne omgang, men det kan jo være at de en dag vil “net hadet” til livs, så gælder det om ikke at give efter for deres løgne, højest sandsynlig serveret af Monica Hansen og det radikale overdrev.
  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 3. marts 2013 @ 01:18

 24. Nathan Lean er virkelig en betændt figur, så det undrer ikke at DR bruger ham som sandhedsvidne. Der er masser af dokumentation af mandens aktiviteter på Jihad Watch, se f. eks.:

  Editor-in-chief of “moderate” Aslan Media wishes death on cancer survivor

  Editor-in-chief of “moderate” Aslan Media endorses cyber terrorism

  Los Angeles Times calls for restrictions on freedom of speech of counter-jihadists

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 3. marts 2013 @ 01:25

 25. Jfr. ovenstående, skal man følge associationspræmisserne i dette program må man konstatere at ikke bare DR, men PET selv, blåstempler opfordringer til cyberterrorisme når målet er fjender af mainstream-konsensus. Jeg kunne tage fejl – hvis nogen har bemærket pressemeddelelser fra PET hvor man pointerer at Jakob Scharfs deltagelse ikke implicerer godkendelse af Nathan Leans integritet, hører jeg selvfølgelig gerne nærmere. Tja, tja, bum, bum …….

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 3. marts 2013 @ 01:42

 26. Balder påpeger at søgelyset måske snart bliver vendt den anden vej men jeg tror vi snakker langt alvorligere konsekvenser, som domstole og retsager.

  Det er yderst kritisabelt at en PET-Chef åbent indrømmer at man spilder skatteydernes penge med at undersøge en helt igennem demokratiske organisation.

  Personligt ville jeg gerne se en opgørelse over hvor mange resurser de bruger hhv. på den Demokratiske højrefløj og den voldelige ekstremistiske venstrefløj. Hvor er vores politiske repræsentanter med den slags spørgsmål?

  PS. Tak til SIAD for at kæmpe for vigtige demokratiske principper og for linket til en halal-fri slagter :)

  Kommentar by Santor — 3. marts 2013 @ 01:46

 27. Tak for den interessante gennemgang og i øvrigt det beundringsværdige slid igennem så mange år. I øjeblikket er jeg personligt også meget oprørt over, at Christoffer Guldbrandsen er blevet redaktør på DR2. Tænk sig, den danske udgave af Michael Moore skal sidde med ved bordet og bestemme indholdet af bl.a. Deadline, Debatten og Detektor. Vi taler om en mand, der decideret hader Venstre – ifølge en bruger på 180 Grader mener han ligefrem, det er et kriminelt parti – og vi kender alle hans propagandistiske dokumentarfilm. I den seneste tid har jeg så også hørt en del af hans udsendelser om skattesagen på Radio 24/7, og manden er nærmest chokerende partisk. Det er simpelthen de mest ensidige radioudsendelser, jeg har hørt i hele mit liv – intet mindre. Mandens had til Venstre, Troels Lund Poulsen, Lars Løkke, Peter Arnfeldt, Peter Loft etc. kender ingen grænser. Det er ikke rimeligt, at alle licensbetalere skal bidrage til, at sådan en mand kan sprede sin propaganda på DR2.

  Kommentar by Jan Christensen — 3. marts 2013 @ 01:46

 28. @Viking -12

  Angående Geller og EDL. Ja det er jo kendt stof. Og hvis de så gad at gå lidt i dybden med det, og virkelig ville interessere sig for nuancerne så kunne det da være anbragt i en bredere diskussion.

  Men det bemærkelsesværdige er, at DR selv går i en stor bue udenom at nævne det zionistiske element, og overlader det til Chris Holmsted Larsen at nævne det.

  Efter at have omtalt og interviewet en hel del personer hvis mest iøjnefaldende egenskab er deres absolutte hengivenhed til Israel og Jøderne, undlader de at omtale det. Lige som de mange israelske symboler knap nok kommenteres. Det jødiske element bliver ligesom skåret væk fra virkeligheden som om det ikke er der. Når der endelig er noget substans som kunne bære en debat om hvorfor, hvordan og hvorledes, så lukker de øjnene og går videre til den næste plattitude, et intermezzo med Breivik eller noget begravelsesmusik.

  Kommentar by Balder — 3. marts 2013 @ 01:54

 29. Jeg ville virkelig ønske at Robert Spencers tilgang med at gå i modoffensiv mod manipulerende journalister også blev brugt af prominente islamkritikere herhjemme. Det er intet mindre end genialt, og den eneste måde man har en chance for at stå op imod den slags Sovjet-agtig shaming.

  Spencer må i den henseende nok indtage en delt førsteplads med “Baron Bodissey” på Gates of Vienna. Begge er høfligheden og urbaniteten selv, men tag ikke fejl – dette er retoriske weapons of journalist destruction. Se et godt eksempel på Bodisseys tilgang i en række emailudvekslinger han har haft med en inkvisitorisk britisk journalist, f. eks. her:

  Leave These Frivolous Demands!

  Så-dan. Morten Uhrskov har måske en snert af det modoffensive når han er i tv, men ellers kan jeg ikke se andet end at de kendte navne kun cementerer de fløje der allerede findes, og ikke har gennemslagskraft ovre på mainstream-siden.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 3. marts 2013 @ 01:56

 30. ->28 Balder

  Uhm, Balder, jeg tror roligt at man kan gå ud fra at det ikke er den zionistiske verdenskonspiration der har pålagt DR at fortie det pro-jødiske og pro-israelske islæt. Jeg tror snarere at DR derved har ønsket at associere islamkritikere med sådan nogle som dig. Værre shaming kan man næppe forestille sig.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 3. marts 2013 @ 02:03

 31. Balder 28

  Korrekt. Det er kun god tone at kritisere hvide heteroseksuelle mænd, alle andre skal i større eller mindre grad have positivsærbehandling.
  Jeg kommer til at tænke på:

  “Diskriminerende kagesalg vækker opsigt”
  “Kagesalg med højere priser for hvide har ført til trusler og heftig debat.”
  http://jyllands-posten.dk/international/usa/article4579978.ece

  Kommentar by Viking — 3. marts 2013 @ 02:55

 32. <iøvrigt har SIAD’s facebookgruppe fået ca 200 nye medlemmer siden programmet blev sendt<

  Det er nok et par falske imellem ;)

  Her kommer lige et seertal : 564.000 så programmet .

  Kommentar by Spinner — 3. marts 2013 @ 04:10

 33. -> Joakim Von Mand 2. marts 21:56

  Det er nemlig rigtigt, frameld tvangslicensen/medielicensen til Statsradiofonien, dybt illegalt naturligvis.

  Hvis en overbetalt licensinspektør skulle kigge forbi, beder man blot om hans dommerkendelse, og pist væk er han.

  Sparer selv ca. kr. 2400/år på dén konto.
  Og er p….ligeglad med statspropagandaen om, at licens er noget, vi giver hinanden. Må være et eller andet dybt overflødigt pr-bureau, der har opfundet vrøvlesætningen.

  Kommentar by Henrik Petersen — 3. marts 2013 @ 06:26

 34. Jeg vil nu mene at Weekendavisens artikel “Nuancer i brunt” i nr.8 22-28 februar 2013 er lige så slem, især fordi den jo burde være den sidste borgerlige bastion i Affaldspressen og Møgspredningsmedierne. For deri er der heller ingen form for journalistisk perspektivering til og på, hvorfor større og større dele af befolkningerne hér i Europa ikke bryder sig det mindste om muslimer. Ikke så meget som et kvart pip om hvordan den faktuelle virkelighed ser ud og hvorfor almindelige mennesker, jo helt logisk vil søge til de partier som er imod islam og multikultur. Kun nogle døve og blinde blødhjerneakademikere, som lige med nød og næppe er i stand til at stave til racisme/racist, nazisme/nazist og fascisme/fascist, hver gang der er nogle der påpeger hvordan den faktuelle virkelighed ser ud.
  Så gid alle i Affaldspressen og Møgspredningsmedierne snart må blive arbejdsløse, for at beskæftige sig med den faktuelle virkelighed som den nu engang er, det kommer de sgu ikke til. For sidstnævnte ville jo kunne give fremgang og nye abonnenter en masse. Bare af den forkerte slags, og de gamle ville jo nok falde om og fra i stor stil, hvis de nu lige pludselig blev konfronteret med den faktuelle virkelighed.

  Ciska

  Jeg var også ved at brække mig derover, især hendes triumferende smil. Hvorfor var det ikke en terrorislamist hun havde opsporet i stedet for?!
  Men i forgårs var der dog noget endnu klammere i 19.00 Nyhederne. For deres mediemæssige negrofili er så slem, at kameraet dvælede ved en negerdukke! For sådan er det jo, at kameraet ALTID skal stille
  ikke-hvide i et godt lys, så vi kan få noget propaganda, når emnet er godt, mens det jo forholder sig noget anderledes når emnet ikke er så godt.

  Viking

  IQ er noget som hvide supremacister har fundet på!

  Kommentar by A.R. — 3. marts 2013 @ 06:28

 35. Hr. Møller

  Gal ordstilling eller manglende ord?

  Fra posten, i den lange kommentar:
  Den anden gennemgående ekspert var svenske Mattias Gardell, en religionshistoriker der som syndikalist kæmpede for at skabe et nyt Sverige med Khadaffi’s Libyen som forbillede, og nu har set sig tilfreds med at promovere enhver form for demokratisk modstand mod Islam. Det er lidt ‘kompliceret’, da islams modstandere også har ytringsfrihed, som han lakonisk opridsede det.
  -cotat fra posten slut.

  Nej, Mattias Gardell promoverer ikke enhver form for demokratisk modstand mod Islam, han gør andet, kritiserer og mistænkeliggør kritik af islam.

  http://englishdefenceleague.org/edl-news-2/1849-the-war-on-free-speech

  Kommentar by Peter Buch — 3. marts 2013 @ 07:21

 36. # Joakim Von Mand og Henrik Petersen. Jeg var en måned for sent med at betale min licens, jeg fik et pænt brev fra DR hvori de truede med at sende opkrævningen til inkasso. Jeg betalte derefter licens regningen. Så hvad mener i? Hvis man afmelder, så modtager man ikke et trusselsbrev om inkasso?

  Kommentar by Lightmann — 3. marts 2013 @ 07:24

 37. Tak for dette store og vigtige arbejde!

  Kommentar by marius — 3. marts 2013 @ 08:05

 38. Udsendelsen drejede sig IKKE om det verdensomspændende anti-islamiske
  Netværk. Men var i virkeligheden, et forsøg på at sætte lighedstegn mellem alt kritik af islam og Breiviks terrorhandling.

  Det gik nogenlunde. Da journalisten anklagede Anders Gravers. Han gik i forsvars position. Og virkede næsten skyldbetynget. Over de falske anklager. Som han IKKE har den mindste skyld i.

  Da journalisten prøvede samme nummer over for Pamela Geller og Robert Spencer gik
  De til modangreb. Og pressede journalisten helt i bund. Ved at påpege pressen indirekte skyld i Breviks terror handling.

  Brevik har selv brugt den venstreorienterede presse. og manglende mulighed for, at udtale sig kritisk i MSM, Som en del af grunden til terrorhandlingen.

  Pinligt at Danmarks PET chef er så rød.
  Nul tillid til den mand.

  Tak til SiDA og Alle bloggere og læsere.
  Kæmp mod islamifiseringen.

  Kommentar by XXXXX — 3. marts 2013 @ 08:11

 39. @ Lightmann
  Jeg har selv meld mig ud.
  Jeg modtog en uopfordret tilmeldelse til DR i sidste uge. Ingen inkasso trussel.
  Den røg lige i skraldespanden.

  Meld dig ud af DR over nettet.
  Hvis de ringer til dig, så læg røret på med det samme.
  Og åben aldrig din dør for fremmede!
  Du ikke kender. Så undgår du ulandstiggere, hjemmerøveri, og tvangslicens
  Til DDR.

  Kommentar by XXXXX — 3. marts 2013 @ 08:29

 40. > Joakim v.

  Frit efter Glistrup kan man sige “Hver en krone betalt i licens er en krone til fædrelandets fordærv”. (D)DR skal udsultes økonomisk, for det er den eneste måde at regulere dem på. Med den nuværende regering bliver der ikke lukket ned for det gamle monopol fra politisk hold. Og det er kun rimeligt at dem, der vil se venstreorienteret propaganda, betaler for det selv.

  Se evt. vejledning i licensafmelding her:
  http://signejtillicens.blogspot.dk/2007/12/sdan-undgr-du-at-betale-licens.html

  Så hvis Licens-Lars ringer på siger man bare:
  http://heltnormalt.dk/denultimativeliste/2013/03/01
  :-)

  Kommentar by Hertz — 3. marts 2013 @ 08:40

 41. >39 5xX
  Hvis man ikke står i telefonbogen, så ringer de ikke.

  Kommentar by Hertz — 3. marts 2013 @ 08:47

 42. “Da journalisten anklagede Anders Gravers. Han gik i forsvars position.”

  Har man nogensinde hørt så frækt et spørgsmål: “Men er det forståeligt, acceptabelt at man ender med at gribe til vold fordi man ikke bliver hørt.” Som om det er det Gravers gør eller har gjort.

  Jeg synes Anders Gravers klarede det glimrende. Jeg er ikke sikker på jeg ville reagere så roligt hvis jeg fik sådanne insinuerende lede spørgsmål. Det kunne godt være der var kommet et par tudser ud af min mund. Guderne ved at Gravers og jeg har forskellige opfattelser og udgangspunkter på en del områder. Men hvor jeg dog beundrer den man for sin uforfærdede ihærdighed. Han er en helt og fortjener en statue.

  Kommentar by Balder — 3. marts 2013 @ 08:51

 43. Tak til Kim for det store arbejde. Du er suveræn.

  Viking. Fed ide med kagesalget. Det burde vi prøve herhjemme:-)

  Kommentar by Sigwar — 3. marts 2013 @ 09:05

 44. (Jeg har endnu ikke læst andres kommentarer)

  @Kim Møller:
  Tak for dit referat af propagandaudsendelsen.
  ————————————————————–

  Tendentiøst bræk for licenskronerne, Goebbels ville have været stolt på sin professions vegne.
  Og hvor er jeg dog træt af at blive kategoriseret som ekstremist; I et diktatur er forsvar for individuel frihed ekstremisme.
  Ligeledes er jeg ikke anti-islamist, men forvarer af min personlige frihed

  Kommentar by Agricola — 3. marts 2013 @ 09:05

 45. Jeg er ikke uddannet journalist men undrer mig ganske såre over hvordan en formodentlig uddannet journalst kan producere en udsendelse hvor de jagede “anti-islamister” i samlet kor fortæller at årsagen til/baggrunden for deres aktiviteter er at de alle er mildt sagt bekymrede for islams fremmarch i de vestlige sanfund.
  Man – ihvertfald undertegnede – kunne i denne henseende forledes til at tro at journalisten i det mindste ville dvæle bare lidt ved om dette argument kunne være korrekt eller hva..?
  Men NEJ den eventuelle tilstedeværelse af journalistisk professionalisme bliver igen igen igen igen overdøvet af journalisternes og dr-miljøets politiske observans.
  Det er en frygtelig sandhed at man er nødt til at acceptere de enøjede og ensidige vinklinger fra dr-miljøet..
  Hvem kan gøre noget..?
  Tror der er samlet et tilstrækkeligt potentiale “derude” for at gøre noget men hvordan..?
  Nytter ikke noget at vi bare skriver til hinanden igen igen..

  Kommentar by Frank — 3. marts 2013 @ 09:28

 46. Flot arbejde, Kim. Det skal nok blive læst af en del og det vil gøre det lettere for forskere, der vil grave i udsendelsen og i DR’s rolle hvad islamkritik angår. DR udstiller sig selv som ikke objektiv, for DR ville aldrig agere sådan, hvis det var kritik af kristendom, det handlede om.

  Også godt at siad/Gravers er så sval – og demokratisk sindet og ikke-voldelig. Han og tilhængere er i den grad med til at udstille Vestens rådvildhed, når det gælder islam.
  En del vestlige offentlige instanser virker bange for islam. Og DR virker som om de laver TV for ikke-vestlige lande – og ikke for danskere/vesterlændinge.

  Islamkritik i Danmark udstiller ikke bare koranens uhyrligheder, men i lige så høj grad bl.a. PET og DR’s til tider ikke-vestlige syn på islam. Den kritiske sans er som borte med blæsten. Det kriminaliseres at kritisere islam. Mennesker der kritiserer islam udstilles som suspekte. Både PET (politiet samarbejder med imamer, og i Odense har politiet ansat ekstrem religiøs hijab formummet kvinde) og DR er islambeskyttende i stedet for at være neutrale og sekulære og undersøgende. Og det duer selvfølgelig ikke for politi og et licensbetalt offentligt MSM.

  PET og DR skal ikke være i lommen på religion.

  Kommentar by Liva — 3. marts 2013 @ 09:37

 47. Ærgeligt for dem, der kun har de “luftbårne” kanaler.
  Eller dem der kun har deres nyheder fra tv eller aviser.
  Det er jo ligesom nordkorea.
  For er de ude på og få ulovlig gjort disse sider og partier?
  Hurra for ytringsloven.

  Så en reklame for at program om jødeforfølgelse. Nogle klæder sig som jøder og går på gaden for og få en reaktion.
  Hvornår kom det?

  Kommentar by Peter — 3. marts 2013 @ 09:45

 48. If you tackle Islam, you may get your throat slit. If you tackle “Islamophobes”, you may win a Pulitzer Prize.

  Det omtalte program var faktisk ikke engang så slemt som jeg havde forudset. Kejseren havde jo ikke meget tøj på. De fleste i den vestlige verden er jo oplyste og har gået i skole. Vi kender udemærket til ekstremisme når vi ser det. Snart vil alle have sat sig ind i den rette sammenhæng omkring islam. At man bliver ved med at genbruge Breivik, siger jo alt. Over tid vil deres korthus falde – ligesom Berlin-muren. Så skal alle disse mennesker jo til at ernære sig ved noget andet. Derfor gør de modstand, omend det begynder at virke en anelse patetisk.

  Kommentar by Peter Andersen — 3. marts 2013 @ 10:14

 49. @48 Peter Andersen:

  “At man bliver ved med at genbruge Breivik, siger jo alt. Over tid vil deres korthus falde – ligesom Berlin-muren. Så skal alle disse mennesker jo til at ernære sig ved noget andet. Derfor gør de modstand, omend det begynder at virke en anelse patetisk.”

  God pointe. De kan ikke andet end at snakke trenden efter munden, tale og tænke selvstændigt, kan de ikke

  Kommentar by Agricola — 3. marts 2013 @ 10:33

 50. 47

  Ja. Den mur der skal væltes nu er religiøs.. Men DR og PET er begge med til at holde den oprejst.

  Kommentar by Liva — 3. marts 2013 @ 11:03

 51. -> 36 Lightmann

  Du smider bare inkassotruslerne i skraldespanden og glemmer alt om dem. Som nævnt: Hvis der dukker en licensidiot op, beder du blot om en dommerkendelse, så er han fluks væk. Problem solved. Han må ikke fotografere ind i din lejlighed, da det er privat område.

  Han må selvfølgelig høfligt spørge om, hvorvidt han må komme ind og rode i din computer og din router og se dit eventuelle tv, og så svarer man lige så høfligt nej. Easy as that.

  Det er DR, der skal løfte bevisbyrden for, at du har en internetforbindelse (hvilket vi alle har).
  Og hvis det sker, vil det ske over skatten, hvilket gør en vis forskel i modsætning til nu, hvor en familie med 11 børn og 4 tv ikke betaler mere end en studerende på SU med en sølle computer/smartphone for muslimsk propaganda. Hvilket jeg først betaler for over skatten, hvis det kommer dertil.

  Kommentar by Henrik Petersen — 3. marts 2013 @ 11:12

 52. Det var virkelig morsomt, det med at Spencer er religionshistoriker og derfor ikke kvalificeret. Praktisk taget det næste klip er med Gardell, som også identificeres som religionshistoriker, og som glad udtaler sig om politisk ekstremisme uden at det på nogen måde problematiseres, hvorvidt han er kvalificeret.

  Kommentar by Nemo — 3. marts 2013 @ 11:13

 53. Godt arbejde Kim. Det mest ironiske er næsten at de hævder de har brugt næsten et år på det.
  Der er jo intet der underbygger dette spild af licens pengene. Der er intet originalt i den såkaldte dokumentar; man har anvendt alle de mest sandsynlige mennesker. Hjælp hvor ringe rent journalistisk.
  Den sidste ynk er så den antydning af, at når man ikke kan ‘finde’ noget, så er det et næsten bevis på, at det nok er noget om snakken.

  Kommentar by NielsC — 3. marts 2013 @ 11:16

 54. Som opfølgning til Lightmann: Jeg ejer ikke et tv og dermed heller ikke en tv-pakke, det er livet sgu for kort til.

  Men ja, jeg har en computer, internetforbindelse og en smartphone.

  Men anvender ingen af delene til DDR, og finder mig derfor heller ikke forpligtet til den latterlige medielicens.

  Da den tidligere regering (ca. lige så dum som den nuværende, måske ikke heeelt muligt) indførte tvangs- såkaldt medielicens, blot fordi man ejer en computer og en internetforbindelse, frameldte jeg mig. Dér går min grænse.

  Håber, at andre fornuftige mennesker gør det samme, så kan DDR sidde i deres nybyggeri i Ørestaden og undre sig over, hvor deres eksorbitante lønninger mon bliver af.

  Kommentar by Henrik Petersen — 3. marts 2013 @ 11:41

 55. Jacob Scharf er bekymret for Anders Gravers, der åbenbart spiller en
  aktiv rolle i samlingen af højreorienterede grupper i Europa.
  Scharf kalder disse grupper/foreninger ekstemister.
  Det er en hård anklage mod mennesker der ikke gør andet end bruge deres grundlovssikrede ytringsfrihed til at oplyse om islams tyrani.

  Mon PET har bygget rede under Margrethe Vestagers skørter, og følger
  hendes nedbrydning af den vestlige verden?

  Jacob Scharf tager ikke fat i dem som laver dødslister over vestlige
  forfattere og skribenter.

  Kommentar by k.m. — 3. marts 2013 @ 12:25

 56. “Hele udsendelsen var baseret på PET-chef Jacob Scharfs bekymring, og selvom han lød meget lidt reflekterende…”

  Det er ikke refleksionsevne der bringer folk til tops i etaten. Det er sans for det opportune.

  Og det elitært opportune er i dag en radikal-marxistisk-multikulturel verdensforståelse.

  Således ender man med kors og bånd og stjerner på, ved at udtrykke romantisk sympati for marxistiske massemordere som Che Guevara og udtrykke mistænksomhed overfor demokratiske og fredelige kritikere af det mørke, der truer vort land.

  Jacob Scharf beskytter ikke Danmark, men den kulturradikale sag. Fordi det er opportunt.

  Ellers tak for en vanligt aldeles fremragende analyse Kim Møller.

  Kommentar by Tintin — 3. marts 2013 @ 12:27

 57. -> Peter Buch

  Tak for rettelsen. Jeg fandt flere sjuskefejl ved en ny gennemlæsning, og der er sikkert flere. Jeg kunne godt have gjort kritikken dybere, citeret udførligt fra Aftenshowet, smidt links ind til yderligere info, og den slags – men jeg prioriterede at få posten online lørdag.

  Kommentar by Kim Møller — 3. marts 2013 @ 12:39

 58. Det blev ikke dokumenteret, ikke engang sandsynliggjort at Graversen, får penge fra USA eller fra Israel! Det hele baserer sig på hvad en venstredrejet Chris Holmsted Larsen fra RUC, ud fra sine fordomme, kunne forestille sig!
  Det er,uanset hvor ens sympati for eller imod Graversen ligger, ualmindelig dårlig journalistik!

  Kommentar by Robert R — 3. marts 2013 @ 12:44

 59. Er der stadigvæk nogen, der betaler licens til Danmarks Ramadanradio?

  Kommentar by Nissen — 3. marts 2013 @ 13:10

 60. http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Medier/2013/03/01/100659.htm

  I Danmarx Radio er det ikke nok at sutte pik for at stige i graderne, næ at være på kant med sandheden er langt mere karrierefremmende.

  Kommentar by Tolder (ekspert) — 3. marts 2013 @ 13:13

 61. @59 Nissen og alle andre…
  Jeg stoppede min licens for mere end et år siden… Dette giver dobbelt glæde… 2 fl. Dom Perignon til Nytår… Hvert år… for de sparede 2400,- De smager godt.. og dobbelt godt når DDR betaler… :-)

  CHAMPAGNE TIL ALLE PÅ DRs REGNING

  Kommentar by ny kommentator — 3. marts 2013 @ 13:49

 62. Lyder som en typisk rød DR sjuskeproduktion, blottet for rigtig dybdegående og kritisk journalistik.
  Med platte og overfladiske vinkler. Resultatet er på forhånd fastlagt, og det handler så bare om at tilrette udsendelsen efter dette resultat, på en måde så langt de fleste (dumme) seere ikke lugter lunten.

  Er det ikke standard på DR? Jeg har dog ikke set DR´s udsendelser i årevis, så længe det drejer sig det mindste om politik. Det er så elendigt vinklet og tilrettelagt, så propagandaagtigt at jeg simpelthen har fravalgt det for år tilbage.

  Jeg beundrer jeres mod, at i har modet og overskuddet til at se endnu en omgang rød propaganda-makværk fra start til slut.

  Kommentar by Endnu en vantro — 3. marts 2013 @ 14:07

 63. Har I set den her?

  YouTube: Jakob Guevara Scharf

  Så mangler vi bare den hvor Søren Espersen erklærer Mandela sin store kærlighed…

  Kommentar by Balder — 3. marts 2013 @ 14:15

 64. Eller måske et klip, hvor Danmarksmesteren i at rage til sig (hint: En meget højt rangerende minister) klapper verdensmesteren i korruption, gamle mug-abe, på ryggen…..

  Kommentar by Henrik Petersen — 3. marts 2013 @ 15:02

 65. Jeg betaler ikke licens og har aldrig gjort det!
  Jeg vil hellere rykke i fængsel end at betale en krone til en flok statfinansieret venstreekstremister!

  Troede ellers at DR var blevet mere nuanceret, men det beviser dette indslag med al tydelighed at de bestemt ikke er.

  Kommentar by FrankBooth — 3. marts 2013 @ 15:17

 66. De kan jo snakke fra nu af og til juleaften. Den multikulturelle fremtid vil knuse de europæiske lande, det er kun et spørgsmål om tid. Samfundet falder fra hinanden uden sammenhængskraft, egoismen og hadet og aggressionerne spreder sig samtidig med at danskerne holder op med at være et homogent folk.

  Kaos, moralens død og Islam og muhammed er de sidste søm i kisten. Så hvad betyder lidt ideologiske propaganda fra kultureliten.

  Kommentar by machiavelli — 3. marts 2013 @ 15:56

 67. Machiavelli har ret, der er jo alligevel ingen, der møder op og støtter Anders Gravers, når han demonstrerer for de rettigheder, vi allesammen nyder godt af. I nøjes med at sidde og beklage jer over DR. Derfor taber vi.

  Kommentar by Orange Armee Fraktion — 3. marts 2013 @ 16:44

 68. Gad vide hvor mange licenskroner, der er blevet brugt på at finde ud af, hvem der betalte lidt luksus for Anders Gravers..?

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 3. marts 2013 @ 16:44

 69. Et par råd ang. licens:

  Køb aldrig elektronik hvis de rapporterer salget til licens. Dette gælder både computere, tv og telefoner. Sig det direkte til sælgeren.

  Hos Borgerservice kan man få persondatabeskyttelse. Det gælder navne og adressebeskyttelse. Det er gratis. Forny det hvert år. DR har vist adgang til cpr-registeret alligevel, men det kan ikke skade at dobbeltsikre sig.
  https://www.borger.dk/Sider/Adressebeskyttelse.aspx

  Find og kod DRs licenstelefonnumre ind i din smartphone. Så kan du se når de ringer og undlade at svare.

  Smid altid deres licensbreve ud. Svar aldrig.

  Følg dine rettigheder i Licens-Lars’ facebookgruppe. Licensopkræverne har faktisk ikke mange rettigheder og kender man sine egne, kan man nemt undgå at falde i deres fælder.

  Kommentar by Solarboy — 3. marts 2013 @ 16:46

 70. Med DR har det længe været, at dagens og fremtidens Danmark
  skal forståes gennem et kommunistisk idegrundlag.
  Ret skræmmende, ret ødelæggende.

  Kommentar by Pk — 3. marts 2013 @ 18:21

 71. Kom nu ud af kælderen.

  Man betaler medielicens blot man har en bredbåndsforbindelse på en vis kapacitet eller derover – hvilket gør det temmelig vanskeligt at afmelde licensen.

  Kommentar by Tolder (ekspert) — 3. marts 2013 @ 18:35

 72. Det gør ikke så meget, hvad vej det går. Uanset, hvad fremtiden byder på, vil vi have vænnet os til det, når den arriverer.

  Der er ikke noget, vi ikke kan vænne os til. Spørgsmålet er derfor, om det virkelig er værd at bruge sit liv på at kværulere mod den viljestærke og beslutsomme Venstrefløj.

  Måske bedre at søge fred i visheden om, at mennesket er et adaptabelt dyr. Tænk bare på det, vi troede var helligt for tiår siden. Til næste år er alting glemt.

  Selv bønneudråb vænner vi os såmænd til. Selvom vi bitcher lidt over det på vores små blogs og sådan.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 3. marts 2013 @ 18:44

 73. ->72 Morten – – –

  Jeg håber at dette var et af dine krypto-ironiske indlæg. I et klima af ophedet kulturkamp kræver det godt nok en hel del mod at udtrykke sig ved ironi som andre kan bruge imod en.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 3. marts 2013 @ 18:58

 74. Ja. Men underspillede, resignerede reaktioner giver nu en gang mere plads til andres reaktion, end hidsighed gør. Det er ikke forkert, det jeg skriver. Og jeg håber faktisk at fremkalde en ægtefølt desperation med det.

  Vi vænner os til ALT!

  Eller som en muslim ude foran moskéen på Dortheavej sagde med glødende øjnde, da en journalist spurgte ham, om han da ikke blev såret over Wilders’ film, Fitna:

  “Folk som Wilders – de forsvinder bare. Men islam bliver hele tiden stærkere og stærkere”.

  Ja. Vi forsvinder bare. Vi, de sidste årgange, der kan huske et andet samfund med andre forhåbninger. Og vores børn vil vredt korrigere os, når de kommer hjem fra Heldagsskolen. De ved, at vi tilhører en mindre oplyst og mere bagstræberisk generation, fra før Uddannelsesreformerne.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 3. marts 2013 @ 19:37

 75. Morten

  Du tager fejl af den yngre generation, jeg tilhører den selv, og vi er RIGTIG mange som er trætte af dette multikulti helvede den ældre generation har smidt i hovedet af os.

  En dag vil gryden koge over, og resultatet bliver ikke kønt!

  Kommentar by FrankBooth — 3. marts 2013 @ 22:58

 76. Pas nu på at du ikke får nogle trusler om retssager for at være kritisk overfor DR… øhh… for at bryde “ophavsretten”.

  Det var simpelthen en kreperlig film og dækning i Aftenshowet og TVA.

  Det eneste gode ved det er, at det er ekstra ammunition i bevisførelsen for DRs venstreorienterede politiske slagside.

  Desværre tør praktisk talt ingen politikere tage konflikten med og om DR.

  Kommentar by Frihed — 3. marts 2013 @ 23:31

 77. ->75 Frank Booth

  Beklager, der er intet belæg for at tro at det er andet end ren ønsketænkning du giver udtryk for. Kig på byer i Europa der er langt hårdere ramt end Danmark. Kig på situationen i det sydlige USA med den porøse grænse mod Mexico og de voldsomme problemer som invaderende narkosmuglere forårsager. Intetsteds er der noget klart politisk omsving i den retning du postulerer. Det opsving DF oplever i øjeblikket kan fordampe i morgen, og gør det højst sandsynligt på et tidspunkt. Folk raser indbyrdes eller i avisernes kommentarspor, og genvælger så den samme multikulturalistiske mainstream næste gang. Det ligger bare ikke i vesterlændinges natur i dag at reagere som du fremstiller det.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 4. marts 2013 @ 00:36

 78. @75 FrankBooth:

  “Du tager fejl af den yngre generation, jeg tilhører den selv, og vi er RIGTIG mange som er trætte af dette multikulti helvede den ældre generation har smidt i hovedet af os. ”

  Rart at høre

  Kommentar by Agricola — 4. marts 2013 @ 02:03

 79. Desværre er der megen sandhed i hvad Lars F. på Crack siger. Samtidig foregår der en massiv ideologisk påvirkning af den danske befolkning. Herunder indoktrioneringen om at danskerne ikke er et folk.

  Ingen ved hvad der kommer ud af den coktail. En aktiv modstandsbevægelse er nok den mest sandsynlige mulighed.

  Kommentar by machiavelli — 4. marts 2013 @ 02:30

 80. Sikken I himler op over DR og at I ikke betaler for det. Jamen så lad være.

  Men hvis I mener at udsendelsen er så fuld af fejl, så vover jeg at påstå, at I består af en lille klike ekstremister som ser en gigantisk konspiration mod jer selv. Breivik er og forbliver et produkt af jer for det var JER og ligesindede han lyttede til. Spørg ham selv!!

  Og lige til Kim Møller. Du har jo været i kontakt med PET rigtig mange gange. Gider du ikke fortælle PET om at du ved meget bedre end PET og samtlige efterretningsorganisationer i hele verden.

  Du ser der MÅ da være noget galt med dig og din klike nu når resterende 99,99% af af befolkningen mener anderledes?

  Kommentar by Kong Gulerod — 4. marts 2013 @ 02:41

 81. @79 machiavelli:

  “En aktiv modstandsbevægelse er nok den mest sandsynlige mulighed.”

  Enig.
  Hvis muslimerne ikke snart rejser, glæder jeg mig til at se moskeerne og “kulturcentrene” gå op i lys lue

  Kommentar by Agricola — 4. marts 2013 @ 04:51

 82. På DR1 i aften kommer der om kopterne i Egypten, det bliver meget spændende at se om vi får den faktuelle virkelighed smækket på bordet i den sammenhæng!

  LFPC

  Når Jizyasparekamlerne er blevet slagtet i alle de europæiske/vetslige lande, og det islamiske vantrohad bliver noget som ikke særligt mange kan undgå mere, det være sig direkte eller indirekte, så vil gaderne og parlamentspladserne på et tidspunkt fyldes med rasende, hadefulde og med al sandsynlighed bevæbnede borgere. Og i denne sammenhæng tør jeg overhovedet ikke medregne de ti millionner af mennesker, som har en masse at hævne for alle islamrotternes forbrydelser, for der er nu engang nogen som har lukket dem ind hér i Vesten, og de vil også få deres (døds)straf på et eller andet tidspunkt, selv om de nok vil prøve på at flygte i stor stil, eller fortsætte deres kolloboration med islamrotterne.

  Først startende i det små, hvor staterne vil slå nådesløst hårdt ned på dem der begynder at forsvare sig selv og sine, mens større og større dele af befolkningerne vil udvise forståelse for deres handlinger, jo mere fremskreden virkeligheden bliver. Så vi skal nok få vores Gyldne Daggry og alle mulige varianter deraf (jævnførende min kommentar 34), når staten igennem politiet og til den tid også militæret ikke vil, evner, men mest af alt tør, da islamrotterne jo allerede for nuværende snildt kan samle tusinder af allahsoldater på ingen tid, som straks vil fare ud i gaderne for at demonstrere islams magt. Så hellere gøre som for nuværende, at gå efter os, som forholder sig til den faktuelle virkelighed, som den nu engang er. For sådan opretholder man nu engang en (skin)ro i samfundet.

  Kong gulerod

  Kan du ikke lige forklare os hvordan den faktuelle virkelighed ser ud, set fra din egen lille autistiske teletubbyverden?!

  Kommentar by A.R. — 4. marts 2013 @ 06:05

 83. Blogejer Kim

  Godt du tager bestik af, hvad der sker på DR. Du har en vinkel som ikke mange andre har.
  Vedr. at betale licens eller ej; DR ser næsten alle, derfor er det også en rigtig god idé at holde øje med, hvad det så er, DR synes at danskere og andre skal se, vide noget om, synes om etc.

  Kommentar by Liva — 4. marts 2013 @ 06:21

 84. # Henrik og andre, tak for jeres råd/erfaringer om licensen. # 83 Liva, har jo også en god pointe, selv om det pisser mange af hvad de viser/siger i deres programmer, så er det rart at vide hvad de fortæller om, for flere og flere danskere får jo øjnene op for den propaganda de udsender. I dag åbner så deres nye DR2 sendeflade, det bliver jo interessant at se hvad vores forhenværende skatteminister har at sige i sit program kl 19.00

  Kommentar by Lightmann — 4. marts 2013 @ 07:11

 85. ->80 Kong Gulerod

  Du siger at Uriasposten kun repræsenterer 0,01% af befolkningen, og alligevel giver du dig tid til at læse her og forfatte denne stereotype kommentar. Det hænger selvfølgelig ikke sammen. Uriasposten fylder i din verden langt mere end 0,01% skulle give anledning til.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 4. marts 2013 @ 09:23

 86. Kong gulerod:

  Breivik lyttede specielt til Monica S. Hansen aka shansen aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka……………….

  Hun havde en profil, hvor hun kommunikerede heftig med Breivik, og opfordrede ham til diverse. Start med hende……

  Og stop du den med Breivik – det bliver fanme trivielt.

  Vi har i vores eget land haft Glasvejs-sagen:

  http://da.wikipedia.org/wiki/Terrorsagen_fra_Glasvej

  Volsmose-sagen:

  http://da.wikipedia.org/wiki/Terrorsagen_fra_Vollsmose

  Glostrup-sagen:

  http://da.wikipedia.org/wiki/Terrorsagen_fra_Glostrup

  og ham den lille idiot, som fik sprunget sig selv i luften.

  Det kunne have blevet et infermo, som fik Breiviks vanvittige handlinger til at ligne en paenut.

  Disse sager er naturligvis dysset HELT ned af medier, PET m.fl. omend de burde have fyldt meget mere end Breiviks vanvid, da dette var inde for dette alnds grænser, men næh nej.

  Så er der Kurt Westergaard-sagen og lars Hedegaard-sagen, som selvfølgelig ikke er i nærheden af det omfang, som breiviks handlinger var, men det er egentlig bare lige for at addere til ovennævnte sager, og for at illustrere, hvilket vanvid den vanvittige religion er igang med i det danske samfund.

  Mon DR laver en opsummering og sammenligning af terror-sager mulimer og venstreorienterede kontra højreorienterede i Danmark? Næppe, de 2 første vil vinde 100 – 1 eller så, og det passer ikke ind i DR’s politiske spekter og agenda. Så heller lyve bevidst, hellere lave ensidig modpropaganda!

  Kommentar by Cicero — 4. marts 2013 @ 10:17

 87. “Beklager, der er intet belæg for at tro at det er andet end ren ønsketænkning du giver udtryk for. Kig på byer i Europa der er langt hårdere ramt end Danmark. Kig på situationen i det sydlige USA med den porøse grænse mod Mexico og de voldsomme problemer som invaderende narkosmuglere forårsager. Intetsteds er der noget klart politisk omsving i den retning du postulerer. Det opsving DF oplever i øjeblikket kan fordampe i morgen, og gør det højst sandsynligt på et tidspunkt. Folk raser indbyrdes eller i avisernes kommentarspor, og genvælger så den samme multikulturalistiske mainstream næste gang. Det ligger bare ikke i vesterlændinges natur i dag at reagere som du fremstiller det.”

  Selvfølgelig vil folk en dag reagerer, kig på generation identitaire i Frankrig, der er langt foran os når det gælder multikultur. De er måske ikke mange endnu, men der ser du en flok unge mennesker der reagerer på hvad den ældre genration har budt dem.

  Stort set alle de folk jeg kender kan se problemet, og jeg er sikker på at det er normen, hvis man lige prøver at kigge væk fra RUC og overklasse segmentet. Jeg kender endda “muslimer” der også er ved at få nok!

  Med tiden der går bliver generationerne mere og mere hårdkogt, det kan godt være den næste generation ikke har prøver noget der er anerledes, men den ved sku godt at det kan være anerledes, og der er grænser for hvad folk finder sig i.

  Grunden til at du tror det ikke forholder sig sådan, er fordi de eneste unge man høre i f.eks medierne, tilhører den intellektuelle cafe-latte klub, og det er bestemt ikke der vi skal forvente et opgør.

  USA har altid været et indvandrer land, hvor en hvid mand kan bo et helt liv uden at få problemer med en hispanic, Danmark er heldigvis mindre. Her vil problemerne på et tidspunkt flyde over så selv dem “med de anstændige holdninger” stopper med at være anstændige.

  Sandsynligvis vil tingene dog koge helt over i andre EU lande først, også vil der forhåbentlig komme andre boller på suppen her.

  Kommentar by FrankBooth — 4. marts 2013 @ 14:59

 88. Jeg mener heller ikke at ændringen vil komme fra politisk side, de har ikke viljen til at ændre noget som helst. Ændringerne vil komme fra borgerne selv, og det bliver ikke med stemmesedlen.

  Kommentar by FrankBooth — 4. marts 2013 @ 15:02

 89. Heldagsskolen er dødsensfarlig, ligesom DR. Desværre er vor egen modstandskamp grundigt kompromitteret af folk, der lægger lige så meget vægt på dannelsestabet som på selve overlevelseskampen, og disse finkulturelle typer har svært ved ikke at elske DR og Heldagsskolen som de vældige instrumenter, de kan være i den gode indoktrinerings tjeneste. Vi skal blive bedre til at stå sammen og være mere kompromisløse hvor det gælder. At lukke DR bør være et krav nu fra alle kulturkonservative. g et lodret nej ti heldagsskolen ligeså. Vi er slet slet ikke der, hvor vi kan håbe at bruge den til at gøre muslimer danske. Det er især “borgerlige kvinder”, der er problemet.

  Kommentar by Kim Poulsen — 4. marts 2013 @ 21:28

 90. Kim Poulsen

  Mentiqaskolereformen løser alle vores problemer, for så går vi fra 2% af befolkningen med en IQ over 130, til 100%, når den først er gennemført. Så fremtiden ser rigtig lys ud i den sammenhæng!

  Kommentar by A.R. — 5. marts 2013 @ 04:50

 91. […] vil jeg herlst afstå fra at give det karakter. Energiske Kim Møller ‘anmeldte’ det DR1 Dokumentar – Licensfinansieret netværk problematiserer demokratisk modstand mod Islam og Mikael Jalving også Danmarks dyreste og dårligste fiktion. Dette er blot en servicemeddelelse […]

  Pingback by Vis sandheden om jødehadet, bliv truet på livet « Snaphanen — 12. marts 2013 @ 17:02

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper