3. juni 2007

Carl Pedersen, Kim Bildsøe Lassen og Peter Kurrild-Klitgaard om mediernes dækning af USA

Ligeledes fra dagens Berlingske Tidende. En længere artikel om vores syn på USA – En god amerikaner er en død amrikaner.

“Men hvordan er egentlig de amerikanske billeder, vi får præsenteret i de danske medier? Er de troværdige? Afbalancerede? Dækkende?

Nej, mener Carl Pedersen…

»Mit korte svar er nej, selv om det er et broget billede med enkelte gode journalister. Jeg synes, at stereotyper om det primitive amerikanske samfund går igen gang på gang. USA bliver fremstillet i et dårligt lys og har til formål at få den danske offentlighed til at ryste på hovedet over de skøre amerikanere. Derfor ser vi atter og atter billeder og artikler om skydegale amerikanere eller religiøse fanatikere. Der er en journalistisk mangel på forståelse af pluralismen i det amerikanske samfund.«

Hvordan er billedet af Demokrater og Republikanere?

»Generelt er der en tendens til, at Republikanerne bliver fuldkommen dæmoniseret. Du ved, at jeg ikke ligefrem er nogen tilhænger af det republikanske parti, men jeg synes, at der er en skævhed, som også ytrer sig i en ukritisk beskrivelse af demokratiske kandidater. Bill Clinton er et udmærket eksempel. Han skildres jo som nærmest en rockstjerne i danske medier, men han gik jo ind for dødsstraf og havde store skandaler i sin præsidenttid. Det er ikke et nuanceret billede, vi får.«

Skyldes skildringen blot almindelige fordomme, eller er der tale om skævhed i bestemte medier?

»Begge dele, vil jeg tro. Journalisterne slæber ofte deres egne fordomme med sig, men der er gode journalister, der rejser rundt i USA og ikke kun henholder sig til Østkystpressen. De gode journalister findes jo, så billedet er broget. Men når det er sagt, så er det rigtigt, at Republikanerne pr. definition er skurke i dansk presse, mens Demokraterne er »the good guys«. Selvfølgelig kan disse holdninger kun forstærkes, hvis man holder sig til New York Times eller Washington Post.«

Tror du, at denne dæmonisering af Republikanerne har noget at gøre med europæernes ønske om at finde deres egen identitet?

»Så absolut, ja. Europa fremstår for mange som ikke-Amerika. Dansk identitet skabes i modsætning til USA. Det behøver ikke altid at være bevidst fra journalisternes side, men det er klart, at jo mere usympatisk og primitivt USA fremstilles, jo bedre og mere raffineret fremstår europæerne og danskerne. Derfor fremhæves skydegladheden, dødsstraffen og den sociale ulighed hele tiden. Jeg er selv kritisk overfor de ting, men der er en overfokusering på dem, der går ud over det nuancerede billede. Der skabes en modsætning af europæiske medier mellem USA og Europa, hvor Europa fremstår i et bedre lys end USA.«

[…]

Kim Bildsøe Lassen har været USA-korrespondent for Danmarks Radio i en årrække. I de seneste par år har han været studievært i DRs udenrigspolitiske program Horisont. Hvad mener han om den danske USA-dækning?

»Der er i meget dansk og europæisk dækning af USA megen ønsketænkning. Den handler om, hvad vi selv forestiller os, hvad der vil være godt for USA. Vi befinder os i den vildfarelse, at vi kender dem, og at de er lidt ligesom os. Det præger vor dækning, fordi perspektivet bliver vores eget. Vi har svært ved at forstå og beskrive amerikanernes grundlæggende vilkår. Det er meget tydeligt i tilfældet med den nuværende præsident. Ideen er, at amerikanerne da må se på ham, ligesom vi gør. Men de ser altså anderledes på ham.«

Hvordan anderledes?

»Tag bare det sidste præsidentvalg. Der blev skrevet et hav af artikler om, at Bush ikke havde en chance, og at han var en forsimplet type. For mig, der boede der, var der ingen tvivl om, at han ville blive genvalgt. Men der var i Danmark en grundlæggende ønsketænkning om, at amerikanerne dog måtte komme til fornuft og vælge en anden. Amerikanerne tænker anderledes og ville gerne have Bush. Meget af vor USA-journalistik bunder i en mangel på forståelse af, hvad USA egentlig er.«

Hvad skyldes det?

»Jeg tror, at de redaktører, der bor i Europa og styrer korrespondenterne, er ledet af ønsketænkningen. Et af de store problemer af at bo i Danmark og dække USA er, at man bl.a. ikke kan se Fox TV eller høre de konservative radioværter. Ikke fordi Fox News er god og værterne strålende, men de giver en ekstrem god skildring af det andet USA, som ikke kan læses i New York Times.«

Kan det skyldes, at det er New York Times og derefter den anden oppositionsavis Washington Post, som udenlandske journalister typisk refererer til?

»Jo, det er rigtigt nok, men meget af det handler om, at redaktørerne ønsker at bekræfte det billede, som de kender i forvejen. Ofte giver det et ensidigt billede. En af de vigtigste opgaver, man har som korrespondent, burde være at udfordre folks fordomme. Men det var typisk, at når jeg var i USA og lavede kritiske Bush-reportager, så fik jeg en masse positive henvendelser fra seere. Lavede jeg derimod noget, der viste noget positivt om Bush og afviste vanetænkning, så lå der lige så sikkert negative reaktioner i min mailbox. Så skrev de noget i retning af: »Hvis du er så vild med USA, så rejs derover«.

Er der tale om et billede, hvor Republianerne er skurke, mens Demokraterne er helte?

»Ja, fordi Demokraterne ligner europæerne mere. Vi har nemmere ved at forstå dem. Republikanernes religiøsitet kan vi f.eks. ikke forstå. Når jeg holder foredrag, så er der folk, der siger, at Irak-krigen aldrig var opstået, hvis det havde været en demokrat, der var blevet præsident. Men det er jo ikke rigtigt, for vi havde helt sikkert også fået krigen med en demokratisk præsident.«

USA-ekspert Peter Kurrild-Klitgaard bekræfter, at de danske medier tegner et sløret billede af det amerikanske samfund…

»Der foregår en systematisk skævvridning af dækningen af USA, som har at gøre med, at det hovedsagelig er oppositionspressen, som man bruger i Danmark. Det er ikke mindst New York Times og Washington Post, der begge er i opposition, der anvendes. Nok er der mange andre aviser og medier, men de anvendes meget lidt. Det er sørgeligt, for de to østkystaviser er kun en lille del af den amerikanske mangfoldighed, og dermed får vi ikke et dækkende billede af det amerikanske samfund.«

Er der ligefrem en politisk slagside?

»Ja, det kommer der automatisk, fordi det overvejende er venstrefløjens synspunkter, der refereres. Der er ganske vist også borgerlige kommentatorer på New York Times og Washington Post, men den redaktionelle linje er klar, og ikke mindst i NYT er den stærkt Bush-kritisk og venstreorienteret…«

Vil du sige, at slagsiden bunder i helt generelle forhold hos europæiske og danske korrespondenter?

»Ja, i den betydning, at de slæber deres antagelser med sig, som er udbredte i Europa. De antagelser bliver så bekræftet af amerikanske medier påøstkysten, så vi ikke får fordommene korrigeret eller blot nuanceret. Der foregår en intens politisk kamp mellem grupper i det amerikanske samfund, og hvis vi kun får oppositionens synspunkter, så kan enhver tænke sig til, at billedet ikke bliver korrekt. Det ville svare til, at Danmark blev dækket i udlandet med artikler fra Politiken og give indtryk af et skandaleramt samfund.«

Kan du give eksempler på skævvridningen?

»Der er ikke andet end gode eksempler. Men vi kan da tage dækningen i Danmark af den skandale, der ramte George Bush, da det viste sig at den republikanske lobbyist Jack Abramoff havde været korrupt og uddelt penge til politikere fra begge amerikanske partier. Det gav 107 danske avisartikler om dennes betydning for Bush og en meget ophidset stemning i dansk presse. Men korruptionssager er jo ikke blot en sag for Republikanerne; Demokraterne også har været med. F.eks. var de amerikanske medier under valgkampen i 1996 fyldt med korruptionsanklager mod præsidentkandidat Al Gore, fordi han havde modtaget nogle penge til valgkampagnen i et buddhistisk tempel. Det viste sig, og Al Gore indrømmede det selv senere, at disse penge stammede fra Kina. Pengene havnede i sidste ende i Demokraternes valgkasse. Sagen var vigtig og stor i USA, men den gav kun tre artikler i danske medier, og den dukkede ikke op igen i danske aviser, da Gore stillede op som præsident.«

Så du påstår altså, at danske læsere simpelthen ikke får en reel pluralistisk behandling af amerikansk samfundsliv?

»Det er lige, hvad jeg påstår. Demokraterne får plusord som miljøansvarlighed og omsorg for de svage hæftet på sig. En ny præsidentkandidat som Obama bliver behandlet som en frelser, mens Republikanernes kandidater får en anderledes hårdhændet behandling. Et illustrativt historisk eksempel er Ronald Reagan, som i levende live blev skældt ud på samme måde som nu George Bush. Først da han var død, blev han positivt behandlet. Det er karakteristisk, ligesom i den politiske debat herhjemme, at venstrefløjen bliver bedømt på intentionerne, og de er jo altid gode, mens de borgerlige bliver bedømt på deres konkrete gerninger og opførsel. Det giver et skævt billede. At mene det er ikke det samme som at sige, at man ikke skal gå hårdt til Bush eller Republikanerne – det er bare at bede om en smule nuancer i dækningen.«

6 Comments »

 1. Abramoff gav ikke så meget som en cent til nogen demokrat.

  Han dirigerede nogle af sine klienters penge videre til demokrater, for at varetage sine klienters interesser; hvad han jo var betalt for. Den største del af klienternes penge blev dog dirigeret videre til republikanere.

  Men personligt donerede han altså ikke en eneste sølle cent til en demokrat; og de politikere, han tog på (for politikerne at modtage) ulovlige golfrejser til St. Andrews und anderswo … de var alle republikanere.

  Dén påstand om, at demokraterne sandelig også er involveret i Abramoff-skandalen, den er dokumenteret falsk. Det er et cool talking point, men det holder altså ikke. Sorry.

  CNN

  Kommentar by The Citizen — 3. juni 2007 @ 21:17

 2. Følgende blogg, av korrespondenten fra Norsk TV2, Gerhard Helskog, kan anbefales:

  helskog.nettblog.no

  Kommentar by kaj — 3. juni 2007 @ 21:25

 3. Det er strengt taget rigtigt nok. Kurrild-Klitgaard burde også have regnet den nærværende artikel med, og derfor sige at der var 108 artikler om Abramoff. Spørgsmålet er om nogen af delene sætter seriøse spørgsmålstegn ved påstanden om at danske medier er dårlige til at dække USA.

  Kommentar by Lars — 3. juni 2007 @ 23:41

 4. Lars … det er strengt taget rigtigt nok, at én af de af Kim fremhævede pointer faktisk bevisligt er en gang baljepis, men det er så faktisk også ligegyldigt?

  Det er flot.

  Det er karakteristisk, ligesom i den politiske debat herhjemme, at venstrefløjen bliver bedømt på intentionerne, og de er jo altid gode, mens de borgerlige bliver bedømt på deres konkrete gerninger og opførsel.

  Lad mig personligt sige: Bush har slettet begrebet personlig frihed fra jordens overflade. Bush forbeholder sig retten til at erklære hvem som helst for “fjendtlig kombattant”, anholde denne og indespærre denne på ubestemt tid på et hemmeligt sted. Ingen ret til en forsvarer, ingen ret til at få sagen prøvet ved en domstol, ingen ret til noget som helst. Hvis Bush vil forsvinde dig, så er du væk. For altid.

  Habeas Corpus – we hardly knew ya.

  Lars, sig mig helst ærligt: Hvor meget værre kan det blive? Hvor meget mere udemokratisk, autoritært og potentielt diktatorisk kan vi synke?

  Det alene er rigelig grund til at hamre Bush langt ned i den kolde jord – hvilket der forbløffende nok ikke rigtigt er nogen, der har gjort med det udgangspunkt. Og lad så det være den afgørende anklage mod pressen, at den griber fat i knap så betydningsfulde sager, mens de helt og aldeles afgørende indgreb mod alt, hvad vi som demokratier har kært, de bliver forbigået i tavshed.

  Kommentar by The Citizen — 5. juni 2007 @ 02:22

 5. Det fremhævede var ikke en gang “baljepis”, men det var upræcist, fordi det kan læses som om Abramoffskandalen ramte både republikanere og demokrater. Det er vi enige om at den ikke gjorde, og det er hele pointen . Påstanden er jo, at Abramoffskandalen fik uforholdsmæssigt meget dækning, fordi republikanerne havde skurkerollen og derfor levede op til journalisternes fordomme.

  Jeg er ikke helt sikkert på, hvor du vil hen med resten af dit indlæg. Jeg er heller ikke enig i den amerikanske administration af Guantanamo – men betyder det at jeg skal acceptere en unuanceret og stereotype-baseret baseret dækning af USA?

  Kommentar by Lars — 5. juni 2007 @ 20:31

 6. hov – glemte at slå bold fra. flot.

  Kommentar by Lars — 5. juni 2007 @ 20:32

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper