23. juni 2007

Afslutningen på Brix vs Urias – forligsteksten

Onsdag d. 6. juni modtog jeg et brev fra Nyhedsavisens Knud Brix med krav om erstatning jvf. Ophavsretsloven. Vi indgik forlig efter en live-on-tape debat i Mediemagasinet Pressemøde d. 15. juni, og denne tredie postering er at betragte som den definitive afslutning på sagen.

Forlig
Den 17. marts 2007 gengav www.uriasposten.net en artikel af Knud Brix under indlægget “Nyhedsavisen har travlt med at positionere sig – Frank Aaen i Afghanistan”. Artiklen havde været bragt i Nyhedsavisen d. 16. marts 2007.

Artiklen blev gengivet som et skan af den fulde artikel.

Kim Møller – uriaspostens indehaver – medgiver at gengivelsen er en overtrædelse af ophavsretslovens citatbestemmelse idet at gengivelsen sker som helhed og idet at indlægget kunne være illustreret ved at linke til Nyhedsavisens hjemmeside.

På den baggrund og under hensyn til ytringsfriheden og debatten i samfundet frafalder Knud Brix det mod Kim Møller rejste krav.

Parterne er enige om at udtale sig i respekt af dette forligs tekst. (21/6-07)

Sideløbende med ovenstående, har jeg fået en skriftlig erklæring fra Dansk Journalistforbunds juridiske konsulent Christian Dølpher, der blandt andet omfattede følgende ordlyd.

“Jeg kan oplyse at Dansk Journalistforbund ikke har modtaget andre henvendelser fra medlemmer om Uriasposten. Allerede af den grund har vi ikke andre sager i “støbeskeen”.

Skulle vi modtage henvendelser, som er af bagudrettet karakter – altså vedrørende krænkelser fra fortiden på Uriasposten – så vil vi umiddelbart ikke have interesse i at rejse sagerne, hvis artiklerne nu er fjernet fra sitet.” (email, 21/6-07)

Summa summarum: Han fik ret – jeg fik fred.

Man kan altid diskutere hvorvidt det var et nederlag eller en sejr, og jeg er selv i tvivl. Jeg diskuterede sagen flere gange med en jura-professor, der mente det ville være en svær sag at vinde – omend han pointerede, at jeg bestemt havde en chance hvis den gik hele vejen. Han mente man i retten med en vis vægt kunne argumentere for, at jeg for at imødegå artiklens pointer, som jeg selv er part i, nødvendigvis måtte vise i hvilken kontekstuel sammenhæng jeg placeres i (del af højreorienteret konspiration). Hermed kunne min indscanning være i overensstemmelse med Ophavsretsloven.

Der har været flere lignende sager…

Faklen (1999) – Gengav 1/4 forside af Århus Stiftstidende i tidsskrift – tabte i retten.

Geoffrey Cain (1999) – Gengav en række avistegninger i bogform – de frafaldt sagen og han fik erstatning.

Rune Engelbreth Larsen (2001) – Gengav anmeldelse af sin bog i fuld tekst på blog – tabte i retten.

Søren Espersen (2005) – Gengav 57 artikler i fuld tekst på sin hjemmeside – afgørelse ukendt (forlig?).

Jura-professoren vurderede endvidere, at Dansk Journalistforbund ville anke enhver sag af denne type, hvis den ikke faldt ud til deres fordel. I så fald ville der givet være mulighed for at opnå fri proces, men selv med de indsamlede 20.000 kr. ville det kunne påvirke min privatøkonomi negativt i en grad som slet ikke modsvarer det konkrete problem – en scanning fra en tilfældig gratisavis i en ældre postering.

Mit aktuelle problem er løst, men den principielle kamp kommer sikkert før eller siden, forhåbentligt ikke med undertegnede i hovedrollen. De indsamlede midler vil snarligt blive overført til en fond, så næste blogger der rammes af en utidsvarende lovgivning, har lidt at starte med. Dansk Journalistforbund er tung at danse med, men tiden arbejder for bloggerne, og står vi fast så vil det på et tidspunkt ende med en fair use-klausul, der gør det muligt at blogge om politik og medier uden at risikere trusler om bål og brand. Skulle en Urias-læser have viden om fondslovgivning, så send mig venligst en email. Foreløbigt har Rune Engelbreth Larsen givet tilsagn om at ville medvirke i fondsbestyrelsen.

Hvad får det hele så af betydning for Uriasposten?

Det har jeg selvfølgelig tænkt en del over. Som udgangspunkt bliver jeg nødt til at afkorte tekster fra arkivet, jeg har bragt i fuld længde. Indscanninger må fjernes helt, eller sløres til ulæselighed. Tidskrævende og træls (på godt jysk).

Skulle jeg følge kravene fra Knud Brix og Journalistens Jacob Elkjær, som udtrykt i debatten på TV2 så kunne jeg ikke bedrive mediekritik med dokumentarisk sigte, og det har jeg ikke til sinds at stoppe med. Jeg bliver dog nødt til at ændre praksis en anelse. Jeg vil såvidt det er muligt undlade at gengive tekster i fuld længde fra journalister jeg kritiserer. Selvom journalister står i kø for at fortælle mig det kun handler om jura, så er jeg til dato aldrig blevet bedt om at fjerne en artikel skrevet af en politisk fælle. Min kritik vil blive mindre dokumentarisk, og vil fremstå mere polemisk (hvad udelader jeg mon fra de artikler jeg kritiserer), men ingen grund til at opsøge problemer.

Det er yderst sjældent jeg indscanner artikler, og i de tilfælde jeg har gjort det er det udelukkende for at illustrere med hvilken opsætning artiklen fremstår i avisen. Det vil kunne ordnes uproblematisk i photoshop, ved et sløringsfilter.

Om disse ændringer i praksis er nok til at undgå fremtidige søgsmål må tiden vise.

Herunder fire billeder taget af Snaphanen Steen i forbindelse med optagelsen af Mediemagasinet Pressemøde i studiet på Københavns Hovedbanegård. Udsendelsen kan ses online på TV2 Sputnik (søg: Pressemøde -> vælg ‘Pressemøde (2), 17/6-07).

1) Først skulle jeg sminkes. Der blev foreslået en ‘Bondam Deluxe’, men sølvfarvede øjenbryn klæder mig ikke.

2) Debatten I.

3) Debatten II.

4) Det ser tilforladeligt ud, men jeg er faktisk i fuld gang med den indledende manøvre til det man i bryderkredse kalder et hovedfald.

Oploadet Kl. 22:11 af Kim Møller — Direkte link59 kommentarer

59 Comments »

 1. Man glæder sig inderligt over Runes tilkendegivelse, ja man gør. Godt for den frie debat og den demokratiske ånd.

  Kommentar by .sfw — 23. juni 2007 @ 22:28

 2. Forligsteksten og især billede 4 giver mig kvalme..

  I need a fucking drink :-(

  Mike

  Kommentar by Onion — 23. juni 2007 @ 22:34

 3. Ja man forstår til fulde Møllers anstrengte smil på nr 4, jeg tror aldrig jeg havde kunne få mig selv til at “holde” om den sleske snog Brix (nu håber jeg ikke at snogenes venner sagsøger mig :-( )!

  Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 23. juni 2007 @ 23:20

 4. Jamen, nå så, det var det så!

  Kommentar by Erik Rau Hansen — 23. juni 2007 @ 23:44

 5. Jaja, det mindste af alle onder. Men jeg er stadig overbevist om at Brix ville have en dårlig sag i retten.

  Men så nøjes med at angive link og indsætte overskrift og enkelte væsentlige sentanser.

  Billede 4 = kvalme!

  Kommentar by Dansk Realist — 23. juni 2007 @ 23:51

 6. Jeg tror godt hr. Møller kan regne med at såfremt sagen var fortsat havde det indkomne beløb været småting i forhold til hvad han var blevet støttet med.
  Heksen fyret- videre!

  Kommentar by Peter Buch — 23. juni 2007 @ 23:54

 7. Jeg mener nu stadig, at lovteksten som er før internettet, ikke kan bruges. Der er for stor forskel på, de muligheder internettet kan tilbyde, og så på hvor begrænsende en lovtekst, kan virke på noget, der ikke eksisterede, da loven blev lavet.
  Men de religiøse og vensterfløjen har aldrig været glade for “oplysningstiden” og bryder sig ikke om krænkelser af deres monopol.

  Kommentar by li — 24. juni 2007 @ 00:04

 8. Slemme Nyhedsavis!

  Nu læser jeg helst de andre aviser. Det har de rigtig godt af! :(

  Kommentar by SilleEllis — 24. juni 2007 @ 00:26

 9. Jeg synes ikke, forliget er et “han får ret, jeg får fred”-forlig.
  (…)under hensyn til ytringsfriheden og debatten i samfundet frafalder Knud Brix det mod Kim Møller rejste krav, lyder ikke som en nådig tilgivelse, men snarere som en sløret erkendelse af, at hans sag ikke var videre oplagt. Skade kun, at der ikke blev truffet en principiel afgørelse i retten, men jeg forstår dig så glimrende. Det må så vente til en anden gang.

  Og i øvrigt, respekt til Rune E!
  Jeg kan ikke forestille mig et eneste punkt, vi politisk kunne blive enige om, men her må jeg tage hatten af.

  Kommentar by Mikael — 24. juni 2007 @ 00:47

 10. Ligner Knud Brix ikke den romerske kejser i Gladiator? Og Kim har lige fået at vide at han skal i Cirkus Maximus med løverne…….

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 24. juni 2007 @ 00:59

 11. Du er jo vældigt fotogen. Desværre lider jeg af den – vistnok mandlige skavank – at jeg har svært ved at bruge øjne og ører samtidigt.

  Jeg må ind på Sputnik for at høre hvad der blev sagt.

  Kommentar by Steen — 24. juni 2007 @ 01:45

 12. Så fik vi billede på Kim. Det var dejligt at se hvem manden egentlig er :D
  Knap så dejligt er billede 4 og forligsteksten, men man kan vel ikke bebrejde dig, at du helst undgår en lang proces.

  Kommentar by Holme (Saifullah) — 24. juni 2007 @ 03:14

 13. Må jeg i al ydmyghed foreslå dig, hr. Møller, at du fra nu af bruger følgende strategi, når du vil bringe en artikel fra andre medier:
  nemlig, at du skriver fx. “Nyhedsavisen skriver i sin artikel, at blabla…og de påstår også, at blabla..” – på denne måde er det DIG som nyhedsformidler, hvad DU har læst i dag.
  Teknikken er lovlig ig bliver selv brugt af større nyhedsmedier, når de citerer fx. Reuters eller AP.
  I tilgift kan du bringe et direkte link til selve artiklen, du har læst og som du fortæller os andre om.

  Vi to er nok uenige om mange ting, men vores ytringsfrihed står vi sammen om.

  Kommentar by LibbyLobby — 24. juni 2007 @ 05:47

 14. -> 13 LibbyLobby

  “Må jeg i al ydmyghed foreslå dig, hr. Møller, at du fra nu af bruger følgende strategi, når du vil bringe en artikel fra andre medier: nemlig, at du skriver fx. “Nyhedsavisen skriver i sin artikel, at blabla…og de påstår også, at blabla..” – på denne måde er det DIG som nyhedsformidler, hvad DU har læst i dag.”

  Det ville foruden at være omstændeligt i den daglige blogning, fjerne det dokumentariske aspekt, der netop er en af grundene til at mange gider læse denne her side. Direkte link foreligger desværre ikke altid.

  Kommentar by Kim Møller — 24. juni 2007 @ 06:31

 15. Så fremt Rune Engelbreth Larsen bliver en del af
  fondsbestyrelsen, må jeg opfordre til at bidragydere
  gøres anonyme. Jeg betvivler ikke hans evner til at
  sikre fondens tværpolitiske objektivitet, men ønsker
  heller ikke at blive eksponeret som bidragyder overfor
  ham eller andre.

  Kommentar by islamofascisme — 24. juni 2007 @ 10:43

 16. Jeg kan nu ikke forstå, at Mr. Brix kan sidde så roligt på stolen – hans sko må da stramme gevaldigt!

  Kommentar by TF — 24. juni 2007 @ 11:37

 17. Hmmm…

  Tilykke med din sjælefred Kim. Dén er slet ikke uvæsentlig.

  Jeg ved godt det er latterligt let at sige for mig, men jeg tror der er mest ‘nederlag’ i din beslutning. Ikke så meget fordi det er et knæfald for store organisationer- og selskabers fortolkning af gældende ret i forhold til mindre retssubjekter som os privatpersoner og egentlig heller ikke fordi det eksponerer et stadigt mere ‘litigious” samfund, hvor de små tryner de store blot med trusler om lange sagsanlæg; Men mest fordi du nu selv i den pulje af tidligere sager du nævner, nu kommer til at fremstå som endnu een der ‘tabte’ kampen om at definere lovens område imod de reaktionære traditionelle rettighedshavere, og det kan komme andre bloggere m.v. til skade i deres overvejelser om, hvorvidt kampen bør tages op.

  Til stadighed har jeg dog stor respekt for at du tog kampen op indledningsvist og med Runes hjælp fik skabt opmærksomhed om problemet. Jeg er også helt enig med dig i at tiden arbejder for jer, og for at der allerede er et skred i opfattelsen af ophavsrettigeder, både f.s.a. angår netbaserede gengivelser af forskellig art og i politisk kontekst, hvor reglerne aldrig har tilsigtet at . At Rune tilbyder at deltage i bestyrelsen af fondskronerne giver sagen bred samfundsmæssig legimitet, og bl.a. derfor kan jeres brøl sagtens være med til at få tingene til at skride på sigt.

  Jeg skal bemærke, at jeg ikke umiddelbart kan hjælpe med Fondsreglerne. Kontakt eventuelt Erhvers- og Selskabsstyrelsen, der skulle kunne styre dig let igennem en proces. Jeg kan dog eventuelt være behjælpelig med nogle Fondsbeskatningsspørgsmål af basal karakter.

  afslutningsvis, skal jeg nævne at jeg har en kammerat, som er cand.jur og har to LL.M grader, den ene i ophavsret. Han er også politisk engageret i forskellige internationale ophavsretssammenhænge på samme side som Rune og du selv og vældigt kvalificeret. Han er travl, men jeg kan nævne for ham, om han muligvis er interesseret i deltage i noget bestyrelsesarbejde, hvis det har interesse for dig.

  Men godt kæmpet.

  Kommentar by DaLi — 24. juni 2007 @ 11:45

 18. Kim du står på billed 4 til med et enkelt greb at give ham en backhammer, et greb jeg altid har frygtet da jeg var bryder, det ville få hans smil til at forsvinde i lang tid.

  Kommentar by Per N — 24. juni 2007 @ 12:04

 19. Det var ens skam Kim fik to modstandere samtidigt at slås med i den udsendelse.

  Det ville have havde været mere rimeligt hvis der også havde deltaget en velargumenterende forkæmper for “folkets rettigheder” med i programmet; måske EBs Bo Elkjær, en repræsentant fra “Bloggers Rights” eller en anden der var mere ind i den ideologiske side af sagen, som modpol til Jakob Elkjær der var med i programmet.

  Men der er åbenbart meget forskelligt lovgivning på området i forskellige lande.

  F.eks. David Irving lægger så godt som altid komplette artikler fra dagspressen på sin hjemmeside, ofte inklusiv logo.
  Her et eksempel med en side fra
  Harald Tribune.

  Om han er dækket ind via den amerikanske “fair use” lovgivning på området vides ikke, ligeledes om det har nogen betydning at hans side lige som Kims er hostet i USA. Han er jo ellers en mange har et horn i side på, så hvis det var ulovligt havde der sikkert været en del sagsanlæg mod ham i den forbindelse.

  Såfremt Brix havde insisteret på sit krav kunne faktisk tænkes at denne sidste detalje ville have resulteret i at Brix havde været nødt til at anlægge sag via en amerikansk domstol.

  Men jeg forstår nu godt Kim indgik forlig, for efter dansk lovgivning havde han måske ikke en oplagt vindersag.

  I øvrigt er jeg ikke enig med Kim i at 13 LibbyLobbys forslag ville fjerne det dokumentariske aspekt i nogen særlig grad. Det ville blive en smule mere omstændeligt, men så er det heller ikke værre.

  Her forresten et direkte link til udsendelsen

  Kommentar by Balder — 24. juni 2007 @ 12:08

 20. Det er da i øvrigt noget mærkeligt noget med den ophavsretslovgivning:

  Hvis man ordret gengiver (transkriberer) en tale som en eller anden holder, på gaden, i et forsamlingshus eller på tv så er det vel fuld lovligt skulle man mene?

  Hvordan forholder det sig når en TV avis panorerer over en avisforside , hjemmeside og andet lignende? Herved gengiver man ofte helt klart både tekst og billeder.

  Det er så vidt mig bekendt heller ikke ulovligt at gengive korrespondance, så man kan vel konkludere at denne lovgivning er en noget usikker og bøjelig størrelse.

  Forslaget om at man forud burde “indhente tilladelse” som Brix og forsvarer Jakob Elkjær mente er selvfølgelig vanvittigt når det drejer sig om den her slags ting. Det ville være praktisk uoverkommeligt at skulle sidde og vente på svar fra en Brix eller ligesindet før man kunne udgive en artikel om en aktualitet.

  Kommentar by Balder — 24. juni 2007 @ 12:27

 21. Der er kun én eneste undskyldning for at vise billede nr. 4 og det er at manden til venstre, Hr. Møller, er en fryd for øjet.

  Så alt forladt, Hr. Møller.

  Til selve sagen vedr. Brix har jeg ikke noget at sige. Udover at jeg synes du tackler sagen godt.

  Kommentar by Janne — 24. juni 2007 @ 12:28

 22. Dæleme ærgerligt, men forståligt Kim. Jeg er overbevist om havde det kommet til retssag ville kronerne vælte ind i knud brix feriefond. Nu står der så en pulje og venter på at der kommer en sag tilsvarende din, så sagen kan blive prøvet ved domstolene.
  Er der planer om en eller anden form for strategi overfor lovgiverne, således at vi kan få den “fair use” paragraf på banen i forhold til ikke-kommercielle bloggere?

  Kommentar by Martin - Århus — 24. juni 2007 @ 12:35

 23. Måske lidt O/T, men der er jo http://creativecommons.dk/ for forskellige former for andre immatrielle rettigheder, som man under Prof. Lawrence Lessigs ideologi forsøger at relativisere, alt efter hvordan rettigheden benyttes af brugeren.

  Måske er tiden moden til at man indenfor sfæren af privat politisk debat får et tilsvarende projekt op at køre ?

  Lige nu ærger jeg mig over at jeg aldrig fik valgt immatrialret !

  Kommentar by DaLi — 24. juni 2007 @ 13:21

 24. Håber da ikke, du overvejer at posere med Hr. Rune Engelbræk. Stol under ingen omstændigheder på ham. Han har nogle underlige venner, og du skulle nødigt komme i dårligt selskab.
  Det halve af billede 4 kan du stikke nåle i. Der er nogle, der påstår det nedsætter eller udsletter fjendens kraft. Om ikke andet, så kan det bruges istedet for at stampe i gulvet eller smide med tallerkner.
  N.b. Ikke ALLE hekse blev brændt i går!

  Kommentar by morlille — 24. juni 2007 @ 16:25

 25. Ang. billede nr. fire vælger jeg at tro, at Snaphanen har usædvanlige overtalelsesevner.

  Den ene af parterne ser meget lettet ud, og det kan der selvfølgelig være flere grunde til, men jeg vil ikke udelukke, at han har noget i tankerne, som Kim Møller ikke vidste noget om.

  http://jp.dk/arkiv/?id=979851

  “Jyllands-Posten frifundet

  Offentliggjort 22.06.07 kl. 03:00

  Morgenavisen Jyllands-Posten blev i går ved byretten i Århus frifundet i en ophavsretssag, som var anlagt af Dansk Journalistforbund på vegne af to journaliststuderende.

  Jyllands-Posten havde videregivet oplysninger fra en passage i en hovedopgave, som var frit tilgængelig på Danmarks Journalistskoles bibliotek og dermed offentliggjort i henhold til ophavsretsloven. De studerende påstod imidlertid, at hele opgaven var plagieret af avisen og forlangte 20.000 kr. i erstatning.

  Byretten afgjorde, at brugen af hovedopgavens oplysninger var sket inden for lovens rammer, og at der ikke var grundlag for at påstå, at Jyllands-Posten i øvrigt havde plagieret opgaven. (…)

  Dansk Journalistforbund blev pålagt at betale sagens omkostninger og overvejer nu, om dommen skal ankes til landsretten.

  JP”

  Kommentar by Mette (islamofob) — 24. juni 2007 @ 18:00

 26. Hvad med fotografens krav? Er der noget nyt om det?

  Kommentar by SilleEllis — 24. juni 2007 @ 18:09

 27. Hmm fremover tror jeg nu heller ikke jeg vil støtte med mere, hvis det er Rune og Co der skal lege bestyrere af fonden, pengene ville blive brændt af på en time, det er nemlig lige til første gang en eller anden venstreekstremist ja måske enda Rune selv (han har jo en fin historie om at udøve racisme og hetz mod især DF)kræver fondsmidlerne til en retslig kamp når de igen kalder direkte terrorstøtte for ytringsfrihed, og med lidt fantasi og de rette venner får de nok let kaldt det ved det rigtige navn så det falder ind under denne fonds retningslinier.

  Det er fint de bakker op lige i denne sag, men det er bestemt ikke givet at de gør det næste gang, for al erfaring siger at vi er rygende uenige om alt selv definitionerne på ytringsfrihed, ellers har mange nok glemt de mange absurde sager især fra EHL ,deres partisoldater og deres “SA” korps på gaderne.

  Som sagt det er fint de støtter i denne sag, men det bør kun være med deres ord, for ærligt talt stoler jeg ikke på dem, og slet ikke i pengesager, og absolut slet ikke når de reelt sidder med en smule magt.

  Så var det ikke smartere at DE lavede deres egen fond, og bestyrede de sager de fandt vigtige.

  Dette er dømt til at mislykkes.

  Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 24. juni 2007 @ 18:32

 28. Rune og Co? Det giver mig en underlig fornemmelse af 5. kolonne-virksomhed.

  Kommentar by Menig 442 — 24. juni 2007 @ 20:52

 29. Endelig, så lykkedes det! – jeg tillader mig, at smide lidt reklame for min blog med kommentarer. Den mangler lidt finesse, men det varer ikke længe før den er 100 % i orden. – Jeg tillader mig, at reklamere FORDI på denne blog vil der udover almindelige indlæg, komme nogle udvalgte artikler der vil blive gengivet i sin helhed eller scannet i tydelig og læselig tilstand…nemlig! – du har gættet det, jeg er ligeglad med copyrighten!..tyg lidt på den, Knud Brix din snøbel af en wannabe medieluder.

  Mike

  Kommentar by Onion — 24. juni 2007 @ 22:07

 30. Billede nr. 4: Et stk. mandfolk ( med hvid trøje) og et stk. flødebolle fra rød stue.

  Kommentar by PB — 24. juni 2007 @ 22:23

 31. Til lykke, Kim!

  Et par konklusioner:

  1) Som det har været nævnt mange gange, så er lovgivningen utidssvarende. Om det så lige skulle være Uriasposten, der skulle lægge energi og penge til en præjudiciel afgørelse/lovændring, er spørgsmålet. Jeg foretrækker personligt, at man fra Uriaspostens side lige justerer lidt på formatet; og i øvrigt holder sig til forliget. Alt i alt vil det i alt fald være et udtryk for god vilje.

  Om så der har været en bagtanke i forbindelse med tvisten, i form af at søge at “kanøfle” Uriasposten, ved jeg ikke. Under alle omstændigheder er dette jo ikke lykkedes. Jeg ser heller ikke noget, der kan hæmme Uriaspostens frie udfoldelse.

  Links, kortere citater (og især som helt klare pointer) samt referater vil kunne gøre meget.

  2) Feriefonden: Skal indledningsvis sige, at jeg ikke personligt har bidraget. Ville gerne for at vise sympati. Men det var omvendt lidt uklart, hvad der ville ske med pengene (og jeg afventede som andre en evt. retssag). Så pengene ligger bedst i mine lommer…

  Jeg ville nok have haft det meget dårligt, hvis jeg kunne mærke Runes fedtede snitter nede i mine bukser. Det kan godt være, at I er er oprigtigt enige lige vedr. blogging og ophavsret; men så hører forbrødringen også op. Jeg ville holde mig langt væk fra ham. Du har ikke nogen som helst forpligtelse over for ham, Kim. Hvis der kommer en lignende sag, kan I da godt ad hoc vise sympati; men så heller ikke mere.

  – Rune og vennerne kan jo også godt lide at gå til julegudstjeneste; men jeg tror ikke, at der er så mange andre, der er glade for at se dem i Guds Hus.

  I øvrigt er pengene jo i overvejende grad fra borgerlige sympatisører. Og når så samtidig venstrefløjen vælter sig i penge og mediekontrol, så ser jeg ikke nogen grund til at kaste perler for svin.

  Så mit forslag:

  Som udgangspunkt har du jo fået pengene helt uden betingelser, så du kunne i princippet tage på ferie for dem eller investere dem i skumfiduser. Jeg tror dog, at der ret nemt kunne skaffes lidt mere klarhed. Du kunne jo f.eks. bede bidragydere om at maile dig og tilkendegive ønsker vedr. bidraget inden en frist (hvis ingen reaktion fra pågl. er du så i alt fald frit stillet). Tilkendegivelserne kunne så have karakter af flg: 1) ingen retssag = pengene retur (men sympatien er oprigtig og hvis det en anden gang skulle blive aktuelt), 2)brug pengene på en Rune-fri blogger-forsvarsfond, 3)støtten kan i stedet indgå i Uriaspostens daglige drift (Francis III), 4)til almindelig opmuntring (f.eks. til en ferie eller et sæsonkort til GF).

  Kommentar by Nicolai — 24. juni 2007 @ 22:28

 32. – Det ville vist ikke tage Knud Voldsnak [på anbefaling af det ærede bestyrelsesmedlem Rune E.] mange sekunder at formøble 20.000,-kr fra Feriefonden (i advokathonorar til sig selv)på at forsvare en autonom hjemmeside.

  Så tage lige en dyb indånding…

  Kommentar by Nicolai — 24. juni 2007 @ 22:39

 33. Ang. 27 whodares
  Kim jeg er tilbøjelig til at tænke som ham, nok har rune været meget solidarisk i denne sag,(har han selv spyttet i kassen ?) og har opført sig som en hæders man.

  Men de politiske og menneskelige rigtigt/forkert synspunkukter er ofte så langt fra hinanden, at tro på at en god syntese i en fond vil virke godt, er for mig som at sige, jamen det er jo demokrati og om et fældes bedste! ja tak se bare på vores folketing.

  Så nej, vi kan komme hinanden til hjælp ja, men bland ikke pære og æbler sammen.

  Kommentar by Per N — 24. juni 2007 @ 23:06

 34. >31 nicolai

  Kommentar by Per N — 24. juni 2007 @ 23:57

 35. Min bekymring ligger i at Rune måske gerne vil
  kortlægge højrefløjens bloggere og lære navnene
  bag pseudonymerne. Men det er måske bare
  min højrefløjsparanoia der taler? Så fremt bidragydere
  kan figurere anonymt, så har jeg ingen problemer med
  Rune Engelbreth Larsen i fondsledelsen.

  Kommentar by islamofascisme — 25. juni 2007 @ 06:03

 36. -> 27 & 33: Det er et spørgsmål om vedtægter. Sådanne forpligter i henhold til loven, og fondsbestyrelser kan dermed ikke bare dele ud efter forgodtbefindende. At en bestyrelse kan være tværpolitisk er kun til dens fordel.
  -> Kim, efter fondslovens § 8 skal en fond ved oprettelsen have aktiver for over 250 000 kr., en regel der kun dispenseres fra i særlige tilfælde. Jeg kan ikke se, at en retslig støttefond, som ideen er her, skulle kunne udgøre et særligt tilfælde efter loven. Men derfor kan man da godt søge om godkendelse alligevel.
  De almindelige fondsretlige grundsætninger er fortsat gældende for fonde, der ikke er omfattet af fondsloven. Dette indebærer blandt andet, at væsentlige ændringer af vedtægten og opløsning af fonden kræver Civilstyrelsens tilladelse.

  Kommentar by .sfw — 25. juni 2007 @ 07:27

 37. Det er da meget enkelt.

  Brug pengene på Uriasposten, når der er behov.

  Skulle andre bloggere komme i nød, kan hjælp eventuelt ydes.

  Skulle Kim selv blive retsforfulgt pga. Uriasposten, kan pengene bruges til det, og flere vil som tidligre lovet blive indbetalt.

  Skattemæssigt ved jeg ikke, hvordan man håndterer en sådan reserve.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 25. juni 2007 @ 07:29

 38. Uriasposten kunne måske med flere fordele gøres til et lille anpartsselskab – fortsat med kun en ejer?

  Kommentar by Mette (islamofob) — 25. juni 2007 @ 07:37

 39. Nå, det lader til, at kapitalkravet i et anpartsselskab er større, end jeg troede. Så det er nok alligevel ikke en god idé, medmindre et anpartsselskab an bruges til andet og mere – eventuelt med flere ejere.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 25. juni 2007 @ 08:00

 40. Jeg orker ikke at kommentere alle, men lad mig lige opsummere.

  Venstrefløjen har altid stået stærkt i sager om ophavsret (eks. Keld Bach & Anti-Piratgruppen), og Rune E. fik jo altså to domme før jeg fik det nævnte erstatningskrav. Truslerne mod min person ville i værste fald kunne lukke Uriasposten og smadre min privatøkonomi, og venstrefløjens kamp mod en rigid lovgivning er også min. Interessefællesskabet bør her kunne overtrumfe ideologiske stridigheder.

  Hermed ikke sagt at der ikke kan gå ideologi i det, men jeg vil gøre mit til at det ikke vil ske, og intet Rune E. har udtrykt i denne sag giver mig en tro på at det ikke skulle kunne lykkes i praksis.

  Kommentar by Kim Møller — 25. juni 2007 @ 08:32

 41. Alså, nu har Møller jo i almindelighed en sund dømmekraft, så hvis han mener, at han kan håndtere Runen, så good luck. Det er da rigtigt nok, at i den bedste af alle verdener er der et interessefællesskab lige på blogging/ophavsretsområdet. Meen så heller ikke mere. Og jeg deler bekymringen vedr. indbetaleres identitet. Rune befinder sig jo desværre ude i det mere ekstreme segment, hvor man nok skal udvise mere end almindelig rettidig omhu…

  Kommentar by BeetlesstavesmedA — 25. juni 2007 @ 09:17

 42. Pengene blev næppe doneret med den tanke, at afsenderens identitet kunne blive “fjenden” bekendt.

  Eftersom det ikke er nødvendigt, har jeg svært ved at se, at det skulle være en god endsige fair løsning. Hvis jeg havde indsendt penge, ville jeg opfatte det som et tillidsbrud.

  God sommer!

  Kommentar by Mette (islamofob) — 25. juni 2007 @ 09:36

 43. Folk skal lige forstå, at Rune ikke sidder på nogle penge. Det gør den bestyrelse som Kim vælger.

  Jeg er til gengæld mere utryg ved oplysningsdelen. Jeg har intet ønske om at mine data skal indgå i antifascistisk dokumentationsregi eller hvad de nu kan finde ud af af bras på den sorte venstrefløj.

  Kommentar by DaLi — 25. juni 2007 @ 10:23

 44. -> Mette

  “Pengene blev næppe doneret med den tanke, at afsenderens identitet kunne blive “fjenden” bekendt.

  Eftersom det ikke er nødvendigt, har jeg svært ved at se, at det skulle være en god endsige fair løsning. Hvis jeg havde indsendt penge, ville jeg opfatte det som et tillidsbrud.”

  Jeg gjorde allerede i min indledende postering klar, at et evt. overskud af indsamlede penge, ville gå til en fond, der efter min mening skulle være tværpolitisk.

  Beløbet der allerede nu er indsamlet står på min konto indtil videre, og navne bliver selvfølgelig ikke ført over med beløbet.

  Kommentar by Kim Møller — 25. juni 2007 @ 10:26

 45. “Beløbet der allerede nu er indsamlet står på min konto indtil videre, og navne bliver selvfølgelig ikke ført over med beløbet.”

  Fint.

  Jeg skrev blot ligeud, hvad der lå og simrede i flere af de ovenstående indlæg, som du skrev, at du ikke orkede at besvare. Du har vel taget diskretion vedr. identiterne som en selvfølge, mens andre tydeiigt nok ikke var helt så sikre på, hvad du ville foretage dig.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 25. juni 2007 @ 11:46

 46. Jeg er sgu da ligeglad med, om mit navn følger indbetalingen….de kan få min adresse også og så kan de venstresnoet snøbler bare komme an!

  Mike

  Kommentar by Onion — 25. juni 2007 @ 12:55

 47. Kim Møller: Betryggende information. Tak. :)

  Kommentar by islamofascisme — 25. juni 2007 @ 14:50

 48. @46

  Er du også urmager ?

  Kommentar by DaLi — 25. juni 2007 @ 17:58

 49. #48, havde jeg været urmager, så havde jeg gjort arbejdet færdigt! :-)

  Mike

  Kommentar by Onion — 25. juni 2007 @ 19:48

 50. I så fald vil jeg også bede om at min beskedne donation bliver anonymiseret jeg vil ikke på venstreekstremisternes sorte liste, og jeg ønsker på ingen måde at få mit navn forbundet med ekstremister som Rune og co !

  Jeg vil godt vædde en fl god vin på at det IKKE bliver højrebloggere der kommer til at nyde godt af de penge.

  Som sagt har vi utallige gange hørt venstrefløjen argumentere for at månen er lavet af grøn ost (overdrivelse fremmer ved i nok) så hvordan kan fornuftstænkende mennesker tro på at der ikke vil være et hundeslagsmål hver eneste gang der kommer en sag der beder om midler.

  Jeg forstår såmænd godt at Kim føler en slags taknemlighed over det røde slængs hjælp i denne sag (men hvor mange sådanne sager er set ? )
  Som andre har nævnt er de indsamlede midler nok mest fra højreorienterede/Dansksindet, og ikke fra det segment der nu bliver inviteret til at få sugerøret i kassen.

  Jeg behøver heldigvis ikke være venner med alle, og mine fjender vil jeg fandenrasemig ikke betale til.

  Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 25. juni 2007 @ 21:26

 51. Glem det med anonymiseringen, jeg havde lige læst KIms postering så jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg tog det med når nu Kim havde lovet anonymitet.

  Men det sidste står jeg ved, jeg har ikke for mange penge, og vil absolut hellere bruge dem på mig og mine børn fremfor rød front !

  Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 25. juni 2007 @ 21:32

 52. Kim, vi står bag dig.

  Mage til grisk, slesk, pengepurende Knud Brix. Vorherre bevares.

  Kunne ikke greje om der i programmet var to mod én eller tre mod én?
  Men typisk skævsiden i dansk TV, to røde og en blå. Eller tre røde og én blå. Det har vi ligesom set før.

  Der er tydeligvis mange der ville cencurere dine sider, Kim, hvis de kunne få lov til det, a’la DDR eller alle de kommunistiske lande hvor man ikke går ind for ytringsfrihed.

  Skønt at se dig i virkligheden Kim. Flot fyr!

  Kommentar by Pleth — 25. juni 2007 @ 21:44

 53. – Nu er de jo godt nok blevet forliget; men ellers burde Kim vel kunne sagsøge Klud Biks for sex-chikane (befamling af et styk skulder løber vel nemt op i en 25.000,-kr.)? :-)

  Bemærk hvordan liderligheden ligefrem lyser ud af øjnene på KB. – Det er jo som at se overlærer Andersen, der drages af Misse Møghe… :-)

  Kommentar by Nicolai — 25. juni 2007 @ 23:14

 54. #53 Vrøvl…den kvabset Knud Brix har det liderlige udtryk i øjnene, som hvis Klaus Bondam sad på skødet af Fru Torben Lund og en 200 liter tromle med vaseline blev bragt ind i s/m kælderen under brixes hus. :-)

  Mike

  Kommentar by Onion — 26. juni 2007 @ 08:18

 55. > Kim Møller

  “Min kritik vil blive mindre dokumentarisk, og vil fremstå mere polemisk (hvad udelader jeg mon fra de artikler jeg kritiserer)”

  Du kunne jo også se sådan på det, at det er nu, du får chancen for at vise, at du faktisk forstår, hvad folk skriver, og ikke tillægger det alle mulige betydninger. Kort sagt: Du må vise verden, at du ikke er uddannet historiker for ingenting.

  Hvis du sætter dig bedre ind i dine politiske modstanderes tanker, bliver resultatet mindre polemisk.

  Held og lykke med det!
  mvh

  Kommentar by Peter — 26. juni 2007 @ 16:57

 56. Han er da godt nok noget svanse-agtig ham, Knud Brix.
  Mon ikke han er faggot med det udseende og den måde han taler på ?

  Kommentar by Verner — 27. juni 2007 @ 07:44

 57. “Du kunne jo også se sådan på det, at det er nu, du får chancen for at vise, at du faktisk forstår, hvad folk skriver, og ikke tillægger det alle mulige betydninger. Kort sagt: Du må vise verden, at du ikke er uddannet historiker for ingenting.

  Hvis du sætter dig bedre ind i dine politiske modstanderes tanker, bliver resultatet mindre polemisk.”

  Dvs en subjektiviseret analyse, som er i overenstemmelse med Peters til enhver tid fremherskende opfattelse af folks meninger.

  *himler med øjnene*

  Det er lang tid siden jeg har læst et så underspillet og dog nedladende og tarveligt indlæg på denne blog – og dét fra begge sider – og så fra een der om nogen har vist sig komplet ude af stand til både at læse ordentligt og til at debattere.

  Kommentar by DaLi — 27. juni 2007 @ 09:15

 58. “Hvis du sætter dig bedre ind i dine politiske modstanderes tanker, bliver resultatet mindre polemisk.”

  – Griner stadig.

  Kommentar by Kim Møller — 27. juni 2007 @ 10:02

 59. Det ene øjeblik lader Peter, som om han er en emsig slesk studerende. Det næste øjeblik lyder han som en forstokket lærer, der føler sig højt hævet over den øvrige hob.

  Uha, ja. Fri os for polemik på dette debatforum!

  Kommentar by Mette (islamofob) — 27. juni 2007 @ 11:02

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper