30. juni 2007

Mehdi Mozzafari: Islamismen er en politisk ideologi, og skal konfronteres som sådan

Weekendavisen bragte i sidste uge et frontalangreb mod ‘islamisme/totalitarisme-tesen’ af idehistoriker Mikkel Thorup, der er en af redaktørerne bag en nyligt udgivet bog med samme emne.

Mehdi Mozzafari giver svar på tiltale i denne uge, og det er noget nær akademisk henrettelse. Her lidt fra Islamisme er totalitarisme.

“At forholde sig til den teses kompleksitet kræver et indgående kendskab til islams idéhistorie og politiske udvikling, et kendskab som Mikkel Thorup desværre ikke udviser. Ligeledes kræver diskussionen naturligvis, at man gør rede for sit teoretiske ståsted. Man må som minimum definere de nøglebegreber, som er udgangspunkt for analysen. Men i stedet for at konceptualisere totalitarismen har Thorup altså valgt en ikke-systematisk, nonchalant fremgangsmåde ved at citere et par fragmentariske elementer af den europæiske totalitarisme, såsom »statslig moderniseringsstrategi med militær oprustning, planøkonomi, massemobilisering«.

Anskuet separat er disse elementer meningsløse. De bliver først meningsfyldte, når de placeres i forhold til et sammenhængende analytisk koncept. Man forstår heller ikke, hvor Thorup har den idé fra, at uden bureaukratisering er et regime ipso facto udelukket fra at blive kvalificeret som totalitært. I Thorups logik bliver det til, at eftersom islamismen ikke har accelereret bureaukratismen, så kan den ikke betragtes som totalitær.

Når man angriber en anden forskers tese, må man i det mindste forholde sig til samme forskers definitoriske udgangspunkt, hvilket Thorup heller ikke besværer sig med… Som definitionen også fremhæver, er islamismen ikke bare en religiøs bevægelse, men også en politisk ideologi. Derfor skal den naturligvis ikke beskyttes imod at blive analyseret efter samme parametre som andre politiske bevægelser. Men ifølge Thorup kan en bevægelse per definition ikke være totalitær, hvis den er religiøs – hvilket hermed giver islamistiske bevægelser et privilegium, ingen andre politiske bevægelser nyder godt af, nemlig at ligegyldigt hvad de finder på, er de på forhånd beskyttet mod en betegnelse som »totalitær«.

[…]

… totalitarismen opstår ikke ud af det blå, den består af tre faser: først er det en ideologi, så en bevægelse, så en statsform. Det faktum, at de fleste islamistiske bevægelser i dag ikke råder over et statsapparat og derfor er nødt til at tilpasse sig nogle ydre spilleregler for at overleve, betyder ikke, at de ikke er totalitære.

Islamismen er ifølge Thorup en radikal reaktion mod kolonialismen. Det er ikke forkert, men islamismen er ikke bare en reaktion mod den vestlige kolonialismes uretfærdigheder… Islamismen får… i høj grad sin næring og legitimitet fra de mest imperialistiske strømninger i islamisk idéhistorie.

Bevægelsens ideologiske rødder går altså langt tilbage i historien og har intet at gøre med nutidig kolonialisme. Ved man ikke det, mister man blikket for årsagen til islamismens anti-vestlige anti-imperialisme. Det er ikke det imperialistiske princip, islamismen er imod. Islamister føler sig krænkede over, at imperialismen er vestlig, når den jo burde være muslimsk.

[…]

Endelig beskylder Thorup mig af flere omgange for at have en politisk dagsorden, som når han siger, at »islamisme/totalitarisme-tesen er klart mere politisk end analytisk. Den tjener til at fordømme, ikke til at forstå eller undersøge.« .. Skal vi mon i dag nøjes med en vurdering af islamismen fra forskere, som aldrig selv har oplevet et islamistisk regime, eller for den sags skyld sat sig ind i islamisk idéhistorie, men som er forhåndsindtaget i islamismen, fordi den er anti-amerikansk? Er det mon ikke politisk?

Nogle vier sit liv til at bekæmpe totalitarisme og promovere demokrati. Andre det modsatte.

Oploadet Kl. 19:53 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer

13 Comments »

 1. “Man forstår heller ikke, hvor Thorup har den idé fra, at uden bureaukratisering er et regime ipso facto udelukket fra at blive kvalificeret som totalitært.”

  Så er det man venter på at EU springer ud som det mest totalitære system nogensinde :) For det mest bureaukratiske må det have været blevet for længst.

  Totalitaritet, har naturligvis intet at gøre med en monopolideologi, der mener sig berettiget til at herske enevældigt og evigt over hele verdenen eller den halve, og kue den med fysisk magt.

  Bevares da.

  Spørgsmålet er som ikke Thorup mente, at det kræver et velopbygget magt og statsapparat, at effektuere et totalitært regime?

  Men jeg synes nu Iran fint klarer at være totalitært, uden et stort bureaukrati.

  Ay islam generelt ikke har andet at byde på elendighed og anarki, kleptokrasi, rod og kaos, det er en anden sag.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen ( Islamofob ) — 1. juli 2007 @ 00:21

 2. De steder, hvor islamister har taget magten, har de indrettet totalitære stater – hvad andet kan man f.eks. kalde Taliban-styrets Afghanistan – uden at de nødvendigvis opbyggede store bureaukratier.
  Men det er jo ikke noget nyt. Socialistiske og fascistiske diktaturer har ganske rigtigt historisk en tendens til bureaukratisering. Men f.eks. Pol Pots Kampuchea klarede fint at skabe et totalitært helvede uden et bureaukrati i moderne forstand.
  Jeg synes nok Thorups definitioner er temmelig indskrænkede, og de tager helt klart ikke højde for en situation, hvor en religion også er en totalitær ideologi. Når definitionerne ikke lever op til virkelighedens verden, må man jo spørge sig selv, om det verden eller om det er definitionerne, der er noget i vejen med.
  Mozzafari får sat Thorup fint på plads – især det sidste udfald er et nådeskud af en konstatering. Hele artiklen er i det hele taget interessant, og bør læses af alle, der interesserer sig for disse spørgsmål.

  Kommentar by polinos — 1. juli 2007 @ 07:14

 3. Nå, så har Thorup altså dummet sig med endnu en bog. Han blev jo dømt for injurier, for den han skrev om DDF.

  Kommentar by Jake — 1. juli 2007 @ 09:28

 4. Muslimerne har så allerhelvedes travlt med at føle sig krænkede over dit og dat. Og straks kommer de selvhellige leflere på banen med undskyldninger og støtte og uh-hvor-er-vi-væmmelig-racistiske-i Danmark!

  Når vi andre føler os krænkede over muslimers opførsel, hærgen, terror, drab, vold, provokationer, og almindelig chikane, så er vi razistiske fremmedhadere fra DF, og har mere eller mindre nazistiske tendenser.

  Kommentar by Dansk Realist — 1. juli 2007 @ 12:41

 5. Gad vide, hvad Mehdi Mozzafari mener om eventuelle forskelle mellem islam og islamisme. Hvor går den hårfine grænse, hvis den findes?

  Kommentar by Mette (islamofob) — 1. juli 2007 @ 20:44

 6. @5 Denne ikke-eksisterende grænse er opfundet af de islamofobiske politikere for at skjule, at de kender sandheden, men ikke vil indrømme at muslimer og muslimer er det samme.
  Derfor kalder man nogle muslimer islamister.
  Glistrup kaldte dem muhammedanere, og det havde han ret i!

  Kommentar by Dansk Realist — 1. juli 2007 @ 23:09

 7. Jeg synes nok Thorups definitioner er temmelig indskrænkede, og de tager helt klart ikke højde for en situation, hvor en religion også er en totalitær ideologi. Når definitionerne ikke lever op til virkelighedens verden, må man jo spørge sig selv, om det verden eller om det er definitionerne, der er noget i vejen med.

  Man kunne foranlediges til at tro at Thorups definitioner er bevidst indskrænkede på forhånd for derved at danne en ramme således at islamisme på forhånd kan udelukkes fra at være totalitær.

  Dvs. han bygger en så snæver og indskrænkede definition op af totalitærisme at alle ikke-vestlige ideologier på forhånd bliver meget belejligt udelukket af denne definitión, hvilket jo så gøre det dejligt nemmere at afvise disse ikke-vestlige ideoligier som totalitære.

  Det er et trick der er set får blandt forskere der har specifikke politiske trommer de gerne vil slå på uden det bliver for åbenlys at de er håbløst farvede i deres iagtagelser.

  og så har han den frækhed at anklage andre for at være politiske…utroligt !

  Kommentar by Vantroende — 2. juli 2007 @ 08:58

 8. Mozzafari opstillede faktisk en definition på islamisme i en artikel han skrev i Marts måned i år. Den lyder som følger:

  ” ’Islamism’ is a religious ideology with a holistic interpretation of Islam whose final aim is the conquest of the world by all means. “

  Han gjorde derudover opmærksom på, at definitionen indeholder fire vigtige ”interrelated elements”:

  ” The first is a religious ideology, the second a holistic interpretation of Islam, the third conquest of the world, and finally the fourth and the last element is the use of all means in the search for the final objective. “

  Artiklen skrev han i: Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 8, No. 1, 17-33, March 2007.

  Og titlen på artiklen var: “What is Islamism? History and Definition of a Concept”

  Kommentar by Mackety (Islamofob) — 2. juli 2007 @ 10:43

 9. I artiklen jeg nævnte i sidste kommentar skrev Mozzafari om forskellen på islam og islamisme bl.a. dette:

  ” Yet, while ’Islam’ is a general, elusive and ambiguous phenomenon, ’Islamism’ as an ideology represents a coherent, specific and identifiable construction. “

  Om islamisternes mål:

  ” despite sectarian and other differences among various Islamist groups, their final objective remains the same. They all aim at the re-instauration of the Islamic might in the world: to achieve this goal, the use of violence is not rejected, or is explicitly advocated. “

  Om islamisme som ideologi skriver han:

  “ Islamism indeed fulfils all requirements of an ideology, but it goes beyond the purely ideological dimension and sacralises the very essence of ideology. Therefore, Islamism differs on this point from other totalitarian ideologies as it takes its legitimacy from a double source: ideology and religion. Owing to its double character, actions undertaken by Islamists are seen by them as religious duties. Where a Nazi feels responsible to his Führer, an Islamist is responsible to his Leader and before Allah. “

  Kommentar by Mackety (Islamofob) — 2. juli 2007 @ 10:47

 10. Mackety. Tak for citaterne. Mozzafari er en mand, der påkalder sig sympati.

  Jeg vil tænke over det, men min første reaktion er, at Mozzafari med en akademisk ordflom forsøger at komme udenom, at religionen er en del af islams altomfattende ideologi, og at islamisme blot er konsekvensen af at forholde sig seriøst til Koranen.

  Koranen må ikke røres, hvadenten man kalder sig moderat eller er fundamentalist.

  Men der er heldigvis modige undagelser. Læs fx hvad Cherif El-Ayouty skriver i sit læserbrev “Muslimer og islamister” om at vrage dele af Koranen, der ikke passer i vor tid. Minsandten om han ikke forsvarer Søren Espersens kronik fra forleden, hvor Espersen skriver, at han efterhånden har svært ved at skelne mellem islam og islamisme, hvilket jo også gælder mange af os her.

  http://jp.dk/meninger/breve/article990769.ece

  Kommentar by Mette (islamofob) — 2. juli 2007 @ 13:46

 11. >10 Mette

  Jeg er enig i, at han går udenom spørgsmålet om i hvor høj grad islam er islamisme, eller ej.

  Men jeg synes hans forsøg på at definere islamismen er forholdsvis vellykket og tænkte at det dels var svar på dit spørgsmål og samtidig er det absolut relevant i forhold til blogposten.

  >Møller

  Kunne måske være interessant for dig at inkludere Mozzafaris definition på islamisme i en postering om emnet?

  Kommentar by Mackety (Islamofob) — 2. juli 2007 @ 14:02

 12. Ja, det var bestemt relevant, Mackety.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 2. juli 2007 @ 14:26

 13. Dele af den politologiske forskning i Danmark har desværre et problematisk forhold til totalitære bevægelser. Tænk blot på Mehdi Mozzafari’s tidligere kollega, Curt Sørensen, der vel sagtens stadig hylder Lenin og hans samfundsmodel. Senest er også den tidligere så kendte islamist, Mona Sheikh, begyndt sin forskerkarriere på statskundskab i København. Når man samtidig tænker på, at Mehdi Mozzafari desværre skal gå på pension i løbet af de næste par år, så er der ikke flere i dansk statskundskab der forholder sig kritisk og lødigt til islam

  Kommentar by En statskundskabsstuderende — 9. juli 2007 @ 23:30

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper