3. august 2007

Eyvind Vesselboe (V) om den danske udlændingelov: “Ladeporten er sådan set åben.”

At den danske udlændingepolitik siden 2001 ikke har medført færre opholdstilladelser end under den forrige regering har længe været kendt, og i den udstrækning det drejer sig om personer fra kompatible kulturer kan det vanskeligt betragtes som et større problem. I et indslag på Orientering igår punkterede Venstres Eyvind Vesselboe myten om den stramme udlændingepolitik, men erklærerede samtidigt mere eller mindre åbent, at stramningerne i vidt omfang bliver omgået. Hans manglende handlekraft i forhold til at stramme lovgivningen efter virkelighedens krav sprang i øjnene, og P1’s Pieter Rauwe er altså ikke manden der spørger: Hvad vil VK-regeringen gøre for at bremse op for indvandringen fra Tyrkiet og Pakistan? – hermed gjort.

 • 2/8-07 P1 Orientering – Vesselbo mener ikke Venstre har stram udlændingepolitik.
 • Herunder en række citater.

  Eyvind Vesseboe (V): … hvis man ser på de samlede tal for indvandringen til Danmark – altså dem der har fået opholdstilladelse i Danmark i den periode denne her regering har siddet, så er den altså steget med 10.000 mennesker fra 2001 til 2006. Altså sagt med andre ord – i 2001 var der omkring 36.000 der fik opholdstilladelse af forskellige grunde, som flygtninge, familiesammenførte, arbejde, studie – i 2006 er det 46.000. Så der er altså en stigning på 10.000. Så på den måde har vi ikke en stram udlændingepolitik.

  […]

  Eyvind Vesselboe: … en af de største grupper er den der kommer fra Østeuropa – altså stigningen, MEN det som jeg ikke tror der er ret mange der ved, det er at der kommer også mange fra ikke-udviklede lande, eller udviklingslande, altså ikke-vestlige lande, og det er altså omkring 17.000 mennesker (der) kommer fra ikke-vestlige lande. Omkring 29.000 fra de vestlige lande. Så det man ved om dem, det er selvfølgelig hvor de kommer fra, og der kommer folk fra Kina, kommer fra Indien, der kommer folk fra Philipinerne, Indonesien, fra Pakistan, fra Tyrkiet – altså stort set de samme lande som før denne her regering trådte til, men nu kommer der bare mange flere.

  […]

  Eyvind Vesselboe: … vi har fået begrænset antallet af flygtning, vi har fået begrænset, i hvert fald i stastistikken, antallet af familiesammenførte… Folk følger jo loven, men det der er sket, det er at antallet af familiesammenføringer for eksempel til de grupper der var i fokus – altså tyrkere og pakistanere, det er jo faldet drastisk fra 2001 til 2006, men samtidig er antallet af dem som kommer hertil for at studere og for at arbejde, det er steget endnu mere, så der er faktisk kommet flere tyrkere og pakistanere til Danmark efter man har bremset op omkring familiesammenføringerne, de er bare kommet på nogle andre vilkår. Det gør jo at man ikke nødvendigvis undersøger hvorfor de kommer, udover at de vil studere og de vil arbejde, ja så kan de jo sagtens blive her i landet, og blive gift og på den måde blive familiesammenført.

  […]

  Eyvind Vesselboe: … argumentet for at stramme familiesammenføringsreglerne og lave 24-årsreglen med tilknytningskravet, det var jo at man ville stoppe – fortrinsvis, at ville stoppe antallet af tvangsægteskaber. Der er ganske givet en del tvangs- og arrangerede ægteskaber som ikke er blevet til endnu, på grund af den lovgivning, men det viser sig altså, at de så kommer ind en anden vej. Altså sådan nogle kulturelt bestemte, religiøst bestemte foreteelser, de er så stærke, de har ligesom valgt, at lukker man et hul, så finder de et nyt, og de har altså fundet den har vej – nemlig ved at optjene tilknytningskravet gennem studie og arbejde.

  Pieter Rouwe, P1: Ser du det her som et problem?

  Eyvind Vesselboe: Næh, jeg synes bare man skal erkende det. Altså, når nogle gerne vil have liberaliseret vores udlændingepolitik så der kommer flere ind, og andre siger det vil vi ikke fordi vi har en stram udlændingepolitik, og hvis vi liberaliserer det, så åbner vi en ladeport, så mener jeg sådan set, uden at det skal opfattes negativt, at ladeporten er sådan set åben. Fordi der er så mange muligheder for at komme til Danmark…

  […]

  Eyvind Vesselboe: Når man tænker på den debat vi havde, der var i 60erne og 70erne, hvor man sagde at nu kom alle gæstearbejderne fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan, og det var overvejende (derfor) man lavede et indvandrerstop i ’73 – man skal tænke over at det drejede sig om 2-3.000 om året der kom – nu kommer der 46.000! Jeg synes det er godt der kommer folk hertil for at arbejde, men så skal man lade være med synes jeg i hvert fald, at køre videre på myten om at vi har en stram udlændingepolitik som forhindrer folk i at komme til det her land…

  Eyvind Vesselboe: … der hvor jeg kunne se nogle fremtidige problemer, det er selvfølgelig i at der kommer så mange ind i det her land, blandt andet omkring 42.000 som man overhovedet ikke kender baggrunden for, altså man kender ikke deres bevæggrunde egentligt til at komme til Danmark, vi skal passe på vi ikke kommer til at gøre samme fejl som i 60erne og 70erne, nemlig at sige, at de mennesker som kommer her, de er bare gæstearbejdere, de skal være her nogle år, så tager de hjem igen… Det er altså ikke et helt lille antal.

 • 2007, maj Ministeriet for F.I.I – Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 (pdf, 62 s.; bilag 1 s. 44 om arbejde/studie fordelt på lande).
 • Statistikken er svær at gennemskue, blandt andet fordi ‘erhverv/studie’ er katagoriseret i syv forskellige grupper, hvoraf en af de større – en opsamlingskatagori (‘øvrige’) blandt andet omfatter ‘familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse til arbejde eller studier’. Der er generelt markante forskelle mellem de forskellige nationaliteter. Talmæssigt dominerer de problematiske lande ikke, der blev trods alt givet 28.448 opholdstilladelser, men dertil kommer der internt via EU-samarbejde 9.437 personer hvor kun statsborgerskab kendes. En statistik med mange huller så at sige, og når en ikke-hardliner som Vesselboe (på sin egen lyserøde facon) råber vagt i gevær, så har man på fornemmelse systemet omgås på flere niveauer.

  Pluk fra bilag 1.

  Polen 7.771, , Kina 2.509, Litauen 2.146, USA 1.994, Indien 1.368, Filipinerne 1.098 (heraf 955 au pair), Letland 788, Rumænien 685, Rusland 464, Ungarn 330, Thailand 234, Tyrkiet 392, Pakistan 272, Tyskland 174, Iran 77, Irak 25, Spanien 11, Statsløse palæer 11, Syrien 8, Italien 7, Østrig 5, Afghanistan 5, Sudan 1

  Oploadet Kl. 10:09 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer

  30 Comments »

  1. og din pointe er?
   1. V, K og DF gør et elendigt arbejde?
   2. Soc.dem, de radikale, SF og Enhedslisten gjorde et bedre stykke arbejde?

   Kommentar by Allan — 3. august 2007 @ 10:16

  2. Allan – er du enig i ovenstående ? og i givet fald hvorfor så hetse den siddende regering for “stram” udlændingepolitik ?

   Kommentar by Karsten, Objektivist.dk — 3. august 2007 @ 10:25

  3. Det er ikke HVEM og HVORFRA der kommer til landet, der undrer mig..men derimod HVORFOR….hva fanden vil de med Danmark??, der stinker overalt af svinegylle, det regner konstant, der er ingen højdedrag, DR sender tv, halvdelen af befolkningen taler uforståeligt dansk og vi har svenskerne til naboer!
   Jeg fatter nada..

   Mike

   Kommentar by onion — 3. august 2007 @ 11:10

  4. jeg undrer mig blot over Kims udgangspunkt. Hvis en S-R regeringen støttet af SF/Ø ikke førte en politik jeg var enig med, ville jeg kritisere den..

   Kommentar by Allan — 3. august 2007 @ 11:10

  5. God post. Danmark er med i Schengen…

   Kommentar by NAN — 3. august 2007 @ 11:19

  6. http://www.workindenmark.dk/Schengen_countries

   Kommentar by NAN — 3. august 2007 @ 12:00

  7. – ja og om 2½ år har vi euromed, og så går det først galt.

   Kommentar by PeterK — 3. august 2007 @ 12:02

  8. Der er ikke meget strammer over Venstres Ejvind Vesselboe her. At man fra Venstre og De Konservatives side ikke viser ret stor vilje for yderligere at stramme op i flygtninge/indvandrer politikken er hvad det er. Det som er det sørgelige er at også regeringspartierne ligger ret meget under for den i længden selvudslettende og fanatiske åbenhedsfilosofi(tænk Schengen og EU). Det er fortsat ikke politisk korrekt at prale med at man har lukket grænserne for det danske folks skyld. Om grænserne så er lukket godt nok er så en anden diskussion.

   Kommentar by Angantyr — 3. august 2007 @ 12:09

  9. Statistikken er vel bare et udtryk for, at de der i dag kommer til Danmark, gør det for at arbejde eller studere, hvor de tidligere kom for at søge asyl.

   Det høje antal opholdstilladelser skyldes en udbredt arbejdskraftmangel koblet med de østeuropæiske landes optagelse i EU. Jeg kan ikke finde belæg for at det skyldes en omgåelse af asylreglerne/familiesammenføringsreglerne. Dog er jeg enig i, at der er ganske mange personer i kategorien øvrige.

   Mht. asylansøgningerne står der bl.a. i rapporten, at der i 2001 fandtes 58 asylcentre, mens der ultimo 2006 kun var 9. Indkvarteringsomkostningerne faldt fra knap 1.300 mio. kr. til knap 400 mio. kr i samme periode. Til gengæld er udgifterne per person steget med knap en tredjedel.

   Egentlig er jeg heller ikke enig i at Vesselbo råber vagt i gevær. Det han prøver er nok snarere at gøre op med et billede af, at vi har en fremmedfjendsk regering, når vi rent faktisk tillader ganske mange at studere eller arbejde her. Forskellen er bare, at de der kommer i dag, gerne vil yde, mens de der kom tidligere hellere ville nyde.

   Kommentar by Henrik — 3. august 2007 @ 12:24

  10. -> 4 NAN

   Dum fejl. Hermed rettet.

   -> 9 Henrik

   “Statistikken er vel bare et udtryk for, at de der i dag kommer til Danmark, gør det for at arbejde eller studere, hvor de tidligere kom for at søge asyl.”

   Det var kernen, men ikke det hele.

   “Jeg kan ikke finde belæg for at det skyldes en omgåelse af asylreglerne/familiesammenføringsreglerne. Dog er jeg enig i, at der er ganske mange personer i kategorien øvrige.”

   Hvis tyrkere og pakistanere pludselig efter 2001-stramningerne i stigende omfang begynder at studere/arbejde i Danmark, så er der formentlgit en sammenhæng.

   “Mht. asylansøgningerne står der bl.a. i rapporten, at der i 2001 fandtes 58 asylcentre, mens der ultimo 2006 kun var 9. Indkvarteringsomkostningerne faldt fra knap 1.300 mio. kr. til knap 400 mio. kr i samme periode. Til gengæld er udgifterne per person steget med knap en tredjedel.”

   Den del beklager ingen her vel.

   “Egentlig er jeg heller ikke enig i at Vesselbo råber vagt i gevær.”

   Det vil jeg mene han gør. Den måde indslaget var bygget op på var klassisk. Først 1) Generelle udvikling, dernæst 2) Problemet. Han var ikke særlig konkret, og gad ikke konfrontere, og valgte som så mange lyserøde før ham den nemme løsning: Vi er ikke ‘fremmedfjendske’, ikke i sig selv et problem blah blah blah. Men pointen var selvfølgelig at gøre opmærksom på et hul i systemet.

   Som vælger er det svært at have tillid til en politiker som Eyvind Vesselboe. Jeg kan tage fejl, men det virker som om han kun vil løse et problem når først Politiken har erkendt problemets eksistens med en dobbeltside.

   Kommentar by Kim Møller — 3. august 2007 @ 12:43

  11. Der sker mange dramatiske omvæltninger i disse år, og hvordan man end ser på indvandringen, synes jeg, at vi mangler en overordnet diskussion af landets fremtid.

   Det virker, som om tidslinien er blevet uhyggeligt kort, og de politiske handlinger ligner alt for ofte hovsa-løsninger, der passer ind i politikernes personlige kram i stedet for i en større vision.

   Det er ikke svært at finde artikler om andre europæeres opgivende forhold til deres fædrelande, og at der efterhånden sker en betydelig udvandring af europæere, som ikke agter at vende hjem igen. Dette gælder ikke mindst hollændere, briter og tyskre.

   For mig er lande som ´Holland og Belgien overbefolket til noget nær et mareridt, og jeg ved, at hollændere i stort antal søger mod Norge i disse år. De mangler rum omkring sig, og det får de deroppe. En af de topembedsmænd, der har taget imod dem i Gudbrandsdalen, hvor jeg for år tilbage til dels havde hjemme, udtalte sig for nylig med begejstring over de hollandske indvandrere, der integrerer sig lynhurtigt. I modsætning til visse andre, forstod man, men det kan jo ikke siges højt deroppe.

   Som jeg ser det, er vi allerede rigeligt mange i dette land.

   Kommentar by Mette (islamofob) — 3. august 2007 @ 12:45

  12. Den største indvandring fra. 3 verdenslande til Frankrig og England går gennem et turistvisum. èn gang inde – og de tar aldrig hjem.
   Det er viseringen der er problemet.

   Kommentar by Steen — 3. august 2007 @ 13:13

  13. OFF TOPIC – dog også med en overskrift om, at ladeporten står åben!

   Klaus Bondams dominitrix-hersker den piskesvingende Ritt Bjerregaard, vil ikke stå tilbage for topsvansens ødselhed – hun har følt et behov for at udskifte for 850.000,- danske skattekroner møbler på kontoret.

   Hvem er det der sidder tilbage og ikke kan forstå, at Københavns Kommune ALDRIG kan få en sund økonomi med det røde styre??? -er der nogle tilbage?

   Godt man lever på dejlige Frederiksberg..

   Mike

   Kommentar by onion — 3. august 2007 @ 13:16

  14. Er det niget vi er plaget af i dette land, så er det en overdreven trang til regiastreringer og analyser, men her vil jeg dog sige, at vi er på et område, hvor vi har brug for mere dybtgående og præcise analyser.

   Tallene ser umiddelbart ud til at vise at indvandringen er af mere positiv art, men boniteten af det statistiske materiale er usikker og en nøje kortlægning af, hvad det er, der sker er meget påtrængende.

   Når det drejer sig om så mange mennesker, er det vigtigt, at vi ikke bliver taget med bukserne nede og bliver snydt igen.

   Er det dygtige og flittige studerende og flittige mennesker der kommer til landet, så er det en sag, men er det de sædvanlige kulturberigere i ny forklædning, så skal det stoppes.

   Og jeg er enig, at når selv Vesselbo udtrykker usikkerhed, så er der virkelig grund til at være oppe på mærkerne.
   fhv grisehandler.

   Kommentar by fhv grisehandler — 3. august 2007 @ 13:38

  15. @ 10 – Kim Møller

   Jeg er stadig ikke sikker på Vesselbos ærinde. Om det er for at lefle for borgerlige midtervælgere der, i deres optik, er bange for at Danmark er ved at lukke sig om sig selv, eller om han forsøger at råbe vagt i gevær.

   Mht. til rapporten (som er væsentlig mere interessant end Vesselbo) synes jeg stadig, at den er opmuntrende læsning. De der omgår familiesammenføringsreglerne ved at få opholdstilladelse ved at studere eller arbejde bidrager jo stadig mere til samfundet end hvis de bare kom og fik offentlig forsørgelse. På det kulturelle plan er det dog bekymrende, da man ved at omgå reglerne og hente ægtefælle i hjemlandet fastholder kulturen derhjemmefra og dermed får betydeligt sværere ved at integrere sig i samfundet.
   Som sagt har du en pointe i at reglerne i et vist omfang omgåes, men det er stadig et mindre problem i forhold til den alt for slappe udlændingepolitik, vi havde før.

   Generelt set glæder jeg mig dog over, at vi er ved at få en udlændingepolitik der mere og mere ligner den de f.eks. har i Canada, og mindre og mindre den de har i Sverige. Ganske vist er der stadig problemer. F.eks. kan det undre at asylsøgere kan blive ved med at appellere en afgørelse i uendelighed og dermed få en markant bedre retsgaranti end danske statsborgere der kommer i clinch med det offentlige.
   Desuden mener jeg, at alle lande burde have pligt til at modtage deres egne statsborgere hvis deres asylansøgning i et andet land afvises – jeg tænker her på Irak som nægter at modtage deres egne statsborgere hvis asylansøgning afvises i Danmark.

   @ 12 – Steen

   Ja, tag f.eks. de 6 spillere på diverse hjemløselandshold som pludseligt er forsvundet.
   Desuden er Danmark tilsyneladende et yndet rejsemål for uledsagede nigerianske kvinder. Selvom de tidligere er taget for prostitution kan de alligevel komme igen og igen (selvfølgelig ikke med samme pas, man har da fået lavet et nyt i mellemtiden). Dette kunne undgås ved at indføre samme procedure som i USA – nemlig at tage folks fingeraftryk ved indrejse i landet. Dermed kunne man ihvertfald sikre sig at folk der tidligere er taget for kriminalitet ikke kan rejse ind i landet igen. Dette fordrer dog naturligvis en effektiv grænsekontrol, som USA så til gengæld mangler.

   Den ultimative løsning på det problem du skitserer ville dog være, at indføre et totalt indrejseforbud for mennesker fra lande, hvor man oplever mange rejse ind på turistvisum for siden aldrig at tage hjem.

   Kommentar by Henrik — 3. august 2007 @ 14:05

  16. Vesselbo er styrmanden på Titanic, der gør honnør for en passagerer på 1. klasse: – Don’t worry, Sir, we have a slight stability problem, nothing we can’t control, Sir. Have another drink and enjoy the music, Sir.

   Kommentar by Crass Børsting — 3. august 2007 @ 15:00

  17. P.S. Nede på 3. klasse sidder idioterne, ingen nævnt, heller ikke ham med indlæg 1 og 4, samlet omkring ham, der kan spille banjo og synge arbejdersange. Deres overlevelseschancer er meget små, næsten ikke til at få øje på.

   Kommentar by Crass Børsting — 3. august 2007 @ 15:02

  18. Kan det undre med Vesselbo.

   Det er kun et par dage side en en flok unge Venstre-løver ønskede helt åbne grænser for alle som kan forsørge sig selv.

   Men indtil da, skal kravet om Green-card ordningen nedsættes fra i dag 450.000,- årligt til 300.000,-.

   Det sker med henvisning til at vi har bruge for flere hænder i plejesektoren.

   Hvormange sosu-assistenter er det nu lige, som tjener over 300.000,- årligt ?

   Læs evt. videre på denne hjemmeside:

   http://www.mortend.dk

   Kommentar by Morten Dreyer — 3. august 2007 @ 15:23

  19. 2500 kinesere i 2006 – der er mange. Og de blir her formentlig.
   Veluddannede kinesere vil til USA, hvor de kan tjene penge og måske allerede kan sproget.

   Igen er det de forkerte indvandrere vi får.

   Kommentar by Steen — 3. august 2007 @ 15:52

  20. JP var i en leder for et par dage siden ude med samme forslag som de unge Venstre løver. Men det er da ikke blot et spørgsmål om at kunne forsørge sig selv, men også et spørgsmål om, hvor mange pr. kvadratkilometer, og om folk ønsker at bo i lag

   Desuden er der noget, der hedder en naturig balance, og som kan fungere som en stødpude for dårlige tider.

   Færøerne havde fra tidlig middelalder og til omkring år 1800 en befolkning på 4.000-5.000. Det var, hvad landet kunne bære at forsørge under de daværende forhold.

   I slutningen af 1800-tallet begyndte man at opkøbe afdankede britiske fiskerfartøjer, så at man kunne kom på havfiskeri. Før den tid havde man kun mindre både til kystsejllads. Derefter kom de fleste mænd hjemmefra en stor del af året, de kunne sejle til bedre fiskesteder, og det blev muligt at forøge familierne, fordi der kom flere penge blandt folk.

   På et tidspunkt fik det danske socialdemokrati øje på mulighederne på Færeørne, og så fik landet en befolkning på 45.000-48.000, som delvist forsørges af danskere. Færingerne har adgang til hele det danske velfærdsbord men aldrig betalt skat til Danmark og aldrig aftjent værnepligt. Danskerne forsvarer deres interesser.

   En gang imellem forsvinder fisken, det ved man, og så kommer færingerne i krise og låner penge af Danmark. Desuden fortsætter de med et stort bloktilskud i opgangstider, hvor de har masser af penge og køber store huse og biler.

   Prøv at finde en færing, der er taknemmelig overfor danskerne! Min start på netdebat var polemik med færinger, der troede, at de var ved at blive olimilliardærer, og som ikke vidste alt det onde, de skulle skrive om danskere. Vi var mange danskere, der blev indblandet og mere og mere forundrede over at være så hadede, og at ingen ytrede den mindste taknemmelighed. Vi blev derimod omtalt som koloniherrer, der holder Færøerne i en slags slaveri.

   Færinger henviste hele tiden til Brave Heart og andre frihedshelte, og at vi nærmest tiggede dem om at rive sig løs, ændrede ikke på deres syn på os. Færøerne kan til enhver tid få deres selstændighed, men så har de ikke danskerne til at finansiere nedgagnstiderne for det enstrengede erhvervsliv, som de tillader sig at køre videre med, selv om det er helt afhængigt af fisken.

   Nutidens Historie om Færøerne og for så vidt også om Grønland fortæller meget om, hvordan en naturlig og fornuftig balance kan ødelægges af grådighed og polit8isk uansvarlighed.

   Kommentar by Mette (islamofob) — 3. august 2007 @ 16:05

  21. Hej Mette

   Mark Twain var allerede for mange år siden inde på dette emne da han skrev:

   If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a man and a dog.

   Din sidste bemærkning om en fornuftig balance, der kan ødelægges er vel også Jordens vigtigste problem i de sidste 50 år.
   Hvis vi fjerner overbefolkningen ved at begrænse tilvæksten, ville mange problemer med krige og naturkatastrofer løses.

   Kommentar by Morten Dreyer — 3. august 2007 @ 17:08

  22. 15. Henrik

   Jeg kan ikke helt få øje på det positive ved folk, der omgåes familiesammenføringsreglerne ved at ankomme til Danmark som studerende eller arbejdende – hvis disse kommer fra islamiske lande.

   Faktisk har vi set eksempler nok på ganske glimrende, vestligt uddannede muslimer der smider masken og viser sig som islamister.

   Samtidig viser andre veluddannede muslimer sig ¨benlyst i tale og skrift at nære en afgrunds dyb foragt for det samfund og det folk de lever blandt i Vesten/Europa .

   Jeg er for så vidt ikke ked af tilvandringer til Danmark ud over tilvandringen af folk med inkompatible kulturbaggrunde .

   Alle fremmede kulturer undtagen den islamiske har vist sig at kunne indgå som aktive samfundsborgere i de Vestlige lande .

   Så for mig er problemet ikke tilvandringen, men tilvandringen fra de arabisk/islamiske lande .

   DEN burde vi se at få stoppet totalt- uanset set hvilket evt. vanry m.m. Danmark vil pådrage sig af denne årsag.

   Vi, der er voksne nu, kan ganske enkelt ikke fralægge os det ansvar vi har overfor vores egne efterkommer .

   Et ansvar der også omfatter at sørge for vi ikke medvirker til at frembringe et lande, hvor sammenhængskraften i befolkningen er ødelagt, fordi landet er blevet splittet op i parallelle samfund.

   Dette overlever et lille land som Danmark ikke .

   Skal det være den arv vi efterlader til vores egne børn og børnebørn og deres efterkommere – fordi vi ikke turde tage ansvar og udvise rettidig omhu ?

   Hvis vi ikke ønsker dette må vi se at få besluttet os til at nævne problemet ved navn – og dernæst sætte en effektiv stopper for denne udvikling, som vil blive resultatet af en fortsat tilvandring fra de arabisk/islamiske lande .

   Kommentar by vivi andersen (Islamofob) — 3. august 2007 @ 21:32

  23. @20 Mette
   jamen, jeg husker da tunneler og div. unødige penge smidenvæk af Færinge!!
   Så intet nyt i det?!?
   Og hvor kom den forløsende penge sæk fra!!

   Kommentar by li — 3. august 2007 @ 21:47

  24. Problemet er at V og K tror på den med at vi ikke selv kan skaffe arbejdskraft nok. Sandheden er at halvdelen af det arbejde der udføres er ganske unyttigt, så det problem er et pseudoproblem.

   Kommentar by Karsten Nissen på altervin — 3. august 2007 @ 22:13

  25. @ 22 – Vivi

   Jeg er sådan set ikke uenig med dig. Et højt uddannelsesniveau eller evnen til at kunne forsørge sig og sine har intet at skulle sige ift. om man er islamist eller ej. Men fra en økonomisk vinkel har det stadig noget at skulle sige, selvom det andet er vigtigere.

   Tanken om at diskriminere mellem forskellige lande har jeg det helt fint med. Hvorfor ikke sige til nogle lande at deres indbyggere ikke er velkomne her mere, fordi de har påført os for store byrder og trukket for store veksler på vores gæstfrihed. Disse lande vil sikkert blive sure og boykotte os og vore varer, men vi vil sikkert finde at det i forvejen er lande vi ikke har det store økonomiske samkvem med alligevel.

   Kommentar by Henrik — 3. august 2007 @ 22:14

  26. 24. Henrik

   jeg medgiver dig den økonomiske betragtning- men som du selv er inde på ikke i forbindelse med muslimer.

   Jeg ved det lyder væmmeligt hvad jeg skrev – og jeg har aldrig nogen sinde troet om mig selv, at jeg skulle komme til at indtage en sådan holdning !

   For mig er spørgsmålet,vil vi handle rationelt eller ej ?

   Vælger vi fornuften MÅ vi melde klart ud, at tilvandringen fra de arabisk/islamiske lande på sigt er til ulykke for Danmark og den Danske befolkning .

   Historisk og nutidigt set viser emperien, at der hvor islam slår rod går det rive galt for området/landet og den oprindelige befolkning .

   Skulle Danmark være undtaget ideologien islams agenda – at dens muslimer skal erobre for Allah ?

   Nej.

   Kommentar by vivi andersen (Islamofob) — 3. august 2007 @ 22:38

  27. Vesselboe er ikke et dummerhovede.

   Han er ude for at lave alibi. Helt ligesom Nybroe for DR: Åhhh hvor er det forfærdeligt med al den indvandring. VK mener dybest set præcis det omvendte. Ikke hurtigt nok kan Fogh og PSM(der burde have været et pms) få afskaffet Danmark. Multikultur, arbejdskraft – deres bare røve. Det det hele drejer sig om, er at få blandet hele verdenspaletten, for så bliver alt så godt. Hvad idioterne i VK ikke ved er, at når man blander alle farver, så bliver resultatet brungråt. Når det gælder PSM, så gælder det primært kejserdrømmen.

   Jeg kommer lige hjem fra indkøb her vi vor lille landsby. Der var mindst lige så mange fremmede som danskere. Negre, polakker, mellem- og fjernøstere. VK’s våde drøm. Danmark er færdig. Når boblen brister, vil nogle få af de mange danskere på bistandshjælp finde ud af, at de dyrkede ris til egen røv. De vil finde ud af, at ”samfundets ressourcer” var gaver fra danskere, der stadig kunne se en idé i at støtte deres landsmænd, men som til sidst fik nok.

   Vesselboe er et dumt svin.

   Mvh. Børge. (Danmark er så ramt, at der ikke findes et eneste anstændigt parti at stemme på. Det mindst ringe er DF.)

   Kommentar by Børge — 4. august 2007 @ 15:40

  28. Jeg har sagt det før og siger det nu igen-

   Problemet er ikke muslimer/islamister, men koranen, som danner bund for der verdenshad til andre kulturer og religioner, som kendetegner muslimerne (fællesbetegnelse for alle, der tror på koranen, allah og muhammed).
   Koranen er årsagen til vold, kriminalitet, mord og terror. Til racisme, kønsdiskrimination, omvendt fremmedhad og religiøs apartheid.

   Det er som en kræftsvulst, der lever og vokser skjult i en organisme, og som så sender udløbere ud.
   Udløberne kan fjernes operativt, men modersvulsten sender nye udløbere.
   For at kurere patienen må modersvulsten fjernes grundigt og effektivt. Og det kræver en kirurg der tør udføre indgrebet.

   Det nytter intet at søge at skjule problemet og snakke patienten til at acceptere tingenes tlstand.

   Kommentar by Dansk Realist — 5. august 2007 @ 12:54

  29. Hvorfor afkræver man ikke alleflygtninge/indvandrere at de skal underskrive en erklæring: Intet over og intetpå siden af den danske grundlov. Så slap vi for kritik af vore love og skikke og reglen SKIK FØLGE ELLER LAND FLY !

   Kommentar by Frederik Jakobsen — 14. maj 2009 @ 15:45

  30. @20 og @23 .
   Færinge køber alt muligt dansk lort og betaler alle mulige afgifter til DK. Skulle fanden slippe for det helvetes lort som bliver sendt op fra dk.

   Det er så rigtigt nok at Færinge ikke bliver tvunget ind i millitæret. Men der er mange der er inde i det danske forsvar.

   Hvorfor skulle vi det?
   Danmark er et fremed land for os.
   Danmark fladt, kalkland.
   Færøerne højt bjergland hugget i sten!

   Kommentar by Anonym — 10. februar 2011 @ 23:12

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper