26. august 2007

“… den arabiske antisemitisme har en af sine rødder i det tætte samarbejde mellem Nazityskland og arabiske eliter under Anden Verdenskrig.”

Ikke just en ny historie, men vist første gang den præsenteres så udførligt på dansk. Frederik Stjernfelt i seneste udgave af Weekendavisen om nazi-arab-alliancen – En mufti i Berlin.

“Nu leverer Stuttgart-historikerne Mallmann og Cüppers brikker til et svar: den arabiske antisemitisme har en af sine rødder i det tætte samarbejde mellem Nazityskland og arabiske eliter under Anden Verdenskrig. Det tredje Rige havde tætte forbindelser til de arabiske lande, der så frem til en tysk indmarch, der ikke bare kunne befri dem for britisk indflydelse, men som også forventedes at løse jødespørgsmålet én gang for alle. Den afgørende skikkelse på den arabiske side var den såkaldte »stormufti« af Jerusalem, Amin el-Husseini, der under det meste af krigen sad i exil i Berlin. Bogen kortlægger, hvorledes han bliver tæt forbundet med nazi-toppen, bliver personlig ven med Himmler og Eichmann og decideret delagtig i Endlösung-projektet. Således er det stormuftiens indgriben, der sørger for, at nazisterne ophører med at drive jøder ud af Europa og i stedet går over til en konsekvent udryddelsespolitik – han vil hindre exilerede jøder i at bosætte sig i Palæstina.

I løbet af trediverne var den jødiske flugt fra Europa naturligvis vokset, og i 1937 viste befolkningstallene i Palæstina 880.000 muslimer og 395.000 jøder. Stormuftien fortolkede via Zions Vises Protokoller dette som resultat af en jødisk verdenskonspiration, og i 1936 slutter alle arabiske partier i Palæstina sig sammen til en »Øverste arabiske komité« under ledelse af muftien. Over for en engelsk undersøgelseskommission anført af Lord Peel, der lancerede en delingsplan for Palæstina, gjorde muftien i 1936 sine hensigter klar: »Giv os selvstændighed, så skal vi nok selv gøre os færdige med jøderne.« En panarabisk konference i 1937 krævede af englænderne, at de skulle vælge side, arabere eller jøder – og valgte de forkert, ville araberne svare ved at alliere sig med Englands fjender – altså tyskerne. Det fik England til at tøve med Peel-planen og optere for appeasement med araberne, hvis »brune affiniteter« englænderne meget vel kendte. Den voksende arabiske terror mod den jødiske befolkning i trediverne ledsagedes nu af en lige så omfattende terror mod de mange provestlige arabere, og slørtvang for kvinder blev indført.

[…]

Disse stærke affiniteter før krigen aktualiseres imidlertid brat med det tyske Afrika-korps’ succeser i krigen. I løbet af foråret 1942 rykkede man fra det nuværende Libyen langt ind i Ægypten via en række spektakulære sejre over britiske styrker, og i juli måned skilte kun El Alamein tyskerne fra at indtage Ægypten og Palæstina… Der oprettedes en særstab i Grækenland, der skulle tage sig af forbindelsen til engelskfjendtlige kræfter i Mellemøsten, anført af Palæstina-veteraner fra Første Verdenskrig. En bataljon på 2.300 mand stod klar til at forene sig med arabiske paramilitære styrker. Man så også ideologiske sammenhænge – den førende Abwehr-agent Schrumpf-Pierron kunne ligeud hævde: »Islams struktur har i øvrigt meget tilfælles med nazismen: foroven autoritet, forneden ’demokrati’.« Den omfattende tyske radiopropaganda i Mellemøsten hævdede, at jøderne stod foran at overtage store dele af Syrien, Jordan og Irak, at de allierede var kontrolleret af verdensjødedommen, og man kaldte på jihad mod jøderne. Mallmann og Cüppers hævder, at dette såre aktuelle koncept i sin moderne variant blev opfundet af tyskerne allerede under Første Verdenskrig af efterretningsofficeren Max von Oppenheim, der fik sultanen til at lade oplæse en fatwa i Mehmet-moskeen 14. november 1914, der kaldte til hellig krig og lovede de velkendte belønninger i paradis til de lykkelige martyrer.

[…]

Muftien slog sig nu ned med sin stab i Berlin på tysk budget. Til gengæld bidrog han i stort omfang til udbredelse af antisemitismen, og flere af hans taler for det »Islamiske Centralinstitut« i Berlin eller for »Instituttet til oplysning om jødespørgsmålet« i Frankfurt citeres i bogen. Her hedder det for eksempel: »Jøderne kan man sammenligne med sygdomsbærende insekter. Når de er langt væk, kan man tro, at det er fredelige dyr, men hvis man bliver stukket af dem og får sygdommen, så hjælper kun radikale midler.« Eller »Tyskland er det eneste land, der omsider har besluttet sig til at skaffe det jødiske spørgsmål ud af verden. Det interesserer naturligvis i første række den arabiske verden (…) Indtil nu har hver enkelt bekæmpet denne fare for sig selv – nu bekæmper vi den sammen. Således vil vi sammen nå vort mål.«

Muftien var ikke bare velorienteret om jødeudryddelsen, men manede decideret til opspeedning af processen. Det havde han faktisk også held med. Da den tyske jødeansvarlige i Slovakiet Dieter Wisliceny i 1942 forhandlede om udvandring af jødiske børn fra Slovakiet, Polen og Ungarn til Palæstina, blev han ringet op af Eichmann. Muftien havde protesteret over for Himmler, der derefter forbød enhver udrejse af jøder til Palæstina.

Muftiens medarbejdere blev skolet af Sicherheitsdienst og aflagde visit for at bese faciliteterne i koncentrationslejren Sachsenhausen, og muftiens allierede al-Gailani overvejede indretningen af lejre efter samme mønster i Irak. Ifølge Wisliceny stod muftien i den tætteste forbindelse med Eichmann, og han stod i et hjerteligt forhold til Himmler, med hvem han udvekslede gaver ledsaget af forsikringer om den snarlige sejr for deres fælles kamp.

Himmler selv beordrede i maj 1943 Koranen systematisk gennemlæst for at opspore tekstpassager, der kunne fortolkes således, at Hitler var forudsagt deri og besad den opgave at fuldføre profetens værk…

Den næsten gyseligste part af bogen er imidlertid den, der handler om de konkrete forberedelser til indtoget i Mellemøsten. I løbet af foråret 1942 sejrede Rommel i en konstant vest-østgående bevægelse langs Nordafrikas kyst kulminerende med Tobruk og Marsa Matruhs fald i juni. Tilbage stod kun en enkelt britisk forsvarslinje. Tyske kontakter blev taget til kong Farouk og den ægyptiske elite med henblik på den kommende besættelse og overtagelse af Suezkanalen – englænderne lagde planer for det forventede tilbagetog over Nilen, og de ægyptiske jøder begyndte at flygte. Mussolini planlagde at ride ind i Cairo på en hvid hest foran panserarmeerne og hilse de 95 pct. af ægypterne, der af tyske iagttagere hævdedes at være akse-venlige, og blandt palæstinenserne bredte hilsenen »Heil Hitler!« sig. Den tyske besættelse af Ægypten og Palæstina syntes kort sagt overhængende.”

 • Youtube – Indslag fra Bayerischer Rundfunk (som bl.a. viser Hitlers møde med Stormuftien)
 • 14/5-06 Polemiken – Weekendavisen: Arven fra Hitler. Om den mellemøstlige antisemitisme….
 • Oploadet Kl. 14:42 af Kim Møller — Direkte link48 kommentarer

  48 Comments »

  1. Dér fik weekendavisen lige et nyt abonnement.

   Kommentar by DaLi — 26. august 2007 @ 14:57

  2. Meget kan man sige om nazi-dengserne, men intet godt.
   Hvis nu Hitler og slæng havde udryddet alle der bekendte sig til islam i stedet, havde de så været helte den dag idag?

   Mike

   Kommentar by Onion — 26. august 2007 @ 15:04

  3. En opbyggelig historie, der er til at tag og føle på må man nok sige.
   Havde selvfølgeli hørt den før, men det bliver den ikke dårligere af. Skulle måske alligevel ikke ha opsagt mit abonnement på WA på grund af alt for meget radigal frit-i-luften-svævende vrøvl.

   Stormufti Amin El-Husseinis udtalelse om jøderne som sygdomsbærende insekter giver uvilkårlig associationer til vore dages muslimers migrationer til Europa med tilhørende vold og mord, tyveri og optøjer i gaderne – blot har de fleste af os i dag ingen ønsker om at sende muslismer til KZ lejre og gasovne men blot hjem til deres egne, respektive taberlande.

   Kommentar by Bodil. — 26. august 2007 @ 15:20

  4. Det var pudsigt. Jeg havde lige fundet og læst denne for et par dage siden:

   http://www.terrorismawareness.org/files/NaziRoots.pdf

   Nydeligt skruet sammen, lige til at printe ud og give folk i hånden, der har brug for en kort introduktion til problemet.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 26. august 2007 @ 15:25

  5. Værd at bemærke er det at den ovennævnte Stor-mufti af Jerusalem, af Arafat udtrykkeligt blev udråbt til at være en national helt (for palæstinenserne). Man kan læse mere om alt det i Alan Dershowitz bog “The Case for Israel”, en ellers meget ensidig, men ikke desto mindre interessant, skildring af dilemmaet i mellemøsten.

   Mvh

   Kommentar by Martin Rannje — 26. august 2007 @ 16:00

  6. Stormuftien Haj Amin al-Husseini er Yassir Arafats onkel (hans rigtige navn er Abd al-Rahman abd al-Bauf Arafat al-Qud al-Husseini). Muftien døde i 1974 – her ses en sørgende Arafat til begravelsen: http://www.tellthechildrenthetruth.com/gallery/pages/eulegy_jpg_jpg_jpg.htm

   Kommentar by Kim Møller — 26. august 2007 @ 16:06

  7. godt der ikke var et tæt samarbejde ml den danske elite og nazityskland..

   Kommentar by allan — 26. august 2007 @ 16:13

  8. “Abd al-Rahman”?

   Det var interessant, for det betyder “Ar-Rahman’s Slave”. En del tyder på, at Muhammed tilbad Ar-Rahman de første 17 år af sin profetiske karriere.

   Et af tegnene på det var en tidlig muslim, der ville tage netop det navn. Det ville hans klan i Mekka ikke finde sig i, da de jo tilbad Allah (m.fl. – de var polyteister), ikke Ar-Rahman. Slutresultatet blev, at han kaldte sig “Abd al-Ilah”, dvs. “Guds Slave”. Det kunne både polyteisterne og muslimerne acceptere.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 26. august 2007 @ 16:26

  9. Der er alligevel sket en del siden Muhammedkrisen. Må give nr. 1 indlæg ret, fin artikel, Weekendavisen er meget direkte, og Berlingske Tidende er efterhånden også godt med. Piben har sandelig fået en anden lyd siden for blot et par år siden. Tak til JP + 12 tegnere.

   Kommentar by Janne — 26. august 2007 @ 16:42

  10. ‘Første gang på dansk’? bortset fra, at jeg skrev udførligt om det for over et år siden :-)

   http://hodja.wordpress.com/2006/06/24/einsatz-kommando-i-mellem%c3%b8sten/

   Kommentar by Hodja — 26. august 2007 @ 18:00

  11. Ja, jeg lagde også mærke til den, og på vanlig højreborgerlig maner lykkes det jo Stjernfelt at undgå det indlysende:

   …den arabiske antisemitisme har en af sine rødder i det tætte samarbejde mellem Nazityskland og arabiske eliter under Anden Verdenskrig.

   Mens naturligvis staten Israels oprettelse og den massive indvandring af jøder til Palæstina intet har med sagen at gøre. Stjernfelt kan da også slutte af således:

   Hans rette plads synes efter denne kølige, men rystende bog at dømme at være i anklageskranken blandt Endlösungs arkitekter.

   Mon ikke vi kan regne med, at Stjernfelt næste gang har strammet lidt mere op, så det hedder sig, at den naragtige mufti (som i øvrigt kan takke briterne mere end tyskerne for, at karrieren kom på skinner) var ARKITEKTEN bag holocaust?

   Kommentar by Raapil — 26. august 2007 @ 18:42

  12. I den almindelige glæde over at den historiske sandhed kommer frem, er det også værd at huske på den tyrkiske inspiration til holocaust, som Hitler var sig udmærket bevist om (“Hvem taler i dag om armenierne?”).

   Taner Akcam har skrevet en uhyre grundig bog om de armenske folkemord. Der i koncept og udførelse var forbløffende tæt på holocaust. Det er ikke helt så overraskende, som man skulle tro, for tyskere og tyrkere var allierede i 1. verdenskrig, og en betydelig del af den eksisterende dokumentation for de tyrkiske folkemord (det var ikke bare det armenske) er faktisk gravet ud af tyske arkiver.

   “Altid huske, aldrig gentage.”

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 26. august 2007 @ 20:45

  13. ->11

   Jamen, B. Raapil, nu gik jeg jo lige og troede at det var mig som var skyld i det arabiske jødehad? Jeg forstod på dig at ……….. det var noget med at jeg projicerede mit eget had over på irakerne …………… så derfor står der alle disse afskyelige antisemitiske udfald i Koranen ………… jeg forstod det ikke helt, for du forsvandt herefter lige så pludseligt fra diskussionen, computernedbrud, eller travlhed med missionering på gader og stræder for det biedermeierske evangelium?

   http://www.uriasposten.net/?p=4764#comments (#67, #68, #75, #82)

   ““Nu leverer Stuttgart-historikerne Mallmann og Cüppers brikker til et svar: den arabiske antisemitisme har en af sine rødder i det tætte samarbejde mellem Nazityskland og arabiske eliter under Anden Verdenskrig”.

   Jeg kan godt frygte lidt, at denne bog, tilsigtet eller ej, bliver brugt som endnu et “bevis” på Vestens synderegister – at “vi” nu også har fået de stakkels arabere til at hade jøderne. Faktum er jo, som dokumenteret af Bat Ye’or og Andrew Bostom, at muslimsk jødehad er så gammelt som islam selv. Araberne kunne sagtens finde ud af dette før Hitler var et glimt i Papa Schickelgrubers øjne. Bostom har en bog på vej om dette emne:

   “This comprehensive, meticulously documented collection of scholarly articles presents indisputable evidence that a readily discernible, uniquely Islamic antisemitism—a specific Muslim hatred of Jews—has been expressed continuously since the advent of Islam. Debunking the conventional wisdom, which continues to assert that Muslim animosity toward Jews is entirely a 20th-century phenomenon fueled mainly by the protracted Arab-Israeli conflict, leading scholars provide example after example of antisemitic motifs in Muslim documents reaching back to the beginnings of Islam. The contributors show that the Koran itself is a significant source of hostility toward Jews, as well as other foundational Muslim texts including the hadith (the words and deeds of Muhammad as recorded by pious Muslim transmitters) and the sira (the earliest Muslim biographies of Muhammad). Many other examples are adduced in the writings of influential Muslim jurists, theologians, and scholars, from the Middle Ages through the contemporary era. These primary sources, and seminal secondary analyses translated here for the first time into English—such as Hartwig Hirschfeld’s mid-1880s essays on Muhammad’s subjugation of the Jews of Medina and George Vajda’s elegant, comprehensive 1937 study of the hadith—detail the sacralized rationale for Islam’s anti-Jewish bigotry. Numerous complementary historical accounts illustrate the resulting plight of Jewish communities in the Muslim world across space and time, culminating in the genocidal threat posed to the Jews of Israel today. Scholars, educators, and interested lay readers will find this collection an invaluable resource for understanding the phenomenon of Muslim antisemitism, past and present”.

   The Legacy of Islamic Antisemitism

   http://www.andrewbostom.org/content/view/28/53/

   Her er Koranens ord om jøderne igen:

   Jøder er aber og svin: 2:65/7:166, 5:60

   Jøder har begået uret ved at miste troen: 16:118, 7:168

   Jøder har brudt pagten med Gud: 5:13

   Jøderne er blevet straffet af Allah ved hjælp af assyrerne, babylonerne og romerne, og er blevet spredt over hele verden som resultat heraf: 17:4-5, 7:168

   Jøderne bliver advaret fordi de hævder at være Allahs udvalgte folk: 62:6

   Jøderne bliver advaret p.g.a. deres ulydighed og korruption: 5:32-33

   Jøderne har slået profeter ihjel, incl. Isa/Jesus: 4:155; 2:91, 3:55; 4:157

   Jøderne har latterliggjort Muhammed som Ra’ina, dvs. den onde: 2:104; 4:46

   Jøderne bliver beskyldt for at mangle tro, at tage ord ud af deres sammenhæng, ulydighed og fordrejninger: 4:46

   Jøder tilbeder rabbinere som franarrer folk deres ejendele: 9:30

   Jøder lider af misundelse, og deres hjerter er hårde som sten: 2:109, 2:74

   Jøder forvansker sandheden og fordrejer de hellige skrifter med overlæg: 2:42, 2:75

   Jøderne er løgnagtige: 2:78

   Jøderne er uvidende og mangler tro: 2:89

   Jøderne forfølger ubestemte mål og følger indskydelser: 2:111

   Jøderne er mærket af usselhed som følge af flere af deres synder, herunder opkrævning af åger, trolddom, hedonisme og afgudsdyrkelse: 2:61/ 3:112, 2:275 2:102), 2:96, 2:53).

   De fleste jøder lever i det onde, de bryder forbud, og er ugudelige: 3:110

   Jøders selvbedrag får dem til at prøve at lede muslimer væk fra troen: 3:24, 3:99

   Jøder er blinde og døve over for sandheden: 5:71

   Det som jøderne ikke har glemt har de fordrejet, de fører andre på afveje, de fordrejer sandheden, de får folk til at tale usandt, de bedrager ikke-jøder: 3:69, 3:71, 3:79, 3:75.

   Muslimer frarådes at tage jøder som venner, og vare sig for deres indgroede had til dem: 5:51, 5:82

   Jøderne er forbandet af Allah, deres ansigter vil blive udslettet, og hvis de ikke indser at islam er sandheden bliver de forvandlet til aber og svin, og dømt til at brænde i Helvede: 4:60, 4:47, 3:113, 2:65/ 7:166, 5:60, 4:55, 5:29, 98:6, 58:14-19.

   Glem ikke dét.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 26. august 2007 @ 20:46

  14. @7 ALLAHn

   godt der ikke var et tæt samarbejde ml den danske elite og nazityskland..

   Jeg kan kun give dig helt ret!
   Socialdemokratiet og Radikale var godtnok statsmagt 1940, men elite var de ikke, og blev det aldrig.
   Rart med lidt politisk indrømmelse fra din side.

   Kommentar by Dansk Realist — 26. august 2007 @ 20:48

  15. Ja, de antijødiske citater er velkendte. Jødehad er et af de store problemer med islam, og den type racisme er en hovedårsag til modstanden mod islam.

   Derfor tænker jeg, at et angreb mod racisme i religion vil have gode muligheder. Politiken-segmentet kan dårligt undsige det, og den eneste religion, der har et problem er .. islam.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 26. august 2007 @ 20:56

  16. Lars din crack pot, giv raapil en på goddagen, sådan, du får et kram hvis vi ses engang.

   Og det er godt at se Henrik være med i debatten, jeg er stadig ved at læse hans information om muhammed, god læsning.

   Kommentar by Per N — 26. august 2007 @ 21:16

  17. Nu vi er ved arabere og antisemitisme, så er her en sej klump til halsen man kan blive kvalt i.
   FN – det 2100 århundredes største joke, har sat IRAN for bordenden for en komite der skal bekæmpe racisme!, det er åbenbart et blåstempel til Iran, når udtalelser som,- “jøder er svin og Israel skal udryddes fra jordens overflade” ikke bliver anfægtet.
   Det samme FN havde for et par måneder siden også fremsynet til at vælge Zimbabwe som formand for rådet for bæredygtig udvikling.

   FN – Forenede Nationer …. WHAT A FUCKING JOKE! …
   skift hellere navn til MF – Muslimernes Fællesråd, så er der meldt klart flag.

   Mike

   Kommentar by Onion — 26. august 2007 @ 21:39

  18. Onion, har du et link til det? Det vil jeg da gerne gøre nogle flere opmærksom på.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 26. august 2007 @ 21:44

  19. “Stor-muftien” var i det hele taget en rigtig spasmager med turbanen fuld af sjove påhit:

   “In 1944, Grand Mufti of Jerusalem, Haj Amin el-Husseini, the senior Islamic religious authority of the Palestinian Arabs and close ally of Adolf Hitler, sponsored an unsuccessful chemical warfare assault on the Jewish community in Palestine. Five parachutists were supplied with with maps of Tel Aviv, canisters of a German-manufactured “fine white powder,” and instructions from the Mufti to dump chemicals into the Tel Aviv water system. District police commander Fayiz Bey Idrissi later recalled, “The laboratory report stated that each container held enough poison to kill 25,000 people, and there were at least ten containers.” “

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 26. august 2007 @ 21:47

  20. Iran on anti-racism committee

   http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3441314,00.html

   ->16 :-)

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 26. august 2007 @ 21:48

  21. @17

   Hvilket beviser, at muslimer undergraver alle demokratiske organisationer for at skabe grobund for racisme og islamisme.

   Hvornår mon det ender med en verdenskrig?

   Kommentar by Dansk Realist — 27. august 2007 @ 07:19

  22. Har nogen forresten set, at ANNA LYTTIGER’s Blog ser ud til at være hacket ?

   Kommentar by Dansk Realist — 27. august 2007 @ 07:20

  23. Det er en glimrende, og helt igennem nutidig, opstilling af et voksende problem.

   Hvorvidt vi får glæde af dokumentation er, mildest talt tvivlsomt, men det skal prøves.

   Hvorfor denne tvivl:

   I det mindste, så må man sige, at der på kort sigt er ’spildt meget data’ i en debat om stalinisme og islamisme, fordi – primært DR – medierne dækker det over, ignorerer det og udelukker det fra analyser.

   anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 27. august 2007 @ 07:37

  24. Godt at denne historie skrives i et medie med mere end 100 gange så mange læsere som Uriasposten. Men desværre er den ikke helt skarpt skrevet. Tag dette citat “…den arabiske antisemitisme har en af sine rødder i det tætte samarbejde mellem Nazityskland og arabiske eliter under Anden Verdenskrig”. For det første handler det om muslimsk antisemitisme og ikke arabisk. For det andet er der en besynderlig formulering “har en af sine rødder”. Er det for at undgå at skrive at den væsentligste rod er Koranen? For det tredje hvorfor skrive “arabiske eliter” men ikke “nazi-eliten”? Er det for at ikke alle “arabere” skal føle sig ramt. Citatet kunne mere præcist formuleres sådan “…den muslimske antisemitisme har sine rødder i Koranen, og et samarbejde med Nazityskland under Anden Verdenskrig var helt naturligt”.

   Kommentar by Mallebrok — 27. august 2007 @ 08:02

  25. OTC. Dagens Al Rizau.

   “Men mange økonomer mener altså, at det er en dårlig idé, blandt andre professor Vagn Greve fra Roskilde Universitetscenter.

   – Der er ingen, der siger, at man behøver at opkræve mere i skat. Men der er brug for omlægninger. Skattestoppet blokerer for den skattereform, som har været anbefalet af stort set alle økonomer i det her land, siger Bent Greve.”

   Hjertet er fuldt af. Bent Greve er socialdemokrat og sprunge ud af skabet for lang tid siden.

   http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=360679

   Vang Greve er omvendt den notorisk kendte ‘ekspert’ Politiken/DR hviver frem hver gang der er nogle kriminelle der skal forsvares.

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 27. august 2007 @ 08:22

  26. Faktisk burde vi kræve af alle godkendte trossamfund, at de tager afstand til ting som:

   – Racisme, specielt jødehad
   – Apartheit-lignende systemer
   – Vold og trusler mod vantro
   – Glorificering af og opfordring til vold
   – Straf for at forlade religionen

   Alt det kan vi kræve med grundloven i hånd, og naturligvis at kontrollere overholdelsen af dem. Finder man skrifter eller prædikerne, der overskrider dette, må der falde en advarsel, og i gentagelsestilfælde må godkendelsen fratages trossamfundet.

   Det står enhver frit for at have en racistisk klub. Men de kan ikke opretholde en statslig godkendelse, eller sprede racistisk propaganda offentligt.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 27. august 2007 @ 08:28

  27. Gik vist for stærkt – så en ommer.

   OTC. Dagens Al Rizau.

   “Men mange økonomer mener altså, at det er en dårlig idé, blandt andre professor Vagn Greve fra Roskilde Universitetscenter.

   – Der er ingen, der siger, at man behøver at opkræve mere i skat. Men der er brug for omlægninger. Skattestoppet blokerer for den skattereform, som har været anbefalet af stort set alle økonomer i det her land, siger Bent Greve.”

   http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article331171.ece

   Hvad hjertet er fuldt af. Bent Greve er hardcore socialdemokrat og sprunget ud af skabet for lang tid siden.

   http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=360679

   Vang Greve er omvendt den notorisk kendte ‘ekspert’ Politiken/DR hiver frem hver gang der er nogle kriminelle der skal forsvares.

   For at det ikke er løgn er den også i Børsen.

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 27. august 2007 @ 08:53

  28. ->23

   “For det andet er der en besynderlig formulering “har en af sine rødder”. Er det for at undgå at skrive at den væsentligste rod er Koranen? For det tredje hvorfor skrive “arabiske eliter” men ikke “nazi-eliten”? Er det for at ikke alle “arabere” skal føle sig ramt”.

   Det kan man vist godt tage for givet. Stjernfelt er normalt en fornuftig skribent, men det ligger på rygmarven i alle medier at “fredens religion” skal behandles som rådne æg. Frygten for hysterisk raseri og offerrolledyrkelse er blevet et iboende træk i MSM.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 27. august 2007 @ 09:16

  29. “godt der ikke var et tæt samarbejde ml den danske elite og nazityskland”

   Arh det er jo så ikke helt rigtigt.

   Regeringen kendetegnet ved de Radikale og Socialdemokraterne var mere end gode værter for det tyske herrvolk, og frikorps Danmark og de danske østfrontfrivillige var direkte støttet af den Socialdemokratiske vision om det store opgør med Bolsjevikkerne.

   Så jo, der var bestemt et stort samarbejde mellem elite og de totalitære. Ganske som når du selv idag lefter for mordere, homofober og racister fra den islamiske verden.

   Kommentar by DaLi — 27. august 2007 @ 10:36

  30. Også værd at beskue:
   http://aval31.free.fr/anglais.htm

   Kommentar by T Simonoce — 27. august 2007 @ 10:47

  31. Raapil har vist et problem med kronologi.

   Arbejde muslimerne sammen med hitler før eller efter staten Israels fødsel ?

   Kommentar by DaLi — 27. august 2007 @ 10:56

  32. Raapil har da ganske ret. Jeg citerer:

   “Mens naturligvis staten Israels oprettelse og den massive indvandring af jøder til Palæstina intet har med sagen at gøre.”

   Mere præcist kan det da næppe gøres?

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 27. august 2007 @ 11:09

  33. ->25

   Holder man sig til Kirkeministeriets vejledning for anerkendelse af trossamfund, kan Islamisk Trossamfund ikke opnå betegnelsen “anerkendt”. Det fremgår helt klart af vejledningen, at det er “en forudsætning” at menneskerettighederne, specielt retten til at skifte religion, respekteres.

   Indtil for nylig mente jeg at man bare kunne afvise Cairo deklarationen, som stiller Sharia øverst, og som er det muslimer taler om når de siger ‘menneskerettigheder’. Glem det aldrig, det har samme navn, men vi taler om 2 fundamentalt forskellige ting. Desværre har FN anerkendt disse på linie med sine egne, ved FNs Højkommissær for menneskerettigheder, Mary Robinson i 2002.

   At få frataget sin status som ‘anerkendt’ betyder ikke at man forbydes at praktisere religionen. Det betyder kun at man mister fritagelsen fra at betale ejendoms-og formueskat, og modtage skattefri gaver, ligesom man ikke kan foretage retsgyldige vielser. Den der forretter vielser skal forøvrigt være kompetent i dans mundligt og skriftligt, hvordan Abu Laban klarede den ved jeg ikke.

   Der vil blive et ramaskrig, tegningskrisen bliver vand ved siden af, men jeg tror slagsmålet er værd at tage. Vi skal bare holde hovedet koldt, og holde fast i at vi tillader islam som følge af den grundlovssikrede ret til at praktisere sin religion. De får ikke de skattemæssige fordele andre trossamfund får, fordi de ikke opfyklder reglerne herfor. Simpelt.

   Kommentar by PeterK — 27. august 2007 @ 11:33

  34. Rettelse,

   “kompetent i dans”

   det er altså dansk, de skal være kompetente i. Vild med dans er noget andet.

   Kommentar by PeterK — 27. august 2007 @ 11:36

  35. @33 PeterK
   Bravo :-)
   Det er lige nøjagtigt ET af punkterne vi skal KRÆVE overholdt.
   Uværdige idelogier, med religiøst omsvøb, skal ikke nyde særbeskyttelse eller særkrav, under henvisning til religion-beskyttelse/dyrkelse-krav.
   Puds menneskerettighederne på denne idelogi/religion islam, og er den så meget som på kant med denne!!(klart overskrider denne, i virkeligheds verden) så SLUT med anerkeldelse og retsgyldige vielser og PENGE!!
   Vi skal ikke finansere udemokratiske undergravende virksomhed.

   Kommentar by li — 27. august 2007 @ 11:53

  36. 35. Li

   Eet og andet sted, for år tilbage. mener jeg at have læst en sammenligning af en del af Koranens Suraer og de Universelle Menneskerettighed .

   Islam er på kant med disse.

   Om det er derfor Cairo-deklarationen er kreeret aner jeg ikke.

   Men når muslimer snakker menneskerettigheder så er det denne de refererer til .

   Desværre fik Robinson ligestillet disse 2 former for menneskerettigheder – og spørgsmålet er vel hvilken af disse 2 der kommer til at gælde i Europa ?

   Kommentar by vivi andersen (Islamofob) — 27. august 2007 @ 12:50

  37. http://www.farhud.org/farhud.html

   En beretning om holocaust arab-style (i øvrigt før Wannsee-konferencen) – [de skulle nok lige bruge lidt tid på at oversætte planerne fra arabisk til tysk]:

   http://www.bankingonbaghdad.com/archive/JTA20041004/page_view_story.asp.html

   Kommentar by BeetlesstavesmedA — 27. august 2007 @ 13:07

  38. @36 vivi andersen
   Jeg anerkender ikke Cario-menneskerettighederen.
   Jeg retter altid folk der nævner denne Cairo-umenneskeHÅN, og rettelig beder dem, benævne denne som Cario-sharia-umenneskelighederne.
   Der er INTET tilfælles i de to menneskerettigheder.
   Må rette dig ;-) idelogien islam overtræder groft menneskerettighederne.
   Cairo-sharia-umenneskelighederne finder sted i alle islamiske lande!!

   Kommentar by li — 27. august 2007 @ 13:48

  39. Det franske parlament, som i sin tid vedtog menneskerettighederne vedtog også menneskepligterne. Findes de også i en Cairo-variant?

   Kommentar by Ole — 27. august 2007 @ 20:49

  40. Ja, klar tale uden omsvøb, hvor mange demokratier er det lige islam har præsteret historisk ud fra egen ideologi. Schweiz = demokrati i over 500 år, bystater med borgerdemokrati er gamle som Athen, Rom, de middelalderlige selvstyrebyer og de svælgede i den græske filosofi mens vi rodede i det tidlige middelalderlige mørke, hvad brugte de den til? Sandelig til videnskab og relativ fritænkning, men ikke til at rokke ved islams grundlæggende autokratiske struktur:

   *** Islams struktur har i øvrigt meget tilfælles med nazismen: foroven autoritet, forneden demokrati ***

   0g hvilken som helst anden frelst ideologi med formodet monopol på sandheden.

   “- Der er ingen, der siger, at man behøver at opkræve mere i skat. Men der er brug for omlægninger. Skattestoppet blokerer for den skattereform, som har været anbefalet af stort set alle økonomer i det her land”

   Socialdemokratisk kassetænkning, vi har 900000 på overførselsindkomst, vi har omkring verdens tungeste skattebyrde. Men vi er stadig rige!
   Her går det godt, brug flere penge! Hæv skatterne, specielt for de fattige på overførselsindkomst, som i forvejen ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen ( Islamofob ) — 27. august 2007 @ 21:43

  41. @38 Li

   Må man kalde dem for Cairo-Muslimrettighederne ?

   Kommentar by Dansk Realist — 27. august 2007 @ 21:48

  42. Fik sakset for meget fra det øverste, fordi det røg i spamfilteret det jeg oprindeligt skrev:

   Men en fattig på overførselsindkomst, betaler lavere skat end tidligere set på denne side af Anker, qua de ikke betaler arbejdsmarkedbidrag.
   Så hvordan skal lige en skatteomlægning se ud?

   Udover jobfradrag, hvad med at fjerne arbejdsmarkedbidraget? så topskatten ryger ned på 55 procent og alle lavindkomstgrupper ned på 41 procent?

   Men vi kommer ikke udenom, at det koster.

   Vi lever for tiden på den nåde, et relativt stabilt marked giver os.
   Derudover nyder staten godt af et tocifret milliardbeløb i olieindtægter, af milliarder hentet fra salg af offentlige virksomheder.
   Midlertidigt har vi fornøjelsen af et byggeboom, som nok er ved at gå i sig selv med faldet i ejerboligpriser.
   Så har vi pensionsbyrden, som ikke i sig selv er et problem, for så vidt den gør indhug blandt de 900000 i den arbejdsdygtige alder, som lever af overførselsindkomst.
   Sagen er bare, det gør den i høj grad ikke eftersom vi taler om fagspecifikke uddannede.
   Så er vi ude i import af arbejdskraft, og nye tilvandrede der bliver pacificeret i et spindelvæv af offentlige ydelser, så er vi lige vidt.

   Vi griner og ryster på hovedet af overvægtige amerikanere, der går spiser aftensmad på Mcdonalds og skyller flere liter cola ned om dagen.
   Men vores egen immobile og overvægtige velfærdsstat, den er værre og der bliver længere og længere, at svømme til kystens faste grund.

   Det er ikke gjort med at flytte lidt rundt på skatteregningnen, hele velfærdsstaten er vokset ud af hænderne på os.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen ( Islamofob ) — 27. august 2007 @ 22:32

  43. F*ck da, hvor blev Raapil egentlig stille.

   Han kan vist heller ikke lide fri og åben debat.

   Kommentar by DaLi — 28. august 2007 @ 09:07

  44. I say hello to an another small country with couragous people.
   I never forget what your King have done.

   Now we are all like some tiny invaded countries.

   Kommentar by Big Mufti — 28. august 2007 @ 09:26

  45. @44 Big Mufti

   Hey Mate! Which King do you have in mind?

   Invated countries, you bet !

   But we’ll fight’em where we see’em!

   Kommentar by Dansk Realist — 28. august 2007 @ 14:47

  46. Big Mufti.

   It was Christian x you have in mind right ?
   Our King who stand up for the people,and a little ekstra for its jewish population under the occupation.

   And yet again we will protect our jewiss friends from the invators, you can count on it ;-)

   Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 28. august 2007 @ 19:03

  47. Tilbage til overskriften!

   “… den arabiske antisemitisme har en af sine rødder i det tætte samarbejde mellem Nazityskland og arabiske eliter under Anden Verdenskrig.”

   NEJ!!!!!

   Antisemitismen har sine rødder i koranens ord og bud, men er styrket af samarbejdet med nazisterne (og det kommunistiske Sovjet, der ligeledes hadede jøderne og fjernede dem fra samfundet ‘Pogromerne’).

   Kommentar by Dansk Realist — 29. august 2007 @ 08:07

  48. I think the story of our king Christian X wearing the yellow star for the Jews was just a rumour.

   But it was a good one. I’ve posted a similar sentiment here and there – that for any purpose of boycotting Jews, I shall consider myself a Jew in that context.

   Dansk Realist, vi kender godt koranens ord om jøder som aber, svin og rotter. Hvad vi diskuterer her er moderne antisemitisme, og den tætte forbindelse til Hitler. Den er yderst pinlig for islam, og det er godt, at sandheden nu kommer frem for alvor.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 29. august 2007 @ 10:52

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper