6. september 2007

Ibn Warraq: Edward Said har bedrevet intellektuel terrorisme

Jyllandsposten bragte sidste torsdag et interview med Ibn Warraq, hovedsageligt med tanke på Warraqs to kommende bøger – Defending the West: A Critique of Edward Said’s Orientalism og Which Koran? Variants, Manuscripts, And the Influence of Pre-islamic Poetry.

Her lidt fra Forsvar for Vesten.

“Den afdøde amerikansk-palæstinensiske intellektuelle Edward Saids bog “Orientalism” fra 1978 er det måske mest indflydelsesrige værk inden for de humanistiske videnskaber gennem de seneste tre årtier. Said påstod, at Vestens billede af Mellemøsten var fordrejet og fordomsfuldt takket være 200 års koloniherredømme og racisme. Saids tanker har aflejret sig overalt på universiteter i Vesten, hvor man studerer fremmede kulturer, og “Orientalism” har gennemsyret vestlige opfattelser af Den tredje Verden med skyldfølelse, selvkritik og fornægtelse i en grad, at studiet er blevet reduceret til et spørgsmål om magt og fordomme som styrende for al erkendelse.

Det er denne fortælling, som Ibn Warraq, der er født i Indien af muslimske forældre og opvokset i Pakistan, tager et sønderlemmende opgør med i sin nye bog. Warraq piller Saids tese fra hinanden; han mener, den er spækket med fejl, tendentiøse fortolkninger og historiske misforståelser, som ville få en førsteårsstuderende til at rødme.

[…]

Hvorfor har du skrevet denne bog om Said?

»Jeg købte “Orientalism”, da den udkom i 1978, men den havnede på bogreolen, og det var først små 20 år senere, at jeg gav mig til at studere den grundigt. Jeg troede ikke mine egne øjne, så meget nonsens indeholdt den. Said modsiger sig selv fra den ene side til den anden. Jeg skrev et hurtigt essay, som jeg siden udvidede, og det er med i bogen.«

Hvad er det for fejl, Said begår?

»Jamen, der er ingen ende på dem. Et sted siger han, at orientalisterne, altså forfattere med vestlig baggrund, der skriver om Østen, tilegnede sig reel viden om regionen, men han skelner ikke mellem specialister, rejseskribenter eller dilettanter. Andre steder hævder han modsat, at alle orientalisters viden om Østen grundlæggende var falsk og fordomsfuld. Samtidig er han af den opfattelse, at der ikke findes nogen endegyldig sandhed. Men hvis han virkelig mener det, hvordan kan så klage over, at netop orientalisternes værker skulle være usande?«

Er der andre eksempler?

»Masser. Said gør opmærksom på, at de vestlige imperialister i Mellemøsten styrede regionen ved hjælp af den viden, som orientalisterne havde tilegnet sig, men hvordan skulle de dog på nogen måde kunne gøre det, hvis orientalisternes viden var af så ringe kvalitet? Desuden peger Said på, at orientalister og imperialister i fællesskab bærer ansvaret for de ulykker og forbrydelser, der blev begået, men hvis man tager de vigtigste og største orientalister, eksperter i Mellemøsten og islam, så var de tyskere, og tyskerne havde ingen kolonier i Mellemøsten, de var ikke imperialister.«

[…]

Men Said har vel ikke kun haft negativ indflydelse. Hans grundlæggende indsigt, at studiet af fremmede kulturer er farvet af ens egen baggrund og kultur og dermed styrende for erkendelsen er vigtig, er den ikke?

»Nej, jeg mener, at Saids indflydelse har været en ren katastrofe, enormt skadelig for de humanistiske videnskaber i Vesten, og dertil skal man lægge hans destruktive indflydelse på arabisk kultur og selvforståelse… Påstanden om, at man under ingen omstændigheder kan frigøre sig af sin baggrund og opnå en eller anden form for objektiv indsigt, er helt ude i skoven. Og det er ikke nyt. Foucault skrev om det, og det samme gjorde Karl Marx… Said nægter at fokusere på budskabet, men diskvalificerer i stedet budbringeren. Han forholder sig ikke til argumenter og konkrete observationer. Der findes jo måder at kontrollere, om en observation er korrekt eller ej. Hvis 20 mennesker med forskellig baggrund har iagttaget det samme fænomen i en landsby, så er der sandsynlighed for, at det indeholder et element af sandhed, og når man bagefter får de samme iagttagelser bekræftet af indfødte forskere og forfattere, så er det efter mine begreber det rene nonsens at fastholde, at alle vesterlændinge, der har skrevet om Orienten er fulde af fordomme og derfor upålidelige.«

[…]

Hvad har konsekvensen af Saids arbejde været i den arabiske verden?

»Han har lært en eller to generationer af arabere selvmedlidenhedens destruktive kunst. Hans orientalisme legitimerede arabernes anklager mod Israel og Vesten for at være roden til alle deres problemer. Han gav dem intellektuelle argumenter for ikke at tage ansvar for deres egen kulturelle og økonomiske katastrofe. Desuden har han gjort det ekstremt vanskeligt at være kritisk over for islam inden for forskningen. Folk er skrækslagne ved tanken om at blive kaldt orientalister, og derfor har islamforskere ikke været i stand til at se på islam med samme kritiske, videnskabelige blik, som man har gjort i forhold til Det Gamle og Ny Testamente. Det er en stor ulykke. Said har bedrevet intellektuel terrorisme. I dag bruger man ordet islamofobi på samme måde som orientalisme. Man blokerer for kritisk udforskning af islam, behandler emnet på en underdanig og alt for ærbødig måde. F.eks. er man parat til at acceptere påstanden om, at Koranen er en åbenbaring fra Gud, selv om enhver ved sine fulde fem kan se, at det er en tekst skabt af mennesker. Endvidere har Said med sin bog opmuntret islamiske fundamentalister.«

Hvordan det?

»Han har været med til at bestyrke fundamentalisterne i, at de har ret, eftersom orientalisterne jo kunne afvises a priori.«

 • 5/9-07 Jyllandsposten (læserbrev) – Jørn Borup: Said er ikke ret meget gud.
 • 11/9-07 Jyllandsposten (læserbrev) – Tim Pallis: Kritik af Vesten .
 • Oploadet Kl. 12:40 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer
  Arkiveret under:

  11 Comments »

  1. Bare vi snart kommer det udbredte kulturelle selvhad blandt venstreorienterede kulturpersonligheder og politikere til livs. Stop nu det evindelige navlepilende og snævertsynede, samt historieløse faderopgør blandt akademikere og politikere – både blandt mænd og kvinder. Vi ser f.eks. det kulturelle selvhad mærkbart udtalt hos de seneste 30-40 års erklærede feminister. De er opdraget til så meget kulturelt selvhad, had til den vestlige, hvide mand og hans kultur, at de efterhånden ser kvindebegrænsende og forskelsbehandlende skikke som noget godt (kønsapartheid, tildækning af kvinder fra de er 6 år til de er oldinge, flerkoneri, isolation af muslimske kvinder i offentlige svømmehaller, tildækning af kvindelige muslimske offentligt ansatte etc.), fordi de er totalt forskelligt fra vestlig kultur. Man fristes til at sige, at jo mere det adskiller sig fra vestlig kultur, jo bedre – uanset om det er kvinders frihed og ligeværd, der ofres. Tag f.eks. de kvindeorganisationer og foreninger der har tildækkede muslimske kvinder som forbilleder. Det er et sørgeligt skue. Kvindekamp er blevet til kamp for forskelsbehandling og mangel på ligestilling. Det er de samme kvinder, der ikke tager afstand fra at små piger, der, med Naser Khaders egne ord, gøres til seksaulobjekter som 6 årige, når de tildækkes inden de starter i skole. Vi ser det når Elsebeth Gerner Nielsen i “solidaritet” med i kvindeundertrykkerne i ind- og udland tildækker sig, som er hun flov over og undskylder at være kvindelig og fri med vestlig kulturel baggrund. Hvor hun dog tisser i egen rede. Hvornår kommer den tid, hvor disse hovne, i væremåde, smalsporede, provinsielle og kortsynede matroner, stopper med at nedgøre deres egen kultur og historie, og holder op med dåreagtigt og dumt at inklinere for dybt reaktionære kvindeundertrykkende skikke, bare de er kulørte, fremmedartede og antropologi-korrekte nok?

   Kommentar by Janne — 6. september 2007 @ 15:00

  2. Jeg vil til enhver tid satse på IBN WARRAG udlægning fremfor en (inferiør dansk forsker) som ingen kender!
   Jeg har før læst om bogen som han taler om og det er de samme meldinger som kommer fra udlandske kilder, jeg kan kun gengive hvad jeg husker at jeg har læst.

   Kommentar by Per N — 6. september 2007 @ 15:10

  3. Bogen er skrevet i 1978, ikke sandt?

   Er det ikke lidt sent at blæse det op nu 29 år efter?

   Eller er muslimer generelt langsomt opfattende?

   Kommentar by Dansk Realist — 6. september 2007 @ 17:23

  4. -> Dansk realist

   Nej nej, Saids bøger er tapeseret på hjernebarken af alt for mange undervisere på universiteterne.

   Mange kommenterer ham, men ingen tør tage opgøret. Religionsforsker Jeppe Sinding Jensen tog et opgør med tankerne i sin doktordisputats fra 2002, men nævner så vidt jeg husker kun bogen en eneste gang.

   http://www.uriasposten.net/index.php?p=1665

   “Jeg har med glæde noteret, at mange læsere i Storbritannien og Amerika såvel som i det engelsktalende Afrika, Asien, Australien og Caribien fandt, at bogen understregede nødvendigheden af det, som senere blev kaldt multikulturalisme, snarere end xenofobi og aggressiv, raceorienteret nationalisme.” (fra Saids efterord til 1995-udgivelsen, s. 376)

   Kommentar by Kim Møller — 6. september 2007 @ 17:34

  5. Edward Said er såmænd ikke den eneste, der driver intellektuel terrorisme og har sat Vestens selvhad på skinner. Se på antropologien, en art Kejserens Nye Klæder. Franz Boas (Der eksisterer ingen rene racer og ingen racer er medfødt andre overlegene). Hans elev Ruth Benedict digter videre på følgetongen (ingen kulturer er andre overlegne). Hermed har vi så det videnskabelige grundlag for at hele banden af halvstuderede røvere, som hvert år udklægges på vore universiteter, kan gå ud og prædike multikultur og politisk korrekthed. Man har jo ikke kun som Marx videnskaben på sin side, men tilmed godheden og menneskerettighederne. De er fredet så længe bønderne kan følge med og producere tilstrækkelige mængder af fødevarer.

   Kommentar by Menig 442 — 6. september 2007 @ 19:04

  6. Jørn Borups udlægning stemmer meget godt overens med virkeligheden.

   Det ville være rart med et konkret eksempel på en forelæsning på et dansk universitet, hvor Said fremlægges ukritisk.
   Det ville endvidere være rart med et konkret eksempel på, at Said tildeles mere end en halv eller en hel forelæsning/time på de uddannelser, hvor det er relevant at inddrage ham.
   Og hvis nogen er i stand til dette, så ville det selvfølgelig se bedst ud, hvis man kunne påvise, at det faktisk gjorde sig gældende på et generelt plan; at det ikke bare er Ibn Warraq der uvidende generaliserer.

   Hvem har undervist jer i Said?

   Og hvem har undervist Menig 442 i Boas? Tilsyneladende lige så ukritisk som I andre er blevet undervist i Said?

   Prøv at møde op næste gang Jørn Borup introducerer et nyt hold elever for Said. Så kunne det jo være, at I blev overraskede…

   Kommentar by JacobA — 6. september 2007 @ 19:47

  7. 3. -> Dansk realist

   Uha da da, gå du ned i akademisk boghandel Københavns universitet Amager (KUA), den står altid på hylden. Det går trægt med at få den pløjet ned i jorden hvor den hører til.

   Kommentar by Sobieski — 6. september 2007 @ 22:52

  8. -> JacobA (Peter/Dragsdahl)

   “Det ville være rart med et konkret eksempel på en forelæsning på et dansk universitet, hvor Said fremlægges ukritisk. Det ville endvidere være rart med et konkret eksempel på, at Said tildeles mere end en halv eller en hel forelæsning/time på de uddannelser, hvor det er relevant at inddrage ham.”

   Problemet er jo ikke begrænset til fremlæggelsen af Said – problemet er den kraft hans tanker har haft indenfor visse studieretninger, herunder antropologien, som du sikkert ved.

   “Åbenhed var engang den dyd, der skulle hjælpe os til at finde det gode ved fornuftens brug. Nu betyder det at godtage alt og benægte fornuftens magt. Den uindskrænkede og tankeløse leflen for åbenhed, uden erkendelse af det nedarvede politiske, sociale eller kulturelle problem, der kommer af at betragte åbenhed som naturens mål, har gjort åbenhed meningsløs. Kulturrelativisme ødelægger både éns eget og godheden.” (Allan Bloom, Historien om Vestens intellektuelle forfald)

   Kommentar by Kim Møller — 7. september 2007 @ 05:25

  9. Kort før studiestart var der på Aarhus Universitets teologisk fakultet, hvor Jørn Borup arbejder, en diskussion om hvilket materiale der skulle benyttes til introduktion til studiet for de studerende på arabisk. Saids Orientalisme blev omtalt i rosende vendinger og blev anset for at være en fyldestgørende introduktion til Islam. Bogen blev i sidste ende forkastet, teksten blev anset for at være for lang og på et for højt niveau for rusere.
   Bernard Lewis blev nævnt som et eksempel på en forsker man ikke skulle benytte.

   Der ud over må jeg give buddhisme eksperten Borup ret.

   Kommentar by Jegindo — 7. september 2007 @ 08:56

  10. >9 Jegindo

   Jeg syntes nok hans navn lød bekendt. Han skrev en lærebog om zen-buddhisme til brug i gymnasierne. Jeg var ikke klar over han også beskæfigede sig med islam?

   Jeg mener nu, han tager fejl hvad angår “orientalism”. Selvom der rigtig nok er dygtige lektorer på visse studier, der gør hvad de kan for at jage det saidske spøgelse ud af humaniora, så har bogen stadig alt for stor magt over alt for mange skrøbelige humniora-sind.

   Jeg vil give Møller helt ret på det punkt.

   Det kan ikke siges ofte nok, hvor enormt skadelig Said har været for hele udviklingen inden for humaniora inden for de seneste 28 år.

   Når det så er sagt, så skyldes den magt fjolset havde over sindene jo også, at der på danske universiteter var et frugtbart rødfascistisk miljø, som var mere end villig til at godtage selv det mest stupide argument, når blot det støttede deres egne rødfascistiske opfattelser af verden.

   Så skylden er så at sige ikke Saids alene. Han er blevet brugt af ekstremisterne på humaniora til at sprede rødfascismen, i lige så høj grad som han selv har brugt dem til at sprede occidentalisme og islam-fascisme.

   Man skal ikke glemme at den ideologiske afstand mellem en rødfascist og en islamfascist, når det kommer til stykket er mindre, end afstanden mellem en cirkels begyndelse og dens ende. ;)

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 7. september 2007 @ 10:49

  11. Læs her et rigtig godt eksempel på en feminist (norsk), der uden blusel viser sin foragt for hvide mænd:

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1978068.ece

   Kommentar by Janne — 7. september 2007 @ 12:16

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper