16. juni 2013

Kvinfo-direktør om censor-sagen: “… må være åben for, at folk har forskellige måder at hilse på”

Kathrine Lilleør er inde på noget af det samme som Frederik Stjernfelt, og det er selvfølgelig grotesk at danske skatteydere tvinges til at støtte venstreradikal feminisme i sharia-venlig aftapning. Fra Information – Stjernfeld​t: Ville vi acceptere en censor, der er racist?

“Forestil dig en matematiklærer, der sender en mail til en skole, hvor han skriver, at han ikke vil give sorte eller muslimer hånden. »Ville vi så imødekomme det og sige, at vi skal tage hensyn til, at han hylder en racistisk doktrin som sin private overbevisning,« spørger professor i semiotik på Aarhus Universitet Frederik Stjernfelt med henvisning til sagen om en censor på et HF-kursus i Herning, der ikke ville give de kvindelige eksaminander hånden.

»Forskellen mellem de to sager er jo, at religion spiller en rolle i den ene af dem. Der er en tendens til, at vi bliver bløde over for antiegalitær adfærd, når den undskyldes med religion. Det mener jeg er et glidebaneargument,« siger Frederik Stjernfelt.

[…]

… mens mange debattører efterfølgende har kritiseret skolen, censoren og ministerierne, har andre svært ved at se, hvorfor det skulle være et problem, at de kvindelige studerende ikke kunne få noget håndtryk fra deres censor. Kvinfos direktør, Elisabeth Møller Jensen, er således snarere kritisk over for den kvindelige studerende, der klagede over censoren.
Hun udtalte i gårsdagens Information, at man »må være åben for, at folk har forskellige måder at hilse på«, og at hun selv har »meget svært ved at forstå, at man kan blive krænket« over ikke at få et håndtryk.

»Man skulle ellers tro, at hendes rolle var at forsvare kønnenes ligeret. Der mener jeg jo, at det generelt skal være sådan, at ligerettighedsargumenter trumfer særrettighedsargumenter,« siger Frederik Stjernfelt.”

Oploadet Kl. 20:29 af Kim Møller — Direkte link63 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/48956/trackback

63 Comments »

 1. Vi er mange der længe har ment, at måske det farligste vi står overfor i disse år ikke så meget er islamisternes kvindehadende galskab, men i lige så høj grad den ligegyldighed selvpiskende medløbere som dhimmi direktøren her udviser. Islamister kan jo kun komme til, hvis og såfremt de hjælpes på vej af de mentalt uligevægtige kulturradigale, så dette er desværre en to-fronts strid vi danskere står midt i. Sjovt som den fascisme og nazisme i nye klæder, som alle andre anerkender nu findes, skulle gå hen og blive så populær en lefle-ideologi blandt vore mest selvhadende danske medborgere. At åbenlys racisme idag tiltaler venstrefløjen, ak.

  Kommentar by LarsB — 16. juni 2013 @ 21:13

 2. Kvinfo, som så vidt vides forsynes over finansloven med x antal millioner kroner årligt, kan som sædvanlig ikke træde i karakter.

  Præcist hvilken nytte har Danmark af at betale et millionbeløb årligt til en organisation, der – for min skyld – gerne må eksistere og have bizarre meninger?
  Blot medlemmerne af denne noget særprægede klub selv finansierer klubben.

  Er der i øvrigt nogen, der kan huske, hvornår Kvinfo har kastet sig ind i kampen for kvinders (læs: Muslimske kvinders) rets- og ligestilling?

  Selv kan jeg ikke, måske på grund af demens, muligvis snarere fordi Kvinfo aldrig har gjort dette.

  Kommentar by Henrik Petersen — 16. juni 2013 @ 21:15

 3. Nu tør jeg næsten ikke fortsætte med at kommentere her, men jeg vil alligevel fastholde mit synspunkt, som er, at vi på den ene side har sagen om censoren, der ikke vil give hånd til kvindelige studerende – på på den anden hånd en normdiskussion om man skal give hånd eller ej.

  I den konkrete sag om censoren, synes jeg også, at han er kønsdiskriminerende, og da det foregår i offentligt regie, kan man klage over ham til skolen og til ligestillingsnævnet.

  Men med hensyn til normdiskussionen henholder jeg mig til, at man selvfølgelig ikke kan tvinges til at give hånd til nogen. Jeg kunne f.eks heller ikke drømme om at sige Deres Majestæt til dronning Margrethe, fordi jeg er republikaner.

  Kommentar by Carsten Halvorsen. — 16. juni 2013 @ 21:21

 4. – groft at antyde den unge kvinde nok er fordomsfuld

  ”Sandsynligheden for, at hun har en fordom om, at man ikke både kan være troende og professionel er jo mindst lige så stor som hendes bekymring. Det er en farlig glidebane at tro, at han vil handle uprofessionelt på grund af nogle holdninger”.

  – midler fra Qatar???

  KVINFO Årsberetning side 26:
  KVINFO havde indtægter på i alt 32,8 mio. kr., heraf driftbevillingen fra Kulturministeriet på 6,769 mio. kr. Øvrige midler kommer fra bl.a. Udenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Egmont Fonden, Riksbankens Jubileumsfond, Oak Foundation Denmark, TrygFonden, Bikubenfonden, Inst. for Flerpartisamarbejde, FrauenBibliotek Saarbrücken, Miss Zamila Bunglawala, Qatar og The European Women’s Lobby.
  ht tp://www.kvinfo.dk/files/Aarsberetning2012.pdf

  Kommentar by anno — 16. juni 2013 @ 21:35

 5. Fint, Halvorsen. Nu er du jo nok ikke lige til studentereksamen, og sandsynligheden for, at du bliver inviteret til de kongelige gemakker er formentlig relativt lille.

  Tænk lige på den kvinde, neger eller på anden måde genkendelige person, som allerede ved at fremmøde til eksamen bliver mødt med en afvisende holdning hos en skrupskør muslim (ups, det var en pleonasme: Alle muslimer er skrupskøre, hvilket muligvis skyldes fætter-/kusineægteskaber og hangen til bizar stenalderovertro).

  Lige hér savner jeg, at muslimer ville gennemgå en – med et smukt tysk ord Vergangenheitsbewältigung – og komme ud af stenalderen. Det kan kun gå for langsomt. Ret beset har tyskerne klaret det i løbet af ca. 50 år, mens muslimer stadig er 1500 år bagud.

  Bortset fra det kan vi dog enes om én ting: Jeg kunne også undvære kongehuset. Så kunne fantasten Ritt Bjerregaards utopier og løfter om 5000 boliger til 5000/md i København delvist realiseres.

  Kommentar by Henrik Petersen — 16. juni 2013 @ 21:38

 6. Lad det være en liden trøst, at en dag banker en muslim kællingerne til orden.

  Bemærk, at de vestlige samfunds deroute hænger nøje sammen med omfanget af kvindernes indflydelse på selvsamme.

  Kommentar by Anonym — 16. juni 2013 @ 21:41

 7. Alle som ikke har fået max karakter bør klage.

  Censor har erkendt at han diskrimenere.

  Det er efter en klage ham, som skal bevise, at han ikke også diskriminerede ved bedømmelsen.

  Kommentar by Morten Dreyer — 16. juni 2013 @ 21:43

 8. > Morten Dreyer 21:42

  Strengt taget har han vel diskvalificeret sig selv med sit formørkede vrøvl.

  At lederen for Herning VUC & HF ikke fatter det, at Børne- og Undervisningsministeren (sorry, det kalder de det selv!) og Kirke- og Ligestillingsministeren ikke kan finde ud af noget som helst er forventeligt.

  Der henviser til Ligestillingsnævnet. Jeg gætter vildt: Der går et par år, før Nævnet finder frem til en i øvrigt ikke bindende afgørelse. Det hjælper bare ikke de unge mennesker, som er til eksamen med en bindegal muslim (hov, der smuttede også lige en pleonasme med).

  Kommentar by Henrik Petersen — 16. juni 2013 @ 22:01

 9. Henrik Petersen
  Det glæder mig, at du også er republikaner. Men jeg faktisk kun været sammen med Margrethe, men heldigvis kun i embeds medfør, og jeg holdt mig langt borte fra hende og overlod scenen til snobberne og fedterøvene. Man kan jo også selv gøre noget for at undgå ballade.

  Efter min mening burde den pågældende censor have oplyst, at han principielt ikke gav hånd til nogen. Så ville han have bevaret sin integritet.

  Kommentar by Carsten Halvorsen. — 16. juni 2013 @ 22:08

 10. “Det er nemlig mandschauvinisme classic, når det er de unge pigers eget problem, at de tager sig det nært, at censor ikke giver dem hånden på grund af deres køn.”

  Skriver præstinden Lilleør, som til gengæld ikke mener at det gør noget at amputere en vigtig del af små drenges kønsdele.

  Til gengæld får barnemishandlings-apologeten af religionens nåde problemer med blodtrykket hvis der viser sig det som præstinden kalder “mandschauvinisme” indblandet. For man kan vel sagtens være radikal feminist, Kristen præst og fortaler for andre religioners hang til at amputere dele af små nyfødte menneskers kønsdele samtidigt. Det er måske ikke særligt mandschauvinistisk at kræve afhugning af kropsdele. Afhugning af legemsdele er en lille forseelse vi skal se gennem fingrene med. Men sandelig ikke mandschauvinisme!

  Kommentar by Balder — 16. juni 2013 @ 22:16

 11. Tak Halvorsen. Jeg vil nu snarest mene, at han er racist og uden for kulturel rækkevidde.

  Det kan han for min skyld praktisere hvor som helst i mellemøsten, men hvorfor skal unge mennesker stresses af en tosse som han.

  I Danmark giver vi hånd til hinanden i gensidig respekt. Kan man ikke det, er der oceaner af mellemøstlige lande, hvor der gælder andre regler.

  Vore institutioner, vore omgangsformer og vore regler.

  Ellers kan klovnen vel få betalt en enkeltbillet til Barbarien.

  Kommentar by Henrik Petersen — 16. juni 2013 @ 22:22

 12. Damage control http://hs-gym.dk/nyhed/mediestorm

  Fik Marie Krarup ikke tidligere på året læst og påskrevet om Skik følge, eller land fly?

  Nu får hun igen de selvgode på nakken http://www.b.dk/politiko/det-manglende-haandtryk

  “Marie Krarup lever i middelalderen”
  “Berlingske skal være forigtig med at blæse indvandrer had op !!!”
  “Det er typisk dansk og nok især for Dansk Folkeparti at beskæftige sig med en lille og ret ubetydelig del af en problematik.”

  og det hele kan undskyldes med

  “Det var muslimerne, der i sin tid lærte os at gå i bad”

  og så må vi andægtigt bøje os for manglende respekt for de kvindelige elever og i koranen.

  Den siger klart

  >En handel er kun gyldig, hvis den bevidnes af 2 mænd. Er der ikke 2 mænd, så 1 manf og TO kvinder>

  Men selvfølgelig er det nemmere for Elisabeth Møller Jensen at slagte den kvindelig elev, der følte sig forskelsbehandlet.

  Kommentar by tavsen — 16. juni 2013 @ 22:27

 13. 150+ mennesker opretter et trossamfund X, hvor det at hilse på fremmede skal foregå med håndtryk, (såfremt de har en eller begge hænder i behold). Nægter man det, har man bespottet den almægtige skaber af den religion som trossamfundet tilbeder.

  Så en elev som tilhører et sådan trossamfund X, vil blive krænket ved et møde med denne censor.

  En anden leveregel kunne også være, at X’ere ikke må være i et lukket rum, hvor der også forefindes muslimer. Så en enhver muslim som stiger på en bus hvori der befinder sig en eller flere X’ere vil krænke deres tro.

  Og på de hellige slik-aftener om lørdagen, skal enhver tage imod og spise de hellige flæskesvær som bliver budt dem, ellers krænker man religion X.

  Så, det er bare om at forfatte “The Holy Gospel of Religion X”, uden at overtræde dansk lovgivning, og så kan vi bekæmpe religion med religion…

  Kommentar by Peter Hansen — 16. juni 2013 @ 22:50

 14. Ha Ha, det er jo bare jer der er dumme. Møller Jensen har for længst indset at det er lettere at opdrage på danske end på muslimer !

  Kommentar by NielsC — 16. juni 2013 @ 22:57

 15. Der hersker jo for det meste en oeresoenderrivende tavshed fra
  de saakaldte”feminister”,naar det gaelder piger og kvinders kaar under
  den totalitaere ideologi,der maskerer sig som en religion,islam.
  Naar saa de ikke lige kuer nosseloese danske bloeddyr af hankoen,falder de herrenhjaelpemig deres egne,etniske soestre i ryggen….det er sgu koent,og delvist skatteyder-finanseret oven i koebet,kan jeg forstaa.Jeg har set udtrykket “feminazier”brugt om kvinfo-kaellingerne;et oestrogen-diktatur er nok en mere passende betegnelse.
  I oevrigt har jeg lige hoert,at der er en ubesat stilling som pedel
  paa en skole i den nordlige del af Koebenhavn…var det mon noget for
  den dersens censor…?

  Kommentar by Kim Rasmussen — 16. juni 2013 @ 23:19

 16. Hvis det var en kristen eller jøde der havde fundet på at han af religiøse grunde ikke ville give hånd til en kvinde, var han blevet hånet og ringeagtet og havde måske fået en tjenestemandssag på nakken og være indberettet for kønsdiskrimination.

  Men hvis det drejer sig om islam og muslimer, er de sikre på fuld forståelse (og bagtalelse af de danskere der protesterer).

  Men danskerne bør reagere skarpt mod kønsdiskrimination. Det mindste alle bør gøre, er selvfølgelig IKKE at hilse på en sådan person.

  Kommentar by Niels P. — 16. juni 2013 @ 23:34

 17. 9. Halvorsen
  Jo, det ville have været smart af ham, men det er jo ikke det han går ind for. Og det er jo det der er problemet.

  Elisabeth Møller Jensen må have fået en hjerneblødning.
  Venstrefløjen + de radikale er principløse i dag.

  En gang var de i mod EU, globalisering, og religionen skulle ud af skolen, forvaltningen og soveværelset.

  Kommentar by Anonym — 16. juni 2013 @ 23:58

 18. 9. Halvorsen
  Jo, det ville have været smart af ham, men det er jo ikke det han går ind for. Og det er jo det der er problemet.

  Elisabeth Møller Jensen må have fået en hjerneblødning.
  Venstrefløjen + de radikale er principløse i dag.

  En gang var de i mod EU, globalisering, og religionen skulle ud af skolen, forvaltningen og soveværelset.

  Kommentar by mb — 17. juni 2013 @ 00:00

 19. Uenig med Balder og enig med binee derudover er det godt at teologer der ved hvad islam er stadig findes.

  Kommentar by Nielsen — 17. juni 2013 @ 01:28

 20. Jeg håber KVINFO får en fuld breivik, inden deres direktør bliver den direkte årsag, til en stening af en utro kvinde.

  Kommentar by Hans Und — 17. juni 2013 @ 04:03

 21. <Venstrefløjen + de radikale er principløse i dag<

  Man har da aldrig kunne stole på dem. Nu eller før.

  Kommentar by Spinner — 17. juni 2013 @ 04:15

 22. For Kvinfo handler det om farve. Vi ved godt, at tolerancen over for Hvide Mænd slet ikke er der, mens man underkaster sig mænd af en anden farve. Så nemt er det. Men vi er nødt til at betale for, at de akademiske damer i Kvinfo kan vælte deres akademiker-præk ud i det offentlige samtalerum.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 17. juni 2013 @ 06:17

 23. Venstrefløjen er vor tids reaktionære bevægelse. Det er logisk. Den tiltrækker de holdningsløse og de magtbegærlige.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 17. juni 2013 @ 06:18

 24. Det er åbenbart vigtigere for Kvinfo er være en del af the establishment på venstrefløjen, end det er at forsvarere kvinders rettigheder.
  Der er en udbredt angst for at falde uden for, at man ser helt groteske situationer, hvor folk ligefrem undsiger deres egen kultur, det ser vi i særdeleshed i Sverige og den danske venstrefløj vil jo så gerne ligne svenskerne. De går op en besynderlig enhed af selvhad, postkolonial traume, selvgodhed og masochisme!

  Kommentar by Robert R — 17. juni 2013 @ 07:25

 25. Om ti år udtaler dhimmie Kvenfo-direktøren (Kvinde Enfoldig Direktøren):
  “Vi må være åbne for, at folk i forskellige områder i Danmark, kræver alle kvinder iført en affaldssæk og kun færdes der i ledsagelse med en mand, ellers er de selv udenom at blive voldtaget og det skal vi ikke føle os krænket over”
  Eller:
  “vi må være åbne overfor, at mænd har forskellige måder at behandle kvinder på og hvis deres religion forlanger de skal smadre og lemlæste ulydige kvinder, så har jeg svært ved at forstå, at man kan blive krænket over det”

  Mon ikke det er på tide kvinfo skifter til et mere korrekt navn, såsom Kvimam eller Kvenfo(Kvinde Enfoldig ) Kvimfø (Kvinde imam føjelige) Kvimisfo (Kvinde misinformation) eller find selv på noget mere rigtigt beskrivende om denne modbydelige organisation.

  Desværre hylder denne kvindefjendske organisation Kvenfo at kvinder skal proppes i affaldssække, dette klamme Kvenfo burde fratages vores skattepenge som støtte, vi bør ikke tvinges til at tvangsstøtte dette ækle foretagende, der åbenbart går meget op i mænds ret til at krænke og forskelsbehandle kvinder, det er på tide, at vi får slået hånden af dette makabre sammenrend af enfoldige kvinder, der åbenbart husere i Kvenfo..øh, kvinfo

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 17. juni 2013 @ 08:04

 26. Kvinfo-direktør om censor-sagen: “… må være åben for, at folk har forskellige måder at hilse på”

  Så hvis en censor kun ville heile til eleverne, så var det måske helt i orden? Jeg tvivler og tænker at det ville være et glimrende eksempel på dobbelte standarder.

  Tænker ofte om mange feminister savner at få modspil og siden mange danske mænd er blevet så slappe søger de ubevidt mod nogen der kan banke dem på plads, og hvor bedre finder man det end i krigens hus islam?

  Kommentar by NulTolerance — 17. juni 2013 @ 08:06

 27. Det er imponerende når der er problemer med Muslimer i Danmark så skyldes det Kongehuset og Dansk Folkeparti,problemet er Muslimerne de har selv valgt at bo i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 17. juni 2013 @ 08:07

 28. Om ti år sender denne enfoldige muhammed tilbeder censor sikkert et brev ud i forvejen, hvori de kvindelige eksaminander vejledes i at binde et korrekt islamisk tørklæde om hoved, inden de får lov til at træde ind i eksamens lokalet hvori den rettroende hystade muhammed mandslinge husere.
  Og det er der ingen grund til at føle sig krænket over, hilsen søster Kvefo-undertørklædeDirektøren!

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 17. juni 2013 @ 08:16

 29. Censors muslimske integritet er Halvorsen og Kvindfo-damen meget på sinde. Og ved helt at afskaffe at give hånd, sikrer muslimen sin såkaldte integritet uden at diskriminere. Smart ik’

  Men hvad med eksaminandernes integritet? I Danmark er det at give hånd en gestus for at vise tillid a priori, hvilket skaber tryghed, specielt ved et ulige magtforhold. Her fejes eksaminandernes integritet til side som ligegyldigt. De må tilpasse sig, som de nu bedst kan under islams menneskefjendske regler.

  Igen et eksempel på hvordan man finder en måde at afskaffe dansk kultur på, så islamiseringen kan fortsætte ufortrødent.

  I en sådant miljø må mange kvindelige eksaminander få den følelse, at går de uden tørklæde trækker det fra i bedømmelsen. Det er god dhimmi-træning, som integreres i eksamen.

  Kommentar by traveler — 17. juni 2013 @ 08:33

 30. Man kunne jo også oprette Moonie religionen, hvor man hilser på hinanden ved at vise sin bare røv. Derefter marcheres der i samlet flok til Zenia Stampes kontor for at hilse respektfuldt på hende. Efterfølgende må vi så få Elisabeth Møller Jensen til at forklare Zenia Stampe, at man må være åben overfor at folk har forskellige måder at hilse på.

  Kommentar by Sigwar — 17. juni 2013 @ 08:49

 31. 27

  Godt set det med magt forholdet.

  “fornuftig” lovgivning går traditionelt ud på, at man ved at smide nogle lodder i skålen hos den der i et givet magt forhold er den underlegne.

  Således er banken den underlegne overfor bankrøveren, mens enkefru Jensen, der har kautioneret i banken for en håbløs nevø, er den underlegne i det forhold.

  —-

  I øvrigt undre det mig, at MSM (endnu?) ikke har været ude og få kommentarer hos voldtægt-sociologen Marie Heinskou eller voldtægts-lægen Karin Helweg-Larsen.

  Men de er móske røget i bad-standing som kontra-produktive?

  Kommentar by Hans Und — 17. juni 2013 @ 08:50

 32. Der er en overvægt af åndsvage kvinder. Kvinder er ganske vist lige så intelligente som mænd, så der må være andre årsager til at de vurderer som idioter. Hvis kvinder kun arbejdede med gulvklude og fejekoste, ville verden se bedre ud.

  Kommentar by ludvigsen — 17. juni 2013 @ 09:08

 33. Det er et uværdigt pres at lægge på KUN kvindelige eksaminander, at de ikke nok med at skulle holde styr på deres eksamens opgave, men også skal belemres med det faktum, at de står overfor en primitiv bogstavtsro islamisk censor, som åbenlys skilter med sin bogstavstro modbydelige kvindeundertrykkelse og kvinder er andenrangs mennesker underlagt en mandsling, nu skal disse pressede KUN kvindelige eksaminander hele tiden passe på ikke at gøre eller sige noget uislamisk, for ikke at krænke og dermed få lavere karakter, fordi denne enfoldige islam regulerede censor mandslinge ikke magter at adskille sin personlige overbevisning fra sit arbejde.
  Hvis der havde været nogle ansvar bevidste og ikke bange dhimmie underlagte politiske psykopat korrekte tilstede, så ville sådan en bogstavstro magt-terrorist være blevet bortvist, for at forskelsbehandle og unødvendigt at lægge dobbelt pres på KUN kvindelige eksaminander.
  Det er uskik, at indfører tvangs religion i ellers neutrale offentlige institutioner, hvor borgerne ikke har mulighed for at fravælge denne tvangs situation. Det er faktisk et overgreb at tvangs påføre almindelig borger underkastelse for anden lov religion, der helt har sit eget sharia liv, som ingen bør påtvinges at underkaste sig, hverken til eksamener eller anden tvangs samkvem med offentlige institioner.

  Stakkels KUN kvindelige eksaminander, de risikere dumpe karakter og en §266b dummebøde samtidig, fordi de var jo advaret om, at skulle underkaste sig den bogstavstro islamist censor mandslinges lov-religion.

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 17. juni 2013 @ 09:19

 34. Vi bør med lov forbyde islamisk krigsførelse på offentlige institutioner, hvor almindelige borger ikke kan fravælge denne krigsførende islamist, der forlanger underkastelse for anden sharia lov, end den gældende danske lov.
  Hvis islamister ikke kan adskille deres lov-religion fra deres arbejde, så kan de IKKE bestride et offentligt erhverv.
  Det er ikke OS der skal indordne sig sharialoven, det er DEM der skal pakke deres sharia pis væk, når de er på arbejdet i et offentligt erhverv.

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 17. juni 2013 @ 09:40

 35. Skal der være køns opdelte kasser i supermarkederne? For en muslimsk kvinde må nok ikke modtage penge fra mænd og berøre dem.
  Kan ikke forstå hvorfor han ikke brugte venstre hånd til og hilse med, hvis højre anses for uren fra og tørre røv! Eller har brugt en handske.
  Kvinder finder han altså urene og især de danske ludere. Få dog sådan en satan gemt af vejen.
  Hvis jeg var pige på den skole ville jeg vælge den mest vulgære form for tøj og smide kødet lige op i fjæset på ham. For han kan nok ikke fjerne sin lyst derfra.

  Kommentar by Xenofob — 17. juni 2013 @ 09:44

 36. Med al den sympati, der er givet udtryk for overfor den muslimske censor, så er der nu frit slag for at være fræk og ubehøvlet overfor alle, det gælder negre, politiske modstandere, handicappede og alle andre, man bare ikke kan lide.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 17. juni 2013 @ 09:48

 37. Prøv læs dette inden man roder in i alt for meget !

  Klippet fra rektorens kommentar på Berlingske (1).

  Hvis det er copy-paste er hun tilgivet, ellers er det et udtryk for, at også lærdommens forfald følger stigningen i kulturberigelsen.

  Kommentar by Menig 442 — 17. juni 2013 @ 10:18

 38. “Kvinfos direktør, Elisabeth Møller Jensen, er således snarere kritisk over for den kvindelige studerende, der klagede over censoren.
  Hun udtalte i gårsdagens Information, at man »må være åben for, at folk har forskellige måder at hilse på«, og at hun selv har »meget svært ved at forstå, at man kan blive krænket« over ikke at få et håndtryk.” (2013)

  EMJ er et meget godt eksempel på, en kvinde, der lige skulle have rettigheder selv, hvorefter det ikke mere var så vigtigt med rettigheder og ligebestemmelse til kvinder. Her er det så en helt ung, sårbar kvinde EMJ lader sin mangel på solidaritet gå ud over.

  Det er gamle rødstrømper som EMJ, der nu islamiserer Vesten. De venstreorienterede, gamle rødstrømper er blevet imamer med kusse. EMJ er en imam-kusse.

  Kommentar by Liva — 17. juni 2013 @ 12:28

 39. 6

  “Bemærk, at de vestlige samfunds deroute hænger nøje sammen med omfanget af kvindernes indflydelse på selvsamme.”

  Noget kunne desværre tyde på at du har ret.. KVINFO siger god for at islam ikke skal give hånd til danske kvinder. Det næste bliver måske, at danske kvinder skal have særlige rum til eksamen, eller slet ikke får ret til´at få eksamen – af hensyn til at folk har forskellige måder at leve på – af hensyn til islams indtog i Danmark og i Vesten i det hele taget.

  Kommentar by Liva — 17. juni 2013 @ 12:38

 40. 39: Liva – nej – hån ikke din egen kvindelighed. Den er der ikke noget galt med. Feministisk indflydelse er ikke lig med kvindelig indflydelse. Feminismen i Kvinfos udgave er en politisk ekstrem bevægelse der primært søger magt (som er kønsløs). Som det er helt tydeligt i denne sag rager kvinder og deres skæbne den en papand. Feminismen er ikke kvindernes forbundsfælle.

  Nogle feminister bliver sikkert feminister ikke bare fordi de hader mænd men fordi de hader kvinder endnu mere.

  Anonym i nr. 6 tager i den grad fejl: det er snarere de vestlige samfunds højere grad af samliv og dagligt samarbejde på tværs af kønnene der oprindelig har skabt den kultur præget af intellektuel nysgerrighed og kunsterisk kreativitet som har givet os alle de goder vi har i dag.

  (Karen Blixens “Båltale med 14 års forsinkelse” er anbefalelsesværdig læsning om det emne.)

  Det er en feministisk myte at kvindefrigørelsen var noget der skete i det 20. århundrede og før det var kvinder 100 % undertrykte og foragtede. Feministisk historieskrivning er desuden lige så fejlbehæftet som følge af ideologi som den marxistiske er.

  Siden oldtiden har man i Europa haft videre rammer for kvinders udfoldelse end andre steder i verden.

  I Europa har mænd og kvinder som noget selvfølgeligt arbejdet og rejst sammen i årtusinder. Blandt vikingerne havde kvinderne også noget at skulle have sagt. Det var ikke til skade men til gavn for kulturen – og faldt sammen med at man havde det demokratiske organ tinget og valgkonger.
  Det samme gælder i den kristne kultur hvor kvinder fra begyndelsen fik en unikt fremtrædende rolle sammenlignet med andre steder i verden. Kristendommen blev af folk fra andre antikke trosretninger betragtet som en religion for kvinder og barnlige sjæle. Fordi den tog den svageres perspektiv. Men netop det præg har skabt en kreativ og intellektuel eksplosion i vestlig kultur der har varet lige til i dag. Man inddrog jo en helt ny erfaringsverden og gav den legitimitet. Gav ære til noget der havde været set som værdiløst. Kvinder børn og folk af anden tro (samaritanerlignelsen). Det forhindrede at man sad fast i en masse blindgyder og gav mere energi til at skabe nyt.

  Ludvigsen 32:

  De samfund hvor kvinder kun gør rent og ingen åndelig føde har er en sikker opskrift på et samfund der forbliver primitivt bittert og hadsk.

  For alt hvad en kvindes liv indeholder (og mangler!) går lige i hendes børn – helt ned på kemisk niveau. Er hun indelukket, frustreret og undertrykt så hævner hun sig ikke sjældent på barnet.

  Som minimum er hun ude af stand til at lære barnet noget hvis hun ikke kan noget selv. Og hjernens udvikling afhænger rigtig meget af tidlig stimulation. Hvilket sprog og hvilken analytisk evne et barn udvikler afhænger af hvordan der tales til det i det første leveår. Så: Dum (uvidende) mor -> dumt barn (med lærevanskeligheder der kunne have været undgået).

  Hvad angår mere almene følger af at være opdraget af mødre der har noget at hævne på verden så husk Tamerlan Tsarnaevs sidste ord: “Mor jeg elsker dig.”
  (Men jeg ved godt du ikke elsker mig men hader mig, og derfor prøver jeg nu at købe din kærlighed ved at vise dig at jeg er rede til det største offer for din skyld.)

  Hvad var Zubeidat Ts reaktion på hendes sønners skæbne? “Jeg er ligeglad med om de også slår min anden søn ihjel” udtalte hun.

  Sådan laver man en terrorist.

  Vi skal blive ved med at holde fast i at uddannelse til kvinder og respekt for kvinder på lige fod med mænd er et must. I et videre perspektiv: Gode sunde familierelationer uden undertrykkelse af individet, og uden vold. Ingen kultur bliver nogensinde bedre eller mere dannet end sine mødre.

  Kommentar by M — 17. juni 2013 @ 14:23

 41. M

  40

  Nu stopper du. Det er ikke mig der nedgør kvindelighed, det gør til gengæld EMJ imam-kussen. Det er hende, der lader islam og tilhængere fravælge at give hånd til kvinder – kun fordi de er kvinder.

  Kommentar by Liva — 17. juni 2013 @ 15:01

 42. Liva 41

  Jeg bør udtrykke mig klarere:

  Jeg er helt enig med din vurdering af EMJ og væmmes på samme måde over hendes grove svigt mod kvinder. Det jeg responderer på er ikke den del af dit indlæg men kun at du giver Anonym ret i at et samfund degenererer proportionalt med kvindernes indflydelse på samme… Det kalder jeg selv-nedgørelse af kvindelighed.

  Måske overfortolkede jeg det i dit tilfælde (i så fald – beklager) men det er noget man ikke helt sjældent støder på. Ikke mindst blandt begavede kvinder der gennemskuer mere end andre kan der være en tendens til at distancere sig ikke kun sagligt men også med stygge ord (betegnelsen “imam-kusse” er på en måde rammende – men samtidig er den også en måde at fornærme kvinde-kønnet på… og det er alt for god og fin en kropsdel til at blive parret med en religiøs fanatiker som denne censor og de islamist-imamer han lærer det af :-) )

  Når jeg kommenterer på dig snarere end Anonym er det fordi jeg synes din vanlige standard er for høj til at hoppe med på sådan en tankegang – dine indlæg er som regel mere nøgterne og balancerede end så mange andres… Du er (ligesom kvindekønnet) for god til at holdes nede… Sådan som Anonym jo antydede at du og andre kvinder skulle (holdes udenfor indflydelse fordi kvinder korrumperer samfundet)…

  Jeg tærsker langhalm på det emne fordi jeg ser det som et af de steder samfundet pt. belastes og kan slå revner som følge af det konstante sammenstød med normer som dem den diskriminerende censor fører frem.

  At vi skal til at forhandle igen om hvor vidt kvinder skal behandles ligeligt med mænd på uddannelsessteder åbner for en gen-introduktion af ældre destruktive mønstre fra vores egen kultur, der på den måde går i symbiose med de muligheder for køns-nedgørelse den islamiske tradition tilbyder.

  Vi ser dem jævnligt knopskyde på Uriasposten – som hos Anonym 6 og Ludvigsen 32. Det er en form for atavisme som er en konstant fare i ethvert civiliseret samfund fordi det er nemmere på kort sigt at sparke nedad end at opretholde højere standarder og forsvare de skrøbeligere værdier…

  Men prisen er høj: Stiger splittelsen mellem mænd og kvinder i Dk åbner porten sig for religiøs fanatisme á la censorens sig tilsvarende bredt. Man blotter sin bug hver gang man farer i struben på det ene eller andet køn (inkl sit eget).

  Et af de bedste forsvar mod islamistiske tiltag er ud fra min vurdering køns-sammenhold. Stædigt at undlade at falde hinanden i ryggen på den måde. For kernen i islamistisk magtudøvelse er adskillelsen af kønnene.

  Det er egentlig bare del-og-hersk princippet. Men det var en genistreg af Muhammed at styre mennesker så målrettet gennem deres køn. Det er muligt han var analfabet men han forstod sig på magt. Det gør feminister også og det er DERFOR de forsvarer ham. De har et fælles mål. For begge grupper handler det i virkeligheden slet ikke om køn. Kønnet er bare midlet for dem til den størst mulige magt.

  Feminister har intet med kvinder at gøre. Burkaen og tørklædet har heller intet med kvinder eller sex at gøre. (Hvis den virkelig gik ud på at beskytte mod utugt så skulle drenge jo også have den på ikke? Da de er næsten lige så udsatte for voldtægt i fx Afghanistan. Og det ved deres forældre jo godt… Alligevel får drengebørn lov at løbe rundt med bart ansigt og hår på gaden!) Aksen det hele drejer sig om i enhver totalitaristisk bevægelse er magt,magt,magt.

  Det store skel går ikke mellem kønnene eller mellem trosretningerne men mellem de mennesker hvis livsmål er magt og de hvis livsmål er frihed.

  Kommentar by M — 17. juni 2013 @ 16:11

 43. DRC har naturligvis dokumenteret dette – som de har dokumenteret weekendernes utallige overfald på etniske danskere – eller nåwet……….

  Kommentar by cicero — 17. juni 2013 @ 16:54

 44. Jeg overværede indag noget underligt.

  En neger stod udenfor en spillehal og der kom to tættemåger gående.
  Negeren siger noget til mågerne og de stikker ham begge en goddaghånd… !!!??

  Muslimske goddaghænder er åbenbart kun et problem hvis den skal stikkes frem til en hvid hånd ?

  Kommentar by Toldet (ekspert) — 17. juni 2013 @ 17:46

 45. 4 anno,

  Det er ikke så slemt, de får kun ca. 650k fra ørkenen. Men vi ved også, at der i det hele taget kun kommer penge fra den kant, hvis man er lydig overfor islam. Så betegnelsen imam-kusse om EMJ er helt på sin plads i mere end en forstand.

  Udover det, fremgår det, og det må man give dem, de stikker det ikke under stolen, allerede i ledelsesberetningen i årsrapporten, at 56% af deres aktiviteter vedrører fremme af islam.

  KVINFOs årsrapport: http://www.kvinfo.dk/files/aarrapport2012.pdf

  Kommentar by Hans Und — 17. juni 2013 @ 18:24

 46. M og Liva m.fl.

  Der er en del kvindebloggere, som er igang med et oprør mod feminismen -se bl.a. denne:

  http://sunshinemaryandthedragon.wordpress.com/

  Kommentar by Sigwar — 17. juni 2013 @ 19:44

 47. ->44 Tolder

  Det bunder vel ikke i andet end at der er gradsforskelle på rettroenhed. Asmaa gav også engang hånd til mænd, mange muslimer drikker alkohol osv. Islamofiler bliver våde mellem benene af den slags ‘mangfoldighed’ og ‘islam skabes af den enkelte muslim i stadig dialog med bla. bla.’, og jeg skal komme efter dig. Problemet er jo bare at de ikke har teologisk opbakning til den slags afvigende adfærd nogen steder. Udsættes de for pres fra familie eller religiøse autoriteter, har de ikke nogen rygdækning.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 17. juni 2013 @ 19:47

 48. Som sagt så oplyser KVINFO selv at de bruger 56% af deres/tid penge på “samarbejde” med muhammedanistan.

  her er et uddrag af deres vedtægt, hvilket er interessant fordi en organisation som KVIFO kun må bruge penge indenfor deres formål.

  Formål
  § 2
  KVINFOs opgave er at initiere og formidle forskning på et vidensbaseret grundlag og at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund. Det betyder, at KVINFO
  • formidler og stiller forskning og viden til rådighed for en bredt interesseret offentlighed
  • formidler den kvindehistoriske kulturarv i digital form
  • tager initiativ til og understøtter projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt
  • opbygger og vedligeholder sin materialesamling inden for kønsforskningsområdet og stiller samlingen til rådighed for benyttelse på stedet og udlån samt deltager i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde

  Ledelse
  § 3
  KVINFOs øverste ledelse er bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren.
  stk. 2. Bestyrelsen har følgende sammensætning:
  1. En repræsentant for Statsbiblioteket
  2. En repræsentant for Det kongelige Bibliotek
  3. En repræsentant udpeget af DIIS for at sikre kompetencer indenfor internationalt samarbejde
  4-5. To repræsentanter udpeget af Rektorkollegiet
  6. En repræsentant udpeget for Forskningsstyrelsen
  7. En repræsentant for kvindeorganisationerne, udpeget af Kvinderådet
  8. En repræsentant for medarbejderne på KVINFO
  9. En repræsentant for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  stk. 3. Den udpegende institution indstiller tillige en suppleant. Hvis repræsentanten er forhindret i at møde, deltager suppleanten i mødet.

  Bemærk bestyrelses sammensætningen. The Usual Suspects.

  Kommentar by Hans Und — 17. juni 2013 @ 20:12

 49. @LFPC

  Jeg overvejede at filme det, men så var jeg sikkert blevet beriget af 10-15 tililende brune knivstikkende fætre.

  Nu slipper pædofil voldtægtsnegeren iøvrigt for udvisning (ihhh hvor er jeg overrasket), skriver aviserne.

  Kommentar by Toldet (ekspert) — 17. juni 2013 @ 20:37

 50. Vedr. Kvinfo direktøren, så er det jo bare endelig bevist at blondiner er dumme, også selv om de er affarved.

  Kommentar by Michael — 18. juni 2013 @ 02:01

 51. 41

  M

  “betegnelsen “imam-kusse” er på en måde rammende – ”

  Det er den nemlig lige præcis. :)

  Kommentar by Liva — 18. juni 2013 @ 07:49

 52. 46

  Sigwar

  Tak for link.

  Kommentar by Liva — 18. juni 2013 @ 07:51

 53. 45

  Hans

  “Så betegnelsen imam-kusse om EMJ er helt på sin plads i mere end en forstand.”

  Ja, i mere end en forstand. Godt du kan se komikken midt i miseren.

  Kommentar by Liva — 18. juni 2013 @ 07:57

 54. M

  42

  “Feminister har intet med kvinder at gøre.”

  Jo, de har. Vi er nødt til at se hvad der reelt sker. Det er gamle, kvindelige rødstrømper fra Vesten, der er kusser for islam. De stiller deres køn (og andre kvinders ditto) til rådighed for islam – billigt til salg endda. De har (i overført betydning) solgt både (egen og andres) sjæl og kusse til islam. Det skal de naturligvis have kritik for. Derfor imam-kusser om bl.a. EMJ/KVINFO.

  Tak for de pæne ord ellers. Det vil dog ikke smukkesere mit ordvalg i fremtiden, hvis jeg skønner, at det modsatte er på sin plads.

  Kommentar by Liva — 18. juni 2013 @ 08:13

 55. En af de ting jeg ALDRIG vil tilgive venstre i almindelighed og Anders Fogh i særdeleshed for, er at KVINFO ikke blev nedlagt under Foghs korte korstog mod unødvendige råd og nævn.

  En af forskellene på Fogh og Lars Løkke er/var, at man – især i starten – kunne have visse positive forventninger til Fogh hvad angår værdipolitik. Hvorimod det kræver en IQ på under 75 at have positive forventninger til Lars Løkkes værdipolitik.

  Kommentar by Binee — 18. juni 2013 @ 12:36

 56. “En af de ting jeg ALDRIG vil tilgive venstre i almindelighed og Anders Fogh i særdeleshed for, er at KVINFO ikke blev nedlagt under Foghs korte korstog mod unødvendige råd og nævn.”

  Kære Binee
  Vi kan ikke være mere enige! Men Fogh skulle jo have en international toppost, og så ville det næppe have set godt ud at nedlægge en feministisk skatteyderbetalt forening, uanset dens skadevirkning på Danmark.
  Vedr. andre hilsemåder har jeg ladet mig fortælle, at der i DK for mange år siden blev hilst mand og mand imellem med højre hånd i vejret, dog ikke en high-five. Dette gjaldt dog ikke kvinder, men var en dengang accepteret hilsen. Iflg KVINFOmennesket må man således acceptere dette! Det bliver over mit lig – hvilket der er en rimelig sandsynlighed for i dagens DK.

  Kommentar by RH — 18. juni 2013 @ 14:18

 57. Debatredaktøren fortæller, hvad han mener om sagen med censor, som ikke ville give hånd 16. juni 2013 http://aoh.dk/artikel/set-fra-min-stol-1

  Kommentar by tavsen — 18. juni 2013 @ 20:46

 58. Ingen klager over Horsens-censor 18. jun. 2013
  Der er ingen elever fra Herning HF, der har valgt at klage over den østjyske censor, der ikke ville give kvindelige elever hånd på grund af religion.

  Ligestillingsminister Manu Sareen opfordrede ellers kvinderne til at klage over censor Youssef Minawi, der til daglig arbejder på Horsens Statsskole. Ministeren mente, at det var en sag for ligebehandlingsnævnet, at censoren ikke ville give de kvindelige elever hånden inden eksamen.

  Det mener de studerende åbenbart ikke. Ingen elever har klaget, og dermed kan ligebehandlingsnævnet ikke gøre noget.

  – Vi kan ikke af egen drift tage sager op, vi selv skal træffe afgørelse i. Sådan er loven indrettet, siger chefkonsulent i Ligebehandlingsnævnet Susanne Fischer. http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Horsens/2013/06/18/155620.htm

  Kommentar by tavsen — 18. juni 2013 @ 20:47

 59. 58,

  der er gået nogle få dage siden eksamitionen.

  Man har vidst 6 måneder, eller mere som klage frist. Kender man DDR ret, og skulle en af dem klage, så bliver overskrift nok:

  Klager på trods af DDR meddelelse om de ikke klager.

  Kommentar by Hans Und — 19. juni 2013 @ 02:20

 60. Hvis de klager, vil de blive hængt ud som radikale højreekstremister eller i det mindste at være sat under pres fra radikale højreekstremister. Og de anstændige vil melde sig i et hylekor af indbildsk forargelse.

  Instinktvis er det derfor ikke en sag, som unge piger bare kan bære alene og føre frem for offentlige råd og nævn. Personligt har de vel andet at gå op i end at deltage i de professionelles systemer og organiseret ordskvalder.

  Andre svage i samfundet er også nødsaget til at underlægge sig islamiseringen. Men dem ses der ned på, og de kommer ikke til orde.

  Pigerne derimod kan være døtre af eller i omgangskreds med et stærkere segment i samfundet. Og derfor kommer sagen frem, men bliver næppe til noget, da pigerne ikke selv kan/vil/tør løfte opgaven.

  Kommentar by traveler — 19. juni 2013 @ 11:10

 61. Det, jeg vil sige med ovennævnte, er, at man ikke kan forvente, at den forurettede part (pigerne) har de fornødne ressourcer til at løfte en sådan opgave selv eller turde bryde igennem de anstændiges forargelsesmur.

  Det er det officielle over-Danmark, der i virkeligheden svigter og fraskriver sig ansvaret ved at lade sagen være op til den enkelte forurettede.

  Kommentar by traveler — 19. juni 2013 @ 11:17

 62. 60, 61,

  Jeg haft aktindsigt i et par sager fra Ligebehandlingsnævnet.

  Bortset fra at loven foreskriver omvendt bevisbyrde på en facon så klager slet ikke skal bevise eller sandsynliggøre noget som helst; derimod er det op til indklagede, at bevise han ikke har diskrimineret, så er ligebehandlingsnævnet særdeles aktive med at hjælpe klagere på “vej”, fremgår det af sagerne (Struers og Køkkenassistenten der fik 75k).

  Der er vel at mærke tale om en hjælp, som for det første ligger langt udover hvad såkaldt vejledning jf. forvaltningslove foreskriver; og som for det andet er egnet til, når indklagede ikke er orienteret/opmærksom på den ydede hjælp, at berøve ham muligheden for at give et fornuftigt (for)svar.

  Kommentar by Hans Und — 19. juni 2013 @ 11:46

 63. #62 Det minder lidt om Carsten Halvorsens bevisførelse. Mon han er med i Kvinfo også ;)

  Kommentar by GDG — 19. juni 2013 @ 21:42

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper