18. august 2013

AE: Indvandring medfører fattigdom – NGO: Behov for ‘afsavns-undersøgelse’, økonomisk omfordeling

En analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at der bliver flere fattige børn, hovedsageligt på grund af indvandringen. Eksperter advarer om, at det på sigt kan få alvorlige konsekvenser for hele samfundet, eksempelvis i form af øget kriminalitet. NGO’ere der bifalder kædeindvandringen, kunne tage konsekvensen, men taler i stedet om behovet for en ‘afsavns-undersøgelse’, bedre inklusion og økonomisk omfordeling – flere skattemidler til ikke-danskere. Fra Ugebrevet A4 – Flere indvandrerbørn lever i fattigdom.

“Selvom indvandrere og efterkommere udgør et mindretal af den danske befolkning, udgør deres børn et flertal blandt fattige børn i Danmark. Ifølge de seneste tal var 6.800 børn af indvandrere eller efterkommere i 2011 fattige. Til sammenligning var kun 5.200 danske børn fattige.

Det fremgår af et nyt notat fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)…

At indvandrerbørnene dominerer fattigdomsgruppen er et relativt nyt fænomen. I 2001 var gruppen af fattige danske børn tre gange så stor som gruppen med fattige indvandrerbørn. Men i 2006 tippede balancen, og der blev flere fattige børn med indvandrerbaggrund end danske. Situationen er paradoksal, fordi gruppen af indvandrere og efterkommere i Danmark kun udgør lidt over en tiendedel af den samlede befolkning.

[…]

Hos Red Barnet vurderer national chef Jesper Larsen, at mange børn og voksne, som karakteriseres som fattige, lever med en stress og en indre uro, som især for børnenes vedkommende kan mærke dem i deres senere liv. For fattige børn er der en overordnet risiko for, at barnet senere opnår en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, får en dårligere uddannelse, en dårligere sundhed og generelt en dårligere trivsel end andre børn, oplyser han.

En af årsagerne er, at børnene tager et ansvar på sig, som de ikke bør tage, mener Jesper Larsen.

»Det kan være, at børnene derfor ikke siger til forældrene, at cyklen er gået i stykker, eller de vælger ikke at gå til fodbold, fordi det koster penge. Eller det kan være, de vælger ikke at gå til fødselsdage, fordi så skal de selv holde fødselsdag, og det er der ikke penge til. Børnene bliver optaget af, at mor og far ikke har råd, og det er en belastning, som forringer barnets trivsel,« siger Jesper Larsen, Red Barnet.

[…]

Professor i økonomi Torben M. Andersen, der var formand for regeringens ekspertudvalg for fattigdom, der for kort tid siden fastlagde Danmarks første officielle fattigdomsdefinition, har tre bud på, hvorfor der er kommet flere fattige børn fra 2001-2011.

»Den ene er en demografisk forklaring. Der kom i perioden især flere efterkommere, og det forklarer en del af det. Dernæst blev der i perioden indført fattigdomsydelser, og det rammer i særdeleshed indvandrere og efterkommere. Det slår igennem her. Og sidst er der en generel stigning i antallet af fattige hen over hele perioden, som afspejler, at når dele af samfundet bliver rigere, opstår en større spænding i samfundet,« siger han. …

Per Larsen fra Børnerådet supplerer:

»… Hvis ikke børnene kommer med den rigtige iPad eller det rigtige tøj, risikerer børnene at blive skubbet ud. Hvis man så oven i hatten kobler det på, at børnene ikke kan deltage i kulturelle aktiviteter, sport, fordi det koster penge, så hæmmer man det, man gerne vil fremme i samfundet, nemlig inklusionen,« siger Per Larsen, der i en årrække var landskendt som chefkriminalinspektør i Københavns Politi.

[…]

Red Barnet håber, at regeringen på et tidspunkt vil lave en såkaldt afsavns-undersøgelse, der afdækker, hvilke afsavn fattige børn lever med, når familien ikke har ret mange penge. Det vil regeringen dog ikke være med til. Det oplyser SF’s Anne Baastrup, der er formand for Folketingets socialudvalg.

»Børn af fattige forældre lider afsavn. Det ved vi godt. Det er elementært. Og derfor skal vi ikke sætte et udvalgsarbejde i gang, der om to år viser, at fattige børn ikke har en mobiltelefon, når de fylder 15 år. Det ved vi godt. Vi skal ud over, at vi kun snakker om fattigdom. Vi skal flytte dem i stedet for,« siger Anne Baastrup.”

Oploadet Kl. 11:34 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/50519/trackback

24 Comments »

 1. Vi må gøre noget mere og ikke som VOK gjorde. En socialdemokratisk regering kan og vil gøre det bedre. Ikke flere eller nye 0-vækststrategier.

  Kommentar by Venstrefløjen — 18. august 2013 @ 11:46

 2. http://kbhkort.kk.dk/?profile=sociokort

  På dette link ser man Københavns Kommunes interaktive kort, hvor man år for år, fra 1995 til nu, kan se byen forvandles, hvad angår indvandring og indkomst. De to følges nøje ad. Jo flere indvandrere, des flere fattige. Hovedstaden eroderer demografisk og økonomisk indefra. Enhver, der påstår, at indvandring skaber økonomisk vækst, må se sig slået af de reene fakta. Indvandring medfører fattigdom.

  Kommentar by Thomas — 18. august 2013 @ 11:53

 3. Jeg bliver aldrig færdig med at undres over, at så mange “kompetente” mennesker slet ikke formår at komme i nærheden af at tale om det, det i virkeligheden drejer sig om. Tiår efter tiår.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 18. august 2013 @ 11:53

 4. SÅDAN…. Den dødssyge kræftpatient kaldet “multikultur/indvandring”… Skal bare ordineres noget mere kosmetik… Lidt mere kindrødt og en bedre øjenmake-up… Så ser tingene straks bedre ud… SÅ ER DEN FIKSET..

  Kommentar by ny kommentator — 18. august 2013 @ 12:00

 5. Jeg tvivler på at Venstrefløjen ved at det var socialister der blev vippet af pinden i Nordafrika og at det er Bath partiet som regerer i syreien og de er Socialistiske

  Sadam var jo også leder af det socialistiske Bath parti!

  Bath ligger mellem socialdemokratier og kommunisterne — SF/VS

  Bath partiet har været vestens værn mod de religiøse, transnationalt og ussr var med på det!

  Kommentar by Allan — 18. august 2013 @ 12:08

 6. @ Thomas
  http://www.dr.dk/P4/Kbh/Nyheder/Hovedstadsomraadet/2013/08/16/173933.htm Indvandrere vælger hovedstaden 16. aug. 2013
  Når der kommer nye indvandrere til landet, så foretrækker de fleste hovedstaden. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

  I andet kvartal i år
  tæller indvandringen til Region Hovedstaden
  4012 udenlandske statsborgere.

  Kommentar by tavsen — 18. august 2013 @ 12:09

 7. @2 Jeg ser kun et billede via dit link. Lav en billed-serie i stedet. Du kan gøre det i et videoformat eller som animated gif, eller som slide-show.

  Kommentar by Allan — 18. august 2013 @ 12:16

 8. Allan

  Det fungerer fint ved at klikke på menuerne i venstre side.

  Mon der kan påregnes en berigelse i år på 15.000 udlændinge i København?

  Kommentar by tavsen — 18. august 2013 @ 12:21

 9. http://kbhkort.kk.dk/?profile=sociokort

  Ja, klik ude i menuen til venstre. Her kan man vælge at få vist udviklingen på forskellige parametre.

  Hvis nogen så kommer og siger, at nåja, nu er det jo også bare de fattige indvandrere, som kortet viser, for det er de fattige indvandrere, der flytter til København, vil jeg sige, at det jo logisk set ligeså godt kunne have forholdt sig omvendt, nemlig at jo flere indvandrere, des flere rige. Men det gør det bare ikke, og vi må forholde os til fakta.

  Kommentar by Thomas — 18. august 2013 @ 12:38

 10. Fra 2001 til 2011 viser en undersøgelse at antallet af børn af fattige indvandrer er steget,i dette tiår var der et boom i beskæftigelsen men ingen pressede kontanthjælpsmodtagerne til at gå i arbejde hvilket betød at de personer der var i arbejde bidrog med flere timer på arbejdsmarkedet så at påstå at nogle i Danmark er blevet fattigere er løgn i deres hals.Nu venter vi så på at Anne Baastrup den gamle kommunist hæver skatten for at give flere gaver til de mennesker der modtager nok i forvejen uden at bidrage med noget som helst.DR2 Deadline den 17-08-2013 Tor Nørtranders forsvarer uligheden med at der ikke findes arbejde til de ledige,der skal åbenbart drives et stort tag selv kontor for indvandrer og offentlig ansatte i Danmark,hvis Danmark er et U-land for indvandrer hvorfor sendes de så ikke hjem til deres eget land der flyder med mælk og honning og en håndfast tro kaldet Islam.

  Kommentar by emmagad — 18. august 2013 @ 12:51

 11. Hvor er jeg dog træt af at der skal snakkes om fattige udlændinge. Det ville være mere betimeligt for Danske politikere at tale om fattige danskere.

  Som jeg forstår det så får vi min. 4.000 flere flygtninge om året og ingen af dem kommer eller har udsigt til at komme i arbejde. Hver eneste koster os min. 125.000 om året. Det bliver 5 milliarder mere om året.

  Hvis man regner med at vi i Danmark har et sted mellem 120.000 og 180.000 uarbejdsdygtige flygtninge og efterkommere så koster det os et sted mellem 150 milliarder og 225 milliarder om året.

  Kommentar by Santor — 18. august 2013 @ 13:02

 12. “Vi må gøre noget mere og ikke som VOK gjorde. En socialdemokratisk regering kan og vil gøre det bedre. Ikke flere eller nye 0-vækststrategier.”

  “Dansk økonomi vil vokse med omtrent ti milliarder kroner mindre i år, end regeringen regnede med, da den præsenterede sin vækstpakke for syv uger siden. Det vil få konsekvenser for både beskæftigelsen, ledigheden og den økonomiske aktivitet i samfundet, vurderer økonomer. Men måske stopper dårligdommene ikke der.For i kraft af, at den økonomiske vækst i samfundet kun forventes at blive 0,75 pct. i år, vil underskuddene på de offentlige finanser også vokse sig større, og det kan bringe Danmark i karambolage med EUs skrappe krav for underskud.

  Berlingske er i besiddelse af et fortroligt regeringsnotat fra Finansministeriet. Heraf fremgår det, at regeringen forventer et langsigtet, strukturelt underskud på 0,2 pct. i år. Dermed står regeringen til akkurat at overskride en EU-henstilling fra 2010, som beordrede Danmark til at nedbringe underskuddet til maksimalt 0,1 pct af BNP.

  Henstillingen førte til enorme besparelser, halvering af dagpengeperioden og markant højere skatter i den såkaldte Genopretningspakke, der samlet set var en »hestekur til 24 milliarder kroner,« som økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, Bo Sandemann Rasmussen, beskriver det. En situation, vi kan ende i igen, hvis regeringens forventninger holder stik.

  »Og det vil være meget alvorligt, hvis vi fik en ny EU-henstilling. For det betyder, at vi hele tiden er bundet op af de bindinger, der er på underskuddene, og dermed får regeringen frataget sin frihedsgrad til at lave politik, der imødegår problemerne med lavere beskæftigelse og vækst. Det vil lægge Danmark i meget stramme tøjler,« siger han.

  Regeringen meldte allerede i slutningen af marts ud, at dansk økonomi formentlig ville vokse mindre i 2013, end man hidtil havde regnet med. Men det interne notat fra Finansministeriet er første gang, den lave vækst bliver præciseret til 0,75 procent i 2013, og det er første gang, der laves skøn for hvilke konsekvenser, det så vil have for underskuddet.”

  http://m.b.dk/?article=25237284-Danmark-risikerer-haard-EU-straf

  Sjovt nok har Danmark lige fået den frygtede anden henstilling…

  “Vestager: Vælgerne skal ikke forvente gaver med finansloven”

  http://www.b.dk/politiko/vestager-vaelgerne-skal-ikke-forvente-gaver-med-finansloven

  Overskriften bliver fremover “farvelfærdsstat”…enjoy the ride.

  Kommentar by Michael Sjøberg — 18. august 2013 @ 13:08

 13. En folkesocialist vil omfordele danskernes penge til besættelsestropperne. Hun opfinder, at deres yngel er årsagen til, at de skal have endnu flere skattekroner, end de i forvejen får.

  Det er virkelig dybt, båååtstrup. Pung du selv ud, kælling.

  Kommentar by Iznogut — 18. august 2013 @ 13:26

 14. Hvem i luften har accepteret, at flygtninge skal besætte Danmark?

  Kommentar by Iznogut — 18. august 2013 @ 13:28

 15. Kim, jeg tror der er en fejl i overskriften:
  AE: Indvandring medfører fattigdom – SF’er: Behov for ‘afsavns-undersøgelse’, økonomisk omfordeling
  Så vidt jeg kan se, er det Red Barnet, der foreslår en afsavns-undersøgelse, mens SF’eren Anne Baastrup fornuftigt nok afviser dette.

  At så hverken Anne-Mette Winther Christiansen, V, Anne Baastrup, SF, Per Larsen, Børnerådet, Jesper Larsen, Red Barnet, alle er enige om ikke at diskutere problemet egentlige kerne, er en anden sag.

  Kommentar by monse — 18. august 2013 @ 15:39

 16. -> Momse

  Tak for rettelsen. Jeg forstod det sådan, at SF’eren AB ønskede undersøgelsen, og var uenig med regeringen. Det gik for stærkt.

  Kommentar by Kim Møller — 18. august 2013 @ 15:44

 17. “Vi skal flytte dem istedet for.” siger Anne Baastrup. Ja – en repatriering er det eneste rigtige!

  Kommentar by Sigwar — 18. august 2013 @ 15:56

 18. De såkaldte NGOer bør betegnes som SGBer – semi govermental body.

  De fleste af dem modtager massiv offentlig støtte, hvorfor man godt kan gå udfra at regeringer bruger dem til, at sige hvad de ikke selv vil lægge navn til.

  Kommentar by Hans Und — 18. august 2013 @ 16:03

 19. De må da straks bevilges flere penge. Og helst gerne flere end danskerne de sammenlignes med.
  Kommunerne må da i det mindste donere en cykel og mobil. Gratis medlemskab af sportsklub. Gavekort til moderigtigt tøj.
  Bare de så kunne lade være med og stjæle i stedet for!
  Hvad fanden er det for en verden. Er man flygtning skal man bare have sin mad og en seng og sove i. Og så ellers være klar med sin tandbørste hvert sekund til hjem sendelse!!

  Kommentar by X — 18. august 2013 @ 16:43

 20. “Ifølge de seneste tal var 6.800 børn af indvandrere eller efterkommere i 2011 fattige. Til sammenligning var kun 5.200 danske børn fattige”

  Er der nogen der ved hvor mange af de ca. 60.000 årlige fødsler i DK, der kommer fra ikke-vestlige indvandrere?

  Kommentar by cccp — 18. august 2013 @ 17:35

 21. Muslimer skaber fattigdom. det er noget de er rigtig gode til. Måske lige så gode til det som sosialister.

  Kommentar by Nielsen — 18. august 2013 @ 18:24

 22. ->5: Allan: “Jeg tvivler på at Venstrefløjen ved at det var socialister der blev vippet af pinden i Nordafrika og at det er Bath partiet som regerer i syreien og de er Socialistiske”

  Selvfølgelig vidste de det. De var bon-kammerater i Socialistisk Internationale med diktatorer, kleptokrater og mordere.

  http://hodja.wordpress.com/?s=socialist+international

  Kommentar by Hodja — 18. august 2013 @ 22:33

 23. Alle milliarder til diverse boligområder virker skam

  “Flere beboere kommer i arbejde, de ledige er ledige i kortere tid, og beboerne bliver mere tilfredse med at bo i boligområdet efter indsatser i udsatte boligområder. Det er hovedkonklusionen i en ny forskningsrapport fra Kraks Fond Byforskning.”

  “Forskningsprojektet måler effekten af to forskellige indsatser. Den ene er Regeringens Byudvalg fra 1994-98, hvor der blev investeret 2,1 milliarder kroner i cirka 500 boligafdelinger. Den anden indsats er Omprioriteringsloven fra 2000, hvor der blev givet 880 millioner kroner til cirka 100 boligafdelinger over en fireårig periode. Investeringerne er brugt til fysiske forbedringer, huslejenedsættelse og sociale aktiviteter.”

  “Indsatserne løfter ikke boligområdet”
  http://idag.dk/byggeri/investeringer-i-udsatte-boligomrader-far-beboere-i-job-1358

  Kommentar by tavsen — 18. august 2013 @ 22:58

 24. http://www.jv.dk/artikel/1602165:Indland–DF–Regeringen-smoeler-med-ghetto-indsats

  Kommentar by tavsen — 18. august 2013 @ 23:07

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper