14. oktober 2007

Rikke Hvilshøj: Oppositionens myter om asyl

Et af de bedre kommentarer fra integrationsminister Rikke Hvilshøj, selvom den er noget defensiv. Fra lørdagens Berlingske Tidende.

Oppositionens myter om asyl
En myte bliver ikke mere rigtig af, at man gentager den flere gange. Oppositionen prøver ellers ihærdigt i debatten om asylansøgere. Lad os lige se på, hvad der er fup og fakta i debatten.

Myte nr. 1: »Asylansøgere venter i årevis på en afgørelse.« Det er ganske enkelt forkert. Hvis man som asylansøger opholder sig i på et asylcenter i en årrække, er det fordi man er afvist og ikke anerkender de danske udlændingemyndigheders afgørelser og derfor nægter at samarbejde om hjemsendelse. Denne regering har nedbragt sagsbehandlingstiderne betragteligt. I dag er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i asylsager omkring 5 måneder i Udlændingeservice.

Myte nr. 2: »De afviste asylansøgere kan ikke rejse hjem.« Det er heller ikke korrekt, men mange vil ikke. Det er i lovgivning sikret, at hvis man ikke kan komme hjem, selvom man har samarbejdet om sin hjemsendelse, og Rigspolitiet konkluderer, at en hjemsendelse er udsigtsløs, så får man en opholdstilladelse. Der er heldigvis også afviste asylansøgere, der respekterer det afslag, de har fået, og rejser hjem igen. Det er præcis den forpligtelse man har, når man har fået afslag på asyl fra Flygtningenævnet, der er en uafhængig myndighed med en dommer for bordenden. Det giver selvfølgelig ingen mening at have et system, hvor de, der skal, men ikke vil rejse hjem, alligevel får en opholdstilladelse.

Myte nr. 3: »Børnene får ingen undervisning.« Vrøvl. Selvfølgelig får børnene undervisning. Nogle går i en almindelig folkeskole, andre går i en særlig skole drevet af Røde Kors. Disse skoler har fået særdeles gode evalueringer af tilsynsmyndighederne. Senest har vi styrket modersmålsundervisningen, så børnene ikke mister deres eget sprog, hvis de skal tilbage til deres hjemland. Derudover er der børnehavetilbud, SFO-tilbud og klubtilbud til børnene, ligesom der er penge til en række fritidsaktiviteter – både i hverdagen og i weekenden.

Myte nr. 4: »Danmark er det eneste land i Europa, der bruger asylcentre.« Nej, det er meget forskelligt, når man ser ud over Europa. Nogle bruger asylcentre, andre gør ikke. I Danmark sikrer vi til enhver tid, at de afviste asylansøgere og deres familier får kost og logi samt sundhedsbehandling. Dette sker bestemt ikke altid i lande som Storbritannien, Frankrig og Nederlandene, hvor det som udgangspunkt er op til den enkelte at skaffe sig de grundlæggende fornødenheder.

Asylansøgere har gode forhold i Danmark, og vi har netop givet området et løft på 37 millioner kroner. Denne regering har sørget for, at alle børnefamilierne på asylcentrene er blevet tilbudt flere kvadratmeter at bo på. Samtidig har de fået mulighed for at stå for deres egen husholdning og madlavning.

Myte nr. 5: »Danmark bryder Børnekonventionen i sin behandling af asylbørnene.« Helt forkert. Sidste gang Danmark blev tjekket af FNs børnekomité, var der ingen kritik af Danmark, heller ikke hvad angår behandlingen af asylbørnene.

Myte nr. 6: »Der sker intet aktivt for asylansøgerne på asylcentrene.« Forkert igen. Denne regering har sikret asylansøgerne mere undervisning og aktivering, der forbereder dem på en tilværelse i Danmark eller en tilværelse i hjemlandet. I dag er der også mulighed for virksomhedspraktik, ulønnet humanitært arbejde samt pligt til at udføre praktisk arbejde på asylcentrene. Mulighederne er endda blevet udvidet til de afviste asylansøgere, hvis de samarbejder om deres hjemrejse. Regeringen har netop lavet et tilbud til irakerne om opkvalificerende uddannelsesforløb og penge til at få en god start på tilværelsen for i hjemlandet. Der er også hjælp til at få en bolig i hjemlandet samt til at starte egen forretning.

Det var bare et lille udpluk af myterne. Derudover er der jo debatten om arbejdskraft. Sidder der mennesker i asylcentrene, som har de kvalifikationer, som vi i Danmark har brug for? Vi hører tit argumentet: Lad dem arbejde. Vi har brug for arbejdskraften. Ja, vi har brug for arbejdskraft, men vi skal styre tilgangen på en intelligent måde. Derfor styrer denne regering ud fra kvalifikationer. Har man de efterspurgte kvalifikationer, så kan man via Jobkortordningen komme til Danmark. Hvis der sidder asylansøgere i de danske asylcentre, som har de kvalifikationer, vi mangler, kan de søge job via jobkortordningens positivliste. Hvis de på den baggrund kan få et job, kan de få lov til at blive i landet. Vi udvider hele tiden jobkortordningens positivliste. Ordningen gælder mange forskellige typer job: Maskinmestre, bygningskonstruktører, sygeplejersker, læger, ingeniører, farmaceuter, jordemødre, radiografer, tandlæger, dyrlæger, landinspektører, agronomer, jurister, revisorer, geometrikere og IT-specialister – bare for at nævne nogle.

Ydermere er der jo frit valg på alle hylder i Danmark, hvis man kan få et job til 450.000 om året. Desuden lægger vi op til i vores nye rekrutteringsudspil, at beløbsgrænsen i fremtiden bør sættes ned fra 450.000 til 375.000. Så hvis der er nogle asylansøgere, der har de kvalifikationer, som vi har behov for, kan jeg kun opfordre til, at de kommer i gang med at søge jobs.

Hvis de får job, siger vi velkommen til, og så får de lov til at blive i landet.

VK-regeringens politik er klar. Den handler om, at give asyl til dem, der har behov for beskyttelse, fordi de er individuelt forfulgt – helt i overensstemmelse med FNs flygtningekonvention. Derudover er Danmark et af de få lande i verden, der tager kvoteflygtninge. Endelig prioriterer vi nærområdeindsatsen rigtig højt. Fordi vi her kan hjælpe mange flere flygtninge, end vi kan ved kun at hjælpe flygtninge, der kommer til Danmark. Vi vil sikre, at de, der får asyl i Danmark, kan leve et aktivt liv i Danmark, og derfor gør det en forskel, hvor mange flygtninge, der kommer til en kommune.

Et stort antal kan gøre det svært for en kommune og et lokalsamfundet at sikre, at flygtninge bliver velintegreret. Det var præcis, hvad vi oplevede op gennem 90erne. Den tid skal vi ikke tilbage til.

Oploadet Kl. 16:52 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer

9 Comments »

 1. God kommentar fra ministeren. Asyldebatten er præget af venstrefløjens mimoseagtige forhold til Danmarks og verdens tilstand.

  Enig med Hr. Møller i at kommentaren er lige lovlig defensiv.

  RV, EL, SF og NA burde konfronteres med de konsekvenser som opholdstilladelser til alle, der blot nægter at rejse hjem vil medføre.

  Medierne, der så ukritisk agerer microfonholdere for venstrefløjen i denne debat, burde i stedet afkræve “humanisterne” en sammenhængende og realistisk plan for hvordan de vil imødekomme den eksplosion af asylansøgninger med følgende opholdstilladelser, som alle kan se, vil være den naturlige konsekvens af den de facto “asyl til alle” politik som venstrefløjen forfægter.

  Men ak, sådanne kritiske spørgsmål skal jo ikke stå i vejen for at venstrefløjen kan få lov at ødelægge et retfærdigt, uafhængigt juridisk og fuldstændigt nødvendigt asylsystem.. Men det har venstrefløjen og dens medløbere i den danske journaliststand jo aldrig besværet sig med!

  Deres,

  Baronen

  Kommentar by Baronen — 14. oktober 2007 @ 19:37

 2. Vensterfløjen er KUN intersseret i en ting, ulovlig asyl-statsborgerskab, til alle 3. verdenslande, for at sikre sig stemmekvæg!!!
  Uden at vide det, tror jeg, at vensterfløjen har STORE penge-interesser(stemmekvæg) i den mafia-rocker lignende asyl-menneskehandel-transport-virksomhed der foregår.
  Disse mellemhandleres ulovlige importvirksomhed af stemme-kvæg til vensterfløjen, kan kun stoppes ved, at alle asylanter tilbagevises til nærmeste hjemlands flygtningelejer, hvorfra de så udtages til asyl på ligefod, med dem som ikke har betalt en formue, for at springe køen over! til en menneskeværdig tilværelse, langt væk fra det totalitære menneskeundertrykkende islamisk idelogiske volds-samfund.
  Tænk stort !!over DET, ikke kun hattedame bekvemmeligheds flygtninge “jeg er et godt og rigtigt mennéske, med nær-problem-asyl, feel-goooooood tendenser” skide være med DEM, som ikke har haft penge til mellem-handleren….lad dem dog rådne op, i deres pengemangel. Bare vi støtter vores nær-problem og følelses-porno beRIGENDE lovbrydere.
  Undskyld!! og undskyld jeg bruger undskyld til at undskylde, at jeg undskyldningsvis har ladet en yndefuld lort! udslippe en tonelyds samstemnmende A-lyd!!

  Kommentar by li — 14. oktober 2007 @ 20:27

 3. Undskyld men glemmer oppositionen ikke de asylansøgere der sad på centrene under en Socialdemokratisk ledet regering?, der var skam også masser der havde fået afslag, men som nægtede at rejse hjem og de brugte også deres børn som “følesporno-løftestang” dengang.
  Jeg ved det, for jeg har selv set i Kongelunden og ude på Holmen!

  Mike

  Kommentar by Onion — 14. oktober 2007 @ 23:41

 4. Ministeren svarer ikke paa, hvorfor danske skatteydere, dem er der ca. en million af, skal betale til&for folk, som er officielt afviste…

  Hvorfor fjernes de ikke med magt om det kraeves? Hvorfor tvinges de ikke ud af DK, om man da maa spoerge?

  I alle andre spoergsmaal har Staten magt-monopol, – dette gaelder maaske ikke i dette emne?

  anti-sharia islamfob

  Kommentar by anti-sharia — 15. oktober 2007 @ 06:01

 5. Den socialistiske opposition har kun ét eneste virkemiddel: Løgn !

  Og den er snart så tyndslidt som et stykke plasticfolie til madindpakning.

  Kommentar by Dansk Realist — 15. oktober 2007 @ 08:31

 6. Bevares, ministeren viker da lidt defensiv, men hun er altså også ude i en storm iværksat af en uskøn alliance bestående af medierne, oppositionen, godhedsindustrien og hele ´præsteskabet af såkaldte ‘eksperter/forskere’. Det er da al trods noget, at hun prøver at gå op imod dette hysteriske hylekor.

  Iøvrigt, jeg har ofte set ‘Allan’ og andre vesntrefløjsere beskrive TV2 som værende borgerlig, hvilket så skulle gøre det okay at DR var venstreorienteret. Men efter denne useriøse og følelsesponografiske TV2-kampagne for amnesti til afviste asylansøgere må den snak da forstumme.

  Kommentar by JensH — 15. oktober 2007 @ 12:28

 7. Vi savner borgerligt lederskab.
  Jeg vil her tillade mig at fremsætte en meget politisk ukorrekt teori – nemlig at valgretten til kvinder har medført en uønsket feminisering af hele det politiske liv.
  I takt med at kvinder har opnået større indflydelse, må alle politiske partier i et vist omfang tage hensyn til den bredde gruppe kvinder, der sætter sentimale hensyn og følelser over realpolitiske konsekvenser.
  Det bliver ret tydeligt, når man diskuterer det med kvinder og mænd. Mange kvinder, uanset hvor godt uddannet de ellers er ser en familie på flugt, som uanset sagens omstændigheder skal hjælpes, hvorimod mange mænd er tilbøjelige til at trække på skulderen og sige, at sagen må gå sin gang.
  De borgerlige tabte kampen den gang kvinderne opnåede valgretten, og for alvor fik mulighed for at præge det offentlige liv med deres feminitet.
  Der er nok ikke så meget at gøre ved denne tingenes tilstand. Derfor optræder ministeren meget defensivt, og der er absolut ingen grund til at håbe at nogen som helst anden politiker ville turde tage tyren ved hornene og kalde tingene ved deres rette navn.

  Kommentar by PerH — 15. oktober 2007 @ 13:42

 8. Mja fru Kjærsgård må da så vist være undtagelsen der bekræfter reglen, og jeg kunne nu sagtens komme på en håndfuld flere brave kvinder der så absolut ikke stikker op for bollemælk.

  Men vi er såmænd ikke uenige om at en stor del af kvinderne FØLER istedet for at TÆNKE.

  Kommentar by whodares — 15. oktober 2007 @ 17:25

 9. Til 8.
  Ja der er undtagelser fra reglen, men de kvinder på højrefløjen som træder i karakter lægges netop ofte for had af humanisterne på venstrefløjen præcis fordi de ikke affinder sig med at bekræfte den humanistiske konformitet.
  Påfaldende er det, at nogle venstreorienterede ikke holder sig tilbage fra at fremkomme med sexistiske og hadefulde bemærkninger om medlemmer af minoriteter, så snart enkelte af dem tillader sig at være enige med højrefløjen om noget som helst. Jeg har personligt været vidne til ellers så frelste humanister kalde Pia K. for en bitch og i øvrigt fremkomme med nedsættende kommentarer om hendes udseende og privatliv. Det er angreb under bæltestedet af den slags, som for alvor viser venstrefløjens forløjede dobbeltmoral.

  Kommentar by PerH — 15. oktober 2007 @ 19:41

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper