22. oktober 2007

“PS: Det var Nyrup og Lykketoft, der i 2001 gav USA tilladelse til CIA’s militære overflyvninger, ikke Fogh.”

Fra dagens udgave af Nyhedsavisen. Simon Andersen om Den sande skandale.

“Politiken beskrev i går, at en egyptisk terrorist, Abu Talal, med ophold i Danmark, i 1995 rejste til Kroatien, hvor han blev tilbageholdt, og – med USA’s mellemkomst – udleveret til Egypten, hvor han var efterlyst for terror… Politiken – og oppositionen – skyr ingen midler i denne verden for at miskreditere Fogh-regeringen og koble dens virke sammen med ‘tortur’.

De Radikale forlangte i går (selvfølgelig) en undersøgelse af ’skandalen’. God idé… [De] kan prøve at vække partimedlemmet Niels Helveg Petersen, der var udenrigsminister 1993-2000 og derfor vel må vide alt om sagen, idet han – og den socialdemokratiske justitsminister Erling Olsen – havde ansvaret.

Imens vi venter, kunne Politiken kaste sig over den sande skandale, der i den grad fortjener at blive undersøgt: At SR-regeringen i 90’erne tillod, at Danmark blev forvandlet til en terror-rede. Ikke bare gav Danmark asyl til sheik Abu Talal, der beviseligt var terrorist og med base i København spredte hadefulde, islamistiske budskaber.

Også næstkommanderende i Osama Bin Ladens al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, arbejdede i 90’erne i Danmark og gjorde alt for at opildne til terror og hellig krig. Hvordan i alverden kunne det finde sted? Det SKAL undersøges. PS: Det var Nyrup og Lykketoft, der i 2001 gav USA tilladelse til CIA’s militære overflyvninger, ikke Fogh.

Mere om historien i artiklen herunder.

 • 22/10-07 Nyhedsavisen – Danmark gav ly til hærdede terrorister.
 • Selvom jeg som bekendt har dårlige personlige erfaringer med Nyhedsavisen, så må man som borgerlig blogger erkende at avisen (imodsætning til sine konkurrenter) i kraft af det man vel kan kalde ‘journalistisk anarkisme’, formår at præge det samlede mediebillede i en positiv retning. Enhver avis der ikke blot aflirer Ritzaus Bureau, men udsætter virkeligheden for selvstændig behandling og lejlighedsvis søger det ledige synspunkt er med til at mindske de ubehagelige konsekvenser af nyhedsbureauernes almægtighed. Det gør ondt at skrive det… men Nyhedsavisen længe leve.

  20 Comments »

  1. Nyhedsavisen kan uden de store problemer sammenlignes med Fox News i USA: et nyt medie, der dækker historier fra vinkler de gamle medier ikke gider tage sig af.

   I Fox News´ tilfælde betyder dette at stationen er noget nær det eneste større højreorienterede medie.

   I Nyhedsavisens tilfælde holder Che-fan´en Trads stadig lidt tilbage, men giver vi avisen et par år endnu, så kommer det nok.

   Fortsætter det islandske opkøbs-boom kan vi håbe de også snupper TV2 og giver den en tilsvarende om-vinkling.

   Henrik

   Kommentar by Henrik Krog — 22. oktober 2007 @ 12:46

  2. Simon Andersen, Nyhedsavisen, synes foreløbig at være den eneste, der i en trykt avis har gjort opmærksom på, at danskernes problem er tilstedeværelsen af terrorister her i landet, ikke hvordan disse terrorister bliver behandlet.

   Alle andre trykte og elektroniske medier løber med på historien om det frygtelige i, at en eller flere terrorister evt. et blevet fløjet hen over dansk luftrum uden folketingets eller andre højere magters velsignelse.

   Hvad vi efterhånden har gjort os fortjente til herhjemme, er et 11. september. Og det skal også nok komme.

   Kommentar by Crass Børsting — 22. oktober 2007 @ 13:11

  3. ->#2 Crass Børsting

   Nu har DF rejst sagen, og Polirken har det faktisk nu under overskriften “Danmark husede højtstående terrorister i 90’erne”:

   http://politiken.dk/indland/article401435.ece

   Kommentar by JensH — 22. oktober 2007 @ 13:37

  4. Manden kom til Danmark under Poul Schluter..og fik asyl da Danmark ikke udviser folk til lande med dødstraf. Det gør vi stadig ikke.

   ‘Nyhedsavisen er virkelig på meget meget dybt vand, med den historie.

   Kommentar by Allan — 22. oktober 2007 @ 14:22

  5. En udemærket leder af Simon Andersen.

   Det mest bemærkelsesværdige er dog “svaret” dertil (Nyhedsavisen tillader altid et kontra synspunkt til lederen) fra Morten Østergaard fra de radikale.
   1) Han forholder sig slet ikke reelt til den problemstilling Andersen omtaler
   2) Han forsvarer at have lukket en terrorist ind i landet, fordi denne stod til dødsstraf i Egypten. Læren heraf er altså, at alle terrorister, mordere, voldtægtsforbrydere m.fl. som står til en ubehagelig straf i deres hjemland, blot skal rejse til Danmark og så leve et liv i sus og dus her, for vi vil under ingen omstændigheder sende folk tilbage til lande hvor der er ubehagelige straffe m.m.
   Det er jo nærmest en opfordring til alverdens kriminelle om at tage flugten til DK, umiddelbart efter at de har begået deres forbrydelse.
   3) Østergaard må være tæt på det der i hans egne kredse kaldes for kulturracisme; Østergaard vil beskytte en terrorist mod dødsstraf – hvilket i sig selv er absurd, men hvad værre er, manden han vil beskytte er islamisk fundamentalist, og altså selv en ihærdig fortaler for dødsstraf, sågar for selv mindre forseelser.
   Men nej, Østergaard vælger her at presse vestlig kulturs etik og moral normer ned over den muslimen – er det ikke kulturracisme på den måde ikke at anerkende og vise respekt for mandens kulturelle baggrund og religions foreskrifter ?

   Kommentar by superman — 22. oktober 2007 @ 14:25

  6. -> Allan

   “Manden kom til Danmark under Poul Schluter..”

   Jeg har læst at han fik politisk asyl i 1993. Nyrup Rasmussen blev statsminister den 25. januar 1993 – samme dag blev Birthe Weiss indenrigsminister.

   Kommentar by Kim Møller — 22. oktober 2007 @ 14:54

  7. 5

   “Morten Østergaard fra de radikale.
   1) Han forholder sig slet ikke reelt til den problemstilling Andersen omtaler
   2) Han forsvarer at have lukket en terrorist ind i landet, fordi denne stod til dødsstraf i Egypten.”

   Hvor er Morten Østergaard og hans parti dekadente og uden tanke for konsekventerne af deres (synes de selv) gode hensigter. Hvad med os – befolkningen – der skal leve i et samfund, der altså huser terrorister og folk der har terroriseret det land og den befolkning, de er flygtet fra? Har Det Radikale Venstre slet ingen samvittighed?

   Tænker Morten Østergaard ikke på den risiko han er med til at udsætte befolkningen her i landet for, i sin blinde, mekaniske trang til at hjælpe en fra at undgå dødsstraf?

   Kommentar by Janne — 22. oktober 2007 @ 14:57

  8. Det så forkert ud, så jeg prøver igen:

   Tænker Morten Østergaard ikke på den risiko han er med til at udsætte befolkningen her i landet for, i sin blinde, mekaniske trang til at hjælpe en med at undgå dødsstraf?

   Kommentar by Janne — 22. oktober 2007 @ 15:02

  9. Når Danmark har oplevet sit 9.11., vil befolkningsflertallet måske omsider vågne op til erkendelse af, hvem der er fjender, og hvem der hjælper os med at bekæmpe dem.

   Til den tid kan det ligesom under besættelsen 1940-45 blive meget bekosteligt at stå på den forkerte side af kridtstregen.

   Tolerancen over for yderligtgående imamer og kulturradikale prædikanter af typen Tøger Seidenfaden vil være opbrugt.

   Kommentar by Crass Børsting — 22. oktober 2007 @ 15:35

  10. @9 Crass Børsting

   Seriøst, hvordan samler vi tropperne?

   Danmark stander sgu i våde, men Holger Danske glimrer ved sit fravær.

   Kommentar by Dansk Realist — 22. oktober 2007 @ 15:50

  11. Storbritanien foreslog på et tidspunkt at staterne i Europarådet skulle genoverveje Den europæiske menneskerettighedskonvention, så det blev muligt at udvise terrorister til hjamlandet.
   Problemet er, at EMD i sin praksis har indfortolket et udstrakt forbud mod tortur i konventionens artikel 3, hvilket har betydet at det er en overtrædelse af konventionen af udvise en mand til tortur, selv om den udføres af myndighederne i et andet land.
   den konservative justitsminister Lene Espersen har imidlertid modarbejdet ændringer af Den europæiske
   menneskerettighedskonvention tilbage i september 2006.

   Storbritannien vil ændre Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for at
   indføre nye terrorlove.

   Af Martin Aagaard, newcastle

   Justitsminister Lene Espersen (K) langer hårdt ud efter briternes
   antiterrorpolitik.

   Ifølge ministeren er flere af den britiske regerings tiltag efter
   terrorbomberne i London i juli så vidtrækkende, at de krænker borgernes
   rettigheder.
   »At kunne tilbageholde folk på ubestemt tid og indføre hemmelige domstole,
   hvor folk ikke ved, hvad de står anklaget for, synes jeg er alt for
   vidtgående«,
   sagde Lene Espersen.
   Hendes udtalelser kommer efter, at den britiske indenrigsminister Charles
   Clarke har sagt, at han er parat til at ændre Den Europæiske
   Menneskerettighedskonvention
   for at give EU-landene mere frihed til at indføre nye terrorlove.
   »EU-landene er nødt til at acceptere en underminering af borgerrettigheder,
   hvis deres befolkninger skal beskyttes mod organiseret kriminalitet og
   terrorisme«,
   sagde han onsdag i Europaparlamentet.
   Selv om Storbritannien allerede har den mest vidtgående terrorlovgivning i
   Europa, vil Clarke og andre britiske ministre have mulighed for at udvise
   muslimske
   ekstremister til lande, hvor der ikke er nogen garanti for, at
   menneskerettighederne overholdes.
   Her står især Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i vejen.
   Den har tidligere blokeret for udvisninger på grund af artikel 3 i
   konventionen, der sikrer alle borgere retten til ikke at blive udsat for
   tortur eller
   anden form for inhuman behandling ved udvisning.
   »Virkeligheden for konventionens grundlæggere var anderledes, end den er i
   dag«, sagde Clarke i går med henvisning til, at reglerne blev indført i
   1948.
   Han havde sat diskussionen på dagsordenen, men ministrene nåede det ikke på
   grund af en diskussion om registrering af telefon- og internetkommunikation.
   Lene Espersen er dog ikke i tvivl om, hvad hun ville have sagt til Clarke,
   hvis det var kommet op at vende. I stedet for at ændre konventionen foreslår
   hun, at landene gør sig mere umage med de nationale lovgivninger og
   efterlader mindre plads til fortolkning af domstolene.
   »Jeg tror, det er mere ødelæggende end gavnende at begynde at ændre
   konventionen. Hvis vi først går i gang med ændringer, vil alle mulige have
   ændret andre
   ting i den«, siger Lene Espersen.
   Kilde:
   Politiken 9. september 2006

   Tak til Lene Espersen. Med venner som hende, behøver man ingen fjender.

   Kommentar by PerH — 22. oktober 2007 @ 15:54

  12. Jeg glemte at nævne, at Danmark ifølge lidt research har ratificeret den tillægsprotokol til EMD, som forbyder dødsstraf.
   Derfor kan vi heller ikke udvise nogen til dødsstraf, selv om de kan forvente en fair retssag.

   Kommentar by PerH — 22. oktober 2007 @ 15:57

  13. Til 9 (Crass Børsting)

   I tilfælde af et 911 i Danmark, burde vi alle sende en takkebuket til justitsminister Lene Espersen og det konservative bagland. Hendes optræden er mildest talt utilgivelig.
   Men det er værd at huske.

   Kommentar by PerH — 22. oktober 2007 @ 16:07

  14. Nu er den også på Politiken:

   “Danmark husede højtstående terrorister i 90’erne ”

   http://politiken.dk/indland/article401435.ece

   Bliver interessant hvor meget der bliver gravet i det ift de omtalte CIA flyvninger.

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 22. oktober 2007 @ 16:24

  15. Og alligevel stod vores daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen frem for TVseerne, og med fast stemme og uden at blinke proklamerede han for folket: “der er INGEN terrorister i Danmark”. Spørg ham om hvordan han nu kunne sige det med en sådan fasthed!

   Kommentar by morlille — 22. oktober 2007 @ 17:41

  16. Jo jo, men det var jo Clinton og ikke Bush. Når Clinton gør det er det okay, er det Bush, så er det enormt ondt :D

   Der mangler i den grad den vinkel, at vi gav en terrorist asyl.

   Kommentar by Jakob — 22. oktober 2007 @ 18:05

  17. -> #15 morlille

   Ikke nok med Poul Nyrup Rasmussen løj da proklamrede der ingen terrorister var i Danmark, han gjorde også alt hvad han kunne for at undgå at mødes med en hædersmand som Salman Rushdie.

   Kommentar by JensH — 22. oktober 2007 @ 18:45

  18. JensH

   Men så mødtes han da med fredspapegøjen Arafat, bestemt ingen hædersmand, hvad man da heller ikke kan titulere hr. Nyrup selv ;-(

   Kommentar by morlille — 22. oktober 2007 @ 20:56

  19. Arafat, manden bag intifadaen og utallige terroraktioner, og hvis kone nu lever fedt for korruptionspenge i Paris, fik Nobels fredspris.

   Kommentar by PeterK — 22. oktober 2007 @ 21:01

  20. JensH, morlille,PeterK
   Nu,må i altså trække i de politiske korrekte gevalter!!
   Lad bekvemmelighedsskæget stå!! og morlille træk i den politiske korrekte hoved-affaldssæk!og lydigt følge Tøgeres Emma(jeg gider ikke) Gad`s yndefulde ytringsfrihed!!
   Det da utroligeligt, i vedbliver SÅ politisk ukorrekt, udgydelser, kan I da bare ikke lære det!!
   Fy skammme JER,og JERES upolitiske korrekte observationer ;-)
   Hilsen en dyrværns beskytter, mod Tøger`s skamridning af en stakkels ytringsfriheds elskendende arbejdshest!!

   Kommentar by li — 23. oktober 2007 @ 07:38

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper