8. september 2013

Bæk Simonsen: Muslimer er demokrater, og demokratiet er på vej, men Assad-regimet er nødvendigt…

I en ny bog gennem Weekendavisens Klaus Wivel leveforholdene for kristne i Mellemøsten, og drager til sidst den konklusion at vi med det arabiske forår er vidne til en moderne ‘Endlösung’. Onsdag i sidste uge angreb islamistiske militser den kristne by Maaloula i det vestlige Syrien, og man behøver ikke være demograf for at se hvorledes frie valg vil udslette minoritetsreligioner.

(Maaloula, Syrien)

Lone Nørgaard skriver i dagens Jyllands-Posten, om hvorledes statsansatte forskere såsom Jørgen Bæk Simonsen, Thomas Hoffmann og Jakob Skovgaard-Petersen ikke har rustet danskerne imod den igangværende islamiseringsproces. Jørgen Bæk Simonsen er helt i særklasse, og det har været interessant at følge hans årelange Islam-apologi, der med et fler-årigt ophold i Damaskus, også blev til apologi for Assad-regimet.

(Balkaniseringen af Syrien)

Bæk Simonsens analyse i punktform: 1) Muslimer er demokrater som alle andre, 2) – men det er nødvendigt med et autoritært regime i Syrien, 3) – så Dansk Folkepartis mellemøstlige modsvar ikke vinder indflydelse. Kun tiden vil vise om mellemøstlige lærde “er lige så kulturfundamentalistiske som Dansk Folkeparti”, som han formulerede det tilbage i 2001, ugen efter 9-11.

Herunder lidt blandet fra diverse interviews, der i det mindste indikere, at Bæk Simonsen ikke altid tager fejl: Kun et autoritært regime kan skabe tålelige vilkår for religiøse minoriteter. Demokratisering qua folkelige krav om sociale rettigheder, lader dog vente på sig.

“… personer af begge køn kan bevæge sig rundt alene i alle døgnets 24 timer med en til næsten absurditet grænsende garanti for, at man hverken bliver antastet, forulempet eller tiltalt. Damaskus ligger i den del af Mellemøsten, som man fejlagtigt i et europæisk perspektiv altid tror er totalt domineret af konflikter, vold og elendighed, men der er ingen fare forbundet med at opholde sig i Syrien i almindelighed og Damaskus i særdeleshed. … Syrien er et nemt land at leve i, også for kvinder. Der er ingen krav om, at man skal bære slør i offentligt rum eller klæde sig på bestemte måder, uanset om man er mand eller kvinde. …

Hvad angår forestillingen om islamiske normer og muslimske traditioner er Syrien, ifølge Jørgen Bæk Simonsen, et liberalt samfund, der bærer tydeligt præg af, at befolkningen repræsenterer mange forskellige varianter af både islam og kristendommen. Det anslås, at fem til otte pct. af den syriske befolkning er kristne. Damaskus har med sine fire til fire en halv million indbyggere en årtusind gammel tradition for at være fler-religiøs, fler-sproget og fler-etnisk, men de fleste jøder er udvandret til Israel. Under tusind er blevet i Damaskus.” (Berlingske Tidende, 22. juli 2001: Dansk udkigspost i Damaskus)

“Det Danske Institut er lidt tilfældigt blevet oprettet i Damaskus. … Jørgen Bæk Simonsen mener personligt, at er Damaskus et godt valg. … Han er heller ikke bekymret for, at den politiske situation i Syrien kan eksplodere. … selvom en del mennesker i Syrien kunne ønske et opgør med Assad-familien, så er tendensen i hele Mellemøsten, at regimerne åbner for indflydelse til en del af oppositionen for at holde ekstremisterne uden for indflydelse. … Befolkningen i Syrien er meget ung, og de unge vil presse på for, at de åbninger, der var nødvendige i forhold til økonomien, bliver bredere, siger Jørgen Bæk Simonsen.” (Kristeligt Dagblad, 17. september 2001: En dansk bro til den arabiske verden)

“Selv om Syrien på mange måder har været en succes som nationalstat, så skriger landet på investeringer og i særdeleshed ny teknologi. Den arabiske republik har længe sat sin lid til Europa…

– Så Syrien handler i modsat til irakerne pragmatisk. Styret kender sine begrænsninger. … Så hvis vi på nogen måde mener, at vores demokratiske værdier er værd at sprede, så bør vi gribe den chance med Syrien, men hele tiden huske på, at det altså er et samarbejde, siger Jørgen Bæk Simonsen. …

Og netop demokratiske elementer som disse er der gode eksportmuligheder for i disse år. Der blæser nemlig ifølge Jørgen Bæk Simonsen en del nye vinde i øjeblikket. Ikke blot over Syrien, men gennem hele den arabiske verden. … Når Mellemøsten nu viser tegn på stor modenhed i civilsamfundet, så skyldes det en proces, der har stået på længe. Den sociale modenhed har vi senest set i Libanon. Her er der to nogenlunde lige store dele af befolkningen, der jo er meget uenige om landets udenrigspolitik. Men alligevel demonstrerer de fredeligt side om side. Med respekt for at de hver især har forskellige holdninger.

– Derfor er der god grund til at støtte de kræfter, som forsøger at arbejde for flere borger-rettigheder her i regionen. Der er nemlig nu en social modenhed hos mange borgere. Og her kan en del af samarbejdet med regeringer som den syriske være, at de skal give borgerne flere rettigheder, hvis de vil have adgang til for eksempel ny teknologi. Som vi ser med Syrien, så kan en arabisk regering sagtens tænke logisk for at fremme sine egne interesser. Det skal vi altid huske på, når vi beskæftiger os med den her del af verden, siger Jørgen Bæk Simonsen.” (Fyens Stiftstidende, 20. marts 2005: Et lille fattigt land)

“I dag har han sin gang på Københavns Universitet som lektor ved Carsten Niebuhr Instituttet, og hjemme fra tv-stuen i Danmark ser han det syriske folk fremstillet på en helt anden vis, end han selv har oplevet på nært hold. Jørgen Bæk Simonsen kan ganske enkelt ikke genkende billedet af et vredt folkefærd, der tænder ild til ambassader.

“Jeg har i løbet af mine fire år i Syrien mødt bred forståelse og rummelighed hos syrerne. Men det er vigtigt at understrege, at kontakten, forbindelsen og den generelle relation til syrerne i øjeblikket er præget af, at Danmark befinder sig i skurkens rolle,” fortæller Jørgen Bæk Simonsen.” (Dagbladet Information, 8. februar 2006: Onsdagsprofilen: ‘Danskerne er ikke uskyldige’)

“»Der er sket flere forandringer til det bedre, men det er klart at det politiske styre i Syrien fortsat er autoritært. Men verdenshistorien rummer ingen eksempler på sådanne regimer, der har evnet at forblive uforandret. Der er i dagens Syrien en større bevægelighed i forhold til at diskutere en bred række af emner end der nogensinde tidligere har været«.

Hvad er status for det meget omtalte ‘Forår i Damaskus’, altså opblomstringen af demokratibevægelsen?

»Min vurdering er at de mindre grupperinger, som var aktive, da ‘Damaskus-foråret’ spirede frem i 2000-2001, nu har erkendt at man ikke bare kan presse bevidstløst på for forandringer. De har indset at man må formulere nogle passende bud på gradvise reformer, sådan at man ikke fremprovokerer en overreaktion fra regimets side. Der er nu blandt reformkræfterne en erkendelse af at forandringshastigheden skal sættes lidt ned«.

Men har oppositionen fået tænderne trukket ud?

»I et land som Syrien har der naturligvis været nogle tilbageslag, men jeg vil snarere sige ud fra mine møder med oppositionsfolk at de er blevet mere realistiske. Dengang da det politiske forår var på sit højeste kunne man opleve at de forskellige bevægelser nærmest overbød hinanden. Det gør de ikke længere. Nu er de indstillet på at tage det lange seje træk«. …

Demokratibevægelserne er måske mere fatamorgana end virkelighed?

»Nej, det ville være forkert at sige. Jeg synes tværtimod at det vi oplever rundt om i den arabiske verden er en voksende folkelig bevægelse for mere medbestemmelse og mod til at deltage i debatten. Det er spændende og løfterigt at se, hvordan demokratiønsket er funderet i en uddannet og økonomisk relativt stærk middelklasse. For første gang i Mellemøstens politiske forløb ser vi en bevægelse, der er i stand til at finde egne ben at stå på og som ikke er styret fra oven«. …

Syrien var i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne præget af militante islamister. Har de fået en genkomst i takt med situationens udvikling i Irak?

»Medierne hernede gør meget ud af at berette at sikkerhedsstyrkerne har arresteret udenlandske ekstremister, som man så har udleveret til deres hjemlande. Der har også været tilbageholdelser af hjemlige kræfter, som man mistænker for militante islamiske holdninger, men billedet er ikke som for 25 år siden«.

Amerikanske analytikere taler ellers om, at Syrien er en rede for al-Qaeda?

»Jamen, amerikanerne savner fuldkommen føling med virkeligheden! De ser hvad de vil se, fordi de lader sig forblinde af en blanding af hård ideologi og fordomme. Det er direkte pinligt, hvor ligegyldige de er med fakta. De vil forandre verden i deres billede. Det er skræmmende for alt, hvad der hedder almindelig menneskelig medindflydelse«.

Hvis du skal vove det ene øje, hvordan tror du så at Syrien tager sig ud om fem-ti år; samme styreform, semidemokratisk som i Egypten eller begyndende borgerkrig som i Irak?

»Jeg tror ikke at spændingerne i landet vil eskalere til en borgerkrig. Syrerne har taget ved lære af borgerkrigen i Libanon (1975-1990, red.) og tragedien i Irak. De skal ikke have klinket noget. Mit indtryk fra samtaler med folk både i systemet og oppositionen er, at Syrien med små, men sikre skridt bevæger sig i retning af et politisk system, der ikke længere domineres af kun ét parti. Men som med al anden udvikling – tænk på danskernes tilvænning til demokrati op igennem det 19. og 20. århundrede – tager en sådan proces tid. Det vigtige er dog, at processen nu er i gang. Det var den knap nok for fem år siden«.” (Politiken, 17. september 2005: Interview: Vi har ikke lært af historien)

Jørgen Bæk Simonsen mødte i sine fire år som leder i Damaskus en kolossal iver efter udveksling med Vesten, og han så igen og igen kulturelle møder blive til store, positive oplevelser… Den slags personlige oplevelser nedbryder fordommene, mener Bæk Simonsen.

De fleste danskere, der enten kom forbi instituttet i Damaskus eller var på ophold der, blev overraskede over kulturlivets mangfoldighed i området. Det siger meget om de medbragte fordomme, at både teater, musikliv og ikke mindst det litterære miljø var i stand til at overraske besøgende i så høj grad.” …

Jørgen Bæk Simonsen er ikke imponeret af nylige vestlige forsøg på at bidrage til forandring i Mellemøsten:

“Forandringer gennemføres bedst af mennesker, der synes der er noget at forandre. Og det moderne Mellemøsten er befolket af millioner, som er rimeligt uddannede og meget gerne vil have større muligheder for at deltage i planlægningen af og diskussionerne om deres samfund. Man støtter dem ved at lytte til, hvad de gerne vil, for det er dem, der ved, hvordan man gør.” (Dagbladet Information, 14. januar 2006: Kulturmøder: Møder i det kulturelle mylder)

– Damaskus er vel nok verdens tryggeste storby at færdes i, mener Jørgen Bæk Simonsen, religionsforsker og direktør for Det Danske Institut midt i den gamle bydel. Og én af grundene til det er nok netop Syriens ’slyngelstatus’ -dvs. befolkningens frygt for myndighederne i det Baath-partikontrollerede militærdiktatur under nu afdøde præsident Hafiz Assads 30-årige styre, fra 2000 afløst af sønnen Bashar….

Den 62-årige mand, der kalder sig Rudi og er ‘den næstsidste jøde’ i Damaskus, tilbringer mange timer om dagen på den udendørs te-café skråt over for butikken, hvor der fra morgenstunden er fuld damp på vandpiberne.

– Turister har intet at frygte her. Er du måske blevet snydt eller bestjålet? Nej, vel?

– Herregud, jeg er jøde, men min butik ligger i skyggen af minareten, siger Rudi og påpeger, at også kristne syrere har et kvarter et par stenkast væk inde i den gamle bydel.

– Sådan er Damaskus. (Ekstra Bladet, 8. maj 2004: Syrien: Hvis bare de vidste)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/51160/trackback

26 Comments »

 1. Den muslimske forfølgelse af kristne er af en sådan karat at der efterhånden ikke er til at leve i mellemøsten for kristne. http://www.foxnews.com/opinion/2013/05/07/mass-exodus-christians-from-muslim-world/

  Kommentar by CommonSenseNow — 8. september 2013 @ 22:22

 2. Bæk Simonsen er endnu en kommunistisk socialist hvis krystalkugle er defekt, for ellers er manden fuld af løgn, hvis han med sine udtalelser havde stået i Voldsmose, Danmarkskus og sagt det samme ville man have sagt at manden er taget med bukserne nede. Bæk Simonsen er endnu en de overflødige på skatteydernes regning der underviser i kategorisk løgn når han kalder Islam demokratisk.Forbyd Islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 8. september 2013 @ 22:44

 3. Jeg er alligevel lidt fortrøstningsfuld, for 80-90% af danskerne mener jo at vi kan løse alle problemer, hvis vi bare taler pænt til vores muslimske venner. Og når 80-90% mener det, så må det vel være rigtigt, for ellers….ER VI FUCKED.

  Kommentar by Fritz — 8. september 2013 @ 23:30

 4. Der er gået en stor brugtvognsforhandler tabt i denne professor.

  Kommentar by monse — 9. september 2013 @ 00:46

 5. Æggzpærden Jørgen Spejlæg-Sømmeligsen har skummet islam lagkagen i mange, mange år. Hans forudsigelige holdning til terrorideologien, der prædiker død, død og atter død er præcis den, som lønner sig bedst for ham.
  Den selvfede “professor i fri fantasi” er for islams udbredelse en trofast og uvurderlig støtte. Forvirringen er en nådegave og forestillingen fortsætter med hæren af integrationskonsulenter og bydelsmødre.
  Jov, den udspekulerede munk har vi mange ulykker at takke for. Yderst passende, at han huserer på konvertittens institut i København.

  Kommentar by Iznogut — 9. september 2013 @ 02:24

 6. @4 :) det kræver, trods alt, et vist element af ærlighed at være brugvognsforhandler, Bræk Simonsen er ikke i besiddelse af dette.

  Kommentar by Johnson — 9. september 2013 @ 03:09

 7. Vi er godt hjulpne med sådanne eksperter. Mon han kan blive ved med at tage sig selv alvorligt?

  Kommentar by tavsen — 9. september 2013 @ 06:47

 8. Klaus Wivel er gift med den radigale politiker Magrethe Wivel, kbhs BR.

  Mon muhammedanismens ulyksagligheder omsider er ved synke ind i de radigale betonhoveder.

  Kommentar by Hans Und — 9. september 2013 @ 07:20

 9. 8,

  Det er hun s ikke mere. Familien er flygtet til New York. problemet er s[, at finde neger fri skoler til ungerne.

  http://margrethewivel.com/

  Kommentar by Hans Und — 9. september 2013 @ 07:27

 10. Hvis ikke det var fordi, at det er sandt; så havde det været sjovt.

  Kommentar by Jens Jensen — 9. september 2013 @ 07:30

 11. 9. Hans Und.

  Et fantastisk indlæg om Margrethe Wivel, der udstiller hykleriet. Mon hun også skal arbejde sammen med Scientology i USA (ligesom i Danmark)?

  Kommentar by Sigwar — 9. september 2013 @ 08:29

 12. Og verdenen ser bare til??!!
  USA´s præsident vil hjælpe sine muslimske venner til magten.
  Rusland og Kina støtter sine kommunistiske muslim medløbere.

  Kommentar by P — 9. september 2013 @ 09:11

 13. Det var et mørkt kapitel i europæisk historie, at så mange lukkede øjnene for forfølgelsen af jøderne i 30’erne og ikke gjorde noget. Vi fejrer dog, at nogle danske var så heroiske at hjælpe danske jøder til Sverige.

  Historien gentager sig i dag, hvor det er Mellemøstens kristne, der forfølges. Alle europæiske politikere og meningsdannere lukker øjnene nøjagtig ligesom dengang. Europæiske politikere samarbejder ligefrem med bødlerne.

  Engang hed det fra officiel side “Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands førerskab.

  Nu mangler vi Søvnigdal & co at formulere “Ved de store islamisk sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Mellemøsten og Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under islams førerskab.

  Kommentar by traveler — 9. september 2013 @ 10:26

 14. Den eneste fornuftige løsning er at dele syrien op i fire-fem selvstændige nationer. Det fremmer verdens mangfoldighed, og måske endda også freden, hvis man ellers trækker grænserne efter etnicitet, og ikke som i kosovo insisterer på at skabe et nyt land med en ny stor minoritet.

  Kommentar by Fidibus — 9. september 2013 @ 10:39

 15. At skrive en bog der belyser muslimske overgreb begået mod de kristne mindretal rundt om i den arabiske verden, er åbenbart politisk ukorrekt, i følge Deadlines Nynne Bjerre…
  http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-369#!/21:33

  Kommentar by Jacob Andersen — 9. september 2013 @ 12:01

 16. Et forslag til politikerne i Danmark om jobskabelse i disse krisetider, gendan Dannevirke anlægget og Dybbøl Banker, der bliver brug for disse forsvarsanlæg når Muslimerne kommer vrimlende.

  Kommentar by emmagad — 9. september 2013 @ 13:54

 17. @Fidibus

  Må jeg foreslå en rund cirkel om dig, du kan umuligt være dansk og samtidigt fyrre sådan noget vrøvl af.

  Kommentar by Venstrefløjen — 9. september 2013 @ 16:01

 18. Jørgen Bæk Simonsens profetier om fremtiden er et godt eksempel på, at har man tørlagt sig selv for fordomme, så har man ingen kritisk sans til at bedømme fakta.

  Kommentar by Menig 442 — 9. september 2013 @ 16:12

 19. -> venstrefløjsen.

  I det mindste behersker jeg det danske sprog. Det hedder ‘fyre’.

  Kommentar by Fidibus — 9. september 2013 @ 16:12

 20. Jørgen Bæk Simonsen får pakket gaven fint ind når han siger
  “de fleste jøder er udvandret til Israel”

  Mennesker som ham kan ikke tage de to ord etnisk udrensning i deres mund

  Kommentar by k.m. — 9. september 2013 @ 17:25

 21. Jeg skal helt sikkert have Klaus Wivels bog. Den kan fint stå sammen med hans bror Thomas’ nyeste bog.

  “Det var komplekst at udøve terror under korstogene. I år 1101 omkom 13 muslimer, da de styrede deres flyvende tæppe hårdt ind i muren om det erobrede Jerusalem”

  -fra Thomas Wivels “Bugtaler for Gud”.

  Kommentar by Michael Jensen — 9. september 2013 @ 18:59

 22. Hvad skal væk, det skal Bæk.

  Kommentar by LarsB — 9. september 2013 @ 23:48

 23. #17 “en rund cirkel”?!?! Øh? En ren pleonasme for kendere ;-)

  De fleste cirkler, jeg kender, har faktisk lige netop den helt fundamentale egenskab, at de er … runde.

  Der mangler “?” og stort begyndelsesbogstav i “du kan umuligt …”.

  Lærer man slet ikke længere at formulere sig på korrekt dansk i folkeskolen eller på kamikaze-kaospilotuddanelsen, Venstrefløjen? :D

  Kommentar by Bjovulf — 9. september 2013 @ 23:55

 24. Der er allerede brug for Dannevirke og Dybboel Banke. En DANSK undergrundsbevaegelse er ogsaa paakraevet, da regeringen og studinerne i folketinget intet goer udover at styrke muslimsk multikultur og forvraengning og oedelaeggelse af DANSKE vaerdier.

  Kommentar by axel duch — 10. september 2013 @ 01:39

 25. Fidibus og Bjovulf! I skulle skamme jer over, at væære så onde mod den stakkels “Venstrefløjen”. Han kan da ikke gøre for, at det puslespil, der udgør hans hjerne, mangler 3-4 brikker ud af de ca 8 brikker puslespillet består af.

  Ja, han er pinlig. Ja, han er underfrankeret, men hvor skal stakkelen søge hen, når distriktspsykiatrien ikke kan rumme ham? Jørgen Bæk Simonsens fan-club er selvfølgelig en oplagt mulighed, men hvor går han ellers hen?

  Kommentar by Binee — 10. september 2013 @ 09:42

 26. #25 Ja, ok – god pointe.

  Jeg skammer mig rigtigt meget nu ;-)

  Kommentar by Bjovulf — 10. september 2013 @ 20:44

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper