23. september 2013

SFI: Højreradikale gør i ‘drab, vold, fysiske overfald’ – Venstreradikale gør ikke i ‘forstyrrelse af møder’

Det er ti dage siden retsagen mod vensteradikale AFA/Redox startede, og uden at have foretaget en egentligt artikel-optælling på Infomedia, så tør jeg godt konkludere, at der har været skrevet mere om de venstreradikales modpol i samme tidsrum, trods den igangværende retsag.

Da jeg kørte hjem fra København forrige fredag hørte jeg P1, og minsanten om ikke Redox’s Sebastian Gjerding fik taletid i en lang debat om det problematiske ved det digitale overvågningssamfund. Uanset hvad den yderste venstrefløj foretager sig af ulovligheder, så nægter medierne at se det som et større problem.

Få dage før retsagen lancerede Researchkollektivet Redox en ny rapport om Danskernes Parti (DP), og selvom journalisterne burde kende lidt til kildekritik og ophavsanalyse, så lykkedes den fokusflyttende strategi noget nær 100 procent. En ikke-officiel rapport der viser at højreradikale stadig trækker vejret, får mere mediedækning end en retsag mod venstreradikale organisationer der inkluderer tiltale for våbenbesiddelse, politisk motiveret hacking, hærværk og vold.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) udgiver næste år en rapport om politisk ekstremisme, og minsanten om ikke den første af ti arbejdsnotater blev offentligt sidste fredag. Den bærer titlen ‘Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Midt- og Vestjylland’, og det viser sig – pudsigt nok – ikke at eksistere problemer med venstreorienterede, men til gengæld store problemer med voldelige højreradikale og nynazister (Læs: nationalsocialister) – herunder Danskernes Parti.

(SFI, 2013; Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Midt- og Vestjylland, 26 sider)

Arbejdsnotatet blev offentliggjort uden forfatternavne, og det noteres specifikt i foromtalen “at SFI for nærværende ikke giver interview eller oplysninger om undersøgelsen”. Der henvises flere gange til arbejde af Chris Holmsted Larsen, der dog ikke er en del af det man kunne kalde SFI’s ‘forskerkollektiv’. Hvorvidt forskerne bag er venstreradikale eller inkompetent reproducerende, er ikke til at vide – men den ideologiske ubalance er sat i system.

De anvendte definitioner er brede, og tydeligvis rettet mod højreorienterede. Det noteres eksempelvis at demokrati, skal forstås som ‘det liberale demokratiske samfundsorden’, karakteriseret ved ‘ligheds- og tolerancenormerne’ (s. 6). Der skelnes godt nok mellem holdninger og handlinger, men det noteres samtidig at der med ‘antidemokratisk aktivisme’ menes grupper “der udelukkende benytter legale midler som dog kan være af illegitim art ud fra et moralsk berettiget, i denne sammenhæng demokratisk synspunkt”. Legale midler som er illegitime…

Med sådanne politiserende definitioner frikendes Ingen platfor for nazisme (lokal ad hoc-gruppe for Antifascistisk Aktion), i det de efter forfatternes mening ikke udtrykker “antidemokratiske holdninger eller benytter voldelige, ikke-legale eller illegitime handlinger” (s. 20). Selvom Enhedslisten officielt arbejder for at afskaffe det borgerlige demokrati ved roden, så er lokalafdelinger af partiet ikke nævnt med et eneste ord. Ej heller lokalafdelinger af Socialistisk Ungdomsfront og diverse venstrerevolutionære organisationer.

(s. 20f: AFA-associerede venstreradikale udtrykker ikke ‘antidemokratiske holdninger’)

Selvom det i foromtalen præciseres, at notatet er foreløbig, og det specifikt pointeres, at der “ikke kan drages konklusioner og fortolkninger ud”, så gik det helt som forventet mediemæssigt. Udgivelsen gav store overskrifter i flere medier, herunder Information (der har minimum to navngivne Redox’ere på lønningslisten, herunder omtalte Gjerding), hvor Social- og integrations-minister Annette Vilhelmsen med baggrund i notatet blæste “til kamp mod højrekstremismen og ikke mindst Danskernes Parti”.

(Information.dk, 21. september 2013)

Fra den famøse artikel – Annette Vilhelmsen blæser til kamp mod højreekstremisme (af Kim Kristensen).

“SFI har fundet 12 grupper i de i alt 11 kommuner. Heraf er de tre i henhold til undersøgelsens definitioner antidemokratiske højreorienterede organisationer, nemlig Danish Defence League, Devils Choice og Danskernes Parti. Derudover blev der fundet ni løsere grupperinger, hvoraf fem er antidemokratiske højreorienterede, mens fire er antidemokratiske islamiskorienterede. Der blev ikke fundet antidemokratiske venstreorienterede grupper i området.

[…]

Senest har researchgruppen Redox i en ny rapport, Demokratiske nazister, imidlertid konkluderet, at »Danskernes Parti er en nynazistisk organisation, der forsøger at videreføre den nationalsocialistiske arv i nye klæder«. …

Ifølge Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, skal der to ting til for at forhindre, at Danskernes Parti – og andre grupper på den ekstreme højrefløj – får fremgang…”

Et anonymt arbejdsnotat, en anonym venstreekstrem gruppe der er tiltalt for politisk vold og en revolutionær kommunist (Enhedslisten, tidl. KA m-l, VS) maner til kamp mod folk der bekæmper det liberale demokrati. Alle advarselslamper lyser.

Tilbage til notatets analyse af ekstremismen i Midt- og Vestjylland.

Hvor revolutionære kommunister og militante venstreradikale hverken er antidemokratiske eller voldelige, selvom de i formålsparagraffer erklærer det modsatte, så er det helt omvendt med højreradikale. De er både voldelige og antidemokratiske trods et nedfældet demokratisk udgangspunkt, for som det eksempelvis lyder om Danish Defence League, så har de “en åbenlys interesse i at fremstå som ikke-voldelige”, og derfor kan ‘deres offentlige udsagn’ ikke tages for pålydende (s. 15).

“Der blev ikke fundet antidemokratiske venstreorienterede grupper i området”, noteres det henkastet, hvorefter der gås i dybden med Danish Defence League, Danskernes Parti, Devils Choice og trækkes tråde til Stop Islamiseringen af Danmark, White Pride, Dansk Front og Danmarks Nationale Front. Om DP lyder det sågar, at der er “en tæt forbindelse til Dansk Folkeparti i den forstand, at man konkurrerer med dette parti om medlemmer og mærkesager” (s. 22). Javel, ja.

Danish Defence League (DDL) og rockerklubben Devils Choice (DC) omtales som voldelige, men der nævnes kun eksempler, der ikke på nogen måde dokumenteres. Om DC fortælles det sjovt nok, at de ikke er særligt politiske, og i øvrigt samarbejder med indvandrerbander.

DP betegnes i modsætning til DDL og DC ikke som voldelig, men ‘frontpersonale’ fortæller at et voldeligt miljø omkring en fodboldklub “hyres af Danskernes Parti som ‘gorillaer'” (s. 17f). Igen helt udokumenteret. (Se evt. Danskernes Parti politianmelder SFI)

“Personerne i grupperingen omkring fodbold fanklubben er ifølge frontpersonalet teenagere og i starten af tyverne. De dyrker et udseende med store muskler og Holger Danske- og Dannebrogstatoveringer. Ifølge oplysninger fra frontpersonalet fremsætter grupperingen trusler og begår overfald mod politiske modstandere, og nogle af dem hyres af Danskernes Parti som ‘gorillaer’. Det nævnes specifikt, at personer knyttet til formanden for Danskernes Parti flere gange i sommeren 2011 dukkede op ved bestemte cafeer og udøvede vold mod venstreorienterede. Det var dog aldrig formanden selv, der udførte volden.” (s. 17f)

Det mest konkrete i relation til DP’s påståede militans, ligner således til forveksling en Projekt Antifa-artikel baseret på rygter i venstreradikale miljøer. Bizart, når nu partiformand Daniel Carlsen flere gange er blevet overfaldt og chikaneret i forbindelse med politisk arbejde uden det er nævnt med et eneste ord i notatet. Et par tabeller illustrerer vanviddet.

(T 1.1, s. 6 & Tabel 1.2, s. 7)

Højreradikale gør en del i ‘drab, vold og fysiske overfald’, venstreradikale gør ikke i ‘forstyrrelse af møder, hård eller aggressiv retorik, demonstrationer’. I videnskabelig henseende må man sige det er på niveau med sociolog Jeppe Lyngs 2010-makværk om ‘Højreradikale bevægelser i København‘.

Hvor definitionen er skræddersyet til at problematisere modstand mod relativisternes mærkesager, så er metoden skræddersyet til at opgradere problemets natur med uigennemskueligt kildemateriale. Hvad er ‘lokalt frontpersonale’, der henviser til “andre personer, der også har en omfattende viden på området” (s. 7f). Mon ikke der i virkeligheden er tale om socialpædagoger, der eksempelvis knytter kontakt til “informant med lokalkendskab til de politiske miljøer i området” (s. 11), hvad i praksis kunne være identisk med den yderste venstrefløj. Det tillader jeg mig at tro.

Dokumentationen er i det hele taget fraværende. DDL er anti-demokratiske, fordi de hænger klistermærker op med budskaber såsom ‘Sharia Fri Zone’, ‘Nej til islam’ og ‘Nej til Djihad’ (s. 13). Samme gruppe er voldelig fordi, og jeg citerer…

“Frontpersonale fortæller således, at DDL i boligområdet satte klistermærker op meget synlige steder, som på byskiltet, rækværket og trappetårnet. De udførte dog også illegitime handlinger, idet de gennem deres retorik nedgjorde bestemte grupper, i dette tilfælde somaliere. Desuden fortæller både frontpersonalet og de somaliske kvinder fra boligområdet om, hvordan medlemmer fra DDL forsøgte at sabotere et beboermøde om sagen, men blev vist bort, hvorefter der var smadrede ruder i området. De somaliske kvinder fortæller desuden, at de måtte holde sig inde, fordi medlemmer fra DDL i de dage angiveligt gik rundt i kvarteret og ledte efter somaliere… . Tilsammen kender 5 informanter fra kommune 2 til både trusler og overfald på 3 personer, der enten bliver forfulgt af DDL, fordi de er aktive på venstrefløjen eller har en anden etnicitet end dansk. Disse overfald er imidlertid ikke alle blevet meldt til politiet.” (s. 14)

Ikke et eneste konkret verificerbart eksempel, men rygter i somaliske miljøer, og smadrede ruder uden kendte gerningsmænd.

Helt det samme i forhold til DP. Her problematiseres det, at partiet trods vedkendelse til ‘det repræsentative demokrati’ ønsker, at “der skal være flere folkeafstemninger, så folket kan blive hørt bl.a. i forhold til indvandrerpolitik” (s. 23). Det problematiseres også, at partiformanden ikke vil anerkende domstolenes autoritet i forhold til en eventuel racismedom, hvad overtræder det “kriterium, der er opstillet i denne undersøgelse… hvorvidt man anerkender legitimiteten af militæret, politiet og retssystemet”.

Sammenhold eventuel overfortolkning af DP’s forhold til paragraf 266B med Enhedslistens principprogram af 2003 (Kapitel 8. På vej mod en socialistisk samfundsomvæltning), der kræver “opløsning af politiet og militæret”, så det socialistiske samfund efter revolutionen ikke blot overtager ‘den nuværende stat’.

Jeg kunne skrive mere om notatet og ikke mindst den ukritiske medieomtale af samme i en avis som Jyllands-Posten, men det er lige efter bogen. Nu skal ‘forskningsresultaterne’ bruges politisk, som man kan læse på DR Online – Omstridt parti skaber røre på gymnasier.

“En forsker kalder partiet Danskernes Parti for skjult nazisme. Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) kalder partiet demokratifjendsk. … I sidste uge var Danskernes Parti på Ringkøbing Gymnasium og Tørring Gymnasium sammen med fire andre partier i en debat arrangeret af Region Midtjylland. Fredag kom så rapporten fra SFI.

– Jeg har ikke lyst til, at der skal være antidemokratiske partier her. Hvis jeg havde vidst, at eksperter anså Danskernes Parti for at være antidemokratiske, så havde jeg tænkt mig om en ekstra gang og forholdt mig til det, siger Johannes Grønager, rektor på Tørring Gymnasium.”

(Antifascistisk Aktion mobiliserer mod DP’s debatdeltagelse; Facebook)

“De seneste dage har han fået ni mail fra forskellige folk, der mere eller mindre advarer mod Danskernes Parti. Og på gymnasiets Facebook-profil diskutere blandt andet tidligere elever, hvor vidt man skal bakke op om debatten, hvor Danskernes Parti deltager.” (om Allan Friis Clausen, rektor for Paderup Gymnasium)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/51522/trackback

49 Comments »

 1. ’venstreradikale gør ikke i ‘forstyrrelse af møder, hård eller aggressiv retorik, demonstrationer’

  Hvor er det dog til grin, hvor var dem der har skrevet rapporten da 4.000 venstreradikale stenede english defence league ud af århus?

  Kommentar by Per — 23. september 2013 @ 19:49

 2. Hvis projekt antifa er så meget imod at danskernes parti er blevet inviteret til valgdebat på midtjyske gymnasier hvorfor har de så ikke været til stede og prøvet at moddebattere. For mig bekendt ønsker de ikke nogen form for debat og det taler vist det helt tydelige sprog om hvem der er antidemokratisk. Det er vist ikke nogen overraskelse for nogen at disse skrækkampagner fylder dagsordenen.

  Kommentar by Lion — 23. september 2013 @ 19:51

 3. -> Per

  Notatet dækker kun Midt- og Vestjylland, men medtager alligevel alskens info om højreorienterede organisationer der på den ene eller anden måde kan trækkes ind. Jeg husker trusler mod Daniel Carlsen ved et arrangement i Viborg (foreviget af lokal-tv). DP er vel udemokratisk i visse betydninger af ordet, men Enhedslisten er det jo helt i fundamentet – og de er ikke engang nævnt i notatet. Der skal meget til at chokere mig, men det undrer mig alligevel lidt, at forskere vil lægge navn til det. Det er jo så åbenlyst skævt.

  Kommentar by Kim Møller — 23. september 2013 @ 19:59

 4. AFArterne er mentalt syge. De aner ikke hvad frihed for individet betyder. Og det går næppe nogensinde op for nogen af dem. De lever af andre folks penge, og mener alligevel det er helt i orden at overfalde folk med de forkerte meninger.

  Kommentar by Nielsen — 23. september 2013 @ 20:01

 5. SFIs arbejdsnotater og resten af de skinhellige venstreekstremes udmeldinger er langt ude. Jeg ville have skrevet, at de stemmer fra holdningen “My mind’s made up, don’t bother me with facts”, men ser nu, at de snarere stemmer fra selektiv blindhed forårsaget af hjernevask for nogles vedkommende, medens andre bevidst taler mod bedre vidende i propagandaøjemed.

  Undrer på med hvilken ende fru Vilhelmsen blæser til kamp mod “højreekstremisme”; Det er ofte svært at høre forskel :-)

  Det glæder mig, at Danskernes Parti har taget kampen op mod skattefinansierede SFIs urigtige påstande ved at politianmelde SFI for æreskrænkelse og bagvaskelse (jf. Straffelovens §268)

  Kommentar by Agricola — 23. september 2013 @ 20:12

 6. Ang. Sebastian Gjerding, så var han for nylig i Godmorgen Danmark. Hvad der vel nærmest var surrealistisk, så var redox-manden indkald som ekspert på, hvordan sikkerhedstjenester overvåger folk på nettet:

  http://beep.tv2.dk/nyheder/s%C3%A5dan-overv%C3%A5ger-de-dig-p%C3%A5-nettet

  Kommentar by Kilo — 23. september 2013 @ 20:18

 7. Når man fodrer en ko, kommer der mælk, kalve og kokasser ud af det. Når man fodrer humanist-trunter M/K kommer der alene lort ud :-)

  Kommentar by Agricola — 23. september 2013 @ 20:25

 8. Nå ok, jeg kom så til at regne århus med i midtjylland.
  Venstreradikale er vel for det meste et storby fænomen bestående af unge naive mennesker i kbh, århus, odense, ålborg, så skelner rapporten mellem hvor de bor fremfor hvor de begår mødeterror og hærværk, så kan de jo nok godt retfærdiggøre at det er småt med autonome i feks esbjerg selvom der ugen før har stået et par hundrede af dem hvis de allesammen ankom i en bus fra københavn.

  Men ja, sjovt at enhedslisten ikke er med? måske kan det være fordi de har betalt rapporten, hvem ved..

  Kommentar by Per — 23. september 2013 @ 20:25

 9. Flot… Nu kan de stolte danske journalister rigtig piske politikerne på barrikaderne.. De kommer til at stå med “rynket”pande og belære befolkningen (“de uartige børn”) om hvor slemme mange af os er….. FY FY SKAMME SIG… Og journalisterne kan efterfølgende høste hæder i TV sofaerne mens de øser ud af deres sagkundskaber, en kollega til en anden….. Befolkningen klapper i hænderne, sipper aftenkaffen og nikker i beundring.. Kigger hinanden i øjnene og anerkender, hvor GODT det er, at vi har disse hårdtarbejde, dybdeborende, objektive, intelligente og højtuddannede mennesker til at holde “galskaben” i samfundet i skak…. :-)

  Kommentar by ny kommentator — 23. september 2013 @ 21:25

 10. @9 ny kommentator — 23. september 2013 @ 21:25:
  Det var i går.
  Jeg oplever heldigvis, at mange danskere slår næven i kaffebordet og siger “Skide københavnere (dialektbetegnelse for humanist-trunter og andre overstuderede fantaster), jeg siger og stemmer, som jeg vil”

  Kommentar by Agricola — 23. september 2013 @ 21:57

 11. Hej Kim. Det er en meget fornem artikel, vel dokumenteret. Den burde have stået i JP, – håber, at nogle hæderlige journalister rundt omkring vågner op.

  Kommentar by Poul Højlund — 23. september 2013 @ 21:59

 12. >7 Agricola
  Humanistkasser ? ,-)

  Kommentar by Nielsen — 23. september 2013 @ 23:01

 13. Kim burde indstilles til Cavlingprisen for sit årelange ihærdige arbejde.

  Kommentar by Buris Holm — 23. september 2013 @ 23:22

 14. Hele den “RÅDNE betonkommunistiske Multi-Kultiinficerede medieverden” der labber de “røde svins gylle” i sig og synger med på deres melodi, som de tror anfægter DANKERNE i dag, “Die dumme Dänen” er heldigvis afløst af Danskere der både kan se og høre VIRKELIGHEDEN med egne øjne og ører, og lader sig ikke manipulere af utopier fra psykisk syges retarderede hjerner, selvom de kalder sig Forskere eller professorer.
  Tak, stor TAK til Kim Møller, der trods alle mulige og umulige grove trusler og tiltag både mod ham selv og hans familie for at lukke dette åndehul, alligevel kører videre, nærmest med livet som indsats mod disse “Galninge”.
  – jeg gentager min opfordring, uanset hvad et parti til kommunalvalget kalder sig, SÅ stem på det eller de kandidater der har DANMARKS og DANSKERNES interesser som en 1. prioritet, nemlig DANMARK for DANSKERNE og ikke for Sigøjnere, Muhamedanere eller andre
  uintegrerbare fanatikere som vi i forvejen har nok – ja endda rigeligt af.
  Træk en grænse for vanviddet.

  Kommentar by Cantor — 24. september 2013 @ 00:04

 15. -> 11: Der sidder også venstreekstreme journalister på Jyske Land og Folk.

  Kommentar by Hodja — 24. september 2013 @ 00:08

 16. Godt arbejde, Kim Møller.

  De såkaldte arbejdsnotater er fabrikeret af Carsten Køkkenknive og fedmåsen Shansen typer forankret i den blå propaganda luft.

  Mage til makværk og hjernevask fra hashtyperne i og omkring RUC, nu med egen propagandaminister fra Kerteminde.

  Thi eizz iss smælding and idh izz syria

  Kommentar by Iznogut — 24. september 2013 @ 00:18

 17. Burde Uddannelsesminister ( Og dermed også minister for forskning ) Morten Østergaard ikke allerede være i gang med en undersøgelse af SFI og deres “forskningsmetoder”?

  Kommentar by Santor — 24. september 2013 @ 00:20

 18. Fint arbejde, Møller.
  Man aner en vis desperation på venstrefløjen, når de tør offentliggøre en rapport, som selv en folkeskoleelev burde kunne pille fra hinanden.
  Det er dog bemærkelsesværdigt at de tør bruge udtrykket ‘islamiske ekstremister’, frem for ‘religiøse ekstremister’.

  Kommentar by Fidibus — 24. september 2013 @ 01:36

 19. Det er også med henvisning til “forskningen” at det politiske miljø i Norge har formået at klistre prædikatet populistisk på FrP, og det i en grad så FrP selv har måttet acceptere det. Det hævdes samtidig at det er en “neutral” term, som kun dumme højreorienterede tillægger noget negativt. Det er rædselsfuldt.

  Kommentar by Høgsbro — 24. september 2013 @ 01:41

 20. Fidibus, det er jo blot et arbejdsnotat. Formuleringen skal nok blive rettet i den endelige udgave.

  Kommentar by Hr. Naturli' — 24. september 2013 @ 01:50

 21. AFA fremtidens offentlige ansatte,endda i nøglestillinger i efterretningsvæsnet.

  Når der ikke findes noget problem, så skaber vi bare et problem. Hegeliansk dialektik.

  Kommentar by hansL — 24. september 2013 @ 05:29

 22. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/526366:Demokrati–Hvor-ekstreme-holdninger-maa-et-dansk-parti-have
  Under artiklen Brockdorffs og Gerstrøms kommentarer, her citeret fra sidstnævnte:
  Uden at pressen åbenbart opdagede det, slettede Enhedslisten en række ekstreme politikker på sin hjemmeside for et halvt år siden. Så nu hedder det ikke længere, at politi og militær skal afskaffes. Tilbage er kun nationalisering af f.eks. banker og medicinalindustri (og vel nok også forsikringsselskaber). Man vil også “gøre op” med firmaer som F.L.Smidt og A.P. Møller, der tjener penge i u-landene. Det må som sædvanligt betyde afhentning ved daggry.

  Når dette politikskifte ikke er blevet udbasuneret, er det nok fordi, det ikke er dybtfølt. På bunden er man vel stadigvæk revolutionær.

  Kommentar by Peter Buch — 24. september 2013 @ 06:23

 23. “Ifølge Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, skal der to ting til for at forhindre, at Danskernes Parti – og andre grupper på den ekstreme højrefløj – får fremgang…””

  Får vi at vide hvilke to muligheder han forestiller sig ?
  Bøllebank eller en kugle for panden ?

  Kommentar by k.m. — 24. september 2013 @ 06:58

 24. Sikket makværk, det er beskæmmende at så mange venstreorienterede ‘forskere’ er uredelige.

  Kommentar by Marius — 24. september 2013 @ 07:19

 25. Det minder mig om denne http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2013/06/20130627130102.htm, hvor forskere havde “bevist” at DF er intolerante:

  ” I en skolebog forklarer to forskere at man videnskabelig kan opdele de politiske partier i tolerante og ikke tolerante partier – og i følge deres skema er Dansk Folkeparti et af landets mest intolerante partier.”

  Hør Morten Messerschmidt pille professor Asbjørn Sonne Nørgaard fra hinanden..

  Kommentar by Geert — 24. september 2013 @ 07:42

 26. Danskernes Parti får mere og mere reklame – og de røde bavianer sørger selv for det:-)

  Jeg fatter iøvrigt ikke hvorfor Devils Choice skal blandes ind i alt dette? Det er sikkert noget banalt med at en biker fra DC har scoret en kæreste fra en tosse fra venstrefløjsmiljøet og så skal det på en eller anden måde hævnes for skatteydernes penge!

  Kommentar by Sigwar — 24. september 2013 @ 08:17

 27. Hvad gør de når det er partier, der stiller sig op til kommune valg og måske endda til lands valg?
  Og hvad hvis de kommer ind?
  Vil man også forbyde DF og måske endda andre blå partier?
  Der findes så mange røde partier ude i kommuner, der stiller op. Så godt med nogle, der tør og tage udfordringerne op på højrefløjen.

  Kommentar by X — 24. september 2013 @ 09:17

 28. @Geert

  ”I en skolebog forklarer to forskere at man videnskabelig kan opdele de politiske partier i tolerante og ikke tolerante partier – og i følge deres skema er Dansk Folkeparti et af landets mest intolerante partier.”

  Det skal nok passe at Messerschmidt pillede den påstand fra hinanden. Den virkelige genistreg er dog at man her begynder en diskussion med at komme med et uudtalt postulat om at “tolerance” per se er noget positivt.

  Jeg ved ikke om Messerschmidt gennemskuede dette, for jeg orkede ikke at høre udsendelsen. Men generelt falder DF-politikere oftest for fristelsen, og accepterer deres debatmodstanderes præmisser, i stedet for at angribe dem ved roden. Nu bliver det en kamp om hvem der er mest “tolerant”, og “tolerance” dermed ophøjet til en værdi “vi alle er enige om”.

  Seidenfaden var en ubestridt mester i denne form for polemik. Gerne tabe en debat på overfladen, mens man får fastlåst modstanderen i ens eget paradigme.

  Her en beskrivelse og Seidenfadeneksemplet

  Kommentar by Balder — 24. september 2013 @ 09:26

 29. Knivskarp analyse, Kim. Flot arbejde.
  Det burde være en oplagt mulighed for en MF’er til at stille spørgsmål i Folketinget om SFI’s metoder.

  Kommentar by Absalon — 24. september 2013 @ 09:36

 30. “Højreradikale gør i ‘drab, vold, fysiske overfald’”

  mon det postulat kan bevises??

  Kommentar by tavsen — 24. september 2013 @ 09:52

 31. Spøgelsesjagere.
  Usynlige ofre, jages af usynlige gerningsmænd. Ja hvorfor mon det ikke er anmeldt til politiet.
  Jeg savner dokumentation. Hvem, hvad, hvor, med konkrete eksempler.
  Ikke bare løse rygter. Og så tager man nogen fodboldfans, en motorcykelklub, og et politisk parti man er uenig med. Og blander det hele sammen. Her er fjenden.

  Social- og integrations-minister Annette Vilhelmsen viser sit store klovne talent ved straks at gribe bolden. Og bygge videre på Historien. I håb om at score nogen billige point. Men internettet er opfundet og ganske almindelige mennesker er i stand til at tænke selv. Propagandaen virker ikke mere. SF får det svært til næste valg.

  Kommentar by XXXXX — 24. september 2013 @ 10:06

 32. Fremragende gennemgang Møller.

  Rapporten er bestilt arbejde – intet andet. Konklusioner, vinklinger, ja alt, er jo lavet på forhånd, ligesom de rette journalister er informerede og instruerede. Intet nyt dér.

  Det som kan pisse mig af som borger, er, at “Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)” er statsligt organ, som jeg som skatteborger er med til at finansiere.

  Selvom det har stået på i alle år, vil jeg stadig opponere kraftigt i mod, at mine skattepenge går til løgn og ensidig propaganda, mens man holder bl.a. terrororganisationer som AFA/Antifa helt ude af folks bevidsthed. Her er det altså staten, som I DEN GRAD går ind og lyver over for og manipulerer sin befolkning!

  Kommentar by cicero — 24. september 2013 @ 10:08

 33. Jeg forudser, at arbejdsgruppen bag dette notat løber tør for økonomiske midler, inden de når at få færdiggjort notaterne, som skal omhandle Århus og København.

  Kommentar by Peter Faber — 24. september 2013 @ 10:09

 34. -> tavsen

  “mon det postulat kan bevises??”

  Jeg sexede overskriften lidt op. Notatet opdeler aktiviteter i tre kategorier, og den værste er drab og vold. Her er der højreorienterede grupper. Omvendt er der i den milde kategori (som omfatter demonstrationer og almindelig propaganda) ikke medtaget noget venstreorienteret (bizart, når nu notatet faktisk nævner en ad hoc-AFA gruppering i det midtjyske).

  Kommentar by Kim Møller — 24. september 2013 @ 10:10

 35. OK Kim

  men jeg mener stadig, at der mangler dokumentation for voldelige overfald på indvandrere. Hvis det virkelig var sket, skulle vi nok høre om det konstant.

  Se bare hvor stor opmærksomhed, der er om et knivdrab i Grækenland. Knivdrab i går i Kbh har ingen interesse

  PS
  vedr. up-date, må opdatering være at foretrække. Date på nydansk er vist noget med sex ;-)

  Kommentar by tavsen — 24. september 2013 @ 10:26

 36. -> tavsen

  Der kan ikke finde eksempler på andet end rygtebasis, og må derfor tærske langhalm på tyske nationalsocialisters chikane af indisk familie, og henvise til at det kan have relation til DNF’er som ferierede samme sted (eller bor, husker ikke). ( http://www.uriasposten.net/archives/27846 ).

  1) Ingen vold, 2) Gerningsmændene var ikke danskere, 3) Personen/personerne gerningsmændene besøgte er ikke aktiv i en gruppe der har afdelinger i Midt- og Vestjylland.. og det må nævnes 4) Nationalsocialister kunne vel ligeså godt etiketteres som venstreekstremister.

  Nuvel, godt at problemet ikke er større.

  Kommentar by Kim Møller — 24. september 2013 @ 10:34

 37. Go artikel fra Hr Møller.
  Hvori er disse beviser for at feks Danskernes parti er voldelige ?. Når det især er på vrnstrefløjen man finder at der bruges vold chikane og overvågning sted.
  Skulle vi så forbyde alt og alle der udtrykker sig nationalt ? Så skulle man jo fra en begyndelse starte med Einheilslisten som ønsker at opløse Danmark ved revolution. Ved en nedlæggelse af politiet og det danske forsvar ville dette parti havde frit spil med deres stalinistiske samfund. Et parti der er moder til de hjernevaskede børn fra anti facistisk aktion og deres stasi politi redox som om nogen overvåger befolkningen.
  Måske bliver venstreradikalisme medtaget i den næste del af undersøgelsen ? Men jeg tvivler. Og det ligner sku et cover up at bruge så megen spaldeplads på nogle jyder langt ude på lars tyndskids mark når der i disse uger kører en stor sag ved retten omhandlende redox og afa politisk vold og overvågning. Denne afledning kan kun være sat i værk af en rød regering der dels ønsker at score nogle billige point og dels at dække over deres egne og støttepartiet Enhedslistens voldlige frontkæmpere.
  Når lokummet brænder så opfind en langt farligere historie som Usa er mester i. Jvn Nsa overvågning af befolkningen og dette kopieres ret flot af en Gucci Helle Thorning der ik lige har medvind men snart er et lille parti overhalet af Venstre og Dansk folkeparti.
  Disse forrædere af alt dansk vil gøre hvad som helst for at blive på magten. Men løgnens og fortielsens time er forbi og danskerne er vågnet op af sin tornerose søvn.

  Kommentar by Viking.DNF. — 24. september 2013 @ 10:35

 38. Jeg synes, at man skal købte 2 ens gamle biler. Male dem med henholdsvis venstre og højre-politisk tilhørsforhold. Lade dem køre samme rute gennem landet, men modsat.
  Det ville så vise sig, hvem der er mest voldelig.

  Eksempelvis med slogan som disse: “Asyl til alle” eller “Danmark er danskernes land”

  Kommentar by Britta Due Andersen — 24. september 2013 @ 11:04

 39. http://ekstrabladet.dk/112/article2105634.ece
  HA-støtteklubben Devils Choice kræver dementi efter, at klubben i en ny statslig skrivelse er beskyldt for at være en højre-ekstrem frontgruppe…..

  Kommentar by tavsen — 24. september 2013 @ 13:55

 40. Bragende flot artikel Kim!

  15 Hodja. Jeg er så tilbageholdene, at jeg kun kalder Jyllandskomposten for “Politiken light” eller “Aarhusudgaven af Politiken”, men dit “Jyllands land og folk” er lige så dækkende.
  Ja, hvad får JP til at ansætte en person som Marchen Neel Gjertsen fra den yderste venstrefløj af Enhedslisten?

  Kommentar by Binee — 24. september 2013 @ 15:11

 41. Ja, det er en bragende flot artikel. Læst 2 gange indtil nu. Så fantastisk gennemarbejdet, at “journalister” må være flove over at kolportere den slags propaganda, kritikløst.

  Kritisk journalistik døde sammen med Murens fald.

  Kommentar by tavsen — 24. september 2013 @ 16:48

 42. Kim
  er det ikke på tide, at du søger offentlige og fonds midler for et tilsvarende studie?
  Der kommer nok et afslag eller to, som selvfølgelig fortjener offentliggørelse.
  Du har både viden og fornøden uddannelse til at skrive et sådant værk.
  Og alle afslag med politisk begrundelse, som du ikke hører til landets venstreorienterede kleresi, er selvfølgelig at forvente, og netop årsagen til du søger.
  Det er på tide at få et sobert arbejde, som tager fat på diverse definitioner, som anvendes i dag.
  Nazisme, fascisme, islamofobi, antisemitisme contra jødedom, holocaustbegrebets politisering.
  Gennemgå som det ovennævnte studie diverse voldsgrupper, gerne i historisk lys. Og placer diverse i de rigtige politiske sammenhæng, således de tyske frikorps 1918-21 i socialdemokraternes og Wehrmachts tjeneste.
  Gennemgå diverse “etniske” udrensninger og få dem splittet op som de skal, i religiøse, nationale og politiske udrensninger.
  Gennemgå diverse “forskning” og vis, hvorledes man offentligt støtter, ikke saglig videnskab, men i realiteten politisk orienteret agitation.
  Gennemgå pressen heltemodige flok af såkaldt objektive reportere og vis, at også der finder man agitation i stedet for redelig journalistik. Nok en af årsagerne til avisernes dalende oplag, i det mindste opsiger jeg snart mine 2 aviser af den årsag.
  Der er vinkler nok at tage fat på, og jeg syne, du skal forsøge dig.
  Trods alt er det kun et fåtal, der følger din blog.
  Måske salget af en bog heller ikke bliver overvældende, men alene anmeldelserne og kritikken ved sådant et redeligt og sobert værk, som sætter diverse på plads, vil være arbejdet værd.

  Kommentar by T. Snorrason — 24. september 2013 @ 20:21

 43. Formuleringen med politi og militær står stadig i deres principprogram:

  http://www.enhedslisten.dk/principprogram

  Revolutionens nødvendighed
  Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkeliggjort som summen af et antal reformer, gennemført over en længere årrække.
  Centrale reformkrav, som f.eks. en definitiv afskaffelse af arbejdsløsheden, kan netop kun gennemføres ved at bryde med det kapitalistiske systems rammer. Og det er en dyrekøbt historisk erfaring, at den samfundsklasse, der sidder på kapitalmagten, ikke godvilligt tillader sådanne brud. Heller ikke selv om et befolkningsflertal står bag ønsket om en samfundsforandring. Den herskende klasse vil bruge alle midler, fra økonomisk sabotage til voldelig undertrykkelse, for at forhindre en sådan udvikling.
  Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution – i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag.
  Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede. Et socialistisk samfund kan ikke bare »overtage« den nuværende stat, som fundamentalt set er indrettet til at organisere og forsvare netop et kapitalistisk samfund. Det gælder den danske stat, og endnu mere altomfattende den EU- stat, der er under opbygning.
  Det er nødvendigt at forberede en sådan revolution. I takt med at der vindes folkelig opbakning til revolutionære brud med kapitalismen, må der opbygges demokratiske folkemagtsorganer, som har den organiserede styrke til at vinde den konfrontation med kapitalmagten, som på et eller andet tidspunkt vil bryde ud. Lige så stærkt som Enhedslisten afviser terrorisme og elitære kup, lige så stærkt afviser vi at bøje nakken og vende den anden kind til i en situation, hvor borgerskabet griber til udemokratisk magtanvendelse.

  Kommentar by Hodja — 24. september 2013 @ 23:50

 44. T. Snorrason er jeg selvfølgelig enig med og Hodja :-)

  Kommentar by Mikael Drachmann — 25. september 2013 @ 04:44

 45. At være højreorienteret, som jeg selv er, kan være mange forskellige ting. Det betyder kun at man ikke er venstreorienteret.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 25. september 2013 @ 04:47

 46. Nå Kim, hva! så? :-)

  Kommentar by T. Snorrason — 25. september 2013 @ 06:34

 47. 43

  National overtagelse af virksomheder, national socialisme med samfundseje af diverse er hvad jeg ser udtrykt i Danskernes Partis principper, jvf. kommentar:

  http://www.uriasposten.net/archives/51184/comment-page-1#comment-1797643

  Kommentar by Peter Buch — 26. september 2013 @ 06:44

 48. Det er jo fuldstændigt latterligt… for fanden da. Måske skulle i forpulede skvatpissere herinde på Urias snart bare fatte at demokratiet er LANGT større end jeres fucking kabinet-diktatoriske skyggepartis vage idé om hvad det vil sige at være demokrater.

  Så fat dog at det ikke er verden som har et problem, det er sgu nok jer selv hvis de eneste som kan nikke genkendende er de slemt sumpede øjne som kigger tilbage på jer over håndvasken om morgenen

  Kommentar by Anonym — 28. september 2013 @ 04:08

 49. Ingen kikker på mig over håndvasken. Andre må tale for dem selv.
  Jeg synes andres, som Anonyms, problemer er større end mine, og samfundets masse problemer langt større end deres,

  Kommentar by Peter Buch — 28. september 2013 @ 22:33

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper