6. november 2007

Tina Magaard om Tariq Ramadans kommunikationsstrategi

Kronik af Tina Magaard i Frederiksborg Amts Avis om et arrangement med Tariq Ramadan på Krogerup Højskole. Her det vigtigste fra Lad os få en fri diskussion, Boel (kræver login, gratis).

“Her vil jeg nøjes med at kommentere problemstillinger, der er direkte forbundet med Ramadans oplæg på Krogerup. Før man forholder sig til Ramadans udtalelser, må man være bevidst om hans kommunikationsstrategi. I interviews til pressen og oplæg til debatmøder à la Krogerups vil han typisk bruge plus-ord så som »reform af islam«, »kritik«, »rettigheder«, »dialog«, »demokrati« uden at forklare, hvad begreberne konkret betyder for ham. Denne strategi favoriserer i høj grad tilhørerens egne forestillinger af disse ords betydning. Men hvis man vil vide, hvad Ramadan mener med disse ord, kan det anbefales at lytte til hans kassettebånd. På båndet »Courants de la pensée musulmane contemporaine. Hassan al-Banna. 3« forklarer han, at man i stedet for at bruge islamiske begreber skal bruge vestlige begreber, men give dem et islamisk indhold. Derfor: Hvis vi ikke skal misforstå hinanden, må vi udrede, hvad vi præcist mener med de forskellige begreber…

I mit spørgsmål til Ramadan på Krogerup var min hensigt netop at forbinde det, han havde sagt i sit oplæg med det, han siger på båndene. Jeg forholdt mig meget præcist til hans egen opfordring: »things which are missing today: The first one is: Trust. Trust«. Jeg roste Ramadan for tillids-tanken, og gjorde ham opmærksom på, at der var en meget enkel, men vigtig ting, han selv kunne gøre for at styrke tilliden: nemlig at sige det samme i åbne debatfora som på kassettebåndene, så vi var klar over, hvor vi havde hinanden. Jeg foreslog, at vi diskuterede to eksempler fra kassettebåndet »L”identité musulmane: construire notre discours«. 1) Ramadan udtaler, at hvis man tager en kop kaffe under ramadanfasten, så er det udtryk for »holdninger som er forbundet med en perversitet«. 2) Han udtaler (i forbindelse med kritik af »ateistiske, verdslige og zionistiske ideologer«) at »intet sted i nogen menneskerettighedserklæring kan kræve, at en mand amputerer sig selv for at opnå statsborgerskab. Hvis det drejer sig om, at jeg skal amputere mit væsen for at få papir på mit statsborgerskab, så har det papir nogle skavanker.« Jeg opfordrede til, at vi sammen debatterede præmisserne for disse udsagn om perversitet og amputering og sluttede af med at sige: »Bring it out in fora like this and let us discuss it freely«. I det kvarters tid, Ramadans svar tog, forholdt han sig ikke på noget tidspunkt til de konkrete passager, jeg havde refereret til, men rettede anklager mod mig, såsom »the mistrust that you are spreading«.

Hans reaktion tager jeg nu ikke personligt, da formålet med mit spørgsmål også var at se, om han følger samme kommunikationsstrategi som for ti år siden i Frankrig. Det gør han, med samme forudsigelighed som en velsmurt sodavandsautomat. Først taler han om tillid og opfordrer til at diskutere alle problemstillinger, og hvis nogen så gerne vil have en præcis diskussion af, hvordan han fortolker bestemte begreber, lukker han diskussionen ved at mistænkeliggøre spørgeren. Business as usual. Så vi fik aldrig at vide, ud fra hvilke præmisser, Ramadan forbinder menneskerettigheder med amputation af muslimer og kaffedrikning under ramadanfasten med en perversitet.

Ramadan opfordrede mig gentagne gange til at komme med beviser, og det havde jeg hjertens gerne gjort, da jeg jo sad med dem foran mig. Ordstyreren nægtede desværre at lade mig komme til orde…

Begrebsudredningen kan jo også komme Krogerup-forstander Erik Boel selv til gode. For eksempel skriver han i sin kronik: »Manipulerende angreb på Krogerup«, at »Tariq Ramadans holdning viste sig at være alt andet end antidemokratisk og islamistisk«. Også her vil jeg foreslå en tålmodig begrebsudredning for at være sikker på, at vi ikke misforstår hinanden i forhold til, hvad det betyder at være demokratisk/antidemokratisk. Jeg anbefaler her Ramadans kassettebånd »Critique de la démocratie«, hvor han er meget kritisk overfor det demokrati, der er udviklet i samspil med sekulariseringen i Europa, samtidig med at han udtaler sig positivt om den Islamiske Republik i Iran. Ud fra disse konkrete eksempler kunne vi have fået en god diskussion om, hvad vi hver især lægger i ordene »demokratisk/antidemokratisk«, i forhold til konkrete praksis i henholdsvis Iran og Europa…

I stedet for at polemisere opfordrer jeg altså til, at vi forholder os til Ramadans konkrete udtalelser på kassettebåndene, og diskuterer dem åbent med ham. Det kræver naturligvis i første omgang, at han selv og hans tilhængere ønsker at engagere sig i den dialog, i stedet for at mistænkeliggøre enhver, der lægger op til den. Krogerup-forstander Erik Boel hævder for eksempel i sin kronik, at jeg kom med »beskyldninger« mod Ramadan. Men spørgsmålet er jo nok, hvilken side, beskyldningerne kommer fra. Jeg har ikke gjort andet end at forholde mig til, hvad en oplægsholder selv har sagt og så komme med følgende positive opfordring: »Let us discuss it freely«.”

Oploadet Kl. 04:45 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5155/trackback

25 Comments »

 1. Det er en sand svir at læse ovennævnte !

  Jeg er stensikker på Tina Magaard qua sit fag allerede for år tilbage har fået et godt øje til The Muslim Brotherhood og Tariq Ramadan.

  Hvad der glæder mig er, at hun offentligt tager fat på samme, idet hendes faglige kompentance forhåbentlig vil udvirke hun bliver lyttet til og taget alvorligt.

  Anderledes har det stillet sig for folk som mig der ikke har DEN samme faglige pondus som Magaard, men for hvem det også, gennem vedvarende studie af fænomenet Ramadan og Broderskabet, er gået op for for tid tilbage, at vi her har at gøre med hvad vi med rette kan benævne “Trojanske Heste”.

  Det har været en skræmmende oplevelse at beskæftige sig med Broderskabets historik, samt nutidige ageren, og ikke mindre at læse om Ramadan og opdage hans dobbelttydighed, der bl.a. fik vækket de Amerikanske myndigheder til aktion.

  Desværre tog Europas politikere og myndigheder ikke disse menneskers ageren og hensigter alvorligt – tværtimod.

  I stedet blev vores politikere dem der, frivilligt og velvilligt, trak disse Trojanske Heste ind i selve Europas magtcentrum : man gjorde Tariq Ramadan til EU toppens vejleder i Islamiske spørgsmål i forbindelse med Islam og muslimer i Europa.

  Og man lod Broderskabet operere, og oprette diverse organisationer , uden indblanding.

  Ud af denne den Europæiske velvillighed er der udsprunget mange interessante ting – og een af disse er den på det sidste kommende “vejledning” til DF angående deres valgplakat med en hånd der tegner et kontrafej der da sagtens kan udlægges – hvis man vil det- som een af Ørkenens Ædle Sønner .

  At man fra Islamisk side mener sig berettiget til at blande sig i Danske som øvrige Europæiske forhold er et resultat af Europas toppolitikeres indstilling .

  Personligt tror jeg tror de Islamiske ledere allerede NU i det små er begyndt at opfatte Europas lande, og disses interne forhold, som deres anliggender.

  Med den demografiske udvikling til fordel for islam, og med effektueringen af EUROMED i sigte, vil det efter min opfattelse blive mere og mere synligt, at de Islamiske ledere anser Europas lande for hørende under også deres anliggende.

  F.eks. har det Europæiske Fatwa Råd har gennem flere år arbejdet intenst på at udvikle Islamiske regler og love der skal gælde i Europa.

  Måske det ville værte en god ide at begynder at undersøge, og opstille lister over, hvilke islamiske organisationer der er søsatte i Europa, samt hvad disses arbejder går ud på.

  Mens vi andre er travlt beskæftige med at få gennemført kortsigtede politiske løsninger for at skaffe os mere velfærd og mindre skat – arbejder den Islamiske Maskine med at få opstillet et system, der den dag demografien er med dem kan træde op og sige “dette her er hvad VI KRÆVER at få implementeret i (stedet for) Jeres depraverede demokratiske system! ”

  Vores politikere vil ikke hører og se hvad som foregår for næsen af os i de islamiske kredse – og det kommer til at koste vores børn, børnebørn og deres efterkommere dyrt!

  Gid der var een eller flere med den nødvendige faglige kompetance, der ville gå i gang med at blotlægge disse forskellige islamiske organisationer, deres arbejde og egentlige hensigter.

  Det er ikke nok med Maren I Kæret.

  Kommentar by vivi andersen (Islamofob) — 6. november 2007 @ 06:36

 2. Det skal her gentages, at Tariq Ramadan ikke er en marginaliseret ekstremist som ingen indflydelse har. Tværtimod er han som medlem af “the High-Level Advisory Group established at the Initiative of the President of the European Commission” med til at planlægge din og min fremtid, herunder hvad skolebøger skal indeholde, og hvordan der skal forskes på de videregående uddannelsesinstitutioner. Jeg bragte nogle citater fra en EU-pjece han har været medudgiver af, her:

  http://www.uriasposten.net/?p=5153#comments

  Tariq Ramadan er p.g.a. sine forbindelser blevet nægtet adgang til USA:

  BRODER TARIQS EROBRINGSTOGT

  http://www.sappho.dk/Den%20loebende/tariq.html

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 6. november 2007 @ 08:00

 3. Helle Brix er også kender af Tariq Ramadan. Hun har genopfrisket sit gymnasiefransk for at kunne læse hans skrifter og de franske bøger, der er udgivet om ham.

  Manden er dødsensfarlig.

  Vivi, hvis du har lyst til at give en hånd med at overvåge ham (og tilsvarende folk) kan du skrive til mig på henrik@fangorn.dk.

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 6. november 2007 @ 08:31

 4. 1
  Jeg ser også Tariq Ramadan som den trojanske hest.
  Benytter han sig ikke blot – som mange andre fordækte islamister – af fænomenet taqiya?
  Det er ikke alene en ret men en pligt at forvirre de “vantro”, såfremt det kan gavne islams sag.

  En grundig redegørelse for islamiseringen af Europa finder man også i bogen “Eurabia”. Land of Dhimmitude. Land of islam af Bat Ye´or.
  Men jeg advarer – man får ondt i maven.

  En anden særdeles velskrevet bog om vor samtid på indre Nørrebro og “integrationsproblemer” kan også varmt anbefales.
  “Til gavn for de sorte” af Kåre Bluitgen.

  Kommentar by Rachel Adelberg Johansen — 6. november 2007 @ 10:38

 5. Tak til Tina Magaard for at holde islamisterne fast på deres udtalelser.

  Kommentar by anders and — 6. november 2007 @ 10:42

 6. JA, lad os nu få Tina Maagaard ind som EKSPERT på (D)DR, Bræk-Simonsen er fra mit vedkommende, hermed erklæret “død” dhimmi-EKSPERT for anden gang!!

  Kommentar by li — 6. november 2007 @ 11:05

 7. “forholdt han sig ikke på noget tidspunkt til de konkrete passager, jeg havde refereret til, men rettede anklager mod mig, såsom »the mistrust that you are spreading«.”

  Jeg ser at herr Ramadan benytter samme spin-doktor som Fru Jelved.

  Kommentar by DaLi — 6. november 2007 @ 11:20

 8. Prøv også at læse denne kronik om Lene Kattrups møde med Tariq Ramadan. En højst ubehagelig personage, og en dreven manipulator. Publikum savlede og blev våde mellem benene af hans karisma.

  http://snaphanen.dk/2007/10/25/hvor-er-krogerup-pa-vej-hen/

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 6. november 2007 @ 12:11

 9. Erik Boels optræden kan ikke undre. Den er helt i tråd med hans karriere, som man kan læse her

  http://www.krogerup.dk/visArtikel.asp?artikelID=938

  Systemets mand til fingerspidserne, ministerposten vinker forude.

  Kommentar by PeterK — 6. november 2007 @ 12:25

 10. Det er altid en fornøjelse at høre Magaard. Hun er en af de eneste forskere inden for området, der ikke er tilpasser sit arbejde til politisk korrekthed, men arbejder objektivt og kritisk.
  Ovenstående er bare et af mange eksempler hvor hun viser Ramadans afskyelige hykleri. Desværre er der mange der tror på psykopaten fordi han klæder sig vestligt og bruges ædrulige begreber.

  Kommentar by Holme — 6. november 2007 @ 14:19

 11. lol
  ‘Bruger vestlige begreber’. Det er ikke let at kommentere via mobilen.

  Kommentar by Holme — 6. november 2007 @ 14:22

 12. Det der blandt andet kan siges om Frere Tariq er at han prøver at islamisere moderniteten. En pris de europæiske befolkninger betaler prisen for via dele af elitens eurabisering og forræderi. Ørkenens sand breder sig inde i deres hoveder og lommerne fyldes af sølvpenge….

  Kommentar by Limewoody — 6. november 2007 @ 14:34

 13. Det hele er jo forudsigeligt: Ramadan, som ALLE selvtænkende mennesker
  forlængst har gennemskuet. Erik Boel, som en af manipulatorerne med de
  rigtige meninger, der hjertensgerne sælger Danmark og vore efterkommere
  til islams mørkemænd. Han synes nok også, at hans partis fodnote-stunt
  i firserne var helt fint. Desværre vandt USA nervekrigen. Den nuværende
  trussel er egentlig langt farligere: Hvor længe varer det, før islams
  tilhængere er i overtal?
  Bæk-Simonsen når ganske rigttigt ikke Tina Magaard til anklerne. Det
  er nok også derfor, han er (D)DR’s foretrukne “ekspert”.
  Det er foruroligende !!
  Dersom oppositionen kommer til magten om få dage, sker der endnu et skred i den forkerte retning.
  Det gør de nok. Indoktrineringen af de unge på vore læreanstalter be-
  gynder nu at give pote. F.eks. skyldes Villy Søvndals store fremgang
  i meningsmålingerne fortrinsvis UNGE vælgere. Desværre skal vi nok
  vente nogle år endnu, før de opdager, hvordan de blev manipuleret med.

  Kommentar by ramses-2 — 6. november 2007 @ 15:44

 14. Tina Magaard er en perle.

  Jeg så en norsk netartikel, der var illustreret med et fotografi af hende. Hun er ellers en køn pige, men det var lykkedes redaktøren at få fat i et meget uheldigt billede, eller også havde avisen manipuleret det, så at hun så frastødende ud. Der er mange måder at genere folk på.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 6. november 2007 @ 17:58

 15. Ja hun er skam pæn nok, men det kan ellers være ligegyldigt hvordan hun ser ud. Så længe der kommer noget fornuftigt ud af munden på hende.

  Kommentar by Holme — 6. november 2007 @ 19:51

 16. Magaard, Helle Merete Brix, Pia Kjærsgaard….de har nosser i gigant-størrelse.

  Viily, Lykketoft, Auken og efterhånden mange langt ind i V og K har…..- er de kastreret?

  anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 6. november 2007 @ 20:24

 17. Kassettebånd? Hvorfor dog ikke mp3-filer? De VIL bare være bagud :-)

  Kommentar by Mallebrok — 6. november 2007 @ 22:39

 18. #17 – naturligvis for at vi andre ikke skal kunne høre dem ;-)

  Det er sikkert 8-track kassettebånd fra 70’erne for at det ikke skal være løgn.

  Kommentar by Niels Henriksen — 7. november 2007 @ 06:13

 19. ->15

  Det er en ideel opfattelse, men deværre naiv. Det er f.eks et meget benyttet trick at fotografere mennesker man ikke kan lide nedefra, helst med blitz, da skygger så får en til at ligne Frankenstein. Fordi vi jo ser i billeder – hurtiglæsere læser jo ikke bogstaverne, de ser billedet af hele ordet – så får man på forhånd antipati eller mistro til personen, inden man læser teksten.

  Hele pressen brugte f.eks i årevis et billede af Erhard Jakobsen på en talerstol, taget nedefra i et øjeblik hvor han havde dampen godt oppe, og selvfølgelig kom til at ligne en galning. Jeg blev også konsekvent fotograferet nedefra, så man kiggede lige op i min næse. På et møde havde jeg en fotograf liggende og rode inde under konferencebordet for at få det “bedste” billede. Da det kom i avisen kunne man se min hage, mund og næse, belyst nedefra så skyggerne blev groteske – men de havde jo bragt et billede af kandidaten. Jeg sendte dem så et billede af mine skosåler, og spurgte i suveræn sarkastisk stil om de ikke ville bruge det i stedet for. Så holdt det op.

  Kommentar by PeterK — 7. november 2007 @ 08:28

 20. -> 18 PeterK

  Jeg kan godt forstå, at du blev vred og sarkastisk. Du husker sikkert, hvor rasende Uffe Ellemann-Jensen engang blev, da en pressefotograf forsøgte at tage et billede af ham ved at knæle foran ham.

  Hvor er jeg træt af alle disse platte manipulationer, vi er jo ikke idioter. Tina Magaard var på en eller anden måde kommet til at ligne en opkogt Gretchen fra en nazi-bierstube. Opspilede øjne, forvrænget mund og blårød ansigtskulør, som hun med garanti ikke har. Stakkels pige, hun der altid virker så velovervejet og rolig.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 7. november 2007 @ 12:20

 21. Under den nylige Islamo-Fascism Awareness Week i USA som blev forsøgt saboteret af venstreaktivister og muslimer, blev der taget et billede af Robert Spencer i tilsyneladende “agitator”-poseren, med fremstrakt knyttet næve på talerstolen. Enhver som har set optagelser af ham ved at dette slet ikke er hans stil. En mere afdæmpet og velargumenterende taler finder man næppe – men nogen som iflg. ham selv knipsede løs ved denne lejlighed, fik det billede de ønskede, og nu bliver det brugt. Skal nok linke til det, hvis jeg kan genfinde det.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 7. november 2007 @ 15:19

 22. Fotograferne prøver vel bare, at få de civilisered islam-kritikkere, til at se ud som de rablende gale islam-prædikanter i mellemøsten, der nærmest ukontroleret falder ud over talerstolen, med fråden og alle kropsdele i en underlig spastisk fægten og mærkværdig kamp, mod et eller andet , for OS, usynligt uhyre.
  Så er det vel lettere, at fange et uheldigt billed af islam-kritikkerne, end det er muligt at få et roligt civiliseret billed, af de jihad kæmpende islam-prædikanter…

  Kommentar by li — 8. november 2007 @ 03:26

 23. Tariq Ramadan er omtalt i bogen Mod Mørket.

  Kommentar by J. Johansen — 15. april 2008 @ 09:49

 24. […] for tyrannerne i Teheran. Han besøgte Krogerup Højskolen i 2007, og Tina Magaard analyserede hans dobbeltspeak i en god artikel. Jeg læser Who Needs a Democratic Egypt? og får det lidt bedre. Ramadan: Ingen bevis for at […]

  Pingback by Tariq Ramadan: “Broderskabet brændte ikke kirker” « Snaphanen — 21. august 2013 @ 16:44

 25. […] Tariq Ramadan, der har indrejseforbud i USA, har talt i Politikens Foredragssal i 2002 og på Krogerup Højskole i […]

  Pingback by Tariq Ramadan: “Bryssel kan lyve om jødemord” « Snaphanen — 30. maj 2014 @ 16:29

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper