9. november 2007

Søren Espersen: “Man kan ikke lovgive om at ændre retorikken.”

Et godt citat fra Weekendavisen, hvor Arne Hardis skriver om Borgerlig borgerkrig.

“Retorikken er måske den eneste grund til, at Ny Alliance er skabt. Man kan ikke klare debattonen i velhaverkvartererne. Jeg har i valgkampen diskuteret substans med Malou Aamund fra Ny Alliance og spurgt hende, hvilke love og paragraffer hun vil have ændret. Det bliver bare noget ævl om medmenneskelighed og humanisme. Men man kan ikke lovgive om at ændre retorikken. (Søren Espersen, Dansk Folkeparti)

Oploadet Kl. 14:18 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5177/trackback

20 Comments »

 1. Det er altså også uretfærdigt, at han spørger Baloo Aamund…Farmand har betalt til NA for at få datteren ind, men meningen var hun skulle være en nikkedukkende porcelænsfigur…dybt uretfærdigt hvis hun også skal vide og svare på nogle ting..

  Mike

  Kommentar by Onion — 9. november 2007 @ 15:09

 2. Hvordan tror man retorikken var overfor besættelsesmagten under krigen?
  Jeg husker den, der blev absolut ikke lagt fingre imellem.
  De problemer vi står med nu, er så alvorlige, at al tale om dannet opførsel må vige for sagens kerne: Danmark skal forbive dansk og fremfor alt frit.
  Vi tåler intet fremmedherredømme, uden at det skal mødes med væbnet modstand.
  Vi vil have lov til, også fremover, at tænke, tro og tale som vi ønsker.
  Kan de fremmede ikke lide det, så må de forsvinde. His ikke, så hjælper vi dem gerne på vej.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 9. november 2007 @ 16:58

 3. ‘Nok er Nok’ fik vi nogensinde at vide hvad ‘nok’ er, eller var det bare ‘Mavefornemmelser’? Elevatorholdninger og maver. ‘Vi er åh så gode’ meninger. Et ‘partiprogram’ som var utilstedelig lang tid undervejs og længe kun havde 2 punkter, 40% skat og mod DF. En selvovervurderende holdning hos alle kandidater. Alligevel indmeldelser i hobetal og sympati og støtte fra erhvervsledere. Tiden med NA har været underholdende i politisk mærkværdighedspsykologi, som må være et nyt emne der kan søges om forskermidler til!
  Følgende udtalelse af Donald Rumsfeld vandt The Foot in Mouth Award i 2002. Pragtfuldt udtryk, langt bedre end ‘Uld i mund.’Det er næsten NA i en nøddeskal. Jeg har opgivet at oversætte.
  “Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t known.”

  Kommentar by Jørgen O. — 9. november 2007 @ 17:15

 4. Hvem Fanden tror du kan kloges af det, Jørgen O?

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 9. november 2007 @ 17:38

 5. -> 3 Jørgen O

  Lol, den var morsom. For cirka fem år siden var der en lang kronik i Jyllands-Posten, som slet ikke var utypisk for den tid. En forsker berettede om, hvorfor racer ikke findes. Simpelthen.

  Og så sad vi der – vi der godt kan kende forskel på os selv og en kineser – og tænkte vort om, at hvad vi vidste, skønt det vidste vi altså ikke, eller måskde måtte vi slet ikke vide, at vi vidste det, fordi nogen vidste, at det var usund viden for os.

  Det var imidlertid ikke til at vide, men godt nok videnskab. I dag må vi godt vide det, siger videnskaben, og så er spørgsmålet, om den hele tiden har vidst, at der er tale om viden? :-)

  Kommentar by Mette (islamofob) — 9. november 2007 @ 17:52

 6. Undskyld, der røg et “at” for meget med i 2. afsnit, 1. linie.

  Kommentar by Mette (islamofob) — 9. november 2007 @ 17:55

 7. læs JP idag, der er medlem 17 fra nyrig arrogance også ude og lede efter meningen med partiet, han erkender han var for hurtig til at blive medlem

  Kommentar by Broholm (ordblind) — 9. november 2007 @ 17:56

 8. Et af de mange,mange, ja mangfoldige mange forkerte ting Nyrup/Jelved regeringen gjorde forkert, var indførelsen af racismeparragraffen.
  Hermed lagde de kimen, til den fortsatte beskyldning, af bestemte danskere, som værende urene og dermed gjort til verbalt og fysisk lovligt bytte for de rettro idealister på vensterfløjen og jihadisterne!
  For paragraffen fungere jo KUN èn vej.

  Kommentar by li — 9. november 2007 @ 19:20

 9. Ja, TONEN, den skal vi passe på, altså os til højre for midten!

  Kommentar by Slyrgraff — 9. november 2007 @ 20:34

 10. jeps tonen behøver de ikke spekulere så meget på helt ude til venstre der taler man jo ikke der bruger man næverne overfor dem man ikke er enige med……ANTIFACISTER…HA..!

  Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 9. november 2007 @ 20:43

 11. ANTIFACISTER eller (ANTI)FACISTER

  Kommentar by Broholm (ordblind) — 9. november 2007 @ 21:06

 12. Selvfølgelig kan man ændre på retorikken. Se bare Sverige eller alverdens ufrie lande. Og her i landet har vi §266 b, der gør at man ikke taler om sagen, men om retorikken, gerne med en politianmeldelse, der dog som regel ikke fører til noget.

  Minoritetspartiet foreslog følgende ændring:

  ‘Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udsagn eller anden meddelelse, ved hvilken enkeltpersoner eller en gruppe af personer direkte eller påviseligt intenderet trues, forhånes eller nedværdiges på grund af hudfarve, national eller etnisk oprindelse, kulturbaggrund, tro eller seksuel orientering, straffes som minimum med påbud om offentligt dementi, og under skærpende omstændigheder tillige med hæfte eller fængsel i indtil 5 år.’

  Kommentar by Casper — 9. november 2007 @ 22:38

 13. Weekendavisens Frede Westergaard skal i øvrigt have ros for en artikel i dagens eksemplar, hvor den svenske “migrationsminister” Tobias Bilström citeres for flg.:

  »Vores indvandringslove er ikke mere liberale end i andre europæiske lande. Men virkningen af den midlertidige lov var, at folk, der havde forladt Irak og var kommet til Sverige, før eller senere fik opholdstilladelse.« Det var et uheldigt signal, fordi det fælles ansvar – som jeg mener er så vigtigt i EU, altså at alle lande tager ansvar – indebærer, at vi er nødt til at have det samme sæt af regler, og den samme administration af disse regler. Det er noget som Sverige arbejder hårdt på at få gennemført i EU. Jeg tager aldrig til et ministerrådsmøde i Bruxelles uden at tale om nødvendigheden af at skabe en fælles asylpolitik i Europa.«

  Det, svenskeren siger, er at alle lande i Europa skal have en ligeså ansvarsløs indvandringspolitik som Sverige. Så kan det jo være, at trykket på Sverige lettes.

  Alle lande skal “tage ansvar”. Det betyder at alle skal spise af samme brækspand, som Sverige har indlagt sig selv til. Velbekomme.

  Kommentar by ThomasL — 9. november 2007 @ 22:48

 14. Til 8 (li).
  Det er ikke korrekt, at Straffelovens § 266 b blev indført af Poul Nyrup Rasmussen (1993-2001).
  Oprindelsen til loven i dens nuværende form var en bestemmelse fra 1939, som Rigsdagen indførte som en reaktion på jødeforfølgelserne i Tyskland.
  På den baggrund indførtes § 266 b som gjorde det strafbart at ud-
  sprede falske rygter eller beskyldninger, forfølge eller ophidse til had
  mod en gruppe af den danske befolkning pga. dens tro, afstamning eller
  statsborgerforhold. Målet med loven var at dæmme op for DNSAPs aktiviteter. En begrænsning i det strafbare område var imidlertid kravet om at beskyldningerne skulle være usandfærdige, hvilket gav anledning til at Straffelovsrådets udvalg i sin betænkning 553/1969 om afskaffelse af racediskrimination foreslog gerningsområdet udvidet til meddelelser af ringeagtende karakter, uden hensyn til om disse var rigtige eller ej. Årsagen til dette ønske var Danmarks ønske om at tiltræde Fns menneskerettighedskonventioner uden forbehold. Her er det værd at bemærke sig, at andre vestlige lande havde taget vidtgående forbehold for kravet om kriminalisering af hate speech, men at Danmarks højeste lovgivende forsamling ikke ønskede at følge trop.

  Straffelovens § 266 b blev derfor yderligere strammet i 1971 af et enigt folketing som en følge af at Danmark havde tiltrådt FN konventionerne. Det var ejendommeligt nok Aksel Larsen, som var en af de mest kritiske stemmer over for loven og den konservative justitsminister Knud Thestrup, som fremsatte lovforslaget til behandling.
  Aksel Larsen tøvede ikke med at betegne lovens virkning som undertrykkelsen af ubehagelige synspunkter men endte alligevel med at stemme for loven ud fra hensynet til Fn.
  I 1988 vedtog Folketinget en ændring af bestemmelsen, efter hvilken seksuel orientering herefter var en af de beskyttede diskriminationsgrunde. Jeg har ikke researchet, om de borgerlige partier stemte for eller imod, men det ville ikke overraske mig, om de alle stemte for.
  I 1995 bvar det igen tid til at stramme skruen. Folketinget ændrede loven ved at tilføje stk 2. til bestemmelsen. Tillægsbestemmelsen gjorde det til en skærpende omstændighed, hvis forholdet havde karakter af propagandavirksomhed. Det understregedes dog i tillægsbestemmelsen, at hensigten ikke var at udvide det strafbare område.

  Interessante kilder:
  http://www.dendanskeforening.dk/side53-cid-53-aid-904-mid-1-params-1.html
  http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0553-1969
  http://www.drcenter.dk/html/publikationer/artikler/2001/13072001.pdf

  Litteratur
  Beskyttelse mod racisme : konventioner of lovgivning mod racediskrimination
  Hansen, Niels Erik
  Danske Center for Menneskerettigheder 1994
  Jesper Hjortenberg, Straffelovens § 266b – Nyere tiltale- og domspraksis, i Rigsadvokaten, Anklagemyndighedens Årsberetning 1996 (1997), s 7-81. …

  Kommentar by PerH — 9. november 2007 @ 22:52

 15. @14 PerH
  Ja, du har ret. Jeg husker bare debatten om racismeparagraffen OG blasfemiparagraffen.
  For mit vedkommende havde jeg da håbet og forventet, en afskaffelse af sidstnævnte, og blev særdeles tossede over en stramning af førstnævnte, som jeg troede var overgået til en af de overflødige paragraffer, som sidstnævnte, der stort set ikke har været ibrug i årtier, derfor min anklage mod Socialdemokraterne, for at sætte nyt liv i racismeparagraffen.
  Tilmed har dansk sprognævn, så vidt jeg ved, også udvide racisme-begrebet til at omfatte trosretninger?
  Noget der fremgik af en dom Pia K var indblandet i.
  Men du har ret, en henglemt paragraf, der var lavet i en anden hensigt og tid, som Socialdemokraterne pustede liv i igen!!

  Kommentar by li — 9. november 2007 @ 23:23

 16. Til 15 (Li).
  Straffelovens § 140 (blasfemiparagraffen) er da så vidt jeg ved ikke blevet strammet. Den seneste stramning på området var propagandabestemmelsen til § 266 b, som Folketinget vedtog i 1995. Man skal imidlertid huske, at de borgerlige har ligget lige så meget på maven som venstrefløjen for FN. FNs såkaldte Human Rights Council har i øvrigt vedtaget flere resolutioner om fordømmelse af bagvaskelse af religioner (defamation af religions). De vestlige lande burde nægte at yde økonomisk støtte til FN, så længe korrupte og forbryderske regimer har sæde i rådet. Og her kunne spinministeren Anders Fogh have gjort en forskel, men som DF nu har opdaget er han først og fremmest politiker – og skulle jeg tilføje en uden principper. Han har talt for ytringsfrihed, men har udtrykkeligt afvist at afskaffe blasfemiparagraffen. Hans begrundelse var den, at det var godt med grænser for ytringsfriheden. DF foreslog afskaffelsen af § 140, men alle andre partier var imod. SF har foreslået, at man i stedet for blasfemiparagraffen skulle indføre en ny lov, som kombinerede de to, sådan at vi får en tidssvarende lov og religiøse krænkelser. Og juraprofessor Henning Koch var ude og foreslå privat påtale i blasfemisager, sådan at krænkede kunne anlægge sager direkte ved domstolene.

  Kommentar by PerH — 10. november 2007 @ 00:30

 17. @17 PerH
  Nej, blasfemiparagraffen har ikke været fremme i årtier, og gudskelov! for det ;-)
  Hvorfor så have den mere.
  Ja, jeg ved godt FN har vedtaget en resolution om, at ISLAM ikke må kritiseres, det sgu rent til grin.
  Det hele handler om magtkamp og nervekrig, vi har (eller vores bedsteforældre,forældre)har gennemlevet nazismen, vi har (vores forældre, og nogle af os) oplevet kommunismen og murens fald, nu har vi bare en langt mere uhyggelig idelogi indsovset i religiøst vanvid, med 5`kolonevirksomhed og hjernevask, at gøre.
  jo, vores tid og kamp, bliver ikke lettere, end vores forældre eller besteforældres tid, tværtimod.
  At knægte ytringsfriheden, forlængere bare værdikampen.
  For vi, vantro, vinder alligevel :-)

  Kommentar by li — 10. november 2007 @ 00:58

 18. @3, Jørgen O.

  For det første vandt Rumsfeld ikke en pris, der hedder “Foot-in-Mouth-prisen”. Det udtryk betyder, at man er kommet til at sige noget vildt pinligt. Uld-i-Mund betyder derimod, at man formulerer sig så bredt for at behage så mange som muligt, at man ender med ikke at have en mening om noget som helst.

  “Prisen” hedder “gobbledegook-award”, hvad der vel nærmest kan oversættes med Goddag-mand-økseskaft.

  For det andet er der intet i vejen med Rumsfelds sætning, hverken grammatisk eller logisk. Prøv at læs den igen. Den er faktisk ganske underfundig.

  Se f.eks, her:
  http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/000182.html

  eller her:
  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/thunderer/article764640.ece

  Jeg er i øvrigt enig med dig i dine betragtninger omkring NA.

  Kommentar by Mikael — 10. november 2007 @ 09:11

 19. @3, Jørgen O.

  Hmm, ved anden gennemlæsning kan jeg godt se, at min kommentar måske var lidt vel firkantet.
  Det var ikke ment som en kritik, blot lige for god ordens skyld. :-)

  Kommentar by Mikael — 10. november 2007 @ 12:54

 20. Kære Mikael!
  No offense. Dine kommentarer beviser, at man skal passe gevaldigt på med at skrive unøjagtigheder her på Uriasposten. Ifølge min kilde var det dog som beskrevet. Men hjertelig tak for links. Korrekt at hans udtalelse ikke er forvrøvlet men så indviklet, at man står af ret hurtigt.

  Kommentar by Jørgen O. — 10. november 2007 @ 18:26

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper