20. oktober 2013

Mchangama hudfletter straffelovens § 266B: Hvorfor er Yahya Hassan egentligt ikke blevet anmeldt?

Jacob Mchangama skriver langt og tørt, men argumentererer overbevisende. Det er ganske ikke en retsstat værdig, at have en straffelovsparagraf hvor det springende punkt er gerningsmandens ‘intention’. Fra Mchangamas blog på Berlingske – Har Yahya Hassan overtrådt racismeparagraffen?

“… i kølvandet på den omfattende debat om den unge dansk-palæstinensiske digter Yahya Hassans udtalelser, er det på sin plads at spørge, om ikke nogle af de kommentarer, Yahya Hassan er fremkommet med, er i strid med racismeparagraffen og således kan straffes…

Yahya Hassan har gennem de seneste uger givet flere interviews Han er i den forbindelse kommet med flere udtalelser, der bevæger sig i grænseområdet af det ‘forhånende og nedværdigende’. Her bringes nogle af de væsentligste udtalelser, han er kommet med. Jyllands-Posten, den 8. oktober 2013 – ‘Jeg kan ikke bruge Allah til noget’. I dette interview udtaler han, at:

‘Ghettoerne er fyldt med dumme perkere, som render rundt i joggingtøj. De går til fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng med danske piger. Når de sidder i fængsel, bladrer de lidt i Koranen, anskaffer sig en bedekæde og optjener gode gerninger, så de kan begynde forfra med alt det forbudte. […] Der er da ikke noget at sige til, at vi står med en generation af dumme mennesker, når forældrene er så idiotiske.’

Hassan bliver desuden endnu mere generaliserende i sine udtalelser. Således beskylder han sin far for at begå socialt bedrageri, og udtaler i den forbindelse, at: ‘Han gør som alle andre i ghettoerne.’ Dette uddybes efterfølgende, idet han siger, at: ‘Perkerne konkurrerer nærmest om, hvem der kan begå mest socialt bedrageri. Fædrene modtager kontanthjælp og sælger samtidig hælervarer til venner og bekendte. Mødrene modtager kontanthjælp og arbejder sort som opvaskere på restauranterne. I ghettoen svindler alle sig til overførselsindkomst. De flytter adresse for at få mere i SU og lyver sig syge for at få førtidspension. […] ‘Endelig beskylder Hassan også gruppen for at være voldelig. ‘Alle fik tæsk i ghettoen. […] vi kunne også få tæsk for at glemme nøglerne til lejligheden eller grine under aftensmaden. Det var det samme i alle familierne i ghettoen.’ ‘Alle, der bor i ghettoerne, laver kriminalitet.

I et interview i Deadline den 7. oktober udtaler Hassan yderligere:

‘Men jeg taler om underklassen. Tag ud i en hvilken som helst ghetto, tag til Gellerup, tag til Trillegården, tag til Nørrebro, tag Tingbjerg. Så ved du hvordan tingene hænger sammen, alle sælger hash, alle stjæler, alle hæler, mine fætre, alle gør det.”

Den 16. september 2013 blev den dansk-iranske kunstner og debattør Firoozeh Basrafkan ved Vestre Landsret idømt 5 dagbøder á 1.000 kr. for overtrædelse af racismeparagraffen, idet hun skrev følgende på sin blog:

‘Jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur…’

Bazrafkan blev i første omgang frifundet ved Retten i Aarhus’ dom… Vestre Landsret omgjorde imidlertid byrettens afgørelse. Landsretten lagde ikke afgørende vægt på den sammenhæng, udtalelserne var fremsat i, men derimod på , at der var tale om forhånende og nedværdigende udtalelser af en bestemt etnisk og religiøst afgrænset gruppe.

Der er ingen tvivl om at Yahya Hassans udtalelser i diverse medier er fremsat offentligt. Det næste spørgsmål er så om udtalelserne er tilstrækkeligt generaliserende til at kunne siges at vedrøre en af de grupper, der er nævnt i 266b. Når henses til, at Firoozeh Bazrafkan blev dømt for at sige, at ‘muslimske mænd i meget stort omfang verden over’ og Jesper Langballe i 2010 blev dømt for i et debatindlæg at skrive, at ‘der er muslimske fædre’, der voldtager og begår drab, på trods af at ingen af disse udsagn sprogligt kan forstås som en anklage rettet mod ‘alle’ muslimske mænd, synes Yahya Hassans udtalelser, via henvisninger til fredagsbøn, koranen m.v., klart retter sig mod muslimske indvandrere, også at være tilstrækkeligt generaliserende.

[…]

Til gengæld kan man anføre, at Yahya Hassan i modsætning til bl.a. Bazrafkan og Langballe anvender det stærkt nedsættende udtryk ‘perker’, herunder i bestemt flertal. Spørgsmålet er derfor, om en anvendelse af ordet perker som en negativ stereotyp i sig selv er så groft at det trækker i retning af at kvalificere som ‘forhånende og nedværdigende’.

Det synes der rent faktisk at være en vis støtte for i retspraksis. … Der findes en række andre afgørelser, hvor personer dømmes for udtalelser hvor ordet ‘perker’ indgår. På den baggrund synes der at være et vist grundlag for at antage, at ordet ‘perker’ efter omstændighederne i sig selv er egnet til at være forhånende og nedværdigende når ordet ‘perker’ som i Yahya Hassans tilfælde kombineres med beskyldninger om systematisk kriminalitet må det alt andet lige skærpe bedømmelsen af anvendelsen af dette ord.

Derfor tror jeg det er mest sandsynligt, at udtalelserne ville have ført til sigtelse og tiltale hvis de havde været fremsat af en etnisk dansk ‘fremmedfjendsk’ person i et avisinterview, eftersom udtalelserne i så fald ville være blevet opfattede som klart racistiske. Når Yahya Hassan (hidtil) ikke er blevet sigtet og hans udtalelser møder anerkendelse fra de fleste almindelige danskere, politikere og kultureliten, skyldes det den kontekst, udtalelserne er fremsat i og Yahya Hassans etniske, religiøse og sociale baggrund. …

I bedste fald udstiller de forskellige juridiske reaktioner på hhv. Bazrafkan og Yahya Hassans udtalelser det retssikkerhedsmæssigt problematiske i at bitte små sproglige nuancer afgør om man risikerer at blive straffet eller ej. I værste fald udstiller de forskellige reaktioner et endnu større problem: Er man en del af det gode selskab der udgiver bøger på Gyldendal opfattes ens udtalelser som saglige og relevante af den veluddannede elite, og man han et højere grad af frisprog, end hvis man opfattes som en bigot xenofob, der hører hjemme hos Trykkefrihedsselskabet.

Uanset hvilken af disse forklaringer, der er den korrekte, viser de, at der hersker en uacceptabel grad af retsusikkerhed i forhold til anvendelsen af racismeparagraffen, som ikke er en retsstat værdig og som i konkrete sager har fået negative konsekvenser for den politiske debat.”

(Krænket muslim vs Yahya Hassan på Facebook, 9. oktober 2013)

Suppler med Uwe Max Jensesn og Helle Merete Brix’ kommentar i Politiken – Kunstnere om Yahya Hassan-sagen: Har vi brug for et forbud mod misbrug af digte?

“Det er ikke for meget sagt, at Yahya Hassans klare tale om islam har hensat venstrefløj, multikulturalister og almindelige dannede mennesker i en tilstand af panik, og øvelsen har siden gået ud på at give det indtryk, at Hassan kritiserer aspekter af islam eller generelt er religionskritisk.

At ateisten Hassan er religionskritisk i bredere forstand synes oplagt, men det eneste, digteren indtil videre har sagt om kristendommen, er, at den er ‘harmløs’. Også litterat og anmelder på Weekendavisen, Lars Bukdahl, og Hassans digterkollega Thomas Boberg har givet udtryk for deres frygt for, at Yahya Hassans islamkritiske debat- og digterstemme kan misbruges af folk med de forkerte intentioner (læs ‘højrefløjen’).

Og i sin anmeldelse af Yahya Hassans debutdigtsamling istemmer Politikens anmelder Lillian Munk Rösing det samme bekymrede kor, når hun skriver:

‘Der er en enorm kraft i Yahya Hassans vrede stemme. Den kraft bør ikke misbruges af journalister, der reducerer digtene til debatindlæg, eller politikere, der sætter dem i fremmedfjendtlighedens tjeneste.’

Måske kan vi ved siden af den såkaldte racismeparagraf få en supplerende paragraf: Paragraf 266x, der handler om digtmisbrug? Man kan udvide den, så den også omfatter de, der lægger noget grimt i forståelsen af et billede eller stykke musik.”

(Krænket ateist-digter vs Islamkritiker på Facebook, 16. oktober 2013)

Oploadet Kl. 13:15 af Kim Møller — Direkte link33 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/52151/trackback

33 Comments »

 1. “Skal dræbes” er en opfordring til forbrydelse – faktisk mord.

  Det er en åben opfordring, der kan tages op af andre muslimer – vi ser samme type opfordringer fra Al-Qaeda, fx i deres magasin Inspire, og vi ser folk, der ikke er direkte tilknyttet kilden, tage den slags opfordringer op.

  Dertil kommer lidt injurier, og formodentlig en underforstået politisk/religiøs begrundelse.

  Skrappe sager, det her – faktisk ligner det opfordring til terror.

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 20. oktober 2013 @ 13:45

 2. Yahya Hassans loyalitet ligger tydeligvis hos sine egne,trods dèt at han taler “imod” dem.Man hører ikke meget (læs:intet) om hvor YH er “mentalt” i dag.Men hans udtalelser og andre ytringer viser det jo med al klar tydelighed,han er blevet svigtet af sine egne og det danske samfund har fejlet igen,igen.
  …offerrolle?…Ikke et spor..!

  Kommentar by -by Proxy- — 20. oktober 2013 @ 13:55

 3. Carsten Halvorsen politianmeldte falkeøje

  mon han gør det samme ved dem der truer Yahia Hassan på livet ?

  Kommentar by k.m. — 20. oktober 2013 @ 14:20

 4. Hvad er der blevet af det faste anmelderkorps?
  Zinke Stampe! Hvor er du? Er du slet ikke forarget?
  Og Carsten Halvorsen. Har du opbrugt din kvote?

  Kommentar by Binee — 20. oktober 2013 @ 14:23

 5. Kære Kim Møller!
  Bare for god ordens skyld, hans udtalelser stod ikke i Jyllands-Posten (J-P) 8. oktober 2013 som du skriver, men i J-P 9. oktober 2013 “Kultur” s.20-21 og 22.

  MVH

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 20. oktober 2013 @ 14:55

 6. Kære Kim Møller

  Undtagelsesvist en smule uenig med dig: Intention i Straffeloven kaldes forsæt, og i en del tilfælde kan der være grund til at opretholde dette begreb.
  Men enig i, at der i mange tilfælde ikke er nogen mening i at opretholde begrebet. Eva Schmidt, én af juraprofessorerne bag stormoskéen vil helt sikkert være uenig i dette.

  Hypotetisk 1: Hvis to mænd banker en mand ned i nattelivet og derefter hopper løs på ham samt sparker ham i hovedet, hvorefter han dør, kan disse forbrydere slippe mildt, fordi de måske/måske ikke har haft forsæt til at slå manden ihjel.
  Men han er altså død. Og det burde forbryderne have forudset.

  Hypotetisk 2: Hvis en beruset person sætter sig bag rattet og kører en person ihjel, slipper han udsædvanligt mildt, igen fordi det ikke kan bevises, at han havde forsæt til at køre personen ihjel.
  Det holder bare ikke en meter, da en bil lynhurtigt bliver en dræbermaskine, når føreren er beruset, hvilket føreren burde kunne have indset.

  Jeg erkender, at det er en vanskelig skelnen, men i fx russisk straffelov tror jeg, man er ret ligeglad med eventuelt forsæt.

  Derfor tænker jeg – tildels håber – at den danske noget ubegavede kvinde, der deltog i Greenpeaces’ overfald på en russisk platform bliver straffet hårdt. Har ingen medlidenhed med grønne tosser, excuse my french. Og således får statueret, at man som forbryder ikke som i Danmark får en luksuslejlighed i et såkaldt fængsel med internetadgang, adgang til motionscenter osv.
  Russiske fængsler er ikke 5-stjernet Hilton, så kan de lære det.

  I øvrigt var der vist for nogle år siden et russisk skib, der blot skød somaliske pirater, i stedet for – som fx danske skibe – at overgive sig betingelsesløst. Beklager denne lidt OT.

  Kommentar by Henrik Petersen — 20. oktober 2013 @ 14:56

 7. Dansk kultur er smadret af Enhedslistens og de Radikales politikere på Christiansborg samt ude i kommunerne fordi disse intrigante politikere støtter samfundsomstyrtere i Danmark, det er underligt at resten af Folkets Ting ikke reagerer på denne unaturlige samfundsideologi.

  Kommentar by emmagad — 20. oktober 2013 @ 15:01

 8. Salafister i København vil dræbe formanden for Dansk Syrisk Forening.
  P77 må have travlt med anmeldeknappen

  Kommentar by k.m. — 20. oktober 2013 @ 15:11

 9. ” Hvorfor er Yahya Hassan egentligt ikke blevet anmeldt?” fordi ca. 80-90% af danskerne har mere travlt med at afvikle deres egen kultur og vores land, i stedet for at bakke op om DF, og det som vores forfædre har kæmpet for med deres liv som indsats. Jeg håber at de ca. 80-90% af danskerne som har stemt på de tosser, bumser og fupmagere samt svindlere på Christiansborg, er stolte over deres valg.

  Kommentar by Fritz — 20. oktober 2013 @ 15:29

 10. Tænker tit på, hvad der vil ske, når størsteparten af etniske dansker finder ud af, at de bare er blevet gjort til allah slave dhimmier simple skaffedyr, for at finansere stor importen af muhammedaner.
  Men meget smart med denne forfølgelses paragraf 266b, for når vi efterhånden har fået installeret blå fartkontrolvogne på hver gadehjørne, undtagen i muhammed ghettoerne, fordi her vil de blå vogne være årsagen til uroligheder, ikke muhammedanerne vel at mærke! så kan det jo være meget smart med endnu en utømmelig indtægtskilde. Der skal bare ansættes nogle pensionerede politi direktør til en millionløn hver, der kan sidde hjemme foran internet skærmen og bare udskrive §266b bøde til alt og alle der kritisere islam, smart!
  Så kan det jo altid være spændende at se, hvordan fortolkningen af §266b automatisk udvides efter behovet stiger for flere penge til muhammed importen og hvilke små kommafejl sætninger, der ved nærlæsning, kan føre til en racist stempling af den uvidende borger, som sikkert også fyres fra sit job, når straffeattesten er uren, fordi næste tiltag vil sikkert blive en hjemmeside med navne og adresser på racisterne, så arbejdsgiverne kan orientere sig og afa fascisterne har en opdateret liste med “nogle som selv er ude om det” kan besøges i hjemmet, når de keder sig.
  Lige nu får vi så præsenteret få sager, hvor alle dømmes for at være racister, når der så er gået lidt islami skive tid med det og vi lizzom er blevet afrettet…øh,indrettet efter denne lov, jamen, så begynder indtægts strømmen på 5000,00kr-8000,00kr bøderne at sive ind i statskassen, fordi vi kan jo ikke argumentere imod hvad dommerne opfatter hvad vi har sagt eller fejl skrevet, så for de fattige der ikke har plads i budgettet til uforudsete §266b bøder, ja, så må der ties! også i hjemmet, hvis nogle kunne komme til at høre det, for det er nemlig næste tiltag i opdragelsen af ulydige kvinder…øh, vantro.

  Der er sikkert nogle naive godtroende dansker der nok syntes dette er lidt overdrevent, men det mente de også for 20 år siden, når der blev sagt, at i fremtidens børnehaver vil frikadellen blive harem…øh, forbudt.
  Bekæmp islam og tal de nyttige idioter midt imod.

  Kommentar by li (islamonausea træt af black trash sække — 20. oktober 2013 @ 15:57

 11. “intention”, selv i anførsels tegn, er ikke heldigt her. Som det skrives i 9 betyder det nogenlunde forsæt.

  Problemet med 266 er at det er elastik i metermål, hvilket giver magthaverne mulighed for at forfølge folk der tillader sig at være uenige, fortiden i projekt multikulti/muhammedaner import.

  Det kommer an på, hvem der siger noget og tildels om hvem.

  Kommentar by Hans Und — 20. oktober 2013 @ 16:02

 12. Vi danskere bliver åbenbart ikke klogere… Selv jeg hoppede i den positive “position” vedr. Yahya Hassan… Især efter at han på deadline udtalte at diverse “ekperter/sociologer” skulle holde deres KÆFT… “de ved ikke en SKID”… Godt brølt af Yahya Hassan…

  Yahya Hassan er ikke andet end en provo “RAPPER”… Der har fået sine tekster udgivet i digt form… Han kender sin Getto og den syge kultur…. Men han ER et klokkeklart produkt af denne “syge” kultur.. Dette bevises af Uwe Max Jensen kommentaren… Han kommer aldrig til at nå en Firozeeh til sokkeholderne..

  MEN… han kan BRUGES af den pludrende klasse og bliver det…. Han ved det bare ikke selv…!!!! Han bliver heller ikke anmeldt efter 266b… Hele Parnasset fra 2100 Spelt og Hellerup hylder denne “digter”… HAN ER HERMED FRITAGET FRA KONSEKVENS FRA SINE EGNE HOLDNINGER OG YTRINGER… Præcis som resten af den importerede “voldssyge” underklasse…

  Kommentar by ny kommentator — 20. oktober 2013 @ 16:03

 13. Der er ingen tvivl om at hvis jeg eller enhver anden ætnisk dansker, havde sagt eller skrevet noget tilsvarende, så var vi mere eller mindre omgående blevet anklaget og dømt efter paragraf 266B.
  I øvrigt bliver jeg i den grad bekræftiget i min mistanke om hvordan danske skatteydere bliver groft misbrugt af ghettoernes beboere.
  Via mit arbejde i sundhedssektoren kan jeg i udpræget grad nikke genkendende til at mange, rigtig mange typisk fra mellemøsten og nord og øst Afrika, søger førtidspension på overordentligt spinkelt grundlag. For mange er det selve livets mening at få tildelt en førtidspension.
  Det er simpelthen, det vi må betale for at være i fred, det er den kopskat vantro må betale til muslimske herre for at blive ladt i fred. Om vi så bliver ladt i fred er en anden sag.

  Kommentar by Robert R — 20. oktober 2013 @ 16:27

 14. “det vi må betale for at være i fred, det er den kopskat vantro må betale til muslimske herre for at blive ladt i fred.”

  Gu’ er det ej.
  Det er dumhed i forvaltningen, som ikke er uvidende om plattenslageriet.
  Et job som gadefejer kan de fleste vel klare, og da den slags ikke tager arbejde fra nogen i vore dage, så sæt diverse i gang iført lyserøde eller regnbuefarvede arbejdsklæder. Selvfølgelig på elevløn for en periode.
  Har personligt boet på en engelsk ø, der var arbejdsløsheden meget lav.
  Folk, der meldte sig arbejdsløse, fik straks et kommunalt job. Om ikke andet, så med at vaske offentlige bænke eller rengøre nogle af de lokale mindesmærker eller statuer og det til en særdeles lav løn.
  8,- £ om dagen, var det vist – ok, skatten var også lav.

  Man forundres stadig over, at de forskellige såkaldte arbejderpartier ikke for længst har strammet op, idet det er sammes vælgere, der fortrinsvis betaler for idiotien.
  Men hvad, det går nok op for parterne, efterhånden som den generelle “velfærd” nødvendigvis forringes med betalinger for dit og dat. Ting som egentlig allerede er betalt i skat, var det ikke for udgifterne til at ernære en samling unyttige personager, som alene ønsker ophold for at få del i de sociale goder – uden at ville bidrage.
  Måske for megen østrogen i både politik og forvaltning?

  Kommentar by T. Snorrason — 20. oktober 2013 @ 17:04

 15. Hmmm….. Hvis den kære autentiske Hassan godt må bruge nogen helt bestemte, ellers forbudte udtryksformer UDEN at blive retsforfulgt , så må vi andre vel også kunne citere ham uden problemer ?
  HA !
  Det er hvad man kalder en win-win situation : hvis en etnisk dansker ALLIGEVEL bliver retsforfulgt for at sige det samme som Hassan , så har vi dermed Afmaskeret den Juridiske Korrektheds falske doppelthed.
  Godt nok. Det skal skæres ud i Pap !
  Hvis det IKKE sker , så kan man gradvist opbygge et lager af SKUDSIKRE udtryksformer som ikke kan retsforfølges . Også godt nok .

  Kommentar by Ole Burde — 20. oktober 2013 @ 17:45

 16. Digteren Hassan vil med glans overstå en eventuel paragraf 266-anmeldelse, symbolsk straf eller ej. En retssag vil give ham fornyet opmærksomhed og sympatiserende debat.

  Hr. Mchangamas principielle juridiske overvejelser kan unge Hassan læse sig igennem eller lade være, det er vand under broen.

  Men hvis han fremturer med at provokere Islam i Danmark, vil han risikere sit liv. Vi får se, hvad der sker. Mit gæt er, at han udsender en slags undskyldning, som Salman Rushdie gjorde for 23 år siden. Det skulle glæde mig, hvis jeg tager fejl.

  Kommentar by Crass Børsting — 20. oktober 2013 @ 17:46

 17. Indvandrere tærer nu så meget på statskassen at Astrid Krag ønsker
  brugerbetaling på hospitaler.
  Det går for det meste ud over os danskere, da indvandrere der bliver indlagt i forvejen ER på offentlig forsørgelse.

  Kommentar by k.m. — 20. oktober 2013 @ 17:50

 18. Begrænsning af ytringsfriheden vil altid være på regeringens ønskeliste.

  Kommentar by Nielsen — 20. oktober 2013 @ 18:08

 19. http://www.journalisten.dk/yahya-hassan-en-fantastisk-kilde-men-ogsaa-en-18-aarig-knaegt

  Journalist mener også det er farligt hvis journalister lytter til yahia hassan, for tænk hvis man tror på det han siger!!?!?
  Grunden til at man skal ignorere hassan, er at “han bare er en 18-årig knægt” – siger journalisten der er kommunikationsansvarlig hos et teater og derfor åbenbart meget mere vidende om indvandrere….

  Kommentar by bullerbøvs — 20. oktober 2013 @ 18:20

 20. ‘Perkerne konkurrerer nærmest om, hvem der kan begå mest socialt bedrageri. Fædrene modtager kontanthjælp og sælger samtidig hælervarer til venner og bekendte. Mødrene modtager kontanthjælp og arbejder sort som opvaskere på restauranterne. I ghettoen svindler alle sig til overførselsindkomst. De flytter adresse for at få mere i SU og lyver sig syge for at få førtidspension.
  ‘Alle, der bor i ghettoerne, laver kriminalitet, alle sælger hash, alle stjæler, alle hæler

  Kommentar by HP — 20. oktober 2013 @ 19:00

 21. Indvandrenes adfærd, jamen hvad Folketinget ønsker ,
  Folketinget får.
  Det er ren dansk indenrigspolitik.

  Kommentar by Pk — 20. oktober 2013 @ 19:23

 22. @ 20 HP

  Det er netop sagen i en nødeskal!

  Kommentar by Anonym — 20. oktober 2013 @ 19:51

 23. @ 20 HP
  Det er netop sagen i en nødeskal!

  Kommentar by Robert R — 20. oktober 2013 @ 19:53

 24. nøddeskal hedder det

  Kommentar by Robert R — 20. oktober 2013 @ 19:54

 25. Er der noget der er gået over mit hoved. Jeg tænker på ham der kalder sig Yahya Bændelorm Hassan. Er han nødvendigvis identisk med Yahya Hassan som er fremme i medierne i øjeblikket eller er der nogen der er hoppet på en limpind ?

  Kommentar by Michael Larsen — 20. oktober 2013 @ 20:00

 26. 24

  Tror jeg der er god grund til at tro, men man kan aldrig vide.

  Men angående Yahyas besked – han ses så vidt jeg har læst stadig med nogen af dem fra Ghettoen (at man stadig ses med folk fra et miljø man eller har vendt ryggen er set før), og det ville ikke være utænkeligt, at Yahyas “venner” sendte en besked til Uwe i Yahyas navn. Ganske vidst slettede Yahya ham bagefter, men det kan også skyldes billedet af en halvnøgen Yahya (jeg ville blive sur)
  Eller også er Yahya enten en løgner (man må godt lyve for “vantro” når man er muslim) eller en forvirret barn, som forsøger at trække i land.

  Der er mange muligheder – men håber mest på, at det er “venner” der handler i hans navn
  Og nej Yahya når ikke Bazrafkin til sokkeholderne – endnu i hvert fald

  Kommentar by Mathæus — 20. oktober 2013 @ 20:14

 27. Rettelse – ikke “24”, men “Michael Larsen”

  Kommentar by Mathæus — 20. oktober 2013 @ 20:33

 28. Selvfølgelig fik Crass Børsting fra #16 ret. I 21 Søndag trækker digteren i land i forhold til sine tidligere udtalelser.

  Nu er det ikke ALLE ghetto-muslimer der snyder men “kun” 80% :)

  Kommentar by Santor — 20. oktober 2013 @ 21:49

 29. Sikkert en type, der en dag kan finde på at gå amok i Salling, Århus (storcenter i Nairobi)

  https://www.facebook.com/Lil.Dhibe?fref=ts

  Kommentar by J.Christensen — 20. oktober 2013 @ 22:54

 30. Aha, er det ‘kun’ ca. 80%? Nå, så udgør det jo intet problem…

  Here is the deal: Muslimer holder deres grænseløse reproduktionsafkom i muslimske lande. Vesten holder grænserne til Europa tæt lukkede, om nødvendigt med våben.

  Personligt græder kyniske og ondskabsfulde jeg tørre tårer over, når atter et par hundrede velfærdsflygninge drukner i både mod Lampedusa. Hajerne skal jo også leve..

  I øvrigt interessant, som det fremgår af flere medier i dag, at det langt bedre kan betale sig at være illegalt i Europa frem for at søge asyl: I førstnævnte tilfælde får man nemlig opholdstilladelse efter kort tid.
  Dén har bagmændene i mellemøsten, nordafrika, Iran og Pakistan nok allerede skrevet ind i manualen for, hvorledes man bedst indtager vesten.

  Kommentar by Henrik Petersen — 20. oktober 2013 @ 22:55

 31. @6
  Enig med dig i, at dummerniksen, som deltog i Greepeace-aktionen i Rusland, bør bures inde i nogle år! Typisk, at man i medierne kæfter op om sådan noget pjat, mens man lader masser af stakkels danskere rådne op i de langt værre thailandske fængsler.
  Men faktisk kan jeg bedre og bedre li’ Putin, for han gider ikke bøje sig for pjat, og han har sagt til mohammedaneserne, at de bare kan skride ud af landet, hvis ikke de kan indordne sig! Se, dét er maskulin og klar tale! Mig li’ Putin!

  Kommentar by Kuffarten — 21. oktober 2013 @ 01:55

 32. @17 – ja, og jeg har læst til sygeplejerske, og vi blev simpelthen undervist i, at visse etniciteter (især mohammedanesere, sært nok, selvom dette ikke blev sagt med netop dette ord) har en langt lavere smertetærskel end os hvide. De bliver derfor indlagt langt hyppigere end os – for bittesmå og banale ting – for de kan skabe sig helt vildt! Det kan man også se, hvis man tager ud på en skadestue, hvor hele horder af arabere sidder og glaner.

  Kommentar by Kuffarten — 21. oktober 2013 @ 02:03

 33. Jeg vil også være digter. Det lader til, at manglende skriveevner ikke afgrænser ens muligheder.

  Kommentar by Arne Torp — 21. oktober 2013 @ 09:57

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper