25. oktober 2013

Tyrkiskfødt lektor: De danske værdier er bedre – Dansk lektor: Danskerne føler ‘vores værdier er bedre’

Artiklen har et par uger på bagen, men er yderst interessant, fordi eksperterne giver vidt forskellige forklaringer. Tyrkiskfødte Mehmet Ümit Necef mener danskernes antipati mod Islam kan være ‘rationel og velbegrundet’, da “vores værdier… er bedre værdier”. Omvendt mener danske Jens Peter Frølund Thomsen, at danskerne er ‘etnocentrisk’, og har en ‘grundæggende intolerance’, idet vi føler “at vores værdier er bedre… end dem, indvandrerne har”.

Havde det ikke været for den modige Necef, så havde Berlingske indhente kommentarer fra anden dansk forsker, der ligesom Frølund Thomsen promoverer en grotesk relativisme, der ser modstand mod Islam som udtryk for intolerance. Fra Berlingske – Hver tredje dansker: Vi er for tolerante over for herboende muslimer.

“En stor del af danskerne deler tilsyneladende statsministerens bekymring for, at hensynet til mindretallets kultur kan blive for stort – at vi ved at give mere plads til nydanskere får mindre plads til os selv. I hvert fald svarer hver tredje dansker, der ikke selv er muslim, i en ny undersøgelse som TNS Gallup har foretaget for Berlingske, at de oplever danskerne som værende for tolerante over for herboende muslimer.

… det er fuldt berettiget, mener Mehmet Necef, lektor på Institut for Mellemøststudier på Syddansk Universitet og en af forfatterne bag bogen »Er danskerne racister?«. I bogen konkluderer han, at danskerne ikke er racister, selv om flere forskningsprojekter i gennem tiden har konkluderet det. For danskernes modstand mod eksempelvis muslimer kan være helt rationel og velbegrundet, og det er ikke det samme som racisme.

[…]

Han påpeger, at irritationen ifølge Gallup-undersøgelsen rammer bredt politisk, idet alle partier er repræsenterede i gruppen, der mener, at danskerne er for tolerante.

’20 procent af dem, der stemmer Enhedslisten mener, at vi er for tolerante over for muslimer, og de øvrige partier er også repræsenteret. Så selv blandt multikulturalister, altså folk der har en positiv holdning til muslimer og indvandrere, er der en vis irritation. …,’ siger han. …

‘… Sagen er jo ikke, at det er vores værdier, men at det er bedre værdier. Et samfund, hvor mænd og kvinder er ligeværdige, er bedre, og et samfund, der respekterer minoriteter som homoseksuelle, er bedre,’ siger han. …

Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen mener, at det mest overraskende ved undersøgelsen er, hvor lidt danskernes holdninger har ændret sig til trods for, at der efterhånden er gået mange år, siden de muslimske indvandrere kom til Danmark.

Assimileringskravet ligger ret tungt i den danske befolkning. Vi har en meget etnocentrisk kultur, og når man taler integration i Danmark, mener man i virkeligheden assimilation. …,’ siger han. …

‘Det mest rammende ord er etnocentrisk, der betyder en følelse af, at vores værdier er bedre end andres. De er bedre end dem, indvandrerne har. Det er en meget grundlæggende intolerance…’

Jens Peter Frølund Thomsen mener, at et af de største problemer i forhold til integration er, at danskere og indvandrere i meget høj grad lever parallelle liv, som sjældent krydser hinanden. Derfor bliver fordommene aldrig brudt. … Mehmet Necef mener ikke, at mere kontakt vil øge tolerancen og afviser den såkaldte ‘kontakthypotese’, der lyder, at årsagen til intolerance over for en anden gruppe er, at de ikke har kontakt med dem, og at hvis de havde kontakt, ville de være mere tolerante.

‘Men det er jeg ikke sikker på. Bor du som dansk intellektuel på Østerbro og har kun kontakt med indvandrere, som er dine kolleger eller medstuderende på universitetet, så stemmer du radikalt og er meget tolerant. Har du omvendt meget kontakt med indvandrere, bliver du mere indvandrerkritisk, fordi du oplever problemer med dem. For der er også en virkelighed derude, som kan være chokerende. Folk kan have rationelle bekymringer. Det er ikke det samme som at have fordomme,’ siger Mehmet Necef…”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/52317/trackback

30 Comments »

 1. Lektor Thomsen skulle nok tage skyklapperne af, og se sig lidt omkring.
  Intolerance skaber nu engang intolerance, og atter engang får danskerne skyld for ikke at være tolerante nok. Årsagen kan man læse om i pressen hver eneste dag, netaviserne vel at mærke.
  Mehmet Necef er nok lidt mere jordbunden end en tilfældig verdensfjern Lektor der åbenbart lader verden passere forbi, uden at se noget som helst.

  Kommentar by Finn A.Skov — 25. oktober 2013 @ 16:31

 2. Vi er heldige, at Necef siger det. Jeg har sagt det samme i 30 år og kun haft sorg af det.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 25. oktober 2013 @ 16:44

 3. Lad os lige slå fast at det at “have en værdi” BETYDER at “anse noget for bedre end noget andet”. Det er definitionen på begrebet værdi. Man kan slet ikke have sådan én uden at “anse den for bedre”.

  Det som Jens Peter Frølund Thomsen siger er følgelig at værdier er intolerante i sig selv.

  Hvorfor blev filosofikum afskaffet på universitetet? Det kunne i det mindste have bremset pinligheder af denne art hvis folk havde en grundviden om begrebsanalyse.

  Det han siger er meningsløst al den stund at han angriber danskernes forhold til værdier for et kendetegn som alle værdier har. Hvis han spurgte de indvandrere der ikke vil assimilere sig om det er fordi de anser (eller “føler” som han kalder det) deres egne værdier for bedre end de danske ville de selvfølgelig svare ja.

  Det er samme type nonsens at klandre en kultur for at være etnocentrisk. (“Vi har en meget etnocentrisk kultur.”) Øh? Etnos betyder folk. En kultur ER jo blot summen af et folks sproglige og kunstneriske udtryksformer + dets skikke (religiøse o.a.) og historie.

  …Er paven katolik-fikseret? Er Beethoven musikocentrisk? Er Picasso billed-chauvinist?

  Eller er det Jens Peter Frølund der ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt til at kunne bruge begreberne meningsfuldt?

  Hvad han egentlig siger er – “problemet er at vores værdier er for vurderende og at vores kultur er for kulturelt fokuseret.”

  Kommentar by M — 25. oktober 2013 @ 17:29

 4. Tak, M!

  Jeg er vild med din præcision. Den er der hårdt brug for.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 25. oktober 2013 @ 17:49

 5. “Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen mener, at det mest overraskende ved undersøgelsen er, hvor lidt danskernes holdninger har ændret sig til trods for, at der efterhånden er gået mange år, siden de muslimske indvandrere kom til Danmark.”

  Underforstået som noget negativt. Jeg er faktisk utroligt glad, og lidt stolt, over at læse det.

  Kommentar by Morani ya Simba — 25. oktober 2013 @ 18:50

 6. @M:

  Perfekt formuleret!

  Kommentar by HrOlsen — 25. oktober 2013 @ 18:54

 7. M, helt enig med de andre, rigtig, rigtig god analyse!!

  Kommentar by Morani ya Simba — 25. oktober 2013 @ 19:37

 8. Var det ikke Kemal Atatürk (1880-1938), det moderne Tyrkiets ”fader” der sagde: ”Der findes kun en civilisation, den vesterlandske.” Det var samme Kemal Atatürk der i 1928 afskaffede Islam som officiel religion i Tyrkiet, indførte det latinske alfabet, gav kvinderne stemmeret, og påbød alle at tage et efternavn, samt andre tiltag..
  Men muslimerne her i Danmark er åbenbart så tungnemme, at de ikke kan fornemme, at de er uønskede. De er fjender af sandhed og retfærdighed samt alt, hvad der ikke er muslimsk. Det viser med al ønskelig tydelighed, at den muslimske beduin –”kultur” er håbløst tilbagestående, og vores, den vestlige, er langt overlegen.

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 25. oktober 2013 @ 19:58

 9. > 3 M
  “Hvorfor blev filosofikum afskaffet på universitetet?”
  Velsagtens fordi det var svært. I 1971 kunne man ikke have et universistsfag, der var svært. Det kunne jo udelukke Verdens Frølund Thomsen’er fra at gøre akademisk karriere. Det ville have været enormt social uretfærdigt.
  Iøvrigt er din kommentar fremragende! Helt enig.

  > 8 der Adler
  “Men muslimerne her i Danmark er åbenbart så tungnemme, at de ikke kan fornemme, at de er uønskede.”
  Ved du hvad, jeg tror egentlig de er helt klar over, at de er uønskede. Jeg tror også, de er pissehamrende ligeglade med, at de er uønskede. De har gennemskuet danskernes servilitet i praksis (se anden fremragende blogpost angående dette). Intet kunne rage dem mindre end hvad danskerne tænker og føler, de tager udelukkende bestik af, hvad danskerne rent faktisk gør. På lige netop det punkt, er deres kultur vores overlegen.

  Kommentar by monse — 25. oktober 2013 @ 21:03

 10. Selvfølgelig er vore værdier bedre… De er jo vores! Hvad er det, der er så svært at forstå ved det? Ville vi bevidst skabe nogle værdier, der er dårligere end andres?

  Værdier er ikke universelle. Man kan derfor ikke skabe værdier, der gælder ens for alle.

  Dette er også lidt en løftet pegefinger til os selv. De værdier, som vi selv har skabt, behøver absolut ikke at være ligeså attråværdige i andre kulturer. Dette er faktisk sværest at forstå for vesterlændinge. Eller måske mest for deres politikere…

  Kommentar by Arne Torp — 25. oktober 2013 @ 21:28

 11. @ monse (9)
  “På lige netop det punkt, er deres kultur vores overlegen.”

  Kan man snakke om overlegenhed, når muhamedanere topper når det gælder tyveri, røveri, voldtægt, svindel med sociale midler, lavt kompetance niveau, overvægt på overførelsesindkomster, førtidspension o.s.v.?
  Det virker jo også mærkeligt, at hvis deres såkaldte kultur skulle være vores overlegen, hvorfor de så i stor stil drager til hele Vest-Europa.
  Noget helt andet er, at de åbennbart kan skalte og valte som de selv vil, uden at det får nogen konsekvenser. Myndighederne ser passivt til, og imødekommer og imødekommer, ja nærmest premierer kriminalitet og passivitet.
  Det er fuldstændig rigtigt som du skriver, at de har gennemskuet danskernes servilitet og imødekommenhed, næsten uanset hvad de kræver og forlanger. De underudviklede lande de kommer fra, der er en helt anden dagsorden, når man træder ved siden af.

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 25. oktober 2013 @ 22:10

 12. Det er klart at lektor Blomme har sin egen mening om muslimer i Danmark, han omgås intellektuelle og stemmer radikalt, vi andre dødelige Danskere møder virkeligheden i hverdagen med muslimske kriminelle bander der ikke afstår fra at begå mord og voldtægt, det findes der ingen undskyldning for lektor Blomme.

  Kommentar by emmagad — 25. oktober 2013 @ 22:13

 13. Man må spørge sig selv hvordan en tyrk, kan være lærer på et dansk gymnasium.

  Kommentar by Nielsen — 25. oktober 2013 @ 22:48

 14. Hej der Adler (>11),
  Som jeg præciserede: på lige netop det punkt hvor man tager bestik af, hvad folk gør, ikke hvad folk siger, er deres kultur bedre end vores. Vores kulturs fremskredne undergang skyldes i høj grad en udbredt blind godtroendehed, som intet forsvar har overfor den islamiske kultur. Som helhed er vestlig kultur alle andre kulturer overlegen, hvilket kan dokumenteres med økonomiske, sociale, videnskabelige, teknologiske, kunstneriske etc etc landvindinger i tidens løb. Jeg påpeger blot en archilleshæl i vestlig kultur, nemlig den blinde naïve godtroendehed. Mellem vesterlændinge indbyrdes er dette ikke helt så farligt, takket være den basale gensidige respekt for andre og andres ejendom, som også er en del af vestlig kultur (omend også udfordret af vestlige socialister og andre fascister), men i mødet med Islam er det en klar svaghed. Som i myten kan en archilleshæl meget vel vise sig fatal, trods resten af kroppens fantastiske styrke.

  Kommentar by monse — 25. oktober 2013 @ 22:51

 15. @Nielsen

  Mehmed Necef er ikke gymnasielærer, men lektor ved Syddansk Universitet. Måske fordi hans intelligenskvotient er omtrent den dobbelte af din.

  Kommentar by Sebastian — 26. oktober 2013 @ 00:47

 16. “Mehmet Ümit Necef var i begyndelsen af 1970’erne medlem af den forbudte militante organisation TIKKO, der er den militære gren af det marxistisk-leninistiske parti TKP-ML. Ifølge de tyrkiske myndigheder stod han blandt andet bag drabet på Adil Ovalioglu og to bankrøverier mod banker i Istanbul, inden han flygtede fra en fængselsstraf på 18 år i et tyrkisk fængsel og fik politisk asyl i Danmark i 1980.”

  Om han er mere eller mindre intelligent end så mange andre vides ikke, men han har den rette politiske baggrund for en karriere på et af vores barmarks-universiteter.

  Kommentar by Fidibus — 26. oktober 2013 @ 01:52

 17. Som du selv skriver Kim, så er artiklen snart 14 dage gammel, men det hele kan vel koges ned til: “For der er også en virkelighed derude, som kan være chokerende. Folk kan have rationelle bekymringer. Det er ikke det samme som at have fordomme,’ siger Mehmet Necef…”

  I øvrigt læste jeg en rapport tidligere i år der en gang for alle slog fast at danskere ikke er racister!

  Tilbage er så spørgsmålet, hvad skal vi bruge alle de venstreorienterede statssubsidierede ‘eksperter’ til?

  Kommentar by odd. s. — 26. oktober 2013 @ 02:32

 18. Arne Torp skriver (10:) “Selvfølgelig er vore værdier bedre… De er jo vores! Hvad er det, der er så svært at forstå ved det? Ville vi bevidst skabe nogle værdier, der er dårligere end andres?

  Værdier er ikke universelle. Man kan derfor ikke skabe værdier, der gælder ens for alle.”

  Ja det er utroligt intelligente vidende menensker ikke forstår dette simple fakta og betydningen deraf. Det er til at grine sig i søvn over. Den totale uvidenhed råder.

  Nielsen: Jeg læste sammen med Mehmed Necef på UNI, en fin fyr der forstår problemet med indvandrerne.

  “Folk kan have rationelle bekymringer. Det er ikke det samme som at have fordomme,’ siger Mehmet Necef…”

  Selvfølgelig. Det er faktisk utroligt at simpel dumhed og uvidenhed fortsat kan flurere hos folk, der har bestået en højere uddannelse. Dem jeg kalder intellektuelle tosser. Hold dem i det mindste væk fra mikrofonerne og aviserne.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 26. oktober 2013 @ 07:17

 19. Selvfølgelig er de danske værdier de bedste.

  I Danmark

  Intet mærkeligt i det. Det mærkelige opstår, når muslimer insisterer på, at deres værdier er bedst. I Danmark

  Det er sgu grinagtigt. Muslimerne har ikke været i stand til at opbygge et eneste land, som de kan holde ud at leve i. Måske der er noget galt i deres værdier? Først og fremmest deres menneskesyn.

  Kommentar by tavsen — 26. oktober 2013 @ 08:37

 20. Der er mere Frølund her

  En læser kommentar til artiklen på Videnskab dk:

  “Konkret har Jens Peter Frølund Thomsen sammenlignet graden af kontakt hos 1,929 danskere mellem 18 og 76 år, som hverken er første- eller andengenerationsindvandrere.
  Kunne det mon tænkes, at indvandrernes tolerance overfor danskerne øges ved kontakten? Artiklen er simpelthen gennemsyret af den forudintagede holdning, at intolerancen kun er et problem den ene vej.”

  20.10.13 Indvandrer-kontakt i folkeskolen har ringe betydning for tolerancen
  ht tp://videnskab.dk/kultur-samfund/indvandrer-kontakt-i-folkeskolen-har-ringe-betydning-tolerancen

  23.10.13 Tolerancen for indvandrere øges ikke i blandede klasser
  ht tp://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/530395:Danmark–Tolerancen-for-indvandrere-oeges-ikke-i-blandede-klasser

  25.10.13 Måling: Hver 3. vil forbyde muslimske tørklæder
  ht tp://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/10/25/070655.htm

  26.10.13 [ikke online] Ny viden: Danskere har en særlig skepsis over for islam.
  En stor del af danskerne er ikke parate til det multikulturelle samfund, siger forsker bag ny undersøgelse om tolerance.
  ht tp://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/530807:Danmark–Ny-viden–Danskere-har-en-saerlig-skepsis-over-for-islam

  Kommentar by anno — 26. oktober 2013 @ 09:51

 21. @Fidibus

  Mehmet Necefs politiske baggrund endte ikke i 1980′ og kan sammenlignes med Lars Hedegaards eller Karen Jespersens.
  Mehmet Necef har i årevis været blandt de stærkeste kritikere af venstrefløjens integrationspolitik.

  Prøv lige at blade Uriaspostens arkiv igennem.

  Kommentar by Sebastian — 26. oktober 2013 @ 11:34

 22. anno — 26. oktober 2013 @

  ja, der er masser af Damage Control, og der vil komme meget mere

  Danske værdier er under pres
  http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2013/Rapport.pdf
  Rockere og bandemedlemmer ligner andre kriminelle i ungdomsårene Lørdag 26. oktober 2013
  Personer, der bliver rockere eller bandemedlemmer, adskiller sig ikke meget fra andre kriminelle i ungdomsårene…

  Straks er jeg mere rolig

  Kommentar by tavsen — 26. oktober 2013 @ 12:24

 23. 3 M

  Hold kæft du ramte hovedet på sømmet med den kommentar! Genialt!

  Kommentar by FrankBooth — 26. oktober 2013 @ 12:32

 24. “En stor del af danskerne er ikke parate til det multikulturelle samfund, siger forsker bag ny undersøgelse om tolerance.” Nej og det burde være 95%. De 5% ligger hos Uffe Belleman og hans slæng.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 26. oktober 2013 @ 13:03

 25. Den gode lektor mener åbenbart at alle kulturer er lige gode.
  Men han vil nok give mig ret i, at alle kulturer indeholder både noget godt og noget dårligt.
  Samtidig kan alle kulturer ikke indeholde lige meget godt og dårligt.
  Ergo er alle kulturer ikke lige gode.

  Hvordan forholder han sig iøvrigt til kannibaler?

  Kommentar by Hodja — 26. oktober 2013 @ 15:13

 26. Damage Control

  Ja, der er nok en del der har travlt efter en vis digtsamling ramte aviserne :-)

  I øvrigt har Jens Peter Frølund Thomsen udgivet bogen ‘Konflikten om de nye danskere’ (2006) omtalt her på bloggen:

  15. august 2006
  Lektor Jens P.F. Thomsen: “Det multikulturelle samfund er et spørgsmål om tilvænning”
  http://www.uriasposten.net/archives/3755

  Og som Kim Møller skriver:

  “Havde det ikke været for den modige Necef, så havde Berlingske indhente kommentarer fra anden dansk forsker, der ligesom Frølund Thomsen promoverer en grotesk relativisme, der ser modstand mod Islam som udtryk for intolerance.

  Her har de fået fat i vores ‘førende’ feminist, tørklæde (og hvidheds?) forsker Rikke Andreassen:

  Hendes tørklæde splitter os 24.10.13
  Tørklædet giver frihed
  Ifølge lektor på Roskilde Universitet, RUC Rikke Andreassen, der har forsket i tørklædedebatten og udført forskning på feltet i mere end ti år, oplever mange muslimske kvinder tørklædet som frigørende mere end undertrykkende.
  ht tp://www.b.dk/nationalt/hendes-toerklaede-splitter-os

  Mehmet Ümit Necef: Danskernes racisme. Januar 2010
  Jens Peter Frølund Thomsen, politolog fra Århus Universitet, har i bogen Konflikten om de nye danskere (2006) undersøgt danskernes holdninger til her-boende etniske minoriteter, herunder racismens omfang og dens former. Artiklen diskuterer Thomsens definition på racisme og hans behandling af sin empiri.
  “Vi tager det igen: ‛En del racister, der tilsyneladende accepterer social kontakt
  og lige rettigheder for alle borgere i samfundet‛. Mange racismedefinitioner opererer ellers med, at en racist ikke ønsker social omgang med den foragtede gruppe og ikke accepterer lige rettigheder for den pågældende gruppe. Thomsen udvider begrebet ‛racist‛ så vidt, at det også rummer folk, der ‛accepterer social kontakt og lige rettigheder for alle borgere i samfundet‛. Thomsens problematiske begrebsbrug viser med al tydelighed, at der bør laves en ordentlig definition af begrebet racisme.(side 9)
  ht tp://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om_SDU/Centre/C_Mellemoest/Videncenter/Nyheder/2009/100102MN_002.pdf

  Kommentar by anno — 26. oktober 2013 @ 17:53

 27. -> Anno

  Jeg har en post i hovedet, der blandt andet inkluderer artiklen og Rikke Andreassen.

  Kommentar by Kim Møller — 26. oktober 2013 @ 17:54

 28. Digtsamlingen har virkelig skabt panik. FESTLIGT
  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/10/23/154218.htm
  Yahya Hassan er starten på en bølge.
  Der vil komme flere nye oprørske stemmer fra det muslimske mindretal, forudsiger minoritetsforsker.
  Mehmet Ümit Necef mener, at grundstenen til oprøret blev lagt allerede under Muhammed-krisen.

  Kommentar by tavsen — 26. oktober 2013 @ 18:05

 29. -> Kim Møller — 26. oktober 2013 @ 17:54

  Ok, det ser jeg frem til :-)

  PS: Ang. ‘hvidhed’ faldt lige over den her:

  Hvidhed og racisme i social og pædagogisk praksis
  Periode: Efterårssemester 2013
  Underviser Iram Khawaja & Lene Myong
  ht tp://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/43393/

  Kommentar by anno — 26. oktober 2013 @ 18:12

 30. Så er artiklen fra kristeligt dagblad online:

  Ny viden: Danskere har en særlig skepsis over for islam 26.10.13
  ht tp://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/530807:Danmark–Ny-viden–Danskere-har-en-saerlig-skepsis-over-for-islam

  Kommentar by anno — 27. oktober 2013 @ 14:58

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper