30. oktober 2013

Universitær tomgang: Ikke Islam der reducerer tilliden, ‘blot det forhold at muslimer er stærkere troende’

Professor Christian Bjørnskov har skrevet meget fornuftigt om tillidssamfundet gennem årene, men dagens kronik sætter ham i bås med håndtamme apologeter fra bortforklarende fakulteter: “Det er ikke islam som sådan, der reducerer tilliden… blot det forhold, at muslimer i gennemsnit er stærkere troende end andre”.

Enhver der har sat sig lidt ind i Islam, vil vide at Islam qua sine kilder er ligeså meget ideologi som religion, og hermed handler det ikke om, at de tror mere på Islam, end kristne tror på Kristendom – men at de tror på noget der påvirker samfundet dybere. ‘Kristendommen er harmløs’, i modsætning til Islam, som Yahya Hassan forleden formulerede det. Fra Jyllands-Posten – Religion blokerer for udvikling (kræver login).

“Mens studiet af religion traditionelt har været forbeholdt humaniora, er der i de seneste år kommet en række samfundsvidenskabelige studier og en ny interesse for, hvordan forskellige religioner, religiøse forestillinger og værdier påvirker samfundets udvikling. …

Disse studier har først og fremmest vist meget klart, i hvor høj grad religiøsitet mister sin betydning, når samfund bliver rigere og moderne. Hvis et land for eksempel bliver rigt gennem oliesalg, sker der kun begrænset moderne udvikling, den almindelige befolknings uddannelse ændrer sig stort set ikke, og religionen beholder dermed sin særstatus. Omvendt er det meget klart, at jo mere ‘normalt’ økonomisk udviklede lande er, jo mindre religiøse er folk. Den gamle sekulariseringshypotese – at rigdom underminerer etableret religion – der har været nærmest afskyet af nogle religionsteoretikere, får derfor markant støtte i de nye studier.

[…]

Samfundsvidenskaberne har også kastet sig over det sprængfarlige spørgsmål, om religion har konsekvenser for samfundet – gode eller dårlige. De nyeste studier hælder mest til den negative side. En af de mest omtalte påstande har været, at den stærke skandinaviske sammenhængskraft og tillid skyldes kristendommen og i særlig grad, at vores del af verden er protestantisk. … Omhyggelig forskning viser dog, at tilliden ikke er skabt af kristendommen – nærmere tværtimod. …

Nok er der en forskel, men det er ikke islam som sådan, der reducerer tilliden. Det er blot det forhold, at muslimer i gennemsnit er stærkere troende end andre. Havde de troet lige stærkt på kristendom, ville deres tillid have lidt lige så meget. Lav religiøsitet viser sig også at være en forklaring på et andet forhold, der kendetegner de nordiske lande: de meget fair og i international sammenligning effektive retsvæsener.

Nye undersøgelser peger på, at religiøsitet underminerer retsvæsenets uafhængighed og integritet i demokratiske lande. Mens der er gode argumenter for det modsatte – religion burde gøre folk mere omgængelige og lovlydige – ser virkeligheden ganske anderledes ud.

[…]

Religionen blokerer for økonomisk udvikling. Det er derfor paradoksalt, når konservative intellektuelle hævder, at religion er vigtig for Danmarks særstatus, når adskillige internationale undersøgelser peger på, at vi er et af de mindst religiøse samfund i verden. … Danmark og Sveriges særlige position i den vestlige verden og Estlands superstjernestatus blandt de tidligere kommunistiske lande er således muliggjort som konsekvens af et opgør med religion og ikke skabt af religionen.

Fortalerne for religionens fortsatte betydning i Danmark har dermed et forklaringsproblem. Deres fortælling tager udgangspunkt i, at en bestemt slags religion – kristendommen, og i nogle varianter af fortællingen den protestantiske kristendom – er en så vigtig institution i Danmark, at den skal aktivt beskyttes, fordi den er grunden til vores rigdom og sociale særstatus. Men den nye samfundsforskning peger i stedet på, at religion af alle typer er skadelig for mellemmenneskelig tillid, retslige institutioner og økonomisk udvikling, når folk tillægger religionen nogen betydning.”

Oploadet Kl. 21:02 af Kim Møller — Direkte link33 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/52509/trackback

33 Comments »

 1. SSere troede vel også ??

  Kommentar by Pk — 30. oktober 2013 @ 21:22

 2. “den nye samfundsforskning peger i stedet på, at religion af alle typer er skadelig for mellemmenneskelig tillid, retslige institutioner og økonomisk udvikling, når folk tillægger religionen nogen betydning.”

  Den del syntes jeg nu ellers opvejer det meget godt. Selvom islam ikke nævnes direkte (de vil vel nødigt miste deres støtte eller hoveder) så står der “religion af alle typer”. Herunder islam. Det må da trods alt betegnes som et skridt fremad.

  Kommentar by Per — 30. oktober 2013 @ 21:27

 3. Endnu engang viser det sig at høj udd ikke er = høj intelligens

  Kommentar by notty — 30. oktober 2013 @ 21:28

 4. Christian Bjørnskov er en sjov filur. Han har skrevet meget godt om f.eks. tillid og har som borgerlig-liberal debattør også markante standpunkter til velfærdsstaten, muhammedtegninger m.m.

  Samtidig er han dog lidt af en dogmatisk liberal (CEPOS/Punditokraterne), hvilket af og til giver sig udslag i ret bizare skriverier. I sommers skrev han en forbløffende tåbelig serie blogindlæg på punditokraterne om “indvandringen” og f.eks. i det første indlæg nåede han frem til den konklusion at Danmark ikke er blevet mindre homogent end for hundrede år siden (kan ikke lige huske de valgte årstal). Det var ret grotesk at læse.

  På den måde er han lig mange af de andre liberale, der vist egenligt ikke bryder sig om islam/masseindvandringen og som ikke dyrker multikulti snak, men som alligevel føler behov for at markere politisk korrekte synspunkter; “indvandring er ikke noget problem, hvis bare velfærdsstaten var væk”-syndromet.

  I den her omtalte kronik er der noget ret interessant – noget der burde være et stærkt argument imod indvandring af kulturfremmede;

  “Uanset hvad folk tror på – kristendom, islam, hinduisme eller andet – underminerer stærk tro den mellemmenneskelige tillid. Man stoler mere på andre, der tror på det samme og lige så stærkt, som man selv gør, men væsentligt mindre på alle andre.”

  Det er hardcore anti-multikulti empiri.
  Men sådan bliver det bare ikke fremført fra den side, selvom pointen jo ellers er letforståelig.

  Samtidig opremser han jo flere punkter hvor “religion” er skadelig. Det burde jo gøre ham til arg modstander af indvandring af religiøse mennesker, dvs. i praksis først og fremmest sige fra den muslimske verden.

  Men igen, sådan er der næppe mange af de liberale der vil melde ud.
  I stedet får vi så kronikker om at kristendommen ikke bare er overvurderet, men decideret skadelig og uden betydning for at lige præcis Danmark og det øvrige nordeuropa endte som verdens paradis. Det tør man trods alt godt, at gå i clinch med Kasper Støvring, Henrik Gade Jensen osv.

  Kommentar by Superman — 30. oktober 2013 @ 21:28

 5. Analysen halter gevaldigt fordi den ikke tager højde for at religionerne faktisk er forskellige og giver forskellige anvisninger på hvorledes livet skal leves. Kunne man f.eks. forestille sig en Jainistisk terrorist?

  Kommentar by Sigwar — 30. oktober 2013 @ 21:38

 6. Professor Christian Bjørnskov er tydeligvis kender af islams voldspotentiale og udtrykker sig naturligvis forsigtigt.

  Ellers har han jo ret og det er glædeligt at der bliver taget fat om problemet religion, hvad enten det er islam,kristendommen eller what not. Med tiden skal vi såmænd nok få gjort op med den stupide overtro.

  #5 Sigwar, du har også læst Sam Harris :)

  Kommentar by Santor — 30. oktober 2013 @ 22:22

 7. Ps. Jeg må vel hellere indsætte min gamle disclaimer for ikke at blive overfaldet af alt for mange kristne.

  Disclaimer :

  Alle religioner er sindssyge, men af alle sindssyge religioner er islam dog nok den mest sindssyge!

  Kommentar by Santor — 30. oktober 2013 @ 22:24

 8. Jeg forstår ham på den måde, at han skriver, at STÆRK religiøst engagement er undergravende for produktiv, demokratisk tilgang til livet.

  Det kan han vel dels have ret i, da STÆRK religiøst engagement sætter NOGET ANDET i stedet for mellemmenneskelig tillid, samarbejde og anden udviklingsvenlig adfærd.

  Han mangler så, efter min mening, lige at pege på, hvilke religioner, der i vores vestlige kulturkreds typisk er forbundet med STÆRK religiøst engagement.
  Der er selvfølgelig de ultraortodokse jøder, der gror frem i Israel. MEN:
  … Altovervejende er der jo tale om fredens religion, I ved hvad jeg taler om?

  Kommentar by Bastardo — 30. oktober 2013 @ 22:32

 9. Nå ja. Tilliden og medmenneskeligheden blomstrede da helt vidunderligt i de kommunistiske lande hvor man målrettet fjernede religiøs indflydelse fra samfundet… Der fik folk skam solidaritet for alle pengene.

  Eller vent. Var der ikke noget med at de største massemord i historien fandt sted derovre?

  Og var der ikke noget med at børn blev trænet til at angive deres egne forældre? Virkelig et fremskridt fra de kristne værdiers tid. En eksplosion af tillid.

  Kommentar by M — 30. oktober 2013 @ 23:37

 10. “Alle religioner er sindssyge, men af alle sindssyge religioner er islam dog nok den mest sindssyge!”

  Kommentar by Santor — 30. oktober 2013 @ 22:24

  Pladerballe vrøvl! Mennesket er født religiøs.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 31. oktober 2013 @ 01:35

 11. Hvad er værst ‘Mein Kampf’ eller dem der tror på skidtet?

  Man will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest.

  Watch out for the fellow who talks about putting things in order! Putting things in order always means getting other people under your control.
  Denis Diderot (1713 – 1784)

  Kommentar by mb — 31. oktober 2013 @ 02:00

 12. Ja, det går den forkerte vej

  Derfor tror ikke folk på evolusjonsteorien
  Flere og flere europeere bekjenner seg til troen på at Gud – ikke evolusjon – har skapt mennesket. Kreasjonistiske aktivister er i gang med å undergrave hele det vitenskapelige samfunnet, advarer dansk forsker.
  I 2007 advarte Europarådet, som fremmer samarbeid mellom europeiske land i juridiske spørsmål, kraftig mot tendensen til at antivitenskapelige budskap vinner større aksept.
  Men det har ikke bremset tilslutningen til kreasjonismen.
  ht tp://www.forskning.no/artikler/2013/september/366848

  Pest og protestantisme skapte moderne økonomi. 25. oktober 2013
  ht tp://www.forskning.no/artikler/2013/oktober/370450

  Kommentar by anno — 31. oktober 2013 @ 03:21

 13. Bjørnskov havde en artikel liggende på Pundiktoraterne, der kraftigt antydende en sammenhæng mellem lavere inteligens/dårlige evner til at gennemførere en uddannelse. Artiklen så uforvarende på malayer (sammenlignede land for land) som har forskellige religioner. Dem der bekender sig til islam klarede sig dårligere.

  Artiklen blev fjernet, ihvert fald kan jeg ikke genfinde den.

  Kommentar by Hans Und — 31. oktober 2013 @ 03:52

 14. Før religion, uanset hvilken eller hvornår begrebet kan hævdes opstået, kunne man selvfølgelig også rubricere mennesker som mere eller mindre lovlydige og omgængelige. Vil jeg hævde ud fra ren logik.

  Det er dog, for mig svært at se, ganske svært at rubricere fostre som slet ikke, ikke særligt religiøse, noget eller meget religiøse, omgængelige eller kriminelle før de er ude, med undtagelser som hr. Rosenstrøms synspunkt der mener mennesker fødes religiøst, naturligvis, og selv i sådan et tilfælde er det nok svært at sætte objektive kreterier op for andet end enkelttilfælde der skulle kunne bruges for fastslåen eller afvisning af om mennesket fødes religiøst…

  Kommentar by Peter Buch — 31. oktober 2013 @ 08:13

 15. Min religion er ytringsfrihed!

  Kommentar by - by Proxy - — 31. oktober 2013 @ 08:18

 16. Din ytringsfrihed hæmmer ifølge Bjørnskov medmenneskelig tillid, og økonomisk udvikling Proxy.

  Kommentar by Peter Buch — 31. oktober 2013 @ 08:48

 17. Kurt Rosenstrøm støttes af moderne forskning, der viser, at religion er evolutionært opstået i en fjern fortid fordi religion er biologisk hensigtsmæssigt. Mennesket er det religiøse dyr. Alle tror på noget. Folk, der kalder sig ateister er blot slaver af en afdød økonom ( dette var en af de få rigtige ting som Keynes sagde).

  Selv er jeg en Kulturhedning, hvilket jeg mener er ganske rationelt for den Abramhamitiske tradition (jødedom, kristendom og islam) har vitterligt været ulyksalig for os i Vesten (for slet ikke at tale om resten af verden):-)

  Kommentar by Sigwar — 31. oktober 2013 @ 08:56

 18. > 01:35 Kurt Rosenstrøm
  Tal for dig selv. Mennesket er sandsynligvis født troende. -At det har tillid til forældre, først og fremmest. På fødselstidspunktet har vi ikke det store indblik i universet og dets gåder, som bl.a. plejer at være det religiøse slår os skeptikere i hovedet med, når de skal propagandere for deres sindssyge religioner. Religion er opfundet af nogle mennesker, som redskab til at undertrykke andre mennesker.

  Kommentar by Nielsen — 31. oktober 2013 @ 10:13

 19. Hvad angår påstanden om de kommunistiske massemyrderier som bevis for, at ateismen er mere voldelig og morderisk end religioner, er der kun at sige: I gør jeg blinde over for at Kommunismen ér religion. Med den indbyggede guddommeliggørelse af jordiske, perfekte ledere som ingen må kritisere, og kampen for at virkeliggøre forestillingen om paradis på jord, er vi ovre i den religiøse baggård, hvor lokkummer og manglende lys og luft altid har skabt en skiden stank og bleggustne mennesker.

  Det hedder sig også blandt visse religiøse typer at: “Hvis mennesker ikke tror på gud, tror de på hvad som helst…”
  Undskyld mig. Men dengang danskerne var allermest religiøse, holdt de sig ikke tilbage for at tro på hekse, nisser, guds straf for medfødte misdannelser hos stakkels sagesløse børn, osv. Og de holdt sig ikke tilbage for at agere derefter. De først nævnte, brændte de gladelig på bålet, og andre grufuldheder tilegnet de “forkerte”. Viljen til at tro på hvad som helst og dyrke massehysteriet, ligge vist mere til samfund med en stærk kollektiv tro, end blandt os andre, der helst vil være fri for disse massepsykoser.

  Kommentar by Margrethe — 31. oktober 2013 @ 11:45

 20. 18 Margrethe

  De kommunistiske massemyrderier er ikke noget jeg “påstår” fandt sted. Det er veldokumenteret om end ikke så eksponeret endnu som de nazistiske ditto. Jeg håber ikke du benægter østens holocaust. Hvis du gør vil jeg gerne tage afstand fra det. Jeg har mødt nogle af ofrene for det regime og kan forsikre dig for at rædslerne var reelle og at torturen og massemordene virkelig fandt sted.

  Kina og Nordkorea viderefører stadig nogle af disse traditioner.

  Hvad mener du for resten om forholdet mellem religion og ateisme i Kina-Tibet konflikten? Er tibetanernes stærke tro og den måde den vedligeholder deres modstand og kulturelle identitet i dine øjne også et udtryk for “skiden stank og bleggustne mennesker”?

  Kommentar by M — 31. oktober 2013 @ 12:13

 21. 16 – Peter Buch

  Er det nu også det? Er det min tro på ytringsfriheden der er “problemet”,eller er det HVOR STÆRK en tro jeg har på samme? :-)
  Så vidt jeg kan forstå på Hr,Bjørnskov,så er det styrken af troen,han taler om,og det er fint nok med mig.Min ytringsfrihed er mig nemlig mere Hellig,end Koranen er for hvilken som helst Muslim.
  Bjørnskov virker til gengæld som om han ikke har nogen tro overhovedet – heller ikke på Fakta.

  Kommentar by - by Proxy - — 31. oktober 2013 @ 12:40

 22. Så så Nielsen lad nu ikke følelserne løbe af med dig. Jeg ved godt du går i kirke hver søndag. Når jeg får tid, skal jeg fortælle hvad der foregår i din og min hjerne vedr. religion.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 31. oktober 2013 @ 12:55

 23. Når man nærlæser professorens kronik, står det klat, at han sådan set bare mener, at religion står i vejen for liberalt demokrati. Og det har han uden tvivl ret i.

  Men, som Rosenstrøm skriver, mennesket er født religiøst. Og i takt med at kristendommen har mistet terræn i Vesten, har en anden tro vundet indpas. En tro, som mange mennesker tror lige så fanatisk på, som den værste sharia-fundamentalist.

  Den nye tro har Alain de Benoist rammende døbt “Die Religion der Menschenrechte”. Så jo, mennesket kan ikke leve uden at tro på noget. Og hvis nogen mener, at menneskerettigheder skulle skabe et bedre samfund end kristendommen, så skulle man nok læse Uriasposten lidt mere flittigt.

  Forholdene i dagens Danmark, som Uriasposten dagligt dokumentere, er en direkte konsekvens af efterkrigstidens menneskerettighedsreligion. Ikke af kristendommen.

  Kommentar by Martin Kasler — 31. oktober 2013 @ 12:55

 24. Jeg må også hellere lave en disclaimer til mit forrige indlæg nr. 17 før jeg bliver overfaldet af de forkerte:-)

  Vi er sikkert næsten alle enige om at Islam er en ultradårlig religion. De to andre (den jødisk-kristne kulturarv) er ikke så ringe, men har dog bragt os problematiske værdier som egalitarisme, universalisme og slavemoral (Jf. Nietzsche), hvilket er noget nær venstrefløjens værdier (hvilket Anders Gadegaard og kirkeasyltosserne nyligt har understreget). Venstrefløjens værdier er blot sekulariserede udgaver af den jødisk-kristne moral. Var det ikke selveste Anders Fogh Rasmussen, som var ude at kritisere “slavemoralen” for nogle år siden?

  Kommentar by Sigwar — 31. oktober 2013 @ 13:08

 25. Forholdene i dagens Danmark, som Uriasposten dagligt dokumentere, er en direkte konsekvens af efterkrigstidens menneskerettighedsreligion. Ikke af kristendommen.

  Kommentar by Martin Kasler —
  Ha! ja det er rigtigt nok.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 31. oktober 2013 @ 13:17

 26. Jeg er fuldt ud enig med de debattører som påstår at mennesket er religiøsitet. Spørgsmålet er blot hvilken religion samfund eller individ vælger.
  Den kære “borgerlige”professor dyrker jo nemlig også selv fanatisk en oplysningsreligion i form af liberalisme. Denne foreskriver også dyrkelsen af menneskerettigheder. Den er blot uenig med marxismen om hvori disse rettigheder består.
  Hele ideen om at samfund kan reduceres til nyttemaksimerende individer der ønsketænke “frihed” over alt andet, er selv udtryk for religion.
  Så det kan vel ikke overraske at samfund blaseret på mammon og helliggørelsen af individet, er bedst til at skabe velstand?
  Dette uafhængigt af de dysfunktionaliteter de ellers måtte rumme?

  Kommentar by Jannik — 31. oktober 2013 @ 14:33

 27. Jeg skynder mig lige at undskylde for de stavefejl som den idiotiske stavekontrol på min mobiltelefon er skyld i.

  Kommentar by Jannik — 31. oktober 2013 @ 14:37

 28. Mennesket er et dyr. Religion er et af den menneskelige hjernes måder at bekæmpe andre medlemmer af arten. Midt i denne krig blandt hverandre har vi opdaget at uendeligheden er en realitet. Det burde være til gavn for os, men religioner og ismer har stadig travlt med at betragte andre som mindreværdige; af disse eller hine grunde. Grådighed og norm eller skal jeg sige magtsyge og lov, er hindringer for menneskets frie udfoldelse, og dermed en hindring for videnskabens udbredelse.
  > M 12:13
  Som jeg opfatter Kina og Tibet, er det kineserne frem for tibetanerne, der er de religiøse.

  Kommentar by Nielsen — 31. oktober 2013 @ 19:37

 29. > 12:55
  Jeg er et følsomt menneske Kurt, det burde du vide.

  Kommentar by Nielsen — 31. oktober 2013 @ 19:38

 30. Mennesker bliver ikke født med religiøsitet!

  Vores hjerner har udviklet sig til at forstå memer. Memer skal forstårs som små korte informationer der gør at vi kan overleve i det miljø vi nu opholder os i.

  Så som, for afrikanere, løb for fanden da ikke ud foran en flok gnuer. Lad være med at lege “fangeleg” med løverne. I dagens Danmark er det tilsvarende meme : lad være med at lege på motorvejen. hold dig væk fra gøende hunde. I Grønland : Spis ikke den gule sne. I arabien : du kan godt tørre dig i røven med sand men brug venstre hånd ellers kommer din kamelragout til at smage af bæ og i øvrigt risikerer du at blive syg og vi slæber dig sgu ikke rundt i ørknen hvis du skal passes og plejes fordi du ikke kan forstå en af livets barske realiteter. I dagens Danmark ville man sige : Vask hænder når du har været på toilettet. Memer ændre sig afhængig af tid og sted.

  Små let forståelige sætninger (det behøver ikke være udtalte ord!) der øger vores chancer for at overleve.

  Derfor er det let for uhæderlige magtmennesker at lave tilføjelser til eksisterende memer. I arabien : Du kan godt tørre dig i røven med sand, det siger allah, og i øvrigt er allah er en rigtig biatch at blive uvenner med.

  Nu er en ellers fornuftige leveregler blevet til et religiøst dogme der nidkært efterleves og håndhæves af selvudnævnte overhoveder, ofte med hård hånd. Dogmer ændre sig aldrig.

  Kommentar by Santor — 1. november 2013 @ 01:37

 31. Santor ! Pladderballe! Uden Gud ingen organiseret kultur, kun jungle. Se det vidste du ikke.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 1. november 2013 @ 09:32

 32. Uden Dawkins, ingen Santor :)

  Kommentar by Martin Kasler — 1. november 2013 @ 14:19

 33. #31 Mac………

  Du har aldrig været ude af junglen. Træerne er blot støbt i beton og lianerne er elektrificerede men det er den samme lov der gælder, dengang som nu!

  #32 Martin Kasler.

  Det er dejligt at se de gudfrygtige anerkende geniet :)

  Kommentar by Santor — 1. november 2013 @ 15:44

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper