30. november 2007

Overlæge Eric Schaumburg: “… den lægelige faglighed misbruges i et politisk ærinde.”

Fra Ugeskrift for Læger. Rene ord for pengene af overlæge Eric Schaumburg – Hvad er lægefaglighed værd, hvis den ikke er troværdig?

“Som psykiatrisk konsulent gennem mere end 15 år i Dansk Røde Kors (DRK) har jeg med stor forundring set, at flere af mine asylsøgende patienter i DRK af speciallægekolleger er blevet opfattet ganske anderledes, end jeg selv har bedømt…

Jeg har på det sidste set adskillige eksempler på patienter, som tydeligvis har simuleret en psykose. Efterfølgende min konsultation er de set af en anden psykiater, som har bedømt de samme patienter som svært syge. De er tilmed blevet sat i antipsykotisk behandling og er blevet udstyret med en erklæring om, hvor syge de er.

Nuvel – man kan jo tage fejl, og patienter har ret til at opsøge den specialist, de vil. Men at diagnosticere patienter psykotiske ud fra en enkelt konsultation – velvidende at en anden psykiater har en helt anden vurdering (patienterne medbringer kopi af undertegnedes notater) – er efter min mening ikke ordentlig lægegerning…

Jeg så en eftermiddag fire patienter, der alle medbragte ægtefællen. Ingen af dem ville tale sin egen sag men overlod det til ægtefællen. Tre af de fire havde dramatiske symptomer. De havde voldsomme synshallucinationer, de snakkede om, at der var nogen efter dem konstant, de skreg op i lokalet og gøs, når de så uhyggelige væsener i konsultationsværelset. I venteværelset havde der mærkeligt nok forinden ikke været noget påfaldende ved patienterne, ligesom sundhedspersonalet heller ikke ved nogen tidligere lejlighed havde bemærket noget påfaldende. Når jeg sagde noget af vigtighed, lyttede de opmærksomt. Når jeg drog tvivl om ægtheden af symptomer, blev patienterne alle svært vrede på undertegnede – meget ulogisk, hvis en person faktisk er psykotisk. For at være helt på den sikre side med en af dem, som jeg alligevel syntes, at en lille tvivl skulle komme til gode, tilbød jeg indlæggelse. Det blev afvist.

De havde alle været i asylcenter alt for længe – adskillige år. Jeg forstod godt deres desperation… Men stor er min forundring, når jeg erfarer, at andre psykiatere vurderer samme patienter som psykotiske og tilmed indleder en behandling, de med stor sandsynlighed ikke selv kan følge op på.

På et møde med Lægeforeningens etiske udvalg hørte jeg, at andre læger står med tilsvarende forundring over at opleve, at eksterne psykiatere laver vurderinger af deres patienter, der ligger milevidt fra deres egen vurdering. Tilsyneladende psykisk upåfaldende personer er pludselig blevet svært psykotiske.

… hvis vi som læger skal bevare vores faglige troværdighed, går det ikke at være sjuskede, lemfældige, eller hvad jeg snarere tror, at der er tale om: tendentiøse i erklæringsskrivningen, blot for at tjene den gode sag…

Dagbladet Politiken har med stor ihærdighed skrevet om seks asylbørn, som er blevet undersøgt af en række velrenommerede børnepsykiatere. Fremlæggelsen af disse sygehistorier var en central del af før omtalte møde med etisk udvalg i september måned i år. Det var ikke svært at føle med de stakkels børn, der rent faktisk lider af konsekvenserne af at være for længe i asylcentre. På mødet var det ganske klart, at der eksisterer en gruppe af fagfolk, som synes, at DRK ikke skal være værter for asylsøgere, og at der ikke skal sidde læger på asylcentrene. Hvordan denne konklusion blev udtænkt, var imidlertid ganske uklart. Der var simpelthen ikke stillet en diagnose på problemet…

Børnene bliver »battlefield«

Det, der på den anden side står ganske klart, er, at de stakkels børn er blevet en battlefield. Et af de undersøgte børn tilhører forældrene, som før omtalt. De har nægtet at modtage hjælp fra DRK, som ellers har et meget fint netværk for børnene i sundhedsmæssig henseende. Der er fx i gennemsnit en sundhedsplejerske pr. 100 børn. Og der er et velfungerende team mellem sundhedsplejerske, socialrådgivere, pædagoger, lærere og psykologer, der sætter ind, så snart det skønnes indiceret. En stor del af børnene bliver endvidere undersøgt af pædiatere i centrene.

Det virker selvfølgelig særdeles hjælpsomt, at børnepsykiatere uden for systemet ser en stribe børn, som er udpeget af Foreningen for Flygtninge i Fare, og ikke tilfældigt, som Politiken skriver. Og det har virkelig slagkraft, når specialister går ind og peger på, at noget er galt, når børn nu trives så dårligt, således som vi har set det i den efterfølgende politiske debat.

Der er sagt, at der er tale om en undersøgelse. Det er der ikke. Det er seks undersøgelser af seks børn. Der er altså ikke tale om en videnskabelig undersøgelse. Det svarer til, at man går ind på min afdeling, finder de seks dårligste patienter og efterfølgende udtaler, at de er så dårlige, at man vel lige så godt kan nedlægge psykiatriske hospitaler, når patienterne har det så skidt der.

Det havde været ønskeligt, om de eksterne specialister i stedet for blot at skrive til pressen om de frygtelige forhold havde taget kontakt til stedernes sundhedspersonale og især asylcentrenes psykologer… den lægelige faglighed misbruges i et politisk ærinde. Man kalder ikke seks børneundersøgelser for en undersøgelse, når det intet har med videnskab at gøre.”

Oploadet Kl. 18:00 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5257/trackback

20 Comments »

 1. Jeg læste noget tilsvarende for et godt stykke tid siden hos HODJA, også der var det en læge der satte alvorlige spørgsmålstegn ved den “undersøgelse” ydermere var der også røde kors folk der var blevet tosset over den.

  Aldrig hørte vi noget særligt om det i medierne, og lur mig om det ikke bliver det samme med denne læges opråb.

  Medierne var som vilde dyr i deres følelsesporno udsendelser om de stakkels AFVISTE asylansøgere og især deres børn, men da var det også op til en valgkamp.

  Men noget om dette bedrag føler DDR og TV2 nok intet stort behov for at bringe !

  Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 30. november 2007 @ 18:29

 2. Nyhedsavisen har talt med tre af Eric Schaumburgs lægekolleger.
  Artiklen hedder “Uhørt groft”, og det er ikke snyderiet med lægeerklæringer, lægekollegerne hentyder til. Det er Schaumburgs afsløring.

  Bente Rich – der er børne- og ungdomspsykiater – siger følgende i artiklen:
  “Det er helt absurd og ubegribeligt, at en læge fra Dansk Røde Kors offentligt påstår, at andre læger skriver forkerte diagnoser. Det er uhørt i lægekredse, og han burde i stedet have gået i dialog med de pågældende læger.”

  Problemet er altså ifølge Bente Rich ikke, at læger snyder med lægeerklæringer og dermed underminerer tilliden til lægestandens faglighed. Nej, problemet er åbenbart, at Eric Schaumburg fremfører kritik af dette snyderi (og så endda offentligt!).

  Børnepsykiatrene Sus Foldager og Per Jansson, der også citeres i Nyhedsavisens artikel, deler Bente Richs synspunkter.
  _

  Der er noget galt med det danske sundhedsvæsen, men problemet gør sig åbenbart gældende andre steder, end man havde forestillet sig. Samtidig er det jo en tanke værd, at der øjensynligt er store ventelister indenfor psykiatrien.
  Måske har lægerne for travlt med at agere politisk fremfor at behandle og hjælpe reelle patienter?

  Kommentar by hallucinationer — 30. november 2007 @ 18:59

 3. Bente Rich til flygtning.dk:

  “- Det er en katastrofe, som vi behandler folk på asylcentrene, men folk ved ikke, hvad der foregår. Der er brug for at få dokumenteret forholdene. Fx overtræder vi måske torturkonventionen. Vi udfører ikke egentlig tortur, men konventionen omfatter også umenneskelig behandling – og det her er umenneskeligt,” siger Bente Rich.

  Bente Rich mener, at asylcentrene bør være langt mere åbne, så asylansøgerne kan komme i kontakt med det omgivende samfund. Desuden bør asylansøgere ligesom i Sverige have mulighed for at bo andre steder end på centrene, hvis de selv kan skaffe sig en bolig, mener hun.”

  Forbilledet er Sverige.

  Kommentar by hallucinationer — 30. november 2007 @ 19:07

 4. Bente Rich om regeringens kvalitetsreform:

  “- Hvor er ansvaret henne? Mange socialarbejdere oplever, at deres ledere har solgt deres sjæl i en resultatkontrakt. Regeringen har en kontrakt med borgerne om velfærden, men hvor de offentligt ansatte i den debat? De er tit for pæne selvom det er dem, der har kendskab til det egentlige indhold og de virkelige konsekvenser af regeringens politik. Så man må søge sammen og diskutere det her, og komme ud med kritikken. Vi har ytringsfrihed for offentlig ansatte, men måske skulle vi have en ytringspligt, sagde Bente Rich.” (sagt til fagligtansvar.dk)
  _

  “Vi har ytringsfrihed for offentlig ansatte, men måske skulle vi have en ytringspligt.”

  Den pligt gælder åbenbart kun, når man tordner mod regeringen og ikke, når man – som Eric Schaumburg – afslører for eksempel lægers falske lægeerklæringer til afviste asylansøgere.

  Kommentar by hallucinationer — 30. november 2007 @ 19:16

 5. “Forbilledet er Sverige”

  Kommentar by Slyrgraff — 30. november 2007 @ 19:23

 6. Problemet er også at en gruppe der har nedsat sig selv, har hi-jacket hele den Danske Lægeforening og udråbt sig som talsmænd for dem – uden at spørge medlemmerne. Jeg erindrer om at initiativet ‘Læger siger fra’ kun kunne samle 1625 underskrifter ud af cirka 20.000 danske læger.

  Kommentar by Hodja — 30. november 2007 @ 19:58

 7. Forsøget på at få ført overfald sket i 1975, dets konsekvenser og eventuel konsultering om hvad undertegnede opfatter som oplagt PTSD-syndroms følge medførte for få år siden at jeg blev benævnt psykotisk skizofren af flere psykiatere dog ikke af deres nyudnævnte overlæge på afdelingen Dorte Sestoft.
  Jeg havde kort tid efter overfaldet ved sessionen 1975/1976 udfyldt en slags IQ-test der så vidt jeg kan bedømme senere oplagt burde have medført opfølgning i retning af spørgsmål til og eventuel dialog med mig om, hvordan en sådan test kunne besvares så elendigt af en person der jævnfør oplysninger var gymnasieelev.
  Intet skete ingen bemærkede noget og jeg kom igen i gymnasiet 7 år efter jeg skulle være blevet student.
  At jeg opnåede 157 i en IQ-test og blev benævnt uofficel verdensmester i engelsk sprog i en sprogtest hos MIT under alias frejasstjerne begge i år 2003 efter jeg sagde jobbet på postterminalen op da nye procedurer medførte man fik posten i hovedet- og jeg ligesom syntes jeg havde fået nok dér- nævnes sammen med
  http://hodja.wordpress.com/2007/09/20/deutschland-test/ for at belyse at det ikke er altid forstanden tager skade selv om man forsøges dræbt og hovedet tager skade en stund…
  Mennesker der kan have lidt overblik og kortvarig koncentration og lidt historisk kendskab og sprogkendskab kan selvfølgelig også være psykotiske skizofrene, personlig havde jeg dog aldrig før eller siden hørt det mindste i den retning før jeg traf ovennævnte psykriatiske fagfolk. http://hodja.wordpress.com/2007/10/29/det-er-selvf%c3%b8lgelig-vores-skyld/

  Kommentar by Peter Buch — 30. november 2007 @ 20:17

 8. Kim Møller> http://jp.dk/indland/indland_politik/article1187685.ece

  Forskerprinsessen spøger igen….og gudhjælpemig i JP. Godt klaret af en højreorienteret avis…

  Kommentar by Andreas — 30. november 2007 @ 20:47

 9. Som sædvanligt LARMENDE tavshed fra DR,TV2 og TV2knuz.
  Nu gik det ellers lige så strygende med det seneste af mange vundne angreb på asylpolitiken. Al Danmarks svagtkaperende bedsteforældre, “kunstnere”, læger, præster and so on var blevet sendt til fronten, og så nu de her påstande i “Ugeskrift for læger”.
  Tilbage i skyttegraven til røgen har lagt sig, og i mellemtiden slører vi vores seneste angreb med uigennemtænkte tåbelige synspunkter fa den nye mediedarling, Fru Birthe Rønn H., der har sat sig som mål, at hun ingensinde skal komme til at frygte repressalier fra det islamiske trossamfund. Den kone hører da vist hjemme i enhedslisten!
  Skulle julemanden få den vanvittige ide, at skænke mig en ged, garanterer jeg, den skal hedde Birthe!

  Kommentar by morlille — 30. november 2007 @ 21:02

 10. Som socialrådgiver ved et Århusiansk arbejdsmarkedscenter fik jeg for et par år tilbage ved en fejl tilsendt en intern mail fra ledelsen, man havde indsamlet en række psykologiske vurdering på flygtninge/indvandre udarbejdet af den samme psykolog i Århus. Alle komplet identiske! (De havde alle PTSD), eneste forskel var navnene.
  Jeg hørte aldrig mere til det, formentlig har man ikke taget skridt i forhold til nævnte psykolog.
  Jeg har efterfølgende tilfældigt stødt på kollegaer fra andre centre som også kender hende for det samme. Jeg kan desværre ikke lige komme på hendes navn i denne sene nattetime.

  Kommentar by Jesper Østerholm Rasmussen — 30. november 2007 @ 23:51

 11. 8

  Andreas

  Jeg er glad for at du linker til artiklen for Rikke Andreassen er virkelig om sig efterhånden. Derfor er der også grund til at reagere på hendes kvindefjendske holdninger og påstande. Personligt må jeg sige at jeg er yderst tilfreds med at Dansk Folkeparti bliver ved med at trække tørklædet op af hatten, for det må ende med at vi skal have ændret Grundloven, hvis den forhindrer at man kan forbyde undertrykkende religiøse symboler på kvinder i offentlige institutioner. Der skal ikke skiltes med kvindeundertrykkende symboler i offentlige institutioner, så børn og andre naive sjæle kunne forlenes til at tro at det er forbilledligt for kvinder at blive forskelsbehandlet og kun være det halve værd af mænd. Andreassen må have spist søm. Kan hun ikke se at Dansk Folkeparti vil kvinder det godt. De skal ikke stemples som mindreværdige og religiøse (sex) objekter. Det skal kvinder der er ansat i det offentlige heller ikke. Andreassen siger bl.a.:

  “”Allerede i 2004 blev det klart, at det juridisk ikke er muligt at indføre et tørklædeforbud i Danmark, da det strider mod grundlovens paragraf 67 og 70. Alligevel ser vi igen og igen – både i valgkampen og i dag – Dansk Folkeparti fremhæve, at de vil forbyde tørklæder. Man må derfor overveje, hvilke interesser de har i vedvarende at sætte tørklæder på dagsordnen på denne måde”, siger Rikke Andreassen.” – I den artikel som Andreas linker til.

  Kommentar by Janne — 1. december 2007 @ 00:02

 12. ->10: Det ville være rart med en kopi :-)

  Kommentar by Hodja — 1. december 2007 @ 00:02

 13. Vores lovgivere skulle have et spark i den nederste polstrede del af ryggen. “Humanitær opholdstilladelse” baseret på en erklæring fra en læge asylanten selv vælger – det er jo designet til at gå galt. Selv med en gennemprofessionel lægesektor vil sådan en ordning med usvigelig sikkerhed finde frem til de få svindlere som der altid vil være, og belønne dem.

  Kommentar by Mallebrok — 1. december 2007 @ 11:25

 14. Eric Schaumburg får støtte i dagens udgave af Nyhedsavisen (lørdag 1. december). Andre læger fortæller, at de har oplevet noget tilsvarende.

  Kommentar by hallucinationer — 1. december 2007 @ 16:47

 15. s-o-c-i-a-l-t b-e-d-r-a-g-e-r-i

  Kommentar by DaLi — 1. december 2007 @ 19:33

 16. http://www.drybonesproject.com/blog/D07715_1.gif

  Kommentar by Mallebrok — 1. december 2007 @ 20:40

 17. Synd for den stakkels ærlige overlæge. Det her er formentlig karrierrestop.

  Kommentar by PeterK — 3. december 2007 @ 13:26

 18. Lænken virker ikke. Er han/artiklen allerede blevet censureret bort?:

  “No Response from Application Web Server
  There was no response from the application web server for the page you requested.
  Please notify the site’s webmaster and try your request again later.”

  Kommentar by Nicolai (slamofob) — 3. december 2007 @ 17:43

 19. @18 Nicolai (slamofob)

  Virker fint her… Prøv igen.

  Kommentar by Mallebrok — 3. december 2007 @ 19:40

 20. Stakkels patienter uanset etnicitet der bliver overset med PTSS og andet, det er ofte en meget overset diagnose både i etniske grupper såvel som i danske/nordiske.

  I øvrigt en interessant artikel :-)

  Mvh

  Lonnie
  Spl.

  Kommentar by Lonnie Ott — 23. august 2015 @ 10:40

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper