3. december 2007

Ralf Pittelkow om valgdækningen: DR og TV2 vinklede 23 indslag for VKO, men hele 128 imod

Det var tydeligt for enhver, men altid rart at få det kvalificeret. Fra gårsdagens Jyllandsposten – Pittelkow: DR og TV 2 tog del i valgkampen.

“TV spiller en central rolle i en valgkamp som den, vi netop har overstået.

Men der er forbløffende ringe viden om, hvordan tv-kanalerne faktisk fungerer i valgkampen. Det besluttede jeg mig for at rette op på med en analyse af nyhedsdækningen på DR (klokken 18.30 og 21) og TV 2 (klokken 19 og 22).

Nu foreligger denne analyse. Resultatet er mildt sagt opsigtsvækkende.

Analysen koncentrerer sig om nyhedsindslagene, mens studieinterviews, kommentarer med mere her er udeladt. 274 indslag er blevet analyseret. Et lille antal indslag er af tilfældige praktiske årsager ikke kommet med.

Et tv-indslag består ikke bare af en samling oplysninger. Der lægges en vinkel på disse oplysninger, de bliver set i et bestemt lys. Nogle eksempler fra valgkampen:

I et indslag om svin, der er døde af vanrøgt, kan vinklen være, at dette er politisk belastende for forbrugerministeren. Eller vinklen kan være, at den slags ofte afspejler store personlige problemer hos landmanden.

I et indslag om Socialdemokratiet, der vil genåbne folkeskoleforliget af hensyn til de radikale, kan vinklen være, at sammenholdet i oppositionen dermed bliver styrket. Eller den kan være, at Socialdemokratiet løber fra et forlig. Vinklen bliver også forskellig alt efter, om man interviewer skolefolk, der er positive eller negative over for folkeskoleforliget.

I et indslag om asyldebatten gør det en stor forskel for vinklen, om man fremhæver erfaringerne fra Finland eller fra Sverige.

Valget af vinkel har ofte politisk betydning. Fremhæver man erfaringerne fra Finland i asyldebatten, er det godt for oppositionen. Fremhæver man Sverige, er det godt for regeringslejren. Tilsvarende med de andre ovennævnte eksempler (se yderligere på jp.dk).

Analysens ærinde har været at afdække den samlede tendens i indslagene: I hvor mange tilfælde var vinklen god for regeringen/dårlig for oppositionen eller omvendt? Den side, der havde fordel af vinklen i et indslag, har jeg givet et point. Regeringslejren indbefatter her Dansk Folkeparti. Ny Alliance er opgjort for sig…

Den samlede tendens i indslagene er… så massiv, at det ikke ændrer noget væsentligt, hvis nogle tvivlstilfælde flyttes i den ene eller den anden retning.

Sammenlagt fik regeringslejren 23 point, mens oppositionen fik 118 point!!! Altså 23 indslag med en fordelagtig vinkel for regeringslejren, 118 for oppositionen.

Analysen af tv-nyhederne om valgkampen efterlader ingen tvivl: Samlet set havde indslagene voldsom slagside til fordel for oppositionen.

Der var fem gange så mange gode nyheder for oppositionen som for regeringslejren. Regner man Ny Alliance med til regeringslejren, øges oppositionens forspring med 9 point.

Tendensen findes på både DR og TV 2, men der er trods alt mærkbar forskel: TV 2 leverede tre-fire gange flere plusindslag for oppositionen, mens der var syv gange flere på DR!

Den sidste TV-Avis før valgdagen (klokken 21, 12.11.) kammede helt over og førte regulær valgkamp til fordel for oppositionen (eksempler gives gerne).

Indslagene er jo ikke bare en passiv afspejling af de faktiske forhold. Journalisterne vælger ofte en vinkel blandt flere mulige, og det valg er altså alt i alt faldet meget ensidigt ud…

Nyhedscheferne på de to tv-kanaler bør derfor tage resultatet af denne analyse ganske alvorligt. Men desværre tror jeg ikke, at de gør det. Begge har da også allerede erklæret sig godt tilfredse med deres valgdækning.

TV 2 og DR vil snarere ty til det velkendte arsenal af afværgeforanstaltninger: ignorering, anfægtelse af løsrevne detaljer, kritik af budbringeren eller den fortærskede kliché: ”Vi bliver jo kritiseret fra alle sider, så mon ikke vi gør det nogenlunde rigtigt.””

Jyllandsposten har lagt Pittelkows dokumentation online.

 • 1/11-07 Jyllandsposten – Oversigt over tv-indslag i analysen (datalisten).
 • 1/11-07 Jyllandsposten – Fremgangsmåde for analyse af tv-indslag om valgkampen (flere eksempler).

  “Det har ikke været muligt at finde politiske udspil fra regeringslejren, som har fået lov til at stå uimodsagt.”

  Opdate 10/12-07.

 • 9/12-07 Jyllandsposten – Ulrik Haagerup, DR: Pittelkows kritik holder ikke (tam kommentar).
 • “Kigger man nærmere på Pittelkows opdeling, rejser det en række spørgsmål.

  Et eksempel: Et indslag i TV Avisen 27/10 tager udgangspunkt i det faktum, at der de seneste år er blevet større økonomiske forskelle mellem top og bund i Danmark.

  Indslaget forsøger ikke at placere et ansvar og bringer to ligeværdige citater fra Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt.

  Alligevel placerer Pittelkow det indslag som regeringskritisk.

 • 9/12-07 Jyllandsposten – Ralf Pittelkow: Der er noget helt galt i DR (iskold debunking).
 • “Haagerup anfører nogle eksempler, som skulle vise, at min opdeling af indslagene ikke holder. Det slipper han rigtig skidt fra…

  Det første drejer sig om et indslag i TV-Avisen om øget ulighed og fattigdom i Danmark. Haagerup mener, at vinklen i dette indslag ikke var til fordel for nogen, eftersom både Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt kom til orde. Virkelig?

  Anders Fogh Rasmussen optrådte i et klip fra åbningstalen i Folketinget, hvor han sagde: »Vi står over for en ny udfordring. En udfordring, som vi kunne kalde den nye ulighed.«

  Denne udtalelse blev brugt som en bekræftelse på indslagets vinkel om voksende ulighed. Men det var klart misvisende. Fogh talte netop ikke om den materielle ulighed, men om uligheden i menneskers personlige ressourcer til at håndtere deres tilværelse.

  Nyhedsindslaget var kemisk renset for regeringens syn på den materielle ulighed. Regeringen har peget på, at langt de fleste af dem, som indslaget kaldte fattige, har oplevet en fremgang i velstand i de seneste år – men den har ikke været så stor som andre gruppers. Det fremgik intet steds af indslaget.

  Regeringen har derudover slået på, at den lave ledighed er et afgørende bidrag til mere lighed. Men i indslaget brugte man en kontanthjælpsmodtager som case uden at spørge hende, hvorfor hun ikke var i arbejde.”

 • 7/12-07 Mennesker og Medier – Pittelkows verden (sidst i programmet).
 • 11/12-07 Deadline – DR og TV2s dækning af valget var pilskæv (debat mellem Ulrik Haagerup og Ralf Pittelkow).
 • Oploadet Kl. 17:19 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5268/trackback

  24 Comments »

  1. Pittelkow bekræfter jo blot, hvad denne blog gør opmærksom på de fleste af årets dage.

   Det skriger mod himlen, at folk tvinges til at betale for denne skævvridning. Det medieforlig var en katastrofe og en kæmpe dumhed fra regeringens side.

   Lav det om!

   Kommentar by Mette (islamofob) — 3. december 2007 @ 17:42

  2. DR burde tage navneforandring til Radio Søvndal

   Kommentar by T Simonoce — 3. december 2007 @ 18:12

  3. hvis man er gift med en venstreminister, skal man nok ikke tro folk rigtigt tager en seriøst når man laver den slags “hawai-forskning”

   Kommentar by Allan — 3. december 2007 @ 18:15

  4. Allan, dejligt saglig som altid. Dit pæne menneskesyn forhindrer dig jo heldigvis i at bedrive motivforskning og karaktermord, og i stedet vælger du som altid at kæmpe indædt for et seriøst og lødigt debat-niveau ved at fremkomme med dine nuancerede og saglige ARGUMENTER….

   Kommentar by superman — 3. december 2007 @ 18:56

  5. Een ting harmer mig konstant. At medier og opposition skal stille ministre til ansvar for det mindste, og det selv få timer noget er afløret!
   Det er jo ikke ministrene der gør noget forkert, endsige ved at noget foregår. Hvis nogen gør, er det embedsmændene!

   Men klart for de røde: skal nogen straffes er det regeringen. Ikke dem der gør noget for kert.
   Sidder de selv i regeringen, skal dem der gør noget forkert, straffes. Ikke dem selv som regering.

   Kvalmende men socialistisk propaganda!

   Kommentar by Dansk Realist — 3. december 2007 @ 19:06

  6. Allahn ser nok hellere Pittelkow gift med en politisk korrekt indpakket vensterfløjs mumie, der totalitært adlyder slapmanden på den storslående vensterfløj.
   De voldelige mænd på vensterfløjen og deres ligeledes voldelige idelogi islam tilhængere mænd, får ALDRIG rigtige kvinder, til at falde for deres syge volds-idelogier.
   Jeres tid er forbi, VI vil ikke have JER. Farvel, i museumsmænd!

   Kommentar by li — 3. december 2007 @ 19:13

  7. @1 Mette (islamofob)
   “Pittelkow bekræfter jo blot, hvad denne blog gør opmærksom på de fleste af årets dage.”

   Styrken i Ralf Pittelkows undersøgelse er at han har dokumenteret den i detaljer og han har kvantificeret uligheden. Hvis man er uenig i hans konklusion må man kritisere hans data eller hans metode. Det er ikke nok at mistænkeliggøre manden (forstår du det Allan?).

   Kommentar by Mallebrok — 3. december 2007 @ 19:30

  8. Public service stationerne skal i flg. bl.a. Lasse Jensen fra “mennesker og medier” være sat i verden for, på borgernes vegne, at se maghaverne i kortene og afsløre magtmisbrug osv. Den såkaldte 4. statsmagt. Journalisterne skal altså være borgernes vagthund.
   Det lyder jo egentlig helt fint, men hvis nu staben af journalister, “rent teoretisk” skulle gå hen og få politisk slagside, hvem skal så afsætte “den 4. statsmagt”.

   Kommentar by SUS — 3. december 2007 @ 19:49

  9. @8 SUS
   “hvem skal så afsætte “den 4. statsmagt”.”

   Det skal det frie marked. Og her er problemets kerne, for vi er alle tvangsindlagt til at betale til “public service” kanalerne.

   Kommentar by Mallebrok — 3. december 2007 @ 20:25

  10. Den politiske slagside i valgkampen var åbenbar, og det er godt, at Pittelkow har dokumenteret dette. Men det er også vigtigt at gøre sig klart, at slagsiden ikke kun skyldes en dominans af venstreorienterede journalister på DR. Det vi så, var i høj grad institutionen DR, der førte valgkamp for de politikere, der vil øge DRs bevillinger.
   At prøve at styre og kontrollere DR til at leve op til sine public service forpligtelser er udenfor det muliges rækkevidde. Der er derfor kun en ting at gøre: sæt DR og journalisterne fri. Privatiser DR nu!

   Kommentar by Spinoza — 3. december 2007 @ 20:59

  11. Nu må du ikke glemme at Pittelkow er et højreorienteret svin som er gift med klasseforræderen Karen. Den slags skal nok blive pillet ned hurtigt af dem med de rigtige meninger.

   Kommentar by VikingDK (Falkeøje havde ret) — 3. december 2007 @ 21:38

  12. Hvad er nu det for noget? Skulle medier være i stand til at påvirke afstemningsresutatet? efter en valgkamp med dr og tv2 som primære oplysningskilder!

   Kommentar by pane — 3. december 2007 @ 22:28

  13. Et endnu ukendt speciale fra en (desværre alt for kendt) debattør… nå nej trold, postulerer faktisk at top-politikere ikke har held til at få massemedierne til at præsentere deres politik. Hvad er det så massemedier præsenterer? Det der sælger, dvs. spids vinklingen er mere interessant end politisk substans.

   Konklusionen er at medierne erkendt spiller en stor rolle i den politiske formidling og medierne vælger de historier, som de finder mest kontroversielle.

   Når man så ved at journalister alt andet lige har en mere rød profil end gennemsnittet, så skal der altså ikke meget til at se en vis sammenhæng hvad man finder mest kontroversielt. Men lad os da bare kalde undersøgelser, der indikerer en skævridning og viser noget andet end troldens synspunkt, for Hawai-forskning.

   Mon specialet fik en karakter over 6?

   Kommentar by LMNord — 3. december 2007 @ 22:45

  14. Hvis vi ny ser det positive i sagen: (D)DR’s og TV2’s massive propagandaindsats for Dummah’en oppositionen var så komplet talentløs og letgennemskuelig, at folk fik kvalme og stemte forkert i bar protest.

   Kommentar by Skjoldungen — 3. december 2007 @ 23:12

  15. @Allan
   Det er egentlig dejligt at se Allan i denne diskussion. Venstrefløjen i de sidste mange år har brugt skammemetoden i forhold til deres politiske modstandere, læs; dæmonisering, tilsvining, mudderkastning, beskyldning for ditten og datten.

   Metoden virker imidlertid udelukkende når man har et forholdsvist lille mål. Der kræver alligevel en del energi at skulle hidse sig så meget op hver gang. Efterhånden er modstanden imod det socialistiske projekt blevet så bredt funderet, at det simpelthen ikke er muligt at ramme alle på en gang. Det minder lidt om det engelske imperiums fald, der lød der hele tiden: “Send in the marines!” – men den kunne ikke være over det hele på en gang. De socialistiske muskler er snart så slappe, og målene så mange, at de er ved at løbe tør for krudt.

   Det bliver spændende at se når vi når så langt, at det socialistiske skræmmeshow for alvor falder, når Pia Kjærsgaard og Krarup bliver de helte de reelt har fortjent at være. Hvad kommer så til at ske? Hvad med det socialistiske magtapparat i den akademiske verden? Hvad med mediemagtapparatet? Hvad kommer til at ske med alle de marxistiske lærere? Bliver de fyret? Bliver de omskolet? Man må håbe det bedste og frygte det værste.

   Kommentar by Yggdrasil — 3. december 2007 @ 23:19

  16. OT:

   S: Nej til folkeafstemninger, for så får vi ikke gennemtrumfet vores vilje:

   “Socialdemokratiets EU-ordfører, Kim Mortensen, kender ikke rapportens ordlyd. Men personligt har han gjort op, at han vil fraråde en folkeafstemning, hvis traktaten ikke indebærer suverænitetsafgivelse.

   »Jeg har den grundlæggende opfattelse, at man ikke skal begynde at holde folkeafstemninger for sjov. Ellers kommer det aldrig igennem med 27 lande,« siger Kim Mortensen”.

   Fogh kan undgå traktatafstemning

   http://jp.dk/indland/indland_politik/article1190474.ece

   Måeke Mortensen skulle finde sig et andet folk? Tal med Lykketoft, han kan måske anbefale Cuba?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 4. december 2007 @ 00:14

  17. Helt enig med Yggdrasil

   Nazi Allan og CO skal squ til at løbe stærkt hvis de skal nå og dæmonisere alle klasseforræderne.

   Hvor må de være surt at være Socialist og opdage at alt det arbejde man har lagt i at hjernevaske folket kun har gjort en selv så syg i roen, at man ikke længere er istand til at formulere hele forståelige sætninger eller overskue selv simple problemstillinger.

   Vi Danskere er et velsignet klogt folk. Hvordan kan man ellers forklare valgresultatet?

   Kommentar by Sortalf — 4. december 2007 @ 01:27

  18. Det MÅ da få politiske konsekvenser!

   Kommentar by Slyrgraff — 4. december 2007 @ 07:01

  19. Vi har en partisk presse der dæmoniserer politiske modstandere.
   Vi har censur, prøv at få noget optaget der handler om euromed, eller find noget om det i dansk presse.
   Vi har politikere der af al magt prøver at omgå folkets indflydelse.
   Vi har underkastet os et system der er gennemført udemokratisk – nej det er ikke islam men EU.

   Vi er ude i et dybere morads end de fleste ved, og som selv de der har opdaget det værgrer sig ved at tro.

   Kim Mortensen er ikke den enste, men har er da ærlig – selvom han nok ikke selv har opdaget det.

   Kommentar by PeterK — 4. december 2007 @ 08:38

  20. OPKALD TIL KIM MØLLER!

   Kim, vil du prøve at grave lidt i ulovlighederne, der afsløredes op til valget? Gerne både her og i 180grader.

   Det drejer sig om:

   1. Khader og flere gange sort arbejde (han rejser ikke nogen sag og kan åbenbart ikke dokumentere sine rene hænder)

   2. Khader og fup-fonden til fordel for hans egen familie i hjemlandet

   3. Johanne Schmidt-Nielsen (hedder hun vist) fra EL og hendes åbent indrømmede tyveri at musik fra nettet.

   Samtidig kunne man i medierne rejse spørgsmålet, om DR2 med sin Allahkalander konsekvent forhåner (muslimske) indvandrere som kriminelle m.m. og gør offentligt grin med islam.
   Det burde være en sag for DRC og Islamismisk Terrorselskab at grave i. Hvorfor skal det kun være JP’s tegninger, der fra tid til anden graves frem?
   Lad os se reportager fra muslimske lande med protester mod DR og alle dem, der holder hånden over DR.
   Massive demonstrationer foran DR-byen af vrede fornærmede muslimer (jeg ved ikke, indgår navnet Muhammed ikke som navn på en dukkeperson? Mere i lyset af bamsesagen).

   Så Kim, Skovlen under kriminelle politikere og især under DR.

   Godt arbejde i forvejen!

   Kommentar by Dansk Realist — 4. december 2007 @ 11:32

  21. V og K har svigtet fatalt ved ikke at gøre noget ved tvangsfinansieringen af indoktrineringen. De har mistet deres sjæl. Danmark bliver desværre ikke borgerligt før der sker noget drastisk.

   Kommentar by Kimpo — 4. december 2007 @ 13:42

  22. Tja og Foghs “jurister” har nu givet grønt lys for at Fogh og co kan tage røven på befolkningen….Giv ham ikke lov !!!

   Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 4. december 2007 @ 20:14

  23. -> DanskRealist,

   årsagen til at det altid er JP’s tegninger der graves frem er simpel. I Danmark er det mere vigtigt HVEM der siger det end HVAD der siges. Politiker har såmænd bragt JP’s tegninger, og der skete ikke en hujende fis. Thøger Seidenfaden har sagt at islam skaber tabersamfund og er en katastrofe i de lande hvor det får magt, der skete ikke en disse, men Messerschmidt blev høvlet gennem mediemaskine for at sige det samme. I Danmark regerer hykleriet. Derfor vil DR kunne slippe afsted med de værste ting om islam uden nogen reaktion.

   Kommentar by PeterK — 7. december 2007 @ 09:05

  24. Alle og enhver må anvende nedenstående artikel i sin helhed eller uddrag i uændret form:

   Indvandring og integration – realistisk fornuft eller følelsesmæssig idealisme?

   Som ganske almindelig borger har jeg nogle kommentarer til og råd til politikere og andre meningsdannere – og en stor lyst til at gøre op med disses selvskabte autoritet på områder, hvor de ikke har den fjerneste eller kun lidt indsigt.

   Det er vel helt evident at ingen af de nævnte på betryggende vis har levet op til deres ansvar de seneste 20-25 år på indvandringsområdet. Havde de det ville vi ikke i dag stå midt i det morads, som de har skabt og fremmet i deres bundløse naivitet. Man ser dem da også én for én krybe til korset (undskyld udtrykket) for at afsværge deres fejltagelser. Lur mig om ikke selveste Vestager om føje tid tvunget af folkestemning og ønske om politisk overlevelse giver køb på sine højtsvungne, men fejlagtige idealer.

   Kort sagt: folket har endnu engang vist sig mere politisk modent og mere indsigtsfuldt end de folkevalgte. Men det er jo også folket, som har problemerne inde på livet i dagligdagen, mens politikere og andet godtfolk bag mahognyskrivebordene i ministerier, på bispekontorer og ansvarshavende redaktionelle kontorer har en følelsesmæssig, idealistisk og utopisk tilgang til mange områder af det offentlige liv.

   Hvor ville det være befriende, hvis bl. a. DR i diverse debatprogrammer ville inddrage menigmænd og -kvinder med andre (og mere jordnære) syn på indvandring end Seidenfaden, Metz, Elmquist og bisp Holm, hvis synspunkter er kendt til hudløshed – og afvist af flertallet i befolkningen som ubrugelige og uduelige.

   Der er brug for et oprør fra bunden. Et oprør mod stivnet politisk korrekthed og ubrugelig bedreviden i de ledende og elitære kredse. Der er ingen garanti for at disse Tordenskjolds soldater har større indsigt eller bedre løsningsmodeller end mange af vi almindelige borgere – meget tyder da på at det modsatte ofte er tilfældet. Deres autoritet er efterhånden ikke-eksisterende og godt det samme.

   Danmark som indvandringsland

   Politikerne og andre af samfundets spidser har gjort Danmark til et indvandringsland på trods af stor folkelig modstand. En modstand, som har været til stede lige siden den første spæde start under Anker Jørgensens misregime. Disse indsigtsfulde (?) personer har gennem samtlige år messet at ”kultur spiller ingen rolle” og ”antallet er uden betydning”. Begge dele har vist sig at være fejlagtige. Men vi, som har råbt op i årevis er blevet slæbt i retten og dømt. Dømt for at sige sandheden. Vi har måttet udholde at få sprogets værste gloser slynget i hovedet. Måske det ville være på tide med en undskyldning og oprejsning nu da udviklingen har givet os ret?

   Det politiske mantra har hele perioden igennem været at ”når først de kommer hertil og ser, hvilket pragtsamfund, vi har skabt, vil de pr. automatik falde på halen og overtage vore normer”. Den ønsketænkning har vist sig ikke at holde stik. Tværtimod bliver en hel del muslimer mere fanatiske i deres kultur- og religionshævdelse. Selv i 3. og 4. generation.

   Når vi så er nået til den erkendelse at kultur og religion spiller en nøglerolle ville man forvente at politikken rettede ind efter denne erkendelse og bl. a. lukkede hermetisk for tilgang af nye indvandrere i de grupper, som notorisk giver de største problemer og som notorisk i vidt omfang nægter at springe på integrationstoget. Med andre ord: totalt stop for flere muslimer.

   Det nytter ikke noget at blive ved med at påstå at ”flertallet er moderate”. Ingen ved det med sikkerhed og jeg vil vove den påstand at flertallet med samme vægt kan antages at være alt andet end moderate. Hvor mange muslimer var det lige, der sluttede op om Khaders Demokratiske Muslimer. En håndfuld? Vi har set i Iran i 1979 og i Afghanistan i 1990erne at disse påstået moderate flokkes om fanatikerne, når fanatikerne overtager magten. Måske ikke helhjertet, men for at redde halsen. Resultatet er dog i praksis det samme. Fra at have måske et par hundrede tusinde fanatikere i Iran var der overnight 70 millioner.

   Sandheden er, at ingen aner hvad disse muslimer tænker og kæmper for. For ingen hører nogen sinde et kvæk fra dem.

   Vi bliver nødt til at erkende nogle sandheder. Den muslimske kultur er en macho- og mandscheuvanistisk kultur godt hjulpet på vej af Koranen. En sådan dybtliggende kultur ændrer man ikke på en generation. Det tager snarere århundreder – hvis det da nogen sinde lykkes. Det er nemlig endnu ikke sket noget sted på kloden, hvor muslimer i større tal har slået sig ned.

   Den erkendelse er vore meningsdannere endnu ikke nået frem til. Folket er.

   Ligeledes bør vi afbryde enhver kontakt med de muslimske imamer. Som det for nyligt fremgik i dagspressen repræsenterer de ikke ret mange og kontakten er med til at give dem en ufortjent autoritet. Det ville være langt mere fornuftigt at undlade enhver officiel kontakt med ”officielle” islamiske repræsentanter og koncentrere indsatsen om de verdslige organisationer. Det vil også sende et utvetydigt signal om at religion her i landet holdes skarpt adskilt fra politik.

   Konventionernes idealistiske åg

   Det er en kendt sag at nogle konventioner aktivt forhindrer de europæiske lande i at følge sunde sikkerhedspolitiske interesser. Senest er det set i sagen om det påtænkte mord på Kurt Westergaard (må han æres til umindelige tider), hvor vi tilsyneladende ikke kan smide de to påtænkte tunesiske mordere ud af landet på grund af en særdeles løs formodning om at de måske kunne blive udsat for tortur i hjemlandet. Hvem siger egentlig det? Mig bekendt har de intet juridisk udestående med hjemlandet.

   Og sat på spidsen: hvem og hvad er vigtigst for danskerne; en landsmands sikkerhed eller nogle ligegyldige udenlandske fanatikeres sikkerhed? Vågn dog op! Når konventioners idealisme forhindrer os i at handle fornuftigt må konventionerne naturligvis vige pladsen. Det har den indfødte befolkning et helt naturligt krav på.

   Når konventionerne på den beskrevne måde anvendes til at holde hånden over dødsensfarlige udlændinge skrider folkets forståelse for berettigelsen af konventionerne. Det er i den senere tid med al tydelighed fremgået på samtlige debatsider, som jeg har været i kontakt med. Og hvis folket ikke længere bakker op om konventionerne kan man gøre ét af tre. Man kan ændre konventionerne i en mindre idealistisk og mere fornuftsbetonet retning; man kan forsøge at opdrage på folket eller man kan på diktatorisk vis gennemtvinge konventionernes overholdelse. Hvad er på længere sigt mest holdbart?

   Man kan holde den idealistiske fane så højt at jordforbindelsen brydes og udsynet hindres af lavthængende Cumulusskyer.

   Ligeledes må det være et givet lands helt suveræne afgørelse, hvilke udlændinge, landet ønsker at tage imod. Det er såmænd ikke længere end ca. 40 år siden at det princip var knæsat som god latin. Den tid skal vi tilbage til! Humanismens tidsalder er uigenkaldeligt forbi. Den fejlede i praktikken.

   Og naturligvis skal det være en ren formsag at fratage opholdstilladelser og smide folk ud uden smålig skelen til familiemæssige eller andre forhold såfremt det skønnes i Danmarks eller danskernes interesse.

   Ligeledes bør statsborgerskab kun tildeles på prøve i 10 år. Og gøres betinget af fuldstændig pletfri vandel på det kriminelle område.

   Oprør fra Middelalderen

   For nylig stod landet i muslimske flammer. Ikke på grund af Muhammedtegningerne eller tunesermorderne, for tegningerne var endnu ikke genoptrykt og PET havde ikke afsløret mordkomplottet.

   Der var således ingen oplagt årsag til at muslimer ødelagde for millioner af kroner privat ejendom (hvem erstatter det?), så den begrundelse, som nogle af lømlerne har givet, kan være lige så gyldig som enhver anden. Og hvad var så begrundelsen? Jo… de kedede sig! Og straks er godhedsindustrien ved at falde over andre tæer for at komme med nye tilbud i rækken af allerede prøvede og uvirksomme tiltag for at pasificere lømlerne.

   Den altid forstående Per Betjent Larsen m. fl. anbefaler mere dialog – selvom dialog intet har ført til i de seneste 25 år. Måske der er brug for nye, mere radikale boller på suppen? Og en smule mere realisme. At stå i prime time og messende bræge at ”det er en hård kerne på 20-30 unge” når enhver fornuftsbetonet borger kan se at disse 20-30 uduelige subsistenser umuligt kan nå hele Sjælland rundt på en nat. Nej. Der er snarere tale om hundredvis af mennesker, hvis tilstedeværelse vi var bedre tjent foruden.

   Næh… tag bestik af situationen. Brug den nye erkendelse af at kultur og religion spiller en helt afgørende rolle. Og anvend muslimske metoder på lømlerne. Det vil sige konsekvens. Ikke 5. gang de stikker ild til værdier, men første gang. Dét vil have effekt. Og få så sænket lavalderen. Det nytter ikke noget at vi har dybt kriminelle unge under 15 år, som ikke kan straffes på behørig vis. Det er ødelæggende for retsbevidstheden. Ingen siger at de unge lømler skal i spjældet. Men det ville måske være nyttigt at nogle af dem i en årrække må aflevere lommepenge og løn til borgere, hvis værdier de har futtet af. Eller at de blev tvangsfjernet og tvangsopdraget.

   Politikere – vågn op og lyt til fornuften i folket. Og Seidenfaden, Metz og kumpaner: gå i hi og skam jer!

   Kommentar by Niels B. Larsen — 11. marts 2008 @ 10:15

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper