15. december 2007

Fahmy Almajid, en kriminologisk kapacitet

 • 28/10-05 Uriasposten – Fahmy Almajid: Motivet til terrorisme må være den hårde debattone.
 • 14/12-07 Berlingske Tidende – Eksperter: Dyrt at stoppe bandekrige.
 • Oploadet Kl. 23:46 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
  Arkiveret under:

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5303/trackback

  20 Comments »

  1. Hvad er det, han mener? Som om den eneste grund til straf er, at man vil redde nogen! Jeg kunne godt tænke mig en uddybning af hans synspunkter. Måske mener han i virkeligheden noget fornuftigt. Jeg mener at have hørt ham være fornuftig.

   Kommentar by Martin — 16. december 2007 @ 00:29

  2. Hvis de ikke står til at redde, så er udvisningen vel det eneste fornuftige alternativ; men det er nok ikke det, han mener.

   Kommentar by Spinoza — 16. december 2007 @ 00:40

  3. Ok, Fahrmand, så lader vi dem bare cracke op og gøre lige præcis hvad de har lyst til – lidt ligesom de autonome. Det går jo så godt…

   Kommentar by Onkel A — 16. december 2007 @ 00:44

  4. Hvad er det for en idiot?

   Man straffer også for at fratage de folk status og for at vise andre potentielle galninge hvad der vil blive gjort ved dem.

   Manden er illoyal overfor retsstaten. Burde degraderes til at gå med aviser.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 16. december 2007 @ 01:15

  5. Godt at se hvem mine skattekroner går til, integrationsindustrien har alle dage være et beskæftigelsesprojekt for nydanske akademikere…

   Kommentar by DMX — 16. december 2007 @ 03:51

  6. Til 4 (Henrik Ræder Clausen).
   Jeg kan nu ikke se, han er mere illoyal over for retsstaten end politikerne i Folketinget. For mig er den borgerlige regerings største svigt fra 2001 dens laden stå til i retspolitikken, hvormed jeg ikke kun mener strafferammerne, men i lige så høj grad humanismens pønologiske filosofi repræsenteret af professorer som Flemming Balvig og de borgerlige partiers fortsatte accept af Den europæiske menneskerettighedskonvention.
   Domstolen har lige
   statueret, at en morder i britisk fængsel har en menneskeret til at undfange et barn med sin hustru ved artificiel insemination.

   Det er derfor heller ikke rimeligt at bedømme Fahmy Almajid efter en strengere standard end de borgerlige partier, som har undladt at skærpe loven mod husbesættelser og ulovlige arbejdsblokader.

   Kommentar by PerH — 16. december 2007 @ 03:53

  7. Nå så “den hårde debattone” er årsagen til terrorisme?

   Mig bekendt udspringer “den hårde debattone” netop af terrorismen!
   Og hvis hårde straffe ikke nytter, hvad så? Skal de så bare have et FY og en pose trøstekiks, så de rigtig kan grine af det slappe vestlige lovsystem?
   Måske skal de dømmes efter deres egen sharia, med håndsafhugning, brændemærkning, hængning eller stening.
   Det er jo det retssystem og det livsgrundlag de sukker efter.

   Kommentar by Dansk Realist — 16. december 2007 @ 06:44

  8. Han har fuldstændig ret, ham Fahmy Almajid, det drejer sig ikke kun om at straffe, det drejer sig også om at få dem sendt ud af landet – jo før des bedre.

   Kommentar by Bodil. — 16. december 2007 @ 07:24

  9. @7 Dansk Realist

   Men når bare de udvælger deres ofre rigtigt så har de ikke begået noget ulovligt ifølge sharia. Jeg har ikke set statistikker for det, men det er mit indtryk at de fleste ofre er vantro, frafaldne, ikke-ærbare, bøsser, og så videre… Jeg vil tro at de sætter sharia over dansk lov – at de ser frem til at sharia indføres, og gerne stiller op som legemsafhuggere og bødler.

   Kommentar by Mallebrok — 16. december 2007 @ 09:59

  10. Fahmi Almajid hører til den såkaldt “moderate” del af mussulmænnerne og hans udsagn er i grunden ligeså farlige som ekstremisternes.

   Kommentar by Limewoody — 16. december 2007 @ 10:01

  11. Der kommer efterhånden mange udtalelser fra integrationsindustrien der kan forsvare lukning af samme.

   Kommentar by Janne — 16. december 2007 @ 11:41

  12. Det er spild af tid at bruge penge på de langtidsledige og utilpassede udlændinge. Ud af landet med dem, og det kan kun gå for langsomt.

   Kommentar by Poul — 16. december 2007 @ 11:52

  13. Uden en hård debattone vil det være som at give fjenden hele hånden.
   Han tager den selv, hvis han kan.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 16. december 2007 @ 12:43

  14. Han har ret, det dutter ikke med hårde (fængsel)straffe, en regulær aflivning af de syge røvhuller er mere egnet..

   Kommentar by Onion — 16. december 2007 @ 13:08

  15. Jeg synes faktisk at han er en ½ kriminologisk kapacitet og derved bedre en de fleste der ytrer sig om ret og straf.

   indsigten i at de hårdkogte ikke kan reddes er sjælden, med tiden er der chancen for at det næste logiske skridt så indtræffer – at det gælder om at holde de hårdkogte fra gaderne – nemlig længere straffe.

   Der er en grund til at der er mange indsatte der ryger ud og ind af fængsler, og det er ikke at fængslerne ikke virker, men at indsatte ikke kan andet.

   Kommentar by FriKapitalist — 16. december 2007 @ 13:10

  16. Psykologisk ved vi, at hårde straffe ikke hjælper. Men de hårde straffe kan holde de værste typer væk fra samfundet. Den eneste straf der virker, er at sende dem tilbage til moderlandet, hvis det er
   “ikke danskere” vi taler om. Faktisk burde vi kræve ekstra hoj moral af mennesker, der søger ly eller rigdom i Danmark.

   Kommentar by kurt Rosenstrøm — 16. december 2007 @ 13:21

  17. Når tilhængerne af volds idelogien islam, er så glade for at sende DERES pigebørn på “genopdragelses” ferie i oprindelses landet, hvis de er blevet for SELVSTÆNDIGE eller danske. Hvorfor så ikke sende de hårdkogte brødre med! på en 100årig genopdragelses ferie i hjemlandet?

   Kommentar by li — 16. december 2007 @ 14:11

  18. Kurt:
   Lange straffe hjælper nu, ikke fordi de er hårde, men derimod fordi den dømte bliver ældre og derfor, i de fleste tilfælde, mere ansvarlig. Hvis et 20-årigt bandemedlem får 20 års fængsel vil det være en 40 årig mand der kommer ud. Også tænker han mere på børn og barsel fremfor guns og khat.

   Men udvisningsdomme er selvfølgelig det bedste.

   Kommentar by Anders Kusk — 16. december 2007 @ 16:38

  19. Jeg tror manden har ret, de fleste af disse sociopater er hamrende syge, og trænger til ro, renlighed, og regelmæssighed på en til dem egnet institution med et MEGET højt hegn omkring. Og de skal først lukkes ud når de er raske!.

   Kommentar by Slyrgraff — 16. december 2007 @ 19:26

  20. Til 18 (Anders Kusk).
   Udvisning er jo fornuftigt nok, men Folketinget har rent faktisk i
   flere omgange strammet reglerne, dog altid med det forbehold, at domstolene fortsat skulle følge Den europæiske menneskerettighedskonvention.
   Følgende er svaret på et § 20 spørgsmål:

   “Spm. nr. S 2164

   Til indenrigsministeren (21/5 99) af:

   Pia Kjærsgaard
   (DF):

   »Hvilke initiativer vil ministeren tage for at bringe udlændingelovens afsnit om udvisning af dømte kriminelle udlændinge i overensstemmelse med de intentioner,
   partierne bag udlændingelovens seneste ændring havde, så de ikke igen vil kunne underkendes af Højesteret, og således at kriminelle udlændinge kan udvises,
   uden at det vil være i strid med menneskerettighederne, og hvornår kan disse initiativer forventes fremlagt?«

   Begrundelse

   Ved at afvise udvisning af nogle kriminelle udlændinge har Højesteret tilsidesat visse vigtige dele af den seneste ændring i udlændingeloven, hvorfor det
   må forventes, at ministeren iværksætter ændringsforslag til loven, som imødegår sådanne afgørelser fra Højesteret, så det sikres, at kriminelle udlændinge
   kan udvises fra Danmark.

   Svar (1/6 99)

   Indenrigsministeren
   (Thorkild Simonsen):

   Højesteret har i fire domme afsagt henholdsvis den 24. november 1998 og den 19. maj 1999 frifundet de tiltalte, der var dømt for narkotikakriminalitet,
   for påstanden om udvisning efter de udvisningsregler, som Folketinget vedtog ved lov nr. 1052 af 11. december 1996 om ændring af udlændingeloven (Udvisning
   på grund af narkokriminalitet).

   Højesteret har for så vidt angår tre af dommene begrundet afgørelserne med en henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Efter
   denne bestemmelse må der alene ske indgreb i den enkeltes privatliv og familieliv i det omfang, det er nødvendigt i et demokratisk samfund. For så vidt
   angår udvisning af udlændinge som følge af kriminalitet indebærer dette, at der gælder et krav om proportionalitet, s&ar ing;ledes at en udvisning ikke
   må medføre et indgreb i den pågældendes privatliv og familieliv, som ikke står i et rimeligt forhold til de formål, udvisningen skal varetage, og til den
   begåede kriminalitet.

   For så vidt angår én dom er afgørelsen blandt andet begrundet med en henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Bestemmelsen
   antages blandt andet at medføre en pligt til ikke at udsende personer til stater, hvor de pågældende må antages at blive underkastet tortur eller umenneskelig
   eller vanærende behandling eller straf.

   Som anført i forarbejderne til nr. 1052 af 11. december 1996 om ændring af udlændingeloven, jf. Folketingstidende 1996-97, tillæg A, s. 1015 f.f., må udvisning
   ikke finde sted, hvis udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder de forpligtelser, der følger af artikel 8 i Den
   Europæiske Menneskerettighedskonvention.
   Højesterets fire domme giver derfor ikke regeringen anledning til at fremsætte ændringsforslag til udlændingelovens regler om udvisning.”
   Birthe Rønn Hornbech var før hun blev stueren mildt kritisk over for Folketingets manglende klarhed om denne selvmodsigelse. Men sådan er der jo så meget, man ikke forstår.
   perhdk@gmail.com

   Kommentar by PerH — 16. december 2007 @ 19:33

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper