16. december 2007

Jødehad – ideologisk og ikke-ideologisk

Fra introen til torsdagens Apropos på P1 – Konspirationer og jøder.

Birgitte Dalgaard, P1: “I min bevidsthed, og jeg tror i mange andres, er jødehad lig med nazisterne, men faktisk ligger jødehadet som en stor del af Kristendommens historie. Det er Kristendommen, som, om jeg så må sige – opfandt jødehadet, og jagtede jøderne som vantro i det første korstog.”

Meanwhile… at the academy.

Jørgen Bæk Simonsen, doktordisputats: “The successive struggles with the Jewish tribes of Medina are not to be interpreted as a result of ideological strife between Judaism and Islam... The causes must be sought in the political and economic aims the emigrants embarked upon immediately after their arrival in Medina.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5306/trackback

14 Comments »

 1. Sikken idioti!

  Og vi er tvunget til at betale til begge dele…

  Jeg anbefaler:

  Prophet of Doom

  Nazi Roots of Palestinian Nationalism

  Og så lad os få akademikere, der kender til dokumentation, ordentlig behandling af deres kildemateriale, rimelig vægtning af problemerne og ikke er tynget af skyldfølelse der presser dem til akademisk uærlighed.

  Blogejerens udgivelse “Vejen til Damaskus” synes også at være relevant…

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 16. december 2007 @ 15:28

 2. Det er jo den samme gamle sang – er noget dårligt, så er det naturligvis kristendommens skyld.

  Det er egentlig paradoksalt at man har taget den “kristne” tradition for selv at tage æren for det gode og give Gud skylden for det dårlige med over i sin sekularisme…

  Kommentar by Mikkel Høgh — 16. december 2007 @ 22:41

 3. Begge udsagn er sådan set helt korrekte. Jeg forstår ikke hvorfor I er så hyperoverfølsomme hver gang nogen kritiserer kristendommen?

  Det er fuldstændig rigtigt at jødehadet har præget en stor del af kristendommens historie. Også hos Luther, ikke mindst. Og nazisternes jødehad er sådan set en direkte fortsættelse af det kristne jødehad, om end anakronistisk, fordi kristent jødehad har været for nedadgående i de seneste århundreder. Jeg ved ikke i hvilken sammenhæng citatet fra Birgitte Dalgaard blev sagt, men hun mente det næppe som en kritik af kristendommen i dag.

  Det er selvsagt muligt at være kristen uden at hade jøderne. Men det er jo heller ikke blevet sagt at kristendom som sådan indeholder jødehad, blot at antisemitisme har præget kristendommens historie.
  Det samme må gælde for islam. Her er der bare en stærk og nulevende tradition for jødehad. Men principielt behøver det ikke være sådan.

  Jørgen Bæk Simonsen har vel også ret når han siger at de historiske forhold var årsagen til sammenstødet mellem de tidlige muslimer og jøder.

  Efter sigende overvejede Muhammed at slutte sig til jødedommen eller kristendommen, men han kom bl.a. til at hade jøderne fordi en konge af Yemen, Dhu Nuwas, i ca. år 520 havde udført en massakre på 20.000 kristne arabere. Dhu Nuwas var konverteret til jødedommen og bestemte sig for at dræbe alle der ikke ville omvende sig.

  Dertil kommer at Muhammed var i en konkurrencesituation over for jøder og kristne. Det passede fint til hans paranoide karakter at lave sin egen religion.

  Jeg kan ikke se at Jørgen Bæk Simonsens skal bashes hver gang han åbner munden, hvis han udtaler sig om noget han rent faktisk har forstand på – islams historie. Derimod måtte han for min skyld gerne holde sig ude af samtidsdebatten, hvor han ikke har noget at bidrage med.

  Kommentar by Casper — 16. december 2007 @ 23:44

 4. -> 3 Casper

  “Begge udsagn er sådan set helt korrekte. Jeg forstår ikke hvorfor I er så hyperoverfølsomme hver gang nogen kritiserer kristendommen?”

  Fordi kritikken altid går i samme retning.

  “Det samme må gælde for islam. Her er der bare en stærk og nulevende tradition for jødehad. Men principielt behøver det ikke være sådan.”

  Snik snak. Muhammed grundlagde islam, som en direkte konsekvens af uoverensstemmelser med jødiske stammer. Opgøret med jøderne blev sanktioneret religiøst. Mere ideologisk kan det vel ikke blive.

  At Bæk Simonsen mener opgøret var motiveret af socio-økonomiske forhold burde ikke overraske.

  Kommentar by Kim Møller — 17. december 2007 @ 04:31

 5. @3 Casper
  “Det samme må gælde for islam. Her er der bare en stærk og nulevende tradition for jødehad. Men principielt behøver det ikke være sådan.”

  Jo det behøver desværre at være sådan. For Koranen indeholder et meget udpenslet jødehad. Bogen er Allahs ord og kan derfor ikke drages i tvivl/tolkes. “Lars Findsen på Crack” har flere gange remset op fra den, du kan prøve at se her.

  Kommentar by Mallebrok — 17. december 2007 @ 08:14

 6. Jødehadet i kirken kommer af, at reliøsitet og forskellige forkerte lærdomme ikke blev stoppet i kirken. Paulus skriver jo i Romerbrevet, at hvis blot det kunne gavne jøderne, hans brødrte, så var han selv villig til at være forbandet bort fra Kristus. Der var ikke jødehad i den første menighed og hvis man besøger danske frikirker, så er der grupper i de fleste af dem, der støtter Israel og beder for jøderne. Jødehadet forekommer mest i den katolske kirke, pga af den åndelige arv fra Martin Luther, forhvem det ikke lykkedes at omvende jøderne. Derfor vendte han sig imod dem og kaldte dem djævelens børn osv. Jødehad er ikke Guds vilje og der er ikke noget som halst belæg for det i Bibelen

  Kommentar by Isak — 17. december 2007 @ 12:21

 7. PS: Religiøsitet er det, at man holder fast ved det gamle og gør alt for at holde nye ting væk. I Gammel Testamente er dronning Jezabel, (1. og 2. Kongebog), et godt billede på det religiøse; hun hadede Guds profeter og forsøgte at slå dem ihjel. Og det forsøger religiøsiteten stadigvæk. I Ny Testamnte er farisæerne og saddukæerne de religiøse; her førte deres had til Jesus dog til, at han blev korsfæstet og genopstod, alt efter Guds plan.

  Kommentar by Isak F. Christensen — 17. december 2007 @ 18:07

 8. Jeg må vel trække i land angående dette som jeg skrev: “Det samme må gælde for islam. Her er der bare en stærk og nulevende tradition for jødehad. Men principielt behøver det ikke være sådan.” – Ja, det var forkert, set i betragtning af at Koranen foreskriver jødehad.

  Men jeg synes ikke det giver mening at beskylde “islam” for arabernes had mod jøder på Muhammeds tid – et tidspunkt hvor islam var under udarbejdelse. Det handler om hvad der kom først, hønen eller ægget. Når Muhammed valgte at indbygge et jødehad i islam skyldes det de socio-økonomiske og historiske forhold, ikke omvendt.

  Dermed ikke sagt at det skal bruges som en apologi for islam – jeg kan i øvrigt ikke se hvordan man skulle kunne dreje det på den måde.

  Det er heller ikke irrelevant at fortælle om kristendommens historiske jødehad, men det er naturligvis netop historisk. Det skal ikke bruges til at fjerne fokus fra islams jødehad, som er det aktuelle problem.

  Kommentar by Casper — 18. december 2007 @ 13:38

 9. @Casper #8.

  Casper, du må hellere trække noget mere i land. For det var ikke sådan, at “araberne” generelt var fjendtlige over for jøderne. Jøderne boede der jo i forvejen uden at det gav de store problemer.

  Men Muhammed var ikke alene fjendtlig over for jøderne, men gennemførte massakrer på dem. Og hans “åbenbaringer” er fulde af hadske udfald. Diametralt modsat til Jesus, som ifølge Det nye Testamente GRÆD over Jerusalems afvisning af ham.

  Intet nødvendiggjorde, at Muhammed skulle dræbe en hel bydel (måske imod sit udtrykkelige løfte, jeg husker det ikke lige). Intet lige bortset fra Muhammeds ideologi og brutalitet.

  Intet nødvendiggjorde, at Muhammed fik en “åbenbaring” der tillod ham at gifte sig med sin adopterede søns kone osv. osv. Intet lige bortset fra Muhammeds begær.

  Men hvis du gerne vil forblive i troen på, at mennesker som Muhammed kun var et produkt af socio-økonomiske og historiske forhold, så er det din sag. Men det bliver det ikke sandt af.

  Kommentar by Rogge — 18. december 2007 @ 13:49

 10. -> Casper

  “Men jeg synes ikke det giver mening at beskylde “islam” for arabernes had mod jøder på Muhammeds tid – et tidspunkt hvor islam var under udarbejdelse.”

  Helt forkert. Muhammed prædikerede oprindeligt med udgangspunkt i jødedommens kildegrundlag, men lærde jøder blotlagde hans manglende viden i den henseende. Først herefter – som en direkte konsekvens af uoverenstemmelserne med jøderne – grundlagde han islam. Opgøret med jøderne er integreret i de postulerede åbenbaringer, og selvom univeritetsmarxister gør hvad de kan for at finde socio-økonomiske baggrunde, så er det meget lidt konkret de kan diske op – ikke at det i så fald ville gøre en forskel.

  Når Muhammed sanktionerer sit had til jøderne religiøst – så er jødehadet ideologisk – ellers giver det ingen mening. Selv Bæk Simonsen (i det værk jeg citererede i posten), pointerer jo også at han som videnskabsmand betragter åbenbaringerne som ‘ideological pronouncements’.

  “Det handler om hvad der kom først, hønen eller ægget. Når Muhammed valgte at indbygge et jødehad i islam skyldes det de socio-økonomiske og historiske forhold, ikke omvendt.”

  I så fald findes ideologi ikke. Hitler må have haft sine grunde til at iværksætte holocaust. Jøderne var ofte selvstændige formuende forretningsdrivende – iskold analogi til nutidens apologi for islam (identisk med islams egen udlægning): de jødiske stammer begik ågervirksomhed.

  Kristne har ligeledes haft sine tvister med jøderne, men hvis religiøse/ideologisk-betingede konflikter ikke findes, så kunne man jo ligeså godt sætte luppen på socio-økonomiske forhold og forklare det den vej. Jeg er ikke sikker på at kildesituationen gør det muligt – men det gør jo bare formuleringen af en konsistent apologi nemmere.

  Tilbage står blot en ting, som også var udgangspunktet for posten. Ingen forsvarer Kristendommen – de toneangivende forsvarer Islam.

  Kommentar by Kim Møller — 18. december 2007 @ 14:11

 11. Jeg har da aldrig skrevet at de socioøkonomiske forhold *nødvendiggjorde* noget som helst. Men de giver en forklaring på Muhammeds jødehad. Han skræddersyede en religion til at araberne skulle hævde sig på jødernes bekostning. Ganske som Hitlers nazisme har sine rødder i Tysklands stilling efter 1. verdenskrig (og krigene mod Frankrig i 1800-tallet, hvis man går lidt længere tilbage).

  Jeg mener ikke at noget “kun” er et produkt af ikke-personlige historiske forhold, sådan som marxisterne synes. Men det er da altid relevant at få baggrunden med.

  Kommentar by Casper — 18. december 2007 @ 14:18

 12. @Casper #11. Jeg har heller ikke skrevet, at du skrev, at det nødvendiggjorde.

  Men forklarer de socio-økonomiske og historiske forhold Muhammeds jødehad? Det er efter min mening et grotesk argument. I så fald kan sociale og økonomiske eller andre historiske forhold begrunde had, selv om jøderne ikke gjorde andet end at afsløre Muhammeds helt groteske påstande om jødedommen. Muhammeds viden om kristendom var i øvrigt lige så dårlig.

  Sammenligningen med Hitler er efter min mening også grotesk. OK, Tyskland var vred over sin position efter 1. verdenskrig. Og så skal man pludselig udrydde et folk og indoktrinerer med folkehad?

  Hvorfor er det så svært at anerkende, at menneskene ikke altid er gode? Og at mennesker som Muhammed, Hitler, Marx, Lenin og Stalin var deciderede onde?

  For mig er det vigtigt at fastholde, at vi mennesker er ansvarlige mennesker. Det ansvar fraskriver man helt eller i al fald i al for stor grad ovennævnte, når man tager alle disse “historiske” forhold og undskylder med.

  Kommentar by Rogge — 18. december 2007 @ 14:37

 13. Jeg glæder mig til at læse Vejen til Damascus – og opfordrer trykkefrihedsselskabet til at få oversat og udgivet Henryk Broders bog “Hurra vi overgiver os”. Jeg bestiller den hermed.

  Hilsen knud holm nielsen

  Kommentar by knud holm nielsen — 18. december 2007 @ 16:01

 14. Der er altså noget underligt i det med jødehad. Nu kender jeg Muhammeds opførsel overfor jøderne i detaljer, da jeg selv har læst og kommenteret bådet Ibn Ishaq og Al-Tabari om det.

  Alligevel ser det ud til at antisemitismen i islam mindskedes og var inaktiv i 13 århundreder. Forfulgte jøder i det kristne Europa kunne få bedre beskyttelse (dhimmi er også en slags beskyttelse) i det Osmanniske Imperium.

  Først i 2. verdenskrig synes det rå jødehad at være transplanteret tilbage fra nazi-Tyskland til den islamiske verden.

  Nazi Roots (ja, jeg gentager mig selv. Tro mig, hæftet er det værd).

  Her er det i live og en akut trussel. Alligevel overhælder vi Israels naboer med milliarder uden at stille den simple betingelse at deres skolebøger, leksika og landkort skal revideres så nazistisk inspireret jødehad fjernes.

  Det er da det mindste, vi kan forlange for vores penge.

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 19. december 2007 @ 01:02

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper