23. november 2013

Om feministisk socialkonstruktivisme: Kvindeforskning er den akademiske forlængelse af kvindekampen

Sublim artikel på Manfo. Kåre Fog – Kvindeforskning – dumheden vinder stort.

“Når feminister går på universitetet og driver deres virksomhed der, så kaldes det kvindeforskning. Det regnes for en akademisk disciplin, og der går offentlige lønkroner til formålet.

Jeg har i de seneste måneder læst kvindeforsknings-litteratur for at se, hvad det er. At læse den litteratur er en form for selvpineri. Det er ulideligt. Side op og side ned om hvor undertrykt kvinder er, skrevet i en anstrengende akademisk sprogstil.

(Firenze, Italien, 1951; Udsnit af Ruth Orkins American Girl in Italy, 1951)

Den mest moderate form for akademisk feminisme går under betegnelsen empirisk feminisme. Den tilslutter sig de almindelige krav til videnskab om redelighed og objektivitet. Den går ud på at indsamle dokumentation for, at kvinder bliver forfordelt i samfundet på forskellig måde, dvs. den påpeger uretfærdigheder. Denne form for feminisme er i princippet OK. Vi skal have et retfærdigt samfund, med lige vilkår for alle…

Der dukker imidlertid allerede her et problem op. Kvinder sætter lighedstegn mellem ligeberettigelse og ligestilling; men det er en fejl. Lige ret og lige vilkår fører ikke nødvendigvis til lige position. Hans Bonde formulerer det samme aspekt med lidt andre ord i bogen ‘Fordi du fortjener det’: ‘Ligestilling i udgangspunktet fører ikke til ligestilling i slutresultatet’. Sagen er nemlig, at på grund af biologiske forskelle mellem kønnene har de lidt forskellige evner og meget forskellige interesser. Kvinders frie valg fører dem til andre positioner end mænds frie valg.

Dette benægtes af alle feminister.

(Riyadh, Saudi-Arabien, 2013; Saudi Gazette)

Ved at studere akademisk feminisme har jeg konstateret, at det er et helt afgørende element i feminismen at afvise de biologiske forskelles betydning. … Efterhånden står det klart for mig, at om man så stak umisforståelig og utvetydig forskning helt op under næsen på en feminist, ville hun stadig afvise det blankt. Det er alfa og omega for hende at afvise biologien. Det vil sige at mine ambitioner om at fremlægge overbevisende forskning er dømt til at mislykkes.

Ved at afvise biologien når feministerne frem til at undertrykkelsen af kvinder er altomfattende og meget sejglivet. De konkluderer, at empirisk feminisme ikke er nok – den fører ikke til de ønskede ændringer i samfundet.

Ud af den erkendelse opstår så en anden form for feminisme, der betegnes standpunktsfeminismen. Den bygger på at kvinden ved en slags aha-oplevelse bliver klar over, at hun er mere undertrykt, end hun troede, og at tingene kun kan anskues på den basis. Forskningen skal tage udgangspunkt i, at kvinder er undertrykt. …

Kriteriet for, hvad der er god forskning, er derfor ikke længere, om den er objektivt sand. Det nye kriterium er, om forskningen fører til at mindske kvinders undertrykkelse. Kun hvis den gør det, er forskningen lykkedes. Det vil sige at kvindeforskning er den akademiske forlængelse af kvindekampen ude i samfundet. Forskningen skal støtte op om aktivisme. Udgangspunktet er, at kvinder er undertrykt. Hvis man har dette som forudsætning, og så påviser, at kvinder er undertrykt, så har man bevist hvad man vil. …

Mange feminister mener dog, at standpunktsfeminismen er utilstrækkelig. Den giver ikke de ønskede resultater. Selv om man igen og igen påviser undertrykkelsen af kvinder, forsvinder undertrykkelsen åbenbart ikke. Man må åbenbart gå mere radikalt til værks. Det gør man ved at hævde, at det er selve opdelingen af menneskeheden i to køn, der er problemet. At tale om at mænd og kvinder som to modsatte kategorier af mennesker er at polarisere. Faktisk er der masser af mennesker, der ikke passer i denne opdeling, hævder man så. Man taler om bøsser og lesbiske, om transseksuelle, om intersex-personer og i det hele taget om personer der er ‘queer’, altså ‘på tværs’ af de gængse kategorier. Man gør hvad man kan for at overdrive antallet af intersex-personer. Og man argumenterer for, at kønnet blot er en social konstruktion – ikke blot det sociale køn, med kønsbestemt tøj, frisure og interesser, men også det anatomiske køn.

At nogle personer fødes med tissemand, og andre uden, at nogle udvikler bryster og andre får hår på brystet, skyldes ifølge disse feminister en social konstruktion. Også heteroseksualitet er blot en social konstruktion. Forelskelse er en social konstruktion. Det hævdes f.eks., at førend man i starten af 1800-tallet skrev romantiske romaner, kendte folk ikke til forelskelse. Det var romanerne der skabte ideen om at man kunne forelske sig. Et temmelig bizart synspunkt, kan man mene. Men ideen om social konstruktion går endnu videre. Selv ‘personlig identitet’ er en social konstruktion. Der findes ikke noget konstant indre jeg; jeget opstår igen og igen, i stadig nye udgaver, i samspillet med den sociale omverden. Faktisk er alt socialt konstrueret. …

Som naturvidenskabsmand spørger jeg uvilkårligt, om der dog ikke er nogen besindige mennesker, der kan stoppe de værste vildskud fra disse socialkonstruktivister. Men det er der åbenbart ikke. Tværtimod, de får priser og medaljer. … Den videnskabelige kvalitetskontrol har svigtet totalt. Næsten alle inden for de social-humane videnskaber lader sig forføre af disse charlataner m/k. Der sidder hist og her nogle få redelige forskere, som kan se miseren. Men de dukker sig. De skal ikke sige noget, så bliver de frosset ud. Dumheden vinder stort.”

Oploadet Kl. 19:57 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/53282/trackback

29 Comments »

 1. Jeg fandt i en ekskærestes kasse af bøger på vej ud en feministisk bibel fra 70’ernes USA, skrevet af en havardprofessor i feminsme. Den var sindsoprivende hadefuld, og havde intet som helst med forskning at gøre. Udgangspunktet var at mænd snyder kvinder, og bogen var, med den utrolig ringe grund som påskud, en lang beskrivelse af hvordan kvinder kunne snyde tilbage. Jeg så det som et eksempel på at psykiatrien havde svigtet.

  Kommentar by Høgsbro — 23. november 2013 @ 20:35

 2. Svenskerne prøver at udviske skellet mellem han og hun, det er naturstridigt at ændre på det faktum at han og hun buler ud forskellige steder på kroppen.
  EU vil tvinge firmaer til at have lige dele mænd og kvinder i bestyrelser, det går ikke i virkeligheden, prøv at se fordeling af mænd og kvinder i de nye byråd! vil EU også gennemtvinge en 50/50
  ordning på det område?

  Man kan drømme om millimeterretfærdighed, det mener jeg er uopnåelig
  og forsøg på totalitær ensretning.

  Kommentar by k.m. — 23. november 2013 @ 22:24

 3. Ligegyldigt hvad man blander feminisme med, så forgifter det ethvert projekt!

  Kommentar by Santor — 23. november 2013 @ 22:37

 4. De er skingrende skøre, de kællinger.

  Jeg er stolt over at være mand, med min manddom i fuldt behold.
  Kønsforvirrede madammer burde sendes på en stiv kost til Bloksbjerg.

  Kommentar by Svend Andersen — 23. november 2013 @ 22:38

 5. Off Topic

  Otterup lørdag aften, en 14 årig “perker” er stukket ned af en anden “perker”. Politiet søger gerningsmanden. (øjenvidne-beretning).

  Fanden tage den islam. Forbyd lortet.

  Kommentar by Iznogut — 24. november 2013 @ 00:06

 6. Det minder en del om den “forskning” der foregår mht muslimer i vestlige lande hvor udgangspunket også er at fremstille dem som ofre, uanset virkeligheden.

  Kommentar by Per — 24. november 2013 @ 00:30

 7. […] More Info: Click here […]

  Pingback by Wordhut » Om feministisk socialkonstruktivisme: Kvindeforskning er den akademiske forlængelse af kvindekampen — 24. november 2013 @ 01:04

 8. Det er en videreudvikling af studentermarxismen. Mange af de ledende kvinder har en kendt fortid som revolutionære studentermaxister. Kvindekamp er klassekamp.

  De er besat af marxismens had til forskellige egenskaber hos mennesker. Lighed er for dem at alle skal være ens. Køn, klasser, talenter skal mainstreames. Så når vi paradis, hvor ulven og fåret og alle de andre omgår fredeligt og spiller på harpe for hinanden.

  De lægger ikke engang skjul på deres autoritære ideologi.
  Her fra det statsstøttede KVINFO’s hjemmeside:

  “Fra kvindeforskning til kønsforskning
  Gennem de seneste 30 år er der sket en bevægelse fra kvinde- til kønsforskning. Et karakteristisk træk ved kvindeforskningen var den nære kobling mellem politisk kamp for ligestilling og det teoretiske arbejde for synliggørelse og inklusion af kvinder i samfundet og videnskaben.

  I begyndelsen af 1970’erne spirede kvindeforskningen frem på universiteterne. Det var ungdomsoprørets, studenteroprørets og de anti-autoritære bevægelsers tid. Aldrig før havde så mange unge haft adgang til universiteterne, deriblandt mange unge kvinder fra samfundets mellemste sociale lag.

  De ville ikke acceptere, at klassekampen og oprøret blev defineret af mænd, og mange af dem var derfor blevet aktive i Rødstrømpebevægelsen. På universitetet startede de kvindegrupper og kvindefaglige miljøer, som arrangerede seminarer og alternativ undervisning.”
  http://forside.kvinfo.dk/tema/Nyere_koensforskning/Fra_kvinde_til_koensforskning/Fra_kvindeforskning

  Ideologien kort:
  Alt menneskelig adfærd er socialt konstrueret og skal derfor dekonstrueres.

  Individets medfødte biologi, gener, kromosomer, hormone, intelligens osv skal undertrykkes.

  Derfor Gulag, Tuol Sleng, straffelejrsystemet “laogai” i Kina osv. Kommer måske her i EU snart?

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/414344:Udland–Kina-sender-kritikere-og-kristne-i-arbejdslejre

  Kommentar by A-mad — 24. november 2013 @ 01:07

 9. Få syn for vanviddet her (Video alvorlig og morsom): Harald Eia, The Gender Equality Paradox – Das Gleichstellungs-Paradox
  Norsk og engelsk tale og tyske undertekster.

  Kommentar by Balder — 24. november 2013 @ 01:17

 10. Tak, 8.Balder. Videoen siger helt enkelt den videnskabelige sandhed om kønsforskelle (som jo ikke er ny).

  Hvordan staten kan understøtte hundredevis af danske forskere, som spilder deres egen og vores tid, er en gåde, der bør udforskes nærmere.
  Med empiriske metoder, forstås :)

  Kommentar by A-mad — 24. november 2013 @ 01:38

 11. Send dit barn til idræt, og hent din pode igen i en ligpose, det er dagens Mohammedanmark. En stor tak til politikere og vælgere fra v,k,s,r,sf og einheizlisten, jeres våde multikulturelle drøm er gået i opfyldelse, og vi andre kan kun tude.

  Kommentar by Fritz — 24. november 2013 @ 02:25

 12. Prøv at se de to lystne blikke fra hanulvene på billedet fra Saudi -Arabien. Den ene kigger på fødderne, hvor der er lidt bar hud, den anden kigger på tasken. Helt i overnestemmelse med deres natur.

  De to feminister går og drømmer om at smide sækken og vise lidt røv og patter, som alle deres medsøstre har gjort siden stenalderen. verden er ond.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 24. november 2013 @ 05:34

 13. Var Kåre Fog ikke engang venstreorienteret, forøvrigt?

  Kommentar by Hans Und — 24. november 2013 @ 05:47

 14. Jo, Hans Und, Kåre Fog har været en af de mest aktive i heksejagten på Bjørn Lomborg. På den anden side har Fog heller ikke været bange for at gå i brechen for Helmuth Nyborg.

  Kommentar by Martin Kasler — 24. november 2013 @ 07:19

 15. Læste et semester på RUC i 2003 og der mødte jeg dette for fuld skala: socialkonstruktivisme, diskurs ect. Ingen biologi. Mennsket har skabt alt via. deres sociale eksistens og sprog.

  Jeg spurgte en af disse freaks: “Hvad med babyer, der er ingen der har lært dem at græde, hoste, sove, trække vejret osv. Det er da biologisk?”. Jeg fik intet svar.

  Samtidig var deres eneste fokus: kvalitative studier, hvor man intet kan sige generelt. Kvantitative studier er jo også sådan noget med tal som mænd kan lide og mænd er jo oftest højreorienteret. Ja undtagen alle disse mænd der rendte rundt derude.

  Kommentar by ngng — 24. november 2013 @ 08:20

 16. De intellektuelle tosser er uvidende. Snart vil Kurt igen belære dem. Om et par timer, fordi jeg først skal gennemblade alle de dejlige damer i Ekstrabladet. Her er biologien også drivkraften.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 24. november 2013 @ 09:13

 17. Mænd er da de undertrykte. Prøv at blive skilt med børn i ægteskabet – så kan du se, hvilken behandling du som mand får i det offentlige system sammenlignet med din ekskone.

  Kommentar by Sigwar — 24. november 2013 @ 09:24

 18. At mænd opfører sig som mænd og kvinder som kvinder, er hele grundlaget for at vi eksisterer idag. Uden dette mønster var vi uddøde for en million år siden. Der er ikke meget socalkonstruktivisme i det.

  Kommentar by Andreas Br. — 24. november 2013 @ 11:15

 19. Alt for mange feminister er ikke interesserede i ægte ligestilling, men snarere at manden skal betale tilbage ved at offerrollen overføres til ham.

  Kommentar by Erik Jørgensen — 24. november 2013 @ 12:08

 20. Kvinder burde. ikke have stemmeret.

  Kommentar by Jonas — 24. november 2013 @ 12:26

 21. Kønsforskning er et særligt område af den hypotesestyrede forskning, som
  især bedrives indenfor områder som miljø, klima og sundhed.
  Bevillingerne til denne type forskning kræver bestemte svar, som i middelalderen, da forskning styredes af kirken.
  Her er et link til et sørgmuntert kønsproblem:

  http://www.teorier.dk/tekster/queer-theory.php

  Kommentar by Jens Langkilde — 24. november 2013 @ 12:28

 22. Det er en slags racisme, hvor de vil udrydde det kvindelige.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 24. november 2013 @ 13:03

 23. #22
  Jeg tror at ordet du leder efter er sexisme. Racisme har ikke noget med køn at gøre.

  Kommentar by Erik Jørgensen — 24. november 2013 @ 13:09

 24. Mon de har hørt om Hills kriterier, disse feminister?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_Hill_criteria

  Anyway, muligheden for, efter kriterierne, at feministerne skulle have ret/være på rette spor kan måske række til en 2’er, hvorimod antagelsen om at de simpelthen er idioter/bevidst lyver, kan komme op på en 4’er uden noget videre arbejde med sagen.

  Kommentar by Hans Und — 24. november 2013 @ 14:05

 25. Helt enig med Kåre Fog. Rigtig godt skrevet.

  Kommentar by Morani ya Simba — 24. november 2013 @ 14:32

 26. Og så spørger man hvorfor kvinder spreder ben for muslimer…

  De kan lide at blive voldtaget…

  Kommentar by Frede — 24. november 2013 @ 17:06

 27. Den feministiske værdikamp har vundet helt af helvede til. Selv den mest sobre kritiker kan ikke gå imod paradigmet uden at blive stigmatiseret for altid. Og mange kritikere af islam er faldet i med begge ben når de forsøger at bruge feminismens eget værdigrundlag som udgangspunkt for kritik. Islam tillader vold mod kvinder, siges det, og så undrer man sig højligen over at kvindekampen er aldeles tavs med at kritisere volden, og kritiserer så feminismen for at være blind. I kan selv være blinde nårt i accepterer diskursen om vold mod kvinder som en præmis for noget som helst andet end kønskamp. Vold går som regel begge veje. Hver gang debatten om feminismens tavshed føres til torvs sker der intet andet end at kvindekampen styrkes,
  Det forekommer mig at Kåre Fogs ide om at angribe feminismen på dens uredelighed er meget mere effektiv end alverdens værdidebatter. I virkeligheden vil selv den mest forbenede betonfeminist det samme som ethvert andet menneske. Også hun hylder humanisme og loyalitet, idet hun blot ikke ser at den der øver vold mod menneskeheden ikke er mændene men hende selv.
  Jeg er særlig vild med kritikken af den akademiske sproglighed. At han har ret i sin beskrivelse tvivler jeg ikke om i et sekund.

  Kommentar by Høgsbro — 24. november 2013 @ 19:07

 28. #20
  “Kvinder burde ikke have stemmeret”

  Heller ikke Pia Kjærsgaard, Marie Krarup, Pernille Bendixen, Katrine Winkel Holm, Aia Fog, Ulla Nørtoft Thomsen eller Yvette Espersen?.

  Kommentar by Erik Jørgensen — 24. november 2013 @ 21:53

 29. Udmaerket indlaeg af Fog, men den maade at bedrive ‘forskning’ paa er ikke forbeholdt feminister, men gaelder al sociologi. Blot er det lettere at opdage, naar konklusionerne er aabenlyst nonsens men grundlaeggende er der samme komplette mangel paa teori, metode og evidens i alle samfundsvidenskaberne, nationaloekonomi inkluderet. Man gaetter sig lidt frem og tilbage og haelder saa et skvaet sociobavl ud over for at faa det til at lyde klogt.

  Talrige filosoffer har forsoegt at komme det sociologiske teoriproblem til livs, men der er endnu ikke fremkommet en sociologisk teori eller en metode, der kan levere nogen form for evidens. Overhovedet.

  Sociologer er pinligt klar over dette, i hvert fald de smartere af dem, men man holder lav profil. For nogle aar siden blev Institut for Sociologi udfordret paa dette punkt af en anerkendt historiker (Steffen Heiberg, saa vidt jeg husker) – svaret var 1) en kort, blank afvisning efterfulgt af 2) rungende tavshed ud over 3) to studiner (paa grunduddannelsen), der skrev et laeserbrev i Politiken hvori de imoedegik Steffen Heibergs kritik med det argument, at Steffen Heiberg var dum.

  Kommentar by Erling — 26. november 2013 @ 17:16

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper