10. januar 2008

Ikke tilfældigt, at “Benito Mussolini til det sidste opfattede sig selv som venstreorienteret.”

Fra dagens Jyllandsposten. Flemming Rose om Jonah Goldberg – Hvem er fascist? (ikke online).

“Goldbergs nye bog Liberal Fascism: The Secret History of the American Left from Mussolini to the Politics of Meaning vender… op og ned på nedgroede forestillinger om venstre og højre i det politiske spektrum.

Det er, gør Goldberg opmærksom på, ingen tilfældighed, at de italienske fascisters leder Benito Mussolini til det sidste opfattede sig selv som venstreorienteret, eller at det tyske nazistparti hed Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti. Såkaldt progressive eller venstrefløjen deler intellektuelle rødder med den europæiske fascisme, påpeger Goldberg…

I fremtiden, noterer Rich Lowry, chefredaktør på det konservative magasin National Review, vil vi være nødt til at revidere vores forestilling om det traditionelle politiske og ideologiske spektrum som en skala, der går fra socialisme på venstrefløjen til fascisme på højrefløjen.

»Benito Mussolini var socialist og gjorde sig fortjent til titlen Il Duce som leder af socialisterne i Italien. Da han grundlagde det fascistiske parti, argumenterede han i sit program for mindsteløn, ekspropriering af godsejernes ejendom, afskaffelse af adelstitler, etablering af en sekulær, statsdrevet skole og indførelse af en progressiv indkomstskat. Mussolini tog socialismen og forvandlede den i en mere militaristisk og populistisk retning, men han forblev sekulær, venstreorienteret og moderniserende,« skriver Lowry i sin anmeldelse.

»Nazisterne var også socialister og dødsfjender af dagens kapitalistiske system. Partiets platform lød meget lig de italienske fascisters. Nazisterne ønskede at fordrive kristendommen fra det offentlige rum og gøre op med traditionerne og erstatte dem med en almægtig stat. Mussolini og Hitler var begge revolutionære og var bitre modstandere af reaktionære kræfter i deres egne samfund,« tilføjer Lowry.

Daniel Pipes, en anden konservativ kommentator, refererer i FrontPageMagazine Goldbergs udlægning af fascismen på denne måde:

»Som statsideologi bruger fascismen politik som et redskab til at forvandle samfundet fra en samling atomiserede individer til et organisk hele. Den gør det ved at sætte staten over individet, ekspertviden over demokrati, tvungen konsensus over debat og socialisme over kapitalisme. Den er totalitær i Mussolinis oprindelige betydning af begrebet: Alt i staten, intet uden for staten, intet mod staten.«

Det lyder nærmest som den socialdemokratiske velfærdsstat, men det er måske heller ikke tilfældigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger Goldberg . Han ser fascistiske træk i ungdomsoprøret i 1960’erne og 1970’erne: en ukritisk dyrkelse af ungdom, glorificering af vold, had til traditioner og romantisk leflen for gadens oprør. Og, kunne man tilføje, her deler aktivisterne for et ungdomshus på Nørrebro intellektuelle rødder med 1930’ernes og ungdomsoprørets progressive fascisme.

Den venstreorienterede fascismes modsætning er det liberale og konservative gemyt, der mener, at staten skal lade borgerne i fred og derfor plæderer de for en mindre stat og mindre offentlig sektor, individualisme, demokratisk debat og kapitalisme.”

 • 27/12-07 Politics Central – The Glenn and Helen Show: Jonah Goldberg on Hillary, Huckabee, and Liberal Fascism (interview med Goldberg).
 • 8/1-08 NRO – Rich Lowry: Liberal Fascism.
 • 10/1-08 dk.danielpipes – Fascismens arv: liberalisme (ikke så heldigt oversat…).
 • Opdate 13/1-08.

 • 12/1-08 Observant – Socialdemokratiets brune fortid – nu med racehygiejne (citater formentligt fra Lene Koch: Racehygiejne i Danmark 1920-56).
 • “Den røde Traad i Socialreformens Bestemmelser om Aandssvage – jeg holder mig til dette Omraade, langt det største og farligste – er Statens Overtagelse af Forsorgen for samtlige aandssvage ….Hvis vi derfor ikke fortsat skal udrede endda voksende Udgifter til Pladser – Paladser siger mange – for at det tiltagende Antal af Aandssvage m.fl. medens de for Landets Velfærd værdifulde Børn vokser op i Barakker, for ved deres Uddannelses Afslutning at kastes ud i Arbejdsløshed og alskens moralsk Fornedrelse, maa vi tage Skeen i den anden Haand og supplere vor Sociallovgivning med en efter vor Viden afpasset Form for Racehygiejne.” (socialminister K.K.Steincke, socialdemokrat)

  “Disse Syge, hvorom det drejer sig, skulle dog nødig blive en altfor stor Procentdel af Befolkningen, allermindst i en Tid, i hvilken den sunde Del af Befolkningen mere og mere gaard ind for Børnebegrænsning i stor Stil… Hvis det danske Samfund ikke skal gaa til Grunde maa det styrke Racehygiejnen; denne maa gennemføres og gennemføres rationelt og hurtigt. Antallet af disse ulykkelige er i stærk Stigning og hvis disse arveligt belastede ikke forhindres i at forplante sig, vil ikke alene Byrden for Samfundet blive saa stor, at den ikke kan bæres økonomisk, men den aandelige Standard vil sænkes ned.” (Jens Christian Jensen-Gørding, Radikal MF)

  “… et Bevis for, at de saakaldte humanistiske Ideer i deres Rendyrkning Gang paa Gang vil komme til at ligge Side om Side med det Barbariske. Der er intet at sige til, at Humanismen i sine Overdrivelser slaar over i Barbarismen fordi Humanismen netop som en frit svævende Størrelse ikke har den tilstrækkelige Modstandskraft til at bevare sig selv i sit rene Væsen, men naturligt graviterer i Retning af noget, den ikke selv kender.” (Alfred Bindslev, konservativ præst)

  Oploadet Kl. 18:29 af Kim Møller — Direkte link92 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5359/trackback

  92 Comments »

  1. > her deler aktivisterne for et ungdomshus på Nørrebro intellektuelle rødder med 1930′ernes og ungdomsoprørets progressive fascisme

   De deler rødder på flere måder. Flere af medlemmerne i “Forældre mod politiet” var selv i forreste linje i optøjerne i 70-erne.

   Kommentar by AN — 10. januar 2008 @ 19:47

  2. […] Fordi alt ondt i denne verden er venstreorienteret. Alt, simpelthen. […]

   Pingback by The Citizen » Blog Archive » See no evil, hear no evil — 10. januar 2008 @ 20:05

  3. Kanon pointe!

   Kommentar by Thomas — 10. januar 2008 @ 21:03

  4. Det er en velkendt pointe for alle der ikke er venstreorienterede, men lidet hjælper det, for vi ved jo udemærket godt, at hver gang et socialistisk system fejler vil venstrefløjen henvise det til en plads på højrefløjen. Der er jo også dem, der argumenterer for at sovjetunionen da selvfølgelig også var højrefløj. Det var jo en autoritær stat…
   Så selvom det er godt, at der bliver skrevet om det, så kommer det nok ikke til at rykke meget. Bogen vil kun blive accepteret af dem, som allerede kender dens pointe.

   Kommentar by Jacob — 10. januar 2008 @ 21:30

  5. Ja den er særdeles velkendt – i USA i hvert fald. Men herhjemme i Europa (og i denne sammenhæng er DK langtfra værst) er den ikke kendt nok til at den ikke kan tåle at blive gentaget igen, helst et par tusinde gange og gerne optrykt i Information og Politiken istedet for JP.

   Herhjemme er det stadig lykkedes venstrefløjen at fastholde den illusion at socialismen er det modsatte af fascismen, mens at markedet derimod er noget fascistoidt noget. Jeg tror faktisk at langt de fleste forbinder nazismen i Tyskland med kapitalisme, selvom det modsatte var tilfældet (Hitler var godt nok venligere stemt overfor kapitalejerne end hans kollegaer i SA, men det var jo blot fordi at de var brikker i det store spil – så reelt set var han bare smartere end Lenin og Stalin, ikke hverken mere eller mindre autoritær og morderisk). Det er sært for der er så mange åbenlyse ligheder imellem kommunisme og nazisme (kollektivisme, utopisme, totalitarisme, planøkonomi og korporatisme, militarisering af samfundet, idolisering af førerne, ser en klasse af mennesker som værende en anden overlegen, tendens til at se konspirationer overalt, retorikken blandt “chefideologerne”, er begge af kontinentaleuropæisk filosofisk afstamning, plus det faktum at ingen af de to ideologier nogensinde har slået rod i andet end politisk tilbagestående (hierarkiske/autoritære) samfund). Listen kan blive ved…

   Mvh

   Kommentar by Martin Rannje — 10. januar 2008 @ 21:56

  6. Jeg synes godt, man for at bruge et ord der ofte anvendes her på Uriasposten kan tale om, at Lowry, Goldberg og Daniel Pipes er ude i noget af en gruppevoldtægt af historien.

   “Bogen vil kun blive accepteret af dem, som allerede kender dens pointe.”
   Forkert, bogen vil kun blive læst af dem, der vil have bekræftet deres dybt dogmatiske opfattelse af jorden og dens beboere.

   Kommentar by RasmusE — 11. januar 2008 @ 01:57

  7. Jeg har lige hørt et interview på 30 min. med ham om hans bog.

   http://dennisprager.townhall.com/MediaPlayer/AudioPlayer.aspx?ContentGuid=2b2af5ca-3d3a-4e24-9758-0a8980433aea

   Kommentar by Per N — 11. januar 2008 @ 06:47

  8. hahahah..:) du er sgu skæg kim..fuldstændig vanvittig i dine analyser naturligvis….men din fanatiske hang til at fordreje virkeligheden er imponerende..

   Kommentar by Allan — 11. januar 2008 @ 07:21

  9. @8 Allahn

   Til gengæld adslører du dig selv som 100% ægte psykopat med dine sindssyge påstande og decideret løgnagtige omskrivninger.

   Du ville passe fint som DKP’s propagandachef.

   Kommentar by Dansk Realist — 11. januar 2008 @ 07:30

  10. Allahn = Saddams informationsminister

   Og som sædvanligt KOMPLET uden en flig af argumentation. Det er jo egentlig ret ynkeligt.

   Kommentar by Jakob — 11. januar 2008 @ 09:31

  11. hahahah..:) du er sgu skæg Allan..fuldstændig vanvittig ….men din fanatiske hang til at fordreje virkeligheden er imponerende..

   Kommentar by Cicero — 11. januar 2008 @ 09:59

  12. Allan, turde man bede om bare en lille smule dokumentation for hvor Kim fordrejer virkeligheden? Det gælds ikke at henvise til ‘fakta’ fra din egen blog, eller arbejderen.dk. De er nogenlunde lige så troværdige som ‘Der Stürmer’ eller datidens ‘Pravda’.

   Oneliners kan være sjove. Hecklers, som er tilhørere der råber nede fra salen i gammeldags valgmøder, er også underholdende, men de er sjældent fremmende for debatten.

   Kommentar by Hauch3 — 11. januar 2008 @ 10:10

  13. At komentere Alala kan være en sjov tidsfordriv, men ikke særlig fornuftig, er der nogen af jer der har lyttet til hestens mund som jeg hendviste til?

   Kommentar by Per N — 11. januar 2008 @ 10:19

  14. Jonah Goldberg er en ekstremistisk kommentator, der har argumenteret for, at kolonialisme var bedre for Afrika, at der skal indsættes en ny Pinochet i Irak og forsvaret Pinochets vold for lige at tage et par af de værste.

   Det vidner ikke om en særlig avanceret historieforståelse at sammenligne fascismen med socialismen, al den stund at fascister/nazister forfulgte socialister med vold. Man kan også sammenligne en blåhval med en mus; de er jo dyr….

   Kommentar by FF — 11. januar 2008 @ 10:57

  15. Det sjove er at Allan jo ikke engang KAN påvise en materiel forskel mellem Mussolini og Stalin. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

   Med mindre han da insisterer på at den materielle moralske forskel der adskiller helvede fra paradis er om en håndfuld industrifyrster får nationaliseret deres aktier eller ej ?

   Så igen, vi har tidligere med stor moro kunnet læse ham væve rundt i begreber som ekspropriation, så måske der er mere underholdning tilbage i denne debattråd ? Man kan da håbe :-)

   Please Allan, belær os dog !!!! ROFL !!!

   Kommentar by DaLi — 11. januar 2008 @ 11:44

  16. @ 4

   Lige præcis.

   Systemerne er præcis lige autoritære og metoderne er præcis lige så brutale. Blot, når det – efterfølgende – bevises at de “store ledere” selv havde fingrene i kagedåsen, så afskrives hele eksperimentet som “højreorienteret”.

   Either way, hvis man på den danske kulsorte venstrefløj er enige om at Stalin, Mussolini og Co er så højreorienterede, hvorfor forguder man så den dag idag alle kommunismens symboler og ikoner ?

   Kommentar by DaLi — 11. januar 2008 @ 11:50

  17. @ Dali

   var Konservativ Ungdom også proto-socialister, da de marcherede med støvler og i uniformer i 30’rne? Og var Landbrugernes Sammenslutning Stalin-beundrer, da de rasede mod “jødekapitalen”? Det må de vel være, hvis fascisme og socialisme er det samme………..

   Hvis man ikke kan se, at det er at sammenligne to forskellige politiske ideologier på en meget subjetiv og opportunistisk måde, ja så er man langt ude!

   Kommentar by FF — 11. januar 2008 @ 13:06

  18. @ Dali

   var Konservativ Ungdom også proto-socialister, da de marcherede med støvler og i uniformer som SA’erne i Nazityskland i 30’rne? Og var Landbrugernes Sammenslutning Stalin-beundrer, da de rasede mod “jødekapitalen”? Det må de vel være, hvis fascisme og socialisme er det samme………..

   Hvis man ikke kan se, at Goldbergs metode med at sammenligne to forskellige politiske ideologier på en meget subjetiv og opportunistisk måde har en politisk bias, tja så er man ikke særlig interesseret i den historiske sandhed….

   Kommentar by FF — 11. januar 2008 @ 13:08

  19. The correspondence between Marx and Lassalle [9] suggests that the two men were colleagues who – despite certain differences of opinion – were collaborating to achieve a common aim. But the letters exchanged between Marx and Engels tell a very different story. Here Marx showed his contempt for the Jew who presumed to have opinions and ambitions of his own. When Lassalle was Marx’s guest in London in 1862 Marx wrote to Engels:

   “It is now perfectly clear to me that, as the shape of his head and the growth of his hair indicate, he is descended from the negroes who joined in the flight of Moses from Egypt (unless his mother or grandmother on the father’s side was crossed with a nigger). Now this union of Jewishness to Germanness on a negro basis was bound to produce an extraordinary hybrid. The importunity of the fellow is also niggerlike.” [10]

   9. Gustav Mayer, Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx, Vol. 3 of Ferdinand Lassalle: Nachgelassene Briefe und Schriften (first edition 1922; new edition issued by the Historical Commission of the Bavarian Academy of Science, 1967).

   10/Marx to Engels, 30 July 1862, in Marx-Engels Gesamtausgabe , Part iii. Vol. 3, pp. 82-84.

   Kommentar by Limewoody — 11. januar 2008 @ 13:24

  20. […] Liberal Fascism, og selvom jeg såmænd heller ikke har læst den, har jeg en god ide om, hvad der står i den (og vil derfor næppe købe den, fordi den ikke vil have meget nyt at […]

   Pingback by Mit bidrag « Econstudentlog — 11. januar 2008 @ 13:38

  21. Slå et slag forbi

   http://hodja.wordpress.com/

   og læse

   ” Den forhadte budbringer.”

   Kommentar by Vivi Andersen (islamofob) — 11. januar 2008 @ 13:42

  22. Man kaldte nationalsocialisternes stormtropper (SA)for “bøffer” brune udenpå og røde indeni. Da jeg så fhv. SF-formand Holger K. Nielsen tale, iført rød kampskjorte,og under vejerende hezzbollah faner på rådhuspladsen, tænkte jeg, “rød udenpå men brun indeni”

   Kommentar by Slyrgraff — 11. januar 2008 @ 13:59

  23. 20#
   Det her er fra din egen blog.

   “Du er mere end velkommen til at mene, at du ikke er enig med mig i mine politiske holdninger. Men lad være med at kalde mig og andre liberalister for fascister eller lignende. Det er helt skudt forbi, og det gavner ikke debatten. Lad ligeledes være med at antage, at vi, fordi vi ikke er en del af konsensus, er antidemokrater – det er mange af os ikke.”

   Jeg er ikke helt med! er der nogen der har sat dig i fastlåst bås?
   Hvis vi taler om bogen Liberal Fascisme,ser jeg ikke en anklage, men en udvikling/sammenhæng med venstrefløjen og deres udvikling/parløb med det vi ofte i dag forstår med fascisme og som ikke adskiller sig fra hitler, lening ect.
   Men jeg er lidt amatør på dette område.

   Kommentar by Per N — 11. januar 2008 @ 15:12

  24. @Per:

   De bemærkninger er ikke henvendt til dig, men til ‘den generelle læser’ – posten var ikke primært ment som en post til mine faste læsere, men derimod som en post til tilfældige ‘google-heads’.

   Mange ‘almindelige danskere’ har ikke stor forståelse for, hvad liberalister mener, fordi deres holdninger ikke passer ind i den almindeligt anvendte højre-venstre dikotomi, hvad Goldberg – går jeg ud fra – vel nok også er inde på i sin bog. De benytter sig derfor af proxyer. Når mange venstreorienterede har fået overbevist folk om, at liberalisme og fascisme er tæt forbundne idesæt, er det naturligt at en af de meget anvendte proxyer er fascisme. Det er et synspunkt jeg selv fra tid til anden er stødt på, og det er, er jeg bange for, ganske udbredt.

   Jeg har på min blog fået skudt i skoene, at fordi jeg er liberalist er jeg nok også antidemokrat. Jeg er også stødt på det synspunkt i massemedierne, at fordi man er uden for konsensus, så er man nok også revolutionær.

   Givet at formålet med min post var at rydde lidt op i nogle, tror jeg, desværre ret udbredte misforståelser, fandt jeg det naturligt at tage disse bemærkninger med i posten.

   Kommentar by US — 11. januar 2008 @ 15:26

  25. @ FF

   ”Det vidner ikke om en særlig avanceret historieforståelse at sammenligne fascismen med socialismen, al den stund at fascister/nazister forfulgte socialister med vold.”

   Kære FF – din historieopfattelse må til gengæld kaldes avanceret, fordi du totalt overser at Stalin forfulgte og aflivede socialister på stribe.
   Præcist som de andre kommunistiske menneskeslagtere, der følte deres magt truet af deres egne – eller af andre socialistiske fraktioner.

   Jo netop – kære FF. Socialister har så udpræget forfulgt og myrdet løs på socialister.

   Kommentar by Als — 11. januar 2008 @ 15:39

  26. US:
   Tak for din opklaring, jeg kunne ikke drømme om at kalde dig og ligesindede for facist, tværtimod, så vær ved godt mod, det er ikke alle som er farveblind.

   Kommentar by Per N — 11. januar 2008 @ 15:49

  27. @ US

   “Når mange venstreorienterede har fået overbevist folk om, at liberalisme og fascisme er tæt forbundne idesæt, er det naturligt at en af de meget anvendte proxyer er fascisme.”

   Jeg vil gå så vidt at sige, at højre venstre skalaen som den ser ud idag er opfundet af post-krigens venstrefløj for bevidst at distancere samtidige eksisterende venstrediktaturer fra Nazismen i folks bevidsthed.

   Kommentar by DaLi — 11. januar 2008 @ 16:17

  28. @17 FF

   “var Konservativ Ungdom også proto-socialister, da de marcherede med støvler og i uniformer i 30′rne? Og var Landbrugernes Sammenslutning Stalin-beundrer, da de rasede mod “jødekapitalen”? Det må de vel være, hvis fascisme og socialisme er det samme”

   Svaret er JA til begge dele.
   KU flirtede for nationalsocialismen mod rødsocialismen.
   Både nationalsocialismen og sovjetsocialismen hadede jøderne for deres forretningssans, der ellers havde bragt velstand til både Tyskland og Rusland. Ren og skær socialistisk misundelse.

   Kommentar by Dansk Realist — 11. januar 2008 @ 16:46

  29. >17 FF

   “var Konservativ Ungdom også proto-socialister”

   Det er sjovt du siger det, for der VAR rent faktisk særdeles stærke socialistiske tendenser i de konservative i perioden op til og i lang tid efter anden verdenskrig.

   Faktisk vil jeg påstå, at K kun er blevet endnu mere socialistiske siden da! De har sku aldrig været mere røde end de er idag, men det gælder ikke kun K. Det gælder Danmark som helhed.

   Sjovt nok kommer der også flere og flere fascistiske tendenser i den danske “elite” efterhånden som landet bliver mere og mere rødt.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 11. januar 2008 @ 16:56

  30. Bl,a, til @24 US m.fl.

   Påfaldende så ofte ekstrempolitiske skribenter tyer til besynderlige fremmedord som xenofobi, proxy og lignende, når de ikke kan klare almindelig dansk retskrivning.

   Derfor vil jeg beskrive nogle ting med almindelige danske betegnelser.

   Facisme er en venstreekstrem politisk retning drejet mod diktatur.
   Liberalisme er en højreekstrem politisk retning drejet mod anarki.

   Begge fløje ønsker almindeligt demokrati afløst af henholdsvis statsfører (som Stalin, Hitler, Mussolini, Kim-il-Jong, Mao, m.fl.) og egoistisk, rodløst anarki hvor de (økonomisk) stærkeste har alle goderne, mens den fattige almene befolkning må nøjes med hvad de nu kan skaffe sig. Lidt som USA hvor mange har for meget og flere for lidt.

   Og derfor er liberalisme lige så demokratiskadelig som socialisme/facisme.
   Og det ønsker ingen af parterne kommer frem, så derfor flyver det med de flotte ord fra dem når de er i knibe.

   Bemærk forøvrigt at ALLAHn nu også boltrer sine perfide kommentarer på Netavisen 180 grader !

   Kommentar by Dansk Realist — 11. januar 2008 @ 16:59

  31. Hvad angår den uforbederlige RasmusE, så får han sikkert et fint 11-tal for sit speciale, men klogere på historien er han sku ikke blevet, i hvert fald ikke andre historier end hans egen.

   At socialisme og fascisme langt hen ad vejen er et og samme, er en af de facts of life, som er så indlysende sande, at de fleste folk overser det, fordi de stirrer sig blinde på spidsfindigheder. De kan ikke se skoven for bare træer.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 11. januar 2008 @ 17:04

  32. 28.Dansk Realist

   Jeg ved godt dette her er utilladeligt, men angående hadet til Jøderne er det jo en sandhed, at mange af Marxisterne var…Jøder.

   I Tyskland var der nok noget mere end lige præcist ren og skær socialistisk misundelse, der fik konsekvenser for de Tyske Jøder.

   Det er et emne som den dag i dag ikke kan røres ved UDEN man enten vil blive anklaget for Antisemitismen, Nazisme osv..

   Men et faktum er, at det i depressionens Tyskland viste sig, at de Tyske Jøder sad som bestemmende på de skrevne medier, teatrene, forlagene, mange virksomheder, banker osv..

   De klarede sig godt som kapitalister gennem depressionen, samtidig med at man i sovjet kørte et helt andet system.

   At vi i dag på et beskedent plan måske kan få fornemmelsen af hvad de almindelige Tyskere har måttet erfare, nemlig at blive hængt ud hvis man protesterer mod, at een bestemt etnisk gruppe er så dygtige, har så megen opbakning, at denne faktisk kan sætte en form for dagsorden som flertallet kommer til at bøje sig for – er vist ikke heæt ude af proportioner.

   Tyskerne har i årevis været mere end rimeligt straffet for hvad Nazisterne fik forøvet.

   De var nogle af de første her i Europa, der tillod Islams Rettroende at få fodsfæste og det i et antal som jeg ikke er klar over om overgåes af Frankrig / England.

   Og de har været bange for at protestere mod den islamisering der foregår i deres land – hvilket er ret så forståeligt deres historie taget i betragtning.

   Den almindelige Tysker må i nutiden føle sig hårdt straffet – og dette kan ikke retfærdiggøres !

   Kommentar by Vivi Andersen (islamofob) — 11. januar 2008 @ 17:12

  33. >30 Dansk Realist

   Liberalisme er aldeles ikke anarkistisk. Men det er rigtigt, at der har udviklet sig anarkistiske ideologier ud fra liberalismen, på samme måde som den fascistoide socialisme også har sine rødder i liberalismen.

   Socialismen såvel som anarkismen er liberalismens bastarder, så at sige.

   Men drop det fis med at liberalister ønsker at afskaffe demokratiet. Det fortæller i grunden mere om dig selv end det gør om liberalismen. Det fortæller i hvert fald mig, at du nok er mere socialist end du selv vil være ved.

   Men lad mig gætte. Du stemmer DF, og tror derfor, at så er du højreorienteret.

   Skillelinjen mellem venstrefløj og højrefløj går imidlertid i deres forhold til staten. Højreorienterede ønsker MINDRE stat, men ikke nedlæggelse af staten. Venstreorienterede ønsker mere og MERE stat.

   Anarkisterne, tjaa, de ønsker nul stat. Du må ikke spørge mig hvor de hører til henne. Det aner jeg ikke.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 11. januar 2008 @ 17:13

  34. >Dansk Realist

   Inden fu begynder at fable om Anders Fogh, så vil jeg lige gøre dig opmærksom på at Anders Fogh ALDRIG har været MINDRE liberal end han er idag, og at den danske stat aldrig har været STØRRERE end den er idag.

   Og ja jeg er faktisk enig med dem der kalder ham Fjogh, men alternativet er trods alt værrere.

   Det er ikke nemt at være liberal i disse dage. Da slet ikke når lyserøde nationalkonservative som Dansk Liberalist begynder at ævle om, at liberalister er antidemokrater, gud fader bevares, mod dumhed kæmper selv guderne forgæves.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 11. januar 2008 @ 17:19

  35. @ dansk realist

   Hvordan kan fascismen være venstreorienteret, når alle fascistiske regimer har jagtet venstreorienterede?

   @Macktey

   Hvordan kan det være, at du kalder KU’erne for SOCIALISTER, når det var dem de jagtede? Jagter man det, man selv er? Nazismen var jo defineret ved en stærk antikommunisme/socialisme. Det er børnelærdom. Kig på fakta. Prøv at se på tingene, istedet for at opfinde dine egne perfide tolkninger af historien. socialisme og liberalisme som liberalismens bastarder….. Og der findes da masser af liberalister, der er mod demokratiet (anarkokapitaliser med videre). De er måske også bastarder?

   Kommentar by FF — 11. januar 2008 @ 17:35

  36. 31 – Mackety

   ”de stirrer sig blinde på spidsfindigheder”

   Ja – enig. Når man som sidste mand er proppet ind i en overfyldt kreaturvogn, på vej til slave- og udryddelseslejren, er det ret ligegyldigt om det er socialisterne eller nazister/ fascister, der administrerer tognettet og lejren.

   @ FF – du burde vel egentlig også nævne kommunisternes og nazisternes broderskab fra 1939-41, når du er i gang med at opregne beundrere af fascisme/nazisme.

   Kommentar by Als — 11. januar 2008 @ 17:48

  37. @Dali:

   Den forklaringsvariant er ikke langt fra min egen.

   @Dansk realist:

   1) Jeg kan ikke se, hvad mit sprogbrug har med noget at gøre, og jeg kan ikke se, hvad der er besynderligt i ordet proxy. Jeg er også ret sikker på, at min retsskrivning er langt over gennemsnittet herhjemme, men nogen gange går det lidt stærkt.

   Jeg er for øvrigt ikke kulturradikal, og kunne ikke drømme om at tage ordet xenofobi i min mund, med mindre det var for at kritisere et tomt begreb. Jeg har selv ved en tidligere lejlighed kritiseret lige netop dette begreb på min blog.

   2) Liberalisme og anarkisme er to forskellige ting, og for mange af de førstnævnte er der en verden til forskel. Jeg er ikke anarkist og finder, at anarkisme er et lige så utopisk og urealiserbart ideal som kommunismen var (og er) det.

   Hvad angår egoisme og liberalisme har jeg selv skrevet lidt om dette tidligere. Her er der også efter min opfattelse tale om et udtalt problem med begrebsforvirring som følge af udeladte variable:

   http://econstudentlog.wordpress.com/2007/01/15/individualisme-og-egoisme/

   3) Der er ikke nogen tvivl om, at jeg i dagens Danmark politisk set hører til uden for normalområdet. Men lad mig prøve at illustrere situationen:

   I 1960 var det danske skattetryk som procent af BNP nået op på 26%. Dengang udtalte Socialdemokraten Viggo Kampmann:
   “Er det da rigtigt, at skatteudskrivningen har nået sit maksimum? Ja, for bestemte skatteområders vedkommende. Det vil være betænkeligt yderligere at øge indkomstskatten i Danmark.”

   I 1960 var man socialdemokrat, hvis man mente, at et skattetryk på 26% af BNP var på grænsen. I dag er skattetrykket omkring 50% af BNP, og de danskere der taler for, at staten ikke skal have mere end halvdelen (!) af din løn, er nærmest beskrevet som ultraliberalister/kapitalister/indsæt selv skældsord efter behag.

   4) Du må gerne prøve at uddybe, hvordan liberalisme er skadelig for demokratiet. Hvis et flertal af befolkningen stemmer for, at staten ikke skal blande sig så meget i deres liv og sænke skatter og offentligt forbrug, er det så ikke demokratisk? Hvorfor ikke?

   Er du en af dem, der kun kan lide demokratiet, når det giver de resultater du synes om?

   Kommentar by US — 11. januar 2008 @ 17:50

  38. – 35 FF

   “Jagter man det, man selv er?”

   Ja man gør. Se min postering nr. 25 og se denne – for nu bare at nævne 2 eksempler http://da.wikipedia.org/wiki/De_lange_knives_nat

   Kommentar by Als — 11. januar 2008 @ 18:23

  39. >34 (rettelse)

   Det var selvfølgelig ‘dansk realist’ jeg skrev om, ikke ‘dansk liberalist’. ;)

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 11. januar 2008 @ 19:11

  40. jeg forstår ikke din pointe? Det er korrekt, at Gobells og andre fra det nordvestlige Tyskland repræsenterede en antikapitalisme, men det var jo koblet til en antimarxisme! Stalin aflivede folk, der ville have ham væk fra magten, og “socialfascisterne” i socialdemokratiet. Alle diktatorer forsøger at holde sig ved magten via vold. Det betyder jo ikke, at de er ens. Nazismen og socialismen er to fundamentale modsætninger. hvorfor så ikke sige, at alle stater er fascistiske, thi de bruger vold?

   Kommentar by FF — 11. januar 2008 @ 19:39

  41. @ FF

   “var Konservativ Ungdom også proto-socialister, da de marcherede med støvler og i uniformer som SA’erne i Nazityskland i 30′rne?”

   Ja, deres formand – en vis Bull – var erkendt fan af fascisterne i Italien. KU marcherede til gengæld kun i skrårem i en MEGET kort periode før krigen, indtil mere moderate kræfter omkring specielt den senere store konservative Møller klan væltede tumpen.

   Socialdemokratisk Ungdom gjorde det både før, under og efter KU’s flirt med totalitarismen. Men det ved folk som får deres historietimer fra Matador jo ikke, vel ?

   Min farfar ejede iøvrigt en tysk grammofonplade som DSU marcherede til:

   “Die Fahne Hoch, die Reien fast geschlossen, ROTFRONT marschiert …”

   Senere kendt som SA marchen Horst Wessel Lied.

   Spørg bare hvis du har flere spørgmsmål om emnet, min ven. Og så kan du tale om anti-semitisme som en “højrefløjs”-ting alt det du vil. Marx var lige så stor en jødehader som mange nazister. Se bare i kommentarerene og de linkede citater i hans brevveksling med Engels.

   Typisk at se den kulsorte venstrefløj at vaske hænder ved at adskille godt fra ondt med anti-semitisme, skønt de selv behandlede jøderne som crap. Bare se den røde hær udenfor Warshawa i 1944. Men det var måske også jødernes egen skyld ?

   Som sagt, du melder bare tilbage hvis der er mere du vil vide.

   Kommentar by DaLi — 11. januar 2008 @ 19:40

  42. –>FF

   En stor del af socialismens ofre har været socialister, der havde en lidt anderledes tolkning af socialismen. På samme måde som religioner internt forfølger fraktioner med andre udlægninger af den sande lære. Det er egentlig en meget logisk konsekvens, når man har erobret magten, bør man sørge for enighed i gelederne, for at magten ikke bliver eroderet indefra.
   Revolutionen æder sine egne børn.

   Kommentar by Jacob — 11. januar 2008 @ 19:54

  43. -> 40, 41.

   Udemærket, med pil opad.

   Kommentar by mike — 11. januar 2008 @ 20:20

  44. @ FF
   Jødeforfølgelse – Polen 1969.
   http://www.foighel.dk/Flygtninge%20fra%20Polen.doc

   Kommentar by Als — 11. januar 2008 @ 21:02

  45. @ historierevisionisten Dali

   for lige at tage det i rækkefølge:

   1/ Horst Wessel-sangen er en gammel tysk sang, som før nazitiden var ganske almindelig sang og melodi. Sæt dig ind i sagerne:

   http://de.wikipedia.org/wiki/Horst-Wessel-Lied#Ursprung_der_Melodie

   2/ Lavede Marx en KZ-lejr? væmmelig revisionisme

   3/ Det mest grelle. Formanden for KU hed Jack Vestergaard og var erklæret fascist. På et KU-stævne i Kolding i juli 1933 berettede KU’s landsformand Jack Westergaard( der har aldrig været en Buhl som formand for KU), at demokratiet havde spillet fallit. Her optrådte uniformede KU’ere som en tro kopi af DNSAP’s eget beskyttelseskorps, de frygtede SA-tropper. KU’erne heilede, paraderede i sorte støvler, gik med spidsbukser og i grønne skjorter. Det skortede heller ikke på lysten til at opleve det nazistiske Tyskland og det fascistiske Italien i 30’rne for de unge konservative. Chefideologen Ole Bjørn Kraft var på besøg i Mussolinis Italien, og Carsten Raft havde studeret propagandateknik i det totalitære Nazityskland. Samme Raft blev også kendt for sit berømte ”bidetangscirkulære” fra 1935, så KU’s egne ”Stormtropperne”, der var oprettet i 1932, ikke ville få problemer, hvis modstanderne skulle søge dækning bag pigtråd! Det har nok også spillet en rolle, at bidetængerne kunne supplere som slagvåben, og således give de ungkonservative et overtag i gadekampen mod fjenderne på venstrefløjen. Selv når KU’erne fik fremvist Nazitysklands dødsmaskine var fascinationen fremtrædende. I sommeren 1933 havde to konservative studenterpolitikere været på besøg i en nazistisk koncentrationslejr. De berettede: ”Ved vort besøg havde vi anledning til at besigtige en koncentrationslejr. Der var, som alle vegne, gennemført orden og punktlighed og selvfølgelig fuldt ud hygiejniske forhold. Mishandlinger så vi også. Det skete nu og da at en af de mere trodsige kunne hente sig lidt knubs – men hvad gør det?”. I det hele taget må man sige, at der er noget, der tyder på, at den nazistiske fascination i KU stak dybt. I juni 1993 udtalte Poul Hjermind, der var formand for KU 1940-1942, at: “Vi nægter ikke, at vi i adskilligt sympatiserer med nationalsocialismen, thi vi unge forstår vore jævnaldrende i Tyskland, og havde vi været tyskere, ville vi vel næsten alle have stået i de brune bataljoner”.

   Modsat var Socialdemokratiet på folkestyrets side og holdt angrebene fra liver(læs: Danmark for folket, 1934). H.C Hansen fastslog endda som formand allerede i 1934, art: Allerede i januar 1934 fastslog formanden for DSU, H.C Hansen, at ”Vor kompetente Instanser maa fastlægge vor Linie, og den er fastlagt, og saa maa enhvert Medlem eller enhver Gruppe rette sig herefter eller forlade Bevægelsen”.

   Det er korrekt at få i DSU ville slås mod nazisterne(dem der havde set, socialdemokraterne i tyskland bliver fange og sendt i KZ). Så kunne de se KU’erne var gennem fascistiske og heilede…Utroligt, at flere ikke ville slås! Men S og DSU holdt angrebene fra livet.

   Dali; Dejligt at diskutere historie, men tjek lige for de værste ligtorne næste gang. På dette område er matador faktisk helt rimelig – det vvar kommunisterne (røde) og KU (Gustav), der brugte volden.

   Kommentar by FF — 11. januar 2008 @ 22:07

  46. @ 42+42

   Mit gæt er at FF sjovt nok IKKE kommer tilbage og svarer …

   Kommentar by DaLi — 11. januar 2008 @ 22:10

  47. Nu vil jeg godt sige at jeg er absolut amatør hvad angår det historiske, og hvad angår ideologierne. Jeg taler ikke ud fra nogen baggrund her. Men viser diskussionen her ikke blot, at begreberne anvendt i dag giver anledning til så meget forvirring, fordi de tolkes ud fra nogle helt specifikke perioder i første halvdel af det 20. årh.?

   FF og andre kritikere må medgive, at sagen om hvad der er højre/venstre i dag med god ret kan give anledning til omfortolkninger set i forhold til den ‘klassiske’ periode med nazisme og kommunisme – så meget, at man måske skulle droppe denne tid som reference, fordi absurditeterne hober sig op. Måske ville det være mere givtigt at anskue socialisme og kommunisme i klassisk aftapning som manifestationer af nogle mere grundlæggende fænomener – jeg tror jeg i en anden tråd fornylig foreslog “voldelig totalitarisme”. Det afgørende er, at kortene i vor tid er blandet anderledes end de var i 1930’erne, så velkendte fænomener fra denne tid popper op i nye konstellationer.

   Beklager, men de sortklædte autonome med deres gadeterror minder mest af alt om brunskjorterne, så kan de kalde sig socialister eller anarkister alt det de vil, og de kan hævde at bekæmpe “fascisme”, men dette ser jeg mest af alt som et skalkeskjul og en legitimering af deres destruktive adfærd. Nutidens ‘fascister’ i en vestlig kontekst har deres bedste match i disse ulideligt selvhøjtidelige spradebasser.

   En anden post her nævnte Holger K. Nielsens tale med Hizbollahfaner blafrende i forgrunden. Se her:

   http://angantyr.blogspot.com/2006/08/hizbollah-var-til-stede-og-holger-k.html

   Hizbollah går strækmarch:

   http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=22794&only&rss

   Hizbollah heiler:

   http://www.cid-online.be/IMG/jpg/Hizbollah_salut_hitlerien-2.jpg

   Associationstrick? Årh, la’ vær’. Holger K. Nielsen associerede sig selv med disse fascister. Jeg påpeger det kun.

   Der er adskillige sådanne forhold i nutiden som gør, at man berettiget kan tilskrive venstrefløjen fascistiske træk.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 11. januar 2008 @ 22:46

  48. Check evt. den gamle tråd http://www.uriasposten.net/?p=4178

   Kommentar by Kimpo — 12. januar 2008 @ 00:04

  49. Fra min yndlingsideolog, Eric Hoffer:

   “The monstrous evils of the twentieth century have shown us that the greediest money grubbers are gentle doves compared with money-hating wolves like Lenin, Stalin, and Hitler, who in less than three decades killed or maimed nearly a hundred million men, women, and children and brought untold suffering to a large portion of mankind.”

   Og:

   “Every era has a currency that buys souls. In some the currency is pride, in others it is hope, in still others it is a holy cause. There are of course times when hard cash will buy souls, and the remarkable thing is that such times are marked by civility, tolerance, and the smooth working of everyday life.”

   Kommentar by Anna Lyttiger — 12. januar 2008 @ 00:59

  50. Skov og Pontoppidans artikel blev svinet til i Weekendavisen i ugerne efter. Den er underlødig, da den overdriver totalitarismen i DSU. I KU var det Vestergaards officielle fascistiske linie, der herskede. I DSU bekæmpede man nazismen, fascismen og kommunismen. Men ja, der fandts voldinspirede DSU’ere. Men det gjorde der i de fleste partier 30’rne. Det var antallet og den officielle accept, der var forskellen. Her har KU ikke noget at prale af men undskylde.

   Kommentar by FF — 12. januar 2008 @ 01:26

  51. >FF

   Sludder.

   Totalitarismen er en fuldstændig integreret del af socialismen. Den KAN ikke overdrives.

   Iøvrigt bekæmpede Stalin også Nazismen, i hvert fald efter Hitler brød deres pagt. Men faktum er nu engang at Stalin var lige så stort et svin som Hitler og at der i bund og grund ingen forskel var på dem. De var nemlig begge to socialister.

   Hvad Konservative angår, så har de som det allerede er blevet påpeget over for dig , igennem efterhånden mange årtier haft stærke socialistiske islæt, særligt da i depressionens tredivere og i årtierne umiddelbart efter anden verdenskrig gav de sig planøkonomien i vold. Deres fascistiske tendenser i trediverne skal uden for en hver tvivl ses i det lys.

   Planøkonomi fører med nødvendighed til totalitarisme, ligeledes fører idealet om planøkonomi til fascisme. Dette er problemstillinger som Hayek var inde på allerede kort efter anden verdenskrig i en bog han skrev. En bog som blandt andet blev læst af Margaret Thatcher.

   For en kort stund lykkedes det faktisk Thatcher, inspireret af Hayek, at redde England fra socialismes fascistiske hængedynd. Bare synd for englænderne de ikke kunne få et par stykker mere som hende, istedet for først en Major og dernæst den uduelige Blair. Så havde England formentligt ikke været et borgerkrigstruet land idag.

   Socialisme er fascisme. Der er ingen forskel. Nix, nada, nul.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 12. januar 2008 @ 10:58

  52. @ FF

   ” Her har KU ikke noget at prale af men undskylde,” skriver du.

   Ja – som du (kommunismens/marxismens forsvarer) selv skriver, er der flere, som har grund til selvkritik.

   Men først dette: ” I trediverne var der kræfter i Konservativ Ungdom, som så med en vis sympati på det, der foregik i Tyskland og Italien, men Christmas Møller trådte skarpt op herimod og holdt sit parti og ungdomsorganisationen urokkeligt fast på en demokratisk linje. Han støttede den unge cand.polit. Aksel Møller i opgøret med KU-formanden Jack G. Westergaard og 1936 overtog Aksel Møller formandsposten, bl.a. på baggrund af økonomisk pres fra partiet og Christmas Møller.”

   Dernæst: Hvor er selvkritikken blevet af fra det galleri af forfattere, universitetsfolk, kunstnere og andre såkaldt intellektuelle, der forsvarede, krøb og agiterede for kommunismen-stalinismen. Vil du vide hvem – så læs personregistret i bogen ”Stalinismens Fascination og danske venstreintellektuelle”, Bent Jensen.

   Sjovt nok kræver du undskyldning for ku-ernes (og andres?) fejltrin i 1930-erne samme dag som en dansk forfatter udtaler dette:

   »Venstrefløjens fanatisme i 1970’erne er meget underbelyst. Det mangler i den grad at blive omtalt offentligt. Jeg var selv så ung, at jeg ikke kan bidrage til så meget, men har skrevet en artikelserie i Weekend-avisen om mine få år i Socialistisk Arbejderparti, og det var mit bidrag, men jeg synes, at der i den grad er nogle gamle venstrefløjsfolk, hvoraf flere i dag indtager fremtrædende poster i samfundet, som vi savner selvrefleksion fra. Det gælder alle, der var medlem af partier til venstre for SF.
   Det er interessant, at så store dele af veluddannede unge i en velfærdsstat kan forfalde til den form for enøjethed og tro, at en meget forenklet ideologi kan forklare, hvordan hele verden er skruet sammen. De må først for sig selv og siden offentligt komme i gang med noget selvrefleksion på, hvordan de selv og dem, de omgav sig med, kunne komme så langt ud i fundamentalistisk og totalitær tankegang.« (JP 12/1-08).

   Efterlyser du navne – så læs f.eks. navneregistret i ”Bombarder Hovedkvarteret”, af Mikkel Plum.

   Kære FF. Uanset dine anstrengelser, så var det venstrefløjsaviser der udkom med sørgerand omkring forsiderne ved menneskeslagterne Stalins og Maos død på trods af at de herrer tilsammen havde 85.000.000 liv på samvittigheden. (Det bør aldrig glemmes).

   Det var den illegale del af venstrefløjen, der oprettede jødekartotek og begik røverier – medens den legale del foranstaltede pengeindsamling til præcist samme terrororganisation, som Blekingegadebanden støttede. 72 kendte venstrefløjsfolk opfordrede til via giro 219054 at støtte terroristerne i PFLP. En nuværende dansk MF’er plejede den gang tætte kontakter med PFLP-manden El-Fahoum, Blekingegadebandens kontaktmand. O.s.v.

   Det var venstrefløjen, der på bedste fascistiske vis, i 1970-erne sad og drøftede den voldelige magtovertagelse i Danmark – og selvfølgelig også, hvad der i en sådan situation skulle ske med ”ikke menneskene og folkefjenderne”.

   Dette har imidlertid ikke hindret, at mange af disse rødfascister, der hvis de havde haft magt ville have anbragt os andre i lejre – for nu at nævne den humane løsning; at de i dag indtager høje poster i samfundet – ikke mindst på vore universiteter.

   Så jeg er enig med Øvig Knudsen i spørgsmålet: Hvordan kunne veluddannede unge falde så langt ned i rødfascismens sump.
   Ja – egentlig var det vist det meste af universitetsverdenen, der kritikløst bekendte sig til rødfascismen?

   Kommentar by Als — 12. januar 2008 @ 11:39

  53. @ als.

   Jeg har aldrig forsvaret kommunismen,men når i forsøger at gøre fascisme og socialisme til det samme, så overser i mange af de forskelle, der er mellem dem. Der er gjort mange forsøg på at definere fascismen:

   http://da.wikipedia.org/wiki/Fascisme#Den_fascistiske_ideologi

   Konsensus er omkring vold og hårdkogt nationalisme.

   Jeg har desuden reageret mod, at socialdemokratiet blev inddraget i dette. Mener det er utidigt at sige, at alle socialister er massemordere. Svarer til at sige at alle højreorienterede er nazister. Men nuancerne går lidt i glemmebogen her på sitet.

   Din paranoide beskyldning mod universitetsverdenen må stå for egen regning. Den er ubegrundet og utidig. Der findes feks. masser af borgerlige historikere på eks KU – langt flere end marxister.

   @ Dali

   Hvorfor har du meldt dig ud af debatten? Det er selvfølgelig aldrig rart at få debunket sine fordomme.

   Kommentar by FF — 12. januar 2008 @ 14:20

  54. ->45: FF Angående Socialdemokratiet

   Den danske racehygiejne, der blev praktiseret fra 1920erne til begyndelsen af 1970erne havde en socialdemokratisk drivkraft, nemlig K.K. Steincke.

   K.K. Steincke (1880-1963) var en indflydelsesrig socialdemokrat, der var justitsminister i tre omgange og socialminister 1929 til 1935.

   Den danske variant af racehygiejne var ikke et nazistisk udryddelsesprojekt. Det var et velfærdsprojekt, drevet af socialdemokratiet og med bred opbakning i befolkningen og i hele det politiske spektrum. Forplantning var nemlig ikke et personligt spørgsmål, men samfundets anliggende.

   Svingende tal angiver at mellem 11.000 og 13.000 udviklingshæmmede, sædelighedsforbrydere og sindssyge er blevet tvangssteriliseret i Danmark mellem 1920erne og til 1975. Af socialpolitiske årsager.

   K.K. Steincke var bannerføreren for tvangssterilisation og racehygiejne i Danmark. Men han var langt fra alene om synspunkterne. Der var bred enighed om, at undermålernes antal skulle begrænses. Befolkningsdebatten var et væsentligt spørgsmål, som blev diskuteret vidt og bredt.

   Opbygningen af den danske racehygiejne fik sit gennembrud, da K.K. Steincke i 1920 udgav bogen »Fremtidens Forsørgelsesvæsen«. Heri skitserede han problemer og løsninger for socialpolitikken. Bogen var banebrydende, da den opsamlede og strukturerede strømninger i den racehygiejniske debat.

   I forhold til gældende praksis blev »Fremtidens Forsørgelsevæsen« et nybrud, hvor socialpolitikken blandt andet skulle styres ved hjælp af racehygiejne. Inspirationen hertil kom især fra USA og delvist Tyskland. USA havde allerede i 1907 vedtaget den første racehygiejniske lovgivning. Blandt andet med historien om Juke-slægten som baggrund.

   K.K. Steincke konkluderede: »Vi behandler undermåleren med al omsorg og kærlighed, men forbyder ham blot til gengæld at formere sig«.

   »Fremtidens Forsørgelsesvæsen« blev brugt som inspirationskilde til den store socialreform i 1933, der ofte beskrives som grundskitsen til det danske velfærdssamfund.

   Men bogen dannede også baggrund for to racehygiejniske love, som blev vedtaget i 1934- og 35. Ved disse love kunne personer tvangssteriliseres. Både med direkte henvisning til racehygiejniske årsager, eller med en mere generel socialpolitisk motivering.

   Siden forskeren Morél i 1857 fremsatte degenerationsteorien, hvor syge

   og marginaliserede reproducerede sig hurtigt, og de kloge og rige fik få børn, blev teorien for politikere, lægevidenskaben og menigmand et ubestrideligt faktum. Derved blev racehygiejnen en uomgængelig del af socialpolitikken.

   Den nye videnskab smeltede sammen med den socialdemokratiske ideologi om »omfordeling af fredelig vej« og opbygningen af velfærdsstaten.

   Videnskaben gav politikerne værktøjer til at beslutte, hvem der skulle tvangssteriliseres, selvom der var store uklarheder. Racehygiejnen rummede andre muligheder end tvangssterilisation, som ikke blev taget i brug i Danmark.

   Det var nazi-Tysklands brug af den »positive racehygiejne«, som går ud på at fremavle mennesker med gode egenskaber. Det kan nærmest sidestilles med den avl, der foregår med dyr for at fremme egenskaber som hurtighed, udseende osv.

   Den »negative racehygiejne«, som blev anvendt i Danmark, foregår ved fravalg af afkom. Det vil sige et skøn over, hvilke mennesker med specifikke skavanker, man ikke ønsker reproduceret, og som derfor skal steriliseres.

   Fra 1920erne til 1976 blev 8.616 kvinder steriliseret og 2.358 mænd kastreret i Danmark. Det var i Danmark primært de åndssvage. Men også sædelighedsforbrydere og sindssyge. Undervejs blev tvangssterilisationen for åndssvage udvidet, så det ikke kun var åndssvage på anstalter, der kunne steriliseres, men også de lettere åndssvage.

   http://www.modkraft.dk/spip.php?page=kontradoxa-artikel&id_article=4708

   Kommentar by Hodja — 12. januar 2008 @ 14:27

  55. @ Hodja

   Som du helt rigtig ser var det noget generelt for tidensånden, og også noget der havde bred opbakning i lægevidenskabelige kredse. Så jeg kan ikke lige se, hvor du vil hen med den pointe.

   Kommentar by FF — 12. januar 2008 @ 15:02

  56. @ FF

   Nu er du simpelthen FOR underlødig.

   1) Ja korrekt, jeg sagde heller ikke at Rotfront SKREV Horst Wessel Lied, men at den med næsten den senere kendte tekst blev brugt FØR af eks. DSU i Danmark end den blev kendt som “officiel” SA march. Du forsøger en typisk kronologisk venstrefløjsmanøvre, som skal skubbe alting tilbage i jeres kausale visioner om årsag og virkning.

   2) Næ. Marx var anti-semit, som det også er dokumenteret ovenfor. Vanvittigt useriøst debatstil at du bare ignorerer fakta, som allerede er dokumneteret i debatten ovenfor. Marx … var … anti-semit. Marx var anti-demokrat. Hvad er så forskellen på hans idé og Hitlers nazisme ? Så uddyb det dog, menneske !

   2) Korrekt, han hed IKKE Bull … Resten af din tirade er ren revisionisme, du beskriver først i KU i sin helhed ud fra JV’s KORTE regeringstid som fascistisk KU leder (som andre også tilbageviser ovenfor) og dernæst lader du DSU beskrive med partifolkenes egne beskrivelser; Ergo, du beskriver “fjenden” med din opfattelse og lader “vennerne” beskrive sig selv med egne ord. Smuk historisk metode, hvor har du dog lært den ? DSU var – mindst – lige så involveret i de gadeopgør, som fordrukne medlemmer af næsten alle ungdomsorganisationer kastede sig ud i den gang, over hele det politiske spektrum. Og nej, de gjorde ikke særskilte forsøg på at holde volden “fra livet”.

   Kommentar by DaLi — 12. januar 2008 @ 15:37

  57. “Jeg har aldrig forsvaret kommunismen,men når i forsøger at gøre fascisme og socialisme til det samme, så overser i mange af de forskelle, der er mellem dem. Der er gjort mange forsøg på at definere fascismen:

   http://da.wikipedia.org/wiki/Fascisme#Den_fascistiske_ideologi

   Konsensus er omkring vold og hårdkogt nationalisme.”

   Rent associationstrick.

   Siden hvornår er tilstedeværelsen af et “nationalistisk” islæt afgørende for om et styre er fascistisk ?

   Udfra din logik kan et styre foretage sig hvad som helst imod hvem som helst, KZ-lejre, etniske udrensninger, en total fornægtelse af menneskerettigheder, blot de ikke gør det med en nationalistisk bagtanke.

   Er det står på Wikipedia siger mere om hvem der er ved at vinde kulturkampen end om hvad fascisme er.

   Kommentar by DaLi — 12. januar 2008 @ 15:41

  58. “Som du helt rigtig ser var det noget generelt for tidensånden, og også noget der havde bred opbakning i lægevidenskabelige kredse. Så jeg kan ikke lige se, hvor du vil hen med den pointe”

   Næ, for det ville ødelægge hele din fine argumentation hvis du kunne.

   Pointen er selvfølgelig, at anti-semitisme og racisme generelt intet specifikt er for hverken nazisme eller højrefløjen generelt. Tværtimod viser der, at den moderne venstrefløjs forsøg på at skille nazisme og socialisme ad, ved at fremhæve bl.a. den indbyggede racisme i førstnævnte, er en kunstig konstruktion uden baggrund i hele facts. Socialister er efter omstændighederne historisk bevist både at være voldelige og at være racister lige så vel som nazisterne var det, og forskellen er derimod udelukkende et spørgsmål om de tegneseriervisioner, de solgte deres sag til folk på; Om flaget skulle have hammer & segl eller et hagekors.

   Begge ideologier er fascistiske, simpelthen fordi de er bygget på et fundamenent af anti-demokrati, af vold og af afsky for “de andre” mennesker.

   Kommentar by DaLi — 12. januar 2008 @ 15:45

  59. “http://da.wikipedia.org/wiki/Fascisme#Den_fascistiske_ideologi”

   En af de referencer, som som angives til den skinforklaring på Wiki er http://www.publiceye.org/eyes/whatfasc.html og specifick Matt Lyons.

   Sig mig, tager du også Himmlers redegørelser for Holocaust for gode varer ?

   Typisk post-krigs venstrefløjsanalyse. Men indfortolker et element som venstrefløjen ikke selv har – nationalisme – som det afgørende for om noget er godt eller ondt. Når det så ikke er nationalistisk, så er det jo “bare” socialisme og så er alle metoder legitimeret, i folkets navn, selvklart. I er jo folket, ikke ?

   Kommentar by DaLi — 12. januar 2008 @ 15:51

  60. Mere om publiceye.org

   “…PRA’s progressive analysis and critique derives from a deep desire to understand and eliminate the root causes of oppression….”

   og meget sigende for deres analyses – herunder af facisme som formidlet på Wiki – seriøsitet:

   “… Why We Focus on the Right

   While attacks on civil liberties can come from any direction, the political and Christian Right use skillful marketing that exploits the public’s desire for quick solutions and capitalizes on today’s hectic information flow. With clever slogans that oversimplify complex public policy issues, the Right routinely scapegoats others in pursuit of their agenda.

   PRA responds with fair and accurate analysis, looking beneath the sound-bites and slogans of the Right, exposing the true goals and agendas of specific leaders, organizations and movements… ”

   ROFL, det er Blekingegade-analyse af værste skuffe.

   Bedre held med at dokumentere facismen næste gang !

   Kommentar by DaLi — 12. januar 2008 @ 15:54

  61. Ja, ja. Spildte guds ord på Balle-Lars. Hvis nogle siger noget, som jeg ikke kan lide, så er han en stalinbeundrer lejesvend fra DR, der har hyldet alle dikatatorer fra Hunnerkongen Atila og frem. Det er seriøst skræmmende, at voksne mennesker kan være så paranoide og lukke øjene for fakta. Debatten er for mit vedkommende slut.

   Kommentar by FF — 12. januar 2008 @ 15:54

  62. Jeg ved ikke om nazisme kan siges at være et højreorienteret eller venstreorienteret fænomen. Det er yderst komplekst, og hænger tæt sammen med den specielle historiske kontekst i centraleuropa dengang. Derfor egner diskussionen sig i hvert fald ikke til at sammenligne med noget nutidigt, sådan som Flemming Rose med andre forsøger sig med i øjeblikket.

   Men en ting er sikkert, hvis ovenstående argumentationer er udtryk for det højrefløjen kan byde på, så er ignorance under alle omstændigheder et højrefløjsfænomen.

   Kommentar by RasmusE — 12. januar 2008 @ 16:36

  63. Karl Marx (Mordechai) var jøde. Ligesom en stor del af den tidlige arbejderbevægelses ledere var det. Så ligegyldigt hvad han har skrevet i et privat brev, der aldrig var ment til offentliggørelse, så var han næppe antisemit.

   mvh
   Niels

   Kommentar by Niels — 12. januar 2008 @ 16:51

  64. >62 RasmusE

   For en liberalist som mig ligger hele den fascistiske tankegang ufatteligt fjernt og for nu at sige det på jævnt dansk, så har jeg alligevel ingen som helst problemer med at forstå fascismens inderste væsen, så jeg ved ikke hvad det er for nogle “komplekse” problemstillinger” du har i tankerne.

   Jeg vil tro, at man nok, som du selv, skal være tilhænger af en ideologi der læner sig opad fascismen, for at kunne se noget komplekst ved fascismen.

   faktisk er det der kendetegner fascismen lige netop, at den er så utrolig enkel og iøvrigt fuldstændig hjernedød.

   Du snakker udenom, og du gør det, fordi sandheden går dig imod. Det er ikke ligefrem hvad jeg vil kalde god skik for en historiker. Er det ikke det du bilder dig ind, at du er?

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 12. januar 2008 @ 16:53

  65. >61 FF

   Skræmmende er, at du benægter historiske kendsgerninger, fordi de ikke passer i dit kram.

   >63 Niels

   Antisemitismen startede med de første kristne, der distancerede sig fra jødedommen i et forsøg på at markere deres nye religions teologiske grænser. Disse første kristne, var hovedsageligt……jøder.

   En af de værste og mest afskyelige antisemitter i verden idag er selv jøde, Noam Chomsky (så vidt jeg husker?). Der er adskillige andre og værrere eksempler på jødiske antisemitter.

   Hvis du vil se eksempler på danskere, der hader alt dansk, behøves du ikke at gå særligt langt. Hele vores elite er smækfyldt med danskerhadere, så den tanke at en jøde ikke kan hade jøder, er decideret latterlig.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 12. januar 2008 @ 17:00

  66. Godt kørt Dali og Hojda og andre.

   Jeg har ikke den viden (historisk ect.) som i har, så her kan jeg ikke tilføre noget, men hvad jeg kan få ud af det er viden omkring emnet som er vigtigt for mig, som udgang er FF, rasmusE og lige sindede mig ligegyldig, i den forstand at intet flyttes der.

   Jeg har et billed af socialisten (som jeg har fået bekræftiget igennem mange år) At vejen er støbt i beton og for at kørslen skal være behagerligere er der lagt asfalt oven på, det der er spesielt ved denne vej er, at der er ingen sideveje, ingen små frakørsler og ingen bane til at køre den modsatte vej, der er kun den evige og hellige og oplyste endemål der vor vejen slutter, når du køre på vejen kan du hele tiden se det blædene lys derude, der er der dit fokus er hele tiden, så ingen forvirendene afkørsler, du risikere jo at komme galt afsted, det kan vi ikke have det er farligt for din sjæl.

   Til FF.

   Har du hørt interveiw`et med Jonah Goldberg som jeg linket til under “7, hvis du kan engelsk, så hvad syntes du om hans foklaring, jeg ved godt at du har forfægtet din ret? til at være socialist ect. og at du bestemt ikke er facist!, men der nogle fakta som er lidt svære at komme uden om.

   Kommentar by Per N — 12. januar 2008 @ 17:04

  67. “We must not forget that these idyllic village communities, inoffensive though they may appear, had always been the solid foundation of Oriental despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath the traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies… England has to fulfill a double mission in India: one destructive, the other regenerating—the annihilation of the Asiatic society, and the laying of the material foundations of Western society in Asia.” (Karl Marx, citeret fra Edward Saids Orientalism)

   Kommentar by Kim Møller — 12. januar 2008 @ 17:04

  68. Nå imens jeg skrev mit indlæg har FF strukket våben, så der får jeg vist ikke noget svar.
   Men jeg vil da gerne stille det samme til RasmusE.

   Kommentar by Per N — 12. januar 2008 @ 17:09

  69. ->FF
   2/ Lavede Marx en KZ-lejr? væmmelig revisionisme

   Marx var anti-semittisk teoretiker. Samtlige lande der adopterede hans lære har oprettet KZ lejre. Den første sovjettiske lejr blev oprettet i 1918 på Solevetski Øerne i Ishavet – mindre end et år efter Lenins statskup, og GULAG blev officielt nedlagt i 1960, der var dog stadig rester. Adskillige ‘kolonier’ som var en blidere form for lejre der også eksisterede under GULAG og sindssygehospitalerne (Psikhushka), som først forsvandt midt i 1980’erne under Gorbatjov. Ikke sindssygehospitaler som vi kender dem, hvor man forsøger at gøre folk raske, men hospialer hvor folk blev fodret med psykofarmika med det formål at knække dem. GULAG var langt mere forfinet en Hitlers lejre, der var specielle lejre for børn(!) – maloletki, lejre for ‘forræddres koner o.s.v.

   Den første nazistiske lejr blev oprettet i 1932, og de forsvandt alle i 1945.

   Nazisterne udryddede omkring 6 millioner mennesker, kommunisterne anslået 30 millioener i Sovjetunionen alene. Kommunisterne havde ikke direkte ydryddelseslejre som f.eks Treblinka eller Auschwitz. Men de have masser af arbejdslejre magen til Matthausen, hvor folk arbejdes ihjel på 6-7 måneders tid. De hedder blandt andet Vorkuta, Kolyma, og Krasnojarsk. Udryddelseslejre var heller ikke nødvendige, an havde naturen til at gøre det grove arbejde. Hvis en fange ikke ville eller kunne arbejde, så tog man bare hans frakke…
   Der er lejre i Kina den dag i dag.

   Så nej – Marx byggede ikke lejre, men hans teorier frembragte dem i hobetal.

   Kommentar by PeterK — 12. januar 2008 @ 17:19

  70. @ Peter K

   Hvor i Marx’ værker står der, at der skal oprettes KZ-lejre? Du må dokumentere din påstand.

   @ Macktey

   Hvis du er liberalist; mener du at Venstres – DK’s liberale parti – adfærd under påskekrisen 1920 var fascistisk eller liberalistisk? Og hvad mener du om den “liberale” Landsbrugernes Sammenslutnings antijøderetorik og for den sags skyld den borgerlige avis JP i 30’rne? de var måske også socislitiske facister? Hvornår går det op for jer, at jeres sammenkogning af socialisme og fascisme er meningsløs

   Kommentar by Frede — 12. januar 2008 @ 17:56

  71. “Har du hørt interveiw`et med Jonah Goldberg som jeg linket til under “7, hvis du kan engelsk, så hvad syntes du om hans foklaring, jeg ved godt at du har forfægtet din ret? til at være socialist ect. og at du bestemt ikke er facist!, men der nogle fakta som er lidt svære at komme uden om.”

   Jo, men først vil jeg gerne have Goldbergs definition af fakta forklaret, for den stemmer ikke helt overens med min egen.
   Jeg hørte det meste af et interview med den halvstuderede røver. For mig er han det bedste eksempel på, hvor sørgeligt populærvidenskab kan blive. Ærgerligt, for jeg går ellers ind for, at universiteterne skal åbne op og blive bedre til at formidle, men når historie skal serveres på den måde, er det lige før man foretrækker, at det kun er eksperter på universiteterne, der beskæftiger sig med sådan noget.
   Jeg gider ikke bruge tid på at fremlægge, hvor latterligt simplistisk Goldberg fremlægger sine “analyser”, og hvilke basale facts han tilsyneladende ikke har styr på, for folk der er argumentresistente.
   Men jeg synes da det er besynderligt, at hele hans tese lader til at være bygget på en enkelt rosende omtale af nazismen gjort af socialisten H. G. Wells. Det vil ikke tage mange minutter at finde lignende eksempler fra den anden side. Så vidt jeg ved, havde Jyllandsposten dengang vist overordentligt svært ved at skjule sin begejstring for manden med overskægget, skæbnens ironi, at det nu er JP, der bringer sådan noget ævl til torvs.

   Og så vil jeg da opfordre folk til at gøre noget som Jonah Goldberg i hvert fald ikke har gjort. Læse lidt om emnet.

   Kommentar by RasmusE — 12. januar 2008 @ 18:00

  72. WOW Rasmus.
   Det var stærk argumentation, jeg er virkelig imponeret over din klarhed og indsigt i denne halvstuderet røver og i den tumpe : -) der har ham i sit show, du må være et lys i mørket for alle os der ikke har et klap forstand på hvad der bliver snakket om, jeg bøjer mig for din ukuelige stupiditet og foragt over os andre dummernikker, jeg har nu forstået at du er bestemt ikke en halvstuderet røver, men vores alles lys i mørket, tak, nu er jeg blevet oplyst i argumentationes klare indhold.

   Kommentar by Per N — 12. januar 2008 @ 18:49

  73. @ FF:

   “jeg forstår ikke din pointe? Det er korrekt, at Gobells og andre fra det nordvestlige Tyskland repræsenterede en antikapitalisme, men det var jo koblet til en antimarxisme!”

   Det er her, dit problem ligger. Socialismens Hitleristiske variant var anti-MARXISTISK. Den var ikke anti-SOCIALISTISK. Såvel marxismen som hitlerismen var forgreninger af socialismen.

   “1/ Horst Wessel-sangen er en gammel tysk sang, som før nazitiden var ganske almindelig sang og melodi”.

   Sandt nok. Hagekorset er også et gammelt tysk symbol, der før nazitiden var ganske almindelig som dekoration.

   “2/ Lavede Marx en KZ-lejr?”

   Langt de fleste anti-semitter har aldrig lavet en koncentrations-lejr. Det har langt de fleste socialistiske magthavere derimod.

   “3/ Det mest grelle. Formanden for KU hed Jack Vestergaard og var erklæret fascist.”

   Nej han var ej. Han var erklæret stats-konservativ af Estrup-typen. At du mener noget andet gør det ikke til fakta.

   “På et KU-stævne i Kolding i juli 1933 berettede KU’s landsformand Jack Westergaard( der har aldrig været en Buhl som formand for KU), at demokratiet havde spillet fallit”.

   Også her gør du vold på dine kilder. Han erklærede PARLAMENTARISMEN for død. Demokratiet prøvede han at genoplive.

   “Her optrådte uniformede KU’ere som en tro kopi af DNSAP’s eget beskyttelseskorps, de frygtede SA-tropper”.

   Igen vold på kilder. KU´s ST´ere blev oprettet med Akademisk Skyttekorps som forbillede – Carsten Raft havde været halvkompagni-fører her. At sige SA´s og KU´s uniformer var “tro kopi”´er af hinanden svarer til at sige det samme om DSU´s Blåblusers og kommunisternes Frontkæmpere. Alle var iført uniformer, der skulle udstråle autoritet og gøre klart for venner og fjender hvilken side man var på, men derudover..

   Dertil kommer selvfølgelig forskellen i taktik. Hvor SA´erne aktivt gik efter at forstyrre modstandernes politiske møder, fungerede KU´s ST´ere som mødeværn for at afværge de akkurat samme nazistiske taktikker, der i Danmark blev anvendt af DSU´ere og ungkommunister – se feks valgmøderne i Gimle i Glostrup 29. august 1932 og i Stjernekroen dagen efter. Her lykkedes det faktisk venstrefløjen at terrorisere Det Konservative Folkeparti til at opgive lignende åbne møder i fremtiden, så det herefter kun var partimedlemmer, der kunne komme ind.

   At det i sidste ende måske har været en meget god ide kan man se af kampene DSU-DKU, der førte til dødsfald….som det forøvrigt lykkedes Politiken at give KU skylden for.

   “KU’erne heilede”,

   Sandt nok. Det gjorde amerikanerne også, når de aflagde borgerløftet.

   “Chefideologen Ole Bjørn Kraft var på besøg i Mussolinis Italien”

   Ja, uha. Tænk, han besøgte faktisk Italien.

   “..og Carsten Raft havde studeret propagandateknik i det totalitære Nazityskland”.

   Vrøvl. Carsten Rafts propaganda-tiltag startede i SOS i 1929, da NSDAP stadig var et snoldet lille tredieklasses-parti, der rodede rundt på de bagerste rækker i den tyske Rigsdag. Blandt KU´s andre inspirationskilder var især Sveriges Nationella Ungdomsförbund, men også feks generelle erfaringer med moderne valgkampsteknikker fra England.

   “Samme Raft blev også kendt for sit berømte ”bidetangscirkulære” fra 1935, så KU’s egne ”Stormtropperne”, der var oprettet i 1932, ikke ville få problemer, hvis modstanderne skulle søge dækning bag pigtråd! Det har nok også spillet en rolle, at bidetængerne kunne supplere som slagvåben”

   Her gentager du propaganda fra tidens radikale venstrepresse. Baggrunden er et tilfælde i september 1934, hvor 50 DSU´ere forsøgte at forstyrre et KU-møde. Det viste sig at være en dårlig ide, da der var 12.000 fremmødte konservative. DSU´erne blev derfor jaget væk, nogle smidt i en sø, mens andre søgte om bag et pigtrådshegn, hvorfra de i sikkerhed kunne vise deres mod ved at genoptage de venstreradikale tilråb.

   At bidetængerne skulle anvendes som slagvåben er udelukkende spekulationer i syge hjerner på venstrefløjen.

   “Selv når KU’erne fik fremvist Nazitysklands dødsmaskine var fascinationen fremtrædende. I sommeren 1933 havde to konservative studenterpolitikere været på besøg i en nazistisk koncentrationslejr”.

   Her har du igen det problem, at du ikke kan basere dine udsagn på fakta. Den nazistiske dødsmaskine, du taler om, var i sommeren 1933 stadig 8 år ude i fremtiden, hvortil kommer at KU´erne rimeligtvis er blevet fremvist en “friseret” udgave af de fængsler, KZ-lejrene reelt var på dette tidspunkt. Man kan uden problemer kalde de to KU´ere naive og godtroende, men medmindre du vil tillægge dem synske evner, så er det svært at lægge mere i sagen.

   “I det hele taget må man sige, at der er noget, der tyder på, at den nazistiske fascination i KU stak dybt. I juni 1993 udtalte Poul Hjermind, der var formand for KU 1940-1942, at: “Vi nægter ikke, at vi i adskilligt sympatiserer med nationalsocialismen, thi vi unge forstår vore jævnaldrende i Tyskland, og havde vi været tyskere, ville vi vel næsten alle have stået i de brune bataljoner”.

   Til at starte med det åbenlyse: når du citerer andre uden at angive kilde (lad mig gætte på, du har hugget det herfra: http://martinleider.blogspot.com/2007/07/nr-sandheden-skal-frem-kuerne-og.html), så vil det være smart ikke at citere deres absurde fejl med. Det giver sig selv, at en mand i 1993 ikke udtaler sig i nutid om “de brune bataljoner”. Citatet er fra juni 1933 – 7 år før han blev formand for KU, og før nazismen begyndte at udarte i verdenskrig, holocaust, osv.

   Dertil kommer, at det er svært at se, lige præcist hvad det er, der sympatiseres med. Et gæt herfra (jeg har ikke original-artiklen foran mig) vil være kampen mod den anden totalitære socialisme-afart, nemlig kommunismen. I hvert fald var Poul Hjermind i 1940 midtpunkt i at kuppe Leo Dane som KU-formand for at få KU med ind i Dansk Ungdomsssamvirke, hvis kerne-mål netop var bekæmpelsen af nazismen og forsvaret for Dansk folkestyre.

   “Modsat var Socialdemokratiet på folkestyrets side og holdt angrebene fra liver”

   Ja, S var sørme pro-demokratisk. Se sagen om K.E.Kristiansen, hvordan man ignorerede valgloven for at holde en mand, hvis synspunkter man ikke kunne lide (han var formand for J.A.K.-bevægelsen) ude af Folketinget, og gav hans mandat til en anden.

   “H.C Hansen fastslog endda som formand allerede i 1934, art: Allerede i januar 1934 fastslog formanden for DSU, H.C Hansen, at ”Vor kompetente Instanser maa fastlægge vor Linie, og den er fastlagt, og saa maa enhvert Medlem eller enhver Gruppe rette sig herefter eller forlade Bevægelsen”.

   Her går din inkompetente saksen af andre folks arbejde igen (se http://martinleider.blogspot.com/2007/07/nr-sandheden-skal-frem-kuerne-og.html)

   Hvordan du får benhård parti-disciplin á la Dansk Folkeparti til at være et udslag af forsvar for folkestyret står for mig at se hen i det uvisse.

   Henrik

   Kommentar by Henrik — 12. januar 2008 @ 19:47

  74. @ Frede:

   “Hvis du er liberalist; mener du at Venstres – DK’s liberale parti – adfærd under påskekrisen 1920 var fascistisk eller liberalistisk?”

   Ingen af delene. Den var national.

   “Og hvad mener du om den “liberale” Landsbrugernes Sammenslutnings antijøderetorik og for den sags skyld den borgerlige avis JP i 30′rne? de var måske også socislitiske facister?”

   Tildels ja. LS´ forbillede var de kommunistiske og socialdemokratiske fagforeninger, ikke liberalismen. LS var tænkt som landbrugets fagforening.

   “Hvornår går det op for jer, at jeres sammenkogning af socialisme og fascisme er meningsløs”

   Aldrig, vil jeg tro. De to ting er to alen ud af samme stykke.

   Kommentar by Henrik — 12. januar 2008 @ 20:02

  75. ->45: 2/ Lavede Marx en KZ-lejr? væmmelig revisionisme

   Kommunisterne videreførte efter 2. Verdenskrig mindst 2 KZ-lejre til opbevaring af systemmodstandere: Sachsenhausen og Buchenwald.
   Sachsenhausen udbyggede de endog.

   http://www.stiftung-bg.de/gums/en/index.htm

   http://www.buchenwald.de/index_en.html

   Kommentar by Hodja — 12. januar 2008 @ 21:43

  76. >70 Frede

   Du godeste hvor er du naiv.

   Tror du da, at alle liberalister stemmer Venstre.

   Jeg har da stemt på dem i en del år, men gør det ikke længere, netop fordi jeg ikke anser Foghs Venstre for at være et liberalt parti.

   TROR du da virkelig at liberalisme er en ideologi der tilhører ét bestemt parti.

   Fuck da hvor er du da en knold Frede. Liberalisme er en ide. Hvis Venstre følger den er de liberale, hvis ikke, er de IKKE liberale. Hvad de kalder sig selv har ikke en skid at sige i den forbindelse.

   På samme måde er jeg også fløjtende ligeglad med om der om tyve år fra nu af, stadig er et SOCIALdemokrati, så længe de bare til den tid fører liberal politik.

   Tænk dig om menneske.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 12. januar 2008 @ 22:21

  77. @ Henrik

   Der driver ikke vold på kilderne. Jack Vestergaard sagde:

   “den socialisme, parlamentarisme, liberalisme og demokrati, som partierne Venstre, radikale og Socialdemokratiet er udtryk for, begreber, der ligger på dødslejet verden over.”

   Tjek selv kilderne.

   Hvor ved du fra, hvilke KZ-lejre de unge KU’ere så. Ikke dødslejre men stadig KZ-lejre. Det gør jo også en kæmpe forskel. Prøv at se hvor sygt dit argument er.

   At sige at der ikke foregik uhyrligheder i 1933 i Nazityskland er latterligt. Spørg feks de socialdemokrater, der kom i KZ-lejre (….

   Kan du give en kilde på K.E Kristiansen sagen. kender den ikke.

   Kommentar by Frede — 12. januar 2008 @ 23:39

  78. Hvis KU’ere har set en KZ i 1933, må det have været Dachau.

   Se også: http://analysator.blogspot.com/2008/01/socialdemokratiets-brune-fortid-nu-med.html

   Kommentar by Hodja — 13. januar 2008 @ 01:48

  79. @ Frede:

   “Tjek selv kilderne”.

   Gerne. Hvad er kilden til dit citat?

   “Hvor ved du fra, hvilke KZ-lejre de unge KU’ere så”.

   Som du kan se af mit indlæg spekulerer jeg ikke i hvilken lejr, det var. Taget i betragtning at nr. 2 først blev grundlagt i 1936 vil jeg dog tro, de har besøgt Dachau.

   “Ikke dødslejre men stadig KZ-lejre. Det gør jo også en kæmpe forskel. Prøv at se hvor sygt dit argument er”.

   Argumentér faktuelt, eller lad helt være. Hvis du ikke er klar over, at der var forskel på koncentrations- og dødslejre, og på forholdene i koncentrationslejrene 1933 vs feks 1945, så tror jeg du skal bede om at få dine skolepenge igen.

   “At sige at der ikke foregik uhyrligheder i 1933 i Nazityskland er latterligt”.

   Det er der mig bekendt heller ingen, der gør. Som du kan læse (hvis du faktisk giver dig af med at læse, hvad andre skriver), så påpeger jeg, at de næppe har fået forevist lejren “ufriseret”. Folk der er blevet banket i smadder er formentlig blevet fjernet før de ankom, lejren malet, fangerne har fået nyt tøj osv…..standard-praksis, når socialistiske diktaturer skulle vise deres koncentrationslejre frem.

   “Kan du give en kilde på K.E Kristiansen sagen. kender den ikke”.

   “J.A.K. – En dansk Krisebevægelse” af Niels Ulrichsen. De etablerede partier valgte at kringle valgloven, fordi de ikke gad have K.E.Kristiansen ind i Folketinget. Han havde benyttet sig af en obskur paragraf i valgloven, hvorved man kunne opstille “i tilknytning” til andre partier – dvs uden at skulle bede partiet om lov.

   Kommentar by Henrik — 13. januar 2008 @ 02:01

  80. @ Henrik.

   Du er stadig langt ude i dit forsvar af, at KU’erne så en KZ-lejr uden at reagere. Der foregik vold, mord osv. Det siger de endda direkte selv, at de så:

   http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau#1933.E2.80.931934

   Det er en typisk revisionistisk forsøg på at neglicere deres besøg. Din historielærer vil skamme sig.

   Videre heldigt er det heller ikke, at du tror, at der kune eksisterede én KZ_lejr frem til 1936. der var mange men det var usystematisk. Hvis KU’erne har besøgt Dachau, så er det skræmmende; det blev nemlig denne lejr, der blev forbillede(Eicke):

   http://de.wikipedia.org/wiki/KZ

   Mht til Jack Vestergaard:

   http://www.faktalink.dk/publish.php?linknavn=besaopta

   Kommentar by Frede — 13. januar 2008 @ 09:18

  81. Ja Ja, nu er RasmusE også banket ud som FF, de kan ikke holde argumentationen, hvorfor prøver de? når de ikke har styr på viden!
   Ja venstrefløjen og andre ligesindede regner med at den vej mod det lys de ser i horisonten skal forføljes til enden uanset omkostninger fordi de har ret, men så var der lige den der med argumentationen, ups den kan jeg ikke klare så jeg forlader argumentationen med disse ord. Fra RasmusE.

   ” Jeg hørte det meste af et interview med den halvstuderede røver. For mig er han det bedste eksempel på, hvor sørgeligt populærvidenskab kan blive. Ærgerligt, for jeg går ellers ind for, at universiteterne skal åbne op og blive bedre til at formidle, men når historie skal serveres på den måde, er det lige før man foretrækker, at det kun er eksperter på universiteterne, der beskæftiger sig med sådan noget.
   Jeg gider ikke bruge tid på at fremlægge, hvor latterligt simplistisk Goldberg fremlægger sine “analyser”, og hvilke basale facts han tilsyneladende ikke har styr på, for folk der er argumentresistente.
   Men jeg synes da det er besynderligt, at hele hans tese lader til at være bygget på en enkelt rosende omtale af nazismen gjort af socialisten H. G. Wells. Det vil ikke tage mange minutter at finde lignende eksempler fra den anden side. Så vidt jeg ved, havde Jyllandsposten dengang vist overordentligt svært ved at skjule sin begejstring for manden med overskægget, skæbnens ironi, at det nu er JP, der bringer sådan noget ævl til torvs.”

   Hermed slutter argumentationen, jeg har ret, i andre er nogle halvstuderede røver, intet følger. (min tilføjelse)

   Nu ser jeg frem til at Frede får kamp til strengen, og han tilsidst må bakke ud, af de viden komentatore som er her på siden og som jeg er lykkelig for at de er der.

   Kommentar by Per N — 13. januar 2008 @ 11:55

  82. >Frede

   Siden du nu åbenbart mener, at KZ-lejre er så afgørende for at noget kan defineres som nazisme/fascisme og siden hele denne tråd rent faktisk handler om de enorme ligheder mellem fascisme og socialisme, hvorfor forholder du dig så ikke til den omstændighed, at de røde i sovjetunionen først lukkede deres sidste kz-lejr i midt-firserne.

   Så kan du passende samtidig forklare, hvad præcist forskellen er på socialisme og fascisme.

   Deler du mon FF´s holdning til fascismen, at fascisme defineres ved nationalisme og voldsberedthed?

   Hvis du gør, så kan du jo passende forklare, på hvilken måde socialistiske lande som Sovjetunionen, Kina, Pol Pot´s Cambodia etc. IKKE var voldsberedte. Samtidig kan du jo så forklare præcist hvad det er ved Stalin, Mao, Pol Pot etc. der gjorde dem MINDRE nationalistiske end Hitler. Faktisk så var de politiske mål jo i alle tilfælde de samme – planøkonomi, total politisk kontrol, udbredelse af ideologien til resten af verden med alle nødvendige midler, og eliminering af alle anderledestænkende. Socialisme kort sagt.

   Præcist hvad er det, der gør Hitler til nationalist i højere grad end alle de andre socialistiske tyranner? Også Stalin påberåbte sig sit eget folks overlegenhed i forhold til andre folkeslag. Også Stalin påberåbte sig behovet for at udrydde de mindreværdige. Hvor er forskellen?

   Du mener der er forskel på socialisme og fascisme. Vi andre har givet talrige grunde til, at der ingen som helst forskel er. Måske er det på tide, at du eller en af de andre fascist-apologeter, RasmusE, FF, og så videre, giver en god forklaring på, hvor præcis den påståede forskel ligger.

   Kommentar by Mackety (Islamofob) — 13. januar 2008 @ 12:49

  83. Synes det kniber for Henrik at svare på Fredes veldokumenterede debunking. Utroligt at nogle gider at diskutere med sandsigerne herinde!

   Kommentar by DonP — 13. januar 2008 @ 17:02

  84. ->70 Frede
   Hvis du læser hvad jegskrev, står der intet steds noget om at Marx’s værker indeholder opfordringer til at oprette KZ klejre, det kan dokumenteres ved at læse mit indlæg. Til slut skriver jeg det endda direkte. Det er klippefast og dokumenterbart.
   Det er også klippefast og dokumenterbart, at SAMTLIGE lande der adopterede Marx teorier oprettede KZ lejre.

   The world wouldn’t be
   In such a snarl
   If Marx had been Groucho
   Instead of Karl.

   Kommentar by PeterK — 13. januar 2008 @ 18:26

  85. 83. hvilken debunkning ?

   I guder.

   Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 13. januar 2008 @ 19:19

  86. @ whodares

   Debunking = kilder

   Det mener du ikke, at Frede har?

   Kommentar by DonP — 13. januar 2008 @ 22:20

  87. Debunking er gendrivelse. Og nej, Frede er stærkt bagud på points, hvilket enhver over sinkestadiet kan se.

   Kommentar by Kimpo — 15. januar 2008 @ 12:39

  88. @ Frede:

   “Du er stadig langt ude i dit forsvar af, at KU’erne så en KZ-lejr uden at reagere”.

   1) Selve besøget VAR en reaktion – grunden til, KU´erne besøgte den var de forlydender om vold og drab i lejren, der var kommet frem.

   2) Medmindre du har dokumentation for, at de to KU´ere så andet end det, de siger, så er ovenstående ordskvalder.

   Spørgsmålet er ikke, om der faktisk skete værre ting, end de to KU´ere beskrev at de så – det er fagkundskaben rasende enig om, at der gjorde. Spørgsmålet er, om KU´erne succesrigt blev ført bag lyset ved, at man foreviste dem en KZ-lejr, der var blevet friseret til at se bedre ud end virkeligheden….eller om de løj om, hvad de reelt så.

   Det er så her, dit problem ligger: i fuldskab kan man sagtens komme med fordrukne beskyldninger om, at folk skulle have løjet. I den mere ædru virkelighed er man nødt til faktisk at tage højde for, at nazisterne ikke er dumme nok til at sige “se her, her tæver vi så vores socialistiske brødre til vi knækker knoglerne på dem hver dag. Her skyder vi dem for sjov. Og herovre arbejder vi dem ihjel”. Du er nødt til at tage højde for, at de kun lader KU´erne se en friseret version af virkeligheden.

   Igen: fremvisning af “friserede” lejre er standard-taktik for socialistiske diktaturer som Hitlers.

   “Der foregik vold, mord osv. Det siger de endda direkte selv, at de så: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau#1933.E2.80.931934

   Hvem er “de”? Ikke de to KU´ere. Andre bevidnede de tre mord, der nævnes på Wikipedia, og på tidspunktet for de to KU´eres besøg var politiet i fuld gang med indsamlingen af beviser mod de ansvarlige. Sagen blev senere – efter KU´ernes besøg – henlagt efter pres fra den nazistiske regering, men da det lå ude i fremtiden er alt hvad KU´erne har vidst, at fire var blevet dræbt, og at politiet undersøgte sagen.

   “Det er en typisk revisionistisk forsøg på at neglicere deres besøg”.

   At du har fundet et trylleord, du er vant til lukker munden på folk med er åbenlyst. Dit problem er, at det mister sin kraft når du sprøjter det omkring til alle sider uden at du har faktuelt belæg for det.

   Derudover staves det “negligere”.

   “Din historielærer vil skamme sig”.

   Nej, han var nu ret begejstret for mig.

   “Videre heldigt er det heller ikke, at du tror, at der kune eksisterede én KZ_lejr frem til 1936. der var mange men det var usystematisk”.

   Du må have dine egne meninger, men ikke dine egne “fakta”.

   Der var mange midlertidige fængsler, arbejdslejre osv før fængslerne blev regulariseret og koncentrationslejr-systemet blev indført. Det retslige grundlag blev skabt 28. februar 1933 med det lovkompleks, der blev vedtaget efter Rigsdagsbranden. Dachau var imidlertid den første KZ-lejr, oprettet i en gammel ammunitionsfabrik 22. marts 1933 (vagtmandskabet var ankommet dagen før). Efter Dachau blev de øvrige oprettet som følger:

   Sachsenhausen, juli 1936
   Buchenwald, juli 1937
   Mauthausen, august 1938
   Neuengamme, december 1938

   Af de ovenstående socialistiske koncentrationslejre blev Sachsenhausen overtaget af Sovjet. Mellem overtagelsen og lejrens endelige lukning i 1950 døde yderligere 12.000 mand her.

   “Hvis KU’erne har besøgt Dachau, så er det skræmmende; det blev nemlig denne lejr, der blev forbillede(Eicke)”

   Igen: medmindre du postulerer, at de to KU´ere havde magiske krystalkugler, der viste dem fremtiden, så er det ret ligegyldigt hvad det ude i fremtiden blev forbillede for.

   Før Jul læste jeg en artikel om en københavnsk dame, der kunne huske at Lenin havde været på besøg i hendes forældres hjem før 1. Verdenskrig. Manden blev ude i fremtiden ansvarlig for oprettelsen af et regime, der slog timillioner ihjel. Hæfter hun hun – eller hendes forældre – så også for, hvad der skete ude i fremtiden?

   “Mht til Jack Vestergaard:

   http://www.faktalink.dk/publish.php?linknavn=besaopta

   Takker. Glæder mig til at se, hvilken sammenhæng, citatet er fra. En foreløbig note, dog: citatet “den socialisme, parlamentarisme, liberalisme og demokrati, som partierne Venstre, radikale og Socialdemokratiet er udtryk for” udelader Det Konservative Folkeparti. Med Christmas Møller ved roret var partiet på den tid også “udtryk” for demokrati.

   Uden endnu at have læst Westergaards tale uden om citatet kan man formode, der tænktes på det begyndende arbejde med en ny grundlov, hvor de fire partier havde vildt divergerende meninger om, hvordan det danske demokrati skulle organiseres. Internt i partierne var der også uenigheder, hvilket forøvrigt førte til, at Westergaard hoppede af fra K og var med til at stifte partiet Nationalt Samvirke, der siden sammen med Westergaard gik op i Dansk Samling.

   Som de fleste historiebevidste danskere vil vide var Dansk Samling siden en af hovedkræfterne i modstandskampen. Det de danske kommunister kom først med, da Hitlers og Stalins socialister kom op at toppes – indtil da havde Hitlers kumpaner været fredet herfra.

   Henrik

   Kommentar by Henrik — 15. januar 2008 @ 16:53

  89. Hvis vi anlægger den allermest positive tilgang, og antager at de unge naive KU’ere blev narret af nazistyrets potemkin-kolliser (hvilket er noget tvivlsomt, da de ungkonservative efter eget udsagn var øjenvidne til mishandlinger), så er det stadig mildest talt problematisk at de åbenbart ikke havde det fjerneste problem med at sætte politiske modstandere i arbejdslejr. Eller for den sags skyld naziregimets utallige andre andre eksempler på barbari.

   KU’erne var ikke et hak bedre end de kommunister der besøgte Stalins fængsel i 30’erne og vendte hjem med strålende beretninger om bolsjevismen. Senere sonede begge grupper deres brøde, med et fremragende og beundringsværdigt engagement i modstandskampen.

   I forhold til diskussionen om KU henviser jeg til den kronik mig og Martin Leider skrev sammen til weekendavisen: http://martinleider.blogspot.com/2007/07/nr-sandheden-skal-frem-kuerne-og.html

   mvh
   Niels

   Kommentar by Niels — 16. januar 2008 @ 00:28

  90. Kommunisterne sonede ingen brøde – de fortsatte efter krigen med at besøge samme lejre og hvidvaske dem.

   Hvad angår KU´erne husker jeg ikke, at de skulle have beskrevet at have overværet mishandlinger – det er dog nogen tid siden, jeg har læst det. En af dem afviser ikke, at en og anden kommunist skulle have fået læsterlige klø i lejren, men tilføjer “men hvad gør det”. Han har sikkert følt en vis fryd over, at de fik igen, taget i betragtning at politisk vold på det tidspunkt var et kommunistisk varemærke – det glemmes gerne, at kommunisterne på det tidspunkt faktisk stod bag flere politiske mord i Danmark (to dødsofre er mig bekendt). KU selv var mål for samme typer kommunisters angreb, men slap uden tab af menneskeliv.

   Kommentar by Henrik — 16. januar 2008 @ 22:17

  91. Du forholder dig ikke til min hovedpointe, nemlig at KU’ere åbenbart ingen problemer havde med at politiske modstandere blev smidt i koncentrationslejr.

   Og du ved udemærket godt, at der var meget andet end kommunister i Dachau, det kunne lige så godt havde været en socialdemokrat, eller for den sags skyld en protestantisk præst, som KU’erne så blive tæsket. Men det er i princippet også lige meget – at se en forsvarsløs fange blive mishandlet af sine vogtere – ligegyldigt hvem og hvor, burde oprøre alle civiliserede mennesker.

   mvh
   Niels

   Kommentar by Niels — 17. januar 2008 @ 12:11

  92. HAHAHA! SUT BALL’S MOSTER! ;D
   SVÆRGH VIDERE – OG HILS PÅ ALLAH <3
   GO’ TUR HJEM!

   Kommentar by Siiw — 27. marts 2008 @ 10:32

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper