4. februar 2008

Vejen til Damaskus, mediedækning

Det har af naturlige årsager været umuligt at blogge med fuld styrke de senere dage, og selvom jeg vil forsøge at indhente det fortabte på et senere tidspunkt, så kan man med fordel besøge Snaphanen og Hodjas blog.

Siden udgivelsen har min bog fået omtale flere steder.

 • 2/2-08 Politiken – Jes Fabricius Møller: Og grøfterne graves… (anmeldelse).
 • “Det er nok at tage munden for fuld når forlaget kalder bogen for ‘banebrydende. Den er vigtig, fordi den oprigtigt forsøger at tilvejebringe en kritisk analyse af en af de væsentligste skikkelser i den danske debat om islam, og som sådan fortjener den at blive taget alvorligt.”

 • 2/2-08 Kristeligt Dagblad – Skyttegravskrig om islam og videnskab (Morten Rasmussen).
 • “Ud fra en gennemgang af en række centrale islamforskerens værker fra 1885 til i dag vurderer Kim Møller, at forskningen har forladt den tilstræbt objektive videnskabelighed med afsæt i islams egen tekster til fordel for en position, hvor man nærmest er talerør for islam og bevidst ser bort fra de dele af islams tradition, som er svære at sluge for en moderne humanist.”

 • 2/2-08 Kristeligt Dagblad – Simonsen er spindoktor for islam (interview, Morten Rasmussen).
 • Hvorfor er kritikken så personlig? Der er jo mange andre, der forsker i islam og integration, hvis position ikke er markant anderledes.

  Fordi han er den eneste forsker, der har været med, lige siden de muslimske indvandrere begyndte at komme til Danmark. Men det er rigtigt, at flere andre skriver i den samme postkoloniale tradition. Simonsen er er på en måde en stor forsker, for det kræver omfattende viden at omfortolke og præsentere islam, som han gør. Samtidig står han for, at enhver ideologisk kritik af islam blot er et skalkeskjul for, at man ikke kan lide muslimer. Men enhver kan læse ud af islams tekster, at de giver ekstremister særligt gode vilkår.”

 • 2/2-0/8 Kristeligt Dagblad – Mit arbejde er almindelig forskningspraksis (JBS-interview).
 • En af hans hovedpåstande er, at du omkring 1988 har skiftet holdning til islam, idet du går fra at anskue islam ud fra de tekster, der ligger til grund, til kun at ville se på de mennesker, som i nutiden bekender sig til islam. Er det korrekt, at et sådant skifte har fundet sted?

  Nej, der er ikke tale om et holdningsskifte, kun om forskelle i genstandsfeltet for to vidt forskellige undersøgelser. Det afgørende er, at jeg som historiker må afvise, at der findes en fuldstændig værdifri forskning.”

 • 2/2 Jyllandsposten – På uriasposten (interview, Niels Lillelund).
 • Men alene spørgsmålet om, hvorvidt man kan tale om en islam som sådan, er genstand for diskussion. Bæk Simonsens position er jo netop, at islam er lig med religionens udøvere og deres egen forståelse af islam, og kun sådan giver det mening at tale om islam? »Men det er netop her forskydningen sker. Ved at nægte at betragte islams essens og kun ville se på dens aktuelle udtryk, har man egentlig opgivet at forske i religionen som sådan.

  Jørgen Bæk Simonsen har jo selv skrevet et værk med titlen Hvad er islam?, og det værk kan jo ikke skrives, hvis man ikke kan tale om islam som noget i sig selv. Det er ikke ligegyldigt, hvad der står i Koranen, og det er ikke ligegyldigt, at den er fyldt med krigeriske citater, fordi den i sin essens er en krigerisk religion opstået i en krigstid.

  Det er så populært at tale om, at terrorister misbruger Koranen, men sandheden er, at de bruger den. Og det er væsentligt nemmere i Koranen at finde argumenter for terrorisme end at finde argumenter for fred og fordragelighed.

  Det betyder ikke, at alle muslimer er terrorister, men det er ikke ligegyldigt, hvad det er for en tekst, de anser for at være Guds ord.«

  […]

  Men det er vel ikke forkert, at islam er mange ting også i Danmark?

  Nej, det er ikke forkert, men islam har også en kerne, som er til at overskue. Koranen er ikke større end at man kan læse den, og muslimer forholder sig til Koranen som en absolut sandhed.
  Det er ganske enkelt meningen med dette at være muslim. Derfor har dens ord direkte betydning også i dag, og hvis man holder op med at forske i den tekst som sådan, har man egentlig afskaffet islamforskningen til fordel for ren ngo-virksomhed…«

  […]

  Du dokumenterer i din bog, at Jørgen Bæk Simonsen har skiftet standpunkt siden sin doktorafhandling i 1988 og skriver, at det utvivlsomt må ses i lyset af den danske udlændingedebat. Men det dokumenterer du jo ikke, det er en slags motivanalyse fra din side?

  »Indrømmet, ja, det er motivanalyse, for han har jo ikke selv forholdt sig til den forskydning eller forholdt sig kritisk til sine egne værker. Derfor må det blive gætværk fra min side, men jeg lægger i hvert fald dokumentationen frem, der viser væsentlige begrebsforskydninger og direkte modsigelser.
  Begrebet dhimma f.eks., som reelt betyder, at kristne og jøder får en ydmygende status af andenrangsborgere i islamiske stater, udvandes totalt i Bæk Simonsens publikationer. Og det er min påstand, at det sker af hensyn til den hjemlige debat og alle de ligtorne, man ikke må træde på.«

  Omvendt kan det vel virke sårende og unødvendigt at fremhæve det krigeriske i Koranen over for muslimer i Danmark, som ikke har ambitioner om andet end et fredeligt liv?

  »Min kritik er ikke rettet mod muslimer, men mod islam som religiøs konstruktion. Problemet er, at mange muslimer tager Koranen bogstaveligt, og at det fører til vold flere steder i verden. Det må man forholde sig til.«

  Men herhjemme har selv stærkt troende muslimer jo med meget få og spredte undtagelser holdt sig fra voldelige midler. Det så vi også i forbindelse med Muhammed-tegningerne, det var ikke her, gaderne brændte, det kunne vel tolkes som et håb om en fredelig sameksistens i vores del af verden?

  »Ja, men netop kun et håb. I 1980’erne talte forskere om den harmoniske multikultur, der ville komme – i dag betragtes det som succes, hvis blot der ikke er bål i gaderne. Forskerne har konsekvent taget fejl, og netop derfor bør de være ekstra omhyggelige med ikke krænge deres personlige holdninger ned over det videnskabelige arbejde.

  Den civilisationshistoriske brudflad mellem islam og den islamiske verden er opbygget over 1300 år, og den forsvinder altså ikke, fordi Bæk Simonsen pludselig mener, at Koranen ikke mere er væsentlig. Hvis man ser civilisationshistorisk på det, er der en markant brudflade mellem islam og den vestlige verden tegnet af jødedom og kristendom. Hvis man ser bort fra det, har man kapituleret.«”

  Lørdag aften medvirkede jeg i Deadline på DR2 i en direkte debat mellem Jørgen Bæk Simonsen og undertegnede om bogen og kritikken. Det blev som jeg forventede. TV er ikke mit medie, og det er pokkers svært at korte 2,5 års arbejde ned i en debatform der udelukker dybde, og det lykkedes da heller ikke for mit vedkommende. Bæk Simonsen havde det noget nemmere, ikke bare var han scenevant, men det er nu engang nemmere at debattere når argumentationen i al sin enkelthed er en mur af abstrakte begreber. Selvom jeg som blogger godt kan give det hele lidt kant, så har jeg i forbindelse med bogen forsøgt at holde den akademiske sti rent. Det lykkedes ikke helt på tv, idet jeg desværre måtte bruge et par onelinere for ikke at mit budskab skulle drukne i modpartens abstrakte verdensbillede.

  Overordnet set er det svært at brokke sig. Studieværten Adam Holm gav en fair præsentation af bogen, og lod ikke Bæk Simonsen tale solen sort. Mere kunne jeg ikke håbe på.

  Bæk Simonsen og undertegnede talte forbi hinanden. Hans fastholdt at det ikke mere gav mening at granske i islam, hvis ikke man tager udgangspunkt i den enkelte muslim. Jeg pointerede, at det er nødvendigt både at se på individernes trosopfattelser og kilderne. Førstnævnte var integrationsforskerens opgave (sociologer/antropologer) – det sidste islamforskerens opgave (religionsvidenskaben, filologien). Anskuede man udelukkende islam som værende identisk med muslimer i en dansk kontekst, så gjorde man ideologien immun overfor kritik, og det kan aldrig været i videnskabens interesse.

  Såvidt jeg husker, så var vi kun uenige om noget faktuelt en eneste gang. Det var da jeg henviste til hans bog om muslimske institutioner (1990), og hans præsentation af Jihad-begrebet. Jeg påpegede at vægtningen i forhold til begrebet skævvrides, og det ikke giver mening at referere Ahmadiya-muslimernes jihad-opfattelse, idet deres tolkning ikke anerkendes af andre muslimer. Jeg tænkte bl.a. på følgende sætning…

  “Djihad som tvungen udbredelse af islam afviser han ved henvisning til de steder i Koranen, der fremhæver, at religiøs tvang er i modstrid med sand islam.” (s. 125, 1990)

  Her var Bæk Simonsen uenig, og ham om det, men det forvrænger proportionerne at islams fredelighed i en dansk kontekst dokumenteres ved at fremhæve en nyskabt sekt der undsiger militant jihad, og qua denne nytænkning forfølges overalt i den islamiske verden.

  Jeg nævnte at alle fire (sunni) retsskoler indenfor islam anerkendte den militante jihad, og hermed undsagde Ahmadiya-muslimernes særegne opfattelse. Robert Spencer har tidligere set på problematikken…

  “I wrote: “I have said that all eight madhahib [Islamic schools of jurisprudence], most notably the four principal Sunni madhahib — Shafi’i, Maliki, Hanafi, and Hanbali — all teach jihad and Sharia supremacism. They are not monolithic, but on that they are united. Prove me wrong.” I stand by that statement, and can support it and have supported it with evidence from each of those major madhahib. In other words, I can prove that violent jihad is not based on “tendentious and pernicious interpretations of what the Koran says, in the ways that the most radical clerics of Islam interpret them,” but on the Islamic mainstream.

  Helt det samme i forhold til Bahai-troen (shia-muslimsk udspring) med persisk oprindelse. Jihad undsiges, og de troende har siden den spæde start i midten af i 1800-tallet været jaget vildt i islamiske lande.

 • 5/2-08 Kristeligt Dagblad – Møllers tvivlsomme vej til offentligheden (anmeldelse, Morten Thomsen Højsgaard).
 • “… bogen udgør i sig selv en rodet og middelmådig omgang videnskab.”

  Hvor Information i sin artikel om bogen bevidst fortegner bogens tese, og Politiken stirrer sig blind på enkeltdele, så er Kristelig Dagblads anmeldelse meget usaglig. Jeg kritiseres for manglende videnskabelighed i mit historiespeciale, men stort set alt i kritikken er jo møntet på alt det jeg ikke har gået i dybden med – noget jeg aldrig ville kunne medtage i et 100 siders speciale. For mig at se kritiserer anmelderen Far til fire for at have for få sexscener… eller en gyser for ikke at være sjov nok. Så er der også lige en pointe, de tre aviser (i lighed med vejleder, censor og ankenævn) helt overser – havde jeg gjort afhandlingen mere analytisk, så ville dokumentationen blive mindre omfattende, og jeg vil efter alt at dømme blive slagtet for at være polemisk (= godtager ikke Bæk Simonsens præmisser). Der stod cyanid på alle pillerne…

  Yderligere.

 • 3/2-08 Snaphanen – DR2 Deadline : ‘Uriasposten’.
 • Oploadet Kl. 19:04 af Kim Møller — Direkte link183 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5433/trackback

  183 Comments »

  1. Overordnet set er det svært at brokke sig. Studieværten Adam Holm gav en fair præsentation af bogen, og lod ikke Bæk Simonsen tale solen sort. Mere kunne jeg ikke håbe på.
   Du er for beskeden. Selv om jeg nødigt og meget, meget sjældent ser TV stod det lysende klart, at Adam Holm ikke var sig sin opgave som vært voksen. Du var synligt og forståeligt uvant med mediet og nervøs. Det skal en TV-vært tage højde for og tage dit parti rent præsentationsmæssigt. I stedet lod han Bæk Simonsen ævle løs med rent gobbledygook som kun en klon af ham selv ville kunne få hoved og hale på. Dertil ca. 80% af taletiden. JBS er som TV-darling rutineret foran et kamera og kunne derfor ikke undertrykke et hånligt og skadefro træk ved mundvigende. Alle mine fordomme bekræftet i eet hug: DR når det er værst.

   Kommentar by Skjoldungen — 4. februar 2008 @ 20:13

  2. Man kan ikke være enige om alt. Men Adam Holm gjorde hvad han kunne. Det var min oplevelse.

   Kommentar by Steen — 4. februar 2008 @ 20:27

  3. gode indlæg de fleste steder, desværre er du ikke så god på skærmen, du virker lidt overvældet over at være der, men når du har været på så meget som JBS skal du sku nok klare det godt.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 4. februar 2008 @ 20:40

  4. Det ER sgu svært at gøre sig på tv – gudskelov har jeg aldrig (‘for alvor’) været i situationen! :)
   Specielt svært bliver det, når hele emnet er forholdsvis abstrakt, og med så mange facetter! (Jeg synes nu i grunden også, at Adam Holm var god som studievært).
   Anyway: Visse problemstillinger er komplekse, og forudsætter en vis forhåndsviden hos iagttageren – med lidt af den baggrundsviden var det såmænd nemt nok at fatte dine pointer!
   Så: ‘Frisk mod, Antonius!’ – efter anmeldelserne at dømme har du skrevet en vældigt god bog, som jeg (som allerede sagt) glæder mig til at læse! Keep up the good work – ikke mindst med Uriasposten! :)

   Kommentar by Hans Henrik Hansen — 4. februar 2008 @ 20:57

  5. Det “vantro” samfunds behov ligger ikke i at vide, hvordan islam reflekteres fra muslim til muslim, men hvordan muslimer reflekterer islam ud mod det “vantro” samfund.
   Kim Møller du beviser jo bare, at den på bjerget kørende islamforskning er uden værdi for os (måske endda farlig), fordi den ignorerer spændingsfeltet mellem islam og “vantro”.

   Kommentar by Menig 442 — 4. februar 2008 @ 21:01

  6. Jeg synes nu Kim Møller gjorde det godt, i forhold til at han ikke er trænet til at være på skærmen.
   Derimod klarede Jørgen Bæk Simonsen sig direkte dårligt, til at starte med sidder han let foroverbøjet og surmuler. Det er tydeligt at JBS ikke havde det godt med Møllers kritik, og det virkede som om han var der mod sin vilje, vrangvilligheden lyst ud af JBS.

   Kommentar by Søren Nørbak — 4. februar 2008 @ 21:16

  7. Lidt medietræning ville da ikke skade hr. Møller, men såvidt jeg kunne vurdere, fik han faktisk afleveret mange gode, relevante pointer (der da ikke bliver dårligere af at være one-linere).

   Ikke noget at ærgre sig over der!

   Bæk-Simonsen brugte mange ord på at sige ingenting.

   Studieværten virkede fair.

   Kommentar by LC — 4. februar 2008 @ 21:19

  8. JBS praktiserede det som Johan Cruyff i sin tid som Barcelona-træner kaldte “meaningful posession”; Ergo når man selv har bolden, så kan modstanderen ikke score.

   På TV betyder det, at man skal fylde sin taletid maksimalt ud og gerne statuere flere forskellige abstrakte og komplekst sammensatte pointer på en måde som både lyder meningsfyldt for lægfolk og som samtidigt er svært at svare på for moddebattørern.

   Det klarede JBS jo fint.

   Men jeg synes ikke du gjorde det skidt Kim. Det vigtigste er at pointen kunne skinne igennem, og det gjorde den efter min opfattelse helt fint.

   Kommentar by DaLi — 4. februar 2008 @ 21:24

  9. Jeg vil også gerne rose Adam Holm for at være fair.
   Desværre er JBS jo ganske scenevant og for den uvidende seer vandt han debatten af samme årsag.
   Som du selv konkluderer er det svært at udtrykke 2,5 års fordybelse via smarte oneliners.
   Hvor var JBS dog iøvrigt provokerende med sin konstant nedladende attitude. Et modbydeligt menneske

   Kommentar by Nosferatu — 4. februar 2008 @ 21:28

  10. Kære Kim. Du klarede dig faktisk ikke så dårligt – fordi du virkede mere ærlig end Bæk Simonsen. Sidstnævnte var forbløffende svag, og langt under normalt niveau, hvilket formentlig skyldes, at han er rystet over din bog. Men naturligvis er Bæk Simonsen mere scenevant på TV, men det skal nok komme også for dig, når du får rystet nervøsiteten af dig.

   Kommentar by Søren Rasmussen — 4. februar 2008 @ 21:31

  11. Et forsvar for oneliners lige netop her: I og med at det generelle vidensniveau om islam nok er rystende lavt, og de fleste sikkert antager at det er en religion som religioner nu er (‘der er fanatikere på begge sider’), kan korte faktabidder sikkert være noget som sætter sig i dette flygtige medie. F. eks. kunne man sige “selvfølgelig må det give et dårligt forhold til jøder, når Koranen vers 5:60 kalder dem for aber og svin”. Her ville du lynhurtigt få seernes opmærksomhed med et eksempel på åbenlys hate speech, som du yderligere dokumenterer med en præcis henvisning.

   Hvis man læser Hugh Fitzgerald på Jihad Watch/Dhimmi Watch opdager man lynhurtigt, at bestemte vendinger og bestemte opsummerende gengivelser af ….. essensen af islam bruges af ham igen og igen. “Den fundamentale opdeling af verden i troende og vantro”, eller “at fjerne alle hindringer for islam, så islam vil herske alle steder, og alle steder vil islam herske” er et par af hans faste faktabidder. Jeg foragter i høj grad tv-mediet for denne reduktion af indholdet til fordel for formen, men netop her er der et område, hvor der findes et væld af værdifulde, iørefaldende faktabidder det kunne være gavnligt at sende i omløb.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 4. februar 2008 @ 21:39

  12. Omtale, debat, skriverier og interviews i stort set alle landsdækkende medier, skrevne som elektroniske. Vejen til Damaskus ser ud til at blive en af årets mest omtalte udgivelser. Vel i grunden ikke så dårligt gået af en afhandling, der blev bedømt til 7.

   Mit bud er, at der går visse personer rundt på AU’s Institut for Historie med en underlig smag i munden. Det her var jo slet ikke meningen.

   Kommentar by S — 4. februar 2008 @ 21:49

  13. JBS eret fjols, en narrehat af rang, der ville falde til jorden som en død fugl, hvis han blev stillet over for en Kastholm, en Henrik Gade Jensen eller en Sven Ove Gade.

   Hans postulat om, at Islam er summen af 1 mia. forskellige fortolkninger er og bliver… et postulat. Har han udført empiriske undersøgelser, der viser en sådan divergens? Har han udført undersøgelser, der fratager den islamkritiske retten til at hævde, at islam har en kerne af grundsætninger, som for langt de fleste muslimer ikke lader sig bortfortolke?

   Det er jo i grunden temmelig uinteressant, fx. at fastholde, at muslim A, B og C mener noget forskelligt med, hvad koranen eller hadithen siger mht. kvinder hovedbeklædning, hvis alle tre har den holdning, at konvertering væk fra islam bør medføre dødstraf og/eller social udstødelse. Det svarer jo til at sige, at der ikke findes nogen danske kerneværdier fordi vi har forskellige partier repræsenteret i folketinget.

   Kommentar by fonss — 4. februar 2008 @ 21:50

  14. Et råd til TV-interviews: Tal højere. Ellers er det for nemt at afbryde dig, som Bæk Simonsen gjorde. Du vil også virke mere troværdig. Og som du skriver er det svært at koge 2,5 års arbejde ned, men arbejd alligevel på at gøre dette før debatten.

   Kommentar by Anders — 4. februar 2008 @ 21:51

  15. Lars Findsen har ret. Et par velvalgte barske onelinere gør indtryk på TV-seerne. Og den med at Koranen omtaler jøder som svin og aber er oplagt at bruge…

   Kommentar by Søren Rasmussen — 4. februar 2008 @ 22:02

  16. PS. Samtidig kan man – hvis tiden er til det – også lige nævne, at Muhammed henrettede ca. 600 jødiske mænd, og solgte deres børn og kvinder som slaver, fordi de ikke vil omvendes til islam. Kun de færreste er klar over det, vil jeg tro.

   Kommentar by Søren Rasmussen — 4. februar 2008 @ 22:04

  17. ->14

   Ja, og så med en hurtig reference til den pågældende hadith, så det ikke kan affejes som islamofobisk løgn. Eller korte, men sande og sigende kontrasteringer: Jesus sagde “elsk din næste som dig selv”/Koranen indeholder så-og-så mange opfordringer til at hade og bekæmpe ens fjender. “Jesus sagde “lad den der der ren kaste den første sten”/Muhammed beordrede i den-og-den hadith et par der var skyldig i ‘hor’ til at blive stenet. Manden forsøgte til det sidste at beskytte kvinden mod stenene”.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 4. februar 2008 @ 22:25

  18. OT: I England er islamisk terrorisme udryddet:

   “Reflecting the government’s decision to abandon the “aggressive rhetoric” of the so-called war on terror, the guide tells civil servants not to use terms such as Islamist extremism or jihadi-fundamentalist but instead to refer to violent extremism and criminal murderers or thugs to avoid any implication that there is an explicit link between Islam and terrorism.”

   http://politics.guardian.co.uk/homeaffairs/story/0,,2251965,00.html

   Tjek lige billedteksten:

   “A protester at a London rally organised by moderate groups to protest against Danish cartoons caricaturing the Prophet Mohammed.”

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 4. februar 2008 @ 22:40

  19. JBS og hele hans følge af ‘eksperter’ skal modsiges og stresses. Det her er kun starten på hvordan deres defination på virkeligheden krakelerer. Enig med 12. Tal højere. Ja, det er let at sige når man heller aldrig har været på tv og møder en frådende JBS der tydeligt var pikeret over at nogen nu sætter tvivl ved ‘oraklets forskning.

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 4. februar 2008 @ 22:44

  20. Medieomtalen overgår langt, hvad jeg havde forventet i bedste fald. Det er en spændende udvikling. Ang. Deadline. Det var faktisk godt gået i betragtning af situationen.

   Kim. Du står dig ved at lære at hæve stemmen og lægge mere pondus i, måske skal du også tale en anelse langsommere, så de enkelte ord klinger klarere. Brug nogle af pengene fra dit “katastrofefond” til – som mange andre – at få lidt instruktion i stemmebrug og lære nogle simple fif, for du har en virkelig god sag, der tydeligt nok interesserer mange.

   Jeg synes heller ikke, at det gør noget, at man aner en vis usikkerhed, det er jo ikke svært for seerne at tænke sig til, at det er en vanskelig situation at sidde overfor landets førende islamforsker og sige ham imod.

   Der er især grund til at fremhæve to ting. Din meget hurtige reaktion og dit konstante nærvær. Du manglede ikke argumenter og blev ikke svar skyldig.

   Desuden vil jeg fremhæve dit naturlige ordvalg, der sprogligt gør det muligt for alle at følge dig, hvilket jo er væsentligt i en udsendelse som denne, der ses af meget forskellige mennesker. Hvis I begge havde talt som Bæk Simonsen, ville de fleste have fundet, at det var en kedelig diskussion blandt fagfolk. Nu tror og håber jeg, at folk forstod, at her er noget, der trænger sig på.

   Forhåbentlig får begrebet ideologi mere plads den 19. feb.

   Kommentar by Mette (liberal) — 4. februar 2008 @ 22:54

  21. Tillykke med eksponeringen af din bog på Deadline, Kim!

   Det kunne måske være med til at skabe “hul igennem” til en bredere offentlighed, ligesom at du forhåbentlig en anden gang ville blive inviteret i studiet til debat, fordi der er en gryende interesse for en anderledes tilgang til emnet islam ude i befolkningen.

   Iøvrigt oplevede jeg det, som om at Jørgen Bæk Simonsen flere gange snakkede “oveni”, når du talte.
   Det ville vel ikke være uhøfligt at bede om at få lov til at tale ud!?

   Fortsat held og lykke med det!

   Kommentar by +M+ — 5. februar 2008 @ 00:15

  22. Mit navn er Poul Leo Nielsen,og jeg har 2 hjemmesider http://www.pokerpartiet.dk og http://www.oplysningspartiet.dk Jeg er født i 1945,og har kun 7 års skoleuddannelse,og kan derfor ikke tale med på det forskningsmæssige område.
   Jeg har lige være inde på DR-deadline og se debatten mellem dig og Jørgen Bæk Simonsen,og så har jeg købt din bog (Vejen til Damaskus),og efter at have læst 62 sider,så kan jeg se,at jeg ikke kan komme med en mening om forskning,fordi jeg ved for lidt om Jørgen Bæk Simonsen,men nu ved jeg da,at han eksisterer.

   Debatmæssigt kunne jeg godt ønske,at du talte lidt højere på TV.Når det så er sagt,så har jeg nogle konkrete forventninger til forskere,og det er,at de kan se virkeligheden,og efter at have læst bogen (I KRIGENS HUS) af MERETE BRIX og TORBEN HANSEN og LARS HEDEGAARD så har jeg læst noget,som jeg KAN opfatte som virkelighed,FRA MIT INTELLEKTUELLE BUND-NIVEAU.

   Alene det Hr KIM MØLLER,at du har været i DEADLINE ,opfatter jeg som om,at DR er blevet lidt mere åben,for den mere borgerlige indfaldsvinkel.Personlig mener jeg,at din blog her,har en oplysningsdimension,som (DR)MANGLER.nU KAN MAN HELLER IKKE FORLANGE ALT,AF (DR).De gør det sikkert så godt,som de kan,og jeg samler mange oplysninger sammen fra DR. Det er efter min opfattelse,set her fra bunden af samfundet,at du har sat det første stød ind,mod AUTORITETEN i ISLAMFORSKNING herhjemme.

   Andre vil følge i dine fodspor,og efter (2 et halt års)intens forskning,så har du fortjent,at forkæle dig selv,og imens du gør det,så kan du tænke lidt over min indfaldsvinkel til ISLAM,og som er politisk,og hvor jeg har tænkt lidt over,hvordan DANMARK og EU og DEMOKRATISKE LANDE kan forsvare sig imod ISLAMS sharialovgivning.

   Jeg har udtænkt konkrete politiske forslag til forsvar af EUs og DANMARKS forsvar mod ISLAM,og det første er et VÆLGERKRAV til EU,nemlig,at der ikke bygges flere MOSKEER i EUs 27 nationalstater.

   Jeg har flere ideer på mine 2 hjemmesider,så du kan samle ideer der,således,at du kan starte et nyt politisk parti.Jeg ved ikke,om du har en vennekreds,der vil være med i et politisk projekt ??? – – – ???

   Videnskab har efter min opfattelse,også den opgave,at indsamle (fakta),om det der forskes i,og i dit tilfælde er det ISLAM.jeg vil FORESLÅ,at du indsamler alle de FAKTA,om alle de SELVMORDSBOMBEATTENTATER som er foretaget af ISLAMISKE FANATIKERE,og lægge dem ud på nettet,til offentlig beskuelse.Jeg har personligt overvejet at gøre det,men der er så meget gang i de selvmordsbombere,at jeg (gamle mand)ikke orker at notere alle de bomber som selvmorderne fyrer af i ISLAMS navn.

   Jeg håber,at du kan finde lidt inspiration på mine 2 hjemmesider,og så vil jeg ønske dig HELD og LYKKE med din karriere fremover.

   Med venlig hilsen Saxo-Poul

   Kommentar by poul leo nielsen — 5. februar 2008 @ 02:13

  23. Overordnet set er det svært at brokke sig. Studieværten Adam Holm gav en fair præsentation af bogen, og lod ikke Bæk Simonsen tale solen sort. Mere kunne jeg ikke håbe på.

   Beskedenhed klæ’r dig, Kim. Respekt.

   ;)

   Jørgen

   Kommentar by Jørgen — 5. februar 2008 @ 03:53

  24. Har lige set udsendelsen på nettet. Du klarer dig da fint Kim. Først og fremmest er du troværdig, og du får da sagt et par forståelige sentenser, mens JBS flagrer rundt i en luftig ordflom, som ikke sjæl fatter en hujende fis af. Ikke overraskende at han hiver den med konteksten frem i et første skin-udfald. Han er i virkeligheden i defensiven, indholdet er for svagt til at stå alene, så kan han få dig lokket ud i en diskussion om konteksten, altså noget helt andet end sagens kerne, har han måske en chance for at dupere det måbende publikum. Men det er dig, der har fat i konteksten, Islam er Islam, bogstaveligt talt, det fremgår med al ønskelig tydelighed i selv et af de mest polerede charmefremstød for ideologien til dato: http://www.islamispeace.org Han vil nok bruge kontekst-finten igen den 19., men stå du bare fast.

   Kommentar by monse — 5. februar 2008 @ 03:57

  25. ISLAMOLOGI. KORT LÄROPLAN.

   1. Inga som helst krav ställda av muslimer skall ges efter.
   2. Vartenda punkt i islamisk kultur som anses icke-förenligt med finska (resp. danska , svenska) värderingar bryts ner med utbildning , fiskala styrmedel samt hårda straffsatser. Till sist åt dom mest envisa väntar utvisning , och indragna medborgarskap förekommer som styrmedel.

   :D

   Kommentar by Matti från Finland — 5. februar 2008 @ 08:31

  26. For mig at se falder Bæk Simonsen ind i den rolle, som han er bedst til: Den belærende skolemester. Herved lokkes Kim ind i modrollen som den uvorne skoleelev, der har været uartig og nu skal have en overhaling, trods årevis forskning i emnet.

   Derved kommer Kim billed talt på anklagebænken for at have ”baldret ruden”, selvom det i virkeligheden var skolemesteren selv, der ”baldrede ruden”.

   Kim bør på en eller anden måde i medietræning og overvinde sin nederlagsstemning udtrykt ved “TV er ikke mit medie”. Det svarer til sportsmanden, der kan slå alverdens rekorder, men altid taber i turneringer med sin holdning ”turneringer er ikke for mig”.

   Mediedebat er en kampplads og ikke et spørgsmål om at afdække sandheder.

   Kommentar by traveler — 5. februar 2008 @ 08:51

  27. Jeg må også lige knytte en kommentar til Kim Møllers DR2 optræden.

   Jeg synes at du klarede det godt, du var nervøs, men det gjorde bare Bæk Simonsens optræden endnu mere gennemskuelig.
   Han har før udtalt at han kun ønsker at debattere din bog face-to-face med dig, og hvorfor mon? Bæk Simonsen med Tøger Seidenfaden under armen, udøver kapital magt for fuld skrue, i håbet om at få jorden under den kapital svagere Kim Møller til at skælve.

   Efter min mening står du styrket yderligere efter dette, fordi du(trods den pressede situation) stod ved din sag og endda fik Bæk Simonsen til synligt at svede, af bare frustration over, at hans magtudøvelse ikke havde den ønskede effekt på dit budskab. Hang in there! Næste gang er din anden gang, og mon ikke lys og linser falder mere i baggrunden da?

   M.v.h.
   BF

   Kommentar by BF — 5. februar 2008 @ 08:58

  28. Kunne det mon tænkes, at en af årsagerne til JBS skulen og tydelige ubehag ved situationen, kunne være at det ser ud som det er sluppet ud at han er konverteret? Billedteksten i JP 31/1 kutursektionen side 18 “Jørgen Bæk Simonsen islamforsker – og de sidste par år muslim”, er ikke krævet dementeret. Teksten findes i en artikel skrevet af Bent Jensen, og jeg kan ikke forestille mig, at JBS nogen sinde ville få en så guldrandet chance for at få skovlen under ham, medmindre påstanden er sand.

   Det vil have voldsom negativ indflydelse på hans forskning, fordi den så vil blive reduceret til at være partsindlæg. Skatteyderne der har betalt gildet, og de instituttere der har langt navn og plads til forskningen, har lige stor grund til at føle sig snydt.

   Kommentar by PeterK — 5. februar 2008 @ 09:05

  29. Det vigtigste er at der nu er gået hul på bylden, så at sige. Den tabu byld har forpestet det danske debatklima i alt for mange år. At der nu er gået hul på den, takket være bl.a. Kim Møllers bog og virke, vil på sigt give mere plads til at tale om islam uden at gud og hver mand mener at det er had til nogen.

   Det skal Kim Møller have tak for. Rock on!

   Kommentar by Janne — 5. februar 2008 @ 09:15

  30. ->27

   “Det vil have voldsom negativ indflydelse på hans forskning, fordi den så vil blive reduceret til at være partsindlæg. Skatteyderne der har betalt gildet, og de instituttere der har langt navn og plads til forskningen, har lige stor grund til at føle sig snydt.”

   Det påminner vagt om 70-talet , då marxisterna krävde att marxistiska begrepp borde komma in i ekonomiutbildningen. Tänk “islamofobin.”

   Kommentar by Matti från Finland — 5. februar 2008 @ 09:24

  31. Fremragende artikel af Uwe Max Jensen om Politikens manipulerende interview med Kim:

   http://www.nordjyske.dk/Nyheder/debat.aspx?ctrl=10&data=49%2c2656967%2c5%2c4

   Kommentar by Søren Rasmussen — 5. februar 2008 @ 09:57

  32. Helt enig med at Kim gjorde det fint. Roligt og troværdigt, og nervøsiteten (der jo er naturlig nok i situationen) skinnede ikke nær så meget igennem som hos JBS, der må se sin position alvorligt truet.

   Det vigtigste var at JBS ikke kunne fremstille Kim som utroværdig. På det punkt fik JBS ikke et ben til orden, og bliver nødt til at tage Kim, Trykkefrihedsselskabet etc. alvorligt fremover. Det bliver slemt for ham.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 5. februar 2008 @ 10:37

  33. Kære Kim Møller.
   JBS´s teknik er at hævde, at Islam er mange ting, og skal forstås ud fra nuværende muslimer. Herved kan han undvige alle mulige pinlige spørgsmål.
   Efter min mening er midlet mod dette, at finde nogle få essentielle ting at fremføre, og vedholdende fortsætte.
   1. Muslimerne skal kunne forlade islam uden sanktioner, og alle muslimer skal højlydt kundgøre dette, i hvert fald adspurgt.
   2. Muslimerne skal højlydt gå ind for ligestilling mellem kønnene, også højlydt, de må ikke forlange tørklæde eller burka af kvinderne.
   3. Muslimerne skal højlydt sige fra overfor diskrimnination af andre religioner i muslimske lande, f.eks. tillade kristendommen at missionere og bygge kirker i muslimske lande. jfr. Kosovo, Kopterne i Ægypten etc.
   4. Muslimerne skal eksplicit sige fra overfor Shariaen og dens barbariske straffe.

   Sålænge disse krav til muslimerne ikke er opfyldte af dem selv, så er der ikke noget at tale om, og JBS burde kunne hænges op på dette. Det er ting, som det er svært at tale uden om, om de gentages. JBS siger selv det samme om og om igen, han slipper kun godt fra dette, fordi han har en vis pondus. Pil denne væk, og han står nøgen tilbage.

   Med venlig hilsen og frisk mod
   Kristoffer

   Kommentar by Kristoffer — 5. februar 2008 @ 10:45

  34. >29 Matti

   Jeg håber i har nogle modige sjæle i Finland, der følger udviklingen i Danmark og lader sig inspirere af den.

   Der er ingen grund til at lade venstrefløjens floskler stå uimodsagt.

   For mig personligt, er det ubegribeligt, og har altid været det, at der overhovedet er nogen mennesker, der kan lade sig narre af socialismen. Socialismen er fascisme. Der er INGEN forskel.

   > Kim Møller

   Hvad Jørgen Bæk Simonsen angår, så er han en varmluftsballon, der er lige ved at eksplodere. Seerne, de fleste, gennemskuer ham. De ser en fuldstændig intetsigende klovn, der knævrer som gjaldt det hans liv, uden at sige noget som helst der giver mening for andre end ham selv. Ved siden af ser de en mand, der taler til dem i stedet for at tale hen over dem. Hvem de mon tror på? Ikke på JBS!

   Jørgen BS får mig til at tænke på et forsøg en amerikansk fysiker lavede for at bevise, at postmodernismen ikke rummer ét eneste gran af videnskabelighed (det lykkedes ham over al forventning). Han skrev en intetsigende artikel til et tidskrift for postmodernistisk forskning hvori han konsekvent vrøvlede fra ende til anden, men gjorde det i et sprog som han vidste ville tiltale postmodernisterne. Pointen er, at der ikke var en eneste meningsfuld sætning i artiklen. Alligevel blev den som forventet optaget og rost til skyerne fordi den bekræftede postmodernisternes uvidenskabelige fordomme. Efterfølgende afslørede han så hele historien i et større amerikansk medie og gjorde det postmodernistiske “forsknings”-miljø grundigt til grin. Tænk at de havde været så nemme at narre. Men det var de jo netop fordi de havde overgivet sig selv og deres til forstand til noget der reelt ikke var forskning, men derimod en form for moderne MAGI.

   Det er netop det Jørgen BS praktiserer med al hans gobbledygook. MAGI.

   Han smider om sig med magiske besværgelser i håbet om, at transformere virkeligheden, men reelt har JBS afskåret sig selv fra enhver mulighed for at påvirke sine omgivelser i det øjeblik han kastede sig selv i armene på det primitive menneskes pseudovidenskablige forhold til naturen. Islam bliver således ikke fredelig fordi Jørgen BS siger det. Sådan fungerer verden ikke og folk flest gennemskuer det med største lethed.

   Kommentar by Mackety (Islamologifob) — 5. februar 2008 @ 10:59

  35. prog. er nu tilgængeligt uden problemer:

   http://www.dr.dk/odp/player.html?http://www.dr.dk/odp/ActivateLink.html?uniqueid=287003&mt=newstab&st=news_TVAvisen&furl=http%3A//www.dr.dk/odp/default.aspx%3Ftemplate%3Dnyhed%26guid%3DDR2200802022230%26autoplay%3D0%26back%3Ddefault.aspx%253ftemplate%253dnyheder%2526day%253d0%23c7&surl=http%3A//geo.dr.dk/findLocation/%3Fid%3D287003%26ListType%3Dnyheder%26location%3DNone%26uri%3Dhttp%3A//www.dr.dk/extention/playWindowsMediaODP.aframe

   Kommentar by Steen — 5. februar 2008 @ 11:02

  36. 24.monse

   Du har helt ret, idet Kim i modsætning til den medievante JBS står sig langt bedre bl.a. ved at være den han er .

   JBS´s optræden mindede mig en smule om Lone Dybkær – øjnene vendes rundt i hovedet samtidig med hun krænger mundvigene nedad og ryster på hovedet – når hun bliver stillet overfor folk, hvis meninger og holdninger ikke er sammenfaldende med hendes .

   Og så taler Kim et sprog der kan forståes – i modsætning til den sortsnakkende JBS.

   Når man som akademiker ikke udtrykker sig sprogligt klart og forståeligt overfor andre mennesker har man et problem som skal løses.

   For enten har man bevidst valgt ikke at gøre sig forståelig eller man kan ikke.

   Er tilfældet det første kan vi spekulere over hvorfor mon det forholder sig således .

   Kan man ikke må man lære at oversætte fagsproget til almindelige tale .

   Nogen husker sikkert når overlægen på stuegang snakkede lægelatin – det er ikke så mange år siden, skal jeg hilse at sige – med det resultat, at patienten ikke forstod en shit.

   Bagefter måtte sygeplejersken ind til patienten og oversætte det sagte.

   Der er format over en højtuddannet, der formåer at tale forståeligt.

   Han/hun behøver nemlig ikke at styrke sit ego ved at anvende fagsprog i daglig tale/skrift.

   Kommentar by Vivi Andersen — 5. februar 2008 @ 11:25

  37. 27 > Er JBS konverteret til den tro, han skulle forestille at forske i? Et rasende interessant spørgsmål, som man må håbe, der bliver boret til bunds i.

   Kommentar by Crass Børsting — 5. februar 2008 @ 11:43

  38. Nå, nu fik jeg så også set Deadline fra i lørdags.

   Mit hovedintryk er at Kim klarede sig godt. Han virkede meget mere sympatisk end Bæk Simonsen. Professoren virkede nedladende og arrogant.

   Men det der på forhånd intresserede mig mest var, hvordan (D)DR ville præsentere Kim og den behandling han ville få.
   Studieværten var fair under diskussionen, men introen fik kædet Kim sammen med Jesper Langballe (grim, gammel, mangler tænder og voldsomt dæmoniseret i medierne).

   Så ikke noget nyt der.

   Kommentar by Martin — 5. februar 2008 @ 11:44

  39. På Politiken har jeg læst en kronik af Mogens Rukov og der står bl.a.

   “Tænk nu, hvis de, der taler om fred, netop frembringer krig.

   Tænk, hvis det farligste for freden er at fokusere på freden, mens det at fokusere på krigen bevarer freden?”

   http://politiken.dk/debat/article466244.ece

   Jeg mener at det er præventivt nødvendigt af Trykkefrihedsselskabet at udgive “Vejen til Damaskus” og at fremhæve og kritisere de steder i Koranen (og andre hellige bøger) som ikke er fredelige.

   Kommentar by Janne — 5. februar 2008 @ 12:31

  40. Wiiii – pænt jakkesæt :-)

   Har været lidt syd-øst på; men kan ved min hjemkomst se, at der er røre i andedammen…

   Vil da gerne bidrage til et mediekursus – selv om ærlighed, budskab og simpel erfaring er den bedste træning…

   Deevigtforurettedesomaldrighargjortnogetforkert har nu fundet et nyt objekt for deres ensretning og trusselskultur, wikipedia:

   http://jp.dk/kultur/article1255451.ece

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 5. februar 2008 @ 12:49

  41. Et spørgsmål: Jeg kan ikke rigtig for besvaret om Jørgen Bæk Simonsen vitterlig er konverteret til muhamedanismen for 3-4 år siden – er det korrekt eller har jeg misforstået de passager i de 2 anmeldelser, der kraftigt antyder det?

   Kommentar by Miss Chatelaine — 5. februar 2008 @ 13:11

  42. Det jeg personligt er mest glad for ved alt det her, er at se at du kan komme så vidt ud i offentligheden med din bog Kim, efter den behandling du har fået på universitetet. Det varmer sgu når nogen giver dem igen, og på den måde du gør det, er det oprejsning der vil noget!

   Kommentar by Mads — 5. februar 2008 @ 13:13

  43. OFF TOPIC

   Undskyld at jeg nævner noget helt andet i denne udmærket tråd,-

   Men blondinen har fået nok af Ny Alliance og har smækket med døren.
   – Det er åbenbart ikke helt kun varm luft der sidder mellem ørerne på dukken.
   Det parti er det morsomste jeg har set i lang lang tid.

   Hvad bliver det næste? Går Nasar af og træder ind i DF, fordi han – lige som resten befolkningen – er ved at brække sig over Jørgen Poulsens hellige udtryksform?
   De 3 stooges der er tilbage har nok mere i ærmet – rent underholdningsmæssigt, altså :-) :-)

   Kommentar by onion — 5. februar 2008 @ 13:38

  44. Flot Kim!

   Lad os håbe netop du får travlt med at skulle kommentere Islam i diverse medier fremover.

   Kommer din kommende debat med hr. simonsen i TV?

   Kommentar by ManInBurka — 5. februar 2008 @ 13:42

  45. Iøvrigt lignede JBS en hulemand, der lige var stået ud af sengen efter en større omgang – ja hvad ved jeg :D

   Kommentar by Hodja — 5. februar 2008 @ 13:47

  46. Steen, #35: fra 435 til 25 tegn – Keine Hexerei, nur Behändichkeit:

   http://tinyurl.com/29rdea

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 5. februar 2008 @ 13:51

  47. UPS! prøver lige igen:

   http://tinyurl.com/2eoneu

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 5. februar 2008 @ 13:53

  48. Så virker den :-)

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 5. februar 2008 @ 13:56

  49. Jah, undskyld hvis jeg snakker med mig selv?!

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 5. februar 2008 @ 13:57

  50. Nicolai, det gør skam ikke noget! :-)

   mvh.

   Nicolai

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 5. februar 2008 @ 13:58

  51. Hej Nicolai, okay det var godt :-)

   Mvh.

   Nicolai

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 5. februar 2008 @ 13:58

  52. @44 Hodja
   Nej, han lignede en der lige havde rejst sig fra bedetæppet, efter at have knaldet hoved i gulvet utallige gange!!
   Derfor hans totale tågesnak.

   Kommentar by li — 5. februar 2008 @ 13:59

  53. Inden debatten bliver Møllers kritik af JBS præsenteret af Tasja Parize:
   ”Forskningen blev til holdninger, hvis formål var at afkristne Danmark.”

   Kim bliver således præsenteret som
   a) kristen fundamentalist
   b) motivanalysator

   Jeg tvivler stærkt på, at det generelle billede, som bogen tegner af JBS, ser sådan ud, men Tasja Parize synes at citere fra bogen, og spørgsmålet er nok, om hun fandt et enkelt uheldigt citat, eller simpelt hen opfandt noget, der lød som et citat.

   Kommentar by Sebastian — 5. februar 2008 @ 14:16

  54. Jo tak, hørte udmærket godt Tasja Parize, håber ikke (D)DR og TV2 forfalder til at bruge hende som “ekspert”
   Da Adam Holm spurgte hende om demostranterne, der er imod forslaget om ophævelse af tørklædeforbudet på universiteterne, kontra ejeren af en tørklædefængslet kone(præsidenten)hvilken retninger de var på vej hen imod, EU-vejen eller Tehran-vejen?
   Svaret var, hør nu godt efter!! demonstranterne var på Tehran kurs!!?? og præsidenten på EU kurs!!??
   For som hun til slut bemærkede, handlede det om frihed til tøjvalg!
   Tørklædevogteren Tasja Parize, forstår ikke, at demonstranterne prøver at holde idelogien islams missionering ude af det offentlige rum, til gavn for demokratiet og kvinders frihed, til ikke at blive tvunget i det dræbende tørklæde.
   Idelogien islam kan godt dyrkes uden den kvindeundertrykkende hoved affaldssæk.
   Det er tvang når en gammel bog befaler dette, og voldsmænd håndhæver dens påstand. Se på de muslimske lande!
   Farvel Tasja, du for naiv!!!

   Kommentar by li — 5. februar 2008 @ 14:55

  55. “handlede det om frihed til tøjvalg!”

   Lige præcis ! Det handler om at kvinder skal have frihed til at klæde sig som de vil og ikke være påtvunget at vandre rundt i et telt. Underligt i mine øjne at tilhængere at tærklædet, der jo i sin grundvold er symbol for påklædningstvang, benytter sig af ord som “frihed” og “tøjVALG” for at retfærdiggøre deres forsøg på at tvangstildække hele kvinden. Føj !!!

   Men de aner nok ikke hvad ordene “frihed” betyder da de ikkeselv har haft tilstrækkelig kontakt med begrebet til at kunne genkende det.

   Kommentar by Vantroende — 5. februar 2008 @ 15:32

  56. Hov, forresten Kim. Jeg glemte at skrive, at du er en flot fyr, og at det er dejligt for os kvindelige seere. Også set ud fra den synsvinkel har det været småtragisk, at vi hele tiden blev spist af med tante Simonsen. For slet ikke at tale om Kaare R. Skou. :-)

   Du kan minde om gode gamle Winnie, når du får et farligt glimt i øjnene. Bulldoglignende, giver ikke slip. Hamrer med garanti ikke hovedet i bedetæppet fem gange om dagen. :-)

   Kommentar by Mette (liberal) — 5. februar 2008 @ 15:37

  57. Frontalangreb på Kim i Kristeligt Dagblad fra en Bæk-Simonsen beundrer:

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/276960:Kirke—tro–Moellers-tvivlsomme-vej-til-offentligheden

   Jeg håber Kim svarer. Og til jeg andre: Gå ind og skriv en online-kommentar, hvor anmelderen får tørt på!

   Kommentar by Søren Rasmussen — 5. februar 2008 @ 15:51

  58. Det bliver en lang, sej kamp ,at gøre op med :De dansende Dervisher i den Danske kulturdebat!
   Ikke destomindre er det lige der der skal sættes ind nu , de har alt for længe fået lov til at deffinere hvad der er tilladeligt og iorden mht. vort lands fremtid.
   Det har de misrøgtet! så nu må andre kræfter til , kræfter der tager udgangspunkt i vor fælles kulturarv og kærligheden til vort land!.

   Kommentar by PB — 5. februar 2008 @ 17:05

  59. Det glæder mig i den grad at se din bog blive nævnt i diverse medier. Jeg synes overordnet set at den har fået helt gode kommentarer med po vejen. Det kunne have været langt værre.
   Desuden er dårlig omtale bedre end slet ingen – Så opdager flere folk at der måske er noget om snakken ;)

   Kommentar by Rettentilselvforsvar — 5. februar 2008 @ 17:14

  60. Kære Kim!
   Det er stort at du var i Deadline overfor JBS, og at man nu i DR tager dig, som den førende politiske blogger på dansk, alvorligt nok til at give dig en fair chance!
   Du havde ikke de samme forudsætninger som JBS, der er vant til tv-mediet, og som kæmpede indædt for sit videnskabelige rennome’ som professor her i landet. Jeg har set programmet igennem et par gange, og jeg er stort set enig i din første udlægning af det.
   Men jeg synes også det er væsenligt at huske på, at langt hovedparten af seerne ikke har de store forudsætninger for at afgøre den strid om fakta og om metode, som det jo var. Her er det svært at bevæge noget i seerne på de ca. 8 minutter udsendelsen varede. Det som imidlertid er lykkes for dig – og lykkes stort – er at sætte fokus på islamforskernes arbejde her i landet – og ikke mindst deres rolle i medierne (hvad enten det er egen eller andres dagsorden, der her er i drivkraften). Du har skabt interesse, og jeg bliver i hvert fald nød til at sætte mig grundigere ind i den mere videnskabelige debat – dels ved at læse flere værker, dels ved at læse din bog.

   W

   Kommentar by Winston Smith — 5. februar 2008 @ 18:03

  61. PS: Jeg glemte at ønske held og lykke med diskussionen med JBS den 19 februar…og få dig nu noget god sparring op til dagen!

   Kommentar by Winston Smith — 5. februar 2008 @ 18:05

  62. PPS: WUUUPS – off topic: Malou Åmund væk fra Carterbassen og Naragtig
   Arrogance, can you beeelieve it!!!

   Kommentar by Winston Smith — 5. februar 2008 @ 18:26

  63. 25-Matti fra Finland
   Tak for kommentaren,kunne ikke være mere enig.

   Deadline-Adam Holm delte sol og vind rimeligt lige.Det skal han have.
   JBS virkede presset og prøvede at råbe sig til overtaget.
   Kim,godt gået,du skal ikke holde dig tilbage.Bare op på samme decibel
   som modstanderen.
   Han har ikke mere ret end du har.Tværtimod står han som repræsentant
   for noget som alle her(med en eller to undtagelser)meget nødigt ser
   mere udbredt her i landet.

   Kommentar by Henrik -patriot — 5. februar 2008 @ 19:30

  64. 42-onion
   Jeg ville ikke engang blive overrasket hvis Khader sad i folketinget
   for Venstre inden for et par måneder.
   Ny Arrogance er realistisk set dødt.Stendødt.
   Hvem gider spilde tid på dem længere? De har ikke afgørende mandater
   længere.Kan Khader undvære at være i et parti med magt?
   Selv DR fnyser af foragt over at Malou Aamund ikke længere vil
   modarbejde DF.Herligt!

   Kommentar by Henrik -patriot — 5. februar 2008 @ 19:46

  65. ( håber sgutte vi skal se ret meget mere til Khader ! )

   Kommentar by Vivi Andersen — 5. februar 2008 @ 20:05

  66. Kunne man ikke prøve at lokke Jørgen Poulsen til at stifte et nyt parti – konceptet skulle være noget i retning af julegaver hele året og mere medvind på cykelstierne?

   Kommentar by Winston Smith — 5. februar 2008 @ 20:54

  67. http://helenlatifi.wordpress.com/2008/02/05/skodbogen-vejen-til-damaskus/#comment-8737

   Kommentar by Claus Marx — 5. februar 2008 @ 21:27

  68. —67: Hr. Marx, må jeg spørge dem, hvad skete der med deres gamle slogan om “Religion er opium for folket!” – for det forekommer mig, at en stor del af deres ideologiske efterkommere har forkastet det, for nærmest at alliere sig med religiøse ildsjæle – tag bare Enhedslisten her i landet…

   Kommentar by Winston Smith — 5. februar 2008 @ 21:38

  69. SKODBOG!!! Helen er virkelig grineren.. :-)

   Kommentar by Kloge åge — 5. februar 2008 @ 23:24

  70. Kære Poul Leo Nielsen,
   Jeg synes det er meget forkert af dig at sætte dit lys under en skæppe. Der kræver ikke en adgangsbillet i form af en professorgrad for, at kunne deltage i debatten. Du skal aldrig skamme dig over dine holdninger, eller holde dem tilbage, fordi du føler mindreværd i forhold til andre ‘der ved mere’. Lige meget hvor klog du er, vil der altid være nogen der er meget klogere.

   Hvis du ønsker at starte en folkebevægelse imod moskéer, så vil jeg anbefale dig at skelne til http://www.pro-koeln-online.de/ i tyskland. Der findes også mange initiativer imod stormoskéer i england, bl.a. http://www.megamosquenothanks.com/

   Kommentar by Højrebladet Komet — 5. februar 2008 @ 23:30

  71. Nu har Kristeligt Dagblads anmelder svaret på vores kritik af hans skandaløse anmeldelse:

   http://onlinedebat.kristeligt-dagblad.dk/showflat.php?Board=general&Number=4848

   Nu trækker han i land, og erklærer sig som strammer. Kritikken af Kim er reduceret til, at bogen kun handler om fire islam-forskere…

   Fortsæt beskydningen af anmelderen ved at skrive nye indlæg – det hjælper åbenbart. Og det bliver læst.

   Kommentar by Søren Rasmussen — 6. februar 2008 @ 00:17

  72. Ham Højsgård er virkelig velunderrettet. Den bog han efterlyser i sidste afsnit er allerede skrevet:

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/264597:Kronik–Det-tidehvervske-i-dansk-politik

   – Og tilmed anmeldt af hans egen avis.

   Men Møllers vinkel er da altid velkommen

   Kommentar by EAM — 6. februar 2008 @ 00:18

  73. Kim – du klarede dig fint i den debat. JBS er glat som en ål, og fyldt med akademicismer.

   Jeg er snart færdig med bogen, som er røvkedelig i forhold til Ibn Warraq (men lige så interessant!) :-D , men den henvender sig jo også decideret – som ph.d.-afhandling – til et akademisk publikum.

   JBS og hans discipel på Information, Niels-Ivar Larsen, har altid været mig en anstødssten, så din bog har været tiltrængt. Laver du ikke en opfølger til os almindelige mennesker? :-)

   Kommentar by Anna Lyttiger — 6. februar 2008 @ 01:40

  74. ->68

   Nej, nej Winston Smith, det forholder sig lige modsat.
   Ifølge Rune Lund fra enhedslisten, så er har imamerne accepteret enhedslistens politik ved at anbefale at stemme på Asmaa ved seneste valg. Helt uden verdensoffentligheden har opdaget det, har det lille danske enhedsparti helt alene reformeret islam, så islam nu er en socialistisk bevægelse, der accepterer homoseksuelle og ægteskab mellem dem, fri abort, lemlelig retspleje herunder forbud mod døsdstraf o.s.v.

   Selv Thyregod og andre prominente fra enhedslisten der engang imellem prøver at afspore debatten her, har ikke afvist at det hænger sådan sammen, selv ikke efter kraftige opfordringer.

   Så det står bestemt til troende: islam er nu en reformeret socialistisk bevægelse. Havd angår antallet af politiske mord, er de fuldt kvalificerede.

   Kommentar by PeterK — 6. februar 2008 @ 08:33

  75. @74 PeterK
   Ja, vensterfløjen har nemlig opdaget, at islam er en totalitær idelogi, der er lige så morderisk og diktaturisk som DERES voldsidelogi.
   Undertrykkelse og ensretning og død over anderledes tænkende/vantro, det er fælles værdier for DEM.
   En socialistisk stat eller et kalifat, same shit, bare det er MAGT(misbrug) så er alt godt nok!!!
   Nå,ja det kan da godt være kvinderne mister “lidt” rettigheder, men hensigten er jo god!!!
   Og det helt bygger på en stor LØGN.
   Længe leve!!! enfoldigheden, Enhedslisten og imamerne……

   Kommentar by li — 6. februar 2008 @ 09:15

  76. Læg mærke til hvordan Helen Latifi skriver om Jørgen Bæk Simonsen i forbindelse med sin omtale af Kim Møllers bog:

   “Under hele bogen hetzer han (Kim Møller) den velstillede islamforsker Jørgen Bæk Simonsen, som har besiddet flere fine poster.”
   _

   Nu har Helen Latifi næppe meget til overs for Freud (han er jo jøde!). Men det er nogle interessante freudianske fortalelser, der kommer over Helen Latifis læber, når hun beskriver Jørgen Bæk Simonsen.

   Jørgen Bæk Simonsen er en “velstillet” islamforsker, og han har “besiddet” flere fine poster.

   Og her nærmer vi os nok – med Helen Latifis (utilsigtede) hjælp – problemets kerne. Jørgen Bæk Simonsen har for længst forladt den seriøse islamforskning til fordel for et velstillet liv, hvor han besidder flere fine poster.

   At Jørgen Bæk Simonsens forskning så gik fløjten undervejs er naturligvis en anden sag.

   Men det har vi heldigvis Kim Møller til at påpege.

   Kommentar by 2008 — 6. februar 2008 @ 10:46

  77. -> 76 2008

   Fint set. Helen Latifis “fortalelser” er mange og afslørende, og hun er helt blind for dem. I sommer skrev hun et “digt”, som jeg gik ud fra var inspireret af hendes forlovelse. Et overordenlig mærkeligt digt, og det ligger sikket stadig på bloggen. Ingen kærlighed i det digt, men en svulstig pompøsitet, som jeg ikke mindes at have set magen til. Meget dårlig smag.

   Kommentar by Mette (liberal) — 6. februar 2008 @ 13:14

  78. Smut lige en tur ind omkring

   http://www.monokultur.dk

   og indlægget ” Jørgen Rumleskaft.”

   Kommentar by Vivi Andersen — 6. februar 2008 @ 14:58

  79. Helen Latifi er den for pædagogisk rækkevidde, når det kommer til sin overstadige jubel over islam, jeg har fulgt hends blog i et par mdr. og det er helt utroligt hvor blind hun er. Som iraner overrasker det mig, at hun er blevet så “from” – iranere har jo haft islam særdeles tæt inde på livet og er som oftest de mest integrerbare muslimer, hvis de da overhovedet er optaget af religion.

   I øvrigt har HL næppe skrevet digtet, det er slet ikke hendes…æh…stil. Hun poster af og til nogle svulstige tåre-persere (hæ hæ) som ville få enhver freudianer til at klappe i sine hænder – især de religiøse er helt brorsonske i deres tone – rendyrket undertrykt seksualitet!
   Af andre emner er der udgydelser om fattigdom leveret i patetiske vendinger side om side med indlæg om Gucci tøj og saudiarabiske våde drømme om rigdom og olie sheiker.
   Jeg ville end ikke tage notits af hendes indlæg, de er simpelt hen ubetydelige.

   Kommentar by Miss Chatelaine — 6. februar 2008 @ 16:36

  80. ->79

   Interessant vinkel. Jeg ved at der er ældgamle modsætninger mellem persere og arabere. Kan du i Latifittens skriverier genkende noget som specifikt arabisk supremacisme, mere end islam som sådan?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 6. februar 2008 @ 17:28

  81. —74. PeterK
   Jeg tvivler faktisk ikke på at den undskyldning bruges af folk i Enhedslisten, men har du et link til den Rune Lund bemærkning?
   Jeg har hørt/læst/set flere forskellige (bort)forklaringer fra venstrefløjens ydre hjørne (der ideologisk set burde være mest ateistisk) på det spørgsmål – og det kan på sin vis minde lidt om bortforklaringerne i slutningen af 30erne, da to totalitære stater med brunt og rødt fortegn delte Polen mellem sig, som to rovkatte deler en hjort. Og jeg har da selv fornemmelsen af, at det i virkeligheden, for de virkelige hardlinere – altså ikke for de rene naive idealister – er kynisk realpolitik: man vil hjælpe hinanden til at underminere og nedbryde det åbne vestlige demokrati for, på lidt længere sigt at få gennemtrumfet sin egen utopi.
   I virkeligheden er kommunisme en erstatningsreligion i pseudovidenskabelige gevandter – fremtiden er forudbestemt, og alligevel ligger paradis hele tiden “lige rundt om hjørnet” – det kræver en stærk tro, at fastholde indlysende absurditeter. Ved hjælp af Orwells “dobbelt-tænkning” kan man gøre det nemmere at sluge de absurde kameler!

   Kommentar by Winston Smith — 6. februar 2008 @ 17:29

  82. @80 LFPC
   Du må endelig ikke forveksle en perser med en araber, det kom jeg uforskyldt til at gøre overfor en Iransk kollega, der var perser. Det udløste et længere foredrag om de mange forskelle og ikke mindst det iranske præstestyre. Det var ikke noget som perseren brød sig om at blive sat i bås med, meget mildt sagt.

   Kommentar by li — 6. februar 2008 @ 17:50

  83. -> 79 Miss Chatelaine

   Ja vist er Helen Latifi underlødig, og jeg har ikke brugt lang tid på hendes blog, hvor slyngveninden Sofia også slår sine folder i samme underligt umodne “stil”.

   Det eneste, der er interessant ved bloggen – og det har vi tidligere været inde på her på Uriasposten – er den påfaldende umodenhed hos de to veninder.

   De er som konstant småfnisende teenagepiger på omkring de 12-13 år. Hvordan i alverden bærer de sig ad med at blive på det modenhedstrin? Den ene er godt hen i tyverne og på vej til at blive læge, og den anden er vist i fyrrene, er jurist og har flere børn.

   De er i sandhed ikke god reklame for moderne muslimske kvinder. Helen Latifis indlæg sidste efterår i Jyllands-Posten om, at folk roligt kan faste i ramadanen, var direkte underlødigt medicinsk set, og hun blev sat kraftigt på plads, hvilket var meget nemt. Selv diabetespatienter kunne efter hendes mening roligt faste, hvilket kan være direkte livsfarligt for dem, hvis de får insulin og går i chok.

   Jeg håber virkelig ikke, at der er mange af den slags muslimske læger på vej ud i sundhedssystemet.

   Kommentar by Mette (liberal) — 6. februar 2008 @ 18:04

  84. Sidespring.

   “antiracisterne” har det hårdt i disse dage:

   http://jp.dk/indland/indland_politik/article1257413.ece

   Kamal Qureshi anmeldt for bedrageri. Dokumentfalsk, lader det til.

   Kommentar by Mette (liberal) — 6. februar 2008 @ 18:21

  85. Hvis der ikke er nogen kerne i islam (og der ikke er nogen krav om at muslimer skal efterleve denne kernes påbud og forbud), hvorfor findes denne ordning så i danske banker nu?

   “I henhold til Koranen må muslimer ikke låne penge, hvis det indebærer, at de skal betale renter. Det betyder, at det kan være yderst vanskeligt for de danske muslimer at komme til at købe hus. Men nu er der lysere tider på vej.
   Sparekassen Farsø, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hobro er nemlig gået sammen om at lave et nyt finansieringsinstitut, der imødekommer de muslimske behov. Selskabet er døbt Amanah Kredit A/S.”

   http://epn.dk/erhverv_samfund/article1257064.ece

   Kommentar by Janne — 6. februar 2008 @ 19:29

  86. Lars Findsen På Crack: HL udviser samme arrogante bedreviden omkr. sig selv, fordi hun jo dyrker denne ophøjede og supreme profet, men hun er ikke arabisk i sin tone, hun har ikke det ‘bid’ vi kender fra hard core islamistiske debattører, der forlanger dokumentation for alt og så er meget diskussionslysnte, if you get my drift. Af en dame på 27-28 år er hun meget umoden og pueril i sine indlæg og meninger.

   Metter Liberal: Ja, du har ret, HL’s besynderlige umodenhed er iøjnefaldende, og jeg skulle sandelig nok betakke mig for at komme under lægelig behandling hos hende – især, som du påpeger hendes evidente mangel på medicinsk basisviden fx forsvaret for fasten. Hvordan kom hun dog ind på studiet!? Endsige gennemførte det så langt. Flere har pointeret at hendes omgang med latinske lægeudtryk er helt hen i vejret.

   Safio Aoude har vist fået et sammenbrud og har lukket sin blog, hvor sidste indlæg var noget i retning af, at hun nu havde søgt hjælp og rådgivning omkr. sin vane med voldsomme udfald hos folk, der er ueninge med hende.
   Jeg tror det er kommet fuldstændig bag på hende at blive mødt med så massiv modstand (og det satiriske og skarpe debat-niveau vi jo har her i DK) som følge af hendes udemokratiske og fascistiske udtalelser – Holocaust-benæster er hun jo også. Tak skæbne, hunne man se hvilke skændsel det ville være, hvis hun var blevet MF!

   HL er desværre en art mediedarling i MSM og har skrevet klummer i en ell. anden avis.

   Nu igen til mit spørgsmål: Er JBS konverteret? I en anmeldelse skrev journalisten: “JBS valgte at tage imod islam for 3-4 år siden”.
   Det kan da ikke misforståes eller hur?

   Kommentar by Miss Chatelaine — 6. februar 2008 @ 19:44

  87. ->86

   Ja, umoden og pueril er også de ord jeg ville bruge. Jeg har tidligere her luftet nogle ideer om at muslimske kvinder p.g.a. deres kønsroller ikke kan udtrykke aggression på samme måde som mændene kan. Når hun og Aoude så lever og virker i et samfund hvor de prøver at finde en middelvej, bliver de måske mere udagerende end de ville være i et arabisk land, men de har ikke ‘lov’ til at vise vrede på samme måde. Derfor kan de kun falde tilbage på nogle infantile reaktionsmønstre, netop fordi deres angivelige ‘krænkelse’ netop er af en figur de har fået internaliseret fra de var spæde. Ren lomme-Freud, og jeg har ingen baggrund at hænge det op på, men enhver der vil se det, kan se at f. eks. hysteriet over Motoons ikke var en rationel, moden måde at reagere på. Hvis det var vestlige mennesker der skabte og teede sig på denne måde, ville alle være rørende enige: Dette er hysteri, dette hører ingen steder hjemme. Men denne målestok er bare ikke accepteret, når det handler om de fine mennesker fra de varme lande.

   At hun er mediedarling viser blot hvor desperate dhimmi-Danmark er efter at finde positive eksempler på velintegrerede indvandrere. Almindelig kritisk sans er sat ud af spillet. Derfor åd de Konservative også loonien Aoude råt, uden at stille vigtige spørgsmål til hvad hun mente om diverse ting. Sådan noget gør pææne mennesker jo ikke, spørge hvad hun mener om jøder, nej nu har jeg aldrig kendt magen, fru kammerherreinde.

   JBS-underhyleren: Der har mig bekendt ikke været noget dementi af denne billedtekst, som mange har bidt mærke i. Jeg synes ordene var så præcise, at det er vanskeligt at tro det var en misforståelse.

   Må man spørge om din egen religion? Hvis du kan tåle særdeles bramfrie udtalelser om islam, også fra undertegnede, kunne det da være fint at få en med din baggrund med her, synes jeg.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 6. februar 2008 @ 20:47

  88. Lars Findsen På Crack: min religion? Ja, såmænd:) jeg er frafalden katolik og var i en årrække praktiserende asa- og vanedyrker symbolsk dyrker af de gamle præ-kristne gudekræfter i Skandinavien), men nu er jeg deist med et irrationelt snert af agosticisme.

   Jeg vil kalde mig selv overbevidst agnostisker for at gøre det kort.

   Gav det mening?

   Kommentar by Miss Chatelaine — 6. februar 2008 @ 21:00

  89. ->88

   He he. Mening, joh, det er da ikke så langt ude som al det new-age tøjeri med krystalhealing og auralæsning og kaffegrums som ellers florerer her i Danmark. Katolik, er/var det en kristen minoritet i Iran selv, før mullaherne? Jeg går ud fra at du ikke tager ned i bazaren i Teheran og stiller dig op på en ølkasse og udbasunerer din religion for alle der gider lytte….? ;-)

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 6. februar 2008 @ 21:12

  90. Årh hold da op i læser stadig min blog dagligt selvom i hetzer mig til på andres blogge.

   Ja “Vejen Til Damaskus” er ikke andet end en vindpose og fyldt med useriøs lal.

   Jeg har ikke så meget tilovers for den skodbog. Og at tage manden ind til deadline, vorherre bevares, har DR ikke andet at foretage sig!

   Vores licensbetaling går jo op i hat og briller efterhånden!

   Kommentar by Helen Latifi — 6. februar 2008 @ 21:17

  91. Kvinder der tager skodbogen koranen seriøs og dækker sig til med klude, fordi de er så indskrænket og hjernevasket, at de tror deres hår er FARLIGT!! kan man ikke andet end grine af :-D

   Volds idelogien islam er for taber.

   Kommentar by li — 6. februar 2008 @ 21:31

  92. -> 90

   Jeg har vel været inde på din blog en tre gange i alt, Helen Latifi, og det er flere måneder siden sidst, for jeg ser intet formål med det. Jeg er en voksen kvinde med en voksen kvindes interesser, og du gjorde dig selv fuldstændig til grin i Jyllands-Posten overfor alle, der har forstand på medicin. Summasummarum har jeg ingen forventninger om at finde noget af interesse på din blog.

   Du og din forlovede fejrede jeres forening i himlen, som du kaldte den, med at anlægge en racismesag mod en fortravlet kok, der siden undskyldte sit sprogbrug.

   Hvordan kan man dog have tanker for den slags, hvis man er opfyldt af kærlighed? Ikke jeg, jeg ville have været flintrende ligeglad med, om en kok ville danse efter min pibe. Der er kokke nok i verden, man finder bare en anden.

   Men hvordan går det med denne stakkel, som I kastede jeres mindreværdskomplekser og og had på? Hvad siger politiet til jeres anmeldelse? Hvilken lov har I i tankerne? Hvad forventer I at opnå?

   Måske du kunne overtales til for en gangs skyld at give et voksent svar?

   Kommentar by Mette (liberal) — 6. februar 2008 @ 21:42

  93. Når pigebørn gennem hele deres opvækst opdrages til at være søde og ydmyge, adlydende Allah, Imamen, Farmand og Brødrer, i nævnte rækkefølge, når de samtidig kan iagttage deres Mors – samt andre muslimske kvinders adfærd – og NÅR de så senere “slipper” ud blandt medstuderende så kan det være vanskeligt at håndtere situationen ikke at blive slet så meget kontrolleret, som de givetvis er blevet det indtil da.

   Når de villigt fortsætter med at give sig ind under Allahs hersen, jamen så får man uvilkårligt tanken om, at dette her er umodne mennesker der ikke tør stå på egne ben, mennesker der i fagsproget betegnes som infantile.

   Havde nært sagt dem om det hvis det ikke var fordi dette på sigt muligvis vil komme til at påvirke samfundet i een eller anden grad.

   Disse mennesker får jo også børn .

   Vi havde herhjemme i DK “Flinkeskolens Piger”, som var sååå pæne, at de hellere slog knuder på sig selv for at efterkomme omverdenens direkte, som inddirekte, krav og forventninger til dem end at rette egen ryg og sige fra .

   Men de fleste fandt dog deres egne ben at stå på og lærte at sige fra overfor urimelighederne.

   De havde godt nok heller ikke en Allah til at herse med dem – men der var dog et “Øje I Det Høje”, som de heldigvis fandt ud af at ignorere.

   Kommentar by Vivi Andersen — 6. februar 2008 @ 21:57

  94. Hvorfor vil nogen diskutere “Helen Latifi” – står ret uforstående – hvorfor ikke hellere zappe rundt på nettet efter…lad os bare sige: Britney Spears?

   Kommentar by Winston Smith — 6. februar 2008 @ 22:37

  95. Lars Findsen På Crack: For the record: jeg er ikke iraner;o)
   Og din religion? Kulturkristen eller?

   Kommentar by Miss Chatelaine — 6. februar 2008 @ 22:52

  96. -> 81 Winston Smith

   Rune Lunds bemærkning kan blandt andet læses i EkstraBladet 4/5 2007:

   “Min umiddelbare reaktion var, at imamerne har en bagtanke, men efter, jeg har tænkt mig grundigt om, er jeg kommet til den positive opfattelse, at imamerne går ind for Enhedslistens politik. Det vil sige, at de støtter bøsser og lesbiske. Imamerne accepterer, at homoseksuelle har ret til at indgå registrerede parforhold, har ret til kunstig befrugtning og adoption, samt at imamerne går imod dødsstraf”

   Selvom århundredet er ungt og vi har oplevet NyAlliance, så er hans udtalelse en sikker kandidat til top-10 om det 21 århundredes dummeste udtalelse. Den vil følges til dørs af et par øjenåbnere, når nu Kamal Quareshy – jeg er læge, skal forsøge at sno sig ud af anklagen for dokumentfalsk og underslæb. Sig ikke at politik er kedeligt!

   Kommentar by PeterK — 6. februar 2008 @ 22:54

  97. Ja, det var nu ganske tydeligt at du var nervøs – men det er man naturligvis også, når man oplever sådan noget for første gang. I øvrigt er det jo ikke ligefrem det mest oplagte emne, når man er nervøs, idet Islam er et ganske komplekst foretagende.

   Ikke destromindre, så burde Adam Holm dog have givet dig lidt længere tid, i forhold til Bæk Simmonsen som jo blev ved med at ævle løs om … INTET.

   “Islam er hvad den enkelte gør af det”. Jamen, hvis man forholder sig sådan til alt, så kan man ikke kritisere noget som helst, andet end den enkelte person. Vi kan ikke længere kritisere Islam. Vi kan ikke længere kritisere socialisme. Vi kan ikke længere kritisere multikulturisme. Vi kan ikke længe tillade os at kritisere vores egen ideologi.

   Det er ren og skær vanvid og stupiditet, som denne Bæk Simmonsen udstråler. At kalde ham “islamforsker”, er at kalde en kat for “naturforsker”. Fordi at den trives i miljøet, så gør det ikke vedkommende til ekspert på området, især ikke, når den er personligt ensrettet for at tilpasse sine egne holdninger. Det er bøje realiteten og fakta, som der ellers er masser af i Koranen og de adskillige hadiths.

   Islam har masser af kritik-punkter, så mon ikke du får tid og sted, til at kunne kritisere Islam – ellers må vi andre jo tage kappen og gøre demokratiet og civilisationens ærinde ;-).

   Jeg glæder mig i øvrigt ufattelig meget til at læse din bog ´Vejen til Damaskus´. Den skulle gerne blive modtaget i morgen, så nu er det bare at gnide hænderne.

   Held og lykke fremover, Kim – og må du give Bæk Simmonsen røvhul, når der er mere tid til at kunne argumentere for sine sagspunkter. Nu kender du i hvert fald Bæk Simmonsen i direkte tale, så er det nemmere at få fat i halen ;-)

   Kommentar by Ullr — 6. februar 2008 @ 23:02

  98. Sådan præsenteres specialet/bogen i øvrigt på bibliotek.dk:

   Møller, Kim, f. 1971-05-17
   Vejen til Damaskus : dansk islamforskning 1885-2005
   Emne: islam ; forskning ; Danmark
   Om dansk islamforsknings historie med en kritisk gennemgang af Jørgen Bæk Simonsens forskning og rolle
   Bestil bog denne udgave Se hvilke biblioteker der har materialet

   BOG: Lysias, eksp. DBK, 2008. (Trykkefrihedsselskabets bibliotek) • 1 bibliotek •

   Se mere
   med forord af Lars Hedegaard
   154 sider
   Forlag: Lysias
   Serie: Trykkefrihedsselskabets bibliotek
   Opstilling i folkebiblioteker: 29.7
   Bygger på hans historiespeciale, Aarhus Universitet, 2006
   Med litteraturhenvisninger og internetadresser
   ISBN-13: 978-87-989198-6-5
   Pris ved udgivelsen: kr. 178,00

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 6. februar 2008 @ 23:03

  99. –96.PeterK
   Jeg takker for kildehenvisningen til Rune Lunds forsvar for arrangeret ægteskab mellem Koranen og “Kapitalen”, og spiler iøvrigt øjne, ører og næse ud i forundring over den koncentrerede dårskab, der stråler ud af Enheds-Rune-Lund-citatet!
   Tirsdag var i sandhed “supertirsdag” – Khader “ligger ned” – hans egne såvel som partiets officielle ord. Jørgen Poulsen beder journalisterne fra DR om at “gå hjem og holde efterårsferie” (vi andre skriver 7 februar i kalenderen…)- jeg ser med andre tegn i sol og måne på, at hele venstrefløjen, fra lidt til venstre(Khader) til yderst (Rune Lund) har svært ved at holde forbindelsen ved lige mellem teori og empiri!

   Kommentar by Winston Smith — 6. februar 2008 @ 23:18

  100. ->95

   Så misforstod jeg hvad du skrev i #79, sorry :-) . Er det Latifidusmageren der er iraner? Dette var jeg ikke klar over – hendes personlige data ligger ikke så højt på min prioritetsliste, jeg ville være fuldt tilfreds med at vide hvis hendes rumpette var på vej ned i faldskærm over den uhellige by Qom. Kulturkristen er nok en rimeligt dækkende betegnelse for min ringhed.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 6. februar 2008 @ 23:22

  101. PeterK
   ps: KamalQ – ja, der er tilsyneladende også et alvorligt skisma mellem teori (folkesocialist) og empiri (kapitalistisk udbytning i kombination med bedrageri = bolighaj af værste skuffe)

   Ak ja, sådan vil verden jo bedrages —
   ..men ikke hele verden, og ikke hele tiden…

   Kommentar by Winston Smith — 6. februar 2008 @ 23:26

  102. Jeg fatter ikke, at I gider prøve at kommunikere med møgsækken Helena Latifisse. Indavlede religiøse fanatikere har altid stået for det fordummende og denne umodne ti-hi-fnise-perker er ingen undtagelse.

   I får mere konstruktivt ud af, at føre en samtale med krummerne fra jeres brødrister.

   Kommentar by Onion — 6. februar 2008 @ 23:32

  103. -> 101 Nu må du lige finde kammertonen Onion, der er damer til stede og en, der lader som om.

   Ang. Khader havde han sine blåsorte sider og på et tidspunkt olie og guld i øjnene, men hvis han ligger ned, bliver det for koldt at blive kalif på Grønland.

   Jeg har oplevet mange krumspring, når folk ønskede at fortrænge noget, men Jørgen Poulsens tidsrejse til før efterårsferien er et af de mærkeligste.

   Kommentar by Mette (liberal) — 7. februar 2008 @ 00:06

  104. Jeg kan godt lide Onion`s tone, det musik i mine øre :-D

   Kommentar by li — 7. februar 2008 @ 00:36

  105. Mette

   Jeg fandt istedet en super sød dansk kok, som vil servere halalkød til middagen og glemte lykkeligt alt om den uanstændige amatørkok. (heldigvis)

   At være voksne er vel ikke at tale om de nystrikkede vanter, mormors hjemmebryggede kaffe eller at bade med hængebryster i svømmehallerne?!

   Onion, tja ingen tvinger dig vel.

   Vivi Andersen

   Ja jeg er meeeget “uskyldig”, du må meget gerne nøjes med den tanke omkring mig hvis det gør dig glad. Altid noget at nogen synes at jeg er dydig og artig, det for jeg ellers ikke at vide tit! Jeg ved ikke om jeg skal sige tak?

   Helen Latifi

   Kommentar by Helen Latifi — 7. februar 2008 @ 00:43

  106. Tja, der findes vel altid en idiot, der vil tilberede dyremishandlet kød, til de primitive folk, der lader deres liv styre af en forældet racistisk modbydelig bog som koranen.

   Syndt for de uselvstændige kvinder, der tvinges til at ifører sig fængslende hovedaffaldssække, ifølge den tilbagestående bog koranen. Herved er deres frihed kontroleret af en kvindeundertrykkende dybt frastødende bog koranen, og deres begrænsede frihed skaber fordomme om hvordan psykisk raske kvinder ser ud, i de danske svømmehaller, for her må de mandskontrollerede kvinder ikke komme, fordi deres frihed til at vise deres hår, er forbudt.

   Det er nok ikke mange, der syntes de frivillige underkastelse kvinder er dydige eller artige, nok mere mentalt tilbagestående og snot dumme.

   Der er trods alt krummer i en brødrister, det vel for meget forlangt, at hjernevaskede ti-hi-fnis pædofil-tilbedere indeholder noget som helst, udover koran vers.

   Kommentar by li — 7. februar 2008 @ 01:11

  107. Et kort indlæg på i blog, hvor jeg drager Kim Møllers kvalifikationer i tvivl. Straks får jeg en skraldespand i hovedet. Da jeg ikke selv holder mig tilbage, så tager jeg ikke skade deraf.

   I den verbale skraldespand fra Kim Mølllers fanclub, var der især ét, jeg bed mærke i. Det var fra ”Janne”, der for det første spurgte om jeg havde belæg for at hævde, at Lars Hedegård var professionel muslimerhader.

   Åh, det er sku’ morsomt. Kære ”Janne”, gå dog ind på Lars Hedegårds websites og få syn for sagen. Hans hadefulde angreb på alt mellemøstligt, taler for sig selv. Og er du i tvivl, så prøv at se på hvem han omgiver sig med: Brix, Torben Hansen, Karen Jespersen, Lone Nørgård, Jette Dali, Rukov, Krarup-klanen – you name it.

   Dernæst er ”Janne” pikeret over, at jeg bruger betegnelsen muslimerhader i forbindelse med Kim Møller og hans blog, og ”Janne” fortæller, at blot fordi folk er skeptiske med hensyn til indvandringen og Danmarks omdannelse til et multikulturelt samfund, så gør det dem ikke automatisk folk til racister.

   Helt enig, men hvorfor nævner ”Janne” det, når hun selv med sine skriverier placerer sig utvetydigt i kategorien fremmedhader, muslimerforskrækket, eller det der er værre.

   Læs blot hvad ”Janne” skriver i denne blog. Det seneste er den uskyldigt udseende meddelelse fra Jyllands-Posten: ”Sparekassen Farsø, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hobro er nemlig gået sammen om at lave et nyt finansieringsinstitut, der imødekommer de muslimske behov. Selskabet er døbt Amanah Kredit A/S.”

   Hvorfor ”Janne”, er det så vigtigt for dig, at fortælle lige netop det? Og hvordan mener du selv, det skal fortolkes i relation til alt det negative, du i øvrigt skriver om indvandrere, flygtninge og muslimer?

   Kommentar by Arne Lund — 7. februar 2008 @ 08:10

  108. 106
   Kunne det tænkes, at Janne fremhæver den islamiske “låntype” for netop at eksemplificere, hvorledes islamiseringen af vort samfund skrider frem skridt for skridt? Det er fuldstændig regulært.

   Lige for øjnene af os med den ene salamiskive efter den anden. Ikke det hele på en gang, for så ville det naturligvis være alt for åbenlyst, hvad der er ved at ske. Så ville det være mere end ualmindeligt svært for selv de mest naive og politisk korrekte at fortsætte med at vende det blinde øje til.

   Alle disse mennesker som ikke kan eller vil se det fatale i islamiseringen af vore samfundsinstitutioner og vort samfund generelt kunne jo f. eks. begynde med at lade deres børn indskrive på folkeskoler, hvor antallet af etnisk danske elever udgør en minoritet, som nogen af os andre har gjort.
   Så man på egen “krop” kan erfare, hvad f. eks. islamisering af bespisningsordninger med indførelse af halal og haram og kønsapartheid i svømmeundervisningen i henhold til islamiske foreskrifter vil sige.

   Men det sker jo ikke, for de danskere, som har så travlt med at stemple os andre med alle mulige uhyrlige prædikater sætter aldrig deres børn på disse skoler. De nøjes med at sætte deres børn på fine privatskoler på behørig afstand af kulturkampen. Behøver jeg nævne eksemplerne med Margrethe Vestager, Per Bregengaard eller andre skinhellige?!
   Må jeg anbefale læsning af bogen: “Til gavn for de sorte”.
   Her beskriver Kåre Bluitgen hudløst ærligt denne pågående kulturkamp på Blågårdsgade skole og generelt på Nørrebro. Og tristheden over, at andre venstreorienterede ikke tager bladet fra munden og fortæller om, hvorledes skønmaleriet om integrationen overhovedet ikke har hold i virkeligheden.

   Nu vi er ved det kan man også spørge, hvorfor er det egentlig kommet så vidt, at næsten alle kyllinger, som kan købes i supermarkederne i Danmark i dag er slagtede efter gudgivne, islamiske foreskrifter, påbuddet om halal?
   Jeg og mange andre danskere er ikke interesserede i islamisk kød og ønsker ikke at støtte islamisk fanatisme og fordomme om, hvad der er lovligt og “rent” kød. Det er ikke engang alt kødet, som er mærket selvom det er halal – det er ikke i orden efter min opfattelse!
   Jeg vil gerne have frit valg, når jeg skal købe kyllinger, men det har jeg ikke som det er i dag. Hvilken deroute. Hvilken skandale.

   Kommentar by Johansen — 7. februar 2008 @ 09:10

  109. Jeg troede Helen havde for travlt med at hetze vantro og jøder og apostater til at skrive på besmittede blogs?

   Som Islam-kyndig, skulle man tro hun havde nogle saglige argumenter til og imod Møllers bog.

   Men som sædvanlig bliver der ikke nævnt ET eneste argument om hvorfor bogen nu er noget skrald. Kun en masse personfnidder og useriøse påstande.

   Heldigvis kan de fleste andre mainstream borgere også se hvor seriøs Lafiti er. Kæft hun fik gjort sig selv til grin ved den kokke-sag.

   At hun så kalder en kok der selv vil drive sin egen forretning for en “amatør” og for “uanstændig” (hun nåede nok lige at stoppe sig selv før hun sagde “uren” eller “undermenneske”) siger vist mere om racist-Helen end om den danske kokkestand.

   Kommentar by DaLi — 7. februar 2008 @ 10:19

  110. Det er sjovt at se Helen argumentation for hvornår man er professionel muslimhader, men hvornår er man så kufar hader, når man optræder som Helen eller A-SS-maa og dele op i rent og urent????

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 7. februar 2008 @ 11:12

  111. Det er sjovt at se Helen argumentation for hvornår man er professionel muslimhader, men hvornår er man så kufar-hader, når man optræder som Helen eller A-SS-maa og deler op i rent og urent og omgiver sig med venner der har travlt med at photoshoppe nazitegn ind på islamkritiske debatøre??

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 7. februar 2008 @ 11:15

  112. Kim Møller gjorde godt nok sig selv til grin i Deadline. Det var helt vildt! Det eneste faglige han brugte som argumentation, var Bech Simonsen efter et ophold i Damaskus var begyndt at forske på en ny måde. I starten forskede han i islams skriftlige kilder, mens han efter det ophold begyndte at tage sit udgangspunkt i islams selvforståelse. Hvorfor faen må han ikke det? Begge former for forskning er sku da relevante! Og så sagde han at Bech Simonsen havde for mange venstreorienterede venner… Det må være det, som Kim Møller anser som nuanceret journalistik og forskning.

   Kim Møller er og bliver et kæmpe brød!

   Kommentar by peter — 7. februar 2008 @ 11:22

  113. Som selvbestaltet Slam-forsker er det mig en gåde, hvorfor den ærbare Helen Let-I-Fissen af Medina, endnu ikke er emigreret til den hellige sandørken med tilhørende dadeltræer og kamellort! Der skulle vel ikke gemme sig en lille salon-muslim inde bag affaldssækken?

   Kommentar by Krucifiks — 7. februar 2008 @ 11:42

  114. #111

   Og DU lille peter kanin, er blot en mimrende gnaver..

   Kommentar by Onion — 7. februar 2008 @ 11:43

  115. ->106

   Arne Lund – Arne Lund, Enhedslisten? Den Arne Lund som deltog i en jødehaderdemonstration sammen med Hizbollahsympatisører:

   http://www.sappho.dk/Den%20loebende/joedestaten.html

   Se billeder af Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid i selskab med Hizbollah-sympatisører ved en anti-israelsk og antijødisk demonstration i 2006:

   http://www.sappho.dk/Den%20loebende/gudsnavn.htm

   Se Frank Aaen tale ved en anti-israelsk/antijødisk demonstration med Hizbollah-flag blafrende i forgrunden:

   http://angantyr.blogspot.com/2006/08/hizbollah-var-til-stede-og-holger-k.html

   Hizbollah går strækmarch:

   http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=22794&only&rss

   Hizbollah heiler:

   http://www.cid-online.be/IMG/jpg/Hizbollah_salut_hitlerien-2.jpg

   Er du så i parti med Bjarne Thyregod, manden bag disse slettede jødehaderkommentarer på avisen.dk:

   “” Ikke mindst når man ved at journalisten har været soldat i en fremmed magts militærstyrke. Et land der er kendetegnet ved at tage gidsler, bruge tortur og myrde modstandere og alle der befinder sig i deres umiddelbare nærhed.

   Har denne artikels journalist deltaget i disse ovenstående forbrydelser, hvorledes har hun bidraget og har hendes personlige engagement i PFLP/ Israel sagen haft indflydelse på hendes valg af personforfølgelse af den frikendte læge.

   […]

   Derfor er det jeg spørger – hvad er Lenys motiv for en så svinsk journalistisk tilgang til emnet – er det hendes had til PFLP og deres tilhængere der har fået hende til at gå over stregen?””

   Har du egentlig noget at sige nogen på, Arne? Dit indlæg her tyder ikke på det. Ingen påvisning af noget faktuelt ukorrekt på Sappho.dk. Ingen forklaring på hvorfor disse oplysninger ikke fortjener udbredelse. Kun tågede tilsværtninger uden substans:

   “gå dog ind på Lars Hedegårds websites og få syn for sagen. Hans hadefulde angreb på alt mellemøstligt, taler for sig selv. Og er du i tvivl, så prøv at se på hvem han omgiver sig med: Brix, Torben Hansen, Karen Jespersen, Lone Nørgård, Jette Dali, Rukov, Krarup-klanen – you name it” […] “Helt enig, men hvorfor nævner ”Janne” det, når hun selv med sine skriverier placerer sig utvetydigt i kategorien fremmedhader, muslimerforskrækket, eller det der er værre […] Hvorfor ”Janne”, er det så vigtigt for dig, at fortælle lige netop det? Og hvordan mener du selv, det skal fortolkes i relation til alt det negative, du i øvrigt skriver om indvandrere, flygtninge og muslimer?”

   Den ekstremistiske venstrefløj har et problem med faktuel dokumentation. Altid, altid disse indholdsløse forsøg på shaming. Virkeligheden er bare ikke på jeres side.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 7. februar 2008 @ 11:52

  116. 106

   Arne Lund, Johansen (107) svarer meget godt for mig:

   “Kunne det tænkes, at Janne fremhæver den islamiske “låntype” for netop at eksemplificere, hvorledes islamiseringen af vort samfund skrider frem skridt for skridt? Det er fuldstændig regulært.”

   Det har Johansen ret i og det gør mig ikke til muslimhader. Det der med had er noget der foregår inde i hovedet på Arne Lund og det kan jeg kun beklage.

   Når jeg fremhæver lånetypen er det også for at give et eksempel på at der er en kerne i islam. Hvorfor ellers lave regler for mad, penge, tøj, bøn, faste etc. Hvis der ikke var det, så så vi ikke en lånetype som den omtalte brede sig i et protestantisk land. Der er efterhånden mange tegn i vores samfund, der viser, at der er en kerne i islam og at der er en del, der ønsker at den kerne når vidt omkring i vores ellers dejligt sekulariserede samfund. Der er nogen der ønsker at vi andre, der ikke er troende, også skal underkaste os disse religiøse regler. Det vil jeg ikke finde mig i. Religion er en privat sag og hører ikke hjemme i det offentlige rum. Jeg mener at vort hidtil praktiske og fornuftige sekulariserede samfund tager skade (og det gør den enkelte borger og vores frihedsrettigheder også) af øgede religiøse reguleringer og kontrol af det offentlige rum, af arbejdspladser og samværsformer. At nævne disse forhold gør ikke afsenderen til muslimhader. Det jeg skriver er udtryk for regulær religionskritik. Det er kritik af et religiøst system og en kritik af dette systems udbredelse i et ellers sekulært og fornuftigt samfund. Vi har stadigvæk religionsfrihed i Danmark d.v.s. ret til at diskutere religion og religions indflydelse i vores samfund og altså også islams vej ud i det offentlige rum her i landet, og den frihed vil jeg gerne have lov til at benytte mig af, og det gør jeg så her på Uriasposten.

   Arne Lund, du trænger til at udvide din horisont.

   Jeg kunne også godt finde på at kritisere at nogle bilister kører i bil mens de taler i mobiltelefon, eller uden sikkerhedssele. Det gør mig ikke til hader af bilister der gør det. Jeg er blot imod at man som bilist kører og taler i telefon samtidig og hvis man ikke bruger sikkerhedssele, for det er til skade for både bilisten selv og for andre bilisters sikkerhed.

   Hvis kristendommen fordrede at kun kvinder skulle bære tørklæde konstant og altid, ville jeg også kritisere kristendommen. Hvis kristendommen fordrede at der skulle serveres en bestemt slags mad i offentlige kantiner til alle uanset om de var troende eller ej, så ville jeg også kritisere kristendommen og den kommune som lod den religiøse lov gælde for alle uden at nogen var blevet spurgt. Hvis kristendommen begyndte at kræve at nu skal bankerne indrette sig efter Det Gamle Testamente, så ville jeg også kritisere det o.s.v.

   Kommentar by Janne — 7. februar 2008 @ 11:52

  117. ->106

   Arne Lund – Arne Lund, Enhedslisten? Den Arne Lund som deltog i en jødehaderdemonstration sammen med Hizbollahsympatisører (fjern mellemrum i links):

   http://www. sappho.dk/Den%20loebende/joedestaten.html

   Se billeder af Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid i selskab med Hizbollah-sympatisører ved en anti-israelsk og antijødisk demonstration i 2006:

   http://www. sappho.dk/Den%20loebende/gudsnavn.htm

   Se Frank Aaen tale ved en anti-israelsk/antijødisk demonstration med Hizbollah-flag blafrende i forgrunden:

   http://angantyr. blogspot.com/2006/08/hizbollah-var-til-stede-og-holger-k.html

   Hizbollah går strækmarch:

   http://littlegreenfootballs. com/weblog/?entry=22794&only&rss

   Hizbollah heiler:

   http://www. cid-online.be/IMG/jpg/Hizbollah_salut_hitlerien-2.jpg

   Er du så i parti med Bjarne Thyregod, manden bag disse slettede jødehaderkommentarer på avisen.dk:

   “” Ikke mindst når man ved at journalisten har været soldat i en fremmed magts militærstyrke. Et land der er kendetegnet ved at tage gidsler, bruge tortur og myrde modstandere og alle der befinder sig i deres umiddelbare nærhed.

   Har denne artikels journalist deltaget i disse ovenstående forbrydelser, hvorledes har hun bidraget og har hendes personlige engagement i PFLP/ Israel sagen haft indflydelse på hendes valg af personforfølgelse af den frikendte læge.

   […]

   Derfor er det jeg spørger – hvad er Lenys motiv for en så svinsk journalistisk tilgang til emnet – er det hendes had til PFLP og deres tilhængere der har fået hende til at gå over stregen?””

   Har du egentlig noget at sige nogen på, Arne? Dit indlæg her tyder ikke på det. Ingen påvisning af noget faktuelt ukorrekt på Sappho.dk. Ingen forklaring på hvorfor disse oplysninger ikke fortjener udbredelse. Kun tågede tilsværtninger uden substans:

   “gå dog ind på Lars Hedegårds websites og få syn for sagen. Hans hadefulde angreb på alt mellemøstligt, taler for sig selv. Og er du i tvivl, så prøv at se på hvem han omgiver sig med: Brix, Torben Hansen, Karen Jespersen, Lone Nørgård, Jette Dali, Rukov, Krarup-klanen – you name it” […] “Helt enig, men hvorfor nævner ”Janne” det, når hun selv med sine skriverier placerer sig utvetydigt i kategorien fremmedhader, muslimerforskrækket, eller det der er værre […] Hvorfor ”Janne”, er det så vigtigt for dig, at fortælle lige netop det? Og hvordan mener du selv, det skal fortolkes i relation til alt det negative, du i øvrigt skriver om indvandrere, flygtninge og muslimer?”

   Den ekstremistiske venstrefløj har et problem med faktuel dokumentation. Altid, altid disse indholdsløse forsøg på shaming. Virkeligheden er bare ikke på jeres side.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 7. februar 2008 @ 11:53

  118. Gå over på Sappho og læs artiklen med billeder af en jødehaderdemonstration som Arne Lund fra Enhedslisten deltog i. Billeder af Hizbollahsympatisører. Hyggeligt selskab de holder sig i EL. Den samme Arne Lund?

   Jeg skrev et længere indlæg med links og dokumentation, men det skal åbenbart først gennem Kims moderation.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 7. februar 2008 @ 11:57

  119. 107

   Johansen

   Måske du kunne komme med nogle eksempler på reaktioner på opdelingen af mad i rent og urent på folkeskoler? Reaktioner du har oplevet omkring dig. Du kunne også komme med eksempler på reaktioner på kønsopdeling i svømmeundervisningen. Det vil nok gøre det mere forståeligt for f.eks. Arne Lund, der ikke går så meget ind i selve debatten, men desværre har mere travlt med at kalde os der har en anden mening end ham, for hadere. Måske det kunne hjælpe med nogle konkrete eksempler.

   Kommentar by Janne — 7. februar 2008 @ 12:01

  120. Onion, du er lidt gro i din mund, når du omtaler HL som et kønsorgan:) det er at trække debatten ned i kloakken.

   Jeg begriber ikke hvad ‘ny-muslimer’ (genfødte) laver her til lands, om jeg nogensinde FATTER hvorfor de ikke rejser til Yemen, Iran ell. Saudiarabien, hvor islam udleves på fuld tryk (det må jo være det gode danske vejr der holder på dem;o).

   Selv ville jeg tage det første fly til Vesten, hvis jeg var født af danskere bosat i Iran! Men næ nej, ny-muslimer vil hellere svine til, harcellere og nedgøre + kritisere DK alt imens de opgylper den ene lyksalighed om islam efter den anden.

   Sjovt nok kan man ALDRIG afvriste disse personer et eneste fornuftigt argument for hvad de laver her. Så kommer det straks: “Jamen, jeg er født her, jeg har ret til at være her”.

   HALLO!! Wake up and smell equality, free speech etc etc.

   Kommentar by Miss Chatelaine — 7. februar 2008 @ 12:16

  121. Det er interessant at se, hvorledes de værste hadspredere på Uriasposten slet ikke er tilnærmelsesvist højreorienterede, men tværtimod er rødfascister og islamfascister, hvis eneste formål med at komme her er at skyde på højrefløjen med deres ultrahadske og ultraracistiske holdninger.

   Der synes at være en form for universel lov på spil her, at hvis man er socialist eller islamist, så har man per definition et spejlvendt billede af virkeligheden.

   >Arne Lund

   Kors hvor er du dog hadefuld, men til det er der kun at sige, at du rammer dig selv lige i nakken makker, for så vidt jeg kan se og jeg er ret sikker på, at de fleste andre også kan se det, så er din definition på en racist, simpelthen at ALLE der ikke er medlem af enhedslisten er racister. Er du egentligt klar over, at du er til grin??

   Kommentar by Mackety (Islamologifob) — 7. februar 2008 @ 12:17

  122. 111

   peter

   Hvis Kim Møller er et brød, så er det godt nok et pænt brød. :o)

   Kommentar by Janne — 7. februar 2008 @ 12:24

  123. >117 Miss C.

   Hæ, helt enig. Det er sku da utroligt, at islamister er så begejstrede for at leve i Danmark på trods af, at de helt tydeligt anser alle leverpostejdanskere for at være djævledyrkere. Hvis det var mig der troede på det islamistiske nonsens, ville jeg da for længst være flygtet til det forjættede land Saudi-Arabien eller Iran. Men måske er det Dhimmiskatten (kontanthjælpen) der får dem til at blive i dette “islamofobiske” (iflg. Arne Lund og andre) “helvede” Danmark. ;)

   Velkommen til iøvrigt. Lad dig ikke gå på af den sommetider barske tone fra visse debattanter. Der er absolut NUL censur på Uriasposten, hvilket er dens charme, omend det også til tider kan være enerverende, men når det engang imellem bliver alt for slemt, bliver der også sagt fra, som for eksempel i tilfældet med en nazi ved navn Falkeøje, der for nylig gjorde sig bemærket med ønsket om at kopiere islamisters barbariske forhold til omverdenen, suk. Anyway. Der er mange gode mennesker der skriver her. Vi kan naturligvis alle sammen få et raserianfald en gang imellem, men de fleste af os er grundlæggende ret anstændige mennesker. :)

   Kommentar by Mackety (Islamologifob) — 7. februar 2008 @ 12:24

  124. @111 Peter

   Ja, der sgu krummer i knægten :-D

   Det kunne pærevælling-mandslingene lære noget af, så ville de måske få lidt mere opmærksomhed, istedet for krybende og jammerligt at efterkomme og undskylde diverse tyran idelogiers krav. Skvat!!

   Kommentar by li — 7. februar 2008 @ 12:51

  125. 116
   Jeg har mange eksempler på, hvad forskellige danskere synes om de diskriminerende ordninger – trællebindingen til islamiske lovregler.
   Problemet er bare, at der ikke er nogen som nedfælder disse udtalelser og får dem publiceret i offentligheden af frygt for brændemærkningen.

   Jeg sagde klart fra i pressen, da man forsøgte at islamisere den nye bespisningsordning på Risingskolen i Odense, som tidligere linket til.
   Sagen blev manipuleret af bestyrelsesformanden i pressen, så det skulle se ud som om, at man havde valgt det islamiske kød, halal pga. at det var det billigste. Laveste fællesnævner, kræmmermentaliteten kan man vel altid appellere til, når argumenterne er ikke-eksisterende:

   http://www.fyens.dk/shop?aid=792686
   http://www.fyens.dk/article/792767:Odense–Foraeldre-strid-om-halalkoed-til-alle-elever

   På Humlehaveskolen i Odensebydelen, Vollsmose gider skolelederen ikke kulturkampen og har bøjet sig i støvet for islamiske krav om islamisk mad og kønsapartheid i svømmeundervisningen.
   Her står noget om islamiseringen af skolemaden:

   http://www.fyens.dk/shop?aid=792717

   Kommentar by Johansen — 7. februar 2008 @ 12:57

  126. Tak for velkomsten, Mackety:)

   Jeg er garvet net-debattør og kan godt tåle mosten…men har altid syntes det er plat, når man kalder sine modstandere for kloak-udtryk – det har ikke så meget med sagen at gøre:)

   Men nu får vi se om jeg laver svipsere selv.

   Og ja, det er påfaldende at så mange rødfascister gerne besøger blogs, hvor kritik af islam er fremtrædende. Måske tænder det dem
   (ha ha) ell. også nærer de det urealistiske håb, at vi en skønne dag får øjnene op for mutikulurens lyksaligheder.
   Som Kim M så rigitg skrev om et tegn om “vellykket integration: ” (…) at håbe på at afbrændinger af biler ikke sker”.
   Men uha, næ, de stakkels 3. og 4. generations efterkommere af palæstinensere er dybt traumatiserede fordi deres bedstefar sad i flygtningelejr, uhadada. Men ser vi efterkommere af jøder hvis forfædre sad i lejre begå vold og terrorisere hele kvarterer?

   For mange år siden forudsagde indvandrerkritikkere at vi ville få Beirut-lignende tilstande i Vesten og det er jo været sandt.

   Læs i øvrigt M. Rukovs fremragende kronik fra POL i søndags.
   Her omtaler Rukov No-go zoner for muslimer, jeg har ikke kunnet finde noget om det, men der er steder i England hvor man af sikkerhedshensyn ikke må komme hvis man er muslim.

   Det bringer mig til endnu en artikel i POL om en Saleh Suleiman fra Yemen, der blev kidnappet af CIA under terror mistanke. Bortset fra det sædvanlige palaver og klynk, så bemærkes det, at han er på kontanthjælp og forsørger kone og 2 børn. Alligevel havde han råd til at rejse til Damaskus i juni 07 med 6000 US dollars på lommen!

   Hvordan er det lykkes ham at “spare op”? Han sender vel osse halvdelen af sin kontakthjælp til Yemen hver måned…

   Kommentar by Miss Chatelaine — 7. februar 2008 @ 13:04

  127. Nu man diskuterer kvinder. Forudsigeligt, det her. Latifissen vil have maskulin opmærksomhed, inden ægteskabet med islam fuldbyrdes. Den får hun ikke fra de bøssoide dhimmier på venstrefløjen. Og hendes blog gider ingen mand længere kommentere på. At hun er et antidemokratisk svin, har hun bevist flere gange. Måske er det ikke ond vilje, men manglende evner. Hun kan heller ikke skrive dansk eller tænke sammenhængende – giv mig Mona Sheikh anytime.

   Men i øvrigt hellere Sosun Sendi som har forladt den voldelige månekult (hvis man blot var 2 år yngre ;) Eller polakker, brasilianere, tyskere, lynkinesere.

   ps: danske kvinders næsevinkel og selvfede forkælelse overstiger min tålmodighed, men det er da muligt at der findes et par lækre uriasbabes som er værd at bruge tid på :)

   Kommentar by Kimpo — 7. februar 2008 @ 13:08

  128. Kimpo: Jeg kender rent faktisk Sosun Sendi:-) Eller jeg har ført lange samtaler med hende om religion og filosofi IRL.
   Hun er en blanding af iraner og vistnok kurdisk libaneser (jeg kludrer lidt i de indviklede forhold) men hvorom alting er, så læser hun religionsvidenskab i Odense og erklærer sig for agnostiker.

   Hun har aldrig praktiseret islam og har fået en frisindet og sekulær opvækst.

   Det er en god observation, Kimpo at HL higer efter mandlig opmærksomhed; en overgang havde hun et foto af sig selv hvor hun sendte lange sovekammer-blikke mod beskueren, Sosun og andre pointerede det, hvorefter HL prompte skiftede det daglige foto ud med hijab-og niqabklædte medsøstre.

   Jeg besøger ikke bloggen mere, det blev hurtigt soleklart at jeg intet har til fælles med HL. Mange gode debattører har forladt stedet og nu er det vist en samling rygklappere, der kappes om at rose HL for hendes uovertrufne evner udi digterkunsten ;=)

   Kommentar by Miss Chatelaine — 7. februar 2008 @ 13:22

  129. 104. Helen Latifi

   Reaktionsmønsteret er ikke en fortsættelse af det (sukker)søde og medgørelige, men en adfærd der bedst kan karakteriseres som uhæmmet .

   Kommentar by Vivi Andersen — 7. februar 2008 @ 17:54

  130. Kære Kim Møller.

   Du virker som en rigtig flink fyr, og det er rigtig ærgeligt med det 7-tal, når man som dig har brugt henved 2,5 år på specialet. Men det er jo ikke usædvanligt, at studerende, der har fået en lavere karakter, end de havde forventet, regerer som du har gjort. Det er min erfaring, at det oftest sker, når den studerende brænder for sit emne. Ideen med at have en ekstern censor ved siden af eksaminator er jo for øvrigt netop tænkt som en beskyttelse af den studerende mod en lærers vilkårligheder og af læreren mod beskyldninger om sådanne. I dir tilfælde blev karakteren jo anket, og en ankekommission bestående af tre (eller også var det fire?) uvildige personer læste og genbedømte specialet med samme resultat som det censor og eksaminator var nået frem til. Hvordan forholder du dig til disse uvildige personer? Du mener vel ikke, at også de har bedømt den ud fra andet end solide, saglige kriterier?

   Kommentar by B — 7. februar 2008 @ 19:02

  131. -> 105 Helen Latifi

   Du undlod at besvare mine spørgsmål angående kokken, som du og din forlovede har politianmeldt. Det onde tåler ikke lyset, lader det til.

   Det fremgik af avisomtalen, at det er en af landets velrenommerede kokke, og at det var årsagen til, at I havde valgt ham. At du nu smider skidt efter ham er blot en typisk infantil reaktion.

   ”At være voksne er vel ikke at tale om de nystrikkede vanter, mormors hjemmebryggede kaffe eller at bade med hængebryster i svømmehallerne?!”, skriver du.

   Svaret giver sig selv, men hvorfor holder du dig så til den slags small talk på din small talk blog?

   Ang. kvinders kroppe har de det med at tage facon efter tyngdeloven og antallet af børnefødsler, og til din orientering anses det ikke for god tone blandt veloplyste, moderne kvinder at nedgøre deres eget køn. Da slet ikke blandt læger.

   Er det almindeligt i dit islamiske miljø, hvor I bærer tørklæde for at pointere, at I er sexualobjekter? Som andre har påpeget, er du meget emsig med at forsøge at tiltrække dig maskulin opmærksomhed og lefle for den.

   Jeg bryder mig ikke om svømmehaller, men topløs på øde strande sammen med kæresten, ok jo, det kender de fleste danske piger. Men det er jo ikke dig forundt, du skal vogte over din dyd, din skam og alt dit kluns for at værne om hans åbenbart mere end skrøbelige identitet og “ære”. Tænk, at du gider, tænker du aldrig på, at der er noget skvattet over den slags mænd?

   En stor del af diskussionen her og i andre fora drejer sig om islamiske grundbegreber om mandens hellige og tabuiserede seksuelle ære og hans virilitet og evne til at beskytte samme. Og hvor kunstigt det end kan forekomme en moderne dansker:

   ”…hendes blufærdighed og hendes skam, er garanten for og tilkendegivelsen af den muslimske mands ære og nidkærhed. Jo mere blufærdig og skamfuld en kvinder er, jo mere ære og nidkærhed har hendes far, hendes brødre og hendes mand. Eller sagt på en anden måde. Hele den mandlige kønskonstruktion i islam hviler på kvindens blufærdighed og skam.” (Chahdortt Djavann, ”Kast sløret”, s. 13).

   Så var der det med mormors nystrikkede vanter og kaffen. Desværre har jeg aldrig kendt til den slags hygge, for min mormor døde, da min mor var seks år, og min mor var til mink og ozelot og gav sig af med venetiansk broderi. Det var først ved barnebarnets ankomst, at det viste sig, at hun også kunne strikke uldstrømper. Desuden var hun mangeårig præsident i et foretagende, som du – snob som du er – ville have givet din ene arm for at være medlem af. Det skulle ikke undre mig det mindste, om du en dag ender i samme regi som hendes yndlingssøn, og så får du det ikke nemt. Han har forsøgt at hjælpe muslimske piger, der var forfulgt at familien, og han har taget flere slåskampe på hospitalsgangene med muslimske mænd, der hellere så deres koner og døtre krepere, end at han lagde hånd på dem i professionel henseende, når han blev tilkaldt i de vanskelige tilfælde. Sandsynligheden for, at han allerede har forelæst for dig, er stor. Danmark er et lille land.

   Dette bringer mig endelig frem til det, der i mine øjne er det mest karakteristiske hos dig. Du har valgt at studere medicin, og efter at have frekventeret din blog og læst om og af dig i min avis, er det vældig svært for mig at se, at du skulle have andre grunde til at vælge det studium end de rent snobbede. For hvad du har præsteret i offentligt dansk regi vidner om det modsatte af det, som danske læger normalt går ind for, nemlig at lindre, at helbrede og udvise omsorg uden forskelsbehandling.

   Jeg opfatter dig som en dybt hadefuld person, der under et tykt lag glasur og giftig pink krymmel slår om dig til alle sider. Du er endda sunket så dybt som til at alliere dig med Muslimer i dialog, der står for afskyelige islamiske principper. En af dine nærmeste i det spil er Reino Petersen, der kalder sig Abdul Wahid Petersen. Hans meritter består mig bekendt i, at han har taget et kursus i nedlægning af kloakrør, og at han studerede videre i Koranen, mens han afsonede en fængselsdom for grov narkokriminalitet

   Det er det selskab, du er søgt sammen med, Helen Latifi. Der har du en væsentlig brik i dit valg af identitet; du har i det hele taget ikke meget at have din hoffærdighed i.

   Men skal vi ikke retfærdigvis overlade ordet til dig, så at flere får et indblik i din efterhånden meget omtalte digterverden og selv kan bedømme dit poetiske udtryks dybde, din sensitivitet, harmonien og substansen. Det er vel fair, og du tillader det sikkert?

   Nedenstående er fra tiden, da du forlovede dig, du har dateret med dit navn og “juli 2007”. (H.A. Brorson er det i hvert fald ikke, Miss Chatelaine).

   “Pluk et livsblad af gangen
   Og føl hvert blads unikke histories glosarium.
   Føl dens sødme, smag dens udsøgte imperium.
   Et majestætisk akvarium af sorg og glæde.”

   Og så ikke et ord om Freud. Men et link til et af dine andre projekter:

   http://64.233.183.104/search?q=cache:SA80tWtGyPIJ:www.sappho.dk/Den%2520loebende/muammar.html+helen+latifi&hl=da&ct=clnk&cd=19&gl=dk

   Kommentar by Mette (liberal) — 7. februar 2008 @ 20:30

  132. Oh – du skvalderkål !
   Stolt ligger du i aftensolen og breder dig ud over mine sødmefulde jordbær.
   Hør! Den reciprokke ækvivavok klinger i mulde,
   kraftfuldt svulmende som den E=MC2 fødte paddehat.
   Moderskødet skælver, aftensolen rødmer.

   Næsten lige så meget som mig. Er jeg poet nu mor?

   Der er muligvis, men ikke nødvendigvis, brugt ironi og/eller sarkasme i ovenstående. Enhver hentydning til andre debattører kan være tilsigtet, og dog alligevel ikke.

   Kommentar by PeterK — 7. februar 2008 @ 21:44

  133. ” Riv din havegang for blade
   og fyld hvert blad i genbrugsposen.
   Fyld den til randen, smæk den udtryksfuldt sammen.
   Et kongeligt bassin af skidt og kanel”

   Det da nemt nok!!!
   :-)

   Kommentar by li — 7. februar 2008 @ 22:02

  134. 131
   Rigtig velskrevet indlæg.

   Har just læst artiklen fra Sappho om de bulgarske sygeplejersker og de to muslimske kvinders syn på den sag.
   Jeg må sige, at jeg har svært ved at finde ord, som kan beskrive deres vederstyggelige udmeldinger. De taler for sig selv!

   De to muslimske kvinder taler som islamister, de bærer islamismens emblem, shariasymbolet den islamiske hovedbeklædning påbudt for kvinder. De er medlemmer af bestyrelsen for Muslimer i “Dialog” – udløberen af organisationen Minhaj-ul-quran, ad Koranens vej. De er jo hårdkogte islamister – intet mindre.

   Den ene, Safia Auode er holocaustfornægter og kalder de bulgarske sygeplejersker for østeuropæiske kællinger.
   Hvad er det for umennesker? Hvorfra stammer alt dette had?
   Man kan da ikke slippe en sådan læge ud blandt patienter. Det kan man da ikke byde folk.
   Og den anden er jurist, det bliver sagen ikke bedre af.

   Ufatteligt hvad disse kvinder gør i dette prægtige land. Hvorfor rejser de dog ikke ned til et islamisk teokrati, hvor de er bedst tjent med at være?

   Kommentar by Johansen — 7. februar 2008 @ 22:13

  135. –> 131 mette
   For satan den kommentar er på top 10 over de bedste irettesættelser herinde på Urias. Men det er spildte guds ord på balle Lars.

   Kommentar by Folkeskolelæreren — 7. februar 2008 @ 22:20

  136. 131
   Bravo bravo bravo

   Nu er vi snart på urias blevet
   En lille flok der er imod hvad allahn har skrevet
   Mette hyldes af en lille flok
   Minder snart om latislams blog

   Vi er sku blevet en flok høns som de er over på stikkerens blog, bare det ikke ender med jeg anklager mit pizzabud for racisme når hans skinke er lavet af kalkun og ikke svin.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 7. februar 2008 @ 22:31

  137. 134. Johansen

   Een af årsagerne til dette had er at finde i Koranen, Hadith og Sunna.

   Dertil skal lægges den anskuelsesundervisning den Rettroende er udsatte for hver evige, eneste dag :

   forskellene på Allahs Rettroende lande og de Vestlige, Vantro lande.

   http://www.city-journal.org/2008/18_1_snd-west.html

   Kommentar by Vivi Andersen — 7. februar 2008 @ 23:17

  138. ->137

   Ja, HL er bare eksponent for et trossystem der opdeler verden fundamentalt i troende og vantro. At vi kunne være muslimer, men har valgt ikke at blive det, er en vederstyggelighed som vi formentlig ikke kan oversætte til noget vi kender. Vi er i oprør mod Allah, og så længe islam ikke hersker over os er der krig. Fred i muslimsk forstand er ensbetydende med at islam hersker. Det er på denne baggrund at doktor HL skal vurderes. Urolige tider forude.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 7. februar 2008 @ 23:24

  139. @ B #130.

   Jo, det fænomen er velkendt. Men hvis du har den erfaring, du henviser til, så ved du sikkert også, at der er “etablerede” måder at tænke på, enten fordi det er fagligt begrundet eller fordi det er nu engang er blevet sådan, et fags repræsentanter “tænker”.

   Hvis Kim går op imod et såkaldt paradigme – og det er der jo ærligt talt meget, der tyder på – så hjælper det jo ikke at tage lidt flere fra samme paradigme. Det ville heller ikke hjælpe at tage mange flere fra samme paradigme.

   Jeg mener ikke, at Kims speciale er hævet over kritik. Det er egentlig en banalitet at skrive, for det er der jo intet akademisk arbejde, der er. Tværtimod vil de fleste blive glade over, at andre drøfter og diskuterer ens arbejde. Sker det med faglige argumenter, kalder vi det videnskabelig “kritik”. Men sker det med politiske argumenter eller uden argumenter, burde det jo ikke engang kaldes kritik, men polemik.

   Hvis der er citeret korrekt fra bedømmelsen og fra ankeafgørelsen, så må man med Bent Jensen undre sig over misforholdet mellem karakter og begrundelse. Det forholder du dig ikke til, B.

   Det er min “erfaring”, at de allerfeste studerende accepterer en lav karakter, hvis de får en saglig forklaring på den. Det forekommer mig, at Kim ikke har fået det.

   De fleste kan skrive anderledes end de har gjort. Kim kunne have gjort så meget andet end han gjorde. Han kunne f.eks. have gemt kritikken af Jørgen Bæk Simonsen til længere henne i afhandlingen. Han kunne have skrevet en anden indledning. Han kunne så meget. Det er jo velkendt, at anmeldere og bedømmere anfører, hvad man kunne have gjort anderledes. Af og til sker det for at vise egen lærdom og ikke så meget for at perspektivere, hvad man anmelder eller bedømmer.

   Jeg mener da også, at Kim kunne have gjort det anderledes og måske også styrket sin egen argumentation her og der. Han kunne bestemt også have ladet som om det var en Ph.D. og inddraget al tilgængelig litteratur. Så var den blevet afvist af formelle grunde. Han kunne have gjort så meget andet.

   Men al den snak bør skydes til side for nuværende, for den tjener kun til at fjerne opmærksomheden fra det, som Kim faktisk har gjort. Kim har nemlig givet en spændende gennemgang af fire store forfatterskaber. Sammenfatningerne er, så vidt jeg kan vurdere, rigtig gode, og citaterne er velvalgte. Det er i sig selv en betydelig evne, som ikke alle studerende har.

   Kim dokumenterer også, at Jørgen Bæk Simonsen ikke blot har skiftet metode, men har ladet sine nye resultater (populært sagt: om, hvad muslimer mener) føre til en markant ændring af sine gamle resultater (populært sagt: om, hvad islam er). Det er ikke metoderne, der er problemet, men Jørgen Bæk Simonsens (mis)brug af metoderne.

   Jeg mener, Kim har ret i at kritisere det (og ja, måske kunne kritikken have været klarere formuleret). Jeg vil mene, at man i en vis forstand kan sammenligne med folkekirken. De senere år har der været en stor debat om en præst ved navn Thorkild Grosbøll, som vist nok ikke tror på den Gud, han ellers som præst skal tro på. Der er stor uenighed om, hvor vidt Grosbølls tolkning er korrekt eller ej. Forudsætningen for denne diskussion må vel være, at man i princippet kan afgøre, om en given tolkning hører hjemme i folkekirken eller ej.

   Ph.D. Cecilie Rubow har flere gange lavet undersøgelser om, hvad præster og ikke-præster i folkekirken mener. Hendes resultater er interessante og af og til lidt morsomme. Der er mange af såvel præsterne som ikke-præsterne, der langt fra tror på det, som folkekirken ellers tror på.

   Skal vi så mene, at Thorkild Grosbøll eller Cecilie Rubows interview-personer er i gang med at forandre kristendommen? Eller folkekirken?

   Svaret på det spørgsmål afhænger helt af, om de har nogen magt til at forandre kristendommen eller folkekirken.

   Jørgen Bæk Simonsen synes at være af den opfattelse, at de muslimer, han har interviewet, kan ændre islam. Men som Kim skriver, begrunder han ikke, hvorfor vi skulle tro på det. Tværtimod kan man sige, at vi snart sagt hver eneste dag får eksempler på, at det ikke er den enkelte muslim, men derimod et islamisk system eller evt. flere islamiske systemer, der definerer, hvad islam er. Hvorfor skulle arabiske muftier ellers udtale sig om forhold i Danmark?

   Jeg synes ikke, Kims speciale skulle vurderes til et 13-tal efter 13-skalaen. Vurderet på grundlag af bogen – jeg har ikke haft adgang til selve specialeafhandlingen – synes jeg som en del andre, at et 7-tal ikke belønner specialets mange kvaliteter. Jeg kan dårligt læse begrundelsen for denne bedømmelse og begrundelsen for ankeafgørelsen anderledes end som en tilståelsessag. Man tænker åbenbart så entydigt inden for sit paradigme, at “det da er klart, at Kim Møllers speciale ikke skal have mere end 7” (ikke et citat, men en gengivelse af tankegangen).

   Usagligt? Det afhænger måske af, hvilke øjne der ser på sagen. Men er det ikke en pointe?

   Kommentar by Rogge — 8. februar 2008 @ 08:45

  140. Kære Helen Latifi

   Der er forskel på at “hetze” og tænke. Det ville du vide, hvis du havde taget den demokratiske kultur til dig.

   Kommentar by 2008 — 8. februar 2008 @ 08:56

  141. Rogge

   Hvor er det godt det du skriver. Det helt centrale er at Kim Møller med sit speciale/sin bog har væltet en mur svarende til den der blev væltet i 1989 – når vi snakker om islamforskning i Danmark.

   Kommentar by Janne — 8. februar 2008 @ 13:09

  142. Kære Rogge.

   Jeg vil meget gerne kommentere dit indlæg, når Kim Møller har svaret på mit spørgsmål om, hvordan han forholder sig til de uvildige personer i den ankekommission, der blev nedsat i forbindelse med en revurdering af specialet. Mener Kim Møller i ramme alvor, at også disse 3-4 personer har bedømt specialet ud fra andet end solide, saglige kriterier?

   Kommentar by B — 8. februar 2008 @ 14:04

  143. ->142

   Ingen af os kan vide hvad der er foregået i hovedet eller imellem disse 3-4 personer. Jeg har ikke læst bogen, så dette er ikke et indlæg for det ene eller det andet. Men du ved selv godt, at det er naivt at antage at et antal på 3-4 personer reducerer sandsynligheden for bias og usaglig vurdering til det ubetydelige. Der kan formentlig hentes talløse eksempler frem på aldeles uakademisk medløberi, konfliktskyhed, snobberi, og endda totalitære sympatier. Må jeg minde om at det kun er få dage siden, at en pinlig, pinlig kronik fra 1989 om Blekingegadebanden, skrevet af velestimerede danske forskere, blevet hevet frem i lyset. Noam Chomsky, vistnok verdens mest citerede lingvistiker, forsvarede indædt Pol Pot-regimet i 1970’erne. Den amerikanske Bæk Simonsen John Esposito ‘forsker’ for petrodollars, og udspyr uhyrlig da’wa-lignende apologi. Og der er alle Bent Jensens afsløringer.

   Akademikere ligger lige så meget under for de velkendte menneskelige svagheder og skavanker, and you know it. Kim Møller kan ikke dokumentere det ene eller det andet i det foreliggende tilfælde, men kan kun henholde sig til specialets substans, og misforholdet mellem udtalelsen og karakteren.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 8. februar 2008 @ 14:50

  144. Sagen om Kim Møllers speciale er efter min bedste overbevisning en medieoppustet sag, der ikke har den store substans (og den har kun mediernes interesse på grund af emnet). Jeg hæfter mig blot ved, at Kim Møller ikke ønsker at svare på, om de 3-4 personer i ankekommissionen, i lighed med eksaminator Søren Hein Rasmussen og censor Kim Esmark, har givet Kim Møllers speciale en for lav karakter. Det er lidt skuffende at iagttage, hvordan Kim Møller gør sig selv til det offer, som han – endda af og til med rette – anklager muslimerne for. Jeg føler mig ret overbevist om, at de 5-6 personer, som har bedømt specialet, har lagt faglige kriterier til grund for deres bedømmelse. Og jeg er overbevist om, at ingen af dem har nogen særlig interesse i eller forhold til hverken islam eller Jørgen Bæk Simonsen. Der er således ikke fugls føde på den sag.

   Kommentar by B — 8. februar 2008 @ 16:16

  145. Teknisk uheld.

   Jeg hæfter mig blot ved, at Kim Møller ikke ønsker at svare på, om de 3-4 personer i ankekommissionen, i lighed med eksaminator Søren Hein Rasmussen og censor Kim Esmark, har givet Kim Møllers speciale en for lav karakter ud fra andet end saglige og faglige kriterier.

   Jeg beklager.

   Kommentar by B — 8. februar 2008 @ 16:19

  146. ->145

   B skriver: “Der er således ikke fugls føde på den sag.”

   Det handler ikke om Møllers karakter. Det handler om hans bog, der påviser Jørgen Bæk Simonsens paradigmeskifte. Det burde ikke være så vanskeligt at forstå. Prøv et øjeblik at lade være med at fokusere på karakteren og i stedet læse bogen. Så kan du måske komme videre, B.

   Kommentar by knark — 8. februar 2008 @ 17:55

  147. “Jeg opfatter dig (Helen Latifi) som en dybt hadefuld person, der under et tykt lag glasur og giftig pink krymmel slår om dig til alle sider.”

   Jeg er enig.

   Helen Latifi er måske ikke hadefuld, men hun er umoden og barnlig grænsende til det infantile. At hun på betryggende vis skulle være i stand til at bestride det ansvarsfulde lægejob, kan man have sine tvivl om. Helen Latifi har muligvis de faglige kompetencer på plads, men menneskeligt umodne læger er farlige.

   Kommentar by knark — 8. februar 2008 @ 18:03

  148. Jeg har svært ved at tro på, at Helen Latifi er iraner. Der findes enormt mange fornuftige, modige og agtværdige iranere. Helen Latifi opfører sig ikke som en af dem.

   Kommentar by knark — 8. februar 2008 @ 18:06

  149. “Ufatteligt hvad disse kvinder gør i dette prægtige land. Hvorfor rejser de dog ikke ned til et islamisk teokrati, hvor de er bedst tjent med at være?

   Kommentar af Johansen”

   De rejser ikke. Det er et forfængeligt håb. De bliver. Og udnytter vores svaghed.

   Kommentar by knark — 8. februar 2008 @ 18:19

  150. “Kunne det mon tænkes, at en af årsagerne til JBS skulen og tydelige ubehag ved situationen, kunne være at det ser ud som det er sluppet ud at han er konverteret? Billedteksten i JP 31/1 kutursektionen side 18 “Jørgen Bæk Simonsen islamforsker – og de sidste par år muslim”, er ikke krævet dementeret. Teksten findes i en artikel skrevet af Bent Jensen, og jeg kan ikke forestille mig, at JBS nogen sinde ville få en så guldrandet chance for at få skovlen under ham, medmindre påstanden er sand.”

   Indeholder denne kommentar korrekte oplysninger?

   Kommentar by knark — 8. februar 2008 @ 18:22

  151. Ad Knark:

   Hvis Jørgen Bæk Simonsen vitterligt har foretaget et paradigmeskifte, hvad han jo dog selv benægter, kunne det så ikke tænkes, at manden er blevet klogere med årene? Måske har han fundet ud af, at man ikke blot kan sætte sig ned og læse Koranens sorte bogstaver, men at man også må medtænke den religiøse praksis? Det synes jeg lyder som en logisk forklaring. Nogle af de kritikpunkter, som Kim Møller fremførte i sin diskussion med Jørgen Bæk Møller i Deadline forleden, blandt andet at man ikke kan bruge religiøs praksis til at sige noget om islam, er ikke holdbare. Der er ingen tvivl om, at dansk islamforskning trænger til et kvalificeret modspil, men det er ikke vejen frem at fortrænge den religiøse praksis – hvordan muslimer rent faktisk fortolker og praktiserer deres religion – fra forståelsen af, hvad islam er for en mangeartet størrelse.

   Kommentar by B — 8. februar 2008 @ 18:41

  152. ->150

   Citatet er ordret fra JP’s billedtekst. JBS har ikke krævet et dementi. Det beviser IKKE at teksten er korrekt. Bjarne Riis’ matra om at han aldrig var blevet testet positiv, beviste heller ikke at han ikke havde taget EPO.

   Kommentar by PeterK — 8. februar 2008 @ 20:18

  153. 152
   Så må vi hellere spørge Jørgen Bæk Simonsen d. 19/2 til debatmødet direkte, om han kan bekræfte udsagnet om, at han er muslim og har været det gennem flere år.
   Såfremt han skulle afkræfte dette, er det så sandsynligt at han benytter sig af taqiya? Det skal blive interessant og kryptisk :-)

   Kommentar by Johansen — 8. februar 2008 @ 22:39

  154. ->151

   “men det er ikke vejen frem at fortrænge den religiøse praksis – hvordan muslimer rent faktisk fortolker og praktiserer deres religion – fra forståelsen af, hvad islam er for en mangeartet størrelse”

   Du kolporterer ureflekteret forestillingen om at “teksterne” og “den religiøse praksis” giver forskellige udtryk for islam. JBS bliver mig bekendt aldrig af MSM konfronteret med den religiøse praksis legitimeret i teksterne og traditionen som er præcis hvad der er relevant og et problem for os. Eksempler:

   Sharia courts – med udgangspunkt i teksttro islam – filer salamiskiver af vores sekulære samfund.

   Jihadister i Irak – med udgangspunkt i citater af Muhammed himself – saver hovedet af kuffar-gidsler.

   Yusuf al-Qaradawi – med udgangspunkt i dogmatikken fra den lovskole han repræsenterer – fastholder, at homoseksuelle skal slås ihjel.

   Muslimer, også her i Europa, fastholder islams supremacisme, som fastholdes af alle fire sunni-lovskoler. Der postes milliardbeløb af petrodollars ind i undergravende virksomhed i Vesten, med henblik på at erobre Bilad al-Kufr – de vantros lande – med eksplicit udgangspunkt i muslimske tekster.

   Eks-narkodømte Abdul Reino Wahid Pedersen fastholder – ud fra muslimske tekster – stening som straf for ‘hor’, også i et fremtidigt Danmark med muslimsk flertal.

   Raymond Ibrahim har udgivet en bog med titlen The al Qaeda reader, hvori oversættes interne dokumenter fra jihadisterne. Disse henviser selv her til jihad med legitimation i islams tekster og indbyggede supremacisme. Internt handler det ikke om påskud som Irak eller Afghanistan.

   Småpiger verden over bliver bortgiftet og voldtaget med henvisning til Muhammeds – uswa hasana, al-insan al-kamil – ‘ægteskab’ med lille Aisha.

   Frafaldne muslimer verden over bliver truet eller slået ihjel, med henvisning til Koranen 4:89, Bukhari m. fl.

   Lad mig vide hvis du ønsker flere eksempler?

   Pointen er simpel, men erfaringsmæssigt umulig at få til at trænge igennem:

   Teksttro islam er en faktor i verden i dag. Den er for os kuffar selve problemet – og dette kan ikke trylles væk eller bortrelativeres med postuleret fluffy-bunny-brugerdefineret-islam..

   Flere eksempler?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 8. februar 2008 @ 23:21

  155. >131, Mette, det var en skarpsindigt formuleret indsigt i en psykologi, som tilhører en kultur, som vesterlandske kvinder slet ikke bør spilde megen tid på – perler for svin; Jeg begriber simpelt hen ikke hvad HL og S. Aoude vil i Vesten. De nyder godt af den frihed vi giver alle individer, mens de håner os for vores værdier.

   Hvorfor dog ikke Iran, Yemen sågar Saudi-Arabien etc. I disse lande var de begge forlængst blevet reduceret til kanonføde-maskiner eller ville ende deres dage ophængt i en kran, da de jo trods alt er opdraget i Vesten og al slags smuds kan jo komme deraf. Kvindelige læger og jurister? Nej, nu må jeg be om min himmelblå. Så er verden dog af lave.

   Ps Jeg har end ikke et digt
   der har ord herfor.

   Kommentar by Miss Chatelaine — 9. februar 2008 @ 00:21

  156. -> Flere

   Jørgen Bæk Simonsen er IKKE konverteret. Jyllandspostens billedtekst var som skabt til at blive misforstået.

   -> B

   Hvis du havde læst bogen og de mange interviews der er skrevet om sagen, så ville du vide at jeg bestemt ikke kører offerrollen.

   Ved en fejl kom universitetet til at sende ankenævnsformandens udkast til undertegnede. Et par dage senere modtog jeg den officielle – de øvrige tre i panelet havde ikke ændret et komma. Tankevækkende, ikke mindst fordi en sentens i ankesvaret indikerer at bogen slet ikke er læst fra start til slut (uddyber i artikel i Nomos 2007/1).

   -> Peter

   “Begge former for forskning er sku da relevante!”

   Det var faktisk den afsluttende sætning i mit speciales konklusion. Tænk lidt over det.

   -> Bielefeldt

   “Der er ingen tvivl om, at dansk islamforskning trænger til et kvalificeret modspil, men det er ikke vejen frem at fortrænge den religiøse praksis – hvordan muslimer rent faktisk fortolker og praktiserer deres religion – fra forståelsen af, hvad islam er for en mangeartet størrelse.”

   Jeg plæderer for at både sociologien og filogien har sin berettigelse, men forholder mig ret til at kritisere en forsker der i sit nyere forfatterskab reelt kun anerkender førstnævnte… ‘Der er ikke noget i islam’.

   Kommentar by Kim Møller — 9. februar 2008 @ 04:42

  157. M.h.t. Jørgen Bæk Simonsens religion, så var der faktisk et dementi i Jyllands-Posten for et par dage siden. Han er ikke – i hvert fald officielt eller endnu – konverteret til islam.

   Kommentar by JanChris — 9. februar 2008 @ 10:11

  158. “Så må vi hellere spørge Jørgen Bæk Simonsen d. 19/2 til debatmødet direkte, om han kan bekræfte udsagnet om, at han er muslim og har været det gennem flere år.”

   God ide.
   _

   Til B:

   Teksten man funderer sin religion på er vel en del af religionen?
   Eller?

   Kommentar by knark — 9. februar 2008 @ 11:31

  159. På den nyligt oprettede website http://www.modspil.dk fandt jeg en etikette, der med få ord siger alt om hvad Uriasposten er: “En sump af fremmedhad og racisme”. Så kort og præcis kan det siges.

   Kommentar by Arne Lund — 9. februar 2008 @ 12:12

  160. 158

   Arne Lund

   Ja, nu har vi forstået dig. Du har et stort behov for at bruge ordene racisme og fremmedhad og nu har du fået muligthed for at bruge ordene igen. Har du det så bedre?

   Kommentar by Janne — 9. februar 2008 @ 12:36

  161. >Kim Møller

   Hvis det er sandt, som du ovenfor påstår, at Jørgen Bæk Simonsen “reelt kun anerkender [sociologien]” som forklaringsmodel, er jeg helt enig med dig i, at der foreligger et alvorligt religionsvidenskabeligt problem.

   B

   Kommentar by B — 9. februar 2008 @ 12:36

  162. ->158

   Tråden her er lang, men læs evt. #115, og se hvad for en person Arne Lund er: En venstreekstremist (Enhedslisten) som demonstrerer ved jødehaderdemonstrationer sammen med Hizbollah-sympatisører. Manden kan ikke argumentere, men prøver blot at kaste smuds med de sædvanlige betegnelser, og håber så at det bliver hængende.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 9. februar 2008 @ 13:09

  163. ->160

   Kunne man mon formå B til at forholde sig til pointerne i #154?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 9. februar 2008 @ 13:10

  164. 161
   Arne Lund kan åbenbart ikke lide, at mange af Uriaspostens debattører blot kalder en spade for en spade.
   Den snigende islamisering går jo desværre ikke væk af, at man undlader at dokumentere den. Arne Lund må jo være realitetsresistent eller konsekvent holde kikkerten for det blinde øje, hvis han ikke har blik for, hvad der foregår.

   Hvordan han får tingene fordrejet til at det skulle handle om racer og fremmedhad er fuldkommen sort snak og uden hold i virkeligheden.
   Det er slet ikke mit indtryk, at Uriaspostens debattører har noget imod andre racer eller indvandrere, som forestår at tilpasse sig dansk kultur og sekulære værdier.
   For mig står Farshad Kholghi som et lysende eksempel.

   I øvrigt er den rød-grønne alliance helt åbenlys til diverse anti-israelske demonstrationer – et ualmindeligt trist syn i vort fædreland:

   http://www.sappho.dk/Den%20loebende/joedestaten.html

   Kommentar by Johansen — 9. februar 2008 @ 13:38

  165. @ Miss Chatelaine

   Jeg besøger ikke bloggen mere, det blev hurtigt soleklart at jeg intet har til fælles med HL. Mange gode debattører har forladt stedet og nu er det vist en samling rygklappere, der kappes om at rose HL for hendes uovertrufne evner udi digterkunsten ;=)

   Rygklapper? Moi? Mais mam’zelle Chatelaine, vous n’êtes pas juste!

   ;)

   Jørgen Bellochio

   Kommentar by Jørgen — 9. februar 2008 @ 14:17

  166. >154

   Jamen, tak for referencerne – en skam jeg havde fået dem før. Vi er da helt enige om, at Koranen bruges til at legitimere diverse ugerninger og er blevet det gennem hele islams historie. Samtidig må vi dog være ærlige og erkende, at der findes masser af udøvere af denne religion, som ikke tilnærmelsesvis læser Koranen bogstaveligt, ja der findes endog masser af muslimer, der end ikke læser Koranen. Om dem kan man jo ikke bare sige, at så er de ikke rigtige muslimer. Det siger jo såvel fundamentalisterne som islamkritikerne i Vesten. At der er _for_ mange muslimer, som udøver islam på en måde, som er helt uforenelig med en vestlig levemåde, kan vi nok hurtigt blive enige om.

   Kommentar by B — 9. februar 2008 @ 14:22

  167. ->165

   “en skam jeg havde fået dem før”

   Problemet er bare, at disse forhold stort set kun fremdrages af ‘vores’ side. Vores modparter forholder sig kun nødtvunget til dem (eller fordufter fra debatten, her i blogosfæren). Vores modparter sniksnakker i et væk om fluffy-bunny-ikke-teksttro islam. Prøv, hvis du har Infomediaadgang, at søge på specifikke islamiske termer, og se hvem det er som bruger dem. Bare til illustration.

   “Samtidig må vi dog være ærlige og erkende, at der findes masser af udøvere af denne religion, som ikke tilnærmelsesvis læser Koranen bogstaveligt, ja der findes endog masser af muslimer, der end ikke læser Koranen”.

   Den sædvanlige undvigemanøvre af bortrelativiseringer. Du misser pointen, som jeg fremhævede med fed i #154. Den kan også udtrykkes sådan her:

   Disse ikke-bogstavtro eller ikke-Koranlæsende muslimer kan ikke opstille et assertivt modsvar til de bogstavtro. De udpeges så vidt jeg kan se aldrig, de udgør ikke en samlet modfront. Ingen sunni-lovskoler frasiger sig islams supremacisme.

   Vi kan slet ikke forlade vores fremtid på denne amorfe pulje af fluffy-bunny-muslimer.

   De bogstavtro har bolden, fordi de har teksterne og lovskolerne på deres side.

   Voldspotentialet er på de teksttros side: Det er de moderate og de frafaldne som må have 24/7 beskyttelse af kuffarmyndighederne, ikke al Qaradawi, Akkari, Abdol-Hamid.

   Der er ikke noget som tyder på at dette vil ændre sig. En ‘reform’ af islam? I en retning som betyder, at den er fuldt forenelig med vores nuværende bedste-af-alle samfund? I din eller dine børnebørns levetid? Keep dreaming.

   Du, som jeg kan forstå er fra den akademiske verden og måske tæt på nogle af parterne i denne sag, kommer altså med et af de sædvanlige sniksnakkende, bortrelativiserende forsøg på udenomssnak. Hvorfor er jeg ikke forbavset?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 9. februar 2008 @ 14:51

  168. 164

   Johansen

   Apropos Farshad Kholghi. En mand med hår på brystet – i mere end en forstand:

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/272826:Kultur–En-mand–der-er-vaerd-at-lytte-til

   Kommentar by Janne — 9. februar 2008 @ 17:21

  169. 168
   Det må man sige. Tænk om alle nye danskere var som ham.

   Forrygende, nærværende bog, som gør én klogere i mere end én forstand.
   En tilståelse – jeg græd som pisket da jeg havde færdiglæst den!

   Bruce Bawer har også kun rosende ord tilovers for Farshad Kholghis selvbiografi: “Verden er ét land”:

   http://www.sappho.dk/Den%20loebende/farshad.html

   Kommentar by Johansen — 9. februar 2008 @ 18:15

  170. 131 – Monsieur Jørgen – ups Bellochio – godt at se dig her:) Spilder du virkelig tid på HL? Med dit vid er det dobbelt perler for svin og hun sletter jo tit indlæg, der ikke passer ind i hendes verdensbillede.

   Kommentar by Miss Chatelaine — 9. februar 2008 @ 21:57

  171. @ Miss Chatelaine

   Ak ja, Helen sletter stadig indlæg, som vi andre smækker fluer, men deri ligger jo netop udfordringen. Det er lidt lige som dengang i DDR: Det gælder om at gå helt tæt på censur-grænsen – så tæt, at censorissen finger dirrer ubeslutsomt over DELETE-knappen, inden hun trækker den tilbage i afmagt. Hun ved, at der er et eller andet, der ikke stemmer, men direktiverne fra Ministerium für Staatssicherheit dækker ikke helt situation. (Og eftersom hendes Führungsoffizier er Muhammed, er det jo lidt svært for hende at ringe til sin overordnede ;) ).

   Bortset fra det, så gælder de sædvanlige regler iht. den Olympiske Blogkommité:

   Hvis du får Helen til at svare – 1 point
   Hvis du får dit budskab igennem, uden at hun opdager det – 3 points
   Hvis du får hende op at køre – 5 points
   Hvis du får hende til at tvivle på et eller andet – 10 points

   Sidstnævnte forekommer stort set aldrig, men når det gør, vanker der respekt fra de andre islamoskepticister (pc for os islamofober samt kulturmuslimerne ;) ). Og dem er vi faktisk nogle stykker af tilbage. Således gør Knud Larsen, Tarik, Sosun, Imnord, KU, Elefanten og moi stadig spalterne usikre derovre.

   Why don’t you join us? You have been sorely missed.

   :D

   KH

   The Artist Formerly Known as „Bellochio“

   Kommentar by Jørgen — 10. februar 2008 @ 11:05

  172. En stor misforståelse Jørgen, grænsende til dhimmiadfærd.

   Et barn skal imødekommes og belæres til et vist punkt, men der skal også sættes nogle grænser.

   Helen har truet mit liv og helbred via en opildnende smædepost med min privatadresse leveret af hendes lille tæppepisser Maltesen. Det er nogo. Henrik Ræder Clausen har længe leveret saglig respons, men hun endte med at slette hans ord. Helen tier og samtykker overfor muslimsk racisme mod ikke-muslimer, hun har jo et regulært tæskehold derinde. At blive under disse forhold og føre “kritisk dialog” er ikke værdigt. Det er ånden fra Det Radikale Venstre, overgivelse, tilpasning, eftergivenhed, kort sagt dhimmiadfærd. Helen skal have besked så hun kan forstå det: Vil hun tale med kloge mennesker, må hun opsøge os hvor hun ikke kan te sig som en forstyrret teenager.

   Kommentar by Kimpo — 10. februar 2008 @ 11:48

  173. H.L.handler siger og skriver vel ,som hun er opdraget til.
   Se ” Martins” indlæg 1 febr.08.på Jalvings blog “Islam og fejhed” .

   Kommentar by Ngw. — 10. februar 2008 @ 12:46

  174. @ H. L.

   Har du et link?

   MVH

   Kommentar by Jørgen — 10. februar 2008 @ 12:59

  175. :oops: sorry

   @ Ngw mener jeg selvfølgelig.

   Har du et link?

   MVH

   Kommentar by Jørgen — 10. februar 2008 @ 13:02

  176. Det har jeg: http://jalving.blogs.berlingske.dk/2008/01/30/islam-og-fejhed/

   Kommentar by Kim Poulsen — 10. februar 2008 @ 13:10

  177. @ Kim Poulsen

   Tak, Kimpo ;) Jeg skal nok svare på din kritik senere, men nu får jeg gæster, så bis dann.

   MVH

   Jørgen

   Kommentar by Jørgen — 10. februar 2008 @ 13:14

  178. @ Kimpo

   Nå, Kimpo, let’s talk. Du skriver bl.a. følgende:

   Helen har truet mit liv og helbred via en opildnende smædepost med min privatadresse leveret af hendes lille tæppepisser Maltesen.

   Maltesen er unægtelig heller ikke min kop te. Han er en spam bot, hvis kedsommelige og enøjede moralisme (a la “alle, der ikke er enige med mig, er ‘pianister'”) obstruerer en ordentlig debat. Han har i øvrigt vist sig hos Helen eller Gülay, siden du forsvandt. Good riddance!

   Henrik Ræder Clausen har længe leveret saglig respons, men hun endte med at slette hans ord. Helen tier og samtykker overfor muslimsk racisme mod ikke-muslimer, hun har jo et regulært tæskehold derinde. At blive under disse forhold og føre “kritisk dialog” er ikke værdigt. Det er ånden fra Det Radikale Venstre, overgivelse, tilpasning, eftergivenhed, kort sagt dhimmiadfærd.

   Ja, vi savner HRC derovre, men hun “endte” nu ikke med at slette hans ord. Det gjorde hun løbende, ligesom hun jævnligt gør det med indlæg fra os andre. Derfor har jeg også lidt svært ved at tage dine anklager om “dhimmi-adfærd” alvorligt. Gennemsnitligt får jeg formentlig slettet ca. ét ud af fem indlæg, og prøv lige at spørge Knud Larsen, hvor mange af hans der ryger i svinget. Det er den pris, man må betale for at deltage på en blog, hvor der – trods alt – kommer en mangfoldighed af meninger til udtryk. Hvis jeg var interesseret i 95 % enighed om alting, ville jeg nok skrive noget mere her på Uriasposten. Eller ovre på modkraft.dk. Men det er jeg ikke. Konsensus er så kedelig, og hos Helen brydes meningerne, mens censorissen vogter. ;)

   Helen skal have besked så hun kan forstå det: Vil hun tale med kloge mennesker, må hun opsøge os hvor hun ikke kan te sig som en forstyrret teenager.

   Ah, well. Psykoinfantilisme er en del af Helens charme. ;) Og så klog er jeg nu heller ikke, at jeg ikke kan lære noget af de andre debattører på hendes site.

   Hyg dig

   Jørgen

   PS! Imnord beder hilse

   Kommentar by Jørgen — 11. februar 2008 @ 17:18

  179. @ Kimpo

   Korrektion: “Han har i øvrigt hverken vist sig hos Helen eller Gülay, siden du forsvandt. Good riddance!”

   Kommentar by Jørgen — 11. februar 2008 @ 17:20

  180. Desværre Jørgen, jeg vælger at bruge krudt på…krudtet:) Al trafik på HL’s site er spild af min tid, jeg er et æble og hun er en pære og ingen af os kan forlange, at den anden skal blive noget, der er imod vores ‘natur’.

   HL har valgt at leve i et land, som hun blindt hader, foragter og sviner til på alle ender og kanter. Det ville jeg personligt have det morderligt svært med. At “debattere” med hendes er som at slå i en dyne.
   Hun ønsker at leve efter en skodbog udfærdiget for 1400 år siden på baggrund af en brutal, pædofil mandslings “åbenbaringer” (stemmer i hovedet), Mo ville være endt på den lukkede, hvis han udgydede sine vanvittige rablerier anno 2008.

   Jeg lever mit liv som en fri kvinde, der indædt forsvarer ytringsfrihed og kønslighed og jeg afskyr af et godt hjerte al religion og ideologi som undertrykker, indpakker, lemlæster og myrder kvinder på baggrund af kultur oprundet i en ørken for tusindvis af år siden.

   Det samme gælder min foragt for hard-core kristendom og jødedom, selv om jeg ikke synes at disse religioner tilnærmelsesvis behandler kvinder så usselt, så afskyeligt som muhamedanismen.

   Det er mig fuldkommen ubegribeligt at noge – især kvinder – frivilligt ønsker at leve deres liv som dikteret af en psykotisk despot.
   Men der må være noget Stockholm Syndrom over det.
   Samt adskillige andre faktorer, psykosociale og kulturelle. HL har sikkert set op til indpakkede kvinder og klædet sig til hijab som en anden pige glæder sig til make-up i den alder.

   Jeg ved osse godt at der også finder en massiv religiøs vækkelse sted blandt 3. og 4. generation af muslimer i Vesten, men de har sandt for dyden kun tilnærmelsesvist en snert af min respekt, hvis de drager til et islamisk land. Her er det intet for dem.
   Danskerne er et sejt folkefærd og skruen strammes gudske-takoglov hele tiden. Efter års given efter, er vi ved at få øjnene op for den snigende islamificering af Vesten og det SKAL stoppes.

   Jeg håber på, at HL og S. Aoude og alle deres meningsfæller tager til Iran/Yemen/Saudi-Arabien ell. andre islamiske regioner FOR GOOD, når de har fået deres betalte uddannelse af det land, som de så åbenlyst afskyr. Ja, så ville jeg starks råbe RESPEKT for fuld udblæsning ud over hustagene. Men selvfølgelig gør de ikke det, de bliver her og udnytter halalhippiernes svaghed og kulturelle selvhad.

   Kommentar by Miss Chatelaine — 12. februar 2008 @ 15:42

  181. Jørgen, jeg forstår, men er uenig med dig og enig med miss C.

   Kommentar by Kim Poulsen — 13. februar 2008 @ 13:11

  182. @ Miss C

   Desværre Jørgen, jeg vælger at bruge krudt på…krudtet:) Al trafik på HL’s site er spild af min tid, jeg er et æble og hun er en pære og ingen af os kan forlange, at den anden skal blive noget, der er imod vores ‘natur.

   In that case, dear Miss, I will diminish, and go into the West, and remain Galadriel. But there are other worlds than this, and we shall meet again

   ;)

   Jørgen

   Kommentar by Jørgen — 16. februar 2008 @ 13:30

  183. Hi everyone,

   My name is Freddy and I’ve wasted nearly a month of my life on this place ;-) I found it after being recommended by a few friends who have been hanging out here for quite some time.

   I am a writer, graphics artist, photographer and just about anything else that comes up around the office. Aside from the above interests i’m really into scifi as I know that is so much more out there to be discovered, and a feeling that the universe is just teaming with life.

   Well, I hope that I get to know more people here, share some experience and start learning. Have a greay day!

   Kommentar by CaptainFreddy — 28. december 2009 @ 22:02

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper