11. januar 2014

Lektor Lone Nørgaard om Byron Roths ‘The Perils of Diversity. Immigration and Human Nature’ (2010)

Kronik af Lone Nørgaard i dagens Jyllands-Posten – Danmark afskaffer sig selv (kræver login).

“Nationalstaten Danmark er i fuld gang med ganske langsomt at opløse sig selv. … Præcis det samme scenarie udfolder sig i lande som Sverige, Norge, England, Frankrig, Luxemburg og Holland – med en ukontrolleret masseindvandring fra tredjeverdenslande som en af hovedfaktorerne.

Jeg har beskæftiget mig intenst med indvandring i de sidste 10 år, fordi jeg så gerne har villet begribe gåden: Hvorfor det store flertal af politikere og beslutningstagere ønsker at save den gren over, som rimeligt velfungerende nationalstater har siddet komfortabelt på siden 1950’erne? Hvorfor træffer de beslutninger mod deres befolkningers udtrykkelige ønsker, i et forsvar for en politik, der har få fordele og så mange følelige konsekvenser?

Eftersom massetilvandringen til Europa primært foregår fra muslimske lande, har jeg også brugt i hundredvis af timer på at sætte mig ind i islam, og hvorfor der mon lige er så store problemer med integration af muslimer? Nu sidder jeg med en bog i hånden… der samler de fleste af trådene for mig og gennemlyser det rystende og vanvittige eksperiment, som de europæiske eliter med EU i spidsen har gang i. Et dybt pessimistisk værk…

Murstenen bærer titlen ‘The Perils [farerne] of Diversity. Immigration and Human Nature'(2010), forfatteren er den amerikanske professor emeritus i psykologi Byron M. Roth, og hans hovedærinde er at dokumentere den skade, masseindvandring af ikke-europæiske folk påfører Vesten, såvel USA som Europa. I det følgende skal jeg i punktform forsøge at formidle en række af hans teser og pointer, men af indlysende grunde er den interesserede læser nødt til at anskaffe sig bogen for at se hans meget omfattende – og kontroversielle – argumentation fuldt udfoldet.

Igennem de seneste 40 år har både USA og Europa gennemgået og fortsætter med at gennemgå demografiske forandringer, der er uden fortilfælde. Et stort antal mennesker fra tredjdeverdenslande er udvandret fra deres forarmede og fremtidsløse hjemlande til Europa, USA, Canada og Australien. Udviklingen er velkendt i Vesten og bliver betragtet med stor bekymring af flertallet af borgerne i værtslandene. De, som indtager elitepositioner i politik, industri, akademia og journalistik, deler ikke denne bekymring

Der har været meget lidt diskussion af den massive indvandrings mulige indflydelse på værtslandenes sociale struktur og kulturelle arv, til trods for at samfund må ses som organiske systemer, der er udviklet over århundreder og formet/formes af de specifikke mennesker, som bebor dem.

Historien viser, at det er meget vanskeligt for store og tydeligt forskellige grupper at leve harmonisk side om side.

Ideen, om at forskellige grupper af mennesker er stort set identiske og dermed udskiftelige, tjener som grundlag for de vestlige nationers immigrationspolitik og accepteres af både multikulturalister og assimilationister. Er ideen korrekt? Nej, for der er genetiske og intelligensmæssige forskelle, og gener er signifikante og afgørende faktorer for adfærd. Når den forskning, der ligger på området, bliver ignoreret, er det, fordi synspunktet krænker det stærkeste tabu i mainstream samfundsvidenskab – forskning i genetiske faktorer som forklaring på gruppeforskelle.

Striden mellem multikulturalister og assimilationister går på, om det er kulturen eller indvandrerne, som skal forandre sig. Assimilationisterne diskuterer imidlertid sjældent, om det overhovedet er muligt for indvandrerne at foretage de forandringer, som er nødvendige for en vellykket integration. … Multikulturalisterne opmuntrer indvandrerne til at bevare deres kultur – alt andet vil være nedvurderende. Konsekvensen f.eks i England: Sharia-domstole, i Frankrig 751 no go zones.

Der er en logisk brist i grundlaget for det multikulturelle program: Ideologien priser etniske minoriteter, som fastholder deres kulturelle traditioner, men ser skævt til majoritetsbefolkningen, som ønsker at gøre det samme.

Det er ironisk, at mange samfundsforskere finder det acceptabelt at erklære, at hvide amerikanere [danskere? – LN] er så ondsindede og uretfærdige [racistiske?], at de vil bruge et hvilket som helst påskud til at skade ikke-hvide; en beskyldning, som fremsættes uden bevis, samtidig med at anklagerne hævder, at et hvilket som helst udsagn om sorte eller andre minoriteter som gruppe er moralsk forkastelige, selv når de er velunderbyggede.

Både teori og empiri peger på, at gener spiller en stærk rolle i dannelsen af den menneskelige natur og som forklaring på menneskelige forskelle, herunder raceforskelle. At formulere en indvandringspolitik uden at medtænke denne viden er ekstremt uansvarligt I amerikanske [danske!] akademiske cirkler og blandt eliten er det helt klart forbudt at diskutere gruppeforskelle og uløseligt forbundet med at bringe sig selv eller ens karriere i fare

I Amerika bliver socialforskning, der strider mod politisk korrekt tankegang undertrykt, i Europa bliver den kriminaliseret. Jævnfør politologen Robert Putnams store forskningsprojekt, som blev tilbageholdt, fordi det – modsat forventningerne – konkluderede, at større etnisk og racemæssig forskellighed har alvorligt negative konsekvenser for et samfund og drastisk reducerer tilliden; den tillid, som er så betydningsfuld for (lokal)samfunds økonomiske og sociale velvære.

Det traditionelle skel mellem højre- og venstrepartier kan ikke anvendes i indvandringsspørgsmål. Deres politiske ledere er enige i deres støtte til indvandring. Hertil kommer, at hele det intellektuelle establishment fra højre og venstre har meldt sig ind i masseindvandringskoalitionen og bekender sig til multikulturalisme. … Konsensus blandt eliten er, at den folkelige modstand beror på uvidende fremmedfrygt, som derfor bare skal ignoreres.

Multikulturalisme er vokset frem af marxistisk tænkning, hvor etniske grupper erstatter de økonomiske klasser, som primære aktører i samfundskonflikten. Hvide af europæisk oprindelse er den undertrykkende klasse og de forskellige mindre heldige racemæssige og etniske grupper er de udbyttede klasser. Et andet produkt af marxistisk tænkning er, at venstrefløjen nedvurderer nationalisme, arbejder for global internationalisme og tror på verdensorganisationer som f.eks. FN. Masseindvandring støttes, fordi den tjener til at formindske hvid europæisk indflydelse og formindske forskellene mellem nationalstater. Det multikulturelle program, som bliver promoveret af eliten, er fundamentalt udemokratisk og påfører borgerne forandringer, som de ikke ønsker. …

De intellektuelle klasser har opgivet den søgen efter sandhed, som tidligere karakteriserede den, til fordel for at bruge forskning til at fremme politiske og ideologiske mål. De intellektuelles herskende ideologi er en absolut egalitarisme, som ikke anerkender, at noget er bedre end noget andet, hvad enten det drejer sig om ideer, kunstværker eller historiske analyser [ren nihilisme].

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/54347/trackback

22 Comments »

 1. Der er mere information om bogen disse steder:

  http://gatesofvienna.blogspot.dk/2010/12/book-review-perils-of-diversity.html

  http://www.honestthinking.org/en/pub/HT.2011.03.12.OJA.The_Perils_of_Diversity.htm

  http://www.vdare.com/articles/byron-roths-the-perils-of-diversity-apologies-to-the-grandchildren

  Kommentar by OBS — 11. januar 2014 @ 21:44

 2. Ja,-Lone Nørgaard er en tænksom og klog kvinde, som kalder en spade for en spade.

  Vi andre har gennem de sidste tre årtier observeret, at det på ingen måde er en “fredens religion”, som vores politiske ringvrag har inviteret til landet. Vi kan koldt konstatere, at det næsten kun er muslimer, der bekræfter deres tro ved at sprænge bomber, så sagesløse mennesker bliver dræbt, og nedbrænder kristne kirker og andre landes ambassader. Voldtage, stjæle, snyde og bedrage fra det folk der tog imod dem.
  Selv om ikke alle muslimer måske er terroister, så er alle terroister muslimer!

  Vore nosseløse politikere og deres medløbere i godhedsindustrien lukker øjnene for, at islam er en religion, der opelsker sine troende til at praktisere had og vold mod anderledes tænkende. Den islamiske trusselkultur er desværre en faktor, man skal regne med i dagens Danmark. Er der noget der ikke behager Alla´s lystige svende, bruger man den helt uacceptable metode, at true sig til goder/fordele, eller at tryne anderledes tænkende.

  Det er vist ikke set før, at et lands magthavere, der ikke har den fornødne kontakt til virkeligheden, bevidst søger at undergrave egne nationale traditioner/værdinormer, kun for at erstatte dem med muslimernes tilbagestående og middelalderlige beduin religion, en ideologi, der bygger på en lovtekst, der blev dikteret af en mellemøstlig pædofil og kameldriver for ca.1400 år siden, og som deler verden op i haram/halal.

  Vi danskere har førstefødselsretten til den stump jord som vi kalder Danmark, for generationerne før os har pløjet jorden, for at fravriste den størst mulig udbytte, så næste generation kunne komme i vej.

  Det bliver nu bare kastet i grams til nogle åndelige undermålere, der aldrig burde have haft lov til at sætte deres platfodede aftryk i Danmarks jord.

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 11. januar 2014 @ 21:55

 3. Jeg så ellers et indslag i tv2 nyhederne i går som meget tydeligt understregede at det kun er velintegrerede pæne mennesker (i det her tilfælde en dansk mand og en russisk kvinde) som bliver familesammenført i danmark, og at det slet ikke er noget problem at indvandringen er højere end nogensinde. Nå, de omtaler nok den bog i morgen så vi som seere får det hele med…………………………………………………………………………….. Not.

  Kommentar by Per — 11. januar 2014 @ 22:22

 4. Kom ind i kampen! Støt et nyt nationalliberalt website her:

  https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/website_for_nationalliberal_dagsorden/#.UtGsAZucdL4.facebook

  Kommentar by jacques d'biann — 11. januar 2014 @ 22:23

 5. Det er lidt som at få fjernet den hårde knude man har i maven for så at få sat en endnu større knude i stedet.

  Det letter altid når nogen udtrykker ens tanker så præcist som Lone Nørgaard gør. Tingene falder på plads men samtidigt melder tvivlen sig igen, for hvad skal der så ske? Er det slut med erkendelsen eller er det i virkeligheden nu det hårde og lange slid skal sættes ind?

  Hvordan få vi vores politikere til at forstå at det er over tid med ukontrolleret indvandring fra islamiske lande? Hvordan får vi dem til at skifte retning?

  Kommentar by Santor — 11. januar 2014 @ 22:45

 6. Ja, man kan også læse ‘Londonistan’ af Melanie Philips, men denne her kunne være interessant at føje til samlingen. Er der andre, der bemærker en stigende censur-tendens i medierne, når det gælder benævnelse af etnisk oprindelse? Det er pludselig blevet ‘in’ at lade være med at sige noget om ‘anden etnisk’ oprindelse, og således var der et indslag i News den anden dag, hvor én eller anden fortalte, at 60 % af de indsatte i danske fængsler er gak i låget og lidt senere fik han sagt, at 60 % af de indsatte i danske fængsler er indvandrere. Resten af dagen kørte snakken – og de samme klip (som sædvanligt, når det er dansk tv!) – men sætningen med ’60 % af de indsatte er indvandrere’ var klippet væk!
  Jeg så det ikke selv, men en kvik seer fortalte mig det, og hun havde news kørende i baggrunden det meste af dagen.

  Det er jo ved at blive norske/svenske medieforhold, og jeg begynder ligefrem at tænke på, om denne nye trend er noget, som regeringen dikterer medierne – af frygt for optøjer. Men jeg mener, at vi burde tage optøjerne nu, fremfor at efterlade den stakkels kommende (skrumpende!) generation af danskere med lorten i hånden! So to speak! Det er simpelthen forfærdeligt, hvad der sker i vores land, og jeg forudser store økonomiske konsekvenser pga. de kriminelle analfabeter, som de røde storimporterer til vores stakkels, lille land. Det er et overgreb af dimensioner, og politikere over hele verden lader til at være slået af en djævelsk blindhed; hvordan kan man ellers forklare dette lemminge-agtige selvmord, som Vesten har kastet sig ud i…?

  Kommentar by Kuffarten — 11. januar 2014 @ 23:20

 7. ” 5 Santor, desværre får du dem ikke til at forstå problemet, for når vi får en terrorbombe her i Kbh., så vil politikerne bare blive endnu mere rædselsslagne, og der vil blive gjort endnu større ‘indsatser’ i forhold til ‘integration’, og der vil blive talt og debatteret i ugevis om ‘mangfoldighed’, ‘plads til alle’ og lignende ævl! Man vil tale – som nu – om de få, der bliver ‘radikaliserede’ uden at nævne, at ‘radikalisering’ IKKE er en virus, som pludseligt overfalder nogle få (sådan fremstilles det nærmest i tv), og som PET og kommunen skal frelse de stakkels sjæle fra. Hvor mange mia. koster det egentlig vores samfund??

  Men dette er bevidst manipulation, for på den måde skaber man afstand fra det egentlige problem, som jo er islam (plus, selvfølgelig, en god del analfabetisme og indavl, som selv ikke 150 års genmanipulering og forbud mod indavl fremadrettet vil kunne råde bod på). Det er det samme, som når BBC udstikker retningslinjer om at sige ‘freedom fighter’ om dem, som er terrorister og især dem, som begår terror mod Israel, eller man laver retningslinjer om termen ’suicide bomber’, som flere har argumenteret for burde kaldes ‘murder bomber’. Man manipulerer befolkningerne ved brug af fx terminologi og fortielser. Det er også det samme, som når man taler om ‘islamisme’, ‘islamister’, ‘ekstremister’ etc. Man forsøger at skabe et falsk billede og opdele muhammedanere i ‘nogle få meget onde (de radikaliserede/islamisterne)’, ‘nogle få utilpassede’ og så dem, ‘der bidrager’.

  Gør man det samme i forhold til nogen anden ideologisk eller religiøs gruppe, for ikke at tale om etnisk gruppe? Nej! Man taler ikke om ‘katolicister’, ‘buddhisister’ osv. Hvorfor? De skaber ikke problemer, dermed er der ingen grund til at opfinde vildledende termer. Politikerne gør det bl.a., fordi de misfortolker Menneskerettighedserklæringen, som nu åbenbart ikke længere gælder de oprindelige befolkninger, og de gør det, fordi de er ved at skide i bukserne af angst over de afstumpede muhammedaneres voldsorgastiske livsstil. Løbet er sandsynligvis kørt. Frankrig har i dag 10 mio. af den slags rakkerpak, og hvad har vi i DK om blot 5 år?

  Jeg ønsker mig en uafhængig tv-kanal, hvor sandheden skal frem! Det kunne være en fælles nordisk kanal.

  Kommentar by Kuffarten — 11. januar 2014 @ 23:39

 8. Det her er så simpelt, at selv skolebørn i 3’de klasse forstår det.

  Der er forskel på folk, og derfor er der forskel på de lande, de forskellige folk bor. Når vi gør folket i Danmark lige som folket i Syrien, så bliver Danmark et nordisk Syrien. Sådan er det.

  Eliten udøver deres forbrydelser mod danskerne af ondskab og ringeagt med manglende intelligens som katalysator. De kan ikke tænke blot eet år frem.

  Kommentar by Svend — 12. januar 2014 @ 00:29

 9. Den politiske elite i Danmark har åbenbart erfaret at en i Skagen bosiddende kaptajn for godt hundrede år siden hjemtog en neger til personlig opvartning og underholdning og nu vil den politiske elite gøre ham kunsten efter men noget er gået rivende galt og det er manglende livserfaring om hvordan man behandler slige negre.

  Kommentar by emmagad — 12. januar 2014 @ 09:29

 10. Bemærk hvorledes integration bruges og misbruges i samfundsdebatten. Hvor gang der er problemer hives integration frem og der kræves flere penge brugt på integration. PK folket ved at integrationen skal lykkes for at problemerne forsvinder, men intet tyder på at integrationen kan lykkes. Der brugt mange mia. på integration i de sidste 30-40 år uden andet resultat end bandekrige, ghettodannelser m.m.

  Selv hvis integrationen lykkes er der kun tale om en halv løsning dvs. ikke assimilation. Arbejde og sprogtilegnelse er ikke nok, hvis de sidder ude i ghettoerne med alt hvad det indebærer. Hvis indvandrerne integreres uden at blive assimilerede forbliver problemerne samtidig med at det bliver vanskeligere at tilbagesende dem.

  Integration er derfor ikke en del af løsningen, men en del af problemet. Løsningen er at opgive integrationen. Assimiler de 10-15 %, der kan optages i Folket, og tilbagesend de resterende 80-85%. Hvis de ikke kan repatrieres til deres eller deres forældres oprindelseslande, så er der 200 andre lande i verden, hvor de kan forsøge lykken.

  Kommentar by Sigwar — 12. januar 2014 @ 09:38

 11. Skarp analyse fra fr. Nørgaard.

  “Multikulturalisterne opmuntrer indvandrerne til at bevare deres kultur – alt andet vil være nedvurderende. Konsekvensen f.eks i England: Sharia-domstole, i Frankrig 751 no go zones.”

  De har indset at islam ikke lader sig integrere. Og så skifter de da bare position til, at det da foresten også ville være racistisk at forlange noget sådant. Ren magi, eller rettere de ændre bare reglerne midt i spillet efter forgodt befindende.

  Den egntlige skandale er, at de ikke omgående bliver hængt til tørre i MSM.

  Kommentar by Hans Und — 12. januar 2014 @ 10:17

 12. At vurdere fra det her citerede har fru Lone Nørgaard begået en glimrende og tiltrængt kronik.

  Problematikken er ret enkel:
  Den herskende klasse er hjernevasket af dere afsporede forældre og ditto uddannelsessystem: Hjernevaskede med tanker og ideer, som ikke er dere egne, og som de aldrig har fået lejlighed til at efterprøve mod virkelighedens lakmuspapir 1)

  Dertil skal adderes, at den globale storkapital ønsker at gøre verden til et stort marked, hvor alle i den overbefolkede verden kæmper mod alle andre. Således optimerer den globale kapital bedst deres profit.

  Det er på tide, at vi, verden tænkende befolkninger, siger fra og danner vore egne, selvforsynende samfund; Så kan Goldman Sachs-jøderne og dere ligesindede se om de kan æde deres digitale penge
  ———————————————————————-

  1) Jeg ved det, jeg var engang selv en af dem.

  Kommentar by Lys — 12. januar 2014 @ 11:05

 13. Den svenske riksdag har været smart. Først har den været hurtigtst i hele Europa til at revolutionere landet – svenskerne er først ved at opdage det nu, hvor det er for sent. den har desuden indskrevet multikulturen i grundloven og samtidigt gjort det næsten umuligt for nogen svensker at udkræve ansvar over for sig. Skakmat, Svensson! Fra kronik i dag:

  http://avpixlat.info/2014/01/12/mangkulturens-juridiska-slagsida/

  Av något skäl som aldrig blivit förklarat har Sveriges riksdag bestämt sig för att Sverige ska bli mångkulturellt. I grundlagen står numera att andra kulturer ska främjas. De har också beslutat att från den 1 juli 2013 så har vem som helst rätt att uppehålla sig landet och få tillgång till svensk välfärd. Den som avvisas har ändå rätt att stanna. Om de över huvud taget arbetar så är det bara svartjobb de kan ta.

  Och här kommer det riktigt allvarliga. Riksdagen anar vad den ställer till med och har ändrat flera lagar. Så här står det i regeringsformen (2010:1408):

  12 § Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom beslut som minst fem sjättedelarav de röstande har enats om.

  Vad är nu detta? Det är ju en krislag. (Jag har fetmarkerat det viktigaste). Riksdagsledamöter slipper straffansvar för straff som kan ge kortare straff än två år. Våldtäkter, rån och mord har de gudskelov inte fått straffbefrielse ifrån (ännu).

  Men om riksdagens ledamöter förskingrar eller exempelvis förråder Sverige inom EU, Nato eller andra slutna organisationer så räcker det att endast 17 % av riksdagens ledamöter sätter sig emot en lagprövning. Lagen skyddar quislingar och bedragare.

  De är besatta i sin iver att på alla sätt kunna genomföra en skyndsam förändring av Sverige, vilket svenska folket ännu inte har förstått. Något ansvar vill de inte ta och någon debatt vill de inte ha.

  När folket har förstått så ska detta folk inte kunna utkräva ansvar av beslutsfattarna. Men inte nog med det. I samma grundlag har man nu också beslutat att i vanlig lag ska man kunna inskränka på svenska folkets grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

  Regeringsformen 2 kap, 20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
  1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten…

  Inskränkningar kan också gälla kroppsvisitation, den enskildes personliga förhållanden, brev och andra försändelser, husrannsakan och öppna domstolar. Lag (2010:1408).

  En sådan lag kan gälla i två år. Givetvis är det en massa procedurer, men riksdagen kan över en natt begränsa svenska folkets friheter. På två år hinner man säkerställa att det mesta av oönskad debatt tystas.

  Så formuleras lagar i en nation i kris

  Kommentar by Snaphanen — 12. januar 2014 @ 13:31

 14. “Eftersom massetilvandringen til Europa primært foregår fra muslimske lande, har jeg også brugt i hundredvis af timer på at sætte mig ind i islam…”citat fra artiklen af Lone Nørgaard

  Nu siger jeg noget her, som I sikkert ikke bryder jeg om at høre. Men Lone Nørgaard tager fejl, gør hun! Indvandringen i dag kommer fra de her stater: Thailand, Filipinerne, USA og Tyrkiet! I hvert fald når vi taler om familiesammenføring. Og indvandringen i dag kommmer også fra Litauen, Letland, Polen, Rumænien, Bulgarien og andre østeuropæiske lande – som vandrende arbejdskraft! Og desuden bør man huske på, at selv israelere og brasilianere og chilenere regner man i dette land, dette DK, for at være: wait for it: ikke-vestlige indvandrere!

  Ift. England er der et stort område i London, hvor der bor ortodokse jøder! Også de har deres domstole! Især i arve og familiretssager!
  Hvornår vil I på denne her side forstå at de enkelte lande forskellige – og ofte uens – traditioner inden for retsområdet!

  Kommentar by Karsten — 12. januar 2014 @ 13:47

 15. Der er krig og ufred hvor de kommer fra og når de er nok her, er der også krig og ufred her.

  Kommentar by Bo — 12. januar 2014 @ 14:21

 16. @ 13.

  “Nu siger jeg noget her, som I sikkert ikke bryder jeg om at høre.”

  Næh – jeg er ligeglad. Indvandringen skal ophøre. Danskerne skal ikke have penge, hvis de ikke tager det arbejde, der er. Hvornår skal indvandringscirkusset stoppe ellers? Når vi alle skal stå op, for at få plads.

  Civilisationen er en hårfin balancegang. Mennesket er dybest set et dumt svin, der kun under helt bestemte omstændigheder kan leve i nogenlunde fred med hinanden (fælles tusindårig kultur), og en ting er helt sikker, og det er at de sidste 40 år, hvor et mindretal har måttet slave for flertallet, hvor flertallet stjæler mindretallets ejendom, penge, fremtid og mindretallets arv, ikke kan fortsætte. Danmark er ved at gå fallit. EU har sat renten til 0, for at trække pinen, men som sædvanlig går det ud over nogen, nemlig de få, der er sparsommelige. Deres opsparing udhules af inflationen, da de ikke får nævneværdige renter.

  Og uanset hvor indvandrerne kommer fra, så splitter de Danmark af. Om så alle indvandrerne var kinesere, så ville det splitte Danmark, og den oprindelige befolkning ville blive socialklasse 37. Og i øvrigt er tyrkerne ikke ret meget bedre end de værste.

  Så for at rekapitulere: Ud af eussr – lad være med at stjæle flittiges penge for at give dem til luddovne nassere – ud med alle kriminelle. Så løser det hele sig selv – ellers går Danmark til grunde.

  Kommentar by Svend — 12. januar 2014 @ 14:51

 17. Hej Karsten

  Har du nogen nye information du vil berige os med, så skal du være velkommen. Men at komme med allerede velkendte informationer og bruge dem til at dække over anden problematisk udvikling er et velkendt trick som afslører at du er i ond tro. Alternativt at du bare ikke har fulgt med i debatten, og derfor tror at det er noget “nyt” du fortæller.

  Korte af det lange; intet af det du skriver ændrer ved de problemer som denne blog adresserer dagligt.

  Kommentar by Superman — 12. januar 2014 @ 15:27

 18. Jeg læser mest ud fra referatet her, Lone Nørgårds skriv i jyllandspesten som en boganmeldelse. Og ud fra hendes omtale, vil jeg snarest anskaffe bogen. Den lyder som ét langt godt argument mod multikulturalisme. Og dem kan vi ikke få nok af.

  Kommentar by Nielsen — 12. januar 2014 @ 15:41

 19. I 1998 stavede Jeg mig igennem Edward O Wilson’s bog Consiliience. Han har heller ikke meget til overs for socialvidenskaben.
  “Consequently, too many social-science textbooks are a scandal of banality”.

  Kommentar by Menig 442 — 12. januar 2014 @ 20:35

 20. Svend så må det selvfølgelig også gå den anden vej, ingen dansk indvandring til andre lande. Tror du at vores produktion kan klare at stå uden for. Som sædvanligt fantaster der mener at avpixlet er virkeligheden.

  Kommentar by Michael Larsen — 13. januar 2014 @ 17:57

 21. Som sædvanligt elsker Uriasposten forfattere som hader muslimer. Selv en muslim som Hayan hassan er elsket her fordi han er imod sit eget folk, Fizooher men sådan er det jo.

  Kommentar by Michael Larsen — 13. januar 2014 @ 17:59

 22. 21,

  Tak for anerkendelsen af, at Hassan og hans folk ikke er Danskere.

  – Men du har vel bare formuleret dig lidt upræcist…

  Kommentar by Hans Und — 15. januar 2014 @ 11:21

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper