16. februar 2008

Danmark i brand for femte dag i træk. Vi er forsvarsløse.

En gammel kinesisk forbandelse lyder: “Må du leve i interessante tider“. Der er noget om det. Bag de mest interessante perioder i historien gemmer sig altid store ulykker. Død og ødelæggelse og situationer der ikke kunne løses med samtale.

Igen er der sket så meget på et døgn, at det næsten er for meget at koge det ned til én post. Der er ikke links til alt, men det må vi samle op på. Der må laves en tidslinje.

Danmark er de facto fanget i en kulturkrig og vores ledere er forsvarsløse og handlingslammet. Det brænder i hovedstanden og det brænder i provisen. Det er konsekvensløst. Ingen eksempler er statueret. Alting dysses ned. Magthaverne har ikke noget svar eller nogen samlet strategi. De danske politikere holder ikke engang sammen.

Alting strander i sofistiske sociale-forklaringer. Individdet opløses således at 2.G.’erene alene brænder biler af, fordi “omstændighederne og deres sociale situation vil det”. Det var nogle omstændigheder og faktisk ikke dem, der fik det her til at ske. Den frie vilje er ikke med i forklaringerne.

Det må være en art racisme. Man siger at indvandrere ikke selv kan tænke, og at de ikke har kontrol over hvad de gør.

I det forgangne døgn er har hovedbegivenhederne efter min mening været:

#1:
Et Islamistisk parti har marcheret i Danmarks hovedstad og brugt den danske ytringsfrihed til at ytre, at det kun er Islamister der skal have ytringsfrihed og at det skal komme i stand ved indstiftelsen af en Islamiskstat, frem for det danske demokrati. Vi er forsvarsløse. Ingen har et modtræk.

demo.jpg

Hizb ut-Tahrir angreb ytringsfriheden:

[…]
»Vi er samlet her i dag, fordi ytringsfriheden er et forbandet instrument i politikernes hænder«, lød det blandt andet fra talerstolen på Sankt Hans Torv.
[…]
Abdullatifs svar på, hvad han kalder bevidste krænkelser af profeten, er etableringen af et kalifat, hvor profeten Muhammeds ord hersker.

»Det er alene kalifatet, der er i stand til at stoppe krænkelserne. En stat, der reagerer med sværd og ikke med ord. En stat, der viser prisen for at fornærme profeten«, sagde Abdullatif fra talerstolen.

»Det er slut med tavshed og underkastelse. Rejs jer, og etabler et kalifat, der lever for islams skyld og forsvarer Koranen, Muhammed og hans sharia«, fortsatte han.
[…]

Der er en privat video på Youtube– ja det minder jo om det man ser i mellemøsten.

#2:
På femte døgn er der påsatte brande i flere danske byer. Det er ikke klart, hvorfor disse unge andengenerationsindvandrere er så vrede. Pressen hjælper os ikke til at finde en forklaring. Jeg har hørt to rygter, men det er rygter.

Det ene går på at at optøjerne startede pga. af urimelig hårdhændet anholdelse (politivold). Således skulle de oprindelige optøjer dag 1 være en modreaktion på dette. Det andet rygte går på at det er genoptrykningen af Muhammed-tegningerne. Det sidste har muligvis været en forstærkende faktor, men selve ildspåsættelse etc. startede før sagen med tegninger brød ud igen

Et andet rygte er at disse disse angreb på samfundet koordineres via sms-kæder.

Se f.eks. http://jp.dk/indland/aar/article1267874.ece – men det er på samtlige netaviser. Muslimerns børn(?) påsætter brande i vores byer. Vi har ikke noget modtræk.

To unge er anhold. Taget med bezin i hænderne klar til at brænde en skole ned. Der var allerede hældt benzin ud. Vi har ikke noget svar. Vi er forsvarsløse.

#3:
Venstreekstremisterne (de såkaldte autonome) sympatidemonstrer med 2.G’erne, mod hvad de beskriver som det “racistiske politi” og “politistaten”. De vil have afskaffet visitationszonerne. Det er rystende og i al væsentlighed må det betegnes som tæt på landsforræderi.

Det er forøvrigt de samme venstreekstremister som ifølge: S, SF og R i København skal begunstiges med et gratis hus på helt usædvanlige betingelser: 1) De har smadret for ca. 100 millioner kroner, 2) De kræver et hus på særlige betingelser og 3) De holder fast i at det er en privat fond/skyggekabinet der alene skal varetage det lovpligtige tilsyn med det. De krav har socialister og kulturrelativister på rådhuset i grove træk accepteret.

Københavnskommune har været uhæderligt stille. Ritt Bjerregård gemmer sig bare. Hun har ikke en gang været på TV, og sige at hun synes det er et problem at den by hun er overborgmester for BRÆNDER.

#4:
Pressefriheden er nu generelt indskrænket. Journalister og kamerafolk kan ikke færdes frit og blot bringe de historier, som de mener er mest relevante i folkeoplysningsøjemed.

De kan således ikke komme tæt på de steder, hvor der, mens jeg skriver, er borgerkrigsligende tilstande (ikke at etniske danskere rent faktisk slår igen). Journalister, kamerafolk og produktionsbiler bliver ganske enkelt overdænget med sten, slag og spark. Det beretter journalister på TV2-NEWS. De beskriver: “at de ikke er velkomne” – men hvad skal de snart også sige.

#5:
Imamerne har taget klart afstand fra optøjerne i deres fredagsbøn. Det Islamiske trossamfund på Dorteavej i Nord vest fik et klip fra deres fredagsbøn vist på TV2-NEWS. Hovedpointer (frit fra fra min hukommelse): “Stop det nu”, “tag en uddannelse”, “fortjener vi ikke at leve i fred?”, “Vi skal ikke have krig alle steder vi kommer”, “Hvis i er utilfredse, så må i bruge de lovlige midler, demonstration og presse”.Selve bønnen var på engelsk. Hvis det ikke bare er en del af en invasionsløgn var det godt og klart formuleret.

#6:
Søren Pind (V) sætter Manu Sareen (R) på plads i en legendarisk infight på TV2-NEWS, fordi Pind bare peger på sandheden: at SF, S og R forhandler med terrorister, og belønner folk der bare smadrer ting.

Søren Pind beskriver Manu Sareen (R) som en del af kernen i problemet, fordi Manu og resten af R sammen SF og S bare fantaserer om en “lækker by”, mens det hele brænder. Søren Pind forklare at “Det er selve indstillingen der er forkert”.

Det er det bedste TV jeg har set i flere år, men jeg kan desværre ikke linke til det. Jeg vil forsøge at gøre det tilgængeligt i weekenden. Det er den eneste meningsudveksling jeg har set mellem V og R, hvor det hele bare bliver sagt. Manu har ikke noget svar. Han er afklædt. Han forsøger med mudderkast. Manu kan ikke svare på, hvad S, SF og R de sidste to år, hvor de har haft magten i Københavns Kommune har gjort. Han benægter bare. Abstraktioner og halv-slet ad hominem argumentation. Men den går ikke.

Søren Pind har ændret sig. Han taler lige ud af posen på en måde vi ikke er vandt med. Han er passioneret. Man føler lettelse alá “endeligt nogen der siger det”.

Update: 16/2 Søren blogger selv om det: soren-pind.dk

#7
Helle Thorning og Socialdemokratiet forsøger naturligvis at virke løsningsorienterede, at kapitalisere på at selve vores land er under angreb. De skriver ikke så meget om at de faktisk selv er root cause:

S: Aktionsplan til bekæmpelse af uromagere
Socialdemokraterne fremsætter en aktionsplan til bekæmpelse af den uro, der i den seneste uge har hærget adskillige byer i Danmark.

15. februar 2008

– Nu har vi i en uge oplevet uro og brandstiftelse rundt om i landets byer. Og vi har set, hvordan brandfolkene ikke kan løse deres opgaver på grund af stenkastende unge, og at politiet ikke har haft mulighed for at standse uroen. Det er en helt uholdbar situation, siger Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt.

– Vi vil ikke finde os i, at unge mennesker hver eneste nat laver brand i gaden, og derfor fremsætter vi nu en konkret og klar aktionsplan, som skal sikre ro i vore byer, siger Helle Thorning-Schmidt.

Fakta: S-aktionsplan til bekæmpelse af uro og brandstiftelse:

* Ingen nedskæringer på politiet i forbindelse med finansloven for 2008
* Hurtigere domfældelse og langt hurtigere sagsbehandling af unges kriminalitet
* Stærkere indsats og flere midler til bekæmpelse af bandekriminalitet
* Tættere samarbejde mellem skoler, kommuner og politi om forebyggelse af ungdomskriminalitet
* Løft til udsatte boligområder
* Styrket offerrådgivning i landets politikredse

via: socialdemokratiet.dk

Det der springer i øjnene, er at S i virkeligheden ikke vil bekæmpe uromagere. Intet på den liste er konkret. Alt er bare platheder, hvis man definere en plathed på den måde, at et udsagn er plat, hvis det ikke giver mening, at sige det modsatte f.eks.“Hurtigere domfældelse og langt hurtigere sagsbehandling af unges kriminalitet” er plat, fordi ingen ville kunne tænkes at foreslå: “Langsommere domfældelse og meget langsommere sagsbehandling af unges kriminalitet”.

Altså: S har ikke lært noget som helst. De tænker stadig det samme og hvis man giver dem magt vil de ødelægge alt – det hele.

Ja, vi lever sandelig i interessante tider.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5467/trackback

120 Comments »

 1. Socialdemokraterne

  … er i sandhed i gang med at fuldføre et multikulturelt stunt: harikiri for åben skærm.

  Ritt Bjerregaard har accepteret politisk vold og Thorning har efter flere måneder ikke lagt afstand til dette ritt’ske angreb på en af socialdemokratiets grundpiller – modstanden mod revolutionære midler. Derimod har Thorning nu bøjet sig for Ritt’s initiativ: Den Røde Skole. Thorning vil deltage i Ritt’s initiativ.

  Den nuværende regering har sendt en Justitsminister i byen med en slidt floskel om, at forældre må tage ansvar for deres børns opdragelse. Har vi hørt den melodi før? Har det hjulpet?

  De tidligere regeringsduelige politiske kræfter, der bærer ansvaret for den nuværende situation , er løbet tør for idéer. De har spillet fallit. Denne dødskamp kan følges for åben skærm. Her afsløres den politiske, ideologiske og intellektuelle deroute sig. Danmark ville lide sultedøden hvis vi skulle brødfødes af de løsningsmodeller der præsenteres. På mellemlangt sigt er det nuværende politiske landskab dødsdømt – den nuværende situation skal nok ende i en ildevarslende ro, men den aldersgruppe der i disse dage markerer sig, vil indenfor en kort årrække udgøre 40 % af årgangene – og hvor vil situationen så ende?

  Den sociale ingeniørkunst i Danmark var allerede inden 1983 ineffektiv. Den sociale arv levede i bedste velgående, og importen af en ny underklasse, der tillige er belastet af en fremmed kultur og religion har ikke gjort den utopiske ingeniørkunst lettere.

  Efter 25 års import af en ny underklasse, kan medierne præsenterer eksperter, der præsenterer de nuværende problemer som et en-dimensionelt socialt problem. Udover at denne import var et bebudet socialt problem, glemmer disse eksperter, at der tillige er et kulturelt og et religiøst problem. Denne blindhed er årsagen til at de sociale ingeniører ikke er i stand til at levere brugbare løsninger, men blot reproducerer løsninger der allerede har lidt skibbrud.

  Pind’s og Sareen’s pseudo-debat på TV-News illustrerer denne pointe, for også Venstre er ansvarlige for den førte udlændingepolitik i 80’erne og 90’erne. Løsninger på problemerne er totalt fraværende, mens de gensidigt anklager hinanden for at have spillet fallit.

  Kommentar by Christian — 16. februar 2008 @ 02:18

 2. Hizb-ut-Tahrir opfordrer offentligt til voldelig omstyrtelse af den danske samfundsorden.

  Grundloven § 78 Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

  Hvor svært kan det være?

  Kommentar by monse — 16. februar 2008 @ 02:18

 3. Interessant video fra Nørrebrogade. Under Folkestrejken i sommeren 1944 havde københavnerne fået nok og byggede barrikader samme sted, så besættelsestropperne ikke kunne marchere uhindret gennem gaderne. Det så sådan ud: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/N%C3%B8rrebro_Riot.jpg

  Det ser ud til, vi snart skal på den igen.

  Kommentar by S — 16. februar 2008 @ 02:31

 4. #3. Interessant at se det danske flag vaje side om side med “hammer og segl”fanen på toppen af blokaden!

  Det var dengang!

  Kommentar by +M+ — 16. februar 2008 @ 03:12

 5. > 3 S
  Selvom jeg mener at vi skal passe på ikke at lade os distrahere af for megen sammeligning mellem Islam og nazisme, fordi nutiden nu engang ikke er fortiden, vil jeg medgive dig, at der er mange lighedspunkter, som måske kan hjælpe på forståelsen. Folkestrejken i 1944 blev, såvidt jeg er oplyst, udløst af besættelsesmagtens indførelse af udgangsforbud efter kl. 20, altså en ubærlig indskrænkelse af danskernes frihed. På dit pragtfulde billede ser man danske borgere, nogle med slips og i hvert fald en med dannebrog, forsvare vores frihed. Der var stadig røster fra samarbejdspolitikerne (regeringen var gået af i 1943) som opfordrede til ophør af strejken, men Frihedsrådet opfordrede til fortsættelse, og udgangsforbudet blev ophævet igen; altså sejr til de frihedselskende danskere. Lad være at det skete under stadig klarere tegn på nazisternes kommende endelige nederlag, og var forudgået af års skammelig samarbejdspolitik, det afgørende er, at det skete. Det giver håb om, at vores danske rodfæstede kærlighed til friheden igen kan komme til fysisk udtryk som på dit billede, trods års skammelig eftergivenhedspolitik over for det islamiske tyranni. Til forskel fra fortiden bør vi ikke kujonagtigt vente på tegn på Verdensislams endelige nederlag (det kan nemt tage et par tusinde år), vi skal forsvare vores frihed her og nu.

  Kommentar by monse — 16. februar 2008 @ 04:29

 6. Det er sgu meget flot, hvor meget man kan komme igennem med hvis man skriger og råber, vi andre får parkeringsbøder alle steder, og bøder hvis cyklens nefa lampe ikke virker en morgen, eller jeg kører 55 km i bymæssig bebyggelse, der går sgu ikke mange minutter for ordensmagten har statueret et eksempel. Det kunne jo brede sig, og hvordan ville landet ikke se ud hvad bare alle kørte rundt unden nefalygte.

  Danmark er i brand, fordi vores politikere ikke kan prioritere, og politiet har man politisk kastreret, nu skal man også undersøge om en ældre muslims mand er blevet skubbet til af de grove betjente, som vi er så sure og fornærmede over, at nu må vi på gaden og smadre andres ejendom. “Det har de lært af de autonome” udtaler en fra fædre gruppen. Det kunne de nok i forvejen!

  Kommentar by HansL — 16. februar 2008 @ 04:50

 7. Anonym Københavner
  Realistisk set havde du da heller ikke forventet konsekvens fra
  socialdemokraterne overfor nogen art af kriminelle overhovedet,vel?
  Helle T S har det sorte bælte i inkonsekvens,og partiets leflen
  og “laden stå til” holdning overfor ikke lovlydige,og “ikke arbejdere”
  generelt er legendarisk.
  At det er lykkedes dDR ,fagforsteninger og ubegavede kunstnere at
  få mennesker til at stemme dette landsskadelige parti til magten
  førhen,ser vi konsekvenserne af nu,hvor vi står i lort til halsen.

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 06:56

 8. Jeg er en af der primitive personer,der er ikke har set LYSET,med det samarbejde,som er mellem yderliggående VENSTRE-ORIENTEREDE og MUSLIMSKE IMAMER. Hvis der er nogen,der ønsker at gøre(NOGET KONKRET) imod de seneste dages OPTØJER,så gå ind på (www.fornyelsespartiet.dk)og se under OPSYN.
  Noget kan der gøres,men det skal ske i flok,for der er RISIKO,for at få sten i hovedet,hvis man færdes mellem anarkister.M.V.H Saxo-Poul

  Kommentar by poul leo nielsen — 16. februar 2008 @ 07:58

 9. 8 Poul Leo Nielsen
  Det virker ikke ,har du et direkte/andet link?
  Enighed gør stærk,og der brug for et alternativ til galningene blandt
  vores magelige medborgere

  Jeg drømte i nat at det var muslimer der blev angrebet med sten,og
  sat ild til.Så kom politiet,hev slangerne frem og sprøjtede benzin på
  dem…Og folk stod og klappede..
  Og så vågner man ! Trist nok.
  Og så er det hverdag igen.Ned og se tekst TV og se om de har lavet
  ballade igen.
  Jo,minsandten der var gevinst.Ild til biler i flere byer….

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 08:14

 10. Nej, socialdemokraterne står i stampe:

  http://jp.dk/indland/aar/politik/article1267231.ece

  Kommentar by Janne — 16. februar 2008 @ 08:20

 11. 6-Hans L
  Det du beskriver hedder vist proportionsforvrængning,og det har dansk
  retsvæsen haft som speciale i mange år.
  Lad os se hvilke straffe der bliver givet til ildspåsættere og stenkastere,hvis politiet da overhovedet tør finde dem.
  Har desværre en stor frygt for en stor kollektiv strafeftergivelse,
  da politikerne ikke vil krænke muslimernes følelser,pga.situationen.

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 08:20

 12. 10 Janne

  Århus har ikke lige været så heldig med ham,en regulær fallit
  holdnings og konsekvensmæssigt.
  Kan se at en top-naivist er ved at have fået nok af S.Selvfølelig
  i den forkerte retning
  http://jp.dk/indland/aar/article1268284.ece

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 08:24

 13. Jyllandsposten kalder dem fortsat “unge”, selvom det ikke er alderen der karakteriserer gerningsbørnene, men derimod deres religiøse og geografiske (selvfølte) tilhørsforhold.
  Desuden bliver Jyllandsposten også ved med at kalde de sidste fem dages hærgen for “ballade” – i hvilken kategori jeg vil sætte højrøstethed og næsvished, men ikke stenkast mod politiet og forsætlig afbrænding af privat ejendom.

  Vores medier er ikke bedre end vores politikere til at beskytte os.

  Kommentar by Mikkel — 16. februar 2008 @ 08:53

 14. Jeg er helt enig i beskrivelsen af Søren Pind. Han har i den grad fået øjnene op for, hvad der tæller. Derfor fabler han ikke længere om irrelevanser som marginal skat og udlicitering. Derfor taler han om Folkeskolens degeneration. Derfor er han blevet udenrigspolitisk ordfører. Derfor er han i realiteten ved at transformere sig fra liberal til (reel) konservativ. Det samme er statsministeren (der dog er bundet af pragmatik i uhørt grad). Det er en bølge, og jeg rider med på den:-)

  Kommentar by Hans — 16. februar 2008 @ 09:48

 15. Off Topic:

  Interessant lille historie i Ekstra Bladet der i denne historie om gaderøveri sørger for at flette offer og gerningsmands (-piges) etnicitet ind i artiklen. Kilde: http://ekstrabladet.dk/112/article975249.ece

  Det som undrer mig meget er, at MSM jo hårdnakket og konstant flår sig i skindet for at undgå at nævne etnicitet fordi MSM jo mener at “etnicitet ikke er en faktor når der skal rapporteres om kriminalitet i Danmark” og at man “ikke vil risikere at stemple nogen befolkningsgruppe ved at påfør etnicitet i artiklerne”.

  Dette til trods for at etnicitet (og ideologi) rent faktisk kan påvises at have en endda stor effekt på især muslimernes over-repræsentation i kriminel-statistikken. Men dette er jo fakta og derved ikke noget som MSM betragter med milde øjne set i forhold til at ligge sig på maven for den politiske korrektheds alter.

  Det kan man have en holdning til eller lade være. Min holdning er klar, jvfr. mine kommentarer herover.

  Men så hvorfor FANDEN skal de tre gerningspigers etnicitet så nævnes og hvorfor FANDEN skal offrets etnicitet så nævnes i denne artikel?

  ISÆR når denne historie klart bærer præg af at etnicitet ikke er en faktor for røveriet. “De fortæller, at de manglede penge. Og så blev det helt tilfældigt den 17-årige gymnasiepige, de ville rulle.

  Jeg væmmes over de tre Danske pigers gerninger og støtter fuldt ud offret – men jeg væmmes mest over Ekstra Bladet’s “etnificering” af hændelsen og den latente indvander == offer Dansker == racist stemning i artiklen – selvom dette jo ikke eksplicit nævnes. Hvorfor ellers fremhæve etnicitet på netop denne hændelse?

  Og hvorfor sløre etnicitet på de mange mange andre krimelle hændelser som vores parallel-importerede, multi-etniske kultur-berigere så glimrende står for.

  Som sagt – Jeg væmmes !

  Kommentar by Vantroende — 16. februar 2008 @ 09:57

 16. Endnu en tilsvarende video af deres march :

  http://www.youtube.com/watch?v=tkajXeVLpk4

  Nå nej …

  Kommentar by DaLi — 16. februar 2008 @ 10:17

 17. Jeg er måske mere urutineret, end jeg selv troede. Hvad står MSM for? – har nok mine anelserom, at det er folk, jeg ikke kan lide :-)

  Kommentar by Hans — 16. februar 2008 @ 10:37

 18. Muslimer skaber sig over alt i verden på denne måde, spontant organiserede optøjer, afbrændinger, mord, osv bryder ud næsten daglig et eller andet sted i verden hvor de er tilstrækkelig mange. I sidste uge var det i Kenya, i denne uge var det her, i Gaza og Darfur er det hele tiden.

  Den væsentligste årsag er en befolkningseksplosion som der ingen økonomisk basis er for, kombineret med en religiøst funderet apati.

  Når de dumme børn, der er resultatet, så vokser op i et blandet samfund, så ser de misundeligt på os andre, og dermed har man en bombe der kan eksplodere når som helst.
  Ingen nok så rundhåndet dansk kontanthjælp kan erstatte det som disse unge burde have været i stand til at tjene selv.
  Når så politiet forstyrrer nogle narkobander på deres indtjening så de ikke kan skaffe sig en tilstrækkelig blæret BMW så kan en lille gnist antænde det hele.

  Vi ved ikke hvad der udløste det, vinterferien måske? det eneste sikre er at det også ville ramme os før eller siden og at det nok bliver værre for hver gang.

  Om myndighedernes, politikernes og pressens forudsigelige ligegyldighed og helt utilstrækkelige indsats synes jeg denne kommentar siger det:
  http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2008/02/loven-glder-ikke.html

  Kommentar by Jens Hansen — 16. februar 2008 @ 10:38

 19. Det går jo nok alt sammen… lidt flere bevillinger og mere SSP-samarbejde ( ”syg-syg-perker”)!!!
  Mvh. FNAT
  Integrations- og æres-konsulent
  fra Videncenter-Bizar-Vest for videncentrer.

  Kommentar by FNAT — 16. februar 2008 @ 10:54

 20. 12

  Henrik

  Islamisk Trossamfund havde angiveligt en imam/repræsentant med ved hizb ut tahrir demonstrationen i går. En demonstration der klart afviser vores frihedsrettigheder og folkestyre.

  http://www.180grader.dk/nyheder/Islamisk_Trossamfund_til_demonstration_imod_ytringsfrihed.php

  Kommentar by Janne — 16. februar 2008 @ 11:08

 21. De rødes og de radigales idiotiske udlændinge- og retspolitik har været en kæmpe belastning for den danske befolkning, både økonomisk og socialt.

  Kommentar by Poul — 16. februar 2008 @ 11:18

 22. @Henrik -patriot

  Det var også meningen, men forstå mig ret, jeg prøver at leve et hæderligt liv, uden at komme i konflikt, og hvis jeg gør, så falder hammeren lynhurtigt. Det har aldrig været sværere at overtræde loven en idag.

  Her har vi så men venstre orienterede ballademagere og islamistiske fanatikere, så er det en helt anden bolledej.

  Det irriterer min rets bevisthed.

  Kommentar by HansL — 16. februar 2008 @ 11:23

 23. skulle have været ikke at overtræde loven. sorry

  Kommentar by HansL — 16. februar 2008 @ 11:24

 24. @17 Hans
  MSM = Mainstream Media, dvs. gammeldags massemedier som TV, radio og aviser.

  Kommentar by AN — 16. februar 2008 @ 11:26

 25. Glimrende opsummering. God weekend til alle!

  Kommentar by Kim Poulsen — 16. februar 2008 @ 12:05

 26. 22 HansL
  Helt enig-Det er os som er vokset op med almen dannelse og pli,der bliver røvrendt nu.Prøver da virkelig at styre mig selv,selv når dybe
  følelser får sindet i kog som det for alvor sker i disse dage.

  Går med fornemmelsen af at psykopater som de autonome og de unge
  muslimer har beføjelse til hæmningsløs adfærd,fuldstændig omkostningsfrit.Kan man oven i købet få lov til at forhandle om
  gratis ungdomshus på de præmisser,er verden jo af lave,og Ritt
  dummere end indholdet af min fryser.(Det har jeg nu aldrig tvivlet på)
  Hvad er logikken af at prøve på at opdrage børn til gode fredelige
  borgere,når bunden af samfundets skraldespand bliver belønnet i rigt
  mål, ved at agere som dybt retarderede?

  Mine danske følelser er særdeles krænkede.Jeg er rasende på danske
  politikere og har i dag skrevet til Fogh og Lene E og brokket mig i
  letforståelige vendiger,så de i altfald kender min holdning til deres
  svigefulde adfærd.Har desuden meldt mig ind i DF igen.
  Det er noget jeg ikke havde tænkt på i nogen tid,men nu er bægeret
  fuldt,og der må ske noget.

  I indlæg 9 skriver jeg nok i et anfald af raseri,skuffethed og
  berettigede “krænkede” følelser.(og for meget single malt i går)
  Selvfølelig skal alle muslimer ikke oversprøjtes med benzin og sættes
  ild til.(eller stenes).Jeg respekterer næsten de muslimer der tager
  skarpt afstand fra denne adfærd.Synes bare aldrig vi hører fra dem????
  På den anden side set,har de jo ingen problemer med selv at udføre den
  adfærd rundt omkring i verden.
  Kald det en irrationel følelse man bliver grebet af,når man på TV
  har set et garageanlæg sat i brand af uindbudte perkere på Amager.
  En stribe biler udbrænder,men endnu værre står der 6-7meter høje
  flammer op nær en beboelsesejendom,hvor vores landsmænd må evakueres,
  for evt. at redde livet.
  Vi er for alvor blevet svigtet af vore politikere!

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 12:18

 27. Tillad mig lige at linke til 10 af islams egne Muhammedtegninger.
  Det er i den arabiske del af den islamiske verden, at hysteriet om billedforbudet af Muhammed øjensynligt er opstået:

  http://blog.tv2.dk/steffen.jensentv2/entry200203.html#tv2center

  Kommentar by Johansen — 16. februar 2008 @ 12:21

 28. Hittade denna kommentar på en svensk sida. Blir så trött…

  “Frågan är vem det är som sätter hårt mot hårt?
  Danmark är ett av Europas mest rasistiska länder. Invandrarna (och 2:a generationens) har fått utstå hårda trakkaserier i flera decenier och det har bara blivit värre med tiden.
  Danskar är extremt inskränkta och har förutfattade meningar om det mesta som finns utanför landets gränser.
  Sammtidigt har man ett mycket snabbt växande underskott på arbetskraft i landet med väldigt stora pensionsavgångar under de kommande tio åren. Landet kommer inte klara sig ekonomiskt om de inte importerar arbetskraft utifrån. För att denna arbetskraft ska vara lojal måste man självklart behandla den väl! Det är precis tvärtom man gör.

  De med utländsk härkomst har fått nog av att hjälpa Danmark med att upprätthålla deras goda ekonomi och samtidigt behandlas som avskum. När sen även polisen börjar trakkasera dem är det många som inte ser någon annan utväg en det våld som förekommit på gatorna den här veckan.
  Jag rättfärdigar inte våld som metod men jag har full förståelse för varför det sker. Vill man inte se varför det sker kan man inte heller finna orsaken till problemet och angripa denna.
  Detta är något som de danska medierna nästan konsekvent undlåtit att göra. Senast igår la Danmarks Radio mer tid på att belysa probelmet med hur man kan få sina uppgifter raderade från FaceBook än att diskutera varför det som sker, sker. Man konstaterar bara att massa ungdomar sätter eld på saker och klagar på invandrare. Men är totalt ointresserade av att ifrågasätta varför det sker, det kan nämligen leda till att man måste ifrågasätta det danska systemet. Svensk media belyser problemen mer än vad den danska gör.

  Kalle
  ‘Ursvensk’ som jobbar i Köpenhamn sedan flera år, med både urdanskar och invandrare.
  Röstar på: Miljöpartiet.”

  Kommentar by Jonny — 16. februar 2008 @ 13:01

 29. Mon ikke muslimerne ville betænke sig, hvis danskerne begyndte at smide benzinbomber ind ad deres ghettovinduer.

  Er manglende gengældelse ikke årsgen til vore problemer?

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 16. februar 2008 @ 13:32

 30. 26 henrik:
  Du forklare det rigtig godt, jeg har det tilsvarendene, og at det er et multi svigt fra vores politiker, også dem fra de borgelige, der er en konsensus at de heller ikke vil stikke hoved frem alt for meget, der er en eller 2 der siger noget, men ellers? nada, men det drejer sig også i stor grad om den lovmægsige myndighed, aka. politiet, domstolen ect. de bruger/vil ikke udføre loven i sin fulde tekst.

  Om det er ligegyldighed fra deres side, eller et system sammenbrud som har været i spil igennem mange år, “-ja, men jeg vil gerne blive i mit arbejde-” er ikke for mig til at gennemskue.

  Men jeg kan heller ikke bruge det til noget, jeg vil bedømme etaten-politikker, ud fra Hvad gør de, og indtil nu har de alle svigtet kolosalt.

  Kommentar by Per N — 16. februar 2008 @ 13:49

 31. Manu Sareen er en af godhedsindustriens igler. Ham har jeg aldrig kunnet snuppe. Ingenting bundet op med sløjfer, røde roser og tiggende store øjne. Sidste stoppested før kaos.

  Søren Pind er min mand og har længe været det. Nu forlader han efter sigende Christiansborg. Er måske for ærlig og liberal. Forleden citerede jeg fra hans seneste JP-kronik i det store norske dagblad Aftenposten. Censor greb øjeblikkeligt ind, og indlægget blev slettet. Jeg gætter på, at Fogh kan have det på samme måde. Pind er ung, ligefrem og vanskelig at styre. Mere disciplineret end Jens Rohde, som er for vanskelig at bakse med.

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 13:55

 32. -> #7 Anonym Københavner

  “Helle T S har det sorte bælte i inkonsekvens,og partiets leflen..”

  Nu er jeg absolut ikke den store HTS-fan, men hendes ‘inkonsekvens’ er en glimrende illustration af Socialdemokratiets dybe krise i disse år. Socialdemokratiet har i snart mange år været plaget af striden mellem partiets højrefløj og venstrefløj, (også kaldet ‘Auken’-fløjen vs. ‘Nyrup’-fløjen), og disse to fløje er dybt uenige på centrale områder som udlændingepolitik, retspolitik, skolepolitik ect. HTS’ ‘fortjeneste’ er, at det (indtil fornylig) var lykkedes hende at skabe ro i partiet og ikke mindst Folketingsgruppen. Men dene ‘ro’ forudsætter, at der ikke er nogen der ‘rokker ved båden’, og der kan således ikke pilles ved de ‘kompromiser’ der er indgået mellem fløjene. Hvis det sker blusser fløj-krigen op igen, og derfor er HTS nødt til at gå ud og spille ‘barsk dame’ med en masse varm luft, sådan som vi så det igår.

  At hun så også i øjebliket bliver totalt underminieret af det ‘kommunale socaildemokrati’ er så en helt anden sag. Alle kender vel Ritt’s ‘Røde skole’, og at Auken-klonen Nicolai Wammen ønsker at overlade retshåndhævelsen i Århus til imamerne, (jvf. Jannes link i #10), er heller ikke noget der ligefrem hjælper HTS i hendes forsøg på at blive statsminister. Alt i alt må man konkludere, at det ‘gamle statsbærende parti’ er ude af stand til, at finde løsninger på de kollosale udfordringer det Danake samfund og demokrati står overfor. Måtte partiet få en lang årrække i opposition.

  Kommentar by JensH — 16. februar 2008 @ 14:02

 33. @ ,,Vi har ikke noget svar. Vi er forsvarsløse,,

  Nej vi er sgu ikke!. Ytringsfriheden har altid været sat i de parlamentariske rammer. Og for mig at se er hele nøglen i problematikken at beskrive med et ord:

  Volden.

  For muslimernes kultur er en volds og krigskultur. Og her ligger deres sårbarhed. Al ytringsfrihed tillades, så længe der ikke udøves vold på andre eller andres ejendom.

  Og som en kærlig, fast, moder, mod det underudviklede uvorne og voldelige barn, så må vi sætte meget faste rammer. Al vold skal slås ned med uhyrlige straffe og udvisninger. Vi bør stå som DF, i kaskader af bræk og bæ fra venstrefløjen, stoisk: Ikke ville sætte os ned på deres niveau.

  Hvorfor disse brande?- det er at vise os vores sårbarhed, det er en magtdemonstration, som er helt koordineret. Hvad er formålet?

  Formålet er at få os til at flippe ud. Flippe ud så vi opgiver de selv samme værdier som vi kæmper for. Men nej, lad os ikke falde for deres ,,billige,,tricks. Der skal økonomiske kæmpebøder til brandstifterne og de skal sættes i gældsfængsels-administrationen. vi må bare fylde fængslerne og de psykiatriske afdelinger og ellers sende dem retur til deres familier. – en politisk håbløshed, lige nu.. hvorfor?

  -fordi, vi kæmper 2 kulturkrige samtidigt. Kampen mod venstrefløjens sindssyge sofistiske ansvarsløshed på en front, som er udnyttet af islamismens invasion på den anden front. Og så længe vi løber forvirret rundt i manegen, så taber vi.

  Derfor er det vores opgave at vække venstrefløjen op af dens gigantiske hykleri. Vi skal ikke vente på at det går op for dem. Vi må bare ikke ty til vold. Der skal tales og provokeres og al voldelig adfærd fra venstrefløjen såvel som muslimerne, skal anmeldes. Så har retssystemet noget at forholde sig til.

  Så gå til din nabo, dine venner, alle, der ligger under for den socialistiske syge, og vær ikke konfliktsky. De vil blive sure, som alle narkomaner, der tager en kold tyrker, fordi de har været på dope af deres egen selv-løgn i 2-3 generationer.

  Lad politiet tage sig af volden i gaderne og lad os, befolkningen, tage os af ,,den store opvågnen til virkeligheden!,, – Der findes stadig humanisme, selv om man sætter nogle grænser. Det er det der er så komisk med venstrefløjen: den er grænseløs. Den er et barn. Et meget meget farligt barn.

  Husk at der står i loven at vi har pligt til at anmelde alle ulovligheder. Vi bør alle ringe til politiet et par gange om ugen!. Mon ikke bevillingerne kommer når behovet bliver set?

  Denne gang er det befolkningen, der må fortælle politikerne, hvad de skal gøre.

  Hvad med at vi samler os i grupper og så går ud og griner af de radikale muslimer, indtil de flipper helt ud, og så sætter vi dem i fængsel. Når de så er overfyldte, så sender vi dem ud. De har brændt deres egne broer. Men det havde de jo fra starten.

  Hvad med at vi invaderer deres ghettoer, sætter os og glor på dem, nægter dem at gøre ghettoerne til autonome områder?, sådan et par gange om ugen. Og så snart der er en løftet hånd, så tilkaldes politiet.

  Det er en kultur som lever og ånder på voldens alter. Det er dens sårbarhed. Og det er vores vigtigste opgave at nægte den vold. Nul-tolerance.

  Vi er ikke magtesløse, vi er bare bange. Med god grund. En ting er sikkert, venstrefløjen skal ned med nakken så hurtigt som muligt. Og da den består af selvfede, selvforkælede og selvforløjede benægtere, så er det nemmest at ramme den på økonomien, for så vågner den til realiteterne.

  Men som sædvanligt skal der vel desværre en hel del lig på bordet, før der reelt sker noget. Det er meget sørgeligt. Ingen vil stå for tur, så det bliver igen samfundets sårbare, der skal ofres..

  Hvad er reelt deres strategi med at søge konfrontation, som de gør i øjeblikket?

  vh

  Kommentar by tobulisten — 16. februar 2008 @ 14:17

 34. Det er ondt at få opfyldt alle sine ønsker og mere til.

  Det er det, der er hændt socialdemokratiet og samtidigt er det blevet et pænt akademikerparti uden saft og kraft. Mette Frederiksen er et eksempel på, at man forsøger at bilde os ind, at vi stadig befinder os i 1930’erne.

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 14:19

 35. En http://politiken.dk/indland/article472428.eceaf tophistorierne på Politikens netavis:

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 14:22

 36. Prøver igen.

  Mens bålene flammer om natten og Titanic er på støt kurs, er dette en af dagens tophistorier på Politikens netavis.

  http://politiken.dk/indland/article472428.ece

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 14:26

 37. 30 Mette

  Søren Pind har også gjort et godt indtryk på mig. Jeg hørte ham ved et foredrag hvor også Søren Krarup stillede op. De virkede begge som gode mennesker med hjertet på rette sted og ikke mindst med en god forståelse af den situation Danmark befinder sig i.

  Kommentar by Mackety (Islamologifob) — 16. februar 2008 @ 14:27

 38. >32 Tobulisten

  Bravo, bravo, du udtrykker mine tanker formidabelt dygtigt. Tak.

  Kommentar by Mackety (Islamologifob) — 16. februar 2008 @ 14:31

 39. -> #34 Mette

  Jeg kan ikke få dit link til at virke. Men er det historien om, at Iran truer med at afvise danske politikere p.g.a. Muhammed-tegningerne??

  Kommentar by JensH — 16. februar 2008 @ 14:32

 40. -> 36 Mackety

  Søren Krarup er også i kridthuset hos mig, selv om jeg ikke deler hans tro. Jeg har hans JP-kronik “I stævnen af Titanic” liggende her på skrivebordet, har ikke nået at få læst den endnu. Håber inderligt, at Krarup, Pind og andre af samme solide støbning forstår, at vi er lige bag dem og meget taknemmelige for deres mod og udfarenhed.

  Ville ønske, jeg kunne gøre noget mere. Har aldrig deltaget i en demonstration, ville godt nu, men ikke hvis der kun bliver nogle få håndfulde.

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 14:42

 41. >39 Mette

  Måske er jeg naiv, men jeg tror faktisk, at de følelser der gives udtryk for på nettet, betyder mere end man skulle tro.

  Hvad jeg mener er, at det at du skriver her på Uriasposten nok betyder mere end du tror. Bare det at sige sandheden som vi ser den, er med til at klæde løgnen af og berede vejen for en løsning.

  Hvem ved om Søren Pind har læst nogle af dine ofte gode kommentarer på Uriasposten eller andre sider? Kan være han har ladet sig inspirere.

  Kommentar by Mackety (Islamologifob) — 16. februar 2008 @ 14:56

 42. “Imamerne har taget klart afstand fra optøjerne i deres fredagsbøn. … Hvis det ikke bare er en del af en invasionsløgn var det godt og klart formuleret”.

  Jeg giver ikke fem potter pis for deres afstandstagen, så længe de ikke tager afstand fra islams mål, sharia for dig og mig. Der er ingen af disse parter som ønsker et pluralistisk, sekulært demokrati i al fremtid. Denne afstandstagen handler i bedste fald om hvad der er opportunt lige nu, fordi en opvågnen lige nu af kuffar kunne forpurre målet på længere sigt. Som en anden skrev, om få årtier fylder disse opvoksende ‘unge’ en uhyggeligt stor andel, og så er vi solgt til stanglakrids.

  Hvis valget står mellem denne intifada på et tidspunkt hvor vi bedre kan tackle den, og den måske kan få europæerne til at vågne op, og så på ‘fred’ her og nu, mens demografien arbejder og gør os forsvarsløse – så foretrækker jeg klart det første.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 16. februar 2008 @ 15:04

 43. […] p denne magtdemonstration og lyt godt efter (Via Uriasposten og Snaphanen, der ivrigt har gode originale billeder af lstuekup…h […]

  Pingback by Monokultur » Krigserklring! — 16. februar 2008 @ 15:27

 44. Tak for de pæne ord, de varmer og lad os håbe, at du har ret, og at vi bliver læst. Jeg har netop set videoen fra YouTube, gyst og sendt den videre.

  Kom til at tænke på nogle sætninger skrevet i en lille tingbog fra 1600-tallet under Svenskekrigene. Jeg tror, at det var tingbogen fra Hids Herred mellem Viborg og Silkeborg. Nu er fjenden over os, og vi er i Guds hånd, står der.

  Derefter blev der en lang pause, inden man igen holdt ting og begyndte at skrive i bogen. Nogen må have passet på den under meget vanskelige forhold. Jeg bliver altid fuld af ærefrygt, når jeg har sådan en bog mellem hænderne. Jeg har set flere samtidige tingbøger fra Midtjylland med lignende ord.

  Man måtte jo opgive lov og ret i en længere periode, og der var ingen til at beskytte folk. Mange gårde blev afbrændt, kvæget, såsæden og andet af værdi røvet, kvinderne voldtaget.

  Europa er et pragtfuldt skatkammer, her er alt, hvad hjertet kan begære af natur, kunst, ånd, videnskab masser af god vilje, gode kræfter og veluddannede mennesker. Hvor jeg dog håber, at vi snart kan blive enige om at beskytte al det. Vi er jo stadig så langt de stærkeste, hvis vi vil.

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 15:28

 45. Mit foregående indlæg var til Macety/40.

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 15:30

 46. Til 32 (tobulisten).

  “Husk at der står i loven at vi har pligt til at anmelde alle ulovligheder.”
  Nej, det står der ikke i loven. Danmark har ikke generel anmelderpligt. Ikke at jeg er imod at politianmelde alle uromagerne, men det er altså ikke nødvendigvis noget man som borger har pligt til.

  Kommentar by PerH — 16. februar 2008 @ 16:01

 47. #43 Mette.

  Jeg kan bekræfte, at Uriasposten læses – ofte – på Christiansborgs MF kontorer….

  anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 16. februar 2008 @ 16:27

 48. 32-Tobulisten
  Glimrende indlæg i debatten
  Du har ret.Folk er bange for volden og brandene,der er ikke rigtig
  nogen der tør tage det første skridt til moddemonstrationer.
  Vi skal ikke forvente hjælp af DR og TV2.
  Muslimerne og de autonome har ungdommens gnist og idealisme intakt,
  og tager gerne et slagsmål uden bekymringer,modsat den typiske bruger
  i dette forum som vel typisk er mere moden og sat,og har noget at stå
  til ansvar for.
  For at samle en seriøs moddemonstration mod det svineri vort land er
  udsat for,har jeg tænkt om det ikke var en ide at de aviser/medier
  som mener noget seriøst for ytringsfriheden og landets ve og vel,gik
  sammen,fandt en dato indenfor 1 måneds tid og fik arrangeret en
  protestdag inde på Christiansborgs Slotsplads.
  Selvom jeg er 1000% uenig i alt hvad Søvndahl siger,og 99% af det
  socialdemokraterne siger kan de dog enes om intet at undskylde overfor
  Iran,og endda sige at det var Iran som skulle irettesættes.
  Og aviserne kunne trods alt enes om alle at trykke tegningen den anden
  dag.(er der mon lidt håb forude)
  Samtidig kunne danske kunstnere få chancen for samme dag at vise,at de er med folket,og ikke bare en flok lalleglade naivister,som de
  giver udtryk for.
  Det kunne blive starten på at vi viste bare en lille smule rygrad,og
  ikke bare føjede diktaturers repræsentanter…

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 16:33

 49. Er der nogen der har en link til Søren Pinds optræden?
  Jeg har ikke set det endnu,men han har altid været skarp og klar i
  den nødvendige debat

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 16:37

 50. 32: “Lad politiet tage sig af volden i gaderne”

  Det er netop det der er problemet, det gør de ikke, om det er politisk bestemt eller at etaten ikke har nosser til at gøre det de er til for, nemlig at stoppe volden en gang for alle er jo et kæmpe problem, de er dem der har ret til at udøve fysisk magt og de bruger den ikke konsekvent og dommer standen lader dem ikke få medløb, de bliver løsladt lige så hurtig som de kommer ind.

  Vi andre kan råbe og skrige så meget vi vil, men hvis vi selv tager affære så falder hameren, der er noget der er helt skævt i retsopfatelsen i dag.

  Kommentar by Per N — 16. februar 2008 @ 16:42

 51. Hvor er oppositionen???

  Ja hvor er Villy med det smørede grin, den forargede Frank Åen og den bedrevidende Margrethe Vestager i debatten????

  Til daglig kan vi aldrig åbne en tv-avis uden at skulle høre på deres smålige kommentarer til dit og dat. Nu burde de da være jublende lykkelige og dele deres glæde med os. Det som de har kæmpet for i mere end en generation er nu endelig virkelighed. Vi oplever nu alle multi-kulti-samfundets lyksaligheder for fuld udblæsning. Husker jeg ikke helt forkert hedder det vist stadig KULTURBERIGELSE.

  Kommentar by naJrepuS — 16. februar 2008 @ 16:43

 52. […] Islamister: SKRID! Posted on 16. februar, 2008 af Anna Lyttiger Via 180Grader – masser af læsestof på mange andre blogs (f.eks. her, her, her) […]

  Pingback by Islamister: SKRID! « Anna Lyttiger — 16. februar 2008 @ 17:07

 53. @ AN (24)

  Tak for det

  Kommentar by Hans — 16. februar 2008 @ 17:17

 54. -> 47 anti-sharia

  Det er jeg virkelig glad for at få at vide. Man sender nogle af sine inderste tanker ud i den blå luft og aner ikke, hvor de havner.

  -> 39 JensH

  Prøv nr. 36.

  Kommentar by Mette (liberal) — 16. februar 2008 @ 17:28

 55. “Det er et broget billede, men der er ingen tvivl om, at man kopierer og inspirerer hinanden til disse drengestreger og det, der er værre
  —Politimester Michael Højer”

  Broget billeder og DRENGESTREGER !!!

  Hvis Jonni Hansen går en tur med sin hund på strøget, så er der tale om en højreekstremistisk fremmarch, der truer den nationale sikkerhed og ryster demokraturet i sin grundvold. Især PET har fokuseret utroligt meget på den (ikke eksisterende) højreekstremistiske fare, alt imens HORDER af venstreekstremistiske voldspsykopater og mulimernes ditto i praksis har plyndret, voldtaget, hærget og udøvet terror i gaderne i årevis.

  Hvis der er nogen i dette forum der tror at Politiet er på vores side, så tror jeg desværre at de er nødt til at ændre opfattelse. For Politiet drejer det her sig udelukkende om personalepolitik, bevillinger og om at tækkes det politiske system for egen karrieres skyld.

  #36 – Homoparader er sku ligeså vamle som Hiz-Butt’s parader ! En afstandtagen til ilsman er ikke en støtte til homoer og andre afvigere. I hvertfald ikke fra min side.

  Kommentar by Tolder (Vælt venstrefløjens lortesilo) — 16. februar 2008 @ 17:44

 56. 48. Henrik

  Mange har vel ikke tid tilovers til også at vade ud i demonstrationer ?

  Jeg mener – først skal jobbet passes – dernæst arbejdet derhjemme og så skal der arbejdes på at indhente viden omkring selve Islam, dens historie og dens organisationer og om hvor disse befinder sig og hvordan de arbejder.

  Dernæst skal der skabes forbindelser til andre der ønsker at modgå Islamiseringen.

  Om vi kan bearbejde Venstrefløjserne til at gå i hak med modstanderne af Islamiseringen tror jeg vi gør bedst ved at skrive og tale om dette med udgangspunkt et vidensfundament om Islam, dens substans og dens meritter .

  Personligt orker jeg det ikke.

  Jeg tror derimod på at det på sigt svarer sig at anvende energien sammen med eksisterende grupperinger der arbejder mod islamiseringen så som SIAD, Dansk Kultur, Trykkefrihedsselskabetosv., at skrive her og andre steder.

  Lige som vi kan snakke med folk vi møder rundt omkring .

  Forøvrigt er der nogen af Jer der ved om `Giordano Bruno Selskabet` har offentliggjort noget ?

  Per N

  Jeg har hele tiden EU i baghovedet, når jeg læser om hvad vores politikere siger og gør …eller undlader.

  Vi er måske syltet mere ind i EUs planer for et Storeuropa, der inkluderer Middelhavslandene + på sigt tillige Subsahara, end vi aner.

  Tænk på politikerne manglede lyst til at fortælle befolkningerne om Euromed og EUs Fire Fundamentale Frihedssøjler, for ikke at tale om de sandsynlige konsekvenser disse indgåede aftaleforhold kan få for de Europæiske lande og deres oprindelige befolkninger.

  Jeg er SÅ ked af det der sker og jeg er træt af de Rettroendes tilstedeværelse og ønsker dem tilbage hvor de hører hjemme.

  For her hører de ikke til.

  Kommentar by Vivi Andersen — 16. februar 2008 @ 17:55

 57. @ 53 Henrik

  Du har fat i noget rigtigt: Dansken knokler løs hele ugen for bl.a. at betale til de fremmede,der hærger løs på invalidepensioner etc. Det er forrykt: Vi har ikke overskud til at kæmpe imod, fordi vi har travlt med at finansiere fjenden

  Kommentar by Hans — 16. februar 2008 @ 18:02

 58. Nå ja – det jeg ikke personligt orker er, at demonstrere .

  Det har altid syntes der var noget komisk ved Danskere der tramper rundt i demonstrationer .

  De virker næsten søde .

  Vi er jo for de flestes vedkommende ikke en skid farlige i modsætning til f.eks. HuT´erne som er det, og det helt ind i marven .

  Kommentar by Vivi Andersen — 16. februar 2008 @ 18:05

 59. -> #55 Vivi Andersen

  Demonstrationer er et ’slag i luften’ for vores vedkommende. Den eneste grund til, at venstrefløjens demonstrationer har så stor ‘gennemslagskraft’ er, at de nyder udbredt sympati i medierne. Bare et par håndfulde venstre-loonies tropper op kan de være sikre på, at den samlede danske ‘verdenspresse’ møder op, og at rapporteringen vil være positiv. Jeg har stadig ikke glemt, hvordan TVNEWS valgte daglange rapporteringer fra demonstrationer afholdt af ‘bedstemødre for asylbørn’ og præsternes demonstrationer for de samme afviste asylansøgere. I begge tilfælde var der tale om bare et par håndfulde deltagere. Hvis det borgerlige Danmark skulle opnå den samme pressebevågenhed ville det kræve demonstrationer med deltagelse af minimum 100.000, og så ville rapporteringen sandsynligvis have en overvejende negativ vinkling.

  Så tror jeg mere på, at de metoder du selv slår til lyd for i indlæg #53.

  Kommentar by JensH — 16. februar 2008 @ 18:20

 60. Personligt forstår jeg ikke hvorfor de chef redaktører, der genoptrykte tegningerne ikke er anholdt for sammensværgelse til terror. Det er jo tydeligvis terror, de ville opnå, for at sælge aviser…

  Kommentar by Bitter mand — 16. februar 2008 @ 18:35

 61. Vore politikere kan eller vil ikke forstå, at de er til eksamen med islam som censor. Hvis de dumper, har befolkningen kun valget mellem Jonni Hansen eller sharia. Det onde og det rigtig ondskabsfulde.

  Kommentar by Menig 442 — 16. februar 2008 @ 18:51

 62. Prøv at høre her venner. I ævler og i bævler, snakker, snakker og snakker. Vores problemer bliver ikke løst ved snak, de bliver løst ved handling. Det betyder ikke at man finder den nærmeste bøsse og går ned og skyder en muslim, men det betyder at man f.eks. kan demonstrere, finde andre ligesindede at gøre noget med, danne vagtværn, bruge sin fantasi til at finde på noget.

  Jeg kan ikke se andet end at vi har de bedste forudsætninger for at handle; en nogenlunde fri presse, en modstandsbevægelse (SIAD) som kæmper for demokrati, en hel befolkning som bare venter på at nogen gør noget.

  Så i stedet for at ævle, så synes jeg, at tiden er inde for positiv, lovlig handlen.

  Kommentar by Ygdrasil — 16. februar 2008 @ 18:58

 63. Jeg er ikke dansk og bor ikke i Danmark (har ikke i mange år) men jeg føler en vis tilknytning til landet – og det jeg mangler som udlænding kan rigelig fyldes ud af min danskfødte kone. Jeg har læste Uriasposten i en del år og bemærket hvordan flere og flere skriver kommentare. Og hvor meget mere uprørt de er end før.

  Det jeg vil spørge jer om, er om i føler at almidelige danskere er efterhånden klar over problemerne i det danske, tja, europæiske samfund? Min kone snakkede med sin søster (fra nordvest Jylland) imorges og søsteren kan godt indse at det er noget galt, men ytringsfrihed betyder ikke at man kan ligefrem støde andre.

  Afstanden mellem det i skriver her og andre blogs er, for mig, simplethen for forskelligt fra det min svigerinde siger.

  Hvad synes i?

  Kommentar by jdm — 16. februar 2008 @ 19:14

 64. #51

  Mon tørklædeluderen Elisabet Gerner Nielsen ikke er at finde et sted i Hiz-Butt demonstrationen ??

  Kommentar by Tolder (Vælt venstrefløjens lortesilo) — 16. februar 2008 @ 19:21

 65. #62 Din svigerinde har fortsat øjne såvel som ører hermetisk tillukkede. Det vil kræve tid og vi vil skulle gennem langt værre uroligheder og overgreb før en tilstrækkelig stor andel af befolkningen fatter det.

  De der nu skriver på blogs og andre steder er de kvikke og hurtige; mange af os har været klar over hvad vej udviklingen går i årevis men en del er nyvakte, der først for nylig har fået øjnene op. Vi bliver langsomt flere, men der er lang vej igen før vi er nok.

  Internettet må nødvendigvis være rammen for organisering af modstanden; borgerlige duer bare ikke til det dér med gadedemonstrationer og larmende adfærd.

  Kommentar by Hugin — 16. februar 2008 @ 19:34

 66. SIDSTE NYT FRA VESTFRONTEN

  Skulle i Bilka (Århus) for et par timer siden. Jeg kunne ikke dy mig for at lægge vejen forbi den lokale front – har trods alt boet på kollegium derude. Gellerup virkede “normal” langs Gudrunsvej og op forbi terrorreden på Janesvej. Udrugningsanstalten for fundamentalisme på Grimhøjvej var præget af det sædvanlige arabiske kaos med hysterisk gestik og dyttende biler (ironisk at Hjemmeværnet har kontor lige ved sidenaf). Henne omkring bazaren ligeledes den sædvanlige uorden. Dertil de sædvanlige danske quislinge, der handler derinde. Dvs. foreløbis alt “normalt”.

  Kommentar by Hans — 16. februar 2008 @ 19:35

 67. 63 Tolder
  Næh ,hun var lige til åbning af skuespilhuset på TV.
  Sikkert for at tjekke ud om bygningen kan bruges til moske senere

  Kommentar by Henrik -patriot — 16. februar 2008 @ 19:36

 68. Hvorfor går vi ikke til modstand spørger nogen ?

  Det er nok fordi vi er blevet hjernevasket og passificeret med politisk korrekthed gennem de seneste 15-20 år. Hele det offentlige magtapparat er gennemsyret af en politisk korrekthed og derfor er der ingen der tør vove pelsen. Du lander jo sikkert i et fængsel hvor de fleste medindsatte er perkerne og i modsætning til de pædofile får du ikke en anden identitet, da du jo sikkert bliver dømt for hate-crimes (som jo er en laaangt alvorligere forbrydelse end at ødelægge børns liv).
  Dermed bliver familie og venner sandsynligvis samtidig eksponeret for fjenden og dennes hævnangreb. Prisen kan være for høj for den enkelte.

  Jeg formoder iøvrigt , at alles IP adresser på denne blog er blevet logget af PET og vores identitet gransket og registreret. Vi på højrefløjen er jo en national trussel !!! ;-)

  Kommentar by Tolder (Vælt venstrefløjens lortesilo) — 16. februar 2008 @ 19:48

 69. #62
  BINGO ;-)

  Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 16. februar 2008 @ 19:50

 70. Her er et indlæg jeg overvejer at sende til en eller flere politikere.
  Respons modtages gerne:

  I disse dage er vi vidner til noget, der vel bedst kan beskrives som en intifada på dansk grund.
  Store grupper af muslimer hærger bydele i adskillige områder, brænder biler, containere, forsøger sågar antænding af opgange, bombarderer politi og brandfolk med sten.
  De muslimske stormtropper forklarer deres helt afsindige adfærd med floskler som ”politiet provokerer”/”I skal vise os respekt”/”I skal ikke håne vores profet” osv.
  Gang på gang skal man så efterfølgende på TV se diverse såkaldte integrationseksperter bortforklare, hvorfor disse muslimske horder opfører sig som vilde dyr.
  Så sikkert som amen i kirken er det, at årsagen altid drejes tilbage på det danske samfund.
  Vi viser ikke de unge muslimer nok respekt/vi ekskluderer dem/vi marginaliserer dem/vi opfører os racistisk overfor dem/vi giver dem ikke nok fritidstilbud. Rækken af søgte forklaringer er alenlang, men bundlinjen blandt disse ”integrationseksperter” og desværre også blandt alt for mange politikere er næsten altid, at det dels er samfundets skyld og dels er socialt betinget.
  Ofte bistås ”integrationseksperterne” af imamer som, med slet skjulte trusler, opfordrer Danmark til at give efter. Hvis vi blot lader være med at krænke profeten/indskrænker vores ytringsfrihed/undlader at krænke muslimer/giver flere penge til diverse udsigtsløse integrationsprojekter/giver flere og flere særrettigheder til muslimer, så kommer det hele til at gå meget bedre. Alle disse formaninger bliver næsten hver gang afsluttet med parolen, at imamerne selv selvfølgelig ikke går ind for vold, men at de jo ikke kan garantere, at andre ikke går amok, hvis vi ikke bøjer os for de muslimske krav.
  Har det aldrig undret jer, at disse uhyrlige muslimske bølleoptøjer ikke er et isoleret dansk fænomen?
  Man ser nøjagtigt det samme mønster overalt i Europa, hvor store grupper af muslimer bosætter sig.
  Vold, trusler, vandalisering og en udtalt erobrermentalitet, hvor muslimerne proklamerer store bydele for ”deres område”. I disse områder kan ikke-muslimer ikke færdes uden betydelig risiko og politi og brandvæsen rykker kun nødigt (og talstærkt) ind i disse områder.
  Alene i Frankrig anslåes det, at der i dag er over 750 af disse såkaldte ZUS (Zones urbaines sensibles).
  Disse ”sensible” områder burde retteligt kaldes ved deres muslimske navn: Dar al-islam, eller på dansk, ”det sted hvor islam regerer”.

  Overalt i Europa forsøger man desperat at undskylde og bortforklare muslimernes markante overrepræsentation i alle de forkerte statistikker.
  Evig og altid skal vi høre om ”socialt udsatte familier”, der ikke magter at styre deres unge.
  Og om, hvordan de unge muslimer bliver ”marginaliserede” af diverse europæiske landes indfødte befolkninger (jeg bruger her begrebet indfødte som en beskrivelse af ikke-muslimske europæere, velvidende at der i dag bor mange muslimer der er født i Europa)

  Har I nogensinde spurgt jer selv om, hvorfor muslimer er markant overrepræsenterede i laveste sociale klasse, er markant mere kriminelle end det omgivende samfund og på alle måder som helhed betragtet er en belastning på samfundet? (på trods af at der er korrigeret for sociale forhold).
  Og er det egentlig overhovedet rimeligt at korrigere for sociale forhold, når muslimer generelt er så markant overrepræsenterede i de laveste sociale grupper overalt i Europa?
  Har I nogensinde tænkt den kætterske tanke, at det måske er kulturelle forhold, der ligger til grund for muslimernes massive, negative bidrag til de europæiske samfund de frivilligt har valgt at bosætte sig i?

  Desværre virker det til, at de fleste europæiske politikere lider at en fuldkommen berøringsangst i forhold til de problemer, den massive muslimske indvandring til Europa har afstedkommet.
  Tilsyneladende er det eneste svar, I kan komme på, at der skal postes endnu flere uhyrlige milliardbeløb i diverse håbløse integrationsprojekter, der helt forudsigeligt gang på gang fejler fuldstændigt og aldeles.
  Og gang på gang forsøger I at bilde dels befolkningen og dels jer selv ind, at det kun er ”et ganske lille fåtal”, der udgør et problem. I dyrker dogmatisk myten om ”den lille hårde kerne”
  Nu må man i Danmark som bekendt ikke registrere folk på baggrund af deres religiøse overbevisning, og der findes derfor ikke decimalpræcise opgørelser over muslimernes gøren og laden i Danmark.
  Imidlertid må man gerne lave statistikker på baggrund af folks oprindelsesland.
  Og disse afslører, at folk med oprindelse i langt overvejende muslimske lande er markant overrepræsenterede i alle de forkerte statistikker, dvs. kriminalitet, andel af offentlige overførselsindkomster mm.
  Og den rent ideologiske trussel er den værste:
  I England viser meningsmålinger blandt muslimer, at:
  • Muslimer som betragter bombeangrebene i London d. 7/7 som værende i det store og hele berettigede: 6 procent.
  • Som har sympati for “følelserne og motiverne” hos dem, der udførte angrebene d. 7/7: 24 procent.
  • Som forstår, “hvorfor nogle mennesker optræder på den måde”: 56 procent.
  • Som er uenige i Tony Blairs beskrivelse af London-bombemændenes ideologi som værende”perverteret og skadelig”: 26 procent.
  • Som ikke føler sig loyale over for England: 16 procent.
  • Er enige i, at det “vestlige samfund er dekadent og umoralsk, og at muslimer bør søge at bringe det til ophør”: 32 procent er villige til at anvende ikke-voldelige midler, og (som anført ovenfor) 1 procent er villig til at anvende vold “om nødvendigt.” Kun 56 procent af muslimerne er enige i erklæringen om, at det “vestlige samfund måske ikke er perfekt, men muslimerne bør leve i det og ikke søge at bringe det til ophør.”
  • Mener ikke, at folk har pligt til at gå til politiet, hvis de “ser noget i samfundet, som vækker deres mistanke”: 14 procent.
  • Tror, at andre muslimer vil tøve med at gå til politiet “med noget de ser, som vækker deres mistanke”: 41 procent.
  (kilde:
  http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2005/07/23/npoll23big.gif)

  I Tyskland viser meningsmålinger blandt muslimer, at:
  • hver fjerde unge muslim er parat til at begå religiøs vold.
  • Næsten hver anden unge muslim erklærer sig enig i at muslimer, der dør i væbnet kamp for deres tro, kommer i paradis
  • 40 procent af alle muslimer, der bor i Tyskland, er radikalt orienterede
  (kilde: http://www.ksta.de/html/artikel/1198133655699.shtml)

  Jeg har ikke fundet tilsvarende undersøgelser blandt muslimer i Danmark, men jeg tillader mig at antage, at lignende, gruopvækkende tendenser vil gå igen, om en sådan gennemføres.
  Dermed mener jeg også, at myten om den store fredselskende, konsensussøgende majoritet af muslimer og den lille hårde kerne af ballademagere er gennemhullet.
  Ovenstående tal dokumenterer med al ønskelig tydelighed – hvis man da ellers vil se virkeligheden i øjnene – at islam som ideologi er uforenelig med fredelig sameksistens i et civiliseret Europa, og at den muslimske tilstedeværelse i Europa på sigt uundgåeligt vil føre til borgerkrigslignende tilstande eller det der er værre.

  Jeg er harmdirrende af raseri over den uansvarlige politik, der er ført på indvandringsområdet siden 1980’erne, hvor man stort set har sluppet enhver muslimsk tilvandrer ind over grænsen, når blot denne havde udtalt det magiske ord ”asyl”.
  Danske politikere har begået et historisk forræderi over for den befolkning, hvis interesser, de er sat til at forvalte ved at tillade den massive tilvandring af kulturfremmede, uintegrerbare muslimer som – set over et hele – har takket for vores gæstfrihed med massiv kriminalitet, trusler, foragt for vores samfund, herrefolksmentalitet, belastning af vores sociale systemer, enorme økonomiske byrder mm.
  Hvornår begynder I at opføre jer ansvarligt og værne om Danmark?
  Hvornår begynder I at indføre en konsekvenspolitik over for åbenlyst uintegrerbare, kriminelle muslimer og påbegynder repatrieringer af disse og deres familier?
  Hvornår sætter I det danske folks interesser over tilfældige, tilvandrede muslimske lykkeridderes ditto?
  Hvornår forstår I, at en meget stor del af det muslimske segment er uden for almindelig, dansk pædagogisk rækkevidde?
  Hvornår forstår I, at det eneste, dette segment har respekt for, er udvisning af Danmark?
  Er I klar over, at der blandt den danske befolkning ulmer en stemning af indestængt raseri over den opførsel, disse muslimer lægger for dagen?
  Og et ligeså voldsomt raseri over den laden stå til holdning, der synes at præge alt for mange politikere?
  Det er ganske enkelt utåleligt, at der ikke bliver slået benhårdt ned overfor den uhyrlige adfærd, vi nu snart dagligt er vidner til blandt de muslimske stormtropper.
  De og deres familier skal ud af landet nu.
  Min grænse for disse muslimske bøllers adfærd er nået, og jeg ved, at mange efterhånden har det på samme måde som jeg.
  Det er decideret kvalmende gang på gang at skulle høre på diverse syge bortforklaringer og undskyldninger for en adfærd, der ganske enkelt ikke på nogen måde kan bortforklares eller undskyldes.

  Kommentar by Nosferatu — 16. februar 2008 @ 19:55

 71. Formålet er at få os til at flippe ud. Flippe ud så vi opgiver de selv samme værdier som vi kæmper for. Men nej, lad os ikke falde for deres ,,billige,,tricks.

  Det er jo spørgsmålet. Jeg tror det er mere simpelt. De vil kue os, med salamimetoden flytte grænserne.

  Kan vi forlade os på politiet? Mener det er for tidligt at svare på.

  ->jdm 63: Det er vel en tøseblog du har besøgt. Bloggere flest er blot egotrippere. Kvinder flest fatter ikke betydningen af at stå fast, men i blogland er det måske særligt udpræget.

  Kommentar by Kim Poulsen — 16. februar 2008 @ 20:07

 72. -> #63 jdm

  “men ytringsfrihed betyder ikke at man kan ligefrem støde andre”

  nu kender jeg ikke din svigerinde, men hvis det er hendes holdning så tror jeg hun tilhører Politiken-segmentet, og dermed er hendes holdninger ikke udryk for de danske main-stream holdninger.

  Kort sagt, hvis man ikke må ’støde’ nogen i den offentlige debat hvem skal så definere hvad der er ’stødende’?? Islamisk Trossamfund?? Hvis man har en fri og åben debat kan man ikke undgå at nogen vil føle sig ’stødte’, og hvis man skulle tage hensyn til alle mulige religøse følelser og tabuer kunne man lige så godt afskaffe ytringsfriheden, da man stort set ikke ville kunne sige noget kritisk.

  Kommentar by JensH — 16. februar 2008 @ 20:17

 73. 56 Vivi:
  Hvis jeg læser dig rigtig! så er der fornuft i politikers og etaten`s manglene handling, og det er sku skræmmendene, vi ER solgt til stanglakrids, vi ved det bare ikke.

  Kommentar by Per N — 16. februar 2008 @ 20:34

 74. På et tidspunkt , kort tid efter mordet på Antonio Curra i København ,var der en temmelig stor demonstration ,for at vise at det var for meget. Der var så mange mennesker at trafikken på Åboulavarden på et tidspunkt var stoppet , så et eller andet sted kan det altså godt lade sig gøre at få folk op og ud , jeg tror potentialet er der.
  Det gjorde forøvrigt også et vist indtryk , for repræsentanter for berigerne brugte megen energi på efterfølgende at vandalisere mordstedet.
  Ang. HUT’ernes march på nørrebro er det en magt demonstration ,af hvem der sætter dagsordenen på nørrebro, det vil der komme mere af, og man kan også spørge sig selv ,med udgangspunkt i hvad vi efterhånden ved , hvormange våben blev der egentlig båret der.

  Kommentar by PB — 16. februar 2008 @ 20:51

 75. En interessant blog-post fra Sverige, der fortæller lidt om hvordan de svenske medier skildrer urolighederne i Danmark. Ifølge dem er der blot tale om “danske uromagere”, og at det er indvandrere der står bag er ikke klart: http://oskorei.motpol.nu/?p=635

  Kommentar by Jacob — 16. februar 2008 @ 20:51

 76. Og intifadaen kører videre her til aften:’

  http://www.bt.dk/article/20080216/krimi/80216028/

  Det virker nærmest lidt monotomt at gentage det aften efter aften.

  Kommentar by JensH — 16. februar 2008 @ 21:04

 77. Tak til dem der svarede. Det i skrev var egentlig det jeg har gået og troede. Det lyder til at lille Danmark skal igennem nogle flere prøvelser før majoriteten er med. Trist.

  Kommentar by jdm — 16. februar 2008 @ 21:36

 78. # 70
  Godt og velformuleret indlæg.
  Kunne ikke være mere enig. Du får ligesom sat ord på alle de tanker, man har gjort sig de seneste døgn. Gid politikerne gjorde det samme, men de er vel stadig på ferie, eller også er de ved at regne ud, hvor der skal spares, så der kan blive flere penge til terroristerne/vandalerne.

  Kommentar by Ciska — 16. februar 2008 @ 21:40

 79. -> Nosferatu

  Godt indlæg, veldokumenteret og korrekt. Jeg har selv fundet de samme tal frem, de samme argumenter, og det har en del andre her også. Det fortjener et dobbeltopslag med kommentarer i et landsdækkende medie. Hatten af!.

  Det vil aldrig blive trykt.

  For det første sætter det navn og adresse på problemt og dets kerne. For det andet linker det islam og terrorisme, og det er der forbud mod i EU, og FN har såmænd også en resolution om det. For det tredje er det 180 grader imod EU’s langvarige bestræbelser på at få islam indenfor døren i EU. Man kan håbe, at tanken er at det er bedre at islam er inde i teltet og pisser ud, end at islam er udenfor teltet og pisser ind, men man har ikke tænkt tanken til ende, at islam måske smider dem ud der allerede er inde i teltet. For det fjerde er det politisk ukorrekt. Ikke at jeg er lyseslukker, men der er mange her der har fået kasseret lige så gode indlæg.

  95% af pressen og de fleste politikere tror stadig det her er noget man kan håndtere og snakke sig tilrette om med ‘de unge’. Dem der har opdaget hvad vi er oppe imod, er skræmt fra vid og sans og gået i flyverskjul.

  Vi kan kun håbe på en ting: At den almindelige befolkning nu siger ‘nok er nok’, fortæller politikerne det i et sprog de forstår – truslen om at stemme på nogle andre næste gang, og at vi solidt siger fra overfor islamismens salamimetode, og ruller de særordninger tilbage, der allerede er. Altså ikke mere specialbadning for Aisha og Suleima, ingen uhygiejnisk bakteriefremmende badning iført telt, spegepølsen tilbage på skolemaden, ud med de halalslagtede kyllinger, og nul fritagning for religionsundervisning.

  De der har evnerne, har så pligten til at tage kampen op mod de kulturradikale naivister, og tilbagevise deres apologetiske rablerier. Det er ikke så svært – det sker hver dag her på uriasposten, vi skal ‘bare’ have det ud i MSM – den almindelige presse.

  Kommentar by PeterK — 16. februar 2008 @ 22:24

 80. Har lige snakket med min X, der ikke følger med i noget, hverken nyheder eller aviser, og hun sagde det mest fornuftige jeg har hørt længe “hvem skal betale alle de penge de smadre for, for det kommer jo ikke til at gå ud over indvandrene, de får sikkert flere penge”.
  Så når SOSU-hjælperen ikke får løn, når markus ikke får mad i dagplejen, når Lise skal have endnu en lukkedag i skolen og Berta have endnu en ligge dag på plejehjemmet, kan de sende varme tanker til perkerne(undskyld mit fransk men NOK ER NOK) og de politikkere der ikke tør lukke ned for terroristerne.

  Offtopic
  Kan man melde HUT for deres trusler igår, hvor de snakkede om Kalifat og sværd??????

  Kommentar by Broholm (ordblind) — 16. februar 2008 @ 22:26

 81. 70
  Er det sendt til alle partier og alle dagblade???? nogen må tage det op.

  Kommentar by Broholm (ordblind) — 16. februar 2008 @ 22:28

 82. 70
  Præcist og velargumenteret indlæg.

  Efter at have læst Mogens Camres indlæg “Det er kun begyndelsen” i Jyllands-Posten i dag, er jeg sikker på, at de også vil trykke dit indlæg. Go ahead :-)

  Kommentar by Johansen — 16. februar 2008 @ 22:47

 83. ARRRGGGHHHHHHHHHHHHHH
  Jeg er nu brændt sammen
  Deadline har lige været talerør for at de unge er ofrene og vi ikke har givet dem mulighed for noget somhelst, forsaten i #&¤#/%¤)=¤%&)(“#¤&”)&(“¤)%&”?=)”#¤%”/%”)=#% de har flere muligheder end danskerne og de bliver ført gennem livet af socialhjælpere så de aldrig skal møde modstand.

  Nu er nok nok, jeg åbner en flaske rødvin og drikker sorgerne væk, FARVEL DK

  Kommentar by Broholm (ordblind) — 16. februar 2008 @ 22:52

 84. Lige som det ikke giver mening at spørge “hvorfor folk spiser” eller “hvad de sover for”, så er kamphandlinger på mange måder ikke et middel men et mål.” – Martin van Creveld

  Kommentar by Mallebrok — 16. februar 2008 @ 22:57

 85. Glemte lige at linke til det vel nok mest kontroversielle indlæg i Jyllands-Posten i dag – hvis nogen skulle have interesse i at læse det:

  http://jp.dk/meninger/breve/article1267777.ece

  Kommentar by Johansen — 16. februar 2008 @ 23:06

 86. http://jp.dk/indland/krimi/article1268662.ece

  Skønt at få på plads

  Kommentar by Broholm (ordblind) — 16. februar 2008 @ 23:23

 87. -> #Broholm

  Jeg så også Deadline, og røg helt op i det røde felt af bare raseri. En venstreorienteret journalist, en naiv skoleinspektør og en af de tilsyneladende ufatteligt mange integrations-konsulenter sad og klappede hinanden på skuldrene. Det var en prøvelse at skulle høre på deres tåbelige udtalelser som eks. ‘de unge bliver diskrimineret’ og ‘vi skal lære og forstå og opfange de signaler de sender’. Og journalisten Kurt Strand var selvfølgelig helt med på ‘offer-retorikken’, og nærmest jublede da han hørte at disse ‘unge’ godt kunne nåes, bare vi talte pænt til dem, og så iøvrigt postede flere penge i ‘integrations-projekter’.

  Måske de tre herrer skulle tage et kig ud på virkelighedens Danmark anno 2008. Der kører der en intifada på fulde omdrejninger, og slesk tale og billig portvin gør altså intet indtryk på denne nye generation af jihadister. Typisk naiv DR-apologi at overhovedet tro på at man kan løse dette med ‘det gode’. Stod det til mig satte dansk politi nu ind med ‘the mother of all crackdowns’.

  Kommentar by JensH — 16. februar 2008 @ 23:32

 88. Et forslag til politikerne (det siges jo at I læser med her) hvis I ikke har rygrad til at tage et opgør med muslimerne, så var det jo en mulighed at starte afviklingen af integrationsindustrien. Her finder man nok nogle af de dyrest betalte penge for de mindste resultater. Hvis ikke direkte negative resultater. Det kunne, som politiker, være rart at få den slags stinkere ud af verden, inden erkendelsen breder sig i befolkningen i almindelighed – og det kan den gøre meget hurtigt.

  Kommentar by Mallebrok — 17. februar 2008 @ 00:03

 89. #Jamen Broholm, du kan da nok forstå, at når røde Kurt Strand skal have belyst et så alvorligt emne, er der da kun een ting at gøre, nemlig at indkalde et medlem af den såkaldte “fædregruppe” og en åh så “forstående” skoleinspektør, så de to kan sidde og efterplapre hinanden. Programmets motto er jo nu engang: Altid plads til en til, der mener det samme.
  Det ville have været velgørende med en Pia, en Karen J. en Langballe, eller en Søren Pind, men sådan spiller Deadline-klaveret nu en gang ikke, når pianisten hedder Kurt Strand.
  Håber, rødvinen smagte dig !

  Kommentar by Niels Juel — 17. februar 2008 @ 00:10

 90. #85

  Fjern fundamentet, så synker huset….. (læs: fjern de nyttige idioter, så forsvinder araberne helt af sig selv).

  Problemet er bare, at der tilsyneladende er 49% af Danmarks befolkning som vil lade sig underkaste islam (aflæst i de politiske meningsmålinger).

  Kommentar by Tolder (Vælt venstrefløjens lortesilo) — 17. februar 2008 @ 00:27

 91. 70. Nosferatu

  Du rammer sømmet præcist !

  Mail det til forskellige partier i Folketinget eller måske bedre : send det til de hjemmesider de forskellige politikere kører og bed om svar .

  73. Per N

  Med det du skriver så har du læst mig rigtigt !

  Ja, jeg er overbevist om det er særdeles velovervejet fra politisk hold, at de Europæiske befolkninger ikke er blevet tydeligt og grundigt informeret om de aftaleforhold der er indgået mellem EU og de 9 Islamiske lande omkring Middelhavet.

  Og at man naturligvis ikke på noget tidspunkt har villet så meget som drømme om at spørge befolkningerne om deres syn på dette af Bat Yeór benævnte Eurabia-projekt, men gennemført dette udenom disse.

  Dette er uhørt når man tænker på hvilke omfattende forandringer af de Europæiske lande projektet vil medføre, idet for endnu mere tilvandring fra de Arabisk / Islamiske lande ikke kan undgåes.

  At Erdogan forleden i Køln sagde som han gjorde understreger vel blot, at Islams Rettroende bliver mere og mere skråsikre på deres “fredsommelige” overtagelse af Europa skrider planmæssigt frem.

  Men de får jo også god hjælp fra de Vantros egne ledere foruden fra de mange, mange ganske glimrende arbejdende fraktioner af Det Muslimske Broderskab, der er spredt ud over hele Eruopa.

  Og det er ikke primitivt tænkende folk vi er oppe imod ! – selvom det er hvad diverse hjemlige imamere og de hærgende unge muslimer kunne få folk til at tro.

  Præcist som de unge muslimske bøller

  Kommentar by Vivi Andersen — 17. februar 2008 @ 00:51

 92. Skuespil og lette kalorier

  Her til aften deltog dele af den politiske elite i indvielsen af det nye skuespilhus i København. Her overværede de Hamlet (Something is Rotten in the State of Denmark).

  Den politiske elites virkelighedsflugt kunne ikke være illustreret tydeligere. De selverklærede anstændige lukker som sædvanligt af for virkeligheden, når Danmark oplever konsekvenserne af deres multikulturelle ideologi ude i virkeligheden.

  Som det allerede er bemærket kunne man ligeledes i Deadline overvære elitens fodfolk i den samme rituelle dødedans vi har oplevet gentagne gange i denne uge. Deres løsningsforslag er hørt før, prøvet før og fejlet før.

  Den politiske elite har således sat sig til rette i skuespilhuset for at opleve den stille død, og overladt forfolket at spille den samme melodi i medierne igen – og igen – og igen…

  Konklusionen er derfor klar: de bærende kræfter i Danmark har givet op. De er løbet tør for idéer og aner ikke hvad de skal stille op.

  Initiativet ligger foran føderne på os, vi skal blot samle det op fra rendestenen. Men det haster.

  Den multikulturelle aldersgruppe som fejrer den ene pyrrhos-sejr efter den anden i disse dage, vil i de kommende år vokse voldsomt i antal. Når de der har ansvaret for status quo har opgivet i dag, vil problemerne tage til i styrke i nær fremtid.

  Hovedfjenden er de kræfter i det danske samfund der har stået bag den liberale indvandringspolitik – og de står svagt. Politisk, ideologisk og moralsk er de bankerot. Pust til dem og de vælter.

  Kommentar by Christian — 17. februar 2008 @ 01:03

 93. #92

  “Hovedfjenden er de kræfter i det danske samfund der har stået bag den liberale indvandringspolitik – og de står svagt. Politisk, ideologisk og moralsk er de bankerot. Pust til dem og de vælter.”

  Lige nøjagtig.

  Kommentar by Tolder (Vælt venstrefløjens lortesilo) — 17. februar 2008 @ 01:12

 94. “Hovedfjenden er de kræfter i det danske samfund der har stået bag den liberale indvandringspolitik – og de står svagt. Politisk, ideologisk og moralsk er de bankerot. Pust til dem og de vælter.”

  Jeg synes, at denne kommentar er lige vel kæphøj. Den tager ikke højde for demografien. Og indvandrenes langt større voldsparathed.

  Der er ikke noget, der vælter. Til gengæld er det sikkert og vist, at det danske demokrati kommer under vældigt pres de næste 20 år. Om demokratiet klarer konfrontationen med islamisterne, kan man have sine tvivl om. Islamisterne har flere fordele. De er dedikerede og voldsparate i en grad, som demokratiets forsvarere ikke kan mobilisere. Og venstrefløjen og humanisterne baner vejen for dem.

  Det ser sort ud.

  Kommentar by loke — 17. februar 2008 @ 01:27

 95. # 94

  Jeg er opmærksom på demografien – læs 92 igen.

  Medmindre aftenens teatergæster ikke fjernes fra magten ændres intet og modstanden mod udviklingen meningsløs.

  Kommentar by Christian — 17. februar 2008 @ 01:38

 96. http://jp.dk/meninger/leder/article1268551.ece

  JP er igen danskerens avis mens landet står i flammer

  Kommentar by Broholm (ordblind) — 17. februar 2008 @ 01:59

 97. Jeg bemærkede at de nye leder af skuspilhuset , bla. fik sagt noget i retning af, at det var fantastisk at det havde kunne lade sig gøre at få det hus bygget : I dette land , i denne tid ! .
  jeg har på fornemmelsen af at det ikke var positivt ment.

  Kommentar by PB — 17. februar 2008 @ 08:10

 98. Det kan godt undre at Deadline ikke sætter fokus på, hvad det betyder for den almindelige dansker at der sættes ild på rådhuse, skoler, børnehaver, busser, fritidsklubber, biler, skrald i baggårde, skure osv. Det virker meget kynisk at Deadline ikke finder det vigtigt at se på, hvad det betyder for børn og familier at skoler brændes af, at symboler på demokrati brændes af – her tænker jeg specielt på rådhuse. Der bliver ikke set på, hvad det gør ved den almindelige befolknings retsbevidsthed og retfærdighedssans at der nu i en uge massivt – af indvandrerdrenge – er blevet brændt offentlige og private institutioner af. Deadline negligerer de reelle ofre, nemlig dem der mister en skole, dem der mister sin bil, dem der har bange børn, dem der har ældre, der bliver utrygge ved at være i egen bolig pga. brandfare, dem der måbende ser på at rådhuse og skoler (institutioner der ejes af os alle) brænder, dem der oplever at der ikke rigtig fanges nogen af de destruktive “unge”. Deadline (DR) svigter enormt ved sin kyniske vinkling. DR er med til at skabe mere splid, for Deadline kan med sin vinkling få “de unge” til at sætte ild på mere, fordi de fodres med at der er mange der godt kan forstå, at de unge sætter ild på andres boliger og ting. Deadline kan også skabe selvtægt, for befolkningen kan opfatte det som, at der intet vil blive gjort for at sætte en stopper for den ugelange hærværksbølge og så må vi jo selv finde på noget, der kan stoppe de unge. Hvad vil Deadline/DR gøre for at undgå at flere “unge” ødelægger det danske samfund og hvad vil Deadline/DR gøre for at der ikke bliver udøvet selvtægt af den danske befolkning?

  Har Deadline/DR tænkt over sin rolle, når kanalen vinkler så ensidigt? DR kan med sin kynisme være med til at skabe mere uro, mere hærværk og ballade – endda selvtægt.

  Kommentar by Janne — 17. februar 2008 @ 08:33

 99. Men kære Janne dog, sådan må det da være når det danske samfund ikke vil lukke pæne integrationsvillige unge mennesker ind i deres stuer. Og de par småpenge vi betaler til understøttelse og alle mulige integrations initiativer er jo det rene små penge, allerede der har vi jo svinet 1.2 milliader muslimer til. som nu må på gaden.
  Husk nu på indvandere betaler også 70% i skat, som sådan set også er noget svineri. Nok fra min, jeg skummer stadigt over hvad der sker omkring os.

  Kommentar by HansL — 17. februar 2008 @ 08:41

 100. Mediernes misbrug af ordet “de unge” og “drenge” er efterhånden ved at nå brækgrænsen.

  På Fyn blev 2 drenge anholdt for ildpåsættelse af skole i Voldsmosen, en 17 årig og en 19 årig “dreng” (TV2FYN). En “ung” 25 årig anholdt i Kbh. for ildpåsættelse af skole (DDR radio).

  Intellektuelt er de sikkert på børnestadiet, men alligevel, utåleligt at høre på time efter time, dag ud og dag ind. Den rette betegnelse i disse tilfælde UNGE MÆND/MAND.

  Kommentar by von Brockenberg — 17. februar 2008 @ 08:50

 101. Ja, det er uhyggeligt med Deadline. I forgårs måtte seerne finde sig i at se på imam Kaseem Ahmad (ham, der startede 3. Verdenskrig i sin tid) og Zubair Butt Hussain samtidig – som om, de skulle være uenige om noget som helst. Sidstnævnte er lidt smartere og mere diplomatisk end Ahmad, men er også hardcore-islamist og var bl.a. med til at arrangere et møde for et stykke tid siden, hvor kvinder og mænd havde separate indgange.
  I går var turen så kommet til en skoleinspektør og formanden for fædregruppen på Nørrebro, Khalid Alsubeihi, der med sin typiske muslimske offertankegang og sine automatforslag i langt højere grad er en del af problemet end af løsningen.
  Grunden til, at Deadline inviterer denne tye gæster er, at højrefløjen ikke skal have muligheden for at kunne sige: Hvad sagde vi. Alt det, Kjærsgaard, Krarup, Langballe og co. har advaret imod i mere end 20 år er blevet til virkelighed – endda hurtigere end de selv havde troet. Hvorfor skulle man invitere dem i studiet, når de har haft ret hele tiden? Det er da meget mere logisk at lytte til dem, der notorisk altid har haft- og takket været deres logik- og argumentresistens altid vil have uret, ikke sandt?

  Kommentar by JanChris — 17. februar 2008 @ 09:07

 102. Re: 55 (Tolder).
  “Homoparader er sku ligeså vamle som Hiz-Butt’s parader ! En afstandtagen til ilsman er ikke en støtte til homoer og andre afvigere. I hvertfald ikke
  fra min side.”
  Interessant moralsk ækvivalens men i så fald er det jo værd at vide, hvad der gør homoseksuelle manifestationer til noget lige så vammelt som HUT demonstrationer.
  Ovenstående indlæg er et godt eksempel på, en ubehagelig moralsk ækvivalens, jeg havde håbet højrefløjen holdt sig for god til. At bruge udtryk som “afvigere” giver ret ubehagelige associationer, når “afvigerne” moralsk sidestilles med eksponenterne for tidens mest giftige totalitarisme.

  Kommentar by PerH — 17. februar 2008 @ 09:13

 103. @tolder, jg giver PerH helt ret, bøsserne er vel ikke ude på at gøre os allesammen til bøsser, om nødvendigt med tvang. Nogle af mine bedste venner er bøsser, fine folk! der desvære ikke allesammen har opdaget at de nok er de første der ryger når sharia bliver indført i Danmark. Bemærk NÅR,

  Kommentar by HansL — 17. februar 2008 @ 09:23

 104. Deadline kunne nemt finde en skoleinspektør med fingrene i mulden, som er dybt uenig med ham fra Kokkedal. Se fx dagens jp

  Kommentar by Hans — 17. februar 2008 @ 09:28

 105. Har netop siddet og set TV2NEWS, hvor de havde inviteret Eksta Bladets chefradaktør Poul Madsen ind i studiet for at kommentere nattens “uroligheder”. Og offer-retorikken fik på fuld udblæsning. Man kunne forstå at disse “unge” er “udsatte”, og ci (samfundet) er nødt til at gøre noget for dem, ellers fortsætter de nuværende tilstande, kunne Poul Madsen fortælle de måbende seere. Han fortsatte sin ‘analyse’ med at relativere problemet: Før i tiden hed de udsatte unge Brian og Johni, og idag er det bare ‘nogen andre’.

  Sammenligningen undrede mig. Jeg kan da ikke huske at “Brian og Johni” iværksatte hvad man nærmest må kalde intifada-lignende tilstande i landet?? Men jeg husker måske forkert??

  På den baggrund er det befirende at læse Ralf Pittelkows kommentar i JP idag:

  http://jp.dk/meninger/pittelkow/article1268644.ece

  Kommentar by JensH — 17. februar 2008 @ 10:37

 106. 98 Janne
  Rigtig gode reflektioner, du gør dig.
  Send det til Jyllands-Posten – det fortjener at komme ud til en bredere læserskare.

  Mange andre danskere end dig er dødtrætte af den enstengede guitar, som der spilles på i MSM og specielt på DR – også Jyllands-Postens læsere generelt, tror jeg.
  Jeg er næsten ved at eksplodere efterhånden og kan tage mig selv i at sidde og råbe af journalisterne, når de ikke stiller de helt åbenlyse spørgsmål.
  F. eks. til talsmanden for islamisk trossamfund = islamistisk trusselssamfund.
  Spørg dog manden om, hvad hans holdning er til at der var planlagt likvidering på en dansk tegner, for at tegne en tegning.
  Spørg ham om, hvorfor han altid fremstiller muslimer i offerrollen, når de har alle chancer i dette land for uddannlese og arbejde sig ud af “underklassen”.
  Spørg ham om, hvad han egentlig laver i Danmark, når han ønsker andre regler og normer end de danske.
  Konfrontér ham med hans udtalelser om, at kvinder selv er ude om voldtægt, såfremt de går på gaden utilslørede, etc.

  Stop mikrofonholderiet og kom i gang med de kritiske spørgsmål, kære journalister. Det må være det I er uddannnet til!

  Kommentar by Johansen — 17. februar 2008 @ 11:05

 107. Manu Sareen spiller atter engang offerkortet. Hvor er det dog ynkeligt og utilstedeligt.
  Det er samfundet skyld:

  http://politiken.dk/indland/article472520.ece

  Kommentar by Johansen — 17. februar 2008 @ 11:12

 108. -> #107 Johansen

  Den artikel fra Politken er kvalmende læsning, men Politkens leder idag er om muligt endnu mere kvalmende og virkeligheds-resistent:

  http://blog.politiken.dk/lederpladsen/2008/02/16/forklaring/#kommentarliste

  Det er dog opmuntrende at læse de efterfølgende kommentarer til lederen. Som en debatør skriver:

  “Lederskribenten udstiller, at vedkommende selv og Politiken ikke er en del af løsningen, men en del af problemet”

  Mere præcist kan det ikke siges.

  Kommentar by JensH — 17. februar 2008 @ 11:24

 109. Myndighederne må tage silkehandskerne af og sørge for at udvise de kriminelle “kulturberigere” hurtigst muligt. Det er det mest effektive middel til at bekæmpe utilpassede og kriminelle udlændinge.

  Kommentar by Poul — 17. februar 2008 @ 11:24

 110. 108

  JensH

  Ja, det er rigtigt. Politiken er selv en stor del af problemet, og det har avisen været i mange år efterhånden. Det er og har DR også været.

  “Det er formentlig ud fra et ønske om at være tolerant. Men DR ender i stedet med at være tolerant over for nogle intolerante holdninger,” siger hun (Karen Jespersen).

  http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-10457324.html

  Kommentar by Janne — 17. februar 2008 @ 11:52

 111. Til 103 (HansL).
  Jeg er helt enig. De fleste Bøsser forsøger netop ikke at omvende hele samfundet til deres livsstil. Grundkravet om at have ret til at dyrke sin livsstil, så længe det ikke gøres til skade for andres individuelle interesser, burde enhver demokratisk borgerlig og venstreorienteret kunne tilslutte sig.

  Der er imidlertid tendenser i dele af den aktivistiske bøssebevægelse, jeg finder dybt problematiske, fordi vægten i rettighedsdiskursen flyttes fra frihed og lighed til et aggressivt krav på social anerkendelse med alle midler. I lov nr. 357 af 3. juni 1987. blev seksuel orientering optaget som en beskyttet diskriminationsgrund i Straffelovens forbud mod såkaldt hate speech (§266 b), hvilket blev gjort på baggrund af det alternative folketingsflertals ønske om at yde de homoseksuelle positiv anerkendelse. Denne tendens faldt sammen med loven om registrerede partnerskaber, hvorfor det kan siges, at bøssernes kamp for social accept i praksis er blevet fremmet ved at beskære andres ytringsfrihed. I Vestre Landsret blev en kvinde frifundet for i et læserbrev at have betegnet homosex som den ækleste form for hor. Selvfølgelig burde de homoseksuelle have ret til at dyrke deres form for sex,og den senere anerkendelse af registrerede partnerskaber skader heller ingen, men ved at presse på for mundkurvslove har de homoseksuelles talsmænd jo til gengæld bekræftet mange traditionalisters mistanke om at øget social accept altid vil bevirke indskrænkninger i andres frihed. Det er stort set blevet enerådende visdom, at effektiv beskyttelse af minoritetsrettigheder altid skal understøttes af speech codes, selv om der i princippet ingen paritet er mellem minoritetsrettigheder og respekt for andres ytringsfrihed.

  Debatten om homoseksuelle på Færøerne var helt malplaceret, fordi næsten alle antog, at et moralsk homopositivt standpunkt krævede støtte til at påtvinge Færøerne at begrænse ytringsfriheden. Af den grund er jeg svinget fra et homopositivt standpunkt til en mere skeptisk holdning til bøssebevægelsen. De gør os ikke til bøsser, lige så lidt som de forskruede feminister gør mænd til kvinder ved at kombinere et ellers rimeligt krav om topløs lighedsreglementer med et absurd krav om at mænd skal betragte kvindebryster som afseksualiseret, men det de ikke kan opnå ved hjælp af social engineering kan altid bestyrkes med censurlignenderedskaber som forbuddet mod hate speech.
  Bøsserne og kvinderne kommer dog til at vælge side, for der er næppe plads til dem i et land med en kritisk masse muslimer. Kvinderne kan dog tilpasse sig rent biologisk ved at acceptere deres naturbestemte funktion som fødemaskiner i det velsignede khalifad, men bøsserne burde dog nok hurtigt besinde sig. De fleste bøsser, jeg har mødt virker ret ekshibitionistiske og politisk infantile, hvilket dog ikke gør dem til dårlige mennesker.

  perhdk@gmail.com

  Kommentar by PerH — 17. februar 2008 @ 11:55

 112. […] Danmark besat igen Hvordan kan det være gået så galt? Dette er ikke (direkte) relateret til det centrale emne her på bloggen, så jeg skriver ikke en lang artikel, men følg med i Danmarks deroute på Uriasposten. […]

  Pingback by Danmark besat igen « Retten til selvforsvar — 17. februar 2008 @ 12:04

 113. Så vidt jeg er orienteret var der ca. 3000 deltagere i demonstrationen. Der bor ca. 200.000 muslimer i Danmark. Det er altså 1,5% af den samlede muslimske befolkning i Danmark som deltog. Det lyder jo ikke af så meget men demonstrationer samler oftest kun en meget lille procentdel af de som faktisk støtter op om demonstrationernes formål.
  1,5 % betyder at en tilsvarende størrelse demonstration, bestående af danskere, skulle samle ca. 75.000 mennesker. Selv under de store demonstrationer mod krigen i Irak var de højeste bud 30.000 mennesker (inklusiv en vis mængde muslimer) – til trods for at omkring 50 % af befolkningen var modstandere af krigen.

  Skal vi føre dette tilbage til muslimerne, kan vi derfor formode at langt over halvdelen af muslimer bosiddende i Danmark støtter op om Hizb ut-Tahrir eller i det mindste deres perverse sag.

  Kommentar by Rettentilselvforsvar — 17. februar 2008 @ 12:31

 114. 113
  200.000 muslimer i Danmark må være skudt under målet.
  Med det de fylder må der efterhånden mindst være en 400.000-500.000?
  Prøv en gang at tænk hvordan det bliver, når procentfordelingen af muslimske befolkning bliver bare dobbelt så stor.

  Alle de særrettigheder og særregler, der allerede er indført.
  Gad vide hvormange salamiskiver vi velvilligt vil skære af i apeasement for den særkrævende del af muslimerne?

  Alle de misforståede særhensyn skal snarest ophæves. Det er absurd at det er nået så vidt.
  Ingen indrømmelser, ingen eftergivenhed og ingen undskyldninger overfor islamistiske krav! Ellers graver vi vores egen grav.

  Kommentar by Johansen — 17. februar 2008 @ 12:56

 115. Nu har jeg mailet mit indlæg (70) til Anders Fogh, Lene E. og Helle T.
  Det bliver spændende at se om jeg overhovedet får nogen respons fra dem

  Kommentar by Nosferatu — 17. februar 2008 @ 12:56

 116. -> #115 Nosferatu

  “Det bliver spændende at se om jeg overhovedet får nogen respons fra dem”

  Don’t hold your breath.

  Kommentar by JensH — 17. februar 2008 @ 13:32

 117. Talsmand for Det Islamiske Trossamfund Kasem Ahmad fastholder, at de unge bliver diskrimineret.

  »Der er en giftig stemning mod muslimer i samfundet. Den får de unge til at reagere med ildspåsættelser,« siger han.

  Manden har det svært med den der om årsag og virkning.

  Kommentar by PeterK — 18. februar 2008 @ 00:07

 118. En sen kommentar til Nosferatu, #70: Aldeles glimrende indlæg. Den burde nærmest husstandsomdeles. Du har helt ret i, at det ulmer mange steder.

  Kommentar by Rogge — 19. februar 2008 @ 11:20

 119. #102+103+111
  jeg havde håbet højrefløjen holdt sig for god til. At bruge udtryk som “afvigere” giver ret ubehagelige associationer, når “afvigerne” moralsk sidestilles med eksponenterne for tidens mest giftige totalitarisme.

  Jeg har svært ved at se, at man moralsk set er begrænset til kun at bekæmpe grupper der har til hensigt at påtvinge andre deres livsførelse. Skal vi så heller ikke bekæmpe pædofile, dyreplagere, østbander, stofmisbrugere og fattige (fattigdom) ?

  Det drejer sig jo ikke om at nogen har frihed til at gøre som det passer dem. Det er jo den samme rendyrkede værdiforladte liberalisme som lige nu baner vejen for islamisterne. Det drejer sig om at kæmpe for de værdier man finder rigtige og vinde.

  Nu er bøsserne ikke samfundets værste problem og ikke issuet i situation, men jeg finder det mærkværdigt at en gruppe der så hårdnakket argumenterer for at blive ligestillet med normale, til stadighed skiller sig ud med homoparader, homo plejehjem, homobarer og lignende og uophørligt skal informere omverdenen om deres afvigende karakter.

  Kommentar by Tolder ( — 19. februar 2008 @ 20:48

 120. Vi skal til at skelne endnu mere end mellem muslimer / islamister.

  De Tykisk-Danske muslimer vil gerne have sig frabedt at blive slået i hartkorn med muslimer fra exempelvis Islamisk Trossamfund.

  Årsagen er angiveligt, at I.T. fortsat vil samarbejde med HUTérne – hvilket da er ganske naturligt, idet begge organisationer er tentakler på Hovedoraganisationen Det Muslimske Broderskab.

  Men den kunne tillige være, at de ovennævnte muslimer er Arabere .

  Og Arabere og Tyrkere har vist aldrig været sådan rigtige hjertevenner.

  Muslimer er ganske rigtig ikke bare muslimer, men muslimer med forskellig opfattelser af samfund, livsform osv..

  Ligner snart en SOAP opera – hver dag en ny anledning til forvirring.

  Snart skal vi opleve Sunna og Shia i…diskurs ?

  Kommentar by Vivi Andersen — 21. februar 2008 @ 19:40

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper